Reklama

.

.

neděle 28. října 2018

My kacíři

Lenka Procházková
28. 10. 2018 
(příspěvek na České Konferenci pronesený v Kutné Hoře 20. 10. 2018)
Minulou sobotu jsem se účastnila setkání redaktorů internetového Svobodného rádia s posluchači, kteří přijeli z celé republiky a někteří dokonce z ciziny. Říkáme si rodina, neboť jsme spřízněni pohledem na svět a obavou o život budoucích lidí. Tentokrát jsme krom jiného debatovali o úpadku českého školství a devastujícím vlivu mainsteamových médií na smýšlení především mladých lidí. Nebyla to potěšující diskuze. Zazněl v ní ale i názor, že nedostatek vlastenectví u mladé generace je jenom dočasným jevem a že pokud by šlo opravdu „do tuhého“, geny děděné po předcích už od husitů se v našich dětech probudí. Rodina Svobodného rádia tuto ojedinělou povzbuzující glosu sice ocenila vděčným potleskem, ale když jsme se večer rozloučili a rozjeli se do svých blízkých i vzdálených domovů, k vychladlým televizorům a počítačům, křivka naděje temperovaná společným zážitkem znovu klesla. Ne až pod nulu, protože pak by z ní byla beznaděj, ale vrátila se k běžnému udržovacímu režimu, kdy alarm ještě nepípá, ale už se k tomu nadechuje. Jak to říkala ta vlastenka? Spoléhat se na geny a jejich náhlé hromadné probuzení? Ale vždyť to je téměř stejné jako spoléhat se na Blanické rytíře! Moje osamělé myšlenky dotíraly dál, a tak jsem si je v té probdělé noci aspoň zapsala pro širší použití.

Když tu krásnou legendu o spících záchranářích našeho národa, předávanou z pokolení na pokolení, přestaneme vnímat jako chlácholivé proroctví a zamyslíme se nad jejím skrytým významem, pochopíme, že budíček, potřebný k probuzení těch v Blaníku, držíme v rukou my sami. Umělý spánek, ve kterém pochrupují naše děti i mnozí zdětinštělí dospělí, jim sice umožňuje biologicky přežívat, ale jejich reagování na vnější podněty připomíná spíš Pavlovovy psy než odhodlané rytíře. Lidé přikurtovaní po dobrém či po zlém k jediné povolené pravdě a řádu nepatří k těm, co něco z vlastního popudu, rozmyslu a vůle zachraňují. Naopak! Fungují jako brzda v diskuzi, kterou klopotně udržujeme navzdory cenzuře. Přitom tvrdí, že jsou demokraté. Schovávají se za tu nálepku jako za štít. Ten však ochraňuje jen jejich lenost přemýšlet ve prospěch celku.

Tím celkem míním český národ. Politický národ, který existoval i v časech, kdy státní suverenita byla pouhým snem. Naši předkové ten sen změnili v realitu. Protože snili v bdělém stavu vědomí, rozpoznali tu chvíli vhodnou pro obnovení státnosti. Jejich suverénní kuráž a obětavost dnes ale zpochybňují i učebnice dějepisu. S jakými probuzenými geny tedy můžeme u našich dětí počítat? Vždyť rytířství ve vlasteneckém pojetí se pěstuje a udržuje promyšlenou výchovou. Z generace na generaci. Proč byla v době Protektorátu ve školách zrušena výuka dějepisu a české literatury? Podle hesla: Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti!

Tehdejší snaha okupanta o výmaz naší národní paměti sice byla jen krátkodobá, nicméně i tehdy, jak vím z vyprávění mé maminky, vznikaly ve městech a obcích tajné nedělní školy, v nichž dobrovolníci, především penzionovaní učitelé, předávali žákům zakazované vědomosti. Právě v této drobné, nepřetržité a riskantní činnosti je skrytý velkolepý smysl legendy o Blanických rytířích.

