Reklama

.

.

úterý 30. října 2018

Edvard Beneš a zmizelá deska

Martin Koller
30. 10. 2018
K stému výročí republiky vůbec není špatné podívat se do historie. Zesiluje propaganda zaměřená na kritiku jak vzniku, tak existence našeho státu, kupodivu především z domácích řad. Její základ je evidentně v Německu, které se s podporou většiny českých médií snaží posilovat nejen ekonomickou kontrolu nad naší republikou jako koloniálním zdrojem levných pracovních sil a odbytištěm nekvalitní produkce, ale převzít kontrolu i nad naší armádou zapojením našich útvarů do Bundeswehru a dodávkami německé výzbroje. Při pohledu na tribuny prohýbajícími se pod vahou všemožných VIP si musíme položit otázku, čí armáda vlastně pochoduje při oslavách stého výročí vzniku Československé republiky.


Proto bych chtěl připomenout našeho dlouhodobě nejvíce kritizovaného prezidenta a zároveň vlasteneckého hrdinu a bojovníka za Československo. Někoho by mohl z aktuálního, mírně zkresleného pohledu napadnout Miloš Zeman, který je pod stálou palbou nenávistné propagand, přičemž místy si kritiku zaslouží pro svoji nemístnou lásku k ČSSD a především k německé EU. Nicméně nejedná se o současného prezidenta, ale o prezidenta Edvarda Beneše. Proti našemu historicky druhému prezidentovi (1935-1948) se valí nepřátelská propaganda prakticky bez přestání od roku 1938 a z Německa ještě déle. Miloš Zeman tedy má co dohánět, ale vzhledem k svému přátelskému vztahu s ubohou a ostudnou německou kancléřkou, budovatelkou afroislámské multikulturní invaze do Evropy a hospodářské, aktuálně i vojenské kolonizace naší republiky se o nějaké dohánění nezpochybnitelně vlasteneckého Beneše ani moc nesnaží. Zde bych si dovolil jízlivě připomenout, že Německo vlastně nikdy zcela neotevřelo Čechům svůj pracovní trh, zatímco černochům dává vše a bez práce. Jaký je tedy reálný vztah Němců k Čechům. Evidentně horší, než k nějakému přivandrovalci z Afriky toužícímu po bezpracné celoživotní dovolené. A to prý máme s Němci mnoho společného. Pravda, třeba koncentráky, kde Češi byli uvnitř jako vězni a Němci dozorci. Nebo současné montovny, které patří Němcům, platícím daně v Německu a uvnitř dřou Češi jako otroci za pár šupů. Nebo německé hypermarkety, kde se Čechům prodává odpad z Německa, který by Němci nekoupili. A taky EU, kterou ovládají Němci a Češi na ni doplácejí. Na závěr úvodu bych připomněl, že Karel Čapek, přítel prezidenta Masaryka, dnes rovněž opomíjený vlastenec označil Beneše jako politika, který by si nejvíce ze všech československých politiků mohl právem stěžovat na nevděk veřejného mínění.

Prezident Edvard Beneš, původně Eduard se narodil roku 1884, v době stále sílícího odporu českých vlasteneckých politiků proti rakouskému útlaku a germanizaci. Koncem devatenáctého století začala stále větší část české reprezentace chápat, že Rakousko se dostává do područí pangermánského Německa, které bylo ochotno uznat Čechy pouze jako etnickou a jazykovou skupinu, nikoli jako národ. V tom se s germánskými nacionalisty shodovali i němečtí velkosoudruzi Marx a Engels. Rostoucí české, částečně i slovanské vlastenectví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo výsledkem práce mnohých českých buditelů, české sportovně-branné organizace Sokol, české školy, českého tisku a rovněž českých vědců a podnikatelů. Přidala se i řada českých poslanců sněmů Českého království a Moravského markrabství.

Přitom bez ohledu na všemožné německé obstrukce byli Češi nejvíce gramotným národem v Rakousku-Uhersku. Projevilo se to poprvé při zjišťování úrovně gramotnosti rakouské armády, kdy nejvyšší množství vojáků schopných číst a psát, případně aspoň číst bylo v českých plucích číslo 18. (Hradec králové) a 21. (Čáslav). Důvodem bylo především čtení v rodinách a v rodném jazyce a písničky zpívané matkami, dědictví protestantství, husitství a Jednoty bratrské. Tím se Češi nejvíce přiblížili k Židům, kteří byli z náboženských důvodů (čtení tóry), nejvíce vzdělanou skupinou, ale nebyli oficiálně uznáváni jako národ.

Při průzkumu v rámci monarchie roku 1900 bylo zjištěno, že z 1000 obyvatel starších šesti let umí číst a psát 937,7 Čechů a 918,4 Němců, pouze číst 19,7 Čechů a 13,3 Němců a negramotných je 42,6 Čechů a 68,3 Němců. V roce 1910 se průzkum opakoval a byl ještě výraznější v český prospěch. Uspěli i nejstarší obyvatelé. České hlavní a reálné školy, gymnázia a dívčí gymnázia byly budovány až po roce 1848 a to na spolkovém, nebo městském základě a bez podpory rakouského státu. V roce 1868 prosadila německá většina v českém zemském sněmu (díky čtyřem takzvaným kuriím zvýhodňujícím při volbách Němce v Čechách) rozdělení pražského vysokého učení technického na českou a německou část s předpokladem, že česká technika bude zaostalá. Opak se stal pravdou, byla vysoce hodnocena dokonce i v Německu a podobný vývoj nastal po rozdělení pražské univerzity roku 1882. Oblíbené propagandistické teorie o znalostní a kulturní převaze Němců, od nichž se zaostalí Češi musí učit, jsou tedy pouze dlouhodobě budovaným prolhaným protičeským mýtem pangermánské propagandy. Ta ostatně označovala český národ jako výmysl ruské propagandy. Nepřipomíná vám to něco?

Na tom nic nemění ani fakt, že především někteří vyšší důstojníci a zbohatlíci si podlézavě měnili česká jména na německá, vesměs výměnou za nejnižší šlechtické tituly. Například z Františka Uchatého se stal Franz von Uchatius, z Radeckého se stal Radetzky a ze zakladatele slavné firmy Škoda se stal baron Emil Skoda žijící s rodinou ve Vídni, kde jeho potomci zůstali i po říjnu 1918. Proč asi? Z pouhé a nezištné lásky k německému jazyku by si sotva prznili česká rodná jména, jména svých předků. Oportunismus, bezcharakternost, nebo přímo zrada? V době politických krizí byli z národnostních důvodů propouštění čeští zaměstnanci německých podnikatelů a německými majiteli domů vypovídání z bytů čeští nájemníci. Mnohde museli čeští zaměstnanci v německých podnicích přihlašovat děti do německých škol. Ve škodovce bylo používání češtiny pokutováno. Menší města jako Liberec, Teplice, nebo Cheb, ovládaná německými radnicemi dokonce bránila možnosti přestěhovávání Čechů. Nařízení Badeniho vlády o používání obou zemských jazyků, němčiny a češtiny při úředním jednání od roku 1897 v Čechách a na Moravě vedlo téměř k ozbrojenému povstání Němců a bylo v roce 1899 odvoláno. To vše je dokladem odnárodňovací politiky rakouské pangermánské vlády nepřátelské k Čechům a Slovanům obecně a germanizačního útlaku, který je podle některých současných českých historiků údajně mýtem.

Uvedená realita konfliktu národů, kterou viděl v mládí, udělala z rolnického synka Eduarda Beneše přesvědčeného vlastence. Po studiích v Praze, Paříži, Berlíně a Dijonu a ročním pobytu v Londýně získal velmi dobré jazykové znalosti a rozhled o politickém dění v Evropě. Na studia si vydělával sám. Již na počátku války se stal členem českého spolku Maffie, který dodával Tomáši Masarykovi do Švýcarska a Londýna zpravodajské informace pro spojence. Tato práce, kterou pomáhal koordinovat rovněž Čechoameričan Emanuel Voska, měla nemalý vliv na pozici československého odboje v zahraničí. Roku 1915 uprchl pomocí půjčeného pasu do Švýcarska. V roce 1916 byla ustanovena Česká národní rada a Beneš se stal jejím tajemníkem. Hlavními osobami se stali Tomáš Garrique Masaryk a Milán Rastislav Štefánik.

Především díky Benešovi, který se ukázal jako schopný diplomat, byla rada uznána jako představitel ještě neexistujícího československého státu Francií, Británií a Itálií. Beneš měl rovněž nezanedbatelný podíl na právním uznání československých legií. Byl vytrvalým pracovníkem a zároveň mistrem diplomacie a kompromisů, navíc se schopností obrovského sebezapření. O diplomatických kvalitách Beneše svědčí slova britského ministra zahraničí lorda Curzona, který jej roku 1923 označil slovy: „ malý muž pro kterého posíláme, když jsme v nesnázích. A on nám vždycky poradí.“

Po válce se stal prvním československým, ministrem zahraničí a po tragické a podivné smrti Štefánika, s nímž neměl dobré vztahy, druhou osobou odboje. Na mírové konferenci v Paříži zajistil hranice republiky s Německem, Polskem a Maďarskem. Patřil k zakládajícím politikům Společnosti národů a roku 1935 vykonával funkci jejího předsedy. V roce 1924 vytvořil obranný pakt smlouvami s Rumunskem a Jugoslávií proti Rakousku a Maďarsku. V roce 1935 se stal druhým prezidentem a následně uzavřel spojenecké obranné smlouvy s Francií a Sovětským svazem, především proti Německu.

