Reklama

pátek 26. října 2018

Detektivka začíná: Jak to bylo se Somálkou ze zdrávky? Neziskově-lidskoprávní mafie vykoukla ze tmy. Dokonalý servis pro parazity. Na stopě nepřátelského koordinačního centra. Jak můžeme bojovat?

Lubomír Vylíčil
26.10.2018  ProtiProud
LUBOMÍR VYLÍČIL sleduje, kam vedou nitky od somálské provokatérky, jež se před časem zviditelnila na základě kauzy nošení muslimského šátku na střední zdravotnické škole - a přichází na něco velmi znepokojivého


V úterý 23. října začala další, už 20 schůze Poslanecké sněmovny. Zasedání, které by mohlo nečekaně vybočit ze standardní nudy a šedi poslanecké rutiny. Václav Klaus mladší, infant terrible ODS, má totiž právě na této schůzi v úmyslu interpelovat ministra vnitra. Hodlá mu položit pár otázek k jedné známé, staré a stokrát probrané cause. Tentokrát ovšem z jiného úhlu pohledu. Což může mít politickou brizanci TNT.

Jde o známý případ „studentky“ Ayan Jamaal Ahmednuur. Ano té mladičké údajně somálské provokatérky, co se zapsala na střední zdravotnickou školu, aby ji vzápětí žalovala, že porušuje její náboženské práva tím, že jí při nemocniční praxi nepovolí hidžáb.

Ovšem tentokrát nepůjde o svobodu vyznání, identitu, lidská práva a další vznešené, ale zprofanované fráze, vrhané do veřejného prostoru ombudsmankou Šabatovou. Půjde o věci mnohem přízemnější. Třeba o identifikaci a registraci takzvaných uprchlíků. O přehled, kdo se na našem území nachází a o díry v systému. A o zhoubné působení „neziskovek“. Toho všeho je mladá „Somálka“ přímo učebnicovým příkladem. Posuďte sami.

Uprchlice z Audiny


Údajná Ayan Jamaal Ahmednuur se na našem území objevila roce 2011. Byla odchycena v tranzitním prostoru Ruzyňského letiště po příletu spoje z Ruska. Ovšem bez dokladů a letenky. Což znamená, že je aktivně zničila buď už na palubě letadla, nebo někde v tranzitním prostoru. Bez nich a letenky by se totiž do žádného mezinárodního spoje nedostala.

Po odchytu požádala o azyl a byla zaregistrována „na základě svého čestného prohlášení“. Dostala povolení k pobytu na deset let. Příslušné doklady ovšem dívka opakovaně a záhadně „ztrácela“.

Dne 13. 12. 2011 byl této muslimce vydán její první průkaz - povolení pobytu č. 000453288 s platností do 13. 12. 2021. Dne 12. 1. 2012 byl vydán další průkaz povolení pobytu č. 000051658, který si Ahmednuur převzala 30. 1. 2012, tento je dnem 27. 9. 2013 veden jako ztracený. Přičemž již 22. 1. 2013 je Ahmednuur vedená jako poškozená při vloupání do vozidla Audi A6, které v té době parkovalo v Praze 9. Z tohoto vozidla, které nebývá běžně k vidění ani u domků naší střední třídy, jí měl být odcizen průkaz - povolení pobytu č. 000051658 a další doklady. Ztrátu povolení k pobytu tedy nahlásila až nějakých osm měsíců poté, co k ní došlo.Dne 9. 10. 2013 jí byl vydán další průkaz povolení k pobytu č. 00238610, který si Ahmednuur převzala o měsíc později. I toto povolení k pobytu je však od 12. 10. 2015 vedeno jako ztracené. A 12. 11. 2015 obdržela další z řady průkazů povolení k pobytu.

Uvedené skutečnosti vzbuzují podezření, že pomocí dokladů Ayan Jamaal Ahmednuur mohl být v letech 2011 až 2015 legalizován pobyt několika dalších muslimek, přenejmenším dočasně. Oprávněný údiv vyvolává také její přijetí ke studiu na střední škole v době, kdy se nemohla prokázat jakýmkoli dokladem, opravňujícím ji k pobytu na území ČR.