V době pozdější normalizace, kdy snaha o převýchovu byla měkčí ovšem zase delší, existoval samizdat, bytové přednášky, výstavy a bytová divadla. Naše dnešní Česká Konference a obdobná shromáždění dokladují, že tato tradice nebyla zapomenuta. Jenomže my, co jsme se sešli v tomto sále, nejsme školáčci ale spíš školitelé. Mám-li použít starodávný výraz – pak jsme věrozvěstové. Jeden z našich Mistrů, milovaný a statečný Zdeněk Mahler, už nás opustil. Úkol však zůstává a jeho rozsah je obtížné dohlédnout, protože si jen stěží dokážeme definovat, kdo je ten, nebo kdo jsou ti, kteří dnes vnímají náš národ jako nepřítele určeného k porážce, a proto usilují o převýchovu našich dětí. Fakt, že nejsme jediným záměrně ohlupovaným národem a že hlupství je šířeno globálně, nám leccos napovídá. Je to krutá nápověda, která v nás probouzí úzkost. Naše děti se sluchátky na uších tu úzkost nechápou, protože už jsou připojeni k jiným programům a školitelům. A tak jim připadáme jako stará garda, která je dávno mimo obraz i mimo hřiště. Dobromyslně nám od svých počítačových stříleček radí, už to vzdejte, vy věční kvarulanti a uznejte, že žijeme v nejlepším možném světě.

Na to je jediná stručně výchovná odpověď: Merde!

Francouzský filozof Voltaire, proslulý svými antiklerikálními výpady, ke stáru „zmoudřel“ a vysvětlil budoucím kacířům, že: „Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když docela uzraje.“ V Čechách jsme na uzrávání „kacířských“ myšlenek nikdy neměli dost času, dnes už jej nemá ani Voltairova Francie. Na rozdíl od ní jsme my ale nikdy neměli ani dost času usnout na vavřínech, protože každý delší spánek se mohl změnit ve spánek věčný. Pud sebezáchovy nás probouzel i z hluboké narkózy, raději jsme se nechali řezat zaživa. Milovaný a ctěný vlastenec Zdeněk Mahler se ve svých veřejných proslovech často skláněl před touto tradicí plebejského národa. Nepohrdal slovem lid, protože znal jeho dějinotvorný význam. Pojem lid zůstal v ústavě České republiky i dnes. Mnozí naši politici v tom spatřují pozůstatek starých špatných časů. Slovo národ se ale v těchto „nových dobrých časech“ už do ústavy neprocpal. Působí to jako formalita, ale je to záměr. Vynecháváním slov a jejich nahrazováním jinými to v Čechách vždycky začínalo, cenzurou a ničením státních symbolů pokračovalo a povalením hraničních kamenů vrcholilo. Ta třetí fáze nám teprve hrozí, ale naše děti, až na výjimky, se bezstarostně poflakují v Blaníku, vzájemně si pochvalují trendové oblečení a ani jejich chytré mobily jim nenapoví, že se blíží chvíle, kdy přijdou na řadu. Na řadu? K čemu? A proč? Žasnou a připojují k otázce udiveného smajlíka. Stihneme jim, v tom čase, který ještě zbývá, ozřejmit, že smyslem života není užívání? A že k projevení občanství nestačí třídit odpad? Recyklace našich biorobotů na přemýšlivé lidi nebude snadná. A žádné dotace od EU na tento projekt nečekejme.

Musíme je přesměrovat sami a dokonce navzdory směrnicím a smlouvám, které naši politici lehkomyslně podepisují. Nemysleme proto na odpočinek. My si odpočineme až v hrobě. Předtím nás ale čeká ještě hodně práce. Pro začátek navrhuji, abychom se přestali ostýchat pojmenovávat věci pravým jménem. Neříkejme veřejnost, když máme na mysli národ. Neříkejme tato země, když je to vlast. Neříkejme, že někdo nenaplnil očekávání, když prostě zradil. Nepravdivost nazývejme lží, slabošství zbabělostí a zohledňování cizích zájmů – kolaborací. Ti odvážnější mohou jít ještě dál a najít pravdivější název třeba pro ministerstvo obrany, pro veřejnoprávní média, pro neziskové organizace, pro humanitární bombardování a tak dále a podobně. Připadá vám to nicotné? Mně ne. Žijeme v informační válce a jenom užívání správných slov může vést ke správnému, tedy kritickému myšlení, které chceme u našich biorobotů probudit.

„V časech celosvětového podvodu se stává vyřčení pravdy revolučním činem.“ Pravil v polovině minulého století George Orvell.

