Reklama

neděle 16. prosince 2018

Česko vers. Lichtenštejnsko - snad nebude válka, vždyť jde „jen“ o miliardy

Vladimír Čermák
16. 12. 2018 PrvníZprávy
Na evropském kontinentu se nejspíše schyluje k dalšímu konfliktu. Tentokrát ČR s Lichtenštejnskem. Z hlediska velikosti armád či počtu obyvatelstva by to pro nás mohlo vypadat nadějně, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Vladimír Čermák.Nebuďme však příliš optimističtí. Jde o konflikt, který už dávno začal, i když dost nenápadně, a kde jsme přes tyto výhody zatím neuspěli. Litchtenštejnský PR má navíc vysokou úroveň s je známo, že kdo ovlivňuje média, tak vyhrává i když nevyhrává. Výsledek střetu, jehož kořeny jsou téměř 400 let staré, není tedy z řady důvodů nijak jistý. Na straně Lichtenštejnska se již sešikovali nejen draví a bezskrupulózní právníci, kteří právě předkládají předžalobní výzvu našemu státu týkající se více než 60 tisíc hektarů lesa a jiné zemědělské půdy. Při dnešní ceně pozemků jde tedy o hezkou částku v miliardách (je to dokonce možná více než to, co jsme projeli v podvržených církevních restitucích), z nichž určitě něcokápne i pro ty, kteří by měli hájit české zájmy.

Už dříve byla zaktivizována pátá kolona některých zdejších historiků. Ti vydali mj.sérii publikací o tom, jak je taková malá země vlastně veliká, vlivná a tedy i mocná. A také jak jsou oprávněné její nároky na vydání majetků, které ji po válce prý byly údajně neprávem upřeny. To vše bude hrát jistou roli i při jednání Ústavního soudu v Brně, který se již začal těmito nároky zabývat (nezapomeňme, jak se tentýž soud zachoval v případě církevních restitucí, které se také zdály jasné!). To vše je nejspíše výsledkem velmi dobře promyšlené strategie, stejně jako tomu bylo v případě církevní nároků na restituce v roce 2012. Nejdříve jsou proto na řadě otázky spojené s vydáním státních pozemků. Aber es kommt der tag, jak se říká ve Vaduzu– a na řadu se dostanou brzyjistě i ty další. Valdice, tamější minaret, a další a další.

O co tedy jde? Dvěma slovy: jde o „přehodnocení minulosti“. Lichtenštejnští prominenti se rozhodli nárokovat pozemky, které jim byly podle tehdejšího výkladu práva krátce po válce zkonfiskovány, protože jejich tehdejší šéf se prohlásil ještě před válkou v Čechách za Němce. Tudíž se na něj vztahoval Benešův dekret vyvlastňující lidi s touto minulostí. Stejně jako řada jiných k německé národnosti se hlásících šlechticů kalkuloval tento kníže nejspíše s deformovanou pamětí českého obyvatelstva. A také s tím, že válka, k níž se tehdy již schylovalo, dopadne jinak. Přitom jakoby pozapomněl, co v české historii jeho rodinný klan reprezentuje.

Po staletích naplněných promyšlenou manipulací s přepisováním novověké minulosti české společnosti, a také poté, co skončila první republika, se mělo zapomenout na to, co se před necelými čtyřmi stoletími v Čechách na počátku pobělohorského období odehrávalo.

Shodou okolností jde v předžalobní výzvě především o lesy v okolí Říčan. Lesy a pozemky, které zde kdysi náležely rodu Smiřických, tedy nejvýznamnějšímu rodu v předbělohorských Čechách. Smiřičtí stáli v čele odporu proti tehdejším, řádně sesazeným Habsburkům& a Církvi, k níž se tehdy nehlásila více než desetina obyvatelstva. Jedno z jeho sídel bylo v Kostelci nad Černými lesy, kde v tamější zámecké kapli po nich zůstaly jen prázdné rakve a pár obrazů zobrazujícících tuto rodinu. Lesy a jiné nemovitosti táhnoucí se až k Uhříněvsi a také různé movitosti byly hned po Bílé hoře zkonfiskovány. Kým? Přece prvním knížetem úspěšně se rozvíjejícího zlodějského klanu Lichtenštejnů, pocházejícím odněkud z Dolního Rakouska (tehdy šlo o součást České koruny). Jmenoval se Karel I. z Lichtenštejna a dříve než v r. 1627 zemřel, zanechal po sobě v české historii jednu z nejhorších vzpomínek na českou minulost. Nebyl to žádný troškař, ale někdo, kdo nesl významný kus odpovědnosti za to, co se stalo s českým královstvím v dalších letech a stoletích. Někdo, kdo uloupil co se dalo.
Vladimír Čermák: Před 390 lety začal černý totalismus

