Reklama

úterý 16. října 2018

Osmičky Alexandra Solženicyna

Alexandr Solženicyn
Mirko Raduševič
16. 10.2018  Literárky
22.září roku 1967 byl ze Sovětského svazu vyhnán jeden z největších ruských spisovatelů Alexandr Solženicyn. Byl to akt, kdy se vrcholní političtí představitelé snažili jej vymazat z vědomí občanů, co se mohlo jen těžko podařit u národa, který rád čte a navíc se spisovatel svým odchodem stal ještě slavnějším. Bylo to období Studené války, kdy literatura byla důležitější než je dnes.


Sovětští představitelé měli rok počkat, aby letopočet končil na číslo osm. Osmičky mají v Solženicynově životě osudovou moc. Letošek je plný spisovatelových výročí a mnohé se o velkém ruském autorovi píše. Narodil se v roce 1918, zemřel v roce 2008 a v roce 1978 přednesl svůj slavný projev na Harvardu ke své knize „Souostroví Gulag“. Ten projev byl důležitý z toho hlediska, že západní média o projevu psala jako o šokové terapii, která změnila způsob myšlení a chápání světa milionů Evropanů, a to i přesto, že Východní Evropa se snažila jakékoli informace o spisovateli utajit. Západ tehdy ještě netušil, že ani jemu není Solženicyn nakloněn, o tom později.

Zatím se to neprojevovalo, ale jedna z osmiček v životě spisovatele je pro svět rovněž důležitá, a to je rok 1968, kdy dokončoval knihu Souostroví Gulag, ve které předvídal osud Ukrajiny a píše: „S Ukrajinou to bude velice komplikované.“ Dále uvádí: „Psát tato slova mi doslova způsobuje fyzickou bolest, vždyť Ukrajina a Rusko jsou spojeny v mé krvi, v mém srdci, v mých myšlenkách. Ale má rozsáhlá zkušenost s Ukrajinci v táborech mi ukázala, kolik je v nich vůči nám zatrpklosti. Naše generace zaplatí za chyby našich otců… Nechme je žít, ať si to (nezávislost) zkusí. Brzy pochopí, že tím rozhodně nevyřeší všechny problémy. Vždyť každý region je jiný, někde se lidé považují za Ukrajince, někde za Rusy, někde ani za jedny či druhé… Ukrajina ve svých dnešních sovětských, formálních hranicích není celá skutečně Ukrajinou. Některé oblasti na levém břehu Dněpru nepochybně tíhnou k Rusku“; (české vydání z roku 1990 přeložené z pařížského vydání z roku 1975, díl třetí, strana 31, poznámka pod čarou).

Názory Solženicyna mimo knihu bylo možnost číst v roce 1981 v exilovém časopise Ruská mysl (Русская мысль) vycházející v Londýně a stejné vyšlo v Rusku v časopise Hvězda ale až v roce 1993.

Solženicynovy názory nebyly, jak by se předpokládalo vždy na Západě přijímány pozitivně. George Marchais, který byl předsedou francouzské komunistické strany od roku 1972 až 1994, se postavil proti a zahájil proti ruskému spisovateli tažení. Obvinil Solženicyna, že je zastánce Vlasovců a že je jejich spisovatelem. Další, francouzský básník ruského původu Alain Bosquet nazval Solženicyna „netvorem hrdosti“ a jeho dílo označil jen za „vynikající žurnalistiku“. Styl, kterým Solženicyn psal, mnozí nenazývali literaturou. „Řada intelektuálů kritizovala Solženicyna: někteří si mysleli, že nemá velký literární talent,“ napsal známý francouzský novinář, předseda spisovatelské organizace Akademie Gancourt Bernard Pivot v týdeníku Express. Názory velkého ruského spisovatele nesedly ani jeho krajanovi, rovněž emigrantovi v USA (bydleli blízko sebe, hodinu a půl jízdy autem a nenavštěvovali se) básníkovi a nositelovi Nobelovy ceny v roce 1987 Josifu Brodskému. Když v roce 1995 Solženicyn vyslovil své dnes již všeobecně známé názory, že Rusko se stalo ochráncem hodnot, které Západ zradil, Brodskij napsal, že je to naprostý nesmysl. „Jde o obyčejnou demagogii, kdy pouze minus nahradil (Solženicyn) plusem. Jako politik je - absolutní nula.“

Jednoduše řečeno, Alexandr Solženicyn vyvolal na Západě určitý rozruch, a to nejen svými názory, ale již i zjevem. Západní média o něm psala asi v tomto duchu: Účes a rudé vousy, jako pravoslavný kněz. Vyzařoval z něj hněv „starého věřícího“ člověka s pohledem kněze, kdy jeho mohutná postava a rétorika pravoslaví, antimarxismus spojený s jakousi jeho domorodou ideologií, hřmícím hlasem nad devalvací všech hodnot, který odhaloval slabou věc světa, který „postrádá odvahu zemřít“.

Rozpaky Západu nad slavným spisovatelem souvisí také s jeho slavný projev „Rozdělený svět“ (A World Split Apart ) na Harvardově univerzitě v červnu v roce 1978, ve kterém obvinil Západ z obecného úpadku. Pro přítomné to byl šok. Jednak ani nemluvil anglicky a přednáška byla simultánně tlumočená, ale především se mnozí jeho slovy cítili být uražení. Projev se dá shrnout do věty, že se jednalo o kritiku individualismu, materialismu a liberalismu. Profesor historie na Harvardově univerzitě Richard Pipes tehdy označil spisovatelův projev slovy: „Slyšeli jsme ničivý útok, který zasáhl moderní Západ, který byl obviněn ze ztráty odvahy, sebeúcty a ze sebeklamu. Vypadalo to, jakoby řečník právě utekl z pekla a odsoudil nás obyvatele očistce za to, že nežijeme v ráji.“ Přitom, když Solženicyn mluvil o západní morálně zkrachovalé kultuře, představil se, že mluví k Západu jako jeho přítel. Odsoudil západní politiky a diplomaty za jejich slabost v jednáních s Moskvou, jak uvedl „proti celosvětové a dobře promyšlené strategii komunismu“. Podle něj Západu mohou pomoci v jeho boji jen morální hodnoty a prezident Carter si musí vybrat mezi konfrontací a spoluprací se SSSR. Velké pobouření mezi profesory a studenty vyvolalo to, když Solženicyn odsoudil americké protestní hnutí proti válce ve Vietnamu, a to slovy, že Vietnam je záminkou k mobilizaci národa.

S chováním ruského spisovatele v USA souvisí i styl jeho zdejšího života, kdy se naprosto izoloval ve svém sídle v kopcích málo lidnatého státu Vermont. Zde si vytvořil oázu starověkého Ruska, uzavřen před cizinci a novináři a navíc udržoval jen sporadické kontakty s místní ruskou komunitou. Americké noviny o něm tehdy napsaly, že jde o zbohatlíka, který „vede svatou válku“. Zklamaný Západ a zejména jeho intelektuálové psali do novin o něm a o svém zklamání se závěrem, že Solženicyn není ani spisovatel, ani historik a že je pouhým kronikářem své smutné osobní zkušenosti. Jedním slovem je to šílenec. I u nás známý italský spisovatel Carlo Cassola napsal do deníku Il Mondo, že v případě Solženicyna se jedná o pompézního řečníka, který je bezcenným spisovatelem, kdy každý provinční zpravodaj píše lépe. Další velký italský literát Alberto Moravia ho nazval „slavofilním nacionalistou“ a Umberto Eco pro změnu mluvil o „průměrném Dostojevském“.

V té době Alexandr Solženicyn představoval jak nebezpečí pro komunismus, tak se stal nepřítelem konformních západních spisovatelů.

I přes nevoli určitých západních kruhů a intelektuálů Solženicyn neustal ve svém boji a stále, jak mohl, poukazoval na nedostatky Západu a jeho kultury. Evidentní se to stalo při bombardování bývalé Jugoslávie letadly NATO. Stejně jako jeho projev na Harvardově univerzitě se stalo věhlasným prohlášení k tomuto bombardování, které citovala tehdy západní média: „Nejhorší na tom je, co se dnes děje. O bombardování Srbska těžké mluvit. Nejhorší je skutečnost, že nás NATO přemístilo do nové éry. Stejně jako Hitler si pohrával s dobrodružstvím a Německo vyloučil z Ligy národů ...Stejně Spojené státy a NATO hodily za hlavu OSN, kolektivní bezpečnostní systém, uznání suverenity států. Začaly tím novou éru: kdo je silnější a může si vše dovolit… To je děsivé.“

Boj Solženicina proti Západu ještě zesílil po rozpadu Sovětského svazu a dostal navíc jiný náboj. S rozpadem v roce 1991, Solženicyn doufal a viděl naději, jak napsal v ruských novinách v té době, že by mohlo vzniknout nové uskupení, které by mohlo vést k vytvoření sjednoceného slovanského státu zahrnujícího Rusko, Ukrajinu a Bělorusko, v němž by vzkvétala alternativní kultura.

Když se nakonec slavný spisovatel v roce 1994 vrátil do Ruska, postavil se proti excesům, ke kterým došlo v průběhu 90. let 20. století se zaváděním kapitalismu v Rusku. Navíc se postavil proti ukrajinské nezávislosti. Těšil se ze vzestupu Putina a oživení národního cítění. S Putinem jej spojovala představa, že Rusko je „jedinečné“ a „jiné“ na rozdíl od západní liberální kultury. Opět se postavil silně proti Ukrajině a v jednom článku napsal, že volání genocidy holodomorů na Ukrajině v roce 1932-33 bylo „krutou bajkou“ utvářenou ukrajinskými nacionalisty. Tento článek přišel ve stejnou dobu jako rozhodnutí Státní dumy ve stejném smyslu.

