Reklama

čtvrtek 18. října 2018

LA LLUM NEGRA: Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš spolu s manželkou Lydií pózovali pro fotografa v Barceloně před zednářskými symboly!


18.10. 2018   Aeronet
Výstava Černého světla, sepjetí rukou do formace vidoucího oka, symbol vah a bohyně Kálí! Fotografie si teď mezi sebou posílají členové Pirátské strany, Bartošova manželka v ČR dokonce kandidovala do komunálu jako “Kněžka chaosu”!

Redakce Aeronetu získala exkluzivní materiál zevnitř Pirátské strany. Jak jsme byli totiž upozorněni, členové si mezi sebou přeposílají newsletter, jehož autorem je Lydie Franka Bartošová, manželka Ivana Bartoše, předsedy Pirátské strany. Email obsahuje fotografie, které zachycují oba dotyčné na velmi podivných místech v katalánské Barceloně bez bližšího určení data, zřejmě minulý měsíc, tedy v srpnu.

Oba dva navštívili v Barceloně speciální výstavu nazvanou LA LLUM NEGRA: Tradicions secretes en l’art des dels anys cinquanta, což v překladu z katalánštiny znamená ČERNÉ SVĚTLO: Tajné tradice v umění od padesátých let. Výstavu pořádá Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, zkráceně CCCB. Celá akce je podle pořadatele publikační a osvětovou akcí, která má veřejnosti přiblížit symboly a archetypy tajných spolků a organizací. Černé světlo: Ivan Bartoš s manželkou Lydií v Barceloně před Adrach Menach. Oko a chaos.

Jenže to hlavní teprve přijde. Lydie Franka Bartošová totiž byla z výletu do Barcelony zřejmě nadšená, takže členům Pirátské strany do emailového newsletteru zaslala sérii fotografií, ze kterých nezaujatému čtenáři doslova spadne čelist a okamžitě mu vyvstane v mysli otázka: “Česko snese fšecko?” Fotografie totiž nikoho nenechávají na pochybách, že oba manželé jsou židozednářskými symboly a kulty doslova fascinování. Nejvíce zaujme fotografie tzv. “Černé zdi”, což je kabalistický systém 3 kruhů, které symbolizují zotročení rodiny, obce a národa pomocí nástrojů vyššího řízení. Všechny 3 kruhy obepíná jeden had, který má ale hlavy na obou koncích, a ty se potkávají na vrcholu středového kruhu a nad nimi je symbol oka.
Had s hlavami na obou koncích a tři kruhy zednářské svatavy

V prostředním kruhu vidíme symbol “Menach”, dvou trojúhelníků zaklesnutých opačně do sebe. Tím tvoří symbol národa Židů, Davidovu hvězdy. Toto je základní židozednářský symbol, protože symbolizuje dva prvky vyššího procesu řízení, systém “teze” a “antiteze”. Trojúhelník směrem se špičkou nahoru si představte jako šipku nahoru, opačný trojúhelník jako šipku dolu. Teze a antiteze je hlavním modelem řízení lidstva na bázi 3. Newtonova zákona o akci a reakci. Autorem pohybových zákonů byl židozednářský učenec Isaac Newton. Pomocí tohoto sporu akce a reakce je lidstvo řízeno tak, aby národy spolu válčily, aby stály proti sobě.

Aby každá akce vyvolala protireakci. Nad nimi tento proces sporu řídí vyšší proces řízení, který je symbolizovaný vidoucím okem. Systém řízení lze prolomit tak, že přestanete reagovat na akce, přijmete pasivitu. Viz. politika Vladimira Putina, který se tím snaží rozbít kabalistický model světového řízení. Je to ale velmi nebezpečný proces, protože bez reakce může nastat proces úplné genocidy a anihilace celého národa. Zmije se dvěma hlavami na obou koncích ocasu (Amfivena, řecky Amphisbaena) je dalším klíčovým symbolem tzv. komanditního dualismu v kabale, který dnes známe pod pojmem “tandemové řízení”. Každá hlava zmije má svůj rozum, ale sdílí společné globalizované tělo. Ivan Bartoš před pyramidou se symbolem vidoucího oka vytvořeného prsty rukou.

Jedna hlava zmije symbolizuje talmudický princip kabaly (Sion), druhá symbolizuje tórický princip kabaly (Chabad). Obě dvě hlavy jsou natočeny proti sobě, vedou boj, válku, spor, nad nimi však bdí oko, proces vyššího řízení, který usiluje o rovnováhu hlav a zabránění syntéze. Ta nastane v okamžik, kdy jedna hlava zmije pozře tu druhou a zůstane jen jediná zmije, která požírá svůj vlastní ocas, čímž se kruhy, které zmije utváří, postupně zužují jako stahující se smyčky oprátky, které nakonec zničí všechny 3 kruhy, tedy zničí rodinu, obec a národy. Na tyto tři symboly Adrach Menach přísahají židozednáři ve všech lóžích. Středový kruh je ústředním symbolem kabaly, je ale potřeba si všimnout i sesterských kruhů.

