Reklama

čtvrtek 13. prosince 2018

Čistě ukrajinské paradigma. Zlodějský sjezd a rozkol v zákonu

Rostislav Iščenko
13. 12. 2018 ukraina.ru
Porošenko oznámil, že 15. prosince se uskuteční tzv. sjednocující koncil ukrajinské místní církve. Tento koncil je již nazýván "zlodějským sjezdem". Sjezdem proto, že koncil je církevní záležitost, ale společenské organizace, jakými jsou de facto sekty rozkolníků, se mohou v lepším případě shromažďovat na sjezdech. Zlodějským (воровской) může být tento sjezd nazván na základě starodávného významu tohoto slova, kdy se zlodějem nazýval zločinec, který konal proti státnímu a společenskému systému, na rozdíl od "tať" - kriminálního zločince. Takže, v překladu do současného jazyka jde o tlupu pučistů, kteří se pokoušejí provést církevní převrat, dokončit případ, který před 26 lety zahájil Michail Denisenko, který se nazývá " patriarchou Filaretem".


Při hodnocení perspektiv tohoto počinu kolegové zcela oprávněně poukazují na to, že síly, které jsou do něj zapojené: Porošenko, jeho administrativa a Bezpečnostní služba Ukrajiny na jedné straně, ukrajinské rozkolnické sekty UAPC (Ukrajinská autokefální pravoslavná církev) a UPC KP na straně druhé, a pokoušející se o status učitele rozkolu patriarcha Bartoloměj se svým sídlem Fanarem, na třetí, se tak zamotali do lží, že se navzájem oklamali a ocitli se v obtížné situaci.

Za prvé, Porošenko ani s pomocí SBU nedokázal donutit hierarchy UPC MP, aby se zúčastnili zlodějského sjezdu v dostatečném počtu. Na tom trval Bartoloměj, který v zoufalství nejen napsal hulvátský dopis metropolitu Onufrijovi, ale také obsah tohoto dopisu zveřejnil, čímž navíc posílil averzi vůči své politice světového pravoslaví, pro které je metropolita Onufrij mnohem váženější osobou, než patriarcha Fanaru (v Konstantinopoli).

Za druhé, namísto autokefálie, o níž snili ukrajinští rozkolníci, je Konstantinopol jednoduše vyhlásila za své podřízené s velmi omezenými pravomocemi. To znamená, že na rozkolnické věřící si kromě "patriarchy Filareta" a "metropolity Makaria" nyní činí nároky i Bartoloměj, který je stále uznáván za patriarchu Konstantinopolského. Situace s poměrem "patriarchů" a věřících začíná připomínat situaci v ukrajinském námořnictvu, kde je již dlouho víc admirálů než lodí.

Za třetí, UAPC a UPC KP se nebyly s to mezi sebou dohodnout na podmínkách sloučení. Na jedné straně to usnadňuje diktaturu Konstantinopole, na druhé straně to zpochybňuje životaschopnost sjezdu.

Za čtvrté, ve snaze odstranit ze hry Filareta jako hlavního uchazeče o zvolení vůdcem nově vytvářené "církve", absolutně nepřijatelného pro tuto funkci pro Fanar, se "šikovným kyjevským aktérům" podařilo ztratit kontrolu nad situací v tzv. Kyjevském patriarchátu. Nyní není jasné, zda se Filaret zříká boje o post hlavy nové struktury a místo sebe nominuje nastrčenou postavu nebo zda bude bojovat, a také zda stále ještě kontroluje většinu svého "episkopátu".

To všechno dává některým kolegům právo, aby se optimisticky dívali do budoucnosti, chichotali se vychytralým Ukrajincům a Řekům, kteří navzájem doběhli sami sebe, a také bezradnému Porošenkovi, který byl prakticky, jako aktivní postava, odstraněn ze hry, kterou právě on začal kolem tomosu.

Z našeho pohledu by bylo nejen předčasné se radovat, ale také nerozumné. Naopak, je třeba se připravit na těžké časy a kruté pronásledování ukrajinského pravoslaví, které bude spojeno s protiruskými ozbrojenými provokacemi.

