Reklama

úterý 11. prosince 2018

Čertova hromada a požáry na Champs–Elysées

Mojmír Grygar
11. 12. 2018
1 V časopise The Economist z 1. prosince je na 9. stránce otištěna karikatura znázorňující váhy sociální nerovnosti. Na prvním obrázku vidíme na misce s nápisem „bohatí“ nakupený sloupec balíků, na něm vysoko nahoře sedí zazobanci, ta hrstka šťastných. Jeden z nich říká: „Není přijemné vidět, jak se nerovnost stupňuje, musíme sami dát najevo nesouhlas s touto nepříjemnou situací!“ 

Na druhém obrázku se náhle sloupec pytlů nebezpečně vyhoupl, až tam nahoru, kam již ani nedohlédneme, slyšíme jen hlas: „Takto je to lepší!“ Chudáci na druhé misce jsou na tom ještě hůře, klesli a jejich volání o pomoc nikdo neslyší. Uvážíme-li, že tuto karikaturu neuveřejnily Corbynovy labouristické noviny ani jiný levičácký tisk, ale tradiční anglický měsíčník, který vychází již již roku 1834 a ztělesňuje tradiční, nikoliv z řetězu spuštěný neokonzervativní systém globalizace (neocon), pak tím víc oceníme tento útok na sociální nerovnost. Karikatura připomíná, že zhora, z míst, kde se tvoří světový ekonomický a politický řád, jsme se již dost naposlouchali ujištění, že přece jen je třeba s tou nerovnováhou něco dělat. Byla to právě paní Christine Lagardeová, od roku 2011 ředitelka Mezinárodního měnového fondu, která v roce 2014 varovala před nerovností jako „největším nebezpečím světa“. Co pro to udělala, aby se toto nebezpečí zmírnilo, a misky vah se aspoň o poznání naklonily ve prospěch chudých? Co pro to udělali ostatní pánové a dámy pevně usedlí na pyramidě žoků peněz? Jak na tu nebezpečnou situaci reagoval prezident Trump, americký miliardář, který jako mafiánský bos hlídá zisky svého klanu? Škrtem pera zvýšil příjmy nejbohatších idí ve Spojených státech a podpisem pod daňovou reformou si jen na svou vlastní hromadu přihodil hezkých pár pytlů. Čím se nový francouzský prezident Macron, vyškolený jezuity a Rotschildovou bankou, zasloužil o zlepšení životní úrovně svých občanů tam dole na nevýhodné misce vah? Odpověď nepotřebujeme – stačí sledovat poslední zprávy z Francie. Macrona mnozí volili proto, aby zabránili radikálům zprava a zleva dostat se k moci, a také proto, že v něm viděli politika, který začínal jako poradce prezidenta Hollanda a v roce 2012 získal v jeho vládě ministerské křeslo. Macronovi, autorovi magisterské práce o Machiavellim, zřejmě nedalo mnoho práce vyměnit tehdy místo u Rotschildů za post v levicové vládě. Zapomněl ovšem, že ho nevolilo 48 % voličů a že jeho reformy narazí na odpor. Lidé nemohli přehlédnout, že prosadil daňovou úlevu nejbohatším (ani pařížské nepokoje ho nepřiměly, aby tuto miliardářskou daň obnovil) a že styl jeho vlády neodpovídá volenému zástupci lidu, jak zní demokratická formule, ale spíš autoritáři, který je si vědom historické hodnoty svého postu a zájmů bohatých.

