Reklama

neděle 4. listopadu 2018

Kalousek zase ,,perlí"; vyplacená náhrada za církevní restituce je prý náhrada za komunisty ukradený majetek a není to příjem; tudíž nemůže být ani daněna. Podle TOP 09 loupež za bílého dne…

Břetislav Olšer
4.11. 2018   Rukojmí
Zkrátka Miroslav Kalousek už zase ,,perlí" nejen za řečnickým pultíkem sotva spatří červené světýlko TV kamery. Dnes už sice ostrouhal šéfovskou mrkvičku, sesadil ho duhový Pospíšil, přesto se fackovací Mirďa jako předseda poslaneckého klubu TOP 09 před několika dny ve své politické bezmoci nechal slyšet se svými fantasmagoriemi...
Znovu připomněl, že zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi byl schválen v roce 2013 za vlády Petra Nečase. A zákon prý počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Dnes však vláda přichází s tím, aby se "náhrady" zdanily. Podle TOP 09 jde o loupež za bílého dne.

Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci, a během této doby má dojít k úplně odluce církve od státu. Kalouskovi naskakují žily na spánku; zuří, že současná vládní koalice totiž navrhuje, aby došlo ke zdanění těchto peněžitých náhrad. Pro TOP 09 je taková zákonná úprava naprosto nepřípustná.

"Když vám někdo něco ukradne, což komunisté kdysi ukradli církvím, a už je vyplacená náhrada, tak je to náhrada za ukradený majetek. To není příjem. Tudíž to nemůže být ani daněno," myslí si Kalousek ve svém promilově ovíněném stavu...

Opilý Kalousek ve Sněmovně: https://www.youtube.com/watch?v=hbt_fM1K960Je to pořád ten samý Kalousek, co v roce 1984 získal titul inženýra, když už byl členem Československé strany lidové, aby se společně s komunisty stali součástí Národní fronty ČSSR, jež byla řízena ÚV KSČ. Svoje selhání, když v roce 2006 nabídl koalici se socialisty a komunisty, zdůvodnil:

„Udělal jsem něco, co omluvit nelze. Neměl jsem na vybranou. Mohl jsem tiše chcípnout v křoví. Byla to provokace, byla to hra. Kdybych neudělal nic, tak další vývoj byl neskonale dramatičtější…” Není to rovněž „normalizační kariérismus“, když mu hrozilo, že chcípne bez práce v křoví…?

A teď si dovolí dodávat k církevním restitucím z roku 2013, že pokud by něco takového bylo schváleno a prosazeno, tak by to byla jenom další krádež a další křivda. Bída třepe kurníkem, ale ti, co se vždycky zaštiťovali pokryteckým heslem: ”Chudoba, hanba, pokora”, mají dnes zákon, jenž počítá, že církve dostanou zpátky majetek v hodnotě cca 75 miliard korun, plus inflace, které jim bude stát splácet 30 let.

Navíc má stát dále 17 let přispívat na platy duchovních; tři roky 1,4 miliardy, další každý rok se podpora bude o pět procent snižovat. Církev navíc požaduje náhradu i za pozemky, které zmizely pod hladinami všech přehrad, či pod silnicemi. Tyto pozemky byly zabrány ve veřejném zájmu tak jako všem ostatním. Nikdo neobdržel žádné finanční vyrovnání, tedy není důvod, proč by měla obdržet náhradu církev…?

Pokud bude vyplacena náhrada církvi, poté budou následovat oprávněné žaloby na náhradu ze strany všech takto postižených, tedy nejenom fyzických osob, ale všech obcí, spolků, sdružení atd. V takovém případu bude zcela určitě žádat o náhradu za zatopené pozemky kolem hradu Orlík i předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a jeho rodina.

