Reklama

pondělí 15. října 2018

Co týden dal a Hampl napsal: KORPORACE

Petr Hampl
15.10.2018   PravýProstor
Konzervativní ekonom a vášnivý obhájce kapitalismu Joseph Schumpeter už před 80 lety napsal, že pokud v ekonomice začnou hrát klíčovou roli korporace (používal označení „velké podniky“), přestane se jednat o kapitalismus. Mohou být nadále udržovány některé formální znaky, nicméně chování ekonomiky ztratí ty základní rysy, které byly pro kapitalismus typické. To nejdůležitější je, že zmizí postava podnikatele (s tím psychologické charakteristiky), a bude nahrazena korporátním úředníkem. 


Ekonomický systém, ve kterém dominují korporace, skutečně vyvolává rozpaky. Není divu, místo slibovaného růstu životní úrovně dochází k jejímu poklesu a místo slibované svobody čelíme formujícímu se totalitnímu systému v různé fázi vývoje – v českých zemích vám „jen“ zablokují komunikační platformu, ve Velké Británii už zabíjení disidentů patří k životu. Je tedy logické, že se ke korporacím nikdo nehlásí.

Lidé z pravice většinou tvrdí, že se jedná o formu socialismu. A volají po jakémsi utopickém uspořádání, kde budou korporace natolik hodné a odpovědné, že přestanou ovlivňovat chování vlád.
Lidé z levice naopak tvrdí, že se jedná o formu kapitalismu. A volají po jakémsi utopickém uspořádání, kde budou korporace natolik regulovány státem, že s ním fakticky splynou a doufají, že to nepovede k úplné likvidaci občanských svobod.

Hampl v knize Prolomení hradeb ukázal, že korporace hrají naprosto zásadní roli v islamizaci Západu. Vytvářejí poddajné, ubožácké a intrikánské typy lidí, pro které je představa otevřeného střetu s islámem natolik nepřijatelná, že se raději dobrovolně poddají, a kteří nejsou spojeni s žádnou konkrétní zemí (a nejsou tudíž motivováni žádnou konkrétní zemi bránit). A žádnou alternativu nenavrhl, o tom bude až jeho další kniha.

Minulý týden jsem to téma naplno otevřel v rozhovoru pro Parlamentní listy. A ukázalo se, že je pořád ještě hodně nové. I pro ty čtenáře, kteří se mnou obvykle sympatizují. Bude to tedy chtít víc času. Pamatuji si, jak si všichni ťukali na čelo, když jsem před nějakými 10 lety začal psát o třídním konfliktu mezi elitami a obyčejnými pracujícími. Tentokrát to nebude jiné.

Ostatně, když Steve Bannon před pár měsíci ve svém pražském vystoupení prohlásil, že vrcholoví manažeři bank představují větší zlo než Adolf Hitler, novináři tu větu raději přeslechli. Jen časopis Šifra přinesl Bannonovu řeč bez cenzury.

Shrnuji tedy to klíčové, co jsem do parlamentek napsal.


JAKÁ JE ALTERNATIVA K DOMINANCI KORPORACÍ

Především je zapotřebí porozumět tomu, že protikladem k vládě nadnárodních korporací není vláda českých korporací, a už vůbec ne státních podniků. Vláda státní byrokracie vede ke stejným problémům jako korporátní.

Potřebujeme dosáhnout stavu, kdy české ekonomice budou znovu dominovat menší místní firmy. To je žádoucí nejen z hlediska ekonomického, ale především z hlediska bezpečnosti a sociální soudržnosti. Úspěšnost hospodářské politiky by měla být posuzována především z hlediska toho, kolik místní lidé zakládají podniků. Skutečných podniků, ne poradenských firem.