Solženicyn to v Rusku obzvláště v Jecinově éře neměl vůbec jednoduché. Sice jej všichni uznávali, ale byl jim proti srsti se svojí kritikou dravého kapitalismu. Byl na druhé straně také kritizován i jinými, že svými knihami zničil SSSR a pro jeho nacionalismus jej zejména příznivci komunistů nazývali „vlasovcem“. Jeho kritikem se tehdy stal i filosof a spisovatel Alexandr Zinovjev, který měl podobný osud jako Solženicyn a v mnohém jsou jeho knihy označovány za významnější pro rozpad SSSR než Solženicynovy (například „Zející výšky“ - 1976 nebo „Zářná budoucnost“- 1978). Zinovjev prohlásil: „Nespojujte mně se Solženicynem. Mezi námi je obrovský rozdíl. To je člověk minulosti, který přináší jen zpátečnictví. Já jsem člověkem budoucnosti. Byl jsem a dosud jsem prozápadní.“ V narážce na Solženicyna dodal: „Neočekávám, že bych se měl stát učitelem někoho, ať v politice nebo obyčejném životě. Jsem pěšákem.“
To byla evidentní narážka a kritika vztahu Putina a Solženicyna. Tito dva si velice rozuměli a jeden vychvaloval druhého. Krátce před svojí smrtí v roce 2007 ruský spisovatel na adresu prezidenta pronesl: „Putin přinesl pomalé a postupné znovuzrození Ruska.“ Předtím Vladimir Putin navštívil spisovatele v jeho domě, kde mu sklonil poklonu tím, když prohlásil, že velká část jeho politického programu pro Rusko „do značné míry odpovídá tomu, co je napsáno Solženicynově díle“.
Osud tropí paradoxy. Nakonec bývalý důstojník KGB se stal přítelem velkého kritika této organizace, který mu byl navíc rádcem.

118 komentářů :

 1. on svým postojem pomohl rozbít socialismus a pomohl k rozpadu SSSR, kdežto Západ si pokračoval ve svém hnití dále. Jeho řeč byla jen bohapustou řečí. Kde se v těch lidech v USA bere to drzé sebevědomí? Copak oni se nestydí za své předky, kteří vybíjeli Indiány, vozili černochy z Afriky a mají na svědomí Mnichov a My Lai? To je přesně stejné, že se Němci ale vůbec nestydí za svoje SS předky. Solzenicin zradil svoji zemi a jedním projevem, kterým i třeba šokoval prohnilý Západ nemohl svoji vinu setřít. Nemám k němu pozitivní postoj. On zase tak velký spisovatel nebyl, jeho "cena" byla jen v tom, že pomohl rozbít SSSR.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Solzenicyn se povazoval za ruskeho patriota. Rusko mu bylo ze vseho nejdrazsi na svete. Co tim myslite, ze zradil svoji zemi? Co to blabolite?

   Smazat
  2. Anonymní 6:50

   Zřejmě má na mysli to, že se spojil s nepřítelem a posloužil jako užitečný idiot k útokům na svou zemi(také u nás takoví byli(a jsou)). Těmto lidem se často říká "dobroserové". V jádru třeba ani nejsou špatní nebo podlí, možná jsou i idealisté, ale reálnému světu nerozumí a pokud se k něčemu pustí, nadělají víc škody než užitku. Pak chodí zadumaně, rozčarovaně kolem trosek a snaží se vymyslet různé teorie zkázy, jen aby si nemuseli přiznat, že chyba je především v jejich blbé hlavě. Není asi nic moc příjemného dojít poznání, že jsem měl v něčí hře zájmů roli dobromyslného prosťáčka, který byl jen použit a zahozen.

   Smazat
  3. odpoveď - sám sa prehlásiť, no dobre, ale ako o ňom hovoria doma - to je rozhodujúce, poznám kopu Rusov, dokonca aj tých čo sa priženili na Slovensko - a tí hovoria to, čo som napísal, aj Havel mal svojich obdivovateľov, no a čím vlastne bol - priživoval sa na peniažkoch zo Západu,

   Smazat
  4. Mohl se povazovat za co chtěl, v konci psal na zakázku, ne však v prospěch své země

   Smazat
  5. Dělat z nýmanda "spisovatele" jen proto, aby posloužil vládě USA je stejná ubohost jako dělat z nevzdělaného kulisáka Havla dramatika !! Oba posloužili především sobě a zaoceánským páničkům a oba byli jen představiteli toho co dokáže šikovná propaganda s neuměteli !!

   Smazat
  6. Srovnání Solženicina a veš-krny je nesouměřitelné, a to jednou provždy! Dílo Solženicina právem patří do zlatého fondu ruské literatury, i když některá z nich pouze okrajově, zatímco starej vaněk tam bohudík nebude nikdy.

   Smazat
  7. Solženicin byl důstojníkem RA a jako takový jednal tak, že gulag bylo to nejmenší, co ho mohlo potkat.

   Smazat
 2. Mne by zajimalo, co si o Solzenicynovi mysli ti rusofobove, co porad smesuji Rusko a komunismus, jestli ho taky nenavidi, protoze byl Rus.

  OdpovědětSmazat
 3. no bol to v podstate podliak, kadečo vymyslel, kadečo prifarbil na čierno, ale už jeho útek - tsss - z vojny. keď otvoreným listom žene napísal veci ktoré sa písať nesmeli, a aj vedel, že ho za to zavrú, a to preto, aby sa vyhol útoku do ktorého sa mu nechcelo, jeho väzenie bolo čisté, bol dôstojníkom, nehladoval, ale mal zničenú budúcnosť, a tak ako Havel, aj on sa dal na cestu špinenia vlastného hniezda, a bral aj odmeny za pevné"antikomunistické" postoje,čítal som jeho diela všetky, popravde, v kadečom mal dobrý úsudok, a aj ten nebol jeho, ale jeho okolia, ale je aj pravdou, a on to pochopil a aj deklaroval na Západe,že ponižovaním iných sa väčším nestanem, a toto Západu dnešných dní sa vymstilo. A Ukraina ? - všetci vedia že je to zlepenec, piatich regiónov bez spoločnej minulosti, a aj budúcnosti, pracovitý a snaživý Východ, Malorossia, a prepitá Halič - dodnes je tomu tak. A potom propaganda o holodomore, akože to spôsobili Rusi, trt, hlúpy a nenažratí jevreji, ktorý v čase nedostatku sa spijili s keťasmi na vidieku a poskupovali obilie, vyhnali ceny a roľníctvo v dobrej viere, šak dajako bude vymenilo zrno za alkohol a keď prišlo neúroda, zásoby mali iní a tak zjedli voly, a bolo ... keďže vrchnosť ovládli tí s čiapočkou ... nešťastie bolo na svete, holodomor bol aj v Poľsku, v tých častiach ktoré okupovali Poliaci po r. 1921 - a tam Rusi neboli, hald bol aj v USA - Steinbeck - Ovocie hnevu, ale tomu sa veru publicity nedostalo .... samotní Rusi majú presne spočítané kto prešiel Gulagmi, išlo o cca 5% obyvateľstva, a ani spolovice to nebolo také ako popisoval soLŽEnicn - Rusko ním pohŕda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jeho kritika Zapadu ve zde pominutem dile Rusko v troskach presne sedi.Jeho bigotni pravoslavi to ponekud kazi.Na hladomoru ma krome neurody podil take politika Trockeho,ktery nemel poneti o zemedelstvi a snazil se pozvednout Ukrajinu jakymsi prechodem na industrialni stat(sic!)

   Smazat
  2. v podstate žiadna agrárna politika v tej dobe neexistovala, kým si "hore" neuvedomili, že nakŕmiť CCCP nemôžu oraním volami, kone tú ťarchu ťažkej černozeme nezvládali, a nezačali vyrábať pásové traktory, a tie sa nemohli použiť na pár hektároch,mali vzaor, USA - a nehanbili sa okopírovať to dobré čím sa USA honosia dodnes,teda dovčera, aj tu ich Rusi predbehli, a zjavne nemali čas Stalin a spol, - jeho výrok, to čo Západu trvalo 100 rokov my musíme za 10, inak nás zožerú - a pragmaticky vyhlušil tárajov a mudrlantov, a bolo - inak, základom hospodárstva za Stalina boli družstvá - a tie boli súkromné !

   Smazat
  3. Pro 7:46 to byl záměr a ne neznalost zemědělství, to byla přímá diverze (bylo snadné Ukrajince přesvědčit, aby pozabíjeli voli - víme co jsou zač a jak skákali na majdanu na popravě vlastního státu). Trocký byl spojen se západem a západ zároveň neprodal obilí i když za něj nabízel SSSR platbu ve zlatě.

   Smazat
 4. Příčinou ovládnutí ovčanů v 89 roce byl také zidealizovaný západní svět. Byl jsem vychováván v tom že všude je chleba o dvou kůrkách a důležité je nebýt líný protože to je matka všech neřestí. Složenicyn si také západ idealizoval a teprve když jej poznal osobně pochopil že to neni pro lidstvo cesta do budoucnosti jako mnoho jiných u nás. Parazitizmus narostl do takových rozměrů že se zvrhl a zdegeneroval. Proč by mělo s ním Rusko pohrdat? Podobné zvraty v historii Čech máme také. Děsí mě tupá nenažranost současné elity národa.

  OdpovědětSmazat
 5. Abychom pochopili, co se vlastně po roce 1989 v Evropě i v SSSR stalo, je dobré si přečíst Solženicynovu knihu "Rusko v troskách". Za vším stál buď nekonečný Gorbačův naivismus nebo podlost. Tak dlouho "uvolňoval napětí" podle rad západních politiků, až přivedl na buben celý východní sektor. Lidská práva jsou jenom velice vágní zástěrka pro jakoukoliv lumpárnu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Solženicinova kniha Rusko v troskách svědčí o tom, že ke konci života otočil v názorech o 180 stupňů a zmoudřel. A o tooom to je, někdo během života zmoudří, někdo zůstane pořád blbej a i umře jako blbej ...

