Reklama

sobota 15. prosince 2018

Andrej Babiš vyzval, ať si každý zjistí, co je schizofrenie. S úkolem pomohl Ivan David.

15. 12. 2018    Sputnik   (rozhovor)
V souvislosti s tím, že se do mediálních reflexí naší politiky dostalo slovo „schizofrenie“, chtěli bychom se zeptat politika, psychiatra a lékaře MUDr. Ivana Davida, CSc., v minulosti též ředitele Psychiatrické léčebny Bohnice a ministra zdravotnictví, cože se za tímto přízračným označením vlastně skrývá.

Začněme trochu obecně: některé psychiatrické diagnózy jako by v minulosti neexistovaly. Platí totéž o schizofrenii, nebo zde tyto formy psychických onemocnění byly přítomny vždy a jsou staré jako lidstvo samo?

Schizofrenie je duševní porucha, jejímž hlavním příznakem je porucha myšlení. Typická je paranoidita, tedy vnímání souvislostí, které neexistují, nejčastěji pocit sledování, ovládání vnější silou, vnímání vlastních myšlenek jako cizích, pocit změny sebe sama nebo věcí a lidí kolem, pocit vlastních mimořádných schopností, atd. Paranoidita může vykrystalizovat do pevné soustavy nevývratných přesvědčení, tzv. bludů. Logické myšlení může zůstat nepostiženo, ale závěry jsou vyvozovány z chybných premis. Velmi časté jsou změny emotivity, hlavně oploštělost, jakási lhostejnost, časté bývají halucinace, a to zejména sluchové, nejčastěji tzv. „hlasy", ale také halucinace hmatové, čichové, chuťové, zrakové. Častý je nedostatek iniciativy, zájmu o okolí i o vlastní osud. Časté jsou i změny pohybové, buď neklid, bizarní pohyby nebo stupor, tedy nehybnost. Existuje řada dalších typických znaků, které se u jednotlivých případů vyskytovat nemusí. Příznaky se u jednotlivých případů různě kombinují, obraz choroby je u každého trochu nebo velmi jiný. Naproti tomu se skoro všechny příznaky mohou vyskytnout i u jiných duševních poruch, které mají jiné příčiny, jinou léčbu a jiné vyhlídky na zlepšení stavu.

Jakým změnám v mozku přičítat vámi popisované abnormality?

Onemocnění je způsobeno zejména změnou fungování dopaminu v některých částech mozku. Nepochybně se vyskytovalo v historii lidstva vždy. Popisy příznaků však bývaly velmi povrchní. Jedná se o onemocnění hlavně mladého dospělého věku (mezi 18-30 lety), kdy se začíná rozvíjet asi 80 % případů. Onemocnění probíhá buď procesuálně — pozvolna se trvale zhoršuje, nebo se manifestuje ve vlnovitých atakách, střídaných remisemi s částečným nebo téměř úplným vymizením příznaků.

O jak vzácnou chorobu se jedná?

Bohužel se jedná o onemocnění velmi časté. Onemocní přibližně jeden za sta. Ve většině případů jde o onemocnění devastující, které zásadně zhoršuje vyhlídky člověka na plný a spokojený život. U potomků nebo sourozenců nemocných je několikanásobně zvýšené riziko onemocnění než u potomků zdravých rodičů. Účinné léčení představovala až insulinová kómata používaná již před 2. světovou válkou, a hlavně antipsychotika používaná od roku 1952, kdy byla objevena více méně náhodou. Psychofarmaka znamenala převrat v léčení, ale přesto se většina nemocných neobejde bez sociální pomoci a trvalého užívání psychofarmak. Malá část nemocných se vyléčí úplně; část je odkázána na každodenní celodenní pomoc a dohled. Jen méně než 1 % nemocných je nebezpečných, a to hlavně rizikem agresivního jednání. Jsou to hlavně muži, kteří se necítí být nemocní, neužívají léky, ale naopak zneužívají návykové látky, hlavně stimulancia, mají megalomanické bludy a již dříve byli agresivní.

Kdo ze slavných lidí trpěl touto nemocí?

Onemocnění se rozvine dřív, než se většina lidí dokáže uplatnit. Proto slavných lidí trpících schizofrenií mnoho není. Ze známých géniů můžeme jmenovat ukrajinského spisovatele Gogola, nositele Nobelovy ceny amerického matematika Johna Nashe nebo malíře Vincenta van Gogha. Schizofrenie se připisuje řadě dalších slavných osob, které však trpěly jinou duševní poruchou. Tato choroba smysluplné tvorbě překáží.

