Reklama

neděle 16. prosince 2018

Exkluzivně: Jak by mohl Babiš vyřešit „střet zájmů“? ...a stát se kavárnou a bruselskými soudruhy milovaným „politikem“?

Michal Brand
16. 12. 2018
Evropský komisař Oetinger napsal dopis Andreji Babišovi[i], jak by mohl vyřešit údajný „střet zájmů“. Píše to „exkluzívně“ Respekt Bakaly, známého exkluzívního sponzora exkluzívní pravdolásky a kavárny. Je zarážející už vůbec skutečnost, že kdokoli z vedení toho zcela exkluzívního spolčenství hlupců zvaného Evropská Unie má tu arogantní drzost komukoli v čemkoli jakkoli radit, když samotná Evropská Unie není schopna vyřešit nic, kromě dalších a dalších buzerací řádných občanů. 

Pozn. red. I.D: V diskusi k tomuto článku se objevily protesty. Sám také s některými tezemi nesouhlasím, a v některých vyjádřeních jde nezřetelná nadsázka příliš daleko. Článek jsem přesto vložil, protože nám všem je třeba diskuse. Jak říkal Miroslav Plzák, k diskusi je třeba přistupovat nerozhodnut. Všichni máme myšlenkové stereotypy, které nám brání v hlubším poznávání a zbavit se jich můžeme jen v konfrontaci názorů, k níž přistupujeme s otevřenou myslí. Samozřejmě nepublikujeme vědomě nepravdy a třeba primitivní rasismus a zbytečné vulgarity. Tvrzení o blahodárném působení kolonizátorů na porobené domorodce jsou přinejmenším na hraně, ale pokládám to za stereotyp. Proto jsem sám přidal první příspěvek do diskuse. Pokud bychom publikovali jen to, co je bezvýhradně nesporné,  nemělo by smysl to číst a Nová republika by se stala myšlenkovým ghettem...

Roky vykládají, jak strach z muslimských nelegálních migrantů a pověstně mírumilovného islámu vůbec je zcela neracionální, neodůvodněná xenofobie, protože „kolik muslimů jste v životě potkali osobně, ha?“. A pak, když muslimský kulturní obohacovač začne na ulici ve Štrasburku střílet nevěřící psy, tak se soudruzi europoslanci (málem se mi to přecvaklo na „r“ místo na „l“) zbaběle a zcela xenofobně zabarikádují ve svých kancelářích. Přitom kolik z nich už někdy osobně zastřelil muslimský terorista? Aha?!?!? Takže šlo o jasnou xenofobii, iracionální strach z neznámého, protože ani jeden z europoslanců nebyl nikdy v životě zastřelen muslimským teroristou, takže s tím nemá osobní zkušenost, takže jde o iracionální strach. Xenofobie. Hanba jim!

Ale což. Jednou se tam mezi sebou zvolili do funkcí – ne nepodobně jako když se komouši volili sami mezi sebou do funkce generálního nebo jiného tajemníka – a tak se teď snaží dokázat vlastní důležitost. A protože jsou hloupí, neschopní a omezení – ne nepodobně od svých předchůdců komoušů (staro-komoušů, když celý Západ teď ovládají neo-komouši, aka neo-marxisté) - tak vymýšlí jednu pitomost za druhou z jedovatého koktejlu kombinace své tuposti a svojí namyšlenosti ze vzájemného pochlebování si „elit“ a kaváren. 

Například najdou nejméně vzdělané, nejzaostalejší a nejlínější lidi na celé planetě a začnou je zvát do nejvyspělejších zemí s nejpracovitějším obyvatelstvem, aby tam ti líní a zaostalí přinesli technický a technologický pokrok a aby povznesli ekonomickou i kulturní úroveň zemí, které domovské země těchto „uprchlíků-inženýrů a uprchlíků-doktorů věd“ předstihují o několik staletí. 

A to ještě těch několik století zaostávání domovských zemí „vzdělaných, pokorných a vděčných uprchlíků“ je „jen“ několik staletí pouze a právě díky dovozu technologie, organizace práce (a vůbec vůle pracovat) přímo ze zemí euro-atlantické nebo judeo-křesťanské civilizace, nazývejme tento „kontinent“ pokroku, rozvoje a humanity jakkoli. Kdyby judeo-křesťanská civilizace neexportovala civilizaci do „kolonizovaných“ zemí, nacházela by se Afrika a velká část Asie na úrovni doby kamenné. Ne. Pardon. To přeháním. Na úrovni doby bronzové. 