   Smazat
 6. Teda nechci být urejpaný, ale Solženicyn byl vypovězen z SSSR až v roce 1974.

  OdpovědětSmazat
 7. Rusko vždy "ach ta jejich věhlasná demokracie " vyhnalo nebo zabilo své nejlepší lidi. TO platí i pro dnešek! Proto je po všech stránkách na tom dnes tak špatně a bude huř.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rusko samo bylo obětí! To řádění v roce 1917 měli na svědomí žiďáci! To oni vyhlásili Rusům a Rusku otevřenou válku. Přečti si knihu 200 let pospolu právě od Solženicyna!

   Smazat
  2. 9:58

   Přesně tak. Předběhl jste mě. Nikoli Rusko, ale Izrael vyhladil nejlepší z Rusů - podle příkazu Talmudu "Nejlepší z Gójů musí být zabiti!".

   KOMUNISMUS = JUDAISMUS
   SSSR = ŽIDOVSKÁ ŘÍŠE

   Jediné, co Rusové podělali, je to, že se nechali židy a svobodnými zednáři (frontovou organizace Židovstva) zmanipulovat proti svém carovi a k jeho svržení, což otevřelo cestu k bolševizaci a židovské invazi do Ruska. A že část Rusů propadla komunistickému modlářství.

   Od té doby ten kdysi veliký slovanský národ Rusů již neexistuje. Od té doby se z Rusů stali ožralí sovětští mužici a bílí negři. To je krutá daň za zradu svého cara, vládnoucího z Boží milosti.

   Smazat
  3. Vy dva a co těch 8-10milionu mrtvejch dalších lidi, také pozabíjeli Židé? ne Stalin vy chytráci.

   Smazat
  4. 10:53

   Ano. Stalin byl židovská loutka, poslouchající svého loutkovodiče Lazara Kaganoviče.

   Smazat
  5. Víte nechci psát na Vaši adresu neco hanlivého. Proto napíši toto: Vy zde předvádíte nic než tuctový nepromyšlený názor, který tak člověk může slyšet většinou jen v mainstreamu, třeba v naši televizi. Většina lidí vystupujících v televizi, především politiků, to jsou hlupáci, kteří nic pořádně neumí. Lze je přirovnat ke kytaristům, kteří se naučili na kytaru hrát za jeden měsíc. Není nic horšího než povrchnost.

   Smazat
  6. předchozí sdělení, tedy 11:52, patří pro 9:42.

   Smazat
  7. 11.52 Radosta a Forever Slav jsou dva totožní ynteligenti (možná jeden) co se zde předvádí. Forever Slav v učení zase pokročil, minule tady hlásal něco jiného.

   Smazat
  8. tady author zapomel zminit jeho knihu "200 let pospolu", hovorici o souziti s zidy v rusku od r1917-1995!
   zajimava kniha kdo mezi zidy zil tak vi co jsou to zac,ale hlavni zajimavost je za tato knoha nebyla zatim prelozena do anglictiny!!! proc asi??? hhh

   Smazat
  9. 10:16 Je to pořád totéž! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/image02021.jpg

   Smazat
 8. Zase se zdejší "HURÁ SLOVANÉ", považující se za rusofily, přičemž oslavují bolševickou genocidu Rusů a také neo-bolševickou Putinovu genocidu Rusů, pěkně odhalují.

  Zdejší osazenstvo by si neměli říkat rusofilové, nýbrž SOVĚTOFILOVÉ.

  Alexandr Solženicyn byl ruský patriot, který odhalil zvěrstva sovětského režimu, prováděné proti ruskému národu. A že na konci války odmítl dále bojovat? Není divu - poté, co viděl, co Rudá armáda spáchala za zvěrstva v Německu a Polsku (v Německu Rudá armáda znásilnila 1 000 000-2 000 000 žen, v Polsku 200 000 žen). Nelze se potom divit, že někteří ruští vojáci toho měli plné zuby. Nemluvě o tom, jak se sovětský režim zachoval k ruským válečným zajatcům, kteří padli do německého zajetí - miliony těchto ruských válečných zajatců skončili ve vyhnanství na Sibiři či v gulazích. O krutém a tragickém osudu vlasovců ani nemluvě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jako měli vojáci smeknout čepice a pustit skopčáky domů? Proboha, demagogu, nacisti vypálili tisíce a tisíce obcí a měst, bestiálně povraždili ženy, děti, starce, muže! A to mělo zůstat bez odezvy! Jejich právem bylo povraždit všechny Němce bez rozdílu! A mimochodem, v knize Žena v Berlíně autorka píše "raději Rusa na sobě, než Američana nad hlavou".

   Smazat
  2. 9:58 Ty budeš spíš, "navždy blbý". Možná i blbější.
   Protože jen tací dávají svou blbost na odiv.

   Smazat
  3. Ad Forever Slav - zajímavé, odkud berete tento postoj, vám asi neříkají nic Solženicynovy názory v závěru jeho života! Holt, všímáte si jenom to, co si přejete.

   Smazat
  4. 10:09

   To jsou prachsprosté výmluvy.

   Když ruská armáda po porážce Francie v napoleonských válkách vstoupila do Francie a Paříže, nedošlo k žádným vlnám masového znásilňování a rabování. Rusové neznásilnili miliony Francouzek. Rusové se zachovali vůči civilnímu obyvatelstvu ohleduplně. Rusové odsud odešli. A Rusko ponechalo Francii nezávislost.

   Když Rudá armáda dobyla Německo, Rudá armáda vyznásilňovala prakticky veškeré oblasti, které dobyla. A SSSR sebral Německu nezávislost.

   Když ruská armáda osvobodila jihoslovanské národy od krutého osmanského jařma, nedošlo k vlnám masového znásilňování a rabování. Ruská armáda odsud odešla a Rusko ponechalo jihoslovanským národům nezávislost.

   Když Rudá armáda "osvobodila" východní Evropu od německé Třetí říše, Rudá armáda vyznásilňovala a vyrabovala prakticky veškeré oblasti, které "osvobodila" (u nás v Československu k tomu naštěstí došlo o něco v menší míře). A SSSR sebral "osvobozeným" národům nezávislost.

   Aneb elegantní, šlechetnou a upřímnou carskou monarchii nahradila krutá asiatská deposcie.

   To je jeden z mnoha důkazů, že SSSR NENÍ JEDNO a TOTÉŽ, CO RUSKO. SSSR NEBYL RUSKÁ, NÝBRŽ ŽIDOVSKÁ ŘÍŠE - ŽIDOVSKÝ-CHAZARSKÝ KAGANÁT, kde židovští chánové vládli (a dodnes v Rusku vládnou) porobeným Rusům. SSSR byl v jistém slova smyslu pokračovatel mongolsko-tatarské Zlaté hordy. S tím rozdílem, že této novodobé "Zlaté hordě" šéfovali nikoli mongolsko-tatarští chánové, ale židovští-chazarští chánové.

   PS: "Proboha, demagogu, nacisti vypálili tisíce a tisíce obcí a měst, bestiálně povraždili ženy, děti, starce, muže!"
   ...

   Nevím o tom, že by Němci znásilnili miliony ruských žen. Miliony ruských žen znásilnila sionistická Rudá armáda po VŘSR. Němči též nevyhlazovali ruské křesťany po milionech až desítkách milionů a nepronásledovali pravoslavnou církev. To prováděli bolševici.

   "A mimochodem, v knize Žena v Berlíně autorka píše "raději Rusa na sobě, než Američana nad hlavou"."
   ...

   To můžete vysvětlit těm německým ženám, které byly hromadně znásilňovány vojáky Rudé armády. Rudoarmějci znásilňovali vše, co mělo vagínu. Mladé i staré ženy, dospělé ženy i děti, živé i mrtvé ženy. Národnost zde nehrála roli. Rudoarmějci znásilňovali zkrátka vše. Všechny ženy - Němky, Maďarky, Polky, Češky, Slovenky, Srbky, atd. Dokonce i ruské ženy, propuštěné z nacistických koncentračních táborů.

   A zvláště část rudoarmějců obzvláště milovala vrážení různých věcí do vagíny (během znásilňování či po jeho skončení) - ať už košťat, nožů, skla, bajonetů. To měla část Rudoarmějců velmi v oblibě.

   Řada žen byla často znásilněna více než 10-20x za den.

   Rudoarmějci se chovali jak Mongolové a husité dohromady. Nic jim nebylo svaté.

   Rudá armáda byla ARMÁDOU TÉ NEHORŠÍ SPODINY Z ÚZEMÍ SSSR - armáda sodomitů, pedofilů, kriminálníků. To chcete oslavovat?   Smazat
  5. vvenc

   Solženicyn svoje postoje nezměnil. Jediné, na co v závěru života změnil názor, jsou židé a Západ. Ale to je tak vše.

   Smazat
  6. Také si prosím zjistěte počínání západních osvobozeneckých jednotek ve Francii a Německu, a jak se asi cítili obyvatelé Drážďan, kteří byli vybombardování bez milosti na prach (utečenci, ca 50-60000..). Také se nám dostalo, když si "spletli" Drážďany s Prahou. Jinak se tomu v armádě říká náhradní cíl...

   Smazat
  7. 14:09

   To nikdo nezpochybňuje. To však nic nemění na sovětských zločinech výše.

   Smazat
  8. "vyznásilňovala" Huuuustý. Chlape, vás je tady škoda. Vy byste měl na protektorátním ministerstvu osvěty sepisovat slovíky.

