Reklama

úterý 4. září 2018

Uprchlíci - Chemnitz

Chemnitz - proti kriminalitě migrantů
- vlk -
4.9.2018 KosaZostra čili  vlkovobloguje.wordpress.com
Samotného mne zaskočilo, jak dlouho mi trvalo, než vydám článek k tomu, co se už přes týden vaří těsně za našimi hranicemi v Chemnitz. Zcela jistě nemusím dodávat žádné základní informace, neb vás určitě už dávno dostihly. Takže pro pořádek jen to opravdu nejnutnější v kostce:

- byl, na nejživější chemnitzké ulici, zavražděn Němec ruského původu
- byl ubodán dvojicí útočníků, když se snažil chránit svou ženu před jejich sexuálním útokem
- dvojici vrahů tvořil jeden syrský a jeden irácký uprchlík, kteří s e dostali do Německa s migrační tsunami
- kompetentní místa dlouho velmi mlžila o identitě vrahů, až do doby kdy jeden z justičních pracovníků pustil na internet kopii zatykače. Úředník byl identifikován a na minutu exemplárně vyhozen.
– ukázalo se, že vrah původem z Iráku byl už pro kriminální delikty v Německu souzen a odsouzen a že už dávno měl být odsunut zpět do země původu, ovšem německé úřady,tak jako v případ berlínského vraha s náklaďákem -Amrího, totálně selhaly a šmejda dostat ze země nedokázaly. Mimo jiné proto, že měl k dispozici několik falešných identit
- v Chemnitz běží řada řetězových demonstrací, která byla nastartována minulé pondělí, kdy přišlo do centra města demonstrovat mnoho tisíc jeho rozhořčených obyvatel. Tolik, že to zaskočilo jak samotné organizátory a především policii, která nedokázala zajistit pořádek
- tu prvotní demonstraci zneužilo několik, dodávám zcela vědomě – několik málo xenofobů a nácků, kteří situaci vyostřili a bohužel kanalizovali pro vládu a úřady velmi žádoucím únikovým směrem – někteří hajlovali, jiní pak honili neněmecky vypadající kolemjdoucí.

Tolik stručný výběr základních faktů. Mohl bych pokračovat s řadou detailů, které v tuzemsku nejsou známé vůbec nebo ne zas až tak, ale to není předmětem mé dnešní úvahy. Jde mi o podstatu věci a souvislosti obecně nadčasové.

Nevím čím začít dříve, protože toho mám na srdci skutečně hodně. Nejlépe připomenutím jednoho výročí – před pár dny, konkrétně

31. srpna to byly 3 roky, kdy Angela Merkelová pustila do světa svoje ne/slavné

WIR SCHAFFEN DAS!!!


Se všemi důsledky, které tahle jednoduchá věta o třech slovech měla, má a především ještě bude mít! Důsledky, které byly snadno předem dohledatelné a zřejmé. Ten mrtvý je jeden z nich a jeho krev má kancléřka na rukou. Nikoli ovšem sama.

Schválně jsem si projel první díly svého nyní už 34-ti dílného seriálu Uprchlíci, který jsem na Kose začal zveřejňovat postupně počínajíc 28. červencem 2015. Zajímalo mne, kdy se prvně v tomto seriálu objevilo varování před dopady té migrační pohromy, podobné té vraždě v Saské Kamenici, co se v létě 2015 valila přes Balkán do Evropy. Nebylo třeba se archivem prohrabávat dlouho. Stačilo se dostat hned k druhému dílu, který vyšel 29.července

Uprchlíci II. – o tvrdých datech díl druhý!


kdy jsem použil výňatky z knihy německého ekonoma a finančníka Thilo Sarrazina Německo páchá sebevraždu, kterou autor nevěnoval migrační vlně, nýbrž v roce 2013 v ní popsal úspěšnost/neúspěšnost jednotlivých přistěhovaleckých etnik při začlenění s e do německé společnosti a to přísně podle přesných statistických údajů, které měl jako člen grémií Bundesbanky za SPD k dispozici, abych demonstroval, jak se to s migranty asi tak bude vyvíjet a co lze očekávat do budoucna.

Z toho množství výňatků z té Sarrazinovy knihy, jež jsem tehdy publikoval, jich pro dnešní článek převezmu naprosté minimum:

s. 55-6 – přistěhovalecké vlny do Německa:
asimilace nebo návrat domů jihoevropanů, integrování východoevropanů, integrace Indů a východoasiatů, hospodářsky výkonní a jejich děti jsou nadprůměrné ve škole, Afričané mají špatné vzdělání a zařazují se na okraj pracovního trhu, jádro integračního problému tvoří přistěhovalci z bývalé Jugoslávie, Turecka a z arabských zemí, potíže ve školství, na trhu práce a ve společnosti, problémy jsou kvůli ním samým a ne kvůli společnosti, viz zdařilá integrace (německých) vysídlenců,
† s. 59 – u migrantů z Afriky 25 % neukončí školní vzdělání a jen 20 % z nich nastoupí do vyšších ročníků gymnázia, nelze pozorovat, že by se jejich integrace ve druhé generaci zlepšila, zčásti je dokonce horší, v této skupině je 35 %  bikulturních manželství (většinou afričtí muži s německými ženami) a v nich jsou integrační ukazatele o něco vyšší,
– nejvyšší kvótu neukončeného vzdělání (30 %) a nejnižší, pokud jde o vysokoškolskou kompetenci (14 %), má v rámci německého vzdělávacího systému obyvatelstvo tureckého původu, které nadto projevuje nejmenší pokrok u generací narozených v Německu,
† s. 230 – střední věk muslimských migrantů je 30 let, zatímco střední věk autochtonního německého obyvatelstva je 45 let, podíl muslimů na celkovém obyvatelstvu pod 15 let je 10 %, z celkových nejméně 15 milionů lidí s migračním pozadím žijících v Německu 25 až 45 pochází z muslimských zemí, na tuto skupinu však připadá 70 až 80 % všech problémů s migranty v oblasti vzdělávání, pracovního trhu, transferových služeb a kriminality, muslimští migranti se mnohem podprůměrněji než jiné skupiny migrantů podílejí na pracovním trhu, mají výrazně podprůměrný úspěch ve vzdělávání, výrazně nadprůměrný podíl mezi příjemci transferů a nadprůměrný podíl na násilné kriminalitě,
– v Berlíně páchá kolem 20 % všech násilných trestných činů zhruba 1000 tureckých a arabských mladistvých, což je skupina tvořící 0.3 promile všeho berlínského obyvatelstva,

Přiznávám, že mi tenhle výběr ze Sarrazinových citátů, které jsem dal před třemi roky na Kosu, zabral daleko více času, než bych byl čekal. Z jednoduchého důvodu – všechno mi říkalo, abych znovu převzal všechny… Ale tyhle, vzhledem k tomu co se dálo a děje v Chemnitz, považuji za zásadní.

Sarrazin byl za tuto svou knihu neuvěřitelně šikanován a skandalizován – jako žádný jiný autor od konce II. světové války v Německu. Stal se absolutním intelektuálním vyděděncem své vlastní země.

