Reklama

pondělí 22. října 2018

Vrchní cenzor přitvrzuje: EU důsledně likviduje svobodu projevu. Zlepšovací návrhy vítány. Kodex totalitní etiky? Posilování fízlovací spolupráce na síti. Nemažete nepohodlné příspěvky? Tak to bude pěkná pokutička

Judith Bergman
Judith Bergman
22. 10. 2018 GateStone, překlad ProtiProud
JUDITH BERGMAN sleduje aktivity Evropské komise při dalším skvělém omezování svobody projevu na internetu a utužování totality.

V březnu Evropská komise - nevolený výkonný orgán Evropské unie - informovala společnosti vlastnící sociální média o nutnosti odstranění nezákonného online teroristického obsahu během jedné hodiny - nebo budou čelit riziku, že tuto oblast vyřeší legislativně sama EU. Toto ultimátum bylo součástí nové sady doporučení, která se vztahují na všechny formy údajně "nezákonného obsahu"- online. Tímto obsahem se rozumí obsah týkající se "terorismu, podněcování nenávisti a násilí, sexuálního zneužívání dětí, padělků a porušování autorských práv".
Zatímco jednohodinové ultimátum bylo údajně jen o teroristickém obsahu, následující úryvek ukazuje to, jak Evropská komise v té době předložila nové doporučení:

"... Komise podnikla řadu opatření na ochranu Evropanů online - ať už se jedná o teroristický obsah, nezákonné projevy nenávisti nebo falešné zprávy (fake news)... neustále hledáme způsoby, jak zlepšit boj proti nezákonnému obsahu online. Pod tím se rozumí jakákoli informace, která není v souladu s právem Unie nebo právními předpisy členského státu, jako je obsah, který podněcuje lidi k terorismu, rasistické nebo xenofobní nezákonné projevy nenávisti, sexuální zneužívání dětí... Co je nezákonné off-line, je nezákonné také on-line."

"Nezákonný projev nenávisti", je pak obecně definován Evropskou komisí jako "podněcování k násilí nebo nenávisti namířené proti skupině osob nebo proti příslušníkovi této skupiny vymezené podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu".

Nové předpisy


EU se nyní rozhodla, že tyto "dobrovolné snahy" o odstranění teroristického obsahu do jedné hodiny ze strany největších sociálních médií nestačí: Nová legislativa musí být zavedena. Nedávná tisková zpráva Evropské komise uvádí:

"Komise již spolupracuje na základě dobrovolnosti s řadou klíčových zainteresovaných stran - včetně on-line platforem, členských států EU a Europolu v rámci Internetového fóra EU. Cílem této spolupráce je omezit přítomnost teroristického obsahu online V březnu Komise doporučila řadu opatření, která mají podniknout společnosti a členské státy k dalšímu posílení jejich úsilí. Ačkoliv toto úsilí přineslo pozitivní výsledky, celkový pokrok nebyl dostačující."

Podle tiskové zprávy budou nová pravidla zahrnovat drakonické pokuty udělené internetovým společnostem, které nedokáží splnit nové právní předpisy:
"Členské státy EU budou muset přijmout účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržování příkazů k odstranění online obsahu podporujícího terorismus. V případě systematické neochoty odstranit takový obsah bude poskytovatel služeb čelit finančním postihům vy výši až 4 % svého celosvětového obratu za poslední fiskální rok".
Takové astronomické pokuty pravděpodobně zajistí, že žádná internetová společnost nepodstoupí takové riziko, a bude sama cenzurovat materiál "jen tak pro jistotu".

Efektivní mechanismy?