Zločinců jako byl Karel z Lichtenštejna, někdejší konvertita využivší pro něj zvlášť příznivé situace (podobně jako Slavata, Valdštejn a někteří další příslušníci panstva) při porcování kořisti která jim v důsledku situace vzniklé po Bílé hoře v tehdejším českém království doslova spadla do klína, bylo poměrně dost. Jen velmi málo z nich – možná nikdo - dosahovalo takového formátu jaký představoval on. Pro svoji bezbřehou chamtivost a také mimořádnou krutost byl za své služby vládnoucímu černototalitnímu režimu odměněn. Stal se z něj dokonce místodržící, resp. místokrál. V žádném případě nebyl hloupý, ale nebyl ani čestný. Neměl smysl pro spravedlnost, a dost převyšoval své okolí nejen svými schopnostmi v tomto ohledu, ale hlavně hladem po majetku, který mu nepatřil. I proto brzy po událostech na Bílé hoře plnil ty nejchoulostivější a nejšpinavější úkoly. Právě za to dostal i ony říčanské lesy. Kromě toho, že spolu se Zdenko Lobkovicem zorganizoval popravu tzv. českých pánů 21. 6. 1621 na Staroměstském náměstí (Lobkovic; byl spíše v pozadí), podílel se bezprecedentním způsobem zvláště na tzv. malé kaladě neboli zkažení tehdejší měny. Kalada byla tehdy nejefektivnějším nástrojem pro přípravu a realizaci gigantického finančního bankrotu, který dostal české království na kolena. Byť trvala jen dva roky, stačilo to k tomu, aby většina nemovitého i movitého majetku v Čechách, včetně půdy, změnila své majitele (šlo o 90% veškerého majetku!). Mělo to pokračování ještě po zavraždění Albrechta z Valdštejna, zatímco Karel z Lichtenštejna byl už v té době již řadu let mrtev. Knížecí rodina však nezahálela, a kradla a hrabala co mohla.

V souhrnu šlo o něco mimořádného, srovnatelného snad jen s tím, co jsme v Čechách mohli zažít až nedávno po Listopadu 1989, když se také rozkrádalo vše, co se dalo. Když to vše po třicetileté válce skončilo, patřili Lichtenštejnové (spolu s Lobkovici) k nejbohatším klanům své doby. Na výčet jejich nových majetků a množství půdy, které naloupili, by nestačila ani objemná studie. Jejich majetek páchnul podvody a špinavostmi všeho druhu, o krvi nemluvě. I proto se v dalších staletích usilovně snažili toto stigma z naší paměti odstranit, podařilo se jim; jen s menšími ztrátami přežít i Říjen 1918. Asi se jim hodilo i to, že získali pro jádro svého rozsáhlého panství někdy v napoleonských dobách díky svým tehdy novým „zásluhám“ dokonce statut samostatného knížectví. I to z nich; jakoby udělalo něco odlišného od toho, co dosáhly jiné, rovněž původně zlodějské šlechtické rody.

