Reklama

.

.

sobota 3. listopadu 2018

Brexit odkrývá velké umírání stále menší Británie: Kdo chce příliš, nemusí mít nic. Zbyde ze Spojeného království jen Anglie? Průvan v bankách. Střihnou si raději nějakou "malou válku" o Falklandy?

Alexandr Zapolskis
3. 11. 2018 Cargrad, překlad ProtiProud
ALEXANDR ZAPOLSKIS vidí za Brexitem řadu dlouhodobě skrývaných problémů a konstatuje, že po odchodu Británie z EU její dosud oddaní sponzoři z Bruselu a Berlína už nebudou ochotni hrát její falešné hry - ani tu proti Rusku


V Lucembursku se konalo významné zasedání ministrů zahraničních věcí EU. Klíčovou otázkou bylo schválení dvou protiruských sankčních programů. Ve skutečnosti to však byl poslední pokus Velké Británie dosáhnout dohody s kontinentální Evropou.

První z programů se týká zemí, které se dopustily počítačových útoků. Po slavné story odehrávající se v USA kolem údajného zásahu ruských hackerů do prezidentských voleb, a tím spíše po nedávných analogických obviněních čínských počítačových specialistů ve službách státu, se na Západě z toho stal evergreen vhodný jako nástroj geopolitického tlaku na jakoukoli neposlušnou zemi.

Druhý program ukládá tresty za použití chemických zbraní a je ještě výrazněji protiruský.

Je zcela zřejmé, že iniciátorem a hlavním tahounem obou iniciativ byla Velká Británie. Přitom nevýhodnost jejich právního zakotvení je pro Evropskou unii naprosto zjevná, což dává celé události pikantní rozměr. Umožňuje to totiž posoudit stupeň způsobilosti Bruselu a zejména vedoucích států EU získat zpět geopolitickou moc. Nejde o nic jiného, než o schopnost artikulovat své vlastní zájmy, formulovat vlastní cíle - a především těchto cílů dosáhnout.

Proto by jistě bylo by dobré vědět, komu a k čemu byla celá tato show zapotřebí, a kdo a co v ní má vyhrát, nebo prohrát.

Pyrrhovo vítězství


V bitvě u Auscula (v roce 279 před Kristem), po přetěžké dvoudenní řeži porazil épeirský král Pyrrhus armádu Římanů. Nicméně po započítání vlastních ztrát vyřkl slova, která vešla do dějin: „Ještě jedno takové vítězství a bude po nás veta.“

Přibližně ve stejné situaci byla Velká Británie po druhé světové válce. Formálně se jí podařilo odrazit Hitlera, dokonce byla přijata do klubu vítězů téměř naroveň s jeho hlavními členy, ale toto vítězství bylo velmi draze vykoupené. Britské impérium fakticky ztratilo své kolonie, které byly základem jeho světové moci.

Tenkrát udělal Londýn chybu, jejíž důsledky ho přivedly až k současné katastrofě. Diplomaté Jejího Veličenstva a finančníci z City nemohli pokračovat v samostatné politice a od USA získali pouze právo „dohlížet nad Evropou“ v rámci programu americké ekonomické pomoci. Studená válka zahájená Churchillovou řečí ve Fultonu vyžadovala, aby Washington co nejdříve obnovil vojenskou sílu evropských zemí, což mu také přihrálo skvělou příležitost dobře vydělat na půjčkách. Dohlížet na dodržování kvality úvěrových programů a rozhodovat o konečném vyčlenění konkrétních peněz připadlo Britům. Proto se jim také zdálo, že si tím britský lev zachová dominantní postavení v Evropě a přijde si i na slušný zisk.

Zpočátku vše vypadalo dobře. Již koncem osmdesátých let bankovní a finanční sektor významně převýšil v ziskovosti ostatní rezorty národního hospodářství a do konce prvního desetiletí nového milénia tvořil více než 60% britského HDP. Jeho růst dostatečně pokrýval postupnou stagnaci zemědělství a průmyslu. Předpokládalo se, že jednou lví podíl společných evropských peněz půjde přes britské banky a že londýnská City ovládne Evropskou unii jako celek.

V Londýně tak vzniklo přesvědčení o naprosto jedinečné geopolitické pozici země. Británie byla dirigentem amerického vlivu na kontinent a současně aspirovala na výsostné postavení. To všechno nakonec zradilo britskou vládnoucí elitu.

Vydírání, které nefungovalo


Ačkoli papírové ukazatele ekonomiky krásně rostly, ve skutečnosti se úroveň její ziskovosti postupně začala snižovat, což vedlo vládnoucí kruhy k tomu, aby začaly hledat způsoby, jak se vyhnout různým „evropským povinnostem“ – například naplňování vyrovnávacích fondů EU, z nichž Londýn dostával o třetinu méně, než do nich vkládal. Hlavními čistými příjemci tohoto fondu byly naopak zpočátku země střední a východní Evropy.

Určitá výhoda, která spočívala v politické blízkosti s USA, umožnila britskému establishmentu, aby včas vycítil globální změnu v americké zahraniční strategii. Okolo let 2009 - 2011 začali v zámoří nahlížet na Evropu jako na objekt budoucí politické a hospodářské kolonizace.

Britský establishment se rozhodl využít nových podmínek pro další přemet za ještě větší absolutizací výsostného politického a ekonomického postavení. Londýn se pokusil donutit Brusel k přehodnocení podmínek členství Velké Británie v EU. Všechny preference měly zůstat nezměněny, avšak co se týká závazků, chtěl britský lev získat právo nezávisle určovat obsah, podmínky a limity jejich plnění. Až do úplného odmítnutí.

