Reklama

čtvrtek 25. října 2018

Československo a jeho ekonomika v průběhu posledních 100 let -DOPLNĚNO!

- vlkp -
25. 10. 2018  Kosta zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Peripetie zrození republiky i jednotlivých etap její existence, popisují z různých aspektů a úhlu pohledů v těch to dnech, mnozí. S větší či menší znalostí, mírou fandovství pro to či ono, míry znalého vhledu či naopak bez míry indoktrinační demagogie.


Jestliže patříte ke stálým čtenářům Kosy pak určitě víte, že mám rád tvrdá data a fakta s nějakým dohledatelným fundamentem. A co jiného takový pohled vyžaduje, když ne ekonomika!

Takže mi bylo nutností projet internet a snažit se dohledat nějaký dobrý a věrohodný přehled, který by popisoval 100 let od vzniku našeho státu z pohledu hospodářských údajů, aby vydal vysvědčení o nás samých. O tom, jak jsme uspěli/neuspěli v soutěži s ostatními národy, zejména těmi kolem nás, od okamžiku, kdy jsme si, s obnovenou státností, mohli takzvaně vládnout sami.

Přiznávám, že v okamžiku, kdy bylo toto hledání nastartováno neexistoval žádný náznak, k čemu se nakonec doberu. Co myslíte, platí nebo neplatí okřídlená věta současné české politické garnitury, že se dnes máme nejlépe v celé naší historii? A přidám otázku další, jak myslíte, že my a naše „zlaté ručičky“ obstály v mezinárodním srovnání, pokud jde o ekonomickou výkonnost v soupeření s ostatními evropskými národy ve světové ekonomické soutěži?. Odpovědi, opřené o data najdete v tomto článku.

Mám pro vás sdělení, která vás nejspíš stejně jako mne, nepotěší. Existuje několik srovnávacích studií, které porovnávají evropské ekonomiky v dlouhodobém horizontu. Jednu z nich nedávno vypracovaly Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) a obchodník s měnami TopForex. Jinou například nizozemská univerzita v Groningenu /ta dokonce sleduje vývoj jednotlivých národních ekonomik za několik století!!!!/. Nemám je k dispozici. Ale jen texty, jež na ně ukazují a pracují s jejich daty. Když je porovnáte, dojdete k závěru, že co se týče našeho česko/slovenského století, shodují v následujících základních závěrech.

1- pokud zvolíme za rozhodující měřítko porovnání HDP na hlavu občana Československa a jakéhokoli dalšího významnějšího státu /a na tomto kritériu jsou obě studie i tento článek vybudován/, dojdeme k překvapivému zjištění, že nejmenší odstup měla československá ekonomika za těmi v Evropě nejvyspělejšími hned při zrodu republiky!!!

Občané prvorepublikového Československa po jeho vzniku neměli vyšší životní úroveň než Rakušané nebo Němci. V HDP dosahovala republika 80 procent výkonu Rakouska a 70 procent výkonu Německa.V roce 1920 mělo Československo relativně blízko k Rakousku, na které ztrácelo ve srovnání HDP na hlavu 500 dolarů. V poměru k Německu rozdíl činil 863 dolarů a v poměru k nejvýkonnějšímu Dánsku bylo Československo na polovině jeho HDP na hlavu. Ovšem tehdy byla republika dle HDP na hlavu výrazně výkonnější než Finsko či Itálie.

Za sebe říkám – skvělá výchozí pozice, zejména , když uvážíme, že onen ekonomický výkon byl vlastně generován v českých zemích, neboť Slovensko, o Podkarpatské Rusi nemluvě, bylo co do ekonomické výkonnosti rozvojovou zemí, ovšem jejich výsledek a příspěvek k celorepublikovému HDP byl porovnáván s těmi nejvyspělejšími evropskými zeměmi. Abych to názorně přiblížil – zkuste si představit závod štafet v běhu. Tu naši tvoří dva opravdu skvělí běžci a dva kteří jsou po těžké nemoci a běží bosí.Ovšem pro závod se počítá jejich celkový čas. Dodejme, že například strojírenská výroba v historických zemích tvořila před II. ww 90% celkové produkce státu. Slovensko muselo začít s industrializací a především výstavbou primární infrastruktury, odpovídající charakteristice nového státu a ekonomickým tokům v Československu. Tedy přejít z dopravní infrastruktury /navíc velmi nedostatečné a nekvalitní/ sever -jih /uherská Horní a Dolní země/ na orientaci východ-západ /Slovensko- české země/.

2- v začátku meziválečného období Československo začalo dohánět zejména ty státy, které byly hlavními protagonisty I. světové války. – Německo, Rakousko, Francii, Itálii. Žádný div, když první dva státy byly v podstatě rozvrácené, trpěly, řekl bych občanskou válkou nižšího stupně, hyperinflací, nedostatkem všeho druhu a byly zatíženy reparacemi. Francie se pak jen těžko vzpamatovávala z válečných ran, nebťt západní fronta a její místně ničící efekt se vyřádily především ve východofrancouzských departementech. A totéž platilo pro severní Itálii. Do osmi let byla republika na 75 procentech výkonu německé, výrazně srazila náskok Francie. Itálii a Finsko nechala za sebou. S Nory se mohla směle poměřovat, v roce 1928 byl její výkon na 96 procentech výkonu seveřanů. Zvažme navíc, že všechny uvedené ekonomiky disponovaly něčím, co bylo vždy mimořádně lukrativním a výnosným odvětvím, co ČSR postrádalo – mořskou ekonomikou. Tedy námořním mezinárodním obchodem a rybolovem.

3- úspěšné období skončilo s prvními záblesky světové ekonomické krize. Přibližování se zastavilo a vyspělá Evropa na čas Čechoslovákům utíkala. Nejvýrazněji se vzdálili Finové s Nory.

4-dohánění evropského peletonu se obnovilo znovu až roku 1935. Do dvou let se dostala opět před Italy a vyrovnala se Rakousku. Na překonání hospodářské krize se silně podílelo strojírenství a export zbraní a vojenského materiálu. Nicméně tohle už byla epizodní mezifáze. Ze známých důvodů

Přes všechno to dohánění a nedohánění platí, že to bylo „dohánění vzad“ protože HDP na hlavu v ČSR byl v roce 1929 3028 USD a v roce 1937 2882 USD!!!

Jak se můžete přesvědčit na těchto dvou, na původním zdroji interaktivních mapách
Zajímavá a podstatná drobnost -ekonomické přiblížení lze realizovat tak, že ti před vámi zpomalí ještě více než vy!!!!

Pak přišel protektorát a Slovenský štát a data z období 1939-1945 byla prohlášena za nevěrohodná a nevypovídající a to nejen pro nás, nýbrž pro celou Evropu. Takže srovnání jsou přerušena a pokračuje se až rokem 1946 a dále.

5- díky výsledkům a technickému průběhu II světové války /plošné bombardování, obrovské ztráty disponibilní síly, vlivem ztrát na frontě, okupační správě, transferům průmyslové techniky jako části válečných náhrad, atd. atd/ po válce byla obnovená ČSR na stejné startovní čáře jako Němci, Italové či Rakušané. Ale šlo jen o další miniperiodu, protože přišel Únor 48

6- fáze 1948-1989 je popsána zcela jednoznačně -zatímco v roce 1948 byl československý HDP na obyvatele vyšší než italský, v roce 1989 byl mírně nad 50 procenty italského.Stejně tak do sametové revoluce Československu utekly všechny západní země, Norové už nebyli ani v dohledu. Jak je patrné v grafice níže, pád Československa byl skutečně strmý.

Nemohu s tímhle hodnocením zcela souhlasit. Ne když se například uváží prudký nárůst ekonomické síly Slovenska po dobu trvání společného státu a především po osvobození. Je v celoevropském měřítku naprosto bezprecedentní, není známo podobné industrializační vzepětí zaostalé části některého dalšího evropského státu!

Ten propad je dán tím, že výkony jsou měřeny západoevropskou ekonomickou metrikou, jejími cenovými relacemi a směnnými kurzy. Které ovšem pro objektivní ekonomické porovnání nemohou být relevantní. Socialistické země sovětského bloku měly svůj vlastní, na Západu nezávislý trh, kde platily jiné směnné relace a ceny. Jiný byl zejména poměr výrobků masové strojní produkce a té, která vyžadovala vysokou míru lidské práce. Kde nastavení cen bylo přesně opačné. Aby bylo nepamětníkům jasno, co myslím -v roce 1976 jsem družstevní byt koupil za 13 tisíc a nové auto značky Moskvič, stálo 40 000. Porovnejte ceny obou statků dneska.