I když u Afriky a řady zemí Blízkého a Středního Východu nevím-nevím. Ale jsem bytostný optimista. Takže budiž - doba bronzová. :-)

Neodpustím si malou poznámku jen zdánlivě mimo hlavní téma. Tento týden jsem se dočetl, že mexický levicový prezident volal prezidentu Trumpovi, aby s ním podiskutoval o nelegální migraci. O kriminální migraci. O krimigrantech. V rozhovoru prý mexický prezident apeloval, aby vyspělé země vytvořily pracovní místa v zemích, odkud krimigranti odchází.
 
To nechápu. To prostě nechápu. Každý, kdo byl v jakékoli zemi mimo náš civilizační okruh (s výjimkou zemí civilizací japonské a čínské), tak musel vidět na první pohled, ihned po vystoupení z letadla, že PRÁCE JE TAM NEKONEČNĚ MNOHO NA KAŽDÉM KROKU. V zemích, odkud krimigranti migrují za sociálními dávkami a parazitickým životem na úkor Evropanů a Američanů, v domovských zemích těch „pracovitých, vzdělaných inženýrů a doktorů“ je práce všude, kam se podíváš. Jen té ochoty pracovat je tam poskrovnu. O chuti pracovat ani nehovořím. 

Jak může jakýkoli sluníčkář nebo politruk multikulutralismu s vážnou tváří tvrdit, že krimigranti, ehm „uprchlíci“ odchází do Evropy za prací? Odchází za prací?!?!?!?!? Doma mají práce nad hlavu a ani nehrábnou. Nejmenší b...el tam byl za vlády „zlého kolonizátora“. Od získání „svobody“ a „samostatnosti“ domovské země „migrantů za prací“ vypadají jak pokojíček puberťáka, o kterého se rodiče nestarají.  S narůstajícím časem úplně stejně jako s narůstajícím časem v pokojíčku puberťáka – čím déle trvá „samostatnost“, tím strašnější situace. A to se snažím volit mírná přirovnání. Jinak bych musel zmínit Luník IX nebo kolik, nebo Chánov či Jirkov.
Multikulturalismus je zločinná ideologie, která nenávidí civilizaci, pokrok, humanitu. Sluníčkáři a agitátoři této zločinné a nenávistné ideologie multikulturalismu se nestydí tvrdit, že nelegální migranti migrují za prací - ze svých domovských zemí, kde na práci ani nehrábnou, i když je tam práce na každém kroku „něurékom“. Je to stejný nesmysl, jako tvrdit, že po zhodnocení situace ve svém pokojíčku, kde již začali řádit štěnice a švábi, kde se všude válí špinavé prádlo a plísní porostlé hnijící zbytky jídla, zmíněný puberťák ze svého pokojíčku odešel do ložnice rodičů „aby tam vzorně uklidil, protože k smrti rád uklízí“. Obojímu může věřit jedině absolvent nebo absolventka genderových studií či jiného „moderního“ „univerzitního“ „oboru“ „studia“. Nebo evropský politik. Nebo „umělec“, „vědec“ či jiný příslušník „elit“. Jak řekl Orwell – některé ideologie jsou tak debilní, že jim může uvěřit jen intelektuál. 