Kolegové zcela správně poukazují na patovou situaci, do níž se Porošenko, Bartoloměj a ukrajinští rozkolníci sami vehnali. Všichni ztrácejí hodně v důsledku hry na autokefálii, ale nedostávají to, co chtějí. Požadovanou pro každého z nich je likvidace UPC MP a zavedení kontroly nad jejími věřícími. Filaret a Makarius to potřebují pro získání kanoničnosti (uznání jejich struktur pravoslavným světem), Porošenko se zaměřil na využití agitačních možností církve ve volební kampani. Pro Bartoloměje je zlodějské obsazení cizího kanonického území a legitimita rozkolu cestou k pravoslavnému papežství, o čemž již dlouho hlava Fanaru sní.

Hlava UPC MP Nejsvětější metropolita Onufrij odmítl jakékoli kompromisy s rozkolníky a podařilo se mu udržet nestabilní část svého episkopátu před nerozvážnými kroky. Kromě toho přiměl rozkolníky, aby předem odhalili karty a ukázali všem, že jejich "lákavé" návrhy jsou jen krásným obalem, pod nímž jsou lži a prázdnota.

Ale co dál? Odmítne kompromisy někdo z účastníků aféry se zlodějským sjezdem kvůli zugzwangu, do něhož je vehnal metropolita Onufrij, který nevzdoruje zlu násilím?

Ne, nikdo neodmítne. Není pro ně cesta zpátky. Každý z nich vsadil na kartu s autokefálií vše, co měl. Každý z nich potřebuje alespoň zdání vítězství. Zdá se, že kdyby se podařilo zlomit UPC MP, všechny ostatní problémy by se vytratily. Přinejmenším klášterů s farníky a biskupských kazatelen musí být dost k uspokojení těch nejnáročnějších ambic. Navíc bude vyřešena hlavní otázka - autokefálie může být vyhlášena, ale problém jejích skutečných parametrů se bude řešit v bratrovražedném boji už za chodu. Nepřátelství vůči UPC MP nyní sdružuje ukrajinské rozkolníky, Fanar (Bartoloměje) a Porošenka stejně, jako nepřátelství vůči Janukovičovi sjednocovalo nesourodé síly prvního a druhého majdanu, které se navzájem nenáviděly.

Hlavní problém a hlavní nebezpečí spočívá v tom, že všichni, kteří měří ostatní podle sebe, věří, že v konečném důsledku je síla rozhodující argument. Pokud se problém nevyřeší, je třeba jednoduše použít více násilí, tlačit s větší krutostí. Nepomohlo přesvědčování, je nutno přejít k výslechům, pak k věznění, potom k politickým vraždám, a potom i k masovému teroru. Stejně není kam ustupovat.

Všechny předchozí akce Porošenka a Fanaru svědčí o tom, že když se dostanou do slepé uličky a nemohou jednat v právním (kanonickém) rámci, snadno vystupují za hranice práva, a to jak státního, tak i kanonického, a nakonec se spoléhají na donucovací aparát. Bartolomějův dopis metropolitu Onufrijovi je vlastně ultimátum, vyžadující kapitulaci a vyhrožující represemi v případě odmítnutí. Zároveň všichni chápou, že Bartolomějův názor na zákonnost jak existence UPC MP, tak i její hlavy Nejsvětějšího Onufrije nikoho nezajímá, dokud se nemůže spoléhat na donucovací aparát ukrajinského státu. Bartoloměj jasně uvádí, že vůči těm, kteří se mu nevzdají, Porošenko bude uplatňovat represe. No a jak "galantní" a "jemní" jsou balvani SBU a marginální "patrioti" Ukrajiny, to jsme se za pět let nadívali dost.

