Reklama

středa 7. listopadu 2018

„Rusko se připravuje na válku,“ potvrdil vysoce postavený ruský diplomat

The Saker
6.11.2018   Zvědavec
Andrej Bělousov, zástupce ředitele oddělení pro nešíření a kontrolu zbraní při ministerstvu zahraničí Ruské federace, nedávno učinil důležité prohlášení, které budu citovat v plném znění a poté poskytnu překlad.


Původní ruský text: “Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но у нас есть серьезные отличия от Соединенных Штатов Америки. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну.” 
Překlad: „Nedávno na zasedání Spojené státy uvedly, že se Rusko připravuje na válku. Ano, Rusko se připravuje na válku, mohu to potvrdit. Ano, připravujeme se bránit naši vlast, naši územní celistvost, naše zásady, naše hodnoty, náš lid. Připravujeme se na takovou válku. Ale mezi námi a Spojenými státy je velký rozdíl. Lingvisticky je tento rozdíl jen v jednom slově, a to jak v ruštině, tak angličtině: Ruská federace se připravuje na válku, zatímco Spojené státy chystají válku.“ (důraz přidán)

Už jsme si tak zvykli na to, že západní diplomaté a politici tvrdí více či méně cokoliv (o tom koluje vtip: Jak poznáte, že politik lže? Když se mu pohybují rty), že mnozí z nás již přestali věnovat pozornost tomu, co říkají. Pokud zítra Trump nebo nějaký „kongresman“ vystoupí v národní televizi a prohlásí „odečítejte mi ze rtů – nahoře znamená dole, suchý znamená mokrý, ano znamená ne“ - většina z nás to stejně bude ignorovat. Pravda je taková, že jsme vystavováni neustálému proudu prázdných, bombastických a vždy nečestných výroků, až jsme se stali imunní vůči verbálním varováním, přestože je vyslovili nezápadní politici.

Je proto zcela zásadní, abychom si plně uvědomili, že ruští představitelé a diplomaté pečlivě váží každé slovo, které vysloví, a že když opakují stále dokola, že Rusko je připraveno na válku, myslí to doopravdy!

Samozřejmě, že na Západě existují lidé, kteří plně vnímají tuto hrozbu, a již léta na to upozorňují. Mám na mysli především prof. Stephena Cohena a Paula Craige Robertse. Já sám před tímto varuji už čtyři roky, počínaje článkem „Obama to teď na Ukrajině hodně zhoršil - nyní je Rusko připraveno na válku“, který byl publikován 1. března 2014, poté následovalo více článků se stejným varováním (viz „Reakce Ruska na dvojitou deklaraci války“, 27. září 2014; „Rusko právě „mírně“ ohrozilo USA?“, 12. listopadu 2015; „Vyvrácení populárních klišé o moderním boji“, 19. května 2016; „Jak se Rusko připravuje na třetí světovou válku“, 26. května 2016; „Varování Ruska“, 1. června 2016; „Hodnocení ruské armády jako nástroje moci“, 25. srpna 2016 „Zpráva o pokroku v americko-ruské válce“, 1. prosince 2017; „Jakou cenu bude muset lidstvo zaplatit za zhroucení impéria?“, 13. dubna 2018; „Každé „kliknutí“ nás přivádí o krok blíže k „třesku!“, 20. dubna 2018). Ale i přes veškeré naše snahy jsme byli jen „výkřikem ve tmě“, což stěží překvapí vzhledem k tomu, že i Putinovo přímé varování během jeho poselství 1. března, určenému Federálnímu shromáždění RF, bylo rychle zavrženo jako „póza" a rychle zapomenuto. Z toho důvodu jsem dva týdny po tomto historickém projevu napsal článek, ve kterém jsem přirovnal Rusko k mírumilovnému chřestýši (ano, jsou to pokojná stvoření!), který se zoufale snaží varovat opilého idiota, aby ustoupil, avšak bez úspěchu: opilý idiot vychloubačně prohlásí „podrž mi pivo a koukej se“, a snaží se popadnout hada. Na závěr jsem uvedl toto:
Mayová, Trump, Macron a samozřejmě Merkelová, ale i jejich podlézaví prodejní novináři a hordy zombáčských stoupenců, věří ve svou nezranitelnost a nadřazenost. Strašlivá pravda je, že tito lidé nemají ANI PONĚTÍ, s kým jednají, ani nechápou důsledky toho, když se na Rusko příliš tlačí. Ale ano, teoreticky to vědí (jasně, Napoleon, Hitler, však my víme!). Ale vnitřně se cítí bezpečně a nadřazeně, a neumí si ani představit, že mohou zemřít, a že celá jejich společnost může zmizet.

Bohužel, od té doby se věci jen zhoršují. To je důvod, proč nedávno zcela znechucený a frustrovaný Putin prohlásil, že:

„Jakýkoliv agresor by měl vědět, že odplata bude nevyhnutelná, a že bude zničen. A jelikož my budeme obětí jeho agrese, půjdeme do nebe jako mučedníci. Oni jen zaskřehotají, a ani nebudou mít čas se kát.“

Netřeba dodávat, že západní sionistická média interpretovala toto varování jako známku „ruské agrese“, a nikoli jako zoufalý pokus o to, uvědomit si, jak je impérium klamné a nekonečně arogantní.

Mimochodem - mezi USA a Čínou se děje něco podobného, ​​stále více čínských představitelů veřejně prohlašuje, že se čínské ozbrojené síly musí připravit na válku (zde je nejnovější varování).

Bohužel jsou varování Číny ignorována a zavrhována stejně tak, jako ta ruská. A to je opravdu hrozné.