A měl pravdu. Podívejte se na chování a veřejná prohlášení drtivé většiny herců a spol. v poslední době – stejně stupidní, jako když v padesátých letech ta minulá „elita pokroku“ vyháněla z divadel „maloburžoazní živly“ z řad svých bývalých kolegů. Se smutkem musím říci, že intelektuálové, umělci, herci, spisovatelé a spol. zrazují a nechávají se zkorumpovat mnohem více, mnohem častěji a mnohem, mnohem ochotněji než „nevzdělaní burani“ z fabrik a venkova. Jenom jsou příslušníci „elit“, jeden každý z nich, dražší při korumpování než ta „lůza“, než kterýkoli jeden „buran“. Ale „příslušníci elit“ jsou jen prodejné děvky. Kurtizány, které se tváří jako vznešené dámy a pohrdají „upocenou ženskou od plotny a fakanů“. A aby překryli své vlastní černé prodejné svědomí, překrucují historii i současnost. A tak se „příslušníci elit“ nezmiňují o své vlastní a ochotné kolaboraci s nacismem i komunismem i multikulturalismem. Na koncertě Reinharda Heydricha na Hradě nikdy nebyli, tam byli jistojistě jen samí burani a křupani v montérkách. Anitchartu nikdy nepodepsali, tu podepsali jen skladníci, svačinářky, uklízečky. Smrt Miladě Horákové přáli jen soustružníci a jeřábnice, kdepak nějaký novinář, dramatik, spisovatel nebo herec nebo akademik – ti byli všichni do jednoho proti. Oslavné básně na Stalina lepšolidi[i] nikdy nepsali, kdepak. Oslavné básně na Stalina psali jen pologramotní, nevzdělaní, horníci nebo snad dojičky, kdo jiný by tak asi psal oslavné básně, knihy, scénáře a divadelní hry o generalisimu Stalinovi? A jestli tomu nevěříte, tak o tom „vzdělanci a intelektuálové“ napíší film, sami si odsouhlasí film i dotace, z peněz buranů film zaplatí a natočí a pak vám ho odvysílají. Za peníze z dotací si postaví vilu a pak v nějakém interview popláčí nad nedostatkem peněz na kulturu. A když ani tomu filmu a jeho „obrazu“ historie nebudete věřit, pak jste jistě ruský troll a komunista a nacista a xenofob a sexista a rasista. Zpátečník. Kontrarevoluční živel. Po večerech žerete děti. Roznášíte po polích mandelinku bramborovou. Určitě. Pozvou se sami navzájem do ČT a tam to jako odborníci na slovo vzatí sami sobě navzájem dokážou. Jiné názory na Facebooku pak zakážou pod pokutou 1 miliarda korun, protože taková je ideální „svobodná“ a „demokratická“ „diskuse“ podle jejich představ. Pěkně po bolševicku. Za stalinského teroru to nestihli, tak si to užívají dnes, soudruzi z „elit“, z toho nového „předvoje“, opět „ti nejpokrokovější“.

A jak tedy může v tomto světě neo-padesátých let Andrej Babiš vyřešit „střet zájmů“?
Vážně nevíte?
Nebo to jen nechcete sami sobě otevřeně říci?
Tak já to řeknu za Vás.
Úplně jednoduše.
Stačí když:
-        podepíše Marakéšskou dohodu,
-        podepíše Istanbulskou úmluvu,
-        odsouhlasí Globální kompakt,
Stačí,
-        když otevře tuto zemi, když otevře Českou republiku pro miliony nepřizpůsobivých, líných, nevzdělaných a nevzdělatelných a nezaměstnatelných nelegálních migrantů,
-        když nechá do České republiky dovézt dostatečné množství „kulturních obohacovačů“ a zajistí tak
o   dostatečně vysokou míru znásilňování nezletilých (občas i zletilých, občas i žen v hodně pokročilém věku) bílých českých (a moravských) dívek i chlapců ze strany hodných multikulturních migrantů, jejichž jména zní většinou Mohamed, Muhamad, Muhamed, jen někdy Ibrahim nebo Ali,
o   dostatečně časté události, při kterých auto najede do lidí na vánočních trzích nebo nůž za pokřiku Alahu Akbar zabije na ulici několik chodců nebo střelná zbraň neuposlechne směrnice EU a postřílí několik nevinných lidí,
o   čímž se celkově zvýší četnost semknutí se a nasvícení různých věží v národních barvách.

V kauze dotací pro Agrofert již dávno nejde o střet zájmů.
Jde o to, že neo-bolševické multikulturalistické mocenské „elity“ chtějí dosáhnout rozvratu civilizace ve všech evropských zemích. Chtějí zajistit to, aby k teroristickým útokům docházelo ve všech evropských zemích, ne jen v těch „vyspělých“, „neburanských“, „multikulturních“.
Ve skutečnosti nevadí to, že Agrofert dostává dotace – stejně řádně jako jakýkoli jiný podnik mimochodem, protože je prostě ve svěřeneckém fondu a tak Andrej babiš naplnil požadavky na odstranění střetu zájmů, tečka. A to píši s tím, že dotace, zejména dotace EU považuji za čiré zlo, za zločin. 