Detektivka


Další zajímavosti o této osůbce prosákly na veřejnost později. Její jediná česká věta, která se zachovala, zní „noešane pokrěvký hlavy“. Myšleno pravděpodobně „nenošení pokrývky hlavy“. To napsala do „Sdělení o zanechání studia“ na SZŠ Ruská. Přitom měla vlastnit jakýsi doklad o absolvování základní školy, kde byla z českého jazyka hodnocena známkou „dobrý“. Na tuto nesrovnalost upozornila už poslankyně Jana Černochová ve své interpelaci (tehdejší) ministrině školství. O naprosté neznalosti vyučovacího jazyka pak existuje i další doklad – když Ayan dělala řidičák, musel být zkoušce přítomen překladatel do angličtiny…

Ale teď nám nejde ani tak o jazyk, jako o samotný pobyt. Zajímavá fakta se totiž vynořují i kolem jejího mateřství. Ze Somálska prý uprchla jako svobodná matka jednoho syna. Ale cizinecká policie vedla v souvislosti s touto ženou dvě různá řízení, jedno s dítětem ve věku 10 let a jedno s dítětem ve věku 12 let. A my víme, jak to s takovými „dětmi“ ze Somálska může být. Po Šojdrové „sirotkování“ už asi všichni. Když si ti chlapci oholí plnovousy….

Jak je tohle všechno možné? Takovéhle díry v systému, taková nedůslednost, laxnost a benevolence příslušných úřadů? A zrovna u muslimky z rizikové oblasti? Na tyto a mnoho dalších oprávněných otázek nám nejlépe odpoví pohled do „právního zákulisí“ causy. Podívejme se na právničku, zastupující, Aylan. Na jistou Radku Korbelovou Dohnálovou.

Na první pohled zase jedna zapálená sluníčkářka. V Praze nic zvláštního. Ale právě přes ni můžeme pootevřít dvířka do té právně-migrační pandořiny skříňky. A možná i dál.

Pavučina


Uvádí, že je členkou Pro Bono Aliance. A to je vám spolek! Motto mají (kupodivu) anglicky a zní zhruba takto: „Usilujeme o to, aby právní nástroje účinněji chránily lidská práva, veřejné zájmy a důležité společné hodnoty“. Už vám svítá, že? Komu snad ještě ne, najde o kus dál další nápovědu: „V naší síti bylo na konci roku 2017 zapojeno již 85 advokátních kanceláří či samostatných advokátů a 155 neziskových organizací“.Je tu i jejich seznam.

Najdeme zde, mimo jiné, oblíbenou Romeu, IQ Roma servis , populární Gender studies, Svobodu zvířat, Sdružení pro integraci a migraci, Občanskou komisi za lidská práva, Ligu lidských práv... a další a další. Zvláštní kapitola je pak věnována spolupráci s Veřejnou ochránkyní lidských práv. S tou uzavřel spolek „Memorandum o spolupráci ve věcech bezplatné právní pomoci stěžovatelům. Na základě tohoto memoranda zprostředkovává PBA bezplatné zastoupení spolupracujícími advokáty pro oběti diskriminace, u nichž ombudsman dojde k závěru, že s největší pravděpodobností došlo k diskriminaci.“

Celkově to působí dojmem, že jsme náhodou našli jakési koordinační centrum. Jakousi „střechovou organizaci“, která zajišťuje svým členům podporu a právní servis, ale také neoficiálně řídí a vzájemně slaďuje jejich činnost. Jakýsi uzel ve struktuře, přes který se tečou (něčí) pokyny k realizaci, k vykonavatelům. A o co v této „činnosti“ jde zjevné už ze seznamu oněch neziskovek.

Podobných koordinačních center pro neziskově-lidskoprávní sektor je u nás více. Ty nejtěžší „neziskové“ váhy má v portfoliu, nebo chcete-li ve stáji spolek s nic neříkajícím názvem DEMAS. Jde o „Asociaci českých neziskových organizací působících v oblasti demokratizace, podpory občanské společnosti a lidských práv ve světě“ a patří k nim třeba Amnesty International, Člověk v tísni, EUROPEUM, Forum 2000, nebo Transparency International ČR… Ale o tom někdy jindy.