Podle tiskové zprávy Evropské komise budou pravidla vyžadovat, aby poskytovatelé služeb "přijali proaktivní opatření - například používání nových nástrojů - k lepší ochraně svých platforem a jejich uživatelů před zneužíváním teroristy". Pravidla budou také vyžadovat větší spolupráci mezi poskytovateli hostingu a Europolem a členskými státy EU s tím, že členské státy "určí kontaktní místa přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby usnadnila sledování příkazů k vymazání obsahu", jakož i vytvoření:
"... efektivních mechanismů podávání stížností, které budou muset všichni poskytovatelé služeb zavést. Tam, kde byl obsah odstraněn neodůvodněně, bude poskytovatel služeb povinen jej co nejdříve obnovit. Platformy a poskytovatelé obsahu budou mít právo napadnout příkaz k odebrání. Pro platformy, které používají automatizované detekční nástroje, by měl být zaveden lidský dohled a ověřování, aby se zabránilo chybným odstraněním".
Je těžké pochopit, jak si někdo může namlouvat, že budou fungovat účinné soudní opravné prostředky a že neoprávněně odstraněný obsah bude obnoven. Dokonce i předtím, než tyto právní předpisy začaly platit v celé EU, se podobná "protiteroristická legislativa" používala například ve Francii jako politický nástroj proti politickým oponentům a k omezení nežádoucích svobodných projevů. Marine Le Pen, hlavní představitelka francouzského Národního sdružení, byla počátkem tohoto roku obviněna za to, že v roce 2015 na Twitteru zveřejnila fotografie, které zobrazovaly zločiny ISIS, včetně popravy amerického novináře Jamese Foleyho a fotografii člověka, kterého upálil ISIS v kleci (na PP téma též zde).

Čelí obvinění ze šíření "násilných poselství, které podněcují k terorismu a vážně poškozují lidskou důstojnost", a to může být považováno za trestné. Údajný trestný čin může být potrestán až třemi roky ve vězení a pokutou 75.000 eur. Le Pen zveřejnila snímky pár týdnů po pařížských teroristických útocích v listopadu 2015, kdy bylo zabito 130 lidí a také napsala ke snímkům tento text: "Takto vypadá Islámský stát!" Ve Francii je prostě šíření informací o zvěrstvech ISIS považováno za "podněcování k terorismu". Zdá se, že právě takovou legislativu chce Evropská komise nyní uvalit na celou Evropskou unii.


Kodex totalitní etiky


Rozhodnutí přijmout právní předpisy v této oblasti bylo přijato na zasedání Evropské rady v červnu roku 2018 - shromáždění všech představitelů států EU -, v němž Rada uvítala "záměr Komise předložit legislativní návrh na zlepšení odhalování a odstraňování obsahu, který podněcuje k nenávisti a páchání teroristických činů". Zdá se však, že EU neplánuje legislativu jenom proti "terorismu".

V květnu 2016 se Evropská komise, Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft dohodly na "Kodexu chování v boji proti nezákonnému nenávistnému on-line obsahu" (Google+ a Instagram se k tomuto etickému kodexu připojily v lednu 2018). Kodex chování vede společnosti vlastnící sociální média k tomu, aby do 24 hodin přezkoumaly a odstranily obsah, který je považován za "nezákonný projev nenávisti". Podle tohoto etického kodexu musí společnosti obdrženou žádost o odstranění obsahu "posoudit v souladu s pravidly a obecnými zásadami a případně s vnitrostátními právními předpisy o boji proti rasismu a xenofobii..." Jinými slovy, obří sociální média slouží Evropské unii jako dobrovolní cenzoři.

Evropská rada vítá legislativní návrh Evropské komise na téma "Zlepšování odhalování a odstraňování obsahu, který podněcuje nenávist". To zjevně zní, jako by EU chtěla vytvořit také kodex chování.