   Smazat
  9. Forever Slav buď u toho vyznásilňování v Německu osobně byl nebo nám tady tlumočí vzpomínky svého dědečka. Vyznásilnění celých oblastí Německa 10-20x denně vyžaduje obrovské množství vojáků. Forever Slav nám dluží výpočet počtu vojáků, kteří vyznásilňování mohli páchat.

   Smazat
  10. 22:00 Známý ruský pravoslavný historik a publicista Profesor Vadimír Machnač napsal, že režim v stalinském SSSR byl mnohem horší než ten Hitlerův v Německu, tedy že ruský voják pomohl ve WWII. zvítězit většímu zlu. "Proč?" - ptá se profesor a současně odpovídá: "Rusko by prohrálo válku s libovolným Německem: monarchistickým, demokratickým či fašistickým. Nicméně ani jedno z toho Německo nebylo. Ono bylo nacistické a prohrát s ním si Rusko dovolit nemohlo, protože by přestalo existovat jako národ. Proto zvítězilo. A nezvítězili v ní mladí komunisté, Stalinovy děti, ale staří vojáci vychovaní ještě v tradičním duchu pravoslaví či islámu!" Tedy de facto bývalí vojáci z WWI. a jim patří všechen vděk!

   Smazat
 9. 9:58 Ty budeš spíš "navždy blbý" a možná i blbější.

  OdpovědětSmazat
 10. T6éž ad 9:58. Nevím, zda ze Solženicyna není dělána modla "za účelem" propagandy antirusismu. Na druhé straně se pilně píše, že Rusové jsou nekulturní barbarský národ a že teda by se přeci jen urodilo? Čajkovský, Dostojevský, Turgeňěv, Tolstoj, Šostakovič, Gorkij .... - to pro mnohé, nejen zaprcatělé čecháčky, není kultura, to jen velký antisemita Wagner..... byl tím pravým "kulturtrégrem".
  Kolik milionů civilistů povraždila, kolik ruských žen znásilnila, kolik set Lidic v Rusku vyrobila nacistická armáda a její pomocníci z prohitlerovské koalice (Maďarsko, Španělsko, Slovensko, Chorvatsko, Bulharsko, Itálie, Finsko, Pobaltské státy? Kolik set tisíc lidí vyvraždila a kolik Ležáků nadělala polská armáda pod vedením polského diktátora a 1. nacisty v Evropě Pilsudského v době jeho vpádu do rodícího se SSSR, jak likvidovalo Polsko občany Ukrajiny a Běloruska na okupovaném území SSSR 1920-1939, jaké masakry nadělali agresoři z Británie, Francie, USA a Japonska při své intervenci do vznikajícího SSSR, jaké čeští legionáři? Takže všichni výše uvedení zřejmě byli, jako masoví vrazi a násilníci vynikajícími učiteli pro Rudou armádu. Ostatně kdo vyvolal 2. světovou válku a nese přímou odpovědnost za více jak 100 milionů lidských obětí: V. Británie, která šla na ruku nacistickému Německu v naději, že si také něco ze SSSR uzurpuje do seznamu svých kolonií, Francie, Itálie a státy - poskoci Hitlera, jak byly výše vyjmenovány. I tyto země nesou odpovědnost za všechny Osvětimi, holokaust, všechno násilí, barbarství a zločiny, také za 360 tisíc obětí německé okupace ČSR 1938-1945.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 10:34 - bezvadný koment, souhlas! Ten Foreverslav nedělá reklamu, spíš ostudu.

   Smazat
  2. 10:34

   Bezcenné argumenty na úrovni "Vy zase bijete černochy!".

   Btw. co je špatného na tom, že Richard Wagner byl "antisemita"? To ke kritika židů zločin? A jó, já vlastně zapomněl. Mj. "zlým antisemitou" byl i Dostojevský. Viz:

   Dostojevský naprosto pravdivě o židech:
   "Také to je zajímavé, že se Židu pěkně žije, kde je národ dosud neosvícený, nebo nesvobodný, nebo hospodářsky nevyvinutý. Tu se Židu daří nejlépe. Místo toho však, aby svým
   vlivem zvyšoval úroveň vzdělanosti, posiloval osvětu a rozvíjel v domácím obyvatelstvu hospodářské schopnosti – Žid všude tam, kde se usadil, usiluje o to, aby byl národ rozvracen,
   vtlačován do tmy nevědomosti a aby šířena byla nelidská a bezradná bída mravní i hmotná a
   s ní ovšem i zoufalství. Na okraji ruské říše můžete se otázati domácího obyvatelstva: „Jaká je
   ta síla, která pohání Židy po všechny časy?“ Dostane se vám jednomyslné odpovědi: „Bezcitnost a chtivost nalokati se našeho potu, naší krve!“ A skutečně, veškerá činnost Žida směřuje
   k tomu, aby domácí obyvatelstvo setrvávalo v plné odvislosti od Židů, z níž není východiska.
   Využívají k tomu i – zákonů. Ano, to Židé dovedou, těžiti z práva a zákonů. Dovedou se přáteliti s těmi, od nichž a na nichž závisí národ. Neměli by proto stále reptati, že mají málo práv.
   Už si Židé ve své dravosti a náboženské nenávisti vydobyli nad domácím obyvatelstvem až
   příliš mnoho práv. Jen se ohlédněte po těch zástupech vítězných a nadšených, poněvadž se
   dnes vyskytují už i nadšení Židé vyznání židovského a pravoslavného (vždyť Žid pokřtěný je
   právě nejnebezpečnějším Jidášem, zrádcem a nepřítelem Rusů!). Vše je v jejich rukou! Banky, obchod, průmysl – ba už i půdy se zmocňují. A přece je zapotřebí, aby národ žil skuteč-
   ným životem i plnil své přirozené poslání a nebyl pouhým galvanisovaným trupem v rukou
   Židů a bursiánů. Připouštím, není snadné pochopiti a popsati čtyřtisícileté dějiny takového národa, jako je židovský, ale to rozhodně a určitě vím, že jistě není národa na světě, který by tolik bědoval a žaloval na svůj osud, stále, za každým slovem i skutkem, na své podřízení, na
   své utrpení, na své mučednictví. Pomyslíš si nakonec, že to nejsou oni, kteří vládnou v Evropě, že ne oni spravují a ovládají bursy, stejně jako politiku, vnitřní záležitosti a morálku
   států.
   Vezměte ruské Židy. Stále volali po právech, kterých neměl ani ruský národ, naříkali a žalovali, že jsou odstrkováni a mučeni a že teprve pak, až jim budou přiznána větší práva, bude
   možno od nich žádati, aby plnili povinnosti ke státu a domácímu obyvatelstvu. Pak ale přišel
   car Osvoboditel, zrušil nevolnictví a osvobodil ruský národ. Kdo se však vrhal první na něj
   jako na svojí oběť, kdo těžil z jeho slabostí, kdo jej spoutal svými zlatými pouty, kdo vystřídal
   na tak mnohých statcích statkáře, kteří sice značně těžili z národa, ale přece jen neničili sedláků, byť i z důvodů sobeckých – aby neničili pracovní síly. Co je však Židu do pracovní ruské
   síly? Vezme si svoje a jde dále! Žid, který vloží své peníze do zakoupení statku, aby si vrátil
   investice i s úroky, vymýtí lesy a vysaje všechnu sílu a mízu zakoupené půdy. Zkuste to však
   ozvati se proti Židům. Jaký pokřik se ozve hned v zápětí z řad Židů a židofilů, co to bude řečí
   o porušování zásady hospodářské svobody a občanské rovnoprávnosti! Jaká však rovnoprávnost, je-li tu zjevný talmudský „stát ve státě především vždy a všude“?
   ..."