Jak postupovat

Musí okamžitě skončit veškeré zvýhodňování korporací a musí být vystavěny ostré bariéry, které zabrání ovlivňování politického života ze strany korporací. Ale to jsou jen teoretické úvahy. Dnes mají korporace dostatečnou moc, aby jakékoliv změně jdoucí tímto směrem zabránily. Rád bych se mýlil, ale obávám se, že dřív či později bude muset dojít na vyvlastňování korporátních majetků, razie v centrálách, nucenou správu a podobně. V každém případě platí, že obyvatelé České republiky by odchodem investorů nic neztratili.

DOPAD KORPORACÍ NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

Více by ale měly varovat statistiky o rostoucích příjmových nerovnostech. Reálná kupní síla amerického dělníka vzrostla od roku 1978 o 11 %, což je, mimochodem, nižší nárůst životní úrovně, než jakého dosahovaly socialistické ekonomiky založené na centrálním plánování. Reálná kupní síla vrcholového manažera se ve stejném období zvýšila 10násobně. Přitom manažeři – na rozdíl od dělníků – nenesou odpovědnost za svá rozhodnutí a jejich rozhodování podle toho mnohdy vypadá. Hospodářství, kde začnou příliš převládat příliš velké organizace, je ekonomicky iracionální a vede k nespravedlnostem.


Co nám zahraniční investice přinesly

Když máte chudou a zaostalou zemi, může být výhodné, že do té země přijdou investoři, postaví silnice, vodovody, školy, továrny, vštípí lidem pracovní návyky a tak dále. Mohou neskutečně urychlit vývoj a jejich pozdější zisky jsou zasloužené.

Jenomže do českých zemí zahraniční investoři přišli, když už neměli co dát. Infrastruktura byla vybudována, místní zaměstnanci byli schopnější a vzdělanější než jejich zaměstnanci. A že přivezli modernější stroje nebo pokročilejší organizaci výroby? To si dokázaly české firmy pořídit zrovna tak.
Je pro nás těžké si to uvědomovat, protože jsme mechanicky naučeni chápat zahraniční investice jako něco jednoznačně pozitivního. Ve skutečnosti bychom je měli brát spíš jako něco, co nás ohrožuje, pečlivě třídit, pouštět sem jenom ty nejvýhodnější nabídky a místo podpory investic řešit obranu před zahraničními investicemi.

KORPORÁTNÍ KNOW-HOW A ROZVOJ DOVEDNOSTÍ

Obecně je podceňováno, jak obrovsky korporace poškozují schopnosti místních lidí. Pamětníci potvrdí, že po roce 1990 byli naši partneři ze západní Evropy až šokováni, kolik toho čeští technici umí. Je to vlastně pochopitelné a logické. Zatímco oni měli za sebou řadu let, kdy neřešili nic těžšího než z jakého korporátního manuálu přečíst instrukce, jejich kolegové v českých zemích museli zajistit chod velmi složitých zařízení bez jakékoliv podpory. K tomu potřebujete zvládnout řadu technologií opravdu do hloubky a často i pořádně pochopit fyzikální principy. Když k tomu přidáme velmi dobré technické školství a 200letou silnou průmyslovou tradici, byly tady naprosto unikátní technické schopnosti. Jak se říkalo v korporaci, kde jsem tehdy působil, „Češi, to jsou ti excelentní technici, co neumí pořádně anglicky“. I proto dnes v desítkách nebo dokonce stovkách zemí najdete dosud fungující česká zařízení.

Dnes Češi vyrábějí většinou jednoduché komponenty a až odejdou do důchodu dnešní padesátníci, 200letá tradice zmizí. To nám přinesly zahraniční investice.


- - - 

Foto: Hans Štembera - Parlamentní listy

40 komentářů :

 1. Dr. Hampl možná největší měrou přispěl pouhou jedinou (zatím) knihou do složité rozpravy kolem hledání příčin největšího ohrožení evropských kultur za dlouhá staletí.

