Reklama

.

.

úterý 30. října 2018

Päť poučení zo storočnice republiky

Martinská deklarace
Eduard Chmelár
30. 10. 2018  blog autora
Dnes sa všade skloňovala hrdosť na vlastné dejiny a vlastný štát. Skutočne, Deklarácia slovenského národa z 30. októbra 1918 má rovnocenný štátoprávny význam ako Vyhlásenie Národného výboru československého z 28. októbra 1918 v Prahe a ja som veľmi rád, že sa naplnil môj návrh spred ôsmich rokov, aby bol tento deň korunovaný na štátny sviatok: http://denikreferendum.cz/clanek/6958-ako-sa-zmierit-s-vlastnymi-dejinami Ale na to, aby nám boli dejiny užitočné, musíme pochopiť nielen fakty, ale aj ich kontext pre súčasnosť a význam pre budúcnosť. Pokúsil som sa ich zhrnúť do piatich bodov:1/  Deklarácia slovenského národa podpísaná 30. októbra 1918 v Martine bola prvým a zatiaľ posledným politickým aktom, na ktorom sa zhodli všetky zložky slovenskej spoločnosti naprieč celým politickým spektrom: konzervatívci, liberáli i socialisti. Potrebujeme viac činov, ktoré si vyžadujú jednotu, odvahu a vlasteneckého ducha.

2/  Slovenská otázka bola vždy otázkou európskou a takou by mala aj ostať. Riešila sa na pozadí celoeurópskych revolučných pohybov roku 1848, geopolitického usporiadania po prvej svetovej vojne, protifašistických bojov, demokratizačnej vlny roku 1968 či rozpadu sovietskeho impéria po roku 1989. Štúr nebol úzkoprsý separatista, pri koncipovaní moderného slovenského národa zachytil prebiehajúce európske trendy, osvojil si Kollárovu myšlienku o univerzálnej ľudskosti ako základného poslania Slovanov a vždy myslel na to, čím môžeme prispieť k pokroku ľudstva. Toto mali na mysli aj signatári Martinskej deklarácie v jej poslednej vete. Štúr by sa nikdy nestotožnil s myšlienkou úzkoprsých nacionalistov, že národ je najvyššia hodnota. „Nad každý národ je povýšené ľudstvo, nad každú národnosť duch ľudský. Chrám tohto ducha stojí na najvyššom kopci, nad chrámami všetkých jednotlivých národov povýšený,“ napísal v roku 1847 v článku Naše nádeje a žiadosti k nadchádzajúcemu snemu. Nemôžeme uspieť so svojimi požiadavkami, ak ich budeme riešiť na princípe národného sebectva, ako vzburu proti všetkým.

3/  Budúcnosť majú len stabilné štáty, ktoré dokážu sformovať politický národ. Masarykova republika zahynula na extrémny nacionalizmus a etnickú neznášanlivosť. Česi vytvárali pre seba v novom štáte dominantnú pozíciu, realitu videli príliš pragocentristicky a menšinám nič neponúkali. Pritom Nemcov bolo v republike viac ako Slovákov, no v ústavnej listine z 29. februára 1920 sa hovorilo len o „národe československom“. S výnimkou úzkej politickej elity sa Slováci necítili byť súčasťou štátotvorného národa. Bolo to tým, že kým Česi považovali vznik republiky za dovŕšenie vlastnej štátnosti a identity, od nás sa opäť len požadovalo, aby sme sa časti identity vzdali. Napríklad na vysvedčeniach mali deti v Čechách a na Morave napísané „jazyk český“, kým na Slovensku „jazyk československý“. Študenti sa neučili ani tak slovenské dejiny ako české a niektoré ich kapitoly boli skôr výsledkom čechoslovakistickej ideológie a propagandy, napríklad prezentácia Veľkej Moravy ako prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Iným príkladom sú Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931 od profesora Václava Vážného, ktoré tak radikálne počešťovali slovenčinu, že ich slovenská inteligencia spontánne odmietla používať. Vo všeobecnosti treba povedať, že pri vzniku republiky sa použil habsburský, multietnický spôsob konštrukcie česko-slovenského štátu a tento pokus nebol úspešný. Nemcom, Maďarom, ale aj Poliakom sa nemožno čudovať, že nechceli žiť v nových hraniciach, ktoré od nich vyžadovali len lojalitu, ale neponúkali nijakú príťažlivú víziu ďalšieho rozvoja. Toto je výzva, ktorú musí zvládnuť každý štát: po francúzskom alebo americkom vzore vytvoriť politický národ, ktorý vybuduje štát pre všetkých jeho občanov.

