Reklama

čtvrtek 13. září 2018

Výročí, které nám vůbec nikdo nepřipomenul - 80 let od sudetoněmeckého povstání

PB a vlk
13. 9. 2018 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Sudetoněmecké povstání se nepřipomíná, ale zapomínat by se na něj nemělo. Už jen kvůli desítkám lidí, kteří položili život při obraně Československa. Povstání nelze vykreslit ve stručnosti, neboť by to vydalo na knihu, přesto jsem se pokusil přiblížit to nejpodstatnější v přijatelně únosné formě.

Vlkův úvod:


Když před měsícem media třeštila ohledně 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavského paktu, dostali jsme tenkrát do vysílání Dualogu v této věci od jednoho z posluchačů otázku, zda nám nepřipadá, s letošním výročím spojená mediální kampaň příliš nabubřelá a gigantická. Moje odpověď byla velmi jednoduchá – nikoli pokud o měsíc později, tedy v září, povedou media a politici stejně  intenzivní a detailní připomenutí a připomínání událostí ze září 1938, včetně všech peripetií, konání, důsledků. Ale že si dopředu dovolím odhadnout, že nic takového nenastane. Že tohle výročí nikdo připomínat příliš nebude a jen tak kolem nás prošumí…..

Netuším, co se ještě stane v tomto ohledu během následujících 2 týdnů, které zbývají do výročního dne Mnichova, ale přesto si dovolím už dnes tvrdit, že jsem měl, bohužel, pravdu. Ačkoli, jak už jste mohli od vlka také číst, či u Boríska slyšet, že jestliže bych posuzoval srpen 68 a září 38 jako zranění lidského těla, pak Srpen je pro mne nanejvýš zlomením ruky, zatímco Mnichov 38 zlomením páteře. A k tomu nově dodávám, že bez událostí starých 80 let, by se žádný Srpen z před půl století nikdy nekonal, protože vyplýval z té mnichovské zrady a mnichovanství.

Přesto, nebo právě proto se ohledně výročí 1938 je totální ticho po pěšině. Ostudné ticho. Zejména z Hradu nebo Strakovky nikdo ani nehlesnul letos v květnu, při výročí první částečné mobilizace. Nebyl čas, tehdy měli všichni politikáři (včetně dvou nejvyšších) i jejich písmáci, úplně jiné starosti – dát najevo co nejhlasitější a co nejvřelejší souhlas s odpálením amerických, britských a francouzských raket na Sýrii na základě nezvratného důkazu o tom, že Asad nasadil bojové plyny, ve formě jakéhosi videa na internetu. Ano opravdu tenkrát nebylo vhodné, připomínat v tuzemsku květnovou mobilizaci! Někdo by si to mohl dovolit pospojovat do nežádoucích konotací s rokem 1938 a rolí tehdejšího hegemona spolu s tím, co následně, v součinnosti s ním předvedli Britové a Francouzi…

Včera jsme měli druhé podstatné dílčí jubileum, vážící k nezastavitelnému posouvání dějin směrem k podpisu Mnichovské smlouvy - výročí ozbrojeného povstání sudetských Němců v českém pohraničí. Byli jsme s PB už dlouho dopředu dohodnuti, že k tomu napíše speciální článek, kterým tyhle, nepříliš známé a historicky frekventované události připomene. Jen jsem ještě naivně čekal, že snad si tehdejší dění připomene ještě někdo jiný než PB a Kosa, proto, článek nevyšel už včera, chtěl jsem jim dát šanci, dokázat, že jsou lepší než čekám. Ale byla to sázka na jistotu. Takže to musí nějak zachránit PB svým textem na tomhle mikroskopickém serveru. PB má slovo.

Členové sudetoněmeckého Freikorpsu při povstání

80 let od sudetoněmeckého povstání


Sudetoněmecké povstání se nepřipomíná, ale zapomínat by se na něj nemělo. Už jen kvůli desítkám lidí, kteří položili život při obraně Československa. Povstání nelze vykreslit ve stručnosti, neboť by to vydalo na knihu, přesto jsem se pokusil přiblížit to nejpodstatnější v přijatelně únosné formě.
Večer 12. září 1938 pronesl Adolf Hitler na sjezdu NSDAP v Norimberku projev, v němž slovně zaútočil na Československo. Zájemci si jej v originále mohou poslechnout zde.Tento projev se stal signálem k zahájení sudetoněmeckého povstání připravovaného už od léta. Došlo k demonstracím, napadání Čechů a Židů a státních orgánů. Plně povstání vypuklo následujícího dne, kdy bylo zabito sedm četníků a další byli zraněni či odvlečeni do Německa. Některé části republiky byly de facto odtrženy od Československa, neboť ČSR nad nimi nemohla už vykonávat správu.

V Habersbirku (Habartově) došlo k incidentu, při němž byli zabiti čtyři četníci (Jan Koukol, 38 let, zastřelen při přepadu četnické stanice, Antonín Křepela, 27 let, postřelen henleinovci (pojmenování podle předsedy SdP K. Henleina), odvlečen a ubit krumpáči, Stanislav Roubal, 23 let, zastřelen henleinovci střelou dum-dum do obličeje, Vladimír Černý, 27 let, střelen do zad při vystupování z autokaru při osvobozování četnické stanice). Strážmistr Pardus a jeho manželka Růžena byli těžce raněni, oba měli rozbitou hlavou, strážmistr byl dvakrát udeřen hornickým krumpáčem. Detaily zde.

Četnická strážnice Habartov 1938

Schwaderbach (Bublava) byl svědkem útoku henleinovců na celní úřad, kde odzbrojili finančníky, a následně střelby na četnický autokar, v němž zemřel řidič Josef Falber, 27 let. Zajato bylo 19 četníků, 12 finančníků a 12 vojáků, které povstalci odvlekli do Německa. Při pokusu osvobodit zajatce družstvem SOS (Stráž obrany státu) byli zabiti ručním granátem Josef Brčák, 27 let a František Novák, 40 let. Další byli raněni. Podrobnosti zde.

Pohřeb zabitých českých četníků v Bublavě - Schwaderbachu),  Habartově-Kluči - Habersbirku a v Krajkové - Gossengrünu.

U obce Gossengrün (Krajková) byl zasažen do hlavy strážmistr Ráž, 29 let, řidič četnického autokaru. Závodčí Pokora byl střelen projektilem dum-dum do levé lopatky a byla mu v nemocnici amputována ruka a lopatka. Otakar Stehlík byl postřelen. Více zde.

V severozápadních, severních a jihozápadních Čechách bylo vyhlášeno stanné právo. a za pomoci armády bylo 14. září 1938 henleinovské povstání potlačeno.

Incidenty nicméně pokračovaly a 15. září byl hodinu po půlnoci kontrolovaným cyklistou zastřelen štábní strážmistr Jan Heřmánek na náměstí obce Hora sv. Šebestiána, vojín Laburda postřelen do břicha a Otto Pešek zraněn do nohy. V Chebu propukla v ústředí Sudetoněmecké strany (SdP) přestřelka při pátrání po zbraních, při níž byl zabit strážník Jan Klenner, železniční zřízenec Emanuel Bláha, vrátní z nádraží Václav Tejček a čtyři Němci. Nalezeny byly zbraně německého původu a vysílačka.