   Smazat
  3. "...
   Vím, že Židé, až přečtou tyto řádky, budou volati do světa, že je vše lež a pomluva, že lžu a věřím všem těmto nesmyslům jen proto, že neznám čtyřtisíciletých dějin „těchto čistých andělů, kteří stojí mravně
   výše všech ostatních národů, tedy i našeho milovaného národa.“ Co udělali Židé v Americe?
   Sotva byli černoši osvobozeni, vrhli se Židé na ně a zotročili je sobě, svému průmyslu, svému
   obchodu, svým potřebám. A jak dovedou prostý lid opíjeti kořalkou, aby snadněji dokončili
   lichvařením dílo zkázy!
   Chcete-li psáti dějiny tohoto plemena, statisíce podobných příkladů naleznete všude. Nemusíte choditi do knihoven, prohrabávati zaprášené staré knihy, je to zbytečná námaha, nemusíte
   ani s místa, od svého stolu, stačí natáhnouti ruku po prvních novinách a rozhodně v nich najdete něco o Židech, co vás bude zajímati a co vás přesvědčí, že jsou stále stejní a že jsou také
   jejich činy stále stejné. A to vám vysvětlí vše a nemusíte ani znáti čtyřtisíciletých dějin židovského národa. Tak mi někdy napadá: jaké by to asi bylo, kdyby v Rusku žily místo tří milionů
   Židů tři miliony Rusů a místo osmdesáti milionů Rusů osmdesát milionů Židů? Jak by se dařilo Rusům, jak by s nimi Židé zacházeli? Trvali by na rovnoprávnosti? Dovolili by jim volně
   se modliti? Neučinili by z nich svých otroků? Anebo lépe řečeno – nesedřeli by s nich přímo
   kůži? Nevybili by jich, nevyhubili do základů, jak to činívali s cizími národy ve starověku a
   jak o tom vypravují jejich dávné dějiny? Židé ovšem vykřikují do světa, že jsou mezi nimi
   dobří lidé. Můj Bože, copak v tom spočívá otázka? Ano, jsou dobří lidé. Byl snad pařížský
   J. Rothschild špatným člověkem? My tu však mluvíme o celku a o idei židovství, která
   zaplavuje celý svět. Ne nadarmo vládnou v celé Evropě na bursách Židé, ne nadarmo uvádějí
   v pohyb kapitály, ne nadarmo ovládají úvěry, ne nadarmo jsou pány mezinárodní politiky a ne
   nadarmo věří, že blíží se jejich království! Ano, Evropa stojí na okraji propasti, všeobecné,
   společné, strašné záhuby." - Fjodor Dostojevský, Deník spisovatele   Smazat
  4. Antisemitismus, stejně jako současný antirusismus nemá v kulturní společnosti co dělat. To bychom museli jít do počátku vyhnání Židů z jejich pravlasti, dokonce bychom se museli podívat na zákony křesťanského středověku a novověku, které upravovali život židů v ghetech a jejich nerovnoprávnost - ale také "židovský groš". Obecně já zavrhuji jakékoliv ztotožňování ideologie diktátorů s míněním občanů, byť jakkoliv opracované propagandistickým "mejnstrýmem". Nemyslím, že všichni Němci byly ztotožnění s nacismem (i když u nás volilo 92 % Němců nacistu Henleina a jeho poslance), že všichni Italové byli tělem i duší souvěrci Musoliniho, Španělé Franka, Slováci Tissa.... I dnes štvavé vysílá ČéTé proti Rusku, dirigované diktaturou kapitálu, nevyjadřuje mínění všech občanů ČR a nemalá část Čechů nepodlehla domácí goebbelsovštině.
   Západní Evropa stojí skutečně na pokraji vlastní záhuby, vlastní vinou, je znásilněna kapitálem a nemá sílu z toho vybřednout. Žije nebo je živena v nové podobě jakéhosi euroatlantického nacismu s představou, že je "über alles", že je jí proto vše dovoleno, že snad byla povolána svými bůžky či hitlerovskou "Prozřetelností" k tomu, aby komandovala a diktovala zbylému Světu, jak musí skákat. Nezvládá ani "hry a chléb", ale jen důtky, šibenice a hromady mrtvol, které jsou pro ní jako hromady zlaťáků. Tento (n)euroatlantický nacismus si snad dal za cíl v bestialitě předběhnout vše, co dokázal Adolf Hitler. Ale Západní Evropa a USA se mýlí, zbytek Světa ji předčil dalece v humanitě a hledá cesty k porozumění mezi národy bez válečného běsnění, jejím cílem je MÍR a zase MÍR a ne války a terorismus, vyděračství, zlodějství, rozvracečství!
   I Kuciak je obětí dehumanizace euroatlantické civilizace, která zahodila svoji kulturnost a vydala se cestou "carpe diem".

   Smazat
 11. Krutý osud Vlasovců? Za koho Vlasovci bojovali? Za nacistické Německo! A pamětníci vědí, jak bezohledně Vlasovci vraždili i u nás civilisty, ve snaze se probojovat do USA zajetí na konci 2. světové války. Dnes jsou i připomínáni "Češi" "odvlečení" po válce do gulagů. Tedy pokud to byli Češi, tak to byli "legionáři", kteří masakrovali ruské občany poté, co SSSR uzavřelo brest-litevský mír. (A že některá města na transsibiřské magistrále, kde legionáři "operovali" proti tamním občanům, nechtějí leginářům stavět pomníky? Možná, že u nás přijde doba, kdy budeme stavět pomníky Hitlerovi, ale v Rusku nejsou tak "pokrokoví".) Ale byli to především ruští emigranti, kteří v rámci občanské války v SSSR se dopustili hrdelných zločinů a poté utekli do ČSR a později získali občanství ČSR. Skutečně, sovětská moc měla velmi dobře zaznamenané zločiny proti občanům SSSR a nezapomněla! Ale zřejmě hodně zločinů prominula!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:48

   Uvádět jako zdroj sovětskou moc, která prakticky ve všem lhala, to se teda povedlo. :DDDDDDDDDDDDD

   Vlasovci byli hrdinové, kteří bojovali za osvobození Ruska od bolševismu. Od židovského jařma. Pro ně (a měli pravdu) byl Hitler menší zlo, než sovětský režim.

   Bělogvardějci byli též hrdinové, bojující za svobodu Rusi. Bili akorát bolševické vrahy, kteří vyhlazovali ruský národ.

   Českoslovenští legionáři jsou bohužel smutnou kapitolou - byli nadějí na osvobození Ruska z okovů bolševismu. Bohužel vlastizrádce, poloviční žid a svobodný zednář Masaryk/Redlich uznal bolševickou vládu (a její uznání horlivě prosazoval i ve světě, ač moc dobře věděl o krutých bolševických zvěrstvech) a nakonec nařídil stažení československých legionářů z Ruska a vydal Rusko do rukou komunismu.

   Btw. stavění pomníků nacionálním socialistům by vám vadilo, ale stavění pomníků bolševickým masovým vrahům neo-bolševickou Putinovou vládou v Rusku vám nevadí?

   Smazat
  2. 11.18 Tak se na ty bolševické vlády podívejte, a hledejte v nich RUSY ... budou na málo významných místech. I na nižší orgány bolševického Ruska, později přejmenovaného na SSSR.

   Cara s celou rodinou rozhodl popravit nerus, provedl nerus. Gójim rozhodovalo po revoluci pramálo... no jeden ano, nějaký Gruzínec, rodák z Gori, nedostudovaný pravoslavný seminarista... Josif Vissarionovič Džugašvili Stalin, "Koba"... sám Gój v poli...

   Smazat
  3. 12:04

   Doplnil bych, že vražda ruské carské rodiny Romanovců (což byla jedna z největších tragédií a katastrof v dějinách Slovanstva a lidstva) byla ŽIDOVSKÁ RITUÁLNÍ VRAŽDA. Byla to duchovní košerová porážka pravoslavného Ruska.
   https://russia-insider.com/en/history/was-murder-tsar-and-his-family-cabalistic-ritual-killing/ri24182?utm_campaign=related-articles&utm_source=/en/history/was-murder-tsar-and-his-family-cabalistic-ritual-killing/ri24182

   http://smoloko.com/?p=18239

   Smazat
  4. 12,19
   ŠKODA,ŽES V TÝ DOBĚ NEŽIL,MOHLI TO VZÍT Z JEDNÝ VODY NA ČISTO!!!!!!!!!

   Smazat
  5. 13:18 Anebo spíš ty tady, putlerprde! :))) - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Smazat
 12. Otázka pro zdejší osazenstvo:

  ruský car Mikuláš II. x sovětský vůdce Stalin

  Koho byste zvolili?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad Forever - co Vy vlastně o tom opravdu víte! Myslím, že si pletete dojmy a pojmy. Stalin vyhrál světovou válku, zachránil zdroje před vydrancováním a zničené Rusko, 12 let po válce, vystřeluje první umělou družici Země a chvíli po tom kosmonauta.

   Smazat
  2. vvenc

   Stalin Rusko nezachránil. Stalin se podílel na žido-bolševickém vyhlazování Rusů. Ruské zdroje naopak vydal ruku cizáků - do rukou židovských cizáků (kteří je ovládli po VŘSR skrze bolševismus), kterým sloužil většinu své vlády jako pouhá loutka.

   Velká vlastenecká válka byla porážkou Rusů, kdy bylo akorát udrženo židovské jařmo nad Rusí a žido-bolševická genocida Rusů mohla pokračovat.

   Mj. sovětská éra naopak znamenala zpomalení technologického vývoje a modernizace ruské země.

   Btw. neodpověděl jste na otázku. Koho z nich byste zvolil?

   Smazat
  3. Navždy Otroku, je vidět, že v Ješivě jste dával dobře pozor. Pokračujte tak dál, možná dostanete i nějaký kus plechu - metál. Ale v US nedělní škole vám to už ani rozumné děti nekriticky neberou...

   Smazat
  4. 12:10

   Bolševický mysliteli, právě že USA ovládají židé - ti samí lidé, kteří spáchali bolševický holocaust Rusů. Chápete?

   Smazat
  5. 12:10

   PS:
   1) Píše se to Forever Slav (Věčný Slovan) a vyslovuje se to "forevr slav".

   2) Můžete odpovědět na otázku výše, koho byste si zvolil - ruského cara Mikuláše II. nebo sovětského vůdce Stalina?

   Smazat
  6. Forever Slav Vy jste kus blba Stalin udělal z Ruska úspěšnou průmyslovou velmoc a díky tomu nakopali do zadku nejúspěšnější kapitalistickou velmoc třetí říši. Stalin ve své době zachránil Rusko i všechny Slovany kteří by jinak vyletěli komínem. Bohužel se v Rusku po jeho smrti od něj odklonili zrádci a jsme tam kde jsme.

   Smazat
  7. Stejně by ta vebež Romanovská vychcípala,to množení mezi sebou a hemofílie by to popohnala!

   Smazat
  8. Nechte toho blba 11:28 a dále být, nestojí za diskusi- on nediskutuje, on poučuje. Zřejmě týmová práce... blahopřeji. Prosím změňte si tu nicotu (nick), uráží to pocit slovanství ve mne

   Smazat
  9. souhlas s Forever slav!!! zidi jsou iniciatory a podpurci vseho zleho na tomto svete!!! kdo s nima a mezi nima zil vi o cem mluvim!!!