Nic neplatilo, že všechno pečlivě doložil a že mu čas dal zapravdu. A je jen typické, že když ve stejný den, kdy bylo ono výročí ne/slavného Wir schaffen das, vydal novou knihu s titulem „Feindliche Übernahme“ – Nepřátelské převzetí. Přirozeně, že ho veškerá intelektuální elita nyní už znova ukřižovala! Přesto, že nyní pojednává kriminalitu migrantů – tedy to, co jádrem a iniciátorem demonstrací nespokojených Sasíků z Chemnitz.

Třeba takový Süddeutsche Zeitung rovnou dílo označuje za „největší neštěstí roku“….

A kancléřka Angela Merkelové se už kdysi nechala slyšet, že jeho knihy rozhodně číst nebude…. Místo toho to „šafla“. A nyní má migranty, problémy a vyděšené nespokojence v Chemnitz. Proč by měla číst Thila Sarrazina, když píše něco jiného než si ona přeje?

Ale zpět ke Kose. Nehodlám se chlubit cizím peřím, tedy citáty, které napsal mainstreamově nějaký obtížný a těžce prohibitivní Němec. Já chtěl především zjistit, kdy Kosa vlastní hlavou byla schopna definovat problém budoucích potíží, které neřízená migrační vlna musela v každém případě přinést… Nebylo třeba hledat dlouho. Už 3. srpna 2015 vyšel další díl

Uprchlíci VII – a co my -Češi/Slováci -díl 3?


kde byla , mimo jiné, odprezentován výsledek průzkum uagentury SANEP o tom, jaká nebezpečí si tehdy české obyvatelstvo spojovalo s vpádem uprchlíků do Evropy. Dovolím si to otisknout znovu:


Už tehdy - 3.srpna 2015, tedy skoro měsíc před tím, než Merkelová otevřela náruč a hranice a migrantská záplava vtrhla k našim západním sousedům s plnou silou, identifikovala celá 1/4 českých respondentů, bez jakýchkoli bližších podkladů zcela jasně hlavní nebezpečí, které nutně musí vzniknout -kriminalitu. Nebudu rozvádět proč. I tohle naleznete v tom uprchlickém seriálu Kosy. A celá 1/10 už tehdy jasně viděla, že ozvěnou trablů s migranty nutně musí být nárůst extremistických stran!

Takhle to viděla ta západní Evropou kacerovaná xenofobní a hloupě nezkušená česká veřenost!!! Takhle to viděl tehdy obyčejný český volič….

Z čehož vyplývá jednoduchý závěr – jestliže dnešní německé problémy už tenkrát správně identifikoval průměrný vzorek české populace, zcela nezbytně to musely reflektovat i německé voličské vrstvy! A do toho přišlo ono Wir schaffen das! Provázené obrovským politickým a mediálním tlakem na všechny, co se odvážili si myslet něco jiného a své obavy nějak ventilovat! Kdy privátní mozek dostal zákaz fungovat ve jménu VELKE IDEE dobra!

Výsledkem byla serie volebních porážek CDU a Merkelové v zemských volbách a vlastně debakl obou hlavních německých politických stran ve volbách do Bundestagu, provázené obrovským vzestupem protiimigrantské Alternativy pro Německo., plus růstu nacionalismu v části německé veřejnosti. A dnes také demonstrace v Chemnitz, kvůli vraždě! . Mám možnost to dění sledovat v detailu. Každý den přes německé televize.

Tou vůbec první chemnitzkou demonstrací byli všichni obrovsky zaskočeni. Její silou a spontanitou. Politici všech stupňů i všech směrů, policie i mainstream. Takže že to nedokázali věrohodně okomentovat. Ale opravdovým požehnáním pro ně bylo těch pár nácků se zdviženou pravicí do kamer a ti, co honili nějaké ty „čmoudy“!!! Opravdu jen pár z několika tisíc účastníků….

Tohle jim umožnilo probrat se ze šoku, odvést pozornost od podstaty problému, kterým byla jednak vlastní vražda občana, který bránil, pravděpodobně, svoji manželku, před sexuálními násilníky a migrantská kriminalita vůbec jako taková.Tu rozeberu v závěru článku.

A vše se zvrhlo do starých osvědčených kolejí. Opět se ukazovalo na pravicově radikální /rozuměj náckovský/ charakter těch demonstrací v Chemnitz, kterým se musí celá společnost postavit. Důvod a příčina, proč šli občané do ulic se naprosto upozadil, až skoro zanikl.

Nicméně dnes už nejsme v roce 2015! AfD je v Bundestagu a to dokonce jako třetí nejsilnější frakce. A také ve všech zemských parlamentech, do kterých se od roku 2015 volilo. Někde dokonce s více než 20% mandátů. Což si někteří / po hříchu jen někteří / politici uvědomili. Například saský předseda vlády Michael Kretschmer. Ten minulý čtvrtek zavítal osobně do Chemnitz a to nikoli, aby tradičně navštívil místo činu, zapálil svíčku, moudře pohovořil a zase odjel, jak je v kraji při podobných příležitostech zvykem, nýbrž se tentokráte sešel s občany… No sešel - z 250 tisíc obyvatel města se dostalo na šest stovek, kteří se vešli do vnitřku jedné z tribun na místním fotbalovém stadionu.A ačkoli začal tím, že ví, že NEJSOU žádní náckové, jsou rozlobení, že chápe příčiny jejich hněvu, atd.atd. tedy slova, která doposud Spolková republika od žádného významného člena spolkové nebo zemské vlády, v souvislosti s migranty, nikdy neslyšela, musel zinkasovat mnohé nepříjemné. Otázky, ale i celé serie protestních výkřiků, pískot a bučení na svou adresu.

Michael Kretschmar to tehdy vydržel a v diskusi vytrval. Zdálo se, že ví proč. Že si dobře pamatuje na poslední zemské volby v Sasku. Aby ne, když to není ještě ani rok a poprvé v dějinách Německa v nich, i když těsně zvítězila AfD a on, aby vůbec dal dohromady nějakou vládu, musel sestavit koalici ze všech ostatních stran / s výjimkou Die Linke/, které se vůbec do tamního Landtagu dostaly! Přesto jeho okaMŽITÁ střízlivost a rozum se příliš nenosí. Jakmile z Chemnitz zmizel a demonstrace pokračovaly, naprostá většina komentářů se nesla v duchu, že svolavatelé, tedy chemnitzká městská iniciativa Pro Chemnitz, AfD a Pegida nejsou nic jiného než pravicoví radikálové, kteří zneužívají situace a loví v temných vodách. A přetrvávající demonstrace? No s tím prý mají obyvatelé města, jako takoví, málo společného – ti prý se naopak účastní spíše protidemonstrací pod heslem Chemnitz bleibt bunt! proti těm náckům, kteří se do třetího největšího saského města sjíždějí cíleně z celého Německa!!! Jak jsem se dozvěděl od jednoho čelného sociálního demokrata a zejména od celé plejády představitelů strany zelených. Takže chemnitzští s tím protestem nemají co do činění…. To transportovaní nácci z celé Germanie….