2 Rozsah poznámky nedovoluje pouštět se do rozboru komplikované politické a sociální situace ve Francii (v širším smyslu i v jiných západních zemích), ale několik poučení, která plynou z povstání „žlutých vest“, můžeme zaznamenat. 1/ Francouzská hospodářská a politická krize je důsledkem nezadržitelného prohlubování sociální nerovnosti. 2/ Jde o kardinální krizi demokracie. Protestující zřeteleně dávají najevo, že na politické a parlamentní scéne nevidí nikoho, kdo by hájil jejich zájmy, šmahem se vyslovují proti celé vládní elitě. Macron je pro ně mužem bankovního kapitálu. Proto se fasády více než dvaceti bank v centru Paříže staly terčem útoku. 3/ Hnutí „žlutých vest“ nereprezentuje hladovějící masy, ale miliony pracujících, kterým zhoršující se hospodářská situace snižuje životní úroveň nad snesitelnou míru. Když mi bylo 8 let, viděl jsem ve vsi na Žitném ostrově protest bezzemků, kteří nesli maďarský nápis: “Dejte chleba!“ V dnešní komplikované situaci v kapitalistických městech bývá rozbuškou hněvu i taková „vedlejší“ záminka, jako je zvýšení ceny pohonných hmot. 4/ Světová banka vydala v těchto dnech optimistickou zprávu, že se podařilo výrazně snížit počet hladovějících lidí. Takové statistiky nic neříkají o tom, že lidé v různých zemích světa mají různou míru odolnosti vůči zhoršujícícm se životním podmínkám. Nepovažujme denní spotřebu člověka vyjádřenou v dolarech za spolehlivé kritérium snesitelné životní úrovně. Lidé, kterým daňová a fiskální opatření vlády ze dne na den zničí pracovní jistotu, ohrozí jejich řemeslo a skromné živobytí, uvrhnou rodinu do tíživého a nedůstojného stavu, ostře cítí společenskou nespravedlnost. Vědomí, že příjmy nejbohatších lidí se téměř mechanicky, nezávisle na krizích a propadech burz, neustále zvyšují, probouzí v nich těžko potlačitelný hněv. 5/ Násilí, které doprovázejí protesty „žlutých vest“, nepadá jednoznačně na jejich hlavu. Podle profesora Koukolíka v každé společnosti se najde několik procent deprivantů, kteří násilí vyhledávají. Ve velkých masových shromážděních nacházejí mimořádné uspokojení, proto se jich sejde větší počet. Nebezpečné je druhotné, obranné násilí vyvolané drastickými zásahy policie – ty otevírají nebezpečný circulus vitiosus, ďábelskou spirálu, která stupňuje neřešitelnost situace. Lidové hnutí vyvolané spravedlivými protesty nelze posuzovat prizmatem škod a počtem notorických kraválistů a násilníků. Politik, který v dané situaci není s to rozlišit účel a prostředky, cíl a přidružené škody, může se dočkat protestů ještě větších a ještě horších. 6/ Odborníci, znalci dnešního stavu globálního kapitalismu, konstatují, že nápravu nerovnosti nelze očekávat od majetníků a podnikatelů, kteří od dob Reaganovy ekonomické reformy sami určují vztah mezi kapitálem a prací. Nápravu může přinést jen silná politická vůle opírající se o racionální rozbor systému, o němž již podle posledních statistik pochybuje 50 % Američanů; v evropských zemích se tento počet zvyšuje tou měrou, jakou je zasáhla velká krize roku 2008. Ve Francii 75 % lidí sympatizuje s protesty „žlutých vest“. Nejdůležitějším výsledkem jejich povstání by byl impuls, který by pomohl založit a uvést do aktivity politickou sílu a vůli ke změně systému neschopného zapřáhnout technickou a výrobní aktivitu do služeb všech občanů, nejen těch nahoře na pyramidě hospodářské a politické moci. Ale najde se taková politická vůle? Dovolí ti nejbohatší nahoře na pyramidě, kteří si rádi navlékají bílou vestu demokracie, aby se krize řešila nejen odvoláním necitlivých reforem a přikládáním hojivých náplastí na nejhorší rány, ale důkladnou revizí samého základu, na němž stojí samy váhy nerovnosti?