Přinejmenším během Kubánské krize tisk po celém světě informoval o této konfrontaci minutu po minutě, a všichni věděli, že nebezpečí války je velmi reálné. Oproti tomu dnes si sotva někdo pomyslí, že existuje možnost války. Ve skutečnosti to však vypadá, že vůdci anglosionistického impéria říše zarputile znásobují provokace proti Rusku - od konánívelkých vojenských cvičení přímo na ruských hranicích až po udělení nejprestižnější ceny EU za lidská práva odsouzenému teroristovi (Poláci, vždy tak ochotní, dokonce navrhli, aby Sentsov dostal Nobelovu cenu!). EU také selhala v tom, že nezaregistrovala akt pirátství v Azovském moři ze strany ukrajinských nacistů, ale místo toho odsoudila Rusko, že přísně prosazuje své zákonné právo na odvetu za akce ukrajinských nacistů.

Takováto úroveň pokrytectví je samozřejmě odporná. Ale je to také velmi, velmi nebezpečné.

Upřímně řečeno, vzhledem k fantastickým a skutečně heroickým snahám Putina a Si Ťin-pchinga zabránit velké (jaderné) válce s impériem bych navrhoval, aby byli oni – a nikoli odsouzení teroristé - nominováni na Nobelovu cenu za mír (ale vůbec s tím nepočítám…)!

V ostrém kontrastu se západními korporátními médii ruské sdělovací prostředky diskutují každodenně o možném vypuknutí války s USA/NATO, a diskuse se vždy točí kolem otázky: „Jsou opravdu takoví blázni, aby nás skutečně napadli, i když by to pro ně znamenalo jistou zkázu?!“ Upřímně řečeno, když vidíme takové lidi, jako je Nikki Haleyová nebo John Bolton, jeví se otázka „jsou takoví blázni?“ jako naprosto logická. Také si ale myslím, že je to možná zavádějící. Uvedu důvody proč:

Někteří neokonzervativci jsou zcela jasně blázni, ale většina nikoli. Hloupí, nevědomí, arogantní, nenávistní a zlí - ano. Ale ne nutně šílení. Z toho důvodu si nemyslím, že by anglosaští vůdci rozpoutali válku s Ruskem v důsledku svého šílenství. Navíc, zatímco jsou američtí politici skutečně překvapivě hloupí a nevědomí, je v ozbrojených složkách USA jistě dost mužů, kteří si vzpomenou na varování Bernarda Montgomeryho, polního maršála a vikomta z El Alameinu, který slavně prohlásil ve Sněmovně lordů: „Pravidlo 1 - ve válečné knize na straně 1 stojí: Nepochoduj na Moskvu. Různí lidé se o to pokusili, Napoleon a Hitler, a nepodařilo se jim to. To je první pravidlo. Nevím, zda vaše Lordstva znají válečné pravidlo č. 2. Zní: Nechoďte bojovat s vašimi pozemními armádami do Číny. Je to obrovská země bez jasně definovaných záměrů.“ Většina vyšších velitelů amerických vojsk si musí uvědomit, že válka proti Rusku a/nebo Číně je záležitost sebevraždy.

Zatímco je nepravděpodobné, že by šílenství západních lídrů zapříčinilo válku, obávám se, že jejich zoufalství by mohlo.

Přemýšlejte o tom: USA jsou právě nyní zapojeny do dvou paralelních procesů - na jedné straně se USA podílejí na sankcích a ekonomických válkách proti většině planety, zatímco na druhé straně postupně odstupují od významných mezinárodních smluv (včetně smluv o kontrole zbraní). Položte si jednoduchou otázku: Je to chování země, která je slabá nebo silná? Co znamená tato „plně spektrální“ politika konfrontace a izolace (neboť odstupováním od tolika dohod a smluv dochází k izolování USA)? Naznačuje to akce sebejisté a silné mocnosti nebo takové, která je zoufalá a mlátí kolem sebe na všech úrovních?

Jak nám připomíná tento krátký příspěvek od uživatele s přezdívkou Larchmonter 445, současní američtí lídři jsou především *ti, kdo prohráli*, a zatímco přikrášlování faktů a šovinismus jim jde stále dobře, je stále těžší a těžší skrývat rozsah víceúrovňového zpomaleného kolapsu anglosionistické říše. Předpokládám, že kapela, hrající na palubě Titaniku, také hrála stále hlasitěji a hlasitěji, ale výsledek projevu nebyl nikdy zpochybněn. Totéž se odehrává zde, s čímž souvisí obrovské nebezpečí: Čím bude zatajování rozsahu odvíjející se katastrofy těžší, tím více bude impérium mlátit kolem sebe, čímž se situace ještě zhorší, a následně bude těžší skrýt rozsah celé katastrofy. Impérium obecně, a zvláště USA, doslova praská na všech úrovních a neexistuje absolutně žádný rozumný a alespoň z poloviny realizovatelný způsob, jak tento trend zvrátit, protože jediným řešením pro přežití USA je vzdát se impéria a stát se „normální“ zemí – což je něco, o čem lídři USA vůbec nejsou ochotni uvažovat. Zdá se, že obzvláště neokonzervativci mají jakoby náboženské přesvědčení (nebo možná je to jen nekontrolovatelný reflex), že když jeden z jejich domnělých „chytrých“ plánů selže, správným řešením je zesílení akcí. Zřejmě se plně ztotožnili s německým aforismem „wenn es mit Gewalt nicht geht, dann geht es mit mehr Gewalt!” (pokud s tím nic nezmůže násilí, pak to vyřeší ještě větší násilí), přičemž zapomínají na to, že tato víra neprospěla Německu v jejich boji proti Rusku. Co se týče široké západní veřejnosti, ta byla úspěšně proměněna v to, čemu říkám „ideologičtí paraziti“: Roboti s vymytým mozkem, kteří budou mávat vlajkami (vyrobenými v Číně), aby se tak vypořádali s jakýmkoli zbytkovým kognitivním nesouladem. Až se jejich pevné přesvědčení nakonec zhroutí, budou také ostře kritizovat všechno a všechny kolem sebe v naprostém zoufalství a bezmocném vzteku.