Na druhé straně je pravdou, že země RVHP vůbec nezachytily západní inovační tempo a především absentovaly v nových, ale rozhodujících oborech ekonomie zejména 70-80 let jako služby, mikroeklektronika a její součástková základna, automatizace, softwarový průmysl. To vše se přidalo k už klasickému zaostávání ve výrobě strojů a průmyslových zařízení, tak především užitkového a spotřebního zboží, ale i u dopravní a telekomunikační infrastruktury. Nicméně si dovolím tvrdit, že kdyby výsledek studené války byl opačný a Západ musel, tak jako my bezpodmínečně přijmout a implementovat se vším všudy ekonomický systém východního bloku, vypadaly by dále uvedené grafy zcela jinak. Nicméně nikde neplatí zásada vítěz bere vše tak silně , jako právě v ekonomice!

Tím se dostáváme k poslednímu období

7- 1989 až 2018…

Jak si vedl náš stát po získání nezávislosti na sovětském/ruském vlivu v podmínkách znovu obnovené demokracie?

Inu tzv. transformace, na kterou je tak pyšný Václav Klaus a celá pravicová scéna dopadla tak, že pokračoval drtivý propad naší ekonomiky, dokonce nejstrmější v historii od roku 1918! Na historické dno v poměru ke všem srovnatelným a srovnávaným státům. V roce 2010 by dle zmíněné studie by hypotetický společný stát Čechů a Slováků ve srovnání v rámci žebříčku evropských zemí stále hluboce zaostával za první republikou. A ačkoli pak následovalo určité přibližování, v roce 2010 by patřilo Čechoslovákům 17. místo v rámci vybraných evropských zemí stejně jako v roce 1989!!!!! A já dodávám, že dnes jsme asi na stejných poměrech jako v roce 1975!!!!! Tedy když jde o relativní srovnání HDP dnešního imaginárního Čechoslováka s jeho západoevroskými konkurenty!!!! Podle HDP za rok 2017 Česko dosahuje 46 procent výkonnosti Rakouska a 48 procent Německa. Slovensko dosahuje 40 procent úrovně Rakouska a 43 procent Německa.

Vše si můžete ověřit na následujícím historickém grafu:


Takže můžeme učinit zdrcující závěr, vlastně jej formulovala studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) a i TopForexu:

V roce 1918 v startu své existence, v HDP dosahovala republika 80 procent výkonu Rakouska a 70 procent výkonu Německa. Za sto let se však rozdíl prohloubil v neprospěch Česka a Slovenska až o polovinu!!!!

Aby vzápětí dodala onu nejoblíbenější hlášku současných politikářů:

Ekonomické podmínky a životní úroveň Česka a Slovenska svou kvalitou dramaticky převyšují podmínky v Československu. „Nikdy jsme se neměli tak dobře jako dnes. V rovině zdraví, bohatství a kvalitě života jsme jako společnost urazili dlouhou cestu kupředu, i když s několika odbočkami,“

Neumím být schizofrenní – buď platí tvrzení, že v mezinárodním srovnání zaostáváme a to dost silně za našimi sousedy a ekonomickými konkurenty nebo to, že se máme jako nikdy v historii. Obě tvrzení zároveň nefungují. Nemají totiž společnou základnu. I naši předci, obývající naše současné teritorium někdy 1000 let před Kristem, mohli konstatovat, že se mají nejlépe v historii, protože už nebydleli asi v jeskyních a na stromech, nýbrž v chatrčích. Také už uměli rozdělat a uchovat oheň a byli daleko zemědělsky zručnější. To tvrzení jim vydrželo ovšem jen do té doby, dokud jejich životní úroveň a kultura nebyly podrobeny srovnáním s okolním světem. A jak by asi byly obstály v kontextu s antickým Řeckem nebo starým Egyptem je na bíle dni!

Ano, když se podávám sám na sebe, disponuji statky a jsou mi dostupné služby o kterých se mým rodičům ani nezdálo. Bohužel nikoliv proto, že by Česká ekonomika byla světovým ekonomickým lídrem a udávala, alespoň v něčem, tón. Nýbrž proto, že podobná vlastnictví a přístup k různým a stále se rozšiřujícím službám je celosvětovým a běžným standardem a díky tomu se dostaly na úroveň, kterou běžný Čech/Slovák finančně akceptuje a unese. Už unese! Díky globalizaci a jejímu postupu. Vedle toho ovšem generuje současně spoustu jiného, co si běžný našinec ze stejného důvodu dovolit nemůže!

Navíc nás nesmí a nemůže zajímat míra naší současné spotřeby v porovnání s předchozími generacemi, nýbrž výhled ekonomické úrovně našich dětí a vnuků a jestliže chceme porovnávat dnešek, pak s našimi sousedy a nikoli rodiči a prarodiči! Naopak, je lze opět poměřovat s jejich vrstevníky v blízké i vzdálené cizině. Jen taková komparace je přípustná!

Myslím, že v Číně mají přísloví když obědváš, nemysli na to, jak ti tenhle oběd chutná, nýbrž na to, co dáš do hrnce zítra a pozítří…. řekl bych – hluboká moudrost.

Ale je tu ještě jedna věc, otázka, kterou jsem vám i sobě položil v samém úvodu tohoto článku – jak myslíte, že my a naše „zlaté ručičky“ jsme obstáli v mezinárodním srovnání, pokud jde o ekonomickou výkonnost v soupeření s ostatními národy ve světové ekonomické soutěži?

Fakta to ukazují jasně. Máme, když nepočítám válku, sto let státu. Po němž volali generace našich předků. Jistě, byly, jsme a budeme balonkem v přehazované mocných. To jsou ovšem ostatní naší velikosti a i daleko větší také, takže se na to nelze vymlouvat!!!! Přesto my jsme schopni za těch 100 let dosáhnout nanejvýš stagnace rozdílu v ekonomické výkonnosti jejich a naší!!!!

Tušil jsem cosi takového. Ale když to člověk vidí černé, vlastně barevné na bílém… tak musí mít těžkou depku!!! Když budu dostatečně kritický, pak to nemohu nazvat jinak než selháním. Především selháním českého etnika v Čechách a na Moravě. Žádné sebebičování, jen konstatování skutečnosti! O Slovácích to pro mne neplatí. Ve srovnání s námi podali skvělý výkon. Bohužel jsem se nedobral žádného grafu, který by ukazoval vývoj HDP od roku 1918 odděleně v Čechách a na Slovensku. Asi by nám z něj šla hlava kolem. Přirozeně, lze namítnout – bylo to za české peníze a s výraznou českou ingerencí techniků, ekonomů a tzv. pracující inteligence. Možná naprosto rozhodující. Budete mít pravdu. Ale přeci jenom nějakého grafu jsem se dobral.


Slovensko zkrátka od nabytí samostatnosti jeví daleko větší dynamiku! Přes veškeré handicapy! Slovákům jejich úspěch přeji. I když mne mrzí, že ho ve konfrontaci s námi dosáhli tak přesvědčivě.

Jen to potvrzuje primární závěr, že zkrátka v Čechách a na Moravě, že ve srovnání s jinými evropskými národy, jsme ono „shození rakouských okovů“ jaksi tuhle příležitost ukázat světu – PROMARNILI! Je to neradostné a smutné konstatování. A to v podstatě ve všech dílčích periodách od roku 1918. Jediné okamžiky, kdy jsme začali evropskou špičku dohánět, byly vždycky těsně po světové válce. Především proto, že jsme zůstali klidným a konsolidovaným zázemím. Nepochybně ti, co mají patent na jediný správný názor, budou tvrdit, že nebýt bolševika tak…

Inu, těm doporučuji se podrobně podívat na všechny grafy z toho článku. Netvořil jsem je já, nýbrž univerzita v Gronigenu, a eventuálně další podobné instituce. Bez ideologického podtextu! Přesně jak mám za jedině správné. Těm jedině správným bych rád připomenul vývoj pro Listopadu. A nejen jim. Také těm, co jim leží ta zatracená Brusel v žaludku. A hlásají heslo – pryč od té Brusele! Sami prý si budem vládnout lépe!

Ekonomická čísla za STO LET říkají, co jsme dokázali! Jak jsme to uměli SAMI! V době, kdy svět byl daleko méně globalizovaný! Vedle toho také to, jak se v dnešním světě s mezinárodní hospodářskou situací a globalizací uměli popasovat Slováci, kteří jsou přes euro daleko více vtaženi do evropských struktur!

