Reklama

sobota 24. listopadu 2018

Je Putin mazaný, nebo se jen tak tváří?

24. 11. 2018 Deň TV , překlad Outsidermedia
Zástupce šéfredaktora časopisu „Den“ Andrej Fefelov a expert na systémovou analýzu Sergej Solncev besedovali na témata: Proč se lid dozví jako poslední o rozhodnutí elit o budoucnosti státu; proč je automatizace vědomí hlavní tendencí západní civilizace; v čem spočívá největší chyba Číny; k čemu jsou Rusku velké projekty; co je to digitalizace a zda ji můžeme využít ve svůj prospěch…

V jaké situaci se dnes nachází ruský prezident – zradil anebo zradí nás?
On se nachází ve složité politické situaci, kdy existuje silná vrstva liberálů, kterým nedovolili úplně vyloupit zemi, a proto se vzteká jako psi na řetěze. Takže je přirozené, že ty, kteří jim jakoby sebrali zemi, z duše nenávidí. A tak se chytají všeho, např. kdo má, jako Macron, smítko na saku, ale že ukradli 100 miliard dolarů, aby si postavili nějakou usedlost někde v tichém místě a užívat si klidu, atd.

No a kromě toho venku existuje jakýsi člověk se žlutými vlasy, který je neustále prudí a prudí, a nedá jim pokoj. Jak by se měl chovat moudrý vládce? Když bude jen prohlašovat: „Jasně, my uděláme pořádek!“, tak lidi půjdou za ním a budou volat hurá a sláva mu! On ale skutečně začal něco dělat… Takže oni hned někde položí bombu, a ještě něco dalšího. Takže je hned živo a my jsme obklíčeni se všech stran, od severního pólu se přikrádají jakési neviditelné francouzské minonosky… Zkrátka, jestliže vedeme tajnou politiku, takže musí být tajná i před všemi vlastními. Se ženou se také nedělíte o tajné plány. Až se všecko udělá, tak jí mohu koupit třeba jachtu, ale do té doby je lepší, když bude mimo – je to i bezpečnější. Proto to, že lid nechápe, může být i normální – pokud je politika komplikovaná. Pokud by nás chtěli zradit a prodat, všecko to pakují a mnou si ruce, jak nás najednou prodají na trhu… je možné zachytit moment, kdy nás prodali, ale my o tom ještě nevíme? Sotva. Důležití lidé takto nepostupují. Jestliže už se rozhodli prodat celou vesnici, tak o tom obyvatelům řeknou teprve, až budou vše uděláno. Bude postaven plot, u něj ochranka…

Na druhé straně nevidím smysl v tom, proč tak dlouho protahovat prodej naší země. Pokud by se to mělo udělat, tak by to muselo být mnohem jednodušeji dřív a s menším úsilím a nebylo by třeba udržovat jaderný průmysl, zvedat úroveň armády a brát uran Američanům.

Co je to za událost s uranem – to bylo po onom tzv. zrádném kontraktu?
No, pokud tomu rozumím, tak mohou kupovat uran pro sebe jen přes naše firmy. Jistě, bylo to po slavné smlouvě vicepresidenta USA Gorea s předsedou vlády Černomyrdinem, v důsledku které země utrpěla ztrátu bilion dolarů. Důsledkem toho ale bylo, že monopolní pozici na trhu jaderným palivem máme nyní my. Nejsem expert v této oblasti, ale jak tomu rozumím, vetřeli se do přízně, podmazali – a sebrali. Kdo, kde a co…, to nevím, ale domnívám se, že je to právě správný tah aparátu bývalého rozvědčíka. Oni mají elektrárny, ale my máme závody na zpracování paliva. Začátek byl ještě za Jelcina, ale stratég se musí vždy zabývat úkolem, jak využít svého neúspěchu. Putin názorně předvedl, že pokud všichni věří našemu rozkladu, pak je možné se zvednout s pomocí člověka příjmením Serďukov*).