Vadí ve skutečnosti něco jiného. EU vadí (dosavadní) neexistence no-go zón v v zemích V4. Vadí (dosavadní) bezpečnost pro řádné občany v zemích V4. Vadí (dosavadní) absence teroristických útoků ze strany muslimských migrantů (ať již první, druhé nebo třetí generace) v zemích V4. Vadí skutečnost, že v zemích V4 nejsou masově porušovány platné zákony nedotknutelnými příslušníky nového herrenvolku, nového SA, za vědomého přihlížení státních orgánů, jako třeba v případě desítek let trvajících zločinů znásilňovacích muslimských gangů v Rotterhamu, Birminghamu, v Oxfordu, V Rochdale, v Telfordu i všude jinde, kde se jen celá věc zatím nedostala na veřejnost. 

Vadí skutečnost, že na rozdíl od „vyspělých“ zemí jakými prý jsou Británie, Francie, Švédsko, Německo, Belgie, Holandsko, v zemích V4 neodchází k desetitisícům zvrácených a krutých mrzačení dívek ženskou „obřízkou“. Nazvěme to pravým jménem – vadí skutečnost, že v zemích V4 nejsou desetitisíce dívek (často v dětském věku) vystaveny mučení a krutému mrzačení s celoživotními následky. 

Vadí skutečnost, že západoevropští politici a všichni vítači vypadají v lepším případě jako hlupáci, v horším případě jako zločinci i před svými vlastními občany (naivními jako malé děti, protože nejsou vycvičeni desítkami let komunistické prolhanosti k samostatnému přemýšlení a kritickému uvažování). Každodenní realita strachu, muslimského násilí, terorismu a muslimského diktování si neustále se stupňujících podmínek ze strany pokorných, tichých a vděčných „uprchlíků“ i již dávno usazených přimigrovaných muslimů, to vše v kontrastu s bezpečím a stabilitou (jako základními podmínkami dlouhodobého rozvoje, mimochodem) usvědčuje západoevropské politiky i všechny vítače z hlouposti, neschopnosti nebo ještě hůře ze zločinného a zlého úmyslu proti vlastním občanům. Ale kdyby tak bomby vybuchovaly a auta najížděla ve všech zemích Evropy, to by panečku byla jiná – najednou by se to označilo za nový trend. Za něco neodvratného. „Daň za život ve velkoměstě“, jak o muslimském terorismu prohlásil muslimský starosta Londýna, největšího muslimského města v Evropě. Prostě by to vše označili za „daň za život v Evropě“, „komu se to nelíbí, ať se odstěhuje“. Ale V4 se dopouští zločinu v očích multikulturalistických neobolševiků – ukazuje totiž neoddiskutovatelně, že to jde bez muslimského terorismu, že to jde bez muslimských „mladíků“ zapalujících v ulicích tisíce aut, že to jde bez desetitisíců nepotrestaných zločinů mrzačení dívek, desetitisíců až statisíců[ii] netrestaných případů znásilnění nezletilých evropských bílých dívek muslimskými migranty[iii]. Země V4 se v očích EU dopouštějí zločinu, když denně dokazují, že se v Evropě dá žít bez strachu, bez hrbení se slušných lidí před přivandrovalými kriminálníky a teroristy.

Andreje Babiše jsem nikdy neměl rád. Agrofert a jeho byznys dotací a řepky považuji za zlo. Ale za mnohem větší zlo považuji vysoce, opravdu vysoce aktuální riziko vyvraždění a zotročení evropských národů ze strany těch pokorných, tichých a vděčných inženýrů a doktorů věd, kteří téměř všichni do jednoho vyznávají to nejmírumilovnější náboženství na světě, které nemá nikdy nic společného s ničím. 

Dnes v kauze „vyšetřování střetu zájmů“ nejde o dotace pro Agrofert. Nejde o střet zájmů. Jde o to, jestli naše děti budou nebo nebudou znásilňovány a vražděny „uprchlíky“. Jde o to, jestli se ve vlastní zemi, ve své vlasti budeme nebo nebudeme bát vylézt na ulici, bát mluvit, bát i jen nahlas dýchat za zamčenými dveřmi vlastního domova tak, jako to už dnes slušní a řádní občané zažívají v celé řadě měst v multikulturně „vyspělých“ zemích obohacených „migranty a uprchlíky“, jako to už dnes zažívají a dennodenně prožívají již miliony Francouzů, Švédů, Britů, Belgičanů, Němců. O tom je ve skutečnosti udavačství neziskovky „Transparency International“. O tom je ve skutečnosti náhle otevřené „vyšetřování“ inkvizičního tribunálu EU v kauze „střetu zájmů Andreje Babiše“.

