Reklama

sobota 29. září 2018

Vystoupení na Litoměřickém semináři "100 let od vzniku Československa" 22. 9. 2018


Ivan David
29. 9. 2018
Dovolte mi na tomto místě, abych i já připomněl nedožité sté narozeniny Československa. Ještě k tomu máme příležitost. Vážení pozůstalí, možná napříště už budeme povinně oslavovat jen nedožité narozeniny Rakouského mocnářství, časem bude povinná i slza v oku. Kdysi se říkalo, že druhá světová válka byla jen nepatrnou epizodou ve Slovenském národním povstání. Až tak bylo připomínáno. Dnes v projevech mainstreamové propagandy bledne fašistická okupace a její zvěrstva před okupací sovětskou.


Americká okupace Německa trvá už 73 let, ale Německo je v Evropě celkem bezvýznamná země a USA, Francie a Spojené království jsou spojenci, tak se to nepřipomíná. A je to v pořádku, jinak by vznikl chaos v hlavách. V dobách mého mládí byli i někteří vysokoškoláci přesvědčeni, že v druhé světové válce bojovala po boku sovětské armády armáda NDR proti Západnímu Německu a USA. Proto by asi bylo chybou lpět na faktech, pojmech a definicích.

Slýcháme občas vychloubání některých: „Žijeme si tak dobře, jako nikdy v minulosti.“

Já sám si také nestěžuji. Dokonce mám i nějaké úspory. Ale potkávám bídu a sociální patologii. Nenaučil jsem se nevnímat lidi na dně a okraji společnosti. Ale bída je bídou. Nic na tom nemění ani to, že část viny za to, že lidem na dně bylo umožněno se chovat nezodpovědně a velmi svobodně, padá na stav společnosti. Nevzdělávat se, nezískávat kvalifikaci, nepracovat, neplatit závazky, půjčovat si nesplatitelné částky, chovat se kriminálně, mít děti a nebýt schopen je uživit, chlastat, fetovat, hrát na automatech, atd. Stát opravdu nese část odpovědnosti protože by mohl omezovat svobodu žít bez legálního příjmu, a třeba místo fetování jako rozkoše, které má být bez rizika nabízet jinou životní náplň.

Vedle toho část společnosti žije blaze parazitním způsobem, neboť se vymyká kontrole nebo zákon parazitní živobytí nezakazuje a tím ho podporuje.

Organismus unese jen jisté množství parazitů. Po jeho přesažení hyne, protože nemá dost pro svůj zdravý vývoj. Organismem je i společnost.

Ano, navrhuji omezování svobody. Svoboda v sobě nezahrnuje odpovědnost, jak se nám někdo snaží namluvit. Může existovat bez ní a nemusí končit tam, kde začíná svoboda druhého. Svobodná zvůle se může líbit tomu, kdo ji uplatňuje, stejně jako svobodná nezodpovědnost.

Ano, to by se nelíbilo. Úlohou státu má být neomezovat svobodu včetně svobodné zvůle a svobodné nezodpovědnosti. Stát nemá ani přihlížet. Vlastně nemá nic.

Jenže naše národní komunita nežije ve vzduchoprázdnu. Žije v konkurenčním prostředí. Jestli bude stát i nadále příliš slabý na svobodnou zvůli a nezodpovědnost a také si nechá vnucovat cizí vůli, v konkurenci neobstojí. Neobstojí vedle ukázněných, vedle pracovitých a také jako pasivní vedle agresivních.

Je nutné trvat na tom, že země patří lidu, ne oligarchům vládnoucím prostřednictvím jedněch politiků za pasivního přihlížení druhých. Slýcháme „diplomatické formulace“ o tom, co Česká republika chce, co si myslí, jaké má prý dobrovolně závazky vůči jiným. Lidu se ale nikdo neptá. Dokonce slýcháme nehoráznou drzost, že rozhodování lidu je hrozbou pro „naše“ zájmy. Ale kdo jsou to ti „my“. My to nejsme, jsou to oni. Je potřeba je rázně od „nás“ odlišovat. Od nás lidu, jak zpíval Werich: „…že jsme jenom lůza, že se nás nemusíte bát.“

Proto se nepoužívá slovo „republika“, tedy „věc veřejná“, používá se označení „my“ a „náš stát“, tedy jejich stát. Ale oni stát nepotřebují, potřebují si uchovat svobodnou zvůli.

