Reklama

pátek 9. listopadu 2018

Retro: Třikrát běda znárodňovatelům

Chudý        a         Bohatý
Jan Kadubec
9. 11. 2018  Outsidermedia
Třikrát běda pro ty, kteří by zase chtěli znárodňovat:

První běda – znárodňovatel bude hanebným a potupným způsobem odpraven, anebo v tom lepším případě postaven před mezinárodní soudní tribunál v Haagu a odsouzen na doživotí. (Několik náhodně vybraných případů: Mosadek, Aliende, Jásin, Lumumba, Ben Barka, Sukarno, Che, Saddám, Kaddáfí, Usáma…)

Druhé běda – obyvatelstvo bude humanitárně zbombardováno, aby si uvědomilo a nadlouho zapamatovalo, kde je jeho místo, má makat a nekecat.

Třetí běda – země bude rozparcelována mezi jednotlivá podnikatelská (mafiánská) uskupení a stát v té staré formě přestane existovat.


Mnoho moudrých lidí tvrdilo, že příčinou všech běd, svárů a nesnází je soukromé vlastnictví. Jako jeden z prvních to konstatoval sám veliký Platón ve své Ústavě, a to už před dvěma a půl tisíci lety. Měl na to (stručně řečeno) takovýhle názor: Protože příčinou všeho zla je soukromé vlastnictví, je potřeba, ba je přímo nutností, soukromé vlastnictví zrušit. To se ovšem týkalo pouze vládnoucí vrstvy, tedy elity společnosti, která bude žít dle dnešních měřítek vlastně v komunismu. Zašel dokonce tak daleko, že zrušil i manželství – ženy budou společné. Děti budou také společné, nikdo nebude vědět čí které je. Zákonů není třeba, neboť tam, kde jsou moudří (modří?) oni sami znají míru.

A protože věděl, že přepych vede ke změkčilosti, hýření a podobným neřestem, požadoval uměřenost v tom nadbytku. Vyřešil snadno i problém, co tedy s přebytky, jak je spotřebovat, jak je upotřebit, když ne na rozmary a vrtochy, okázalost a luxus? Ty se budou obětovat bohům, tedy postaví se chrámy k jejich poctě, tak se nadbytek jak se sluší a patří zainvestuje a spotřebuje. Vládnoucí vrstva musí dbát také na svou bezpečnost, což zařídí strážci – jejich psi, naverbovaní z obyčejných lidí, ti jsou nejvěrnější a skutečně psovsky oddaní.

Podřadným lidem, tedy ne-elitám, je dovoleno mít soukromé vlastnictví a zákony, ať si navzájem závidí, ať se mezi sebou žerou a nenávidí pro kousek čehosi, ať se neustále soudí a dohadují o to či ono, dají aspoň pokoj nám vládnoucím. A většina obyvatel, otroci, vlastně ani nejsou lidé, to je pouhé mluvící nářadí, ti nebudou do ničeho kecat a budou makat. Stejný názor zastává ministr Chalupa (psáno v roce 2011), asi pečlivý čtenář Platóna, alespoň to lze vydedukovat z jeho proslaveného projevu na kongresu ODS. To akorát Sókratés, učitel Platóna, považoval i otroky za lidi, Platón by tak nízko nikdy, ani ve snu, neklesl. (V pozdějších dobách někteří myslitelé dokonce přišli k názoru, že každý větší majetek je krádež a že za každým větším majetkem se skrývá zločin, ale to k dnešnímu článku nepatří.)

Platón se pokusil uvést do praxe svou myšlenku dokonalého státu, zajel proto na Sicílii za tyranem Syrakús Dionýsiem II., aby ho přesvědčil o ideálnosti svého řešení. Nepřesvědčil. Copak takový cvok mně, králi (tyranovi, což tehdy nebylo pejorativní), bude radit, že se mám vzdát svého bohatství? A moje ženy že mám dát k dispozici i jiným? Zavřít a prodat filosofa do otroctví! (Přátelé ho samozřejmě urychleně vykoupili.)