Boje prezidenta Beneše

Kniha Eduarda Táborského, který byl Benešovým tajemníkem v době druhé světové války a emigroval do USA „Prezident Beneš mezi západem a východem“ uvádí na pravou míru všemožná tvrzení protibenešovské a protičeské propagandy. Současná česká média vesměs vytvářejí obraz Beneše jako politického trosečníka, kapitulanta, politika a státníka, který v čele státu dvakrát zklamal a kapituloval, poprvé v roce 1938, podruhé 1948. Dále se mu vytýká, že zavedl Československo do sovětského područí. Mnohdy se používají argumenty předválečné německé, sudeťácké a luďácké propagandy a místy rovněž komunistické z období po únoru 1948.

Boj domácího a zahraničního odboje proti Rakousku-Uhersku byl ve své době jednoznačně správný. Masaryk, Štefánik, Beneš, Kramář, Klofáč, legionáři v Rusku, Francii a Itálii a další nebyli žádní blázniví pomatenci, kteří se snažili pro jakési osobní ego vyvést národy budoucího Československa z agresivní pangermánské a uherské monarchie a zbavit je radostí rozsáhlého bezcelního trhu, ale rovněž cenzury a fízlování. Ze zaostalého žaláře národů odešly všechny neněmecké národy od Poláků, až po Chorvaty, včetně privilegovaných Maďarů. Z hlediska současné germánské propagandy EU byli pravděpodobně všichni naprostí idioti, když nechtěli zůstat v germánském žaláři národů. Ukázalo se, že Rakousko-Uhersko držela dohromady pouze císařská rodina, německá a zněmčelá šlechta, němečtí velkostatkáři, sbor především vyšších armádních důstojníků, rozbujelý byrokratický aparát zahrnující policii a katolická církev. Nikdo ostatní se necítil Rakušanem, což prokázal právě jeho bleskový rozpad monarchie v roce 1918. I Palacký, který zprvu doufal v ochranu Slovanů Rakouskem před pangermány a podporoval Rakousko, jako budoucí mnohonárodní federaci nakonec zklamaně konstatoval: „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.“

Především je třeba uvést, že Beneš jako ministr zahraničí a jedna z předních osobností Společnosti národů, kterou pomáhal zakládat, měl do roku 1935 malý vliv na československou domácí politiku. Dlouhodobě vycházel z realistického předpokladu, že malé Československo je ohrožováno dvěma velmocemi s nesrovnatelně vyšším vojenským potenciálem, a to Německem a Sovětským Ruskem. Přitom stejně jako Masaryk jednoznačně odmítal bolševismus i německý nacismus a italský fašismus, případně i jiné agresivní nacionalismy, především polský po nástupu plukovníka Becka a samozřejmě maďarský zaměřený proti Slovensku. Stejně jako Masaryk sledoval dva základní mezinárodně-politické cíle. Především přivedení Německa a Sovětského Ruska do Společnosti národů, zrušení různých embarg a rozšíření obchodní spolupráce s těmito politicky izolovanými zeměmi a cílem oslabit ekonomickou a politickou cestou agresivitu vůči okolním zemím a podporu jejich režimů občany.

Neméně důležitá byla Benešova snaha o vytvoření mírové Evropy na základě mezinárodních smluv, což bylo z hlediska malého státu obklopeného podstatně většími jen logické. Proto se snažil posilovat úlohu Společnost národů a spolupráci především s Francií, jako spojeneckou kontinentální velmocí. Nedlouho po válce se mu podařilo normalizovat vztahy s Rakouskem, kterému byla roku 1920 dokonce poskytnuta hospodářská pomoc. Vztahy s Polskem narušoval jednak spor o Těšínsko, jednak působení Hillersonovy sovětské mise Červeného kříže v Praze. Ta budovala špionážní rezidenturu a především úspěšně realizovala sabotáže na železnici z hlediska dopravy materiálu pro polskou armádu bojující proti bolševické invazi. Poláci navíc nepřátelsky vnímali jakákoli jednání mezi Československem a Sovětským Ruskem. Vrcholem byl stupidní spor o zanedbatelné území Javorina. Poláci odmítali jakékoli spojenecké smlouvy s Československem a nakonec podepsali nelogicky smlouvu s Německem. Vztahy s Polskem byly v podstatě neřešitelné a Poláci nakonec aktivně podpořili Německo i v době mnichovské krize. Nicméně druhá světová válka a brutální německá okupace pro ně byla velmi poučná, takže v Londýně se vedla mezi polskou a československou reprezentací jednání o možnosti poválečné federace Polska a Československa. Následným předpokladem bylo vytvoření středoevropské federace, kterou by tvořily dále Rakousko, Maďarsko a Jugoslávie. Tím měl být opět vytvořen obranný blok proti útoku ze západu i z východu a zároveň odděleno Rakousko od Německa. Nicméně už proti polsko-československé federaci se rázně postavil Stalin.

Poměrně dobré vztahy s Německem se začaly horšit především činností sudeťáckých nacionalistů. Nelze popřít, že bez ohledu na menší ústrky iniciované hlavně vedením protirakouského domácího odboje, měli Němci v Československu výrazně lepší podmínky, než Češi dříve v Rakousku-Uhersku. Měli dokonce i dva ministry ve vládách. Němci měli v Československu jako dědictví po svém dřívějším privilegovaném postavení výrazně vyšší podíl finančních aktiv a rovněž plochu držené zemědělské a lesní půdy (40%), než odpovídalo jejich počtu v republice, který dosahoval necelých 30%. Nicméně značná část z nich nemohla strávit fakt, že již nevládnou ostatním národům, což nahrávalo pangermánským zájmům za hranicí. Hitler správně kalkuloval, že vyřazením Československa oslabí Francii a v tom mu šli na ruku britští politici. Ti měli zájem především na německém tažení na východ proti SSSR, nový Drang nach Osten a zároveň na oslabení pozice Francie v Evropě. Československo a Polsko stály v cestě německých armád na východ. V poválečném období byly nalezeny dokumenty, které potvrzovaly, že Británie a Francie nehodlaly podpořit ve válce s Německem ani Polsko.

Postoj Beneše k Německu ve druhé polovině třicátých let lze sotva označit jako kapitulantský. Jeho slabinou bylo spoléhání na mezinárodní smlouvy a Společnost národů. Problém je v tom, že spojenecké smlouvy s Francií a Sovětským svazem neměly realizační vojenskou část. Společnost národů zklamala v případě italské agrese v Etiopii a Italsko-Německé ve Španělsku. S Velkou Británií nemělo Československo žádnou smlouvu. Přitom Británie byla nejaktivnější z hlediska obětování Československa Hitlerovi a Francie byla na ni vázána smlouvou. Malá dohoda zaměřená proti Maďarsku a Rakousku válku s Německem neřešila a koncem třicátých let se v podstatě rozpadla. Smlouva se Sovětským svazem byla vázána na Francii. Jednání a možnosti společného boje proti Německu britská a francouzská delegace při návštěvě a jednáních v SSSR v podstatě sabotovala. Německá propaganda zároveň tvrdila, že Československo bude bránou k bolševizaci Evropy, pokud na jeho území vstoupí rudá armáda. Beneš za války správně uvedl, že Britové a Francouzi měli takový strach z bolševiků, že hledali záchranu u nacistů.

Zrada Francie v Mnichově je historickým faktem. Mýtem je rovněž sovětská pomoc. Zásadním problémem byla přeprava rudé armády na československé území, protože neexistovala společná hranice. Jak spojenecké Rumunsko, tak Polsko otevření koridoru jednoznačně odmítly. Přes Zakarpatskou Ukrajinu vedla pouze jedna jednokolejná trať. Bez ohledu na nevalnou úroveň jak polské, tak rumunské armády by bylo proražení na Slovensko složité. Sovětskému letectvu, které mohlo přiletět na pomoc, chyběla na československém území logistika a velení československé armády tvrdilo, že pro ně nemá ani bomby. Po kapitulaci jich desetitisíce převzali Němci. Zásadním faktem je, že SSSR nikdy jednoznačně neslíbil vojenskou pomoc v krizové době. Sovětské vedení reprezentované ministrem Litvinovem odkázalo Beneše na rozhodnutí Společnosti národů. Kladná odpověď na jeho dotaz, zda může počítat s vojenskou pomocí, zdržovalo tak dlouho, že přišla 61 hodin po mnichovské kapitulaci. Politické strany, včetně sociálních demokratů nechaly Beneše řešit problém, zda bojovat, či nikoli samotného a komunisté mu vyprávěli pohádky. Hitler zároveň podmiňoval pokračování jednání abdikací Beneše. Z vojenského hlediska byla republika nebránitelná a spojenci zradili. Benešova kapitulace a odchod do zahraničí byly z hlediska záchrany národa rozumným řešení a umožnili rozvoj zahraničního odboje.

