Reklama

úterý 27. listopadu 2018

Alena Vitásková vystrčila růžky

Zdeněk Jemelík
27. 11. 2018   securitymagazin   (pozn. red. I.D. článek přinášíme s několikadenním zpožděním, neboť byl nalezen ve spamové schránce)
Když se Alena Vitásková v r.2016 jako nepravomocně odsouzená ucházela o přízeň voličů ve volbách do Senátu, představovala se jako „dáma, která se nikdy nevzdá“. Zřejmě to nebyla jen laciná póza. Ještě se jí zcela nezhojily rány po (zatím úspěšné) šarvátce s justicí a již vystrkuje růžky k odvetě za pětileté týrání, která má směřovat k nápravě poměrů ve státě, v odvětví spravedlnosti zvlášť.


Dne 20. listopadu 2018, v předvečer vyhlášení nepravomocného rozsudku Okresního soudu v Jihlavě nad ní v procesu, vedenému kvůli dosazení bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké do funkce místopředsedy ERÚ, uspořádala Alena Vitásková v Praze seminář svého spolku Institut Aleny Vitáskové, jímž vyhlásila válku nešvarům justice i jiných státních orgánů a podporu obětem jejich nepřístojností.

Zúčastnilo se ho 48 účastníků, mezi nimi několik veřejnosti známých osobností, jako bývalá poslankyně Olga Havlová, bývalá šéfka Ústavu experimentální medicíny prof. Ema Syková či bezpečnostní expert Jan Schneider. Vedle Aleny Vitáskové se usmívala Nela Lisková, známá jako honorární quasikonzulka vzbouřeneckých republik na hranici Ukrajiny s Ruskem, v Institutu působící jako ředitelka jedné jeho sekce. Nechybělo několik obětí justičního bezpráví.

psali jsme: Alena Vitásková na skřipci

Úvod semináře patřil Aleně Vitáskové. Vymezila poslání institutu jako ochránce lidských práv doma v zahraničí. K jeho založení ji vedla vlastní zkušenost s jejich porušováním. Značnou pozornost věnovala selhávání státního zastupitelství a justice, které se dopouštějí bezpráví na občanech. V této souvislosti se vyslovila kriticky k úrovni práce nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který je dle jejího názoru zralý na odvolání. Současně také odsoudila kampaň, vedenou proti Andreji Babišovi.

Zdůraznila, že institut nežije z finanční podpory státu nebo Evropské unie a jeho členové pracují bezplatně.

Její výklad doplnila Nela Lisková, která se zabývala poškozováním lidských práv u nás i v zahraničí. Následovalo osm řečníků, kteří se ve vymezeném čase pěti minut zabývali různými tématy od právnické úvahy o podstatě spravedlnosti přes seznámení s problematikou „šmejdů“ dále k příběhům některých obětí selhání justice a posléze k poškozování životního prostředí neekologickými zásahy.

psali jsme: Víme první: Bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková byla zproštěna viny

Další účastníci, kteří zakusili na vlastní kůži poškozování lidských práv státními orgány, popsali své trampoty ve volné diskusi.

Na závěr Alena Vitásková přečetla prohlášení, nazvané „Hlas volající po spravedlnosti a právu“. Jeho text uvádím níže.

Semináře budou pravidelně pokračovat od ledna r. 2019 a budou spíše monotematické. Je možné, že se 20. listopadu 2018 zrodila platforma, sjednocující odpůrce svévole státních orgánů, zejména orgánů činných v trestním řízení, umožňující průchod hněvu obětí selhání státu v ochraně lidských práv.

Přinášíme text výzvy Institutu Aleny Vitáskové v nezkráceném znění:

HLAS VOLAJÍCÍCH PO SPRAVEDLNOSTI A PRÁVU

Naše společnost je těžce nemocná. Formalizace práva, odmravnění jeho výkladu a právní nihilismus jsou základní příčinou její krize. Jedinou jistotou v tomto státě se tak stala právní nejistota, která prosákla celou společností. Nikdo si nemůže být jist, že si na něho policisté něco nevymyslí, státní zástupci to nekriticky převezmou a odžalují a soudci jej za to odsoudí. Podobná situace je i v občanskoprávním řízení, které má na svědomí nejen celé řady nešťastných rodičů i dětí, ale i fiktivních dlužníků, zlikvidovaných firem a nemravných exekucí.