V Čechách se tohle ale vědělo už od dob Husa a husitské revoluce. Zřejmě proto jsme se stali národem „kacířů“, neboť na počátku každé velké pravdy je rouhačství, které okolní svět vnímá jako nebezpečí a ohrožení. Zřejmě odtud pramení ta stálá snaha převychovat nás v tvárný dav, který už to dědictví, jež tvoří smysl českých dějin, nedokáže pochopit, natož závazně uchopit. Trendový dav, v němž každý jedinec volí okamžitou osobní výhodu a bez odporu konzumuje lež nadívanou sliby, které se nikdy nesplní. Dav, který se v další fázi pod praporem lidských práv a svobod změní v poslušné otroky.

Čas potřebný na to, abychom ten plán na kolonizaci lidstva i národů vlastním příkladem odporu dokázali zvrátit, ovšem pracuje proti nám. A žádný Hospodin nezastaví slunce na obloze, aby nám prodloužil šanci, jako tehdy Jozuovi. Ale i tak to musíme zkusit. Nic jiného než odvaha už nám nezbývá.

68 komentářů :

 1. Madam, užijte si svojí medaili. Už žádnou jinou jinou nedostanete.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud bude dalším presidentem ten buzerant, tak medaili dostane možná Janda, za mohutný výstřik.

   Vymazat
  2. ... potrefená husa zakejhala.

   Vymazat
  3. 23:16
   Anonyme jsi asi opravdu retardovaný pod jsi přesvědčen, že ta PANÍ kterou Ty nazýváš madam
   svoje přesvědčení o pravdě může nějak změnit nějakou medaili. Ona protestovala v době kdy ty jsi pravděpodobně ještě nebyl na světě. Protestovala proti komunismu. Ale v té době si ani v nejnorších snech (stejně jako většina obyvatel ČSSR) nedovedla představit tu hrůzu a bezmoc po zinsceenovaném hadráku v r. 1989
   Tak buď o té dobroty a napřed mysli a potom piš.
   Václav

   Vymazat
  4. Snad to ještě rozšířit, buďte té dobroty a nepište vůbec. Ještě lépe, nelezte sem. Nikoho tu nezajímáte.

   Vymazat
 2. Ta spropadena "lidska prava" mi dnes velmi ozrejmil posledni prispevek Ranni kavicky Terezy Spencrove............-- domov důchodců v německém Duisburgu vymyslel fígl: kousek od domova umístil falešnou autobusovou zastávku... staříci, kteří se rozhodli vyrazit do města, si tam posedí, nedočkají se autobusu, mezitím zapomenou, proč tam vlastně jsou, a vracejí se zase do domova... útěkářů notně ubylo... fascinující...
  Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/6285-ranni-kavicka-terezy-spencerove-28-10.html

  OdpovědětVymazat
 3. Gratulace k státnímu vyznamenání!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Paní Procházková, srdečné blahoželanie k dnešnému Vášmu vyznamenaniu. Veľmi ma to potešilo. MK

   Vymazat
 4. Asi jsem paranoidní, ale po zkušenostech, jak slyším výraz "Svobodné rádio", tak vidím Bakalu a Soroše. Už samotné slovo "svoboda", mně připadá odporné, spojuji si s ním svinstvo, lež a likvidaci státu. Naopak výraz "totalita", ve mně vzbuzuje naději na slušný život lidí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Njn nektera slova byla tak hojne zneuzivana,ze v cloveku primo vzbuzuji odpor......Ja to tak mam s "lidskymi pravy"....

   Vymazat
  2. 23:36 To je mi Vás líto.

   Vymazat
  3. 23:42 Ve mě budí lítost, když vidím špinávé, močí páchnoucí bezdomovce, kterým se za totality říkalo lidé a to jich jsou desítky tisíc, demokracie je svinstvo.