To dnešní elita (začala to Thatcherová a Reagan) poslechla zmodernizovaného Platóna v radách lorda Augusta von Hayeka a Miltona Friedmana, a jejich projekty uskutečnila v praxi – není potřeba zákonů, vždyť volná ruka trhu vše vyřeší, nač jakési zákony a regulace. Místo aby to udělali podobně jako tyran Dionýsius a poslali je do cvokhausu, tak s nadšením jejich návrhy přijali – a výsledky vidíme na vlastní oči, a to ještě uvidíme, až nám oči polezou z důlků.

A ony ty tři stovky nejbohatších rodin, ty skutečně žijí v komunismu, vždyť ani neví, ba ani nedovedou spočítat své bohatství, a své přebytky obětují nikoliv mnoha bohům, jak to navrhoval Filosof, nýbrž pouze jednomu – bohu války Arésovi. Pouze k tomu se obrací, modlí a klaní. Ke vzývání je jim vhodný výhradně Arés, žádný jiný bůh nepřichází v úvahu. Jak nesmírnou mají radost a potěšení z pohledu na to, jak se ti podlidé navzájem vraždí a mučí a ničí vše, co jim přijde pod ruky. Sadistická podívaná je to a způsobuje jim silný orgasmus. Jaký jiný smysl by to pro ně mohlo mít? Tyto tři stovky nejbohatších rodin mají k dispozici samozřejmě servisní třídu (to jest vlády jednotlivých států a státečků), která prosazuje všude vládu volné ruky trhu, tedy ne vládu zákonů a regulací, nýbrž vládu VRTu.

To by tak hrálo, aby obyčejní obyvatelé nějakého státu, třeba bohatého na nerostné suroviny, měli z toho nějaký prospěch. Akorát by to prožrali (Kalousek), prochlastali (taky Kalousek) a promarnili a utratili za blbosti. Proto je nutno lautr vše zprivatizovat. Proto zhasli a privatizovali, tedy v podstatě odevzdali do rukou nadnárodních monopolů a korporací (či jak se jim ještě říká) všechno to, co bylo ve společném státním vlastnictví. Všechny postkomunistické země byly velice rozumné, nijak se nevzpouzely, dobrovolně, rády a ochotně jim odevzdaly veškeré bohatství, až na tu bývalou Jugoslávii. Kdyby i tam zhasli a privatizovali, tak by se přece nemuselo humanitární bombardování vůbec konat. Ano , VRTu to dali do péče všechny postkomunistické státy, i ten bývalý Sovětský svaz, čímž vlastně zachránili mír a udrželi mírové spolunažívání. Kdybychom neměli Klause a jeho dobrovolného odevzdání státního majetku, tož by se také nerozpakovali nás zbombardýrovat jako tu Jugošku, buďme mu vděčni, že nás od toho ochránil, stejně bychom jim to potom tak jako tak dali, či spíše, vzali by si to tak jak tak. Havel, Klaus a spol. byli velice prozíraví, moudří a předvídaví státníci převelikánského formátu.

Kdyby totéž udělal Kaddáfí, mohl v poklidu a blahobytu dožít ve Francii, nadále kamarádit se Sarkofarkou, popíjet s ním vínko a tloustnout, no co by mu scházelo? Případně mohl vegetovat v nějakém hraběcím sídle ve Spojeném království Velké Británie, kde by obdržel určitě titul lorda. Mohl si také třeba nechat postavit zámeček v Portugalsku hned v sousedství Havla, ba dokonce i v SSA (Spojených státech amerických) si mohl zařídit bydlení, ale on ne a ne. (Vidíte, jak je důležitá role jedince v historii?)

Úplně poslední stát v blízkém okolí Evropy, který ještě neprivatizoval, je Írán, jehož průmysl (z 80 %), banky, nerostné bohatství je ještě pořád ve vlastnictví státu, což jak víme nelze dlouho trpět a tolerovat, je tedy naprosto logické, co bude následovat. Tedy v současnosti zbývá vyřídit už jenom toho šíleného Ahmadínežáda, který ještě vzdoruje, ale čeká ho nevyhnutelně stejný osud jako všech těch neposlušných.