3 Při psaní článku mě napadly dvě poznámky, které nepřímo osvětlují některé jeho pasáže. První se týká paní Lagardeové a vzbuzuje zvláštní asociace. Tato dáma, která se již dlouhou dobu pohybovala na nejvyšších postech hospodářské politiky i v oblasti práva, byla v roce 2016 soudem odsouzena za zanedbání péče o státní peníze; šlo o sumu 403 milionů eur v složité arbitrážní kauze. Přesto se vězeňskému i finančnímu trestu vyhnula, všechno jí prošlo, měla dost vysoce postavených zastánců. Asociace, o které jsem se zmínil, se týká naší domácí kauzy, která je vedle čtyř set milionů eur nepatrná: v případě Babišova Čapího hnízda jde o částku 50 milionů, která již byla uhrazena, a soud předsedovi vlády dosud žádnou vinu neprokázal. Obrovský humbuk kolem naší malé kauzy kontrastuje s neuvěřitelnou shovívavostí úřadů kolem mamutí kauzy ve Francii. Jak je možné, že ani rozhodnutí soudu za spoluúčast při finančním prohřešku nezabránilo obžalované, aby pokračovala v jedné z nejprestižnější funkci světového finančnictví? Nebyla to jedna z kapek do poháru trpělivosti francouzské veřejnosti, který dnes přetekl a zaplavil luxusní Champs–Elysées?

Druhá poznámka nás zavede do míst, která s nepokoji ve Francii na první pohled nemají nic společného. Declan Walsh, reportér New York Times v Sana, hlavním městě Jemenu, uveřejnil fotografii sedmiletého podvyživeného děvčátka, které několik dní po uveřejnění zprávy zemřelo. Reportér prožívá trauma – jeho povinností je podávat zprávy, trpí tím, že nemůže pomáhat, čtenáři jsou zděšeni a chtějí po něm nemožné. Nevím, zda jejich rozhořčení vyvolala také reportérova zpráva o tom, že ve městě a okolí, kde umírají tisíce podvyživených dětí i nemocných, není nedostatek jídla, v obchodech a hotelích dostanete, co potřebujete – máte-li ovšem dost peněz, nenacházíte-li se náhodou na nevýhodné misce vah. V Jemenu probíhá povstání, které se snaží bohatá Saudská Arábie s pomocí americké a britské vojenské asistence stůj co stůj potlačit. Jako důvod války se uvádějí náboženské, etnické, státní zájmy. Ale za tím vším se otevírá něco horšího a podstatného – obludná tlama sociální nerovnosti. Škoda, že ti chudí v Jemenu nepovstali, nemohli povstat, aby pod vedením žlutých nebo zelených hájili své zájmy. K velké bídě tohoto světa patří, že ochránci sociální nerovnováhy vždy najdou nějakou záminku k rozpoutání nenávisti pod falešnými důvody. A lidé dole na tento trik, bohužel, často skočí. Porošenko, prezident Ukrajiny, oligarcha, v úvodníku v NYT (7.12.) volá Západ do zbraně proti Rusku. Jde mu o to udržet si výhodné místo, prodává strach a mocní lidé v zelených i skrytých uniformách to rádi slyší – dostanou z veřejných peněz ještě více dukátů. Mnozí nešťastníci na dolní misce svěsí hlavu – když jde o demokracii, svobodu, národ, stát, nedá se nic dělat!

Tak to na světě chodí. Čert snáší na tu větší hromadu.59 komentářů :

 1. Pořad platí, že pokud obyčejný člověk chodí do práce, nemá čas vydělat peníze. Systém je nastaven tak, že vydělává balík jenom jedno procento obyvatel planety, které už vlastní devadesát procent veškerého majetku a pořád je málo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jiné to nebude. 17. listopadu 1989 jsme všichni nalítli těm co nám slibovali demokracii a stali se členy EU a NATO. Pak jsme zjistili, že EU pracuje pro to, aby bohatí se stali ještě bohatší a NATO humanitárním bombardováním zabíjí miliony lidí ve jménu vyšších zisků zbrojního průmyslu v USA.

