Reklama

neděle 21. října 2018

Svatý synod Ruské pravoslavné církve: důvody pro mírná rozhodnutí

Rostislav Iščenko
21. 10. 2018     russnov
Rozhodnutí Svatého synodu Ruské pravoslavné církve, který se konal v Minsku, o přerušení eucharistické komunikace s Konstantinopolským patriarchátem nepřekvapilo nikoho. Bylo očekáváno. Ale někteří obzvláště horliví bojovníci za víru byli zklamáni umírněností tohoto rozhodnutí.


Doufali, že RPC prohlásí, že Konstantinopolská církev pozbyla svou kanoniku, vyhlásí anafému Bartolomějovi a biskupům Konstantinopolského patriarchátu, kteří ho podporovali, a bude žádat od každého rozkolníka osobní pokání. Formální právo na taková jednání RPC měla. Pokud si přečteme seznam toho, čím je Konstantinopol podle rozhodnutí synodu vinný, zjistíme, že je mnohem působivější, než byly rozpory mezi Římem a Konstantinopolem v roce 1054, od nichž se obvykle počítá velké schizma. A tehdy papežové a patriarchové neskrblili vzájemnými anafémami a kletbami.

Pokud máme hypoteticky přeložit rozhodnutí synodu do jazyka sekulární diplomacie, pak RPC zrušila diplomatické vztahy s Konstantinopolem, ale nevyhlásila válku. Zrušení diplomatických vztahů je zpravidla posledním krokem před válkou a ta následuje brzy po takové roztržce. Ale existují případy, kdy jsou přerušeny diplomatické vztahy, státy jsou v těžké konfrontaci, někdy hrozí zbraněmi, nastávají dokonce i neformální střety vojáků, ale k válce přece jen nedojde.

Nejznámějším příkladem jsou vztahy SSSR a Izraele. Moskva přerušila diplomatické vztahy dvakrát: od února do června 1953 a od roku 1967 do roku 1991. V roce 1956, během anglo-francouzsko-izraelské agrese proti Egyptu, SSSR hrozil, že použije vojenskou sílu k potlačení agresora. Sovětští vojenští poradci pracovali v několika arabských zemích, přičemž se stávalo, že se účastnili vojenských akcí (i umírali, i zabíjeli). V kritických okamžicích byly například do Egypta poslány celé brigády PVO s veškerým personálem. Ale k přímému vojenskému střetu mezi SSSR a Izraelem přece jen nedošlo. Navíc obě země dělaly všechno pro to, aby nedošlo k překročení poslední čáry.

Důvody pro umírněnost SSSR jsou pochopitelné. Přímá ozbrojená konfrontace s Izraelem v těch podmínkách mohla rychle přerůst ve světovou válku a na jaderném popelu by bylo jedno, kdo uhořel první a kdo byl poslední.

A jaké jsou důvody k umírněnosti RPC? Církve přece nedisponují armádami a boj proti sobě provádějí ve sféře morálky a ducha, ale v materiálním světě nikoli.

To je ten důvod. Bartoloměj nebyl jediný odpadlík, podpořil ho synod Konstantinopolské církve. Možná všichni duchovní, mniši a farníci Konstantinopolského patriarchátu nesouhlasí s tímto rozhodnutím. Měli by mít možnost formulovat svou pozici a ovlivnit hierarchii, která se odklonila od kánonů. Pokud se však okamžitě odmítne kanonika celé Konstantinopolské církvi, může to přimět k podpoře Bartoloměje dokonce i ty, kteří by byli ochotni se proti němu postavit. Vždyť pod úderem se ocitne celá Konstantinopolská církev. Odsuzovat pouze Bartoloměje za toto rozhodnutí bylo nesprávné a také nemožné, protože bylo přijato celým synodem Konstantinopolského patriarchátu, v souladu s procedurou.

