Reklama

úterý 16. října 2018

Mezinárodní vztahy: Klid před bouří?

Thierry Meyssan
Thierry Meyssan
16.10.2018  Zvědavec
Současná situace - počínaje reakcí Ruska na zničení jejich letounu Il-20 až po volby v USA, které se konají 6. listopadu - je nejistá. Všichni protagonisté války v Sýrii čekají na to, zda Bílý dům bude moci pokračovat v politice, vyznačující se tím, že se USA odtrhávají od současného mezinárodního řádu, nebo zda se Kongres stane opozicí a okamžitě zahájí proces, vedoucí k tomu, že zbaví Trumpa moci.


Počátek války


Je zřejmé, že počáteční projekt Spojených států, Spojeného království, Izraele, Saúdské Arábie a Kataru nebude realizován. Totéž platí pro Francii a Turecko, dvě síly, které vstoupily do války proti Sýrii poněkud později.

Nyní si musíme připomenout ne to, jak nás informovali o začátku událostí, ale to, co jsme od té doby zjistili. Demonstrace v Dará byly prezentovány jako „spontánní vzpoura“ proti „diktátorské represi“, ale nyní víme, že přípravy na tuto akci probíhaly velmi dlouhou dobu předtím

Protivládní protestanti v Sýrii demonstrují v Dará
Musíme se také zbavit iluze, že všichni členové koalice, sjednocení za účelem dosažení stejného cíle, mají stejnou strategii. Ať už je vliv jednoho či druhého jakýkoli, každý stát si zachovává svou vlastní historii, své vlastní zájmy a válečné cíle.

Spojené státy se řídily strategií admirála Arthura Cebrowského, který stál za zničením státních struktur na Větším Středním východě. Z tohoto důvodu se spoléhaly na Spojené království, které uskutečnilo strategii Tonyho Blaira, jejímž cílem bylo přivést Muslimské bratrstvo k moci v celém regionu. A také Izrael, který restartoval strategii Odeda Yinona a Davida Wurmsera pro regionální nadvládu. Nezbytné zbraně uložila již dopředu Saúdská Arábie v mešitě Omar. Vložil se do toho i Katar, který přišel s příběhem o dětech, kterým byly vytrhány nehty.

V té době se Saúdská Arábie nesnažila zavést vůči Sýrii novou formu politiky, ani svrhnout vládu. Záměr Rijádu spočíval výlučně v tom, aby se nestal prezidentem člověk, který není sunnitského vyznání. Na základě nějakého zvláštního historického vývoje wahhábisté, kteří před dvěma sty lety považovali jak sunnity, tak šíity za kacíře, a vyzývali k jejich vyhlazení, pokud se nezačnou kát, se dnes prezentují jako obhájci sunnitů a vrazi šíitů.

Pokud jde o drobný emirát Katar, ten se dožadoval pomsty poté, co došlo k výpadku plynovodu v Sýrii.

Francie, která se měla podílet na spiknutí na základě ujednání s londýnským Lancaster House, stála stranou kvůli neočekávaným iniciativám v Libyi. Ministr zahraničních věcí Alain Juppé se snažil dotlačit Francii, aby se znovu připojila ke konspirátorům, ale Eric Chevallier, velvyslanec v Damašku, který byl svědkem zkreslování faktů, tomu bránil tak dlouho, jak jen to bylo v jeho silách možné.

Když se Francie znovu připojila ke skupinovému spiknutí, pokračovala ve svém cíli, stanoveném v roce 1915, týkající se kolonizace Sýrie na základě Sykes-Picotovy dohody. Stejně jako byl francouzský mandát nad Sýrií považován za přechodný ve srovnání s trvalou kolonizací Alžírska, považuje se ve 21. století kontrola nad oblastí Sahel za druhořadou. Kromě toho, že se Francie snažila uskutečnit své staré závazky, tlačila na to, aby byla vytvořena domovina pro Kurdy podle modelu, který Britové použili v roce 1917 pro Židy v Palestině. Za tímto účelem se Francie spojila s Tureckem, které ve jménu Atatürkovy „národní přísahy“ napadlo severní část Sýrie s cílem vytvořit stát, do kterého by byli vykázáni turečtí Kurdové.

