Reklama

pondělí 5. listopadu 2018

Počítačová gramotnost přitvrzuje, proti lavině prý neobstojíme


Patrick Ungermann
5. 11. 2018
Šestnáctiletí jsme vstoupili do bran počítačového světa. V tehdejší počítačové učebně nebylo tak nápadné horko a nebyla tolik cítit umělá hmota. Stroje budily dojem, že sestávají ze skla a z kovu. Nerozbitné mašiny, co vydrží pracovat libovolně dlouho. Soudruh profesor nás vzdělal v programovacím jazyku Karel. Učit stroj je dočista jiné, než učit člověka. Lidé mají vědomí, umí si uvědomit: Pojď se, hošku, dívat, jak babička jednotí řepu. Ona ti to vysvětlí, abys jí zítra mohl pomáhat. Ejhle, učení v možnostech člověka. Uvědomím si, co vidím, porozumím pojmům. Babi mi to vysvětlí, přidá k tomu potřebné rozumy. A je to moje hodná babička v šátku, mám ji moc rád, tož se to od ní rád naučím. Zítra už v řepě houbařit nebudu, přesně si uvědomím, co přesně udělám.


Stroj vědomí v našem smyslu postrádá. Nic nevidí, i kdyby měl kameru, protože si sám od sebe neuvědomí, že by kamerou mohl něco vidět. Stroj musíte naprogramovat: Doleva, znamená tyhle pohyby těchhle součástek. Zastavit, znamená zablokovat součástky. Uvidět snímek podzimního lesa, znamená vyvolat a přečíst takové a takové rozmístění nul a jedniček.

Už v této fázi výuky se gymnaziální mládež rozdělí do dvou odlišných skupin, které myslí docela jinak: Skupina A zpozorní. Prima, ovládnu ty nuly s jedničkami, seznámím se s prací součástek a budu poroučet strojům. Později promyslím, jestli mě to víc táhne k hardwaru nebo k softwaru, a začnu programovat. Tito lidé by v jiné době prospěli své civilizaci jako výborní hodináři a stavitelé orlojů. Jako strůjci válečných strojů z břeven a řemenů. Jako objevitelé pěstního klínu nebo oštěpu a nože a později kalkulačky… Skupině B poklesne čelist. No, má úcta, se strojem je to jako s blbcem. Má cenu sestoupit na jeho úroveň a dobabrat se k tomu, aby po několika algoritmech milostivě zahnul vlevo? Tyhle typy spoluobčanů by v jiných časech prospěly jako filosofové, kněží, humanističtí učitelé a psychologové, písmáci a kronikáři. Šamansky by povzbudily kmen do boje i k dobrému lovu. Síla obřadu by se v jejich podání vyrovnala síle oštěpu, mrštnosti šípu.

Dvěma předvedeným skupinám dnes říkáme technicky a humanitně založení lidé. Při převaze vlivu techniků se vládne spíš technokraticky, skutečnou hlavou společnosti je administrátor. Alfou a omegou dobra je funkčnost systému. Při převaze humanitně založených osob se vládne idealisticky. Skutečnou hlavou je vůdčí nositel ideje, alfou a omegou dobra je vytčená soustava idejí – v hrubším podání je to ideologie. Skutečná společnost je namíchaná z technicky i humanitně založených osobností. A každá mysl je v určité míře schopna rozumět technickým parametrům i souboru idejí. Selský rozum dává obojímu punc použitelnosti a záruku užitečnosti.

Shodou okolností (shoda okolností není náhoda) mě v jednom týdnu potkaly dvě elektronické události: V televizních zprávách ohledně školství se řeklo, že výuka počítačů posílí zhruba čtyřikrát a promítne se i do mnoha jiných předmětů. Od první třídy bude žáčky provázet elektronická včelka, která je má, cituji: „naučit myslet jako stroj“.

