Reklama

sobota 17. listopadu 2018

Ukradené výročí. Lidi, nebuďte užitečnými idioty. Expert na geopolitiku ukazuje, co stojí za dnešními protesty proti vládě

Marek Kyncl
17. 11. 2018 ParlamentníListy
„Lidé, nebuďte užitečnými idioty, jako v roce 1989. Za současnými protivládními demonstracemi může být neochota podepsat Globální pakt o migraci, tendr na jadernou elektrárnu nebo válka gangů usilujících o politickou moc, uvádí pro ParlamentníListy.cz geopolitický analytik a právník Marek Kyncl, který dlouhodobě žije v Rusku, ve své zdrcující analýze polistopadového vývoje a současných událostí, ze které tuhne krev v žilách.
Scénáře oslav 17. listopadu v mnohém připomínají dnes již částečně zapomenuté oslavy „Vítězného února“. Komunisté rádi připomínali nezaměstnanost, bídu a další hrůzy první republiky, které stavěli do kontrastu s vymoženostmi jimi řízené socialistické společnosti. Úspěchy socialismu byly v dobovém kontextu přičítány revolučnímu odkazu Ĺenina, Marxe a Engelse, pokrokové roli proletariátu, pevnému ukotvení naší socialistické vlasti v RVHP a nerozbornému přátelství se Sovětským svazem. 

Co se stalo 17. listopadu 1989?

Koncem 80. let došlo ke změně světového geopolitického uspořádání. Sovětský svaz vzdal bez boje veškeré pozice, které si vydobyl vítězstvím v druhé světové válce. Po nástupu Michaila Gorbačova došlo k dohodě mezi sovětskou a americkou oligarchií. Za faktickou demontáž ideologicky odlišného Sovětského svazu byl sovětským nomenklaturním špičkám a představitelům stínové ekonomiky slíben podíl na nevyčíslitelném přírodním bohatství Ruska a Ukrajiny. Beneficiáři této transformace, se později objevili v seznamu nových miliardářů v časopise Forbes a většina z nich je tam publikována dodnes.

Pobočným efektem této gigantické machinace byla unikátní dějinná šance, která se naskytla naší zemi. Československo vyšlo ze zóny Sovětského svazu, aniž by se na našem území nacházely vojenské kontingenty západních zemí. KSČ zůstala bez podpory jak Sovětského svazu, tak i místních elit, které se povětšinou nacházely buď v oblasti stínové ekonomiky a ekonomické kriminality nebo v řadách samotné KSČ. Převrat a nastavení takových podmínek, které by těmto elitám umožnily využít nastalé situace, byl jen otázkou času. Udál se na konci roku 1989 pod názvem „sametová revoluce“. Průběh „sametové revoluce“ byl proveden podle metodiky amerického politologa profesora Massachusettské university Gina Sharpa a Institutu Alberta Einsteina. Finanční a politická podpora byly poskytnuty západními zeměmi – USA, Francií a SRN, které si tím zároveň začaly zajišťovat, aby se Česká republika dostala do jejich sféry vlivu.

Nabytá a ztracená svoboda

„Sbírka osobností, které se dostaly k moci v důsledku zmiňovaných událostí, byla tvořena prominentními členy protikomunistického disentu, tedy úzkou skupinou vesměs dekadentních intelektuálů, napojenou na zahraniční finanční toky, sdruženou okolo Václava Havla, a liberálními ekonomy, spojenými s Prognostickým ústavem a Státní bankou československou. Z této skupiny jmenujme Václava Klause, Josefa Tošovského a Miloše Zemana. Neviditelnou část tvořili představitelé stínové ekonomiky a organizovaného zločinu. Vzhledem k pochybné morální kvalitě těchto lidí se nelze divit, že postupovali povětšinou v rozporu se zájmy Československé republiky. Československá republika se po třech letech rozpadla. Zároveň začal postupný proces kolonizace naší země, za použití tří hlavních prostředků: nevýhodného kursu koruny, zadlužení a likvidace obranyschopnosti,“ popisuje Kyncl.