   Smazat
  10. 13:22; 13:38

   Vyjadřování na úrovni, hodné bolševické lůzy.
   Vaše tvrzení má pár vad:

   1) HITLER NIKDY NEMĚL V ÚMYSLU VYHLADIT SLOVANY.
   Hitler neměl nic proti Slovanům. Rusko a Rusy Hitler považoval za oběť židovského komunismu. Ve svých spisech a projevech se Hitler klaněl ruské dynastii Romanovců, tomu rodu s germánskou krví. Rusy považoval Hitler za veliký národ, který však byl židy povalen na zem a jeho dávná sláva pohasla. Zkrátka a dobře, kdyby nebylo židovského-komunistického SSSR, Hitler by nikdy na Východ vojensky netáhl. Ani by se nedostal k moci. Hitler neměl v plánu vést válku proti Rusku a ruskému národu, ale proti židobolševickému SSSR.
   Hitlerův plán na vyhlazení Slovanů je mýtus.

   2) Rusko by se modernizovalo i bez Stalina. Sovětská éra naopak technologický vývoj v Rusku a modernizaci Ruska zabrzdila.

   Smazat
  11. 14:13

   Bolševik, jako vy, by měl o slovanství raději mlčet. BOLŠEVISMUS JE JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH PŘEKÁŽEK PRO PANSLAVISMUS.

   Smazat
  12. 13:22

   Btw. Třetí říše byla nacionálně-socialistická, nikoli kapitalistická země.

   Smazat
  13. @ 13:22
   Tahnete do KSCM a piste ty Vase Stalinske zvasty do nejakeho komunistickeho platku.

   Smazat
  14. 13:22 Vy jste, ale hodně, hodně velký MAGOR,napsat něco tak nekonečně hloupého.Nebudu rozebírat ty vaše nesmysly.

   Smazat
  15. Anonymní 17:02

   Pro megamagora všichni magoři. To je normální.

   Smazat
  16. Co se WWII. týče, vyhrál sice také SSSR, ovšem Rusové byli jednoznačně poraženým národem - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Smazat
  17. Forever Slav Takhle píše jen zaplacený provokatér nelze popírat fakta.

   Smazat
  18. 16:14 Tak do hajzlu můžete jít vy falšovatelé dějin a sluhové fašistů.

   Smazat
 13. Hurvinci ! Musite uznat, ze Forever Slav, vas zde zdeptal intelektualne - dukladne. Takze ! Vase inklinace k Rusku jsou sebedestruktivni !
  Nejste zadni stalinsti sokoli, ale hmyz z bazin.

  OdpovědětSmazat
 14. Sovetsky Svaz bylo pokracovani Khazarske rise cis. 2 !
  Ta prvni existovala mezi lety 620 - 960 A.D. !
  Namitate proti tomu neco ? Nebo nenamitate ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevim, jestli to myslite vazne, ale v kazdem pripade je to nesmysl.

   Smazat
  2. 16:05

   Bohužel je to pravda. SSSR byla židovská říše.

   Smazat
  3. Jdi VOPLAKÁVAT TU ROMANOVSKOU HEMOSYFILUTICKOU CHAMRAĎ HEROJI Z BANDEROSTÁNU

   Smazat
  4. @ 16:24
   To je trochu zjednoduseny pohled. Ale i kdyby to byla pravda, tak to nebyla rise chazarska.

   Smazat
  5. Unknown

   To není zjednodušený pohled. To je holá realita. Židé stvořili, řídili a financovali komunismus. A vytvořili i SSSR. Proto SSSR byla židovská říše. To je stejně jisté, jako že židé ukřižovali Ježíše Krista a usilují o světovládu. Sami židé přiznali svou vlastní úhlavní úlohu v bolševismu.

   Smazat
  6. 17;13
   GENERÁL ERICH LUDENDORFFA PAUL VON HINENBURG,ERICH FALKENHAYN A CELÝ GENERÁLNÍ ŠTÁB,KTERÝ FINANCOVAL LENINA A ROZVRAT RUSKÝ MONARCHIE BYLI ŽIDI????!!!!!!JDI SE TY POSRANINO RETARDOVANÁ LÉČIT!!!!!!!!!!

   Smazat
  7. 17:22

   1) Německo podpořilo bolševismus mj. na základě rady a iniciativy sionistického žida (císařského poradce) Waltera Rathenaua.

   2) Lenin sám měl židovské kořeny.

   3) VŘSR a bolševismus byly financovány Wall Streetem. Kdo ovládá Wall Street? Židé. Židovští bankéři, kteří financovali bolševismus, byli např.: Jacob Schiff, Mortimer Schiff, Felix Warburg, Max Warburg, Otto H. Kahn, Jerome Hanauer, Alfred Milner a rodina Guggenheimů. Mj. všichni tito lidé, stejně jako přední vůdci bolševismu (Lenin, Trocký, Stalin, atd.), byli členové zednářských lóžích (svobodné zednářství je frontová organizace Židovstva).

   Smazat
  8. Už jenom čekám na odhalení, že Stalin byl vlastně taky žid.

   Jak to, že s tím nikdo ještě nepřišel?? na tom by se dala získat světová sláva - nezištně vám tuto tezi nabízím, soukmenovci

   Ostatně Stalin nebyl žádný Gruzín, byl to Osetinec, akorát se to nesmělo říkat, a Osetinci jsou přeci příbuzní Peršanů - he ? Už je jasno ? Mně taky ne.

   Smazat
  9. 17:22 Kdyby Žid Helphand zvaný Parvu neměl kontakty na německý socdemáky, o nějakým Zedrblumoj v Ženevě by se německej genštáb nikdo nedozvěděl!Radši místo smrdění tu zajeď zpátky do lejnolíhně tohodle odhavnýho Ugrofína - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Smazat
  10. 19,22
   TY ČURÁKU RETARDOVANEJ CO MÁ IÁ MENŠÍ NEŽ 20,CO BY ŽID PARVU DĚLAL V GENŠTÁBU U LUDENDORFFA A HINDENBURGA A CO MÁ GENŠTÁB SPOLEČNÝHO SE SOCDEM.????!!!!!!!JSI JEN ZMRD,KTEREJ TO MÁ ZA PÁR!!!!!!!!!!!!.-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   Smazat
  11. 7:39

   S tím retardem jste si jej spletl sám se sebou. U vás je právě nádhernou ukázkou, jak vypadá pravá mentální retardace. Aneb elita a výkvět NR.

   Smazat
  12. 7:39 Strategie Berlína byla jasná: Lenin a jeho bolševici měli destabilizovat Rusko a vyřadit je z války. Tím mělo být možno stáhnout německé vojáky z východní fronty a zvítězit na západě. Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. A plán fungoval.

   Nápad pocházel od ruského emigranta známého pod komunistickou přezdívkou Parvus, který se jmenoval Izrael Lazarevič Gelfand. Získal vliv na německého velvyslance v Cařihradu, kterého získal pro "alianci pruských bajonetů a ruských proletářských pěstí". Tvrdil, že zájmy Německa a ruských revolucionářů jsou totožné. Po určité úvodní skepsi mu byla udělena audience v Berlíně.

   Gelfand měl ve zvyku žít nákladným životem a obklopovat se ženami, což mu v komunistických kruzích zjednalo nedůvěru. Za války začal fungovat jako klasický válečný zbohatlík. Obchodoval s čímkoliv: Se zbraněmi, kovy, koňakem, kaviárem, oděvy. Jeho pomocníci pašovali zboží na východ před švédskou vesnici na hranicích s tehdejším Ruskem zahrnujícím území dnešního Finska. Pohraničníci byli podplaceni.

   Přes hranici ale také proudily zbraně a dynamit pro ruské revolucionáře. S pomocí těchto "dárků z Německa" byly potápěny lodě v Archangelsku a zapalovány přístavy. Parvus koordinoval svou činnost s německým velvyslancem v Kodani, hrabětem Ulrichem Brockdorffem-Rantzauem, který si myslel, že podpora pro komunisty je oprávněná, pokud pomáhá zničit válečnou koalici.

   Gelfandův prohnaný plán nakonec přinesl plody. 7. listopadu 1917 proběhl státní převrat známý jako Říjnová revoluce.

   P.S.: Německá sociální demokracie podporovala vstup do války!

   Smazat
  13. 7,50
   TĚŽKO,JE TO ZŘEJMĚ TVŮJ NECHTĚNEJ BRATR,MÁTE KOUKÁM I PODOBNEJ BUDÍČEK......A PODBNÝ GENITÁLNĚ RETARDOVANÝ NESMYSLY TADY TAPETUJETE DOKOLA!!!!!!!

   Smazat
  14. 8:14

   Už stačilo. Nemusíte už více dokazovat svou mentální retardaci.

   Smazat
 15. Neser se do věcí,kterejm nerozumíš ty Antická kniHOVNO!

  OdpovědětSmazat
 16. a kdepak mame vseznalka honolulina? uz ten FELCH odsud vypadl???

  OdpovědětSmazat
 17. 15:31
  Jen na CHVÍLI,TEN TYDÝT I TY DVA,TŘI DALŠÍ SCHEISSEKOPF MAJÍ NASÁVACÍ CHRCHLOPAUZU!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Skonči s kapitálkama, páč stejně těm svým polojidiš rudoskřekům rozumíš jen sám, a možná ani to ne, lejnere-putlerýči!☺

   Smazat
 18. Spousta ruznorodych kravin. Snad ani jeden smysluplny prispevek.

  OdpovědětSmazat
 19. No voní se zrovna taky nevycajchovali Šmoulo.

  OdpovědětSmazat
 20. 16:29

  Tak vy jste teprve ta ukázka pravé bolševické lůzy. Co udělali Romanovci Rusku špatného, že na ně nadáváte? Nebo nám Čechům?

  Ruský car Mikuláš II. naopak patří mezi NEJVĚTŠÍ RUSKÉ PANOVNÍKY V RUSKÝCH DĚJINÁCH. Byl to svatý muž.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Byli až příliš hodní a pokrokoví. Rusové si však ani toho feudalismu a nevolnictví vůbec nevážili. Chátra sprostá! Už nevěděli co roupama, tak přeměnili během pár let zpátečnicky svou zemi na velmoc a přední průmyslové soustátí.

