Reklama

středa 10. října 2018

EU: CENZURA INTERNETU

Judith Bergmanová
10. 10. 2018  PravýProstor
Web Pravý prostor si všímá cesty k cenzuře, kterou nastoupila Evropská unie v mnoha svých členských zemích. Text se týká bohužel i nás v Česku.

 • Dokonce i před právními předpisy platnými v celé EU se podobná “protiteroristická legislativa” ve Francii například používá jako politický nástroj proti politickým oponentům a omezuje nežádoucí svobodu projevu.
 • Ve Francii je prostě šíření informací o zvěrstvech ISIS považováno za “podněcování k terorismu”. Zdá se, že právě takovou legislativu chce Evropská komise nyní uvalit na celou Evropskou unii.
 • Sociální mediální giganti – Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft, Google+ a Instagram – fungují jako dobrovolní cenzoři Evropské unie.
 • Evropská komise uvádí, že má specifický zájem o financování projektů, které se zaměřují na “vývoj technologií a inovativních webových nástrojů, které zabraňují a bojují proti nezákonné nenávistné řeči on-line a podporují shromažďování údajů”, a studie analyzující “šíření rasistických a xenofobních nenávistných projevů v různých členských státech … “
V březnu Evropská komise – nevolená výkonná organizace Evropské unie – informovala společnosti vlastnící sociální média o nutnosti odstranění nezákonného online teroristického obsahu během jedné hodiny – nebo budou čelit riziku, že na ně EU uvalí legislativu v této oblasti. Toto ultimátum bylo součástí nové sady doporučení, která se vztahují na všechny formy údajně “nezákonného obsahu” online. Tento obsah se pohybuje “od terorismu, k podněcování nenávisti a násilí, materiálu sexuálního zneužívání dětí, padělků a porušování autorských práv”.
Zatímco jedno-hodinové ultimátum bylo údajně jen o teroristickém obsahu, následující úryvek ukazuje to, jak Evropská komise v té době předložila nové doporučení:
“… Komise podnikla řadu opatření na ochranu Evropanů online – ať už je to teroristický obsah, nezákonné nenávistné řeči nebo falešné zprávy … neustále hledáme způsoby, jak zlepšit boj proti nezákonnému obsahu online. Pod tím se rozumí jakákoli informace, která není v souladu s právem Unie nebo právními předpisy členského státu, jako je obsah, který podněcuje lidi k terorismu, rasistické nebo xenofobní nezákonné projevy nenávisti, sexuální zneužívání dětí … Co je nezákonné offline je také nezákonné online”.
„Ilegální projev nenávisti“, je pak obecně definován Evropskou komisí jako „podněcování k násilí nebo nenávisti namířené proti skupině osob nebo proti příslušníkovi této skupiny vymezené podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu”.
EU se nyní rozhodla, že tyto “dobrovolné snahy” o odstranění teroristického obsahu za hodinu ze strany sociálních mediálních gigantů nestačí: nová legislativa musí být zavedena. Nedávná tisková zpráva Evropské komise uvádí:
„Komise již pracuje na základě dobrovolnosti s řadou klíčových zainteresovaných stran – včetně on-line platforem, členských států a Europolu – v rámci internetového fóra EU. Cílem je omezit přítomnost teroristického obsahu online V březnu Komise doporučila opatření, která mají podniknout společnosti a členské státy k dalšímu posílení této práce. Zatímco toto úsilí přineslo pozitivní výsledky, celkový pokrok nebyl dostačující.”
Podle tiskové zprávy budou nová pravidla zahrnovat drakonické pokuty udělené internetovým společnostem, které nedokáží splnit nové právní předpisy:
“Členské státy budou muset přijmout účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržování příkazů k odstranění online obsahu podporující terorismus. V případě systematické neochoty odstranit takový obsah bude poskytovatel služeb čelit finančním postihům vy výši až 4% svého celosvětového obratu za poslední fiskální rok”.
Takové astronomické tresty pravděpodobně zajistí, že žádná internetová společnost nepodstoupí žádné riziko, a proto bude sama cenzurovat materiál “jen tak pro jistotu”.
Podle tiskové zprávy Evropské komise budou pravidla vyžadovat, aby poskytovatelé služeb “přijali proaktivní opatření – například používání nových nástrojů – k lepší ochraně svých platforem a jejich uživatelů před zneužíváním teroristy”. Pravidla budou také vyžadovat větší spolupráci mezi poskytovateli hostujících služeb a Europolem a členskými státy s tím, že členské státy “určí kontaktní místa přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby usnadnila sledování příkazů k vymazání obsahu”, jakož i vytvoření:
“… efektivních mechanismů podávání stížností, které budou muset všichni poskytovatelé služeb zavést. Pokud je obsah neodstraněn neodůvodněně, bude poskytovatel služeb povinen jej co nejdříve obnovit. Platformy a poskytovatelé obsahu budou mít právo napadnout příkaz k odebrání. Pro platformy, které používají automatizované detekční nástroje, by měl být zaveden lidský dohled a ověřování, aby se zabránilo chybným odstraněním”.
