Reklama

sobota 20. října 2018

Sto let republiky

 Břetislav Olšer
20.10. 2018 v rozhovoru pro PL
 Alena Vitásková by měla dostat vyznamenání rovněž za uplynulých 1 831 probdělých nocích, když setnula jednu z bezpočtu hlav bestie zvané česká justiční mafie… Napsala o tom ve svých třech knihách o solárních baronech. Vyznamenání má dostat i Michal David, který byl hvězdou během bezkonkurenčních československých spartakiád, jejichž cvičební skladby doprovázely jeho písně. S tímto nemám žádný problém.

Slavíme sto let republiky. Je co slavit? V jakém stavu je naše země dnes?

Můj táta, venkovský učitel, měl svoji tradici uctívání pohřbu prvního prezidenta samostatného a nezávislého Československa Tomáše Garrigua Masaryka, jenž se narodil se 7. března 1850 v Hodoníně na Moravském Slovácku. Tam o sto let později začínal můj otec učitelskou kariéru v nedalekých Šardicích a Kyjově...

Pohřeb Tomáše Garrigua Masaryka.

Vždycky si 21. září, v den výročí Masarykovy smrti v roce 1937, sedl v obýváku, vzal si do rukou svoji nejoblíbenější knihu – Karel Čapek: „Hovory s TGM“, jejíž první vydání si koupil už v roce 1937, a začal ji číst. Rok co rok, a s ještě větším a zarputilejším zaujetím od roku 1956, kdy byl vyhozen ze školství, jelikož odmítl něco podepsat a někam vstoupit.

Nemohl zradit svoji víru, proto šel raději k lopatě. V ten dvojnásobně smutný výroční den jsme ho jako děti nesměly vyrušovat; později mi knihu Karla Čapka věnoval. Také já dnes mám v ono výročí 21. září stejně nevšední den, kdy si otevřu Hovory s T. G. M. a čtu si v nich, byť ji znám už pozpátku…

Jsem skromný člověk, jedinou mojí ambicí je psát pravdu. Procestoval jsem desítky zemí - od USA, až po Čínu a Tibet, takže vím, co v těch zemích šustí v trávě... A nemám máslo na hlavě, nikdy jsem nebyl v žádné partaji, držím se desatera; přikázání nezabiješ je dnes jen hrách hozený na zeď lidské lhostejnosti. Pro mě není Bůh v synagogách, bazilikách či mešitách, ale pouze v každém z nás. Uplynulých sto let naší vlasti mám zmapovaných od jejích počátků, byť na jejím úvodu do historie stála na první pohled banální epizodka doktora Isidora Zahradníka.

Začalo to už koncem října 1918, kdy byla v Praze na nárožích zveřejněna nóta vídeňského ministra zahraničí hraběte Adrássyho prezidentu USA Wilsonovi o ochotě zahájit okamžitá jednání o příměří. Vládl ale poněkud zmatek a rozpaky; všichni chtěli samostatnost Československa, jen nevěděli, co bude chtít Masaryk, který zatím pobýval ve Washingtonu. Republiku nebo snad království či dokonce neutralitu…?
Jaroslav Rošický, Josef Scheiner, Isidor Zahradník… Zdroj: Fefík

A mezitím se 28. října 1918 před polednem shromáždil dav u sochy sv. Václava na Václavském náměstí, aby si vyslechl památná slova: „Jsme svobodní. Zde u stupňů pomníku českého knížete přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými, že ji chceme hájiti svými životy.“ Tak zněl kratičký projev z úst překvapeného poslance – doktora Isidora Zahradníka, jehož někdo z nadšených Pražanů náhodně poznal na chodníku, zvedl na ramena manifestantů, kteří se s šokovaným filozofem a teologem vydali na pochod za samostatnost Československa.

Kněz a od roku 1907 i říšský poslanec se v čele rozjásaného doprovodu dostal až na nádraží císaře Františka Josefa, dnešním Hlavním nádraží Praha, aby tamním zaměstnancům oznámil převzetí vlády Národním výborem. A ještě stačil odeslat telegram: „Československý stát se právě před sochou sv. Václava prohlásil. Já jako zástupce železniční správy nařizuji, aby se znaky bývalého rakouského státu sňaly, úřadovalo se česky, provoz udržoval normálně a zastavil se dovoz vozů do Vídně a do Německa..."

A tak se stal náhodný a po chodníku v klidu kráčející poslanec historicky prvním československým ministrem železnic. Knihovník řádu premonstrátů na Strahově a inspektor velkostatku v Hradištku u Štěchovic. Napřed byl agrárník, později poslanec za Republikánskou stranu československého venkova. Ministrem železnic ČSR však byl jen asi půl roku.

A všichni až do prosince čekali na T. G. Masaryka. Ten po válečných létech se 14. října 1918 stal předsedou prozatímní československé vlády, o pár dnů později ve Washingtonské deklaraci vyhlásil samostatnost československého národa a 14. listopadu téhož roku jej v jeho nepřítomnosti zvolilo Revoluční Národní shromáždění prvním prezidentem Československé republiky.

Až 21. prosince 1918 se Masaryk vrátil triumfálně do Prahy, aby příští den pronesl na Hradě své první poselství k Národnímu shromáždění. Jeho moudrost by měla být pro dnešní politiky velmi poučná; napsal též velmi důležitou větu, která má trvalou platnost: „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie…“

Masaryk 28. května 1918, když byl dotázán na shromáždění Čechů a Slováků v Chicagu na původ financí, jež byly potřebné k vybudování nového státu: „Revoluce, při níž by se předkládaly účty, byla by pro děti a ne pro rozumné lidi.“

V knize „Hovory s TGM“ je možné se dozvědět, co předcházelo bezprostřednímu vzniku samostatné republiky; napřed přišlo na řadu v roce 1917 Rusko, kde Masaryk zažil v Petrohradu Velkou říjnovou (socialistickou) revoluci. Pro něj a pro svrženého předsedu ruské vlády Kerenského se nepřítel nacházel na pravici a nikoliv na levici, i když verbálně ještě odsuzoval bolševiky jako německé agenty.

Masaryk měl tehdy zájem na slabém Rusku, tj. na stavu, kdy Rakousko-Uhersko jako nárazníková velmoc mezi Německem a Ruskem by kvůli slabému Rusku pozbylo svého oprávnění existence a mohlo být rozkouskováno, aby mohl vzniknout samostatný čs. stát.

Jak uvedl Ladislav Josef Beran ve své Strategii našeho „osvobození“, Masaryk, Beneš a Štefánik se snažili zmařit každý pokus o mír do doby, než bylo jasné, že vznikne Československo, tj. bez čtyř měsíců po celou dobu války. Jejich styky s vlivnými osobami států Dohody jim to umožňovaly a měli úspěch. Jsou tedy snad významnými spoluviníky zbytečného dalšího utrpení způsobeného světovou válkou….? Výčitkami svědomí ale nikdy netrpěli. Beneš to později napsal diplomaticky, ale jasně:

„Věděli jsme, že můžeme dosáhnout našich národních cílů, jen když bude válka trvat tak dlouho, dokud nepřipravíme naše vítězství“. A historik Herbert A. L. Fisher, za první světové války britský ministr, zase popsal ve svých „Dějinách Evropy“ vznik ČSR takto: „Pravděpodobně nejvýraznějším pomníkem úspěchu válečné propagandy je náhlé vynoření se republiky Česko-Slovenské… Většina států byla vytvořena mečem či vyrostla z kolonizace. Česko-Slovensko je dítětem propagandy” ...A propaganda se skládá, jak známo, ze zamlčování důležitých skutečností, pomluv a lží...