Nástrojem pro „přemluvení družné rodiny evropských národů“ mělo být triviální vydírání: hrozba úplného vystoupení z EU. Británie přitom sázela na precedens evropských zákonů, který by mohl vyvolat pro Brusel nežádoucí řetězovou reakci. V různé fázi periodicky hrozili opustit společný koráb EU Španělé, Řekové a Italové, cosi podobného mumlali i Portugalci, a to vše se stalo jistým příslibem pro státy jihovýchodní Evropy, které Brusel příliš otevřeně tlačil do role bezmocných vykonavatelů rozhodnutí Evropského parlamentu a Evropské komise.

Ale sázka nevyšla, Brusel a Berlín uvítaly britskou iniciativu s radostí. Londýn se náhle ocitl v situaci, kdy musel hrozbu realizovat, což mu nakonec způsobilo obrovské problémy.

Do oficiálního data Brexitu – 29. března 2019 – zbývá méně než šest měsíců a dosud neexistuje žádná dohoda s EU o jeho podmínkách. Navíc se Britům ztrácí před očima základ jejich ekonomiky – bankovní sektor, který doposud generoval 64% HDP. Brusel zatím kategoricky trvá na tom, že pobočky britských bank v Evropě budou přeregistrovány jako zahraniční, což má své dodatečné zápory pro evropské klienty. Ti uvážili již beztak obtížné ekonomické časy a dospěli k závěru, že je zbytečné, aby vynakládali dodatečné výdaje za bankovní služby, a začali aktivně převádět své účty do německých a rakouských bank, které to velmi potěšilo, protože dříve beznadějně prohrávaly v konkurenci s těmi britskými.


Anglie není Velká Británie


V britské vládnoucí vrstvě existuje několik výrazně odlišných názorů na otázku vystoupení z EU. V podstatě se vše točí kolem tří cílových pozic.

Například ve Skotsku už před pěti lety zjistili, že oddělení od Velké Británie automaticky povede k přerozdělení peněžních toků a k rozdělení „společného majetku“, zejména ropných a plynových polí v Severním moři. Ty jsou nyní již značně vyčerpány a příjmy zdaleka neodpovídají minulosti, ale pokud by připadly pouze jedené straně, peníze by to byly stále ještě docela slušné. Až do roku 2025 až 2027, kdy odborníci předpokládají vyčerpání ložisek pro efektivní těžbu, by skotská pokladna získala příjmy podstatně větší, než tomu je dnes.

Finančníci z londýnské City, jejichž zájmy nyní zastupuje bývalý ministr zahraničních věcí Boris Johnson aspirující na premiéra, považují za vhodné, ba dokonce za optimální, odstranit z bilance „všechny příživníky“, a to i za cenu, že to zeštíhlí Velkou Británii do hranic Anglie. Vedle toho sledují plán hluboké finanční integrace s Čínou přes Singapur, pokud neztratí aktuálnost. A jelikož Peking touží získat (a vstřebat) evropský trh, proč se nyní nesituovat do průvodce jeho zájmů v Evropě?

Pouze Theresa Mayová se snaží nějak zachránit Británii vcelku, ale zjevně se to ukazuje jako velká potíž. Přesněji, vůbec jí to nevychází. V každém případě již začala zpravovat národ o pravděpodobném odchodu z EU bez jakékoliv dohody. Pro britskou ekonomiku je to stejné, jako skákání z lodi za bouře přes palubu bez záchranného kruhu.

A opět je tu narůstající problém Ulsteru (Severního Irska), totiž separatismus, který se dařilo zmírnit nikoliv vojenskými bajonety, ale vlivem vnitroevropské otevřenosti hranic a volného pohybu osob, pracovní síly, zboží a kapitálu. Právní příslušnost území tak ztratila svůj hmatatelný význam. Kdo chtěl, mohl situaci vnímat i tak, že se Irsko a Severní Irsko spojily v jeden celek. Po Brexitu bude mezi oběma kraji nutně obnovena hranice, což nepochybně oživí separatismus. Navíc ve zbytku Irska zůstávajícím v EU bude životní úroveň brzy vyšší než v britském Ulsteru. Schopnost královských vojsk znovu potlačit separatismus bajonety je dnes sporná. Stejně jako ochota národa nést břímě války a znovu očekávat teroristické bombové útoky.

Existuje jistá pravděpodobnost, že Britové prostě v referendu Iry „nechají v míru odejít“, aby měli klid. V takovém případě to však Skotsko téměř jistě použije jako precedens. Koneckonců, opakovaně protestovalo proti rozhodnutí vystoupit z EU.


Malá vítězná válka


Vzhledem k současným okolnostem potřebuje tým Mayové nejprve nějakým způsobem dosáhnout alespoň dílčí soudržnosti národa a následně obrátit jeho pozornost na něco jiného. To by mělo poskytnout určitou časovou a finanční rezervu, aby se pokusil nějak přesvědčit Brusel k více či méně přijatelným podmínkám, přinejmenším v otázce hranice mezi severem a jihem Irska. Se zbytkem se může vypořádat za běhu.

V takové situaci byla vždy a všude nejlepším řešením „malá vítězná válka“. Pokud někdo zapomněl, bitva o Falklandy (Malvínské ostrovy) v jižním Atlantiku značně pomohla Margaret Thatcherové upevnit moc a úspěšně realizovat svůj program transformace britské ekonomiky.