15. září 1938 nastal hromadný útěk německého obyvatelstva do Říše. Velitelství 5. divize ve večerním přehledu zpráv z 19. září 21:30 uvedlo: „Stěhování obyvatelstva do Německa trvá. Pohraniční obce jsou poloprázdné, zbývají pouze starci, děti a ženy. Vlaky do Rakous jsou přeplněny uprchlíky. Říš. něm. příslušníci jsou prý vybízeni, aby dnes odjeli do Říše, že jest to poslední termín. Zachycené dopisy uprchlíků dávají poznatek, že jsou odesíláni do Bayreuthu. Mluví se u nich na shledanou 1. října někde a velmi často až o Vánocích. „. 15. září zastřelil v Krajkové vojín čs. armády Franz Ludwig pět vojáků 1. roty cyklistického praporu 1 a spáchal sebevraždu.
Oddíl sudetoněmeckého Freikorpsu při nástupu

Sudetendeutsches Freikorps, ozbrojená polovojenská organizace sudetských Němců, jejímž cílem bylo zneklidňovat čs. orgány na státních hranicích, vznikla 17. září 1938. Základní zásadou Freikorpsu bylo někam proniknout, způsobit zmatek, pokud možno vzít rukojmí a zmizet. Nájezdy malých útočných skupin měly probíhat pořád.

21. září 1938 přijala vláda Dr. Hodži britsko-francouzský plán na odstoupení částí pohraničí Německu. Proti tomu se zvedla mohutná vlna odporu a probíhaly masové demonstrace, po nichž vláda podala další den demisi. Z pohraničí začali utíkat Češi a němečtí antifašisté a naopak Němci se vraceli zpoza hranic. Večer hrozili zaměstnanci Škodových závodů v Plzni stávkou, dokud nebude odvoláno odstoupení určitých území Německu. Dělnictvo stálo za armádou a chtělo společně s ní hájit celistvost hranic. Podle dělníků byla republika zaprodána cizinci a o její hranici vyjednávají lidé, kteří o republice před několika lety ani nevěděli. Po domluvě s posádkovým velitelem v Plzni došlo k uklidnění situace. V noci zahájili henleinovci další vlnu útoků, když napadali střelbou a granáty stanoviště družstev SOS.

Okres Aš byl, počínaje 22. zářím 1938, de facto odtržen od Československa, přičemž to samé nastalo i v jiných částech republiky.Čs. bezpečnostní síly proti situaci před devíti dny měly proti sobě vojensky organizované a vyzbrojené skupiny podporované z Německa. Jednotky SOS měly ruce svázané omezeným použitím zbraní a byly demoralizované vládním rozhodnutím o omezeném použití zbraní. Naproti tomu německé obyvatelstvo většinově radostně očekávalo Wehrmacht a slavnostně vyzdobilo obce. 22. září došlo k řadě bojů. SOS začala podléhat armádě, což zefektivnilo boj proti nepříteli. Tanky byly nasazeny například v Kraslicích

Mobilizace v yáří 1938 - odjezd čsl. armády na hranice

Následujícího dne došlo k vyhlášení mobilizace čs. armády. Koncem září 1938 se přepady československého území zintenzivnily a docházelo k tvrdým střetům. Přibývalo mrtvých a raněných. Na jihu Moravy se až do 5. října bojovalo o Hardeggskou celnici, kterou obránci ubránili až do vydání této oblasti.

Sudetoněmecké povstání skončilo v podstatě podpisem Mnichovské dohody v noci z 29. na 30. září 1938, i když střety s henleinovci neustaly a například 8. října 1938 byl zastřelen štábní strážm. Jaroslav Lauda u Nové Vsi u Kdyně a desátník v zál. Vojtěch Ret byl tamtéž zraněn, zajat, mučen a ubit. V září a říjnu 1938 mělo padnout 95 příslušníků čs. ozbrojených sil. Zavlečeno do Německa bylo asi 850 lidí z řad ozbrojených složek a úředníků. Zavlečení se nevyhnulo osmi ženám a dvěma dětem.

V září 1938 proběhl na území Československa konflikt, který měl charakter války, často brutální a nelítostné. Na tuto válku o pohraničí a roli henleinovců v ní by mělo být myšleno, hovoří-li se o vztahu Čechů k sudetským Němcům v roce 1945.


Informace byly čerpány především z knihy od Miloslava Svitáka vydané loňského roku autorovo nakladatelstvím pod názvem „Krvavá hranice západních a jižních Čech na podzim 1938: Incidenty mezi čs. jednotkami a henleinovci. Události od 12. září 1938 do 11. října 1938 pohledem zpravodajského oddělení I. Sboru.

Vlkův dovětek:
Tohle je nedávná česká historie onoho „romantického soužití “ s našimi „milými krajany“. Chápu, že ti co jedou na vlně oněch milých a ještě milejších krajanů nemají zájem připomínat Mnichov. Podobně chápu i současné zuřivé atlantisty, že ani oni výročí Mnichova neberou nijak zásadně. Ale jak je možné, že ani nedutá Hrad a Strakovka? Že betální bijci za české národní zájmy - Zeman s Babišem vytrvale mlčí? Snadná odpověď - Babiš jel na jednání do Německa s Merkelovou začátkem září - konkrétně 5.9. a Zeman pojeden tamtéž 20.9.!!!!! Vzhledem k takovému diáři hrdinové mnohých českých domácností pochopitelně ani nemuknou ohledně toho, co se událo v září 1938!!!! Jejich timig návštěv u Merkelové opravdu, vzhledem k výročí 1938 nemá chybu! Vlastně má – ideální by bývalo bylo, aby Zeman navštívil Německo tak, aby se mohl s kancléřskou sejít v Mnichově 28. září……

Zejména potom, co Merkelová nedávno prohlásila


„Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury,…..To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění,“ zdůraznila šéfka německé vlády, která v této souvislosti hovořila o „hořké nespravedlnosti“. A dodala :

„Až dva miliony lidí přišly následkem vyhnání a útěku o život,“

To se opravdu těžko připomínají události z roku 1938…

Co vy na to zemanisté a babišáci?? Měří všem stejně? A výročí Mnichova je výročím národní katastrofy, srovnatelné s Bílou horou, Lipany a bitvou na Moravském poli.

Na závěr – považuji zářijové cesty jak Zemana, tak Babiše do Berlína, s ohledem na kulaté výročí září 38 za naprosto nevkusné, ne-li nehorázné. Za ještě horší pak naprosto pokrytecké mlčení celé mediální scény. Zkouším si představit tu bouři, kdyby byli zamířili letos v srpnu do Moskvy! A přiznávám, že na to nemám dost fantazie.

- - -


82 komentářů :

 1. Moc pěkný článek o naší historii v dnešní době se o to snaží mírovou cestou. Zničit národ a včlenit ho do „superstátu".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No pěkný článek až na doplněk od Vlka, kde se zase navezl do Babiše a Zemana. Asi zapoměl, že byli jako nemnozí z politických špiček schopni odsoudit Merkelovou za výrok o odsunu. Zeman hluboce nesouhlasil( 14.9.2018). Nevím zda také někdo ze špiček ČSSD. Vlku, ztrácíš soudnost a je to škoda.

   Smazat
  2. Fakta jsou ok.
   To ona bývají.
   Vlk je Kusejr.

   Ale má zásluhu, že to přines.
   Nastěnku ČSPB tu zrušili už kdy.

   Smazat
 2. Co se nepovedlo ve třicátých, to povedlo se v devadesátých letech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spíš budeme součástí chalifátu než Německa, které se už teď otřásá v základech.

   Smazat
  2. Teror pouzivaji a pouzivali zlocinni vladci vsude a vzdy na nas. Nezacal vcera !! zaminky se pak terochu lisi..

