Reklama

pátek 30. listopadu 2018

Skutečný prostor a skutečný přešlap

Patrick Ungermann
30. 11. 2018
Mnozí lidé sdílejí představu, že Západní civilizace upadá a končí. Předtucha to není nová, trvá o něco déle než sto let. V 19., 20. a 21. století se různé osobnosti a elity pokoušely Evropu přivést na „jedině správnou cestu“ dobré budoucnosti. Náš světadíl si vyzkoušel teorii a praxi komunismu, fašismu, nacismu, tržního hospodářství i docela netržního kapitalismu. Vyzkoušel si, jak jednotlivým národům dovolit i nedovolit národní státy. Už jenom naše vlast v poměrně krátkém období sta let prožila život v několika koncepcích „dobré“ Evropy. Byla pod Rakouskem, ovšem bez austroslavismu. Byla „pod ochranou“ Třetí říše, ale bez soucitu, a měla se stát součástí nové německé Evropy, zatímco jiné země, tzv. Východní svaz, měly té nové Evropě sloužit. „Tábor míru“ z hlediska komunistického globalismu „chránil“ Československo před buržoazním nacionalismem. Celek evropsky unijní nás z hlediska kapitalistického globalismu varuje před nacionalismem jakýmkoli.

A pak naše státnost prožila dvě zajímavá období, kdy byl můj národ nejblíž skutečné svrchovanosti. Jednak ve dvacetiletém rozpětí první republiky, a pak nějaký čas po listopadu 1989.

Jakkoli ležely na stolech některých kanceláří vize Československa protkaného dálnicemi, velkosklady a montovnami, nastalo po poslední revoluci období, kdy se velmoci odmlčely a čekaly, co se u nás bude dít. V tom čase bylo příhodné začlenit Československo do mapy politicky svrchovaných zemí. Stalo se něco jiného. Rozhodující lidé se rozhodli začlenit našich tehdejších 127 900 čtverečních kilometrů do takzvaných evropských struktur. Ve skutečnosti jde o struktury mnohem širší, globální. O co se jejich nové pilíře opírají, lze těžko vysledovat. Spíš si ty pilíře představme jako sloupy s freskami. Na freskách jistě zaujmou válečné a informační technologie ze Spojených států amerických. Zaujme propletenec vztahů mezi USA a Saúdskou Arábií. Zobrazí se Německo-ruské vztahy, které nejsou pro nás… Freskami budou pobíhat šílené Coudenhove-Kalergiho vize bezrasové Evropy, která se stane starověkým Egyptem budoucnosti.

Ze zeměpisného i z duchovního hlediska je naše území takový starý kámen ve tvaru přibližného kosočtverce. Většina okolní Evropy je ale něco, jako zvlněné moře. Je to pevnina v posuvném pohybu. Věrohodně odrážejí takovou skutečnost dějiny: Vezměme si hranice Německa, Polska, Ruska a svého času Kyjevské Rusi, hranice Uher a Maďarska, hranice Rakouského vévodství. Všechny se dost pohybovaly. Oproti tomu jsou hranice Českých zemí jedny z nejstarších a nejstálejších v Evropě.

Mnozí šiřitelé islámu v Evropě i jinde také vyznávají jistý druh globalismu. Až bude celý svět muslimský, dostaví se cíl svaté války. S tím souvisí i obava o budoucnost evropského způsobu života, která jde v těchto dnech ruku v ruce se strachem z migrace muslimů na Západ. Největší rozčarování působí možnost, že migrace z Afriky a z Asie má svůj bodový scénář, a je tedy plánovitá. Islám dobývá Evropu tradičně třemi brankami: gibraltarskou, sicilskou a kosovskou. Stále častěji čteme knihy na téma, kterak pasivní Západ zanikl rukou islámu. Kromě toho vědci zkoumají příčiny zániku starověkých říší. Úkol zní: vzít si z rozmetání oněch báječných světů ponaučení. Mnozí soudí, že velkou kartou v katastrofických dějinách byla změna podnebí, zaviněná ekologická pohroma, živelné pohromy. Nebo se o krizi civilizací přičinilo bohatství? Taková ta přeplněná lednička, kterou si přišli otevřít hladoví odjinud? A místní zženštilý lid své hradby nejenže nebránil, ale ani je nestavěl! Budiž.

Scénáře velkolepých katastrofických hollywoodských filmů často pracují s verzí, kterak hluboce lidské a mírumilovné Spojené státy americké napadne hrůza… Abychom ovšem vůbec pochopili hrůzu číslo dvě, je třeba si připomenout hrůzu číslo jedna. Podobný příběh akcí a reakcí rovněž potkával velkolepé civilizace v minulosti. Mezi jeho startem a cílem vždycky leží ten pověstný poločas rozpadu. Mluvím o příběhu, kterak jedni chtěli ovládat větší zbytek světa. Představuji si pohled do vyhublé, chronickým strachem bledé tváře. Je to tvář impéria. Na první pohled se zdá, že směsicí diplomacie, výkupného a vojska zdařile kosí drobné identity, méně technicky vyspělé, méně civilizované nebo méně početné mumraje před hranicí, kterou impérium sune dál a hloub. Podívejme se na věc z druhé strany.