Lesy, pole a další nemovitý majetek by měl stát podle vládou schválené dohody se 17 církvemi a náboženskými společnostmi vydat do pěti let. Celkově se mluví o 150 miliardách, což jistě není poslední číslo. Takže se ani neví, kdy se tedy stane církev takovou, jak ji dojemně líčil bývalý kardinál Miloslav Vlk; církví neprahnoucí po moci a bohatství, pouze po spravedlnosti?

Je tu ale i další složitá otázka; patří pozemky, lesy a budovy skutečně církvím? Nebyly válečnou kořistí už během husitských či křižáckých válek? Z velké části církev rovněž dostávala majetek od bohatých donátorů, od lidí z prostředí aristokracie či bohatého měšťanstva. Je opravdu podle ústavního práva restituce církevního majetku v situaci, kdy polovina českých důchodců tře bídu s nouzí?

Že církve žádný majetek nevlastnily? Církve od roku 1771, tedy od vlády císaře Josefa II., měly majetek propůjčený od státu a s ním nakládaly. Jak to tedy je s církevními restitucemi, co mají vydat komunisty ukradený majetek, jenž nese stopy krve umučených kacířů? Inkvizice byla předchůdcem nejen Goebbelsovské filosofie, ale i StB…Přesto Federální shromáždění ČSFR 1. srpna 1991 schválilo “výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví (zejména církevních řádů) a náboženských společností.”


Jak to tedy bylo; kolaborovala československá katolická církev s Hitlerem, nebo ne, což se snaží Kalousek ve svém spisku vy(z)vracet…?

Že by vliv exkomunisty na postu předsedy vlády Mariána Čalfy…? Nicméně jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Poděkoval a sdělil, že další majetky už katolická církev žádat nebude. Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku.

Ozývají se však hlasy, že kardinálova slova nejsou prokazatelná, že tady byl rovněž přece tzv. blokační paragraf, který měl otevřít další restituce… Nicméně v letech 1990 a 1991 bylo do vlastnictví katolické církve zákonem převedeno asi 170 komplexů. Kardinál, arcibiskup pražský, hlava katolické církve v Čechách a na Moravě Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty. Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1. 8. 1991…

Snad proto Kalousek, tento velkohubý zběhlík od křesťanů z KDU-ČSL, který v roce 2017 už byl předsedou TOP 09, šel na to přes své falešné city a údajně za své. Spojil vše výše řečené a vlastním nákladem vydal před volbami dílo s názvem „Naši pastýři“. Jde o seznam kněží, kteří byli perzekvováni, vězněni či zavražděni nacisty nebo trpěli za komunistického režimu. je téměř veřejnoprávní, ale poučné. A hlavně nic z jeho hlavy, což knize jistě pomůže ze všeho nejvíc…

Většinu obsahu knihy ovšem tvoří speciální příloha „Kaplani na válečném poli“ od Donalda F. Crosbyho. Ten popsal osudy a příběhy amerických kaplanů sloužících v armádě. Kdoví, jak se svými ovečkami v zeleném probíral zločiny Spojených států – od Koreje, Vietnamu, Iráku až po Afghánistán, Libyi a Sýrii… O humanitárním bombardování Srbska a Černé Hory ani nemluvě… Proto se Kalouskův výtvor tak liší od knižní produkce jiných politiků… 200 let terorismu USA

V první části tohoto Kalouskova seznamu hrdinů jsou jména a kratičké profily 471 kněží, řeholníků i církevních hodnostářů, kteří působili na území bývalého Československa a to v době před, po či po druhé světové války, a nacistický nebo komunistický režim je nějakým způsobem omezoval a likvidoval.