   Smazat
  2. Tak tomu bylo , je a bude . Vždy byli bohatí a chudí , kteří na bohaté museli dřít aby si oni mohli v pohodě užít života . Ti bohatí měli vždy prostředky jak tyto chudé donutit k poslušnosti a nejinak je tomu i v dnešní době . A pokud v minulosti se přece jen podařilo těmto chudým zatočit s těmi svými utlačovateli tak to nebylo nadlouho . Vždy se mezi nimi pak našla kasta těch , kteří toho využili a chtěli se mít lépe na úkor jiných . A tak to jde stále dokola co je svět světem a jiné to nebude .

   Smazat
  3. Ad 7:51 & 8:15 - smutná pravda, bohužel. Jakmile ti nejvlivnější ztratí poslední zbytek morálky, je s pracujícími konec. Jsou potom využiti k revoluci, aby se uchytili u moci jiní, snad lepší?! Viz Francii dnes.

   Smazat
  4. Obávám se, že tím, že jsme pomohli rozbít socialistický blok (kolektivně,všichni, kdo v něm žili, včetně Rusů) narostla těm nenažrancům křídla. Přece zvítězili, už se nemají čeho bát, svět je už jenom jejich. Existence sovětského bloku byla možná tou brzdou, která jim bránila rozvinout svůj potenciál naplno. Teď jsou přesvědčeni, že už mohou úplně všechno.

   Smazat
  5. KANDIDÁTI NA OTROKY, POKRAČUJTE V ŽALOSTNÝCH KOMENTÁŘICH

   mozků ohlupovaných prolhaným a zmanipulovaným tiskem a tv.
   Vážně vám to sluši.
   Vše za vás zajisti úplně sama VAŠE SPOLEČNOST VOLIČŮ-OSV , ale mezitim vám budou vyloupeny kapsy hluboko na plech!

   Obdivujte dále vládu diktatury falešného humanismu a neomarxismu,teprve po dlouhém pochodu institucemi a úplném rozvratu v době anarchie a rozvalu budete snáze přijimat ideály pana MARXE a pak i zajistite,aby majitelům velkých peněz byly ty banky i s tlustými konty ZNÁRODNĚNY,tak jak to chce nynějši pražská kavárna.

   AT ŽIJE NEOMARXISMUS A BOJ PRAŽSKÉ KAVÁRNY ZA JEJI MARAS!

   Smazat
  6. Anonymní11. prosince 2018 8:15

   " Vždy se mezi nimi pak našla kasta těch , kteří toho využili a chtěli se mít lépe na úkor jiných . A tak to jde stále dokola co je svět světem a jiné to nebude ."
   Řekl bych, že nemáte pravdu. V prvobytně pospolné společnosti si byli všichni rovni bez rozdílu. Alespoň tak nás ve škole učili.

   Smazat
  7. Ad 14:14 - nebyli, učili vás to špatně !

   Smazat
  8. A oni vám to komunisté před rokem 1989 neříkali?

   Smazat
 2. jo ti nahoře si už komunismus davno vybudovali jako ti s fotbalkem dřive běhali po hřišti chudaci aby pobavili honoraci jak se dokaže chudina poprat dnes ti bohati běhaji po hřištich achudi duchem se nemužou dočkat až si za zabavu zaplati potud ok jen kdyby tento podělany stat tu honoraci co se vali na hřištich jakoby je pravě přejel vlak tam i nazpatek nechal vyžit ze sveho vybraneho ane ze statnich dotacich pro zbohatlou mafii co se schovava za nacionalismu prejže hraji jen pro čechy když i vul z jezede přeci vi že hraji a hrabou jen a jen pod sebe a vrcholem ledovce jsou geblsovi svazaci z čete jako vichnar zaruba či otyly dusik zadotovani vovčanstvem do vysmata až k vychcanosti

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Závistivý blb co neumí ani česky a píše hlouposti stylem negramotného prasete.