4/  Lojalitu voči republike možno očakávať až vtedy, keď štát pre svojich občanov bude niečím užitočný, keď bude zdrojom ich všestranného rozvoja, pokroku a spokojnosti. Predmníchovská republika patrila svojimi sociálnymi reformami k najprogresívnejším štátom na svete, uľahčila ľuďom život a zvýšila jeho kvalitu. Vznik Slovenskej republiky sa však spája s masovou privatizáciou, rozkrádaním, uťahovaním si opaskov a prepadom životnej úrovne. Nečudo, že ľudia najviac a s láskou spomínajú na štát, v ktorom sa mali dobre. S takým štátom sú odhodlaní sa stotožniť, postaviť sa zaň a v prípade potreby ho aj brániť. Štát je tu pre občanov, nie naopak.

5/  Štáty sa rodia a padajú na myšlienkach, ktoré ich stvorili. Táto masarykovská idea nám pripomína, že súčasná Slovenská republika žiadne takéto zakladateľské myšlienky nemá a veľmi jej to ubližuje. Nič na tom nemení ani fakt, že aj masarykovská idea bola čiastočne vymyslená a bola skôr mýtom ako skutočnosťou. Česi majú podobné historické mýty ako Slováci – kým my hovoríme o „tisícročnom útlaku“, oni o „tristoročnej porobe a náprave krívd po bitke na Bielej hore“. Minimálne v českých krajinách platilo od roku 1907 všeobecné volebné právo, formálne tam neexistovala ani cenzúra, takže keď Masaryk označil svoj zápas za boj dobra proti zlu, slobody proti útlaku, táto lož nemohla zapôsobiť na vzdelaného britského premiéra Lloyda Georga, ale bola presne tým morálnym gýčom, ktorý fungoval na amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. To on sformuloval právo národov na sebaurčenie, aj keď Masaryk vedel, že vytvoriť homogénny národný štát po stáročiach multietnických ríš ako bola Habsburská alebo Osmanská je prakticky nemožné. A tak Masaryk vytvoril fiktívny československý národ a na základe tejto samoúčelnej lži skonštruoval štát v historických hraniciach (o etnických Beneš vo Versailles odmietol diskutovať), v ktorom sa polovica obyvateľov cítila podvedená a všetci jeho okolití susedia mali pocit, že im ukradli kus územia. Republika na takýchto krehkých základoch nemohla dlho existovať.

20 komentářů :

 1. Asi nebudu souhlasit...vzdy jsem brala Ceskoslovensko jako Ceskoslovensko......Ale kdyz to tak Slovakum pripadalo,tak se proste museli odtrhnout....Mne to logicke neprislo,protoze podle mne jsme na tom tratili vsichni.....Ale to je muj nazor

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:48
   Souhlasím. Nakonec může se dodokázalt i na tom, jak česi pomáhali slovákům i v období RU a p vzniku ČSR
   a po válce do rozdělení jaké byly investice do SR
   Jenom proto je dnes tam kde je. Nebudu říkat že na úkor ČR v rodině se také normálně nerozděluje kdo dostává více a kdo méně. Tak to prostě je. Ale někdy se samozřejmně někteří cítí jako méněcení - většinou je to jejich morální problém.