Rovněž Benešův příklon k poválečnému uspořádání ve spolupráci s SSSR byl z hlediska tehdejšího vývoje logický. Zatímco Británie přežila jen díky tomu, že je ostrovem a několik britských divizí se potýkalo s Afrikakorpsem v severní Africe, později na vedlejších frontách, dokázal SSSR zastavit útok Německa a jeho spojenců a nakonec měl hlavní podíl na vítězství v Evropě. Navíc jednání francouzské, britské a americké vlády s Benešem jako reprezentantem odboje byl až do roku 1940 doslova ostudný. Francouzi se k němu nehlásili, Britové mu zakazovali veřejně vystupovat a prezident Roosevelt ho vyzval k jednání s Hitlerem. Sovětský svaz měl velkou a logickou popularitu mezi lidmi. Podle dosažitelných dokumentů Beneš dobře chápal riziko jednání se Stalinem. Nicméně předpokládal, že spolupráce mezi USA, Británií, SSSR a Francií bude pokračovat i po válce a hospodářská spolupráce otupí bolševický režim. Spojenecká smlouva se SSSR z roku 1943 je rovněž používána ke kritice Benešovy takzvané kapitulace před Stalinem. Kdo má možnost si ji přečíst zjistí, že je zaměřena na ekonomickou a vojenskou spolupráci, především z hlediska remilitarizace Německa. Z tohoto hlediska byl Beneš doslova vizionář.

Díky této smlouvě dostalo Československo po válce zdarma z SSSR výzbroj pro deset divizí, zatímco od západních spojenců platilo každý šroubek a od roku 1946 se stalo objektem sílících hospodářských sankcí. V roce 1944bylo navíc jasné, že Československo osvobodí Rudá armáda. Proto byl Beneš s cílem udržení co nejlepších vztahů ochoten předat SSSR celou Zakarpatskou Ukrajinu, která s ČSR stejně neměla z hlediska území a obyvatelstva mnoho společného. Problém vytvořili rovněž slovenští komunisté, kteří v čele s Husákem žádali o připojení Slovenska k SSSR. Docela by mne zajímalo, jak vysoko by si vyskakoval pan Kotleba, kdyby se Slovensko stalo roku 1945 součástí Ukrajinské SSR. Rudá armáda mohla bez problémů a odporu celou ČSR dlouhodobě okupovat. Benešova vstřícnost tomu pravděpodobně zabránila, takže cizí vojáci odešli už po několika měsících. Podařilo se rovněž minimalizovat snahu sovětského velení rabovat a odvážet československé továrny jako válečnou kořist. Pomoc od západních spojenců se očekávat nedala, zastavili svoje armády v jihozápadních Čechách. Mnohokrát omílané dekrety z let 1945 a 1946 podepisoval s Benešem předseda vlády a v mnoha případech i ministři, přičemž je podporovala převážná většina národa. Odsun sudetských Němců, kteří přijali dobrovolně německé občanství a podíleli se na teroru proti občanům ČSR a boji proti vojenským armádám, schválený mezinárodními dohodami a přímo i mnohými západními politiky se ukázal jako záruka stability a bezpečnosti na mnoho desetiletí. Prokazatelní antifašisté a někteří odborníci odsunuti nebyli. Byl zájmem nikoli Beneše, ale celého národa naší republiky, Čechů, Slováků, Moravanů a Slezanů. Němci byli jako destabilizující a fašizují národnostní prvek odsunuti i z dalších evropských zemí, z Polska a Jugoslávie podstatně brutálněji.

V rámci politické krize období 1947-1948 zůstal těžce nemocný prezident opět sám. Nekomunistické strany buď kolaborovaly s komunisty, jako sociální demokracie, nebo nebyly schopny přesvědčit voliče a shodnout se na akci. Navíc se za jejich reprezentací táhla řada korupčních a politických skandálů, které komunistická propaganda úspěšně využila. Potlačovat zlovůli a zneužívání moci se snažil pouze Benešův spolupracovník Prokop Drtina jako ministr spravedlnosti. Nepromyšlený odchod nedostatečného počtu ministrů z vlády a její následné doplnění podle představ komunistů bylo ukázkou doslova hlouposti a neznalosti zákonů vedením protikomunistických stran. Přesto Beneš tři dny vzdoroval a k podpisu a jmenování Gottwaldovy vlády byl údajně donucen násilím. Nedlouho poté abdikoval a zemřel. Následně se stal cílem nenávistné a nepravdivé komunistické propagandy, která se kupodivu v mnohém shoduje s polistopadovou pomlouvačnou kampaní.

Beneš byl nezpochybnitelným vlastencem a reprezentantem klasické diplomacie. Koncem své politické kariéry a života se opět projevil jako vizionář. V květnu 1947 napsal následující slova:

„Vážení spoluobčané,

V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, tj. dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají nadějí, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události z let 1938 a 1939.

Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji i před možnými pozdějšími požadavky na znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu a na základě mých dekretů z republiky odsunuti.

Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.

Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou čeští vlastenci, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává.

Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať to je kdokoli a v kterékoli době.
Váš. dr. Edvard Beneš“


Bronzová deska s Benešovým varováním visela dlouhá léta v Českém Krumlově. Zhruba před čtyřmi lety zmizela. Komu asi vadila?

Prezident Edvard Beneš, jeden ze zakladatelů naší republiky v roce 1918 se ukázal jako opravdový vizionář a vlastenec a jeho zásluhy o vlast mají formu zákona. Čest jeho památce.

82 komentářů :

 1. Bravo! zákon 292/2004 Sb. přijatý i přes veto sernástu:
  „Edvard Beneš se zasloužil o stát.“
  ZRUŠIT SENÁT!!!
  Skvělý článek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprosto skvělý a poučný článek pana Kollera. Takových článků potřebujeme v této době více.
   Ještě jednou díky pane Kollere.
   Václav

   Vymazat
 2. Ateisté nemají možnost navrhovat svaté, my máme jen možnost volby nástupců, Zeman mi vyhovuje, máme dost času hledat jeho nástupce. Jinak pro mne je Beneš víc než "tatíček", který by byl bez Beneše poloviční. Je třeba tučná slova z článku dostat do podvědomí mladým!

  OdpovědětVymazat
 3. Pane Kollere skvělý článek a ten poslední odstavec je aktuální. Slovensko je pryč a o Českou likvidaci se snaží kraďousek,fiala,drahoš a podobný vlastizrádci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Puvodne se uvazovalo o Spojenych Statech StredniEvropy pratelske obema stranam jak Rusku tak zapadu a benes si delal velke ambice ,jako president a proto to hral na obe strany. Ale je jiste ze byl take predevsim vlastenec a ve velmi tezke dobe. A myslim, ze obstal i kdyz nekdy nevidel, asi nemohl , do pletich zrudnyho Churchila..

   Vymazat
  2. dodatek oni už i sokolove kolaboruji a ani se nestidi natož aby si někdo vlivny dovolil jen poznamku když se spřahli s černoprdelni sebrankou a ty lidi vyhnat do ulic z montoven se dnes už jentak nikomu nepodaři a to ano omylem

   Vymazat
 4. Pane Koller vas clanek je velmi zajimavy !
  Vy a prof. Stanek, mate vyborne vyjadrovaci schopnosti a nikdy nejste nudni !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za to ty máš vyjadřovací schopnosti houpacího koně, píšeš samý kraviny, lezeš na české diskuze pořád, na web NR jsi přicucnutej jak hovno na košili, a jsi neskutečně nudnej.

   Vymazat
  2. 0:22 - jsem zadan o pritomnost, protoze jsem
   prinosem ! Ty jsi prehlizene kureci hovinko a nemuzes se s tim smirit !
   Na ceske weby chodim malo.

   Casove to nevychazi, takze budes denne mentalne opozdenejsi.
   Mimo to ten web neni cesky !

   Vymazat
 5. Myslím, že vzťah Beneša a Štefánika si zaslúži väčšiu pozornosť ako jednu suchú vetu. Štefánik po USA zháňal dobrovoľníkov do č-s légií, vyvádzal ich cez Sibír z Ruska...a Masaryk s Benešom zatiaľ doma z neho urobili ministra vojny(!). S týmito 2 idiotmi to ani nemohlo dopadnúť ináč, ako to dopadlo. A tento vlastenec Edvard okrem Štefánika odfajčil aj Tisa. Teda farára, ktorý namiesto toho, aby zdrhol do Vatikánu, robil doma všetko pre to, aby Slováci prežili vojnu bez skriveného vláska na hlave. Takmer sa to podarilo, nebyť nejakých ožratých partizánov na čele s Veličkom.
  Aktivity Beneša v Monte Carle nekomentujem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tiso se skutečně činil, co mu jen síly stačily. A to od samého počátku války, kdy Slovensko jako jediné vojensky podpořilo Hitlera při útoku na Polsko. Po vzoru Německa zbavilo Židy občanských práv a zahájilo jejich deportaci do vyhlazovacích táborů. Asi to bylo klíčové pro rozkvět Slovenska a péči o obyvatelstvo, když za každého deportovaného Žida zaplatilo Slovensko Němcům 500 marek a deportace byly zahájeny ještě před tím, než byl pro to vytvořen zákon. Slovenská armáda bránila životy Slováků tím, že po boku německých nacistů táhla na SSSR. Tiso byl tak oddán péči o blaho Slovenska, že ignoroval i několikerá doporučení Vatikánu, aby se prezidentského úřadu vzdal, protože tím diskredituje církev. A byl Slovensku skutečně oddán až na kost, vždyť posílal Hitlerovi blahopřejný telegram k narozeninám ještě 20 dubna 1945.
   Nicméně v té době možná začal mít mírné pochybnosti o tom, jestli všichni správně pochopí jeho blahodárné a obětavé působení a tak se začal skrývat v Rakousku a v Německu, kde byla nakonec jeho skrýš vyzrazena a byl zatčen.
   Byl to určitě moc hodný farár, ale to víte, nespravedlnost světem vládne.