Někteří z nich za svoji statečnost a neochotu kolaborovat s totalitními režimy zaplatili svým životem. Nejedná se pouze o lidi české národnosti, ale také o Němce, Poláky i zástupce dalších národů Československa. Důvod vydání knihy? Kalousek k tomu uvedl: „Kniha vznikla díky rozhořčení. Nebyl jsem sám, koho rozhořčily výroky některých levicových politiků, kteří tvrdili, že klérus za války kolaboroval s nacisty.“

Ale po pořádku, jak to tedy je; kolaborovala československá karotická církev s Hitlerem, nebo ne, což se snaží Kalousek ve svém spisku vyvracet…? Věřím, že ti kněží, jím vybraní pro knižní prezentaci, byli skutečně stateční a mínili zničit nacismus a další ismy, ale každé pro má i své proti. Též o tom by se měl populární český politický přeběhlík zmínit. Bylo to s katolickou církví též poněkud jinak, což se mně jako věřícímu katolíkovi a bývalému ministrantovi neříká snadno…

Náměstí Sv. Petra ve Vatikánu… Snímek Břetislav Olšer

Nějaké poznatky o této zlé době jsem si přivezl přímo z Radia Vatikán. Už Hitler totiž po svém nástupu k moci účelově slíbil, že katolická církev bude mít zvláštní privilegované postavení v nově Říši, pokud by Vatikán použil svůj vliv a zajistil mu hlasy pro jeho stranu NSDAP a Vatikán souhlasil… Papež Pius XI. pak poslal příkazy německým biskupům, kteří se shromáždili ve Fuldě, aby nařídili svým kněžím, že mají podporovat Hitlera.

V nestranném Annual register se píše o „obrovském přesunu katolické střední třídy v západním a středním Německu k nacistické straně zlomil moc starých středostavovských katolických stran.“ Mnozí katolíci váhali, protože nenáviděli židy a socialisty, ale neodvážili se volit nacisty. Z Říma však přišel příkaz, že nepřátelství k nacistům musí zmizet. (To vše podle Catholic Revue de Deux Mondes z ledna 1935: Le Catholicisme et la politique mondiale.)

A pojďme nyní z Německa do Itálie; 11. února 1932 vstoupil šéf italských fašistů Mussolini slavnostně do baziliky sv. Petra ve Vatikánu, a po požehnání se svěcenou vodou si zbožně klekl a pomodlil se. Započaté spojenectví bylo posléze upevněno finančními dohodami v Lateránské smlouvě. Přitom polovina částky placené státem byla ve státních obligacích, které papež přislíbil neprodávat po mnoho let, a tak finanční prosperita Vatikánu závisela do značné míry na zachování fašismu.


Papež Pius XI. a Mussolini…

Ale Mussolini nikdy nedával nic zadarmo, nepoklekl ve sv. Petru kvůli náhlému osvícení. Měl plány na úspěch, které vyžadovaly pomoc katolické církve. A v roce 1935 jako prvou z úspěšných fašistických agresí, které nakonec vedly k vypuknutí Druhé světové války, nelítostně spustil: fašistická Itálie zaútočila a okupovala Ethiopii.

Výkřiky hrůzy se ozývaly po celém světě, jenom ne z Vatikánu, Papež zůstal zticha. A jak napsali jinde političtí autoři, „prakticky bez výjimky celý svět odsuzoval Mussoliniho, celý kromě papeže“ (Teeling, The Pope in Politics).

Počátkem roku 1938 požádalo 60 arcibiskupů a biskupů a 2000 kněží, kteří pomáhali při oslavě spojenou se zemědělstvím, aby je přijal Mussolini. V procesí nesli kněží prapory a šli nejen před pomník neznámého vojína, ale vzdali poctu i památníku vystaveném padlým při fašistické revoluci. Než byli přijati Ducem, biskupové a arcibiskup vedli procesí, a když už byli před ním, začali mu freneticky provolávat slávu.