Nejde mi o to dělat reklamu Evropské unii. Mým cílem je dosáhnout toho, abychom se zamysleli nad svým nezřízeným fandovstvím názoru, že my zkrátka obrátíme svět, jen co se zbavíme toho, kdo nám v tom brání!

Dlouhodobá data dokazují, že sami jsme tak maximálně uměli sledovat stopu těch před námi. A to je asi tak všechno. Pokud jde o deprimující vývoj po roce 1989, pak připomínám svůj nedávný výpočet, který vyjevil, že z 29 let novodobé samostatné republiky mu celých 27 roků v pozici premiéra nebo prezidenta šéfovali Klaus a Zeman! Říkám to pro případ, že byste měli potřebu hledat toho, kdo tady velel, nastolil poměry a tedy prohluboval to naše zaostávání. Nic více.

I tohle patří k výročí naší republiky. Jenže obávám se, že mainstream a to jakéhokoli ladění a ražení, nás podobných údajů a srovnání ušetří. Ví proč.


DODATEK ze čtvrtečního dopoledne

Dr. Michal Škop mne upozornil a já mu touto cestou děkuji na naprosto skvělou množinu ekonomických grafů pro v podstatě všechny státy světa a to v dlouhých časových řadách. Pro mne naprostá senzace. Protože jde nejen o časové řady sahající až někdy k roku 1800, ale také pro množství pohledů, které ty interaktivní grafiky nabízí. Zkrátka super věc! Kdo má zájem a čas, tak si dokonale vyhraje!!!!

Jmenuje se to Gapminder Tools. Základní obrazovka je zde

Ale máte možnost obrovského množství jiných typu prezentací a to i selektivních pro jednotlivé státy, kontinenty nebo třeba hospodářská uskupení.

Mohl bych z toho vytěžit opravdu až tisíce srovnání, ale dám jedno jediné – jak se vyvíjel HDP na hlavu u Německu, Rakousku, Česku a na Slovensku od roku 1800 do dneška….


Snadno zjistíte, že někdy v roce 1820, tedy po napoleonských válkách jsme byli my, Němci a Rakušané na stejné startovní čáře, totéž v roce 1920 a naposledy v roce 1958…Od té doby už nás jen Slovensko dohání, až už nás skoro dohnalo. Zatímco my, v potu tváře, se snažíme neztratit z dohledu vzdalující se koncová světla berlínského a vídenského rychlíku. Nikoli pod moudrým vedením strany a vlády, nýbrž dvou nejgeniálnějších ekonomů planety -Klause a Zemana. Za našeho nadšeného potlesku a souhlasu….

Dodatek II

Je jistě jen čirou náhodou, že když jsem v dnes v 01,00 hod. vydal tenhle článek, tak Novinky.cz přišly v čase 10:39 s textem na podobné téma a čerpaly ze stejných zdrojů jako já před týdnem, když jsem ten dnešní text dával dohromady! Ano píší to troooochu jinak, daly tam pár věcí, jenž jsem vypustil a jiné provedení stejných grafů… Takže je to určitě jen náhoda. Zaručeně se neinspirovali nějakou Kosou. Kdepak! Jen náhoda! Každopádně gratuluji Novinkám.cz že si všimly téhož jako já před více než týdnem! Zajímá mne, kdy přijdou v nějakém tom článku s grafy z Gapminderu! Uvidíme.

Zdroje:

78 komentářů :

 1. Méně je někdy více. Raději budu žít ve vlastním státě s mírně nižší životní úrovní, než v cizácké kolonii jako otrok.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. tak to abyste se připravil na emigraci, protože my už fakticky tou cizáckou kolonií jsme

   Smazat
  2. Cirka to odpovídá, o žádný Burešem vomílaný premiantismus se u nás nejednalo, bez našich Němčourů jsme a taky zůstanem v prdeli! - http://nassmer.blogspot.com/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html

   Smazat
  3. Anonymní 16:05

   Drobná výhrada. To nejsou ani tak "naši" Němci, jako spíše my jsme jejich Češi. A protože jsme se stali mimo jiné i jejich kolonií, tak je naivní divit se, že jsme tam kde jsme. Kolonie se zřizují ze zcela jiných důvodů, než je péče a blaho a životní úroveň domorodců.

   Smazat
  4. 19:04- přesto vše závisí na nás, domorodcích!

   Smazat
  5. On si ale malokdo uvedomuje, ze do t.zv. "produktivity prace" se zapocitava hlavne to, o co "podojim otroky" v nejake kolonii. Proto se mi v 90tych "libily" solviny, ktere volily ODS, protoze prece "klausik byl spravnej kluk" a umel to tem bolshanum nandat a ktere kdyz slyseli, ze musime zvednout produktivitu prace, tak si natahly budik o 5min. driv. Samozrejme jim nedoslo, ze na jednoho Francouzskeho bankere, makaji tisice otroku v Africe a to je pak teprve produktivita. U nas nikdy nic takoveho nebylo, proto byla produktivita vzdycky tvorena jen tim, co opravdu ty fabriky vyprodukovaly u nas, zatimco nasi bankeri, vysavali jen domaci delniky a ne Africancata.

   Dnes se naopak posouvame hloubeji a hloubeji do pozice te kolonie, takze samozrejme ze nase "produktivita" klesa rapidne dolu.

   Nevim, co je na tom nepochopitelneho.

   Smazat
  6. 19:04 Eee - houbelec! Cituju: "Daňové příjmy např. v prvním pololetí roku 1938 pocházely z 61 % od Němců českých zemí a z 39 % od osob národnosti československé." Tudíž naopak! Kdyby nás poslali někam do prdele za Ural pomáhat to tam osídlit bílou rasou, tak tu by stoupla životní úroveň minimálně o 40%! Tedy srovnala by se se zbytkem Německa ...

   Smazat
  7. Míchat do ekonomie rasizmus, jak to činí mudrlant Anonym 7:20, je opravdu mimořádný duševní výkon. A ta procenta jsou také úsměvná. V které sudeťácké příčurce pro parteigenosen jste to vyšťoural, vážený němcomile?

   Smazat
  8. Je načase začít započítávat do HDP i prostituci, obchod s drogami, tak jak to dělají v západních zemích. Jde jen o metodiku sestavování výše HDP.

   Smazat
  9. 9:12
   To je ten ynteligentní scheisskopf,kterej už dlouho nevolil o hitlerovi a skvělých zámořských okupantech!

   Smazat
  10. 9:35 Ty si se vrátil, putlerprde? Tak ty si se vrátil? Páneček ti vykuchal klávesnici, viď? Vyrval ti vodtama capslíčék ... tak ty si se vrátil. Juch!

   Smazat
  11. 9:12 V tom článku ze kterýho je citace (odkaz je výše) jsou zdroje uvedený! Nejsou o nic míň věrohodný než k tomuhle článku! Námitka se týká žvástu z cesty o tom, že prý neje o "naše Němce" - ale jde! Jde o Deutch-Böhmen! Ti dělali tyto země vyspělými, debile! Kdyby slovanské spoluobčany přesunuli za Ural, tak by nebyl rozdíl mezi ekonomickou úrovní Čech a Bavorska! A slovanští Češi by zase nahradili nějaký ty Kalmýky a jiný mongolíky a tím by zvedli životní standard západní Sibíře ... čemu nehovíš?

   Smazat
  12. 15:16 Tak se odstěhuj za svýma Frickama do Germanstánu. Tam jim můžeš pucovat bagančata a můžeš u toho hýkat blahem, ty vymaštěnej debile.
   Hlavně už tady neotravuj! Tohle je náš stát, stát Čechů. Nám jsou nějaký Deutch-Böhmen naprosto u prdele!

   Smazat
  13. 20:47 To jsou jen žvásty čistokrevných Germánů - tzv. Přemyslovců! Každej z nich měl bábu, matku, tetku Němku nebo holku z Uher arpádovskou, takže cancy Vency IV. votom, že prej "jen Češi jsou dědici zemí Koruny české jsou absoultní pokrytectví! Marobud tu byl dřív králem! A většina Čechů jsou původu keltsko-germánského. Takže se milý užgryndaný čechomužiku pakuj za Ural! Osídlovat tamní zem pro naší rasu , ať to tam nezaberou pánové tvýho rasozrádnýho präsidenta:)))

   Smazat
 2. Problémem dneska není ekonomika. Lidi jsou tlustý jak prasata a spíš přemýšlí, kde to vyběhat.
  Problémem je duševní pohoda, ukotvenost, pocit sounáležitosti. Smysl a cíl toho pachtění.
  Idea národa a státu. To co se havloidům tak důsledně podařilo vyhladit!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vidím to zrovna tak. Z hlediska konzumu se dnes asi skutečně(v průměru) "máme nejlépe" v celé historii.
   Jistě existují i lidé, pro které je možnost takřka neomezeně hromadit či konzumovat hlavním a možná jediným smyslem života. Nevěřím však, že je to uspokojující pro většinu a že je většina ochotná bez mrknutí oka pro to obětovat všechny ostatní aspekty života, včetně Vámi uvedených statků.