   Vymazat
  2. Pre Čechov je to karma, že ich Slováci podojili a potom sa od nich odtrhli. Ale je to logické. Pokial Češi nevidia nič špatného vo svojom konaní v tom že podrazili Habsburgovcov, ktorí naprojektovali svoju monarchiu aby sa tunajšie národy mohli účinne brániť proti Tureckej rozpínavosti, čo je špatného na podraze Slovákov voči nim? Rakúskouhorsko ak stratilo svoj zmysel po ochabnutí rozpínavosti moslimských migrantov z Turecka, tak Československo ako zlepenec Českého národa so Slovákmi stratilo svoj zmysel po "odsunutí" Nemeckej menšiny po vojne, keď Slováci boli začlenení do toho útvaru aby zaplátali dieru v počtoch proti mimoriadne zastúpenej Nemeckej komunity v ČSR. Pri všetkej úcte k štátu v ktorom som žil a vyrastal, toto je fakt, viď článk na stránkach Slovenských šovinistov: http://voltaire.netkosice.sk/index2.html a tam kliknúť na názov a názor: Československo bolo jeden umelý konštrukt. O českom šovinizme .Tam Češi uvidíte svoj nádherný obraz v Slovenskom zrkadle. Môj profil Ukrofil.

   Vymazat
  3. Nesúhlasím, Slováci chceli v roku 1992 zachovať ČSFR, dokazujú to aj vtedajšie prieskumy agentúr z ČR realizované na Slovensku, ale nezvládli sme vlastných politikov po eufórii z roku 1989. Rozhodlo o tom niekoľko ľudí vo významných funkciách v ČR a SR. Otázka je PREČO!

   Vymazat
  4. Československo bylo uměle vytvořeným státem na Pařížské mírové konferenci po první světové válce. Obyvatelstvo se skládalo z několika vzájemně nekompatibilních a rozhašterených národností, včetně Čechů, Němců, Maďarů, Slováků, Rusínů a Židů. Díky tomu bylo od začátku nestabilní. Hlavní město Praha bylo domovem pro 118 000 Židů, z nichž byla většina komunistů nebo jejich sympatizantů. Pražští Židé byli dobře organizováni a otevřeně sympatizovali se SSSR. Komunistická strana Československa byla součást komunistické internacionály (Kominterny) a byla připravena spustit v Československu komunistickou revoluci při první příležitosti. Po německé anexi Sudet v září 1938 se Československo rozpadlo podle etnických hranic a velké části území s množstvím obyvatelstva se připojilo k okolním zemím. Zbytek bývalého Československa - Čechy a Morava - s hlavním městem Prahou, se stal zcela bezbranným a náchylným k převzetí moci komunisty. I proto, aby zabránil takové pohromě, Hitler udělal z Čech a Moravy německý protektorát. A tak ČSR - tato jepičí pidiříše upletená zednářem TGM z dezertérského lejna po zásluze zanikla dříve než s ní on sám či jeho nástupce dokázali zapráskat! - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

   Vymazat
  5. Prohlédněte si hranice Polska a Německa 1939 a dnes.Opravdu si myslíte, že se ti lidé přenárodnili ze dne na den? A pojem Vertreibung (odsun ) vymysleli rakouští Němci pro Čechy- směr Sibiř- ještě před 1. světovou válkou.Pak vymysleli Deutschböhmen. I stranu DNSAP převzal Hitler z Rakouska a jen prohodil písmena.Počet žáků ve třídě německé střední školy v ČSR byl menší, než v obdobné škole české. Nechcete-li číst knihu Oldřicha Knitla Český sen, najdete na
   www.ulozto.cz
   četbu této knihy pod názvem Mnichovský debakl.Prostě německy mluvící Böhmové (v Německu je po 2.Válce nazývali ,,Tscheche" ) za několik století rozvrátili stát asi tak, jako to během půl století udělají Německu stoupenci Mohameda.