Arcibiskup z Udine přečetl provolání, ve kterém mimo jiné prohlásil: „Duče, ať vás chrání Bůh! Budeme se za vás všichni modlit, aby On vám pomáhal vítězit ve všech bitvách, které moudře a energicky vedete k prospěchu, velikosti a slávě křesťanského Říma, střediska křesťanství – toho Říma, který byl hlavním městem Římské říše.“ http://jirisoler.wz.cz/worldvatikan11.html

Podle mnohých další papež Pius XII. v období války jako morální autorita zklamal, když před holocaustem zavíral oči. Bývalého pontifika otevřeně kritizoval například židovský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel a řada židovských rabínů. Kontroverze kolem Pia XII. se silně rozhořela za éry předchozího papeže Benedikta XVI., který otevřel cestu k jeho svatořečení. Tento krok židy rozhořčil. Znamenal překážku na cestě sbližování obou náboženství, které prosazoval zejména Jan Pavel II. Ten se jako vůbec první papež v roce 1986 pomodlil v synagoze.

Prolínání katolické a fašistické ideologie bylo rozšířené v českém prostředí ve třicátých letech 20. století. Reprezentuje je Jan Scheinost, šéfredaktor listu Národní politika za Protektorátu, za což byl vyznamenán církevními řády a čestným štítem protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv. Václava, řádem, který r. 1944 založil německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank. Podobné propojování katolicismu a fašismu reprezentuje Karel VI. Schwarzenberg. http://denikreferendum.cz/clanek/18235-cirkve-a-nacismus


Papež Pius XI. pak poslal příkazy německým biskupům, kteří se shromáždili ve Fuldě, aby nařídili svým kněžím, že mají podporovali Hitlera.

Tolik o tom, že ne vše bylo během 2. sv. války v katolické církvi “košer“, ovšem jak již bylo uvedeno výše, většinu Kalouskova díla „Naši pastýři“ tvoří příloha „Kaplani na válečném poli“ od Donalda F. Crosbyho. Jde o osudy a příběhy amerických kaplanů sloužících v armádě, aby hlavně poskytovali duchovní útěchu. Zmínění vojenští duchovní pastýři jistě byli též ve Vietnamu. Jak asi reagovali na lži, kterými byli krmeni jeho vojenské ovečky, většinou hoši z farmářských rodin.

Utěšovali je též jako američtí generálové, co jim tvrdili, že jde pouze o tříměsíční policejní akci, během které rozbombardují Vietnam do doby kamenné. Jak poté své ovečky uklidňovali, když válka trvala deset roků a měla na tři milion mrtvých Vietnamců a Laosanů a přes 58 tisíc vojáků US Army…?

Kdoví, zdali zažily tyto zvrhlé zběsilosti i osoby z Kalouskovy knihy, resp. hrdinové z přílohy „Kaplani na válečném poli“ od Donalda F. Crosbyho…? Až se mi knížka dostane do ruky, určitě si to zjistím, kolik v sobě nosili tito kaplani zpovědních tajemství, za které těmto vrahům pak dávali rozhřešení; kolik to asi mohlo být Otčenášů a Zdrávas Marií…?

Přesto pořád budu známého politického masturbátora vidět za řečnickým pultíkem Sněmovny, kde se rozohní ihned, kdykoliv spatří dle Pavlovova reflexu červené světýlko televizní kamery; nezačne sice slintat, ale na řadu přijde jeho rétorické sebeukájení…

Chlapi pili, baby kuřily, fajně u Kalousků bylo: http://www.rukojmi.cz/clanky/6501-kdyz-opily-kalousek-zvanil-ve-snemovne-take-s-piraty-ci-v-ct-pak-v-ramci-demokracie-a-svobody-projevu-zfackoval-studenta-a-navic-tvrdil-ze-kdyby-byl-u-porodu-babise-uskrtil-by-ho-pupecni-snurou

Opilý Kalousek a Piráti: https://www.youtube.com/watch?v=xmc8dMI6Zpo

Opilý Kalousek i bez Pirátů: https://www.youtube.com/watch?v=DTd38Qe-uzo

http://www.rukojmi.cz/clanky/4304-kalousek-verbalne-masturbuje-nejen-za-recnickym-pultikem-sotva-spatri-cervene-svetylko-kamery-ale-tez-pred-volbami-pri-psani-knizky-s-niz-se-marne-snazi-na-ukor-popisovanych-osudu-hrdinu-ziskat-hlasy-volicu36 komentářů :