   Vymazat
  4. Takova nova cast multikultuury je taky diversity. Vypukly vrele vasne k mechacce a vareni a divak v TV sleduje jak vari potom se vsichni olizuji, mlaskaji a zerou . A divak se taky olizuje, ale nezere a dostane kulovy...Dalsi diversity jsou prilis tragicke.. Tak radeji o lidskych pravech , ktery jsou opravdu k Nezaplaceni...a obsahuji nekdy mene hororu.
   Takova zena bojuje a bojuja za ty prava a osvobozeni a kdyz ji nahodou vyhodi z prace /coz je dnes skoro nemozny/,manzel se povsem postara, je to jeho povinnost s rovnopravnosti zen...
   Kdyz ale manzel bojuje za lepsi svet a je vyhozen bez milosti z prace ,nebo jen tak ze prekazi aby novi lidskopravnici dostali zamestnani, /coz je dnes bezne/ ceka na nej doma treba pet paru oci , ktere se ptaji , to jsme zvedavi jak nas ted uzivis a poskytnes vse co chceme... A manzelka to vetsinou resi rozvodem. Protoze chce si udrzet zivotni uroven, chodit do drahych podniku , kupovat si nove silonove poncochacky a vystrkovat na lidi holou ...a kamaradky by ji dokonce pomluvili..
   Tak si najde rychle nahradnika.. Jo.
   U soudu manzelovi napari alimenty o to se staraji advokati/scuchly se soudcema, ovsem/, a manzel jim taky musi zaplatiti tucne Palmare a ku odivu pro soud neni zena clovek, ale pouhy PREDMET UDRZBY.
   Tedy manzel dostane povinnost platit take UUDRZBNEE. Tak jako potrebuje udrzbu automaticka pracka, traktor nebo hajzl. To neprichazi vsak levne jako treba instalater napr.
   Lidska prava opravdu k nezaplaceni. Vetsinou to vsechno manzel /vyhozenej/ nestihne zaplatit a jde do vezeni a ma zivot a existenci znicenou...Ovsem Rovnopravne. Pro zadne manzely ovsem Udrzbne neexistuje. Soudce rozkaze, ze musi jit a najit si praci...

   Vymazat
  5. A pak takovej manzel casto dopadne treba jako ten bezdomovec, opilec, zebrak v psychiatricke lecebne jen vyjimecne a na ulici...

   Vymazat
  6. 0:02 O ty bezdomovce se nebojte. Stávající demokraté je brzy nechají vymrznout.

   Vymazat
  7. Mám dojem, že slovo " demokrat " zaalo být sprostým slovem

   Vymazat
 5. Taky gratuluji paní Procházkové k vyznamenání od člověka, co tvrdí, že novináře je třeba střílet...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. On nikdy nic podobneho nerekl......Budete mit hodne bujnou fantazii

   Vymazat
  2. 23:41-dvě poznámky. 1.-paní Procházková není novinářka ale aktivistka za skutečnou svobodu slova, názoru. 2.,tím pádem dává smysl "střílení"těch promiskuitních!

   Vymazat
  3. Komu budou Sorošovi zaměstnanci chybět a nejsou to novináři.

   Vymazat
  4. Ovsem uz vod staryho Rakouska je pravidlem a vime ,ze kazdej vladou vyznamenanej, je taky Podezrelej..

   Vymazat
  5. 0:46-souhlas, málokdy se stává, že sympatie s vyznamenanými souzní, letos s tím nemám problém.

   Vymazat
  6. 23:41 To nejsou novináři ale kádrováci a hlasatelé jedné pravdy.

   Vymazat
 6. Na paní Lence oceňuji, že si našla cestu i na levicové shromáždění, jako třeba seminář v Litoměřicích. K vyznamenání ji blahopřeji. Není to žádný Zemanův služebník. Její nevýhoda je, že dlouho žila v uzavřeném prostředí disidentů a někdy se obtížně orientuje v tom, kde vlastně žijeme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0:20 A že těch podobných blbštajnu tam bylo co. Nepatrná skupinka levice, už nikdy nic neovlivní.

   Vymazat
 7. Odlehčeně: Co když to je jako v Matrixu, pořád dokola?

  Žijeme vlastně v kastovním systému, elity utrácejí a jdou si po krku, lidé brblají a často na elitní spory i umírají. Možná bude zapotřebí najít "vyvoleného", aby tento kolotoč zmaru a sobectví byl konečně přetržen, protože z lidstva se dík technologiím stává výkonná nemoc planety, ohrožujeme tím ale nakonec hlavně sami sebe.

  Pokud máme překonat tuto tíhu, navíc jako malý národ, pak nezbývá, než se snažit pochopit, jestli je vůbec možné elity změnit - jinak než sebevraždou celé (kulturní) západní křesťanské civilizace.

  Britové už zradili tolik lidí, a Amerika je okupována skrytou mocí, co ji vysává. Co se musí stát, aby to někdo zlomil? Jakou školu o 20.století otevřít, aby přebila konzumní lákadla? A je možné vůbec předurčený osud změnit?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pavle, dlouholetý na NR,nemohl byste "odlehčeně" psát častěji?