Každoročně jsou trestně stíhány desítky tisíc osob a každý rok jsou zhruba 4 % pravomocných zprošťujících rozsudků. Za tímto údajně „vynikajícím výsledkem práce státních zástupců“ se ve skutečnosti skrývají tisíce nevinných osob, kterým byl zničen život, rodina, dobrá pověst, podnikání i přátelské vztahy. Tento zničený život se pochopitelně netýká jen jednotlivých stíhaných osob, ale jejich rodin a celého blízkého okolí, které prožívá dehonestaci společně se stíhanou osobou, což mnohdy končí těžkou nemocí, sebevraždou i smrtí. Kromě toho jsou však nezřídka pravomocně odsouzeni i nevinní lidé, zatímco o dopadení a prokázání viny skutečným viníkům nemají policisté ani státní zástupci náležitý zájem, pokud z toho neplyne uspokojení, prospěch anebo mediální zviditelnění.

S tímto stavem se nelze smířit, protože „nakonec obec pyká za viny soudců, co v neblahé slepotě srdce právo převracejí svým křivým rozhodováním“ (Hésiodos z Askry – 8.stol.př.n.l.). Občané naléhavě potřebují pocit spravedlivého společenského prostředí, neboť „spravedlnost je základem států“ (iustitia regnorum fundamentum). Spravedlnost a dobro je zákon nad zákony (aequum et bonum lex legum est). Je však smutnou skutečností, že mnozí státní zástupci i soudci se nejen chovají nespravedlivě, ale ani nevědí, co to spravedlnost je. Spravedlnost je totiž základní stabilizační společenskou hodnotou, která vytváří pocit společenské jistoty a harmonie.

„Spravedlnost je velkolepá, a její znamenitost trvalá, nemění se od nepaměti.“ (Ptahhotep – asi 2400 let př.n.l.)

„Potlačí-li se spravedlnost, co jiného jsou královské říše, než velké lupičské bandy?“

(Aurelius Augustinus – 354-430 n.l.)

Státní zástupci i soudci obvykle označují kritiku své práce za útok na jejich nezávislost. Pod touto proklamovanou nezávislostí se však až příliš často skrývají nedbalost, lehkovážnost, nezodpovědnost, lhostejnost, bezcitnost, nelidskost, arogance, zpupnost a krutost. Občané nepotřebují takové státní zástupce a soudce, kteří v trestání lidí nalézají potěšení a sebeuspokojení – takoví lidé nepatří do soudních síní, ale do ordinací psychiatrů.

Naléhavě proto voláme a požadujeme zřídit speciální Soud Spravedlnosti – instituci, která bude projednávat (nebo též prošetřovat) a rozhodovat etická provinění soudců a státních zástupců. Nechceme zlehčovat nezávislost státních zástupců a soudců, ani vytvářet další odvolací instancí. Jde nám pouze o to, aby evidentní poklesky proti profesionální etice státních zástupců a soudců byly náležitě odhalovány, pojmenovány, publikovány a potrestány. Nepotřebujeme takové státní zástupce a soudce, pro které jsou pravda a spravedlnost prázdné pojmy. Jde nám o nápravu systému, změnu příslušných zákonů a řešení stávajících problémů.

- Nikdo nemá právo zneužívat svoji moc ke svému sebeuspokojení!

- Státní zástupci ani soudci nesmějí lhát ani nahrazovat důkazy domněnkami!

- Právo na omyl neexistuje!

- Mimoprávní a odmravněná tvorba soudcovského práva je nepřípustná!

- Výklad práva je umění nalézat spravedlnost a dobro!

„Dobrý soudce soudí podle zásad spravedlnosti a dobroty, a spravedlnosti dává přednost před přísným právem.“

(Bonus iudex secundum aequum et bonum iudicat et aequitatem stricto iuri praefert)

Občané žádají nejen o rozumné a mravné právo, ale i jeho rozumný a mravný výklad, vymahatelnost práva a spravedlnosti. Vyzýváme vládu České republiky o nápravu systému a změnu příslušných zákonů a řešení minimálně následující problematiky:

- Zřízení Soudu Spravedlnosti - instituce, která bude projednávat (nebo též prošetřovat) a rozhodovat provinění soudců a státních zástupců

- Povinnost státu dostatečně odškodnit občany a jejich rodiny poškozené justicí

- Osobní zodpovědnost státních zástupců a soudců

- Omezený mandát státních zástupců a soudců

- Zkvalitnění výchovného systému soudců

Žádáme, aby ministr spravedlnosti, vláda, poslanci a senátoři začali tuto situaci okamžitě řešit, protože ve společnosti narůstá nespokojenost i hněv. Zneužíváním moci státních zástupců i soudců jsme totiž ohroženi všichni.

Praha, dne 20. listopadu 2018

36 komentářů :

 1. Osobně si myslím,že nejvíce by pomohlo věci pokud by ing.Vitásková zveřejnila vlastníky fotovoltaických elektráren,ale ty původní a pak by se možná ukázala jména,která řídí mafii státních zástupců(tzv.žalobců) a soudců jako je Zeman a ten pacholek z Jihlavy myslím Šmelda a to by teprve bylo veselo a veřejnost by se teprve dozvěděla,kterým hajzlům přispíváme my občané k blahobytnému životu.
  Bez zveřejnění těchto jmen bude zase ticho.Na nejvyšším státním zastupitelství v čele s Pavlem Zemanem toto všechno ví jen to ignorují.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:59 Naivní to představy, že zveřejněním jmen státních zástupců a soudců lze u nás dosáhnout právního státu. Vše souvisí se vším...