   Smazat
  3. Ne vládci.
   Sudeťáci.
   Ubili krumpáčema.

   Smazat
 3. Francie a Británie nás vždy zradila, okradla. V tom pokračuje i dnes. O Německu nemá cenu nic říkat, protože Němci byli našimi odvěkými nepřáteli, kteří nás několikrát v historii chtěli vyhubit. Opět se jim podařilo nás přesvědčit, že jejich režim je ráj na zemi a tak ten ráj nám dává ročně 100 miliard jako dotace na zbytečnosti, jako cyklostezky, rozhledny a další nesmysly u kterých jsou obrovské tabule, že to bylo postaveno z dotací EU a od nás ročně odejde na 400 miliard korun na západ, jako zisky a dividendy zahraničních firem, ale bez velkých tabulí, na kterých by bylo napsáno, že to jsou peníze, které byly ukradeny naším občanům.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:48 Mate naprostou pravdu. Ale "demokraté" vám na tuto pravdu odpovědí, že "tak je to správně, tak to má být, bez toho byste neměl banány a nemohl byste o dovolené cestovat na Západ a podporovat tak jejich blahobyt".

   Smazat
  2. A obalovatse toaletním hajzlpapírem.

   Pamatuji se, jak se při zábavném dětském odpoledni na Kampě takto obalovali pijanýrští vedoucí.
   Ostatně, dělo se to na každém pijanýrském táboře, kterých bolo neúrekom.
   Za Husáka.
   Měli na to příručku.

   Proto si pak někteří lidé ve vidlákově neměli čím utřít prdel.
   U nás na Pankráci měli papír z NDR, místo vyhořelého harmasanu.
   Že aby úředníci MV neměli prodřené hemeroidy.

   Smazat
 4. To je těžké. Ti Němci byli v letech 1918-19 násilím přinuceni žít z dlouhodobého hlediska v nefunkčním státním útvaru, který je jako celek ignoroval. To nemohlo dobře dopadnout. Pokud právo na sebeurčení jsme měli my, měli ho mít i oni. Podobnou situaci vidíme na Donbasu, kde Rusové také bojují za svoji samostatnost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevím, nežil jsem v té době. Ale pokud jsem slyšel, měli němci svůj jazyk, zvyky a vyjma vysokého i své školství. Nikdo je násilím nepočešťoval a neslyšel jsem o jediném případu, kdy by si nebyli rovni před zákonem s Čechy.
   I když nepopírám, že to v pohraničí neměli lehké. Pohraniční hory měly tvrdé klima a převážně zemědělských oblastech se chleba ze země nedobýval snadno. Ale i v tom si byli rovni s Čechy.

   Smazat
  2. Anonymní 14:09 doporučuji přečíst knihu Stanislava Mottla "Válka před válkou". Němci měli v ČSR veškerá občanská práva, včetně německých vysokých škol a zastoupení v parlamentě. Jenom nenáviděli Čechy. Lady Ann

   Smazat
  3. Lžeš. Právo na sebeurčení nezakládá právo odtrhnout část staletí svrchovaného státu, kam se přistěhovali. Němci již svůj národní stát měli, mohli se svobodně odstěhovat do Říše, nebo Rakouska. Byli na území, které tisíc let patří k českému království. Naopak, na pováženou je, že se za 700 let nestihli integrovat do své nové vlasti.

   Smazat
  4. 15.47 Kromě Němců se do svých nových vlastí nestihli integrovat ani Cikáni a Židé. Tyto tři národy mají společné, že kromě svého národa prohlašují všechny ostatní národy za PRONÁRODY (póvl -> tedy za untermänsch, za gádže, za gójim) a cítí se z toho důvodu nad ně nadřazenými, vyvolenými je ovládat a zneužívat je k vlastnímu obohacení.

   Smazat
  5. Anonymní13. září 2018 16:06
   Dobrá připomínka, úspěšná integrace je mýtus. Maximum možného, je nějak na uzdě držená „integrace“, která však stále hrozí přejít v rozbroje. To vědí ti velcí manipulátoři, proto chtějí mít všude jádro možných rozbrojů, které by mohli kdykoliv, kdekoliv rozněcovat. A naši zrádní politici, typově „Demokratický blok“ v tom s nimi spolupracují.
   Cikánskou otázku už u nás „otevřeli“ a do naší země se navážel pomalu celý Západ, včetně Kanady. Nyní na nás tlačí kvůli dalším rozvracečům, imigrantům. Nesmíme povolit, to bychom si sami řezali pod sebou větev, dávali dobrovolně manipulátorům, do ruky silný nástroj. P.K.

   Smazat
  6. 16,06 Přesně tak. 14,09 Vy jste určitě kretén.

   Smazat
  7. Každý Němec měl stejná práva jako kterýkoliv Čech, Slovák nebo Maďar. Ovšem jako národnostní menšina jako celek žádná práva neměli. Do vlasti se integrovali celkem úspěšně, stačí porovnat třeba počet významných občanů Brna německé národnosti s podobně významnými Moravany do roku 1918. V podstatě každý, kdo v tom městě něčeho dosáhl, se hlásil k německé národnosti.

   Smazat
  8. 14:09 Než se pustíte do takových úvah, tak si laskavě prohlédněte složení Československého parlamentu po volbách v roce 1935, ve kterém měli Němci druhý největší počet poslanců. Chcete snad tvrdit, že Rusové na Ukrajině mají podobné zastoupení? Neměli a nemají, proto to nemůžete srovnávat.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_parlamentu_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky_1935

   Smazat
  9. Měli, Hricáče, i to vysoké školství.
   Tatíček, co střílel dělníky se o ně náramně staral.
   Za to, že cingrlátkovej průmysl v pohraničí dostal největší dardu od krize jsme nemohli.
   Mimochodem, u nás krize vyvrcholila až v roce 1935, za což můžeme poděkovat ročildum, který už na nás sunou další katastrofu.

   Bylo to pro to, aby sudeťáci viděli, jak to Ádovi pěkně jde.
   Přičemž je třeba vidět, že prvním bankovním komitétům, které posílaly Paula Warburga za Ádou s 10M (nepředstavitelná částka, tehdy) v kufříčku předsedal Montagu Norman.
   To ale bylo na uniformičky SA a tak všelijak.
   Parády.

   Německej průmysl zainvestovali Američani (částečně útěk dolarů před Rooseveltovejma opatřeníma), pod vedením Dillon Read (později Warburg, Dillon, Read, původně banka, která financovala válku jankejů (význam je "zloděj") proti konfederaci, dnes UBS kteří financují podřezávače krků.

   Jistě bude akribický zvostra namítat, že větší roli hráli Brown Brothers and Harriman nebo Thyssenův penězovod Union Banking Corporation pod vedením Prescotta Bushe.
   Nejtěžšími politickými vahami ale byli bratři Dullesové, kteří si investice z pozorovatelny OSS v Bernu sami hlídali.

   John Foster D. se jako synovec ministra zahraničí Lansinga (a Wilsonův žák) zůčastnil jednání ve Versailles a vytvořil pak Dawesův plán, v kterém si Američani koupili Německo a nechali to Francouze a Brity zaplatit.

   Volby v roce 1935 pro Henleina, který na to neměl čas a prachy zorganizovali agrárníci.
   Proto s nima po válce nikdo nechtěl nic mít.
   Byli to zrádci za prachy.

   Smazat
 5. Ale zase nám víc, než důrazně připomenuli srpen 1968. Holt 135 je víc než 360 000.