Z děr od kavalerie neustále vyskakují nějací noví lidé. Pradávné odkazy vyhlazených, vystrnaděných a vykořeněných ožívají v dalších gestech dalších totožností. Mumraj se nedaří odzbrojit. Je to vlnobití do tváře, která už vydala tolik peněz, tolik diplomacie a tolik vojska, že vůčihledně zeslábla – vyhládla. Nakonec už uvnitř pevnosti nic neroste. Ze všech tamních lidí se stalo hraniční kamení. Z kultury zbylo haraburdí, z lesku pověsti pro málo vlastenecké děti. Mumraj tam venku kypí dnem i nocí. Už se nespokojí s otevřenými branami a s dárečky. Mumraj chce rozebrat tiše stojící vzduchoprázdno, naplnit je primitivní silnou energií, kde si čest žádá bratrovraždu a spravedlnost otroctví, až jednou, v úpadku hrubosti budou i tady klíčit záhony státního života v malém – ve velkém.

Uprostřed Evropy klesá do hlubin zemského pláště téměř pravidelný kamenný kosočtverec. Jeviště tisícileté české země. Evropa na té zemi ledacos vyzkoušela. Nastaly i vzácné chvíle, kdy se Evropa zaposlouchala do našeho letitého příběhu. Tělo se mrská, dokud má sílu. Může si těmi pohyby ublížit nebo prospět. Když ovšem tělo poslouchá, čím bije jeho srdce, stává se předvídavějším, opatrnějším a vůbec moudřejším. Zmoudřelá Evropa přijde na to, že dvanáct hvězd patří na korunu panny Marie, nikoli na vlajku „měkkého“ impéria. Duchovní Evropa je skutečný prostor, zatímco imperiální Evropa je skutečný přešlap.

48 komentářů :

 1. My v Česku jsme neskutečně naivní ve vztahu k západní Evropě, odkud si myslíme, že přichází ráj na zemi. Nic z toho není pravda a naše naivita nás už ne jednou přivedla na pokraj zničení národa. A přes tyto historické zkušenosti pořád děláme jednu a tu samou chybu a přitom západ se o nic jiného nesnaží, než o naší likvidaci a rozšíření svého životního prostoru, tak jak to už hlásal samotný Hitler.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To není pravda, naopak my Češi jsme velmi dobře zorientování až na pár hňupů a mladou generaci, která je vždy po celou dobu známé historie obětí zákulisního řízení a poštvaná proti staré generaci.

   Dále zaměňujete národ, za šlechtu (dnes nazývanou elita, ale to je dost zavádějící název, protože nic neumí a jsou blbý jak židé, kteří si myslí, že jsou něco víc, protože zdědili nějaké postavení ve společnosti, ale výsledky jejich činnosti se blíží výsledkům mentálně nemocné bytosti). Tato šlechta vydává své přání za přání národa a protlačuje je zvláště mezi mladou generaci, které je vůči tomu bezbranná, protože se rodíme do neznáma a není snadné se zorientovat.

   Například za Hitlera bylo otázkou života a smrti rozeznat kdo je kolaborant a dnes to samé víme koho je potřeba zavřít až zčerná, ale v pozici kolonie nemáme možnost to udělat a hrozí nám postihy.

   Jakmile bude jenom trochu příznivá situace srovnáme celou Evropu do latě jako za Žižky. Máme tisíce až desetitisíce potencionálních Žižků. Angličané, Francouzi a Němci to nejsou soupeři, Ti se zničí sami. A V4 bude řídit Evropu v míru a blahobytu.

   Jediný problém je zachránit novou generaci před ohlupováním (pýcha mladí je trochu problém, protože pouze pod tlakem zákulisím vybuzených instinktů a bez rozumu činí vše navzdory předchozí generaci).

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Leda hovno! Faktem je že i s naší aktivní pomocí bylo zlikvidováno něco okolo 300 tisíc židů, cikánů a komunistů (škoda že to nestačilo)! Samotní Češi byli za Hitlera uváděni výslovně jako árijský národ a v osobních průkazech měli uveden rodokmen předků; z českých chlapců se měl vytvářet nový nacistický vůdcovský dorost na elitních školách NAPOLA; čeští muži měli být přijímáni do řad SS; „česká krev“ byla zákonem chráněná před míšením se Židy… Etablovaná česká historiografie k těmto skutečnostem mlčí, jelikož se tato historicky podložená fakta nehodí do narýsovaného konceptu, podle nějž neměli Češi v nové Hitlerově Evropě fyzicky co pohledávat. Největší ztrátou pro tzv. ČSR byli ti, které při nepřiměřené obraně zavraždili bolševici na frontě když bojovali v uniformách Wehrmachtu za naši rasu a novou Evropu!