To je docela temná historie – proč se k němu Putin po jeho propadu zachoval tak šlechetně (dokonce mu udělil hvězdu „Hrdiny Ruska“) a svěřil mu do řízení celé odvětví vývoje a výroby vrtulníků. On plnil funkci jakési kouřové clony. On vyvolal řadu skandálů a záměrně „nasíral“ lidi. (Putin totiž neměl důvod věřit tehdejší generalitě – m.j. zejména, po zkušenostech z obou čečenských válek – pozn.překl.)

Pokud se něco takového děje, tak je to zcela ve stylu stratégů globální rozvědky, operací světového rozsahu.

Neplní podobnou roli kouřové clony i Trump, který vystupuje jako jakýsi „antiputin“?

To bude zřejmé až po volbách, a Putin se nejspíš rozhodl vyčkat, aby nevyvolával u Američanů zbytečné emoce. V Americe všichni vidí, že Trump prudí a prudí, a Rusko stahuje ocas – takže to vypadá, že oni vítězí. To bylo nutné k tomu, aby si senátoři všimli, že to Trump zvládá. Proto takové strategické šachy, při kterých je konečný cíl rozložen na několik etap, přičemž se nezasvěcenému zdá, že jde o jednotlivé události, vzájemně nesouvisející, což je zcela možné. <

K čemu nám jsou velké projekty?

Kultura velkých projektů vedla k dosažení výsledků přinášejících efekt – to je nezbytný element rozmachu země. To se týká mostu (nejen Kerčského, ale i nového mostu na Dálném Východě), summit dálněvýchodních regionů, MS ve fotbale – to máte 11 měst, v nich 11 nových nebo modernizovaných stadionů, infrastruktura – no, a samozřejmě ZOH v Soči.

My jsme zatím jakýsi přípravek nové společnosti, nic zastydlého tu není, naši oligarchové cítí, že sedí na „vodní matraci“ a nikoli na betonové podlaze a sledují, co se děje jak nahoře, tak dole. Dole probíhá stejný proces, ke kterému je třeba přihlížet. To není jako nějací dálněvýchodní partyzáni, to je velmi inertní masa lidí zatížených starostmi o rodinu, která se nečekaně dá do pohybu – to pak budou tektonické pohyby. To není vystoupení nějakých 2000 lidí na Manéžním náměstí. Proto je třeba sledovat jedno i druhé a odpovídajícím způsobem reagovat. Jejich možností ale ubývá. Přišli o možnost manévrů kapitály, vytvářet vztahy s kýmkoli a kdykoli. Musí žádat o povolení a hledat jakési okliky. Za Jelcina bylo jednoduché schéma: „Západ umí vyrobit všechno, tedy otevřeme víc vrata a oni nám sem všechno přivezou…“. Teď toto schéma není, ale je třeba žít a nezaostávat. A ještě ho zezadu náčelnictvo postrkuje, že je třeba urychlit digitalizaci všeho… A toto heslo zůstalo viset ve vzduchu, a vůbec ne zbytečně…

Co je to digitalizace?

Jeden chlápek mi v metru vysvětloval, že v digitalizaci nejsou podstatné cifry, ale informace.. protože cifry jsou rovněž informace – z toho je vidět, že ta otázka znepokojuje mnohé. Na čele rozvoje digitalizace jde Čína, která se už pustila do sociálních experimentů.

Takže oni jsou nositeli oné přibližné, hrubé, zkušební informace, zatímco Rusko je ve stadiu hesel…

Ovšem Čína se dopouští hrubé a nepřípustné chyby, když porušuje vlastní tradice moudrosti vztažením experimentu na celou zemi. Měla vyčlenit reprezentativní fragment, který by jako v kapce vody odrážel strukturu čínské společnosti. A na něm, nebo několika podobných regionech provést tyto experimenty. Oni nestanoví lhůty sociálních experimentů ani jejich teritoriální hranice. Rozřazování lidí znamená obrovský posun v jejich myšlení – oni dokonce ani nechápou, co jim z toho nakonec vyjde. Mohou nakonec dostat natolik potlačené a ponížené vědomí, že s těmi lidmi nebudou schopni v podstatě nic udělat – například organizovat vědecko-technický pokrok. Situace, kdy musíš hlídat každý svůj pohyb, každé zavrtění hlavou, je prostě vražedná. Strojovitost lidského jednání je tendencí moderní západní civilizace.