Hm. Zajímavé je v té souvislosti, že co je NADE VŠÍ POCHYBNOST svezeno z celé země, jsou policejní zásahové jednotky. Což je v tv reportážích výslovně zdůrazňováno. A symptomatické je, že v Sasku jsou houfně stornovány zápasy domácích mužstev z vyšších soutěží. Prý kvůli nedostatku policejního zajištění. Já bych to četl jinak – ze strachu, že v současné konstelaci se protesty přesunou i do dalších měst, jakmile dojde k nějaké důvodné koncentraci Sasíků.

V sobotu se konala další velká demonstrace – lépe řečeno – smuteční pochod městem. Za toho zavražděného. V průvodu šlo asi 8 000 lidí. Současně s tím byla protidemonstrace – za účasti snad 3 000 těch, kteří míní, že nejde o pietu, nýbrž v lepším případě o šíření nenávisti, v tom horším – o probouzení nacismu v Německu! Na klid dohlížely necelé dvě tisícovky těžkooděnců z celého státu…

Dohlížely ovšem tak, že smuteční průvod předčasně zastavily a ukončily, aby nedocházelo ke střetům. Například se speciálními bojovníky proti nenávisti a rasismu. Kterých bylo něco v jednotkách stovek. A vypadali takhle:


Ano jsou to stejní zakuklenci v černém, s žerděmi z vlajek, které umí používat jako obušky. stejní kteří rozpoutali, před rokem a něco, peklo v ulicích Hamburku při zasedání G20. Smuteční průvod byl stopnut proto, aby nedošlo ke střetu těhle chaotů z tzv. autonomní scény s těmi, co drželi smutek za toho zavražděného…Ti druzí museli ustoupit, ač jich bylo 8 tisícovek, nebyli zakuklení a neměli sebou cosi, co lze použít jako zbraně…..

Nicméně v neděli došlo k zásadnímu obratu na celé politické scéně. Počítajíc v to i saského premiera, který náhle zase ztratil paměť. Všichni opět najeli na starou vlnu, že je nutno se postavit pravicovému radikalismu a dát stop nenávisti!! Herz statt Hetze! Srdce místo štvaní!
Nikdo z politiků a médií už nemluví o zavražděném a příčinách proč šli lidé do ulic, nýbrž všichni apelují, aby se nepodlehlo štvaní xenofobních pravičáků, aby prý se ukázala občanská kuráž, jež nyní nutně musí zdobit každého řádného a poctivého občana jinak….

Jinak co? Ptám se!

Nikdo mne nemůže podezírat ze sympatií k náckům. Naše rodina s nimi má opravdu bohaté zkušenosti a nikdo se nebojí nového vzplanutí německého nacionalismu víc než já. Nicméně konkrétně tahle politika, která se klohní v Německu současnosti, ve vztahu k událostem v Chemnitz a k tomu, co se tam odehrálo, je přesně to, co náckové potřebují, aby se opět stali silnými a vstali z mrtvých!!!! Tedy mít stát, kde se obyčejný občánek necítí bezpečně, kde mu hrozí latentní nebezpečí, kterému dříve nebyl vystaven, kde existuje určitá,nikoli malá, sociální či etnická skupina, které nerozumí a jež ho ohrožuje. Je jedno zda skutečně nebo pocitově.

Pokud tohle všechno soustavně bagatelizují vládnoucí politické struktury, včetně oficiální parlamentní opozice a sdělovacích prostředků, je na malér a potřebě mít VUDCE, který se konečně postará, nic nestojí v cestě a je čím dál silnější!! Pak už schází jen udeřit do bubnů a opět zazpívat

Die Straße frei den braunen Batallionen.Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann!Es schau’n aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen.
Uvolněte ulice pro hnědé batalióny,udělejte cestu mužům z SA.K hákovému kříži se upírá zrak a naděje miliónů,
/ pro neznalé - část z nacistické hymny Horst Wessel Lied/

Nechápu, že zrovna v Německu tomuhle nikdo z těch, kteří to mohou a musí zvrátit, nerozumí! Označit občana – voliče, který se necítí bezpečně jako pravicového extremistu, případně nácka, udělat z oficiálně veřejného nepřítele a volat proti jeho pocitu ohrožení ostatní, aby mu to vytmavili tzv. občanskou kuráží? To jako může někdo s normálním rozumem myslet vážně? Když na druhé straně jsou veřejně, s obrovskou podporou těch samých politických a mediálních vytmavovačů, organizovány a podporovány ty neustále LGBT Pride pochody a podobné taškařice? To už se doopravdy ti mocní doopravdy úplně zbláznili? A nechápou, že právě tenhle postoj nažene obyčejné lidi ke krysařům? Když ti seriozní nahrazují klíčová témata pseudoproblémy?

Že přeháním?

Nikoli! Pro němčináře tady mám kratičkou příkladnou ilustrativní ukázku –komentář z produkce ARD. Trvá jen něco málo přes minutu. Ale stačí jen úvod.

Komentátor říká – násilná smrt je hrůza. Pravděpodobní pachatelé jsou ve vězení, To je odpověď právního státu. Ale není možné brát právo do svých rukou. Na sociálních sítích se okamžitě objevilo, že kdyby do Německa nebyli přišli migranti, ten muž by ještě žil! 

A nyní úder komentátora – pak by v Německu zbyly jen vraždy, které spáchali Němci! Nárůst kriminality a uprchlíci? Ne kriminalita narostla proto, že je v Německu prostě víc lidí… To opravdu nemá chybu!!! Co je moc, to je příliš!!!!

Touha po bezpečném životě v bezpečných městech je degradována zjevně na cosi nepatřičného. A jde jaksi o podružnost, jež by měla být pod rozlišovací schopnost každého, své cti dbalého, občana. Alespoň tak já tomu komentáři rozumím!

Nedalo mi to a dal jsem si fakt důkladnou práci, abych našel nějaká tvrdá data o kriminalitě migrantů. Protože čísla nelze obelhat. Já na ně věřím! Můžete je ignorovat, popírat , zatajovat, znevažovat, ale nakonec vás vždycky dohoní. Minimálně dlužníci všeho druhu by mi to potvrdili. Exekutoři také.

Nakonec jsem uspěl, dokonce velmi. Podařilo se mi vylustrovat Výroční zprávu o kriminalitě v kontextu migrace za rok 2017 vydanou BKA, tedy Spolkovým kriminálním úřadem! Orgánem pro danou oblast naprosto nejpovolanějším!!!