Pak přišla 2. sv. válka, v níž se potvrdila československá, pak jen protektorátní napůl slabá morální vůle, když jsme zvolili menší cestu odporu vůči Hitlerovi a stali se jeho zbrojnicí. Po válce jsme lavírovali od Gottwalda s Janem Masarykem v jeho vládě i s ní na cestě do Moskvy, až sametového vítězství Havlovy pravdy a lásky, co podnes dostává do držky od lži a nenávisti…

Pokud jde o rozdíl v životní úrovni mezi námi a Západem, brzdí nás stále dědictví komunistického režimu? Nebo je problém v odlivu zisků na Západ? Či se málo snažíme a neinvestujeme do naší budoucnosti, třeba v rámci vědy a výzkumu?

Řeknu to s klasikem; šla staletí. Zatímco Rakousko-Uhersko, potažmo dnes Rakousko, zplodilo císaře Františka, Hitlera, Mengeleho či Waldheima, Češi se mohli pochlubit Karlem IV., Přemyslovci, Masarykem, Benešem… Faktem je, že Karel IV. třeba neměl zrovna českou krev, ale Mozart je Rakušany také považován za domácího, i když se narodil ve městě, které ve své době patřilo k německému Bavorsku, takže by jim nakonec zbyl pouze zamindrákovaný Saliery…

Poté nás okupovali nenávidění fašisté, zatímco Rakousko je s otevřenou náručí přijalo a drtivá většina Rakušanů stála svým přesvědčením víc za svým rodákem Hitlerem, než samotní Němci za svým vůdcem. A pak skončila válka a my jsme se znovu rozjeli pod diktátem komunistů. Fungovala však té StB, která byla jen slabým odvárkem proti americké CIA, která byla a je u všech století trvajících masakrů ve světě; od Koreje, Vietnamu, až po Irák, Afghánistán, Libyi či Srbsko a Černou Horu...

Za totalitních komunistů jsme měli jsme strádali, byť na našem kontě byla vlastní automobily značky Avia, Tatra či Škoda, motocykly Jawa a ČZ, také jsme vyráběli vlastní letadla L- 410, větroň Blaník či traktory Zetor. Měli jsme své světové vynálezce, jako byl Wichterle, nositele Nobelových cen či filmových Oscarů. Světovou špičkou byli a podnes jsou filmoví režiséři Forman, Menzel, Krejčík, hudební skladatelé Dvořák, Smetana nebo Janáček, a když nám v tomto ohledu Rakousko konkurovalo, tak možná jen svým Arnoldem, terminátorem převlečeným za kalifornského guvernéra.

Také světové výstavy v Bruselu nebo Montrealu Ósace nás pod útiskem a nesvobodou KSČ vynesly na piedestal světovosti, co se týkalo největší návštěvnosti jednotlivých pavilonů, v nichž cizinci v úžasu sledovali unikátní Laternu Magiku či Kinematograf. A to ještě nebyla řeč o sportovcích. Co se týká mistrů světa, byli jsme v přepočtu na počet obyvatel Rakouska jasně nejlepší. Ať šlo o hokej, atletiku, kolovou, volejbal, cyklokros, zápasnické a vzpěračské disciplíny… Jména Zátopek, Plánička, sourozenci Romanovi, Železný, Šeberle, Jágr či Valenta jsou podnes světovými pojmy. Dokonce lyžařka Záhrobská zdolala i rakouské slalomářské legendy…

Suma sumárum; krutý totalitní střed Evropy svými dovednostmi a intelektem jasně převálcoval své svobodné jižní sousedy, kteří se však zmohli na jediné – protestovat pokrytecky kvůli našim jaderným elektrárnám, i když sami přijímali z okolních zemi většinu elektřiny právě z jádra. Za skoro třicet let od sametu se u nás zvýšily platy třikrát… hurááá. Ještě, že skončila Rakousko-Uherská monarchie, byť ceny elektřiny, plynu, vody a základních potravin zvýšily až čtyřikrát…? fůůůj…

Po nedávných volbách se ukazuje, že mladá generace se vzdaluje té starší. Mladí volí Piráty či jiné liberální subjekty. Tyto subjekty se esteticky i svou prezentací liší od stran „starých“. Mladí též demonstrují proti Miloši Zemanovi a Babišovi. Častěji se vyslovují pro členství v EU, méně odsuzují migraci. Kazí ti staří, kteří volí Zemana a Babiše, budoucnost mladým, nebo mladí nemají rozum? Či ten rozpor není až tak generační, ale regionální, kdy například Praha volí zcela jinak než Ostrava?

Tak si naši mladí čeští hrdinové, z nichž polovina užívá drogy a alkohol, troufají, přestože na svoji petici proti Babišovi těžko seženou 1,5 milionu podpisů, tedy tolik, co měl loni premiér v demisi hlasů svých voličů. Nebylo k tomu ještě náhodou přes 50 tisíc těch preferenčních hlasů…? Proto stovky možná i tisíce uřvaných a nesvéprávných troubů před nedávnem téměř ve 20 městech po republice protestovaly proti "trestně stíhaném" premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a jeho vládě v tom čase ještě v demisi…

Andrej Babiš si nedávno užil ve Sněmovně chvíli, kdy se jednalo o jeho Čapím hnízdě ukázal totiž všem poslancům ceduli s fotografiemi opozičních poslanců – Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové (oba TOP 09), Petra Bendla z ODS a Davida Ratha (ex ČSSD), kteří podle něj dotaci na Farmu Čapí hnízdo schválili nebo ji kontrolovali. Farma Čapí hnízdo získala dotaci v roce 2008. Mimochodem v té době byl hejtmanem Středočeského kraje Petr Bendl z ODS… Více zde: Čapí hnízdo…

Mezi demonstranty se objevily velmi kultivované plakáty s ubohými nápisy „Česko není firma“ nebo obrázek Babiše za mřížemi s textem parodujícím název jeho knihy "O čem sním, když náhodou spím". Objevily se také nápisy „Nechci Bureše ani Prasedenta“ nebo „Kroť se, frafírku“. Lidé skandovali například nápadité heslo; ne však už „Jakeše do koše“ nýbrž: „Babiše do koše!“ nebo „ANO, ne!“.

A horečně se podepisovala teatrální petice „Za slušného premiéra a slušnou vládu“, v níž vyzývá ministerského předsedu k rezignaci a poslance k vyslovení nedůvěry jím případně předložené vládě. Paradoxně nebyla řeč o zlodějských vládách Toolánka, Nečase či Sobotky, natož o zločincích typu Krejčíře, Koženého, Pitra či Bakala…

Tak si připomeňme, v jakém stresu a chudobě si naši nebozí a sociálně vyloučení demonstranti v Češku žijí; míra nezaměstnanosti klesla na 3,5 %, byla tedy nejnižší v Evropě, a počet volných pracovních míst překonal hranici 250 tisíc. Na jednoho nezaměstnaného takto připadalo zhruba v průměru jedno volné pracovní místo, produktivita práce se zvýšila o 2,7 procenta. Česko mělo tak nejstabilnější ekonomiku v Evropské unii.

Vyplývá to z letošního výzkumu, který každoročně hodnotí stabilitu a zdraví ekonomik na základě dvaceti ukazatelů ve čtyřech hlavních oblastech – rozpočtová udržitelnost, konkurenceschopnost, zaměstnanost a produktivita a zahraniční dluh. Podle skupiny expertů z Institute for Economics and Peace je Česká republika rovněž šestou nejbezpečnější zemí na světě. Žebříček zvaný Světový index míru (Global Peace Index) je sestavován už deset let. Každoročně odhaluje ty nejbezpečnější a nejnebezpečnější země světa.

