Reklama

neděle 25. listopadu 2018

Úlety opozice

Zdeněk Jemelík
25. 11. 2018      jemelikzdenek a chamurappi
Opoziční strany, jež jsou trvale nezpůsobilé smířit se s volebním neúspěchem a s ustavením koaliční vlády s důvěrou, využily nechutné reportáže Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka o rozhovoru s Andrejem Babišem ml. k vyvolání pokusu o svržení vlády, popř. o vytlačení Andreje Babiše z politického života. Přestože vláda přežila, není od věci všimnout si, že některé zdánlivě nezpochybnitelné argumenty opozice mají povahu následků vládnutí opozičních stran v minulosti, demagogie nebo pokusu o úskok, hodný vlka z pohádky o Červené Karkulce. V některých případech politici tradičních stran spoléhají na to, že občané už zapomněli na různé jejich prohřešky z doby, kdy byli u moci.

Vyčítají Andreji Babišovi, že vtáhl do mediální pranice své děti a zveřejnil informace o jejich nemocech. Ale za celou dobu od jeho vydání k trestnímu stíhání se o tomto tématu nemluvilo až do nákladného výletu Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka do Švýcarska. Andreji Babišovi pak nezbylo, než veřejnosti odhalit nepříjemné skutečnosti.

Někteří opoziční pábitelé vyslovili podezření, že Andrej Babiš maří vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a je odpovědný za průtahy. Neuvedli, v čem má ovlivňování spočívat, jakými zásahy předseda vlády do vyšetřování vstoupil a nevysvětlili, jakým způsobem by mohl prolomit institucionální opatření, jež činí ovlivnění postupu policie téměř nemožným. Mimo to jim uniklo, že naše trestní právo opravňuje obviněného, aby volil jakékoli prostředky na svou obhajobu a svobodně stanovil taktiku obhajoby. Má dokonce právo před soudem nevypovídat nebo i lhát. Nemají-li pábitelé důkazy, pak povídání o maření vyšetřování má pouze hodnotu pomluvy.

Politici, kteří projevili znepokojení nad délkou vyšetřování, zřejmě nemají tušení o předsoudní fázi trestního řízení: ze srovnání s jinými kauzami lze vyvodit, že zatím délka vyšetřování stále ještě není neobvyklá, i když uzavření spisu je již velmi žádoucí.

V této souvislosti stojí za zmínku, že zřejmě došlo k úniku informací ze spisu, který nejspíš zůstane nevyšetřený a nepotrestaný. Nicméně zveřejněné informace na serveru iRozhlas.cz nasvědčují tomu, že policie nemíní případ odložit nebo dokonce zastavit. V tom případě je ovšem ve veřejném zájmu i v zájmu obviněných, aby se prostor pro spekulace a pomluvy co nejdříve zúžil postoupením věci před soud. Další průtahy jsou nanejvýš nežádoucí.

Další postup bude zpomalovat vyžádání mezinárodně právní pomoci švýcarské policie, neboť jde o administrativně složitou, zdlouhavou proceduru. Je zde ovšem možnost vyloučit případ Andreje Babiše ml. do samostatného řízení a stíhat jej jako uprchlého. Ostatně díky výše zmíněné indiskrétnosti serveru iRozhlas.cz si nemůže státní zástupce dovolit trestní stíhání neúměrně protaovat nebo dokonce zastavit, aniž by vyvolal bouři ve veřejnosti. A při projednávání případu před soudem, které je veřejné, budou mít občané celou záležitost pod kontrolou.

Hledají se souvislostí mezi personálními změnami v policejním sboru a v čele GIBS a apriorně se zpochybňuje výběrové řízení na funkci policejního prezidenta. Zavání to paranoiou. GIBS se na vyšetřování nepodílí a zpochybňování personálních změn v policii je především útokem na ministra vnitra Jana Hamáčka, kterého staví do postavení loutky v rukou předsedy vlády.