   Vymazat
 8. Jak bylo sepsáno o něco níž,
  "Čehon nechce umřít v kleče
  tak v kleče žije
  a katu brousí meče."
  Tak vypadá české vlastenectví. My jsme si asi nikdy nedokázali vybrat dobré vůdce. Snad vždycky to byli řiťolezci první kategorie, hrbící se před vrchností. Jedno, zda byla ona vrchnost ve Vídni, Moskvě, nebo v Bruselu.Ve vidině větších drobků na talíři jsme v každé době vyměnili o něco lepší přítomnost za výrazně horší budoucnost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale uměli, například Jiříkem z Poděbrad počínaje. No Zemana jen díky té bídě v podobě protikandidáta a to dvakrát. Když není výběr je vždy těžká volba, ale i taková má svou cenu. Nebo si snad myslíte, že by poserplína či dluhoš dali Lence medaili?

   Vymazat
  2. K oné vrchnosti:Před sedmdesáti lety jsem coby malý cvrček na prázdninách u babičky viděl hlouček dospělých na návsi. Byvše malého vzrůstu, si ti sedláci ani nevšimli, že jsem se mezi ně vmísil. A pamatuji si, jak jeden sedlák onomu přítomnému agitátorovi vstupu do JZD, řekl.„Pane, už náš starosta kdysi říkával, že to nejlepší pro nás přichází z Vídně, potom říkal že z Paříže, a vy teď říkáte, že to nejlepší pro nás přichází z Moskvy?“
   Vrchnosti po době krále Jiříka, panovníka dvojího lidu, už byly všechny protilidové. Včetně té dnešní.

   Vymazat
 9. Velká gratulace k zaslouženému vyznamenání.Mám ráda její komentáře, mám ráda knihy jejího otce. Obdivuji s jakou odvahou vyjadřovala svůj názor na církevní restituce. Přeji jí hodně zdraví.

  OdpovědětVymazat
 10. A dnes čtu,že tohleto ZOMBÍ dostalo nějakej metál od ruského pohunka z hradu, tak to už opravdu radši řád BÍLÉHO LVA bratrum Mašínum. Co je svobodné rádio, asi konkurent výborné EVROPY 2?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:52 ZOMBÍ? Tak takhle se mohl vyjádřit jen POTRAT.

   Vymazat
 11. Anonymnímu 8:52 - vůbec se nedivím, že zůstáváte anonymní. Vaše "jednoduchost" jednoznačně svědčí o vašich lidskýh kvalitách.

  OdpovědětVymazat
 12. 9:27 Hlavně,že ty jseš " chytrá ", jak svobodné radio MARUŠKO MILKO.

  OdpovědětVymazat
 13. 8:52 - HAJZLE ! Pani Prochazkova je vlastenka a ty jsi hemeroid v rektalu republiky.
  Ty ji zavidis jeji vysoke ocenneni. Tobe Cesi jednou nakopou prdel misto medaile z hradu !
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 14. Pani Prochazkova, mladi lide v Cesku po styku s barbarskymi narody, ktere jsou na ceste do Evropy, se zmeni do 24 hod. ke kmenovemu procitnuti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Světa znalý SUPER nepoznávám Vás. NENECHTE SE VYPROVOKOVAT K VULGARITĚ A BUDETE OSLAVOVÁN.

   Vymazat
 15. SVĚTA NEZNALÝ--- OBYČEJNÝ BLB.Ty bys tu prdel potřeboval nakopat už dávno.A tvuj nebo Zemanuv metál si strč také do prd...