Letos Česko podle průzkumu předběhlo v bezpečnosti o několik příček skoro všechny své sousedy. V roce 2015 obsadila Česká republika 10. místo. Dva roky před tím to bylo za Kalouska místo 14. Svět může Čechům rovněž rozhodně závidět přístup k lékařské péči – české zdravotnictví se udrželo v čele tabulky – či k základnímu vzdělání. Také co do přístupu k pitné vodě, vlastní střeše nad hlavou, ve výživě, v hygieně či v pocitu osobní bezpečnosti se Česko drží na čelných místech. Základní lidské potřeby mají Češi zajištěny lépe než dvě třetiny zemí světa.

Paradoxem však je, jak negativně Češi vnímají imigranty. V tom jsou na 112. místě mezi hodnocenými 128 zeměmi světa. A loni byli úplně na chvostu. Přitom Česko přijalo díky Babišově vládě pouze komickou zhruba dvacítku uprchlíků… A k tomu máme hrdiny i mezi dětmi; dvanáctileté děti nás straší komunismem, vyslovují naučené povrchové soudy a říkají tomu názor?! Přijde Vám to normální? Jediný závěr, který z toho dělám, je tento: Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=_NsayV-K7Rc

Většina poslanců z řad sněmovní svoloče však ani nepípla o tom, že „Babišovy firmy“ průběžně odvádějí do státního rozpočtu kolem 19,6 miliardy korun, přičemž na dotacích dostaly jen 1,9 miliardy, tedy desetinu. Babiš sám jako fyzická osoba odepsal v prospěch státu za posledních pět let 214,7 milionu korun a takto může triumfovat kdykoli.

Agrofert, třebaže už není jeho majitelem, totiž ovládá více než 230 společností zejména v Česku a na Slovensku, jejich tržby při počtu zaměstnanců přes 28 tisíc dosáhly téměř 132,5 miliard Kč. Všechny jeho firmy platí daně v Česku, ročně 600 milionů Kč do státní kasy. Navíc v zemích daňových rájů nemá žádnou společnost. Agrofert v České republice vlastní nebo má v nájmu 57 tisíc hektarů zemědělské půdy. Kolik firem má Kalousek, kolik odvedl státu na daních…?

A Ostrava? Ten kraj rázovitý, poznamenaný Bakalovým řáděním....? Zlodějů už tady mají všichni plné kecky, ta jasně zde vítězí hnutí ANO…

Hovoříme-li o Miloši Zemanovi, skutečně zostuzuje svou existencí a přítomností v úřadě památku sta let republiky? Taková tvrzení se objevují třeba v souvislosti s jeho rozhodnutím udělit státní vyznamenání Michalu Davidovi. Dále je kritizován za proruské a pročínské afiliace či za zdravotní nezpůsobilost k výkonu úřadu. Jak to vidíte vy?

Slavný Zemanův bonmot o idiotovi jsem poprvé uslyšel z jeho úst při našem rozhovoru, když ještě nebyl hlavou našeho státu. Bylo to hned poté, co jsem se mu přiznal, že jsem před časem o něm napsal nehezký článek. Kritický text o návratu Miloše Zemana do politiky přálo si to 21 % dotázaných, přičemž 70 % z nich tvořili voliči ČSSD a 20 % voliči ODS. Sedmnáct lidí ze sta nemělo na Zemanovu budoucnost jasný názor.

Přes 62 procenta bylo však zásadně proti návratu Miloše Zemana do politiky… Nejhůře dopadl v otázce volby hlavy státu. Pokud by se ještě jednou ucházel o post prezidenta, (v roce 2003 byl zrazen 27 socialisty, byť ne sjezdu si jeho podporu odhlasovali...) přes 74 procent respondentů by ho nezvolilo. Přeběhlíky a osoby, co dostávají na frak, prostě voliči neměli rádi, o těch vícenásobně zneuctěných narcisech ani nemluvě.

Nakonec šokoval mne dvakrát, když zvítězil i ve druhé prezidentské přímé volbě, a hlas mu dalo 2 853 390 voličů; jasný a nyní dvojnásobný vítěz prezidentských voleb. Jeho vulgarity jsou asi nemístné od hlavy státu, ale podstatné je, že nelhal, byť za to nespolečenské chování byl popliván zvláště pro pražskou kavárnu slušňáků, jako David Černý, Rejžek či presstituti z Reflexu. Šlo o jeho výroky "kunda sem kunda tam", přitom jen citoval název veřejně souložící členky ruské skupiny Pussi Riot,Když pak mluvil o zlodějích Koženém a Bakalovi, použil slovo zmrd, které je sice na první pohled velmi neslušné, ale co jiného si zaslouží lumpové, kteří okradli stát o stovky miliard, resp. zlikvidovali OKD i sto tisíc nájemníků hornických bytů…? Znám spoustu výstižnějších a sprostějších skupin hlásek, které by jim sedly jako ulité na jejich pomatené hlavy, skrývající choré mozky…

Co se týká vyznamenávání k 28. říjnu, mezi oceněnými by má být i Alena Vitásková, která mi k tomu řekla: „S panem prezidentem Zemanem se osobně znám od doby, kdy jsem nastoupila na Transgas do funkce předsedkyně představenstva a generální ředitelky. Bylo to v roce 2001, před privatizací českého plynárenství. V té době byl pan prezident ve funkci premiéra a pan Miroslav Grégr byl ministrem průmyslu. Ráda na to období vzpomínám. Velmi dobře se v té době pracovalo..."

 Alena Vitásková by měla dostat vyznamenání rovněž za uplynulých 1 831 probdělých nocích, když setnula jednu z bezpočtu hlav bestie zvané česká justiční mafie… Napsala o tom ve svých třech knihách o solárních baronech. Vyznamenání má dostat i Michal David, který byl hvězdou během bezkonkurenčních československých spartakiád, jejichž cvičební skladby doprovázely jeho písně. S tímto nemám žádný problém, stejně jako se zdravotními potížemi Miloše Zemana. Na svůj věk je dokonalý; je jedinou hlavou státu v naší historii, který své projevy nečte, ale říká z hlavy, třeba ty novoroční nebo i v OSN v angličtině.

Rusko a Čína v podání Miloše Zemana? Proč tyto cesty nevytýkají čeští degenerovaní pitomci Donaldu Trumpovi, či královně Alžbětě II.? Evidentně zkrotlý 45. prezident USA loni prohlásil po své návštěvě Číny a obědě v Zakázaném městě, že šlo o absolutně jedinečný zážitek. Je ten tam ztřeštěný nadutec, který se v Číně navíc ani slovem nezmínil o evergreenu tzv. lidských práv v Tibetu, ani v myšlenkách nezavadil o Tchaj-wan, natož o Dalajlámu, naopak zahrnul do svého upejpavého projevu i slova absolutní dokonalost a úžasném přivítání, když mluvil o Číně a prezidentu Si Ťin-pchingovi.

Většina amerických prezidentů včetně Baracka Obamy sice navštívila tento jedinečný architektonický klenot Pekingu, bylo to však poprvé, kdy se hlava Bílého domu přímo zúčastnila slavnostní večeře přímo v prostorách paláce. Tato nebývalá pocta měla být znamením, že za Trumpa a Si Ťin-pchinga by mělo dojít k utužení vztahů mezi oběma státy.
Že Čína zvládne projekt nové Hedvábné stezky, o tom nikdo nepochybuje. Dokáže ho realizovat stejně jako ve světě zatím nevídanou stavbu nejvýše postavené železnice na světě z Pekingu do Lhasy..?

A když Si Ťin-pchinga přijala královna Alžběta II. spolu se svým manželem, princem Philipem, nikde jsem nečetl, že „ležela na zádech, vystavila své bříško a třepala svýma nožičkama“, jak to napsal pisálek Kamberský o Zemanovi.. Naopak ta britské média pěla ódy na Si Ťin-pching, jenž ve svém parlamentním projevu citoval Shakespeara a poděkoval Britům za podíl na vítězství nad Japonskem.