Zatímco válečné cíle těchto prvních čtyř agresorů jsou vzájemně slučitelné, cíle posledních dvou nejsou kompatibilní s ostatními.
Kromě toho jsou Francie, Spojené království a Turecko tři staré koloniální mocnosti. Všechny tři se nyní pokoušejí prosadit svou moc nad stejným trůnem. Válka proti Sýrii tak opět aktivovala jejich starou rivalitu.

Epizoda Daeš ve válce proti Sýrii a Iráku

Na konci roku 2013 Pentagon revidoval své plány v rámci strategie amerického admirála Cebrowského. Pentagon modifikoval své původní plány, jak odhalil Ralph Peters, a nahradil je plánem Robina Wrighta na vytvoření „Sunnistánu“, který by spojoval Sýrii a Irák.V září 2015 však nasazení ruské armády v Sýrii - coby překážky pro teroristy Daeš vytvořit „Sunnistán“ - zničilo projekty všech šesti hlavních partnerů v této válce.

Svobodná syrská armáda, Džabhat al-Nusrá, Ahrar al-Sham s vlajkami v Sýrii

V následujících třech letech války byly stanoveny další cíle: Na jedné straně vytvořit v rámci strategie Cebrowského nový stát, spojující Irák a Sýrii, a na druhé straně použít Daeš k tomu, aby zredukoval a přerušil Hedvábnou stezku, kterou se Čína pod vedením prezidenta Xi Jinpinga snaží znovu aktivovat, a udržoval tak kontinentální nadvládu nad „západní“ částí.
Syrsko-ruské vítězství a obrat Spojených států

Sestřelení letounu Il-20, k němuž došlo 17. září 2018, bylo příležitostí pro Rusko, aby ukončilo tuto vleklou válku a učinilo dohodu s Bílým domem, aby se postavili proti dalším agresorům. Je to prakticky totéž, sice v menším měřítku, jako reakce Ruska/USA nasuezskou krizi v roce 1956.

Nejen, že Moskva dodala syrské armádě protiraketové obranné systémy (S-300), ale také nasadila celý integrovaný systém sledování. Jakmile začne tento systém fungovat a syrští důstojníci budou vyškoleni a budou umět systém používat, což bude trvat nejvýše tři měsíce, nebude možné, aby západní armády přeletěly nad územím Sýrie bez povolení Damašku.

Prezident Trump již dříve oznámil, že hodlá stáhnout ze Sýrie americké jednotky. Poté však stáhl své rozhodnutí pod tlakem Pentagonu, a souhlasil s názorem generálů vyvíjet neustále tlak na Damašek po tu dobu, dokud budou Spojené státy vyloučeny z mírových jednání v Soči. Nasazení ruské armády - k čemuž dal pravděpodobně Bílý dům souhlas - poskytlo prezidentu Trumpovi příležitost donutit Pentagon, aby ustoupil. Pentagon bude muset stáhnout své jednotky, ale může zachovávat přítomnost svých žoldáků (pokud k tomu dojde, tak to budou Kurdové a Arabové z Demokratických sil).

Syrský ministr zahraničních věcí Walid el-Mouallem, který předstoupil před Valným shromážděním OSN, požadoval okamžité a bezpodmínečné stažení zahraničních okupačních sil - amerických, francouzských a tureckých.

Pokud Spojené státy odejdou, potom nebude možné, aby zůstaly francouzské a turecké jednotky. Izraelci nebudou moci přeletět nad územím Sýrie a bombardovat tuto zemi. Britové již Sýrii opustili.

Avšak Tel-Aviv, Paříž a Ankara stále doufají, že prezident Trump 6. listopadu neuspěje u voleb a bude zbaven funkce. Proto čekají na výsledky těchto osudových voleb, než se rozhodnou.

Pokud dojde k tomu, že Donald Trump vyhraje volby do Kongresu, vyvstane další otázka. Pokud se západní mocnosti vzdají válčení v Sýrii, kam se přemístí, aby mohly pokračovat ve své nikdy nekončící válce? To je opravdu realita, na níž se shodují všichni odborníci - vládnoucí třída Západu je již tak nasáklá krví a arogancí, že není schopna přijmout myšlenku, že by ji zatlačily nové asijské mocnosti.