  OdpovědětVymazat
 16. Civilizační tempo, které prožíváme, drtí národní i mezinárodní kulturu. Zejména pak zcela manipuluje myšlením mladých lidí, kteří již sami zjistili, že nechat se téci v "mejnstrýmu" je nejen pohodlné, ale i výnosnější, než samostatné myšlení - které je i samo o sobě bolestivé. Mladá generace žije své carpe diem a jakékoliv ohledy humanistického typu jsou jen zdržováním od "plnohodnotného" života. A samozřejmě - mladá generace nemá prožitky válek, úzkosti o stát, národ, něco obětovat pro "vyšší princip" je pro ni nesmyslné, na oběti jsou přece žoldnéři, stejně jako na embarga, sankce, vydírání. Je to příjemné "já nic, to oni". Vše špatné se dá svést na druhé a za vše dobré, činěné jinými, se pochválit sám. Jen prosím neotravujte ovzduší české kotliny takovými zplodinami, jako je pravda vítězí, kecy o cti, právu, spravedlnosti. Nechte rozepnout křídla lidské patologii, vždyť i její nositelé jsou také lidé. Jen společně s Hitlerem a také někdejší českou ligou všechny síly proti židobolševismu.
  Včera byl vzpomínán legionář Jiří Švec, velitel divize legionářů na Sibiři, která se vzbouřila a nechtěla proti sovětům bojovat, navíc v žoldu a na rozkaz západních interventů USA, Británie, Francie a z východu Japonska - musel zakročit i Masaryk rozkazem, nevměšovat se do věcí SSSR . Jenže to carské zlato, to nedalo spát snílkům o budoucí Legiobance. Nezdá se komické, že legie dorazily do Evropy, aby zde bojovaly proti Německu-Rakousku za 2 roky po válce, v r. 1920. Zatím co české jednotky bojující v rámci Rakouska-Uherska byly doma již v říjnu a listopadu 1918. Tak se nedivme, že Rusové na Sibiři považují ještě dnes české legie za okupanty a válečné paliče a že jejich odsun přes Dálný Východ byl snahou zasahovat válečně do vzniklého SSSR ve prospěch a pod taktovkou světové diktatury kapitálu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ještě že jsme tam měli Haška. Ten kdyby už tenkrát mohl, napsal by asi něco jiného, než Švejka.

   Vymazat
 17. Paní Procházková je buditelka současné doby. Hlásá revoluční myšlenky, ve smyslu toho Orwellova výroku a jejich formulace je originální. Pokud takovýto člověk dostane státní vyznamenání, ke kterému ji gratuluji, není zase tak zle. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taky blahopřeji paní Lence Procházkové k vyznamenání . Jen mám obavy , že jako buditelka nové doby z té pozice ve které se nachází v Česku nikoho nevzbudí . Její místo je v parlamentu nebo v senátu . Ale tam ji mezi sebe notoričtí škůdci Česka nepustí .

   Vymazat
 18. Jiří Jírovec29. října 2018 14:34

  Blaník není program. Jeho mýtus byl rozmetán Cimrmanem: Kdesi je skupinka lidí, kteří spolu mluví a zabývají se rozkazy, které padají shora a nařizují, jak si mohou Vítové blahopřát k svátku. Naoko vyjedou, ale národu nikdy nemůže být tak zle, aby nemohlo být ještě hůř, tak co.

  Lenka Procházková nenachází odvahu k tomu, aby řekla, že nikoli EU, ale naše vlastní zrůdné zákony jednou zničí to, čemu říkáme národ a vlastenectví. EU nás nenutila, abychom přijali zákon, který umožňuje ghettizaci naší společnosti, nenutila nás, abychom označili 40 let z našich dějin za protiprávní. EU nás přece nenutí, abychom do Národního muzea dali bustu jednoho z viníků 1. světové války. To dělají "naši" šmejdi, kteří jsou u moci.

  Lenka Procházková má pravdu, když píše, že za Protektorátu byla zrušena výuka dějepisu a české literatury. Proč ale nedodá, že stejný dopad má činnost ÚSTR a již zmíněný zákon?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu. Nechceme po paní Lence více než může pochopit? Buďme rádi, že se nedala na stranu Mašínů.

   Vymazat
  2. Pane Jírovec přesně tak. Nelze donekonečna jen trochu kritizovat co se děje ale ukazovat i východiska. Je zklamaná z disentu ale kdo je jen trochu vnímavý věděl kam to povede. Parazitovat se nedá na věky. Metál si zaslouží a měla by se snažit se dostat do parlamentu.

   Vymazat
  3. 14:34 - Jirovce,
   pani Lenka Prochazkova nemuze nic rikat primo, protoze zije v prdelakove, kde maji nejhorsi cenzuru v Evrope !
   Ona muze pouze NAZNACIT !
   Vy v Kanade take stale jen naznacujete , protoze mate kreteny v Ottawe !

   Ale Trumpova revoluce napravi nejen Kanadu , ale i Cesko - coz je pouze otazka casu.

   A potom uzakonime nasi svatou Konstituci a ukrizujeme cenzory na Staraku.
   AT ZIJE PRESIDENT TRUMP !