  O co je knížka Prolomení hradeb útlejší, o to je výstižnější. Odhaluje subkulturu nové aristokracie, kde hlavní složku tvoří korporátní byrokracie, za hlavní příčinu neschopnosti Evropy vzdorovat dobyvačnému islámu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Doporučuji doplnit si informace knihou Jana Kellera "Tři sociální světy". Jako vždy u tohoto autora, útlé, ale jasně srozumitelné.

   Smazat
  2. PANA HAMPLA JEŠTĚ NIKDO NEUPOZORNIL NA STATNÝ

   Národni program občanů voličů,který ve svých bodech řeši to o čem píše pan HAMPL jkako žádouci.
   Přicházime na to,že ČR byl násilně implantován kapitalismus BEZ přivlastků,což znamená krást bez mantinelů a právě vidime,že tento systém vycházi jasně z gangsterismu.

   CHCETE VŠICHNI KORPORÁTNI OLIGARCHICKÝ SYSTÉM SHRBENÝCJH HŘBETŮ BITÝCH CENZUROU TAK,ABY JSTE SE NEMOHLI VZEPŘIT NÍZKÝM PLATŮM??

   Tak prosime všechny voliče,aby dále podporovali politickou třidu Šmejdů,která vám všem připravuje národ jemuž budou vybrány kapsy a to holenkové až na plech když si budete dále lebedit ignorovánim NÁRODNIHO PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ visicim v diskusi na plakátu vlevo NAHOŘE o BUDOUCNOSTI VIZE ČR !

   Smazat
  3. Výborná je také poslední kniha Vlastimila Vondrušky o elitách - Valka

   Smazat
  4. Keller Tři sociální světy by měla být povinná četba.
   A dnešní Hamplovo Prolomení hradeb taky.
   Díky za upozornění na Epištoly o elitách a lidu (Vlastimil Vondruška).

   Smazat
  5. CHVĚLI BYCHOM SE BLAHEM,KDYBY KDOSI PŘIMĚL NAPSAT

   pana Hampla,aby napsal BEZCELER útlou knižku s názvem

   COJE TO SOCIÁLNĚ EKOLOGICKÝ TRŽNI HOSPODÁŘSKÝ SYSTÉM A JAK HO ZAVEDEME DO ČR POMOCI SLOVA SOCIÁLNI STÁT,

   které záměrně chybi hned na prvnim mistě naši nynějši ÚSTAVY s cilem udržovat kapitalismus BEZ přivlastků a skvěle dál rabovat domorodce BEZ mantinelů ovčany ČR až jim budou drnčet blatníky!

   Smazat
 2. Potřebná společenská změna nemůže, a to ani náhodou, přijít ze změny ekonomiky, ale ze změny moci. Moc musí vzít ekonomice politika a politiku musí ovládnout lid. Tedy jednoznačně: ekonomiku je třeba donutit podřídit se politice, tím vůbec nemám na mysli podřízenost státu. Krátce: demokratizace společnosti.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jedině demokracie, obnovená demokracie, může ochránit "dav" ("lid") před zvůlí příliš mocných nezkrocených "elit".

   Elity jsou "dobrý sluha, ale zlý pán".

   Smazat
  2. ad fašista 15:42
   vysvětlete prosím, jak ten váš fašismus najde a prosadí do čela národů ty "skutečné génie moci" a ty "nejlepší z jeho synů a dcer??"

   Smazat
  3. I kdybych se snad pomátl a dejme tomu uznal, že takový muž s holínkami je tím pravým nejlepším synem národa, tak bohužel, aby takový muž před masami uspěl, musely by ho ve svém zájmu podpořit korporace, tak jako to dělaly s fašistickými vůdci ve všech případech doteď.

   Takže, je mi líto, ale nezdá se mi to jako dobrá cesta.

   Smazat
  4. Vláďo, zbytečně ztrácíte svůj čas debatou s tím nacistickým idiotem. Fašista - to bylo ještě slabé označení. Stejně takové exempláře redakce maže. Tady nemají co dělat.