 1. Kalousek a Topolanek jsou naprosto neuveritelni....Jsou dukazem toho,ze nasi "zakonodarci" vetsinou ani nevi,o cem mluvi

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky Nečase nám byl čert dlužen

   Smazat
  2. Kalousek se konecne po dvaceti letech v parlamentu nasel. Ano, v nove objevene roli klauna opravdu podava neuveritelne vykony. Zkousel vsechno mozny, presvedcoval lidi, ze je kokot, ale vypadal tak nejak sklesle, tak to nakonec lide uverili Topolankovi. Byl presvedcivejsi. (https://www.youtube.com/watch?v=xmc8dMI6Zpo) Take ta zhrzena laska k Nade Savcenko mu nepridala. Asi mu imponovala tim, ze pronesla v kalhotkach bombu do Verchovne rady. Mirda v trenkach ani v hlave zatim do parlamentu neprinesl nic. Take nam pobihal ozralej jako prase s tibetskou vlajkou po Praze, nez mu nekdo vysvetlil, ze takhle zdiskreditovat Dalajlamu se jeste nikomu nepodarilo. Az ted, konecne, v nove roli klauna je primo boží. Prejme mu to.

   Smazat
  3. Kalousek, Drábek a Topolánek způsobily prodlouženi odchodu do důchodu. Museli přece nahrabat nazlodejinu za bílého dne. Cirkvi katolicke az na výjimky nic nepatřilo, byli lenici, tzn.byli nájemníci.

   Smazat
  4. To je zcela zapomenuto tzv. "solární elektrárny", tam by se též mělo silně dodanit. Co na to expremier Fischer? Dělá mrtvého brouka a zjistěte si jeho národnost a je to jasné.

   Smazat
 2. Církev už od RU žádný majetek neměla. Po usavení ČSR církvím byl majetek pouze svěřen ke spravování.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To znamená ,že už Franz Josef se svojí rodinou byli komunisti,když tehdy katolické církvi sebrali majetky?Nejste Kalousku debil?

   Smazat
 3. Po nástupu do Mitasky dostal, v době bytové krize, třípokojový
  byt kdy angažovaní mladí s dětmi neměli nárok.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:33 kdy to bylo, ta bytová krize? Když se v ČSSR stavělo víc než 100 000 bytů ročně? Kalousek, tou dobou, byl leda v pořadníku postrčen dopředu. Stejně, jako lidovci měli vymezen určitý počet míst na humanitních oborech vysokých škol, stejně v politice i aparátu státu. Ber kde ber, rádi posloužili.

   Smazat
 4. Je to prosté. Nenechte se oklamat slovem "náhrady". Jednoduše stát kupuje od církví majetek (je sporné, zda tento majetek skutečně církvím patří) a každý prodej musí být zdaněn.

  OdpovědětSmazat
 5. Každý národ má své blby. Tomu se žádný národ nevyhne. Otázka je jenom v tom, do jaké míry tyto blby národ nechá vládnout. U nás, hold, bohužel voli volí blby a proto máme, spíš už nemáme nic. Církevní restituce je loupež státního majetku v miliardách. Vše špatné je k něčemu dobré. Církev odhalila svojí tvář a dnes víme, že žádný Bůh není a církev je mafiánská organizace.

  OdpovědětSmazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cece,ze vas to bavi.......tolik slov o nicem

   Smazat
 7. za c.k majetok celej ríše patril cisárstvu - je to tak, kedykoľvek a bez náhrady vám mohol cisár váš majetok odňať a prideliť inému, no a k majetku cirkvi, žiaden - opakujem - žiaden panovník nedal cirkvi majetok do vlastníctva, vždy sa hovorilo o dare, alebo o pridelení k užívaniu,a aj to za akých podmienok sa majetok má využívať, nakoniec cisár Jozef II zrušil cca 300 kláštorov a farností ako nadbytočných s tým, že cisárstvo to neutiahne, čo viac treba, že? - no - po r.1918 sa špeciálnym zákonom v r.1921 previedol majetok obhospodarovaný cirkvou na štát a ten ho previedol naspäť na cirkev, formálne totiž stále patril cisárstvu, po r. 1948 sa toto zrušilo a štát prevzal opäť majetok na seba, tak čo vlastne ukradol cirkvi ? - a prevzal na seba - tak ako Jozef II udržiavanie a platy cirkevných zamestnancov - komplet, ta tak ...