   Smazat
  2. JK 25. října 2018 19:32, STATKÁŘ - LEGIONÁŘ

   JK - vyžranej Jako Koule, viděl jste někdy otce (nealkoholika!), NECIKÁNA, bez matky s třema malýma dětskama vybírat POPELNICE, aby bylo něco do pusy!!!

   Viděl jste matku (nealkoholičku) NECIKÁNKU s dcerou, bez otce, jak 1. září hned po prvním školním dnu sváží kovošrot do sběrny na dvoukoláku, aby dcera měla na jídlo ve škole!!!

   JÁ ANO A OBRÁTILO MI TO ŽALUDEK NARUBY, PITOMIO, PŘEŽRANEJ, NEZNALEJ. ODKUD JSTE PIRÁTOV?

   "Z hlediska konzumu se dnes asi skutečně(v průměru???) "máme nejlépe" v celé historii."???

   Píšete už, jak káže ten ZEMAN Z LÁN, neznaje REALITU!


   Ramón, celoživotní nestraník ze severu Čech!

   Smazat
  3. Ramón

   Jistěže viděl, také už zase žiju v této zemi. Vedle toho také vidím neustále narvaná parkoviště u super-hyper, lidi tlačící košíky přetékající podřadným šuntem, jenž z velké části skončí v popelnici(za jejíž odvoz samozřejmě taktéž zaplatí). A pak také znám lidi, kteří mají majetkově téměř všechno co mohou chtít. A právě proto píšu o konzumu a o průměru.

   Vyžranej rozhodně nejsem, narozdíl od mnoha těch, kteří skutečně mívají hluboko do žlabu.

   Smazat
  4. JK, děkuji za Vaši klidnou odpověď, jen co znamená: "... také už zase žiju v této zemi..."? Jste ekonomický emigrant.

   Zeman z Lán prohlásil a to jsou ty zavádějící statistiky a lži: "Když vidím ty billboardy, kdy je prodavačce nabízeno v supermarketu 28.000.-Kč a našim je to málo, nechť tu práci dělají Ukrajinky!", tak je on pro mne přečtělý, neinformovaný b.b?

   Prodavačka pracující u nás o soboty, neděle v supermarketu Kaufland, má čistého 11.000,-Kč !!!
   Maminka kolegyně mé ženy a má toho, již sakra odpracováno.

   PIRÁTOV potřebuje pořádně vydusit, věčně - socialistická, znuděná NECNOST, pouze toužící po kapitalismu, ten máme MY na severu a v jiných menších obcích ČR.

   Zdraví Ramón

   Smazat
  5. Ramón

   Není zač děkovat, nenechávám se tak lacino strhnout k hádkám, kde emoce přebíjejí rozum.
   Nepovažuji se za ekonomického emigranta, vždyjsem se dokázal celkem slušně uživit. Chtěl jsem se jen sám osobně přesvědčit, jak se žije u našich novodobých vzorů, které nám zdejší lokajové stále předkládají. Jestli je tam opravdu vše tak jak tvrdí, nebo jsou mé pochybnosti namístě.
   Zeman je jednooký mezi slepci. To je také zdejší tragédie, že se nevybírá mezi nejlepšími, ale mezi špatným a ještě horšími. Ale co jiného v kolonii čekat.

   Smazat
 3. v našem multikulturním světě, kde se právě zahajuje rozsáhlá genetická úprava původního bílého osazenstva, které se bude mísit se snědými doktory a inženýry, jsou vaše slova o ideji národa a státu velice nevhodná, ne-li směšná :-)

  OdpovědětSmazat
 4. HDP není žádná posvátná kráva a nechápu, proč se s ním tolik ekonomové ohánějí. K čemu je nám vysoké HDP, když z něho poteče větší procento do zahraničí a za ten zbytek budeme nakupovat nesmysly ze zahraničí (třeba předraženou vojenskou techniku od USA, kterou jsme si dříve dokázali sami vyrobit). Základním měřítkem je pro mě procento chudoby a ta v Česku neustále roste. Dosažený výsledek od revoluce je ohromující: jeden milión Čechů pod hranicí chudoby a další dva milióny na hranici chudoby! Vývoj HDP je mně proto zcela ukradený. K čemu nám asi je a bude, když jeho větší část "vycestuje" do zahraničí?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Konečně rozumný názor.

   Smazat
  2. Za mě je HDP spíše než hospodářským ukazatelem, ukazatelem vytěžitelnosti země a obyvatelstva.

   Ale ani pro rozumné ekonomy nemůže být HDP bernou mincí. Už proto, že tento parametr ekonomiky neřeší zdroj financování. Je u něj zcela jedno, jestli byl hospodářský výsledek dosažen z vlastních zdrojů, nebo na dluh. Například doslova požehnáním pro růst HDP může být třeba nějaká velká přírodní katastrofa, v jejímž důsledku se musí masivně investovat do obnovy infrastruktury a odstraňování škod. Peníze tečou, HDP roste. ...a dluhy s nimi.

   Smazat
  3. Přesný postřeh. Rozhodující je stav peněženek obyvatel, popřípadě kupní síla. A v těchto parametrech je to naprostá katastrofa. Nejchudší vrstvy u nás patří zároveň i mezi nejchudší (zdaleka nejen) Evropany. Není výmluvnějšího dokladu tohoto stavu, jak částka životního minima.

   Smazat
 5. Mozna bych se prestala ohanet HDP a zkusila bych to jednoduseji.....Stredni trida jsou pro mne ti,kteri si jako rodina poridi do 35 let byt, chatu a auto bez sileneho zadluzeni (jako to meli nasi rodice)....Kolik ze jich takovych bude?Vetsina?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně to jsem za totáče měl k tomu 2 děti , dluh žádný , přitom jsem byl řadový technik v žádné straně !Na dovolenou jezdil k Černému moři ! Stejně na tom byla většina známých ! Podle dnešních poskoků západu jsme měli všichni h.ovno a žili v bídě !

   Smazat
  2. Právě v HDP jsme na tom byli dobře i za komunistů vůči světu. Problém byl v "trendu" životní úrovně vůči západu! Přešli jsme na konzumní společnost a tudíž hodnota spotřebního zboží poklesla, aut, elektroniky, nekvalitních potravin ap. oproti základním životním potřebám lidí, bydlení, dostupnosti práce v místě, důrazu a podpory státu na základní hodnotu společnosti-množení. Především v bydlení si spekulanti přes politiky zajistili bezpracný zisk. Kdysi byla na "Západě" norma nájmů cca 20% průměrného příjmu nájemce. To ovšem bylo v době soupeření ideí. Tyto základní LIDSKÉ hodnoty si budeme muset opět jako neprivilegovaní vybojovat!

   Smazat
  3. Za komančů(40 let zpět) jezdili k sousedům příbuzní z Rakouska. Vozili žvýkačky a podobné dreky ( u nás tuzexové zboží) a tak jsem občas taky k nějaké přišel. Jedna věc však "Rakušákům" nešla do hlavy a to když se rozhlédli po naší vesnici a viděli , jaké si zde běžní lidé staví baráky (dvougenerační). Měla tu být jako bída a přitom si lidi stavěli almary, jaké si v Rakousku mohli dovolit jen hodně bohatí. Prostě jim to nesedělo. Na základě nedostatku některého (zbytného!!) zboží se vytvářel obraz o celkově mimořádně mizerném stavu. A pak najednou barák, jak stodola a u něj "jezeďák" z kravína. To jim nesedělo.

   Smazat
  4. Pane Mírku 19:13, Dík *** Ramón.

   Smazat
 6. Jasně, všichni v celé čr čekali do půlnoci, co zase Vlk vybádal, a všichni začali opisovat, aby to ráno v 10 mohli vydávat za vlastní výtvor. Nejdřív zakáže debaty a pak mu nezbyde, aby se chválil sám. Je to opravdu podúroveň.