Nesrozumitelná je zatím také situace ve světovém pravoslaví. Všechny církve se nevyjádřily ke konfliktu mezi Moskvou a Konstantinopolem. Dokonce i ty, které formálně podpořily RPC, to učinily akurátně, když vyzvaly k obnovení jednoty a překonání rozporů.

Světové pravoslaví se obává dalšího velkého schizmatu. Obává se proto, že linie rozdělení projde nejen mezi různými církvemi, ale také uvnitř jednotlivých církví. Žádná z nich není pojištěna proti tomu, že pokud se otázka dostane na hranu, že část jejích duchovních, mnichů a farníků podpoří RPC a část Konstantinopolský patriarchát.

Světové pravoslaví se z posledních sil snaží zabránit tragédii druhého velkého schizmatu. Za těchto podmínek by příliš tvrdá reakce, která oponentovi neumožňuje vrátit se zpět, dovolila soupeřům obviňovat RPC za to, že právě ona iniciovala rozkol. Dokonce i v mezinárodních (sekulárních) vztazích, dokonce i státy, které jsou prakticky otevřeně zapojeny do mezinárodního banditismu (které bombardovaly Jugoslávii, Libyi, Irák a organizovaly převraty po celém světě, navzdory mezinárodnímu právu), se snaží zdůvodnit svůj postoj a prezentovat jej jako morálně bezúhonný, dohnaný k reakci na "agresi" jeho oběti. Nejen obyčejní lidé, ale také politici se často nesnaží hledat pravdu a přijímají připravené pravděpodobné vysvětlení. Zvláště pokud je to pro ně výhodné.

Hned několik uznávaných církví v osobě svých biskupů a/nebo primátů volalo po svolání všepravoslavného koncilu, který by vyřešil konflikt mezi RPC a Konstantinopolským patriarchátem. Ve skutečnosti tento koncil, dokonce i když bude svolán, nevyřeší rozpory. Moskva tam bude mít svou vlastní skupinu příznivců, Konstantinopol svou, a možné kompromisy nebudou nikomu vyhovovat. Takže i když koncil zahájí svou práci, fakticky prostě zafixuje rozkol.

Pro Konstantinopol je koncil méně výhodný, než pro Moskvu. V jedné otázce budou téměř všechny církve určitě proti Bartolomějovi - ve věci jeho nároku na papežskou moc v pravoslaví. A právě tato otázka (na rozdíl od ukrajinské autokefalie) je pro Bartoloměje zásadní. Celá hra jím nebyla rozpoutána proto, aby uspokojila Porošenka nebo skupinu "jestřábů" v USA, ale aby využila jednání těchto lidí a skupin pro zvýšení jeho vlastní prestiže, pro uchopení výhradní moci, ne-li nad celým světovým pravoslavím, pak nad jeho podstatnou částí.

Takže Konstantinopol bude muset buď zmařit organizaci koncilu a převzít tak odpovědnost za ztroskotání mírového úsilí nejuznávanějších pravoslavných církví tím, že je postaví proti sobě, nebo na koncilu vystoupit proti drtivé většině pravoslavných církví v otázce pro Bartoloměje zásadní - o nadřazenosti jeho moci nad všemi ostatními církvemi a jejich primáty. Třetí možnost - kát se a smířit se s potrestáním - je nepřijatelná, protože Bartoloměj a Konstantinopolský synod vědomě šly vyprovokovat konflikt, chápaly, jaká bude reakce a nemají v úmyslu ustupovat.

Když vystoupí proti koncilu, proti celému světovému pravoslaví, a nejen proti RPC, Konstantinopol vezme na sebe morální odpovědnost za schizma, nejdůležitější ale bude, že vstoupí do formálního konfliktu s několika nejuznávanějšími pravoslavnými církvemi (a dokonce s jejich většinou).