V posledních desetiletích pravděpodobně skutečně nemocných schizofrenií přibývá. Domnívám se, že je to především rozšířením zneužívání návykových látek, zejména stimulancií, ale také například marihuany, které vyprovokují propuknutí onemocnění i tam, kde by bez tohoto vlivu zůstalo latentní. Například psychózy vyvolané pervitinem jsou prakticky k nerozeznání od schizofrenie, která by se vyvinula bez vlivu pervitinu. Zneužívání návykových látek je u nemocných schizofrenií velmi častá komorbidita, tedy, nemocní, hlavně muži současně často zneužívají návykové látky.

Zejména různá filmová zpracování přináší osobitou interpretaci toho, co schizofrenie je. Například v již klasickém filmu „Jezinky a bezinky" (USA/1944) herec John Alexander v roli Teddy Brewstera věří, že je americkým prezidentem Theodorem Rooseveltem; pokaždé, když má vyjít schodiště, vyběhne je s válečným pokřikem, neboť je přesvědčen, že se účastní španělsko-americké války a jeho úkolem je útočit na San Juan Hill.

Problémem filmových zpracování duševních poruch je snaha po zajímavosti a mnohem menší zájem tvůrců o reálné zobrazení onemocnění. Jak jsem uvedl, každý nemocný je jiný, takže i velmi věrné zobrazení konkrétního případu by u diváků stejně vedlo k mylnému dojmu, že každý případ tohoto onemocnění musí vypadat právě tak. Například Oskary ověnčený film „Čistá duše" o zmíněném matematikovi Nashovi je velmi značně vzdálen od jeho reálného osudu a skutečného obrazu jeho choroby.

Jinými slovy — je schizofrenie porucha nebo je třeba na věc nahlížet téměř mysticky?

Schizofrenie je vedle deprese a demence nejvýznamnější duševní onemocnění. Vede ve většině případů k nutnosti sociální podpory invalidním důchodem. Problém vzniká v případech, kdy nemocní nemají „odpracovaná léta" a tedy na důchod nemají nárok. Snažil jsem se prosadit změnu, ale nebyl jsem úspěšný.

Pokud syn Andreje Babiše trpí schizofrenií, lze jeho vyjádření brát jako věrohodná? Že byl unesen?

Část jednání nemocného nemusí být pod vlivem jeho onemocnění. Pokud nemocný krade v samoobsluze, nemusí to nijak vyplývat z jeho bludu, že je příslušníkem tajných služeb. Jestliže je nemocný v dobré remisi bez příznaků, může být jeho výpověď věrohodná. Každý případ je třeba individuálně zhodnotit. Rozhodně nepatřím k těm kolegům, kteří jsou přesvědčeni, že z této diagnózy musí vyplývat nesvéprávnost, neschopnost rozpoznat protiprávnost vlastního jednání, případně neschopnost ovládnout ho. I ve vámi zmíněném případě by bylo ke zhodnocení nutné znát jak stav nemocného, tak i průběh a okolnosti údajného únosu velmi podrobně.

Je tedy pravdou, že schizofrenie mění architekturu osobnosti? Viděl jste někdy v praxi mnoho osobností uvnitř jednoho těla, tak aby jedna o druhé nevěděly, viz též film „Lizzie" (USA/1957), v němž si zahrál i náš slavný herec Hugo Haas?

Schizofrenie není totéž co v USA oblíbená „mnohočetná osobnost". Případ mnohočetné osobnosti z vlastní praxe neznám. Setkal jsem se s případy hysterie, kdy se velmi promiskuitní žena cítila současně být pannou a vedle milenců měla i přítele, se kterým se jen vodila za ruku, a ty dvě části osobnosti jako by o sobě nevěděly. Tisíce let existující hysterie však byla zrušena politickou korektností. Existuje dál, ale v seznamu poruch ji nenajdete a mluvit se o ní nesmí.
Pokud člověk uvažuje o sobě, je vlastně současně objektem i subjektem. Není osobnost člověka přirozeně rozštěpená? Takovými spekulativními problémy se lékařství jako aplikovaná přírodní věda nezabývá. Mě ta otázka rozhodně netrápí. Každý člověk o sobě uvažuje, protože je sám pro sebe dost důležitý. Jestli to budeme nazývat rozdvojením, to nepokládám za důležitou otázku.

Co o schizofrenii říká současná věda vybavená moderními zobrazovacími přístroji?