Nevýhodný kurs koruny

Nevýhodný kurs koruny byl osvědčeným prostředkem k ekonomickému vysátí. Naše země se s tímto mechanismem setkala poprvé za protektorátu, kdy byl kurs naší měny uměle snížen vůči říšské marce na 1:10, ačkoliv reálný kurs odpovídal paritě 1:6. V protektorátu vedl tento manévr k vydrancování majetku německými okupanty. Kurs porevoluční koruny byl vůči německé marce ustanoven na 1:18 oproti reálnému kursu 1:10 a ekonomický efekt byl analogický jako za druhé světové války. Pouze nástroje byly méně viditelné a sofistikovanější.

Pro ilustraci vyjmenujme dva: nevýhodný kurs byl doprovázen nevídaně vysokými úrokovými sazbami, jež dosahovaly až 24 procent v situaci, kdy se česká ekonomika otevírala zahraničnímu kapitálu. V podstatě to při stabilním kursu znamenalo, že finanční spekulativní investoři získávali od českých pracujících obrovskou rentu. Druhým nástrojem byla faktická možnost výhodné koupě investičního a nemovitého majetku včetně infrastrukturních objektů.

Autorem měnové politiky byla dvojice Klaus a Tošovský. Josef Tošovský se coby guvernér ČNB zasloužil ještě o jeden symbolický, ale o to tragičtější akt – prodej českého zlatého pokladu, který ve ztenčeném měřítku přežil nacistickou okupaci a druhou světovou válku. Ztenčen byl o poplatky, které naše země musela zaplatit Velké Británii za podíl na osvobození. „Josef Tošovský zlato prodal v době, kdy bylo na historicky nejnižší ceně a v portfoliu aktiv jej vyměnil za pochybné portfolio dluhopisů. Za věrné služby na rozkradení Československa byl později odměněn pozicí ředitele v Bance pro mezinárodní vypořádání,“ připomíná Marek Kyncl.

Zadlužení
Zadlužení je důsledkem struktury příjmů státního rozpočtu, jež byla ustanovena počátkem 90. let Václavem Klausem, zprvu ve funkci ministra financí a později ve funkci předsedy vlády. Tato struktura byla vytvořena v souladu s doporučeními MMF, podle tzv. Washingtonského konsensu. Její podstatou bylo přenesení větší části daňového břemene na pracující, snižování daní z příjmu právnických osob a osvobození příjmů z renty od daňového zatížení. Ve výsledku je práce zdaněna podobnou sazbou jako cigarety či alkohol. Naopak např. příjmy z prodeje akcií byly ještě donedávna (za určitých předpokladů) od daně zcela osvobozeny. Tímto způsobem byla vytvořena politická podpora pro hesla o nutnosti snižování daňové zátěže, jež nakonec vedla k trvale deficitnímu státnímu rozpočtu. Důsledkem je veřejný dluh ve výši neuvěřitelných 1,7 bilionu korun. Dokonce i při nynějších rekordně nízkých úrokových sazbách, činí jenom náklady na jeho úroky okolo 40 miliard ročně.

Zadlužení představuje především politické riziko. Státní dluh je, v podstatě, nesplatitelný a ekonomický život státu závisí na ochotě, především zahraničních institucí, refinancovat deficit a splátky předchozích dluhů. Česká republika je vystavena stále rostoucímu nebezpečí vydíratelnosti v případě, pokud bychom chtěli učinit nepohodlné politické rozhodnutí – například nadále odmítali přijmout migranty z Afriky, rozhodli se pro vystoupení z NATO, EU či některé mezinárodní smlouvy.

Likvidace obranyschopnosti
Likvidace schopnosti obrany naší země je nepřímým důsledkem vstupu České republiky do NATO v r. 1999. Připomeňme si, že NATO bylo založeno v roce 1949 jako vojenská aliance proti SSSR a spřáteleným zemím. Po rozpadu SSSR se proměnilo v organizaci, podporující politické a vojenské zájmy USA a zajišťující odbyt vojenskému průmyslu. Česká armáda byla po roce 1989 v podstatě rozpuštěna, a to málo, co z ní zbylo, bylo proměněno v expediční sbory, logisticky podporující vojenské operace USA, na kterých nemá Česká republika žádný vlastní politický zájem.