   Vymazat
  4. 14:34 - Jirovce, mas vubec nejakou medajly - Ty ?
   (Z Kanady ?)...Kdyby jsi neutekl tak pozde, tak by jsi nejakou mel.
   Ja mam "RASISTICKOU" medaily za rozvoj prumyslu z Pretorie od "rasisticke" vlady...(JAR)
   Uz davno bych si z ni nechal udelat zuby , ale protoze je "rasisticka", tak se k ni modlim.
   NICK HONOLULU - svetlonos and messenger of truth.

   Vymazat
  5. USTR je jen ucelove"ideove" zviditelneni "nekterych"...V republice jsme zili a prezili vsichni,ale nekteri se potrebovali "odlisovat"Proc asi?

   Vymazat
  6. Prosím Vás, co chceme od PIRÁTOVA za zázrak, vedeného dem.nty z ČT, opět se včera předvedli v plné nahotě v Událostech a komentářích na závěr.

   Bláznivá Viktorka Witowská si pozvala mladého buřta nebo buřtici (nevím co to bylo, mělo to velké kozy a oholené vousy?) z historického ÚSTAVU AV, pro oblast výzkumu večerníčkových a komiksových postaviček!!! I takovýmto řemeslem se Praha může pyšnit, k nevíře?!

   Já byl v tu ránu jedno ucho, čekal jsem a dočkal jsem se! Na přetřes ve 22:45 přišel chytrý motýl Emanuel a hloupá a naivní víla Amálka, pokračovalo, vždy blbou blondýnou Šmoulinkou!

   Vyustěním debaty bylo, svolat další SUMMIT odborníků ze všech zainteresovaných intelektuálních kruhů Prahy, pod záštitou AV-ČR. A jednou provždy vyřešit zapeklitý problém??? VYcenzůrovat motýla Emanuela a odbarvit na černo, věčně blbou blondýnu Šmoulinku? Zatím nedořešeno ...

   ••••••••••••••••••••

   Paní Lenko Procházková, též gratuluji a konstatuji, pokud se takovéto nápady z nudy z PIRÁTOVA viz. Witowská a "akamedici", neroztrthají na kusy, zákonitě skončíme vysvobozeni v Čínské prd.li a budeme, ještě jásat radostí!?

   Oční plastici v Praze (PIRÁTOVĚ), budou mít kšefty do přešití posledního pražského draka.

   •••••••••••••••••••

   Jestě poznámka ke ghettům p. Jírovce, jsou potřeba! Nedá se nic jiného dělat, všichni se do Prahy nebo Canady natrvalo nedostanem?! My jsme v pasti, předešlých i současných parazitujících Českých politických šmejdů a jejich parazitujících Českých zákonů (peníze za plození pozdějších, též parazitujících, nepřizpůsobivých individuí)! Tato situace ZATÍM, nemá jiné východisko a z PIRÁTOVA ho u nás nečekám, Vy máte plno důležitějších starostí, jak naložit se svoji blbou Amálkou a Šmoulinkou!

   Já Vás trochu uklidním ohledně té ghettizace, regionální političtí šmejdi, zkoupili plno zemědělské půdy za babku, a "překonvertovali" ji přes noc na stavební parcely (to jistě znáte) a nyní se perou o neprosazení, vyhlášení ghétt oblastí. Jejich hamižný podvodný záměr, by tím byl zmařen, kdo by chtěl stavět nový domek v ghettu???

   Ramón

   Vymazat
  7. https://uloz.to/live/!WW7wKUMgUmZO/jak-prazska-intelektualni-luza-zdevastovala-a-nadale-devastuje-diky-sve-zhovadilosti-a-neprisbusobyvim-individuim-severozapadni-cechy-z-prahy-je-sama-vystrnadila-a-presunula-k-nam-viz-stehovak-r-vitek-6-mkv-avi-jpeg-mp4


   Večerní Most ve všední den po 22 hodině (cigi-kapela v bytě!) ...

   Vymazat
 19. Svobodné radio, to je jako radio Jerevan? Takže samá lež! Já poslouchám vynikající EVROPU 2

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Poslouchejte si co chcete, z vás moudrého neudělá ani kdybyste poslouchal čtení z děl největších myslitelů světa.

   Vymazat
  2. poslouchej dále možná vystuduješ universitu Seroše ale rozumu Ti to nepřidá. Už víš co jsi
   hoka-kluk nebo kluk holka? Nebo jiný exemplář.
   Václav

   Vymazat
  3. Víš velký kulový, jenom blbě kecáš eurohujere...