Současná britská armáda se ovšem už hodí pouze na přehlídky. Na ohlášeném „velkém cvičení Saif Sareea III“ na odražení ruské agrese v Ománu mohla nasadit pouze 5,5 tisíc lidí, 18 tanků, 8 bojových letounů a jen 6 válečných lodí. Takže reálně není schopna s nikým válčit. To je důvod oné divoké lásky Britů k válkám ve sdělovacích prostředcích, ke všem těm směšným tanečkům okolo případu Skripalových a nekončící démonizace Ruska ohledně chemických zbraní, a stejně neuměřené touhy po přijetí mezinárodních odsudků na celoevropských konferencích. Připomíná to zvyk úředníků vyplácet si obrovské prémie před odchodem do důchodu.


Slepá ulička


Britům se podařilo 15. října 2018 shromáždit ministry zahraničních věcí EU v Lucemburku, ale tam se podle všeho něco „pokazilo“. Ze dvou klíčových otázek se podařilo protlačit pouze jedinou týkající se chemických zbraní, a to spíše připomíná vidinu obrazu bouře.

Zorganizovat v Evropě novou protiruskou frontu se nepovedlo. Namísto nových sankcí účastníci summitu pouze souhlasili s přistoupením k rozpracování doplňujících mechanismů, které umožní se ubezpečit v tom, že v incidentech s chemickými zbraněmi měly prsty konkrétní osoby, včetně oficiálních představitelů cizích zemí, a že se skutečně podílely na jejich přípravě a realizaci. V takovém případě by se měly uplatnit nějaké individuální personální sankce. Bez zveřejnění jejich mechanismu i obsahu.

Poměrně přesně tento výsledek charakterizovala oficiální mluvčí ruského Ministerstva zahraničních věcí Marija Zacharovová. Podle ní vše, co rozhodli, v praxi nefunguje. Navíc to nemá žádnou vazbu na mezinárodní právo. Jde o další příklad praktického uplatnění koncepce „rule of order“ (zákon vytvořený na zakázku) jako způsobu nahrazení mezinárodních norem jednostrannými tendenčními předpisy.

Britové ale chtěli víc. Mnohem víc. Ale protlačit to nedokázali. Což vyvolává naději na připravenost evropského establishmentu obnovit svou vlastní geopolitickou subjektivitu pro vypracování a implementaci své vlastní nezávislé geopolitiky. Ovšem velmi opatrnou vzhledem k tomu, že oficiálně sice přijali jakési formální mechanismy a předpisy, ale chromou britskou kachnu z lucemburského okna nevyhodili.

Nevyhrál nikdo, a to znamená velké omezení pole působnosti pro Londýn. Pokud se nestane skutečný zázrak, po 29. březnu 2019 začne faktická demontáž Velké Británie a její pravděpodobné stažení do subtilních hranic „staré dobré Anglie“ s postupným vysycháním jejích ekonomických možností a geopolitického vlivu ve světě.

K pláči to však nebude. Spíš k poučení: Kdo chce příliš mnoho, nakonec nemusí mít nic.

Zdroj.

79 komentářů :

 1. Myslim ze neexistuje ziadna pravdepodobnost, ze by po nejakom referende nechali Briti odist Irsko ci Skotsko.
  Ak by to urobili, a svet by to uznal, nastala by potom otazka, preco Irsko ano, Krym nie ?
  Alebo Katalansko.
  Svet si odmietanim prava na sebaurcenie pri Kryme a Katalansku tak nakadil do vlastneho hniezda, ze vyjst z neho, a nemat na sebe pozostatky hoven, ani nebude mozne.
  Kosovo ani nespominan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Poté, co se dosud předvedlo, nemyslím, že by se někdo trápil podobnými "malichernostmi".

   Vymazat
  2. 11,59
   Zapomínáte, jaký dvojí metr má západ na separatismus. Tam, kde mu to vyhovuje (oslabení potenciálního, nebo skutečného protivníka, získání taktické, nebo strategické výhody apod.), je separatismus západem vítaným právem národů na sebeurčení. Tam, kde by naopak mohl přijít o nějakou výhodu, jde o akci extrémistů, teroristů, nebo přímo o okupaci.
   Právě dvojí metr je to, co mi na politice západu vadí asi nejvíc.
   Nejsme jako oni. Ano, už jsme horší nežli oni.

   Vymazat
  3. Velká Britanie nepochopila, že už není středem světa. Totéž je v ve SS, budou vyhrožovat, ale už nebude jen podle USA. Jsou zde země a silné země, které se nebojí a trochu zostří situaci, aby Amerika pochopila.

   Vymazat
 2. Mne se libi starosti Rusaku, kteri, kdyz prechazi zima, nevedi, co budou zrat:-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čulibrku Jando 3. listopadu 2018 12:15, utrhla se ti ze řetězu EH.

   "Analytička od Jakuba Jandy: Zeman slouží ruským zájmům. Kreml ovládá KGB!

   Analytička think-tanku Evropské hodnoty Veronika Víchová se rozhovořila pro server Forum24.cz. Podle jejích slov prezident Miloš Zeman slouží ruským zájmům tak, že je v tom jasně vidět vliv Kremlu.

   Úvodem se Víchová vyjádřila k propagandě, kdy tento pojem má podle jejích slov několik významů. Hovořila například o bílé, šedé a černé propagandě. Černá je pak podle jejích slov opravdu dezinformační. „Nejedná se o plakáty a šíření dobrého jména nějakého státu, ale opravdu o podrývání demokratických principů. Když se podíváme na hybridní válku, tak tam dezinformace a propaganda hrají jenom určitou roli. Velice často se kombinují jak klasické kinetické, tradiční způsoby vedení konfliktu pomocí zbraní, a druhá část se vede podvratnými způsoby od špionáže přes dezinformace, spolupráci s extremisty a politickou korupci a podobné nástroje, které lze často i legitimně použít k vedení konfliktu,“ poznamenala Víchová a jako příklad uvedla Ukrajinu či pokus o vraždu agenta Skripala v Británii.