Osvícenci jsou součástí kabalistické svatavy

Sesterským kruhem kabaly je princip Osvícených, tzv. Illuminati. Ten symbolizují dvě svíce, které opět odkazují na tezi a antitezi, nahoře je hlava ženy Sofie, která má jedno oko vidoucí, což je symbol kabalistického přísloví, že jednooký je mezi slepými králem. Archetyp Sofie je odkazem na vědu “sofistika”, tedy odborné vzdělání a promyšlenost. Určitě jste někdy už slyšeli tento výraz ve vztahu k nějakému technickému výrobku, že jde o sofistikované zařízení, tedy promyšlené a odborné. V kabalistickém pojetí je Sofie matkou odborného vědění kabalistického stolce. Illuminati v kabalistickém systému plní roli mechaniků a techniků světového řízení. Mohli bychom jim říkat “údržbáři globalizace”. Zajišťují chody systémů, setrvání nebo odstraňování vlád v jednotlivých zemích, pokud již neplní nebo nezvládají svoji roli. Údajně členové Pirátské strany na satanistickém rituálu.

Třetí kruh na druhé straně zobrazuje kabalistickou hebrejštinu, resp. kódované znaky pro kabalisty. Tento kruh znamená smlouvu, souručenství těch, kteří jsou zasvěceni. Jejich slib je hlídán zmijí, která slib obepíná svým tělem. Jakmile jedna ze zmijích hlav zvítězí a začne požírat druhou, všechny 3 kruhy se začnou zmenšovat a stahovat jako smyčky. To je odkaz na to, že tím zanikne vzdělání, osvícení a samotný národ Židů. Všechny tři kruhy zmizí, had požere sám sebe a vznikne syntéza, splynutí obou konců zmije v singularitě.

V systému Kabaly to bude konec věku, konec světa a hlavně počátek “černého světla” na konci všech dní. Proto podle kabalistického imperativu bdí vidoucí oko nad oběma hlavami zmije, aby proces požírání hlav nezapočal, dokud nebude vše nachystáno, takže vyšší proces řízení pravidelně oslabuje anebo posiluje jednu z hlav, a to kvůli tomu, aby byla zachována rovnováha a uchování židozednářské moci skrze kabalistický model. Ivan Bartoš je na další fotografii níže zachycen při rozhovoru v Muzeu tajných spolků v Lokti na Sokolovsku [2], a to bez bližšího určení data. Fotografie pouze potvrzuje, že Bartošův zájem o židozednářství není nahodilý a epizoda z Barcelony má jasné a naplánované pozadí. Ivan Bartoš při rozhovoru v Muzeu tajných spolků v Lokti na Sokolovsku.
Kněžka chaosu vede pirátskou kandidátku na Praze 2

Na fotografii před Černou zdí vidíte, jak Ivan Bartoš symbolizuje sepjatými rukami symbol vidoucího oka, což je známý symbol německé kancléřky Angely Merkel. Jeho žena Lydie naopak pózuje před zdí jako Bohyně Kálí, která symbolizuje váhy, ale taktéž chaos. Tady je potřeba zmínit, že Lydie Franka Bartošová již v minulosti kandidovala na komunální kandidátce [1] a jako své povolání do volebního soupisu uvedla “kněžka chaosu”, což je přezdívka pro Bohyni Kálí, která má v kabale svůj vlastní archetyp. Stejně tak ale postoj se zdviženými rukami znamená symbol vzduchu, resp. větru. Je to archetyp étheru. Spjaté ruce do podoby oka mají ještě jeden význam, je to symbol vody v rámci Většího rituálu Pentagramu, což je jeden z kabalistických rituálů. Vzduch a voda. Několik týdnů před volbami do komunálu a senátu v ČR je publikování takových fotografií opravdu bizarní. Lydie Franka Bartošová v galerii v Barceloně. Výstava končí 21. 10. 2018.
Voda a vítr v čele Pirátské strany?