   Smazat
  2. Před pár lety za mnou do Čech přijel kamarád,v té době se živil jako automobilový závodník na okruzích,v té době se jela Grand Prix F1 a on jako fanda Mac Larena chtěl závod vidět.Když se v přímém přenosu objevila reklama,zeptal se mně proč mu pouštím záznam,chvíli jsme se dohadovali a jeden kamarád co v Anglii žije,ale je to Čech,mému příteli vše vysvětlil......kamarád závodník se natáhl pro ovladač,obrazovka zhasla..."Ale pivo máte dobrý!",řekl. a šlo se na pivo.Je to tady prostě jinak,než-li jinde,prostí na duchu jsou šťastní a blázni se radujou.

   Smazat
  3. Ad 7:52 - respektuji Vaše rozezlení, ale postrádám něco málo z Vašeho osobního politického spektáklu.

   Smazat
  4. 8:54
   nesleduji F1, tak nevím, jak to je je ...znamená to, že v době reklamní přestávky se závodníci zastaví???

   Smazat
  5. Závodníci se vážený pane nezastaví,to se jen českému lidu sděluje,že když použijí Clavin,tak se jim postaví.

   Smazat
 3. Ta karikatura z úvodu mi připomíná místního propagandistu Dvořáka, který podle vlastních slov vlastní 4 byty a 2 domy v Praze, jak sedí na nahoře na té hromadě balíků a žvaní, že musí dát najevo nesouhlas s touto nepříjemnou situací :-D

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mladý nemocný básník napsal Pohádku o Dvořákovi, který zežral Slunce.
   Básní zemřel, ale Dvořák se stal gumou.

   Smazat
  2. Váš dialog je úsměvný. Co to ale má společného s tématem článku?

   Smazat
  3. 16:48 Nechytrý hlupák Dvořák.Vymaž se sám blbe za ty tvoje kydy.

   Smazat
  4. 16:54 Uf vztekloune, "Nechytrý hlupák". To dokáže napsat jenom idiot s IQ hodnoty, pokojové teploty. Neurážej, nebuď sprostý, a raději nic nepiš, ty jelito.

   Smazat
  5. 18:51 Skvělým lidem působí radost, když se závistí, a vztekem zalykáš. Však ty "být taky tobrá Čech", "hloupí Honzo" ;-)

   Smazat
  6. Tady guma dvořák něco ukradla a teď se tím dusí.

   Smazat
  7. Dvořák nepotřebuje nic krást, všecko potřebné k jeho podvratné činnosti mu naservírujou tito jeho maňáskonoši z Kremlu - https://img.opentown.org/store/news/180407/te-url-9f0e394ab55deec1225656a563db0bf8.jpg

   Smazat
  8. 8,03
   TAK PROČ SE TOHO MAŇÁSKA TEN USSA OKUPANT TAK BOJÍ??????NOOOOO,POCHLUB SE PAUKOSRAČKOBEZMYŠLENKO, TY JEDNOBUŇKO Z GONOKOKA!!!!!!!!!.-DDDDD

   Smazat
  9. RUSSA poudáš těkavá PUTLERSRAČKO složená převážně z atomů vysoce smrdutého leč jinak zela ve srovnání s novyčokem neškodného plynu vědci nazvaného pracovně putlérium? Oni si rádi hrajou na to že se bráněj, že jsou skoro jako esesáci! (Schutzstaffel = Ochranný oddíl) - proto si dali do názvu taky dvě "S" - https://en.wikipedia.org/wiki/Rossiya

   Jenže my co známe jejich agresivitu jim zásadně říkáme RuSÁci! Tedy od zkratky útočných oddílu pouličních rváčů SA (Sturmabteilung= útočné oddíly).