Celá kauza “střetu zájmů“ je jen a jen o brutální snaze multikulturalistických neobolševiků jakýmkoli způsobem prosadit devastaci a islamizaci naší vlasti. Nátlakem na vrcholné politiky. „Zkusíme to přes nemocného syna“. „Neziskovka napíše bonzácký dopis bruselské inkvizici“. „Skřípneme ho a on migranty pozve“.
V sázce nejsou dotace. V sázce je plán na prosazení islamizace a destrukce celé Evropy. Prosazení zotročení a vyhlazení všech evropských národů. Jakýmkoli způsobem. Jakkoli. Za každou cenu.  
Mějte to na paměti. A zvažte, co je pro Vás opravdu to větší zlo, to zásadní, zcela rozhodující zlo. Zvažte to. Prosím.

52 komentářů :

 1. Poznámka red. I.D.
  S autorem v převážné části jeho argumentace souhlasím, ale nemohu souhlasit s jeho pojetím „pořádku“, který zavedli kolonizátoři do kolonií. Kolonizátoři – samozřejmě aby země ovládli a zlomili možný odpor, původní většinou „kmenovou“ organizaci zlomili a zavedli „pořádek“ svůj. Po několika generacích takového pořádku ztratila místní komunita schopnost vládnou jinak, než opět terorem navíc bez schopnosti skutečně organizovat společnost tak, aby se příznivě rozvíjela. Ve vyspělejších „domorodých“ komunitách bylo přece jen na co navázat – například v indickém subkontinentu. Velebit „pořádek“, který přinesli kolonizátoři, je jako velebit dokonalou organizaci v Protektorátu Čechy a Morava.
  Levice se podle teorie snaží o emancipaci širokých vrstev obyvatelstva. Problém je, že jakmile se její představitelé dostanou k moci, přestanou být levicí a pravicově usilují o udržení vlastního nadřazeného postavení. Je to nepěkné a je to lidské.
  Na tzv. „neomarxismu“ nic levicového není. Ideologové zdánlivě usilují o emancipaci menšin, ale v důsledcích posilují mocenské struktury usilující potlačit většinu, například zdůrazňováním pseudoproblémů. Zatímco komunisté hlásali: „kdo nepracuje, ať nejí“ a „všichni mají povinnost pracovat pro všeobecný prospěch“, tzv. „neomarxisté“ hlásají, že najíst musejí dostat všichni, protože všichni mají stejná práva. Ostatní mají povinnost je hlavně nakrmit včetně parazitních neziskovek. (Ne všechny jsou parazitní.) Dosáhnout rovnosti nelze, protože lidé nejsou stejní. Liší se svojí biologickou výbavou i například hodnotovou orientací. Lze ale rozvrátit společnost zrušením povinnosti podílet se na tvorbě hodnot a ukládáním povinností neracionálních z hlediska udržení potřebného fungování společnosti. To oni pomáhají pro parazity prosazovat zájmy fotovoltaických baronů a řepkové lobby, protidrogové mafie, „reformy psychiatrie“, „inkluze“…
  Srovnávání těchto blbců s komunisty (nikdy jsem nebyl v KSČ) lze vysvětlit snad jen tím, že srovnávači nic jiného neznají než tzv. „komunismus“, i když i to jen z vyprávění.
  Nestěžoval bych si ani na ty, kteří volí před špatně placenou prací ještě hůř placené parazitování. Vinu nesou hlavně ti, kteří jim to umožňují.
  Není pravda, že byrokracie EU pracuje špatně. Ona pracuje docela efektivně – proti nám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Odpověď autora:
   Po dlouhých letech, kdy jsem podobně věřil ve "zlo kolonialismu" a po dlouhých a dlouhých letech přemýšlení o alternativních scénářích vývoje v zemích „postihnutých“ kolonialismem apod. jsem došel k tomuto - asi málo populárnímu názoru. Asi většina lidí by ten názor označila za rasistický.
   Jak vypadala Afrika před kolonialismem? Idylka? Opravdu? Proč si to myslíme? Protože pop kultura ukazuje roztomilé hodné domorodce, kteří se jen mají rádi a nikdy neválčí, dokud nepřijdou ti zlí kolonizátoři z Evropy. V Africe před kolonialismem nebyly války? Nebyly tam genocidy, mnohem násilnější než cokoli, co přinesl "zlý kolonizátor"?
