Reklama

čtvrtek 29. listopadu 2018

V poľských táboroch zahynulo 50 000 Červenoarmejcov, Ukrajincov, Bielorusov, Rusov a Rusínov: Ako to bolo naozaj so sovietskym obsadzovaním Poľska v roku 1939

Miroslav Pomajdík
29. 11. 2018   casopis.vzdor
Poliaci radi hovoria o zločinoch Sovietov na ich národe, no čo sa týka poľských zločinov za vlády Piłsudského v rokoch 1918-1939 , o tom zdarne mlčia a svet o nich prakticky nič nevie. Tak isto panuje obecný názor, že Sovieti si rozdelili spoločne s nacistami Poľsko. Na rozdiel od Nemecka, ktoré obsadilo poľské územia, na ktoré nemali žiaden nárok, Sovieti si zobrali späť iba tie územia, ktoré Poliaci okupovali a násilne si ich po 1.svetovej vojne privlastnili. Išlo o etnické územia Bieloruska, Ukrajiny a Litvy, ktorých príslušnosť k ZSSR potvrdili aj Dohodové mocnosti na mierových konferenciách tzv. Curzonovou línou v roku 1920. 
Tu však Poliaci nerešpektovali a násilne ich vojensky obsadili a okupovali až do roku 1939, kedy ich pričlenil ZSSR opäť k svojmu územiu. Nehovorí sa tiež o obetiach z radov zajatých príslušníkov Červenej armády, ktorí boli v rokoch 1919 až 1921 počas vojny medzi Poľskom a ZSSR internovaní v desiatkach poľských zajateckých táboroch. Poliaci zajali približne 150-tisíc červenoarmejcov a ďalších približne 50-tisíc civilistov, ruských bielogvardejcov a členov nacionalistických ukrajinských a bieloruských hnutí. Najznámejšími tábormi, kde zomrelo až 30 000 zajatcov boli Strzalkowo a Tuchola. Vďaka otrasným podmienkam, ktoré panovali v týchto táboroch, zomrelo na hlad, zimu, choroby a pri popravách za 3 roky existencie táborov, približne 50 000 tisíc Rusov, Ukrajincov, Bielorusov a Rusínov. ( z toho bolo 40 000 príslušníkov Červenej armády a 10 000 civilistov, bielogvardejcov a členov nacionalistických hnutí). Takže prakticky môžeme hovoriť, že to boli tiež koncentračné tábory, kde dochádzalo k masovým úmrtiam väzňov.

Poľsko a jeho agresívna politika

Po 1. svetovej vojne získalo Poľsko nezávislosť a na jeho čelo sa postavil diktátor Piłsudski. Piłsudského politika bola silne imperialistická a nacionalistická. Vyznačovala sa netolerantným postupom, kedy Piłsudski nechcel ani len počuť o právach Rusínov, Bielorusov, Ukrajincov… Piłsudski sa nechal počuť, že: „Poľsko je vlastne bez hraníc, a všetko, čo môže získať na západe, bude darom koalície, lebo tam vlastným silám nevďačíme za nič. Naproti tomu za zisky na východe budeme vďačiť výlučne sebe, našim vlastným vojenským silám.“

Tak postupovala aj poľská reprezentácia, ktorá sa pri určovaní západnej hranice Poľska plne spoľahla na Dohodu, no pri konštituovaní východných hraníc, ktoré Poliaci vytvárali vojnou, boli na odporúčania Dohody hluchí. Poliaci začali od konca roku 1918 postupne obsadzovať západnú Ukrajinu, západné Bielorusko a veľkú časť Litvy. Poliaci dokonca obsadili aj dnešné hlavné mestá týchto republík- Kyjev, Vilnius a Minsk. Poľsko neakceptovalo Dohodu vytýčenú hranicu a 25. apríla začali Poliaci novú ofenzívu a 7. mája dobyli Kyjev. Červená armáda podnikla protiútok a postupne vytlačila poľské jednotky z Bieloruska a západnej Ukrajiny a oslobodila mestá Vilnius, Minsk, Kyjev. Červená armáda vytvorila na odrazenie Poliakov dva armádne zbory- Juhozápadný, ktorý viedol Jegorov so Stalinom a Západný, ktorý viedol Tuchačevský. Juhozápadný armádny zbor mal za úlohu vytlačiť Petruľové jednotky z Ukrajiny a Západný armádny zbor udrel priamo na Poliakov. Červená armáda sa zastavila asi 40 km pred Varšavou. Poľsko podpísalo s boľševickou mocou zmluvu o prímerí na základe hraničnej čiary, ktorú navrhla Najvyššia rada Dohodových mocností dňa 8.decembra 1919. Lordom Curzonom, ministrom zahraničných vecí Veľkej Británie bola podľa etnického kľúča vymedzená hranica medzi Poľskom a ZSSR, ktorá vošla do dejín pod názvom Curzonová línia. Po vytlačení Červenej armády z Poľska, Poliaci nerešpektovali Curzonovú líniu a znova obsadili oblasti, na ktoré nemali podľa zmluvy nárok a držali ich až do roku 1939.

Poliaci na dobytých územiach praktizovali asimilačnú politiku, ktorej padli za obeť tisíce ľudí. Popravy, perzekúcia, lynčovanie a vypaľovanie nepoľských dedín, tým všetkým prešlo rusínske, ukrajinské, bieloruské obyvateľstvo, čo sa potom stretlo s krvavou odvetou zo strany ukrajinských banderovcov. Curzonová línia je často zamlčovaný fakt, ktorý hrá podstatnú rolu aj v ďalších sovietsko-poľských vzťahoch a ešte sa k nej vrátime. Je dôležité povedať, že v Poľsku od roku 1918 do jeho okupácie nacistami v roku 1939 vládol diktátorský režim, ktorého víziou bolo aj zničenie Československa a jeho rozdelenie medzi Poľskom a Maďarskom. Poľské a maďarské vzťahy s diktátorským Hortyho režimom boli vrúcne a Poľsko plne vždy podporovalo maďarské snahy začleniť Slovensko pod Maďarov a snívalo o spoločných poľsko-maďarských hraniciach, čo sa im aj neskôr splnilo, keď sa rozdeľovalo Československo. V roku 1934 podpísalo Poľsko, ako prvá európska krajina s nacistickým režimom Pakt o neútočení. Nacisti neskôr svojho spojenca Poľsko obdarili počas Mníchovskej zmluvy časťami územia Československa. Dostali celé Tešínsko a ďalšie územia na Slovensku v oblasti Spiša a Oravy. Nacistickí pohlavári boli pozývaní do Poľska pri rôznych podujatiach. Poľsko a Nemecko bolo až do roku 1939 veľkými spojencami.ZSSR deklaroval snahu brániť Poľsko proti nemeckému útoku, kedy Sovieti navrhli vyslať Červenú armádu na východ Poľska, kde by sa postavila Nemecku. Poliaci odmietli s tým, že oni nikdy nedovolia, aby Sovieti prenikli na ich územie a keď to ZSSR spraví, tak budú proti ich armáde bojovať.