   Vymazat
  2. ad 7:05:
   Slovenský štát vznikol na základe ochrannej zmluvy s Nemeckom. Tým sa vyhol rozdeleniu Slovenska medzi Maďarsko a Poľsko.
   Slovenská armáda vnikla do Poľska a svoje ťaženie ukončila na hranici, ktorá platila pred anektáciou územia Slovenska Poľskom.
   Slovenský štát sa k Židom zachoval tak, ako si to želalo Nemecko. Možno oceniť, že mnohí Židia sa vyhli deportáciam vďaka Tisovi a mnohým prostým ľuďom. Že by sme tu Tisovi mali vyčítať, že slovenskú armádu nepostavil proti Wehrmachtu?! Debil vie. Aspoň ten zo 7:05.
   Slovensko Židov nezabíjalo. Počas 1.Slovenskej republiky nebol vykonaný žiaden hrdelný trest!! Židia boli deportovaní, všeobecne sa hovorilo, že sa v Haliči zakladá židovský štát. 500 mariek bol príspevok Slovenskej republiky pre svojich bývalých občanov na začiatok v novom prostredí.
   Nerobím si ilúzie. Mnohí tu Židov nemali radi. A Slovensku prospelo, keď boli odsunutí. Nebolo ich veľa percent, ale kontrolovali väčšinu hospodárstva. A potom tá ich separácia...Napriek tomu, Tiso a ministri udelili veľa výnimiek. Slováci vzhľadom na svoj počet majú najviac ocenení spravodliví medzi národmi od Izraela.
   Konečne, Tiso po Salzburgu sa chcel zdekovať, ale aj rabín bratislavský ho presvedčoval, aby zostal.
   2 armádne zložky slovenskej armády tiahli do Sovietskeho zväzu. Opýtam sa, koľko Slovákov zahynulo v 1. svetovej vojne a koľko v 2.svetovej vojne. To ťaženie do Ruska teda vojensky nič moc neznamenalo.
   To, kde sa Tiso schovával pred boľševikom a ako sa dostal na šibenicu, o tom určite najlepšie vie s.Edvard.
   Iste sa dnes nájde trkvas, ktorý bude Tisa obviňovať z toho, že keď ho Nemci požiadali o 20 tis. pracovných síl, poslal Židov. Slovák to určite nebude. Leda tak živený CIA.   Vymazat
  3. Anonymní 23:47

   Jste bohužel jedním z těch, díky kterým Češi koukají na Slováky jako na mladší, ale velmi zakomplexované sourozence. Nikdo jiný by to nevyjádřil přesvědčivěji než vy.

   Vymazat
  4. Češi koukají na Slováky tak, ako im to odprezentujú médiá, napr. historie.cz.
   Našťastie väčšina Čechov vie, že v oboch národoch je percento debilov približne rovnaké.

   Vymazat
 6. 1:40 nejlepší je daleko po věci mistrovat historické postavy, které dovedly oba národy k vítězné pozici ve 2. svět. válce a vytýkat jim nedostatky. Ty nevzdělaná, arogantní, namyšlená nulo. Kolik, například, umíš jazyků? Co jsi dokázal?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prispevkar ze Slovenska 1:40 rika svuj nazor !
   A ty (3:21) nemas pravo mu delat kadrovaka, protoze jsi provincionalni sebedulezity imbecil, ktery zadny nazor nema.

   Vymazat
  2. Ad 3:21: Víťazná pozícia v 2. svetovej vojne je fajn. Ale ČSR žiadne vojenské reparácie nezinkasovala a pozrite, v akom garde je dnešné Česko a Slovensko k "porazenému" Nemecku. Zato americká strana má v Nemecku armádu, platenú 99 rokov z nemeckého rozpočtu a prítomnú na neurčito.
   Kolik umím jazykú?! A ty čo, vypočítaš diferenciálnu rovnicu?! Či podľa čoho hodnotíš vzdelanosť.
   S pozdravom "arogantná nevzdelaná, namyslená nula".

   Vymazat
  3. 17:34 no právě, jsem absolventem dvou technických oborů, takže s matematikou nemám a nikdy jsem neměl problém. Při interdisciplinaritě se potom bez jazyků neobejdete.

   Vymazat
  4. Chápem, ste strašne, ale strašne inteligentný človek. To Vám dáva mandát iných ľudí označovať za nuly.
   No, zalezte do tej svojej maštalky. A tam tie svoje žvásty prezentujte prítomnému dobytku. Mňa ignorujte.

   Vymazat
 7. Autore, nedaji se vam uprit analyticke schopnosti, tak sledujte Ameriku techto dnu.

  Boj mezi Nacionalisty a Globalisty se priostruje tak,
  , ze mnozi si mysli, ze to skonci obcanskou valkou .

  Informace pro provincionali Hurvinky u vas, jsou zamlcovany a nebo prehlizeny.

  SLEDUJTE TO ! Je to takovy mocensky boj, jako byl ve Wiemarovske republice.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dik za velkou potporu naseho etnyka ve svjete my s tebou bratre souhlasime a Prahu zbourame

   Vymazat
 8. Stejně, jako je to s odstraněním památníku na památku pozemkové reformy.
  Na hrázi jihočeského rybníka Krčín stál památník na památku pozemkové reformy na počátku první republiky. Památník přečkal čtyřicet let totality. Dnes, v době "demokracie" jsem ho tam hledal marně. Komu asi vadil?
  Masaryk byl v posledních dnech skloňován všemi pády. Jeho výrok: "Šlechta a vysoký klérus se podíleli na třistaletém útisku českého národa", kamsi zapadl. Nehodí se do doby, ve které se majetky šlechtě i církvi opět vracejí. Ty majetky, které Masaryk šlechtě a církvi chtěl odebrat a rozdělit je mezi bezzemky.
  Tatíček Masaryk má ještě jednoho kostlivce ve skříni, kterého mu dnes nikdo nemá odvahu připomenout. Za jeho prezidentování zemřelo vinou represivních složek tolik dělníků, že to snese srovnání i s komunistickými padesátými lety. (Viz.http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/tgm-potreba-idolu-strelba-do-delniku).
  Vládnoucí věrchuška si dnes vyzobává z historie pouze to, co se jí hodí. To, co by jí mohlo narušit její plány na likvidaci české státnosti a zotročení českého národa, se lidem nesmí připomínat. Proto mizejí pamětní desky, prvorepublikovým politikům se odstraňují temné stránky jejich minulosti, "milým krajanům" se snímá jejich díl viny za okupaci Československa a následná jatka II. svět. války a naopak, z excesů jednotlivců, doprovázející poválečný odsun Němců, je snaha vyvolat kolektivní pocit viny.
  Nalijme si čistého vína. Pokud nezačne fungovat naše školství ve smyslu "výuka historie bez příkras a ideologie", žádní historici amatéři tuto zemi a její národ nezachrání.

  OdpovědětVymazat
 9. Pro usnadnění:
  1. února 1919 bylo při generální stávce dělnictva v Bratislavě zastřeleno ozbrojenými legionáři 7 demonstrantů 25. března 1920 byli při stávce zemědělských a lesních dělníků v Rumanově na Slovensku zastřeleni dva dělníci 18. července 1920 byl při mzdových demonstracích v Hlohovcičetníky zastřelen dělník Jan Kulda a více než 10 demonstrantů bylo těžce zraněno 18. prosince 1920 byli na protestní demonstraci ve Vráblech zastřeleni tři stávkující a jedno děcko a přes 20 stávkujících zraněno 21. února 1921 byli v Krompaších při demonstraci proti hladu a zásobovací krizi četníky zastřeleni 4 dělníci a 17 jich bylo zraněno 2. července 1921 byli při exekuci ve vesnici Ardenovo zastřeleni dva rolníci 12. října 1921 byl četníky v Topolčianech při zatýkání zavražděn jeden dělník. Byl zatýkán proto, že jeho dcera sbírala zbytky řepy na sklizeném poli 1. dubna 1922 stříleli v obci Hrušové četníci do stávkujících. 19 osob bylo zraněno 30. července 1922 uspořádala KSČ v Košicích slavnost skautů spojenou s táborem lidu. Při rozhánění průvodu zranila policie 12 dělníků 1. srpna 1922 stávkovali v Močenoku zemědělští dělníci z panství biskupa Kmeťka. Při rozhánění schůze stávkujících byl jeden dělník četníky zabit a jeden těžce zraněn 28. října 1923 provedli četníci v Dulové masakr malorolníků, kteří hájili právo na lesní pastviny, a zastřelili jednoho malozemědělce, 3 těžce a 30 lehce zranili 28. dubna 1924 byl v Zaričevu úkladně zavražděn okresní důvěrník KSČ 6. května 1924 byl v Turje agrárníky úkladně zavražděn důvěrník KS a místní starosta Ivan Stimák 30. května 1924 při násilné exekuci dobytka v Poljaně těžce zranili četníci 7 rolníků 3. srpna 1924 byli ve Svaljavě při protiválečné demonstraci policií zastřeleni tři rolníci 8. října 1924 byl při stávce textilních dělníků v Trenčíně zastřelen 1 dělník a 8 těžce zraněno 10. února 1925 byl v Praze po skončení protidrahotní demonstrace uspořádán demonstrační průvod přes Václavské náměstí. Proti demonstrujícím byla vyslána policie, která střílela a
  šest demonstrantů těžce a mnoho lehce zranila 31. května 1925 zabili četníci jednu dělnici při stávce cihlářů v Nerejově 11. června 1926 rozháněli v Praze četníci střelbou demonstraci dělníků proti zvýšení zemědělských cel a několik dělníků při tom zranili 2. května 1928 byla četníky při stávce zemědělských dělníků v Dolním Kereškýně zastřelena jedna žena a dvě další ženy a jeden hoch byli těžce zraněni 8. října 1928 byl v Boroňavě četníky v noci bezdůvodně uspořádán pogrom na rolníky. 34 muži a 4 ženy byli zbiti. 25. listopadu 1931 - Frývaldovská stávka (dnes Jeseník, v obci Dolní Lipová. Protestní pochod proti propouštění a snižování mezd dělníků pracujících převážně v kamenolomech skončil střelbou zasahujících četníků a smrtí 8 demonstrantů, dalších 13 bylo těžce raněno...