   O Skripalovi se pak rozhovořila více, kdy například uvedla, že pokus o jeho vraždu mohl být například varováním pro další potenciální zběhlé agenty. „Varianta, že se skutečně jednalo o zpackanou akci, se dá vysvětlit tak, že v Rusku celý systém často funguje tím způsobem, že agenti a další aktéři jednají z vlastní iniciativy a pak výsledky nabízejí režimu,“ poznamenala.

   O Kremlu pak hovořila jako o místu, které je v podstatě pod nadvládou různých agentů KGB, jakož ostatně i samotného Putina. „V taktickém ohledu pak mnohdy další Kremlu podřízení jednotlivci či instituce rozhodují sami, jak by přesně Kremlu mohli posloužit a dopomoci mu dosáhnout velkých strategických cílů. Nemyslím si, že by měli strategii tak propracovanou, aby každá jednotlivá operace byla vymyšlená přímo v jádru Kremlu. Odtamtud pochází spíše ty větší ideje a myšlenky, jaké jsou ruské zájmy ve světě. Ne vždy, ale v mnoha případech pak ostatní aktéři a přisluhovači a užiteční idioti jednají na příslušné úrovni sami,“ zakončila tuto otázku Víchová.

   Své pak řekla i k prezidentu Zemanovi, kdy prý jen málokdo dokázal předvídat, jak moc bude právě česká hlava státu sloužit ruským zájmům. „Myslím, že to, jak moc náš prezident slouží ruským zájmům, je opravdu jeden z nejjasnějších dokladů vlivových operací nejen v České republice, ale i v Evropě,“ zmínila.

   A kde se podle Víchové dají sledovat ty nejdůležitější dezinformace? „Můžeme je sledovat zejména v on-line prostředí, od oficiálního Sputniku, který je přímo finančně spojen s Ruskou federací, přes všechny ty ostatní servery, které jsou více či méně netransparentní, jako například Aeronet, u kterého zatím nevíme, kdo za ním stojí a proč šíří prokremelské dezinformace,“ uvedla Víchová a poukázala na politiky KSČM, SPD a částečně i ČSSD, kterým je podle jejích slov poskytována například mediální podpora či vzájemná legitimizace, kdy ti lidé jezdí do Ruska, na „okupovaná“ území Ukrajiny či na Krym, třeba pozorovat „tak zvané“ volby, které tam probíhají.

   „Strategie, jak se stát může bránit propagandě a dezinformacím, má několik fází a ověřování dezinformací a poukazování na realitu je první krok. Pomůže vám to zjistit, na jaká témata dezinformátoři cílí a jaké jsou hlavní narativy, a můžete na to poukázat, pokud se snažíte přesvědčit politiky, aby přijali nějaká opatření,“ sdělila Víchová. Závěrem dodala, že dezinformační weby cílí mimo jiné také hlavně na český euroskepticismus.

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Analyticka-od-Jakuba-Jandy-Zeman-slouzi-ruskym-zajmum-Kreml-ovlada-KGB-557970

   Vymazat
  2. A voni vědí co budou žrát? Tak se pochluběj, voni Hamlete...

   Vymazat
  3. 14:32...Takze porad stejne blaboly,bez cehokoliv konkretniho.....Fakt by mne zajimalo,za co tyhle plati

   Vymazat
  4. Drahá Víchová. Som volajaký zmetěný. Toto (viz níže) byla černá, šedá nebo bílá propaganda? Komu sloužila? Mohla by tato slova ta osoba zopakovat i dnes z tribuny, když už jsme se přesvědčili fakty?

   "Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.
   V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci jaké má dnes. Pro mě není rozhodující s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice lidské, která slouží člověku a proto má naději, že i člověk poslouží jí.
   Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.
   Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat… Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli to bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam zdvihne cena cigaret nebo něčeho jiného, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.
   Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury… Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO.
   Václav Havel"

   Vymazat
  5. 12,15
   Víš na co se těším? Ekonomové předpovídají do dvou let hospodářskou krizi. Na přesnějším datu se shodnout nedokáží, ale na tom, že to bude krize, kterou jsme za našich životů ještě nezažili, ano.
   Tak že při vší hrůze, která každou krizi provází, se dá velmi vysoce pravděpodobně předpokládat, že kromě důchodů, podpor a platů státních zaměstnanců přijdou zkrátka i neziskovky. A potom bude konečně klid.
   Já nepotřebuji k tvorbě názoru "dezinformační" proruské weby, ale vy potřebujete naše peníze. Tak že, aniž bych výrazně musel měnit své názory, možná nebudu číst Novou republiku, ale určitě nebudu muset číst slaboduché komentáře.

   Vymazat
  6. 12:15 Rusko je dnes nejvetsim vyvozcem psenice, Vy mudrlante.
   https://farmlead.com/wp-content/uploads/world-wheat-exports-20-years-russia-canada-america.jpg
   Kdyby to zkouseli vsechno snest, tak by se prezrali.

   Vymazat
  7. Přichází zima a rusáci přilétají po tisících do Thajska si ohřát zadky na plážích.

   Vymazat
  8. Kdyz na maji?

   Vymazat
  9. Europe Has Most to Lose From Russia's Expanding Wheat Empire
   https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-01/europe-has-most-to-lose-from-russia-s-expanding-wheat-empire

   Vymazat
  10. Jasně Pepku. Teď vyskoč a běž za svým stbáckým fotrem. Už na tebe i s Jandou čekají s vystrčeným zadkem.