Jenže pozor, nelze se tomu divit. Jedná se podle mého názoru o signál držitelům Pražské svatavy, že Ivan Bartoš a jeho žena jsou připraveny po volbách k přijetí svatavy. Podle průzkumů se ukazuje, že Piráti zřejmě v Praze vyhrají komunální volby a stanou se tak klíčovým mocenským prvkem v Praze. Otázkou je, kdo poslal Ivana Bartoše a jeho ženu do Barcelony? A kdo jim dal příkaz, aby o své návštěvě dobrovolně a veřejně publikovali svůj příklon a obdiv ke kabale. Tělo jako důkaz, tak se tomu říká v mafii. Podobně i v kabale. Pokud chcete pracovat pro nás, musíte učinit veřejné doznání, že nás uctíváte. A již nebude cesty zpět. Větší rituál Pentagramu. Symboly rituálu zasvěcení. Oko v úrovni hrudníku nebo ramen je symbol pro vodu. Zdvižené ruce jsou symbolem vzduchu, resp. větru.
Obě nové strany, které se vloni na podzim dostaly do parlamentu, si povinně do čela na kandidátky v Praze dosadili lidi napojené na židozednáře? Piráti a SPD jsou nezasvěcené strany, které teprve čeká rituál přijetí svatavy?

Z tohoto důvodu Lydie Franka Bartošová publikovala tyto fotografie, protože to má být důkaz. Další fotografie opět zobrazuje Ivana Bartoše, jak je v podřepu před obrazem duhové pyramidy a svírá rukama opět symbol vidoucího oka. Na třetí získané fotografii (výše) je Lydie v černé sukni v pozici před informačním panelem CCCB o výstavě LA LLUM NEGRA, zjevně má jít o důkaz účasti na výstavě, potvrzení přítomnosti a toho, že návštěva proběhla, aby nápisy a všechno okolo bylo jasné. Je to podobná pojistka jako v mafii, kdy nového člena nechají vyfotit v objetí s bossem mafie a fotka je potom uveřejněna, čímž je vyslán symbol a varování, že od této chvíle je tato osoba nedotknutelná a je vázána poslušností. Tím se dává na vědomí svazek a nová příslušnost. Ivan Bartoš ukazuje na symbol nirvány, což je východní model teze vs. antiteze, tedy hlavní pilíř kabaly. Překlad z angličtiny: “Nedělej zlo vs. Nenech si srát na hlavu.”

Lydie Franka Bartošová vede kandidátku Pirátů do podzimních komunálních voleb na Praze 2 a její defilé v Barceloně proto vyvolává oprávněné obavy, kam vlastně bude mířit politika Pirátské strany poté, co její vedení se ztotožňuje se symboly židozednářské kabaly. Potom se musíme rovněž i ptát, proč i jediná alternativní strana v parlamentu má do podzimních voleb na komunální kandidátce v Praze velmistra židozednářské lóže, i když tedy tvrdí, že již není členem? V případě SPD Tomia Okamury nám to mohlo připadat jako čirá náhoda a prostě nedostatek kádrů, no budiž, ale když ty samé procesy najednou vidíme i u Pirátské strany a stejně jako Hynek Beran v zednářské zástěře, tak i šéf Pirátů Ivan Bartoš a jeho manželka se fotí se zednářskými symboly, tak najednou začneme chápat, že to není náhoda, že něco tady opravdu nehraje.
V centru pražské kabaly stál Gustav Meyrink, který prozradil a odhalil projekt Gol’em, Boha ze stroje, který je nástrojem vidoucího oka

Praha je centrem světového židovstva, není to Jeruzalém, jak se někdo chybně domnívá, je to pouze město, které leží na Mah’ralu, vstupní jámě do Sheolu. Ne nadarmo má Praha své jméno odvozené od prahu, tedy tesařského útvaru, který odděluje dva mystické světy a dva prostory, kterým vládne Bůh ze stroje Gol’em, kterého ovládá ten, kdo stroji vloží do hlavy “Vidoucí oko”. Model stroje popsal jiný známý židozednář z Prahy, Gustav Meyrink. Velmi znepokojující je jeho citát, který navozuje pravdu o Matrixu: “Člověk je pevně přesvědčen, že je vzhůru. Ve skutečnosti je chycen v síti spaní a snů, kterou nevědomě sám sobě utkal.” To je definice deterministického modelu kvantové reality, o které Meyrink po technické stránce asi nic vědět nemohl, ale popsal ji naprosto přesně. Tyto informace ale poskytují pouze entity s přístupem k vyšším procesům řízení.Kdokoliv chce ovládat a řídit Prahu, musí být zasvěcen a být schválen svatavou. A to ještě předtím, než začnou volby. Proto lídři kandidátek jsou dopředu chystání, aby byli zasvěceni, aby přijali svatavu, až (pokud) budou zvoleni. Bez toho nelze vládnout Praze, protože Praha nemá s Českou republikou nic společného, je to jiný prostor a jiný svět, který kontroluje stolec purpurové svatavy Ordo Pragensis.