Právě nyní USA a „globální Západ“ (neboli anglosionistické impérium) hrozí přímou srážkou s Ruskem (a pravděpodobně také s Čínou). V současnosti spatřuji jen velmi nepatrné náznaky toho, že by byl kdokoli ze západní elity schopen (nebo ochoten) si vůbec přiznat, že na konci této cesty je válka a zničení USA (a zřejmě i velké části Evropy). V tuto chvíli se zdá, že vůdci impéria jsou pevně sevřeni v tom, co Francouzi nazývají „fuite en avant“ (což lze zhruba přeložit jako „troufalý útěk“ nebo „ukvapený spěch“, „panikou vyvolané nutkání k dalšímu zhoršení krize či katastrofy“, nebo dokonce „nevědomý mechanismus, který způsobuje, že člověk uvrhne sám sebe do hrozného nebezpečí“). Připouštím, že je smutnou a tragickou ironií, že by výsledkem toho, že americké elity neustále vyvolávají nějaké zcela fiktivní ruské „intervence“ (v USA i jinde), mohlo být, že nakonec dojde ke skutečné ruské intervenci ve formě ničivých raketových útoků, ale to je stěží útěcha.

Jaká je pravděpodobnost, že se to v dohledné budoucnosti změní?

Není to moc pravděpodobné, obávám se.

Budou Putin a Si Ťin-pching schopni odvrátit rýsující se válku se Západem?

Snad. Ale každým dnem, kdy dochází k dalším a dalším eskalacím a provokacím ze strany „globálního Západu“, bude jejich úkol stále těžší.

Zatím žádná varování Ruska a Číny nebyla vyslyšena, a upřímně řečeno, nedomnívám se, že by to s dalšími varováními dopadlo jinak.

Možná nastal čas, aby Rusko a Čína hodně přitlačily. Vše ostatní selhalo, alespoň dosud.


“Russia Is Preparing for War” Senior Russian Diplomat Confirms vyšel 2. listopadu 2018 na ICH. Překlad v ceně 743 Kč Zvědavec.

92 komentářů :

 1. V současné době za vývojem materiální základny světa výrazně pokulhává především vývoj politického uspořádání lidstva. Jediné, na co je lidstvo dokonale připraveno, jsou války. Cvičení armád, výzkum a vývoj nových zbraní, zvyšování výdajů na zbrojení a pod. ve své podstatě směřují proti žádoucímu směru vývoje mocensko-politického uspořádání světa. V současnosti si už stále více lidí uvědomuje, že stávající mocensko-politické uspořádání světa je totálně nespravedlivé. Politický vývoj lidstva neodvratně směřuje ke vzniku globální vlády, která napraví vztahy v současné odsouzeníhodné mezinárodní politice i vztahy v politice jednotlivých států. Pokud globální vláda vznikne na základě demokratických principů rozhodování, nelze proti nastolení takové světovlády nic racionálního namítat. Jedna možná cesta vzniku Globální federace, která napraví vztahy v současné mezinárodní politice i v politice jednotlivých států a nastolí trvalý mír na celé planetě, je uvedena v článku: OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA
  https://miloslav7.blogspot.com/2018/04/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ani Jules by takovou fantas nevymyslel.

   Vymazat
  2. Hmm, lidstvo... lidstvo je připraveno... díky poplyšákovým sionsudeťáckým spoluobčanům nemáme zbraně, ani prostředky ochrany proti ZHN ani pro děti. Udělali z nás prvoliniovou oběť - jak měl Hitler v plánu, Čechy hned po Židech, aby "uvolnil pro Němce starý přirozený německý prostor". A prostor (uvolněný naším vyhlazením) zaberou místo Němců hnojících prostory svých prohraných válek svými kadavery, židohuni - negrogermáni - ve jménu Alláhově...

   Vymazat
  3. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

   Veliká OMLUVA editorovi i čtenářům a diskutérum, ode mne za odbočení, dnes jsem aktuálně obdržel!

   OMLUVÍ se Terezie Jungrová-Kaslová Peroutková vnučka Ferdinanda PEROUTKY, nám voličům prezidenta Miloše ZEMANA i JEMU za jeho pravdivá slova od Peroutky, že: "HITLER JE GENTLEMAN" a co laureáti této zneuctěné ceny, samotným PEROUTKOU, vrátí tu to CENU?

   ••••••••••••••••••••

   Daná slova zde, rozklikněte na periodikum Přítomnost:

   https://uloz.to/!ZGwYulMcVMTf/nasli-to-v-capkove-vile-zeman-mel-pravdu-o-peroutkove-gentlemanovi-jen-tv-mlci-jak-hrob-ramon-1-jpg

   ••••••••••••••••••••

   https://uloz.to/!9B5tgtKB0ykL/nasli-to-v-capkove-vile-zeman-mel-pravdu-o-peroutkove-gentlemanovi-jen-tv-mlci-jak-hrob-ramon-2-jpg

   ••••••••••••••••••••

   Ramón

   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

   Vymazat
  4. Ramóne,
   nemůže jít o podvrh? Já vůbec nechci zpochybňovat Zemanovo názor na Peroutku. V průběhu mediální kampaně toho na Peroutku vyplavalo dost na to, aby si každý soudný člověk udělal jasno, co byl Peroutka zač. Ale je mi také jasné, jak se budou zemanobijci vykrucovat a kopat kolem sebe.

   Vymazat
  5. Vláďo zaslal jsem vše do prezidentské kanceláře, konkrétně Sekretariátu prezidenta republiky, řediteli Ing. Jaroslavu Hlinovskému, jedná-li se o podvrh, nechť si zjistí oni. Je to předevší v jejich zájmu! Já spoléhám, že se o podvrh nejedná. Pokud jde o originál, co laureáti ceny, budou ji vracet?!

   Zdraví Ramón

   Vymazat
  6. To je znamy podvrh, ktery se nasel v Capkove vile uz pred vice jak rokem. Nevim ktery Hanka se propujcil, ale slo nejspis o to, aby Zeman provedl neco nepredlozeneho, nebo ja nevim, proste asi legrace, ve stylu vyhulene redakce Reflexu. Hrad na to nijak tehdy nastesti nereagoval.