   Smazat
  4. než bych začal tak bych si naštudoval co je socialismus a co je komunismus takto to vypada že neumiš ani do dvou natož tři ato nejsem ani nebyl komunista či kapitalista ale rozenej demokrad

   Smazat
  5. 15:43, plácáte absolutní nesmysly. Jako pamětník vím, že ani protektorátní vláda nenahrávala likvidaci židů, Češi byli uváděni jako Češi bez dalšího (s tím, že byla uvažována možnost části k poněmčení), v osobních průkazech protektorátu, krom nacionálií a dvojjazyčnosti nic dalšího uváděno nebylo pokud neuvažujeme otisk palce pravé ruky, jako český chlapec nordického typu jsem byl zván, ale neúčastnil se beztrestně aktivit Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, žádné „elitní“ školy NAPOLA pro českou mládež neexistovaly, čeští muži do SS přijímáni nebyli leda měli Říšskoněmecké občanství (o to se muselo žádat, prověřování bylo důkladné a vyžadovalo předchozí zásluhy o Říši, většinou i nějaké ty německé předky!), čeká krev chráněna nebyla, leda tak, že židé byli izolováni vůči všem národnostem a národům Říše, tedy i Polákům, Francouzům, Řekům, atd. atd., V uniformě Wehrmachtu Češi mohli a museli bojovat pouze tehdy, pokud měli Říšskoněmecké občanství. To automaticky nezískali ani Češi, kteří neutekli z Němci zabraného pohraničí. Jste lhář a demagog naprosto neznalý protektorátní reality, zřejmě čistokrevný nácek, který si dané období po svém idealizuje!

   Smazat
  6. 13:46 Možná jo, možná ne, nicméně je to stejné jako když si místní užgryndaný čechomužici idealizují SSSR a jeho rudou satrapii ČSSR. Co ale s jistotou můžeme dnes prohlásit při zpětném pohledu, že WWII. prohrála Naše rasa jako celek, ne jen nějací Němci! Slované by sice bývali byli z velké části odsunuti za Ural, ale tím by toto území osídlili naší rasou a zachránili ho tak pro nás! Nyní připadne rase žluté, bohužel. Tak jako celý zbytek Ruska a ten ocásek na konci Asie zvaný Evropa zase rasám tmavým. Páč dějiny píší jen rasy rozpínavé a ostatní - ty zdegenerované a změkčilé z ní bývají odejity. A to čeká nás, je to po porážce v roce 45 náš neodvratný osud. Stalinský systém na Východě jen dočasně zakonzervoval stav který tu máme dnes, který se ale i tak stal historicky neudržitelným. SSSR stál na straně vítězů, ale Rusové byli poraženi jako národ a tak jediným vítězem WWII. se nakonec přeci jen stal tenhle! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/g1xrrtgo.jpg

   Smazat
 2. V závěru článku se píše: "Zmoudřelá Evropa přijde na to, že dvanáct hvězd patří na korunu panny Marie, nikoli na vlajku „měkkého“ impéria. Duchovní Evropa je skutečný prostor, zatímco imperiální Evropa je skutečný přešlap. Je bláhové si myslet, že Germány, Francouze a Angličany někdo přesvědčí, že by neměli hrabat, okrádat a vraždit sousední národy. Zatím tak neustále činí a není naděje, že by toho nechali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč by toho nechávali, 14:00? Vždyť to nemá chybu. Vemte si např. český národ. Maká od nevidím do nevidím, zisky plynou do kapes v cizině, zejména Němcům, z daní český občan ještě občas přispěje na rozvoj cizích firem, přihodí nějakou další výhodu a za malou odměnu může zase makat až se z něho bude kouřit. AS aby měl nějakou radost ze života, tak najdeme pár blbečků, kteří se složí na vydání známky s podobiznou Emila Háchy. Zajistí státní podnik Česká pošta...No, nejsou ti Češi fakt roztomilí?

   Smazat
 3. Když chce někdo záměrně zničit zavedený a osvědčený řád, vymyslí neřád. Dá mu hezké jméno,ideologický náboj a historie se tak může zase vesele už po několikáté opakovat. Vše slouží vždy jedinému a stejnému cíli - přeskupení majetku do jiných rukou. Když začínala 30. letá válka, bylo Čechů něco přes tři miliony. Když skončila, tak nás zbylo kolem 800. tisíc. Neděje se tedy nic, než to, co už se několikrát odehrálo a do čeho jsme dnes násilím vtahováni, přičemž jakýkoliv odpor je odporem člověka proti pomalu jedoucímu, několika tunovému obřímu monstru, které se pomalu, ale jistě blíží k jeho domovu.