  OdpovědětSmazat
 7. /uherská Horní a Dolní země/ - je to schizofrenia - Slovenská populácia žila v dvoch veľkých častiach - Horné Uhry a Dolné Uhry - Horné - to je cca dnešné Slovensko, Dolniaky - územia okolo Békešskej Čáby - a medzi tým Magyarsko - správne malo byť a to bol fakt, že všetky cesty boli smerované na centrum ktorou bola Budapešt, prepojenia do Česka neboli, hlavne železnice, preto aj do roku 1945 Magyarsko 5 krát vyhlásilo bankrot, nedokázalo sa preorientovať a nahradiť stratený trh a Sloevensko prišlo o odbytištia pre svoje výrobky priemyselného charakteru, teraz, keď nefutrujeme českú ekonomiku a správame sa voľnejšie, máme výsledok ktorý autora prekvapuje - nie je za tým nič, čo sa ešte traduje, napr. elektrifikáciu Slovenska začal Tiso - pokračoval Gottwald - no nič ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu. Slovensko byla v té době bohatá, vyspělá a průmyslová země. To jen můj slovenský pradědeček, který si nevážil práce doma, musel dojíždět za prací do Porůří a do Francie. To ani nezmiňuji ostatní příbuzné, jenž se odstěhovali rovnou do Ameriky.

   Smazat
  2. Anonymní 18:05

   Vlastenectví je fajn, ale to co předvádíte vy a mnoho jiných zamindrákovaných Slováků, je spíše kontraproduktivní. Každý trochu vzdělaný člověk se vám vysměje. Vymýšlet si historii musí ti, kteří nemají důvod k hrdosti ani na současnost.

   Rozbití Československa mě velice mrzelo. Jednak protože k tomu nebyl důvod a byli jsme si se Slováky blízcí, a na druhé straně kvůli ztrátě obrovských prostředků, které Český stát vložil do industrializace Slovenska. Všechny ty na zelené louce postavené obří podniky, pro které Slovensko dlouho a pochopitelně nemělo vlastní kvalifikované pracovníky, museli rozjíždět čeští inženýři a další personál. Obyvatelstvo léčili čeští lékaři a ve školách učili budoucí profesionály čeští učitelé.
   Že si nepřipadáte trapně...

   Smazat
  3. Presne tak! Vlastenectvo je fajn, ale čo predvádzate vy všetci z bývalého Československa, je skôr kontraproduktivní. Tu v tomto Slovenskom nacionalistovi, šovinistovi sa práve mnohí Česskí šovinisti a nacionalisti uvideli ako v zrkadle: viď odkaz Sudetského Nemca http://nassmer.blogspot.com/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html o "zlatých Česských ručičkách", ktoré boli v skutočnosti priemysel vlastnený Židmi, v ktorom pracovali Sudetskí Nemci. Bolo len otázkou času, kedy sa nejaký Slovenský šovinista ozve a otrčí hubu na Čechov a kedy naň nejaký Česský šovinista, otŕčajúci neustále hubu na Nemcov, zareaguje ako na nevďačného Slováka, ktorý ho len počas Československa podojil a teraz ho pri každej príležitosti osiera že Slovák bol len príveskom Česského národa, jeho kolóniou... Radšej žiť v chudobe, ako byť "Čechmi okupovaný":-). Ste blbci, všetci čo ste sa nechali zblbnúť separatizmom: lebo vraj Nemec, lebo Čech, lebo Maďar... Vzdali sze sa zdravého rozumu a odhalujete svoje slabiny, nie svoju silu. Už tu mnohokrát odznelo k akému účelu bolo zinscenované rozbitie Rakúskouhorska, vznik ČSR, kto boli jeho tvorcovia a ochráncovia až do "Mníchovskej zrady". ČSR pri všetkej úcte k štátnemu útvaru v ktorom som žil, je ale pravda taká, že slúžilo najprv ako kolónia ich tvorcom Anglosionistom a žabožravým Francúzom, a po vojne Sovietskym bolševikom. Je to tvrdé, ale je to pravda. Darmo´sa tu bude niekto oháňať makroekonomickými úspechmi separatistu Masaryka v štýle separatistu Mečiara. Presne ako poznali pozornejší: HDP ukazovatele nie sú presným údajom. Mnohí priznávajú väčšiu životnú úroveň Rakúska, tak kto žil na úkor koho, keď si "svoju" vlasť spravujete sami? Ale ani to neurčuje všetko:-). Je tam aj väčší prílev muslimských migrantov, aby v budúcnosti sa karta neobrátila a neskôr Rakušáci nezávideli nám. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  4. Anonymní 7:31

   Pokud bylo Slovensko kolonií, tak snad ještě za R-U. Pak už, vyjma období války, nebyli kolonií ani Češi, ani Slováci. Koloniemi jsme opět až od listopadového puče. A rozpoznání je velice snadné - podle toku peněz nebo obecně aktiv. Tekly peníze ze Slovenska do Čech, nebo tomu bylo naopak(čímž však neříkám, že ČR byla kolonií SR, jednalo se o investice)? Tekly peníze z Československa do SSSR, nebo se normálně obchodovalo v +/- vyrovnané bilanci, spíše však v náš prospěch? Tečou dnes peníze ze Západu do Čech a na Slovensko, nebo je podstatně větší převis peněz odtékajících na Západ?

   Smazat
  5. Máte plnou pravdu. Toky peněz aneb kdo koho ojebává jsou rozhodujícím měřítkem. Jsme kolonií a Slovensko také.

   Smazat
  6. Ad 9:14 - výborný a podnětný komentář! Podle mne, článek zřetelně ukazuje, že naše státní samostatnost, po R-U, vždy byla pod finančním dohledem hlavních evropských financiérů, kromě období 1948 - 89.

   Smazat
  7. 11:18 Přesně tak! - http://nassmer.blogspot.com/2008/12/francouzsk-protektort-zvan.html

   Po nich to převzali souzi z Moskvy, tzv. RVHP ... takže svobodní jsem byli jen od listpadu 89 do podepsání Lisabonu.

   Smazat
  8. 15:23

   Absolutní svoboda je utopie. Ta nebyla nikdy a nikde. Zohledňovat zájmy ostatních musí i ti nejmocnější, jinak by nejmocnějšími dlouho nebyli.
   Řeč je však o pozici kolonie, což je velice výrazné omezení svobody, spojené s hospodářským vysáváním ve prospěch kolonialisty.
   Takže nevím jestli se dá hovořit o Československu jako o kolonii za první republiky, ale určitě jsme jí byli za protektorátu a opět jsme se jí stali po roce 1989, resp. po převzetí většiny našeho hospodářství a celého bankovního sektoru Západem. Dokud budeme v této pozici, nemáme šanci na jakékoli zlepšení poměrů v této zemi.

   Smazat
 8. V okrese Svídník nebyl za Rakousko-Uherska ani metr železniční trati. Uplynulo století a není tam zase nic.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Někdo ukradl koleje?

   Smazat
  2. Jo, byly to asi Romové, no mohli to být klidně Slovenští gadžové.

   Smazat
 9. Autorovi lze důvěřovat jen za data do druhé světové války. Později jsou data silně ideologizována. Lidem na západě 40 let vtloukali do hlavy, jak jsou dobří. Vlny sraček ze Svobodné Evropy zasahovaly zase sebevědomí Čechů a Slováků. Šířili je hlavně ti ambiciózní, na které se nedostalo, protože jejich schopnosti byli bídné. Na zodpovědná místa se dostali po štvanicích až po převratu a každý soudný ví, kolik škod napáchali.

  Objektivnější statistiky má pán Nevařil

  http://nakladatelstvi.tode.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=25&Itemid=60

  Pro něho nebude na stránkách NR místo. Souhlasím s autorem, že největší škody napáchali Klaus se Zemanem. Byli to břídilové a užvanění amatéři. Už moc škodit nemohou, protože skoro všechno je rozkradeno. Počkejte, dojde i na nemocnice, věznice, policii a snad i armádu.

  Velmi snadno se šíří názor, že se máme tak dobře jako nikdy před tím. Například za komunistů nebyly mobily a internet. Je nás vzácně málo, kteří mohou poměřovat se západním kolegou výsledek své práce a odměnu za ni. Platí nám za stejně odvedenou práci asi třetinu. Nezbývá než se s tím smířit. Posledních 30 let vidím kolem sebe jen úpadek. Musí se to tajit, protože vinici by museli pro hněv podvedených utéci za kopečky.

  OdpovědětSmazat
 10. Důležitý faktor:
  Jak se měří HDP?????? Tady je zakopaný pes.