   Před kolonizací tam zcela jistě byly války mezi kmeny. Kmeny se navzájem vyvražďovaly, zotročovaly, vypalovaly si vesnice, znásilňovaly ženy, vraždily muže a starce, znásilňovaly a zotročovaly děti.
   Před kolonizací tam nebyla žádná idylka. To jen neznali písmo ani jinou formu záznamu událostí, takže o válkách, genocidách, násilí PŘED kolonizací nemáme kroniky. A tak si naivně představujeme idylku. Pop kultura a filmové slaďáky tomu pomáhají.
   Kolonizace rozbila kmenová společenství, to je pravda, ale nezměnila do DNA vypálenou mentalitu, zvyky, vzorce chování dané tisíci a tisíci let vývoje kmenových společenství.
   A po odchodu kolonizátorů nedošlo k tomu, že by původní obyvatelé opakovali jednání okoukané od zlého bílého muže. Po odchodu kolonizátorů se původní obyvatelé vrátily v plné míře ke svému chování a jednání, k jednání, které mají pevně zapsané nejen do své kultury ale i genetické informace. Stejně jako to má každý národ - vzorce chování a jednání se nepřenáší pouze okoukáním okolí, ale i geneticky (viz teorie memů, studie evolučních biologů atd)
   Genocida ve Rwandě? To se jen původní obyvatelé Afriky vrátili k modelům a vzorcům jednání, jaké platily v Africe po tisíce let. Jediná změna je, že tentokrát existuje pozorovatel, který události zaznamená. Před kolonialismem takové, jinak úplně stejné události, nikdo nezaznamenal.
   Indie zmíněná ve vaší odpovědí, pane doktore, je přeci důkaz pravdivosti této mojí teze a nikoli jejím vyvrácením. Indie byla kolonizována také. I v Indii došlo k mnoha ozbrojeným konfliktům během kolonizace i během koloniální vlády. Ale model a vzorec chování tamních původních obyvatel byl a je odlišný od původních obyvatel v jiných částech světa. Koloniální vláda byla stejná – výsledek je jiný. Proto je třeba hledat jiný faktor, který stejnou věc dovedl k jinému výsledku. A tím faktorem je – jak i Vám samotnému uteklo v argumentaci – rozdílný vzorec jednání původní populace Indie (existující již PŘED kolonizací) vs. například vzorce populace Afriky. Rozdílný vzorec jednání podle mne vypálený do DNA u každé populace v každé dané oblasti (Evropa, Indický subkontinent, čínská civilizační oblast, japonská civilizační oblast apod). proč jsou Asiaté nebo Indové pracovitější a více se snaží o dosažení výsledku než Afirčané? Zlý kolonialista to tak zařídil? Ne, vzorec jednání vypálený v DNA je rozdílný.
   Kolonizace nerozbila idylku. Kolonizace často i za cenu násilí a válek přinesla pořádek a pokrok tam, kde před kolonizací nebyla žádná idylka ale jen násilí a války, navíc bez pokroku a bez naděje na pokrok.
   Bývalé kolonie jsou dnes již samostatné nějaký 60 až 70 let. Pozitivní změna? Nula. K lepšímu nula. K horšímu mnohé - výrazně se zvýšila míra hladomorů, nestability společnosti, válek, občanských válek, genocid, neschopnosti vytvořit fungující sociálně-ekonomický model ba dokonce i jen neschopnost pořídit si jen tolik dětí, kolik uživím bez dožadování se pomoci od cizích. Charakteristická změna po dekolonizaci je stále natažená ruka po pomoci.
   Ale určitě za to vše může zlý bílý muž. Jako za nevzdělanost Romů a jejich závislost na sociálních dávkách, za Chánov, Jirkov a další vybydlené lokality může určitě diskriminace ze strany pracující většiny, která řádně dodržuje a vnitřně respektuje zákony i pravidla fungování naší společnosti.