   Smazat
 3. Co pak tedy otázka svobody a přímé demokracie? Tedy de facto referenda jako Nejvyšší vůle lidu, má smysl o tyto usilovat?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. REFERENDUM KORPORACE UŽ TŘICET LET NEDOVOLILY

   je dost pravděpodobnmé pokud o tom konečně vyjde zákon bude tak zdemolovaný,že bude nepotřebný.
   Je načase podporovat takový Národni program,který navrhuje jejich blokádu obejit a ukotvit

   NAŠI OBČANSKOU PŘIMOU DEMOKRACII,KTERÁ BY BYLA K DISPOZICI DNEM I NOCI A ŠLA BY USKUTEČNIT BEZ PERIPETII A HNED.

   Návrh Národniho programu o tom píše v bodě DVĚ jen si toho všimnout!

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Podčlověk, nadčlověk, to jsou termíny vyplozené chorým mozkem. Nejlepší vládní systém, je demokratický. Lidé nejlépe poznají, co jim prospívá, nepotřebují k tomu ustanovovat nějakého nadčlověka, aby jim to řekl. Pryč od diktatur fašistických i levicových. P.K.

   Smazat
  4. 21:03 To sotva, ty čechomužiku neschopný existence bez nafetování prdy tvýho ugrofinskýho fýrera z Kremlu! Tváříš se jako by sis se snad mohl srovnat s velkým ruským filosofe Alfredem Rosenbergem, který o volebním právu lůzy ve svém stěžejním díle Mýtus 20. století napsal toto:
   „Všeobecné hlasovací právo má být ženám odebráno? Ano! - A mužům rovněž! Národní stát nemůže zakládat rozhodující výběr na anonymní - mužské či ženské - mase, nýbrž na odpovědných osobnostech.“ A Největší Němec k tomu později dodal:
   „Doufám, že se nikdo nedomnívá, že z volebních lístků voličů, kteří jsou všechno jiné, než plní ducha, vyrostou hned po stovkách nějací státníci. Vůbec je třeba ostře vystoupit proti nesmyslu, že ve všeobecných volbách se zrodí géniové. Za prvé, v jednom národě se najde jen jednou za velmi dlouhé období jeden jediný skutečný státník, a nikoliv hned sto a více současně, za druhé, odpor mas je proti každému géniovi přímo instinktivní. Spíš projde velbloud uchem jehly, než-li se prostřednictvím voleb „objeví“ skutečně velký muž. To, co skutečně přesahuje normální míru širokého průměru, se ve světových dějinách obvykle ohlásí samo.“
   Čili shrnuto se dá říct, že bolševismus stejně jako ta tzv. demokracie staví na moci podlidí*), stojících vůči géniům v trvalé opozici! Tak se dostávají k lizu ubohé trosky na způsob místních užgryndaných čechomužiků! Proto je ten režim v prdeli dřív než začal! A proto po něm taky ubohé místní trosky vzdychají! Je to režim moci podřadných lidí, ze kterého ti schopní dříve či později uprchnou a on se poté zhroutí sám jako domeček z karet ...

   *)„Podčlovek – jedinec, nesplňující normy schopností a adaptability, nastavené společenským řádem, ve kterém žije.“ Theodore L. Stoddard

   Smazat
 4. ANO! Ale nikoliv samostatně, to ak zcela postrádá smysl! Musí být nejprve ustanoven Moderator! Tedy ten kdo je nadán Osudem zformulovat otázku a předložit ji davům k rozhodnutí! Jako zde je konkrétní ukázka! - https://www.youtube.com/watch?v=GTMsBP2E_lc

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. NEČETLI JSME VÁŠ ODKAZ 15.48. VŠIMNĚTE SI ŽE VZNIKÁ

   nepolitická Společnost občanů voličů poprvé v dějinách ČR jeji špičky dokázaly zformulovat statný Národni program.
   Bylo by načase se ho všimnout a začit rozebirat jeho prvni body a napsat důvody proč nejsou to pravé ořechové a navrhovat dalši!
   Připomínáme,že diskuse o tom visi vlevo na plakátu BUDOUCNOST ČR MODŘANY.
   Tak do toho BUŘIČI nebo taky ne!