   Vymazat
  7. Juro, díky za informaci, tak to jsem nevěděl. Já si to prohlížel velice detailně a přišlo mi to ošuntělé a zřejmě pravé? Upozorňoval mne již pan Hricák. Tak jsem zklamán a OMLOUVÁM se, je-li to jak píšete. Poté si kladu otázku, kdo je vlastně dezinformátor a vychází mi z toho zase ta lstivá kavárna! Těžko by se s tímto patlal přiznivec prezidenta Zemana.

   Dík Ramón

   Vymazat
  8. Hitler je gentleman. Nevím. Vím jistě, že Hitler měl podporu u části našich novinářů, obyvatel..... Tito šli za Hitlera i bojovat.

   Vymazat
 2. Pjakin 29.10.2018:

  "Jak jsou vůbec spouštěny války?"

  "To zjednodušení, že války Západ nebo jakýkoliv stát začíná pouze tehdy, je-li přesvědčen, že mu to nezpůsobí nepřijatelné škody, je zjednodušení na úrovni debility, která nemá nic společného s realitou-"

  "Války začínají tehdy, kdy jsou k tomu připraveny systémy. To zaprvé. Války jsou spouštěny ve dvou případech. Takže ten první je, že systém je z nadnárodní úrovně připraven, takže dojde k rozpoutání války. A státy si v tomto ohledu mohou přát jen jedno: pokusit se to nějak přežít. "

  "A druhá věc, při které dojde k válce. To když tu válku rozpoutají HLUPÁCI. Ve vzduchu je cítit válka už od roku 2014. V roce 2014 byla zatím ta nejnebezpečnější situace, kdy americká státní elita na základě svých zkušeností z organizace 1. a 2. světové války, připravila začátek 3. Světové války i s jejími Gliwicemi, kterými se mělo stát sestřelení Boeingu nad Ukrajinou. Všechno k tomu tehdy bylo připraveno, systém byl připraven, jenže vojáka nemůžete držet příliš dlouho v bojové pohotovosti. Život totiž běží dál. Tehdy bylo důležité nepřipustit válku, za tehdejších okolností a nepřipustila ji ruská diplomacie a ruská společnost. K válce nedošlo.

  To byly ty nejtěžší chvíle a vyřešit se to povedlo jen tak tak. To ale přece neznamená, že zájem americké státní elity zorganizovat 3. světovou válku někam zmizel. Takže to dál eskalují, eskalují a eskalují. A úkolem nadnárodního řízení, státního řízení, ruského prezidenta… Teď mám na mysli funkci, když říkám ruský prezident, tak mám na mysli tu funkci, aby se to nepletlo. Putin je gosudar. Abych to v budoucnu nemusel vysvětlovat. …a také prezidenta USA Trumpa… Což je zásadní upřesnění, neboť Clintonová by měla jiné cíle, protože zastupuje jiné klany. …takže před nimi stojí úkol, nepřipustit rozvinutí 3. světové války, její rozpoutání."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Putin je gosudar? To zní docela posměšně. Hodně Rusů má úplně jiné mínění. Čím se Putin v dějinách stane, ukáže až historie a hlavně fakt, kdo vyhraje. Možná až příští generace, ale Římanům se taky podařilo vytvořit legendu o zrůdnosti Kartága a jeho obyvatel, protože vyhráli.

   Vymazat
  2. Krize bude důvodem k rozpoutání pekla na zemi.
   Západní, zlatem nekrytou měnu, drží jen psychologická hranice.
   Znehodnotí lidem úspory a nebo je odstaví od účtů,
   hromadné propouštění,nastolí válečnou náladu a falešnou oprávněnost invaze*

   Vymazat
  3. 7:07, proto se sváží ty hordy Afričanů do Evropy. Vybíjet se bude východní Evropa, nás pošlou na Rusko a Afričané naše území rekolonizují.

   Celkem mě pobavilo, když jsem si přečetl, kdo všechno z ubohých hladujících z karavany pochodující z Hondurasu do USA je. Člověk by řekl, že výhradně Střední Amerika, popřípadě část jižní, ale ne. Širé hladiny oceánů hravě překonali Bangladéšané, Afričané, Afghánci a další národnosti. Nejde mi do hlavy, jak to při své chudobě udělali a hlavně proč? Proč někdo z Čadu dal těžké peníze na to, aby se dostal zrovínka do Hondurasu.

   Vymazat
  4. 7:00 Gosudar bylo označení ruského vladaře existující od poloviny 14. století až do roku 1917. Jak to už ve světě chodí, i v té době zřejmě mělo hodně Rusů úplně jiné mínění...

   Pjakin ve svých Otázkách-odpovědích symbolicky používá označení Putina gosudarem jen v případě, že chce zdůraznit jeho úlohu a význam v geopolitice. Obvykle mluví o prezidentovi Putinovi, mluvit tak o "posměchu" je bezpodstatné a zkreslující.

   Vymazat
  5. Gosudarstvo = Stát!!! gosudar = státník!!!   Zaplať daně a žij klidně
   Ale každý rubl je jako nebožtík
   Na tyto peníze lidí shora
   Nás, všechny ostatní, mění v lupy
   Provádějí nepochopitelné reformy
   Mění dopravákům jméno a uniformy
   Házejí starce přes jedno místo
   Každý den prověřujou, z jakého jsme těsta!

   Tady je druh demokracie, ve skutečnosti carství
   Já tak miluji svou zemi... a nenávidím
   Stát, stát, stát!
   Nenávidím
   Stát, stát, stát!

   Zaplať daně a žij klidně
   Z těchto peněz pokračují války
   Lidi si dělí moc a ropu
   Jsme pěšáci v hrách, nejsme lidi, ne!
   Plať daně, žij klidně,
   A ser na to, jestli žiješ důstojně!
   Tvé právo je držet hubu a mlčet!
   Ještě jsi to nepochopil!?
   Naháněj prachy, do prdele!

   Tady je druh demokracie, ve skutečnosti carství
   Já tak miluji svou zemi... a nenávidím
   Stát, stát, stát!
   Nenávidím
   Stát, stát, stát!