  OdpovědětSmazat
 6. Šílenost v Habartově
  https://sokolik.signaly.cz/1201/habersbirk-habartov-13-9-1938

  Událost zdokumentoval britský novinář Sydney Morrel:
  http://cetnici.habartov.cz/pohranicni-incidenty-1938-1939/habartov-1938.htm

  OdpovědětSmazat
 7. Jedna poznámka pro autora. Ono by se připomínalo, kdyby jsme na to měli. Země naší velikosti a připosranosti většiny obyvatel si opravdu na suverenitu může jenom nechat zdát. Já vím. Blbě se to čte. Ale je to bohužel pravda.
  Paradoxně, alespoň v tomto ohledu jsme si mohli "vyskakovat" v době, kdy u nás byla dislokovaných čtvrt milionu sovětských vojáků. V té době německým vládám, alespoň oficiálně, Benešovy dekrety nevadily.
  Pokud budeme mít za zády silnějšího kámoše, můžeme si občas bouchnout pěstí do stolu. Jinak můžeme akorát držet hubu a krok.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je pravda tak napůl. Atentát na Heydricha. Slovenské povstání. Pražské povstání. A mám neověřenou informaci, že v letech 1936-38 bylo zabito asi 3 600 příslušníků četnictva, policie, armády a finanční stráže v bojích se Sudeťáky, v Praze se číslo padlých také upřesnilo asi na 3500 povstalců. Vždycky ta připosranost táhla shora dolů, ne naopak. Kdopak by dnes nasazoval krk ze elity, které máme. Seznam je nekonečný (skoro.

   Smazat
  2. Naprostý souhlas s 10:21. Tak to je. Posraní a slouhové jsou hlavně ti loktařští psychopaté nehoře. Lidi dole jsou většinou vlastenci a jde-li do tuhého, dovedou odhadnout, kdy mlčet a kdy se ozvat a popadnout i kvér.
   Tak to v historii mnohokrát bylo a asi v budoucnu i bude. Proto tu přežíváme víc jak 1000 let, obklopení německy mluvícím živlem, jedni z mála západních Slovanů, které Germáni nezmohli a nevyhubili.

   Smazat
 8. Chválím autora PB za výborný článek. Ale vlk si opět nezapomněl kopnout do Zemana a Babiše, které nenávidí pomalu jako Kalousek s debilblokem. Místo aby si, jako starý socdemák, všímal dění v jeho zdegenerované straně.

  OdpovědětSmazat
 9. A co teprve zvěrstva Germánů za protektorátu! Např. Ploština?

  https://dotyk.denik.cz/publicistika/v-plostine-upalovali-nemci-osadniky-zaziva-vrazdeni-prezil-jediny-muz.html

  I takto bestiální zločin dokáže současné kolaborantské hovado překroutit!

  http://www.hyenyvakci.cz/plostinakp.php

  OdpovědětSmazat
 10. Nemůžeme si připomenout ani vlastní historii která se nehodí západu a USA. Jsme kolonie, ale "demokratická s lidskými právy".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:50 No jó, ale máme svobodu utrácet žebráckou mzdu za jejich předražené zboží. A když vám něco zbyde, tak to můžete svobodně dovést k nim a utratit za dovolenou. A to se vyplatí!

   Smazat
  2. Volím v demokracii dle seznamu kandidátů, které mi sestaví naše elita ("vyvolení") a právo je pro mne finančně nedostupné (marže advokátů), lidské právo by mohlo být na byt (nejen dle možností)

   Smazat
 11. 18. září 1934. Ve Wunsieldu v Bavorsku se HENLEIN setkal s Rudolfem HESSEM. HESS mu sdělil : „Třetí říše k vám nabyla plnou důvěru.“
  V tomtéž roce byla v Berlíně zřízena sudetoněmecká zastupitelská kancelář v čele s BÜRGEREM -tzv. Büro Bürger – Bürgerova kancelář. Německo začalo poskytovat Henleinově hnutí politickou a materiální podporu.
  12.-17. srpna 1936. HENLEIN v Berlíně na poradě s HITLEREM a dalšími nacisty.
  18. února 1937 Čsl. vláda přijala plán tzv. „národnostního vyrovnání.“ Plán předpokládal oživení hospodářského života v pohraničních oblastech po letech krize. Podle národnostního klíče měla být upravena struktura správního aparátu. HENLEIN nabízenou reformu neodmítl, ale ani ji na pokyn z Berlína nepřijal.
  Na začátku r. 1938 vzniká v Těšínské oblasti Československa „Svaz Poláků“, organizovaný podle vzoru fašistické Sudetoněmecké strany K. Henleina. vzniká v Těšínské oblasti Československa „Svaz Poláků“, organizovaný podle vzoru fašistické Sudetoněmecké strany K. Henleina. 21. září polská vláda vznáší teritoriální požadavky, které Hitler začleňuje do svého Godesberského memoranda. A 2. listopadu 1938 vstupuje polská armáda do Těšínska.
  Mezitím J. Beck, již v předvečer Mnichova, když vydával pokyny svému vyslanci v Berlíně pro nastávající rozhovor s Hitlerem, mu zaslal příkaz, ve kterém konkrétně uvedl: „1. Vláda Polské republiky konstatuje, že díky svému postoji paralyzovala možnost intervence sovětů v české otázce, což má dalekosáhlý dopad…; 2. Polsko považuje vměšování sovětů do evropských záležitostí za nepřípustné…; 4. Během minulého roku polská vláda čtyřikrát odmítla návrh na připojení se k mezinárodní intervenci na obranu Československa. 5. Bezprostřední nároky Polska v dané otázce se omezují na oblast těšínského Slezska.“ (1)
  Polský vyslanec v Německu J. Lipski, rovněž nepochybující o velkém Polsku, Beckovi oznámil: „Z vyjádření Göringa je zřejmé, že postoj polské vlády sdílí na 100%... Náš krok charakterizoval jako „mimořádně odvážnou akci, provedenou ve skvělém stylu“… Ribbentrop mne sdělil, že kancléř (Hitler) politiku Polska vysoce ocenil.“ (2)
  Za sebe J. Ribbentrop sdělil: „Zeptal jsem se Becka, jestli se nezřekli ctižádostivých snah maršála Pilsuckého, tedy nároků na Ukrajinu. Načež se usmál a odpověděl mi, že již byli v samotném Kyjevu a že tyto snahy jsou bezpochyby živé i dnes.“ (3) Když Ribbentrop zakrátko přijel do Varšavy, byl Beck ještě otevřenější: „Pan Beck neskrýval, že Polsko si nárokuje sovětskou Ukrajinu a přístup k Černému moři.“ (4)
  „Rozdělení Ruska tvoří základ polské politiky na východě, proto se náš možný postoj musí omezit na následující formulaci. Polsko nesmí být v tento pozoruhodný historický okamžik pasivním. Úkol spočívá v tom, aby se včas připravilo dobře jak fyzicky, tak duševně. Hlavním cílem je oslabení a rozdrcení Ruska.“ (5)
  1) Dopis polského ministra zahraničí J. Becka vyslanci Polska v Německu J. Lipskimu. 19. září 1938. Dokumenty a materiály o předvečeru druhé světové války, 1937-1939, str. 173-174.
  2) Dopis polského vyslance v Německu J. Lipskiho polskému ministru zahraničí J. Beckovi. 1. října 1938. „Krizový rok 1938-1939“.
  3) Ministerstvo zahraničí SSSR, Krizový rok 1938-1939. Dokumenty a materiály.
  4) Ze zápisu rozhovoru německého ministra zahraničí J. Ribbentropa s polským ministrem zahraničí J. Beckem. 6. ledna 1939. „Krizový rok 1938-1939“, str. 175-176.
  5) Z dziejow stosunkow polsko-radzieckich. Studia i materialy. T.III. Warszawa, 1968. Str. 262, 287.
  http://www.zvedavec.org/komentare/2011/09/4599-o-spoluautorech-druhe-svetove-valky.htm