   Smazat
  2. Zimbabwe a Jihoafrická republika jsou perfektním příkladem, že za rozvrat afrických zemí nemůže "zlý bílý muž", ale přšedevším původní obyvatelé sami a jejich chování a jednání, jejich model společnosti a kultury

   Smazat
  3. Několik slov autorovi.
   Převážně souhlas, dobře to vidíte i popisujete, možná někdy nadsazeně, ale život někdy umí věci... Ale pokud jde o ty kolonie. Před příchodem kolonizátorů, jak říkáte, tam žádný idylka nebyla. Vraždili se, kradli, atd. atd. Jenže i Evropa žila stejně. Války, násilí, vraždy, genocida, hlavně šířením toho pravého jediného boha pro ty chudáky nevěřící. Nelze ale hovořit o nějaké chvályhodnosti toho, že bílí kolonizátoři tam šli, aby to tam dali do pořádku. Ani náhodou. Oni prostě tyto země prachsprostě přepadli a ukradli si je pro sebe a po staletí je řácky drancovali, aby z nich mohli blahobytně žít. Bez ohledu na to, zda lidé v těchto koloniích usedlí a domácí mají jakýkoli vztah k jakékoli práci. To je v dané věci irelevantní. Ostatně VB,Francie, Belgie i Španělsko dodnes provozují jistý druh neokolonialismu. To, že je někdo negramotný, nevzdělaný, možná líný, to není důvod k tomu, abych mu vykrádal jeho zemi. Kolonialismus byl zločin a myslím, že je paradoxem dějin, že nyní za něj současní obyvatelé bývalých koloniálních států draze platí. Uvědomte si prosím, kdo si začal. V průběhu 15.-19.tého století nepřicházeli migranti do Evropy, ale Evropani k nim. Ti nevzdělaní domorodci si žili po svém, nepotřebovali jedinou svatou církev katolickou, nepotřebovali pracovat na plantážích kávy, pepře, cukrové třtiny, později bavlny. Žili podle své přírody. Přišel bílý muž, buď za korálky, nebo za ránu mečem, či ranou z muškety, "koupil" jejich zemi a následně zničil jejich primitivní, ale možná pro ně bohatou paměť, pro jejich ovládnutí štval jednotlivé kmeny proti sobě. Zajímejte se více například o dějiny britské přítomnosti v Indii. Ta je přímo signifikantní postupům, které v menší, či větší míře uplatňovali i kolonizátoři z jiných zemí.
   A pokud jde o islám, chápu sám obrovské nebezpečí, které vytváří jejich fundamentalismus. Ale ? Nepřispěli jsme náhodou sami tomu, co se nyní děje. Kdo a proč se pořád nabourával do jejich systému vládnutí, kdo stále toužil po ovládnutí jejich ropných ložisek ? Kdo se pokusil vnucovat jim náš, evropský, potažmo spíše americký způsob života ? Před padesáti léty nebyl islám na vývoz. Proč je to dnes obráceně. Nemyslím, že máte pravdu v tom, že bílí ty černé, abych to zkrátil, mají co učit ? Proč a hlavně kdo, je nenechává na pokoji. Jejich divoký a násilný přichod do Evropy je jakousi pomstou svým bývalým vládcům.

   Smazat
  4. AUTOROVI A VŠEM OD OSV.CO TAK PROPAGOVAT

   inicializaci znovuvybudováni dřive kvetouci Libye,která našla obrovské zásoby vody na Sahaře a začala s budovánim osmého divu světa zavodnit tu SAHARU,zaměstnala prý půl AFRIKY a ještě dodavala naftu všude.
   Bombarďáci zbrojaři ji rozbili a prý ji i ukradli všechny miliardy ,zabili Kadáfiho a ted přes něho pustili šlapat miliony dřive tam zaměstnaných dobre zaplacených mas do Evropy .
   Sypat si popel na hlavu kvůli tomu proto v ČR,že jsme vůbec žádné kolonie neměli a ted nám tu cpou neomarxisté majitelů velkých peněz miliony prý humanistických uprchlíků s jejich kaka rámem neboť si myslí,že jejich menšina křiváků bude vládnout takovými teroristy většině a navic k tomu považuji ti chamtivci penize na sociál za svoje a KRADOU JE NEJENOM NÁM!

   Je to pravda nebo ne? Kdo má názor at ho napíše at je jakýkoliv!

   Smazat
  5. Papež se omluvil za selhání církve během genocidy ve Rwandě
   Papež František v pondělí přijal rwandského prezidenta Paula Kagameho. Při té příležitosti se omluvil a požádal za odpuštění pochybení katolické církve během genocidy ve Rwandě v roce 1994. Papež toto pochybení označil za poskvrnu římskokatolické církve.