Promazaný stroj


Zpět k Ayan Jamaal Ahmednuur. Pomocí ní a jejího příběhu jsme na okamžik nasvítili jeden uzlík skryté, mimo pozornost veřejnosti působící sítě nepřátelských organizací. Neziskově-lidskoprávní mafie. Právě tito lidé, utajení vojáci neziskově-lidskoprávní války proti české majoritě, protlačili udělení jejího azylu, aniž předložila jakékoli doklady osvědčující její totožnost a státní příslušnost. Zajistili, aby po tom nikdo dál nepátral. Od jiných takových dostala potvrzení o absolvování základní školy, kde byla z českého jazyka hodnocena známkou „dobrý“, aniž uměla česky kváknout.

Oni ji (s jasným provokačním záměrem) taky vyslali „studovat“. A pak řádně rozmázli „událost“ její diskriminace. Jiní lidsko-právníci zas nějak „ošéfovali“, že se neřešil její problém se sociálními dávkami. Ty dostávala od městské části Praha 9 a magistrátu hlavního města Prahy. Přesto, že jedna z podmínek pro získání sociálních dávek je, že žadatel nevedete s obecními úřady soudní spor. Což Ayan porušuje, protože vede soudní spor se školou, která pod úřady spadá. Ale nikomu to nevadí. Nebo nesmí vadit… A konečně pak právníci a spřátelené organizace z pod jedné (neziskové) střechy, jako třeba úřad ombudstmanky, vedli a dosud vedou neutuchající boj s českou společností za její „právo“ na islámský šátek. Ve jménu islámu, diverzity…

Jak pravil zesnulý (velko)bankéř, světový politik a člen nesčetných nadnárodních organizací Peter Sutherland: „Je třeba rozbít etnickou homogenitu východoevropských zemí…“

Co s tím? Můžeme proti téhle mocné, profesionálně řízené a penězi vyfutrované záškodnické síti s vynikajícím právním krytím něco dělat? Určitě. Začněme třeba tím, že si myšlenky, co nás napadají při četbě podobných příběhů, jako je causa Ayan Jamaal Ahmednuur, nenecháme pro sebe.
44 komentářů :

 1. Už dávno vím, že ten náš KATZ na vojně (feldkurát ZVP-politruk), když plácával držkou o IDEOLOGICKÉ DIVERZI,ani netušil, o jak široký a nebezpečný jev se jedná. Nejde o zničení režimů, ale rovnou genofondů hodnotných národů zkřížením z póvlem. Nic nového pod Sluncem, skončily tak všechny velké starověké národy... jenom Židé si dokázali uhlídat genofond, Germáni a Slované Před křížením ras s degresivními, ireversibilními následky pro pracovitou tvůrčí z nich, ve svém ztěžejním dílem už jeden Rakušan, rodák z Braunau... TOMU ALE UTEKLO, ŽE OBĚ DĚJSTVÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 20. STOLETÍ, jakož i třeba Třicetiletá válka atd. VŽDY ZLIKVIDOVALA VÝKVĚT POPULACE TVŮRČÍ BÍLÉ RASY... A pracovitá část amerických nebílých má určité procento evropských genů... A TAKOVÝ JE IDEÁL, PRACANT, ALE NEPŘEMÝŠLIVÝ. Kterému kromě nakrmení ala McDonald stačí řvát na stadionech a čučet na seriály 4. a nižší kategorie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:24 Jenomže by se všichni vešli do jednoho dobytčáku! - https://www.magazinuni.cz/ruzne/slomo-sand-aneb-maji-vsichni-zide-stejnou-dna/

   Smazat
  2. Co jsou to neziskovky? Státem řízená opozice.

   Smazat
  3. 9.49 Jde o to, kterým státem je ta "nezisková" opozice bohatě placena...ééé... chtěl jsem říci řízena. Český stát to není zaručeně, proto mu s radostí škodí... Co Deep State a jeho soukmenovec, "pokladník" Soros.

   8.04 Šlomo SANDa, Normana G. FINKELSTEINa a další čtu celá díla. Genetické výzkumy obyvatel Levanty provádí a publikovala Hebrejská Univerzita v Jeruzalémě...

   Smazat
  4. 9:49 To je kravina. Co máte v makovici ? NGO jsou subjekty řízené ze zahraničí, které mají právě zařídit rozklad státu a přeformátování na jeden velkej bordel.

   Smazat
 2. Ak sa zapísala študentka na strednú školu, tak má dodržiavať školský poriadok v krajne v ktorej študuje. A nielen to ale aj jej zákony. Ak chce po vyštudovaní školy pracovať v SOMALILANDSKOM ZDRAVATNÍCTVE, tam úrady Somalilandu jej v nosení náboženského oblečenia brániť nebudú.