Prezident Miloš Zeman i přes nesmírné fyzické i psychické vyčerpání již absolvoval desítky náročných zahraničních cest, stovky hodin v letadlech, setkání s předními státníky světa a projevy na významných konferencích. Od OSN, Číny až po Vatikán, Kazachstán a Velkou Británii… Od papeže Františka až po čínského prezidenta Si Ťin-pchinga…

Za 100 let státnosti jsme nejprve spoléhali na Francii a Západ. Poté jsme se ocitli v oblasti vlivu SSSR. Nyní naše spojence označuje většina politické scény za požehnání a garanci budoucnosti. V čem je nastavení našeho vztahu k EU a podoba EU jako taková v pořádku a v čem je nutná změna?

Je třeba začít tím nejdůležitějším; Sovětský svaz byl v roce 1938 připraven jít Praze vojensky na pomoc, pokud by se Československo postavilo nacistickému Německu. Z nově odtajněných dokumentů sovětské rozvědky SVR ale plyne, že odmítavý postoj Paříže by případnou pomoc zřejmě stejně zablokoval. SSSR podle něj byl připraven poskytnout Československu vojenskou pomoc, ale Praha o ni pod tlakem Londýna a Paříže nepožádala; situaci Moskvě komplikovala formulace smlouvy:

„Měli jsme s Francií a Československem dohodu o vzájemné pomoci v případě německé agrese, ale SSSR směl pomoc poskytnout jedině až po Francii.“ Když však Paříž spolu s Anglií trvala na předání Sudet Německu, fakticky anulovala systém dohod o vzájemné pomoci, bez účasti SSSR… Výčitky svědomí? Premiér Francie Édouard Daladier řekl: „Myslím, že jsme udělali kus rozumné práce. Bylo třeba dát pobít patnáct milionů Evropanů, abychom donutili tři miliony Sudeťáků, kteří chtějí být Němci, aby zůstali vázáni k Československu?“

Chamberlain s Hitlerem; po návratu z Mnichova Chamberlain vzhlédl k davům a pronesl ještě větu: „Přátelé, toto je podruhé v naší historii, kdy byl z Německa na Downing Street přivezen čestný mír. Věřím, že to je mír pro naši dobu.“

A prezident Československa Edvard Beneš, o jehož zemi se jednalo „o nás bez nás“: „Je to pro nás katastrofa, kterou jsme si nezasloužili. Podrobujeme se a budeme se snažit zajistit svému národu klidný život. Nevím, zda budou mít vaše země (Velká Británie a Francie) prospěch z rozhodnutí učiněného v Mnichově. Určitě však nejsme poslední, po nás to postihne i jiné. Kdybychom (dohodu) nepřijali, udělali bychom čestnou válku. Ale ztratili bychom samostatnost a národ by byl vyvražděn. Neporazil nás Hitler, ale naši přátelé….“

Nyní jen pár faktů, jež se týkají tchána Peroutkovy dcery, která se vdala za Richarda Bienerta. Že vám to nic neříká? Třeba si vzpomenete, kdo vládl Československu ve druhé polovině dvacátých let 20. století; otec manžela Peroutkovy dcery Richard Bienert se totiž stává jedním z nejvýše postavených správních úředníků Československa, když nastupuje v roce 1925 na post viceprezidenta zemského úřadu (zemské politické správy).

V roce 1939 je pak Bienert jmenován do funkce prezidenta téhož úřadu. Za německé okupace Protektorátu Čechy a Morava Richard Bienert působí od ledna roku 1942 v protektorátní vládě J. Krejčího na postu ministra vnitra, od 12. března roku téhož roku je zároveň náměstkem ministerského předsedy. A jak již bylo výše uvedeno, jeho stejnojmenný syn se oženil s Evou Peroutkovou, dcerou spisovatele a publicisty Ferdinada Peroutky.

V roce 1945 pak Rudolf Bienert stojí od 19. ledna do 5. května v čele protektorátní vlády sám – zároveň vede i ministerstvo vnitra a je pověřen zastupováním prezidenta E. Háchy. Po vypuknutí pražského povstání 5. května roku 1945 je Bienert v Praze zatčen revolučními jednotkami, po skončení války je pak za svoji činnost v protektorátní vládě souzen a 31. července roku 1946 odsouzen československým Národním soudem ke třem letům vězení.

A ještě jedna věc k Francii; Bývalý francouzský prezident Valery Giscard d’Estaing poznamenal, že je nemožné popřít, že ukrajinská vláda byla zkorumpovaná a nesnesitelná. “Předání moci na Ukrajině lze ale jen stěží nazvat demokratickým procesem, je to hra oligarchů, ” řekl Giscard d’Estaing.

“Co se týče Spojených států, je pravděpodobné, že podporovaly a inspirovaly povstání. A pak zamířily politiku sankcí proti Rusku – politiku, která byla porušením mezinárodního práva. Kdo opravdu může osobovat právo na seznam občanů, na které osobně uvalí sankce, a to aniž s nimi mluví, dokonce i bez šance se ospravedlnit? S ohledem na hospodářské sankce nesměřující proti jednotlivcům, ale proti ruskému státu, jak můžeme ignorovat skutečnost, že jsou škodlivé pro obě strany – Rusko i Západ – poškozují jejich vzájemný obchod? ” ptal se francouzský politik.

Zdá se mu, že rozhodnutí Ukrajiny stát se nadnárodní konfederací podle vzoru švýcarských kantonů a to rusky mluvící části, polské části a střední části by bylo to nejlepší. Systém, je také federální a Konfederace by byla financovaná Evropou a podporovaná OSN. A Krym by měl zůstat ruský…

Mají Češi za sto let republiky dost svých hrdinů? A bývají tito hrdinové doceňováni? Legionáři? Atentátníci na Heydricha? Letci RAF, kteří skončili v komunistických kriminálech? Abychom byli provokativní, jistá část společnosti ctí bratry Mašíny, jiná část společnosti zase komunistické pohraničníky...

Být, či nebýt. Toť otázka. . Lump nebo hrdina, všichni jsme jedna rodina…? Odpověď následuje; jsme totiž v situaci, kdy 27. května 1942 v Praze provedli atentát na Heydricha dva parašutisté vyslaní z Velké Británie – Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Spolupracovali však s dalšími výsadkáři i s některými příslušníky domácího odboje.Po „důkladné přípravě“ akce Anthropoid, kterou vedlo britské oddělení pro zvláštní a nestandardní operace (SOE), selhal v rozhodující chvíli Gabčíkův samopal, ale Kubiš hodil na vozidlo bombu plněnou plastickou trhavinou a s velmi citlivým nárazovým zapalovačem upraveným z protitankového granátu. Heydrich byl zraněn a svým zraněním v nemocnici podlehl, čímž dle Spojenců, jimž dnes přitakávají i amatérští badatelé, dle nichž nastala „hvězdná hodina našich moderních dějin…“

Celý svět si povídal, jak jsou ti Češi v Protektorátu stateční… Ten samý svět však mlčel, když u nás začaly popravy, jak na běžícím pásu a zavládl krutý teror. Okamžitě bylo vyhlášeno stanné právo a začalo se s masivním zatýkáním. Jistý si nemohl být nikdo. Hlavně ti, kteří měli shodná jména s atentátníky (Gabčík – Kubiš), byť jinak s nimi neměli (kromě příjmení) nic společného.

Německá pomsta se nezastavila před ničím. Ani před nízkým věkem. Nejednou se stalo, že byl zastřelen chlapec mladší 17 let. Popravy bez řádného soudu, likvidace celých rodin a každodenní vyhláška se jmény popravených, což mělo fungovat jako psychologický strašák a účinný nástroj ke každodenní depresi. Každý si měl uvědomit, že zítra může být na vyhlášce jeho jméno. A v té době stačilo málo.