Pokud jde o nás, chtěl bych Vás upozornit, že my mluvíme o možnostech poskytovaných volně obyvatelstvu. Internet nebyl, ale teď ho obyvatelstvo k dispozici má. Velmi dobře si vzpomínám, že v sovětských dobách stály u mnohých na policích s knihami spisy Marxe a Lenina – ale to nevedlo k tomu, že by se národ změnil v marxisty-leninisty. Byli takoví zarytí komunisté, kteří ty tlusté spisy četli, měli takovou možnost, a připomínám, že je nepsali hloupí lidé. Například ten, kdo si pročetl Kapitál, toho ta četba silně obohatila, a praxe revoluce popsaná v pracích Leninových a Stalinových je pro ty, kteří dělají revoluce, velmi užitečná. Ale jen nicotný podíl lidí tu možnost využili, protože se nepředpokládaly žádné mechanizmy ke stimulaci tohoto postupu. Tyto možnosti vyložili na stůl a odešli… No a lid, ten ať si vybere. Totéž s internetem. Ale metodologicky je pouhé poskytnutí možnosti krok nesprávný. Nejdřív bylo třeba pochopit, v čem je nezbytnost tohoto kroku a potom úměrně nezbytnosti doplňovat možnosti. Tak to ovšem v historii neprobíhá. Nicméně, opakuji, že metodologicky, bylo nejdřív třeba provést lokální experiment a podívat se, čím se tam zabývají, co to s nimi dělá.

Pokud jde o digitalizaci, tak tu jde zatím jen o heslo a my se k ničemu jinému nezavazujeme a nic nás k tomu nenutí. Jistěže můžeme vytvořit technickou základnu v podobě velkých datových úložišť, dostupnost signálu pomocí sítě mikrodružic na nízkých drahách, atd. Co tam ale budeme, kromě prázdnoty šířit? Podívejte se na WhatsApp s jeho úrovní šifrování: Přenáší jakési ženské kraviny, kde děvenky štěbetají o tom, jaký měl kdo účes, případně který kluk se jak a na koho podíval – je třeba tohle šifrovat?

Především je třeba budovat systém sebezáchovy lidstva jako celku. Ten má mnoho součástí, je složen z řady složitých procesů, které mohou být všechny prezentovány. Účelem této stavby by měla být ochrana lidstva před naprosto nepředvídatelnými katastrofami, počínaje katastrofami, ke kterým může dojít, anebo se na nás začínají různým způsobem valit. Normativní část toto musí nutně obsahovat. Druhým normativním komponentem by měl být pokus o realizaci. Třetí normativní komponent se skládá z myšlenky dostatku – kdy nebudou existovat přísné limity spotřeby energie, potravin, vody, věcí, informací.

Na základě kombinace těchto komponent bude možné sestavit jakýsi kužel žádoucí budoucnosti, nebo varianty žádoucí budoucnosti. Ze kterých by bylo možné vybrat ty nejperspektivnější pro dnešek.

Lidé schopní zabývat se sociálním projektováním se musí zabývat právě tímto.

*) Michail Serďukov (1962) – původně obchodník s nábytkem. Velmi kontroverzní ministr obrany RF v letech 2007-2012, nenáviděný generalitou, který se dopustil řady velmi pochybných rozhodnutí, nicméně za ním zůstal základ úplně nové armády schopné další modernizace. Poté, co odstoupil z funkce ministra, byl pověřen vedením společnosti „Rostvertol“ – ruského projektanta a výrobce vrtulníků.