  OdpovědětSmazat
 12. 28. března 1938. Porada HENLEINA a K.H.FRANKA s HITLEREM v Berlíně. HITLER HENLEINOVI řekl : „Stojím za vámi a budete také zítra mým místodržícím. Smyslem je, aby Sudetoněmecká strana kladla takové požadavky, které jsou nepřijatelné pro československou vládu.“
  24. dubna 1938. Na sjezdu SdP v Karlových Varech vyhlášen politický program SdP, tzv. 8 karlovarských požadavků. V 8 karlovarských požadavcích žádali :
  1. Úplnou rovnoprávnost a rovnocennost sudetských Němců s českým národem.
  2. Uznání sudetských Němců za právnickou osobu.
  3. Určení a uznání uzavřeného německého sídelního území.
  4. Vybudování německé samosprávy ve všech oborech veřejného života, týkajících se německé národní skupiny.
  5. Zřízení zákonných ochranných opatření pro ty sudetské Němce, kteří žijí mimo uzavřené sídelní území.
  6. Odčinění bezpráví spáchaného na sudetských Němcích od roku 1918 a náhradu škod vzniklých jim tímto bezprávím.
  7. Uznání a provedení zásady, že na německém území mají být pouze němečtí veřejní zaměstnanci.
  8. Úplnou svobodu přiznání se k německému světovému názoru. (Pozn. - k nacismu)
  22. května 1938 byly c ČSR zahájeny obecní volby. Volby pokračovaly 29.5 a12.6. – SdP v nich získala 91 % všech hlasů občanů německé národnos

  OdpovědětSmazat
 13. 3. června 1938. Britská vláda rozhodně žádá čs. vládu, aby se dohodla s HENLEINEM.
  7. června 1938. Francouzská vláda rozhodně žádá, aby se čs. vláda dohodla s HENLEINEM. Žádost doplněna hrozbou, že Francie změní svůj vztah k ČSR, nesplní-li čs. vláda HENLEINOVY požadavky.
  13. června1938. Britský novinář KNICKEBOCKER cituje činitele libereckého sekretariátu SdP:„Dohoda mezi československou vládou a SdP není možná. Německo a SdP prostě nemohou trpět existenci Československa. Obsadíme Prahu, celé Čechy a Moravu. Snad se nám během několika generací podaří Čechy germanizovat.“ ŽE BY O TOM NAŠI BRITŠTÍ „PARTNEŘI“ NEVĚDĚLI?
  29. srpna 1938 Dr. BENEŠ předal HENLEINOVI návrh na řešení sudetoněmecké otázky. Tzv. „3. plán.“ RUNCIMAN i HENLEIN návrh zamítli.
  1. září 1938. HENLEIN jednal s HITLEREM v Berghofu.
  5. září 1938 Čs. vláda vyslovila souhlas s tzv. 4. plánem na řešení sudetoněmecké otázky. Tzv. „4. plán“ v podstatě přijal HENLEINOVI karlovarské požadavky. RUNCIMAN považoval návrh za reálný základ dohody.
  7. září 1938. Přerušení jednání mezi SdP a čsl. vládou. Jednání přerušili zástupci SdP, jako záminku využili incidentu v Moravské Ostravě. Koncem srpna 38 bylo k soudu v Moravské Ostravě dodáno pro špionáž a pašování zbraní 82 hakenkreuzlerů, 7.9. SdP uspořádala manifestaci za jejich propuštění. Při vytlačování davu od soudní budovy byl uhozen bičem přes ruku, když se snažil zastavit koně policejního úředníka, poslanec SdP MAY, šest osob z demonstrujících bylo zatčeno.
  12. září 1938. SdP se pokusila o puč, který se nepodařil. V 60 pohraničních obcích vyvolány HENLEINOVCI srážky se státní mocí. Čs. úřady rázně zasáhly a pokus o puč potlačily, vedoucí SdP uprchli do Německa.
  15. září 1938. Jednání mezi HITLEREM a CHAMBERLAINEM v Berchtesgadenu HITLER požaduje odstoupení českého pohraničí Německu. Henlein vydává prohlášení „Chceme domů, do říše!“ V prohlášení otevřeně žádá rozchod sudetoněmecké menšiny s českým národem.
  17. září 1938. RUNCIMAN podal v Londýně svou zprávu. Vyslovil se v ní pro připojení „Sudet“ k Německu. OPRAVDU SPOLEHLIVÍ „PARTNEŘI!“
  17. ZÁŘÍ 1938 byl v Německu vytvořen za pomoci armády Sudetoněmecký dobrovolnický svaz- Sudetendeutsches Freikorps.. Sudetoněmecký dobrovolnický svaz – teroristická organizace, která prováděla záškodnické akce v čsl. pohraničí. Velitelem byl HENLEIN, poradcem a pověřencem při štábu dobrovolnického sboru byl za WEHRMACHT německý pplk. KOECHLING, za SS BERGER, za SA JÜTTNER a BRAUNECK.
  Od 19. do 26. září 1938 vykonali členové Freikorpsu:
  - cca 300 záškodnických akcí a přepadů, 110 lidí zavraždili, cca 50 lidí těžce zranili, 2.029 občanů ČSR odvlekli do Německa a tam uvěznili
  Vzhledem k tomu, , že příliv členů do Freikorpsu byl příliš velký, nařídil HENLEIN, že početní jeho početní stav bude omezen na 40.000 mužů.
  Od 1. do 10. října vykonávali jeho členové pomocné policejní funkce na odtrženém území.

  OdpovědětSmazat
 14. 27. září 1938. CHAMBERLAINŮV posel WILSON se setkává podruhé s HITLEREM. HITLER prohlašuje, že jeho stanovisko je neměnné a že německá akce bude zahájena následujícího dne.
  Téhož dne v britském rozhlase vysvětluje CHAMBERLAIN britské veřejnosti své stanovisko k událostem kolem Československa : „..Jak je to hrozné, fantastické, neuvěřitelné, mají-li Britové připravovat zákopy a zkoušet plynové masky v Anglii pro spor v daleké zemi a mezi lidem, o němž my nevíme nic…A i kdybychom měli sebevětší sympatie s malým národem, proti němuž stojí veliký a mocný soused, nemůžeme jednat za všech okolností tak, abychom přivedli celou britskou říši do války prostě jen kvůli němu …“
  29. září 1938. V Mnichově podepsána tzv. „Mnichovská dohoda“. Podepsali :
  Za Německo HITLER
  Za Itálii MUSSOLINI
  Za V.Británii CHAMBERLAIN –ZRADILI NÁS!!!!!!
  Za Francii DALADIER – ZRADILI NÁS!!!!!!
  Zástupcům Československa nebylo umožněno se jednání zúčastnit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oč hůře jsme na tom dnes... Tehdy nebyl atom a tak byla naděje, že válku za osvobození EVROPSKÝCH NÁRODŮ někteří jejich příslušníci v Evropě přežijí a využijí svobody k novému rozmachu.