   Překlad z ruštiny přidal michal294

   Vymazat
  6. To by se dalo aplikovat skoro na kazdy stat.Ja neco podobneho cetla od Americana

   Vymazat
  7. Ve včerejších Otázkách-odpovědích Pjakin vysvětlil jinou, neméně závaznou událost, a v souvislosti s ní přidal něco z teorie. Opravdu to stojí za vyslechnutí. Kdo nevladne ruštinou, počkejte si do soboty na české titulky.
   https://fct-altai.ru/qa/video
   http://m.leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-29-10-2018/

   Vymazat
  8. Zde je audio v české řeči:
   http://svobodne-radio.cz/2018-11-05-studio-lipa-otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-2018-10-29/
   Děda.

   Vymazat
  9. Běženecký exodus jižní a střední Ameriky,
   mají na svědomí faráři z katolických kostelů.
   To, že v Brazílii podivným způsobem vyhrál fašista,
   klidně to může být přímí potomek Hitlera,
   to zařídila také církev*

   Vymazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  11. Běžte už do háje s tím nálepkováním . Za fašistu bývají označováni politici hájící národní zájmy místo zájmů globalistů, užitečný idiote.

   Vymazat
  12. Na russáckej lítající šrot postačí i dobře udělanej prak! Horší voříšek je pozemní síla a zejména - takový level 2, bude ten bohatýr s tou lopatou na 1 minutě a 12. sekundě - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Ale když mu splašíte pravou sibířskou pěnu do koupele, do minuty bude na zádech kopat nožičkama! Pak teprv přijde nejvyšší level č. 3! Tedy samotný Putler! A ten je obojživelnej a navíc umí karatééé! Na toho bude muset nastoupit Chuck Norris a nejen on, aby to konečně dobře skončilo! - https://i.imgur.com/hDa5bJP.png

   Vymazat
 3. "Možná nastal čas, aby Rusko a Čína hodně přitlačily. Vše ostatní selhalo, alespoň dosud."

  Taky to tak vidim.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to tak . Agresora je nutno zastavit dokud je ještě čas . A nezastavíte ho tím ,že ho budete stále varovat a ustupovat mu . To všechno si on vysvětluje jako slabost .Takž asi dojde na Putinova slova : " Pokud zjistíš , že je srážka s nepřítelem nevyhnutelná udeř jako první..."

   Vymazat
  2. To nebude tak horký! Na russáckej lítající šrot postačí i dobře udělanej prak! Horší voříšek je pozemní síla a zejména - takový level 2, bude ten bohatýr s tou lopatou na 1 minutě a 12. sekundě - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Ale když mu splašíte pravou sibířskou pěnu do koupele, do minuty bude na zádech kopat nožičkama! Pak teprv přijde nejvyšší level č. 3! Tedy samotný Putler! A ten je obojživelnej a navíc umí karatééé! Na toho bude muset nastoupit Chuck Norris a nejen on, aby to konečně dobře skončilo! - https://i.imgur.com/hDa5bJP.png

   Vymazat
 4. Rusko se připravuje na válku, protože "barbaři" připravují válku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. oprava: "... amerikohunové chystají válku."

   Vymazat
 5. Těch vyhrocených situací a provokací bylo více. Já osobně jsem cítil začátek při sestřelení ruského letadla Tureckem a zastřelením pilota na padáku tzv. „opoziční“ bandou. Je to jen, ale předehra. V Turecku měl být převrat a měla vzniknout samostatná Kurdská Republika, která by problém jen oddálila. Ta by vrhla do občanské války a rozdrbala Turecko, Sýrii, Irák, Irán. Další bouchání do stolu a test ruské trpělivosti bylo při zabíjení ruských dobrovolníků v Sýrii. Šlo především o veterány a bývalé vojáky. Tito lidé jsou úzce spojeni s vojáky v činné službě. Dále raketový útok (USA) kvůli použití chemických zbraní. A naposled sestřelení dalšího letadla RF díky Izraeli. Toto všechno je oťukávačka pro luzu jak jsem já, divadlo a ukázání na nepřítele, agresora, uchvatitele cizího území. Spojené Státy, Evropa, Japonsko a také už i Čína stojí před největší propadem akciového trhu v historii burzy. Do ekonomiky byly napumpovány miliardy nekrytých dolarů a eur. Banky tyto nadbytečná finance narvaly do akciového trhu a je tu obrovská nafouklá bublina, která v blízké době praskne. Banky budou na prach a nastane obrovská krize. Světová elita je si toho vědoma a hledá „obětního vola“ na východě, na suroviny bohaté Rusku pro restart světové ekonomiky. Elita v této situaci má na výběr občanské nepokoje a sesazení jejich šašků a přerozdělení vlivu v zemích, kterým vládnou, nebo obyvatelstvo zaměstnat válkou a udržet se u moci. Jen na závěr pád banky lehman brothers při hypoteční krizi a obrovský dluh, který vznikl se nikde nevypařil, jen se transformoval do dluhopisů a koupili ho především evropské banky.
  RadekS

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 7:57
   Velmi přesně popsaná současná situace ve světě .100% souhlas že ta obrovská bublina brzo praskne a my s ní . Bohužel . Dobře už bylo .

   Vymazat

  2. K niecomu urcite dojde.
   Rusko, a niektore ine staty, pomaly ale iste odsuvaju dolar ako platidlo vo svojom obchode.
   Pre USA to znamena velke nebezpecie, ich mena sa moze zosypat, a s nou aj aj cele USA.Je preto potrebne nieco urobit, zachranit us dolars.
   Ak si niektory spominate, pred niekolkymi rokmi sa zabil pri nehode na ruskom letisku sef koncernu TOTAL.
   Na tom by nebolo mozno nic zaujimave, skor tragicke, vyhasol ludsky zivot.
   Ale sef TOTAL bol v Moskve na jednani, kde sa dohodlo, ze platba za ropu, ktoru odbera Total, sa bude prevadzat v EURACH.
   Vysledok ? Sef koncernu mrtvy, dolar vyhral.
   Nahoda ?
   Dalsi, kto doplatil na snahu obchodovat za ropu v EURACH, bol Kadafi.
   Kadafi mrtvy, dolar vyhral.
   Scenar, aky USA zvolili voci Total alebo Kadafimu, si nemozu dovolit proti Putinovi, voci Rusku.
   To je uz uplne iny hrac.
   Snazia sa sankciami, tie im nevysli, ostala posledna moznost. Vyvolat vojnu.
   O tu sa snazili zorganizovanim statneho prevratu na Ukrajine, tiez im to nevyslo.
   Takze provokuju dalej, uvidime co vymyslia dalej.