   Smazat
  2. 17:24 To bylo jen zoufalství, cpaní zlata do židáckých kapes. Ruský genius, známý chemik Mendělejev na počátku 20. století vypočítal, že pokud Ruské impérium půjde cestou reforem nastolených premiérem Stolypinem, bude mít na konci 20. století 596 milionů obyvatel a největší ekonomiku světa. To však nenastalo kvůli nenávisti Židů s nemalou spoluvinou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Nebýt Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - tzv. fordizace) byl by se Sovětský svaz stal jen tou "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Trocký-Bronstein. Ovšem Stalin za to zaplatil ruskou krví! Zanechal za sebou světovládnou eurazijskou říši ovládanou zavilými nepřáteli všeho ruského a pomohl stvořit Izrael ...

   Smazat
  3. 17:24

   Jste zmanipulovaný sovětskou propagandou, která prakticky ve všem lhala o caru Mikulášovi II.

   Když už jste se pustil do srovnávání Ruska a SSSR:
   Aneb srovnání Ruska a SSSR:

   Tvrdost (u Ruska dám za příklad posledního cara Mikuláše II.):

   RUSKO
   Ten “krvelačný” Mikuláš II., zvaný též jako “Nikolaj krvavý”, za celou svou éru popravil pouhých 3000 lidí. A dalších 3000 lidí, kteří byli původně odsouzeni k trestu smrti, omilostnil a změnil jim jejich trest na nucené práce – a nucené práce a vězení za carské éry, to byl proti pozdějšímu peklu sovětských gulagů a věznic HOTOVÝ RÁJ.
   Nutno též podotknout, že řada a velká část odsouzenců tvořili revolucionáři (z období revoluce 1905), z nichž řada sama měla krev na rukách v průběhu své teroristické činnosti. Též nutno podotknout (na což řada humanistů a kritiků carského režimu zapomíná), že revolucionáři v tom samém období zavraždili až kolem 20 000 vládních úředníků. Toto teroristické násilí “chudáků opozičních revolucionářů” (nepřipomíná vám to syrskou “umírněnou opozici”) je jaksi často opomíjeno.
   Je velkou ironií, že řada revolucionářů, kterým car udělil milost a zmírnil jejich trest, tvořila řada lidí, kteří později se podíleli na vraždě cara a jeho rodiny – mezi nimi i Lenin, Trocký a Sverdlov.

   SSSR
   Bolševici už během jednoho týdne číslo počtu obětí carského režimu (viz výše) hravě překonali. 40 000 000-60 000 000 mrtvých Rusů a miliony dalších příslušníků ostatních národů bývalé ruské carské říše, to nepotřebuje žádný velký komentář.

   Technologický pokrok

   RUSKO
   Největším mýtem je tvrzení, že bez SSSR by nebylo modernizace země či že za carského Ruska žádný technologický vývoj neprobíhal. Ve skutečnosti modernizace Ruska by bylo dosaženo i bez SSSR. A možná v dřívější době, než byl modernizován SSSR. Je nutno si uvědomit, že řada z toho, co víme u předchozím carském Rusku, je produktem sovětské propagandy, která ve většině věcí lhala. A nejinak je tomu i u Ruska za cara Mikuláše II. Je smutné, že řadu těchto lží přejala i řada západních historiků a školství. Jednou z nich je tvrzení, že carské Rusko nemělo žádné vědce a technologický pokrok. Ve skutečnosti Rusko mělo řadu vědců – dokonce někteří z nich rozpracovávali plány ruského letu na Měsíc. Rusko též vyvíjelo vlastní letadla a mělo svůj vlastní vojenský průmysl (řada zbraní, např. křižníků a lodí, vyrobené za carské éry, se významně podílely na vítězství SSSR ve 2. světové válce). Všechno toto lehlo popelem po VŘSR, kdy bolševici kompletně vyhladili ruskou národní inteligenci (včetně vědců).

   SSSR
   Naopak doba SSSR uvrhla Rusko do větší bídy a zaostalosti, než za časů carského Ruska. Sovětská éra naopak ve skutečnosti zpomalila a zabrzdila technologický vývoj a modernizaci Ruska. Vyhlazením ruské národní inteligence (např. vědců), přebujelou komunistickou byrokracií a státním aparátem, atd. Zatímco Rusko mělo v řadě ohledů svůj vlastní soběstačný průmysl, SSSR neměl defacto VLASTNÍHO NIC. Vše naprosto záviselo na západní podpoře a západních technologiích. SSSR sám nebyl jinak nic schopen vybudovat a modernizovat zemi.

   Morálka národa
   RUSKO
   Zde byla chráněna morálka národa. Národ byl vychováván k morálním křesťanským hodnotám. Člověk byl vychován k vlasteneckým hodnotám, vztahu ke své rodné půdě, vlasti a národu.

   SSSR
   Zahájil destrukci mravních a duchovních hodnot. Zahájil sexuální revoluci, legalizaci potratů, obracení dětí proti svým starším autoritám v podobě otce a matky, atd. Spousta rodin byla kompletně rozvrácena a rodinné vztahy zničeny. Potraty sice byly později zakázány, ale až ve chvíli, kdy splnily už svou roli v destrukci ruského národa a SSSR potřeboval mladé maso, které by za něj umíralo v budoucím sovětském vývozu revoluce. Žena a rodina se později stala majetkem státu. Zatímco v Rusku byl alkoholismus jevem sporadickým, v SSSR došlo k masivní explozi alkoholismu – z Rusů a ostatních národů bývalé ruské carské říše se stali ožralí sovětští mužici, kteří později vyznásilňovali půlku Evropy.

   Smazat
  4. Vztah a chování k poraženým či osvobozeným národům

   RUSKO
   Když pravoslavné carské Rusko porazilo Francii během napoleonských válek a ruská armáda vstoupila do Paříže, nedošlo k žádným vlnám masového rabování a znásilňování. Ruská armáda nevyznásilňovala celou Paříž, ani téměř celou Francii, neznásilnila miliony Francouzek. Ruská armáda odsud odešla a Rusko ponechalo Francii nezávislost.
   Když pravoslavné carské Rusko osvobodilo jihoslovanské národy od krutého osmanského jařma, nedošlo k vlnám masového rabování a znásilňování. Ruská armáda odsud odešla a Rusko ponechalo jihoslovanským národům nezávislost.

   SSSR
   Když SSSR dobyl Německo, Rudá armáda vyrabovala a vyznásilňovala prakticky veškeré oblasti, které dobyla. A SSSR zahájil okupaci Německa.
   Když SSSR “osvobodil” východní a střední Evropu, Rudá armáda celé tyto oblasti vyrabovala a vyznásilňovala (u nás v Československu naštěstí k tomu došlo o něco v menší míře). SSSR tyto oblasti obsadil a sebral “osvobozeným” zemím jejich nezávislost.

   Smazat
  5. 19:28

   1******

   Děkuji za info. Tato skutečnost je asi jeden z největších důkazů, vyvracející mýtus o "impotentním" a "slabém" carovi Mikulášovi II. Tímto směrem by Rusko těžko nesměřoval nějaký slabý a impotentní panovník. Kdyby se Rusové nenechali zmanipulovat židy a svobodnými zednáři ke svržení svého cara, zřejmě by Rusové dnes cara Mikuláše II. oslavovali jako jednoho z největších ruských panovníků v dějinách.

   A kdyby Rusové v 1. světové válce bojovali se stejnou houževnatostí a vírou, jako ve 2. světové válce (kdy Rusové bohužel bojovali na špatné straně), mohli jsme bý (my Češi) skutečně Ruskem osvobozeni v pravém slova smyslu - ale skutečným Ruskem, tj. svobodným křesťanským Ruskem a nikoli židovským SSSR, který nás naopak po "osvobození" zotročil.

   Bohužel se stal opak. A následky musí Rusové pociťovat dodnes.

   Btw. ve vašem komentáři s jednou věcí nesouhlasím. Viz:

   "Nebýt Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - tzv. fordizace) byl by se Sovětský svaz stal jen tou "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Trocký-Bronstein."

   Právě že za Stalina byla dokončena totální duchovní a kulturní likvidace ruského národa – z Rusů, kdysi hrdého slovanského národa, se stali BÍLÍ NEGŘI.
   https://href.li/?https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51uiKF1jqGL.jpg

   Ovocem této duchovní proměny ruského národa je skutečnost, že později tito “bílí negři” (též doplňuji, že na masovém znásilňování se velkou měrou podíleli také Mongolové aj. žluté asijské národy) později vyznásilňovali půlku Evropy. Jen v Německu rudoarmějci znásilnili 1 000 000-2 000 000 německých žen.
   Aneb DUCHOVNÍ a KULTURNÍ VÝTVOR ŽIDO-BOLŠEVISMU (na němž se podílel i Stalin):
   https://href.li/?https://i0.wp.com/smoloko.com/wp-content/uploads/GermansSlaughteredWW2RedArmyMeme.jpg

   Stalin, který byl většinu své vlády židovskou loutkou, kterou židé měli v hrsti skrze Lazara Kaganoviče, jen dokončil to, co nestihli dokončit židovští skřeti Lenin a Trocký. Nic víc, nic míň.