ZSSR a jeho postup do Poľska

Pri rozdeľovaní Poľska, ktoré sa uskutočnilo medzi Nemeckom a ZSSR v roku 1939, podľa tzv. paktu Ribentrop- Molotov, si ZSSR nárokoval len na tú oblasť, ktorú mu garantovali ešte dohodové mocnosti, tzv. Curzonová línia, ktorej sme sa venovali vyššie v texte. Tiež si musíme uvedomiť fakt, že ZSSR vstúpilo do vtedajšieho Poľska až 17. septembra, kedy už prakticky poľský odpor voči Nemecku skončil, čo vyhlásila poľská vláda a ZSSR tak nijak vojensky nedopomohol k porážke Poľska a bola tu tiež hrozba, že nacisti sa nezastavia pri dohodnutej hranici a obsadia celé územia vtedajšieho Poľska. ZSSR však zabral len tie územia, ktoré im ešte prisľúbili Dohodové mocnosti po 1.sv. vojne a boli vyčlenené na základe etnického kľúča tzv. Curzonovou línou, ktorú Poliaci neakceptovali a prakticky tieto územia okupovali 20 rokov. ZSSR si nezobrali nič najviac a rešpektovali Curzonovu líniu a obsadili len toto územie, ktoré im priklepla Dohoda pred 20timi rokmi. Prečo Spojenci po obsadení časti Poľska v roku 1939 Červenou armádou nevyhlásili vojnu aj ZSSR, tak ako to spravili voči Nemecku? Lebo Spojenci vedeli, že toto “spojenectvo“ ZSSR a Nemecka je len dočasné a že ZSSR robí všetko preto, aby oddialil vojnu s Nemeckom a získal tak čas na prípravu. Hovorí sa o Katyni, no nič sa už nehovorí o osudoch tisícov poľských vojakov, ktorí sa vzdali, alebo boli zajatí Červenou armádou v roku 1939. Z týchto poľských zajatcov bolo v roku 1941 sformované poľské vojsko o sile 96 000 mužov, z ktorých bolo 74 000 presunutých na Blízky východ k britskej armáde, kde po jej boku neskôr oslobodzovali južnú a západnú Európu. Z ostatných Poliakov, ktorí ostali v ZSSR sa sformovala 1. poľská poľná armáda s 5 divíziami o sile asi 107 000 mužov. Pri oslobodzovaní Poľska, poľské vojsko sformované Sovietmi malo až 400 000 mužov v 14 divíziách. Pripomeňme, že pri oslobodzovaní Poľska padlo asi 600 000 sovietskych vojakov.Po 2.svetovej vojne tieto nároky potvrdili všetky spojenecké krajiny a definitívne hranice ZSSR boli totožné s Curzonovou líniou. Poľsko dostalo ako kompenzáciu územia na západe.

Miroslav Pomajdík je podpredseda Vzdoru-strany práce

Zdroje- Andráš, Matej, Severné hranice Slovenska, Kubko Goral, Bratislava 2007

Jelínek, Petr, Zahranično- politické vzťahy Československa a Poľska 1918- 1924, vydala Matica Slezská, Opava 2009

Lapitka, Marián, Tuchačevskij- Červený Napoleon, Historická Revue, 7/2001, ročník XII65 komentářů :

 1. 29. listopadu 2018 21:52

  Děkuji za článek !

  Politika Pilsudského nebyla jen imperialistická a nacionalistická, ale přímo nacistická !!!
  Velkopanskost a nabubřelost Poláků je historicky doložená !

  Pro ovládnutí cizího území byli schopni se spojit i s Hitlerem ( viz. Těšínsko).

  Pro ovládnutí Trojmoří jsou schopni se spojit i s americkým imperialismem ! Jejich nenávist k Rusku a ostatním Slovanům je nanejvýš odporná. Je to ostuda slovansých národů, podobně jako ustašovští Chorvaté !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Skvělý článek a pravdivý. Naprosto souhlasím i s komentářem 21:52. Poláci jsou ti, kteří by se mněli stydět. Nemluvím o hrdinech kteří padli na západní i východní frontě. Ti si zasluží naši úctu.

   Smazat
  2. Okolo 1620 napadli polaci Rusko a dobyli Moskvu. Neporadilo se jim najit cara a rusove je vyhnali..NEBYLO TO NAOPAK ASI NIKDY.