  OdpovědětSmazat
 4. Patricku, jak chcete Evropě vrátit duchovní rozměr, když ji vládne ten imperiální byste nemohl aspoň naznačit? Neměli by se duchovní vůdci chopit "svých zbraní" a být hlasitější a srozumitelnější pro plebs?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že zrovna židokřesťanská tradice není to pravé ořechové. Proč naši slovanští předkové na Velké Moravě a Kyjevské Rusi odmítali přijmout židokřesťanskou tradici? Proč mnozí z nich volili raději smrt než se dát pokřtít (9 mil. pobitých Slovanů na Kyjevské Rusi při násilném pokřesťanšťování)? Věděli totiž, že židokřesťanská tradice obsahuje prvky satanismu, což bylo pro naše předky naprosto nepřípustné a nepřijatelné.
   Jestli se tedy chceme vymanit ze zajetí zla, je nutné opustit židokřesťanskou tradici, ke které se hlásí s oblibou snad úplně všichni naši čelní představitelé, a vrátit se k védské kultuře, v níž žili naši předci. Kdo z Vás, čtenářů NR, kupříkladu ví, v čem spočívá satanismus židokřesťanské tradice? Jakmile to svým vlastní úsilím zjistíte, uvědomíte si tu ohromnou špinavou hru, která se s námi od příchodu Cyrila s Metodějem hraje, i její trpké ovoce, které je nucena celá Evropa v současnosti pojídat...

   Smazat
  2. 21:17-souhlas, jsem poslední, který by vzýval duchovní hodnoty ve víře monoteistických náboženstvích, vlastně všech, "kde jeden chytrý chytí do sítě libovolné množství hloupých". Vztah k nadpřirozenu je ryze soukromou věcí, jinak viz výše vykladatelů a věřících (blbců?). A správně uvádíte víra vnucená je teror.

   Smazat
 5. Jsem ve věku, kdy se mohu jen se smutným úsměvem dívat, jak zaniká evropská civilizace. A tak se dívám...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 17:53 Ja mam lepsi napad.Posleme jim tam "zachrance" jako jste vy.Verim tomu,ze behem par let jim tam vytvorite raj na zemi a oni uz nebudou chtit utikat

   Smazat
 6. To, že jsme vstoupili do EU, byl logický krok, nikoliv chyba. Po letech strávených v „reálném socialismu“, který se lišil od socialismu, jako se liší „liberální demokracie“ od demokracie, jsme toužili s tím skoncovat. Vše ostatní, se zdálo být lepší. Také v té době, byla situace střední třídy na Západě, oproti nám mnohem atraktivnější. Po letech strávených v nedostatku zboží, které bylo západním standartem, jsme také chtěli ten konzum. Možná pás světců, či příslušníků nomenklatury, nikoliv. O světcích toho moc nevím, o nomenklatuře vím, že už ten konzum měla. Takže cesta do EU, byla cesta za nadějí v lepší život, mělo to svoji logiku. Kdo věděl něco o nějakém Kalergim?

  Ovšem současné směřování EU, je otevřeně zaměřené na rozvrat všech hodnot, které jsme vyznávali a snad i vyznáváme. Jsou to osobnostní charakteristiky, rodinné vztahy, národní sounáležitost - prostě přiznaná likvidace našeho světa, podle plánu toho Kalergiho.
  Domnívám se, že už by opět většina měla vidět, že snad vše je lepší, než tento vývoj. Možná pár světců, či těch kteří jsou do toho vývoje zainteresováni (finančně, mocensky), nikoliv. Takže v současnosti vidíme, že vývoj v EU neskýtá naději v lepší život a již nemá logiku, v tom pobývat.
  Ale je zde kardinální otázka, kdo vidí, nebo nám nabízí lepší variantu? Bohužel takoví nejsou a obávám se, že pokud by byli, tak je zavrhneme jako extrémisty. Podle mého názoru, se lepší varianty dočkáme, až sami budeme lepší. Až nebudeme kvůli svým malinkatým zlodějnám, trpět zákony, legalizující megazlodějny. Až nebudeme kvůli své malinkaté naději, dostat se mezi politickou třídu, trpět nezasloužená privilegia této třídy. Atd., atd. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Zaprve netapetujte ty nesmysly vsude a zadruhe libejte si zadky sam...ja to povazuji za nechutne