Oni vědí, co dělat. Aby se lidu nemuseli bát, musí se snažit ho desorganizovat.

To znamená za prvé zbavit ho identity, za druhé zbavit ho informací.

Nejprve k identitě

Jak pravila Margaret Hilda Thatcher, „společnost neexistuje, existují jen jednotlivci“. To je jejich zbožné přání, které se naší naivitou a pasivitou naplňuje. Ten stát, ta republika je naše. Přihlížíme, jak nám ho kradou.

O prezidentu Zemanovi se smí říkat cokoli, ale „národ“ je prý sprosté slovo.

Aby bylo úplně jasno, mluvím-li o národu, mám na mysli politický národ, tedy ty, kteří byli ostatními uznáni za hodné občanství. Ty, kteří se podrobují zákonům a přijímají povinnosti. Ti mají nárok na občanská práva ve vlastní zemi. Je bizarní a nepřijatelné, aby lidé bez občanství mohli volit. Je to součást snahy, jak zbavit lid a lidi identity.

A pak jsou tu technické prostředky. Některé působí samovolně. Vstoupíte-li do vozu metra či téměř kamkoli, jste náhle obklopeni autisty civícími na displeje svých mobilů. Ve svém soukromí civí občas také na monitor počítače. Německý psychiatr Manfred Spitzer o tom napsal pěknou knihu s názvem „Digitální demence“. Správně by se to mělo označovat jako digitální retardace, nejde totiž o úpadek, ale o nerozvoj. Technika je fascinující: Dokáže lidi odnaučit komunikovat a zbavit je i jiných sociálních dovedností a zabránit vývoji vyšších citů. Předpokládám, že v nových učebnicích se k vyšším citům už nepočítá vlastenectví. Ideologie, pro kterou se vžilo nesmyslné označení „neomarxismus“ a která je, nevím proč, označována jako levicová, spolupracuje s obhájci svobodné zvůle, tedy liberály, konkrétně v jejich extrémní podobě, tedy neoliberály. Spolupracuje na zániku státu, zániku národní komunity, na zániku identity a potlačení socializace. K tomu patří zrušení smyslu občanství pomocí legalizace ilegální migrace a přiznávání občanských práv neobčanům.

A nyní k informacím

K potřebné desorientaci a reorientaci je třeba lidi zbavit informací, poskytovat jim desinformace a důležité informace zamlčovat. Tady dostupné technické možnosti dneška nepomáhají jako v případě rozvoje digitální demence. Naopak, usnadňují šíření informací. Každý si může psát a rozesílat pře internet co chce. Tato skutečnost překáží ovládnutí společnosti i přes šíření autismu.

Oni zatím nenašli nenápadný prostředek, jak zabránit šíření jiných, než pro ně žádoucích informací a desinformací. Zkoušejí metodu spočívající v tom, že lhář křičí „chyťte lháře“. Hledají záminky do zásahů proti svobodě slova. S neskrývanou nenávistí bojují proti „hate speach“. Dávají návody, koho nenávidět a koho milovat. Takto ale oslovují jen relativní blbce, a to nemá velkou perspektivu. Po dobrém to nepůjde, kdy se odhodlají to zkusit po zlém? Jde jim o pokračování nadvlády nad lidem.

Dovolte abych navázal na zmínku o vyhynulé Československé republice. Tehdy existovala republika a existoval národ. K politickému národu patřili i etničtí Němci. Dlouholetým ministrem zdravotnictví byl německý sociální demokrat. Jmenoval se Czech. Šlo to až tak daleko, že předsedou Českých sociálních demokratů byl Němec, Antonín Němec. Jenže pak Němcům vyjevili, že jsou vyšší rasou. Kdo by tomu rád neuvěřil. Republika a národ existovaly i po roce 1948. Res publica aspoň podle názvu, a národ vedle proletářského internacionalismu.

Po roce 1989 začaly republika i národ mizet. Dokonce i ta slova.

Jaké máme vize? Já mívám takhle k ránu takovou vizi, že po stepi se znaky rumiště pobíhají veselé děti mezi pasoucími se kozami. V dálce se rýsují rozpadající se paneláky. Je to vyloučená lokalita, v níž ještě přežívají nepřizpůsobiví Češi, kteří ne dost věrohodně milují Alláha.