Rozvážnost jim bude radit, že jakmile bude jednou válka ztracena, agresoři by se měli stáhnout. Ale intelektuální založení Západu jim v tom bude bránit. Válka na tomto území skončí jedině tehdy, až si najdou novou kořist, do které se budou moci zakousnout.

Syrský prezident Bašár Asad, ruský prezident Vladimir Putin a ruský ministr obrany Sergej Šojgu přihlížejí vojenské přehlídce na letecké základně Hmímím v Sýrii, 11. prosince 2017 

Pouze Spojené království se nějakým způsobem zamyslelo nad reakcí. Nyní už je jasné, že i když Londýn udržuje diplomatický tlak na Sýrii prostřednictvím tzv. Malé skupiny, pozornost Británie je již zaměřena na oživení „Velké hry“, kdy po celé 19. století docházelo ke konfrontaci mezi královskou korunou a carem. Poté, co Londýn vymyslel kauzu Skripal, a na základě „Zinovjevova dopisu“, právě „přistihl“ ruské „externí“ zpravodajské služby - které se snažily zjistit, co se proti nim chystá ze strany Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) - při činu.

Tato geopolitická doktrína je nezávislá na událostech, které slouží jako záminka. „Velká hra“ byla strategií britské říše. To, že ji současné Spojené království obnovilo, je důsledek Brexitu a politiky „globální Británie“. Stejně jako v 19. století povede toto protiruské uspořádání za nějaký čas ke zvýšené rivalitě mezi Londýnem a Paříží. Oproti tomu kdyby Theresa Mayová neuspěla - zároveň s otázkami, týkajícími se Brexitu a udržení Spojeného království v Evropské unii - všechny tyto projekce by byly zrušeny.

Jestliže Francie nyní zvažuje možnost opustit Střední východ, aby se mohla soustředit na oblast Sahel (tj. území v severní Africe na jižním okraji Sahary, pozn. překl.), tak postavení Spojených států je mnohem problematičtější. Od útoků 9/11 si Pentagon užíval jisté autonomie. Deset bojových velitelů ozbrojených sil již nedostává rozkazy od šéfa Společného sboru náčelníků štábu, ale pouze od ministra obrany.

Časem se stali skutečnými „místokráli amerického impéria“ - což je funkce, o kterou nechtějí přijít; nechtějí, aby je prezident Trump zbavil této funkce. Někteří z nich, jako např. velitel pro jižní Ameriku (SouthCom), mají v úmyslu pokračovat ve strategii Cebrowského navzdory varování Bílého domu.

Takže panuje velká nejistota. Jediný pozitivní krok se týká teroristů Daeš - tři roky západní mocnosti předstíraly, že bojují proti této teroristické organizaci, avšak současně je zásobovaly zbraněmi. V současné době Donald Trump nařídil zastavení této praxe v souvislosti s teroristickým státem - Chalífátem - a syrské a ruské armádě se podařilo zatlačit džihádisty. Západ netouží po tom vidět své přátele, „umírněné teroristy“ - nyní kvalifikované na „teroristy“ - aby se masově objevovali v jejich zemích. V důsledku toho, ať už to přiznávají či nikoli, doufají, že všichni budou v Sýrii zabiti.

Právě americké volby do Kongresu rozhodnou o tom, zda bude válka pokračovat v Sýrii nebo se přemístí na jiné bojiště.

25 komentářů :

 1. Test ze znalosti demokracie:
  Demokracie je:
  a) vláda zastupitelů
  b) vláda většiny
  c) vláda všech

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Demokracie ešte nikdy nikde od vzniku sveta nebola.
   Takže správna odpoveď na otázku:
   Demokracie je:,
   znie:
   Demokracie nie je.

   Smazat
  2. Demokracie po německu: Na proběhlé dvousettisícové demonstraci Proti rasismu zaznívaly od mikrofonu výzvy ke zničení židovského státu, k zavedení sankcí proti Izraeli, atd. To nevymyslíš ...