Není pochyb o tom, že UPC MP nepřistoupí na kapitulaci. Není pochyb o tom, že Porošenko, Bartoloměj a jejich komplici použijí sílu, aniž by se zastavili před krveprolitím. Není pochyb o tom, že když budou zdůvodňovat své zločinecké činy, pokusí se vyhlásit UPC MP za "pátou kolonu Kremlu", kvůli čemuž půjdou na jakékoli provokace. Otázka spočívá pouze v tom, kdy bude odstartována silová etapa "donucování k tomosu" (před nebo po zlodějském sjezdu) a jak rozsáhlé bude krveprolití. No a ještě není jasné, zda se někdo z ukrajinských politiků odváží, alespoň z kořistnických zájmů (čelení Porošenkovi), otevřeně vystoupit proti rozkolníkům pučistům na podporu církve a zákona.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

41 komentářů :

 1. Co se děje na Ukrajině je skoro zbytečné komentovat, Porošenko je tzv pracovní dobytek Američanů a bez jejich posvěcení a příkazu si sprominutím ani neuprdne. A víc o této divnozemi nemá smysl spekulovat.

  OdpovědětSmazat
 2. Hlavní problém a hlavní nebezpečí spočívá v tom, že všichni, kteří měří ostatní podle sebe, věří, že v konečném důsledku je síla rozhodující argument.

  OdpovědětSmazat
 3. Celá Ukrajinská vláda má americké a švýcarské pasy a vládne z velvyslanectví USA. Američani investovali do rozvrácení Ukrajiny pět miliard dolarů a to taky otevřeně přiznali. Cílem je sjednotit Evropu a zaútočit na Rusko v rámci akce Barbarosa č. 2. Američani dodají zbraně a umírat budou Evropani, hlavně ti východní. Zisky amerických zbrojních firem porostou a to je smyslem všeho toho amerického svinstva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Američané oněch 5 Mld. investovali do Ukrajiny ještě před majdanem. Nyní to je podstatně víc!

   Smazat
  2. Izraelské pasy.

   Smazat
  3. Tohleto je bezesporu hlavní cíl a zájem USSA.Vůbec jim nejde o Evropany a jejich blaho.Ukrajina slouží jako dobré kladivo na ruskou, hodně tvrdou kovadlinu.Ale...Putin jasně několikrát zopakoval.Pokud bude Rusko napadeno USSA a žoldáky NATO, část Evropy a vojenské strategické cíle se vypaří a totéž se stane v USSA.Toto drží "západní" zločince na uzdě, jinak by konvenční konflikt probíhal ve stylu Barbarosa 2 již dávno, a to na evropský účet a je jasné, kdo by kasíroval.

   Smazat
  4. Hlavním zájmem RUSSA je bezesporu sehnat co nejlevnějc pavou sinířskou pěnu do koupele a tím naším je ukroušsko-mužyckou zběř poštvat na podobnou agresivni, primitivní chátru na východ od ní, ať se navzájem pobijou a zbytek vyhubit isekticidem. Nechal bych jen pár samců a samic na chov, budou dobří do laboratoří namísto morčat. Pak konečně může zdejší krásná země přijmout obyvatelstvo hodné její krásy. Stejně tak krásná země bohatá na suroviny na východě, dočasně nazývaná Rusko. Tohle musíme udělat s veškerou mužyckou zdegenerovanou populací primitivní východní Evropy. Až pak, když se uvolní prostory pro lidský rod, nastane prosperita a mír.
   O tomto mluvili všichni proroci a věštci už celé věky. Zbavte se chátry na východě Evropy, která odjakživa rozvracela svět a zaplevelovala svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk.