Členové SS si prohlížejí ruiny Lidic… Wikipedie

Lidičtí muži starší 15 let byli shromažďováni ve sklepě a chlévě Horákova statku. Všechny cennější věci, koně, dobytek, zemědělské stroje apod., byly shromažďovány a odváženy do sousedního Buštěhradu. Ráno 10. června 1942 se na místo osobně dostavil K. H. Frank, aby dohlížel na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly nejprve nahnány do místní školy, za úsvitu pak autobusy převezeny do tělocvičny gymnázia.

Mezitím byly zdi stodoly v sousedství Horákova statku obloženy slamníky a matracemi (proti odraženým střelám) a přichystána popravčí četa. Lidičtí muži byli posléze vyváděni ve skupinách (zprvu po pěti, pak po deseti) na přilehlou zahradu a tam stříleni. Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí). Nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14 let. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny…

Foto: Reuters…

Winston Churchill tehdy dost naléhavě požadoval, aby jednotky RAF uskutečnily pomstu a vyhladily na oplátku německé vesnice. A to rovnou tři. Po bouřlivé diskusi, kdy si Churchill jako obvykle trval neoblomně na svém, se z jeho návrhu na tlak opozičních členů kabinetu ustoupilo. Podle jejich názoru by britští letci byli vystaveni obrovskému nebezpečí.

A Mašínové? Jako důkaz o zcela bezcitném jednání partičky kolem bratrů Mašínů jsou následující slova: „Rozhodli jsme se po roce 1949, že něco začneme dělat. Roznášet letáky nemělo význam, protože jen za to byl trest deset let,“ říkal novinářům další z gaunerů a vrahů Milan Paumer. „Tak lepší bylo začít s něčím více výrazným, třeba někoho zastřelit. A když vás chytnou, tak ta druhá strana je o jednoho člověka, o jednoho komunistu slabší,“ sdělil, že na věc nahlíží z ryze teroristického hlediska.

Milan Paumer byl jedním ze skupiny bratrů Josefa a Ctirada Mašínových, kteří se na počátku 50. let prostříleli z Československa do NDR, poté do SRN a dál do USA. Zabili při tomto útěku sedm nevinných lidí. Proč tedy, pokud jim šlo pouze o zabití co nejvíce komunistů, nespáchali sebevražedný útok na mnohočlenné plénum ÚV KSČ…? Ta druhá strana by tak byla o desítky komunistů slabší a nešlo by o obyčejné roznášení letáků… V tom však bránila jen zbabělost Mašínovských tzv. hrdinů…

Máme stále „nevyřízené účty“ s Němci? Po vzniku republiky jsme s nimi museli bojovat o naše pohraniční území, ze kterých nás později vyhnali, a my jsme nakonec o pár let později vyhnali je. Nyní žijeme v mírové koexistenci, německé podniky zainvestovaly naši porevoluční obnovu. My máme dvojaký vztah k Angele Merkelové vzhledem k migraci. Co z minulosti vážně prožívat, co vnímat s chladnou hlavou a čeho se do budoucna bát?

Za vším hledej Marshallův plán; podmínky této americké lichvy byly jasné; každý stát v programu tohoto plánu byl nucen odsuzovat komunismus a socialismus – což byl důvod, proč Československo tento plán odmítlo. Jan Masaryk ještě doufal, že plán přijmeme, avšak nejistý řekl:

„Pokud Evropu rozdělí na ovce a kozly a budou mi říkat, že jsem kozel, tak já se přirozeně za kozla zatím nepovažuji, takže pokud nebude nějaká jednotnost mezi státy, pak tedy to naše postavení bude velmi obtížné. Ale pokud jsem zahraničním ministrem, nemůže být nikdy diskuse o tom, že bychom se nějakým způsobem exponovali proti Sovětskému svazu…“

Čas oponou trhnul a už se ví dozajista, že za smrtí Jana Masaryka byla britská tajná služba SIS – Secret Intelligence Service. A hned se našly hlasy análních novinářských Petráčků a spol., že Jan Masaryk přece zradil ideály Západu, když se dal ke Gottwaldovi, a dostal tak zaslouženě, co proto; z okna Černínského paláce ho totiž patrně shodil úředník ministerstva zahraničních věcí Jan Bydžovský na příkaz britské tajné služby SIS. Bydžovský se k podílu na vraždě Jana Masaryka doznal v lednu 1950 poté, co byl pět měsíců vězněn.

Napřed však v nastalé poválečné studené válce Spojenci dodržovali naoko tzv. Morgentauův plán na totální likvidaci Německa, aby už nebylo schopné vést třetí světovou válku. Cíl? Zničení německého zbrojního průmyslu, poté odstranění a zničení dalších klíčových odvětví, která jsou základem pro vojenskou sílu; bylo demontováno 1500 nejlepších továren a odvezeno ze země.

Až si USA uvědomily sílu komunistických zemí a obavy ze SSSR, přestože byl vykrvácen ve 2. sv. válce nejen ekonomicky, ale i psychicky; jak jsem již zmínil, resumé znělo: 27 milionů zabitých ruských občanů, proti cca 420 tisícům zahynulých Američanů…

Tak se Morgentauův plán změnil na ten Marshallův, oficiálně Plán evropské obnovy (European Recovery Program), přijatý Kongresem USA v dubnu 1948 s ohledem na sílu komunistických zemí a obavy ze SSSR. Cíl byl pokrytecký a jasný; pomoci poválečné Evropě.

Na post šéfa americké diplomacie dosadil v lednu 1947 generála George Marshalla, který nebyl pro Evropany nikým neznámým. V době druhé světové války působil jako šéf štábu americké armády. Dokonce měl původně namísto Eisenhowera velet invazi do západní Evropy. Měl tedy tolik potřebnou autoritu. Primární úkol mu byl jasný. Marshall upíral pozornost k hospodářské situaci válkou zničené Evropy. Do Evropy, kde byli desítky milionů lidí bez práce a nálety zničená města. Uvědomoval si, že politická stabilita jde ruku v ruce s prosperujícím hospodářstvím. Nebylo možné do nekonečna posílat do Evropy nazdařbůh peníze, aniž by existovala nějaká širší koncepce

Jak se dnes projevuje výše popsaná vypočítavá politika USA vůči Německu? Spojené státy měly své americké zájmy; vybudovat z Německa silnou mocnost, aby měly v Evropě na své straně silného partnera. Napřed dělaly, že zničí německý zbrojní průmysl, pak ale z obav přes SSSR vycouvaly a investovali do Německa miliardy za mimořádně vysoký úrok, hlavně ten lokajský, proto byly vázány na výhradní obchod s USA, aby se dostaly z nacistické ruiny budoucího militantního obra na Starém kontinentu.

Dnes patří armáda Německa mezi nejlépe vyzbrojené na světě; známka typicky amerického pokrytectví. Pokrytecký humbuk zvaný Morgentauův plán skončil dřív, než začal a brzy se německá armáda, která vlastně neměla existovat, poprvé od druhé světové války zapojila v Afghánistánu do přímých bojových akci. Německé mělo v Afghánistánu po Spojených státech a Velké Británii třetí největší kontingent. V roce 2010 sloužilo v Afghánistánu 5350 německých vojáků.

Prezident Zeman se právem s vervou sobě vlastní distancoval od principu kolektivní viny, i když každý třetí muž Rakouska ve věku od 17 do 45 let šel s nadšením bojovat za Rakušana Hitlera z Braunau am Inn a jeho Třetí říši. Konstatoval, že “člověk by neměl zapomínat, že devadesát procent sudetských Němců hlasovalo pro pomahače Hitlera”.