   Smazat
  3. samozrejme mineno na 16:59

   Smazat
  4. Teda 16:59: Vy musíte být z rodu houževnatých a snaživých sudetoněmeckých nacistů. Většina myslících Čechů ten obraz vidí o 180 stupňů obráceně. Jediná shoda: nikdy jsme neměli vlézt do EU a tuplem ne to agresívního NATO. Samozřejmě vymlouvat náckovi bludy, to je horší než je vymlouvat psychopatovi.
   Nevím, zda by nám bylo lépe nebo hůř bez diktatury bruselského kapitálu, bez eunacismu. Skutečností je, že stát a jeho občané za 30 roků od šmirglové kontrarevoluce přišli o 4,5 bilionů Kč na průmyslovém a zemědělském majetku, že byli garniturou vládnoucích grázlu okradeni zadlužením o 2,5 bilionů Kč a že se nechali dalšími gaunery v obchodním sektoru ukecat na další 2,2 bilionů dluhů. Co jsme získali - nezaměstnanost, bezdomovce, vymírající národ, rozvalené školství, bezcenné vysoké školství, milion lidí v exekuci, rozvrácené zdravotnictví s padělanými nefunkčními a dokonce životu nebezpečnými léky, navíc za úplatu! Stali jsme se mistry Světa v alkoholismu, vedeme i 1. ligu v drogách, také ve výrobě pervitinu, muži se naučili mlátit své ženy a děti, zrodily se gardy sufražetek a náš svět loutek z pozabuku řídí jednak kapitál, jednak sexuálně dosorintovaní. Co je normální, to je pro dirigenty zavrženíhodné. Nestačila by ani kniha na popsání těch "zisků" z přestupu ze socíku ke kapitalismu. Ze slibovaného ekonomického přibližování "Západu" totálně sešlo, pokud se nechceme poměřovat s Řeckem, které bylo přivedeno do krachu. Tedy stali jsme se, my Češi" totálními blbci, na kterém Západní civilizace poté, co odhodila svoji kulturu, svorně a výživně pro sebe parazituje!

   Smazat
  5. 17:56 MÁŠ LI BOL, VEM RADOSTOL ! Vynikající srací kapky
   na trrrhu.
   Vyrábí fa. RADOSTA se re o. Pomohou i tobě, SOPLE !

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Popis na tebe sedí jak ulitej TY PAUKOSRAČKO JEDNOBUNĚČNÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

   Smazat
  8. 19:12 To ty si zesranej putleroffskejma hovnama i bez laxativ od toho škaredýho mozolu, kterej ti místo hlavy vyrašil z rachitickýho trupiska až k děravým fuseklím na smrdutých haxnách čouhajících z laciných východoněmeckých polobotek, cos zdědil po svým udavačkým fotroj, ty užgryndaný čechomužiku, co na Radostu dosahuješ asi jako psí lejno na mraky za hezkýho počasí:)))

   Smazat
  9. Na to by tobě užgryndanej čechomužiku z lžidvořákovy bandy rudejch kretenů nestačilo ani 10 vysokejch putleroffskejch, abys sesmolil jediný slůvko brilance pana Pauka!

   Smazat
 7. Jsem rovněž ve věku, kdy se jiní mohou dívat. Stále jsem však schopen udržet v rukách vidle a občas s nimi i pracovat (kupit trávu, kydat hnůj). Vidím před námi spoustu práce, obrovskou hromadu hnoje (EU), kterou sám nerozkydám na naše pole. Je třeba naučit mladé pracovat s vidlemi, aby ta hromada nevyrostla do nebe. Je to nutné, ale i nebezpečné, protože mladí jsou pohodlní a radikální (možná nás staré začnou tím hnojem krmit), což dokazují dějiny (jakobíni-gilotina, hitlerjugent, maovy rudé gardy-krutá převýchova rodičů, polpotovi rudí kmérové-umlácení rodičů lopatami), ale jiné cesty není. Alternativou je kruté otroctví Slovanů, kočící jejich úplnou genocidou (až do zlaté miliardy).
  Když se dívám na ČT, tak již vím kde je třeba začít, tou českou pověstnou defenestrací (třetí v pořadí - pád z žižkovského vysílače). Asi pojedu do práglu na výlet.
  Ďuro Trulo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ďuro, zřejmě si zachováváte horkou krev Slováka ale píšete obojím jazykem dobře.

   Smazat
  2. Vidle jsou velmi univerzální nástroj. Je třeba to mít na zřeteli.

   Smazat
  3. Ďuro Trulo Zatím vyřvávají v práglu ti špatní co by potřebovali výcvik.

   Smazat
  4. Netřeba se bát a sejčkovat, přichází nová generace bojovníků za skutečnou Evropu, inspirovaná událostmi zimní revoluce v Kyjevě a osvobozeneckého boje v Donbassu. Hnutí se snaží zapálit jiskru nejnovějšího evropského povstání proti dějinnému osudu a postavit očistný oheň oživení po celé Evropě. Vznikla, když neo-bolševické Rusko zahájilo nevyhlášenou válku na Ukrajině, zatímco multikulturní EU, plná opovržení pro evropskou identitu, udělala totéž v Evropě.