A to, že by se Merkelová pokusila o nějaké znárodnění či regulaci? Zlaté oči! Kdepak, to by měla autohavárii, spadlo by s ní letadlo, anebo by vážně onemocněla apod. Ani náhodou nic nebude regulovat (vsadím se o dvě piva!), to si prostě ani Merkelová nedovolí.

Takže protesty neprotesty, pojede se pořád dál stejným směrem.

Slušní, zodpovědní, inteligentní, vzdělaní, pilní, pracovití a úspěšní lidé přece nepotřebují jakési regulace, omezování, jakési zákony, vždyť oni znají míru (a Platóna).

To pouze neschopní, nevzdělaní a líní nefachčenkové jim závidí úspěchy a žádají dodržování jakýchsi zákonů, jakési omezující regulace a dohledy, a dokonce mají jakési protestkecy o nepřijatelnosti kalousškrtů.

Škrty jsou přece nutností. Je nutné vysvětlovat nutnost škrtů i z morálního hlediska. Přece Ježíš Kristus nás upozorňoval na hříchy obžerství a opilství a hlásal, že se máme vyhýbat těmto smrtelným hříchům, doporučoval skromnost a chudobu (jako např. svatý František), takže dnešní škrty sociálního státu jsou plně v souladu s křesťanskou morálkou a s učením církve. Hluboce věřící křesťan Kalousek chce své obyvatelstvo, chce nás všechny, ochránit před hříchem, je to pro naše dobro. Takové argumenty mají neustále zaznívat v televizi a tisku. Při té příležitosti by se zároveň obyvatelstvu mělo řádně vysvětlit také ono darování financí a majetku církvi katolické, neboť Ona to potřebuje, nutně to potřebuje, k umravňování lidí a k řádnému vedení jich k pokoře, neodporování, skromnosti, chudobě, pracovitosti a bezúhonnosti.

Moudří (modří) se podivují, co se tomu mluvícímu nářadí pořád cosi nelíbí? Vždyť mají tři jídla denně, co by chtěli více? Tři jídla denně – a teroristi jedni odborářští, nátlakovými akcemi to chtějí uzákonit. Tedy první fáze boje proti terorismu mluvícího nářadí bude – ano, tři pokrmy denně jim milostivě dovolíme, ale pouze jedno s masem. Bude nutné do televize angažovat lékaře dietology a také ochránce zvířat, zaangažovat vegetariány a i Kubišovou, záběry z jatek, pořady o škodlivosti masa a provádět neustále podobně perfektní propagandu a výsledky se dostaví rychle – během půl roku se obyvatelstvo dobrovolně a s přesvědčením vzdá požívání masa.

V druhé fázi boje budou dovolena pouze dvě jídla a obě už bez masa. No a v třetí fázi bude již jídlo pouze jednou denně a to jenom pro ty, kteří si svou prací na ten pokrm vydělají u zaměstnavatele, ostatní nárok mít nebudou, a to bude konec teroristického nátlaku, teroristi budou poraženi. Proti odborářským teroristickým vyděračům se musí postupovat tvrdě, tedy nechat je humanitárně vyhladovět. (Toto si musím nechat patentovat stejně jako Havel to humanitární bombardování, já budu mít humanitární hladomor).

Historie nám dá za pravdu, neboť přece i dříve ušlechtilá šlechta své protestující narážela na kůl, dnes nám stačí vyhodit je do bezdomoví, což je vlastně stejné, ale trvá to o něco déle. Pokračujeme ve slavných tradicích, jsme přece konzervativci.

Myšlení obyvatelstva je už dnes připraveno naprosto odsoudit onu šílenou myšlenku – znárodňovat ve prospěch všech obyvatel. To se nám beze zbytku podařilo vtlouct do těch tupých hlav.