Zejména KDU-ČSL a Top 09 vystupují jako mravokárci neoprávněně, protože jejich strany jsou odpovědné za nejbrutálnější zásah do nezávislého vyšetřování, ke kterému došlo odebráním věci Jiřího Čunka původnímu vyšetřovateli a jejím zastavením jihlavským státním zástupcem Arifem Salichovem. Důkazní situace byla tak slabá, že Jiří Čunek by patrně dosáhl zprošťujícího rozsudku. Ale koaliční strana KDU-ČSL přesto vydírala předsedu vlády hrozbou, že odejde z vlády, pokud se Jiří Čunek bude muset dostavit před soud. Pokud chce někdo tvrdit, že není spojitost mezi vydíráním a podivným zastavením trestního stíhání Jiřího Čunka, sotva někoho přesvědčí o pravdivosti svého názoru. Nestydatý zásah do trestního řízení tehdy vyvolal obrovské pobouření veřejnosti a vypukla „válka žalobců“ a začalo se mluvit o „justiční mafii“. Tehdejší ministr spravedlnosti a dnešní předseda TOP 09, politizující advokátní koncipient Jiří Pospíšil jako capo di tutti capi „justiční mafie“ zaštítil pachatele pobuřujícího skutku, a potrestal odvoláním tři vedoucí státní zástupce, kteří se zásahem hlasitě nesouhlasili. Později je musel znova jmenovat. Na vyplacení odškodného po jejich návratu do funkcí se samozřejmě ze své kapsy nepodílel. Pro úplnost připomínám, že později jej předseda vlády Petr Nečas vyhodil na hodinu a Mirek Topolánek údajně lituje, že neudělal včas totéž. Dnes se Jiří Pospíšil staví do postavení jediného spravedlivého a strážce nestrannosti vyšetřování. Drzé čelo je lepší než poplužní dvůr.

Opozice činí Andreje Babiše odpovědným za to, že po 29 letech od pádu komunistické diktatury se vláda opírá o komunisty. Ve skutečnosti tento stav zavinily právě opoziční strany, a to zejména ty „tradiční“. Tím, že žádná z nich se neuvolila vstoupit do vlády nebo ji aspoň tolerovat, uvolnil se prostor, do kterého vnikli komunisté, důsledně se chovající státotvorně, a to nejen v tomto případě. Ale hlavně: trvanlivost voličské základny KSČM je výsledkem dlouhodobé politiky „tradičních“ stran, jež v době, kdy byly u moci, nedokázaly uspokojivě řešit potřeby sociálně slabých vrstev obyvatelstva a dodávaly tak věrohodnost komunistické kritice poměrů ve státě.

Opozice s úlisnou tváří propaguje tzv. slovenský model vládnutí, umožňující nahrazení Andreje Babiše v čele vlády jiným představitelem hnutí ANO 2011. Obviněný má resignovat, podrobit se trestnímu řízení a v případě zproštění obžaloby se vrátit. To je čistá lest vlka z pohádky o Červené Karkulce. Šiřitelé této zdánlivě ušlechtilé varianty řešení buď nevědí nebo před veřejností zatajují (nevím, která z variant platí, obě jsou trapné), že trestní řízení soudní v tomto případě přesáhne hranice tohoto volebního období. Ve skutečnosti chtějí Andreje Babiše vytěsnit jednou pro vždy, zbavit se jej stejně, jako se kdysi zbavili Víta Bárty.

Někteří mluvkové občas připomínají, že Andrej Babiš je „estébák“, ač výsledky dvou volebních období ukazují, že voliče toto podezření nedojímá. Podstatné je, že se dopouštějí svévolného nakládání s pojmy a uvádějí v omyl lidi bez paměti. „Estébáci“ byli důstojníci neuniformovaných politických složek Sboru národní bezpečnosti, tzv. Státní bezpečnosti, z nichž mnozí se skutečně dopouštěli nezákonností. Ti žijí v anonymitě, nikdo je neznepokojuje, pokusy volat je k odpovědnosti za jednání v totalitním režimu jsou velmi vzácné, téměř žádné. Mají slušné důchody, někteří i výsluhu. V době, kdy byli u moci, nabalili na sebe několik desítek tisíc tajných spolupracovníků, o jejichž individuálním podílu na hromadění informací o spoluobčanech se většinou nic neví. Mezi škodlivostí skutečných „estébáků“ a jejich tajných spolupracovníků je propastný rozdíl. Zatímco skutečným škůdcům se dobře daří, tajní spolupracovníci jsou demagogy dehonestováni na principu kolektivní viny.