   Smazat
  3. 22:12: Článek asi pravdivý. Jaké bylo počínání Poláků na východě na tzv. polských Kresach, nevím - zřejmě líčení autora o chování Poláků je pravdivé. Stejně tak nemám potvrzeno z jiných zdrojů počty obětí z ruských zajatců a špatné zacházení s ruskými, tedy přesněji sovětskými zajatci. Řekněme, že asi autor to líčí pravdivě. V tomto místě zamyslení - jestli Katyň nebyl ruskou, řekněme Stalinovou mstou za ty sovětské zajatce.
   Co ale vím, to bohužel s Těšínskem jste vedle. Před stolety na sporném území zcela jiná etnická skladba. Sporné území se nachází ve dvou okresech - Karvina a Frýdek. Poslední sčitání lidu zde 600 tisíc lidí, z toho Poláků pouze 40 tisíc. Před sto lety téměř opačná situace. Na přelomu 19-tého a 20-tého století, byly dědiny, kde nebyli vůbec žádní Češi, např. Stonava. Ještě v 1927 roku bylo při sčitání lidu ve sporném území 270 tisíc Poláků. Odkud se zde Poláci vzali. Nikoliv pouze z Galicie /Halič/, odkud proudili na Ostravsko a Karvinsko za prací. Většinou to byli staroúsedlící, Poláci, kteří se pod Českou Korunu dostali ve 14 století, když se polský král Kazimír Veliký zřekl tzv. Těšínského Slezska ve prospěch českého království. Byli to tedy Poláci celá ta staletí, kteří obývalí sporné území, které zažilo teprve národní přesuny po objevení se na Ostravsku a Karvinsku uhlí - přišli Němci, kteří zakládali průmysl - hutě a šachty a stali se vlastníky těchto podniků. Za Rakousko-Uherska přišli také v malém množství Češi, kteří s Němci obsazovali posty na železnici, pošty. Původní domorodci na sporném území to byli pořad Poláci. V roce 1919 v lednovém střetnutí Československo-Polsko se de facto jednalo o to, co mělo cenu - o šachty a třineckou huť a bohuminsko-žilinskou kolej. Československo provedlo na Polsko zdařilý útok, maje 5-násobou převahu /na straně Československa dokonce polní děla/. Fronta se ustálila u polského Skoczova. O sporném území rozhodl nakonec kongres velvyslanců v begickém lázeňském městě Spa až v roce 1921 ve prospěch Československa, které dostalo třineckou huť, kolej i karvinské šachty.
   Pokračování níže.

   Smazat
  4. Pokračování 3:51:
   Poslední věty:_Dnes by Polsko muselo postrádat rozum, kdyby si nárokovalo sporné území zpět, ale v době národnostních taškařic, které jsou typické pro svobodu kapitalismu, je to docela možné. Pišíci tyto řádky by si tohle nepřal. V roce 1921, ale toto území mělo připadnout Polsku - protože nové státy vznikaly na národnostním Wislonském principu /mimochodem prý rozdělení Evropy na státečky Američané potřebovali ze zcela jiného než šlechetnéhho důvodu a Wilson to byl ten prezident, který z národní americké banky udělal stvrzujícím podpisem soukromou banku FED, která jak se zdá je přičinou světového neštěstí/. Holt, národnost si člověk může vybrat. Po roce 1921 došlo na sporném území, jak to bývá na dobytých územích pravidlem k národnostní asimilaci a řada původních Poláků se stala Čechy, poslali děti do české školy. Zcela běžná je na tomto území tato situace: dědečkové v polské škole, jejich děti již v české, vnuci mluví spisovnou čestinou, dědečkové polským zdejším nářečím, které někteří neznalci označili za jazyk nikoho a nazvali ji ponašymštinou. Toto uzemí mi případá zcela podobné jako Alsatz und Lotringen ve Francii /odsud pocházel Albert Schweitzer, němec, původně kněz, který posleze vystudoval medicínu a stal se lékařem v Lambarene/. Pokud si myslíte, že zde plácám páte přes deváté - podivejte se na jména na hřbitovních pomnících. Nebudu s nikým diskutovat. Jen Vám ještě řeknu, že samozřejmě se najdou mezi Čechy lidé, kteří budou různě natahovat fakta a mlžit a dokonce si řeknou, že jsou historici amatéři. Mohl bych tu zacitovat i nějaké jméno, ale raději toho nechám. Jinak ale ještě zcela na závěr. Osobně si myslím, že zdejší Poláci měli štěstí, že se nedostali pod pilsudské Polsko, které bylo národnostně asi opravdu netolerantní /v roce 1939 obsadili Poláci úřednická místa, pozavírali české školy, české úředníky a učitelé /nevím jestli všechny/ odsunuli do Protektorátu/. Během druhé světové války mnozí zdejší Poláci vzali Volksliste a narukovali do Wehrmachtu.
   Polští vlastenci zčásti byli odsunuti do Reichu na nucenou praci, nebo v případě zásahu partyzánů s obětmi v řadách německých ozbrojených sil, byli střílení třeba i v bramborách poblíž domu. Československo bylo před 2. světovou válkou národnostně tolerantním státem, což Polsko nebylo. A obecná rada pro ty, kterým jsem rozproudil krev a kteří budou mé sdělení pokládat za nepravdivé. Víte obecně od koho se dočkáte o sobě pravdy? Od nepřítele. Chopte se proto, když chcete pravdivé informace polských zdrojů o Těšínském Slezsku. O Katyni část historiků a to dokonce i těch neruských tvrdí, že jej na svědomí mají Němci.

   Smazat
  5. 22:12: Musím se Vám ještě omluvit. Váš komentář jsem přečetl nedbale, tak to co jsem napsal o Těšinsku, i když to je pravda, za kterou si stojím, vlastně nemuselo být napsáno. Moje jsou oba ty dlouhatanské komentáře - 3:51 a 3:57. V roce 1939 samozřejmě Poláci Těšínsko obsazovat neměli. Jen možná na obhajobu dnešního Polska, všichni nejsou takoví jak je jejich současná vladní garnitura. Na youtube vystupují přivrženci tzv. Národního Polska, kteří si přejí z Rusy dobré vztahy a vyzdvihují třeba to co pro ně udělal car Alexander, od kterého mají univerzitu ve Varšavě. Obě povstání v 19. století byla protiruská a byla zosnována Brity, se kterými máme i my špatné zkušenosti - stejně tak s Francouzy. A co naše dnešní vláda říká na ty bývalé spojence a ještě k tomu na nynější Němce - u těch posledních třeba v otázce Sudet?

   Smazat
  6. Dobrý den,
   ten článek je velice užitečný, ale některé části vašeho komentáře nemohu přijmout. Samozřejmě že na Těšínsku dodnes žije mnoho Poláků, ale mluvit o 18 - 189. stol o Polácích jako dominujícím etniku je myslím nesprávné. Svědčí o tom mimo jiné Bezručova báseň 70.000. Stejně tak o původním obyvatelstvu beskydských vesnic - např Hrčava, se nedá jednoznačně mluvit jako o Polácích. Jsou to Gorale, kteří jsou etnicky (kulturně) spojeni spíše s Rusíny, Lemky a Bojky.
   Druhý důvod proč bylo nezbytné, logické a domnívám se že i spravedlivé udržet Těšínsko v rámci ČR byla páteřní železnice.