Na neformálním summitu EU v Salcburku v září 2018 se členské státy EU dohodly na "zintenzivnění boje proti všem formám počítačové kriminality, manipulacím a dezinformacím". Vedoucí představitelé členských států byli dále vyzváni, aby "diskutovali o tom, co očekávají od Unie, pokud jde o... zabránění šíření teroristického obsahu online" a "nalezení správné rovnováhy mezi účinným bojem proti dezinformacím a nezákonným kybernetickým aktivitám a ochranou základních práv jako je svoboda projevu".
Zároveň však Evropská komise v rámci svého Výzkumného a inovačního programu vyzývá k předložení výzkumných návrhů o tom, jak "sledovat, předcházet a potlačovat projevy nenávisti on-line" s termínem podání návrhů v říjnu.


Těšme se na projekty


Ve výzvě k předkládání návrhů Komise uvádí, že je "odhodlána omezit trend on-line projevů nenávisti v Evropě" a zdůrazňuje, že má zvláštní zájem o "návrhy založené na aktivitách týkajících se uplatňování kodexu chování v boji proti on-line projevům nenávisti".

Komise uvádí, že má zvláštní zájem na financování...
projektů, které se zaměřují na "vývoj technologií a inovativních webových nástrojů, které zabraňují nezákonným projevům nenávisti, bojují proti nim a podporují shromažďování údajů";
studií analyzujících "šíření rasistických a xenofobních projevů nenávisti v různých členských státech, včetně zdrojů a struktur skupin vytvářejících a šířících takový obsah...";
projektů, které vyvíjejí a šíří "on-line informace propagující hodnoty EU, toleranci a respektování základních práv EU a ověřování faktů podporující kritické myšlení a povědomí o přesnosti informací", jakož i aktivity "zaměřené na školení zúčastněných o právním rámci EU a členských států, který kriminalizuje projevy nenávisti".

Evropská komise ve své výzvě píše, že si přeje, aby financované projekty vedly k:
Potlačení rostoucích trendů nezákonných projevů nenávisti na internetu přispívá k lepšímu porozumění toho, jak jsou sociální média využívána k sdružování stoupenců nenávistných narativů a myšlenek;
Zlepšení zaznamenávání údajů a vytváření trendů, včetně negativních účinků nezákonných projevů nenávisti on-line, včetně případů, kdy jsou projevy nenávisti adresovány klíčovým hráčům demokracie, jako jsou novináři;
Posílení spolupráce mezi vnitrostátními orgány, organizacemi občanské společnosti a internetovými společnostmi v oblasti prevence a potírání on-line projevů nenávisti;
Posílení místních organizací občanské společnosti v jejich boji proti on-line projevům nenávisti a při vytváření účinných proti-narativů;
Zvyšování povědomí a mediální gramotnosti široké veřejnosti o rasistických a xenofobních on-line projevech nenávisti a zvýšení povědomí veřejnosti o této problematice.

Člověk se jen ptá, které členské státy a jaká "nenávistná řeč" bude postihována a která ne.

Zdá se, že se EU rozhodla - přinejmenším co se týče internetu - zlikvidovat svobodu projevu.


Zdroj.

26 komentářů :

 1. EU je obrovský totálně zdegenerovaný a zvrhlý parazit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už dávno předčilo RVHP.

   Vymazat
  2. MUSI BÝT JASNÉ,ŽE TZV SVOBODA BUDE ZNIČENA

   a to i zločineckým kartelem v české politice.Mají skončit i anonymni lidové přispěvky a vnitro ČSSD prý dostalo nové antony.
   Ví se jak zasrašovat voliče a občany,kteři se ještě nenaučili solidaritě a nevi,že hlavnim cilem zločineckého kartelu je obrat je o penize a nesmi se bránit,když je nakonec všechny pobiji,čemuž maji při volbách tleskat!

   http://www.novaburzoazie.com/436677047

   Vymazat
  3. MĚLI JSME TU PŘISPĚVEK JAK SE KARTEL ŠIŘI

   jako rakovina a neskonči do doby,kdy začnou voliči chápat co je to solidarita a požadovat,aby ohlupováni tiskem a tv skončilo.
   Přispěvek nebyl připuštěn..