Překlad: st.hroch 181122

26 komentářů :

 1. Nějak mi to nedává žádný smysl. Přijde mi to jako takové jalové plky, možná tomu jenom nerozumím. Možná tomu nerozumím proto, že jsem před chvílí zkouknul nové video V. V. Pjakina "Otázky-odpovědi" a tam jsou různá témata vysvětlována tak, že tomu snad ani nejde neporozumnět. To mi ještě připomnělo pana Soukupa na TV Barandov. Rada ČT a rozhlasu ho donutila vysílat zprávy, což on činí, ovšem způsob jakým tuto činnost provádí, radu ČT a rozhlasu asi nepotěší. Například informoval kolik její členové pobírají za tuto práci a kolik jim nyní přidají. Mimo jiné, také jednotlivé události opatřuje svými postřehy a vysvětlivkami. No už hodně dlouho jsme se doma tak nezasmáli. Pan Soukup si to doslova vychutnává, splní úkol rady a ještě si z nich dělá blázny. Dokonalé.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Článek je o vysoké politice, která se samozřejmě dělá za oponou. No a ti dva diskutující v článku se snaží zjistit jaká je to politika ze známých skutečností a posloupnosti vývoje ve společnosti.
   Pjakin předládá lidem svoje názory, ti dva v článku mluví o faktech a jenom něco naznačují, je na lidech aby si přemýšlením nad tím co čtou vytvořili svůj vlastní názor.

   Smazat
  2. 21:25, Mně to smysl dává. Čína už začala s realizací projektu, který jsem kdysi dávno popsal v jedné školské práci. Jenže já jsem to tehdy vnímal jako temnou vizi VT rozvoje, o které jsem doufal, že se neuskuteční. Základem je, že celý váš život se bude odehrávat v síti a bude plně kontrolován. Ukončí se "věk anonymity".

   V prvním sledu zaniknou papírové peníze a stanete se plně závislými na bankách. Všechny vaše údaje budou v cloudu, včetně lékařských záznamů, smluv a dokladů a vy budete identifikovatelný POUZE přez biometrické čítačky. Taktéž každý kout bude snímán CCTV kamerou a v tom vrcholovém stádiu i váš příbytek.

   Bude existovat tzv. systém "obrazu osobnosti", kam budete formou testu zapisovat všechny údaje o vašem okolí a testován budete i vy. Bude to povinné. Každý rok budete povinen test osobnosti vyplnit a stejně tak vaší personu popíše váš zaměstnavatel, sousedé, manželka, sourozenci ale i děti... Všechny vaše kroky budou od narození on-line všemi prostředky sledovány, každý váš pohyb, a pod vaším unikátním kódem zapisovány do agregačních databáz, kde budou roboticky zpracovány.

   Tím získáte tzv. "status osobnosti" a podle toho se bude odvíjet váš život. V případě neúspěchu, a co je horší - omylu robota, můžete přijít o všechno a přestanete existovat. V tom lepším případě vaše děti jen nepřijmou na školu, nedostanete lékařskou ošetření, půjčku v bance.. V tom horším ztratíte bydlení, nekoupíte jídlo, zdechnete jako pes ve škarpě. Sama rodina se vás vzdá, aby nedopadla stejně jako vy.

   Tohle není sci-fi, tohle je čínská realita. Ještě to není dotaženo, vývoj pokračuje, ale kontury se stále více rozjasňují a začínají se podobat tomu, co jsem kdysi popsal. Je toho mnohem víc, ale nejtemnějším důsledkem může být, že v ne tak vzdálené budoucnosti můžeme očekávat řízenou, tj. nepohlavní, reprodukci. Tím druh Homo sapiens ukončí svou existenci.

   Nezbývá než doufat, že přijde nějaká katastrofa, třeba přírodního rázu, která tu šílenost ukončí. V podstatě by stačilo na celé planetě vypnout proud. Při celé té sofistikovanosti je směšné, jak je ten systém křehký.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Hedvicku ty jsi ale cap ...

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 8:15, nechápu, co s tím má Putin a Rusko? Jestliže jsou tak primitivní, potom se jich tohle vůbec netýká. Píšu o Číně, o globálním šmírovacím systému a globálním sociálním inženýrství.
   Ty tvoje dementní slinty o Rusku, okopírované z jiných zdrojů, protože sám nejsi schopen napsat nic, a které zde nonstop otravně tapetuješ, nacpeš i tam, kde si maminky sdělují nápady, jak si poradit s opruzenými zadečky svých miminek. Jsi trapný, nudný a zbytečný, jelikož ty tvoje očividné kraviny naprosto nikoho nezajímají. Osobně na tyto třesky plesky neodpovídám, dnes je sychravo, udělal jsem výjimku. Měl bys vyhledat lékaře, aby ti s tou tvojí žlučovitou obsesí poradil.