  A samozřejmě Duchovská stávka: https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchcovská_stávka

  OdpovědětVymazat
 10. Vse se jevi do budoucna ruzove ! Mekerova, strasna baba destruknivni, znicila CDU a resignuje. Brazilie masove zvolila naseho ideologickeho kamarada.

  Nas oblibeny president Trump poslal na hranice 5200 vojaku a nepusti nezvanou invazy (karavanu) do USA.
  A jestli vyhrame volby 6. listopadu , tak svet patri nam.
  HURVINCI ! Samozrejme se musite rychle prispusobit.

  A velmi inteligentni emigranti ,panove ( Horni Dolni, Vecerek, Hedvicek a i ten blb, Brouk Pytlik se k vam vrati, vas prevychovat ! (JA NE ! Mam na vas alergii.)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hovno znaly ty jsi ale pako ....

   Vymazat
  2. Oblíbený Trump má rating nejhorší ze všech potusú od konce druhe světové války. Dnes pouhých 40%.
   Pouhý buran na tweetu.

   Vymazat
  3. 7:08 - to co rikate, je typicka pitoma propaganda !
   Tak mluvi retardi, kteri totalne prosrali volby.

   Jak rikaji obcane v Americe - jsme vsichni na strane presidenta Trumpa.

   Trump is America's greatest president ever !
   NEJLEPSI PRESIDENT, CO ZDE KDY BYL !

   TEN VAM VY RUDOPRDI, TAK PONICIL POLITICKOU KOREKTNOST, ZE NEMATE MOZNOST JI OPRAVIT !


   Vymazat
 11. 28. říjen je důležitý den našeho národa a to ze dvou důvodů:
  1 - obnovení naší státnosti
  2 - bylo znárodněno bankovnictví.
  Bankovnictví bylo znárodněno proto, že lidé pochopili, že tihle šmejdi jsou strůjci bídy a válek, odnárodňování, schází jim naprosto jakákoliv morálka, jejich bohem je mamon a tomu jsou ochotni podřídit veškerou svou činnost. Dokud nebude bankovnictví opět vyrváno z rukou soukromé chátry, nebude klid.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Velice dobrá připomínka.

   Vymazat
  2. Hurvinci vas socialinsmus nefunguje nikdy , nikde na svete !
   Ted se vam slozila Venezuela.
   Vsichni se snazi dostat k nam, do kapitalisticke Ameriky.

   15 000 nezadoucich pochoduje pesky z Hondurasu do jiznich statu USA, t.j. 2450 mil !

   Vy stale jen natirate vas system, ktery byl neoblybeny na ruzovo.

   Vymazat
  3. Vy Hurvinci, stale jen bojujete stare hloupe valky a pritom vas dejepis, byl predzvykany komousi, kteri zavedli system, ktery byl vrazednejsi, nez udelal Hitler.

   Vymazat
 12. Pan Koller opět napsal článek plný polopravd. Není to především vystudovaný historik, ale vojenský analytik, v čemž je skvělý. takže trochu pro upřesnění aspoň některých věcí. Československo vzniklo jako projekt vítězných mocností s cílem rozdrobit území rakouské monarchie, podobně jako si rozdělily monarchii německou a lidé jako Masaryk a Beneš (jinak oba velmi nesnášenliví vůči politické konkurenci viz. Masarykův vztah ke generálovi Gajdovi, ale i jiným) se jim hodili. Oba tito pánové jako muži 28./10 dlouhou dobu ani nemělo pořádně jasno, jaký stát vznikne (monarchie, republika?). Co se týče Habsburků: ti se nikdy nepovažovali za Rakušany, možná trochu za Němce, ale především za rod vyvolený Bohem k vládnutí nad určitými zeměmi, za hlavní město považovali Řím. Germanizaci tady prováděl především Josef II., protože chtěl jednotnou správu země s jednotným územním jazykem. Rakousko nebylo žalářem národů, ale nacionalismu, který se postupně v celé Evropě proměnil v etnicky nesnášenlivý (jeho důsledky se ostatně projevily po 1.světové válce a zejména pak ve válce druhé). většině Čechů byla věc národovectví v té době dlouhou ukradená, byli to sedláci, kteří žili na panstvích, kde museli živit vrchnost. Kdyby mocnářství bylo žalářem národů, tak císařové dají popravit Havlíčka, Palackého a další. To, že úřady spíše zastávali Němci, bylo dáno tím, že to byl jejich hlavní jazyk čili měli výhodu, kdežto Češi a jiné národy se ho museli učit, nicméně za Rakouska existovala celá řada úředních řečí a bylo povinností v nich nařízení vydávat. Správa fungovala dobře a korupce zde až na pár výjimek téměř nebyla - zatímco v ČSR se kradlo jak mohlo.
  Panu Kollerovi bych doporučil místo blábolení a psaní konspektů z knih si přečíst knihy na toto téma od pana profesora M. Hrocha, který je světové uznávaným odborníkem na vznik a vývoj národů a národního státu a rozhodně nelze o něm říci, že by vlastenec nebyl.
  Co se týše Marxe a Engelse, opět je pan Koller zcela mimo a je vidět, že je nečetl a nezná ani dobře dějiny 18. a 19.století, bez nich tyto pány a jiné dobové osobnosti nelze pochopit. Ostatně pan Koller prokázal již několikrát, že jeho základy společenských věd jsou poněkud mizerné.

  OdpovědětVymazat
 13. Pěkný, srozumitelný a konkrétní článek.
  Snad bych si jen odpustil to neustálé podsouvání převzetí moci komunisty v roce 1948 jako něčeho negativního, proti vůli všech obyvatel. To zkrátka není pravda. Komunisté byli po válce hlavní politickou silou z vůle občanů, kteří zažili předešlá léta války i před válkou. Komunisté převzali moc proto, že je lidé tak podporovali, nikoli proto, že činovníci protikomunistických partají "neznali zákony a Beneš neměl jinou možnost". V této zemi totiž i tenkrát bylo podstatně víc lidí, živících se vlastníma rukama, než "intelektuálů", potomků šlechty a jiné buržoazie.
  A ten socialismus nastolený komunisty si po počátečním tápání vůbec nevedl špatně. V porovnání se současností a s přihlédnutím k podmínkám si vlastně vedl více než dobře.
  Co "pánům Kollerům" ti komunisté udělai? Nepřidělili jim funkce? Ale to se přeci stává všude. V každém režimu je jen omezený počet těch největších koryt. Dá rozum, že se nedostane na každého, ostatní se musí spokojit s těmi menšími a většina se dokonce musí živit sama a řídit se tím, co rozhodnou ti nahoře.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Realita byla že tu řádila lůza, o opravdových Češích, tedy těch co něco znamenaj se rozhodně hovořit nedá. Takže ti "lidé" byli spíše podlidé, jak je definoval americký historik L. Stoddard - ubožáci nesmíření s etablovaným řádem nerovnostářské společnosti, kde jsou nuceni hrát roli proletářů! Ti ano, ti stavěli různý ty barikády když už válka skončila, hlásili se do R(abujících)evolučních gard aby si naloupili německý majetek, znárodňovali a volili komunisty. To skuteční lidé, na nichž řád světa stojí, tak ti stříleli a pak emigrovali nebo aspoň odešli tam, kde může schopný muž dosáhnout postavení jaké mu přináleží ...

   Vymazat
  2. Anonymn 16:32

   Chudáčku malý, nemáte to se sebou lehké.

   Vymazat
  3. 18:03 Troufáš si mě (ten s tou sukovicí) zde - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   srovnávat s tvým vypouštěčem (ten s lopatou na 1 minutě 15 seKUNDÉ) tu - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Tyčím se nad tebou jak Mount Everest nad hromádkou jačího trusu při svém úpatí!

   Vymazat
  4. 8:14

   Chápu vaši touhu být něčím, tedy tím, čím nikdy nebudete. To je průvodní jev všech jedinců s hluboce zakořeněnými pocity méněcennosti.
   Je mi vás líto, ale pomoci vám nedokážu ani já a nejspíš ani farmaka. Musíte se s tím naučit žít a přijmout se takový, jaký jste.

   Vymazat
  5. 11:04 Proč bych nebyl tím, čím jsem se narodil, rudoprde? Tedy onou "plavou bestií", Nadčlověkem, jehož předpověděl Nietzsche ve svém díle Tak pravil Zarathustra! Bolševické bahno z něhož tobě podobná špína vzlíná je triumfem nízkých mužů s mrzkými ambicemi. Já osobně bych dal vždy přednost službě muži většímu, než jsem sám, než abych sloužil někomu nízkému v dosahování jeho mrzkého podnikatelského záměru. Bohužel jsem žádného takového za celý svůj život nenalezl, a tak mi nakonec nezbylo než se postavit sám do čela velké věci. Učinil jsem tak zcela v souladu s principem, který jsem již od útlého dětství zastával. Přijmout roli vůdce jsem oprávněn pouze tehdy, pokud není k dispozici nikdo lepší, než jsem já sám.