Problémem bylo jen to, že špína a bahno, které ulpěly v pobělohorských Čechách na tomto rodu, se čas od času jakoby vynořovaly z pomyslného dna a s tím spojené skvrny se tak znovu připomenuly. S příklonem k němectví v době nacistické totality se však Lichtenštejnové nejen přihlásili k národu, jehož jazykem oni i jejich předkové a potomci hovořili (na tom by asi nebylo nic špatného), ale přihlásili se opět ke své totalitní minulosti. Podobně jako to kdysi udělal Karel I. z Lichtenštejna, když v zájmu své kariéry a s ní spojenému olbřímu zbohatnutí se postavil na stranu černé totality reprezentované tehdejšími Habsburky a Církví.
Teď se však jejich dnešní potomci chtějí snad z této minulosti vyvázat. Nárokují něco (podobně jako někteří Schwarzenberkové), o čem tvrdí, že na to mají dědičné nároky, co podle nich jim nebylo odňato podle pravidel, které oni uznávají. Chtějí své dříve nakradené majetky zpátky. Je to dost podobné situaci, kdy zloděj něco ukradne, je dopaden, ale tvrdí, že už mu to přece patřilo, tak to nesmí být jemu odňato. Jenže minulost se nikdy nedá přepsat tak, jak by si oni přáli. Lichtenštejnové nesou z dřívějších dob spoluodpovědnost za katastrofické Temno měnící někdejší české dějiny. Museli bychom být šílení, abychom jim jako občané odpustili jejich zločiny a podvody všeho druhu, kterých se na českém státě dopustili. Benešovy dekrety mohly mít různé nedostatky tím, že někdy zasáhly do životů lidí, kteří s nacismem nemuseli mít nic moc společného. V případě tohoto rodu představují ale tyto dekrety to, čemu se říká dějinná spravedlnost.

Naše společná minulost a také paměť, kterou se různé zlodějské klany a gangy snaží po staletí vygumovat, nás zavazuje. Přinejmenším k tomu, abychom nezapomněli na nic z toho, co se v naší minulosti stalo. A také abychom se pokusili navzdory všemu porozumět tomu, proč k tomu tehdy došlo. Dost často se nám stává, že víme, že se něco stalo, ale už netušíme, proč a jak se to stalo. To, čemu se říká kolektivní paměť je něco, co nefunguje vždy tak, jak to má fungovat. Není to ale nic zvlášť podivného. Také v naší osobní, individuální paměti jsou přece zaznamenány události, o nichž víme, že se staly, ale nedokážeme si už vybavit všechny jejich souvislosti.
Požadujme, aby si ti, kteří nás teď obviňují z porušení jejich práv, vzpomněli co se kdysi přihodilo. Kdybychom totiž vše – i s úroky - co nám za své zločiny dluží sečetli, muselo by dnešní Lichtenštejnské knížectví přes své enormní bohatství (patří k nepsaným pravidlům, že boháči chtějí většinou být ještě bohatší než jsou) nejspíše vyhlásit bankrot, aby zaplatilo za hříchy svých předků. Jeho dnešní nároky jsou nehorázná drzost, a hrozba právní války včetně různých arbitráží patří také do této kategorie, končí komentář Vladimír Čermák.

25 komentářů :

 1. Do Lichtensteinského fondu přispívá především Lichtensteinův velký dlužník Khárl von Schwarzenberg. Odtud fouká vítr. Prolamovaní Benešových dekretů, které zahájil Havel se chystá dokončit rodina nácků (pardon - děsných demokratů a modrou krví) z Vaduzu.

  MM

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Právě partaj, které tento dědula dělá čestného předsedu (už slovo "čest" v souvislosti s touto bandou je nesmysl) nejvíce řve a neustále požaduje obvinit prezidenta (a kde koho) z vlastizrady.Tak což je vzít za slovo a pohnat před soud tuto bandu europráskačů a nácků (Štětina).

   Smazat
  2. Přátelé píše se zde, aber es kommt der tag a týká se majetků, lesů v okolí Říčan až po Uhřiněves v které má prim! Karl Fürst zu Schwarzenberg.

   Celým jménem Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas kníže ze Schwarzenbergu, český politik, čestný předseda TOP 09, poslanec TOP 09, bývalý senátor, exministr zahraničí, bývalý místopředseda Nečasovy vlády, kancléř Václava Havla (vyučený lesník).

   Jeho profesí je lesník, tak o co Praze jde! Pozemky budou tudíž v těch nejlepších rukách. Pražané by je dozajista rozrabovali, až by třísky létaly!

   Držím palce Ústavnímu soudu, nechť nepodlehne nátlaku Prahy, právo buď zdrávo.JiH

   Smazat
  3. Pro 13:09 Ten pán s mnoha tituly má pouze základní vzdělání. Školu pro lesníky totiž nedokončil. Sám to říkal.

   Smazat
  4. Banda fašistu se domáhá majetku ale komu patřil kdysi ? Takové parazity poslat do pekel!!!