   Vymazat
  11. 18:54 Tak Janda je aspoň na chlapy! To tvůj fýra - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   je na chlapečky! Na oko se sice i voženil, ale když manželka zjistila co je zač tak vod něj utekla a totéž poradila svým dcerám! Co nejdál! Proto žijou na Západě a vnuky mu zásadně nepučujou! Proto je Olivřík Stounů nemoh vidět! Furt - "tak kdy už přijdou, chci si je natočit" a ten žůžovák kremelskej se jen uculoval, jako vždycinky když začne bejt vilnej, až mu lícní kosti trčely z tý jeho ugrofinský dršky jak sáně - a prej "až večer v soukromí" !!!!!:-))))))))))

   Vymazat
  12. 8:10, ale néé, on ty předškoláky nejen mučivě przní, ale i žere. Máš čistou pravdu jako vždy. My víme, že máš čerstvé info přímo z jeho nejbližšího okolí a tedy víš, že žere mozečky těch malých ubožátek. Jen z Česka si nechal donést už 207 malých chlapečků přímo z jesliček. Nebylo větší zrůdy na zemi, kam se hrabe Caligula nebo jeho prastrýc Tiberius. A vůbec všechno okolo něj je nestvůrně zvrhlé.

   Dej ještě nějaké pikošky, ty na to máš! A taky nezapomeň na hladomor a kanibalismus mezi mužiky v důsledku spravedlivých sankcí. Vždyť my všichni netrpělivě čekáme na tvá slova Zvěstovatele Pravdy.

   Mimochodem, víš proč jsou jeho potomci v Rusku a ne v cizině, i když jedna z jeho dcer má za manžela Holanďana?

   Vymazat
  13. 10:01 Nech to na Radostoj, aby to později čtivě a srozumitelně zde všechno přetlumočil a zanalyzoval! Ty těmi svými rudoskřeky na jeho brilantní styl dosahuješ asi tak jako psí lejno na mraky za hezkýho počasí:)))

   P. S.: A to jako jí zbylo něco jinýho poté co putlerofský teroristi sestřelili letadlo s Holanďanama? Blbá otázka ...

   Vymazat
 3. To operetní království je čím dál víc směšnější.
  Joo, taky jsem zakoupil pokojový termostat, by Honeywell,
  "Made in UK". Na trénink pevných nervů, vynikající. Miniaturní
  svorkovnice, fáze, nula a fáze pro vypínač. To znamená, do jedné mini svorky dva vodiče. Nemožné. Tak kouzlení s "čokoládkou" a můstek z drátového vodiče.
  Kdyby to raději nechali číňanům.

  OdpovědětVymazat
 4. 12:15
  Achtung ! Je tu Sopl. Nekrmit !

  OdpovědětVymazat
 5. Jestli "královské" letectvo a admiralita půjde zase na Argentinu, tak musí dát bacha. Argentinci tam mají na dně zaparkovanou ponorku.
  A kontrolní otážka šoudruši : Jak daleko je ruská Krym od Ruska a jak daleko šou Malvíny od Felké Pritánie ?

  OdpovědětVymazat
 6. Tak to je správné jen ať se impérium rozpadne stejně to bude muslimský stát.

  OdpovědětVymazat
 7. Vy falešní, prolhaní zmrdi na Nové republice, dobře si vzpomínám, že nic jiného než Brexit jste si tu svého času nepřáli. Básnili jste tu jak se bude GB bez EU skvěle dařit. Ale zároveň, že k tomu nikdy nedojde, protože volby jsou zfalšované a elity to nikdy nepřipustí.
  Takže navzdory vašim žvástům se Brexit koná a vy tu žvaníte pravý opak, že Brexit je začátkem konce Británie.
  Inu, jak se vám to kdy hodí, křiví jste jako paragraf. Ale chápu, že musíte hrát podle notiček z Ruské ambasády.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:17 Debile, chápeš, co to je překlad článku ?

   Vymazat
  2. 13:45
   Chápu, demente, že články které se tu překládají a publikují, vyjadřují názory Nové republiky.

   Vymazat
  3. Pro A z 13:17 h :
   Zjevně v logice nevynikáte, nechte myšlení radši jiným.
   Pavel p

   Vymazat
  4. haha my o voze a ty o koze... článek nepobrals, zkus to ještě jednou jestli na to tvůj elfí intelekt stačí

   Vymazat
  5. 13:49, vulgárním jedincům obvykle neodpovídám, ale udělám výjimku. Takže, milý sprosťáku, občas si chce člověk přečíst zpravy, názory a české překlady z jiných zdrojů než z ČTK, (což je česká filiálka Reuters a podobných agentur), zvlášť když je možnost o tématu diskutovat. Tady doma, se sousedy, v českém případně slovenském prostoru. Jelikož velké množství článků lze přečíst v originále, ale s Čechy tam nepodiskutuješ.

   Když tě to dráždí, jdi na Echo nebo Forum24, iDnes... atd. Máš skutečně velký výběr, kde můžeš spolu se soukmenovci v jednotném šiku plivat na vše, na co předmětná sdělovala ukáží.

   Vymazat
  6. 14:49 Opravdu by mne zajimalo,co vas nuti na NR chodit a cist neco,co se vam nelibi.Asi mate spoustu casu

   Vymazat
  7. Zacatkem konce kazdeho "velikase" je jen jeho vlastni blbost

   Vymazat
  8. 13:17 hlupáku, diskutující nepředstavují žádný jednotný ani konečný názor, aby bylo možné takhle pitomě argumentovat. Jestli chceš něco takového opakovat, dolož to věcnou analýzou ze statisticky průkazné základny. Pak máš tak půl roku co dělat namísto produkce nesmyslných výroků.