   Smazat
 4. TY ovšem nevlastníš kromě debilit neustále se opakujících se dokola ani jednu funkční buňku v palici.....inu havlodement jak vystřiženej!!!!!!!!!!!☺

  OdpovědětSmazat
 5. Dodal bych k poslednímu odstavci: "Čert snáší na největší hromadu", a štěstí si sedá na největší hromadu aby si odpočinulo a rozhlídlo se po kraji.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 6. Bohužel Francie se hroutí do kolapsu. A stačí jedna velká ekonomická recese a tato země se ekonomicky a sociálně zhroutí a začne občanská válka.
  Jakákoliv snaha o reformu skončí masivními protesty, takže demokratickým způsobem ji není možné reformovat.

  http://www.epshark.cz/clanek/1367/situace-ve-francii-je-bezvychodna

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Již v první půli devadesátých let psal britský web Centurio2, že Francouzi několikanásobně prožrali své sociální fondy a vůbec jakékoli peníze, co v zemi zbyly.

   Nezávislý ročíldovský (byla tam vyvěšena kompletní historie rodiny a fabiánů, vlků v rouše beránčím) soud web zakázal a jeho editoři zemřeli při zadržení na srdeční příhodu, podobně jako R., český evropský poslanec, který se za prachy neuklidnil a byl tedy vyklidněn švícarskou policií.

   Který mi již v roce 1990 vyprávěl o podmínkách, za kterých se s námi EHS je ochotna bavit.
   Pak to bohužel vyprávěl ještě x dalším lidem.
   Já jsem si to za jeho živa nechával pro sebe.

   Málokdo postřehl, že během komedií s Filónem a výroby gerontofilního Napoleonečka řočíldi protáhli bankrotem své firmy a jsou, jak to v kapitalismu bývá, dneska úplně jiní, čistí a čerstvě nakrájení grzyby prasackie, kousek za 700.
   Nejvhodnější na maggi srát.

   Kolabs je francouzskí setrvalí staf, jen Němci je nad dírou drží za kšandy, na ty ale oni se..

   Smazat
  2. Jak je , prosím pěkně, Němci konkrétně "drží za kšandy"? Jistě mi to vtipně objasníte. Děkuji předem.

   MM

   Smazat
 7. Neni to s Jemenem dost jinak?Nebo to ma byt ironie?Ze by Saudove spolu s USA bojovali v Jemenu za blaho jemenskych deti a obyvatel?Autor se p.sral.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad Bagoun - Asi každý rozumíme tomu článku jinak!

   Smazat
  2. Kterému slovu, Bagoune, nerozumíte ve větě: " V Jemenu probíhá povstání, které se snaží bohatá Saudská Arábie s pomocí americké a britské vojenské asistence stůj co stůj potlačit. "???

   Smazat
 8. Hnutí žlutých vest je též antiglobalizační a proto jim také fandím.

  OdpovědětSmazat
 9. Proč jsou evropské státy tak astronomicky zadlužené? Všude samá sociální demokracie a vyrábějí dluhy. Copak on už to není růst HDP? Vždyť si Macrona zvolili.
  Má to ale i své světlé stránky, hlupáci se přestanou rozmnožovat, protože na to nebudou mít peníze a Zemi se ekologicky uleví.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsou zadlužené proto, že se prostě mohou zadlužovat. A strana, která neslibuje rozdávání lidem, potažmo nezadlužuje, nemá šanci být zvolena.
   To je slabé místo demokracie. Povinnost vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu musí být dána ústavou.

   Smazat
  2. Už,aby se tak stalo,Zemi by se ulevilo hlavně duševně.
   Má to,ale i "stinné stránky",internetové diskuze se smrsknou na třetinu.