Je těžké pochopit, proč by někdo věřil, že budou existovat účinné soudní opravná nařízení a že chybně odstraněný obsah bude obnoven. Dokonce před těmito právními předpisy platnými v celé EU se podobná “protiteroristická legislativa” ve Francii například používá jako politický nástroj proti politickým oponentům a omezuje nežádoucí svobodu projevu. Marine Le Pen, vůdkyně francouzské Front national, byla obviněna počátkem tohoto roku za snímky na Twitteru v roce 2015, které zobrazovali zločiny ISIS, včetně popravy amerického novináře Jamese Foleyho a fotografii člověka, kterého upálil ISIS v kleci. Stojí před obviněním z rozesílání “násilných poselství, které podněcují k terorismu nebo pornografii nebo vážně poškozují lidskou důstojnost”, a to může být považováno za trestné. Údajný trestný čin je trestán až třemi roky ve vězení a pokutou 75 000 EUR (88 000 dolarů). Le Pen zveřejnila snímky pár týdnů po pařížských teroristických útocích v listopadu 2015, kdy bylo zabito 130 lidí a také napsala ke snímkům tento text: “Takhle vypadá islámský stát!” Ve Francii je prostě šíření informací o zvěrstvech ISIS nyní považováno za “podněcování k terorismu”. Právě takovou legislativu se zdá, že Evropská komise nyní chce uvalit na celou EU.
Rozhodnutí přijmout právní předpisy v této oblasti bylo přijato na zasedání Evropské rady v červnu roku 2018 – shromáždění všech představitelů států EU -, v němž Rada uvítala“záměr Komise předložit legislativní návrh na zlepšení odhalování a odstraňování obsahu, který podněcuje k nenávisti a páchání teroristických činů “. Zdá se však, že EU neplánuje legislativu jenom proti “terorismu”.
V květnu 2016 se Evropská komise, Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft dohodly na ” Kodexu chování v boji proti nezákonnému nenávistnému on-line obsahu ” (Google+ a Instagram se také připojili k etickému kodexu v lednu 2018). Kodex chování vede společnosti vlastnící sociální média, aby do 24 hodin přezkoumaly a odstranily obsah, který je považován za “nezákonný projev nenávisti”. Podle etického kodexu, když společnosti obdrží žádost o odstranění obsahu, musí“posoudit žádost v souladu s pravidly a obecnými zásadami a případně s vnitrostátními právními předpisy o boji proti rasismu a xenofobii …”. Jinými slovy, mediální giganti slouží jménem Evropské unie jako dobrovolní cenzoři.
Evropská rada vítá legislativní návrh Evropské komise na téma “Zlepšování odhalování a odstraňování obsahu, který podněcuje nenávist”. To zjevně zní, jako by EU chtěla vytvořit také kodex chování.
Na neformálním summitu EU v Salcburku v září se členské státy EU dohodly na “zintenzivnění boje proti všem formám počítačové kriminality, manipulací a dezinformací”. Vedoucí členských států byli dále vyzváni , aby “diskutovali o tom, co očekávají od Unie, pokud jde o … zabránění šíření teroristického obsahu online” a “nalezení správné rovnováhy mezi účinným bojem proti dezinformacím a nezákonným kybernetickým aktivitám a ochranou základních práv jako je svoboda projevu”.
Zároveň však Evropská komise v rámci svého Výzkumného a inovačního programu vyzývá k předložení výzkumných návrhů o tom, jak “sledovat, předcházet a potlačovat nenávistné projevy on-line” s termínem podání v říjnu.
Ve výzvě k předkládání návrhů Komise uvádí, že je “odhodlána omezit trend nenávistných on-line projevů v Evropě” a zdůrazňuje, že “návrhy založené na aktivitách týkajících se uplatňování kodexu chování v boji proti nenávistným projevu online představují zvláštní zájem”.
Komise uvádí, že má specifický zájem na financování projektů, které se zaměřují na “rozvoj technologií a inovativních internetových nástrojů, které předcházejí nezákonnému nenávistnému projevu a bojují proti němu a podporují shromažďování údajů”. Studie, které analyzují “šíření rasistických a xenofobních nenávistných projevů v různých členských státech, včetně zdroje a struktur skupin vytvářejících a šířících takový obsah …”. A projekty, které vyvíjejí a šíří “on-line informace propagující hodnoty EU, toleranci a respektování základních práv EU a faktické kontrolní činnosti zvyšující kritické myšlení a povědomí o přesnosti informací”, jakož i aktivity “zaměřené na školení zúčastněných o právním rámci EU a členských států, který kriminalizuje hate speech”[1]Jeden se jen ptá, které členské státy a jaká “nenávistná řeč” bude postihována a která ne.
Zdá se, že se EU rozhodla – přinejmenším pro internet – zabít svobodu projevu.
Autor: Judith Bergman, překlad: Mikuláš Hrubiško
Judith Bergman je publicistka, právnička a politická analytička.
[1] Evropská komise ve své výzvě píše, že si přeje, aby financované projekty měly následující výsledky:
 • Potlačení rostoucích trendů nezákonných projevů nenávisti na internetu a přispění k lepšímu porozumění, jak jsou využívány sociální média k náboru stoupenců nenávistného projevu a myšlenek;
 • Zlepšení zaznamenávání údajů a vytváření trendů, včetně negativních účinků nezákonné nenávistné řeči on-line, včetně případů, kdy jsou adresovány klíčoví hráči demokracie, jako jsou novináři;
 • Posílení spolupráce mezi vnitrostátními orgány, organizacemi občanské společnosti a internetovými společnostmi v oblasti prevence a potírání on-line nenávistných projevů;
 • Posílení organizací občanské společnosti v jejich činnostech v boji proti nenávistným projevům on-line a při vytváření účinných proti-narativů;
 • Zvyšování povědomí a mediální gramotnosti široké veřejnosti o rasistických a xenofobních on-line projevech nenávisti a zvýšení povědomí veřejnosti o této problematice.