  Ak sa rozhodla študovať v krajne ktorá podporovala Etiópsku socialistickú republiku pred agresiou Somalska, o Ogadén, tak je potom otázka, prečo nechce rešpektovať zákony republiky ktorej študuje.

  Ale vnucuje svoje zvyky do spoločnosti, z rozdielnou kúltúrou. Neviem prečo ak chcela študovať, tak mohla ísť do republiky Demokraticky Jemen a v Adene, si mohla spraviť na štátnej škole strednú zdravotnú. Ak sa jej Somálske školstvo nepáčilo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velice správně,chce-li tady studovat, musí dodržovat zvyky, zákony i předpisy této země.My na zdrávce nesměli mít ani řetízek či prsten.

   Smazat
 3. Velice potřebný článek, který poukazuje na zmr*dy a na svinstvo, které na nás připravují a my o tom nevíme.
  Je potřeba více takových zpráv a článků, aby tu věc s migrací lidé nepodceňovali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud se lidi nezvednou z válendy, bude tahle drzost pokračovat, je to řízené a placené ze západu.

   Smazat
 4. Proč se nesnažíme o prevenci? Příkladů již máme nespočet, nevyřešenou a neřešenou situaci ve Francii a Německu i jinde již několik let.
  Preventivně zákonem zakázat šariu, nošení středověkých pouštních krojů s odůvodněním, že pouštní bouře se u nás nevyskytují, zákon o deportaci všech cizinců, kteří nerespektují a nedodržují zákony ČR.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To co navrhujete by bylo v rozporu s lidskými právy, největší to svátostí právně nábožného liberalismu.
   Kdo se na tuto svátost lidských práv opováží sahnout, je okolním světem dán do klatby, exkomunikován a prohlášen za největšího škůdce lidstva.

   Smazat
  2. Ale šária právě protiřečí lidským právům. Žena a muž zde nejsou rovnoprávní.

   https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/saudska-arabie-a-zeny-ani-naznak-zmen/r~i:article:372655/

   Smazat
  3. 18:38 a 19:39
   Dvojité metre, dvojité pohľady, na dodržovanie ľudských práv.
   USA a niektoré zapadoeurópsky prisluhovači vo svete porušujú ľudské práva, a za porušovanie ľudských práv dostavajú aj nobelovky. A niektorí sa vo svete snažia budovať spravodlivejšiu spoločnosť, a sú zato kritizovaní, napríklad: Venezuela, Nikaragua, Ekvador, Kuba, Bolívia, Čína Vietnam, a kopec iných.

   Smazat
  4. 19.39 Právo šária je součástí náboženství islámu a svoboda náboženského vyznání je základní kulturní lidské právo liberální multikulturní společnosti.
   Proto nelze podle liberální právní ideologie omezovat svobodu vyznávání jakéhokoliv náboženství ani omezovat náboženství islámu a jeho náboženské právo šária.

   Smazat
  5. 20:46, a tak je to správné. Proto se v Západních společnostech začínají zavádět kulturní úzusy v souladu s islámem, jelikož podle Súr je urážkou muslima, pokud musí žít v bezbožném prostředí a je jeho povinností toto prostředí změnit k obrazu Mohamedova učení. Proto se třeba ve Švédsku ruší zvonění kostelních zvonů a vánoční výzdoba, s v Německu se do většiny škol zavádí hálal strava. A proto se v Holandsku uvažuje o tom, že do škol budou nosit šátky všechny dívky a v Itálii to doporučili i ženám. Tamtéž proběhl už nejeden soud, který přiznal vinu napadené ženě, která neměla patřičné oblečení a tím provokovala pravověrného muslima. Ještě dobře obešla, já bych ji nechal zmrskat.

   Smazat
  6. 18:25 Nesnažíme se o prevenci, protože nás zastupují převážně zbabělí nebo neschopní lidé, dalo by se říci "placení" amatéři.

   Smazat
 5. Holt holka měla jít "studovat na církevní čkolu. Tam b s nošením šátku asi neměla.