   Sjednocení ukrajinských patriotů s ruskými a běloruskými spojenci ve válce proti společnému nepříteli (anti-národní režim Putina), který rozséval semeno sváru ve slovanských zemích - to byl první signál, že Reconquista přichází. “Ukrajina dnes, Rus a celá Evropa zítra” - to byl slogan zpečetěn krví kamarádů, které hrdě přijali jako motto příznivci z Německa a Francie, Španělska a Finska. Strom Reconquisty neustále roste a sílí díky vzniku nových poboček příznivců s jejich vlastním národním duchem a symboly. Proto je tento strom nahromaděn neuvěřitelnou národní solidaritou a synergií od dob 2. světové války.

   Nová Evropa, která se táhne mezi třemi moři (Jaderské, Baltské a to Černé), má geopolitický název - Intermarium. Východoevropské země mají mnoho společného: jsou sjednoceny díky svým etnokulturním zvláštnostem a sdílí odpovědnost za budoucnost naší Matky-Evropy, která je pod útokem z východu i západu. Východní obhájci budují Intermarium, opravdový panevropský „reconquest“ odrazový můstek, který přebírá geopolitický model.

   Symbolický význam Reconquista je nesporný v dnešní době, jelikož je to období civilizační kolize. Stará Evropa zmizela v ulicích Paříže, Kolína nad Rýnem a Bruselu. Rozbřesk Nové Evropy je na vzestupu v Kyjevě - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4

   Smazat
 8. Žižka ještě nevstal!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 9. Ďuro Trulo30. listopadu 2018 16:16
  Koho navrhujete defenestrovat? Babiše? A koho místo něj? Hamáčka?
  Zajímal by mě Váš pohled také na podefenestrační období. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 16:48-nebo něco jako vy liberálové v provedení EU? A mohu si vybrat? Poníženě prosím ve zbytku demokracie, podpis je v nadpisu! Vy nemáte jméno, komu tedy mám poníženou žádost adresovat?

   Smazat
  3. Ped blbem se neponižuj! Idiot vidí v každém nespokojenci totalitáááře a bolševíííka.

   Smazat
  4. An.16:48 přečetl jste An.16:11 ? A přesto napíšete takové kydy? Q.

   Smazat
 10. Jak je známo, když jste v Evropském parlamentu dlouho, tak máte skvělý důchod. Abychom si připomněli, kolik nás ty struktury stojí, tak je to 87 miliard euro v následujícím období,“ řekl Babiš.

  OdpovědětSmazat
 11. Poštovní schránka na rohu ulice.. Můžete tam vidět cokoliv. Škoda, autor je snad vzdělaný a možná i chytrý. Bohužel báseň to není a jako politický komentář je to slabé..

  OdpovědětSmazat
 12. noviczech
  ...pane Patrick Ungermann, doporučuji, kupte si knihu "Ztracená Bible", velmi zajímavá a co není v Bibli najdete zde. Např: Co se má přihodit, jak dlouho to má být a co bude následovat. Jinak, znáte příběh Fatima. Tam v roce 1917 dostaly děti, vidění a zprávy. Má přijít ještě jedna válka a co po ní bude následovat, toho by se lidstvo mělo varovat (atomová bomba). Druhý dopis, že umře " náboženství ", ale bude opět oživeno a dívka jménem Rossijja se rozpadne. Postřelení papeže turkem a rozpad východního bloku.(To ale vědci pochopili až po roce 1991).No a je napsán ještě třetí, poslední dopis, ale ten je prý tak zlý, že ho Vatikán nechce zveřejnit.
  ...můj komentář: až přijde čas, oznámím další...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zajímavé, ale může to být i jinak. Třeba ta vidění a zprávy mohly být vyrobeny žreky, kteří chtějí ovládat svět, a těmito vyslanými informacemi pouze chtěli zpravit svět o tom, jaké "chuťovky" si pro obyvatelstvo planety připravili. Nezapomeňte na sloup vztyčený v Americe, na němž je napsáno, že planeta Země je určena jen pro 1 miliardu lidí. Opět práce žreků, kteří nás připravují na cestu vývoje, jenž pro nás ostatní vymysleli. Buď se jim podvolíme a uděláme to, co po nás chtějí, abychom udělali, tj. vzájemně se vybijeme, nebo se tomu celému zlu postavíme na odpor. Jak to dopadne, rozhodnou naši vnuci, pravnuci a prapravnuci.

   Smazat
  2. 21:31-no, radši bych byl při tom.