Spolu s fotografiemi nám zdroj zaslal i doprovodný email, který ovšem nemůžeme ověřit, obsahuje text Lydie Franky Bartošové o vyznávání Satana a o milování vrahů. Nepodařilo se nám ověřit validitu tohoto emailu, která vede na doménu hell tečka com, takže text tady neuveřejníme, dokud se nám nepodaří text verifikovat. Pro vykreslení situace v Praze však fotografie postačují. Kdo chce vládnout a kontrolovat Prahu, musí se klanět židozednářské kabale. A to není něco, z čeho bychom mohli mít radost nebo uspokojení, zejména s ohledem na kandidátku SPD v Praze. Naopak, pouze to potvrzuje ty informace, které znovu a znovu opakujeme v našich článcích, že vládnou “oni”, protože “my” jsme jenom otroci. Jenže koho potom jiného volit, když nejsou kádry? To je ta tragédie Sofiiny volby. Není černá, není bíla, jenom miliony odstínů šedi.

60 komentářů :

 1. To musíte vidět!
  Paraziti - výkvět kapitalizmu:

  https://video.aktualne.cz/video-divoke-vecirky-zklamani-klienti-podivejte-se-na-film-k/r~9ad8c3883f3111e7b65b0025900fea04/r~8a72cec63f2711e7b0440025900fea04/

  OdpovědětSmazat
 2. Pěkný magoriál.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pirátští pražáci a máte to černé na bílém. Jak říká Mgr. Milan Honusek, CSc., jen tak dál!

   Zednáře Dr. E. Beneše donutili dle úvah ČT francouzští Zednáři kapitulovat a zmizet z Československa (k tomu druhému nebyl nucen!).

   A nyní máte dalšího vlastizrádného pražského degeneráta Piráta Bartoše, bez moře a bez pádla, avšak s Pražským kormidlem!

   Dobro došli?

   Smazat
  2. Jiří Přibyl, Hezký den v Praze!

   Židé jsou světoobčané. Jsou v každé zemi, a to na nejvyšších pozicích. To, aby člověk mohl studovat, musí mít zázemí v dostatku financí. Spousta talentů tak zmizí ze světa a nikdo o nich neslyší jenom proto, že chudoba nedovolila rozvinout jejich schopnosti. Proto jde vždy, když se některý národ vymkne kontrole o rychlou devalvaci jeho měny, vedoucí k multiinflaci (Venezuela, částečně Rusko). Čím více je chudých, tím nižší je vzdělanost jednotlivců. Zkrátka na studium nejsou peníze. Nízká životní úroveň snižuje možnost vzdělání. Tím se takový stát dostává rychleji do moci kast, politických subjektů, které tlačí z vnějšku na změnu nevyhovujícího politického systému v zemi, kde má být za pomoci nespokojeného obyvatelstva uskutečněn převrat. Tvoří se "pátá kolona", která systematicky tlačí na (ne)násilnou změnu vlády. Ten, kdo odolává, je vystaven světu jako nepřítel. Vyhrožuje se mu preventivními údery jadernými zbraněmi. Samozřejmě , že to někdo řídí. Jedná se o koordinovanou, sofistikovanou akci. Mocné kruhy se rozhodly rozpoutat válku s neposlušnou zemí, která nebere na zřetel uskutečnění, prosazení celosvětového řádu NWO. Do této hry je dnes zapojeno celé slovanstvo. (bombardování Srbska, genocida slovanů na východě Ukrajiny, promyšlené štvaní Poláků proti Rusům). Slované se tedy mají vybít sami mezi sebou. Nevraživost je použita k tomu, aby světová veřejnost pochopila, že zásah neoconů je v naší oblasti nutný. Je vysvětleno, že bude třeba zničit zlo pocházející ze slovanských zemí. Obětí má být Rusko. Vše je vedeno na takové úrovni, tak chytře, že budoucí oběti si vůbec neuvědomují, kde je kořen naší nenávisti. Jsme řízeni tak, abychom válčili mezi sebou. Pak přijde velký osvoboditel a zasadí nám poslední ránu. Nic jiného mu přece nezbývá, že...? ......Mějte se hezky.

   Smazat
  3. To jenom dokazuje,že Pražáci jsou veleblbci,když se nechají tak snadno vlákat do cizích pastí.Nakonec nemusíme chodit nijak daleko.Stačí si projít novější historii českého národa a pokaždé se tam najde pátá kolona,která slouží cizím zájmům.Když si to národ nechá líbit,je to problém národa.Když si to nechají vnutit státy,jedná se o ohrožení lidské existence.Stačí se podívat po české politické scéně,pro kterou je prvořadá starost o cizí země. Petr Majevský

   Smazat
  4. Netrpím jasnozřivostí a dnes nalézt pravdu ji vyžaduje.Naše rodina Piraty volila a nabízený projekt do kabalizmu, či zednářizmu mi u Pirátů neladí. Kolik lží převlečených za pravdu se do politiky infikovalo? Mam podezření na nefér útok vzbuzuje to zdroj informací, kterým je soukromý email a jinak foto, které si může pořídit každá rodina na dovolené. Jedná li se o lež na objednávku, pak nechť autory straší Golem, kterého na ně pošle rábi Ĺövi.