Ocenil, že zbývajících deset procent – socialisté, komunisté a další – bylo proti Hitlerovi. Benešovy dekrety neobsahují princip kolektivní viny, protože odhadovaných deset procent bylo vyjmuto z odsunu. ”Když občan nějaké země kolaboruje se zemí, jež jeho stát okupuje, tak je vyhánění mírnější trest než například trest smrti.”
Německo, vlajka, Afghánistán… foto: Reuters…

Se silnou žaludeční nevolností jsem ne tak dávno, když jsem sledoval ministra kultury české vlády Daniela Hermana, když jako vůbec první oficiální člen české vlády se patolízalsky lísal šéfovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Berndu Posseltovi. Následně vystoupil na 67. sudetoněmeckém sjezdu, kde v projevu předneseném v němčině připomněl okrajově nacistické zločiny, hlavně však násilnosti Čechů při poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Oslovil v Norimberku sudetské Němce „milí krajané“ a vysloužil si aplaus…

Připomeňme si nyní, jak v 50. let dvacátého století došlo v SRN k hospodářskému rozmachu projevujícímu se mj. nedostatkem pracovních sil. Šlo hlavně o zemědělství, hornictví a stavebnictví, kde se Západem zhýčkaní Němci nechtěli špinit manuální prací… Proto započal nábor pracovních sil ze zahraničí především z jižní Evropy. Roku 1955 uzavřelo Německo smlouvu o náboru (Anwerbevertrag) s Itálií, o pět let později se Španělskem a Řeckem.

V Německu byli pracovníci ze zahraničí přijímáni s otevřenou náručí. Byl vytvořen nový termín pro „hostující pracovníky” Gastarbeiter (gastarbeitři)1. Turci, většinou muslimové, přicházeli do Německa od roku 1961. Rychle rostoucí německé hospodářství jim nabízelo lepší budoucnost, jelikož většina tureckých pracovníků pocházela z chudých oblastí Malé Asie. Mezi dělníky byli také vysoce zastoupeni Kurdové. Dělníci zpočátku své vydělané peníze posílali svým rodinám do Turecka.

Předpokládalo se, že se po uplynutí pracovního poměru vrátí domů. Rozhodli se však usadit a podnikat. Ovšem, zapomněli, že je malér, když zlo se tváří jako andělé. Roku 1962 bylo v Německu zaměstnáno 13 000 Turků, roku 1974 již 800 000 tureckých pracovníků, což negativně ovlivnilo Turecko, jež ztratilo nemalý počet výkonných pracovních sil…

Turci zkrátka jako užiteční idioti splnili svůj úděl otroků, resp. levné pracovní síly v Němci neoblíbených profesích nádeníků např. jako popeláři, pomocní dělníci při kopání kanálů a sklizních úrody na polích. Konec hospodářského rozmachu roku 1973 zapříčinil zastavení přílivu cizinců do Německa, přesto 2. Imigrace Turků pokračovala z důvodu přijetí zákona o sjednocení rodin.

V roce 1983 byl přijat zákon o pomoci navrátilcům do rodné země. Většina Turků však zůstala a nadále pracovala v Německu. Dnes zde žije již druhá a třetí generace Turků. Druhá generace se do Německa dostala v důsledku slučování rodin buď přistěhováním, nebo již narozením v Německu. Společně začali podnikat (např. zakládání menších živností). Třetí generací jsou dnešní děti, které za přistěhovalce pokládat nemůžeme.

Tito turečtí Němci, nebo snad němečtí Turci, nyní zásluhou Angely Merkelové, alias Mutter povýšili; jsou využíváni např. v pásové výrobě. Zakládají také malé obchody se zeleninou či rychlým občerstvením (döner kebab, currywurst aj.). Kromě toho se v Německu nachází 70 000 podnikatelů, kteří zaměstnávají přes 300 000 osob. Ovšem, není vše tak růžové; téměř pětina Turků žije ze sociálních dávek. Zrob susedovi dobře, osere ti plot…

A co Rusové? Diskutuje se o tom, zda nás v roce 1945 osvobodili od nacistů, nebo zda nás připojili ke svému impériu. Je zde rok 1968. Nyní proti nám prý vedou „hybridní válku“, v Británii přizabili Skripala a u nás chtějí zase zakotvit skrze Dukovany. Čili jako s Němci: Co z minulosti vážně prožívat, co vnímat s chladnou hlavou a čeho se do budoucna bát?

Samozřejmě, že se havloidi bude zuby nehty cachtat, po vzoru brněnské učitelky Štěpánové, že od Hitlera osvobodily Evropu USA, přestože otevřely 2. frontu až v polovině roku 1944 . A ještě dodají, že SSSR mohl vyhrát jen díky penězům Spojenců. Ano, faktem je, že z celkového objemu britsko-amerických dodávek do Sovětského svazu bylo 22,6 procenta (asi čtyři miliony tun) odesláno severní cestou, 23,8 procenta (4,2 milionu tun) jižní a nejvíce – 47,1 procenta (osm milionů tun) – východní cestou.

Zpěvem hymny, naštěstí pořád ještě té pravé Škroupovy, v podání německo-české pěvkyně Dagmar Peckové skončila nedávná hodinová demonstrace na pražském Václavském náměstí. Připomnělo mi to vše učitelku Štěpánovou z Brna, co tvrdí, že nás od Hitlera osvobodily USA..

Na závěr avšak nebytně konstatovat, že spojenecké dodávky sehrály velkou, v některých oblastech dokonce rozhodující úlohu, uvážíme-li, že SSSR následkem počátečních katastrofálních porážek přišel o rozsáhlá území, a tudíž i zdroje průmyslové a zemědělské výroby. Licitování o výhodnosti však není etické. Rudá armáda obětovala životy 27 milionů vlastních lidí, a tím zachránila životy milionů vojáků západních demokracií, (US Army přišla jen o necelých 400 tisíc vojáků…), což se v dolarech ani v librách vyčíslit nedá. Kdyby postrádala odhodlání bojovat a zvítězit, žádné, ba ani sebevětší dodávky by ji nespasily.

Projel jsem celou tu děsivou cestu v míru, ne v krutých zákopech plných bláta, zimy a sněhu i stovek mrtvol spolubojovníků – od Leningradu, přes Moskvu, Stalingrad, Kursk, Sokolovo, Duklu a Bánskou Bystrici; cestou jsem se klaněl stovkám pomníků padlým 13 milionům Rudoarmějců. Byl jsem i v Normandii, kde padlo cca tři tisíce Američanů… Když jsem nedávno psal o americko-sovětské, resp. ruské spolupráci v kosmu, bylo mi jasné to nejzásadnější. Rád to nyní zopakuji...

Měli bychom být všichni soudní a uvědomit si bezkonkurenční jedinečnost dobývání kosmu. Jde totiž o místo, v němž se odehrává jediná mírová spolupráce USA a Ruska. Buďme za to vděčni, pokloňme se obětem na poli tohoto nejnáročnějšího neválečného působení lidstva a modleme se, aby tento mír vydržel a přenesl se z vesmírných dálav i na naši mikroskopickou Zeměkouli, na níž si pořád my, zbraněmi harašící mravenečci, směšně myslíme, že jsme pupkem všehomíru…

Inspirujme se verši Alighierio v překladu Vrchlického o stupních blaženosti osob a zjevů v Dantově Ráji z Božské komedie: Ó zněte, hymny, všehomírem, zněte! Kde kvílí sosna, tymián kde květe, kde skála v šeré patří kraje… A hledat, kde se rozevírá to zřídlo světů nepojaté, snad najít srdce všehomíra - kdož by to nechtěl, hvězdy zlaté…

28 komentářů :

 1. Sevřený proud myšlenek, postřehů a vyřčených pravd. Ono popsat uplynulých sto let nějak stručně ani nejde. Ano, tak nějak jsme se to učili na základce, na střední i na vysoké. Co dodat. Přečetl jsem si vše se zájmem. Posléze jsem zaostřil na končící pořad Bydlet jako...kouzelník. ČT1 17:55 dnes. Po rekonstrukci dětského pokoje jsem v něm nezahlédl jedinou knížku. Před rekonstrukcí rovněž. Strašlivé poznání. Takže Břetislave, upřímné díky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Často je snaha historii oslavovat či hanět. Přesto v každé době jsou lidé všelijací. I ten Masaryk nechal střílet do horníků v Mostě a 35 jich zahynulo. A byly i další mrtví za 1. republiky. Taktéž socialismus přinesl množství pozitivních změn a přesto se dnes na tu dobu jen plive. A to přitom bylo v KS 1,5 miliónů členů. Při průměru 4 členové v rodině tady bylo 6 miliónů komunistických rodin. A najednou po 89. roce je tady každý demokrat? V tom dnešním marasmu zase lidé mlčí a raději jezdí na chalupy. Co se tedy změnilo od Masaryka - skoro NIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
  2. @ 19:33
   Nevim, co se stalo v Moste, ale Masaryk jako titularni president nemel pravomoc do nikoho strilet.