   Smazat
  5. Lichtenštejnsko je zvyklé žít z práce druhých. Pracuje tam 30 tisíc osob, ale z toho 20 tisíc dojíždí z okolních zemí. Celkem má Lichtejnštejsko asi 37 tisíc obyvatel, ovšem na jejím území je registrováno kolem 70 tisíc firem, protože tam platí velmi nízké daně. Vtip je v tom, že každá firma, registrovaná na území Lichtejnštejnska, MUSÍ mít ve vedení alespoň jednoho Lichtejnštejňana, kterého za tuto funkci pochopitelně platí. Takže Lichtejnštejnsko si žije náramně na úkor zemí, ve kterých tyto firmy vyrábějí, ale neplatí tam daně.
   Kdyby EU zavedla pravidlo, že daně se odvádějí v zemích ve kterých se vytváří zisk, tak se tento blahobyt Lichtejnštejnska zhroutí. Ale to si v EU nikdo nedovolí. V Lichtenštejnsku totiž sídlí také velmi silné banky a ty ve skutečnosti ovládají politiky a celou dnešní společnost.

   Smazat
  6. Nevšimli jste si, že kavárna nenápadně pošlapavá Beneše ? Já ji pošeptám drb z Prátru, vrabci tam štěbetají, že Karel je levoboček.

   Smazat
  7. 23:12

   Kárlovo Karel je levoboček, Kárl je pouze degenerovanej, adoptivní syn z bohaté, rakouské větve, strýcem Schwarzenbergem, který měl pouze dceru, dnes Alzbětu Pezoldovou. Jež adoptovanej Kárl totálně majetkově bez skrupulí odrbal např. zámek Hluboká nad Vltavou atd.. Kárl pocházel z chudé větve a adopcí se zmocnil všeho! Strýc co ho adoptoval, teď dělá v hobě vrtuli. Kárl je hrabivej obr křivák a TOP 09 jsou stejní, drží je hrabivá Praha a chuchvalec Ferry.


   Rozděluje nás majetek, říká nevlastní sestra Karla Schwarzenberga ...
   https://zpravy.idnes.cz › domaci
   P.K.?

   Smazat
 2. takže ste sa historicky dopracovali vlastnou vinou k tomu, že vás po rokoch budovania a zhromažďovania majetku vykradnú do poslednej koruny tí istí - klér a Nemci - dejiny sa opakujú, čo už ...

  OdpovědětSmazat
 3. No jo už nemají co darovat tak by museli splácet těžké peníze a zadlužovat stát.

  OdpovědětSmazat
 4. A taky by se nemělo zapomenout, že největší zlodějnu historie (až do nedávné tzv.privatizace a restitucí) u nás - kaladu - po stránce odborné připravil a vedl židovský bankéř a obchodník Jacob Bassewi (pohřben je tento historický zloděj a podvodník na židovském hřbitově v Ml.Boleslavi), povýšený posléze císařem do šlechtického stavu (asi mu taky něco "káplo"). Politické krytí akce (a největší část lupu dostal) zajišťoval největší zločinec Království Českého doby před- a pobělohorské Karel I. z Lichtenštejna.

  OdpovědětSmazat
 5. Nikde není psáno, že když nějaký jouda udělá fatální chybu (restituce), tak to musí celý národ akceptovat a stejnou zhovadilost opakovat? Pošlete je s jejich nároky k šípku. Veřejně a rychle, páni poslanci. Ukažte se, vládcové!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Celý národ to akceptoval, jelikož drtivou většinou volil partaje, které jsou s těmi zloději jedna ruka.

   Smazat
 6. Proč se k tomuto nehoráznému požadavku ještě nevyjádřil žádný představitel ČR? Ne, my jsme opravdu neskuteční idioti, když si necháme doslova srát na hlavu...

  OdpovědětSmazat
 7. Po roce 1918,byla šlechta odstavena od moci ve všech státech Evropy a také od mnohého majetku,ale ta drzost Lichtštejnů si může dovolit jen u nás,pokud si to necháme líbit.Je tady jiný problém,naši židé,to klidně Lichtštejnům převedou za úplatu.