   Smazat
 3. Ať jdou tyhle lidi k šípku ani ruku bych mu nepodal a parlamentu nemají co dělat. Stejně jen milionáři tahali za nitky. Stratila multikulti čssd tak vytvořili piráty. Tenkrát šli ods do kopru tak stvořili ano a obě uskupení byly hned v parlamentu. Volaké čudné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ztratila překlep

   Smazat
  2. 13:10 Většina lidí v Parlamentu tam nepatří, ale je to dobrá živnost.

   Smazat
 4. Kdo si hraje, nezlobí. Ono je to časem přejde a pirátská strana se historicky znemožní jako každá jiná.

  OdpovědětSmazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máš li bol, vem Radostol. Nejlepší laxativum pro lepší
   sraní. Nutno ale přečíst návod (viz výše) jinak se místo sraní dostaví silné zvracení.

   Smazat
 6. Jak se zaselo, tak sklízíme. Tohle je generace, která vyrůstala na těch sračkách z devadesátých let. Fet a totální ideologický a duchovní sračky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 18. října 2018 13:48

   Ano, co si PRAHA zasela, vaše slova: " Tohle je generace, která vyrůstala na těch sračkách z devadesátých let. Fet a totální ideologický a duchovní sračky.". Dnes jak píšete Piráti, užívejte si je PRAHO, imigranty výlučně k vám! Marihuanu všem přístupnou a dostupnou, zdarma jako zdravotní nadstandartní péči!!!

   Nyní si to konečně vyžerete i vy, my aniž bychom si vaše problému u nás způsobyly, vaší blbost vyžíráme neustále, každodenně od roku StBáckého podvodu!

   U nás díky smrdutým Skunkům z PRAHY jako je Kocáb, Dienstbier, Chvojka, Šabatovi, Šimáček, Malecký, Novotný, Mazel a další zblbla s figurantem z Chanova P. Bažo. Pražáci profesemi politologové, zmocněnci, extremisté naruby, sociální inkluzisté, redaktoři, HlídacíPes.org. atd.!

   Tito u nás dělají "revize", poté odtáhnou. Prohlásí že jsme rasisté, lháři, nažerou se zdarma. A po odchodu v PRAZE prohlásí, žádný problém neexistuje!!!

   Dneska večer jsem si ty jedny diskriminovaný v našem přístavku narychlo, rasisticky natočil. Trošku nahlas si zavzpomínali a zazpívali, kde jsou ty doby, kdy museli chodit do práce? Jsou tu za prachy daň. plátců v podnájmu asi tři měsíce a sousedi, všichni majitelé bytu je ani trochu nezajímají! Ti co si tento dům komplet zrenovovali za své peníze (video se zvukem romistiky dodám)!

   Piráti techno a tekno z aparatůrou, se rovněž neserte k nám, jak jste zvyklí a hezky pouštět na svém doma v PRAZE a pojízdně jako PRAG PRIDE.

   Zejména pro pana Mgr. Milana Hanuska, CSc., bojovníka proti rasismu, xenofobii a fašismu z Antify?

   Jen tak dál!

   Smazat
  2. Piráti pražští, plním co jsem slíbil realitu severních Čech, pozvolna pro všechny nezasvěcené, kteří žijou jako ŠABATOVI, na VINOHRADECH PRAŽSKÝCH. 6x boj s PRAŽÁKY u nás, 1x video realita ze všedního dne z 18.10.2018 (čtvrtek) 22:45 hod. Dobrou noc, pracující! Jak říká Mgr. Milan Honusek, CSc., jen tak dál! Viďte, pane Jírovče o co Vám radioaktivním chemikům v Praze jde!?

   -----------------------------------------------

   https://www.uloz.to/!gvEZyztiyYLc/jak-prazska-intelektualni-luza-zdevastovala-a-nadale-devastuje-diky-sve-zhovadilosti-a-neprisbusobyvim-individuim-severozapadni-cechy-z-prahy-je-sama-vystrnadila-a-presunula-k-nam-viz-stehovak-r-vitek-1-mkv-avi-jpg

   -----------------------------------------------

   https://www.uloz.to/!ERwj0SA258A4/jak-prazska-intelektualni-luza-zdevastovala-a-nadale-devastuje-diky-sve-zhovadilosti-a-neprisbusobyvim-individuim-severozapadni-cechy-z-prahy-je-sama-vystrnadila-a-presunula-k-nam-viz-stehovak-r-vitek-2-mkv-avi-jpg