„Tyto operace mají, bohužel, útočnou povahu a naši vojáci se tak podílejí na přepadávání cizích států. Vojenskou operaci obranného charakteru nevedlo NATO ani jedinkrát za celou dobu své existence. Za připomenutí stojí Irák, kde si útočná válka USA, na které se naše armáda, bohužel, podílela, vyžádala okolo 1,2 mil. mrtvých, statisíce raněných a hospodářskou destrukci země. Stejně tak není pro naše vojáky čestnou služba v Afghánistánu, který nás ani USA a jejich spojence nenapadl. Boj proti terorismu v Afghánistánu je směšným odůvodněním, jednak proto, že terorismus v Afghánistánu USA samy organizovaly a podporují, a jednak proto, že proti terorismu by bylo zapotřebí bojovat především se Saúdskou Arábií a Pakistánem. Obě tyto země jsou však našimi spojenci.

Mnohem horší, než poskvrněné ruce našich vojáků, je skutečnost, že .....  (celý text najdete ZDE)

21 komentářů :

 1. Marné jest volání, 30 roků propagandy diktatury kapitálu udělalo své - a Češi se ukázali docela odolní. Hitlerovi stačilo těch roků 7 a co Němec, to věrný vyznavač svého Vůdce a jeho Mein Kampf. U nás to trvá téměř 30 roků, ale také je nám bruselskou eunaci připomínáno, že jsme natvrdlý národ a podobně jako Hitler, soudí, že jsme unterwert. A snad ani ta Sibiř podle jejich soudu bude pro nás moc nóbl. No a také si musíme vychutnat, právě jako méněcenní pro EU, tu slast okupanta. Stále připomínáme okupaci Německa USA od 2. světové války setrvale a také onu Varšavskou smlouvou ČR v r. 1968! Že zabránila na 20 roků okupaci naší země NATO a i válkám nejen v Evropě, na to nehleďte, to jsou vedlejší "ztráty" té zpropadené doby. My se laskáme s humanitárním vražděním podle Vaška Flašky a ještě si myslíme, jaké oběti světu nepřinášíme! Bacha, zrajeme jako národ do Bohnic, kdyby to bylo na olomoucké syrečky, byli bychom prospěšnější!

  OdpovědětSmazat
 2. Kyncl, ty se raději starej o Rusko . Dnes 90% lidí je šťastno za 17 listopad, včetně mne, tak ty tvoje kydy piš o Rusku, tam je teprve bída, bordel, vraždy novinářu,žádná demokracie, prostě nic. Ještě jednou děkuji panu Havlovi, že mohu užívat VRCHOVATĚ SVOBODU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bože, bože, ten anonym 20:52, to je ale debil!!!

   Smazat
  2. Ad 20:52 - nejsem si jistý, jestli jste schopen porozumět skutečnostem, které autor svým článkem popisuje. Podle Vašeho komentáře si myslím, že vůbec nevíte nic o socio-ekonomické situaci u nás i v EU.