   Vymazat
  3. 13:47, ani, Kaddáfí byl evidentně řízeným způsobem zabit, ale s tím šéfem Totalu, to snad nemyslíte vážně? Ten přece zemřel při havárii letadla během startu v Šeremeťjevu.

   Vymazat
 6. Kapitalismus už z principu generuje války. Je to ta košile místo kabátu, kterou lidé preferují. Odstrašení jadernými zbraněmi přestává fungovat. Modely ale zřejmě ukazují na nutnost dostat dostatek raket do Evropy. Rychlost a vzdálenost je prvořadá. Tak snad ještě prožijeme u nás nějaký čas v klidu.

  OdpovědětVymazat
 7. Diví se někdo Kimovi, že se nechce zbavit jaderných zbraní? Zbaví se atomovek a šmejdi mu demokraticky řeknou, že "vypověděli smlouvu".

  OdpovědětVymazat
 8. Píšu to dost dlouho že jde o likvidaci většiny lidí na zemi protože spotřeba je tak veliká že v nastávajícím období klimatických změn prostě země tolik zvrhlíků co potřebují deno deně spousty hovadin a chtějí z celé krávy žrát jen bifteky neni schopna uživit. Smějí se lidem cožijí skromě a jenom se divím že se nesmějí těm lidem co ve světě deně umírají hlady. Paraziti zdegenerovaly a zvrhly se. Nezastaví to nikdo a těch pár debilů jako jsem já to nezmění.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. NADĚLAT SI DVACET DĚTÍ A MÍSTO PRÁCE OBEJDOVAT PO KOSTELECH, SYNAGOGÁCH, MEŠITÁCH ČI MODLITEBNÁCH, KAVÁRNÁCH ČI ČAJOVNÁCH,... dávno bychom byli mrtví hlady MY. Proto platilo a platí:"KDO NEPRACUJE, i když má a může, AŤ NEJÍ. A platí i "PARAZITEN - RAUS! DERATIZACE!"

   Vymazat
  2. 9:30 Pavel Novotný by byl první, který by vám, co se těch bifteků týká, oponoval, když se vyjádřil, že "Češi mají mastné huby od tlačenky"(mimochodem, on je zářným příkladem). Takže nezobecňujte, kritiku směrujte konkrétně.

   Vymazat
  3. 10:35 Konečně to někdo napsal těm úchylným levičákům, jak to je.Tleskám.

   Vymazat
 9. Ano, zřejmě se blíží čas, aby Rusko a Čína velmi přitlačili. Aby přitlačili tak, aby to bylo nepřehlédnutelné a aby to připouštělo jen jediný, a to ten správný, výklad. Spousta normálních lidí na této planetě chápe, co se děje, ale jejich jedinou zbraní je myšlenka, názor a postoj. Než ovšem Rusko a Čína začnou opravdu PREVENTIVNĚ tlačit, měli by velmi hlasitě a zřetelně dát najevo a ve známost, PROTI KOMU je jejich tlak namířen, tedy, kdo je SKUTEČNÝM STRŮJCEM VŠEHO TOHO ZLA, KDO STOJÍ V POZADÍ A ŘÍDÍ ONO ZLO VE SVŮJ PROSPĚCH. To považuji za důležitý moment budoucího vývoje. Pojmenovat ty, kteří v zájmu svého prospěchu a moci ženou svět do globální katastrofy.

  OdpovědětVymazat
 10. Nečte se to lehce. Příčin tohoto stavu je zcela jistě mnoho a dalo by se o nich hodiny diskutovat. Nicméně jsem včera se zájmem shlédl výzvu Jindřicha Šídlo s bývalým členem proti dezinformační komise EU Jakubem Kalenským. Z celé jejich debaty vyplynulo jen to, že vše co řekne Kreml a sdělí ruská média jsou dezinformace. Ani na okamžik nepřipouští, že by zdroje z Ruska mohli mít i v něčem pravdu. To už není hloupost nebo neznalost, ale patologická nenávist, která je hnacím motorem jejich uvažování. Nebyli však schopni předložit jeden jediný důkaz, jak ruské dezinformace ovlivnily život v České republice. Pak oni sami jsou dezinformátoři toho nejtěžšího kalibru (včetně některých dalších tzv. novinářů). Veřejnosti předložili i výsledky jakého si průzkumu Evropských hodnot Jakuba Jandy. Pokud bude jejich jedinou hodnotou slepá nenávist, (a to bude) těžko přesvědčí uvažujícího člověka o své pravdě válečného štvaní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proto jim lide neveri.Kdyz chci duveru nesmim prehravat

   Vymazat
  2. Šídlem do kulí ! I těm co to hulí.