   Smazat
  5. oprava: pravou sibiřskou ... pardon za překlep, ale vždycky se rozchechtám a nejsem schopnej to ani napsat, páč si u toho představím nevlastního bráchu putlerprda tu na 1 minutě a 15. sekundě! -:)))) - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Smazat
 4. Když jsem pročítal článek, ale zejména článek níž, nabyl jsem dojem, že největším problémem Ukrajiny je její poloha. Leží na dotyku mezi západem a východem. A tak, podle toho, kdo byl v té, či oné době silnější, se dostávala do područí té, či oné strany. Ukrajina přes svou velikost se nikdy nestala a asi nestane hegemonem. Vždycky bude pouze "menším bratrem", nebo užitečným idiotem. Je na Ukrajincích, s jakou rolí se spokojí. Bohužel, momentální situace napovídá, že se přiklonili k druhé variantě.
  Velmocenské ambice většiny Ukrajinců jsou nad možnostmi této země. Čtyřicet milionů je sice dost, ale na roli, alespoň kontinentální velmoci to nestačí.
  Ještě jedna věc mi vrtá hlavou. I když se o Ukrajině říká, že je obilnicí Evropy, nezdá se mi to jako hlavní důvod, proč o její dobytí usiloval tu východ, tu zase západ. Toto území přitahovalo dobyvatele, jak bonbón vosy od dávné historie po současnost. Ale jeho zemědělský potenciál se mi jeví jako slabý na tak enormní zájem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. žensky zustali sami a chlapi běhaji po lešenich v cele evropě tak kdo by dneska zasil když nejsou lidi ale je velke množstvi nejen dřeva se kterym se da kšeftovat na stojato a zbytek chlapu co ostali je v uniformach jak za totače ktera aspon dava jakžtaž obživu

   Smazat
  2. vladimír hricák A tohle je nesmírně nebezpečné pro celou Evropu. Až vyrobí provokaci na kterou bude muset Rusko reagovat nevíme co se bude dít.

   Smazat
 5. Další a další zvratky na Ukrajinu. Vám Rusum nestačí ukrást kus uzemí, vy ještě kradete moře co vám nepatří. Obludný Ruský režim má již na kahánku. Ruský fašismus je daleko více rozbujelý než ten Ukr. Pouze se o tom nemluví.Ale místní tupá proruská banda bude neustále mlet něco o Ukajině.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste děsně inteligentní , napište něco pozitivního o Ukrajině !!

   Smazat
  2. Buď tak blbý, nebo navedený.

   Smazat
  3. 9:27
   Z BANDEROSTÁNU NIKDY NIC DOBRÝHO NEVZEŠLO TY VOLOTRKU MENTÁLNĚ ZAOSTALEJ!!!!!!

   Smazat
  4. Ty se s tou Ukajinou, asi ukájíš. V.J.Horák

   Smazat
  5. to 9.27
   tak se tam vrat nebo odstehuj a ukaz jak se to spravne vsechno dela. Dovedes jen kecat a provokovat na netu. Bud se tam vrat a nebehej po leseni v CR nebo se tam odstehuj.

   Smazat
  6. 9:27 Další a další zvratky na Rusko. Vám Ukrajincům nestačí darovat kus území (Zakarpatí, Halič, Krym), vše jste totálně zdevastovali. Z nejbohatší svazové republiky jste udělali největšího žebráka Evropy. Vy dokonce nerespektujete mořské hranice sousedního Ruska a provokujete. Poslali jste tři vojenská plavidla (ze všech deseti, co máte), včetně remorkéru na kladení minových polí, na zničení Krymského mostu, který vás připravil o výpalné a znemožnil blokádu Krymu. Obludný ukrajinsko-banderovsko-fašistický režim má na kahánku, žije na dluh a díky penězovodům hlavně z Ruska. Ukrajinský fašizmus již byl kodifikován zákonem, který kupodivu prosadili židé (v minulosti tolik likvidovaní a utlačovaní hitlerovci a banderovci právě na Ukrajině) ve vedení země. Ukrajinský fašizmus bují tak rychle, jenom díky podpoře vzmáhajícího se vlivu fašistů i na celém západě, pouze se o tom nemluví. Ale česká (i místní na NR) tupá probanderovská banda bude neustále mlít něco o Rusku! Govno, govno, friends!

   Smazat
  7. Napsal jste to tak nešťastně, že mezi banderovce jste zahrnul i Novou republiku.

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  9. 13:18 bohužel i na NR působí elementy tupé probanderovské bandy (viz 9:27), těm to bylo adresováno, rozhodně ne všem zde přítomným :-)

   Smazat
  10. 13,32
   Hele ty banderovskoustašovská svině,sbal si z Čech svoje spolubojovníky a vypadněte za Walzmanem do Banderostánu......stejně jste vy untermensch banda jen k hovnu,netáhla věčně vylitý jak váza!!!!!!!!!!!!