Hlavním cílem opozičních akcí je vytlačení Andreje Babiše z politického života jednou pro vždy. Je to pochopitelné: je to výrazná osobnost s velkým vlivem na masy. Volební úspěch ANO 2011 je z velké části výsledem jeho charismatického působení na voliče. Jeho odchod do ústraní by byl pro hnutí katastrofou. Na druhé straně Andrej Babiš si je jistě vědom svého osobního vlivu na volební úspěch svého hnutí a není ochoten nechat se připravit o plody svého úsilí. Tím ovšem bere na svá bedra kříž trojího souběžného zatížení: povinnostmi předsedy vlády a hnutí ANO 2011 a útrapami účastníka trestního řízení. Nejsem si jist, zda správně odhadl své síly, popř. zda si vůbec uvědomuje, co ho čeká. Alena Vitásková podstoupila námahu souběžného výkonu funkce předsedkyně ERÚ a trestně stíhané osoby a po pěti letech maximálního vypětí sil dospěla k zprošťujícímu rozsudku. Její funkce ovšem nebyla tak náročná jako Babišova, nicméně stěžuje si na zdravotní následky tohoto martyria. Postavení Andreje Babiše bude namáhavější než její. Ale to je jeho osobní volba a nikdo z nás za něj kříž neponese.

V této souvislosti opozice tvrdí, že trestní stíhání Andreje Babiše bude zátěží pro vládu. Mají pravdu potud, pokud mají v úmyslu nadále si léčit bolístku neúspěšnosti ve volbách vyvoláváním stále dalších, zhola kontraproduktivních skandálů. Pokud by její představitelé ctili presumpci neviny a pojali trestní stíhání Andreje Babiše jako jeho soukromou nepříjemnost, kterou si musí nějak vyřídit, nikoli však na úkor práce ve vládě, jeho stíhání by sice bylo nepříjemné, ale nebylo by pro vládu velkou zátěží.

Opoziční politici samozřejmě nedbají presumpce neviny a snaží se Andreje Babiše vytlačit z konkurence za každou cenu. Jejich námitka, že v čele vlády nemá stát nepravomocně odsouzená osoba, zní rozumně. Platila by v plném rozsahu, kdybychom žili ve státě, v němž nedochází k zneužívání trestního řízení k ovlivňování politického vývoje, a v němž se může dostat za mříže i zcela nevinný člověk. Tento stav českého trestního řízení nevznikl za vlády Andreje Babiše. Odpovědnost za něj nesou „tradiční strany“, které umožnily jeho vznik chybnou trestní politikou. Nyní pokrytecky žádají, aby důsledky jejich hříchů padly na hlavu Andreje Babiše. Odstrašující je příklad Víta Bárty, který chtěl být slušný, odešel z vlády, aby ji nezatěžoval svými problémy a bez ohledu na zprošťující rozsudek vypadl z kola. Odstrašující je příklad bývalého policejního prezidenta Petra Lessyho, účelově kriminalizovaného, jenž se sice domohl zproštění obžaloby a byl morálně částečně odškodněn vysláním do funkce policejního přidělence v Bratislavě, ale dále již pro něj není v bezpečnostních sborech místo. Odstrašující je výše zmíněný případ Aleny Vitáskové, která sice vydržela v úřadě do konce mandátu a byla pravomocně zproštěna obžaloby, od prezidenta dostala jako šidítko státní vyznamenání, ale o využití její energie a zkušeností ve prospěch státu není zájem. Totéž by patrně postihlo Andreje Babiše, pokud by uposlechl ušlechtilých rad vlků, převlečených tentokrát za opoziční politiky. O obsazení jím uvolněného prostoru by se okamžitě pokusili političtí pidižvíci.