Schizofrenie je funkční onemocnění, takže ze zobrazovacích metod mohou přispět k jejímu studiu takové zobrazovací metody, které mohou měřit změny v čase. Ovšem, jak říkával psychiatr, profesor Jan Dobiáš, klavír můžete rozřezat na malé kousky a každý podrobně popsat a stejně nepochopíte, kde se v něm bere zvuk.

Jak se žije lidem se schizofrenií?

Se schizofrenií se žije těžko. Většina nemocných je schopna se o sebe dostatečně starat, ale málokterý nemocný je schopen bez omezení na plný úvazek vykonávat náročné kvalifikované povolání. Ne každý je pro rodinu přínosem, ne každý je schopen činností, které by mu přinášely uspokojení. Musíme jim pomáhat, jsou to také naši lidé.

*Poznámka: psali jsme o studiovém setkání Reye Korantenga a Andreje Babiše. Na základě tohoto rozhovoru a našeho minulého článku vznikl tento nový text.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce
Rozhovor vedl PhDr. Vladimír Franta, PhD.

Pozn. red. I.D.: Autor mi rozhovor zaslal, ale mail jako řada jiných skončil ve spamovém koši, zřejmě proto, že se v textu objevilo slovo "Sputnik"

48 komentářů :

 1. Schizofrenií je teď posedlá celá ta politiká banda americkejch přisluhovačů. Je jim jasné, že jarní, velice důležité volby do EU je odkopnou od koryta, i kdyby se v ČT 24 přetrhli. Ono jim totiž nedošlo, že náš národ stojí vždy na straně toho, komu je ubližováno. To platí pro Babiše a jeho ANO. To platí pro pana prezidenta a platí to i pro Rusko. Spousta lidí si dnes říká,když ti šmejdi úplatní neustále na Rusko plivou, on ten Putin nemusí být špatnej chlap.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, schizofrenie je psychická porucha, ale píšete že jsou posedlí, a posedlost je způsobena nějakým utkvělým přesvědčením nikoli poruchou.
   Lepší by bylo napsat, že jsou posedlí vlastním nereálným převědčením (bludem) o svojí ... může se doplnit jejich lepší moralitě (lepšolidi), důležitosti, vyjímečnosti, jejich pravdě atd.
   Z uvedeného důvodu jim nemůže být jasné že budou odkopnuti po dalších volbách, jejich přesvědčení (blud) jim to nedovolí. Až tento stav lze nazvat něčím co je podobné schizofrenii ... myšlení mimo realitu a setrvávání v jakési falešné představě reality, resp. bludu.

   Smazat
  2. Anonymní 15. prosince 2018 21:24

   Souhlasím, tato kontraproduktivita jim v Pirátově, plné intelektuálních veličin, přehršle nadčasově kultůrně, diplomovanejch megamozků, kterým to ovšem v životě nedojde a víte proč?

   Jelikož tento resultát, vrozený kreténismus dědí, mají jej zakódovaný v genech, jako danajský dar od své matičky plné nadlidí!

   A takto velkým megamozkům, ekonomům, politologům a nóbl společnosti nedochází, že nás pomalu, ale jistě hrnou do CØØL propasti. Vzorem je jim momentálně U$A neekonomika (paradoxně!).

   Celý tento americký sen (lépe noční můra?) je založena na hazardu, který se nazývá PONZIHO SCHÉMA ... a tento podvod nelze provádět do nekonečna za rohem čeká KRACH, bývá a bude jedinou jistotou u této hry jedinců, firem, státu/tů a velmoci/cí. Kdo to odnese jako první, ten co MLČÍ a ČEKÁ, na CO ... na strach z přirozeného, cyklického "globálního oteplení"?

   Definice americké ekonomiky dle:

   PONZIHO SCHÉMA, ten vznikl podle Charlese Ponziho. Je to označení pro podvodné investiční operace, kde investoři svěřují provozovateli fondu peníze za účelem jejich zúročení, avšak provozovatel tyto peníze dále neinvestuje, peníze utrácí (nebo si je sám dotiskne!), a namísto toho pouze vyplácí prostředky fondu jen některým investorům. A to většinou těm, kteří investovali dříve.

   Tento systém může omezeně fungovat dokud přicházejí noví investoři a prostředky se dají vyplácet ostatním. Když už ve fondu nezbudou žádné peníze na vyplácení, fond zkrachuje a vyplaceni tak jsou jen někteří investoři, zatímco ostatní nedostanou nic a následuje KRACH, do teď však vždy část pokryla, kořistnická válka .