   Smazat
  6. POZORUJU,ŽE TY A TEN NEGROMONGOLOIDNÍ TAPETÁŘ,KTEREJ NENÍ ŠTONT PŘIJÍT NA TO,CO JE ZKRATKA F73 JSTE JEDNA SCHEISSEKOPF UNTERMENSCH VERBEŘŽ.....TEĎ POD JINÝM NICKEM!!!!!!!!!
   ALE NEBOJ,EST KOMT DER TAG KOLABORANTI,BUDE TADY VESELO A VY SE POSLEDNÍ ROZHODNĚ SMÁT NEBUDETE!!!!!!!!!!!!!!!.-DDDDDDDDD

   Smazat
  7. Japato, putlerprde? Frustrát ve věku 73 let (když ho diagnostikovali), čili F73 je přeci tento tu!!!!!!.-DDDD - https://media.novinky.cz/770/707702-gallery1-p06du.jpg

   Smazat
  8. F73 JE LÉKAŘSKÁ DIAGNÓZA TY ČURÁKU VYMAŠTĚNEJ ŽÁDNEJ OBRÁZEK,NATOŽ PODOBNÁ HOVNOTAPETA SE K TOMUHLE NEVZTAHUJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
   P.S. A TO UŽ TY TVOJE ODKAZY 100 let NEOTVÍRÁM,TAKŽE MARNÁ SNAHA,TLAMOPRDELNÍ HUBIČI JIŘINKY POSPÍŠILOVIC A KUBÍKA JANDY!!!!!!!!!!!!!.-DDDD

   Smazat
  9. 8:11 Tak bohužel, translator tvý rudoskřeky proložené jidišprdy nebere, šelomí pšouku! To je asi tím, že tě už zasáhl můj nový sprej vyvinutý vědci na likvidaci smrdutého plynu kterým si tvořen a kterému dali pracovní název putlérium! Není na rozdíl od novyčoku nebezpečný, ale je velice otravný a zamořující!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

   Smazat
 21. Tady na tomto plátku, pár jedincu neskutečně exhibuje ve svých článcích. Takovejch, doslova vymyšlených blbostí a hloupostí se člověk jen tak někde nedočte. Sem se de skutečně vyzvracet " elita "národa,většinou rudě zabarvení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak jste se vyzvracel a můžete nechat všech svých pět aktivních neuronů zase hybernovat.

   Smazat
  2. Ad c22:14. SSSR okupovala ve váloce poražené Německo stejně, jako USA, Anglie a Francie. Všecdhny armády se z Německa stáhly, pokračuje okupace Německa jedinou zemí a její armádou a to jsou USA. Ta okupace Německa USA je do puntíku stejná, jako byla po r. 1968 okupace ČSR SSSR. Rozmístění cizích armád na základě smlouvy, arciť "dobrovolných". Tedy Německo je dodnes okupovanou zemí stejně jako 1969-1989 bylo ČSR/ČSSR.

   Smazat
 22. SVATÉ PÉRO MĚL RASPUTIN,KDYBY S NÍM NĚMKA ALEXANDRA VÍC KLÁTILA,TŘEBA MOHL S BOŽÍ POMOCÍ TU HEMOFILII ZASTAVIT A TEN ROMANOVSKEJ PÓVL MOHL ZACHRÁNIT BRATRANEC V ANGLII.....VYSRAL SE NA NĚ,DEMOKRAT KRÁLÍČEK!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rasputin byl zavražděn britskou tajnou službou, protože podobně jako Sergej Vitte byl stoupencem spojenectví tří císařů! Usiloval o separátní mír s Německem, ke kterému mohla cara dovést jen porážka na frontě. Proto ho přesvědčil, že má soustředit průlom severního úseku fronty u běloruského Baranoviči, kde neměli Rusové proti silně opevněným německým pozicím šanci! Car tam nechal zbytečně vykrvácet elitní sbory junkerů, kteří mu chyběli při masonské vzpouře v březnu 1917. Rasputin si neuvědomil jednu věc: když už do tý války Rusko vstoupilo na špatný straně, t ji mělo vyhrát za každou cenu! Jenže co rudoprd tvýho typu, vypouštěný zajebaným šábesdeklem ze smradlavý lejnolíhně o tom může vědět, že ....

   Smazat
  2. 19:35

   To vše, co vy uvádíte (a je v dnešním dějepise zamlčováno), jen ukazuje, jak dějiny píší (v tomto případě židovští) vítězové. Ruský car Mikuláš II., který patří mezi největší oběti židovské očerňovací kampaně, je toho nádhernou ukázkou. V tomto očerňování se Mikulášovi II. vyrovná snad jen samotný Adolf Hitler či generál Franco.

   Není proto divu, že v očerňování ruského cara Mikuláše II. si rozumí jak Východ, tak i Západ (oba dva ovládané židy).
   A není divu, jak si v Rusku dnešní zednářští liberálové a neo-bolševici rozumí v očerňování ruského cara Mikuláše II. a křesťanské carské monarchie - nechtějí, aby ruský národ znal svou minulost: chtějí jej zkrátka udržet v židovském otroctví stůj, co stůj.

   Smazat
  3. ZAPOMĚLI JSTE VY DVA VOHONI Z JANDOEUROPSKEJCH TELÁREN VYSVĚTLIT,PROČ SE NA TOHO NESCHOPNÝHO CHCÍPÁKA VYSRAL I JEHO BRATRÁNEK V ANGLII.......ŽE BY MU NECHTĚL ZACHRÁNIT FAMILII????!!!!!!!!!.-))))))))

   Smazat
  4. 7:31 V Anglii chybělo to zásadní, co dělalo každé Impérium svrchovaným! Totiž samoděržaví ... tam ač kretenoj tvý velikosti se to může jevit divný, nevládl král, ale zednářskými ložemi řízený tzv. politický partaje! Oni cara nejdřív svrhli a pak budu mu dávat azyl? :)))

   Smazat
  5. 7,52
   CO TY RETARDOVANÝ NEGROMONGOLOIDNÍ HOVADO BEZ MOZKU ZASE MEKTÁŠ?????!!!!!!!!!:-)))))))
   TY SEŠ HALT OBOHÁ SPLÁCANINA HOVEN A NESMYSLŮ,TOŤ VŠE!!!!!!!

   Smazat
  6. 8:07

   "CO TY RETARDOVANÝ NEGROMONGOLOIDNÍ HOVADO BEZ MOZKU ZASE MEKTÁŠ?????!!!!!!!!!:-)))))))
   TY SEŠ HALT OBOHÁ SPLÁCANINA HOVEN A NESMYSLŮ,TOŤ VŠE!!!!!!!"

   Krásně jste vystihl sám sebe. ;-)

   Smazat
 23. Nějak mi tam od pana Raduševiče, když už teda jakoby zmiňuje ty kontroverze, chybí informace, že to byl taky známý antisemita (pro někoho) či minimálně autor "kontroverzní" publikace o RUsech a Židech "200 let spolu". Je vidět, že některé kontroverze jsou kontroverznější než druhé, a vocamcaď pocamcaď.

  Názory na Solženicyna v dnešním Rusku jsou dost rozporné, jsou vůči němu vznášeny hodně podstatné námitky a sympatiemi Putina se moc nedá operovat. Putin dělal a dělá více věcí, které kolikrát dají komentovat jenom, že zvonka to halt akosi vyzerá. Kolik otevřel institucí pojmenovaných po Jelcinovi ?? A přitom najít v Rusku upřímného jelcinistu - teda mimo samozřejmě určité specifické lokality a komunity - je docela umění.

  OdpovědětSmazat
 24. A teda s tím Zinovjevem je to taky podáno jako nějaké moudro z rychlíku. Samozřejmě, že Zinovjev byl úplně někde jinde, než Solženicyn. Ale ne proto, že by byl jeden prozápadní a druhý protizápadní, to jsou zcela povrchní kydy. Krátce: Zinovjev byl v mládí krátce (tudíž to přežil) členem spiklenecké party idealistů, kteří chtěli zabít tyrana Stalina, protože zradil komunismus. Později nedržel hubu a krok a musel se pakovat ze Svazu. Ve stáří už Stalina spíš hájil, Gorbačova nesnášel, a snad stačí když ocituju název jedneé z jeho posledních knih: Ideologie budoucí strany. Co mohl mít společného se Solženicynem ?? A hlavně, to tam zas teda v tom článku je, Zinovjev nebyl jájínek a nedělal ze sebe morálního guru.

  OdpovědětSmazat
 25. Tak si všecko myslím, že tenhleten Forever Slav je ve skutečnosti nějaký sebenenávistný Rusák. To prostě nevymyslíš, to už halt musíš mít v sobě. Ale jsou na tom lidi hůř.

  OdpovědětSmazat
 26. Forever Slav je skutečně obrdebil !!

  OdpovědětSmazat
 27. Vidím, že Forever Slav tady trhá rekordy v počtu příspěvků. Už i Světa znalého předstihuje. Asi přišel do služby opilý a chce se náčelníkovi zalíbit. Že mu to jde od ruky?

  OdpovědětSmazat
 28. Diskuze? -Slet demagogů, psychopatů,úchylů, a starých dementních blbců všeho druhu. Dřepí to u počítače celé hodiny a píše to svoje kraviny pořád stejný, až do zblbnutí. A to - co to jen je - ten splav nebo hever - vlastně forever - je něco tak neskutečně sprostého a blbého, nenávistného a úchylného, že se to ani nedá komentovat. Dřepí to a píše to nenávistný píčoviny pořád dokola. A pak ten Radosta? Prostě - diskuze k NR se naprosto a totálně zkazily, stojí za hovno a nejsou k ničemu. Nuda, nuda, přiblblé kecy a zase nuda. Ale psychopati se v tom vyžívají, už z nedostatku jiných aktivit. Je to opuštěná sebranka, hnusné pavlačové drbny s poklopcem. Zbyteční lidé - kdyby napadali někam do propasti, ani pes po nich neštěkne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nenadávejte nám 0:13. Něco napsat je úplně stejné jako si odskočit do země krále Miroslava podle pohádky Pyšná princezna. Na rozdíl od doby bolševika, kdy se i v zaměstnání nadávalo, si to už nikdo netroufne. Drží hubu i mimo pracovní dobu, aby ho někdo nepráskl.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.