   Vymazat
 20. Skvělý článek! Není v něm nic, s čím bych nesouhlasil. Myslím, že paní Procházková si ten včerejší metál plně zaslouží!
  Jirka

  OdpovědětVymazat
 21. ÁÁÁÁÁÁ madam obšťastněna nic neříkajícím metálem od samotného BOHA světa, bude nyní rozhazovat svá přihlouplá moudra. Ta která neví na které straně je.Jednou tady, podruhé tam, kam vítr tam plášť HNUS.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nezazlívejte ji pocit zklamání ze zrady těch, se kterými spolupracovala dříve. Takových je nás více a nebude to dlouho trvat, kdy budeme opět většinou, do příštího zklamání! Takový je osud idealistů oproti pragmatikům moci! Nepatříte k těm druhým?

   Vymazat
  2. 16:24 Co je podle vás ta zrada? Já osobné žádnou nevnímám.

   Vymazat
  3. 16:31-právě jste potvrdil, že patříte k těm druhým, tudíž to nevnímáte.

   Vymazat
  4. 15:33 Jediný, kdo rozhazuje svá přihlouplá moudra jste vy člověče! Vaše vstupy jsou pozitivní v tom smyslu, že dokáží vybudit některé další diskutující k odpovědím vskutku vydařeným. Často se i člověk zasměje... Jak útěšné v dnešní době. S tím jsme přežívali za bolševika, že jsme si z něj dělali srandu. Co ty o tom víš chlapče? Jojo, teď si dělaj lidí srandu z tebe.

   Vymazat
 22. Kdyby spousta z vás raději napsala co od Procházkové četla... A problém mnoha, co tu prskají jedovaté sliny, je v tom, že chápou, že Procházková je odvážná žena, která se nebojí říci svůj názor, a oni by to nikdy nedokázali. Mít vlastní názor a hájit ho pokud přináší poznání, je skutečně na medali. Takových lidí je na světě málo. Přes všechna rizika, která jim to přináší, stále jsou. A to je dobře. VAL

  OdpovědětVymazat
 23. K dokreslení současnosti a částečně i východisek se hodí přečíst od D.Rushkoffa knihu Život,s.r.o. Paní Lence Procházkové by ten socialismus nepřipadal, s těmi lidmi co jej žili, tak neutěšený.

  OdpovědětVymazat
 24. Ta Prochazkova si asi hodne dlouho nezasukala:-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ty zas nevysral, a tak ti to jde z huby

   Vymazat
  2. 19:50 Paní Procházková je už ve věku, kdy není sexem posedlá. Ona jen tak dobře vypadá, hlupáčku. Částečně to bude zapřičiněno asi i tím, že žije v souladu sama se sebou a svým svědomím. Obdivuji jí.


   Vymazat
 25. Paní Procházková, taky gratuluji a děkuji bohu, že jste nezapřela otce a nezblbla jako valná většina vašich souputníků z Charta 77, kteří dnes mlaskají s mainstreamem.

  OdpovědětVymazat
 26. Rád paní Procházkové blahopřeji k zaslouženému vyznamenání. Možná by prospělo, pokud by alespoň mlčky uznala, že proti dnešnímu mainstreamu, byli ti skuteční komunisté v zásadě pevnými vlastenci.
  Mimochodem, stojí za povšimnutí, kolik germanismů obsahovala čeština ještě v roce 1938, že jich za Protektorátu nepřibylo, že za celé to období do listopadu roku 1989 germanismy vymizely a do do jazyka se žádné rusismy nevloudili, že čeština se slovenčinou se sblížily v podstatě rovnoprávně, že ale od změny režimu je čeština deformována nejen anglicismy, ale pražštinou dřívějších adolescentů s „módním“ chrčením, éáním atd., jak ho co první od západu donesli naši "finančníci". Je pozoruhodné, jak může tu příšernou češtinu, například Marcely Augustové, trpět nejen vedení ČT, ale i Rada RaTV. V pravdě, vlastenci. Vzpomínám, jaký řev svého času vydali poslanci PČR při pokusu o zákon na ochranu jazyka. Slováci, jako zřejmě zdravější národ, ho mají.
  Spoléhám na jisté probuzení, až dojde na hospodářskou krizi, která nás nemine a která, bohužel, může být i krizí vedoucí ke zhroucení systému. Což už lidstvo, tentokrát, přežít nemusí.

  OdpovědětVymazat