  A jinak, v našich zákonech platí zákony ZEMSKÉ a ne CÍRKEVNÍ! Takže VŠICHNI, kteří hájily tu neznámou, tak porušovali ZÁKONY TÉTO ZEMĚ. I LIDSKÁ PRÁVA JSOU PŘECE ZALOŽENA NADODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ, nebo snad ne?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. za to jim náleží deset let a vyhnanství

   Smazat
  2. Ta osoba nic nestuduje, neumí ani česky. Je to jen nastrčená osoba, která má vytvořit precedens a spustit rozklad našich národních tradic. Kdo to nechápe, je blb.

   Smazat
 6. Člen EU při cestování v rámci EU musí mít platný cestovní pas nebo OP. Dokonce i jeho pes musí mít pas:
  http://www.cestovanisepsem.cz/evropska-unie/velka-britanie
  Pokud cizinec nemá či zničí svůj identifikační doklad, je naprosto nedůvěryhodný a představuje bezpečnostní riziko pro obyvatele dané země, je třeba ho držet v izolaci, po zjištění totožnosti deportovat do země původu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. důvěru může získat jen ten, jehož znáte a současně znáte i jeho příbuzné, spolupracovníky a lidi z jeho okolí.
   ostatní je na koncentrák nebo Palestinu!!!

   Smazat
  2. 20:29 Na Palestinu prosím neplivejte, nevíte jaké to je, když Vám ukradnou zem a vlast.

   Smazat
 7. Vyhladovět,finančně, neziskovou verbež.prachy ze zahraničí zdanit 70% sazbou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. vyhladovět? - blbe, vždyť je živí Sereš a sionistické banky ze tvých daní!!!
   okamžitě všechny pochytat, nechat jim propadnout majetek a odsoudit je ke třiceti létům nucených prací. pokud to nesplní, bude přenesen nárok na jejich nejbližší příbuzné

   Smazat
 8. Na základě šetření by bylo vhodné zveřejnit obsah zkoušky a její testy z ČJ, na základě kterých získala osvědčení, které ji "opravňovalo" studovat na SŠ. Kde a kdo jí ho vydal? Ve škole asi mají kopii.Nemusela ani dělat přijímací zkoušku na SŠ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. zkoušky budeš skládat ty! a to z definice, jestli jsi de bil nebo provokatér.
   není žádný nárok pro toho kdo ovládá úřední jazyk a zároveň útočí na Český národ a poškozuje jeho zájmy!
   a to platí pro všechny!!!

   Smazat
  2. 19:24 Naprostý souhlas. Zveřejnit obsah zkoušky a jméno zkoušejících. Neplatíme si na tohle náhodou ministerstvo školství ? Kdo tam teďka sedí ? Proč to není dávno vyšetřené !

   Smazat
 9. Kolik té mladé "studentce" je ve skutečnosti asi roků, když údajně stihla porodit syny, kterým už bylo 10 a 12 let?
  Všichni nezodpovědně lehkomyslní nebo zrádní politici a úředníci, kteří připustili, aby se po území ČR mohly volně pohybovat osoby, které se úmyslně zbavily svých dokladů, z nichž by bylo možné zjistit jejich skutečnou totožnost a zemi původu, by se měli u soudu zodpovídat z trestných činů obecného ohrožení nebo vlastizrady.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jo, ale občanstvo by muselo zvednout zadek z kanape.

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 11. Na parlamentních listech je vyjádření či prohlášení k vraždě saudského novináře: MZV ČR považuje vraždu saúdského novináře Chášukžího za nepřijatelný zločin a s největším důrazem ji odsuzuje. Požadujeme důsledné a úplné vyšetření případu. Svoboda médií a ochrana novinářů patří k základním atributům demokratické společnosti. Krásně dalo MZ tímto najevo, že jsou novináři více než obyčejný člověk? Vždyť svoboda každého občana a zajištění jeho ochrany patří mezí základní hodnoty demokratické společnosti. Tak proč vyvyšovat novináře? Ale naše MZ ví, že Saudské království je demokratickou zemi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ten soudruh, z té díry v písku byl poradcem jednoho z největších hrdlořezů mezi Saudy!
   tak proč pořád kopete za kozom rdy
   nebo patříte k nim????????????????