Úkolem RPC je sjednocení kolem sebe veškerého (nebo většiny) světového pravoslaví. Úkolem Konstantinopolu je ponechat RPC osamocenou. Bartoloměj nepotřebuje podporu ostatních církví. Potřebuje, aby nikdo formálně nevystoupil proti němu. Soukromé názory, dokonce i primátů, bez formálních sankcí, definovaných synody, přežije. Pro něj by bylo hrozné formální odsouzení jeho pozice všepravoslavným koncilem nebo synody všech, nebo většinou, nebo dokonce jednoduše stařešiny a nejvlivnějšími pravoslavnými církvemi. Pokud se to stane, Konstantinopolský patriarchát bude pro světové pravoslaví jednou z mnoha rozkolnických sekt, mezi nimiž bude mít i kyjevský Filaret (Denisenko) větší vliv než Bartoloměj.

Proto má rozhodnutí RPC dvě stránky. Na jedné straně přerušením eucharistické komunikace RPC ukazuje, že nebude mlčky tolerovat agresi Konstantinopolského patriarchátu a může v budoucnu přijmout tvrdší opatření. Druhá strana mince je určena pro světové pravoslaví, kterému RPC ukazuje, že souhlasí s tím, aby byl problém předložen soudu všepravoslavného koncilu (její představitelé tuto myšlenku nikdy neodmítali a vždy ji komentovali jako užitečnou iniciativu).

Nyní jděte a přesvědčte Bartoloměje. RPC, která přerušila eucharistickou komunikaci s Konstantinopolským patriarchátem (přerušila s ním diplomatické vztahy), vyčerpala arzenál prostředků jí dostupných k přesvědčování, ale je připravena se s ním setkat u jednacího stolu, pokud Bartoloměj přijme myšlenku všepravoslavného koncilu.

Svým rozhodnutím posouvá RPC ostří konfrontace z linie RPC - Konstantinopol na linii Konstantinopol - světové pravoslaví. Samozřejmě že Bartoloměj a jeho hodnostáři také nejsou děti a vědí, jak se mají provádět složité diplomatické manévry (abychom si to dokázali, stačí si všimnout, jak si omotali kolem prstu v souvislosti s autokefalií ukrajinských rozkolníků Porošenka a USA). Budou hledat odvetný tah a něco vymyslí. Ale jejich postavení je zranitelné z objektivních důvodů. Pro věřící pravoslavné křesťany je důležitá jejich zřejmá nekanoničnost. Bartolomějova ctižádost je pro politické pravoslavné křesťany nepřijatelná (oni samotní jsou ctižádostiví). Proto závěr Konstantinopole o přímé diskuzi s pravoslavným světem o otázce, která se přímo dotýká všech pravoslavných (o výhradní moci Bartoloměje), objektivně vede ke zvýšení rozporů mezi Konstantinopolem a světovým pravoslavím, čímž se zvyšuje počet zainteresovaných spojenců RPC.

Jak je známo, v každém konfliktu je důležité minimalizovat počet nepřátel a maximalizovat počet spojenců. Právě tomuto cíli slouží nynější rozhodnutí Svatého synodu RPC. Proklít Bartoloměje je možné vždycky. Bude lepší, když jej zavrhne samotný Konstantinopolský patriarchát. A světové pravoslaví jej ze sebe vyvrhne.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

11 komentářů :

 1. Je třeba očekávat, že geopolitické změny, které mají rozhodující dopad na jednání USA, Ruska, EU, Číny.., musí se odrazit v chování pravoslavné i katolické církve. Jak také jinak!

  OdpovědětVymazat
 2. Maji pazoury vsude .Co se tycwe katoliku -rozpustit je to hejno pervertu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co s tím jají katolíci blbečku:-). Od velkého schizma ti odpadlíci s nima nemaj nic a samy se rozpadli na mnoho západních sekt. Včetně té vaší slavné Českobratrské církve i s její ozbrojenou frakcí husitů vedených Janem Žižkem z Trocnova:-). Exote anonymní.