Je to 62 hutných stránek. Plných grafů a tabulek. Tak jak to má vlk rád. Žádná politkorektnost, žádné zamlčování! Všechno pěkně černé na bílém, vlastně většinově světle modré ve srovnání s tmavě modrým. Z těch mnoha a mnoha grafů dám opět jen pár, ačkoli… no zkrátka nechci vás přehltit a otrávit:

Objasněné podle stáří pachatelů trestné činy mezi lety 2013 -2017

tmavěmodrá = celkem světlemodrá= spáchané migranty


Srovnání počtu pachatelů trestných činů s podílem na celkové migraci

tmavěmodrá= počet pachatelů zločinů
světlemodrá=počet žadatelů o azyl z celkuTrestné činy ohrožující život mezi roky 2013-2017

tmavěmodrá = celkový počet zločinů
světlemodrá = počet smrtelných zločinů ,na kterých se podílel alespoň jeden migrantBilance smrtelných zločinů podle klasifikace jednotlivých paragrafů ve srovnání 201/2017 spáchaných migranty


Trestné činy se sexuální motivací 2013-2017

tmavomodrá= celkový počet deliktů
světlemodrá =činy s podílem minimálně jednoho pachatele migranta


Mohl bych sem pálit jeden podobný graf za druhým. Tenhle článek by byl bez konce. Myslím, že to není třeba.

Soudím, že řadový Němec má důvod se bát. Zatraceně dobrý důvod! Ať mu politikáři a mediální zaklínači, plus naivní duše vykládají cokoli. Zdá se ovšem, že politikáři, mediální kouzelníci i naivové jsou prostě nepoučitelní.. Lekce od AfD evidentně nestačila! Ti, kteří jí měli porozumět jako první a podle toho se začít chovat, si dál hodlají s námi hrát na slepou bábu. Respektive oni si převáží pořádně černý šátek přes oči, aby nic neviděli a zastrčí špunty do uší, aby zaručeně nic neslyšeli. A ty, kdož s nimi tu šílenou dětinskost odmítnou provozovat, označí za nácky. A nejspíš to budou dělat tak dlouho, dokud se nácky skutečně nestanou, protože těch slepobabistů, bez smyslu pro realitu, budou mít plné zuby. Při přístupu, jaký jsem včera zažil od německých politiků a médií to nebude trvat zas až tak dlouho. Ti správní mají úplně jiné starosti, než aby se zabývali třeba tou Zprávou BKA /to zjevně rádi přenechají důchodci z Plzně/ – dnes zorganizují v Chemnitz nikoli nějakou pietu, nýbrž velký koncert. Koncert proti nenávisti….

P.S. omlouvám se panu Leovi K. , že jeho článek vyjde místo dnes až zítra. Ale opravdu to nešlo jinak. Tohle jsem prostě ze sebe musel pustit.

- - -

55 komentářů :

 1. Díky Vlku. Precizní a přesné jako vždy. Gauneristán barevný defekoval do bílé Evropy... a Evropanům jacísi supervlivní neevropané svazují ruce a LIKVIDUJÍ KAŽDÉHO, KDO SE POKUSÍ SEBE A SVÉ BRÁNIT coby xenofoby, rasisty, nácky a kdoví co ještě.

  Medikolog

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Že by Vlk šel do sebe? Ještě nedávno byl za vítače!

   Smazat
  2. Nikdy nás žádná kultura nenervovala a neničila, neterorizovala celé městské části, jako tahle fanatická kultura primátů se svými středověkými návyky a potřebami. S nikým, kdo přišel pracovat do Německa se nemuselo mluvit o integraci, o prostředcích začlenění, o bezpečnostním riziku. Žádný ŘEK nepotřeboval tabulky na to, aby věděl, ze se naše ženy nesmí znásilňovat, žádný JAPONEC nemusel být upozorňován na to, že nesmí ženu přivázat za auto a vláčet ulicemi, žádný BRIT, IR, HOLANĎAN nepotřeboval předražené kurzy chování k ženám Žádnému THAJCI nemuselo být vysvětlováno, že se ženy nesmí lovit jak zvěř. K žádnému ITALOVI nebyl potřeba odstup na délku paže a na ČÍŇANY jsme nepotřebovali pepřový sprej ani zbraň. Ve vlaku jsme cestovali beze strachu. Integrace byla a je pro Řeky, Italy, Vietnamce, Rusy a mnohé jiné národy samozřejmostí. Tito lidé se stali součástí naší kultury a přizpůsobili se našemu způsobu života.
   ALE NE TAK MUSLIMOVI ZE ZEMĚ VČEREJŠKU SE SVÝMI NEKONEČNÝMI POŽADAVKY.
   „Chci tady mešitu, chci jen halal jídlo, chci islámské svátky, chci oddělené plovárny, mám 4 ženy a 25 dětí a žádný čas na práci, chci auto, dům a peníze, jinak to tu vyhodím do vzduchu, moje děti nepojedou na školní výlet, všechny nevěřící je třeba zabít atd...“ Ať to stojí, co to stojí. Bude se loupit, přepadat, popravovat, znásilňovat a vraždit, jako by to bylo to nejsamozřejmější na světě. Nechceme zde žádné idioty, kteří by náš život chtěli měnit podle svých představ. Popadněte do podpaždí svou kouzelnou lampu, sedněte si na v á š létající koberec a leťte zpátky přes Bospor nebo do Afriky (anebo do prdele, k Alláhovi a pedofilovi Mohamedovi). Většina Evropanů vám bude vděčná!

   (překlad z němčiny – koluje po facebooku)

   Smazat
  3. Čobolos Diskobolos.
   Vlk, jako vždy (před svým vystoupením na Národním Dívadle se přeci trochu kontroloval?) mnoho mluví o kosách a svých trávicích procesech neboli emocích.
   Materiál je zato postarší.

   Ioneskovský dialog v Sasku zní:
   "To se máme nechat podřezávat jak svině?"
   " Vy bídní sasíci, vy vůbec nemáte rádi krásné nové hadice, které jsme k vám z politbyra ÚV LGBTP vecpali. Fuj!" - Heiko Maas, který by svůj všem hadicím otevřený konečník mohl vystavovat na netu jako Janda.

   Víc toho není.
   Zhovadilost je na 1. pohled zřejmá.
   Jak pravil Klemperer, stačí obecnému bučícímu lidu nakomprimovat dho lebek imperiální jazyk a hned je možno rozvíjet žiletkový drát, samostřílná zařízení, němečtí vlčáčtí psi a dhalší zařízení.

   Koleje na východ stále vedou a místa je tam dhost.
   Obávám se, že pro nás.
   Jestli Němci s tou důrou rychle nezametou.

   Smazat
  4. Nový míchaný koktejl: BLOODY ANGIE.

   Smazat
 2. Překvapuje mne, jak se v Chemitzu profilují tamní homosexuálové v jakési levicové hnutí bránící uprchlíky a bojující proti těm zlým pravicovým extrémistům složených z běžných německých rodin, které vyšly do ulic uctít památku zamordovaného spoluobčana, protestovat proti imigrantské politice vlády a vyjádřit obavy o svou budoucnost. Jen bych chtěl homosexuálům připomenout, že např. v Saudské Arabii, Iránu... homosexualita oficiálně neexistuje. Zřejmě je homosexualita vyléčitelná. Měli by se tam informovat, jak ji tam léčí...Je opravdu podivné, vidět duhové vlajky vlát na podporu migrace Mohamedánů. M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsem homosexuál, ale nesouhlasím s migrační politikou EU. Je nutné chránit a bránit naši národní identitu, náš jazyk, bohaté dějiny a nezakrývat náš společný původ s Rusy, které bohužel, jak jsem zjistil, značná část heterosexuálů z duše nenávidí. Zato ve společnosti pozoruji stále silnější odklon od naší mateřštiny a příklon (jazykový i myšlenkový) k západnímu vnímání světa. Tohle pro nás nemůže dobře dopadnout. Fandím Rusům a jejich skvělému prezidentovi.