   Smazat
  2. jmen majitelů elektráren.
   osobně si myslím, že stačí znárodnit bez náhrady ČEZ a všechny zdroje výroby energie, všechny její přepravce i s PHM a rafineriemi a všechny přírodní zdroje surovin, včetně vody a její distribuce!

   Smazat
  3. pro 23:13
   když chceš něco zestáítnit, tak si nejpve zjisti, kdo je majitel.
   Asi ti nějak uniklo, že ČEZ PATŘÍ Z 69% STÁTU. A z toho zbytku nechej raději přepravce i s jejich PHM soukromníkům.

   Smazat
  4. 49kamaradu to je dost malo i ve vybydlene visce a to nemluvim že pohnout zeměkouli tim že se hesky oblikam je tak trochu mimo misu na zvoleni a kdyby to redakturek nezduraznil tak jsem si ani nevšim ale některym vovčanum to si stači ovšem jako nova pražska kavarna to nema chybu

   Smazat
 2. Jen si vrany klovejte ,oci nam nevyklovete

  OdpovědětSmazat
 3. pí Vitásková, vaše společnost není nemocná, vaše společnost je zločinné spolčení.
  Justiční mafie už třicet roků terorizuje Český národ a rozkrádá národní majetek.
  zločinci požívají práv králů a jejich oběti jsou vystaveny metodám genocidy!
  jděte se všichni bodnout.
  dokud nepověsíte alespoň jednoho soudce, jste stejní zločinci, jako oni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprosto souhlasím s 23:07
   Tato hydra nás vysává od r.1989
   Václav

   Smazat
 4. Paní Vitásková už tu placku na Hradě dostala ne? Tak o co tu jde?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestli máš pod čepicí,měl bys to pochopit !

   Smazat
  2. 23:52-dostat lumpy do tepláků, tudíž navrhuji ještě bod: "nepromlčitelnost zločinů demokracie"!

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 0:29-za co jste seděl, že to znáte?

   Smazat
 5. Paní Alena Vitásková bude skvělá první prezidentka a lidi za ní půjdou. Ti lotři ji budou muset nechat zastřelit a to bude jejich definitivní konec v Čechách. Ta její nová aktivita by chtěla mít sekci právníků, co se nebojí a jsou schopni vést kauzy a nějaké konto, na které občané mohou přispívat, aby bylo z čeho žít. Držím palce a těším se na novou prezidentku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vitásková má jednu vadu. Je poměrně při penězích a dává to dost na odiv. A protože platí, že Kanada je kolébka hokeje a Čechy kolébka závisti, nikdy nebude prezidentkou.
   Vynechám hodnocení její osoby, protože toho o ní nevím dost na nějaký skutečně objektivní úsudek. Ale několikrát se v televizi vyjádřila, že se ráda obklopuje luxusem, a to jí "Lůza" nikdy neodpustí.

   Smazat
  2. Vitaskova je predevsim estebacka.

   Smazat
  3. Na základě jakých informaci Anonymní28. listopadu 2018 6:51 jsi napsal text :Vitaskova je predevsim estebacka. ?

   Smazat
  4. 7:54 Ten to psal na základě toho, že se nudí, Netřeba si tohoto tvora všímat.

   Smazat
 6. Právní stát se rozpadl již dávno, pokud jsme ho kdy vůbec měli. A drtivé většině plebejců je to pumpička.
  Je to o pocitu souvztažnosti, nebo také "sytý hladovému nevěří". Že je něco špatně si drtivá většina uvědomí teprve tehdy, až se potká s realitou.
  Za bolševíka jsem nikdy u soudu nebyl. Po roce 89 čtyřikrát a rozsudky měly vždy pachuť ideologie. Pokud vám zastupující právník rovnou řekne, že je to "politicky neprůchodné", bez ohledu na přítomnost důkazů, je asi něco hodně špatně.
  A to, abych upřesnil, se nejednalo o můj osobní problém, ale o restituce obecního majetku. Abych nebyl obviňován z osobní zaujatosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takze jsi komous a soudili te za prasarny, ktere jsi delal. A ted kvuli tomu nemuzes spat.

   Smazat
  2. 6:50 je ukázka neinformovaného, hloupého a nenávistného stvoření.

   Smazat
  3. Ad Hricák - shodný názor! Je ale možná dobře si uvědomit, že bez "politicky neprůchodné" by se popřevratová demokrácie a svoboda velmi brzy zkomplikovala, západní privatizátoři by to měli málo průchodné, včetně našich domácích trhovců a dnes prosperujících politologů, sociologů, hvězdných celebrit, rektorů, profesorů..!