Ve společnosti, jaká i u nás přežívá je důležité hledisko uplatnitelnosti. Kdysi, před desítkami let se žádala uplatnitelnost absolutní. Každý musel být k něčemu pozitivnímu dobrý.

V této souvislosti si dovoluji připomenout klinickou kasuistiku:

Bylo to na konci sedmdesátých let. Šlo o vojáka základní služby. U útvaru byl nápadný tím, že odmítal cokoli dělat, cvičit v poli, zúčastňovat se taktické i politické přípravy, fasovat výstroj a výzbroj, škrávat brambory. Tak byl odeslán na Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Tam mu dali jednak modrou knížku, jednak diagnózu schizofrenie a jako civila ho poslali na Psychiatrickou kliniku lékařské fakulty, kde jsem tehdy pracoval. Pohovořil jsem s ním a zjistil absenci příznaků schizofrenie vyjma jediného utkvělého přesvědčení, že nemusí pracovat, protože lidí je dost a i bez něj udělají dost práce. Starší kolegové na rozdíl ode mne to pokládali za blud, já za osobní přesvědčení.

Tehdy jsme nedoceňovali, že jeho pohled na společnost a jeho místo v ní byl vysoce progresivní. Jak už to u lidí, kteří předběhli svoji dobu bývá, zůstal nepochopen a ocitl se v blázinci.Věřím, že nezisková organizace Post Bellum ho vypátrá a vyzpovídá ho pro Český rozhlas a jiná neziskovka získá peníze na pomník.

Dnes nás psychiatry mladí lidé netoužící po nějakém společensky užitečném uplatnění vůbec nepřekvapují, ba naopak, stávají se novou normou. Mladí lidé, kteří touží po společensky užitečném uplatnění začínají vypadat jako podivíni.Je rozdíl mezi deklarovanou a obecně přijatou normou.

Rád vyprávím kreslené vtipy: „Příslušník veřejné bezpečnosti se ptá mladíka: „Jak to, že nemáte dlouhé vlasy, a vytahanej svetr a džínsy? Ukažte mi občanský průkaz!“

V dobách, kdy existovala republika, by nikoho nenapadlo zvát do republiky lidi, kteří nemohli být ničím užiteční. Dnes nám namlouvají, že nejenže všichni mají stejná práva, ale dokonce jsou vlastně stejní. A hlavně se od nikoho nesmí nic chtít. Jde samozřejmě o „lidská práva“ nikoli občanská nebo sociální práva. Ta už vyšla z módy.

S výchovou k náležitému chování je třeba začít už od dětství. Dnes bych velmi doporučoval pohádku o neposlušných kůzlátkách. Ty se, jak známo, chystaly pustit vlka do chlívku.

Dnes však existují i jiné formy výchovy:

Zazpíváme si! Nebude to „Prší, prší.“

Prosím o ukázku:

Koho by nedojaly dětské kresbičky a neumělý zpěv?

Lidi je třeba pro účely indoktrinace zastihnout v situaci, kdy jsou indoktrinaci nejpřístupnější. Ne náhodou stojí v bibli „nechte maličkých přijíti ke mně“, z toho důvodu se do školy zvou jednou milicionáři, pak přežívající legionáři, dnes zase převaděči diverzantů a jiní bojovníci proti komunismu.

Hitler se ve svých zápiscích zmiňuje, že dělníky je třeba oslovovat pozdě odpoledne, když jsou unavení z práce, to jsou oslabeni a propagandu přijímají nejlépe.

Jak jsem naznačil, budoucnost bude taková, jaká bude výchova a vzdělávání včetně indoktrinace dospělých.

Chceme-li novou republiku, věc veřejnou, tedy obnovení vlády lidu, pak musí existovat politický národ, občané se s ním musejí identifikovat a musejí být vedeni k tomu, aby byli, jsou-li toho schopni, společensky užiteční. Musejí mít informace. Musejí být vzděláváni a vychováváni, aby byli uplatnitelní, aby nebyli parazity, aby neuplatňovali svobodnou zvůli, aby se vzájemně respektovali, aby byli zdatní. Výchova a vzdělávání musejí být náročné. Jinak jako národ neobstojíme proti lépe připraveným a agresivnějším. Neuhájíme zemi, jak napsal Karel Hynek Mácha: „Vlast jedinou, v dědictví mi danou…“

Nakonec zbývá otázka, kdo by měl být iniciátorem obnovení republiky.