  Co se odehrává dnes na západě je následující faktor:

  Nezáleží na to co se produkuje ale co se spotřebovává....

  Spotřební národní produkt: ono to vypadá nevinně, protože se argumentuje, že to co se spotřebuje bylo vyrobeno....

  TOTO JE ZAVÁDĚJÍCÍ:
  Příklad ŠVÉDSKO:

  Museli nabrat emigranty - asi přinuceni jako Němci...aby obalamutili lidi tak začali vydávat hodnocení jak ekonomicky Švédsku imigranti pomohli? TOTÁLNÍ LŽI A MANIPULACE. Dovolte mi, ale vysvětlit TRIK.

  1: Žádný imigrant neudělal nic a ani nehnul prstem pro ekonomiku..nevyrobil nic.
  2: Ale každý imigrant SPOTŘEBOVAL obrovskou částku peněz. Dostali luxusní telefony a zdarma telefonní služby...
  Dostali zdarma cestování po Švédsku, vlaky, autobusy atd..
  3: Dostali zdarma oblečení a jídlo
  4: Dostali zdarma bydlení ....ATD ATD.....

  Čili SPOTŘEBOVALI CO SE DALO A TO VE VELKÉM....
  BANKY MĚLI VÁNOCE KAŽDÝ DEN ....

  HDP .... OZNAČENO JAKO RŮSTOVÉ - protože se měří spotřebou......

  KAM TO POVEDE? KRACH. A Banky budou získávat větši a větši moc nad ekonomikou a vládou. DLUH ROSTE.

  VŠE BYLO VZATO NA DLUH, ale prodáno obyčejnému našinci, že IMIGRANTI ZPŮSOBILI RŮST EKONOMIKY - COŽ JE LEŽ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:34
   tohleto je můj příspěvek... ale je pod anonymem..
   Vlastimil

   Smazat
  2. Anonymní25. října 2018 20:34
   „Důležitý faktor: Jak se měří HDP?????? Tady je zakopaný pes.“
   Naprosto správný postřeh, co vlastně to číslo znamená? Podle mých informací, je HDP makroekonomický agregát, jehož cílem je odhadnout hodnotu plynoucí z produktivní činnosti na ekonomickém území.
   Takže česky, to vidím jako číslo udávající, jak si vedly ekonomické subjekty na našem území. Již v tom není obsaženo, jaká byla životní úroveň občanů, jaké kapky dostalo životní prostředí (a kolik stát vynaloží na jeho nápravu), v jak technologicky vyspělých oborech, se toho zisku dosáhlo, zda toho dosáhly firmy platící daně v zemi, nebo v zahraničí a mnoho dalších podstatných aspektů.
   Takže, jestli někdo, např. VLK, bude chtít tímto číslem cokoliv dokazovat o naši úrovni v minulosti, nebo současnosti, řekl bych, že zde je velmi omezená možnost. P.K.

   Smazat
 11. Tak že: když se měří HDP TAKTO:

  SPOTŘEBA + INVESTICE + VLÁDNÍ NÁKLADY + Export - Import

  ::::.
  Dále, nesmíte zapomonout, že Americký dolar je mezinárodním platidlem a pokud chcete obchod (nákup ropy, plynu..) musíte si koupit prvně DOLARY z FEDu v Americe...
  PENÍZE SE ZAČALY POČÍTAT JAKO KOMODITA .... za kterou se platí a kterou někdo prodává a kupuje.....otázkou je co je DPH z prodeje DOLARU např ....?

  ZÁPAD se začíná topit ... a doufám, že se utopí. Tak jako ZÁPADNÍ ekonomiky, žili na úkor kolonií, tak je to i dnes ale jiným způsobem provedeno, že to našinec neuvidí...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vlastimil.
   Perfektní,souhlasím.
   A když je dolar nadhodnocen,tak musíme tvrdě nakupovat nadhodnocený dolar,tím hodně vydělávají USA.Toho se ani nejde dopočítat,jaká je to částka celosvětově.Třeba dobrý příklad je Rusko,jak ho chtějí vyždímat,není to tak dlouho,dolar byl za 35 rublů,jenže USA si udělaly 70 rublů za dolar.
   Na PL je vyjádření jednoho historika,jak jsme si museli platit za zřízení republiky,tak potom to HDP,muselo padat dolu,proto ani toto Vlkovo pojednání,nelze brát jako směrodatné a správné.

   Smazat
  2. Ad Vlastimil - výborné komentáře, dík a souhlas! Navíc je třeba také uvážit, že východní blok byl hned po II. světové odpojen od devizové oblasti, tedy surově diskriminován a ekonomicky znevýhodněn.

   Smazat
 12. Suchá fakta, která dovolují tisíce interpretací. Avšak nesouhlasím s autorovou interpretací:
  „Dlouhodobá data dokazují, že sami jsme tak maximálně uměli sledovat stopu těch před námi. A to je asi tak všechno.“
  To je hodně primitivní. První je pouze jeden, ostatní sledují stopu. A to je dost, je to lepší, než někde bloudit. Dává to naději na dotažení.
  Svět nabízí nepřetržitý proud příležitostí, záleží na tom, zda si jich všimneme a lépe zpracujeme, než ostatní. Dějiny nekončí. P.K.

  OdpovědětSmazat
 13. Je to hodně mazaný. Třeba doláč padne ale dluhy bankám se musí zaplatit. Pokud to nepůjde z daní na platy motroků tak se budou zvedat daně na cokoliv a danit kde co. Příkladem jsou nařízení MMF co musí zavést stát který už nemá na provoz a potřebuje půjčit. To že HDP je podvod stačí když od něho každý rok odečteme všechny dluhy co ve státě vznikly.

  OdpovědětSmazat
 14. Český pohľad na Slovensko je vždy veľmi kastrovaný - vždy vynecháva podstatné - aké boli dane na Slovensku, aké dopravné tarify, aké boli mzdy českých štátnych zamestnancov (učiteľov, policajtov, úradníkov atď. na Slovensku oproti Slovákom), koľko tovární preto za babku kúpili a vyviezli zo Slovenska(najpriemyselnejšia časť Uhorska) do Čiech v dvadsiatych rokoch... Výnimky mal obranný priemysel (vrátane Baťu). Za dvadsať rokov prvá republika neurobila nič pre zmenu - okrem strieľania do slovenských robotníkov...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A jaké fabriky, proboha, se rozebraly a vyvezly ze Slovenska do Čech? Snad plzeňská Škodovka, nebo snad ČKD?

   Smazat
 15. Slavna anglie? Totalne rozkradena. Opravdova hodnota libry je mozna 25% kurzovni ceny. Lidska kvalita prace je na 30% vykonnosti oproti nasi. I kdyz tu zaplatis majlant tak zrucnyho cloveka nenajdes. Posledni dobra generace ze 70 let.
  Priklad jak to chodi z praxe.
  nacenneni sprchoveho koutu v najemnim dome klienta ktery spravuje agentura cena prace i matros £1500. Pridas si protoze je to pro komerecni ucely a navysis na £7000- 2 dny prace. Agentura fakturuje klientovy £13.000!!!!! Po 3 mesicich nemas zaplaceno,beres vymahacku a jdes za majitelem domu.Ten ti ukaze dukaz o platbe- agentura lhala.posilas x ty prikaz k uhrade + £2000 navyseni agenture. ceo agentury vola ze mu je jedno ze ho das k soudu. Po prvni navsteve vymahacky vse zaplaceno. Behem tydne telefonat jestli byz nemohl vzit dali kseft!....
  debilita tu zvitezila na plne care.
  a obcan plati najem za pokoj v kterym je sprcha a kuchynsky kout £800 mesicne jen najem! A dalsi £200 elektriku atd. Nepocitaje £300 za najemni kontrakt s agenturou a posleze jeho obnoveni.

  Penize nejsou vse kdyz se rozhlidnete a vydite ze 95% populace jsou totalne reklamou a propagandou vymasteni bezducha zviratka ktery se nechaj dojit a manipulovat. Soused souseda nezdravi ,lepe neznat,drzost a nevzdelanost ,nevychovanost je normalni..budme radi za to kdo jsme...nejhorsi je ze nasi cnb sefuje anglicka banka , eu plati sve politiky za provedeni ukonu a ne aby myslely na nas narod a zemi....