   Vymazat
  6. 3:58 To dnes při zpětném pohledu se dá říct, že WWII. prohrála Naše rasa jako celek, ne jen nějací Němci! Slované by sice bývali byli z velké části sice odsunuti za Ural, ale tím by toto území osídlili naší rasou a zachránili ho tak pro nás! Nyní připadne rase žluté, bohužel. Tak jako celý zbytek Ruska a ten ocásek na konci Asie zvaný Evropa zase rasám tmavým. Páč dějiny píší jen rasy rozpínavé a ostatní - ty zdegenerované a změkčilé z ní bývají odejity. A to čeká nás, je to po porážce v roce 45 náš neodvratný osud. Stalinský systém na Východě jen dočasně zakonzervoval stav který tu máme dnes, který se ale i tak stal historicky neudržitelným. SSSR stál na straně vítězů, ale Rusové byli poraženi jako národ! - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Vymazat
 2. To je ale ostuda!
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/487636-ostuda-v-rusku-dok-kde-opravovali-svou-jedinou-letadlovou-lod-sel-ke-dnu.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejak dulezite?Vy jste vyrabel,ze z toho mate ostudu?

   Vymazat
  2. Rusaci, vztekejte se, plivejte, kopejte okolo sebe nohama.

   Vymazat
  3. proč? Vy si vystačíte samy - pro 21:09
   Václav

   Vymazat
  4. Pozor! Neotvírat. Na té stránce je nainstalován vírus!

   Vymazat
  5. Však to furt řikám - na tenhle russáckej šrot postačí i dobře udělanej prak! Horší voříšek - takový level 2, bude ten bohatýr s tou lopatou na 1 minutě a 12. sekundě - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Ale když mu dáte pravou sibířskou pěnu do koupele, do minuty bude na zádech kopat nožičkama! Pak teprv přijde nejvyšší level č. 3! Tedy samotný Putler! A ten umí karatééé! Na toho bude muset nastoupit Chuck Norris ... a bůhvíjak to dopadne! Doufejme že snad dobře - https://i.imgur.com/hDa5bJP.png

   Vymazat
 3. Je třeba vědět, že pan Chmelár je eurohujer. Tomu také přizpůsobil svou argumentaci.
  Společenství s Čechy v ČSR, zachránilo Slováky před úplným pomaďarštěním. To pan Chmelár neocení, neboť by stejně nyní byli v EU, ať jako Slováci, nebo jako Maďaři. To je nedůležitý detail, neboť „Nad každý národ je povýšené ľudstvo“. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Aj napriek výhradám s donekonečna omielaným strašiakom pomaďarčenia, ponemčovania a počešťovania, súhlasím s Vami. Chmelár patrí medzi takzv. prorežimnú kontrolovanú opozíciu, ktorú mali červení bolševici a teraz ju predstavuje Chmelár modrým bolševikom. A podla toho sa tak aj vyjadruje. Raz som tak jednej hejslováčke povedal, že Slováci môžu vďačiť za svoju existenciu Maďarom:-). Skoro ju rozpučilo od zlosti! Ale keď si pozriete Rakúsku a Maďarskú okupačnú zónu na týchto územiach sa formovali dva národné obrodenecké hnutia a nie jeden Československý. Môj profil Ukrofil.

   Vymazat
  2. Anonymní31. října 2018 5:24
   „.. s donekonečna omielaným strašiakom pomaďarčenia, ponemčovania ..“
   Domnívám se, že poněmčování nebyl pouze strašák, ale politika R-U. Bylo omezováno vyučování i používání českého jazyka ve státní správě i ve veřejném životě. Nejspíš to bylo podobné i s maďarštinou na Slovensku. Není to žádná konspirace, menšiny ve státě jsou prostě problém, tak se státní správa snaží, je nějak zasimilovat.
   To nebyla výlučná specialita R-U. Poslední ukázku máme na současné Ukrajině, která pobouřila Rusko a Maďarsko, že chtěla omezit používání jazyka menšin.
   (To, že současná EU, se snaží naopak menšiny všude navážet, nemá nic společného se snahou o dobré fungování států, nýbrž to je zločinná snaha o pravý opak). P.K.