   Smazat
  11. 13:35 Napsal jste to pěkně a kdo chtěl tak taky pochopil co jste myslel tou tupou probanderovskou bandou. Jen bych chtěl dodat, že již minulý článek od pana Iščenka ohledně autokefálie na Ukrajině byl velice zajímavý. Pravoslavná církev se dostala na rozhraní, kde je jasně dáno "Opustíšli mě nezahynu, opustím-li tebe, zahyneš". No a kdo to ví , tak se podle toho zachová i s tou možností, že utrpí újmu, která ale bude dočasná, tedy samozřejmě jen v tom případě, že si jej SBU nepodá tak, že již neprocitne.

   Smazat
  12. 13:39 Tak jsem se nemýlil, je to ten pomatenec z dřívějška. Asi jsi byl puštěn z blázince co, a zase děláš ostudu. Pane Dvořák,konejte, vymažte toho totálního B LB A

   Smazat
  13. 14,33
   Na mýlení je potřeba MOZEK a něčím takovým ty banderoustašovská trubko ROZHODNĚ NEDISPONUJEŠ!!!!!!!!!!.-DDDDD

   Smazat
  14. 10:20 Vyskřekl putlerprd z plna sil svého smrdutého vanu, vyluzeného z lejnolíhně tohoto ohavného Ugrofína! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Smazat
  15. Mmch. ty putlerprde, kterýž jsi tvořen pouze atomy smrdutého, leč jinak nikterak zvlášť nebezpečného putléria a tudíž rovněž nemůžeš žádné orgány vlastnit, prozradím ti jak se to stalo že nemáš klid v někde v lihu v laboratoři jako jiný potrati. Můžu za to komouši! Havel byl tvůj fotr, kterej tě namrdal týhle kurvě a ta tě pak potratila!!!!!˘ - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   Ten potrat pak komouši naložili do maus-oleje a odvezli do Chujlostanu jako delikatesu pro Putlera. Od tý doby co ji sežral poletuješ u jeho lejnolíhně - stal si se putlerprdem!!!!.-D:D:D:D

   Smazat
 6. Rozložit vše, národ, morálku, kulturu, víru a ještě na tom vydělat. Typické.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tisíciletími osvědčené heslo "divide et impera" v praxi, řídili se jím důsledně Římané, potom Britové a nakonec i jejich americká kolonie. Nic nového, "rozděl a panuj". Někteří blbečci nevidí jeho rozsáhlou aplikaci (Amerikou) právě dnes v celé Evropě!

   Smazat
  2. „Pane Povolný, možná si řeknete, že jsem starý blázen a že bych se měla věnovat práci nebo nějaké charitě (vnoučata ještě nemám), ale já jsem se v pětapadesáti letech zamilovala. A to si už deset let říkám, a donedávna jsem tomu i věřila, že mě muži už vůbec nezajímají! Že to téma je pro mě passé. Abych byla úplně upřímná, přes deset let jsem nic, ale opravdu nic neměla s žádným mužem, až teď. Náš vztah je v začátcích, zatím jde jen o romantické schůzky, ale u těch nejspíš nezůstane (aspoň doufám). Moje otázka je hodně intimní, snad to nebude vadit. Z různých časopisů vím, že je už nějakou dobu trendem holit se včetně intimní oblasti (o tu mi jde především). Nejsem už nejmladší, nerada bych působila, jako že jsem sto let za opicemi, ale taky bych nechtěla vypadat směšně. Co myslíte, sluší pětapadesátileté ženě víc „přirozenost“, nebo i ona by se měla podřídit módě? Jak to vidíte z pohledu chlapa?“ Mirka

   Smazat
  3. Mirečko, blbka je blbka a blbkou zůstane, s tím nic nenaděláte. Váš pan Nepovolný

   Smazat
  4. 13:04 žádný div, že z EU utíká (a EU tím rozbíjí) právě VB jako nejvěrnější spojenec USA

   Smazat
  5. Mirečko, pakliže je tím vyvoleným tupec z Ukrajiny, tak je samozřejmě lepší se neholit, on by si totiž mohl myslet, že děti se dělaj do tý zadní dírky.