  OdpovědětSmazat
 8. Historii tzv. církevního majetku známe. V období před Bílou Horou církev prakticky nevlastnila půdu ani lesy. To "získala" ukradením majetku českých evangelíků, kteří tehdy byli za horlivé spolupráce teroristických inkvizitorů katolické církve vyhnáni ze země, nebo popravováni jako na běžícím pásu - kdepak padesátá léta a vláda komunistů - "Národní fronty", to byla proti běsnění inkvizice selanka. Kdo stál za hony na čarodějnice u nás, kdo je upaloval a kdo se obohacoval jím ukradeném majetku? Kdo ještě před sto roky u nás s vážnou tváří vymýtal ďábly z těla církvi nepohodlných, a že jich církev u některých našla - těch ďáblů - i stovky. Ano, církev to myslela vážně a skálopevně tomu věřila a slýcháváme, že tato praxe krocení duševně nemocných církví u nás tu a tam hýbe i dodnes. Tedy souhrn: církev majetek ukradla po r. 1621, po r. 1948 ji tento nakradený majetek byl znárodněn a stal se majetkem všech občanů, státu. Aby po r. 2000 zase sluhové církve majetek národu ukradli a věnovali ho církvi nesvaté, posedlé od podlahy po strop chrámů tisíci ďáblů, sloužící otroctví lidí, propadlé pedofilním zvrhlostem a sexuálnímu deviantství. Už to, že se smířila s přijetím občanům ukradeného majetku je ukázkou, jak slouží ďáblu v rouše církevních hodnostářů. Právě pro tu zločinnost církve jsou Češi ateistickým národem. Dnes žehráme na terorismus islámu v odpověď na naše války proti němu, ale vzpomeňme na křižácké války a jejich terorismus při taženích do Palestiny, ale také proti nám do Čech. A vzpomeňme žehnání papeže Pia XI. a dalších katolických hodnostářů terorismu nacistických vojsk ve 2. světové válce, vzpomeňme podílu na holokaustu německých katolíků!

  OdpovědětSmazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 18:03. Nevadí, že "Rusáci prskají", když jde o pravdu, kterou církev tak houževnatě pálila na hranici a dodnes ji hodnostáři zametají pod koberec, bigótní katolíci ji zadupávají do země. Je to lepší, než když někdo prská lži, žije ve lži a lež množí, jako 18:03.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 10. Mám toho kalouska chápat třeba tak, že císař Josef II., který církvi a některým círk. řádům odejmul svým rozhodnutím část majetků, byl zloděj?
  Podivné je i to, že tentýž kalousek, co se rve za uplatnění zásady "vše, co bylo ukradeno, musí být vráceno", nebaží po tom, aby byl občanům této země navrácen majetek rozkradený v popřevratových dobách, kdy i on sám byl jedním z těch, kdo v republice privatizačně zhasli. Aby se mohlo nerušeně krást (za bílého dne) ...