36 komentářů :

 1. Hm hm, tak to sme z "lidodemo" vlítli rovnýma nohama do "nelidofašo". Což si tak zas "zacinkat"? Radši ale ne, nedaří se, sice těžko, ale při našem štěstí by se do čela revoluce postavil zase jenom nějaký jidáší potomek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Cinkat nikdo nebude, pokud jsou v marketech plné regály a jsou časté slevy.Ale všeho dočasu.

   Vymazat
  2. 21:26
   nevím co mají společného slevy s uvědomněním občanů. To je stejné jako když říkáš dej mi koblihu a já budu tvůj otrok. Hovno. Sežeru koblihu a kopnu ho do prdele. Zkus nabídnout jakékoliv šelmně žvanec. NEvím, zda napřed sežere tebe nebo ten žvanec.
   Václav

   Vymazat
  3. Václave ,bohužel nemáš pravdu.Plné regály zatím dělají divy.

   Vymazat
  4. Za Husáka ke konci už byly také regály skoro plné a stejně musel jít i s tou svou kamarilou.

   Ono to půjde!

   Proti nám nejsou plné regály, ale média plná lží a oblbovátek.

   MM

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  6. 12:52
   Was macht du scheissekopf?!

   Vymazat
  7. 21:21 jste málem 60 let pozadu, blahopřeju. Žádné lido demo, když, tak reálno socialismo

   Vymazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  9. 13:17 Neboj, tedy ho máš! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Bez tebe by putlerprde přeci neodletěl:)

   Vymazat
 2. Přesně tak diktatura eu v akci všeho dočasu lidé se už probouzí a kopnou liberální tyrany do zadku.