Asi před rokem jsem v nadsázce v jedné diskusi řekl, že potřebujeme nové národní obrození.

Na to navázal Jaroslav Bašta a mluvil o novém národním obrození zcela vážně. Myslím, že měl pravdu, že je to nutnost. Je to vize. Jaká síla by to měla uskutečnit? Zatím ji nevidím. Pracujme na tom, jinak naše dějiny skončily, připomínání výročí už zcela pozbude smyslu a budeme rozptýleni ve všehomíru.

16 komentářů :

 1. V RÁMCI BUDOVÁNI KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ VÁM DOKTORE BRZY DOJDE TENTO DOPIS.

  Prosime o prověřeni vašich stránek nebot kromě porušováni autorského práva,kopírováni obsahu různých dezinformačnich serverů je tento web plný obsahů které naplnuji tuto trestnou činnost.
  § 355 hanobeni národa,rasy a přesvědčeni
  § 356 podněcováni nenávisti, omezováni osob a jejich práva svobod
  Dále tu vidime
  šiřeni poplašných zpráv,pomluv,projev sympatii k hnutim směřujicim k potlačeni práv a svobod člověka,popiráni,zpochybněni a šiřeni genocidy atd

  Nepomůže vám ani tvrzeni,.že se jedná o zdemolov\ané zákony panujiciho kapitalismu bez přivlastků,nebot mezi vašimipřiznivci neni nikdo kdo by zahájil diskusi o bodech Národniho programu občanů voličů a ani nemůžete dále spoléhat na to,že vám někdo bude podporovat

  NEPOLITICKOU SPOLEČNOST VOLIČŮ,KTERÁ VŠEM SLIBUJE,ŽE TO ZA VOLIČE VŠECHNO VYŘEŠI A ONI NEMUSEJI NIC DĚLAT!

  Toho bohdá nebude!Vaše vnitro ČSSD

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak když už jsi mu sem napsal všechno, cos měl na srdci, tak je trochu zbytečné utrácet za poštovné, nemyslíš?

   Vymazat
  2. 19.38
   Dneska musiš jit brzo spát.Zitra se musiš zas plazit před Kalouskem a víš co by to bylo,kdyby jsi zaspal?

   Vymazat
 2. Ano, žijeme si "dobře". Alespoň někteří z nás. Tohle klišé u mne navozuje otázku, jak "dobře" by jsme si žili za socíku, kdyby bolševíci vytvořili státní dluh blížící se téměř padesáti procentům HDP a nechali zadlužit domácnosti dluhem téměř dvojnásobným.
  Zasypali by nás banány, zahraničními auty a vším, čeho bylo tenkrát nedostatek.
  A naopak, jak by jsme si asi žili, kdyby jsme si museli vystačit pouze s tím, co skutečně vyděláme a nikdo nám nepůjčil ani korunu. Čím by asi obhajovali dnešní kořistnický kapitalismus, kdyby lidi neměli nové domy a auta, nejezdili by na drahé dovolené, prostě vše, co dělá dnešní turecké hospodářství lákavé pro značnou část populace a co si ona část až nepříjemně často pořizuje na dluh.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  2. Ad vladimír - nejde o klišé! Hlavním principem kapitalismu je zadlužit občany a ovládnout jejich dluhy (také každá firma má dluh). Toto komunističtí politici za sociálizmu dobře věděli, nechtěli se na západě zadlužovat, proto byly cestovní doložky a zahraniční podniky hlídala stb. Jinak by se to všechno dávno zaprodalo!

   Vymazat
 3. Komunisticky smradoch David by mel navstivit psychiatra. Diky schizofrenii to nema daleko.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kde chýbajú argumenty, zostávajú len nadávky a urážky...

   Vymazat
  2. Víš kulový a chtěl by jsi pomnik 7.31?

   Vymazat
 4. Bohužel to vidím špatně s národním obrozením stačí děsivá prezidentská volba skoro jsme to projely.