   Smazat
  3. Anonymní 11. prosince 2018 10:49

   Vy jste důkaz, že se nepřestanou rozmnožovat ... Vždy se nejvíce rozmnožují ti nejchudší, za každého režimu! V africe se rozmnožují jenom vysokoškoláci z buše nebo džungle, nemluvě o Palestině, nejnižší demografická struktura na osobu? Pičurine.

   Ramón

   Smazat
  4. To se hluboce mýlíte, ti se budou rozmnožovat vždycky, protože prostě nemají pocit zodpovědnosti, který v nich my ostatní ještě potlačujeme tím, že automaticky přebíráme starost o produkty jejich nezodpovědnosti. K vyhynutí těch nejpitomějších by musel přijít jedině hladomor, čehož nedopouštěj pánbůh.

   Smazat
  5. Ramone, asi nejsi zrovna pozorný, u nás se nevíce rozmnožují politici a rekord asi drží KDUČSL.
   Díky psychotropním drogám se zatím nemnoží piráti.
   Václav

   Smazat
  6. Většina z vás vůbec nerozumí, proč v rozvojových zemích (a u nás již brzy také) mají rodiče hodně dětí.

   Je to totiž jejich jediná pojistka pro stáří, kdy snad některé z těch mnoha dětí se o ně postará.

   Smazat
  7. Ale to není pravda. Většina lidí si toho je vědoma.
   Ale u nás je to jen pohádka. Dnes ve "vyspělých "státech jsou majetní rodiče na obtíž protože nechtějí své bohatství předat. A nemajetní jsou na obtíž protože by se o mněli postarat jak jim velí soudobý vládci společnosti. To že společnosti odváděli daně je naprosto nevhodné připomínat. U těch v dooprady rozvojových zemích samozřejmně žádné zdanění pro penzi kolonizátoři nezavedli.
   Václav

   Smazat
  8. 16:42
   doplňuji. Nemnoží se pohlavním stykem, ale množí se tím že je podporují stejně závislí idioti.
   Václav

   Smazat
 10. Tak kybernetické útoky z usa:

  https://cz.sputniknews.com/svet/201812118679742-kyberneticke-utoky-internet-rusko/

  OdpovědětSmazat
 11. S požadavky žlutých vest naprosto souhlasím:

  http://svobodnenoviny.eu/25-pozadavku-stavkujicich-zlutych-vest-ma-moji-plnou-podporu/

  OdpovědětSmazat
 12. Je to stále to samé-dokud lidstvo nepřijde na to,že je třeba zlikvidovat kapitalismus,jinak on zlikviduje nás,jsou všechny tyto hovory a diskuse pouze mlácením prázdné slámy!

  OdpovědětSmazat
 13. Je to takové zoufalé nic neřešící tlachání. Není mi jasné, proč pokud někdo není spokojenej tak neřekne "Tak co s tím uděláme"? Pro začátek, by nebylo špatné vědět alespoň základní věci, takříkajíc dostat se do obrazu. Je dobré, že alespoň někdo ví co dělat a dělá to. Doporučuji V. V.Pjakina a jeho pravidelná týdenní videa s překladem "Otázky-odpovědi" na Leva-net. Kdo nechce ať nechá být, ale ať si potom nestěžuje. Aottj


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co na tom Pjainovi lidi máte? Všechno, co kdy říkal o Česku a Češích byly bludy. Je to takový náboženský vizionář v "moderním" hábitu.

   Smazat
  2. 16:57 blábolíte, uveďte jeden jediný příklad takového "bludu"

   Smazat
 14. Ano, autor Grygar má pravdu, když říká, že čert sere na největší hromadu.
  Tím, že to říká, se ovšem nic na té skutečnosti nezmění!
  To již i Marx si povšiml oné nutnosti svět nejen vykládat, ale také i změnit.
  V sociálně spravedlivý a ohleduplný k matce Zemi ....
  Toto je úkolem (levicových) intelektuálů!, a ne jen hořekování nad čertem, kterého beztak v anděla nepřevychovají.