   Ramøn

   Smazat
  3. 21:41 Schizofrenie je nemoc, o jejíž příčině a původci Vám pan David spolu s výrobci léků raději nic neřekne, doprovázená intoxikací - psychickou poruchou. Vzhledem k tomu, že je inteligentní, tak dobře ví proč, nepřijali byste to a byli na něj, pod vlivem stoletých lží od nástupu farmakomafie do západní medicíny, nevrlí.

   Smazat
  4. Hlavne doporucuji bratru Davidovi aby opet sem daval foto v radiovce kde vypadal jako partyzan co jeli oddelat Heidrycha, hydru to na tele ceskem horsi snad byl jen Salcman&spol Totex jsem radil i sestre co v onom satku pres celo k ocim vypadala jako uplne ozraly namornik Spencerova tusim se jmenuje a hle hned se vylihla lepsi fotka one damy . Proto bratre Davide poslechni tez a vsichni te budou miti vice radi

   Smazat
  5. MUDr. David také trpí schizofrenií, ale asi musí povinně. Je pravda, že jsem otočil a změnil na něj radiálně názor a tapetu která ho obviňovala z pokusu stát se rudým komisařem v Česku jsem zahodil a již ji dále nepoužiji! Protože jeho projev na semináři o národě mě přesvědčil, že to myslí jinak, skoro řekl bych dobře! Ovšem jeho schýza spočívá v neustálém omílání kritiky lidí, kteří hovoří úplně stejně jako on! Stačí umět rusky a přeložit si tento program do češtiny a převést na české reálie a nepoznám že to neřekl MUDr. David! - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4

   Proto nechápu tuto schýzu, co je jejím zdrojem? Jak si to vysvětlit? Poplatnost Kremlu snad? A proč?

   Smazat
  6. 9,09
   Na pochopení čehokoliv je potřeba MOZEK,toho se ti buhužel darem od Matky přírody nedostalo.....ty máš jen bonusovou těžkou mentální retardaci,syfilis v posledním stadiu a od hulijandy prémii v podobě chlamídií!!!!!!!!!!.-DDDDDD

   Smazat
  7. V posledním stádiu je leda tenhle tvůj zdegenerovaný präsident, co ho v 73 letech postihla frustrace, tedy F73 - http://forum24.cz/wp-content/uploads/2018/03/29138285_10213606744234443_591888602_n.jpg

   Ale nikoliv se syfilidou, ta by se ho lekla! Zato na tohodle strejdu klekla! - http://risovach.ru/upload/2012/09/comics_Lenin_orig_1347032282.jpg

   Mmch. putlerprde, kterýž jsi tvořen pouze atomy smrdutého, leč jinak nikterak zvlášť nebezpečného putléria a tudíž nemáš vůbec žádné orgány, prozradím ti jak se to stalo že nemáš klid v někde v lihu v laboratoři jako jiný potrati. Můžu za to komouši! Havel byl tvůj fotr, kterej tě namrdal týhle kurvě a ta tě pak potratila!!!!!˘ - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   Ten potrat pak komouši naložili do maus-oleje a odvezli do Chujlostanu jako delikatesu pro Putlera. Od tý doby co ji sežral poletuješ u jeho lejnolíhně - stal si se putlerprdem!!!!!!!!.-DDDDDD

   Smazat
 2. Dovolil bych si oponovat.
  V první řadě, je třeba rozeznávat drogy přírodní a syntetické.
  Dávat marihuanu jako příklad s pervitinem, je zavádějící.
  Alkohol,heroin, taneční extáze a pervitin, opravdu lidem mění svět, vždy k horšímu, až nejhoršímu.
  Oproti tomu, si troufám tvrdit, že trávu kouří stejně mužů jako žen.
  Také znám hodně lidí, jenž začali po trávě být moudří.
  Zajímal by mě názor doktora z oboru duševna, na školu mystiky ?...Ohnivý keř.
  Mystika využívá senzibilitu člověka.
  Mystické cvičení praktické,přináší jisté plody,
  o kterých se veřejně nehovoří.
  Je to právě z tohoto důvodu, aby až vás něco podobného potká, člověk věděl, že to nejsou halucinace tajného přání.
  Zajímavé pak je to že se dějí lidem stejné věci,
  potvrzené na fyzické úrovni.
  Zdravý člověk :))) racionálně vychovaný,
  by běžel za psychiatrem*

  OdpovědětSmazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neotravuj paciente, jako idiot a psychouš si nikdy neuvědomíš jak na tom jsi, ale budeš to promítat na druhé (psychologové a psychiatři tomu říkají psychologická projekce).