   Smazat
  3. noviczech
   ...k 21.31.
   měl jsem štěstí, že jsem byl ve správný čas na správném místě a dostal jsem se ke správným informacím. O dobré demokracii západu! A kladete si otázku, může "demokratická" politika západu usilovat o likvidování a zabíjení lidí ve všech částech sveta jestli je "přátelská a demokratická"? Ale tam je tolik bodů k diskuzi, že to ani nejde napsat.Co je a kde vznikla prasečí chřipka, jak CIA chtěli virem zabít milionový národ v Africe, po čtyřech letech výzkumu vědci jim řekli, že virus rozezná jen clovek, zvíře, ale ne černoch, běloch a další a další věci. A nakonec budete milovat poctivost a nenávidět každou lež a že ji v této " demokracii" je naprostý přebytek!!!
   ...názor: společnost lidská se propadá někam dolů tím, čím více podvodníků a lhářů v ní je.

   Smazat
 13. Musím uznat, že mnoho českých herců se mi na obrazovce nebo v kině líbilo. A to i v záporných rolích. Věděl jsem že hrají postavy,které jim předesal scenář a dotvořil režiser. Postupem doby jsem dospěl k názoru že se neliší o mnohých spoluobčanů. Pokud vykonávají svoji profesi jsou opravdu dobří. Ale jakmile otevřou ústa a vypustí vlastní myšlenku stanou se naprostými idioty.

  OdpovědětSmazat
 14. 9:05
  Omlouvám se tento komentář jsem omylem uveřejnil pod špatným článkem. Patři k článku věnovanému panu Přeučilovi.

  OdpovědětSmazat
 15. Znamená migrace pro Evropu posílení náboženství nebo spíš sekularismu?

  (1. ČÁST)

  Pokud se někdo domníval, že soupeření mezi křesťanstvím a islámem zde v Evropě může přinést nějaké náboženské (= křesťanské) oživení na našem kontinentu, měl by být opatrný. Máme tady sice různé světské a relativně úspěšné varianty takového zápasu, jako třeba že pocit ohrožení zvenčí může posilovat pocit národní identity, ale k něčemu podobnému v tomto případě nedochází. Zvýšení počtu muslimů v Evropě zatím nepřineslo křesťanskou obrodu, ale spíše posílilo myšlenku sekulárního státu. Jestli právě tohle někteří lidé zamýšleli, není pravděpodobné, ale prostě se to děje.

  Proč to tak je? Tím se zabýval ve svém článku na serveru Aeon.co (17. 6. 2014) právník R. McCrea. Jeho text stručně shrnuji:


  Náboženství, právo a politika

  Vztah mezi náboženstvím, právem a politikou je v Evropě zvláštní záležitost. Náboženský vliv na politický život je slabší než v jiných částech světa. Podle průzkumů veřejného mínění je patrné, že náboženství má velmi omezený dopad na politické hodnoty a chování evropských voličů. Evropa také nemá žádný významný ekvivalent k politicky silné náboženské pravici v USA, a neprobíhají tady ani na poli politiky teologické debaty, které vidíme v mnoha islámských zemích.

  Náboženství a politika se drží od sebe celkem na bezpečnou vzdálenost. To se teď ale mění. Jedním z faktorů je migrace. Zatímco muslimské menšiny protestovaly proti projevům, které považují za rouhání, katoličtí představitelé zasahují do politických debat o homosexuálních manželstvích a potratech. Konzervativci si stěžují, že evropské společnosti ztrácejí vztah ke své křesťanské minulostí.

  Důvod oddělení náboženství od politiky je celkem znát. Je to zkušenost náboženských válek v 16. a 17. století. Následky byly tak hrozné, že to vyvolalo potřebu zavést normy, které by mohly ukončit bídu a nestabilitu způsobenou náboženskými spory kvůli politice.


  Křesťanství jako kulturní zvyklost

  V historii se dobré ideje vždycky neprosadí, ale aspoň jednou se něco povedlo a toto oddělení celkem fungovalo, především mezi státy navzájem, když už ne dokonale uvnitř států samotných. To ale neznamená, že by to vždy bylo silně a do detailu zakotveno právně, je to spíše kulturní zvyklost. Politický vliv náboženství v Evropě byl sice slabý, ale také byl doprovázen značnými kulturními a právními vazbami mezi jednotlivými církvemi a státy. Církve si i přes formální oddělení zachovaly nějaký vliv a výsady ve veřejném životě. Několik evropských zemí uznává oficiální státní náboženství (zvláště je to vidět na anglikánské církvi) a ústavy připomínají křesťanství.

  Tento zbytkový vliv je patrný i v tom, že některé země vzdor svobodě projevu znají zákony proti rouhání nebo urážkám náboženství. Mnoho se kvůli tomu nedělo, protože existovala jakási mlčenlivá dohoda, že se do těch věcí nebude moc rýpat. To se ale migrací změnilo a objevuje se tlak na úplné oddělení náboženství od právního a politického života.