  OdpovědětSmazat
 15. K anonymu 12:58

  ....že by se neměl (západ) čeho bát?

  Ve Francii tŕeba božích mlýnů!
  Přesně před tŕiceti lety podpořil francouzský prezident v Praze V.H.a tzv. chartisty při boŕení státu _ĆSSR.
  ... a dnes Francouzi boŕí Francii ...
  kvůli 100 Euro... že by boží mlýny?

  OdpovědětSmazat
 16. Francie dnes, protesty, studenti v ulicích:
  https://www.youtube.com/watch?v=n72oP_bZiPA

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://cz.sputniknews.com/video/201812118678249-protest-pariz-francie-macron-student-video/

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 17. Ve Štrasburku, ve Francii byli postřílení lidi a na ČT 24 Moravec nás školil spolu s generálem Pavlem a Romancovem co jsou to desinformace, které šíří na nás Rusko z cílem nás přesvědčit, že nežijeme v demokratickém západním ráji. Takže ten ne teroristický útok ve Štrasbugu je opět projev demokracie a žijeme v ráji.
  Kolik lidí v Evropě bude muset být muslimy pozabíjeno aby si Evropani řekli, že je nejvyšší čas uznat islám jako nenávistnou ideologii na úrovni fašismu, která má za cíl nás, bezvěrce pozabíjet. V Japonsku to už dávno pochopili a Islám zakázali. Naše televize říká o jednom mrtvém a zahraniční televize říkají o čtyřech mrtvých. Naše televize opět bude říkat, že se nic neděje, vše je v pořádku a ministr zahraničí Petříček nám bude říkat, že nejvyšší nebezpečí je Rusko a kdo říká opak je Putinův agent. Už je těch lži víc než dost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jsou právě ty dezinformace, které šíří Putinové Rusko. Ve Francii je demokratický ráj a nic jako teroristické útoky ve Francii nejsou. Ve Francii jsou lidé obohacování islámskou kulturou a my protože jsme xenofobové a rasisti nechceme tady přijmout doktory a inženýry z Afriky a odevzdat jim vše co máme.

   Smazat
  2. 23:38 to je stejné jako ve Štrasburku, kde také zasahovalo Putinovo Rusko. Stala se ale chyba, francouzská média zbytečně brzy identifikovala střelce jako devětadvacetiletý Chekatta Cherifa. Škoda, snad se aspoň prokáže, že jeho dědeček byl občanem SSSR z islámské oblasti :-)

   Smazat
  3. Prosím vás, my se zde bavíme o 3-4 mrtvých a zatím v Hexagonu připravují světovou válku, při které se budou počítat vyhubené národy na stovky a vyvraždění lidé na miliardy. Copak nevidíte, že vládnoucí kapitalismus cítí sám svůj konec a proto kope seč má sil kolem sebe, ten neterorizuje desítky, ale miliardy lidí. A ten jeho terorismus velký pak plodí ten malý, který je senzací, zakrývající příčiny!

   Smazat
 18. Hospodářská krize, krize kapitalismu, jejíž začátek avizuji do několika příštích roků ekonomové, bude katalyzátorem především v Evropě. Ta už se vykrmila před 30 roky po pádu východního bloku jeho vyrabováním a není se čím dál krmit na účet druhého. Alternativou bude světová válka. Obojí je však konec kapitalismu, byť za cenu genocidy, kterou bude kapitál zachraňovat sebe, ale nezachrání. Kapitalismus nemůže ani náhodou prokázat pud sebezáchovy a aspoň na čas oddálit svůj pád připouštěním nějakých sociálních ústupků občanům Světa. To by bylo pod důstojnost kapitalismu. Mimochodem to je tč. snaha Babiše, učinit stát prostředníkem mezi boháči a chudáky, ale jak vidíme, kapitál to nebere. Kapitál chce vše a nebo smrt - těch druhých. Ale na tuto představu konečně dojede - po 3 stoletích!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.