  Miliardy se mrhaji vsak to zapadni kanibalisticky trans pedouse nestoji nic. Ale kolonie trpi hladomory,nemocemy ,bidou ,priroda se meni v poust ,voda se neda pit.....jen kdyz se konzumuje je jedno co je tim vsim znicene. Zasrana zido-anti krestansko islamska komu nazi kapitalisticka bestie mnoha tvari ale jednoho cile - expandovat,konzumovat,nemyslet,ukajet se a hlavne nedopustit mir a svobodu. To by ti jejich bohove bez krve neprezily a ti co jom slouzi by se jejim prolevanim nemohli ocistivat...
  zhoubna to ideologie

  OdpovědětSmazat
 16. Koukám na Týden s prezidentem, "Mirosl. Kalous." ZEMANA bych již nevolil, ten v ČSSD neměl co dělat, to je pravičák ve státním angažmá, jako Margaret Thatcherová.

  Jemu jsou "obyčejní" lidé u řiti! "Jenom" nás VYUŽIL ke své volbě, díky pražským PÓZERŮM a BLBŮM a SLIZÁKŮM a Maffianům (slušných lidí se netýká), to nejsou ti vyjmenovaní výše!

  Stydím se zato co jsem volil, nepoučil jsem se u Izraelity obvzlášť? Co je z Prahy (Pirátov), to je "košér" ... nevolit!!!


  Přečtěte si pod foto " Tito tři výrostci se zasloužili na rozkrádáni České republiky ..."!

  https://www.uloz.to/!ZxrmJacFRLeI/valka-o-planetu-opic-kolaborant-csl-kalousek-darmozrout-se-svymi-druhy-u-koryt-toto-pro-s-ral-mimoprazsti-diky-moc-kde-je-stetina-a-parkanova-spider-man-schwarzenberg-milovnik-po-prechodu-mp4-mkv-avi-jpeg

  Ramón

  OdpovědětSmazat
 17. Pan Vlk se zřejmě domnívá, že rozhodující vliv na stav a vývoj ekonomiky má osoba ve funkci prezidenta republiky. No, když už to vyhovuje jeho animozitám...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 1:37 - souhlas, nejen prezident, ale i ti všichni vedoucí politikové, ti nejsou vedoucími, ale jsou jenom těmi vedenými! A ten Vlk není sám, který se domnívá a "amimozuje".

   Smazat
 18. Němci mají prostě jinou pracovní morálku, takže z toho plyne, že Česko Německo nikdy nedožene. A Rakousko je taková filiálka Německa takže i pro srovnání ČR vs Rakousko platí totéž. Autorovi se ale chybička vloudila. Horní graf končí v roce 2010. Dnes se píše rok 2018 a za tu dobu se mnohé změnilo. Český HDP je cca na 70% Rakouského což je porovnatelné se stavem za první republiky. A též je na víc jak 90% HDP italského a 80% francouzského.
  Jinak družstevní byt za 13tis byla spíše protekční záležitost, která s reálnou cenou a trhem měla pramálo společného.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Běžte už s tou údajnou tvrdou pracovní morálkou v Germánii někam. Je to naopak - mnohem tvrdší je to zde - efektivita a výkonnost. Stačí porovnat ona prostředí v závodech matek v Germánii a zdejšími dcerami, nemluvě o časté technologické převaze ve vybavení v německých ( dosaď si klidně další země, ktere zde drancují ) závodech. Ovšem zdejší manuální produktivita se chtě nechtě musí té mateřské blížit ( to nemluvim o případech, kdy je český závod produktivitou, efektivitou i kvalitou v čele závodů německé matky rozesetých po celé evropě. A nyni náklady - ty musí být nízké, a takto nastavenou laťku velmi ochotně dodrží, by ještě sníží najatý místní management, největší hajzli v celém řetězci.

   Smazat
  2. Otročina v montovnách není pracovní morálka.

   Smazat
  3. Nejhorší je, když blb produkuje hypotézy, aniž by měl sebemenší zkušenost, vy "pracovní morálko".
   Zvyklý na rytmus otrokáren v ČR, posral byste se z toho, kdybych vám povyprávěl jak se pracuje ve firmách v Německu nebo Rakousku, s nimiž mám osobní letitou zkušenost. Zvláště v jedné významné firmě v Rakousku to bylo opravdu silné kafe. Kdybych zapomněl kde jsem, snadno bych si připadal jako v socialistickém podniku, stojícím na saméma prahu komunismu.
   Ostatně popletené to máte i ve všem ostatním. Za první republiky, resp. v roce 1937, byla hospodářská výkonnost Rakouska dokonce o kousíček slabší než naše. V roce 1989 jsme však byli na 66% výkonnosti Rakouska. No a dnes, po 30 letech jsme se doškrábali až na 70%. Panečku, tomu říkám "úspěch". Bez embarg, bez jakýchkoli omezení, navázáni na nejsilnější ekonomiky světa. A zlepšili jsme se o celá 4%. Za to ten výprodej státního bohatství, ztráta suverenity, přeměna v kolonii a nastolení nepřetržitých provozů, včetně víkendů, určitě stálo! Itálii bych do toho snad raději ani nemotal, to je země zřejmě již neodvratně směřující k hospodářskému kolapsu. Až tak zle na tom snad ještě nejsme, abychom se museli skrývat za takto neúspěšné.
   Nevím jestli 13 tisíc bylo za socialismu "protekční záležitost", my jsme bydleli v domku, jehož stavbu téměř plně pokryla nenávratná půjčka a příspěvek zaměstnavatele za závazek desetiletého setrvání u něj. Ale podnik běžně nabízel zaměstnancům byty za 45,-Kčs měsíčně, tj. bydlení na 30 let za celkem 16 tisíc. Takže 13 tisíc za byt mi přijde odpovídající. Příbuzná koupila zemědělskou usedlost s 3000m2 pozemku na vesnici někdy počátkem 80 let za 30 tisíc. Reálnou cenou ani trhem, pokud si vzpomínám, se nijak nezaobírala, neměla potřebu to řešit. Chtěla barák, koupila barák. Tečka.
   Víte naprosté prd, jak se tehdy žilo. Víte prd i o tom, jak se žije mimo tuto kolonii. Tak si své rozumy nechte od cesty a raději se věnujte práci, ať nám roste to HDP. Na přesčasy radostně a s úsměvem raz-dva, raz-dva, raz-dva...

   Smazat
  4. "Ostatně popletené to máte i ve všem ostatním. Za první republiky, resp. v roce 1937, byla hospodářská výkonnost Rakouska dokonce o kousíček slabší než naše."
   Ani neumíš odečíst z grafu ukázaném v článku. S ostatním je to samé. A že jsi byl v Rakousku za onuci je jen tvůj problém. Měl jsi se lépe učit.

   Smazat
  5. 13:53 za komunistů existoval Zákon o hospodaření s byty. Podle něho, pokud kdo vlastnil víc jak jeden byt, nebo byt neužíval, nebo užíval „nadměrný“, mohl být přísl. úřadem obsazen, resp. doobsazen z čekatelů podle pořadníků. Toleranci na druhý byt měli nositelé vyznamenání „Hrdina socialistické práce. Bytový fond výrobních podniků a ostatních organizací byl obsazován rovněž z pořadníků, které byly v rukou těchto institucí a krom hledisek sociálních jak bylo u předchozích, tyto hleděly i na personální potřeby daných institucí. Nájmy v případě bytů první kategorie (panelový standard) se pohybovaly v řádu 2 až 4 Kčs m2/měsíc.
   Podobně tomu bylo s byty v rámci Stavebních bytových družstev, kde ke každé emisi byl vstup do družstva umožňován podle pořadníku s obdobnými kriterii jako v předchozím. Abych získal standardní panelák byt, poohlédnul jsem se po zaměstnavateli s právem „náboru“, který k zaměstnání byt nabízel. Takového jsem bez problémů našel v sousedním městě, nechal si vystavit o dané skutečnosti potvrzení, manželka se v daném městě přihlásila k trvalému pobytu a já požádal o rozvázání pracovního poměru s výpovědní lhůtou 3 měsíce při kvalifikovaném důvodu „následování manžela“ dle zákoníku práce.
   Tím jsem se octnul na předním místě pořadníku pro byty z „Družstevní "stabilizační" výstavby“ při podniku dosavadního zaměstnavatele, vzal zpět výpověď, zaplatil členský podíl Kčs 5500 Družstvu a za 3 měsíce jsme se stěhovali do panelákového 3+1 první kategorie 76 m2 z nové výstavby s tím, že zbylých Kčs 22300 členského podílu budeme splácen formou nájmu 10 let.
   Tak nevím, byl jsem protekční, když jsem takovým manévrem dobyl místo na pořadníku, aniž bych byl členem oné politické strany? Když mi stačilo znát pravidla hry, být dělňas co skutečně něco umí, ženatý s tříměsíčním potomkem ve svobodárenské podnikové garzonce? Tak to mi, vy neználci jako 15:35 povídejte. Kdopak a jakpak se do všech těch paneláků onehdá asi nastěhoval? Moýná ovšem, že někteří čekali i 10 let.