   Smazat
 7. Putin ani nemusí posílat na Ukrajinu vojska, pokud splní to, co vyhlásil na G20 v Argentině, tj. liberalizaci v získání ruského občanství pro imigranty ze sousedních zemí. Proto musel opilec Valzman okamžitě reagovat vyhlášením výjimečného stavu právě v deseti čistě ruskojazyčných oblastech Ukrajiny. Už dnes žije v Rusku odhadem 5 až 7 miliónu Ukrajinců jenom na ukrajinskou občanku, z toho 3 milióny pravidelně překračují hranice, aby navštívili své rodiny. Po liberalizaci začne stěhování Ukrajiny na východ do Ruska. Rus, i když se narodil na Ukrajině, rozhodně nebude nadále živit banderovskou šlechtu, zvláště poté, co banderismus glorifikuje Kyjev právě přijatým zákonem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ukrajina za necelé tři dekády od rozpadu Sojuzu ztratila asi 10 miliónů obyvatel. Ted se to zrychlí, stejný úbytek mohou stihnout za 5 let.

   Smazat
 8. 13:35 jistý obrýlený politik jménem Jaceňjuk se před pár lety proslavil zahájením stavby plotu na hranicích s Ruskem. Jak je na Ukrajině zvykem, byly prachy na plot zpronevěřeny (odkloněny) právě tímto pánem a odkloněny na Floridu, kde za ně pan Jaceňjuk pořídil cca 50 bejváků pro sebe a pro své kamarády (náhodou mají v kapse i pasy USA), aby se měli kam uchýlit, až jim bude hořet půda pod nohama. Tento čas se kvapem blíží :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už tehdy měl ten plot držet ukrajinské otroky na Ukrajině, i když vyhlašovali, že ho staví na obranu před Rusy z východu. Plot nestojí, tak musejí lovit brance pro ukrajinskou armádu přesně jako v tom filmu Fanfán Tulipán.

   Smazat
  2. 14:08 nebylo žádoucí, aby otroci utíkali zrovna na východ budovat Rusko, když bylo potřeba nahnat otroky na práci na západě, kde imigranti sice berou podporu, ale nepracují, někdo přece jenom makat musí, protože ve vymírající EU nejsou lidi, přesněji lidé na práci.

   Smazat
 9. Ukrajina je uměle poskládaný stát, kousek teritoria dodal Lenin, další Stalin (na úkor Československa) a Krym si zapůjčil Chruščov (kupodivu Ukrajinec). Ukrajinu držela pohromadě komunistická ideologie, stranická a policejní disciplína, vzájemný obchod s Ruskem, sjednocující jazyk (ruština) a sjednocující pravoslavné náboženství s jediným patriarchou. Porošenko dostal za úkol přetnout poslední tři spojující články - obchod, jazyk a náboženství. Rozesrat celou zemi dokázal za pět let, ale nemá chudák, kam utéct. Umělý stát Ukrajina zemře s ním.

  OdpovědětSmazat
 10. Panbíčkáři všeho druhu, byli a jsou v reálu politici a ty různé církve pak politickými stranami.
  Jejich základnou jsou pak hlupáci napříč stranami, snad jen
  s vyjímkou, komunistů.

  OdpovědětSmazat
 11. Ovce ,ovce.ake je pre mna a beznych ludi podstatne, ci som slovak, ukraunec, rus?historia?vyskumy?-sracky.nevieme s istotou ani co sa deje vo svete dnes.dolezite je nenechat sa manipulovat.kristus, narod,praotec cech, picoviny.lenze ovce su sproste ,nechaju sa riadit.teraz koli nim robim na politikov a ich kamosov.take su osprostene ,ze sa nechaju nahnat na jatky.seru ma ,lebo tie sracky zasiahnu aj mna./inac CESI su v priemere na tom lepsie, neveria az tak roznym mudrostiam a radsej idu s kamosmi na pivo/

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.