   Smazat
  3. Hitlera si také Němci vybrali v demokratických volbách :-)

   Smazat
  4. Demokracie je vláda všem podle třetího pádu českého skloňování. Vláda komu, čemu, = elektorátu, tomu ...

   Smazat
  5. 15:10
   Co tak zkusit předřadit druhý pád a použít oba? Otázka: Vláda koho?
   Odpověď: vláda lidu.
   Otázka: vláda komu?
   Odpověď: vláda lidu.
   Demokracie pak je vláda lidu lidu.

   Smazat
  6. 15.25 Tak zkuste současně, v těchto dvou pádech, skloňovat VLÁDA LIDU a TEN DOBYTEK.

   Podle praxe výkonu moci v tomto státě jednoznačně vychází TŘETÍ PÁD V PRAXI. Druhý pád se pouze krátkodobě používá jako KAMUFLÁŽ v předvolební rétorice, bez vlivu na reálný výkon státní správy.

   Smazat
  7. Podstatou tzv. demokracie či ježe, že staví na moci různých podvodnických šíbrů, podporovaných xindlem typu místních užgryndaných čechomužiků! Proto je pak takový režim v prdeli dřív než začal! S tzv. socialismem to nebylo jiný! A proto po něm taky ubohé místní trosky vzdychají! Je to režim moci podřadných lidí, ze kterého ti schopní dříve či později uprchnou a on se poté zhroutí sám jako domeček z karet ... pouze monarchická vláda je schopna postavit do čela národů skutečné génie moci a vložit zodpovědnost na bedra těch nejlepších z jeho synů a dcer!

   Smazat
  8. 6.01 Na ja... Takový Ferdinand I. Dobrotivý byl skutečným géniem moci. Moudře nám panoval plných 13 let, do roku 1848. Od smrti tohoto posledního korunovaného českého krále letos uplynulo již 143 let. Zodpovědnost potom vložil na bedra Franze Josefa I...

   Smazat
  9. Vláda "demokratů" jako byl například Hitler, který se k moci nedostal v demokratických volbách, jak se nám snaží namluvit korporátní demokratičtí fašisté.

   Smazat
  10. 12:34 A jiný Ferdinand se pro změnu zase proslavil v boji proti bolševismu! - https://www.armyweb.cz/clanek/postrach-vychodni-fronty-kral-bojiste-u-kurska-tezky-stihac-tanku-sdkfz-184-ferdinand-elephant

   Smazat
 2. Nevypadá to, že by někdo chtěl rozpoutat jadernou válku s Ruskem. Američtí demokraté "stáhnou ocásky".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak, a teď uvidíme pokrytectví v plné nahotě. Před časem nadlidé v Anglii, v čele s Terkou Mayovou rozpoutali peklo nad přiotráveným Skripalem. Poskoci USA hned vyhošťovali Ruské diplomaty, prstíky hrozili a válku div nevyvolali. A najednou na ambasádě Saudů rozporcujou novináře. Myslíte že se budou vyhošťovat diplomaté. Zapomeňte na to. Dnes už západní média zpracovávají příkaz jak vše zamést pod koberec. A velkej spravedlivej Tramp ze sebe udělá pokryteckýho pitomce. Takhle to chodí v demokracii.

   Smazat
 3. Koho by tam daly místo trumpa ještě horší svini je jasné že ničeho v Sýrii nedosáhnou. Syrská armáda a Ruské letectvo na to nemají džihádistické figurky.

  OdpovědětSmazat
 4. Z hierarchie potřeb každého člověka ční naprosto nejvýše potřeba bezpečí. Na této, pro všechny bez rozdílu, společné potřebě je nutno postavit společenský řád.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
 5. Není třeba se bát! Ratpáče zaháněj putlero-(pr)Assado-chamanejčíky v pohodě na útěk! - https://www.securitymagazin.cz/defence/f22-vydesily-587-nepratelskych-stroju-nad-syrii-1404061619.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak teda ti Rusove na nas zautoci, kdyz 4 Raptace zazenou cele ruske letectvo?

   Smazat
  2. Blbost! Jakých 587 strojů na Sýrií. To píše kdo? Chovanec ústavu?