   Smazat
  2. 22:00 Rudý dědeček Santa Klaus přijde až 24. Ty se na něj těšíš tak moc, že ho už vidíš všude. Tak si odfrkni, vyčůrej se, pomodli a hup do postýlky. Zítra tě maminka možná vezme do nějakého šokingcentra. Tam najdeš amerických rudých dědečků habaděj.

   Smazat
 4. No jo západu a jejich poskokům je každá lež a podlost dobrá.

  OdpovědětSmazat
 5. Obdivuji Babiše, čím víc do něho Sorošovi chazarští zaměstnanci šijou, tím víc je pevnější a rostou mu preference!

  OdpovědětSmazat
 6. Chtěl bych se pana doktora zeptat, zda je možné vyvolat tuto nemoc pouhým zacházením nebo cizím jednáním bez užívání drog?

  Dále je tato nemoc přenosná, jestliže zdravého člověka vystaví vlivu takto nemocných osob?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ne to neni AIDS buzerantu raj to na pohled

   Smazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Venca ciha, bdele strezi
   jako PS-ak na vezi hledi
   jako muska na lustru
   dolu na nas hledi
   nemame zde zadnou sanci ,
   Vena maze jak to staci
   Cest praci
   Radosta starosta

   Smazat
 8. Cizím jednáním tuto chorobu vyvolat nelze. Není nijak přenosná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že rychlým blikáním světla lze vyvolat epileptický záchvat. Není schizofrenie důsledkem neúměrného stresu nebo depresí?

   Smazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Havlíku, proč lžeš? Migranti a džihádisté nejsou imaginární! Plkáš o Evropě a přitom si nejsi schopen zjistit, že v této republice podobně jako na Ukrajině nemá část důchodců a pracujících ani na to, aby se podívala za hranice okresu a žije od výplaty k výplatě nebo na dluh.

   Myslím, že se tihle protičesky orientovaní bruselští kolaboranté setsakra spletli a udělali z Babiše mučedníka. Tedy pokud to nebylo jejich cílem, což při inteligenci jejich vůdčího uss devianta Jandy nelze předpokládat.

   Smazat
 10. Škoda, že se výrobci psychofarmak a jejich psychiatričtí agenti nedívají na pacienty jako na objekt léčení, ale pozorování a doživotních příjmů. Jinak by mladý Babiš byl již dávno vyléčen a bez příznaků, neboť každá choroba má své podstatné příčiny a spouštěče, což Vám z vědeckých databází musí být také známo.

  OdpovědětSmazat
 11. Paradox:
  Schizofrenie - duševní onemocnění se projevuje bla bla bla, a nebo jsou chvíle kdy pacient funguje jako zdravý člověk a může být za své činy i tresteně odpovědný.


  Chtěl bych vidět znalce, který s odstupem XX let věrohodně prokáže, v jaké fázi byl jeho zdravotní stav v době před těmi XX lety, když "pacienta" vidí poprve v životě a to jen z titulu sepsáním znaleckého posudku.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To by ovšem na sebe pachatel při posuzování zdravotního stavu musel dobrovolně říci, že byl příčetný a vyvrátit tak své alibi. Toho brouka v hlavě nebo chcete-li kolečko navíc mu zatím nikdo netestuje, takže má dokonalé alibi.