   Vymazat
  6. 18:25

   Viz výše.

   Vymazat
  7. Výše je už jen Prozřetelnost která vede mé kroky, rudoprde! A tak já, coby neznámý muž s holínkami, jsem udeřil do stolu a zahájil boj proti bolševismu a neskončím, dokud tento jev nezmizí ze života Čechů!!!!!!!!!! Jen napneme-li k tomuto cíli veškerou svou vůli, sílu, píli, odvahu a houževnatost, jen pak budeme opět moci stoupat vzhůru k výšinám tak, jako kdysi naši předkové, kteří nedostali tuto zem darem, ale museli si ji vybojovat!!!

   Vymazat
  8. 18:52

   Viz výše.

   Vymazat
  9. 20:41 Jak pravím, nic nade mnou! Páč Bůh není větší než jsem já, tak jako já nejsem menší než-li on! A ty se radši místo prdění tu uč pojíždět na časový liště, abys nedopadl jako tvůj předchůdce putlerprd! Ten se učil najet na 8. minutu videa celých 24 hodin! :D:D:D:)))))))

   Vymazat
  10. 6:56

   Viz výše.

   Vymazat
  11. Výše se nikdy nepodíváš, těkavý rudoprde, páč plyn jímž jsi tvořen - tedy smrduté putlérium, ač není zdaleka tak nebezpečné jako chlor, má stejnou vlastnost - drží se při zemi. Ale zkus tu na 8 minutě spatříš svého vypouštěče a to je užitečnější vidět jak vypadá ten z jehož lejnolíhně unikáš! - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Vymazat
  12. 7:02

   Viz výše.

   Vymazat
  13. Výše - snad až tam kam jen ptáci mohou? Tak tam se putlerprde nikdy nepodíváš páč plyn jímž jsi tvořen - tedy smrduté putlérium, ač není zdaleka tak nebezpečné jako chlor, má stejnou vlastnost - drží se při zemi. Ale zkus tu na 8 minutě spatříš svého vypouštěče a to je užitečnější vidět jak vypadá ten z jehož lejnolíhně unikáš! - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Vymazat
  14. 8:22

   Viz výše.

   Vymazat
  15. 16:31 Stačí ti to sem? Nebo ještě výš, rudoprdku? - https://pedromotablog.files.wordpress.com/2014/04/a0853-10_957532.jpg?w=1000

   Vymazat
  16. Našel jsem zajímavou charakteristiku lžidavida! Cituju:

   "Touha být něčím, tedy tím, čím nikdy nebude*). To je průvodní jev všech jedinců s hluboce zakořeněnými pocity méněcennosti."

   *) židobolševik david sní o tom, že se stane hlavním rudým komisařem jako tento jeho příbuzný v Rusku před 100 lety! - http://risovach.ru/upload/2012/09/comics_Lenin_orig_1347032282.jpg

   A že poté on a jemu podobná svoloč by u nás rozhodovala koho ovládat a koho rovnou "mazat"! Jenže se jim tu postavíme, neb jsme poučený z dějin!

   Vymazat
  17. Usmolený rudý lžidokretén pak cancá dál: "Je mi vás líto, ale pomoci vám nedokážu ani já a nejspíš ani farmaka."

   Jenže my lžidavidismus léčit umíme! A velice efektivně, použitím rudých zmrdů jako topiva! - https://ihistorian.livejournal.com/176105.html

   Blbý autor onoho davidova popisku tuto jednoduchou a účinnou metodu "léčby" zcela opomenul:)))

   Vymazat
  18. A celej rudocanc uzavírá tento oxymoron sedící na lžidavida jak hrnec na prdel:

   "Musíte se s tím naučit žít a přijmout se takový, jaký jste."

   Neschopnost toto činit je princip na kterým de facto stojí existence tzv. Nové republiky! Neb podlidé jak je definuje Lothrop Stoddard práv ě toto nedokáží, neumějí přijmout svou realitu proletářů a snaží se tedy změnit svět ku svému obrazu. Jenže na to nemají a poté co zboří systém se dostávají do neřešitelných problémů vlastní neschopnosti (Davida vyrazili ze všech funkcí!). Ve skutečnosti pod omílaným nesmyslem že "revoluce požírá své děti" je právě jen neschopnost mrzké lůzy vládnout, užívat moc a bohatství ... kdyby se lůza řídila tím cancem kreténa z 11:04, tak by nebyla ani Francouzská, ani Ruská a jiné revoluce!

   Vymazat
  19. 7:26; 7:35; 7:41; 7:48

   Viz výše.

   Vymazat
  20. 9:56 Však visí - výš to nejde! - http://www.imagebam.com/image/15bb651022238364

   Vymazat
  21. 7:04

   Viz výše.

   Vymazat
  22. 8:16 Však visí jak nejvýše to jde, ten komunistickej čurák a židobolševik !:)

   - http://img18104.imagevenue.com/img.php?image=514474911_15bb651022238364_122_231lo.jpg

   Vymazat
  23. Chápu touhu kreténa méněcennýho, kterej si zvyk na teplý křesílko ministra a pak ho náhle vyrazili i z tý prašivý sesle direktora nějakýho druhořadnýho cvokhausu, být tím, čím nikdy nebude - vrchním rudým komisařem jako tento jeho předchůdce tu - http://risovach.ru/upload/2012/09/comics_Lenin_orig_1347032282.jpg


   To je průvodní jev všech jedinců s hluboce zakořeněnými nejen pocity, ale i rasvými geny méněcennosti. Naštěstí to léčit umíme, takže není potřeba tento rudý xindl učit se s tím žít a přijímat naší realitu, stačí když se naučí jak chcípnout! Proto platí to tvé heslo soudruhu:

   Vis výše! - http://www.imagebam.com/image/15bb651022238364

   Vymazat
  24. oprava: rasovými geny!

   Neb Nová společnost budoucnosti se konečně rozloučí s dnešním perverzním egalitarismem, kdy se každý touží stát důstojníkem, vysokým úředníkem nebo diplomatem, přes všechny jasné indicie, že většině lidí na výkon těchto rolí chybí náležité schopnosti. Výsledkem tohoto přesvědčení je všeobecné rozčarování, pachuť nezdaru a zášť. Společnosti obrozené stále pokročilejšími technologiemi naopak budou volat po návratu k archaickým, tj. nerovnostářským a hierarchickým normám, podle nichž se nejnáročnějších úkolů ve vedení společnosti ujímá meritokratická a tvrdým výběrem prosetá menšina.

   Lidé vykonávající v těchto společnost nižší funkce však nebudou cítit frustraci jako ji cítí a šíří zmrd IVAN DAVID : jejich důstojnost nebude zpochybněna a přijetím svého postavení užitečného příslušníka organického společenství se konečné osvobodí od individualistické pýchy moderního věku, který každému člověku sice ne zcela výslovně, ale přesto klamně našeptává, že se může stát špičkovým vědcem nebo vladařem!

   Vymazat
  25. 15:29 - 15:50

   Viz výše.

   Vymazat
  26. Komunističtí zmrdi co mi radí jak mám věšet v časech 18:41, 20:41, 7:43, 16:03, 16:31, 9:56, 8:16, 16:20