Jsem, přiznám se, humanitně založený člověk i učitel. Do prvních tříd dnes přichází pestrá paleta bytůstek. Jsou mezi nimi děti, co neumí česky. Děti, co nevědí, jak vypadá žlutá, poněvadž jim rodiče nikdy nekoupili žlutou pastelku. Narazíte tu na děti, co své okolí zpohlavkují, jelikož pohlavek je pro ně přirozená podoba výměny názorů. Přijdou sem děti z „rodin“, kde výměna manželů a manželek je tak častá, že děti nevědí, co má dělat tatínek a co maminka. Samozřejmě mezi ně přijde dost dětí z normálních poměrů, dětí zdravých i nemocných. Je jich tam celkem dvacet pětkrát, třicetkrát víc, než kolik je v téže třídě učitelů. A vy byste je měli povzbuzovat, anebo přímo učit myslet, jak myslí vnímavá lidská drobotina v jisté zemi, s jistými rozhledy. Měli byste je učit lásce a učit je se lépe soustředit, aby to babičce nedalo takovou práci vysvětlovat vnoučeti, jak se jednotí řepa. Místo toho vlétne do třídy elektronická včelka, aby své svěřence učila myslet jako stroj.

Věřím, že to různé děti zvládnou různě. Technicky pohotové se stanou pro elektronickou technotronickou společnost nepostradatelnými. Budou mít prostorné byty a domy. Budou pohotově kupovat poslední počítačové novinky. Hodně budou instalovat. Možná budou o to méně číst Platóna a méně se starat o politiku. V každém podniku budou štítem rozkvětu. Až vyrostou hloupé děti, budou třeba v tom samém podniku stroje čistit, promazávat, vytvářet to, na co je budou lákat inzeráty, čistý, nehlučný provoz. Humanitně založení zaměstnanci budou umět poblahopřát mistrovi směny a řediteli provozovny k jakémukoli výročí. Stihnou nádeníkům vyprávět dobrý vtip a s určitými mezerami jim přetlumočit složitý návod pracovního postupu. Budou se muset naučit Power point, a protože nebudou, na rozdíl od techniků, skoupí na slovo, budou něco přednášet na burzách škol a firem, na burzách práce, na veletrzích, v pracovně právních poradnách. To víte, všichni humanitní se nevejdou do škol, do sdělovacích prostředků, na úřady a do zájmových organizací. Navíc se i tahle pracoviště neobejdou bez techniků. Nevejdou se ani do knihoven a knihkupectví. Elektronické knihkupectví se bez nich obejde docela. Myslím, že nadsázka, kterou jsem provedl, není až tak velká.

Technotronické děti, s důrazem kladeným na strojové myšlení, jednou naprogramují robotický čistič, co vidí za roh, podruhé lehký kulomet, co střílí za roh – naprosto podle své vlastní povahy. Etika spotřeby je už povzbudí k tomu, že hodit se bude obojí.

V tomtéž týdnu, kdy mě televize seznámila s elektronickou včelkou pro děti, mi do hodiny fyziky přišla hospitace. Čekal jsem všelijaké výtky. Jak se říká, nesmíme nosit nos příliš nahoru. Výtky se dostavily ve směru, na který jsem nějak zapomněl: Moc mluvím, moc píši a kreslím na tabuli, nikde žádný Power point, žádné Youtube, žádné promítání textu. Poněvadž jsem nezapojil elektronické pomocníky, jsem monotónní, a to je výsledek špatné režie. Jelikož si nadřízených hospitujících pro mnohé lidské kvality vážím, nebudu se s doporučením hádat.

Technické, humanitní a čistící kádry, jinými slovy lidi, co mají jeden jediný pozemský život, bych rád upozornil „jenom“ na to zdravíčko:

O škodlivosti modrého záření z obrazovek a bílého světla se dočtete na webové adrese www.novinky.cz. Nejenže takové vyzařování poškozuje spánek, ale urychluje stárnutí pleti. Modré světlo ovlivní hladinu hormonu melatoninu v krvi a odbourává únavu. Proto počítače, tablety a telefony s displejem nemají alespoň hodinu před usnutím na člověka svítit. Na adrese www.ewita.cz čteme, že obrazovka počítače, tabletu, telefonu s displejem a plochého televizoru „vyzařuje vysokoenergetické modré světlo (HEV). Toto světlo vydávané ve vlnové délce 400 – 500 nm může být jednou z příčin podmíněné makulární degenerace. Ta je jednou z nejčastějších příčin ztráty zraku…“ Na adrese www.lecitnemoc.cz se seznámíme se stanoviskem, že elektronický smog vyvolává nemoci dýchání: „Elektromagnetické pole obklopující počítače, televize a další přístroje může způsobit astma, chřipku a další nemoci dýchání.“ Adresa www.objevto.blog.cz vás seznámí se zjištěním, že „elektromagnetické vlnění wi-fi sítí má škodlivý vliv na stromy. Stromy rostoucí v blízkosti wi-fi vysílačů, které bezdrátovou síť distribuují do přijímačů, trpí poškozením kůry a listí.“ Z adresy www.blog.lupa.cz přidávám: „Bezdrátový internet působí vážné zdravotní problémy, nespavost, bolení hlavy a revma.“ Budoucí maminky by měly vědět o stati na adrese www.napadov.cz „Záření vycházející z wi-fi může narušit normální buněčný vývoj, a to především u vyvíjejícího se plodu. Ovlivňuje růst tkání, které jsou vystaveny riziku vývojových problémů. Dochází k ovlivňování soustředěnosti, snižuje se pozornost. … Záření může zpomalovat pohyb spermií a snižovat plodnost. Někteří lidé mohou reagovat na elektromagnetické frekvence zvýšenou srdeční činností, která zároveň zvyšuje i riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.“

Ještě jsem se s hospitujícím podělil o vizi, že jednou, až budou obchody s internetovými možnostmi opravdu „ve vatě“ a zdravotní průšvihy narostou, zažijeme na počítačích a mobilních telefonech ty samé nápisy, jaké dnes čteme na kuřivu. Můj nadřízený se upřímně vyznal, že proti lavině neobstojím. Ohledně obchodu s elektronikou mě napadlo přirovnání k horskému hotýlku, jehož podnikatel už lavinu slyší, všechny nás zamkne, aby nikdo neutíkal a on aby mohl inkasovat alespoň za dvě vypité sklenky na kuráž…

15 komentářů :

 1. Rozhodně doporučuji přečíst knihu Manfreda Spitzera "Počítačová demence", v Německu byla bestselerem na 1. místě žebříčků několik týdnů, přeložena do 18 jazyků.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Knihu jsem celou nečetl, ale z úryvků jsem usoudil, že autor si vzal na paškál, počítačové hry. Ty samozřejmě oslovují především emotivně zaměřené děti, ty které nepotřebují rozumět nulám a jedničkám strojového kódu, počítače nepoužívají jako motyku k obdělávání světa aby vytvořili hodnoty, ale pouze jejich prostřednictvím pohodlně konzumují podněty s minimálními náklady na intelekt. Naučit se myslet jako stroj vyžaduje soustředění, empatii, ve smyslu uvědomění si vlastních myšlenkových pochodů a porovnání jich s možnostmi hloupého stroje. PowerPoint jistě osloví více ty, kteří jsou zvyklí hovořit k davu s důrazem na emoce, již méně na obsah. Lidem lze poroučet snadněji než strojům, ten kdo poroučí, vůbec nemusí umět to, co poroučí. Stačí umět vysvětlit těm co to umí, proč mají pracovat na něj.

   Vymazat
  2. Manfred Spitzer - Digitální demence.pdf

   Vymazat
  3. Kniha je k dostání, ale pro zajímavost - v vědecké knihovně Olomouc má přes 100 přečtení, skoro maximum.

   Vymazat
 2. Pane Davide, díky za váš článek, který v jisté pasáži odhaluje v čem spočívá ROZDÍLNOST KULTUR.

  " Narazíte tu na děti, co své okolí zpohlavkují, jelikož pohlavek je pro ně přirozená podoba výměny názorů. Přijdou sem děti z „rodin“, kde výměna manželů a manželek je tak častá, že děti nevědí, co má dělat tatínek a co maminka. Samozřejmě mezi ně přijde dost dětí z normálních poměrů, dětí zdravých i nemocných."

  Tuto pasáž by si "sluníčkáři" vyvěsit na svých pracovištích jako MOTO.