  OdpovědětVymazat
 5. A budou toho blázna Davida tlačit, až se poserou. Má to hoch marné, nikdo o něj nestojí.

  OdpovědětVymazat
 6. 9:16
  Za to o TEBE TY INCESTNÍ RETARDOVANÁ HAVLOSMAŽKO NESTÁLA ANI NESVEPRÁVNÁ ERŽIKA Z CHÁNOVA A DALA TĚ POHODIT DO STOUPY!!!!!!!!☺

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hele, koukám že tvůj zkurvenej komoušskej fotr v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch mokasínách se asi musel dost hřát přízní velkejch rudejch soudruhů co? Taky si se asi těšil na teplý místečko co po něm zdědíš a náhle do toho přikvačil ten vandrák chrchlavej v ošuntělých džínách, vytahaným svetru s flaškou v ruce a udělal ti pořádnej rejhanec přes plány, co? To se frustrátskej smrade nedivím že z toho máš celoživotní trauma - Havel v každý větě:))) Taky nemám tyhle trapný loutky rád, ale neregistuju je, nepíšu vo nich a tím je nedělá slavnější než si zasloužej !!!!☺

   Vymazat
 7. Nová republika se stává zásluhou demokratů studnicí ostrých nadávek s různým potenciálem ponížit oponenta. Jsme kreativní národ. Některé nálepky nedokázali disidenti (otevření nebo skryti) vymyslet ani za bolševika.

  OdpovědětVymazat
 8. 30. 9. 2018 21:24:29
  Antikomunistický zákrok policie za prapor s Che Guevarou!

  Prohlášení Předsednictva Ústřední rady Komunistického svazu mládeže k antikomunistické provokaci.

  V neděli 30. září 2018 Komunistický svaz mládeže (KSM) podpořil několika aktivit k připomenutí 80 let od Mnichovské zrady. Spolu s dalšími se členové KSM zúčastnili i shromáždění "Přízrak Mnichova se vrací", které se konalo v podvečerních hodinách na Václavském náměstí v Praze a pořádaly ho iniciativa Ne základnám, České mírové hnutí, Alternativa zdola a další mírové a protiválečné organizace.
  Na této akci vystoupil i zástupce Komunistického svazu mládeže, který zúčastněné seznámil se společným prohlášením české a německé protifašistické mládeže ke zmíněnému 80. výročí Mnichovské zrady. Podobně jako jiné zúčastněné organizace i KSM, zde měl svůj prapor, na kterém byla kromě názvu svazu i podobizna slavného latinskoamerického revolucionáře Ernesta Che Guevary.

  Po skončení akce přistoupili k členovi KSM, který předtím držel uvedený prapor, příslušníci Policie České republiky. Policista člena legitimoval se zdůvodněním, že je "podezření na spáchání extremistického trestního činu" nesením zmíněného praporu - takový pojem ovšem český právní řád nezná. Následně bylo policistou upřesněno, že měl na mysli "trestný čin schvalování nebo projevu sympatií k hnutí směřující k potlačování práv a svobod." Po dotazu, co je na praporu špatného, přítomný policista lživě prohlásil, že vyobrazená osoba - Ernesto Che Guevara - je "jeden z největších masových vrahů v dějinách". Byly přítomno desítky účastníků demonstrace, kteří se stali svědky této události a proti provokativnímu zákroku policistů hlasitě protestovali.

  Komunistický svaz mládeže protestuje proti tomuto politicky motivovanému omezování vyjadřování a shromažďování na veřejném prostranství, které je o to skandálnější, že se stalo na akci věnované 80. výročí Mnichovské zrady a méně než týden před komunálními a senátními volbami. Komunistický svaz mládeže odsuzuje tuto antikomunistickou provokaci a zdůrazňuje, že podobizna Ernesta Che Guevary je jedním ze symbolů celosvětového zápasu za socialismus a komunismus.

  Pokusy o její antikomunistickou kriminalizaci v České republice nesmí projít!

  Předsednictvo UR Komunistického svazu mládeže, 30. 9. 2018
  video ze zákroku zde: https://youtu.be/UGPCSUCRLGY
  https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Ales-Hubert-115761/clanek/Antikomunisticky-zakrok-policie-za-prapor-s-Che-Guevarou-89180

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nezmatkujme a počkejme až se k tomu vyjádří s. Radosta!

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.