   Smazat
  7. 8:49: Napsal jste to slušně, slušně odpovím. Myslím si, že skutečně celá tato století - od 14-tého po 20-té Poláci byli na sporném území dominujícím etnikem. Znám jen fragment Bezručovy básně kde stojí 1OO tisíc nas poněmčili, 100 tisíc nás popolštili. Otázka zní: nespletl se Bezruč? Na Vaši otázku Hrčava - neodpovím, protože nevím, Lemci a Bojkové slyším poprve. Jinak, pokud hledáte pravdu a kdo hledá ten nachází /Nový zákon, Kristus/ obraťte se na nepřátelské zdroje, rozumějte obecně - opoziční zdroje, čili chopte se polské literatury na toto téma. Když zůstanete u českých historiků amatérů, jako je třeba pan Majer, moc nepochodíte. Páteřní železnice? Majetek nikdy není rozhodující. Jak říká lidové rčení: když se nejedná o život, jedná se o... Řeknete asi když není majetek, není život. Takhle bohužel uvažuje většina lidí.

   Smazat
  8. 9:59 - Petr Bezruč se určitě nemýlil !!
   Na Těšínsku nebyla převaha Poláků, ale byli to tzv. Šlonzáci, kteří mluvili nářečím, ale k polské národnosti se nehlásili !
   Celé Slezsko, včetně Horního Slezska a Těšínska, bylo v minulosti součástí Českého království. Rakousko-Uhersko prohrálo s Prusy a po I.sv. válce se "mocnosti jaksi záhadně" dohodly na rozdělení původně českého a rakouského území. Co myslíte, že je dnešní Wroclaw ? No nic jiného, než odjakživa česká Vratislav, atd. atd.

   Smazat
  9. Ad 3:51, 3:57, 4:30 - bezvadné komentáře! Stejná krevní skupina, dík!

   Smazat
  10. 15:36
   Obdivovat Hitlera a německý protektorát, to chce už opravdu silný žaludek i u psychopata, jako jste vy !!

   Smazat
  11. 3:57
   Krystlíku, Masaryk s Mandelem Housem sice vyjednali právo čechoslováků na samostatnost, tu ale narýsovali v historických hranicích a jako státoprávní princip si zvolili princip historický, vyjma jiného podle Karlových sňatků (Anna Svídnická).
   Polacy si s seou do Paříže vzali kartografa (neměli pro něj ani na hotel), který ty západní hranice zakreslil podle stavu z roku 1792, nebo taknějak, neměl žádný skutečný vzor (oproti našim mnohem drzeji, jako vždycky).

   Smazat
  12. 17:00 Rudocancy! Dá se dnes prohlásit při zpětném pohledu, že WWII. prohrála Naše rasa jako celek, ne jen nějací Němci! Slované by sice bývali byli z velké části odsunuti za Ural, ale tím by toto území osídlili naší rasou a zachránili ho tak pro nás! Nyní připadne rase žluté, bohužel. Tak jako celý zbytek Ruska a ten ocásek na konci Asie zvaný Evropa zase rasám tmavým. Páč dějiny píší jen rasy rozpínavé a ostatní - ty zdegenerované a změkčilé z ní bývají odejity. A to čeká nás, je to po porážce v roce 45 náš neodvratný osud. Stalinský systém na Východě jen dočasně zakonzervoval stav který tu máme dnes, který se ale i tak stal historicky neudržitelným. SSSR stál na straně vítězů, ale Rusové byli poraženi jako národ! - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Smazat
  13. 17:23 To byl skutečná gauner, tenhle plukovník House. Bolševickej puč v listopadu 1917 byla už jen německá třešinka na jeho dortu! O osudu Ruska rozhodla de facto již porada Mendela House s prezidentem Wilsonem v lednu 1917, noc po proběhlé poradě štábů Antanty v Petrohradě na které bylo rozhodnuto že pan admirál Kolčak vyřadí provedením námořní invaze konečně Osmanskou říši z války a pak se spustí definitivně vítězná ofenzíva proti Centrálním mocnostem současně na všech frontách! Co na té poradě v Bílém domě House Wilsonovi řekl? Zhruba toto:

   "Pokud vstoupíme do války jak po nás požadují v Londýně a Paříži, tak se ocitneme v táboře s antisemitským Ruskem! Nebudeme moci našim lidem v Londýně pomoci s jejich projektem na vytvoření státu v Palestině. Navíc Rusko se roztáhne nad kontinentem jako dominantní velmoc a spojí se s poraženým Německem do síly, které nebudeme moci čelit."

   To byla jasná slova! A tak byly ještě téže noci vydány příslušné pokyny k podpoře puče a nastolení vlády - fevralistů - https://www.youtube.com/watch?v=qotjIZnwHn0

   Po puči nastala demontáž Ruska a jeho Imperiální armády! Masoni vydali nesmyslné rozkazy o "demokracii" u vojska! Počátek to rozkladu a ztráty bojeschopnosti do té doby nezlomné síly! Pak už to šlo ráz na ráz - vnitřní rozvrat, vznik "ukrajinské" a jiných autonomií, poslední pokus velkého Eurazijce Kornilova (po matce Asiat) zachránit Vlast a pak onen puč, kdy prakticky zanikla státní moc, bylo vydáno Pobaltí, Finsko i Ukrajina a Kavkaz nepříteli! Pod chatrnou záminkou, že Bronstejn rozpoutá pomocí agitátorů revoluci v Německu! Nic nerozpoutal, ale pozdržel vojska ústředních mocností na východní frontě, čímž umožnil přesun asi milionu Amíků na tu západní a to rozhodlo válku! Tedy splnil své zadání. Zničit Rusko a Německo současně a nastolit v Evropě anglo-francouzskou hegemonii (samotné USA ještě tehdy takové ambice neměly). Lenin se Stalinem z toho radost neměli a přes rapallskou politiku Jeho Vysokoblahorodí soudruha Čičerina se pokoušeli to později napravit. Leč ani jejich úsilí se nezdařilo a jediným vítězem WWII. se nakonec přeci jen stal tenhle! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/g1xrrtgo.jpg


   Smazat
  14. Pro 3:51 a 3:57 - téma Těšínska nelze dostatečně rozebrat několika komentáři (byť delšími), navíc když píšete "nebudu s nikým diskutovat", což taky o něčem vypovídá. Dovolím si doporučit knihu autora Jiřího Bílka: Kyselá těšínská jablíčka, kde jsou dobře popsány čs.-polské konflikty i s ohledem na širší souvislosti. Na Těšínsku jsem se narodil a žiji a bohužel musím říci, že polský šovinismus navzdory zcela jiné době ještě úplně nevymizel a i dnes se najdou lidé s potřebou dělení na "my a oni". Umím se domluvit čistě polsky s Polákem, slovensky se Slovákem, zcela rozumím místnímu "po našimu"- byť právě s lidmi mluvícími touto "plantaninou" mám trochu problém - právě mezi nimi potkávám ty, co ještě ani dnes jakoby nevěděli, kam patří. Ale to je jen malý střípek z tohoto velmi rázovitého kraje Beskyd, které mám tak rád.