   Ale v tomto mate naprostou pravdu: "bylo 6 miliónů komunistických rodin. A najednou po 89. roce je tady každý demokrat?"

   Smazat
  3. Vláda, resp.ministr vnitra (tehdy to byl Slovák) nechal četníky střílet do lidí. T.G.M. vzal telefon a pan ministr musel jít. Takhle to tehdy chodilo.

   Smazat
  4. Střílení do stávkujících dělníků za první republiky
   28. 08. 2013 16:10:31
   Zdroj: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=358299
   Stačí si tento blog přečíst a bude Vám, pane Anonymní@ 19:33 objasněno podstatně více o 1. republice...

   Smazat
  5. 9:03 Nevím co se ten Pivoňka na htetepete dočetl,
   ale považuji za nevhodné hlásat osobně myšlenky či
   smyšlenky nějaké píšící hlavy.
   Jsem předválečný a měl jsem rodiče, co poznali buržoasně "demokratickou" republiku zvanou RČS, na vlastní kůži.
   Je samozřejmé, že nějaký Masaryk osobně nenařídil střelbu do stávkujících a nezaměstnaných, na to měl
   svou demokratickou vládu, dobré staré policajty, spíš tehdy četníky i z Luhačovic, většinou co zdědil
   po starém rakousku. Jistě, ta lůza byla agresívní,
   házela po reprezentantech demokracie kamení a řvala po něčem, co ji kapitalismus, navíc v krizi nechtěl dát. Jak by k tomu chudák buržuj přišel, kdyby místo
   celé husy měl k obědu jen třičtvrtky.

   Smazat
  6. Pro 9:03.Děkuji za informaci. Ve Vámi uvedeném odkazu je mrtvých dělníků při stávkách podstatně více. Nevím stále, proč se ta 1. republika tak idealizuje.Dospěl jsem k názoru, že rozpad Rakouska Uherska byl zločin velmocí v duchu rozděl a panuj. Možná by nebylo 2. světové války a možná by se USAci dnes nepromenádovali po našem území s přípravou na válku s Ruskem. Ten původní bezpečnostní koridor by určitě byl lepší, než ten, který nyní vytváří USA k izolaci Německa a proti Rusku. USA nikdy nepřinesli do Evropy pozitiva.

   Smazat
 2. Pane Olser, Vas clanek jsem nedocetl az do konce ... on totiz snad ani konce nema. Taky mne neni jasne, co je teze Vaseho clanku.

  Nicmene si neodpusti par poznamek. Ohledne Rakouska. Nekde na Internetu jsem se docetl, ze rakusane vitali sovetske vojaky (tedy aspon nekteri). Mozna se jim ujasnilo, nejenze Hitler prohral, ale taky, ze cela byla zhovadilost. V Rakousku ma taky tradici Socialni Demokracie (ktera stala u zrodu rakouske republiky po WW2) a oni mozna Hitlera nikdy moc radi nemeli. No a konec koncu katolici zas tak kor taky ne. Tj. mozna Rakusani nebyli nikdy tak uplne Hitlerem zbrainwashovani jako vlastni Nemci. Zajimal by me nazor vice znalych na tuto vec.

  Taky bych se jeste vratil k otazce zda nas "Rusove" pripojili ke svemu imperiu. Je to absolutni nesmysl! Za prve, Rusove sice ve valce bojovali a prinesli velke obeti, ale v Sovetskem Svazu nevladli. Za druhe, Cesi si komunisty zvolili v roce 46 sami. Stalin nechal nas (a Rakusany) na pokoji. Stalin byl mozna stejny jako Hitler (ne li horsi), ALE NE V CESKU. Takova zverstva jako Hitler tu ani komunisti nenapachali a Rusove uz vubec ne. Myslim tedy, ze je zcela opravnene pohlizet na pomniky sovetskych marsalu jako na pomniky osvoboditelu, at uz si o jejich politickych nazorech myslime cokoliv.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chtel jsem rici "zrodu rakouske republiky po WW ONE".

   Smazat
  2. Pan Olšer nemá tezi, on jenom rád píše a ukazuje foto, kde a s kým všude byl.

   Smazat
 3. Co dodat - excelentní. Děkuji.

  OdpovědětSmazat
 4. Pan Olšer nečte tristní analýzy Martina Kollera o nedobrém stavu německého bundeswehru. Zejména stav vojenské techniky je velmi špatný.

  OdpovědětSmazat
 5. Pan Olšer do kola vzpomíná křivdu na otci. V sousedství bydlel starý učitel legionář, který chodil s rodinou do kostela. Co pamatuji, tak učil až do důchodu.

  Jak známo, komunisté usilovali o to, aby každý měl práci a životní jistoty. Nelíbilo se to otci pana Olšera, že si to s nimi rozházel? Nějak tomu není rozumět?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ježis, takových fakt je v tom článku a vás z toho zajímá jestli někdo chodil do kostela. Pak se nedivte, že jsme rozesraný stát díky takovým volům jako jste vy.

   Smazat
  2. Ty jsi opravdu čulibrk. Spíš nějaký soplák.

   Smazat
  3. čulibrku, v článku něco chybí a také přebývá. Olšer vzpomíná křivdu na svém otci, která by se měla vysvětlit. Mým rodičům zemřelo za Masaryka první dítě, protože byli chudí. Chudobu zlikvidovali komunisté. Co pro nim Olšerův otec měl? Není tady hlavní příčina toho, že stát je rozesraný? Masaryka sociální spravedlnost až tolik nezajímala. Olšerovi je to také u …...

   Smazat
 6. Přečetl jsem celý článek, některé skutečnosti jsem nevěděl, celkově se mi líbil a děkuji.

  OdpovědětSmazat
 7. Všechna čest panu Olšerovi za ta fakta, která ne všichni dokáží přečíst a dočíst až do konce.

  Akorát, jako vždycky, se decentně a opatrně vyhne jakékoliv zmínce o úloze státu Izrael v novém poválečném světě.

  Snad se o to taky někdy pokusí...