Napsáno a otištěno 29. 10. 2011

38 komentářů :

 1. Proto mi vubec nevadi,jestli svetovou moc preberou jine strany (staty)...Tyhle praktiky,brat si co chci za pomoci sily se mi nelibi.....pokud ta druha strana bude mene nenazrana a schopna si to co chce ziskat jednanim,pro mne dobre

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane anonymní, ještě NIKDY v historii se nestalo a v budoucnu se taky nestane, aby VLÁDNOUCÍ třída myslela na lidi (ani ve státě). VŽDY myslí na to, aby si to zařídily tak, že ze společného ten NEJVĚTŠÍ kus koláče urvat pro sebe a pro zbytek jen ty drobky. Usilovně se na tom pracuje a bude to i bez násilí.

   Pomalu, ale jistě se rozmáhá platba ČEHOKOLIV bez hotovosti, pro příklad se stačí podívat do ŠVÉDSKA, kde i bezdomovci mají platební karty.

   Ve finální fázi bude jen stačit, aby se ten, či onen "neposlušný mluvící" pracovní nástroj odstřihl od své karty a ... jaký byl? To bude samozřejmě platit i pro neposlušné státy. Již v dnešní době jsou státy, které si na mezinárodní scéně "ani neškrtnou", Příklad Venezuela, KLDR a taky se to valí na Irán!

   Takže způsobů, jak někoho donutit k "poslušnosti a oddanosti je neúrekom.

   Smazat
  2. Ja to myslela kapku jinak....jednopolarni svet (vsichni za USA) mi prijde trosku,jako ze vsichni jdou za tou nejsilnejsi sikanujici partou a to je spatne....Pokud Cina nebo Rusko nabidnou jinou alternativu nebudu se tomu vubec branit...Svetu to prospeje

   Smazat
  3. V minulosti si tenhle problém dokázali řešit. Ergo - nejsou nejbohatší, není problém. (Husité, Švýcaři konfederací, Rusové revolucí 1917, Srbové a ona 1 světová
   . Ovšem vždy je něco za něco. Vše je nutno zaplatit - a nejen penězi. Takže asi proto to spoustě lidí vyhovuje a je klídek. Pokud to ovšem nedojde až k rapidním excesům, jako vraždění nevinných šlechtici vytváření nasras a likvidace ostatních - viz nacismus.a t.p.

   Smazat
  4. Sohlasím s názorem, že žijeme v takovém materializmu o kterém se Marxovi nesnilo. Teď teprve se odhaluje cena, kterou platíme. Úpadek mezilidských vztahů (jednotlivců, rodin, národů i států). Ztráta víry pro někoho v humanismu, pro jiného v Boha. Ztráta cílů, kultury, motivací i příkladů. Člověk zakrněl ve vývoji na úrovni středověku (máme opět náboženské války).Utrhly se jen technika s technologii,protože jsou krmeny touhou po zisku a taky to zlaté vejce snášejí a díky jim se nám daří čím dál rychleji ničit přírodu a neúměrně vysávat její zdroje. Co bude dál, těžko odhadnout. Marxův proletariát pomalu zmizí biologického pracovníka nahradí roboti, bude potřeba jen pár kvalifikovaných údržbářů, opravářů,vývojářů,konstruktérů a vynálezců. Pro nepočetnou elitu bude nutné ponechat lidské zdroje pro zajištění školství, zdravotnictví a zábavy (sem lze zařadit sport a jakýsi odvar kultury - spíše konzumní než kreativní). Aby vše fungovalo, tak bude zapotřebí "menagement", lidi kteří ten cirkus budou řídit a pomocí represivní složky (soudců což by mohli být lidi a policie což by naopak zvládli roboti) udržovat pořádek. Jak to dopadne nevíme. Vyklubou se asi tři kasty, schválně neříkám třídy, nemají nic společného - 1.kasta elit, 2.kasta otrokú, kteří to netuší a slouží, protože si myslí,že patří k elitě 3.kasta přebyteční,z nich může jednotlivec občas nahradit vyhořelého v 2.kastě, ale šance je minimální. Možná zde je zakopán pes.