   Vymazat
 2. „.. se rozumí obsah týkající se "terorismu, podněcování nenávisti a násilí, sexuálního zneužívání dětí, padělků a porušování autorských práv".“
  Na textu měl zaujal výčet „nezákonného obsahu“. Pod krytím, boje proti terorismu, jsou státní mocí (či co ta EU je) hájeny zájmy korporací. Protože kdo jiný skupuje autorská práva a průmyslové vzory? P.K.

  OdpovědětVymazat
 3. Hlavne at nam nechaji nase vydobitky LGBT dekujeme Bruselu a panu Bidenovi a zidovske obci za uvedeni do zivota .Nase krasne pochody teplych bratri, pervertu ,lizpicnic psaosukacu a jinych sexuelnich svobod nam vydobitych si vzit nedame ,to radsi vse zbourame .
  David Obrezanec v.r

  OdpovědětVymazat
 4. Komunisti by mohli jen tiše závidět. Zmohli se jen na neumělé rušení Svobodné Evropy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas, komunisti byli slušný kluci, bohužel byli tak neohrabaní, že jsme na to všichni dojeli.

   Vymazat
  2. 10:45 Bolševik byl a je svině zákeřná.

   Vymazat
 5. Ať jdou k šípku stejně mě nepřesvědčí k lásce k migrantům.

  OdpovědětVymazat
 6. Když už jsme u těch inkvizičních praktik, tak bych zmínil jisté "PARLAMENTNÍ LISTY". Pokusit se u nich o registraci
  je nemožné. Po vyplnění požadovaných údajů se kolečko načítání
  točí, točí a točí a mně i hlava. Kliknu náhodně na "technickou" podporu a vyskočí na mně DOTAZNÍK.
  Jako na STB (BIS). Napsal jsem vše, včetně jména matky za svobodna, čísla obuvi a velikost ošacení. Tak jsem zvědav.
  Jinak si myslím, že tyto "listy" jsou jen zakamuflovaná sběrna dat o lidech, jejich názorech ale i nejosobnějších věcech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě. Stejně jako aeronet.

   Vymazat
  2. 10:33 Máte pravdu 90% jejich článku je záměrná lež, pro tupce kteří toto přečtou a posílají dál, je podstatné, že se negativně píše o USA a Západni Evropě. Čím víc nesmyslu a blábolu, tím lépe. Proto jsem pro mazání a nebo zákaz těchto ruskem řízenych stránek.

   Vymazat
 7. Nevolený orgán nemá co vydávat doporučení, předpisy nebo pokuty. Pryč od xindlu.

  OdpovědětVymazat
 8. No, ale co je to teroristický obsah? Někdo se cítí terorizován už tím, že se o něm napíše pravda. A že se mají mazat projevy nenávisti k jiným lidem, vírám, národů, státům. No to kdyby platilo nejen pro internet, ale i pro tisk a mluvené slovo, tak snad nemáme žádné tiskoviny a žádný rozhlas či televizi. Především ty placené občany by musely zavřít své krámy, slyšel jste někdo zprávy či komentáře a nebo je četl, viděl, které by nepropagovaly čistokrevný nacismus třeba v podobě antirusismu? ČÉTÉ je v tomto ohledu přímo šampion, i proto tolik inzerce a reklam skrytých pod "sponzorstvím" od stejně smýšlejících pánů firem! (Nemám ale nic proti sponzoringu, ale proč je nutné své sponzory zveřejňovat??? To si mohou nechat jako těšítko redaktoři pro sebe. Ale ono jde přece o klasickou reklamu a ta je přece zakázaná.)
  Tedy já jsem také pro cenzuru - mazání - hulvátství, sprostoty, osobních útoků, vulgarit a vyslovené debility, kdy je evidentní, že jejich autor má za cíl věcnou debatu znemožnit. Nevím, zda část těch posledně jmenovaných je mentálně v pořádku, ale většina určitě ne.