  OdpovědětSmazat
 11. Tak nějak se stalo pravidlem pořekadlo "všechno děláme pro vás, ale zase se to posralo" .... pokud vládci myslí na sebe, a občas je nenapadne udělat dobrý skutek a myslet na lid, objektivně se vytváří bublina, která jednou praskne.
  Církevní instituce parazitují a usurpují si víru v boha a v minulosti způsobily mnohá utrpení. Krádeže majetku, vraždy, upalování, na pozadí a moralizování na popředí. To co poslanci udělali je hrůzný čin a pokud někdo něco mektá o nápravě křivd, měl by vědět, že křivdu křivdou nenapravíš.
  ABC

  OdpovědětSmazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O cem je clanek? O Rusku ne...vy troubo...Tak piste k veci

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Jestli vam prijde jako "demokracie" psat jen dokola "o koze"....tak jste uplny mimon

   Smazat
 13. Kdo není pro odluku církve od státu, podporuje vlastně islám. Církví myslím křesťanskou katolickou, protože ostatní jsou v ČR marginální.

  OdpovědětSmazat
 14. Kalousek a nečas, nejsou to ti, co přivedli na náměstí pomalu sto tisíc lidí, a to nedokáže jen tak někdo. Kdyby je nesejmuli, bůhví, jak hrozný by to všechno vzalo konec. No a vidíte, pár let uběhlo, kalousek nás z obrazovky oblažuje neustále, jakoby vyhrál volby, ods stoupá, katolická fronta top/ods/kdu/stan, co okradli národ za ranního kuropění hlasem jednoho zločince o nějakých kolik? bratru stošedesát milard, brání demokracii před lůzou, jejíž děti nemají jejich zásluhou ani na oběd. Divný systém divná doba, a rozum zůstává stát nad tím, že to lidé stále trpí. Surrealismus jak má vypadat.

  OdpovědětSmazat
 15. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu a putinistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svůj příspěvek ze 4. listopadu 17:23.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 16. Co nám Církev ukradla, vrátí STONÁSOBNĚ!

  Drahý soudruhu a soukmenovče Olšere, proč pláčeš tak usedavě?
  Cožpak nevidíš, že náš lid KONEČNĚ pozvedá hlavu, že ze sebe střásá jho EU a okovy NATO?
  Nevidíš, že Veliký Putin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, již RÁZNĚ VYKROČIL leninsko-stalinskou cestou k osvobození slovanských národů, včetně našeho?

  Teď vážně, drahý s.s. Olšere: Jistě to všechno vidíš, vždyť nejsi žádný hloupý inteligent-kavárník, vždyť jsi dobrý komunista a putinista. Jen si prostě nedokážeš dát dohromady 2 + 2, vážně.

  Takže Ti rád poradím: Klidně dál bij na poplach, ale NIKDY NEZAPOMÍNEJ, že vítězství je naše, v delší časové perspektivě.
  Ano, naše vítězství předpověděl již Marx, potvrdil Nesmrtelný Lenin a završil Veliký Stalin.
  Nyní tedy Veliký Putin, BJJP, jen OBNOVUJE již dosažené úspěchy pokroku a Sovětského svazu.

  Takže tedy, i kdyby nakrásně Církev nyní triumfovala, kdyby nás okradla o VŠECHNY naše úspory, tak BRZY přijde spravedlnost a trest.

  Ano, jakmile vystoupíme z NATO a EU, tak vše bude otázkou týdnů, maximálně měsíců: Nepřemožitelná Armáda Ruské federace přijde včas, jako legendární vojska z dávných kronik, vyžene krvavé žoldáky EU a NATO, a bude mír.
  Načež náš prezident vydá sérii Milošových dekretů, jimiž znárodní všechen majetek Církve a odnárodněné buržoasie, jako v letech 1919 resp. 1945.

  Znárodněný majetek převezme „Agrofert-národní správa, podnik s ručením neomezeným“, a my lid započneme budovat.
  A naše budování bude STEJNĚ RADOSTNÉ, jako bylo to první, po r. 1945: Nebudeme mít na krku mlýnský balvan evropských hodnot, žádní černoprdelníci nám nebudou kázat morálku, žádní inteligenti nás nebudou učit co dělat a co ne.

  Ano, černopdredníci a inteligenti budou rubat uran pro mírové účely Velikého Ruska, a budou plnit plán na 200%, jinak nedostanou nažrat.
  A kostely, kláštery, školy a další bývalý majetek Církve bude sloužit lidu, jako sýpky, výchovně-nápravné ústavy, či aspoň jako zdroj levného stavebního materiálu.
  A tančit, tančit se bude všude!