   Smazat
  5. Podlidé - tímto termínem definoval americký historik a novinář vrstvy neschopné se etablovat do stávající společnosti a usilující o její zničení násilnou revolucí! - https://en.wikipedia.org/wiki/Lothrop_Stoddard

   Smazat
 2. Pekne.Byla by to legrace,ale je to tragedie.Takhle seřazene je to silene az z toho mrazi.

  OdpovědětSmazat
 3. No pane Kadlubec jsem starý před hrobem negramot ale takhle jsem se nezasmál už skoro třicet let. Naposledy v listopadu 89 když jsem slyšel ty bludy největšího dramatika v České historii s podivným původem. Psal jsem to tu dávno že pár lidí pochopilo že komunizmus je možný ale ne pro všechny lidi. HUMANITÁRNÍ HLADOMOR. To je na Nobelovku. Napsal jste to tak fantasticky že to vytisknu a budu rozdávat známým. Vyjádřil jste všechno co cítím celý život. Klaním se VÁM.

  OdpovědětSmazat
 4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 5. MÁŠ LI BOL, VEM RADOSTOL ! Nejlepší srací kapky na trhu.
  Vyrábí fa, RADOSTA se re o. Nositel plenkového řádu.
  Nyní opět se slevou u Dr.Max.

  OdpovědětSmazat
 6. Pane Dvoraku, Dr. Davide, tistenim takovych hovadin od sebe lidi jen odpuzujete.

  Rudolf Kavan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 17:50 Je to těžké. Máme jenom dvě ruce, proti
   skupině se státní podporou, s mnoha individuí, se to
   nedá stihnout.

   Smazat
  3. oprava času v příspěvku ze 7:42: pro 23:19!

   Smazat
  4. Pane Kavane 17:50, nevím jakou logickou evolucí jste ke svému názoru došel, jisté ovšem je, že právě na tomto místě takovou volovinu těžko prosadíte. I když ji nudně opakujete.

   Smazat
  5. Lidi? Takhle snad označuješ ansámbl místních užgryndaných čechomužiků - pravidelných to konzumentů výblitků lŽIDvořáka a lŽIDavida? To jsou podlidé! - viz výše.

   Smazat
 7. MÁŠ LI BOL, VEM RADOSTOL ! Nejlepší srací kapky na trhu, od
  fy. RADOSTA se re o. nositele řádu šlafenbergovy plíny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A nač? Však zesranej putleroffskejma hovnama seš i bez laxativ, ty užgryndaný čechomužiku, co na Radostu dosahuješ asi jako psí lejno na mraky za hezkýho počasí:)))

   Smazat
 8. Pane Kadlubec, tak Váš článek je super,nikdo to ještě tak dobře nevystihl.I největší natvrdlíci to pochopí,jak ten kapitalistický systém funguje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A všimněte si, článek je z roku 2011 a stále mají navrch, neděláme něco špatně?

   Smazat
  2. 18:55 Vzdyt se podivejte kolem na prispevky...na ty trpasliky...ti jsou nejhorsi....rychle se mnozi a vsude se...( to doslova,vyhnout se jim je skoro nemozne)

   Smazat
 9. Ve Švýcarsku mají taky kapitalisty, s tím rozdílem že tam nevládnou, skrze zastupitele, tak jako u nás. Mají za sebou cca 600 let konstituování demokracie a nejeví zájem svou vládu pustit k k vodě. Což tak se u nich poučit?
  Info: 85 % švýcarských obcí a měst jsou ovládány jejich občany prostřednictvím veřejných shromáždění. Ta jsou v nich nejvyšší zákonodárnou institucí.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Štefane, sám jste si odpověděl, proč by u nás švýcarský model nefungoval.

   Smazat
  3. MÁŠ LI BOL, VEM RADOSTOL ! Po požití se nejen vyserete ale i poblijete.
   To vše od fy. RADOSTA se re o, nositelé železného
   kříže, dekorovaní samotným duchem Adolfa Hitlera.