   Smazat
 2. Moc pěkný článek Poláci jsou pěkný hajzlíci největší zvěrstva 2 sv se děli na jejich území. Kdyby Rusové nevyhráli válku tak těmi komíny vyletěl celý jejich národ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O:14: Tomu Vašemu sdělení nerozumím. Pokud naražíte na Jedvabné, tak kdoví jestli to není umělý konstrukt s tím upálením Židů ve stodole Poláky. I kdyby tomu tak bylo, myslím si, že lidé jsou v každém národě podobní. Zvěrstva by nebyly výsadou pouze Poláků. Trochu přemýšlejte. Jinak je také ale pravda, že hodně Poláků za války Židům pomáhala, stejně jako třeba Holanďané a jiní. Dnesní pomatená doba - Nová magorská - vymýšlí různé věci:třeba náš stát osvobodili Emeričané, v Osvětimi žádný holokaust se nekonal a podobné věci. I když Poláci jsou takoví jací jsou a nyní je nepovažují zrovna za překypující moudrostí - téměř všichni Poláci - alespoň na yotube - jsou pravicoví, za druhé světové války zahynulo 6 milionů polských obyvatel - 3 miliony Židů a 3 miliony Poláků. Jen ještě krátce. Ten kdo si myslí, že ryze pravicový stát je schopen zajistit blahobyt obyvatelům, se obvykle rovněž obdivuje panu Hitlerovi, který dokázal zlikvidovat nezaměstnanost a zvednout platy.

   Smazat
  2. Ono to ani s tou Katyní není jak se všeobecně říká. V 90. letech jsem četl obsahlou stať od ruského historika, jak se za Jelcina falšovaly historické dokumenty, aby se zrádci Ruska zbavili přívrženců SSSR a zalíbili se novým protektorům z Washingtonu. Polské důstojníky postříleli hitlrovci po napadeni SSSR. Ti nestačili Poláky evakuovat na východ. Ještě za 2. světové války, když už bylo jasné, že Němci dojdou až do Berlína rozšiřovali informace o popravě Poláků Sovětama. Mysleli na zadní kolecka. I Jelcinovi se to hodilo. O následcích 90. let často mluví i Pjakin, potýká se s nimi Putin. Co by tim tehdy Sověti získali? Msta je špatný pomocník, nepraktický. Za takového hlupáka snad Stalina považovat nechcete.

   Smazat
  3. 13:21: Vidíte, dost možná, že toto je i pravda, co řikáte. V tom případě nechápu Wajdu s jeho filmem Katyň. Já bych takový film natočil pouze v případě stoprocentní jistoty, že Katyň mají na svědomí opravdu Rusové.

   Smazat
  4. Polákům vděčíme dnes zato, že ruskej Mongol který se od dob Ivana IV. - potomka Čingischánova tlačil k nezamrzajícím mořím, tedy hlavně k Baltu a tlačí furt už celejch 500 let, byl zastaven. Ponejprv ho zastavil Livonskej Řád! Poté Republika Obou národů a dnes je to NATO, kdo je zatlačil zpět od Baltu, tam co byli za Ivana IV.! Ono stačilo dokonce i kdyby bývali byli Poláci rozumný a vše mohlo bejt jinak už před WWII., kde by dnes Evropa bývala byla! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
 3. Autor clanku pro jistotu nenapise, ze Ruda armada byla v r.1920 u Varsavy a chtela Polsko vymazat z mapy sveta a proto dostali Rusaci pouze to, co si zaslouzili:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Varšavy_(1920)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestli jsem akci RA v 1920 rozuměl, tak neměla nic společného s Polskem ani jeho vymazáním z čehokoli. RA šla na pomoc komunistům v Německu a musela za tímto účelem překročit násilně polské území. A div se světe, polákům se to nelíbilo a majíce zřejmě lepší armádu porazilo Sověty a pak se jim důsledně pomstili. Do Wikipedie píše kdejaký ňouma a nelze ji považovat za plně důvěryhodný zdroj informaci, natož historických který si každý národ upravuje tak, aby tyto byly v jeho prospěch. ST

   Smazat
  2. A divíte se, že si to s polským důstojnictvem Stalin vyřídil v Katyni?! Co byste udělali vy na jeho místě? Pac a pusu?

   Smazat
  3. 5:49 než se vyjádříte k článku, tak si ho laskavě přečtěte. A pokud vám to dělá potíž, tak se k němu nevyjadřujte.

   Smazat
 4. táraš hlúposti - a pokiaľ ide o počty - potvrdené Ruskom, to dokonca žiadalo, že ak Katyň, tak aj pomník pre 200 000 červenoarmejcov, poliaci túto požiadavku odmietli s tým, že sa to nedá historicky potvrdiť, a ku Katyni, bolo tam popravených cca okolo 3000 poľských nieken vojakov, ale aj tých, čo násilne žiadali o zmenu viery, a zabíjali, v mene Boha, takže obete - boli na oboch stranách, priznajme si - a to povedal svojho času sv. Štefan keď prevzal v r. 1030 územie terajšieho Slovenska do zprávy Uhorska, títo - slovania - stoja k Poľsku chrbtom, a tak je to aj dodnes

  OdpovědětSmazat
 5. jen na doplnění : pakt Pilsudský - Hitler (1934) - kde chtěli společně zaútočit na Rusko (ten pilsudskej měl vlhký sny o tom že dobude Moskvu a na kremelské zdi osobně napíše "mluvit rusky se zakazuje")
  A Katyň: polsko rusy žalovalo u nějakého soudu na západě ale soud se tím odmítl zabejvat s tím že materiály které předložilo byly zfalšované. Pomník obětem RA skutečně poláci odmítli tak ho rusové postavili v Katyni - poláci se mohli zjančit.
  No a hladomor na Okrajině - v poláky okupované to bylo daleko horší - zřejmě proto ta nenávist banderovců.
  Vaska