20 komentářů :

 1. Je zde ovšem možnost vyloučit případ Andreje Babiše ml. do samostatného řízení a stíhat jej jako uprchlého. - ako môžu za toto stíhať cudzieho štátneho príslušníka ? nie je predsa občanom Česka !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trestný čin spáchaný na našem území se stíhá zde. ZJ

   Smazat
  2. 23:44 záleží na vydávající zemi,zda je v mezinárodní smlouvě položka o vzájemném vydávání. Neznám ji, též nevím, jestli nehraje roli původní národnost (není Čech je Slovák). U Bakaly je to jednodušší.

   Smazat
 2. nálepkovat toho, či onoho lze do nekonečna. je třeba si ale uvědomit, že pozice, do které se sami vmanévrovali pitomci z "demokratické opozice" je ubíjející cesta k zatracení. o to prudší budou útoky ze strany sionistické pražské kavárny Serešových neziskovek i tlupy obřezaných z ulice. Bude to jako přes kopírák podobné řádění jewrejů v Moskvě kolem Navalného.
  měli bychom se na to připravit a zatočit s nimi jednou provždy.
  připravte se na řádění, které můře vyvrcholit i řízenou sebevraždou nějakého psychopata. podívejte se co si dovolí k Trampovi v ČRO nebo v TV. ti se před ničím nezastaví!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevolnická lumpenproletářská lůza si dokoulela žvanila Miloše na hrad a opičáka Bureše do vlády, jako hovnivál svou hladovou, smrdutou avšak prázdnou a prolhanou estébáckou kuličku. ANO, bude ještě hůř!

   Smazat
 3. Je vidět,že pan Jemelik velmi dobře ví jak to u nás chodi,ma zkušenosti s tím co se zde těch 29 let děje.Proto je také ve svém článku spíše pesimistický naladěný,vi že cesta do normální slušné společnosti je trnita a téměř nemožná.

  OdpovědětSmazat
 4. Politici přímo počítají s tím,

  že si občané něco pamatují (paměť davu) + - 14 dnů.

  A závisláci, sledující denně lžibednu ČT tuplem !
  Osobně jsem přesvědčen o tom, že blbějšími voliči se může pochlubit akorát sousední Německo.

  OdpovědětSmazat
 5. Pětileté výsledky barevné revoluce..
  http://svobodnenoviny.eu/pet-let-od-euromajdanu-jak-prospela-zapadem-podporovana-barevna-revoluce-obycejnym-ukrajincum/

  OdpovědětSmazat
 6. Pan Jemelík, opět perfektní článek, děkuji.

  OdpovědětSmazat
 7. čekal jsem, kdy s tím začnou. na PL až je první vlaštovka, která najednou dělí nás všechny na nadlidi a podlidi.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Jaroslav-Plesl-vystupuje-Pravda-o-Seznamu-a-jeho-majiteli-I-o-Slonkove-Babisovi-a-tyjatru-poslednich-dni-560906
  najednou ti naši čtyřnozí vobřezaní národní hosté za nic nemohou, byla to s Babišem ml. jen fraška, všichni jsme bratři atd.
  on ten Lukačovič vlastně za nic nemůže, on mu Šídlo se Slonkovou řídí za zády a nic mu neřekne, apod.
  to, že hanobí Český národ, že urážejí představitele státu, ať jsou jacíkoliv, to nikomu z našich čtyřnohých vobřezaných národních hostů nevadí.
  myslí, že je čas je poslat všechny domů.

  OdpovědětSmazat
 8. Celé je to taškařice hrubého zrna. Prezidenta líčí jak zemského škůdce, který, nyní "dostal" Babiše pod sebe a to jenom proto, že jim to nebaští. Podle této logiky má lidovce "pod sebou" sudetoněmecký landsmanšaft a zbytek Merkelová, USA a pod..