   Vymazat
 4. Co to ten člověk mele nojo euhujer o jakém povyšování to píše Slováci byly naši bratři v ČSSR a takový blci náš stát zničili.

  OdpovědětVymazat
 5. Pan Chmelár tak nějak nerozpoznává, co všechno bylo podmínkou úspěchu politiky, aby mohl vzniknout a vzniknul na troskách monarchie stát dvou blízkých národů. Pan Chmelár nebere v úvahu, že podporovat industrializaci i kulturní obnovu Slovenska nebylo možné z Bratislavy, aby nevzniknul problém v českých zemích. Pan Chmelár těžko vysvětlí, co ještě mohly zákony a Ústava První ČSR nabídnout národnostním menšinám. Pan Chmelár se nejspíš nediví, že Karl Benz nezahájil éru automobilů Mercedesem SSL, ale trojkolkou s řemenovým převodem a motorem ani ne 2 HP. Hloupost rozdělení společného státu, ať si zdůvodní jeho původci jak umí. Jisté je, že poškodili oba národy. Jedno, který z nich víc. Ať žijí například jistý Slota a Móric, významní to Slováci. O blbcích, kteří na to skočili a skáčí, ať už na Slovensku nebo v Česku, nemluvím.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Blbci sa nájdu všade. Ono rozbiť je lahšie, než niečo zmysluplné vybudovať. Pre nezasväteného sú to blbci, no pri pozornejšom pohlade si uvedomíte, že sú to obyčajné vychcané sebestredné ku...rvy. A takým vychcaným sebestredným k...ám, ako Masaryk, Štefánik ešte aj staviate pomníky! Celý ten marazmus na ktorý sa sťažujete, nezačal len teraz, po skončení studenej vojny, rozbíjaním štátov ako ZSSR, Juhoslávia, Československo... kde si ludia v mieri a pokoji doteraz žili. Marazmus začal po prvej svetovej vojne, keď si mohli bez obáv, že im niekto dá cez čumák, strkať nos do našich vnútorných záležitostí Anglosionisti a žabožraví Francúzi. Na svoj obraz splodili štát (nielen) dvoch bratských národov Čechov a Slovákov, v dobrom presvedčení, že tu bude slúžiť pre ich ciele pri šírení "slobody a demokracie", "ludských práv a slobôd" navôkol a mnohým ďalším ich bohumilým účelom. Môj profil Ukrofil.

   Vymazat
 6. Jedným dychom sa o predvojnovom Československú hovorí že bolo vzorom demokracie vo svete a zrazu, že aké problémy a utláčanie menšín... Kde vtedy bola väčšia dermokracia? V USA? ha ha. Anglicko? Ktoré bolo sebestačné na necelých 40 percent a všetko ostatné získavalo zo zbedačenej Indie? Maďarsko?či Rumunsko? Ani Francúzko nebolo viac demokratické a vládla medzi nim a Nemeckom nenávisť.Polsko vzniklo hlavne zásluhou Nemecka a Sovietskeho Ruska. A že Poliaci boli v Československu utláčaní? To ktorý idiot to môže tvrdiť? To polsko, ktoré hneď po vzniku malo územné požiadavky voči česku aj slovensku, nemecku, ukrajine, Bielorusku Litve aj s Dánskom sa sporilo o jeden ostrov v baltskom mori. To fašistu Pilsudského Polsko , ktoré v roku 1933 vypálilo a vyvraždilo na ukrajine a v bielorusku 800 dedín asi 200000 mrtvych a Bandera práve odtiaľ pochádzal. Na východe slovenska v Rusínskych oblastiach operovali už vtedy maďarskí záškodníci spolu s polskými bojovkarzmi a presviedčali rusínov na vzburu proti českoslovenekej moci títo chudobní ľudia ich zajímali a odovzdávali československej moci. Stačilo im sledovať "demokraciu" v polsku či maďarsku...

  OdpovědětVymazat