  Jak autor píše, „zčásti to je proto, že existuje mnoho etnických komunit, které nesdílejí křesťanskou kulturní loajalitu, ale také proto, že počet těch, kdo se sami označují za ateisty a agnostiky, současně rychle narůstá". Připomíná sčítání lidu ve V. Británii v r. 2011, které ukázalo nárůst počtu lidí, prohlašujících, že nemají žádné náboženství, z 15 % na 25 %.

  Na co zatím stačily v politice kulturní normy (a už nejspíš nestačí), mají zajistit „černobílé" právní předpisy. Praktickou ukázkou může být známá kauza z V. Británie, kde dlouho stačily zákony o rouhačských knihách, načež přišla v r. 1989 fatwa nad S. Rushdiem a jeho knihou Satanské verše. Pak tu byl také spor o dánské karikatury v r. 2005.

  Ukázalo se, že v Evropě jsou občané, kteří nesdílejí „tichý konsensus" a „mají zcela odlišné představy o tom, co by mělo představovat právně přípustné rouhání nebo nepřijatelnou kritiku náboženství".

  OdpovědětSmazat
 16. Znamená migrace pro Evropu posílení náboženství nebo spíš sekularismu?

  (2. ČÁST)

  Budoucí změny

  Co to teď bude znamenat? Dost složitý a bolestný proces. Pro někoho to znamená pocit ztráty, protože ho staré křesťanské symboly a rituály (v politickém prostoru) spojují s historií. Jenže jak se prakticky zachovat v situaci, kdy má zvolený politik, který vyznává jiné náboženství než křesťanské, přísahat na Bibli?
  Pak je tu také problém dvojího standardu. Některé náboženské symboly jsou na určitých míst zakázány (zahalování), zatímco jiné nikoli (nošení křížků, židovské a další symboly, kříže ve školách a parlamentech).

  Roman McCrea píše: „Objasnění omezení úlohy náboženství v právu a politice, pokud by bylo správně uplatňováno, by mohlo přispět ke zmírnění pocitu dvojích standardů a nespravedlnosti, který mnozí migranti a jejich naturalizovaní potomci cítí." Když se v Evropě hlásá sekularismus, měl by se pak ale podle něj realizovat důsledně, aby nevypadal jako soubor zastřených křesťanských výsad k podkopání islámu, když by zavedené křesťanské víry byly od těchto norem osvobozeny.


  Několik otázek na závěr
  Tolik zhruba text článku. Jak se na takový pohled můžeme dívat? Problémy jsou zřejmé. Zákony jsou jedna věc a život společnosti druhá. Racionálně ještě někdo může nějakou argumentaci jakž takž přijmout, ale nikoho nelze donutit, aby tomu přizpůsobil svoje pocity. Pro někoho je kříž symbol, který zná od dětství, a má třeba jeho zakazování jako symbolu spojené s násilným potlačováním náboženství za totality. Jiného napadne, proč by se měla naše společnost přizpůsobovat třeba muslimům, když se islámské země nepřizpůsobují křesťanům. Proti tomu lze namítnout, že pro někoho je kříž zase symbolem útlaku a nemá důvod to vidět jinak.

  Nemusíme ale hned myslet na islám, stačí nám sledovat polemiku ohledně obnovy Mariánského sloupu v Praze. Pro jedny symbol záchrany Prahy před Švédy, pro jiné představuje připomínku doby útlaku. (Aby to bylo ještě zábavnější, já jsem byl pro obnovu Mariánského sloupu, ale jistý ultrakonzervativní katolík se nechal slyšet, že věci jen škodí, když se za věc berou lidé jako já.)

  Aby bylo jasno, není vyzkoušen žádný recept, který by mohl jasně fungovat. Nic takového totiž zatím v historii nebylo. Je to stále postup pokus - omyl a neznáme ani vývoj myšlení ve všech komunitách, kterých se to týká. Jak se bude měnit evropské křesťanství?
  A evropský islám?
  Kolik věřících tu bude za jednu generaci?
  Jakých vyznání?
  Může existovat sekulární fundamentalismus?
  Co je jasně soukromé a jasně veřejné?
  Jsou šátky a vánoční stromy náboženské symboly, nebo kulturní, nebo obojí a v jakém poměru?
  (A v jakých jednotkách se bude měřit náboženskost? Jedno religio? Bude to směnitelné, třeba deset křížů za jeden minaret? Posoudí to komise nevěřících? Nebo naopak věřících? A jsou vůbec něco takového schopni řešit právníci?)

  Čeká nás doba zajímavých experimentů a zajímavý není totéž jako snadný a příjemný.


  Jan Jandourek
  Autor je sociolog, publicista a starokatolický kněz.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.