   už sami visí výše než bolševický xindl Ivan David -

   - http://www.imagehosting.cz/?v=ivandavid.jpg

   Vymazat
  27. Putinovi agenti (včetně davida, filipa, zemana, klause, babiše, besta, olezlého zbořila, robejška, vyvadila, bašty, kotrby, petránka, eichlera, kollera, haase, paroubka, mana, šilhavého žantovského, foldyny, schneidera, krejčíka, jírovce, tomského, lhoťana, procházkové, spencerové, konečníkové, lorencové, syrečka a mongoloida pitomia) a čecháčkovští sockovští a trolovští hňupi, reprezentovaní Parlamentními žvásty, se poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Agentky ještě navíc podle inkontinetní širokorozchodné p-dele. Kdy už konečně začnou prchat do ráje SSSR ?
   Jak dlouho se ještě vydrží ruský car s čínským chánem na sebe usmívat ??? Co myslíte ?
   Chlastoslovanské barbarské Kartágo, s jeho pátými kolonami užgryndaných, podlézavých, vlastizrádných a neproduktivních azbuckých čechomužiků, frankomužiků a balkánomužiků, musí být i s pomocí Číny zlikvidováno (demontováno) v zájmu světové civilizace. Stejně jako Islámský stát, který rovněž přebírá štafetu bolševizmu. A stejně jako dříve francouzské třetí císařství, osmanská říše a německá třetí říše či japonské císařství. Čínský chanát přijde na řadu později.
   Blbou Evropu budou muset zachraňovat opět USA (i bez Trumpa) jako v obou světových válkách ?
   Čína bude jejich hlavním spojencem ? Blbí čecháčkové budou jenom čumět na drát.
   Prolhané, lenivé, ožralecké, expanzivní, cynické azbucké byzantské Rusko zůstalo mentálně na úrovni mongolského a hunského Tatarstánu (včetně temného a vůči carovi tradičně podlézavého pravoslaví, velmi podobného islámu), nedotčeno západní civilizací, úmyslně odděleno azbukou a širokorozchodnou železnicí. Zakrslý Putin sedí holou řití na hromadě rezavých raket, ponorek a tanků, pro které nemá odbyt ani jako šrot a proto usilovně hledá nového partnera Adolfa, se kterým by si opět rozdělil Evropu a soutěžil s ním v počtu gulagů, pogromů a vypálených parlamentů. K tomu účelu používá různé azbucké "trojské koně" (foldynovské Srbsko, Řecko). Také protievropský islám. Brzo bude muset platit nahromaděným zlatem za obyčejné žrádlo. Zato má miliony zadubených, hladových a zamindrákovaných mužiků, ověšených ve válce uloupenými hodinkami a oplechovaných bezcennými dobyvatelskými metály udělenými těm přeživším, kteří raději riskovali střelbu soudruhů převážně do vlastních řad, než by šli na jistou smrt do gulagu. "Psí hlas do nebe nevolá" (ruské přísloví). Jejich stavy by potřeboval snížit aby je nemusel živit. Proto jim slibuje válečnou kořist. Brzy však předá Sibiř Číně na splátku svého dluhu (podobně jako kdysi Američanům Aljašku), případně jako výsledek pročínského referenda Sibiřanů. Z Ruska zůstane feudální chlastoslovanský skanzen s dřevěnými matrjoškami, zlatem okovanými blechami vystavenými v Kremlu, a potměšilými zablešenými cirkusovými medvědy na motorkách, obohacený olezlými a odulými putinovskými agentskými čecháčky, kterým Putin rád poskytne asylovou kvótu.
   Český loupeživý bachratý komunizmus vznikl a trvá jako vazalství vůči feudální Moskvě, bez ohledu na to, jaký satrapa ji zrovna ovládá a jako vlajkou zrovna mává. Ubozí, kolaborantští a neschopní Švejkovští modroknížkoví Čecháčkové se potřebují schovat za sukně někoho silnějšího a přitom kulturně zaostalejšího - aby vůči němu neměli mindráky (jako vůči Západu).
   Začal s tím úlisný agent a rozvraceč EU - kleptoman Klaus a jeho poskoci hájkové, zahradilové a insemínové. Zeman je jen ubohá, vyžraná atrapa moskevského satrapy - jako kdysi Gottwald. Ten ale ještě nestihl lézt zároveň do řiti i Číńanům.
   Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu nebo z ruské Berjozky.

   Vymazat
  28. 9:04 Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Podobně jako Rusové. Jenom více kradou. Viz huhňavý Václav Klaus Perokrad.
   Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil).
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek a zmetek vytvořil. Ani děti se mu moc nevydařily. Pravda vyděsí !!! Mnichovská dohoda: Čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit. Patří za Ural. Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či čecháčkovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je jenom prospěšné.
   Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.

   Vymazat
  29. 21:03 - 21:14

   Viz výše.

   Vymazat
  30. 8:35 Je to tak, přesný popis tohodle sockovitého lůzovitého národa! Jen takový si může zvolit zrůdu - http://forum24.cz/wp-content/uploads/2018/03/29138285_10213606744234443_591888602_n.jpg

   Vymazat
  31. 6:53

   Viz výše.

   Vymazat
  32. 6:53 Je to tak, přesný popis tohodle sockovitého lůzovitého národa! Jen takový si může zvolit zrůdu - http://forum24.cz/wp-content/uploads/2018/03/29138285_10213606744234443_591888602_n.jpg

   Vymazat
  33. A přitom řešení se přímo nabízí! Stačí vyměnit uprchlíky za všechny naše bolševiky (veřejné i skryté), a to kus za kus. Na Sahaře je pro rudochy místa dost a u přistěhovalců je aspoň nějaká naděje na užitek.

   Závistivá, neschopná a ubohá husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání, která stejně nebudou retroaktivní, anebo registračních pokladen. Případně i Putinovy sovětské "humanitární" pomoci.
   Zloděj vždycky křičí: "Chyťte zloděje !!!" Anebo píše petice a podává trestní oznámení. Řešení na konci příspěvku.
   Komunistický manifest škromachů, ransdorfů, falmerů, žantovských, bartošů, matějků, švihlíků, krejčíků, kellerů, falbrů, foldynů, velebů, uhlů, dienstbierů, marxových, šabatových, konečných, křečků, paroubků, stropnických, vyvadilů, rychetských, pitomiů, mamulů, středulů, humlů, zhovadilů a jiných žvanilů: Stát ať všechno poskytne na úkor těch produktivních, včetně alimentů. Souložit, kouřit a chlastat budeme už sami. Natisknout peníze a rozdat mávátka !!! Se Sovětským Svazem na věčné časy !!!
   Už není co znárodňovat, arizovat, ani rozkulačovat, privatizovat, vyvlastňovat, tunelovat či jinak uloupit. Budou už jenom zaslouženě „rýt držkou v zemi“, leniví, nepoučitelní a stádovití lumpenproletáři, státní zaměstnanci, parazitičtí komunističtí a postkomunističtí korytáři, estébáci, odboráři a další lemplovští kleptopracující, jakož i stejně parazitičtí, zamindrákovaní, práce neschopní eurobijci, exhibicionističtí neschopní, závistiví i zhulení pisálkové, buranští a lůze se podbízející režiséři, neschopní si ani společný kibuc či firmu založit, kde by se vlastníma rukama uživili, natož aby někoho dalšího zaměstnali. Ani Putin je živit nebude. Stejně tak nezodpovědné matky "samoživitelky", plodící stejné parazity. Bohužel na to doplatí právě ti pracovití, kteří nedobrovolně přispívají na množení této vrstvy. Řešením je pouze adopce do ještě přežívajících normálních rodin. Vyměnit uprchlíky za bolševiky (kus za kus).

   Je třeba mít neustále na paměti, že český loupeživý bachratý komunizmus vznikl a trvá jako vazalství vůči feudální Moskvě, bez ohledu na to, jaký satrapa ji zrovna ovládá a jako vlajkou zrovna mává. Ubozí, kolaborantští a neschopní Švejkovští modroknížkoví Čecháčkové se potřebují schovat za sukně někoho silnějšího a přitom kulturně zaostalejšího - aby vůči němu neměli mindráky (jako vůči Západu).
   Začal s tím úlisný agent a rozvraceč EU Klaus a jeho poskoci. Zeman je jen ubohá, vyžraná atrapa moskevského satrapy - jako kdysi Gottwald. Řešením je celková změna paradigmatu politiky na celém světě (viz závěr).
   Zakomplexovaný, mstivý a frustrovaný synek opuštěné samoživitelky, podobný ožralému panchartu Gottwaldovi, opuštěný svým synem a obdařený doma dvěma pussys, držený za koule Putinem, likviduje (po vzoru Klause) svoji dceřinnou partaj i lůzovitou malomocnou sockovitou třídu, (která si ho hovniválsky dovalila na hrad), jako použitý nepotřebný kondom na cestě za Ural a záměrně provokuje islamisty k okupaci Evropy v zájmu Ruska a Izraele. Skončí stejně bídně, jako jeho buranský vzor, včetně vyhazovu z Maus-olea. Z toho Maus-olea ho bude vyhazovat stejná nesvéprávná lůza, která si ho tam uložila a která teď blije do éteru podle jeho taktovky. Ohání se Švédskem, (kde by mu však nedali ani asyl, ani sociální dávku).

   Vymazat
  34. 16:31 - 16:47

   Viz výše.