   Smazat
  2. Nás je víc. Na koncert proti rasismu přišlo v Chemnitzu 65 tisíc lidí.

   Minutou ticha za zavražděného Daniela Hilliga začal ve východoněmeckém Chemnitzu koncert proti rasismu a pravicovému extremismu nazvaný Wir sind mehr (Nás je víc). V publiku bylo podle odhadů města na 65 000 lidí, tedy asi třikrát tolik, než se čekalo. Dění v Chemnitzu vyhrotila vražda pětatřicetiletého Němce, z níž je podezřelá dvojice migrantů.

   „Jsme různí, ale v jedné věci mluvíme stejnou řečí - nedáváme žádný prostor štvanicím na lidi, žádný prostor rasismu,“ prohlásila v úvodu akce jedna z řečnic. Dav lidí, z nichž řada třímá transparenty, jí odpověděl skandováním hesla „Nacisti pryč“.

   Koncert proti rasismu v německém Chemnitzu. (3. září 2018)Koncert proti rasismu v německém Chemnitzu. (3. září 2018)
   Minuta ticha před začátkem koncertu proti rasismu v německém Chemnitzu. (3....Účastník koncertu proti rasismu v německém Chemnitzu drží transparent s nápisem...

   Vedle vyslání jasného signálu proti neonacismu bylo cílem koncertu, který se konal u kostela Johanniskirche, také vybrání peněz na podporu rodiny Daniela Hilliga a protifašistických iniciativ v Sasku. Akce se obešla bez problémů. K drobným střetům podle policie došlo jen okolo nedaleko vzdáleného improvizovaného památníku pro Hilliga.

   Koncert, který vyvrcholil vystoupením slavné kapely Die Toten Hosen kolem 21:00, se ale neobešel bez kontroverzí. Město Chemnitz kvůli němu nepovolilo dvojici demonstrací, které dnes v bezprostřední blízkosti chtěly uskutečnit pravicové organizace.

   Terčem kritiky ze strany generální tajemnice křesťanských demokratů (CDU) Annegret Krampové-Karrenbauerové se pak stal prezident Frank-Walter Steinmeier za to, že koncert sdílením na facebooku podpořil, přestože bylo jasné, že na něm vystoupí skupina Feine Sahne Fischfilet, která má podle některých blízko k levicovému radikalismu. Sociální demokraté se v reakci na to zase obratem ptali, jestli politička CDU v nynější situaci nemá nic lepšího na práci.

   Situace ve čtvrtmilionovém Chemnitzu, který leží nedaleko hranic s Českem, se vyhrotila 26. srpna po zabití Hilliga. Protestů ve městě se podle policie účastnila také řada pravicových radikálů. Dnes saské úřady informovaly o tom, že už obdržely sedm trestních oznámení ze strany novinářů, které někdo při protestech napadl.

   Autoři: ČTK

   Němci se snaží přesvědčit sebe i svět, že demonstrace v Chemnitzu jsou jen akcí několika zbloudilců!

   Německo:
   Propaganda jede na plno tady i onde. Na ČTK Vyšel oslavný článek Nás je víc. Na koncert proti rasismu přišlo v Chemnitzu 65 tisíc lidí, podle kterého Němci dále vítají africké okupanty a pokud v Chemnitzu došlo k jakýmsi projevům nedostatečného nadšení pro politiku Merkelové, šlo v podstatě o izolovanou akci xenofobů a rasistů, ne-li přímo nacistů.

   Podívejte se na fotky z koncertu. Nejlepší tam jsou ty vlajky propagující homo-agendu. Z toho je fakt na zvracení. Tuší vůbec přihřátí a jiní, že budou první na řadě, až v zemi převáží afričtí okupanti?

   http://zvedavec.org/vezkratce/15666/

   Smazat
 3. Už od počátku migrační krize si kladu otázku, zda právě ona nemá být cestou ke vzestupu nacismu a vlády pevné ruky.
  Každý normální člověk ví, že každý tlak vyvolává protitlak. Pokusit se spojit tak nesourodé kultury, jakými jsou africká, potažmo arabská se středoevropskou a spojit tak odlišné náboženství, jakými je islám a křesťanství, je jako vhodit do lví klece králíka a očekávat, že se z králíka a lva stanou kamarádi.
  Konflikt byl od počátku jenom otázkou času. A jako důvod k nastolení represivního režimu není lepšího důvodu, než "ochrana" občanů a zvýšení jejich bezpečnosti. Nastolení cenzury a trestání nepohodlných názorů. Prostě vše, co totalita obnáší a co se nám v EU začíná pomalu, ale jistě zabydlovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to mnohem horší než si myslíte. Spouští se naše genocida. Už před lety vypracovaly týmy specialistů programovací jazyk autodestrukce, který zdokonalila DARPA a prostřednictvím médií se rozběhlo neurolingvistické programování.

   Smazat
 4. Pokud Němečtí nebo jiní policajti mlží, tak ne proto, aby chránili migranty, ale aby zakryli svoji neschopnost.
  Jinak se mi fakt líbí dojemná péče českých vlastenců o osud Němců, kteří jsou na tom i přes domněle "nezdravou" politiku pořád výrazně lépe,než ostatní "rasově čisté" národy. Ale je prima mít konečně společné nepřátele, určitě to národy EU spojí ještě více dohromady.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nesouhlasím.
   Za prvé, o neschopnost už dávno nejde a jenom bůh ví, zda to vůbec někdy jako neschopnost mělo vypadat.
   Za druhé, policajti jenom plní rozkazy. Ono se těžko bojuje proti někomu, když vám někdo třetí zkroutí jednu ruku za záda. A tím třetím myslím politickou reprezentaci. Tak že svalovat za současnou situaci vinu na policajty je jednoduše účelové.
   Za třetí, naši společní nepřátelé nejsou muslimové ani černoši. Naši nepřátelé jsou politici. Především díky nim se daly hordy do pohybu. To oni rozesrali polovinu světa. A když z té rozesrané poloviny světa začaly utíkat miliony, máme se s nimi začít řezat?
   Rozděl a panuj. To platilo a stále platí. Rozhádaný národ se snáze ovládá, než národ semknutý jednou myšlenkou.

   Smazat
  2. Přesně tak . Politická reprezentace v Německu drží nad těmito vetřelci ochrannou ruku . Proč asi ? To by se ale změnilo v okamžiku kdyby tato svoloč začala znásilňovat dcerušky a manželky politiků . Někdo asi tyto negramoty musel poučit na koho nesmí sáhnout .