   Smazat
 15. Na přímý dotaz britského ministerstva zahraničí sdělila československá vláda britskému, sovětskému, americkému a čínskému velvyslanci oficiální nótou z 28. února 1944, že Československo je ve válečném stavu s Německem od 17. září 1938, tedy ode dne, kdy byl vytvořen Sudetoněmecký dobrovolnický sbor.
  Akty agrese Německa proti Československu začaly útoky v Německu organizovaného a Německem řízeného dobrovolnického sboru proti československým občanům a objektům, nacházejícím se na území ČSR.
  Československo je i signatářem Deklarace spojených národů, přijaté dne 1. ledna 1942 ve Washingtonu. Státy, které se označily jako Spojené národy, byly ve válečném stavu s Německem. Na základě existence válečného stavu byly v roce 1945 uznány reparační nároky Československa.
  Nález sp. zn. II. ÚS 307/97 ze dne 18. 5. 1999 (N 75/14 SbNU 129)
  Stran interpretace "kdy země vede válku" Ústavní soud vychází z již v roce 1933 vypracované definice agrese Společností národů, která byla převzata do londýnské Úmluvy o agresi (Convenition de definition de l agression), uzavřené dne 4. 7. 1933 Československem, dle které není třeba válku vyhlašovat (čl. II bod 2) a dle které je třeba za útočníka považovat ten stát, který první poskytne podporu ozbrojeným tlupám, jež se utvoří na jeho území a jež vpadnou na území druhého státu (čl. II bod 5). V souladu s notou londýnské vlády ze dne 22. 2. 1944, navazující na prohlášení prezidenta republiky ze dne 16. 12. 1941, dle § 64 odst. 1 bod 3 tehdejší Ústavy a v souladu s citovaným čl. II bod 5 má Ústavní soud za to, že dnem, kdy nastal stav války, a to s Německem, je den 17. 9. 1938, neboť tento den na pokyn Hitlera došlo k utvoření "Sudetoněmeckého svobodného sboru" (Freikorps) z uprchnuvších vůdců Henlainovy strany a několik málo hodin poté už tito vpadali na československé území ozbrojeni německými zbraněmi. Posledním dnem tohoto období bylo datum 7. 5. 1957, kdy Československo ukončilo válečný stav s Japonskem.

  OdpovědětSmazat
 16. Smutný události ale článek je psán jen na základě událostí 21.8 1968 které byly letos připomenuty. Stačí si přečíst první odstavec a je jasný, co článek napadá. Jenom stupidní pisálek by takto psal o historii našeho národa

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. připomínat je třeba všechny události v dějinách a ne jen ty které se zrovna hodí do protiruského běsnění.o tom byl tento článek,pokud jste to nepochopil tak nikoho netitulujte jako pisálka.

   Smazat
 17. Asi jsme pod Německým velením .
  Kdyby dnes žil Jan Hus a Heliodor Píka , tak by dopadly tak jak dopadli . České televize čtrnáct dní straší mojim ročníkem 68 okupaci vojsky Varšavské smlouvy . Hnus

  OdpovědětSmazat
 18. Na druhou stranu,dostali za rozbití republiky dobře zaplaceno,a trpí tím do dnes.Nikdy nebyli uznáni jako plnoprávní Němci a tím,že chtěli do Říše se jim v podstatě později splnilo,ale to nejhorší bylo,že jako první mazali na východní frontu a odtud se do vysněné Říše už ve většině případů nevrátili.

  OdpovědětSmazat
 19. Stateční Sudečtí Němci se postavili českému útlaku a zvůli se zbraní v ruce. Herman s Poseltem zaplakali nad hrobem hrdinného profesora tělocviku Henleina...zdálo se mi, že nás takto bude o této situaci informovat ,,naše" ČT. Ta ať raději nic nepřipomíná, nechci rozbít svoji televizi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Štětina už Posseltovi zpívá "HUNDERT MANN UND EIN BEFEHL" servilně (Heidi Brühl byla lepší).

   Smazat
  2. 16:46 Připoměl jste mi starý kreslený vtip. Opravář od televizoru říká majiteli: "Vaše televize není rozbitá. Oni v ní opravdu tak hloupě žvaní".

   Smazat
  3. Ad 17:48 Posselt zanotuje Štětinovi do ouška "WO IST MEIN HAIM"

   Smazat
 20. Tak proč se Vlk v kauze "strýčka Brady" stavěl na obranu Hermana, který ty "milé krajany" tak obdivuje a propaguje? Jen proto, že mu prezident Zeman není po chuti? Měl vlčí mhu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevšiml jsem si, že by Vlk stál na straně teplého podvodníka Hermana a jeho brady. Uveďte link, abych se poučil. Díky.

   MM

   Smazat
 21. Sudetští Němci rozbití republiky a odtržení Sudet obecně vítali, 1.162.617 z nich si za aktivní protirepublikovou činnost „vysloužili“ „sudetskou pamětní medaili“ a 134.563 aktivistů „sponu za zásluhy“. Chtěli připojení k říši, spolupracovali na něm a dosáhli ho s podporou Hitlera v roce 1938 a nakonec jim bylo po válce potvrzeno jak československou vládou, tak spojenci, včetně těch, kteří podepsali mnichovskou dohodu.

  OdpovědětSmazat
 22. 4. prosince 1938 se v župě Sudety se konaly dodatečné volby do říšského sněmu NSDAP a HITLEROVI dalo hlas 98,9 % voličů.
  Celkový počet voličů : 2.532.863
  Uznané platné hlasy : 2.497.604
  Pro kandidátku hlasovalo : 2.464.681
  Proti hlasovalo : 27.427
  Za neplatné prohlášeno : 5.869

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velmi výmluvná čísla. Pak mladí museli narukovat a jejich kosti hnijí pod Moskvou, u Stalingradu, na Sibiři, okolo Kurska atd. Ze všech okupovaných národů jediní Češi nedali vyniknout SS divizi ze svých řad!

   Smazat
 23. 4. března 1941 HENLEIN ve Vídni pronesl projev. „Abychom se chránili proti zásahům Čechů, byli jsme nuceni lhát a zapírat svoji věrnost nacionálně socialistické věci. Byli bychom rádi dali přednost veřejnému vyznávání nacionálního socialismu, je však pochybno, zda bychom byli schopni, kdybychom si tak počínali, splnit svůj úkol, jímž bylo zničení Československa.“

  Henlein tak potvrdil, že sudetští Němci byli pátou kolonou Hitlera.

  OdpovědětSmazat
 24. 17. července 1945. Zahájena POSTUPIMSKÁ konference.
  Konference konstatovala :
  „Spojenecké armády dokončily okupaci celého Německa a německý lid počal pykat za strašlivé zločiny, jichž se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchů otevřeně schvaloval a slepě poslouchal ...“

  OdpovědětSmazat
 25. Neradujte se, lidé, z jeho porážky, protože ačkoli se mu svět postavil a zastavil to zvíře, fena, která ho porodila, je znovu v říji.
  Bertold Brecht

  OdpovědětSmazat
 26. Sudetští Němci, praví vlastenci své velkolepé Vlasti, si konečně po dvaceti letech útlaku od české špinavé hordy vydobyli svá práva. Tato práva jim byla v létě 1945 hrubě odňata, pošlapána jejich osobní integrita, a tom vznikla neodpustitelná nespravedlnost, kterou je nutno bezpodmínečně a co nejdříve napravit. Čest skutečným obyvatelům Böhmen und Mähren!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:50 Ale jděte. V létě 1945 byla přece jejich touha konečně naplněna a mohli spočinout v náručí své velkolepé Vlasti. Dokonale se tak zbavili útlaku od české špinavé hordy.