  OdpovědětSmazat
 9. Pan Babiš ukradl volební program SPD a proto má úspěch pokud u toho zůstane má hlasy jisté.

  OdpovědětSmazat
 10. Smutné je, jak je naše republika (občané) názorově rozdělena. Je to téměř 50 : 50. Samozřejmě reportáž nebyla objektivní, byly tam pokládány sugestivní otázky, někdo jim musel dát kontakt, adresu, načasování také směřovalo k určitému cíli. Ale nebýt podivného chování AB, asi by nebyl důvod, aby k podivnému chování přistoupili i ti novináři. Neprospělo by situaci jiné chování AB, pokud by spíše naléhal na policejní orgán ve smyslu, aby rychle konali, všechny rychle vyslechli, pomohl jim v kontaktu se svým synem, aby jeho zdravotní stav mohl prověřit český znalec a dát podklad polici, zda vůbec v době, kdy měl mít údajně něco s Č. hnízdem, byl zdravotně v pořádku něco takového realizovat (anebo nemohl, protože si vůbec neuvědomoval, co dělá, co podepisuje atd.)? Verzi o cestě na Krym atd. si totiž lze vysvětlit i tím, že AB neměl čisté svědomí, proto syna "uklidil" mimo S. prostor, nepochybně musel mít jistotu, že tam se jeho synovi nic nestane, což si lze zase vyložit tím, že musel mít v tomto směru nějaké informace a ujištění (od koho asi) atd. Prostě je tam řada pochybností, divností, a na těchto zvláštnostech nic neubírají ani ti novináři či pokřikující náměstí. Pokud by AB postupoval slušně a s vědomím člověka s čistým svědomím, tak by naopak chtěl, aby celá věc se co nejrychleji uzavřela. K tomu by mohlo dojít buď tak, že policie by měla všechny podklady a sama by dospěla k závěru, že tr. čin spáchán nebyl, nebo by věc byla předložena zástupcem soudu a soud by rozhodl (třeba by AB zprostil). Cesta AB do Švýcarska, následné vyjádření jeho první manželky, že její syn není schopen vypovídat před policií atd., jen mohou utvrzovat některé občany v pochybnostech o tomto případu.

  OdpovědětSmazat
 11. Ad 10:40 prosím,zamyslete se jaký je rozdíl mezi záminkou a přičínou.

  OdpovědětSmazat
 12. Ve volbách poražené strany se nemohou smířit se svou porážkou proto hledají snaživě cesty k puči! Ale na tom není nic nelogického. Jde přece o partaje ve službách kapitálu a tedy kapitálem kojené. A co udělá správný hospodář, když zjistí, že utrácí za neduživé zvířátko, přestane kojit! A tak neduživé partaje jsou najednou podfinancované, korupné se nehrne jako dříve! A jak z té šlamastyky ven, nechce- li partaj v šlamastyce (to neznamená to co si myslíte, ale skoro) se topit, ale také nechce z kola ven ? A tak si musí partaje konfabulovat kauzy, obvinění, fantasmagorovat o druhých, úspěšnějších, ale také o sobě! I vám se jistě zdá to sebezbožnění titulem "demokratický blok" pro společenství loutek a maňásků v rukách diktatury kapitálu také legrační? O to hloupější jsou pak jejich výmysly o těch ve volbách vítězících. Však si všimněte těch sladkokyselých obličejů oponentů pravdy, práva a spravedlnosti za řečnickým pultíkem ve zdech nářků české žvanírny! Jak se ta ústa křiví nejen křiváckými slovy, hořkostí "rohořčeným" vyslovením lží a nehorázností, jen se podívejte na Kalouse, Pospíšilka, Stakňoura, Bartopiplátka..., jen ten "profesor" (titulem, ne rozumem) Zfiala, udržuje si masku mluvícího robota.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zkuste se držet tématu. Obvinění AB. Bylo nebo nebylo účelové? Jsou k tomu nějaké důkazy? Sám AB v pátek netvrdil, že by nedůvěřoval policii, zástupcům. Dále jsou zde ty okolnosti týkající se také AB jun., jeho doprovod, lékařka pak pracující pro AB atd. Spatřujete v tom nějaké nestandardní chování, zvláštnosti. I prof. Cyril H. z toho Ústavu, který je snad respektovanou osobou, hovořil, e jsou tam určité pochybnosti, byť se vyjadřoval korektně. Já Mirky K. a spol. také nemusí, ale odhlédněme od toho a povívejme se na jen tu věc samou, bez novinářů, jen na její průběh, už jen na ty okolnosti, které sám tvrdil AB.