   Vymazat
  9. 13:49 Přestaňme si hrát na to, že NR je něco víc, než běžný tu dobře, jindy mizerně z ruštiny přeloženej putleroffský hoax! Součást to hybridní války vedené vorující kremelskou klikou! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   Vymazat
  10. 8:11, my víme, že následky neléčené infekce Treponemou pallidum mají závažné důsledky a litujeme tě, ale mohl by ses krotit, někomu tvá přítomnost nemusí být příjemná, ačkoliv té všichni chápeme.

   Vymazat
  11. 8:11 Tak ať se jdou léčit a neotravujou tu vzduch! Co nám je po tom, co zdědili po tomhle? - https://akphoto1.ask.fm/094/578/547/-9996967-1tcsf29-3rjhn3jeqj2qrj5/original/file.jpg

   Vymazat
 8. Tvrdit, že Británie odchází ze světové scény, potažmo finanční, je zatím poměrně odvážné. London City je největší finanční centrum světa a něco takového se buduje velmi dlouho. I když by se Británie zeštíhlila na Anglii, tím víc zbyde pro její obyvatele a přitáhne další finanční sígry. A nejen ty.

  Je sice dobré, když se finanční moc může podepřít vojenskou. Jenže tyto služby si bohatý subjekt může najmout bez toho, aby nesl zodpovědnost a ztráty, i když bude vojenské akce řídit. Je všeobecně známo, že prostory MI6 nemají daleko k těm v Langley, a spolu s NSA vlastní Británie síť odposlouchávací zařízení around the World. Zlé jazyky také o Britech tvrdí, že polovina z nich pracovala pro tajné služby. Informace mají extrémně vysokou hodnotu, v podstatě klíčovou.

  Dalším bonusem je fakt, že angličtina je již globálním jazykem a Británie si nejen v anglosaském světě udržuje stálé kontakty se zeměmi Commonwealthu. Anglosaský svět je nejpevnějším svazkem na zemi. K tomu se váže edukační systém, kde úplně všechny vědecké publikace mají anglickou transkripci anebo jsou výhradně jen v tomto jazyce. Tamní tři univerzity patří ke skupině Top10 spolu s americkými a mají rozsáhlé exkluzivní kontakty se špičkovými vědeckými pracovišti ve světě. V podstatě všechno vědění a vynálezy nemusí být zrovba britského původu, ale jsou ku prospěchu Británie.

  Jediným rizikem může být právě přímý kontakt v rámci Eurasie, vytvoření světového ostrova, kde se bude nejen produkovat, ale i spotřebovávat zboží, a kapitálové, komoditní a peněžní pohyby půjdou přez finanční centrály v tomto prostoru. Stejně tak tudy půjdou i komunikační kanály. Proto Britové spolu s USA tohle vnímají pro sebe jako to největší riziko a tím i Rusko jako jednoho z hlavních protagonistů projektu.

  Jenže tak daleko zatím nejsme. Británie prozatím s výjimkou USA přitáhne víc špiček "zlaté miliardy" než zbytek světa. Ale co není, může být, a Evropa z toho může těžit - pokud se tomu ponechá volný průběh a přestane s konfrontací a řízenou imigrací nežádoucích elementů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. no ale rozšířenost angličtiny jako celosvětového jazyka pro dnešní anglii už není podstatné. Něco kdysi do světa vypustili, začalo to žít vlastbím životem, svět to přijal a tím to končí. Dnes už je anglie jen jednou ze zemí kde se ta řeč používá. Zakazovat ji jiným nelze. takže bonus to není ani v nejmenším. Všechny kdysi velké říše po sobě zanechaly lidstvu nějaké dědiství, která dále je rozvíjeno a žije už vlastním životem. USA zanechávají významné technologie a s tím že si je ostatní svět přisvojuje už nenadělají nic. To je důsledek globalizace.

   Vymazat
  2. 14:30 Bohužel, vždy něco mizerného se stane světovým.
   Angličtina je prakticky křovácký jazyk. (Křováci ať prominou). Kde jedno slovo má mnoho významů. Navíc se jinak píše než mluví.
   Čeština to je oproti těm skřekům, hlavně v americkém
   podání, úplný klenot.

   Vymazat
  3. Angličtina je jazyk popisný, němčina jazyk úřednický. Čeština je jazyk pro intelektuály a proto nezapomeň používat česká slova, včetně citoslovce podivení - wow. To se fakt mohu posrat!

   Vymazat
  4. Britanie uz davno neni to,co byvala...Podle mne stejne jako USA jen tezi ze sve zasle slavy,ale nijak se nerozviji...spis naopak

   Vymazat
  5. To je hezké, Čulibrku, s tím intelektuálním jazykem :), hezky se to čte a já mám češtinu rád. I když oproti angličtině má jen třetinu slov. Ovšem já jsem nemluvil o kráse ani bohatosti, ale její saturaci. Angličtina vede i co do počtu uživatelů, tak i v tom, že je používána jako Lingua Franca v rámci planety. Vede v technické oblasti. Bezkonkurenčně. Což je celkem fajn, neumím si představit, kdyby to byla třeba japonština. Je předpoklad, že v budoucnu bude její podíl ještě stoupat, zatímco podíl ostatnich evropských jazyků (vyjma španělštiny) bude klesat ve prospěch Arabštiny a Čínštiny.
   Ale v literatuře se mi skutečně víc líbí čeština a v podstatě i ta ruština.