   Smazat
 12. Vezmu dvě události poslední doby.
  1) Migrace.
  Přes obecnou snahu lidí pomoci jiným lidem v nouzi, nelze přehlédnout několik dost podstatných negativ této "pomoci". Odložím terorismus, který se skutečně týká zanedbatelného počtu jednotlivců z celkového počtu nově příchozích, ale vezmu ty aspekty, které se naopak týkají drtivé většiny. Nevzdělanost a nevzdělavatelnost, to znamená primitivismus nově příchozích. Co s nimi? Technický pokrok si naopak žádá lidi technicky vzdělané, tak že drtivá většina není a bůh ví, že asi nikdy nebude schopná se zapojit do normálního života západní společnosti. To je navíc umocněno jazykovou bariérou a neochotou nově příchozích se jazyk té které země naučit. To znamená, že drtivá většina migrantů bude navždy viset na krku společnosti a vysávat jí prostřednictvím sociálních dávek. A protože každá společnost dokáže uživit pouze určitý zlomek nepracujících, logicky dříve, či později dojde ke zhroucení systému sociální péče a zdravotnictví, do kterého migranti také nepřispívají, ale ho využívají.
  2) Vztah západu k Rusku.
  Rusko je velmoc, vlastnící obrovské zásoby ropy, plynu a dalších surovin. Těch se rozhodně a nikdy dobrovolně nevzdá. Jakýkoliv tlak na "umravnění" Rusů podle západních představ je předem odsouzený k nezdaru. Ti, co v Rusku rozhodují by raději zemřeli, než by se vzdali zdrojů svého bohatství. A je naprosto jedno, zda bude ve vedení Ruska Putin, nebo někdo jiný. Přesto západ na Rusy tlačí a svůj tlak neustále zvyšuje. Je jenom otázkou, kdy dojde do bodu, ve kterém někomu rupnou nervy a spustí válku, kterou nikdo nepřežije.
  Oba výše uvedené body minuly pomyslný bod lidské hlouposti. Bod, do kterého mohli šéfové vlád i slavné EU říct: "Spletli jsme se". Nemohli si nevšimnout spousty varovných signálů, které jejich rozhodnutí následovaly. Přesto ani u jednoho z nich nemíní slevit. Pouze hledají kličky, kterými by obešli vzrůstající odpor značné části západního obyvatelstva.
  A teď k základní myšlence mého příspěvku. Trpím paranoidní představou, když tvrdím, že někdo, kdo ovládá západní, námi zvolené politiky, se rozhodl západ zničit? Že to už není o mylné politické vizi politiků, ale o zlém úmyslu těch, kteří je ovládají?
  Spousta lidí, kterým jsem se svěřil mi řeklo, že to jsou pouze mé konspirační teorie a že by přeci nikdo nechtěl zničit svět, potažmo sám sebe. Na druhou stranu, kolika světovým tragédiím předcházely podobné, ve své době také těžko uvěřitelné signály.

  OdpovědětSmazat
 13. Díky za článek pane doktore. Jen bych si dovolil opravit malou drobnost. Gogol nebyl ukrajinec. Žil v Rusku, psal rusky (nikoliv uměle zkonstruovanou ukrajinštinou), mluvil rusky a jak on sám říkal, je volbou rus. Je to drobnost, ale důležitá. Jinak díky za vaše články i rozumné názory

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hohol se narodil na území dnešní Ukrajiny, která tehdy samozřejmě neexistoval, tak jako Purkyně nebyl Rakušan, ačkoli se narodil v Rakousku a působil v Německu na území dnešního Polska a psal dlouho německy. Všichni ukrajinští spisovatelé psali rusky, ukrajinština nebyla kodifikována.

   Smazat
 14. No dobře. Ale je normální, že otec zveřejňuje údaje o zdravotním stavu jeho SVÉPRÁVNÝCH dětí bez jejich souhlasu???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Normální to není. Ale kdo z politiků je normální?
   Stále se točíme v kruhu. Pokud opozice nedokáže najít ve svých řadách skutečnou osobnost, disponující zdravým, selským rozumem a hájící zájmy skutečně pracujících lidí, tedy těch, kteří tuto společnost ekonomicky táhnou, budou vítězit ve volbách Zemanové a Babišové.
   Berte to tak, že lidi instinktivně volí menší zlo.

   Smazat
  2. Pane Hricáku, to jste se tedy pěkně vybarvil, jen co je pravda. Proč sázíte na tzv. opozici? K
   Na Piráty, ODSku? TOPku? Na katolíky nebo ty kvazistarosty?

   U nich se nikdy selského rozumu nedočkáte!

   Leo

   Smazat
  3. Na nikoho nesázím. Jenom vysvětluji, proč zřejmě většina lidí volila (a zřejmě ještě dlouho volit bude) Babiše. Sám jsem Babiše nevolil, ale po tom, co předvedla, předvádí a zřejmě stále předvádět bude tzv. opozice, mu to příště asi hodím. Ne proto, že by byl tak dobrý, ale proto, že jeho oponenti jsou tak špatní.
   A podobně jako já uvažuje pravděpodobně většina jeho voličů.