  OdpovědětVymazat
 9. Vy v Cesku mate tu NEJHNUSNEJSI a NEJPOKURVENEJSI cenzuru na svete !
  V nasi Bohem zehnane Americe, nemame cenzuru zadnou !
  Proto jsme superiorni a uspesni !
  To rikam ja nick honolulu - osina zarazena v myslicim organu vsech cenzoru - v rektalu !

  OdpovědětVymazat
 10. Nejvice jsou v Cesku mazany prispevky slusne a informativni.
  My stoupenci presidenta Trumpa mame v Cesku zalepene huby !
  Po viteztvi Trumpovi agendy v Evrope prijdeme do Ceska zalepit huby nasim odpurcum, aby se to vyrovnalo a cenzori pujdou pred soud, jako nepratele nasi konstituce !

  OdpovědětVymazat
 11. CENZORI ! Ujistuji vas, ze mate velmi podchmurnou budoucnost !

  OdpovědětVymazat
 12. Jednoduché řešení, které nikoho v EU nikdy nenapadne, díky absenci IQ. Prohlašte internet za vzdělávací apolitickou platformu a zbytek mažte! Nějaké z právy z kozomína a zprávy o svatbách a průšvizích celebrit, prognózy "ekonomů" co neznají účetnictví, pryč s tím. Promítejte dobré filmy... Chce to jen trochu selského rozumu. Nic víc. Ale to by bylo po kšeftech a přiblblých youtuberech!

  OdpovědětVymazat
 13. CENZORI VY AGENTI PEKLA ! Mame zatim registrovano 15 jmen ! Vite co to znamena ? T zn. ze -

  The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of tyrans.
  To porucil Thomas Jefferson - takze trest vas nemine !
  nick honolulu - svetlonos and messenger of truth !

  OdpovědětVymazat
 14. Obvinuji vas verejne cenzori, ze jste nepratele Ameriky !
  Nepratele jeji konstituce a nepratele naseho oblibeneho presidenta Trumpa !
  Svinaci cenzori , mate vyposerovanou budoucnost !

  AT ZIJE PRESIDENT TRUMP ! GOD BLESS AMERICA !

  OdpovědětVymazat
 15. Redakce, prosím mažte toho honolula pořádně. Ať tu pořád neřve, že je mazanej.

  OdpovědětVymazat
 16. S.s. Bergmanová má doslova LENINSKOU pravdu!

  Ano, leninskou pravdu píše soudružka a soukmenovkyně Judith Bergmanová:
  Vrchní cenzor přitvrzuje, EU (a NATO) důsledně likviduje svobodu projevu PŘÍMO ZDE, na sajtách naší milované Nové Republiky!!!
  Důkazem jsou NEUSTÁLE mizející příspěvky do diskuzí.
  Například mé maličkosti Vrchní EU cenzor smazal SPOUSTU příspěvků jen v posledních dnech; a ve své nestoudné sprostotě, ve své zpupné zvířecí pitomosti cenzuruje dál a dál.

  Proto se přímo NEMŮŽU DOČKAT osvobození naší vlasti ze jha EU a okovů NATO: Protože pouze
  • osvobození našeho lidu od vnucených evropských „hodnot“
  • opětné PLNÉ zavedení našich osvědčených západoasijských hodnot
  • obnovení pevného a nerozborného spojení Česka s Velikým Ruskem
  • zavedení internetu jen a pouze do vybraných státních úřadů a výborů Strany
  • zrušení mobilních sítí
  • atd. apod.

  zabezpečí trvanlivost diskusních příspěvků nás roduvěrných Čechů a Rusů.
  Ano, naše diskusní příspěvky a dopisy, otištěné v Rudém právu, Týdeníku ANOfert apod. opravdu Vrchní cenzor EU nesmaže.
  Prostě NESMAŽE, i kdyby si útržkem dotyčné stránky Rudého práva vytřel svoji evropsky navoněnou řiť.

  Na shledanou v lepších časech, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace!


  P. Radosta

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.