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:3O: Pilsudský byl britský /ale také německý a japonský/ agent. Měl 3. stadium syfilis, syfilitickou mesaortitis a u té nejspíše také progresivní demenci - postižení mozku. Jednalo se tedy o člověka s duševní poruchou. Přitom stal v čele státu. Toto říká Národní Polsko, které chce s Rusy mír.
   Dělejte, to co děláte pořádně. Pokud chcete něco veřejně pronášet, neříkejte polopravdy lidem, kteří o dané věci nevědí zcela nic. Člověk, který něco pronáší z titulu, že něco na toto téma ví, by především na toto téma měl něco vědět. Jinak přispivá pouze k jitření nálad. Postupujete jako Kalousek, jenž v jednom pořadu s Jílkovou o Ukrajině nevěděl, že Ukrajinci neodcházejí na Západ, ale do Ruska. Co říkáte takovému "odborníkovi".

   Smazat
  2. https://cz.sputniknews.com/svet/201704085072738-varsava-katyn-udaj-rudoarmejec/
   Vaska

   Smazat
  3. 10:12 velmi přitažené za vlasy. Každý, kdo se někomu nehodil do krámu byl syfilitik. A to titulování několikanásobným agentem, včetně Japonska. No to je také přitažené za vlasy.

   A co vyčítá autorovi článku? Čísla sedí, tak o co mu jde?

   MM

   Smazat
  4. 10:58: O tom několikanásobném agentovi a o syfilidě Pilsudského jsem slyšel na youtube, který mi slouží jako zvuková kulisa při jiné činnosti. Nemám moc čas studovat knížky, na které mi je ostatně lito peněz. Troufnu si říci, že pokud poslouchám někoho déle a slyším danou věc od ruzných lidí, které posuzují dost kriticky, tak dokážu říci, že něco je nejspíše pravda a proto to takhle i říkám. Liším se od mnohých lidí tím, že život mě naučil lidem nevěřit a hlavně troufnu si také říci, že se snažím být kriticky vůči sobě, proto také nepřijímám názory, které by mi byly výhodné, ale by nebyly pravdivé.

   Smazat
 6. V dějinách vztahů západu vůči Rusku je užitečné se podívat na strukturu Napoleonova vojska při tažení do Ruska.
  Z celkem 675 tisíc vojáků bylo francouzů 120 tisíc, poláků 100 tisíc, němců, rakušáků a prusů 400 tisíc atd.

  OdpovědětSmazat
 7. Pan Pilsudski byl první nacista Evropy, od něj se přece Hitler učil. Za vpádu polské armády vedené Pilsudskim do rodícího se SSSR po 1. světové válce bylo v Bělorusku a také na Ukrajině vyrobeno mnoho Lidic. "Z praktického důvodu" - Pilsudski chtěl tato území kolonizovat Poláky. Počáteční "úspěchy" tohoto vpádu sledovaly neúspěchy a Pilsudski zřizoval koncentráky pro "zajatce" i civilisty. Nicméně Polsko pak až do r. 1939 okupovalo rozsáhlá území Běloruska a Ukrajiny. Polákům je nacionalismus vlastní, cítí se, podobně jako Němci, lepší a Bohem vyvolenou rasou .."prosze pana pan za pana...". Navíc, podobně jako Němci, si pěstují antisemitismus. Vzpomeňte i, že to byli Poláci, co bok po Boku s Hitlerem vtrhli po Mnichovu do ČSR, aby si nadrancovali!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poláci se cítí vyvolení, ale nemají na to. Poláků je snad padesát milionů, vždycky jich bylo víc, než Čechů a Slováků a kolik mají person, které se o něco zasloužily va vědě, filosofii, umění, technice? Sklodowská /díky manželovi Francouzovi/ Chopin, Lem, a škrabal Senkevič. Ještě někdo? Pak už jen tupé polské stádo.

   Smazat
  2. Je vidět, že jsi nevzdělanec a o Polsku víš prdddd.

   Smazat
  3. 18.38 Kdybys byl TY sám vzdělanec, tak bys argumentoval a neprskal.

   Smazat
  4. Polákům vděčíme dnes zato, že ruskej Mongol který se od dob Ivana IV. - potomka Čingischánova tlačil k nezamrzajícím mořím, tedy hlavně k Baltu a tlačí furt už celejch 500 let, byl zastaven. Ponejprv ho zastavil Livonskej Řád! Poté Republika Obou národů a dnes je to NATO, kdo je zatlačil zpět od Baltu, tam co byli za Ivana IV.! Ono stačilo dokonce i kdyby bývali byli Poláci rozumný a vše mohlo bejt jinak už před WWII., kde by dnes Evropa bývala byla! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
 8. Velmi poučné. To se pak člověk přestane podivovat mezinárodní roli dnešního Polska. Např. do Iráku šli páchat bezprecedentní bezpráví společně s V.B. jako největší spojenci Američanů. Ostuda všech Slovanů.

  OdpovědětSmazat
 9. Pan Pilsudski byl (pravděpodobně) odstraněn atentátem Brity ve Středozemním moři, s pomocí českého pilota. Zřejmě jim přerostl přes hlavu, když se spojoval s Německem a oslaboval tak vliv VB.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:36: Popletl jste to. To byl Sikorski u Gibraltaru. Jeho letadlo se hned po vzletu zřítilo do moře. A ten skutečně Britům překažel, ale teď Vám neřeknu proč, snad protože přiliš "se podlézal" Stalinovi.

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. to se snad říkalo už za husitů: "Polák ti před obličejem mává křížem s Kristem a za zády si proti tobě chystá meč"

   Smazat
  2. u nás se také říká "vděčný jako Polák" :-)

   Smazat
  3. nebo "spolehlivý jako polský výrobek"

   Smazat
  4. Nebo se říká nevděčníkům: "Hladu na vás a polských vší!"
   ...a co se těch cizopasníků týče, u jedné mé příbuzné došlo k zamoření části paneláku štěnicemi z laciného nábytku zakoupeného... hádejte kde? Proto už dlouho nekupuji nic polského. NIC

   Smazat
  5. 12:30: Ale to děláte špatně, v polském Těšíně nakupuje v Castoramě spousta Čechů. Všechno z Polska není k vyhození.