  OdpovědětSmazat
 8. Vojaci, zalozaci, dustojnici pripravte se. Jsem presvedceny, ze se bude "strilet"....
  az pride povel...!!!
  dustojni-valecny veteran

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám lepši návrh, nevolte je. Pane důstojníku, oni mají tolik peněz, že si na internacionální pomoc mohou najmout dvě armády žoldáků. Raději nestřílet nemám to rád, odnesou to vždy obyčelní lidé. Jsem pacifista.

   Smazat
 9. Děkuji za přesnější připomenutí faktů a jejich objasnění - proč Lichtenštejni spadali pod Benešovy dekrety - zákony ČSR!
  Bohužel i v naší společnosti, stejně jako za nacismu, jsou kolaboranti, kteří ochotně za spropitné od šlechty pracují proti našemu státu a jeho občanům. Dnes kolaboranti ovšem nejsou jen na této frontzě, známe je také v centrále EU a jeho parlamentu - víte, kdo jsou ti donašeči a udavači ve Štrasburgu? Měli byste, abyste věděli, jakou svoloč jste volili, jaké vlastizrádce, gaunery a grázly. Abyste se vy, voliči, také zastyděli, komu jste to dopomohli ke korytům, jakým zločincům či protistátním spiklencům za žvanec ze stolu šlechty a obernacistů! Jsme ve studené válce mezinárodně, ale také ve studené - zatím - válce občanské. Národ se nechal rozdělit na ten dělný na pražskou kavárnu, která se přimkla na stranu těch, kteří již rozkradli u nás majetku za více než 7 bilionů Kč (= 7.OOO.OOO.OOO.000 - prodělte si 10 miliony a zjistíte o kolik jste byl vy a každý člen vaší rodiny okraden!!!!) A kradení, jak čtete, není zdaleka konec. Budou z vás obyčejní pucfleci u Herrenvolku a vaší potomci budou rádi, když budou moci dožívat v nějaké rezervaci v Partagonii!

  OdpovědětSmazat
 10. Rozhodli jsme se žít pod vlivem euroatlantických hodnot, takže nezbývá, než vzít vše, co se kolem nás děje, na vědomí. Jsem přesvědčen o tom, že stále větší množství dává přednost bohatství, luxusu a penězům před vlastenectvím a úctou k předkům. To se týká jak těch nejmajetnějších, tak také střední vrstvy. A i ti nejchudší z nás šilhají po nadýchaných róbách hvězd, které tančí. Ba ne, já si myslím, že nám není pomoci, že se rozplyneme v anglo-saském moři, aniž po nás něco zbude. Jediný slovanský národ, který má šanci přežít a vzdorovat, jsou Rusové, i když i ti, jak sleduji, zejména ve velkých městech podléhají vlivu západní ideologie a prahnou po bohatství a luxusu stejně jako zbytek Evropy. Snad ruský venkov a Sibiř si uchová slovanskou identitu. Snad... Mrkněte na život bohatých mladých Rusů:
  https://www.youtube.com/watch?v=UwxTUXB8peI

  OdpovědětSmazat
 11. ..... a i pro snadné splnění podobných nároků potřebuje a prosazuje šlechta, Němci i další, aby se vyměnilo obyvatelstvo v Evropě...., poněvadž téměř 75 let po II. s. válce žijí pamětníci, kteří pamatují tzv. Benešovy dekrety a vyvlastňování majetku zrádců a kolaborantů.... Němců, Maďarů...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Výrok "Přepište dejiny" se vztahoval k hokeji!!

   Smazat
  2. 23.16 dějiny se přepisovaly dávno před hokejem, Robertem Zárubou a televizí, nějaký hokej je z hlediska dějin marginálie.

   Smazat
 12. "vrátíme" majetek každému, kdo si řekne, vše co bylo ukradeno musí být navráceno. Komu asi patří kostel, zámek, hrad, který mu druhý postavil v rámci roboty, pokud církvi nebo šlechtě, tak to můžete vrátit sekretariáty KSČ/M, nadevší pochybnost jsou totiž její.

  OdpovědětSmazat
 13. Už jen čekám kdy nám to bude dohodnuto.

  OdpovědětSmazat
 14. Nechtěli by také mého pradědu, dědu atd. Všichni jim kdysi v jižních Čechách patřili.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.