   Smazat
  4. 13:10 A nač? Však zesranej putleroffskejma hovnama seš i bez laxativ, ty užgryndaný čechomužiku, co na Radostu dosahuješ asi jako psí lejno na mraky za hezkýho počasí:)))

   Smazat
  5. P.S.: Pan Hiter se nad rudým xindlem typu lŽIDavid a lŽIDvořák tyčí jako Mount Everest nad dvěma ubohými hromádkami jačího trusu při svém úpatí ...

   Smazat
  6. Á zase ten Štefan 19:32 umanutej Švýcarskem, o kterém pranic neví, i když už mu bylo v reakcích mnohé vysvětleno, aniž by byl schopen jakkoli dál diskutovat. Nejdřív asi zvonil klíči za cestu do Evropy, teď asi upřesní, že to bylo do Švýcarska. Na Švýcarské banky, polohu a bezválečnou historii, cizineckou politiku ... nepomyslí. Štefane, Štefane jednoduché mysli ...

   Smazat
  7. Táhni do Brusele, nebo rovnou do špinavé bídné Ženevy, ty „Štefane“ jakýsi, vítači jeden prolhaný, ty sluníčkáři havlistický!

   Vždyť přece každý roduvěrný Čech a Rus, každý komunista a putinista ví, že ve Švýcarsku panuje NÁSILÍ, HLAD, BÍDA a ROZVRAT!!!

   Příčina toho DĚSIVÉHO stavu je jasná jako Kremelské Slunko: Každý čtvrtý člověk, žijící v této kdysi dávno spořádané zemi, je běženec!!!!!

   Proto my roduvěrní Češi a Rusové RADĚJI PADNEME na němých barikádách a vozových hradbách, než bychom si z naší vlasti nechali udělat druhé Švýcarsko!!!!

   Ať věčně žije Veliký Putin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, naše jediná opravdová záštita proti EU, NATO a Švýcarsku!


   P. Radosta

   Smazat
 10. Pane Štefan jen parazitují nejinteligentněji.

  OdpovědětSmazat
 11. Navázal bych na článek a zmínil, že poslední kdo znárodňoval, byl bývalý předseda vlády Slovenska, Fico, který znárodnil již privatizované zdravotní pojišťovny, které sjednotil do jedné Všeobecné zdravotní pojišťovny, aby se vybrané prostředky u lidí nerozprchly mezi darmožrouty v jednotlivých zdravotních pojišťovnách. Byl upozorněn USA, že je to proti demokracii a proti zájmům USA. Nedbal a doplatil na nedbání upozornění ze strany Američanů. Prvně ho nenechalo velvyslanectví USA zvítězit při volbě prezidenta a když si nedal říct, byl odstraněn uličním davem. Jeho návrat je nežádoucí a už se mu nepovolí jakkoliv zasahovat do dění na Slovensku. Prostě něco podobného jako premiér Česka Nečas, když se zmínil, že atomovky bude dostavovat Česko Ruské konsorcium a ne Americký Westihhaus a bylo vymalováno a dodnes chodí k soudu a společensky je totálně zlikvidován. A můžeme pokračovat nejaktualnější svěovou kauzou, kdy se Rusko Rakouské vazby celkem dobře vyvíjely, ale nelíbilo se to USA a proto Američani podstrčili nějakého podplukovníka nad hrobem, možná z dob ještě studené války a vytáhly přes tisk kauzu nějakého rakušáka pracujícího pro Rusko a to tak, že měl pro Moskvu vypracovávat nějaké charakteristiky nějakých papalášů v Rakousku. Sice nic není ověřené a dokázané, ale na to přeci západ nehraje jako v kauze Skripak, kde taky nic dokázané nic není, ale to nikoho nezajímá. U letu MH 17 je už dokázané na bet=on, že raketu vystřelili Ukrajinci, ale je ticho po pěšině a už se o tom nikdo zmiňovat nebude a nechá se obyvatelstvo západu v tom, že to byli Rusové, což bylo cílem zabití lidí Američany nad Ukrajinou. Všude samá špína a svrab, jak by řekl Švejk.