   Smazat
  4. 6,50
   Tak že jsi debil. Já o voze, ty o koze. Nebudu uvádět detaily, ale byl jsem přítomen soudní při, ve které se naše obec soudila o majetky, které jí patřily do roku 1960. Obec neměla nabývací tituly, neboť místní archiv v sedmdesátých letech vyhořel a z centrálního archivu v Praze se tyto doklady v devadesátých letech záhadně "ztratily". Měli jsme protokol, ve kterém byly tyto majetky protokolárně předány v roce 1960 státu. Měli jsme svědky, kteří přesně určili, o které parcely šlo. Soud vůbec nezajímalo, jak k těmto pozemkům stát přišel. Stále se točil na nabývacích titulech, které stát nechal za a) zničit a za b) ukrást.
   Původ majetku, který stát tímto způsobem získal, soud vůbec nezajímal.
   Je to, jako bych někomu ukradl třeba auto poté, co mu třeba požár, nebo jiná pohroma zničila doklady o jeho nabytí. Soud by nezajímalo, jak jsem k němu přišel já, ale zpochybnila by nárok původního vlastníka.
   I takto rozhodují naše soudy, debile.

   Smazat
 7. Pani Vitaskova, od zacatku vaseho pronasledovani statni mafii (prokuratoru-stat.zastupcu, soudcu) vam drzim (drzime) palce a klidne pujdeme za vas "bojovat". Je dobre, ze prezident to citi stejne jako my.
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětSmazat
 8. nonono jen se moc nepředhanět kdo je vic svaty a kdo ke ke kteremu korytku ma větši narok už jen ten institut z našich dani je malinkate varovaničko stejně jako zemanova laska

  OdpovědětSmazat
 9. Tady už to nedá nikdo dohromady. Směšné tresty a jejich "výkony", kdy vězeň v podstatě odejde a tento odchod je vydáván za útěk. Termín zvlášť surová vražda, jako kdyby se u vraždy jako takové netrpělo, kdo posoudí jak u toho oběti bylo.

  OdpovědětSmazat
 10. Paní Vitásková musí kandidovat na prezidentku.Dostane 60%.Její neuvěřitelná odvaha a smysl pro spravedlnost ji k tomu opravňuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No já nevím, když propadla i v senátu. Ale tam volí jen část, třeba by to celek viděl jinak. Jinak já nevím, jestli by to byla skvělá prezidentka, ale určitě má ambice něco měnit k lepšímu a rozhodně i odvahu, což se nedá popřít a je to sympatické. Odvážných lidí v politice je jako šafránu...J.

   Smazat
  2. To je jasný, dneska může v prezidentských volbách kandidovat každý. Stačí posbírat potřebný počet podpisů.

   Smazat
 11. Mohli by se dát do kupy se spolkem Šalamoun. Nebo už dali? J.

  OdpovědětSmazat
 12. DAlsi dobra akce,ktere se ucastnila....https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nebudete-svitit-nebudete-topit-Alena-Vitaskova-Stepan-Kotrba-a-dalsi-o-budoucim-osudu-Ceska-Slo-i-o-Rusko-561247

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Osobně jsem viděl oba dva řečníky Kotrbu a Vitáskovou, zajímavější by bylo pro občany pokud by z jejich úst zazněla jména původních vlastníků- bývalých nebo stávajících poslanců a senátorů-solárních parků z let 2009-10 pobírající tučné peníze z našich kapes.
   Obecné věty,které byly obsahem jejich vystoupení pro občany nemají význam.

   Smazat
  2. 19:59 Putinovi agenti (včetně filipa, zemana, klause, babiše, besta, olezlého davida, zbořila, robejška, vyvadila, pavlíčka, bašty, kotrby, petránka, eichlera, kollera, haase, paroubka, mana, šilhavého žantovského, foldyny, schneidera, krejčíka, jírovce, tomského, lhoťana, procházkové, spencerové, konečníkové, lorencové, syrečka a mongoloida pitomia) a čecháčkovští sockovští a trolovští hňupi, reprezentovaní Parlamentními žvásty, se poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Agentky ještě navíc podle inkontinetní širokorozchodné p-dele. Kdy už konečně začnou prchat do ráje Putlerstánu!

   Smazat
  3. Pro Anonymní30. listopadu 2018 14:47 Ty musíš mít v lebeční dutině sračky místo mozku.

   Smazat
  4. 16:48 To u tebe by se ani neměla ani kde nějaká sračka usadit putlerprde, neb jsi tvořen pouze atomy putléria, otravného bojového plynu vyvinutého v Chujlostanu, ne sice tolik nebezpečného jako novyčok, zato velice smrdutého:)))

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.