   Smazat
 15. Omlouvám se, že jdu mimo mísu, ale musím si "ulevit". Poslouchal jsem tentokrát žvanírnu z tzv. evropského parlamentu. Přiznávám, že si nedělám moc iluzí o intelektu českých občanů, ale proč musíme do EUparlamentu volit ty nejblbější - to si myslíme, že je to dobrý způsob, jak se blbců zbavit, je poslat za hranice? A pak možná někomu přijde i trapné, když jedině paní Konečná řekne za Česko něco rozumného. Co si o nás v EU mohou myslet - a nacisté se radují, že jim nemalá část českých europoslanců dává za pravdu, že jsme národ minderwert. Ty produkty ódees, luďáků a další, pane bože, kam na to partaje chodí - poslanci tak na úrovni záchodkářů!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel. Dlouho evropské instituce sloužily jako odkladiště a trafiky "vysloužilých" politiků. Čest vyjímkám, kterých je po hříchu málo.
   A ani zdaleka se to netýkalo jenom ČR.

   Smazat
 16. Čerpadlář a provokatér

  Je to prostě tak, že se na nás v zahraničí dívají podle toho, jak vnímají našeho předsedu vlády a prezidenta republiky. A není to vnímání pro nás příliš povzbudivé. Babiš je vnímán jako největší čerpadlář dotací a daňových úlev mezi všemi evropskými politiky (a to ve zcela zjevném kolosálním střetu zájmů) a Zeman jako proruský a pročínský provokatér. Autoritativní oligarcha s nevyzpytatelným chováním a chřadnoucí loutka Kremlu.
  Smutné a devastující.

  K nálepce středoevropských potížistů se přidal punc sobecké vyčůranosti a nespolehlivosti v obraně základních společně sdílených hodnot. To dohromady snižuje naši váhu i důvěryhodnost, a škodí to nejen naší pověsti, ale i dobrým mezilidským vztahům a v neposlední řadě i vyváženému a předvídatelnému mezinárodnímu obchodnímu partnerství.

  Nemohou to nevidět mnozí z těch, kteří se pohybují v otevřeném mezinárodním prostoru na nejrůznějších úrovních. Špatně se jim vysvětluje, kdože to ti pánové Babiš a Zeman vlastně jsou.
  Předseda vlády se drží svých populistických a pragmatických východisek – slibem nezarmoutíš, z cizího krev neteče, hloupý kdo dává a hloupější kdo nebere, nejlepší obranou je útok, a pak jeho obzvláště oblíbené: keď ste si ma upiekli tak si ma aj zjedzte.

  Prezident si vystačí se svými barrandovskými estrádními výstupy, kterými před časem oslňoval po půlnoci na mysliveckém bále ve Veselí. A je mu už asi jedno, že vyvolává oprávněnou bouři nevole. Ono ho to spíše zvráceným způsobem uspokojuje.
  Nejsmutnější politikův konec je ten, když vyvolává již jen směsici těchto tří pocitů – nejprve lítosti, poté výsměchu a nakonec pohrdání.
  A Zeman se prokousal až k třetí fázi. Sám sobě si píše nekrolog.

  Politik, tím spíše státník, by se měl chovat tak, aby jeho chování mohlo být obecnou normou a tak, aby nečinil jiným to, co nechce, aby jiní činili jemu. Ono by to úplně stačilo. Ale chtějte to po někom, kdo podvádí celý život anebo po někom, kdo uznává jen sebe sama a své východní vzory. Tato mocenská dvojice rozděluje společnost brutálním způsobem, který nemá v naší historii obdoby.

  Náprava stavu společnosti bude dlouhá a namáhavá, a i tak je výsledek nejistý. Pokud se autoritativní sociopat uchýlí k dělení společnosti jen na své lokaje a na své nepřátele, tak vykopává nepřekonatelné příkopy.
  A to je bohužel naše současnost. Slušnost se prezentuje jako slabost a fakta jsou napadána slovy spiknutí, účelovka, kampaň a lež.

  Jak dlouho si to ještě necháme líbit? Kdysi platila zásada, že ti nahoře si dovolí jen to, co jim ti dole dovolí. U nás už to dnes neplatí? Někdy to vypadá, že už ne.
  I ti dobře zabezpečeni a spokojeni spoluobčané by si měli uvědomit, že dnešní zadlužený jakoby blahobyt bude muset jednou někdo zaplatit. V lepších časech (nota bene zapříčiněných mimořádně pozitivními dočasnými vnějšími vlivy) myslí dobrý hospodář i na možné horší období.