   Smazat
  2. Zbytečně provokuješ fricku 18:50.

   Smazat
  3. 20:30 k Německu patří i Böhmen a Mähren. Vybudovali to tady a je to jejich. Vy sem nepatříte.

   Smazat
  4. 22:57 Jenže totéž by se dalo říct i o Ruském Impériu! I ono bylo dílem germánské státotvrnosti. U jeho zrodu stál totiž Heinrich Johann Friedrich hrabě Ostermann, vychovatel a rádce Petra I. Velikého. Ovšem tato státotvornost zůstala trvale omezena jen na dvůr, vzdělat venkov a rozšířit civilizaci po celé zemi se nástupcům Petra nepodařilo. Resp. první kdo se o to pokusil byl Petr III., který měl veliké plány,např. zrušení nevolnictví a toleranční patent, což kdyby zrealizoval, předstihl by o celých 20 let nás s "josefínskými" reformami. Jenže nezrealizoval. Část šlechty - zejména v armádě a hlavně pravoslavná církev, která zcela ovládala negramotné mužiky, se těmto plánům postavila na rozhodný odpor a podpořili puč provedený Petrovou manželkou Kateřinou. Ta na jakékoliv vnitřní změny zcela rezignovala a věnovala svou dlouhou vládu budování říše navenek. Připojila k říši velkou část Polska a mmj. také Krym.

   Smazat
  5. 23:26, ano, v podstatě máte pravdu, že Rusko je do značné míry také dědictvím německého národa, ale nejen toho, také Francie, Velké Británie a Turecka. Tito všichni mají historický nárok.

   Smazat
  6. 6:10 Na Turecko měli Germáni minimální vliv, to je blbost! Francie - to ano, ta je dílem Germánů bezpochyby, neb Galové podobně jako Slované nejsou státotvorným ethnikem a krom krátkodobých kmenových svazů (viz Vercingetorix či Sámo - což byl ale konec onců Frank!) nedoáží vytvořit přetrvávající říši. Britovům - to je jasný taktéž - stát dali až germánští Angosasové! Ale Turecko je pozůstatek orientálních říší a od Germánů převzalo jen vnitřní m,oderní struktury během reforem v 19. a počátkem 20. století, jinak nic! Neplést!

   Smazat
  7. Jen ještě doplním k zajímavé, tzv. kontroverzní osobě Petra III., z něhož pak pravoslavná církev udělala "zrádce Ruska" a největšího ničemu! Rozšířili o něm zvěsti, že byl "dětinský, neschopný zplodit syna" a že princ Pavel nebyl jeho. Ale největší lží bylo tvrzení že Fridrichovi II. "daroval Východní Prusko". Já četl originální smlouvu v ruštině o převodu Pruské gubernie na pruského krále a v ní stojí, že celá tato nově ve válce sedmileté získaná gubernie s pevností Královec se propůjčuje pruskému králi do trvalého užívání jako výraz spojenectví a přátelství mezi oběma zeměmi a to po dobu trvání tohoto přátelství! Čili tím že císař Vilém II. 1. srpna 1914 vyhlásil Ruskému Impériu jakožto pruský král válku, pozbyla tato smlouva platnost a východní Prusko se stalo opět majetkem Ruského Impéria. Dneštní tzv. RF se o něj dělí s Polskem na základě Postupimských rejdů ...

   Smazat
  8. Jo a když Pepek Vyskoč citoval: "...připojili velkou část Polska...", tak i Poláci mají svůj nárok na Ruské území:-). Tady je vidětjakého vola udělá z takového trolla dloudobé užívání halucinogénních drog.

   Smazat
  9. Je v tom ale teď problém, když to Polské historické území teď považují za Ukrajinu:-). Teď jak to Polské území žádat od Rusa, když je to teď Porošenkovo:).

   Smazat
  10. 8:31 Ano. Ve skutečnosti se jedná o nesporný majetek Ruského Impéria tak, jak byl zakreslen tady na této mapě Evropy, vyrobené pro ministra zahraničí Sazonova, na níž je vidět jak by bývala měla být po válce Evropa uspořádána nebýt onoho puče v únoru 1917 - http://expositions.nlr.ru/ex_map/worldwar1/images/28.jpg
   Vlevo na mapě je textová část a v ní se u pojmu Rusko píše zhruba toto: Ruské Impérium je samoděržavná říše bojující za obnovení práva, spravedlnosti a míru na Zemi, neusilující o maření zájmů jiných, ani netouží po cizím území, žádající dostat pouze to co jí od nepaměti vždy patřilo - tedy Červenou Rus se Lvovem a Przemyslem, a část Bukoviny s Černovicemi. Konigsberg s východním Pruskem po Vislu, smáčené opakovaně ruskou krví, by rovněž měly být znovu ruskými stejně tak jako i Danzig a Thorn by měly být ruskými pevnostmi.

   Smazat
  11. 9:31, co to blábolíte člověče? Co to je Rusko? Nic takového neexistuje a nikdy neexistovalo. Evropa, to znamená germánská krev a germánská ruka, i ta Francie je keltsko-germansky svaz. Tupý Slovan je jen otrok buď Germána, Anglosasa, Turka, Araba a po novém i Číňana. A doufám, že si na své přijde i Afričan.

   Smazat
  12. Anonymní 18:50 Stále stejná strategie německého živlu - zabírat cizí území směr východ. Naposledy "Operace Barbarossa" skončila katastrofou i pro naše Sudeťáky, kteří byli milosrdně vyhoštěni právem vítězů (pokud přežili Stalingrad a ruskou zimu). Dostali přes držku od spojenců a 70 let je klid. LadyAnn

   Smazat
  13. 20:45 Už jsem to vysvětloval 100x, hce to jen umět nejen přečíst, ale i pochopit text, tupče! Ano, souhlas - Francie je skutečně keltsko-germansky svaz! A Slovan je nestátotvorný živel. Ale Rus jakožto potomek germánských uškujniků je nordicko-slovanský árijec, který je disciplinovaný, svobodomilovný a spíše faustovský než fatalistický - stejně jako Švédové, Dánové či Němci. Fatalistická "slovanská duše" je reakcí ruského lidu na otroctví, které jim pomohla vydržet, aniž by riskovali své životy při vzpouře. Tato idea byla povzbuzována, ochraňována a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládci euroasijského Projektu. "Slovanská duše" je ve skutečnosti "otrocká duše." (V angličtině: slavic soul - slavish soul.) Je to sen árijského muže uvrženého do otroctví, ochromující práce a života v ponižujících podmínkách, jehož předkové byli vyhlazeni etnicky cizími elitami, a který nemá vůli čelit realitě a postavit se svým pánům. A tak jediní opravdu pracovití Slovani jsou Ukrajinci! Páč maji vizigótskou krev, ale taky dost slovanský a ta je tíhne dolu - ke korupčení. Nicméně jsou houževnatí, včetně děfčat! Putler je nezlomí - https://www.youtube.com/watch?v=iwUknDRq9uQ

   Smazat
  14. 20:45 A esi ti ani to nestačí abys to konečně pochopil, tak ti odcituju z díla Největšího Němce, kterej se skláněl před Třetím Římem, jenž zahubili Židé s nemalou vinou mužické lhostejnosti a tuposti, kteří povraždili ty nejlepší Rusy, z nichž bylo mnoho německé krve. V žilách ruských carů proudila německá krev, stejně jako většiny aristokracie.