   Smazat
  3. Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením loupeživého Února 1948 a božím trestem za pokrytecký a šalebný „samet“. V Únoru 1948 byl KSČ, vedoucí silou zbabělého, lenivého, kolaborantského a závistivého lumpenproletariátu, (s podporou tří oportunistických stran „národní fronty“ a oportunistického huhňavého křiváčka Beneše) po pečlivě převzatém vzoru dvou sousedních velkých totalit (Hitlerovy a Stalinovy), uloupen skutečným pracujícím a zákonným vlastníkům majetek za BILIONY, avšak „revoluční" (neústavní) cestou a zaveden feudalizmus dědičných Kádrových Soudruhů Československých = KSČ (bez několika rudých „sionistů“- tehdy preventivně ožraleckým buranem Gottwaldem popravených). Lůza spolu s disciplinovanými vyvlastněnci, ožebračenými měnovou reformou 1:50 na vkladech, dostávala pravidelné záchovné dávky, mávátka a pracovní umístěnky, dokud zásoba naloupeného vystačila. Předúnoroví odborníci směli (tiše a pokorně) režimu až do svého vymření sloužit a udržovat zbytky solidní předválečné „kapitalistické“ morálky (dnes klamně připisované komunistům). Až zásoby naloupeného došly, nebylo co a kam exportovat a „reálný socializmus s vyčuranou tváří“ se zhroutil jako prohnilá kadibudka, tak si to nedočkaví a tuzexem nadržení soudruzi a jejich „prognostičtí“ superagenti KGB „oposmluvně demokraticky zlegalizovali a zprivatizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „Strany Klausova Modrého Ptáka“ a „Zemanova Oranžového Levého Padělku“ (na Slovensku HZDS, KDH a SMER). Přemnožené „lůze“ (tj. „revolučním kleptopracujícím“) rozdali „za věrnost ČSSR“ kuponové knížky, neradi vrátili část zničeného majetku několika přeživším restituentům (včetně oportunistického, teatrálního "mouřenína" a „disidenta“ Havla). Disident = odpadlík, který směřuje ke korytu zkratkou mimo stávající systém. Šťastně se zbavili neužitečného idiota Dubčeka.
   Protože ve společném státě nebylo pro neobolševiky dost politických koryt, musel se stát rozdělit, aby se vytvořily.
   Ohánějí se "standardní parlamentní“ nacionalistickou kleptokracií huhňavého, křivohubého superagenta, vlastizrádce a haličského křiváčka Pružinského a jeho nahrávače Milouše. A s její pomocí úspěšně sabotují a diskreditují civilizovaný evropský kapitalizmus - na povel KGB - a tiše připravují půdu pro invazi islámu do EU, aby „odlehčili“ Izraeli i Pravoslaví.

   Smazat
  4. Člověče, Vy si tady házíte procenty z břicha. Odkud máte těch 90 ?

   Smazat
  5. 8:41 - Zase podobný nedovzdělanec jako Adolf Hitler. Ten byl také nebezpečný. Běž do knihovny chop se knížek podle jednoho komouše, který říkal učit se, učit se a učit se.

   Smazat
  6. 13:19 Komu? Leda podlidem typu místního ansámblu užgryndaných čechomužků! Pan Hiter se nad rudým xindlem typu lŽIDavid a lŽIDvořák tyčí jako Mount Everest nad dvěma ubohými hromádkami jačího trusu při svém úpatí ..

   Smazat
  7. 8:41
   Ani Vás nebudu jmenovat panem. Vy jsem naprostý idiot. Házíte do jedné mísi Pana BENŠE, komunisty, nevím koho ještě protože ty Vaše výblitky jsem nedočet. Vy jsem naproto vhodný kandidát na vedoucího knihovny VH. Stejného blce
   který "nemohl studovat pro svůj původ" a jeho bratr je profesorem. Normální je přiznat, že každy jsme strůjci svého osudu.
   Václav

   Smazat
  8. 1:03 Páč to taky všecko byly svině bezpáteřní, podlý a zapr(oda)ěný, čecháčci, stojící v opozici proti samé páteři naší tisícileté křesťanské civilizace! Proti Trůnu i Oltáři!

   Smazat
  9. Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od vyspělejšího Titova Srbska aby skončilo v náručí primitivní Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural.Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie. Podobně jako Rusové. Jenom více kradou.Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil).
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek vytvořil. Pravda vyděsí !!!

   Smazat
 3. Lidem je stydno si přiznat, že v listopadu 1989 nalítli a tak drží chrup.

  OdpovědětSmazat
 4. Autor má pravdu, takové to skutečně je, bohužel!