   Smazat
  7. Zakrslý Putin sedí holou řití na hromadě rezavých raket, ponorek a tanků, pro které nemá odbyt ani jako šrot a proto usilovně hledá nového partnera Adolfa, se kterým by si opět rozdělil Evropu a soutěžil s ním v počtu gulagů, pogromů a vypálených parlamentů. K tomu účelu používá různé azbucké "trojské koně" (foldynovské Srbsko, Řecko). Také protievropský islám. Brzo bude muset platit nahromaděným zlatem za obyčejné žrádlo. Zato má miliony zadubených, hladových a zamindrákovaných mužiků, ověšených ve válce uloupenými hodinkami a oplechovaných bezcennými dobyvatelskými metály udělenými těm přeživším, kteří raději riskovali střelbu soudruhů převážně do vlastních řad, než by šli na jistou smrt do gulagu. "Psí hlas do nebe nevolá" (ruské přísloví). Jejich stavy by potřeboval snížit aby je nemusel živit. Proto jim slibuje válečnou kořist. Brzy však předá Sibiř Číně na splátku svého dluhu (podobně jako kdysi Američanům Aljašku), případně jako výsledek pročínského referenda Sibiřanů. Z Ruska zůstane feudální chlastoslovanský skanzen s dřevěnými matrjoškami, zlatem okovanými blechami vystavenými v Kremlu, a potměšilými zablešenými cirkusovými medvědy na motorkách, obohacený olezlými a odulými putinovskými agentskými čecháčky, kterým Putin rád poskytne asylovou kvótu.
   Český loupeživý bachratý komunizmus vznikl a trvá jako vazalství vůči feudální Moskvě, bez ohledu na to, jaký satrapa ji zrovna ovládá a jako vlajkou zrovna mává. Ubozí, kolaborantští a neschopní Švejkovští modroknížkoví Čecháčkové se potřebují schovat za sukně někoho silnějšího a přitom kulturně zaostalejšího - aby vůči němu neměli mindráky (jako vůči Západu).
   Začal s tím úlisný agent a rozvraceč EU - kleptoman Klaus a jeho poskoci hájkové, zahradilové a insemínové. Zeman je jen ubohá, vyžraná atrapa moskevského satrapy - jako kdysi Gottwald. Ten ale ještě nestihl lézt zároveň do řiti i Číńanům.

   Smazat
  8. 6:51 Hezké čtení, jen místo té Číny bych napsal USA.

   Smazat
  9. 15:50, kdeže, v USA ani zdaleka v tomto nejpokročili, i když bezesporu nějaké ty databáze existují. A nejsem si jist, jak budou Amíci reagovat, až se jim podobný scénář předestře. Oni nejsou konformní jako Čínani. Amíci jsou, chvalabohu, ještě částečně divoši podobně jako my.

   Smazat
  10. Musím dát 6:51 za pravdu. To, co jsem viděl v Šanghaji v metru je zárodek, či náznak toho popisovaného. Až člověka mrazilo. Typické mraveniště, žádný jedinec, jen masa bezmyšlenkovitě se valící vpřed.

   Smazat
  11. 22:32 Vždy to tak bylo je a bude. A zatímco věčně křepčící negři jsou po zavedení mechanizací na plantáže zcela nepotřební, tak žlutej xindl nám i v budoucnu může sloužit v roli kuliů a kuliján s podobnou, ale modernější šálou na krku! - https://www.dhm.de/fileadmin/medien/lemo/images/ba008251.jpg

   Smazat
 2. Tak tak Putin ví co dělá co prohlašuje Trump to je kolikrát k smíchu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trump je k smíchu neználkovi. Ten ví co činí. Jestliže Putin to má promyšlené 50 tahů dopředu, tak Trump 40 tahů dopředu.

   Smazat
 3. Gen.Šándor a gen.Pavel ???

  Budou vždy blkotat, kdo je živí, jinak nic neumí, kromě toho, že jsou …..