   HzNR

   Smazat
 5. 15:48 To co je v ukázce je naprosto správné a logické! Moderator formuluje otázku tak dlouho, až jí dokáže porozumět i poslední pitomec v davu! A až poté se v rychlém sledu zeptá na všechny podotázky včetně kontrolní otázečky! Tedy 3 minuty vysvětlování a minutu se hlasuje! Hotovo!

  OdpovědětSmazat
 6. 15:48
  Pletete si pojmy: dav nikdy nevládne, protože je ovládán.
  Naproti tomu organizované územní společenství ve skutečné demokracii vládne společně - kolektivně. Už jsem to tady několikrát vysvětloval, že skutečná demokracie je nejvyšší stupeň nevynuceného kolektivismu.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takže nikoliv institucionální, židozednářská, nýbrž organická, čili starogermánská demokracie ... to ANO!

   Smazat
  2. ..,. takže staroslovanské, starořímské, staroindické, staročínské, staroindiánské, staropolynézské, staromaorské ... tak to ANO!

   Smazat
  3. Štefane (15:48),
   jakákoliv systémová změna musí být prosazována některými elitami, bez toho to nejde. Tzn., že významná část elit musí být přesvědčena o tom, že změna je nějak prospěšná.

   Podle Vás tedy, v dnešním globálním světě, s mocnými elitami rozprostřenými nad národy, mají ta " organizovaná územní společenství" šanci se prosadit? No, nevím...

   Smazat
  4. Sorry, mělo být Štefane 15:57...

   Smazat
  5. Dav nemůže vládnout, neb masy jsou zženštilé! Chtějí být vedeny, ale nechtějí takové politiky, kteří jim budou říkat, že "... věci se dají udělat tak, anebo - ehm, třebas i úplně jinak, že ...". Masy chtějí muže s holínkami, který udeří do stolu a prohlásí: "Toto je správná cesta!"

   Neb platí jak psal Fridrich Nietzche, že "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy.", Pouze monarchismu blízký fašismus je schopen postavit do čela národů skutečné génie moci a vložit zodpovědnost na bedra těch nejlepších z jeho synů a dcer!