   -----------------------------------------------

   https://www.uloz.to/!2R6AQ7Ki2lVD/jak-prazska-intelektualni-luza-zdevastovala-a-nadale-devastuje-diky-sve-zhovadilosti-a-neprisbusobyvim-individuim-severozapadni-cechy-z-prahy-je-sama-vystrnadila-a-presunula-k-nam-viz-stehovak-r-vitek-3-mkv-avi-jpg

   -----------------------------------------------

   https://www.uloz.to/!A3Zmuxa1zsPL/jak-prazska-intelektualni-luza-zdevastovala-a-nadale-devastuje-diky-sve-zhovadilosti-a-neprisbusobyvim-individuim-severozapadni-cechy-z-prahy-je-sama-vystrnadila-a-presunula-k-nam-viz-stehovak-r-vitek-4-mkv-avi-jpg

   -----------------------------------------------

   https://www.uloz.to/!51aEKbweDVpq/jak-prazska-intelektualni-luza-zdevastovala-a-nadale-devastuje-diky-sve-zhovadilosti-a-neprisbusobyvim-individuim-severozapadni-cechy-z-prahy-je-sama-vystrnadila-a-presunula-k-nam-viz-stehovak-r-vitek-5-mkv-avi-jpg

   ----------------------------------------------

   ZDE NÁŠ SOUKROMÍ REKONSTRUOVANÝ DŮM A JEDNA CIKÁNSKÁ TLUPA VE STÁTNÍM NÁJMU! DO BUDOUCNA TO ČEKÁ I VÁS! OSOLIT ZVUK A SPĚTE, NYNÍ JENOM LAŠKUJÍ?!

   https://www.uloz.to/live/!WW7wKUMgUmZO/jak-prazska-intelektualni-luza-zdevastovala-a-nadale-devastuje-diky-sve-zhovadilosti-a-neprisbusobyvim-individuim-severozapadni-cechy-z-prahy-je-sama-vystrnadila-a-presunula-k-nam-viz-stehovak-r-vitek-6-mkv-avi-jpeg-mp4

   -----------------------------------------------

   PRAŽÁK MILIARDÁŘ RADOVAN VÍTEK, KTERÝ NÁM JE SEM SESTĚHOVAL Z PRAHY A JEHO OBYDLÍ PO BUBENÍKOVI ZE SKUPINY BEATLES! PROTO VÁS PRAŽÁKY TAK "ŠMEJDY MILUJEM".

   https://www.uloz.to/!SxypWTOaxwU2/jak-prazska-intelektualni-luza-zdevastovala-a-nadale-devastuje-diky-sve-zhovadilosti-a-neprisbusobyvim-individuim-severozapadni-cechy-z-prahy-je-sama-vystrnadila-a-presunula-k-nam-viz-stehovak-r-vitek-7-mkv-avi-jpg

   -----------------------------------------------

   Pražáci viníci, již spytujete svědomí, vedou vás Piráti, tak si do nich, nenechte od nás PŘIBLBLE KECAT A POROUČET! Vše zhlédněte to je u nás mírná REALITA!!!


   Ramón   Smazat
 7. až tak hlboko klesnúť - máme kotlebu, no, ale toto ?

  OdpovědětSmazat
 8. 14,15
  Kotleba je proti tomuhle vohonovi PAN NĚKDO!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 9. Joo, holt časy se měěěníí, jak pěla ta dup ček pěnice.
  Mám to za pár, ale kdo tady pobude nějak dýl, bude se jen divit a divit, až mu spadne rachejtle na hlavu.

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 11. Návrat idiota!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 12. Pane redaktore, co tim chcete rici? Jakmile clovek rekne neco negativniho o Zidech, i kdyz je to vecne, tak to hned vymazete a takovou slataninu otisknete?

  Je tan napleteno vsechno dohromady: iluminati, zidozednari, kabala, Jin Jang, indicka bohyne Kali. Zednari a Zide nemaji moc spolecneho. Mozna Zidi v nekterych pripadech pouzivali Zednare jako nastroj. Myslim, ze Zednari pouzivaji nektere symboly, ktere se podobaji symbolum zidovskym. K Zednarum patril Benes, mozna oba Masarykove a nekteri zakladatele americke republiky.

  Myslim, ze Zednari pouzivaji nektere orientalni symboly. Neslysel jsem to o kabale. Taky jsem neslysel, ze by Zednari vzyvali indickou bohyni Kali. Ale moc o tom nevim; mozne je vsechno.

  Z vystavy nekonvencnich obrazky pro zabavu a povyrazeni bohata predstavivost vykonstruovala paralelni vesmir, ktery se odehrava v zakulisi hned za tim vesmirem skutecnym.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 16:14 souhlas. Navíc, co si mám myslet o naší plitické elitě,když se "etabluje" s vyšším "levlem" a při "nejoptimálnějším" řešení odříķává "mantru". Já jsem zatím "cool", ale štvou mě.