  OdpovědětSmazat
 8. Olšer:"Když pak (Zeman)mluvil o zlodějích Koženém a Bakalovi, použil slovo zmrd, které je sice na první pohled velmi neslušné, ale co jiného si zaslouží lumpové, kteří okradli stát o stovky miliard, resp. zlikvidovali OKD i sto tisíc nájemníků hornických bytů…?" - "Víc takových (zmrdů) Kožených"- přál si
  tehdy Klaus, u zmrda Bakaly úřadoval Zeman na postu
  nikoli zanedbatelném. Čili Olšer zde polopravdu, což
  je CELÁ LEŽ (K.Čapek) vydává za skutečnost. Tak si
  počínají ZMRDI PROLHANÍ. sck

  OdpovědětSmazat
 9. Devatenáct let už asi nevydržím, abych byl stejně starý jak
  to československo.
  Na tu část, zvanou "první republika", nemám prostřednictvím
  svých rodičů nijak dobré reference.
  Pamatuji si část protektorátní, kteráž se také stala
  součásti sumária. Tehdy náš dnešní přítel, dusil nás zevnitř, aby nás další přítel největší na závěr posmažil
  shora, s nebíčka. Ten, kdo mně, a když to vezmu jen osobně a v malém rodinném kruhu, zachránil před smrti, nějaký
  neznámý vojáček, je dnes haněn a představován jako zlý a krutý asiat. Špinavý a zanedbaný, neoholen, bez kvalitní
  uniformy, cigarety zn Chesterfield v koutku a žvýkačkou v
  chlapácké čelisti.
  Časy poválečné byly zlé, ale ne o moc jako za protektorátu.
  Samozřejmě jen co se týče životapotřeb. Patřili jsme logicky do "východního bloku", který byl podle západu špatný. Nezáleželo prý na tom, kdo nás zbavil německých
  okupantů, ale na tom, co chtěla reprezentace bývalého československa v Londýně, Trumanova administrativa, a hlavně Churchil. SSSR měl možnost zahnat němce až za Berlín, ale pak se rychle stáhnout zpět domů, do své naprosto zničené země. Oni by se už pak postarali o náš
  blahobyt, pomocí jistého generála Marschalla. A to nejen o
  nás ale o celou východní Evropu, možná i Ruska. A to vše na
  úkor samotných usáků, kteří po válce a útlumu výroby trpěli
  nezaměstnaností a tudíž i obecným nedostatkem. Nemyslím tím
  samozřejmě ty chlapce za Zdí a jejich boys.

  No, nemám sám rád dlouhé řeči. Nechám to na příště.
  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Československo bylo uměle vytvořeným státem na Pařížské mírové konferenci po první světové válce. Obyvatelstvo se skládalo z několika vzájemně nekompatibilních a rozhašterených národností, včetně Čechů, Němců, Maďarů, Slováků, Rusínů a Židů. Díky tomu bylo od začátku nestabilní. Hlavní město Praha bylo domovem pro 118 000 Židů, z nichž byla většina komunistů nebo jejich sympatizantů. Pražští Židé byli dobře organizováni a otevřeně sympatizovali se SSSR. Komunistická strana Československa byla součást komunistické internacionály (Kominterny) a byla připravena spustit v Československu komunistickou revoluci při první příležitosti. Po německé anexi Sudet v září 1938 se Československo rozpadlo podle etnických hranic a velké části území s množstvím obyvatelstva se připojilo k okolním zemím. Zbytek bývalého Československa - Čechy a Morava - s hlavním městem Prahou, se stal zcela bezbranným a náchylným k převzetí moci komunisty. I proto, aby zabránil takové pohromě, Hitler udělal z Čech a Moravy německý protektorát. A tak ČSR - tato jepičí pidiříše upletená zednářem TGM z dezertérského lejna po zásluze zanikla dříve než s ní on sám či jeho nástupce dokázali zapráskat! - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

   Smazat
 10. Bytostně mi tady schází prostředek na kvalitní vysrání.
  Soudruhu Radosto ! Kde jsi ty můj kvítku medový.

  OdpovědětSmazat
 11. Moc pěkný článek pane Olšere to jsou fakta a tak to je.

  OdpovědětSmazat
 12. Mäsaryk - otec ??? - Slovák, matka Nemka, česky sa učila od svojich detí, a tak sa zrodil najväčší Čech - jeho ožratý syn vypadol z okna, a teraz mudrujú všetci komu najviac škodil - sebe, načo sa dal dokopy s komunistami, aký mal charakter - no žiaden -

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 15:00 Pane, laskavě se vzdělejte aspoň v minimu pro analfabety.
   Tomáš i Jan se dali "do kopy" s českým, ale i slovenským národem a oba z toho měli problémy. Byli ale bojovníky, ne srábky. Tomáš nám zanechal i poutavé sociologické a filosofické dílo, Jan pak své srdce, zlomené posléze již tehdy řvoucími vandaly pražské kavárny a ultrapravice - nác.soc. a luďáků.

   Smazat
 13. Zajímavé, všeshrnující, k čemu pak diskutovat. Tak já jsem si vybral z konce: materiální pomoc spojenců SSSR ve válce proti Německu. Ano, byla, ale z celkově spotřebovaného válečného materiálu to bylo pouhé 1 %. A nešlo o pomoc, ale o prodej, který SSSR platil zlatem a platinou - jak jinak, vždyť to byl obchod s kapitalisty, ne s dobrodinci.
  Pokud jde o vliv SSSR a jeho socialismu na jiné státy a národy: po válce celkem bylo logické, že posílila v Evropě po porážce extrapravice levice, zejména ve Francii a Itálii, ale i Británii a také u nás. To především ovlivnilo další vývoj u nás a já za sebe musím říci, že po zkušenostech ze současného kapitalismu bych docela dal přednost socialismu. Proč? Nemám rád nezaměstnanost, bezdomovectví, právní nerovnosti, sociální nespravedlnost, antihumanismus, rozpad rodiny, vzrůstající nadvládu biologické úchylnosti, vymírání českého národa, nepodporuji ty, co se nechtějí přizpůsobit zákonům, pravidlům soužití a naopak by rádi strhli naši společnost do vlastní primitivnosti, negramotnosti, do vybydlovací technologie. Vím, že nejsem v tomto směru košér pro naše politickou loutky, jejich loutkoherce a jejich pány. Nejsem košér pro vyšinuté - ale co s tím nadělám, když chci zůstat svůj a nechci se přidat k těm davům co pociťují nouzi své vybujelé potřeby psychiatrické péče. Co Čech, to invalida ducha a nebo těla, tak tomu se zatím bráním, já vím, že mi postižení nevěří a že mi za čistou mysl a jakžtakž fungující tělo budou lát a posílat do hrobu.

  OdpovědětSmazat
 14. Pane Olšere, názor na Zemana. Nejsem jeho jednoznačným vyznavačem, nesouhlasím s politikou Izraele, ani s našim podílem ve válce proti Afgháncům, také si myslím, že těžko finančně negramotní mohou soupeřit bez ztrát s bankovními prefikanými agenty a tedy že za úvěry a jejich nesplácení musí přebírat i díl odpovědnosti věřitel. Ale od toho je diskuse a nemám pocit, že by Zeman nebyl schopen korektně debatovat. Zeman je snad příliš vzdělán, příliš si pamatuje a příliš dobře formuluje své myšlenky a v tom je asi jeho pro jedny velká síla, pro druhé zpropadený všeználek. No pak se nedivme, když se mnozí snaží Zemanovi oponovat, že se pod tíhou jeho argumentů cítí jako invalidé ducha, primitivové. A víte co to s primitivy, kteří jsou namyšlení "až na půdu" udělá, takový pocit totálního blbce. Vzteká se, kope kolem sebe. No a když pak navíc, když není schopen kritik změřit sám vlastní mentální potenciál, slyší o své mozkové invaliditě. To je přeci pro ně na vyškrabání očí a uříznutí jazyka Zemanovi.
  Fyzický stav Zemana jistě není ideální, ale co pak chceme udělat s vozíčkáři v politice - tedy nejlépe by kritici chtěli konat jak ve Spartě, shazovat ze skály. Na vozíčku byl i největší prezident USA, aspoň co do charakteru, D. Roosevelt.

  OdpovědětSmazat
 15. Ten toho zas nadrásal.

  Co že to chtěl mladý Redlich? No chtěl slovanské království s romanovcem na trůně. Příbuzní a známí židé Redlichovi vysvětlili, že republikánský systém je jaksi tvárnější a tak odjížděl z New Yorku jako přesvědčený republikán.
  Blbí češi ho považovali za největšího čecha všech dob a když měl v rozhlase projev, tak zaskočil Oldřich Nový. Blbí češi mají stále rádi Tatíčka a budou skákat, protože........

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.