   Smazat
 7. 15:57 Taková demokracie se ovšem musí vyvarovat egalitářství a všelikému humanrightismus, stvořenému zednáři a šířenému např. havlisty! Je to lživá ideologie, protože ve skutečnosti se každý člověk rodí jako nepopsaný list, nesoucí krapet talentu svých rodičů a krapet povahy svého národa či rasy. Ale to vše se dá zlomit a to směrem k Dobu i ke Zlu, záleží na pevnosti kořenů každého jedince na světě. Člověk nezískává žádná práva svým narozením automaticky, jak hlásají tito zločinci, ale všechna práva si musí teprve získávat postupem času a to nikoliv slovy, nýbrž při plnění svých povinností, které práva předcházejí. Člověk aby měl právo se tak titulovat, a nebyl jen tupým zvířetem jako Mauglí odkojený vlky v džungli a nemající krom fyziognomie nic společného s lidskou bytostí, musí se mnoho učit a neustále pracovat na svém polidštění. Poslouchat starší a moudré, brát si příklady z uznávaných členů své rodiny, obce a národa, aby se stal platným členem těchto pospolitostí a teprve skrze ně i lidstva jako celku! S rozvojem své osobnosti získává práva odpovídající jeho zásluhám: právo poučovat mladší, vyžadovat úctu všech členů společenství, mít právo velet či se podílet na moci a rozhodování spolu se stejně moudrými a zasloužilými členy rodiny, obce, národa. Když se zednáři, židovští odpadlíci pokoušeli prosadit v takovém pevném řádu světa, nemohli nikdy uspět. Proto zacílili veškeré své úsilí na zničení společnosti, její atomizaci a současně na degeneraci každého jednoho člena hostitelského národa. Proto začali hlásat ideologie konzumismu a pseudosvobody. Co ona říká? V principu toto: jediný svobodný je ten svět, ve kterém vítězí ti “schopnější” bez ohledu na zásluhy. Oni přichází s tím, že každý jedinec má práva hned po narození a tudíž se nemusí nic přejímat, nikoho ctít, nic udělat pro společnost, ale jen myslet sám na sebe a dát průchod i těm nejzvrhlejším deviacím, které jsou masovou popkulturou bulváru a konzumu otevřeně propagovány. Má pouze povinnost se naučit obecné technické vzdělanosti, aby se mohl stát kvalifikovaným otrokem ve výrobním procesu a pokud se nějakou náhodou dostane mezi vyvolené, tak aby se uměl pohybovat mezi podobnými šíbry, jaké i z něho tato zvrhlá a zdegenerovaná společnost udělá v průběhu procesu breainwashingu zvaného “vzdělávání”. Z toho pak plyne vše co se kolem děje za bezpráví a zlo, marné jsou pak vzdechy velkých mužů lidstva, že prý současná krize není finanční či ekonomická, ale mravní. I oni totiž měrou nemalou se na oné likvidaci této morálky podíleli a stále podílí, tudíž jejich nářky jsou zcela farizejské. Havlismus je pak nejvyšší forma tohoto farizejství. Jeho smysl je jediný: prázdnými floskulemi relativizovat v myslích lidí poznanou Pravdu, která se mu příčí a absolutizovat vsugerovanou Lež, která mu slouží.

  OdpovědětSmazat
 8. Proč se tady modlíte k nějaké "demokracii", když to byla právě ta demokracie, která dovedla společnost tam, kde je? To, že nazveme nějaký stav společnosti demokratickým, zvláště pak demokratickým podle západních, "vyspělých" států, jak je říkáno, neznamená, že to není , třeba, korporátní fašismus. Slůvko demokracie, je jen šidítko na lidi, aby jim mohla být nějakým způsobem zavřena ústa a většinou se používá jako bič, na jiné názory, než ty "pravé, demokratické". Já bych demokracii nevzýval a to, co si představujete pod názvem demokracie, bych nahradil výrazem "pro lidi".

  OdpovědětSmazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Veliteli Radosto,zkraťte svoje články na směr,kde máme nafasovat děla a patrony?
   Kapitalismus nás už začal srát!

   Lidové milice

   Smazat
  2. Ještě jsem Hamplův článek nepřečetl, ale z vašeho pištění pociťuji, že bude dobrý. A tak jdu s chutí na něj.
   ----
   Autor Hampl je věcný, to na rozdíl od vašich pošklebků ...

   Smazat
 10. Nějak si nedodvedu představit Sobotku nebo Hamáčka, jak pečují o národní hospodářství a vybírají nejlepší nabídky.

  OdpovědětSmazat
 11. Příliš mnoho filozofování o filozofii. Člověk, lid, kus, je z rodu drůbeže. Všichni od jistého věku jsa odstaveni od prsu, flašky či jiného krmení, začnou přirozeně hrabat pod sebe.
  Začalo to v tom "Prvobytně pospolném řádu", časem se našli vykukové, kteří stáli za těmi hrabajícími a s menším úsilím buď rovnou sezobli nebo jen lehce přihrábli. Časem už nemuseli nikde postávat, nahrabané jim bylo donášeno rovnou do krku.
  Takových rychle přibývalo a tak se hrabající mnohdy za velkého křiku pustili do přihrabavajících. Jenže ti už měli
  vytvořenou kohoutí ochranku a hrabající uvedli do klidu.
  Za trest ale museli zvýšit rychlost hrabání.
  A tak vznikl kapitalismus a židobankéři. Jednotlivci se stali
  korporací. A na ně pak nikdo nemůže. Nechápu, proč se tak nepřejmenoval Bakala.