   Smazat
  2. Ad 11.20 Jakého tématu? Kauza Čapí hnízdo se týká událostí asi 7 roků starých, omílá se rok a půl či déle a kde je jaký výsledek. A kdo věří nakonec politickým soudům u nás? Nevěřili jsme jim za socíku, proč dnes? Nestandardní chování vidím především na opozici, "tvůrcích" kauzy té či oné, také pro jejich účelovost, načasování, nasměrování a pro jejich omílání, oživování podle potřeby. Prostě jak si z těch "kauz" udělala opozice obchod "za účelem zisku". A navíc nestandardní chování pak vidím v mediálním zneužívání - byl byste pro, aby v případě, že se udání neprokáží, aby byly partaje, které to šíří zrušeny, jako vlastizrádné - dopustily se zločinu nejen na obviněných, ale na všech občanech ČR zavádějícími informace a lživým a tedy negativním ovlivňováním jejich úsudku. Pokud se udání neprokáží, jaké tresty by měly postihnout vůdce této vlastizrady, nebo je u nás falešné obviňování druhých za účelem osobního profitu beztrestné? Tady nejde o nějaké morálně pochybné jednání opozice, ale tady jde o záměr poškodit stát a jeho občany! Byl byste i pro, aby byly zastaveny na trvalo media za šíření lživých zpráv, pokud se ukáží nepravdivými? Já ano.
   Vím, namítnete, kde vzít a nekrást nestranný soud, nezkorumpované soudce a zrovna v takové kauze!

   Smazat
  3. Ad 12:03.
   Pan profesor je psyachiatr, je to odborník na slovo vzaty a jako všichni psychitři je značně osobně poznamenán svojí profesí. Věřím, že byl pan Babiš ml, zbaven licence profesionálního pilota pro psychické problémy - kdo by takové povolání jinak vzdal??? Nemám pochybnosti, že útoky na Babiše mladšího jsou proto podpásové, od medializátorů zcela morálně nepřijatelné. Mohu se domnívat, že i Babiš sen. se dopustil etického prohřešku, když využil mezery v předpisech a pro možnost čerpání dotace s EU fondů (jinak zcela u nás vyhazované z oken třeba stavbami silnic od nikud nikam!) nechal členy rodiny založit firmu v takové sestavě a podobě, aby předpisy splnila.

   Smazat
 13. Ad 10:40 Ale tu kauzu přece neudržuje při životě BABIŠ, ale protidemokratický blok české žvanírny! Čím by jinak žil a čím by jinak sloužil kapitálu v boji proti občanům. Jak by si pak mohla opozice vysloužit ty úplatky kapitálu! Takže jen a jen o to jde při výrobě a omílání kauz a při jejich udržování v oběhu! Ostatně přece to, co se konfabuluje o Babišovi běží v realitě a bez povšimnutí v desítkách kauz kapitálu - rozkradlo se celkem majetku za 7 bilionů Kč (těch údajných 50 milionů Babišových, nakonec i vrácených, co je to, jedna bzdina!) a je ticho po pěšině - jak to, že to ty opoziční partaje nezajímá, kde je tak obří majetek státu a občanů, kam zmizel a proč ho opozice udržuje v nevratném stavu a dále tlačí na to, aby se rozkrádačky posvětily!!! A hlavně pokračovaly!!!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.