   Vymazat
 14. Přikláním se k těm co chválí článek pana Koclera, i když nepohybně jsou tam i chyby, jako např. "vpád bolševiků do Polska".- Naopak to byl 1. nacista, snad učitel Hitlera, Polák pan Pilsudski, která s armádou vpadl do rodícího se SSSR a plenil stejně, jako později Hitler se svými SS jednotkami a Polsko pak okupovalo části SSSR až do r. 1939. Beneš byl z hlediska uznání ČSR nejvýznamnější českou osobností. Jen žil v politice v době krajně nepříznivé pro ČSR a nakonec i pro Svět. Jeho dehonestace pravicí po r. 1948 pramenila z toho, že pravice nedokázala si nikdy přiznat, že v únoru (nejen) 1948 jednala idiotsky - včetně demise pravicových politiků. Ona tedy nese odpovědnost za únor 1948 a vše, co následovalo, zrady, velezrady, vrahy... Pravice utekla od odpovědnosti za stát již v r. 1938, 1939 a její obrození válkou bylo jen zdáním.
  Bohužel nejsme schopni a asi to při naší mentalitě "zatloukat, zatloukat, zatloukat" potrvá ještě hodně dlouho, než bude česká pravice a ultrapravice schopna se jen trochu objektivně podívat na období 1948-1959. - Období, ve kterém český národ vzrostl ze 7 milionů na 10, vybudoval jesle, školky, školy, učňovské školství a vysoce profesionální speciální školství pro hendikepované. Zajistil zdravotnictví, vyplenil řadu infekční nemocí včetně tbc, významně prodloužil průměrný věk žen i mužů, významně snížil úmrtnost novorozenců a dětí, odstranil žebrotu, bezdomovectví, nezaměstnanost, naprosté většině zajistil sociální spravedlnost. Ano, byl drsný proti těm, co se snažili zvrátit nástup k sociálnímu státu zpět v kapitalistický, možná i krutý k těm, kdo připravovali rozvrat státu zevnitř a také podporovali jeho rozvrat z vnějšku. Ale výše jsme si mohli přečíst kousek z historie, jak střílelo kapitalistické ČSR v letech 1918-1938 do těch svých občanů, kteří z hladu svého a svých dětí, či jiného útisku třeba demonstrovali. Včera jsme si vyslechli na jedné TV, že dnes u nás nemá 100 tisíc děti peníze na školní obědy a co s tím! Kde jsou jesle, které by odlehčily maminkám jejich práci, kde jsou školky? Vše rozkradeno, rozkulačeno - a pak to svádíme na ženy, že nejsou ochotné mít děti a že jsou odpovědné za vymírání našeho národa.
  Vím, že jsem mnohé z pravice a ultrapravice naštval, budou mi lát do židobolševiků ač jsem v životě neměl s nimi nic společného, než také svůj díl jejich podezíravosti a nevlídnosti. Ale neztratil jsem paměť a ochotu se dívat ne krhavýma očima, ale otevřenou myslí na realitu minulosti - právě pro ne zcela optimistickou přítomnost. Máme - my co jsme zažili všechny "režimy", možnost i objektivity, jen mít vůli. Ale bez objektivity a jen rozeštváváním národa a národů Svět nemůže dokráčet jinam, než ke 3. světové válce - no a já patřím - asi k menšině - těch, co válku nechtějí, už jen kvůli vnoučatům... Není to nic zábavného, není to silvestrovský ohňostroj, jak si mnozí snad představují.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jenže války jsou nezbytným předpokladem zachování civilizace! Např. Řím - dokud vedl války ve kterých šlo o bytí a nebytí Republiky, jakou byla ta s Pyrrhem, Jugurthou či Mithridatem a hlavně ovšem s Hannibalem, země byla pevná jako ocel, lidé v ní hrdí a nezdolní! Zocelení bojem a každodenním nebezpečím, potřebou sebeobětování! Jak ale nastal tzv. mír, tedy jistí imperátoři - cézaři vedli místo válek jen různé drobné válčičky či spíše šarvátky na vzdálených hranicích říše, tu s Germány, jindy zas s primitivními Dáky či Svéby, nastal úpadek! V samotném Římě pak množili se buzeranti, děvky a alkoholici a rostla korupce, letargie, tupost, bujely blbost a intrikaření! Dnes se k tomuto stavu opět přibližujem. To chceme? A bude hůř! Páč příroda nedopouští přežívání slabých a nemocných a my se k ní musíme vrátit, neboť jinak jako druh zahynem! I proto musí být pravidelně vedeny války, protože pud boje je hluboce zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času nadbytečný kompars ražení místních užgryndaných čechomužiků, neb lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ Friedrich Nietzche

   Vymazat
  2. Ad 16:37. Máte asi pravdu, ba dokonce poražení se stávají nakonec vítězi , jak vidíme na Německu a Japonsku a jistě jsou i hrdi na politiky, kteří je do 2. světové války poslali i na ideologii nacismu. Hrdi na všechny ty Lidice, na koncentráky, antisemitismus. No a my, kteří jsme stáli na straně vítězů v r. 1945, se máme nyní omlouvat, že jsme si dovolili zločiny nacismu kritizovat a dokonce trestat. Ano slabost, ta nastává nyní, když naše pravice vymýšlí dějiny národa českého..., aby se zavděčila vítěznému nacismu, pokořila se a za korupné náležitě podlézala. Ano, k čemu ten zparchantělý MÍR? Když nás zocelí válka do potřebné hrdosti či změkčí do prsti. I proto jsme na straně agrese, jsme hrdi na zocelené bojovníky proti míru, tedy někteří z nás, dokonce i za nový antisemitismus a antirusismus a jak by naše sebevědomí vyrostlo, kdyby za námi zbyla někde poušť a hromady mrtvol! Tak hurá do válek a zocelování "hrdosti". Jak jsem se mýlil po celý svůj život, když jsem bojoval proti kořistnickým válkám, válkám těch, co si představují že jsou pány lidstva. Vidím, že jsem přispěl k retardaci vývoje našeho národa, ne kapitál a jeho války, mrtví, nezaměstnaní, bezdomovci, žebráci, ale ti, kteří pracovali a zase jen pracovali jsou hodni odstřelu, podlamují hrdost národa.

   Vymazat
  3. Anonymní 16:37

   Ale prdlajs. Války jen stojí obrovské množství prostředků a úsilí. A takové expanzivní války, o kterých píšete, mají v sobě od počátku zárodek kolapsu. Ať už je vedl Řím, nebo Napoleon, nebo Hitler, nebo USA. S rostoucím obsazeným územím se ředí hrubá síla i potenciál útočníka. Až nakonec je tak řídký, že má problémy udržovat i jen svou vlastní organizovanost.

   Vaše úvahy jsou hloupé, až patologicky vadné, řekl bych. Ale v jistém smyslu bych s vaší představou o potřebě válčení a tříbení bojem souhlasil. Všichni lidé volající po válkách, loupení a vraždění, by měli dostat příležitost v prvních liniích. Setkal byste se tam třeba s podobnými chrabrými udatníky jako je pan Vondra, Stropnický, Pavel, paní Langšádlová, mnoha kriminálníky a dalšími. Pro větší efekt bych vás zavřel do arény, poskytl k boji pušky pouze s bajonety a mohli byste začít tříbit.

   Vymazat
  4. 17:15 Ach pane, jak hroznou máte pravdu. Je mi z toho smutno. Oba ( i 18:28 ) jste odpověděli moc dobře i za mne.

   Vymazat
  5. Nezlobte se na 16:37, papouškuje jen politické vůdce i současné, kteří rétoricky ženou právě ty nejlepší lidi na jatka válek ze svých úkrytů! V tom je tragedie moderních válek od dob, kdy vůdci byli ještě v čele svých šiků! Pán se zasnil nad Nietzschem, který také snil. Také sním a krutě. Vytvořit arénu pro výběr nejlepších politických vůdců v osobním boji v přímém přenosu Tv. Věk neomezen, senioři mohou vyslat rodinné zástupce. Nebyli by to konečně ti praví vítězní vůdci do nepohody?

   Vymazat
  6. PS. to by nám ubylo zájemců o politiku, možná bych toto "výběrové řízení" uplatnil i na státní správu!

   Vymazat
  7. 17:15 O tom není pochyb! - http://www.vontartarus.cz/bibliotheca/na-ceste-k-risi

   Vymazat
  8. 19:15 Krávo vypatlaná Nedvědilková, máš tu svou škebli, beztak škaredou jak vonuci z Putlerovy hnáty, taky jen z putléria jako rudoprd z 11:04? Vždyť každej tvrdí něco docela jinýho! Zatímco 17:15 píše že mám pravdu, páč ví že já NIC než pravdu ani mít nemůžu, tak hovado čechomužický z 18:28 (což je dle kostrbatýho stylu židovskýho pseudointelektuála asi právě ten rudord) si troufá to popírat! Jako jiný podobný bezvýznamný bolševický hovna, co mi nevěřili v 85, když jsem jim říkal že bolševismus se zesere a já budu při tom! Protože já to chci! A stalo se. Páč když to pravím já, je to jakoby to pravil samotný zarathustra! Tyčím se nad rudým xindlem tvýho typu jak Mount Everest nad hromádkou jačího trusu při svém úpatí!

   Vymazat
 15. Svatá pravda .
  Buďme rádi za to co jsme vybudovali za ZSSR ! Škoda rozpadu Československa . Dnes jsme pod Německým tlakem , ale Sudety jsou čisté od Němců . Masaryk chtěl ČSR propojit na severu s Lužickými Srby a jižní koridor se Srbskem . Dobře věděl že Germání napadnou Slovany .
  Poslouchal jsem 28.10 pana děkana z Karlovė univerzity . Tak vehementně hájil sudetáky až se mi chtělo brečet . Taková osobnost by si měla přečíst tento článek s odkazem p.Beneše . Psal to vlastně pro tyto lidi i Hermanovi , Belobrádkovi , Sobotkovi , Kalouskovi , Zaorálkovi ,Schwarzenbergovi ard.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to právě o té snaze o vyvolání pocitu kolektivní viny vůči odsunutým Němcům, spolu se snahou o revizi historie. Vyvolání pocitu křivdy odjakživa sloužilo vrchnosti k vyvolávání válek mezi národy. Lidi, ožebračovaní svými, ale dnes zejména nadnárodními gaunery, jsou štváni navzájem proti sobě, aby si nestihli všimnout, že za jejich bídu nesou vinu jedni a titíž. A ti na frontách umírat nebudou.

   Vymazat
 16. Ještě nám pan Martin Koller (pán s germánskými předky) zapomněl uvést, že za První republiky byla cenzura, jako příklad lze uvést cenzuru děl a článků Voskovce a Wericha, kteří na protest přejmenovali na chvíli Osvobozené divadlo na Spoutané divadlo...nebo třeba střelbu do demonstrujících dělníků...jediná proti-argumentace pana Kollera vždy spočívá v tom, že každého, kdo s ním nesouhlasí, označuje za eurohujera, nevlastence, antisemitu a tak dále, protože na víc se nezmůže

  OdpovědětVymazat
 17. A čo má znamenať tá veta, že ako vysoko by vyskakoval Kotleba, keby sa Slovensko v r.1945 stalo súčasťou Ukrajiny?! To už bol asi autor trošku unavený?
  Ináč, komunisti, na rozdiel od Čiech, boli na Slovensku okrajovou záležitosťou, pán Koller.

  OdpovědětVymazat