  OdpovědětVymazat
 3. Zde Brouk von Pytlik. Tento clanek je vhodny komentare or Dr. Davida.
  Nejedna se o CENSURU ale o ochranu!! psychickeho zdravi obyvatel. V dnesni dobe, bezny obcan Evropy neni schopen pochopit co je skutecnost a co je VIRTUALNI REALITA ( to jest lzi , ktere clovek koupil diky televisi a pocitacum).

  Jestli dnes je mozne manipulat 80% reality tak za 4 roky to bude 95% reality a absolutne nebudeme chapat svet v kterem zijeme. A budeme volit presidenty k moci o nichz nic nevime jako je Trump, ci Obama, ci Putin. V tomto okamziku , diky Virtualni Realite ( neskutecnosti v nasich mozkach) konci jakykoliv smysl pro Demokracii!!, neb nevime koho volime. A tak jen jedinci jako HONOLULU (jehoz nesnasim) maji skutecnosti z prvni ruky a muzou na tom budovat realny pohled na zivot. Zbytek nas jsou jen jedinci co v tom bloudi!!! Pokud se clovek nesnazi poctive vybudovat zkusenosti z "prvni ruky", nohama na zemi je ztraceny. A i kdyz Honolulu je psycho a fanatik porad je blize k realite cloveka , ktery cumi na televizi 5 hodin denne a nekde 8 hodin pracuje. Nevim jak lehce se to da prekonat pro ZTRACENE ctenare NR, kteri se pohybuje po zmatenych cestickach zivota.
  Zajimave by bylo vedet jaky ma na to navod pan Dr. David, ja mu to nezavidim!!!! je to znacne bezvychodne.
  Brouk von Pytlik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Já myslím, že ochrana duševního zdraví je jen zástěrka cenzury, které nejde o nic jiného, než aby se propagandistický lživý kolotoč vyhovující představám jednoho z nejsilnějších ideologických center o uspořádání světa, které jimi placená propaganda označuje za demokratické, točil dál. Nedivil bych se, kdyby lživé zprávy sami dávali do oběhu, aby pak mohli zdůvodnit zavedení cenzury.

   Vymazat
  3. Broučku Pytlíku, rozumím ti, ale uznej, že 9:02 se blíží realitě. Např.vymyšlený fór s Peroutkou. Tvá Beruška Sedmitečná zvaná Slunéčko.

   Vymazat
 4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 6. Pro průzkumníka Anonym 21.37....Prskáš proti Nové republice a pořád sem lezeš. Běž na Seznam nebo Britské listy. k sobě rovným a nelez mezi lidi, kteří si vidí dál než na špičku nosu. Kolik bereš za ty nenávistné výlevy ????? Je to těžká práce co??? Chudáku, je to na šaškec....Nová republika je pro tebe vysoce nebezpečná, mohl by tě taky trefit šlak.... to víš pravda je nekompromisní...Tak pá, pá a už vyfič rusofobe a amerikanofile.....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonym 21.47 zmizel, asi mě vyslyšel a vyfičel.....

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 8. Slovensko a České země eldorádem US Army:

  https://cz.sputniknews.com/nazory/201810108227018-slovensko-cesko-vojska-kolony-premistovani-technika/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23.16 Vidíte a toto je učebnicový příklad kdy mazat prolhané příspěvky. Mluvil jsem s kamarádem ze Slovenska o žádných tancích neví. Co se divím sputnik muže číst a věřit pouze proruský IDIOT.

   Vymazat
  2. 11:05 Já vím pravdu je třeba zatlouct v tom je západ nejlepší a prozápadní šupáci tomu věří.

   Vymazat
  3. 11:05 tvůj kamarád na Slovensku je zřejmě certifikovaným znalcem přepravy na slovenských železnicích. Popřípadě spolu s dalšími kamarády sedí u přeshraničních tras ve dne i v noci. Tvoje argumentace je k ničemu víc, než tebou negované tvrzení, protože to má oporu alespoň v oficiální informaci o posilování pozic NATO ve východní Evropě, o zpevňování mostů i o tom, jak se vojenská síla NATO i u nás producíruje. Nejen na zemi, ale i ve vzduchu, nakonec i v kosmickém prostoru.