   "Po celá staletí žilo Rusko z germánského jádra horních vládnoucích vrstev. Toto jádro dnes může být považováno za zcela vyhubené a vymazáno. Na jeho místo nyní nastoupil Žid. Stejně, jako je pro Rusy nemožné zbavit se vlastní silou tohoto židovského útlaku, tak je pro Žida nemožné natrvalo udržet tuto ohromnou říši. On sám není žádným organizačním prvkem, ale pouze rozkladným fermentem. ... A konec židovského panství v Rusku bude také znamenat konec ruského státu jako takového." - Adolf Hitler, Mein Kampf

   To ne Německej rajch, ani první, ani druhej, ani ten třetí, ale Ruské Impérium bylo největší germánské dílo!! Hráz nepřátelům árijské Pravdy! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/0_905a%D0%BB%D0%B411.png

   Smazat
  15. 20:45 A co se týče toho "Anglosasa", je to přesně naopak! To je skutečný otrok. Žida! Ten postupně ovládl Araby a snimi přišel do Evropy (Cordobský chalífát - v reálu židokagal zabývající se obchodem s bílými otroky) a po jejich zničení velkou Árijkou Izabelou Kastilskou přesunuli své působiště do Portugalska, španělského Nizozemí a Osmanské říše (kde založili sektu Donmeh, která se stala základem pro pozdější ovládnutí Levanty, založení wahábisu, mladotureckého a sionistického hnutí)! Žid vždy trestal národy mu nepoddajné (Španělská říše, Osmanský kalifát, Ruské impérium) a odměňoval ty které ho hostily a s ním se o lup podělily (Nizozemci, Angličané, Američané)! Platonov tvrdí, že USA vznikly jako epicentrum židozednářské civilizace. Tato země se formovala hlavně pod vlivem židovských živlů a slovy W. Sombarta byla „emanací židovského ducha“. Všechny síly zla, brutality, rozvratu a rozkladu, které jsou vlastní židozednářské civilizaci, se v historii USA uskutečnily nejúplněji a nejdůsledněji. Aby skrylo své zločinné plány před lidstvem, vytváří světové zákulisí propagandistické mýty, jejichž cílem je překrucovat historická fakta. Hlavním takovýmto mýtem je mýtus o „holocaustu Židů za druhé světové války“. Jsou podnikány pokusy podat věc tak, že hlavní obětí byli nikoli Slované, ale Židé. Podle výpočtů historiků za války podle maximalistických odhadů zahynulo ne více než 1,5 mil. Židů. Propagandisté holokaustu a především sionistické kruhy tento počet zečtyřnásobili, když rouhačsky uváděli počet šesti miliónů zemřelých Židů. Z kořenů staré slovanské civilizace vyrostl strom, jehož každá větvička se natáhla vlastním směrem. Je nutné vzít v potaz, že národům slovanské civilizace připadl obtížný historický úkol – být baštou, která stojí v cestě silám světového zla v nejširším smyslu tohoto slova – západní a osmanské agresi, fašismu a hlavně sionismu a jeho rudé odnoži! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/0_905a%D0%BB%D0%B411.png

   Smazat
 27. Zrádné kurvy v čt a čro mají zakázáno od nejvyšších hajzlů mlčet.Já jako občan těmto hajzlům vše připomínám maily bez fyzického zničení těchto hajzlů nenastane změna.

  OdpovědětSmazat
 28. Díky za zdejší tema. Právě v rádiu hovoří Telička , dopadlo to "dobře" sankce budou pokračovat. Naši vlast v EU zastupuje a "hájí" zájmy spoluobčanů "elita" národa. Historie nás ponaučila, že pánská jednota zrazuje. Jsem až poválečný ročník, ale díky rodičům mi byla zrada kamarádíčků v Mnichově jasná. Hlavou mi vrtala myšlenka, že jsme se měli bránit. Táta mi řekl, měli, ale byla by to sebevražda a Hitlera by to stejně nezastavilo. Dal mi přečíst Benešovy Paměti, tu knihu vám doporučuji pak se znalostí následků zjistíte, že nebylo jiné volby. Svádět sled událostí na prezidenta Beneše je sprosté. Vina je na straně německé touhy zotročit svět a s pomocí hlouposti vypočitaných velmocí se to málem povedlo. Proto je můj vztah k Německu rezervovaný,chci uvěřit,že nové generace se nedají zblbnout, ale kdo ví. Nežádám nějaké teatrální omluvy z jejich strany, ale slety landsmanschaftů a jejich projevy jsou pro mne varováním. Generace našich rodičů by se zhrozila vstřícnosti a podlézaní od našich představitelů.

  OdpovědětSmazat
 29. Prodejné kurvy jsou v každém národě obzvláště se projevují mezi politiky všech stran a hnutí.

  OdpovědětSmazat
 30. Místo Henlajnovcu a zabíjení Československých četníků a vojska v pohraniční před osmdesáti léty , poslouchám od rána do večera že se blíží tornádo lu . Podle české televizi máme snad moře u amerických břehu ? Ha ha ha , to mě po...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:27 Ne, nemáme moře u USS ale máme tam hlavu a snad i celé tělo až po koule v jejich řiti. Takže ten zájem o osud USS naprosto chápu.

   Smazat
 31. Počátkem problémů nebyl rok 1938, ale 1918. Ale dál bych už raději nešel, protože na našem území,minimálně na jeho částech, byli Germáni před Slovany.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 14:24 Přesně naopak. Území dnešního Německa obývaly kmeny Polabských Slovanů, a to až k Baltskému moři. Všechny byly brutálně vyhubeny germánskými nájezdníky pod záminkou šíření křesťanství. V lepším případě zotročeny či poněmčeny. Lužičtí Srbové už jenom poněmčeni. Doporučuji knihu Evy Vutkové "Češi, odkud jsme přišli?" LadyAnn

   Smazat
  2. Jen klidně jděte dál, ať už jste někde v prdeli, hlavně pryč z ČR. Tady vám pšenka nepokvete.

   Smazat
  3. Ad 20:16 Hrdino s kvetoucí pšenkou, chceš lidi jen rozeštvávat, ty nám tady pšenku neseješ,tak mlč. V horším případě jseš dobře placených agent s posláním zničit tuto rubriku, pak jses raději schoval za anonyma

   Smazat
 32. Z němců se stali dráhové evropy.
  Teprve v roce 1945 kdy vojáci rudé armády smíchali slovanskou a germánskou krev se začali rodit hodní němci . Až moc hodní němci .

  OdpovědětSmazat
 33. Lady Ann přidám Královec,Königsberg,Kaliningrad.

  OdpovědětSmazat
 34. 15.9.2018 v Chebu proběhla zdařilá vzpomínková akce vlasteneckých organizací u kamene věnovanému všem obětem fašizmu a nacizmu. Hlavní téma shromáždění byl Sudetoněmecký puč a následná potupná Mnichovská dohoda.Svou účastí akci ozdobila mladičká vicekonzulka Ruské federace z Karlových Varů.

  OdpovědětSmazat
 35. 15.9.2018 v Chebu proběhla zdařilá vzpomínková akce vlasteneckých organizací u kamene věnovanému všem obětem fašizmu a nacizmu. Hlavní téma shromáždění byl Sudetoněmecký puč a následná potupná Mnichovská dohoda.Svou účastí akci ozdobila mladičká vicekonzulka Ruské federace z Karlových Varů.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.