   Smazat
 5. Nesouhlasím! Hlavně proto,že ze zemí rovníkové Afriky jdou za životem bez práce opice s IQ cca 60 na hranici verbální debility a bez návyků vůbec pracovat. Nevzdělaní a hlavně!!!! Nevzdělatelní!

  OdpovědětSmazat
 6. Malá poznámka k textu:
  Ten mrtvý je Němec kubánského původu a ne ruského.
  T.Sarrazin vydal knihu "Deutschland schafft sich ab " již v srpnu roku 2010 a ne v roce 2013.
  Je možné, že autor uvedl rok českého překladu.

  Vláda Německa a především aktivní levicová chátra, jako Zelení a Die Linke, vyrazili v jednom šiku proti občanům Chemnitz, aby je umlčeli.
  Používají stejné osvědčené metody,jako v roce 89 režim Honeckera - lživou propagandu a pokrytectví.
  Ale realitou současného Německa zůstává :
  Importovaní muslimští vetřelci již v zemi zůstanou a s nimi i stoupající kriminalita a radikalizace.
  Tato negativa výrazně ovlivňuje také jejich nízká zaměstnanost,dle Spolkového úřadu pro práci z května t.r. činí dle země původu :
  Pakistán 41,7% Nigérie 37,8% Irán 35,9% Eritrea 31,5 %
  Afghánistán 28,7% Irák 25,2 % Somálsko 24,2 %
  a nejméně Sýrie 22,6 % .
  Ti nepracující dostávají vydatnou podporu.Když se vyspí, tak se obyčejně potulují ve skupinkách po městě, otravují a pokřikují na kolemjdoucí ženy,v obchodech kradou jako straky
  a blbí Němci kolem nich cupitají se skloněnými hlavami, jen aby nedošlo k očnímu kontaktu, což je bráno jako provokace a můžete chytit ránu nožem (oblíbený nástroj muslimů), rovnou do břicha...
  A po těchto poměrech se českým vítačům stýská ?! Co by tady asi ti lidé dělali ?! Učit se číst a psát, když je většina negramotná, nebo snad pracovat, když většinou žili jen z humanitních podpor a v životě nepracovali ?! Nebo jim snad napřed postavit mešity a minarety ?!
  Pouze Maďaři v tom mají jasno, což vědí i v Berlíně a Bruselu.
  Ale s ČR se přece dá domluvit, že ano...(...aspoň prstíček strčíme...)  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Die Linke = DYLINKE.

   Smazat
  2. Die Linke - pokud se nemýlím tak tam figuruje taky Wagenknechtová . A ta měla celkem rozumné postoje . Už to neplatí a koupili si ji taky ?

   Smazat
 7. VLKU ZE SUMAVY ! Napsal jsi vemi zajimavy a hodnotny clanek.
  Uz je to prehozeno z poloviny do anglictiny pro kamarady v republikanske strane. Pro stoupence naseho Trumpa.
  Dekuji !

  OdpovědětSmazat
 8. Podle Britských listů (překlad z němčiny) nemají problém s integrací muslimové, ale Sasové. Prý to vlastně nejsou Němci. Potěšilo mě, že vražda a dva pokusy o vraždu v Saské Kamenici jsou vlastně důkazem bezproblémové integrace muslimů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a? Blicí listy zase nejsou britské... možná dobře živí svého majitele, ale kdo je čte a kdo jim věří, stejně k černým nepoběží...

   Smazat
 9. Naši nepřátelé jsou politici jako je Kalousek,celé Žít Brno,Piráti /jestli to nevíte /také chtějí vítat migranty a zrádcovská ČSSD a další zrádci .Především s nimi se musíme vypořádat a upozornovat na jejich záměry ,aby jsme nedopadli jako lidé v Saské Kamenici A hlavně to vyjadřit ve volbách pokud je ještě máme

  OdpovědětSmazat
 10. Vážení dejte si pozor koho budete volit včera na seznamu debata o přijímání migrantů. Dnes zelení říkají že Praha je bohatá a že můžou vzít tisíce migrantů s tím jdou do voleb. Odporní havloidi ví že prohráli a stále mektají. Jednou uděláme chybu a dostane se k veslu nějaký kraďousek nebo drahoš a bude to v p.

  OdpovědětSmazat
 11. TEPLICE UŽ JSOU DÍKY KUBEROVI A NEGROCIKORCE FERIMU A SPOL.ZASVINĚNÝ ARABAMA,CIKORKAMA A BANDEROVCEMA....TAKŽE JEDINÁ VOLBA PROTI TOMU KSINDLU JE SPD!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano,plně podporuji.Jedině zbývá SPD a má náš hlas jistý.

   Smazat
  2. MUGABE 21:57 Ty opicaku no konecne mas komu u vas Teplicich , utirat v lese tu cernou prdel !
   Nasel jsi dzob snu vsech rudoprdu , prestanes tady kazit diskuzi !
   Dvorak ti da metal , ze si uz nekde v krovi zamesdtnancem cernoprdelniku !

   Honolulu, svetlonos z Floridy

   Smazat
  3. 13:29
   TY TUPÁ HROMADO HOVEN,PŘIPRAV SI HALDU PAPUNDEKLŮ DŘÍV,NEŽ TI JE TO BLÍŽÍCÍ SE TORNÁDO ROZFOUKÁ!!!!!!!
   A JINÝ TI SLABOMYSLNEJ ZRZAVEJ LUMP,UŽ NEKOUPÍ,SEBEROU MU BRZO I PODPISOVÝ PRÁVO!!!!!!!!!!!☺☺☺☺☺☺

   Smazat
  4. Mugabe 13:37 uz ti dosli lopuchovy listy !
   Ze tu zase kazis prijemnou diskuzni atmoferu !
   Nas mirumilovny president Trump ma vsechny trumphy , schovane v rukavu ! Tobe utiraci cernoprdeli , konecne dzob bez potreby mozku , ktery si stene prohral v bingu mezi , co je to cikorka ty , cernej paviane z Limpopa ?
   Prozrazovat nebude !

   Utikam na bar , tam paviani cernoprdelni z lopuchovyma rukavicema nesmi ! Me nic vytirat nebudes , ty vlezli krovaku z Teplic , zbite ho tam , poznate ho podle , cernych spinavych pracek a blbe palice !
   Pockej za chvili me tu mas v plne krase !

   Svetlonos Hnl

   Smazat
  5. MUGABE je asi nekde v krovi , on pracuje v rizikovym prostredi , to nevite !
   Vytira svym NOVYM panickum , Dvorak mu dal kopacky !
   Pani to je klidecek , tak Vam muzu konecne jako prvni , hbyty a infotmer , napravit Vase NEinformovane hlavy , NIKDO pred nasim presidentem nic z jeho administrace netajil , ani neshovaval !
   Lzi vutvari rudoprdi , co Vam lzou denodenne a Vy jim vsechno zbastite , mate to zakodovane jako ten Vas pavian , co ted fachci jak na Borneu domorodci pod bambusy , lesti p.dele lidozroutum !

   Smazat
  6. Anonymní 4. září 2018 22:39 - ANO plně podporujete, pokud nevyhraje podporujete SPD? Tak koho nám vlastně doporučujete? Ach jo, co je to za píšící koumáky?