   Smazat
  2. Proč by se mělo něco bouřit okolo saúdskýho novináře? O tom že Saudi maj středověký režim se ví u nás od počátku a nikdo to nijak nezpochybňuje. Na rozdíl od purtleroffskýho režimu tu Saudi nemaj žádnou rozvinutou pátou kolonu, která by hlásala, že princ Salmán či jak se ten mameluk jmenuje, je "světový mírotvůrce" apod. cancy, který tu putlerčíci vytvářej okolo tragikomický figurky kremelskýho skřeta ... o to go! Čili bráníš se vůči chorobě, která jde po tobě, a ne primárně vůči chorobě, která napadá někoho jinýho, koho koneckonců taky nemusíš (např. iránský ajatolláhy a jejich spolčence).

   Smazat
 12. Neziskovky, zabývající se politickými záležitostmi, jsou vlastně centra paralelní moci. To žádný demokratický stát nemůže přijmout, neboť to nevyhnutelně vede k rozvratu demokracie.
  Orbán to již nehodlá tolerovat a začíná podnikat kroky k omezování jejich činnosti. Sklízí za to nenávistný řev, Sorošovců celé Evropy. Ale zamezit rozvratu země, není možné bez osobní statečnosti, jakou projevil Orbán. P.K.

  OdpovědětSmazat
 13. Autor clanku je opravdovy infant a terrible k tomu. Nebo tim terrible myslel Vasika?-)

  OdpovědětSmazat
 14. To je štráchů s usmrcením jednoho prolhaného "novináře ",který byl předtím poradcem nebo zástupcem šéfa královské tajné služby.Co tem autobus jemenských dětí ,které usmrtila Saudská bomba,to nikomu nevadí ?A statisíce jemenských dětí trpících hladomorem.To nejsou lidi ?A další a další věci.Novinář zradil svého koruního prince tak byl potrestán jak je v Saudské Arabii zvykem.Té země ,která je nejlepším přítelem USA.A nyní o těch lidských právech

  OdpovědětSmazat
 15. Celá diskuze je o všem možném jenom ne o hlavním tématu článku, a to je podvratná činnost neziskovek a humanitárních organizací.
  Je takové rčení, které se použivá v souvislosti s některými důvěřivými lidmi "hřeje si hada na prsou", a to přesně platí i pro náš stát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toho hada si volí primitivové, páchají sebevraždu.

   Smazat
 16. Ano jde tu o neziskovky, které jedou podle cizího zadání. A vidíte, u nás jsou stále na výsluní a mládež je vychovávána podobně. Ombudsmanka je na cizí straně. A my ostatní zatím hledáme svého Orbána, ale čas nám běží. Bohužel, lidi volí strany jako mimoni. Islámská šária přece evidentně protiřečí lidským právům a měla by být dána mimo zákon. Ale oni ji schvávají za lidská práva. Bravo. To je faleš toho tzv. vysněného západu.

  OdpovědětSmazat
 17. Jo jezinka šabatová lhala a má té cause problém jen ať ji zašijou v lochu se může multikulturně vzdělávat.

  OdpovědětSmazat
 18. U této údajné "Somálky" vyšlo vše najevo, ale kolik dalších "údajných" Somálců, Syřanů, Afghánců a nevím koho ještě tady máme, aniž bychom o tom věděli? Sice nám politici neustále tvrdí, že muslimové tu skoro žádní nejsou, ale proč se v posledních letech objevilo po celé republice snad tisíce kebabáren? Pro koho máme u nás 9 mešit, desítky muslimských modliteben a proč si už před časem většina velkých potravinářských firem zřídila halal certifikáty??? Ještě letos se má ve Sněmovně hlasovat o zákazu zahalování na veřejnosti. Bude zajímavé sledovat, kdo jak hlasuje - tedy kdo nám tu chce do budoucna zavést šaríu a kdo ne...

  OdpovědětSmazat
 19. V první řadě je potřeba si posvítit na doklady té osoby, kdo je vydal, např. vysvědčení z ČJ, jde o jasný podvod. Policie spí ?

  OdpovědětSmazat
 20. Podvodnice, neziskově-lidskoprávní mafie, i ti, co mají konat spravedlnost, a nekonají, jsou k zblití!!!

  OdpovědětSmazat
 21. https://uloz.to/live/!BpoXilet1jYa/birmingham-drive-a-dnes-muslimsko-arabsko-africky-multikulturalismus-realita-zhovadile-zrudnosti-pro-puvodni-obyvatelstvo-mp4


  https://uloz.to/live/!4mvv8qwhUr9G/svedsko-drive-a-dnes-wmv

  Ramón

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.