   Vymazat
 3. Jak se k tomu postaví naš pravoslavná Církev? V této chvíli je rozpolcená. Může být mnoho důvodů pro jednu nebo druhou stranu. Ale pro "změnu" jsou ta odůvodnění naprosto vágní. Naši věřící spadali pod druhou světově nejstarší Církev Srbskou do roku 1951 kdy naší Církvi byla udělena autokefalita. Naši nejvýznačnějš církevní vedoucí a církevní orgány se vždy přikláněli zejména k Církvi Ruské a Srbské. I za cenu nejvyších obětí, včetně i Svatého Mučedníka Gorazda II.
  To, že o nás chce rozhodovat Církev Cařihradská je, stejně jako v případě Ukrajiny, nepřípustné nóvum.
  Je to v rozporu jak s církevním právem tak s tradicí.
  Každý, kdo tuto fatální změnu podporuje, tak dělá s pobočními světskými úmysly.

  OdpovědětVymazat
 4. Takže gundajevovi satanisti se oficiálně prohlásili čekistickou sektou.Stalinův projekt RPC jako nástroje moskevského imperialismu a šovinismu je mrtvý.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:33

   Stalin a SSSR má s moskevským imperialismem asi tolik, kolik byl Lazar Kaganovič Rusem. SSSR bylo ŽIDOVSKÉ EURASIJSKÉ IMPÉRIUM - projekt ŽIDOVSKÉHO IMPERIALISMU a ŽIDOVSKÉHO ŠOVINISMU, s cílem pokořit a zotročit Rusko a celý svět

   Vymazat
  2. 8:33

   Stalin a SSSR má s moskevským imperialismem asi tolik, kolik byl Lazar Kaganovič Rusem. SSSR bylo ŽIDOVSKÉ EURASIJSKÉ IMPÉRIUM - projekt ŽIDOVSKÉHO IMPERIALISMU a ŽIDOVSKÉHO ŠOVINISMU, s cílem pokořit a zotročit Rusko a celý svět.

   Vymazat
 5. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu a putinistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 22. října 0:34.


  P. Radosta

  OdpovědětVymazat
 6. Pravoslaví patří JEDINĚ Velikému Putinu, BJJP!

  POZOR!
  Vezměme na vědomí, že ne úplně všichni čeští komunisti a putinisti, zemanisti a babišisti plně chápou tuto ODPORNOU provokaci Západu, či hloubku spravedlivého rozhořčení ruských komunistů a putinistů nad církevní problematikou.
  Toto nepochopení je zapříčiněno nízkým stupněm vzdělanosti naší mladší populace, v důsledku likvidace našeho typicky skvělého socialistického školství.

  Zato my příslušníci střední generace 100% chápeme, proč rozdělení Pravoslaví povede k termonukleární válce: Protože Pravoslaví patří Velikému Putinu, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, Vládci vší Rusi a Vůdci všeho Slovanstva.

  Ano, tak to zařídila Velebná Matka Příroda už před tisíciletími: Pravoslaví patří Vládci vší Rusi, a basta!

  Proto nynější ZOUFALÝ pokus Západu o rozbití jednoty Pravoslaví nemůže a NESMÍ projít!!
  Proto Veliký Putin, BJJP, musí jednat v zájmu udržení svého vlastnictví, RÁZNĚ A TVRDĚ, i kdyby kvůli tomu neměl zůstat v Kyjevě a Istanbulu kámen na kameni!!

  Prostě: Svatá válka začíná!

  S námi Nesmrtelný Lenin, kdo proti nám?!

  P. Radosta

  OdpovědětVymazat
 7. Až sem se lééék. Že můj srací léék, lekl.
  Takže. Máš li bol, vem Radostol ! Kvalitní laxativum pro
  kvalitní vysrání.
  Radine, dneska nečtu, jsem už vysrán.

  OdpovědětVymazat
 8. Panbíčkáři všech zemí, polibte mi i s Radostou, prdel !

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.