  OdpovědětSmazat
 5. Co dodat,
  žijeme v předválečném stavu. Mnozí lidé si to neuvědomují.
  Neodvratnou finanční, politickou a církevní krizi západních mocností,
  přibližuje se jediný možný nástroj na udržení moci- VÁLKA
  Vás pane autore, namísto opětovného komentování neblahé situace,
  možná by naplnilo založení Československé družiny vlastenců...ledy by se pohnuli *

  OdpovědětSmazat
 6. v tom článku chybí uvést, že 17. listopad 1989 zde organizovala Gorbačovova KGB s částí Lorencova StB, to byla jejich akce se Zivčákem. A od té doby se lže a lže o tomto. Gorbačova, který snad byl agentem Mosadu, kdybych mohl, zabil bych ho. Jeden člověk který zničil téměř půl světa. Nebýt jeho, nebyla by Libye, Sýrie, Irák atd. Nejvíce devastující efekt tu má všudypřítomná korupce navezená sem ze západu, ta se vykořenit nedá.

  OdpovědětSmazat
 7. Nepožaduji odstoupení Babiše.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chyba! Radek Vondráček z ANO byl v Moskvě pro noty (nejen o megakšeftu pro Rosatom) -Vondráček předal ty noty Babišovi - a ten místo, aby se jimi řídil, tak se zkamarádil s francouzským prezidentem a jedná s šéfem francouzské elektrárenské společnosti EDF, zatímco šance Rosatomu na megakšeft klesly ke dnu. Do té doby Zeman (Putin) věřil, že tu bude vládnout prostřednictvím Babiše. .... Za takovou drzost musel z Moskvy přijít trest - šuple s rok starým komprem se otevřelo a novináři po něm s chutí skočili.

   Demokratická opozice dřív, než sundá Babiše vyslovením nedůvěry vládě, by měla mít plán a jistotu, že nevznikne Zemanova úřednická vláda, která udělá čistky na obraně a na vnitru (to pak zatočí s demokraty) a přiklepne megakšeft Rosatomu. Zemana pak nebude zajímat, že ve sněmovně bude většina proti jeho úřednické vládě - 101 hlasů měla Miroslava Němcová už v létě 2013 a Zeman to drze ignoroval a držel si dál vládu svých kámošů v čele s Rusnokem až do ledna 2014.

   . -Pokud demokraticka opozice tu jistotu a plán nemá, že tu nevznikne Zemanova vláda, tak sundat Babiše je stejný hazard, jako ta naivní demise demokratických ministrů v roce 1948, která pak umožnila Gottwaldovi udělat Vítězný únor a 40 let vlády jedné strany. Klidně tedy sundejte Babiše, pokud budete mít jistotu a plán, že se vlády nezmocní Zemanova parta nemilosrdných Putinizátorů.

   No nic ... uvidíme za pár týdnů .. přál bych si, aby to tak nedopadlo ... ale Zeman má úkoly od Putina (tak jako měl Gottwald úkoly od Stalina) a Zeman nechce ztrácet čas ... toho mu totiž moc (při jeho zdravotním stavu) nezbývá ... takže teď nebo nikdy.

   Ideální by tedy bylo odstranit z vlády zkompromitovaného Babiše, ale zároveň nepustit Zemanovu (Putinovu) partu k vládní moci - To je tedy úkol pro demokratickou opozici - vymyslet neprůstřelný plán na tuhle mocenskou operaci.

   Smazat
  2. 8:43
   Nenormální by bylo pustit do vlády nebo vůbec někam mimo WC takové debily jako jsem Vy!

   Smazat
  3. 1:05 Ty si Vykáš? No vidíš, my si dokonce Onikáme!:))

   Smazat
 8. Není co dodat k článku ale Češi nejsou hloupí a kavárnu nepodpoří.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:11: Tím bych si nebyl tak jistý - že Češi nejsou hloupí. A co rok 1989?
   Mimochodem článek je napsán skvěle. Vyznívá velice chmurně, i to co je napsáno v jeho závěru.
   Napadlo mně: kolik tak asi lidí jej přečetlo a kolik mu skutečně porozumělo. Zdá se mi, že naše země je v bezvýchodné situaci. Jen čekat co přinese čas a možná ještě sledovat ty debily na náměstích, prý strůjce nových dob a Nové republice číst takové idioty, kteří píšou o demokratické opozici, do které patří ODS, jak autor příspěvku 8:43.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.