  OdpovědětSmazat
 4. podle mne je to nesmysl, protože už dnes je shromážděno podstatně více informací, než je kdy možno vyhodnotit, takže se stává naprosto kontraproduktivní, shromažďovat další, v podstatě pro stát bezcenné, tedy o všech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:15, nikoliv. Schopnost zpracovat libovolně velké množství různých informací podle dávno existujících anebo úplně nových algoritmů robotickým způsobem je možná, a již v činnosti. U vládnoucí vrstvy byla vždy tendence ovládat masy. V podstatě tohle byla jediná činnost, kterou se zaobírali a vkládali do toho ohromné prostředky.

   Agregované databáze v obřích serverových centrech, kde se budou ukládat statusy o každém jednotlivci planety, existují v podstatě již dnes, jen v Číně to postoupilo na vyšší level. Jednak jsou centralizované a zároveň se sociální statusy uplatňují šestým rokem v praxi.

   Vývoj a s tím spojené možnosti rostou, a pod robotickou správu se dostávají oblasti, které v minulosti byly výhradně v rukách člověka. V podstatě když se zamyslíte, nepotřebujete člověka vůbec nikde, pokud investujete do robotizace. Jedinými překážkami je jednak cena, dostupnost komplexního systému, a přece jen stále ještě "porodní" vady stávajících robotických systémů.

   Jsme jen na začátku a já doufám, že to bude trvat natolik dlouho, že se globální aplikace už nedožiju.

   Smazat
 5. Nevím, podle mne je Pjakin zajímavý, ale jen jako "doplněk" - a to nikoli podstatný doplněk. Mnohdy poučí o souvislosti, vysvětlí některé události. Podstatné, co z něj plyne, je to, že je třeba hledat souvislosti, vyhodnocovat jevy a jejich tendence, co je čeho příčinou, co je následkem, co je záminkou. Ti dva v článku upozorňují na podstatnou věc- sociální experiment, který bude mít podstatný dopad na celou lidskou společnost, na možnost absolutního zneužití IT proti lidstvu, možnost absolutního zfízlování jakékoliv lidské společnosti, absolutní nadvlády, moci nad každým člověkem. To, že je shromážděno takové množství informací, že nejdou vyhodnotit? Chyba, je třeba hodnotit tento stav při vědomí významu slova "zatím". Stačí zvýšit výkonnost a správný algoritmus. Toho zideologizovaného trollelfa z 8:15 je dobré si přečíst, typický ideologický blitek vydávající se za rozbor -asi návrat politrukův ke svým kořenům. Žádný argument, jen nepodložená "zvolání", vydávaná za predikce, hutná přídavná jména. Je to jen projev čiročiré chorobné nenávisti. Ten člověk nenávidí všechny a i sebe, měl by se léčit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lidská inteligence vždy dokáže přechytračit robotizovanou algoritmickou inteligenci. Lidé musí ale svoji inteligenci umět používat, to zn. umět přemýšlet a tím sloužit životu, který je k tomu vede a učí je ...., a tak probíhá lidská evoluce.
   Když lidé přestanou přemýšlet a místo přemýšlení začnou přijímat všeobecně proklamovaný styl života a prefabrikované názory tak život vždy zařídí, aba došlo k nápravě přes nějakou menší nebo větší krizi.
   Vždy byli a budou přemýšlivý lidé, kteří každé zneužití různých technologií odhali a obejdou, evoluci nejde zastavit, jako nejde zastavit čas ...

   Smazat
  2. TO 11:20 Jj, v zásadě souhlasím, nicméně .... počáteční (i průběžný)algoritmus bude zadávat a zdokonalovat (snad jen) lidská inteligence a je vždy lepší dopředu a natvrdo přijmout a vynucovat při vědomí zneužitelnosti jakýsi 1. zákon informatiky a bránit směřování informatiy ke fízlování. Spojení zlé moci se "zlou" informatikou je pro společnost a její svobodu naprosto zničující. Profízlování kamerovými systémy, navigacemi, GDPR, čipy, sledování pohybu, identifikačními algoritmy, umožňujícími například na základě charakteristických znaků pohybu individuální identifikaci konkrétní osoby .... to je prostě hrozba a na možné i reálné a vcelku předvídatelné snahy o zneužití IT, mnohdy zakrývané (jen deklarovanou, nebo i koneckonců faktickou) prospěšností je třeba upozorňovat a aktivně jim bránit. Revoluce v jednom oboru může být příčinou devoluce lidstva, člověčenství a lidstvo uvrhnout do naprosté poroby, kdy o svobodě, životě bude rozhodovat jen člověk u tlačítka, v horším případě algoritmus.