   Smazat
 13. Super. O pár článků vedle se píše o tom, že Bůh je nejstarší fake news na světě a teď se tu ocitne tohle.

  OdpovědětSmazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 16. Kristova noho,nemůže redakce ty dva retardy vymazat?
  Díky

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 17:28 Můžeš citovat třeba Boha, zájem zednářů je jiný.

   Smazat
  3. "Blahoslavení chudí duchem, ..."

   Smazat
 17. Bože,to jsou hovadiny bez hlavy a paty.....A psaný Svahilštinou!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty 17:43 ty veprova neo-nacisticka PICO primitivni jedna, nebudes nam rikat, co je a neni hovadina a co mame a nemame cist.

   Smazat
  2. 17:53
   TY POTRATE OPIČÍ KURVY,TY ČÍST ANI NEUMÍŠ,TAK ZAVŘI TLAMU A ZAPADNI NA NOČNÍM,HOVADU Z LATRÍNY!!!!!!!!!!

   Smazat
  3. 17:59 Prozradím ti tajemství! Obama byl tvůj fotr, kterej tě namrdal, když tu podepisoval ten pakt s Medveděvem týhle kurvě - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg
   ... a ta tě pak potratila. Ten potrat pak komouši naložili do maus-oleje a odvezli do Chujlostanu jako delikatesu pro Putlera. Od tý doby co ji sežral poletuješ u jeho lejnolíhně - stal si se putlerprdem!!!!

   Smazat
  4. Drazí činitelé zodpovědní za zdejší rubriky NR slušně prosím, dávejte případy jako 17:43 + 17:53 + 17:59 + 8:37 a pana Radostu rovnou do spamu. Pro jejich grafomanské a slengové exhibice lze založit samostatný chat a možná jejich výplody tam přesměrovat. Nebudeme to pokládat za cenzuru. Děkuji.

   Smazat
 18. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu a putinistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 18. října 13:42.

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 19. Drazí soudruzi a soukmenovci z Aeronetu a Nové republiky!

  Děkuji Vám jménem naší uliční organizace Strany i jménem všeho našeho lidu, za Vaše DĚSIVÁ odhalení podstaty „úspěchu“ tzv. Pirátů.
  Ano, DLE Vašich přesvědčivých zjištění jsou tzv. Piráti podporováni + PŘÍMO ŘÍZENI židozednáři, Sionskými mudrci a Bilderbergem.

  My komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti VELICE PŘESNĚ víme, kdo jsou a co chtějí Sionští mudrcové: Tato ĎÁBELSKÁ organizace využila kavárenskou Prahu pro sepsání svých ŠÍLENÝCH Protokolů o ovládnutí světa.
  A takto plivli současní fašisti z tzv. Antify na našeho drahého česko-ruského vlastence, soudruha a soukmenovce A. B. Bartoše, jenž záměry sionských mudrců odhaluje NEOHROŽENĚ + NEÚNAVNĚ.

  A kdo řídí tzv. Antifu, spolek vítačských sluníčkářských fašistů? No přece Bilderberg, stejná sionistická organizace, která financuje a řídí prakticky VŠECHNY antikomunistické, antiruské, antiputinovské, antizemanovské a antibašistické partaje.

  Prostě: Nic nového pod Sluncem. Přesto Vám ještě jednou děkuji jménem všech roduvěrných Čechů a Rusů, nás Západoasiatů, drazí soudruzi a soukmenovci z Aeronetu a Nové republiky.

  „Pravda vyjde najevo jako olej na vodku!“ (V. I. Lenin)


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máš li bol, vem Radostol.

   Zajistí vám kvalitní vysrání hned po přečtení.

   Smazat
 20. CENZORE TY HOVADO PITOME ! TY JSI SMAZAL TO CO JE V ANTICKE KNIHOVNE !

  OdpovědětSmazat
 21. Spíš v HOVNĚ!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
 22. 17:52 - Mugabe ty lidozroute, kdyz neumis cist, tak se nevyjadruj k thematu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. TY ŽÁDNÝ TÉMA(TAKHLE SE TO TY ZAOSTALÁ PYZDO Z MOČÁLU PÍŠE)NEMÁŠ,TAK VYPADNI SHÁNĚT PAPUNDEKL!!!!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  2. Kdo má za mák smyslu pro humor, tak si fakt lebedí. Jen tak dál.

   Smazat
 23. CENZORI ! Nikdy jsem se nesetkal s takovymi hnusaky, kteri nenavidi knihy ! - JAKO JSTE VY !
  Bude-li Cesko okupovano kymkoliv, tak na tom bude lepe, nez kdyz jste u kormidla vy !