   Smazat
  3. o může věřit jen naprostý idiot !
   Jednak nad uzemím suverenního státu nemají co dělat ! Takže zde létali jako agesoři. A po té, co zde Rusko instalovalo SS-300 a propojilo je v jednotný automatizovaný systém s ostatními prostředky PVO, tak zatím nad kontrolované území žádná letadla Fashigtonu, Usraele a NATO nelétají !
   A co se týká F22 ? Je to jen nejdražší nikoli nejlepší letoun současnosti ! Tyhle krámy vykazují již několik stovek přiznaných závad a pro SS-300 natož SS-400 rozhodně nejsou neviditelné.
   V boji také žádná sláva. viz. Business Insider: Proč F-22 ustoupil před Su-35C na obloze nad Sýrií . http://www.novarepublika.cz/.../business-insider-proc-f....
   Mají velmi špatnou manévrovatelnost, takže v blízkém boji je jsou schopny sestřelit i letadla o dvě generace starší. Pro piloty Pindosů se tak stávají kovou rakví.
   A proti hyperzvukovým zbraním, které Rusko má už ve výbavě, jsou jen naprosto bezbranné hračky.

   Smazat
  4. 18:25 Ty jo, to je článek! Pravdivej skoro jak by byl z Nový republiky!:-)))))))

   Smazat
 6. Neni mne moc jasne, proc se zapadni mocnosti cpou do Syrie. Jako jedine vysvetleni me napada, ze Israel (a tim i USA) se snazi rozestvat Araby a Muslimy jednoho proti druhemu. Podlemeho nazoru to presahuje meze legitimni sebeobrany.

  Proc se tam cpe Francie, ktera uz rozvratila Libyi, mne taky jasne neni. Posedlost zmenou rezimu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Izrael nebyl napaden, USA nebyly napadeny - tak jaká "legitimní sebeobrana"?

   Smazat
 7. Jenom aby další kořistí nebyly východní státy EU a Rusko. Brexit je mi podezřelý i referendum se dá zmanipulovat.

  OdpovědětSmazat
 8. Zirinovsky rekl ze rusove maji S-600 a S-700 takze na planete nic nevzletme pokud budou chtit. Ale treti svetova ma byt v Evrope (A. PIKE)

  OdpovědětSmazat
 9. Po sedmi letech ve vztahu k Wilsonovi se se mnou rozloučil, udělal jsem vše, co mu bylo možné, abych ho vrátil, ale všechno bylo marné, chtěl jsem ho zpátky tak moc kvůli lásce, kterou pro něj mám, prosila jsem ho se vším , Dělal jsem sliby, ale odmítl. Vysvětlil jsem mému problému někoho online a navrhla, že bych měl kontaktovat kouzelník, který by mi mohl pomoct, abych odnesl kouzlo, abych ho vzal zpátky, ale já jsem ten typ, který nevěří v kouzlo, neměl jsem jinou možnost než to zkusit, Měl jsem na mysli kouzelník, který se jmenoval Dr. Zuma zuk a já mu poslal e-mail a on mi řekl, že není problém, že všechno bude v pořádku před třemi dny, že se můj býval před třemi dny vrátil ke mně, Druhý den to bylo kolem 16:00. Můj ex mi volal, byl jsem tak překvapen, odpověděl jsem na volání a všechno, co řekl, bylo, že byl tak líto, že se všechno stalo, že se chtěl, abych se k němu vrátil, že mě tak moc miluje. Byl jsem tak šťastný a šel k němu, tak jsme začali znovu žít šťastně. Od té doby jsem sliboval, že někdo, koho vím, že má vztah problém, bych pomáhal takové osobě tím, že se na něj nebo ona k jedinému skutečnému a mocnému kouzelníkovi, který mi pomohl s mým vlastním problémem a kdo je jiný než všechny falešné ty venku. Někdo může potřebovat pomoc kouzelníka, jeho e-mail: spiritualherbalisthealing@gmail.com nebo mu zavolat +2348164728160, můžete mu poslat e-mail, pokud potřebujete jeho pomoc ve vašem vztahu nebo cokoli jiného. KONTAKTUJTE NYNÍ PRO ŘEŠENÍ K VÁŠEM PROBLÉMŮM

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.