  OdpovědětSmazat
 12. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu a putinistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 15. října 16:51.

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 14. Tak vlož! Ať je tu aspoň něco normálního ke čtení ....

  OdpovědětSmazat
 15. Ani nevím kde, při jaké příležitosti jsem za komunistů (komunismu), totality, vlády jedné strany - jak kdo chcete, vyslechl poučku, že "Kdo má moc hospodářskou, má i moc politickou". Pak že nám tehdejší komunisté lhali. Ti dnešní lžou víc. O antikomunistech ani nemluvě, ti vedou řádově.

  OdpovědětSmazat
 16. Radostný soudruhu. Dnes už nemohu použít tvé srací kapky, protože jsem už vysraný z podoby.
  Editore, prosím nemazat soudruha, při nedostatku jeho kapek se mi zastaví chymus. Soudruh radostný je lepší jak Gutalax.

  OdpovědětSmazat
 17. Pan Hampl to napsal dobře kdyby se chtělo tak by to šlo.Ale ve státě kde korporace protěžují těžko. Stačí jak pravice skáče kvůli zavřeným obchodům ve svátky. V tom jejich německu mají v neděli zavřeno.

  OdpovědětSmazat
 18. Rozdíl mezi korporacemi a národními podniky je PROPASTNÝ!

  Soudruh a soukmenovec Hampl je SKVĚLÝ komunista a putinista, o tom žádná: Dokáže NÁDHERNĚ používat osvědčené leninsko-putinské nástroje, v našem vrcholícím boji za záchranu naší vlasti z okupace EU a NATO.

  Svou oddanost Naší věci dokazuje i svým výše uvedeným článkem (promiňme mu, že o sobě občas píše ve třetí osobě; toto rozdvojení osobnosti jistě průběžně řeší zdejší odborník na psychické choroby, s.s. David):
  Ano, s.s Hampl PŘESNĚ rozlišuje mezi korporacemi (ty se vyskytují jen a pouze v Euroamerice) a mezi našimi menšími západoasijskými firmami, v podstatě národními podniky.
  Ano, v Euroamerice vládne zženštilý kapitalismus a demokracie, zatímco u nás v naší rodné Západní Asii vládneme my, my pořádní chlapi-ateisti. Viz naše menší chlapské národní podniky:
  • Agrofert, ANOfert atd. (soudruh a soukmenovec ředitel: náš národní Vůdce Babiš)
  • Лукойл, Газпром, РосАтом atd. (soudruh a soukmenovec ředitel: Vůdce všeho Slovanstva Veliký Putin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno)

  Ovšem jakmile nás Veliké Rusko osvobodí, od té zženštilé demokracie a kapitalismu, až náš národní Vůdce Miloš vydá své znárodňovací dekrety a náš národní Vůdce Babiš se ujme národní správy znárodněných podniků a bank … To bude panečku hukot. To bude Euroamerika jen mrkat na drát – na DRÁTY, opět neprodyšně oddělující náš slovanský svět svobody a blahobytu od Západu, světa násilí a bezpráví.
  Už se na ten krásný čas MOC A MOC těším, to mi prosím věřte, drazí soudruzi a soukmenovci.

  Sláva Velikému Putinu, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, největšímu žijícímu leninistovi-chlapákovi!

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 19. 15. října 2018 21:57 jsem do této diskuze vepsal:
  "Tak nevím, Vláďo z Brna 15:50, 15:42 zřejmě zmizelo. Beze stopy. Že by zas pan Dvořák?"
  I tento text zmizel, řekl bych beze stopy. Pane Dvořáku nebo kdo, chovejte se čestně a za svou činností zanechávejte řádné stopy. Nebo vysvětlete, že něco buď nejde, nebo nedovedete!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.