   Leo

   Smazat
 12. VLKU ZE SUMAVY ! V pripade, ze neo-naciste o kterych se zminujes, zbavi Evropu barbaru a africke kriminality, tak cele Evropa se k nim prida !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud by zlikvidovali SPD tak budu volit DSSS Vandase.

   Smazat
  2. NENÍ JINÉ VOLBY !!!!

   Smazat
  3. Tito vládnoucí čeští politici připravovali přijímání muslimských migrantů a chtěli zlomit odpor obyvatel k imigraci. Zde jsou dokumenty.

   Magistrát se ale zabývá také otázkami integrace cizinců a imigrantů. Zcela nový rozměr tyto aktivity dostaly s nástupem imigračních vln z islámských zemí a s nástupem aktivistů vyznávajících „vítací kulturu“ do vedení města.

   Od roku 2015 připravovali náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno) a zastupitel Martin Freund (dříve Žít Brno, nyní Piráti) naše město na případný příliv muslimských imigrantů. Společně s aktivisty z různých neziskovek pracovali na Plánu připravenosti města na případný příchod většího počtu imigrantů. Získali jsme pracovní verzi tohoto Plánu.

   Plán připravenosti se zabývá možnostmi dočasného a trvalého ubytování imigrantů, jak imigrantům poskytovat zdravotní péči, vzdělání a další služby. Neříkáme, že Brno nemá být připraveno, kdyby k přílivu imigrantů došlo. Nelíbí se nám obsah Plánu připravenosti.

   Brno je akademickým městem, centrem vědy a výzkumu a řady nadnárodních společností. Studuje zde a pracuje řada cizinců. To přirozeně souvisí s rozvojem vědecké a průmyslové infrastruktury a s internacionalizací vysokého školství. Tedy s rozvojem města, což vítáme a plně podporujeme.

   Smazat
  4. Úvodní část Plánu připravenosti města na případný příchod většího počtu imigrantů.

   Kde a jak je ubytovat?
   Pro dočasné ubytování imigrantů měly být využity „bývalé vojenské objekty“ (z jiného zdroje jsme dostali informaci, kterou však neumíme ověřit, že se uvažovalo s bývalými židenickými kasárnami), ale také prostory Výstaviště a sportovní haly. Pro ty, kteří by obdrželi azyl, se uvažovalo o přidělování městských sociálních bytů.

   Plán připravenosti počítal také s podporou (patrně cestou nějaké dotace) získávání bytů na soukromém trhu. Aby vlastníci bytů byli ochotni své byty imigrantům pronajímat, navrhovalo se zvyšovat jejich ochotu „prací s veřejným míněním“

   (jinak řečeno, dát nějaké neziskovce dotaci na mediální kampaň, která vše „řádně vysvětlí“).

   Jak zlomit odpor veřejnosti?
   Autoři Plánu připravenosti si byli vědomi toho, že brněnská veřejnost nebude případnou přítomností většího počtu imigrantů nadšena. Proto Plán připravenosti počítá s různými opatřeními, kterými by Brňanům bylo „vysvětleno“, že vše je v pořádku a že ten, kdo bude kritizovat, je xenofob a vůbec aby se styděl.

   Známe to ze západní Evropy: každá kritika imigrace musí být odhalena jako nenávist. K tomu Plán připravenosti obsahuje opatření zakódovaná do složitého jazyka lidskoprávních neziskovek. Několik příkladů:

   Prevence radikalizace majoritní společnosti;
   Připravenost policie a dalších subjektů na předpokládaný nárůst zločinů z nenávisti (tzv. hate crimes);
   Prevence eskalace rasistických a xenofobních nálad;
   Komunikační strategie ve vztahu k veřejnosti, která zajistí minimalizaci obav a strachu.

   Není třeba rozvádět, že kritika vítací kultury a pravdivé pojmenovávání případného kriminálního jednání imigrantů nemají nic společného ani s rasismem, ani s xenofobií. Plánem připravenosti navrhovaná opatření jsou mnohokrát vyzkoušenými cestami, jak lidem evropských zemí dát jasně najevo, že mají být potichu, jinak budou obviněni z nenávisti a xenofobie. Říkáme jasně, že toto v Brně nechceme.

   Některá opatření navrhovaná Plánem připravenosti města na případný příchod většího počtu imigrantů za účelem tlumení odporu Brňanů proti případné přítomnosti většího počtu muslimských imigrantů (MO znamená mezinárodní ochrana).

   Závěrem
   Víme, že Brnu i České republice, se živelná imigrace, která trápí mnohé evropské země, zatím víceméně vyhýbá. To však neznamená, že to musí platit vždy. Evropská unie se všemi silami snaží prosazovat povinné imigrační kvóty. Některé sousední země mohou problém začít řešit po svém a ilegální imigranty nastavením sociálních systémů vytlačovat za své hranice. Stát se může opravdu cokoli. Proto jsme proti multikulturalistickým projektům. Proto chceme zastavit aktivistický dotační business.

   Bráníme budoucnost města. Jsme Brno+.

   Smazat
 13. Stop uprchlíkům !
  Buzny nezapomeňte že islám nemá pro vás ani název , pro ně neexistuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Buzny nevědí co s nimi dělají ti „hodní" migranti v domovských zemích oběšení na jeřábu je nejmírnější trest.

   Smazat
 14. Ikdyž jsem toto období nezažil, plně chápu německého ducha, který tleskal a volil Hitlera, tak nyní po sobě v řadě volí židovku a komunistickou agitátorku jako kancléřku. Nebo je všechno jinak a opravdu záleží na lidech, kteří počítají a vyhlašují výsledky voleb...

  OdpovědětSmazat
 15. Rád bych napsal něco jiného ale tohle je jen začátek našeho konce. Mají nás většinu zlikvidovat a bude se to zrychlovat a nedokážem s tím nic udělat. Jsme čím dál pohodlnější a to je rozklad rodiny a státu. Nepomůžou ani volby které zmanipulují a pokud tam zvolíme někoho koho nechtějí tak ho oddělají. Zvrhlost dostoupila vrcholu.

  OdpovědětSmazat
 16. 22:55 - az vam bude opravdu tezce, tak se vzpamatujete !
  OGANIZUJTE SE ! ZBROJTE ! Barbary jde zvladnout nasilim !
  Pouze nasilim ! A nezapomente registrovat vasi patou kolonu !
  Registrace zradcu je klic k uspechu !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Německé ženy: Kein schritt ohne messer! Pokud muslima zabije žena, nedostane se ten xindl do ráje.

   Smazat
 17. Merkelová a jí podobní vítači černých a arabských fašistů, snad museli přijít na svět díky incestu. Jinak si jejich demenci nedokážu vysvětlit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Merkelová by místo Babiše a Zemana zasloužila návštěvu Gabčíka nebo Stauffenberga s aktovkou.