   Smazat
 6. Největším nepřítelem člověka nejsou stroje, ale zase lidé, nepřátelé. Nebudou-li lidé k sobě přátelští, tak každý technický pokrok, jim bude pouze utužovat peklo.
  Všeobecně, jsou největší nepřátelé ti, kteří nehorázně touží po moci a neštítí se žádné špinavosti vůči ostatním, aby ji získali. Pokud by bylo možno takové lidi identifikovat a nějakým způsobem pacifikovat, tak by to bylo teoreticky pro společnost přínosné. To je jedna, technogenní cesta. Jiná, podle mého názoru biogenní cesta, je demokratické zřízení (s aktivním demokratickým obyvatelstvem), které také nedovolí chorobným mocipánům, se držet moci. Podaří-li se lidem demokracii zachovat a zvelebit, nemusí se obávat technického pokroku. P.K.

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, jako dobrý, ale co to má společnýho s článkem a vůbec s ČR? My tady máme zrádce porád stejný, od RU, před první a druhou republiku, protektorát, do osmačtyřicátýho, v padesátkách, v osmašedesátým, po devětaosmdesátým - oni si to ti naši zrádci tak nějak předávaj po rodech, takže jsme v klidu a to Vaše zkoumání Ruska ... s tím si jděte ke svým kameraden.

   Smazat
 8. Krátký kurz dějin Sovětského svazu

  Všem, kdo se chtějí velmi rychle a efektivně orientovat v dějinách SSSR, dobře poslouží následující text.

  Jen co umřel Lenin, ukázalo se, že druhý muž ve straně, soudruh Trockij, je zrádce.
  Kameněv, Zinovjev, Bucharin a Stalin Trockého svrhli a vyhnali ho ze SSSR.

  Jenže za pár let se zjistilo, že Kameněv, Zinovjev a Bucharin jsou také nepřátelé a zrádci.
  A tak je udatný Genrich Jagoda zastřelil.
  A o něco později Ježov zastřelil zahraničního agenta Jagodu.

  Za další pár let se však ukázalo, že Ježov není soudruh, ale sprostý zrádce a zahraniční agent.
  Tak ho zastřelil Berija.

  Po smrti Stalina všichni pochopili, že Berija je taky zrádce.
  A tak Žukov svrhl a zastřelil Beriju.

  Ale Chruščov brzy pochopil, že Žukov je nepřítel a spiklenec.
  A poslal ho do penze.

  A o něco později se zjistilo, že dokonce i Stalin byl nepřítel, škůdce a zrádce. A spolu s ním i velká část politbyra.
  Takže Stalina vyšoupli z mauzolea a čestní straníci v čele s Chruščovem rozehnali politbyro i s Šepilovem.

  Uběhlo několik let a už nešlo nevidět, že Chruščov je voluntarista, bídák, avanturista a nepřítel.
  Tak ho Brežněv poslal do důchodu.

  Jen co Brežněv umřel, zjistilo se, že byl senila, škůdce a překážka rozvoje.

  Pak přišli další dva senilové, jejichž jména si nikdo nepamatuje, protože padali jeden po druhém jak mouchy.

  Až se k moci dostal mladý a energický Gorbačov. A zjistilo se, že celá země je plná zrádců a nepřátel, ale on to prý spraví.

  A pak se SSSR rozpadl a zjistilo se, že Gorbačov je nepřítel a zrádce.  Autor: A nikdy jinak!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vše skončí teprvá tehdy, až se zjistí že Zederblum byl ten největší zrádce všech zrádců a nepřátelů Ruska car a jeho mršina pak bude odstřelna i s tím zikkurátem u kremelský zdi ...

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.