   Vymazat
 9. Vidím kluci šikovní, že jste se zase nechali unést tím uhrovitým, umaštěným, modrým Soplem.
  Vaše reakce na něj, je jeho jediným ukojením. Pokud se na něj z vysoka vyserete, umře žalem.
  Je to druhé já, toho soudruha Radosty. Výrobce Radostolu, kvalitního laxativa pro Radostné vysrání.

  OdpovědětVymazat
 10. Nikoliv, ba právě naopak. Odchod UK z EU je katastrofa, jejíž rozměr tato nepříčetná eu ve své aroganci nepochopila. Děsivé je to, že tyhle barniery nechává tak řádit. Měli by být postaveni před soud za to, co s vými nesmiřitelnými postoji tito zamozvaní jedinci způsobili.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:20-Trochu jednostranný, proevropsky zaujatý, čili omezený a podezřívám, že i hloupý.

   Vymazat
  2. 22:35 Souhlasím, s tak hloupým autorem článku jsem se snad za celou tu dobu od začátku nesetkala.

   Vymazat
 11. Angláni jsou tak okouzleni sami sebou, jak jsou důležití až náhle zjistí, že jich je jen pár, obklopení muzulmanama a stará Bětka je už tam jenom ze setrvačnosti. Všichni je opustí a novou Alžbětu I. mít bohužel už nikdy nebudou. Pýcha předchází pád....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Královská rodina je jen repre faktor, na politiku nemá fakticky absolutně žádný vliv. Vždyť je můžou klidně zbavit výhod a odsunout do zapomnění tak, jako ostatní evropskou šlechtu. Jsou tam jen proto, že to je stále dobrý "vývozní artikl".

   Vymazat
 12. O tom,ze jsou Aglosasove uz za zenitem svedci to,jakou hysterii potrebuji upoutavat svetovou pozornost a jake hlouposti od nich do sveta prichazeji (od neuchopitelnych "lidskych prav" po Me Too)

  OdpovědětVymazat
 13. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/spo-zemanovci-milos-zeman-sponzori/r~b60f8e18df5b11e899e2ac1f6b220ee8/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V globalizovanem svete to mluvi asi o cem? To mi chcete rict,ze USA jsou pod vlivem Saudu,protoze sponzorovali treba kampan Clintonove?...Dost mne treba prekvapilo,ze i Irsko sponzoruje americkou volebni kampan

   Vymazat
  2. Tebe to prekvapilo, protoze jsi rusky trouba.

   Vymazat
  3. Vy jste trouba bez privlastku...Ale kazdy jsme nejaky:-)

   Vymazat
 14. Ti blbečci jsou předurčeni k zániku ! je to všívá banda zrádců a jejích dny jsou sečteny !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:32 My zase muzeme jen doufat,ze z t blbosti jednou vyrostete

   Vymazat
  2. 16:26-rád Vás čtu, Vaše dny jsou ale také sečteny. 16:32-Vaše myšlenka mně také zaujala. Jaký je rozdíl mezi smrtí chudého a bohatého dle Vás? Já se domnívám, že po smrti bohatého se pozůstalí smějí více! Nechybí vám oběma více "závitů"?

   Vymazat
  3. 16:32, to je dobré, docela jsi mě rozesmál.

   Vymazat
 15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jednou možná vezmete za vděk i zemljankou!

   Vymazat
  2. 16:40, na té zemljance něco bude. Posledně když jsme přijeli po dovolené v Thajsku na chatu a manželka uviděla uviděla spousť nedávné po vichřici, prohlásila: "Škoda, že jsme nepostavili zemljanku".

   Vymazat
  3. To není jen o zemljamkách. Prakticky vše co Rusové kdy postavili či vyrobili byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí ani nezval, leda jako nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachárnil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Spojení germánského ducha a turkické houževnatosti dalo vzniknout Ruskému eurazijskému impériu! To však bylo sraženo Židem s nemalou zásluhou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Tak se zrodil bolševický SSSR - stát neschopný samostatné existence! Nebýt Asiata s mongolskou krví Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn!

   Vymazat
  4. 9:12 Což se ovšem nakonec tak jako tak stalo realitou! - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Vymazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. re 16,44

   Cinkni Sorosovi, pripadne na Ambasadu USA,
   ci by nebolo lepsie, ak by ta platili na hodiny, a nie podla poctu tych sprostosti, ktore tu vypisujes.
   Predpokladam, ze hodinova mzda by sa prejavila aj na tvojom dusevnom zdravi.

   Vymazat
  2. 16:44 moc dobrý ,! kdyby Arabi nevymysleli číslice ,tak do dnes bys jsi se nevypočítal svou výplatu ,tak že by nic západ nevynalezl ! Čína vynalezla ,střelný prach ,tak že západ by do dnes se mlátil sečnými zbraněmi !!! Podle vás vše vymysleli západní státy , vraťte se do škol!

   Vymazat
  3. 17:34 s podobným jste mne předběhl, našlo by se toho více, hlavně v myšlení lidí, mj. většina těch autorů a realizátorů Západního "pokroku" pochází z Východu, min. židé. V současné době jsou peníze na Západě, což není na věky, jak známe z historie.

   Vymazat
  4. Blbečku 16:44, ale Rusko přece má svoje vlastní procesory na RISC architektuře. Dokonce na nich můžeš emulovat PC Windows a hrát nějakou on-line hru. Jedna z věcí ve které Rusové vynikají, je programování. Po rozpadu SSSR hodně z nich zdrhlo do zahraničí a bylo ohromným přínosem v rozvoji výpočetních technologií. Předpokládá se, že současná multijádra pochází od zdrhlých inženýrů firmy Elbrus, kde už dávno multijádro rozpracováno bylo.