   Smazat
  6. Anonymní 23:56

   Vlkovy analýzy vychází ještě negativněji pro současnost(evidentně máte velký problém nejen s přepočítáváním jeho grafů i s pochopením psaného textu, což mě však vůbec nepřekvapuje), nicméně při vší úctě k jeho rozhledu a nasazení, on pro mě není z hlediska ekonomie autoritou. Já vycházím z údajů Miloše Picka.

   Zjevně se vám vůbec nepodařilo pochopit o čem píšu ve vztahu k systému práce v Rakousku a Německu. Ale za to nemůžete, otroku.

   Mimochodem, nevím z jaké sociální vrstvy pocházíte a myslím že to snad ani nepotřebuji vědět, ale tam kde se pohybuji já, si cizí lidé bez předešlé domluvy zásadně netykají. Mohl byste se prosím aspoň pokusit překonat svůj sociální handicap a netykat mi? Děkuji za pochopení.

   Smazat
  7. Uvedený graf nejlépe reflektuje, dle dosptupných informací, úroveň vývoje HDP. "Soukromé" údaje M. Picka jou irelevantní. O kolik procent HDP by měly samostané Čeeské země více, když Slovensko tvořilo sotva 10%HDP celého Československa?
   Zřejmě jsi v Německu či Rakoucku niky nebyl.
   Nechápavým obvykle jen tykám.

   Smazat
  8. 27. října 2018 1:38 Byl jsi prostě parazit či z8rd co se pohyboval na hraně systému. Takoví byli tehdá i dnes. Bohužel to je to co ničí tuto zemi.

   Smazat
  9. Anonymní 0:04

   Všechny grafy, zasahující do počátku 20 století jsou jen přibližnými odhady a hlavně, HDP je velice "gumový" údaj, který se lépe než cokoli jiného nechá ohýbat různými metodikami výpočtu a zohledňováním či manipulací vstupních parametrů. Snadno pak dochází k tomu, že je nespočet různých údajů k jednomu časovému období. Ostatně to se zvláště dnes netýká už jen HDP, ale téměř všech ekonomických údajů. Hospodářství většiny států je ve velice špatném stavu a tak se i s ekonomickými parametry hraje pokr. Lže se až se od úst práší, všichní ví, že se lže, ale tváří se ve vlastním zájmu, že těm lžím věří.
   Proto jsou pro mě důvěryhodnější analýzy celoživotního makroekonoma Ing. Miloše Picka, CSc., jenž měl svou kariéru za sebou a neměl potřebu si vymýšlet, než jedny z mnoha výstupů, sezbírané z některého z přemnoha různých zdrojů od anonyma "Vlka", nebo dokonce snad od vás.

   Absolutně pro mě není důležitý váš názor, jestli mám nebo nemám pracovní zkušenosti v Německu, Rakousku(a Velké Británii), podstatný je pro mě zjevný fakt, že vy žádnou takovou zkušenost nemáte, což jediné vám paradoxně umožňuje dávat rozumy, nad kterými se však každý trošku zasvěcený člověk může jen pousmát.

   Chápu, že ve vaší sociální skupině je normální tykat si navzájem a oslovovat se výrazy primitivů, nicméně přesto byste mi udělal radost, kdybyste se aspoň pokusil dodržovat elementární pravidla slušnosti. Není to zase tak složité a udělal byste tím první krůček k pozvednutí se ze dna společnosti.

   1:38 píše zasvěceně o tom, o čem vy si můžete jen snít své fantasmagorické představy. Jistě byly i takové možnosti, ale i bez chytračení se dalo za socíku žít naprosto v pohodě a bydlení prostě BYLO, a s tím nikdo nic nenadělá, podstatně dostupnější než je tomu dnes. Dokonce bylo tak dostupné, že ani prakticky výstavba bydlení za státní peníze pro soukromé účely, nemotivovala většinu lidí k této aktivitě a raději bydleli v nájmech, v lepším případě v družstevním. Ovšem přesvědčovat vás o tom, je jako vykládat křovákům o teplé vodě z kohoutku. Já vás chápu.

   Smazat
  10. 0:12 hlupáku, parazit byl ten, kdo odevzdával kvalifikovanou, užitečnou práci natolik, že zaměstnavateli stál za to, aby mu přednostně přidělil byt? Chcete tvrdit, že současní zaměstnavatelé neposkytují přínosným zaměstnancům všemožné benefity? Rozdíl ovšem bude v tom, že směřují spíš k managementu, než k dělníkům. Ostatní ponechám na vašem dezorientovaném vkusu, troubo.

   Smazat
 19. Analýza o ničem. O, vlastně byla dělána pro hlupáky, že.
  HDP jako ukazatel pro porovnání...to je síla. Pan Kosanostra by mohl svým věřícím hlupáčkům vysvětlit co se za tím HDP skrývá. V pár příspěvcích to bylo zde zmíněno, co to je za závádějící nesmysl.

  - je v HDP též uveden odtékající kapitál do daňových rájů
  - je tam též uveden přesun kapitálu na mateřské firmy v zahraničí?
  - je tam uvedena dotace západu energií?
  - je tam zohledněno umělé snížení kurzu koruny?
  - je tam uvedena likvidace konkurence pro západní země, tj. téměř celý náš průmysl?
  atd...

  OdpovědětSmazat
 20. 20:47 To jsou jen žvásty čistokrevných Germánů - tzv. Přemyslovců! Každej z nich měl bábu, matku, tetku Němku nebo holku z Uher arpádovskou, takže cancy Venncy IV. votom, že prej "jen Češi jsou dědici zemí Koruny české jsou absoultní pokrytectví! Marobud tu byl dřív králem! A většina Čechů jsou původu keltsko-germánského. Takže se milý užgryndaný čechomužiku pakuj za Ural! Osídlovat tamní zem pro naší rasu , ať to tam nezaberou pánové tvýho rasozrádnýho präsidenta:)))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není nutné přesvědčovat všechny na potkání, jak moc jste hloupý člověk. Jsem přesvědčen, že je to na vás patrné už od pohledu.

   Smazat
  2. 9:40 Dyk ani nemáš šajn vohnoute čechomužická, vo čom tuná je psaní ...

   Smazat
  3. Anonymní 15:56

   To je v případě výplodů bezmozků normální a bylo by nesmyslné o něco takového se pokoušet.
   Až vám průvan v hlavě přivane zase nějakou myšlenku, nechte si jí raději pro sebe. Není nutné to, že jste blb, psát si na čelo.

   Smazat
  4. 16:43 Dyk poudám, rudoblbe, že nemáš šajn vo čem go ... tohle tuná není žádná "myšlenka", anýbrž vinou debilního systému přidávání příspěvků pouze dolů sklouzlá reakce na rudohnědýho čechomužíka z 20:47!

   Smazat
 21. V rámci Rakouska-Uherska jsme byly (České země) na 8-mém místě v přepočtu HDP na hlavu, naše měna patřila po r. 1918 k nejlépe konvertibilní měně na světě, průmysl byl soustředěn v rámci R-U především v Česku, naše ek. úroveň byla vyšší, než v RAKOUSKU (což se změnilo na přelomu 50-tých a 60-tých let. Po nivelizačních tendencích v rámci RVHP, de jsme podobně, jako SSSR museli alokovat prostředky do méně rozvinutých oblastí (Slovensko, Rumunsko, atd.) a díky komunistické (ne) ekonomice, jsme ztratili mnohé, především konvertibilní měnu (díky postupné nekonkurenceschopnosti většiny našich výrobků, což vedlo i v rámci privatizace k nucenému předání do rukou vlastníků, kteří měli Bohužel technologický náskok, tj. většinou do rukou Západu. Těm, kteří toto kritizují jen připomínám, že bez nich by zkrachovalo daleko více společností. Vinu za to nenesou nové struktury, ale ty staré, které v rámci umělého ek. prostoru zničily náš průmysl, a především jeho konkurenceschopnost). Vzhledem k výše zmíněnému (opakuji, díky socialistickému) experimentu jsme se dostali tam, kde jsme, tj. cca na 52-hé místo na světě v HDP na hlavu, Bohužel.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.