  Ne tak naši dva letití kumpáni, tedy Jánošík se Švejkem, kteří tvoří dnešní trade mark ČR. Oni myslí jen sami na sebe a maskují to nejrůznější manipulací a podbízením se málo informovanému lidu. Mají k této produkci vlastní či spřízněná média, zdroje i oddané a dobře motivované lokajstvo, ale i ovládané státní instituce.
  Útoky na Evropskou unii, bojem s imaginárními migranty, dehonestací svých oponentů a vulgaritami pokleslé úrovně jen odvádějí pozornost a radují se z toho, jak jim vše projde.

  Dobrou zprávou (přímo od zdroje) je to, že se tato produkce začíná zajídat i některým z ostatních domácích oligarchů, neboť jim již komplikuje jejich zájmy. Nechtějí s těmi dvěma padat do stejné kategorie, obhajovat neobhajitelné a v důsledku pak sčítat vlastní ztráty.

  Uvidíme. Nechme se překvapit. Platí to jednoduché rčení o tom, že čeho je moc, toho je příliš. A to pak může přijít nějaký faktor X a nastane bod zlomu. Příkladů bychom v minulosti našli celou řadu.
  Nikdo nic nikdy nemá míti za definitivní.


  Petr Havlík

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Petře Havlíku,
   kdyby jste se posral, Babiš příště zase vyhraje. A vy, "demokraté", mu vydatně tlačíte káru.
   Co nabízíte, krom kopání do Babiše a Zemana? Vlastně ano, Piráti chtějí zlegalizovat trávu a modří práci zrušit EET. To jsou skutečně problémy, které hýbou společností.

   Smazat
  2. 20:27 Tak ty hricáku jseš velkej magor, pokud podporuješ lumpa a zloděje Babiše, který za 4 roky " vydělal" 45 miliard. GRATULUJI k tvé tuposti.

   Smazat
  3. hricáče (ukrajinské jméno, že?), kdyby jste se posral, nenaučíte se česky.

   Smazat
  4. 10:46
   To je málo, chceme, aby vydělával 100, tvé rodině vše zabavil a ty jsi skončil pod mostem. Užij si to. :)

   Smazat
  5. 10,46
   Bureš možná "vydělal" 45 miliard za 4 roky. Kolik miliard rozkradli "demokratické" vlády před ním?
   Tak že další "demokrat"?
   Co nabízejí "tradiční" partaje? Tedy krom plivání a kopání do Zemana a Babiše? Jak jsem napsal výš, Piráti nabízejí legalizaci travky a modří ptáci zrušení EET. A co dál? Dáme si špeka a bude nám lépe? Problémy se zmenší, zaoblí se hrany a svět bude lepší?
   Mohl bych vyjmenovat tucet nápadů jedním dechem, které by nestály nic, nebo málo, aby se lidem ulevilo. Ale s tím nikdo z "demokratů" nepřijde. Bruselská vrchnost by jim to neschválila.

   Smazat
  6. 20:23: Ten Váš povýšený žvást nemá cenu podrobně studovat. Běžte si ty svoje názory demonstrovat třeba do televize. Víte kdo je největší hlupák. Ten, který je studovaný, to jste právě Vy a v české televizi jich je plno, tam budete mezi svými.

   Smazat
  7. Nevolnická lumpenproletářská čecholůza, která si dokoulela žvanila Miloše na lumpenhrad a opičáka Bureše do strakovlády, jako hovnivál svou hladovou, smrdutou avšak prázdnou a prolhanou estébáckou kuličku, si navrch ještě dovalila prasnici Tomicovou do finále Superstár! Tací nic než odsunout za Ural nezasluhují ...

   Smazat
  8. Dobrý den pane Havlíku. Nevím, zda jste pravidelný čtenář NR. Jestli ano, tak jste se měl ušetřit těch sáhodlouhých sdělení. Mohl jste si všimnout, že mluvíte z druhé strany barikády. Takže vaše dobré zprávy jsou pro vaše souputníky. V jednom by se dalo s vámi souhlasit. Že čeho je moc, toho je příliš. A my jako "čeho je moc" vnímáme jiné aktivity jiných lidí. Tady asi nejste na správné adrese a těžko budete hledat čtenáře.

   Smazat
 17. Oligarcha,zid pouze jest

  OdpovědětSmazat
 18. Pry se ted bude rikat misto u Chocholouska u Davida ,coz je hezke ,ze?

  OdpovědětSmazat
 19. 6,01
  U volotrka už dávno existuje,viď?:.-D

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co je volotrk??

   Smazat
  2. 19:56 To je tenhle strejda poté co ho volové potrkali! - http://risovach.ru/upload/2012/09/comics_Lenin_orig_1347032282.jpg

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.