  OdpovědětVymazat
 3. To je další zdroj vytváření moderních otroků. Tatínkové pracují od nevidím do nevidím aby zvládly zaplatit všechny výlohy rodiny a maminky neodloží mobil ani při přebalování nemluvněte. Pane David jsem starší a skeptičtější pologramotný pradědek. Zkázu již nelze zastavit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. tatínkové už na to se.ou. Hází na to bobek. Za patnáct, dvacet let ta svoloč, kterou jsme nevychovali půjde okopávat řepu, bude se oblékat do hadrů a pást vepře. Toť vše.

   Vymazat
 4. Počítače nám usnadňují práci, která by bez nich neexistovala. Debilizace, jako většina jiných věcí, tu byla již dávno před počítači, ovšem jako většina jiných věcí, se díky počítačům velice zefektivnila. Ovšem, počítače za to nemohou: nenadávej na zrcadlo...

  OdpovědětVymazat
 5. Řekl bych demagogický článek, který vůbec nepochopil o co vlastně jde a brání se něčemu, i když k tomu vlastně nemá důvod, jen protože to nepochopil. Argumentace vychází z toho se vzepřít. Napsat: "Hodně budou instalovat. Možná budou o to méně číst Platóna a méně se starat o politiku". A) Ti kteří mají základní počítačové vzdělání a považují počítače jako něco co pomáhá, zásadně nepřemýšlí o tom jak instalovat. B) No a naopak kdo se bojí tohoto slůvka už dávno nečtou Platona. Ono nakonec i většina učitelů zná tohoto muže jen protože se ho musel při studiu naučit že byl a lidí kteří ho opravdu četli, budeme opravdu hledat těžko. Kupodivu jeden se tady přihlásil, tak prosí meditujte o tom co napsal Platon. Tak že prosím, nesdělujte nám Vaší omezenost, fakt je to jen Váš problém a většinou už nikoho netrápí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. napadají mne slova klasika "je to marný, je to marný, je to marný..."

   a dodám - dělám už hodně let ajťáka (pamatuju ještě velké sálové počítače;-)) - a tak si troufnu potvrdit to, co už tu někdo napsal: počítače nám usnadňují práci, která by bez nich neexistovala.
   Vznikají a rozvíjejí se instituce, které vyžadují nová a nová hlášení, nové a nové statistiky, přehledy, tabulky, čím dál složitější a čím dál podrobnější - a obyčejní lidé, účetní, personalisté, ekonomové a další si rvou vlasy a nevědí, jak mají sehnat všechna požadovaná čísla...
   A aby to měli ještě složitější, požadujeme od nic používání certifikátů, hesel, šifer, zabezpečených úložišť...
   Je to mnohdy s kanónerm na vrabce - ale je to trendy a sexi, že.
   Jen tak dál:-(

   Radek

   Vymazat
  2. co chcete od individua, které si nedovede bez PC představit ani nadechnutí?

   Vymazat
 6. nejméně patnáct let ser.me do PC miliardy a výsledek "0"!
  V Číně nosí 40 procent žáků škol brýle!!!
  ŽIVOT NENÍ HRA!!!
  HRÁT SI ZAČNETE AŽ VÁM KAŽDÝ ROK SPADNE DVĚSTĚ MOSTŮ A DESET TISÍC BYTŮ!!!
  A VY .ŮRÁCI ZJISTÍTE, ŽE BEZ "DĚLNICKÉ TŘÍDY" SI NEVYTŘETE ANÍ PR DEL!!!
  NEMLUVÍM O SPLÁCHNUTÍ.
  šalom

  OdpovědětVymazat
 7. Tedy legrace nastane, až si děti na 4D tiskárně udělají svého učitele a jásot politiků bude, až si na takové tiskárně udělají výše zmíněný kulomet, který navíc bude střílet jen při pomyšlení a samozřejmě i za rohy - aspoň hned dva.

  OdpovědětVymazat
 8. 4D - doba pokročila - ráno stačilo mať 3D - a poobede už 4!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, 3D je málo, nepočítá se zakřivením vesmíru, a čase v prostoru, proto jsem měl přidat ne jedno, ale hned dvě další D.

   Vymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.