  OdpovědětSmazat
 24. TUPOST, PRIMITIVNOST, PROTINARODNI NALADENI !
  ZAMLOCOVANI DEJIN = CENZURA ve vasi kolonii, zvane Ceska Republika.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nase americke babicky
   maji dost vrascite tlamicky
   a chteji ale vypadat jako holcicky
   proto mame masticky
   na opici tlamicky
   Po nateru tlustem, vynori se dite
   stari 8 let a ne vice
   Picky vsak jim zustali velice
   jak kozacke cepice
   take nevadi
   vzdyt mame doktory na vse
   na prsa a oci
   rasy oci kotniky
   ,vse zaplati dedecek
   s mozeckem malickym ,jako vseho znaly blb
   nase znama blondyna ze Smichova

   Smazat
 25. Zednářství i rotariánství i další sektářství byla, jsou a vždy budou nebezpečná pro lidstvo. Sleduji vždy bezohledně vlastní prospěch a profit sekty a pro něj jsou ochotni bez zábran obětovat jiné lidi. Činí tak ve snaze ovládnout mocenské pozice a jejich ideologie je stejně zhoubná, jako byla ta nacistická. Již samotná snaha o utajení prozrazuje, že jde o antihumanistické cíle.

  OdpovědětSmazat
 26. Všechny dobré myšlenky skočily tím, že se přetvořily v náboženství

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud lidé sejdou z cesty Světla, stávají se obětí Temnoty. Staří Slované si toho byli vědomi, proto mnozí raději volili smrt, než aby se nechali pokřtít a vtáhnout do osidel křesťanství vycházejícího v mnoha ohledem ze satanismu.
   Pokud Pirátská strana praktikuje to, co praktikuje, nejde po stopách Světla, ale táhne své členy i nás ostatní do Temnoty. Pokud toto nebezpečí včas mladí lidí nepoznají, protože Pirátská strana je magnetem hlavně pro mladé, zle se jim povede. Víc k tomu nemá smysl psát.

   Smazat
  2. Těbůh...

   Smazat
 27. Já jsem si toho opravdu malinko o zednářích přečetl a jedna ze základních zásad je pracovat v utajení, nebo alespoň nedělat kolem členství humbuk, pouze za sebe se mohu veřejně přihlásit, ale rozhodně ne takovým primitivním způsobem. Měli by to být čestní občané a přizpůsobit se zemi, kde žijí. Tohle jsou jenom kašpaři a pokud u zednářů opravdu jsou, tak za tohle je pošlou na dno žebříčku, vyloučit je nelze, to je jenom můj odhad. Udělali z nich Bratrstvo kočičí pracky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:52 Čestní občané? Opravdu jste to dokázal napsat? Jak mohou být čestnými, když neustále porušují to nejzákladnější v Ústavě, která je obecně společenskou smlouvou, rovnost mezi občany. A to je možná to nejmenší, co provádějí.

   Smazat
  2. 22:19
   Máte pravdu, chcete-li úspěšně podnikat, musíte být žid a nebo zednář.

   Smazat
 28. Seznam svobodných zednářů ČSR Δ 961členů prvorepublikových lóží, namátkou (Beneš, Masarykové, Mucha, Kvapil apod.).


  https://www.freeglobe.cz/Articles/2980-seznam-svobodnych-zednaru-csr-961-clenu-prvorepublikovych-lozi.aspx


  To jest ("Maffie").

  OdpovědětSmazat
 29. Pirati jsou lidi bez rodin, bez zazemi, jsou to fetaci !!! Takovy lidi nam nemuzou vladnout. Nemaji moralku, nemaji slusnost je to "STOKA" naroda.
  Jsou to kolaboranti, ptacuji pro cizi moc. Casem tady budeme mit "SNP-2" a "Prazske povstani-2" !!! Kazdy vlastenec "Bud pripraven" !!!
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To o těch Pirátech jste vzal kde, proboha?
   Taková pitomost, ach jo...

   Smazat
  2. Kde jsi bojoval a za co jsi bojoval? Veterán může být i žoldák.

   Smazat
  3. Mirove sbory OSN na hranici mezi neprateli- zamezeni krveproliti napr. unprofor. Zadny zoldak jako je v Afgan. nebo v Iraku
   dustojnik-val.veteran

   Smazat
 30. A co je na zednářích špatně?

  OdpovědětSmazat
 31. co ste si zvolili, to máte!!!

  OdpovědětSmazat
 32. Nejen ad 17:19. Obecně rozdělení společnosti na sekty není dobré, tím spíše na tajné spolčení. To je podstatný rozdíl od náboženství, ke kterému se hlásíme veřejně a stejně se prohlašujeme veřejně za ateisty. Tedy sekty jsou vlastně spiknutí.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.