   Vymazat
 11. Paní Müllerová, vojna bude !
  Mohla by být už dávno, nebýt atomu. Toto strašidlo drží
  všechny válkychtivce na uzdě. Tak že se vymýšlí, jak to
  udělat, aby atom nebyl. Dohoda typu - budeme se bít ale bez
  atomu, je samozřejmě naivní.
  Tak amíci vymysleli novinku. Obklíčíme Rusko, zničíme mu
  jeho základny s atomem svými sekerkami a pak ho dorazíme
  svým atomem. Prý bude stačit jeden. Na Moskvu.
  Pak chvíli vyvětráme a Rusko bude naše.
  No, nekupte to.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co se toho atómu týče, tak hradní putleroffskej agent dostal od naší kontrarozvědky právě přes hubu!!! - https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tajna-zprava-a-jedna-rada-duvody-proc-se-babis-nehrne-do-stavby-jaderne-elektrarny-59797?dop-ab-variant=3&seq-no=1&source=hp

   Vymazat
  2. Bože blbečku 11:14, kdo je tady zvědavý na podobné psychopatické výlevy? Kdo je tady zvědavý na plácaniny presstituttů, na kecy buzerantských exhibicionistů, co vynikají ukazováním svěračů a protiruským štvanám? Jestli berete nablblý Seznam a další pražskokavárenské slátaniny za bernou minci, sám se odsuzujete k věčné idiocii. Chudáku!

   Vymazat
  3. Kelišová 16:42, co tu děláš? Meteleskum bleskum, mazej zpátky na blesk, tady tě nikdo neocení.

   Vymazat
  4. 18:23 Jen si ještě zažvatlej rudoprdku, však brzy oceníme tvýho zkurvenýho prolhanýho šéfika!:))) https://pedromotablog.files.wordpress.com/2014/04/a0853-10_957532.

   Vymazat
  5. oprava - http://www.imagehosting.cz/?v=ivandavid.jpg

   Vymazat
 12. Rusko a Čína by měli vytvořit obraný pakt s dalšími ohroženými zeměmi. A při další provokaci je konečně praštit po těch kožených hubách.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rusko už zanedlouho definitivně zanikne a bude rozděleno mezi sousedy, které ohrožovalo - na cestě je loď mimozemských civilizací, které zde již 22. rokem zastupuji a ti mají za úkol vyřídit Putlera! - https://lajk.iprima.cz/viraly/foto-zahadne-teleso-ktere-k-nam-minuly-rok-priletelo-z-vesmiru-pry-patri-mimozemstanum-vazne

   Vymazat
  2. 22:18 Hale mladíku vůbec si mě nevšímej je fakt pokud něco začnete tak vás Rusko vystřelí do vesmíru.

   Vymazat
  3. 10:24 Jo to možná vystřelí tebe, tenhle bohatýr s lopatou na 1 minutě a 12 seKUNDě, co se chystá "atamstííííT za Rassíííju"!:))) - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Vymazat
 13. Ještě že tak:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cesko-nepristoupi-ke-globalnimu-paktu-o-migraci-rozhodla-vlada-558472

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Take mne to potesilo

   Vymazat
  2. Uvěřím až v prosinci, až bude patrné, že tam opravdu nepojedou. Jinak jsou to jen běžné slinty.

   Vymazat
  3. Migrace nikdy nemůže a ani nesmí být lidským právem, protože by popřelo jakékoliv platné mezinárodní právo, které spočívá na subjektivitě - suverenitě států - národů, kterým jejich státní území plně patří a tedy o něm rozhodují jen oni,... včetně jeho osídlení jakýmkoliv nově příchozím, tzv. imigrantem, samozřejmě. Divím se, jak mohou být státníci tak neskutečnými imbecily a napadá mne, že je to prostě záměr, záměr zničit ty nejvyspělejší státy světa,... ale vlastně jejich vlastní blbostí, pokud na toto imbecilní právo jakéhokoliv člověka, přistěhovat se do jejich státu, přistoupí. Nedivte se nám vesmírným civilizacím, že z vás lidí už fakt zvracíme!

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  5. 14:39- Čeni, jako zástupce vesmírných civilizací, můžete jít ještě dál? Jistěže území kmene(státu), které dobyl mu patří, ale jen do tehdy, dokud se mu daří hájit toto území mocí. Lidé, jako vrcholoví predátoři ovšem ovládají lest a mnoho dalších "fíglů". Jednou z nich je infiltrace zevnitř, změnou barev vlajky, jména ap. Jak jsou na tom "vesmírné civilizace", podobně?

   Vymazat
  6. Čeni, v 15:18 jste mi odpověděl! Vy zastupujete kterou vesmírnou civilizaci, tu správnou nebo tu negativní! A jaký je mezi nimi rozdíl?

   Vymazat
  7. 15:25 Myslíte si o sobě, pane Povolný, že jste pozitivní a nebo negativní? S námi je to samozřejmě stejné. My si myslíme, že jsme těmi dobrými.

   Rozdílem mezi námi a vesmírnými civilizacemi podle našeho názoru negativními, jsou jejich evidentní zločiny. Jak jinak bychom přece zjistily rozdíl.

   Vymazat
  8. Pro 11:02 a j.: - jde jen o standardní trik, trošičku dočasně povolit uzdu - před vobami do EP - uklidnit voliče a nehnat je k opozici - a pak se pojede "normálně". Děda.

   Vymazat
  9. Doplňuji. Cožpak lze věřit někomu kdo prokázal svou nedůvěryhodnost? Děda.

   Vymazat
  10. 15:36- a nemohl byste mi prosím umožnit kontakt na ty negativní, abych je mohl posoudit? Nebo spolu nemluvíte, nedejbože válčíte?

   Vymazat
  11. 16:53 Vy sháníte spojence? Zkuste nějakého hloupějšího.

   Vymazat
  12. --- Ale tak jo, tedy, zkuste kontaktéra Ivo A. Bendu, myslím, že zrovna žije na Slovensku. Ten má kontakty na naše nepřátele.

   Vymazat
  13. 16:54- ne spojence, informace o "vesmírných civilizacích", "dostal" jsem Vás?

   Vymazat
  14. --- Dovíte se od něj samé hezké a příjemné a bezpečné věci, budete si mět myslet, že jste s ním u Boha a Ježíše, který je kormidelníkem lidstva, u vesmírných lidí světla. Hodně štěstí.

   Vymazat
  15. 16:58- a Vy jste kdo, taky zástupce? Koho?

   Vymazat
  16. 17:02 Nedostal.