  OdpovědětSmazat
 12. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ekonomka-Svihlikova-vystoupila-na-verejnost-s-ohromujicimi-daty-Tykaji-se-jednoho-procenta-tech-nejbohatsich-a-nejvlivnejsich-na-svete-558810

  OdpovědětSmazat
 13. Tak to je Kaddáfí byl vládce pro lidi tak ho museli zavraždit. Ale nebojme žádný režim netrvá věčně dojde i na kapitalisty.

  OdpovědětSmazat
 14. A prosímvás, pane Kadubče, nevíte kdy se bude zase zhasínat?.
  Tentokrát bych nerad něco zmeškal.Ptal už jsem se už i u nás na Úřadě a nejak na mne koukali podezřívavě, nechápu proč.

  OdpovědětSmazat
 15. Výborný článek, který takový uživatel sracích kapek nepochopí. V roce 2011 ještě molodci od sracích kapek
  chodili do základky, nebyli ELFI a na masaryčce nebyl ten
  chuj beck s beckovkou. Tak to prošlo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 16. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu a putinistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 9. listopadu 15:37.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 17. Co tady dělá ten PRACHPITOMÝ článek?!

  Drazí soudruzi a soukmenovci z redakce naší milované Nové Republiky, prosím Vám jménem pracujícího lidu: VZPAMATUJTE SE!
  Ano, výše uvedený článek zde neměl být uveden, NIKDY!
  Vždyť se očividně jedná o provokaci!!
  Vždyť nové znárodňování přece přijde, NAPROSTO NEVYHNUTELNĚ, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace!!!

  Co je ovšem nejhorší, na celém tom PRACHPITOMÉM článku: Nezastřená vyhrůžka euroamerickou agresí, jako pomsty za kýžené, typicky slovanské znárodnění majetku cizáků a „domácí“ zrádné buržoasie (o majetku feudálů, církví a velkostatkářů ani nemluvě).

  My komunisti a přece NESMÍRNĚ DOBŘE víme, že:
  1. euroamerická PŘÍMÁ agrese vůči naší vlasti přijde tak jako tak, ihned po vystoupení Česka z NATO a EU
  2. bude následovat blesková válka, vítězně zakončená bratrskou pomocí Velikého Ruska
  3. teprve potom provedeme humánní odsun nepřizpůsobivých menšin a jednotlivců, spojený samozřejmě se znárodněním (viz výše)
  4. po znárodnění už žádná další agrese Západu nepřijde, neboť budeme chráněni – NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK – Velikým Ruskem


  Ano, náš národní Vůdce Miloš bude znárodňovat svými Dekrety, přesně dle svého ZÁŘNÉHO vzoru, prvního socialistického presidenta ČSR, Dr. E. Beneše.

  (Poznámka pro typicky hloupoučké a nevzdělaná havlisty a kalouskovce: Největším znárodňovačem v našich dějinách nebyl Jan Žižka, ale právě president Beneš: Prostřednictvím Dekretů presidenta republiky bylo znárodněno cca 80 % všeho majetku třídních a národních nepřátel, znárodněného po r. 1945. My komunisti jsme znárodnili pouze zbylých cca 20 %.)

  Především si připomeňme, že první PŘÍMÁ agrese Západu po r. 1945 přišla až teprve v r. 1989, po Gorbačovově zradě, která přinesla oslabení SSSR.
  Ano, dokud je Veliké Rusko silné (a ono bude silné po celou dobu života Velikého Putina, BJJP, to je jasné jako facka), tak nám žádná další agrese nebude hrozit, jakmile na našem území bude dočasně rozmístěna Střední skupina Armády Ruské federace.
  Už se toho krasivého času ani nemůžu dočkat!

  „Rozpad SSSR byl největší geopolitickou katastrofou 20. století!“ (Vladimir Vladimirovič Putin)


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.