   Žvásty o sčotech může plodit ten, kdo nemá tušení o nárocích vojenských technologií. Taky Internet vycházel z Arpanetu, bývalé vojenské data sítě, a podobné měli i v SSSR. Jen oni to holt nedotáhli do civilní podoby a nedělali na tom byznys, jelikož se blbě se něco dělá, když prohraješ válku. A řekněme rovnou, SSSR a rané Rusko zrovna něčemu podobnému nepřálo. My přece víme o co jde, svého času nějaké ty IBM compatible lupeny 8086 jsme dělali taky.

   Vymazat
  5. Rusove maji vlastni RISK procesory. Ta architektura je zalozena na trojstavove logice a proto tak "vyborne" funguje. Tak vyborne, ze lepsi jsou uz i ty scoty:-)

   Vymazat
  6. IBM zadne 8086 procesory nedelalo. Zato ty jsi si nadelal do kalhot:-)

   Vymazat
  7. Kaspersky je nejlepsi anti-virus na svete. Taky vyvinuli jeden z prvnich, ne li zcela prvni, unhackable operating system.

   Vymazat
  8. 19:27, kde píšu, že je vyrábělo IBM? Neškodilo by promrskat abecedu.

   Vymazat
  9. 19:26, architektura Elbrusů je RISC/CISC a je stejná jakou má platforma x86, o jakých problémech to meleš? Jeho výhodou je, že jeho dekoder překládá ze strojových instrukcí a může tak efektivně využít 100% výkonu procesoru.

   Zemi, která jako jedna z mála na světě vyrábí vlastní CPU, primitiv jako ty označí za zaostalou. Vidím, že používáš pojem "sčot", tedy ses s tím setkal a budeš staršího data. Zklamaný neúspěšný starý trotl.

   Vymazat
  10. 19:27
   Autor příspěvku 18:52 nepíše že IBM vyrábělo 8086 čipy ale že čipy byly IBM kompatibilní. Je třeba porozumět textu než plácat nesmysl. 8086 byl vyráběn firmou Intel jakož i nasledující postupné zdokonalování čipú jako 80186 80286 atd.

   Vymazat
  11. Anonymní3. listopadu 2018 21:59
   „Zemi, která jako jedna z mála na světě vyrábí vlastní CPU, primitiv jako ty označí za zaostalou.“
   Vyrábět CPU je jistá známka vyspělosti, CPU MH8080 jsme vyráběli i u nás.
   Ale v současnosti stupeň integrace prudce vzrůstá, takže stoupá miniaturizace a vyspělost se počítá podle tlouštky spojovacích linií, které jsou v řádech mikronů. A zde už se špička výrobců hodně zužuje. Rusové mezi nimi nejsou.
   Z praktického hlediska, Lamborgini umí vyrobit jen jeden výrobce, přesto se na trhu prodají miliony aut, které tomu Lamborgini nesahají po kolena. Podobné to je s těmi procesory. Je velmi mnoho praktických aplikací, které nevyžadují ke své realizaci procesory světové špičky. Ale když se mluví o technologické převaze, tak to roli hraje. P.K.

   Vymazat
 17. Letos dochází k hromadnému vybíjení koní i dobytka.
  Protože kvůli suchu není píce na zimu. Obří balík slámy stál cca 250,- kč, letos ho jezdí kupovat až do rakouska za 10x vyšší cenu tedy za 2 500,- !

  To znamená zdražení mléka, zdražení masa, ještě míň organického hnojiva na pole.
  APokalypsa se rozjíždí čím dál rychleji, tohle je jen začátek. Nejen že nebude práce, peníze, nebude ani co jíst a sezónní nedostatek vody.

  Už přemýšlím jak se dá získat ruské občanství, navzdory tomu že svoji zemi mám nejradši. Ten hektar pole za uralem se jeví dost lákavě. - áááúúúúú

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:21-já se ovšem bojím a vybíjení koz a potažmo o ženy Západu.

   Vymazat
  2. Ty delas u koni a u dobytka?

   Vymazat
  3. Anonymní3. listopadu 2018 17:21
   To je také argument ke spolupráci všech států. V Rusku, kde ta sucha nebudou (mají tam rozlohy bažin, které se snad nepřemění v saharu) bude zemědělství funkční. Proč bychom s nimi nemohli přátelsky obchodovat, místo pro radost Američanů a TOP09, na ně plivat? P.K.

   Vymazat
 18. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S Anglány mám víc než dostatek zkušeností v Austrálii. Přichází jich sem tisíce ročně a velmi často s nimi pracuji na různých montážích kterých je u nás spousta, zejména projekty na LNG zkapalňovaček na zemní plyn. 
   Nerad škatulkuji, ale drtivou většinou jsou to arogantní lidé kteří nám dávají najevo svoji domnělou nadřazenost.
   Oni vše vynalezli, vše udělali, samozřejmě nejlépe. Vším v Austrálii pohrdají, nic se jim zde nelíbí, dle nich jsme jen prdel světa. Ale výplaty se jim velmi zamlouvají. 
   Aussies je moc v lásce nemají, mají pro ně hanlivou přezdívku "POME" prisoner of mother england. Zářným přikladem anglické nadřazenosti je Jeremy Clarkson, mám sice rád jeho humor ale nekdy to moc přehání.
   Ale to jen tak bokem.

   Vymazat