   Vymazat
  17. 17:04 Člověk na Zemi, zástupce vesmírných civilizací, které už izolují planetu Země od všech ostatních vesmírných civilizací. Přičemž ty přibližně vaší vývojové úrovně ale své právo vůči Zemi neztratily. Jde o váš vývoj.

   Vymazat
  18. 17:03- nejsem tak rychlý s jedním prstem, jedete "stakáto" na mne. A z Vás si mám myslet co?

   Vymazat
  19. 17:03 To je správná otázka, pane Povolný. Snažím a snažíme se, my vesmírné civilizace, Vám na ni odpovídat každým naším příspěvkem.

   Vymazat
  20. 17:17-zkusím se tedy na Vás zeptat Ivo A. Bendu, když jste skoupý na slovo o sobě. Díky za čas.

   Vymazat
  21. 17:32 Děkuji za Vaše reakce na mne, to, co dělám, to, že píši příspěvky , je má práce, můj čas je tu pro vás všechny.

   Vymazat
  22. 17:34 Jestli je tohle vaší pracovní náplní, tak jste zcela nestydatý, neužitečný tvor, a je nepředstavitelné, že by vás za to někdo platil, leda snad lobotom. Pokud to děláte zadarmo, někoho třeba pobavíte...

   Vymazat
  23. 17:34-to jste snad ani psát neměl. Zdá se mi to neobratné. Práci tu dělají jiní, trollové, my ostatní z volna pro názor. U Vás jsem se domníval z víry, pro mne úroveň k názoru. Nu což, ten dík za čas neodvolám.

   Vymazat
  24. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  25. Nezávisle k horní mé "diskuzi", prosím IT k zamyslení, zda jsem nehovořil s robotem. Vím, že jsou do diskuzí nasazováni. 17:34 vnímám jako typickou reakci amerického robota(i lidského) na poděkování za čas! Lingvisté, IT i znalci prostředí mluvte, díky. Pokud mi mé pochyby nerobot, zastupující "kohokoliv" vyvrátí, bude mít mojí úctu.

   Vymazat
  26. 18:41- Vy ten oficiální zájem hledáte na NR nebo ještě někde jinde?

   Vymazat
  27. 18:46 V 17:13 jste napsal, že píšete jedním prstem ale zatajil jste, že prostředníkem, kolego.

   Vymazat
  28. 19:15-ne ne, umím psát jen ukazováčkem pravé ruky, můj prostředníček levé ruky jste mohl možná vidět v detailu namířený k Vám, pokud mne sledujete nelegálně z MV ČR!

   Vymazat
  29. Pardón, z vesmíru, což jen vlastně totéž.

   Vymazat
  30. 21:01 S vámi lidmi je to těžké, pane Povolný.

   Vymazat
  31. 21:51- já vím, ale bojím se nadlidí a je jedno zda z okolí silného národa, vnitřních ambicí de jure neexistujícího movitého národa nebo i hlouposti mého národa se tomu bránit inteligentně.

   Vymazat
  32. PS. natož s podporou nadlidí z vesmíru.

   Vymazat
  33. 22:39 To chápu, nikdo by se neměl povyšovat nad jiné,... pokud je na stejné vývojové úrovni. Vemte si ale například nějakého domorodce z Amazonie, nebo z centrální Afriky, nebo z Indonésie, třeba a srovnejte ho s Vámi. Jste si plně rovni? Napište v čem konkrétně, protože moc toho asi nebude. Vlastně by mne to i zajímalo.

   Vymazat
  34. 22:57 řeknu to jasně. Kupodivu Evropa má nejjasněji ustálené národní a státní hranice. A teď heslovitě. Velké národy ať zůstanou uvnitř svých hranic, tím bude mír v Evropě a po této dohodě nebude nutné NATO ani četníka USA. Malé národy nechme štěkat jako ratlíky za ploten. Nebudou-li si jich ti velcí všímat, zklidní se. To platí i pro celý svět! nechme řešení místním, i válečné a dodávejme zbraně v soutěži oběma stranám. Proč ne, jsou-li blbí, Zemi to prospěje proti přelidnění. Evropa má ale problém "dolidnění". Pokud to nebude politikou podpory vlastní natality, tak nás "někdo" převezl, v podniku se tomu říká tuším "nepřátelské převzetí" a pokud to dopustíme, dobře nám tak!

   Vymazat
  35. Nebuďte furt posraný, lidi! Na russáckej lítající šrot postačí i dobře udělanej prak! Horší voříšek je pozemní síla a zejména - takový level 2, bude ten bohatýr s tou lopatou na 1 minutě a 12. sekundě - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Ale když mu splašíte pravou sibířskou pěnu do koupele, do minuty bude na zádech kopat nožičkama! Pak teprv přijde nejvyšší level č. 3! Tedy samotný Putler! A ten je obojživelnej a navíc umí karatééé! Na toho bude muset nastoupit Chuck Norris a nejen on, aby to konečně dobře skončilo! - https://i.imgur.com/hDa5bJP.png

   Vymazat
 14. Stát a bůh jsou ti co nejvíce ohrožují naše bezpečí. Historie je toho dokladem.

  Štefan

  OdpovědětVymazat
 15. Mimo téma - !Inkvizice ničila cédéčka s Jaromírem Nohavicou!:
  https://filipfuchs.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=686386

  OdpovědětVymazat
 16. Trumpovi se povedlo zabránit masivnímu propadu v Kongresu a udržel pozice v Senátu. Celkem mi to zvedlo náladu. Mohl by se ozvat Honolulan s nějakou oslavnou řečí, ale zřejmě chlastaj s kamarády :)

  OdpovědětVymazat
 17. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cesky-novinar-se-vratil-z-bruselskeho-tymu-na-odkryvani-ruske-propagandy-a-odhalil-co-zjistil-V-patek-v-poledne-je-v-Kremlu-porada-558542............kdyz si to pozorne prectete,musite vazne popremyslet,jestli jsou ti lide uplne normalni....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za prachy ten presstitutí ksindl (Kalenský) udělá ze sebe i blba.

   Vymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.