   Smazat
 18. jestli jsem to správně pochopila, pak tmavě modrá je to, co spáchali všichni a světle modrá, zločiny migrantů. pak tedy to opravdu není tak alarmující, i když jejich podíl roste, ohledně zločinů Syřanů - kolik z nich jsou opravdoví Syřané a kolik z nich je těch, kteří se za Syřany, kteří v boji proti Asadovi byli Evropou zvýhodňováni, jen vydávali? v Pákistánu je válka? v Albánii je válka? proč už nejsou doma? že by proto, že se právě těchto výlupků jejich vlast s chutí zbavila a nevezme je zpět?

  i já jsme přesvědčena, že demonstrace v Kamenici jsou legitimní a nikoliv pořádané krajní pravicí a mlže za ně i.diotská politika Merkelové

  OdpovědětSmazat
 19. Argumentovat tím, že víc lidí= více zločinů je mimo mísu. Dal jsem si tu práci a rozpočítal jsem si trestné činy na celkový počet obyvatel Německa a žadatelů o azyl. U těch jsem vzal za bernou minci oficiálně udávaný počet cca 1 milion.
  U vražd je počet deliktů 12x vyšší, u znásilnění 10x a trestná činnost celkově je u migrantů 7x vyšší, než u zbytku Německa. další otázkou je, v kolika případech se na trestné činnosti podílejí "němečtí občané" neněmeckého původu. Řada Turků a Arabů již má německé občanství, tak že spadají do kategorie Německých občanů.
  Navíc je pozoruhodné, že největší rozdíl je u těch nejtěžších zločinů, to znamená vraždy a znásilnění.
  To už se opravdu nedá okecat.

  OdpovědětSmazat
 20. ŘEKNU JENOM JEDNU VĚTU:TEPLICE A KAM JSME POD VEDENÍM KUBERY A SPOL.OD R0KU 1997 DOSPĚLI S TOU """""LÁZEŇSKOU KLIENTELOU""""""!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:44 Já stejně nepřestávám mít ten dojem, že tvůj zkurvenej komoušskej fotr v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch polobotkách se asi musel dost hřát přízní velkejch rudejch soudruhů co? Taky si se asi těšil na teplý místečko co po něm zdědíš a náhle do toho přikvačil ten vandrák chrchlavej v ošuntělých džínách, vytahaným svetru s flaškou v ruce a udělal ti pořádnej rejhanec přes plány, co? To se frustrátskej smrade nedivím že z toho máš celoživotní trauma - Havel v každý větě:))) Já kupříkladu tyhle loutky taky nesnáším, ale jsem nad ně natolik povýšen, že je vůbec nezmiňuju, jako by ani nkdy neexistovaly ...

   Smazat
  2. 11:45
   HELE TY INCESTNÍ FELAČNÍ ÚŘEDNÍKU Z UASS VELVYSRANECTVÍ,JSI SI HRÁT KAPESNÍ KULEČNÍK S TÍM JEDINÝM,KTEREJ PŘI TOBĚ JEŠTĚ OBČAS STOJÍ A NESER SE DO DEBATY MEZI NORMÁLNÍ ČECHY,TY SVINSTVO Z LEJNOSRKA!!!!!!!!!!!!☺☺☺☺☺

   Smazat
 21. Pořád slyšíme omílanou větu, jak je pro život důležité vzdělání. Vrcholní politici Evropy mají všichni to nejkvalitnější vzdělání, ale jejich rozhodnutí o přijímaní milionů uprchlíků z Afriky, je na úrovni debilů. I ten nejobyčejnější obyvatel Evropy vidí, že nelze zvát do Evropy miliony Afrických muslimů, protože to k ničemu dobrému nevede. My máme u nás v ČR bohaté zkušenosti s naší cikánskou menšinou, která je tady víc jak 800 let a dá se konstatovat, že za celou dobu nedošlo, co se integrace týče, k žádnému pokroku. Afričtí muslimové jsou několikanásobně horší na integraci, než to co tady už máme.

  OdpovědětSmazat
 22. Zamyslel se už někdo z těch pitomých politiků v celé EU, proč ty uprchlíky a migranty nechtějí jejich vlastní země zpátky a naopak jsou rády, že se jich zbavili? Pokud by to byli tak kvalifikovaní a prospěšní občané, tak by země z nichž ta verbež utíká měly ronit krokodýlý slzy, že jim utíkají odborníci a elita národa. Oni naopak nechtějí ani slyšet o jejich návratu. To myslím mluví samo za sebe a evidentně to nejsou doktoři, inženýři, archytekti, počítačoví odborníci atd., jak se nám snaží nalhat politici, ale naopak kriminální živly a odpad společnosti. Proto je ani doma nechtějí. Nechápu Němce, že ještě někdo z nich může volit takovou neomarxistickou krávu, jako je Merkel. Prostě frau je vůdec a vůdec řekl a tak německý blbec scvakne podpatky, sklopí hlavičku a jde na porážku. Evidentně dederonům prospěla Ruská okupace a zvýšil se u nich pud sebezáchovy. V té západní, ještě stále okupované zóně, jim dokonale vytloukli makovice, že se stydí vůbec říci, že jsou Němci na veřejnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu. Ale někteří z nich přece jen jsou chirurgové a gynekologové...

   Smazat
 23. Z těchto lidí dělají merkelovci rasisty a xenofoby!

  https://www.euportal.cz/Articles/19684-video-z-dnesniho-nemecka-moje-zena-a-nevlastni-dcera-sly-nedavno-do-mesta-a-pred-policii-na-ne-arabove-dobre-obleceni-mladi-muzi-pokrikovali-chces-s-ukat-chces-s-ukat-.aspx

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No A?
   Chtěj xukat?

   Proč by jinak chodily do města?
   To je jak na tem kolínským nádru.
   Co tam všechny hledaly, vo půlnoci?

   Švédky a Žilková taky měly přehnaný sexuální nároky a teď si ty burky nemůžou vynachválit.

   Žilková manžela kvůli hadicím zahnala až dho Palestíny.
   Pro mě konverze na pravou víru problém nebude.
   Beztak ničemu nevěřím.

   Smazat
 24. Že už by toho začínali mít Němci dost a přišli k názoru, že živí ekonomické evropskému způsobu života nepřizpůsobitelné migranty? Už dávno se varovalo před tím, že nepřizpůsobiví ekonomičtí migranti v zemích kde je přijali nastartují akorát občanskou válku, přispívají k tomu i evropští politici, kteří kryjí jejich zločiny a nejsou schopni ani ochotni lidem zajistit bezpečí.Vozí je sem neziskovky, váleční uprchlíci mají podle mezinárodního práva žádat o asyl v prvním bezpečném státě, Evropa je od Blízkého východu daleko, jen se podívejte na Libanon, tam si taky vzali "uprchlíky"a kolik let tam byla občanská válka a jak je zničený.

  OdpovědětSmazat
 25. Koncert proti nenávisti, plný nenávisti, to je vizitka sluníčkářů:(
  https://www.euportal.cz/Articles/19686-chcipni-kopni-svoji-zenu-do-bricha-slunickari-meli-koncert-proti-nenavisti-podivejte-se.aspx

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.