   Smazat
  6. 13:02 ve značné části polského zboží vězí nějaký háček. Problematická éčka v potravinách, odrbávky v průmyslovém zboží, až po vyložené hnusárny, jako ten nábytek. Polským věcem, zvláště potravinám, se důsledně vyhýbám.

   Smazat
 11. Tuším, že to byl britský premiér Churchil, který už před druhou světovou válkou prohlásil, že Polsko je prodejnou děvkou Evropy. Zdatně v tom pokračují dodnes, nic nového.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:13: Díky za to co jste napsal. Teď už vím, odkud Pjakin vzal tu prodejnou děvku, jednou jsem ho na youtube to slyšel říkat. Pokud ji neslyšíte, chtěl jsem upozornit na to, že by z toho měla zaznívat ironie.
   Churchill, pro rozšíření Vašeho obzoru, prohlásil: A Polakům uděláme povstání - rozuměj Varšavské. V něm zahynulo 200 tisíc civilů. Můžete si prohlídnout film Mesto na youtube, jak v tomto povstání valčili a umirali mladí lidé. Možná podle Vás - dobře jim tak.
   Jinak toto povstání opravdu zosnovali Britové, stejně tak zasáhli do počátku zářijové kampaně roku 1939, že v ní zahynulo 90 tisic Poláků a tuším 20 tisíc Němců a tato kampaň z vojenského hlediska probíhala zcela neadekvatně. Pro Vás platí totéž, co jsem zde již napsal: člověk by měl hovořit tehdy, když má o čem.

   Smazat
  2. 12:59 Britská říše se stala říší jenom proto, že se striktně řídila heslem "rozděl a panuj". Toto heslo od nich převzala i tehdejší britská kolonie s názvem USA. Tehdy se mezi sebou mlátili Němci s Poláky, dnes proti sobě staví Ukrajince a Rusy, nic nového.

   Smazat
  3. Polákům vděčíme dnes zato, že ruskej Mongol který se od dob Ivana IV. - potomka Čingischánova tlačil k nezamrzajícím mořím, tedy hlavně k Baltu a tlačí furt už celejch 500 let, byl zastaven. Ponejprv ho zastavil Livonskej Řád! Poté Republika Obou národů a dnes je to NATO, kdo je zatlačil zpět od Baltu, tam co byli za Ivana IV.! Ono stačilo dokonce i kdyby bývali byli Poláci rozumný a vše mohlo bejt jinak už před WWII., kde by dnes Evropa bývala byla! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
 12. Čo bolo to bolo, Těrazky som majorom. Je třeba se z této historie velmi poučit, je lidské chybovat, ale ještě větší lidskost je odpouštět. Takže přestaňme s národnostními třenicemi a chovejme se normálně a všichni Slované se spojme a společně s Rusy se postavme těm Bruselským imbecilům. Jistě společně s Maďary a nebránil bych se ani Rakušanům a nyní i Italům a Řekům. A nakonec se pak přidá i Ukajina.

  OdpovědětSmazat
 13. Prohledl jsem si ty komentáře, které jsou vesměs nenávistné. Je třeba přiznat, že obsahují část pravdy, ale pouze část. A všechny Poláky nelze dávat do jednoho pytle. Tyto komentáře mi připominájí podobné názory na Rusy: národ mužíku, kolos na hliněných nohou a pod. Zajimavé, že s podobnými nenavistnými názory zde se člověk nesetká vůči Ňěmcům i když pro nás představují daleko větší hrozbu než Poláci a během druhé sv. války nás připravili o 600 tisíc životů. Lidé, kteří nejsou schopní přijmout sousedy takovými jací jsou a je ještě dělají horšími než jsou ve skutečnosti jsou něčím podivní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To zní rozumně. Sám se jen divím Polákům v nenávisti vůči Rusku. Historicky ztratili nesvorností rozsáhlá území od Berlína k Baltu. Po WW II se mohli na ně Rusové vysr.. a vzít si zpět území prohrané v WW I a nechat Němcům západní část nynějšího Polska. Kolik by mělo asi v tom případě současné Polsko obyvatel(divizí)?

   Smazat
  2. 13:29: Zcela máte pravdu. Ne nepodobně je to s našim vztahem k Němcům - podobá se polskému přístupu. Němci zabili během 2. sv. války 3 miliony Poláků a 3 miliony Židů, obyvatel Polska. Přesto z oficiálních míst zaznívá pouze zášť vůči Rusku - teď mmluvím o Polsku. My jsme také nějak zapomněli na těch 600 tisic mrtvých z druhé světové války - teď nevím kolik procent v tomto počtu byli Židé, kteří byli u nás, stejně jako jinde v Evropě považovani za nenašince. Pokud se z oficiálních míst mluví o Rusech, tak se vždy připomíná rok 1968, Katyň jsme neměli. Dějinně jsme s Rusy,tak jak Poláci neválčili. O německých fašistech se u nás jaksi z oficiálních míst mlčí. Víte proč? Jsou za tím zájmy dnešních elit, jejichž dobré živobytí je založeno na dobrých vztazích se současným Německem. Holt v kapitalismu za peníze vše, i nepaměť.

   Smazat
 14. Zhruba do roku 2010 polská politika byla vůči Rusku umírněná. Potom přišla politika proamerická zároveň protiruská, bohužel. Je to špatně, nejvétším nebezpečím je USA, stát který se rozkližuje jako Imperium Romanum. Toto má být náš spojenec? Oni mají řídit evropské státy? To snad ne!
  Pokud jde o polské výrobky, poznám je a jsou dobré ať jde o boty, košile, obleky a řemeslnické potřeby anebo pečivo, sirupy. Podle mých zkušeností více šmejdů sem přiváží Vietnamci a českých šmejdů se také najde požehnaně.
  Morave

  OdpovědětSmazat
 15. Co se týče vztahů mezi ČR a Polskem v mezivál.období,doporučuji knihu Jiřího Bílka Kyselá těšínská jablíčka!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tiež doporučujem. Mnohí sa budete čudovať.