   Vymazat
  4. 14:08 Soudruhu proruský, máš pravdu s tím zpevňováním mostu, ale uplně za jiným učelem než si myslíš!.Pouze idiot, tvého ražení si dá do souvislostí zpevňování mostu k okamžitému přesunutí vojenské techniky USA na východ. Gratuluji k dokonalé demenci.chichichá.Debil zpevňujeme mosty -tak přesouváme tanky. To nevymyslíš!

   Vymazat
  5. 15:31, nemusím být zrovna soudruh, abych nevěděl,že za totality byly na vybraných směrech mosty dimenzovány ke hmotnosti tanků Rudé armády SSSR, která byla limitně stanovena na 30 tun. Abrams USA army má těch tun 40. Na zpevňování mostů v Česku se má podílet i česká "armáda", toť oficiální zpráva. Z vesela, popři to, namísto soudruha "liebe Parteigenossen".

   Vymazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 10. "Tak tady v novinách čtu, že vlast vovinuly nějaké mraky." pravil Švejk.

  OdpovědětVymazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 13. Pravdou je, že existují zcela nesporné, nevyvratitelné skutečnosti, které je žádoucí nejen zamlčovat, popírat, překrývat informačním šumem a nestydatým lhaním. Důvody jsou zřejmé, informace o takových skutečnostech by veřejnost stavěly proti současnému režimu. Hrůza, že právem. To je to o co téměř s jistotou jde, když má EU věrchuška tak dojemnou péči o stav naší psychiky, rozumí se.

  OdpovědětVymazat
 14. Zdá se, že to byl pan Dvořák, který smáznul toto: "Anonymní 11. října 2018 13:53
  23:16 mno, 21:47 byl pravděpodobně vymazán redakcí. Jak to vypadá, pánové redaktoři nejsou natolik kamarádi s technikou obsluhy blogu, aby u hlášky o vymazání zůstal původní čas vložení příspěvku. Co na to pan Dvořák?" Smáznuto místo odpovědi. A jak je občas zvykem, o vymazání žádná hláška. Cesta, jak znevěrohodnit redakci. Z ješitnosti?

  OdpovědětVymazat
 15. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu a putinistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 10. října 21:47.

  P. Radosta

  OdpovědětVymazat
 16. POZOR: Podlí pravičáčtí Evropani cenzurují i Novou republiku!

  Ano, prašiví havlističtí pravičáci se podloudně vloudili i sem, a nyní mažou naše příspěvky, OPAKOVANĚ!!!
  Co s tím? Můžeme se nějak bránit proti podlé cenzuře příspěvků na Nové republice, cenzuře, která jako by z oka vypadla té NEJHORŠÍM ZVĚRSTVŮM falešných humanistů, zuřícím na Západě, především v USA?
  Ruku na srdce, drazí soudruzi a soukmenovci: My autoři a přispěvatelé se můžeme bránit jen slovy; činy jsou na soudruzích a soukmenovcích z redakce naší Nové republiky.

  Naštěstí víme, že (téměř) celý kolektiv redakce Nové republiky je PŘEPEVNĚ ukotven ve víře ve Vědu Věd, v naší typicky slovanské víře v marxismus-leninismus-stalinismus-putinismus (potažmo také zemanismus a babišismus, to dá rozum).
  Proto důvěřujme v soudruhy a soukmenovce z redakce našeho drahého masmédia, že jednoho krásného dne KONEČNĚ objeví onoho zrádce, onoho placeného agenta západních ideo-diversních centrál, jenž maže zdejší příspěvky.
  Ano, objeví toho cenzora-havlistu, a naloží s ním – na místě – typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku.
  Tím pádem skončí cenzura, a Nová republiky bude svobodná, NAPROSTO STEJNĚ svobodná, jako jsou masmédia v Ruské federaci, Čínské lidové republice a Korejské lidově-demokratické revoluce.

  A pak si budeme moci zazpívat – konečně – píseň o široké rodné zemi, jež je TAK SVOBODNÁ, až srdce v hrudi divoce bije samou radostí, jako by vzlétnout chtělo: Я дpугой такой стpаны не знаю, где так вольно дышит человек.

  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!

  P. Radosta

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.