  Takže: Hlavu vzhůru, drahý s.s. Olšere!
  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moc se mi to líbilo, docela jsem se pobavil. Úplně vás vidím jak za stolem tvoříte ty burcující články. A pak přichází zdravotní sestra a říká: "Tak pro dnešek končíme pane Radosto, vemte si tabletku a běžte zase do pokoje."

   Smazat
  2. MÁŠ LI BOL,VEM RADOSTOL ! Nejlepší srací prostředek na trhu. Nyní levně u Dr.Max.

   Smazat
  3. 9:02 A nač? Však zesraný putleroffskejma hovnama seš i bez laxativ, užgryndaný čechomužiku, co na Radostu dosahuješ asi tak jako psí lejno na mraky za hezkýho počasí:)))

   Smazat
 17. Kalousek a nečas, nejsou to ti, co přivedli na náměstí pomalu sto tisíc lidí, a to nedokáže jen tak někdo. Kdyby je nesejmuli, bůhví, jak hrozný by to všechno vzalo konec. No a vidíte, pár let uběhlo, kalousek nás z obrazovky oblažuje neustále, jakoby vyhrál volby, ods stoupá, katolická fronta top/ods/kdu/stan, co okradli národ za ranního kuropění hlasem jednoho zločince o nějakých kolik? bratru stošedesát milard, brání demokracii před lůzou, jejíž děti nemají jejich zásluhou ani na oběd. Divný systém divná doba, a rozum zůstává stát nad tím, že to lidé stále trpí. Surrealismus jak má vypadat.

  OdpovědětSmazat
 18. Míro, nebuď škrob, vytáhni šrajtofli a zacáluj to za nás. Díky za všechny důchodce.

  OdpovědětSmazat
 19. Míra nic nezacáluje, dnes už si asi nedovolí fackovat mladé, tak by se mohl přeškolit na staré a fyzicky už ne v kondici. To by mu ještě šlo a mohl by pozvat k tomuto prředstavení také Madla a jeho společnici. A mohla by to vysílat ČT - jako natluč bábě a dědkovi.

  OdpovědětSmazat
 20. Co chtít po Evropanovi kraďouskovi co není Čech kope za své soukmenovce církvi bych nedal ani halíř. Stát se topí v dluzích a pravičáci rozdávají.

  OdpovědětSmazat
 21. Jo Mirku, svět není dokonalý. Ale ty jsi měl, na rozdíl od nás smrtelníků, alespoň možnost ho mírně zdokonalit. Ale promiň. Ty jsi neměl čas.
  Vykupovali jsme se sousedy pozemek od Pozemkového fondu. Protože to (prý) tenkrát nešlo přímo, museli jsme si sehnat a odkoupit restituční nárok. Potom nám byla ona parcela vydána v režimu náhradních restitucí. Parcelu jsme si rozdělili podle předem dohodnutého klíče a o náklady (od výkupu rest. nároku, přes poplatky a náklady na rozdělení a zaměření) jsme se rozdělili podle velikosti. Spočítal jsem náklady na jeden m2 a těmi vynásobil rozlohu navě vytvořených parcel. Asi po půl roce mi přišel výhrůžný dopis z berňáku. Mám prý zaplatit darovací daň. Snažil jsem se úřednici vysvětli, že nikdo nikomu nic nedaroval. Původní parcelu jsme vykoupili a po vzájemné dohodě rozdělili. Nic naplat. Protože nám připadl největší díl (o 52m2), stali jsme se automaticky dárci a naši sousedé obdarovanými. A tak jsem daň musel zaplatit.
  Vykoupil jsem za vydělané, již jednou zdaněné peníze, mimochodem na přání banky, cestu, kterou jezdíme k domu, a její nabytí mohl oslavit ještě jednou daní.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.