   Smazat
 16. 9:59
  1. Bezruč se v té věci asi moc nepletl.
  2. "pokud hledáte pravdu obraťte se na nepřátelské zdroje, rozumějte obecně - opoziční zdroje, čili chopte se polské literatury na toto téma. Když zůstanete u českých historiků, moc nepochodíte."
  S tímto názorem nemůžu souhlasit. Všichni dobře víme, že si každý stát píše vlastní dějiny, a používá svoje vlastní statistiky. Kdybych se řídil podle vaší rady, tak bych musel studovat české dějiny z německých historiků.
  K poznání pravdy je kromě studia pramenů nezbytný ještě osobní vklad - rozum a vůle. Jen ty mi pomohou k vytváření vlastního názoru.
  3. Rzeczpospolita byla mnohem méně jazykově konstantní než Země koruny české. Dnes je bývalé Polsko i s bývalými Poláky roztroušeno mezi osmi státy. A Herderovy národní teorie nebyly tím nejlepším motivem utváření novodobých hranic.
  3. "Páteřní železnice? Majetek nikdy není rozhodující."
  Spojovat páteřní železnici výhradně s majetkem (ekonomikou)není správný. Železnice je cesta, komunikace která je důležitá nejen ke směně zboží, ale i názorů. Všechny smyslupné civilizace vznikaly kolem komunikačních tahů. Tam kde nebylo přirozených, museli se budovat umělé.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:59: Bohužel Bezruč se musel plést. 100 tisíc nás popolštili a 100 tisíc nás poněmčili. Toto nemůže být pravda. Jinak ty statistiky. Uvedl jsem tam někde číslo 27O tisic Poláků na sporném území v roce 1927. Pokud jste opravdu tak přesný ověřte si ten zdroj. Jedná se o naše sčitání lidu - v roce 1927, nikoliv polské. S těmi prameny to je sice pravda. Vemte si ale takového historika, jak sam říká amatera Petra Majera, na začátku jeho knihy Museli zemřít? - knížka je o Těšinsku - o původu původních obyvatel toho území, není řeč. Víte proč? Bylo by jaksi nevýhodné říci, že toto uzemí bylo v 14. století postoupeno České Koruně a proto logicky toto museli být Poláci, což tvrdím já a nejen já. Já si vůbec nedělám patent na historika, ale kdybych již psal takovou knížku, tak bych ji nepsal tak, že bych něco zastíral, i kdyby to bylo pro mně nevýhodné. Zastírat znamená také se o dané, nevýhodné pro mně věci, nezmínit. To pořad dělá naše televize. Viz posledně - Kerčský průliv.

   Smazat
  2. 9.59
   ze zprávy rozpočtového výboru poslanecké sněmovny ČR 1921:
   Systém germanisační a popolšťovací byl znatelný ve všech okresích Těšínska, zvláště v okolí Bohumína a Těšína. Tak na př. ve fryštátském okresu kleslo procento Čechů od r. 1880—1900 od 7—60%, v těšínském okresu od 15—70%. Nejvýznačnější případy ukazují na př. Dombrová a Lazy. R. 1880 bylo v Dombrové 88% Čechů, 12% Poláků, v roce 1900 však Čechů pouze 20%, Poláků 80%. V Lazích bylo r. 1880 Čechů 70%, Poláků 30%, v roce 1900 Čechů pouze 15%, Poláků 85%.
   Asi nemá smysl se přít.
   Ještě k těm goralským etnikům, "Poláky tvrzený polský původ a národní charakter Goralů sloužil jako základ polských územních požadavků v československo-polských pohraničních sporech, zejména na Oravě a Spiši. Podobným způsobem se snažili využít Goraly Němci v době druhé světové války a tvrdili, že Goralé jsou německého původu (tzv. Goralenvolk)."
   Celá severní hřbet karpat obývaly malé svébytné národy jejichž etnicitu si po 1. sv válce usurpovali jak Poláci, tak Němci a Ukrajinci. Do 19. stol se o nich jako o Polácích mluvit nedá. Je to stejný nesmysl jako mluvit v 18. stol o Valaších nebo o Hanácích jako o Češích.
   Váš argument snažící se dokázat polské osídlení tím, že Tešínsko bylo postoupeno České koruně má podobnou váhu jakou by mělo tvrzení, že ve Slezsku nebo Kladsku žili 18. stol převážně Češi.
   jinak vám děkuji za pro mě docela plodnou diskuzi.

   Smazat
 17. Čítal som o tom, že hneď druhý deň po podpise Mníchovskej zmluvy poslalo Poľsko československej vláde ultimátum, aby ČSR vypratala Těšínsko a časť Oravy a Spiša a odovzdala ich Poľsku.
  Bola tam i zaujímavosť o spolupráci Poliakov a Maďarov v Podkarpatskej Rusi, kde oba tieto štáty iniciovaly dokonca i ozbrojené povstania. Tiež tam bolo písané o tom ako sa Poliaci a Maďari snažili o spoločnú hranicu a keď im to úplne nevyšlo so Slovenskom tak chceli tú spoločnú hranicu práve na Podkarpatskej Rusi. Preto sa ani nečudujem Benešovi, že hneď po vojne radšej odovzdal Podkarpatie Stalinovi nech tam on nastolí poriadok. Pre Československo by Podkarpatská Rus bola viacej ku škode než k úžitku.

  OdpovědětSmazat
 18. Odpovědi
  1. 23:16: Nemáte pravdu. Frýdek Poláci v roce 1918 nechtěli.

   Smazat
  2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsko-slezsk%C3%A1_hranice#/media/File:Moravske.slezsko.png

   Smazat
 19. Pravda se umlčet nedá!!!
  Během polsko-sovětské války v roce 1920 předložil britský ministr zahraničí G. N. Curzon Moskvě návrh, aby se Rudá armáda na svém postupu zastavila právě na této linii, ale sovětská strana tento požadavek ignorovala (sovětská vojska tehdy postupovala na přes linii dále na západ). Sovětský svaz začal Curzonovu linii prosazovat teprve po porážce u Varšavy a ústupu daleko na východ od Brity propagované Curzonovy linie. Po uzavření Rižského míru v březnu 1921 vedla hranice mezi Polskem a sovětským Ruskem mnohem východněji.
  Takže:
  1/ byl to pouze návrh nějakého politika
  2/ Rusáci na ten návrh srali
  3/ Nějakým návrhem, defacto odmítnutým, nevzniká na tento návrh nárok!!!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.