   Smazat
  6. Hodně pravdy je ve vyjádření 16:36. Jen bych upřesnil, že islám projevil svou agresivitu a dobyvačnost už dávno před tím, než se zejména USA začaly zajímat o "muslimskou" ropu. Naši předkové by mohli vyprávět...

   Smazat
  7. PRÝ NEPŘISPĚLI JSME SAMI TOMU CO SE NYNI DĚJE?

   kdy budeme mit dost sypáni popela na hlavu,ignorovat Saharu plnou vody jen natáhnout trouby?
   Komu nenijasné,že za vývoj v zemich jsou odpovědné jejich elity ať se hlási u papeže za svatého!
   ČR chce řešiit problémy celého světa tím,že tam pošle i své parašutisty namisto,aby se naše elity přestaly dát tahat za nos a začaly přicházet s návrhy řešeni?

   CO SE TO TU VLASTNĚ ŘEŠI ZA VINA KOLONII,KTERÉ JSME NEMĚLI A KDE JE VLASTNĚ NÁŠ BIFTEK CO??

   Smazat
 2. Babiš chtěl původně ke "svým mentálním příbuzným", ODS.
  Ti ho ve své pýše odmítli a tak se dal na "třetí cestu".
  Jako ten Jánošík. Nezrobili stě ma pánom, tak buděm zbíjať !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Babiši, doufám že se nevzdáte. Jestli chcete přežít a dát šanci přežít ČR. vykopekte od nás ambasádu USA. Je to koncentrované zlo. Pokud se k tomu nedhodlátre a ty zkurvence tu necháte páchat zlo, pak po vás za čas ani pes neštěkne.

   Smazat
  2. Naprostý souhlas. Velvyslanectví USA ve všech státech Evropy a ne jenom Evropy, organizuje proti státům, kde sídlí, barevné revoluce, převraty, atentáty. V současné době organizuje demonstrace v Maďarsku, Srbsku, Ukrajině.

   Smazat
 3. No já mám takové podivné svědění. Myslím, že se Babiš přidá k erurohujerům. Je to můj názor. A většina jeho příznivců to asi bude tolerovat.

  OdpovědětSmazat
 4. Na druhou stranu je pravda,že kolonizátoři naučili ty lidi s mentální úrovní opic pracovat, postavili jim silnice, domy, úřady, (bazény, vily, apod.) a ti lidé se začínali mít dobře a někteří z nich až velmi dobře. A právě ti, ( paradoxně právě ti) kteří se měli nejlépe, a zastávali různé dobře placené posty, kolonizátorům záviděli, že se mají ještě lépe, a začali střečkovat, a štvát proti nim ty obyčejné pracující - přesně tak, jak už to bývá. Společnost vždy rozeštvávají ti lidé, kteří se mají nejlépe, a mají to nejméně zapotřebí, jenomže vždycky chtějí mít ještě víc.... a tak povstali různí černí vůdci, a rozpoutali "boj za svobodu" Byl hnusný a krutý, farmáři pozabíjeni i s rodinami, a vyhnáni. Černé opice pak vydrancovali jejich sýpky a majetek. Tak dlouho se radovali ze svobody, dokud všechno nesežrali a nezničili. Pak zjistili, že pracovat neumí a nechtějí, a začali se rvát mezi sebou, opět kmenové války apod. Jsou to jen lidské opice, dnes s televizemi, telefony a s internetem. Tam čerpají znalosti, a teď utíkají za svými bývalými kolonizátory, a živte nás - ne? Je to všechno paradox. Takže v tom s p.Davidem nesouhlasím. Nejsou to žádní chudinkové, Amerika je plná mulatů a barevných lidí, kteří pracovat nechtějí, živí se z dávek, jsou vyžraní na metráky, a dělají největší bordel.Živit tu havěť? Jo nasrat! Máme dost svých cikánů - dříve pracovali normálně, protože platilo nekompromisní "bez práce nejsou koláče" . teď pracovat nechtějí, jenom plodí spratky, živí se z dávek, jsou vykrmeni na metráky.... a tak dále, a tak dále.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Typický projev rasisty, který nikdy nestudoval koloniální konflikty, ale jen papouškuje koloniální a rasovou propagandu. Fuj, jak ubohé!

   Tohle asi píše blbec Honolulu, který v buši jako kontraktor střílel černochy. To by mu tak odpovídalo.

   Smazat
  2. 23:27 Nebezpečný rudý žvásty! Na počátku 20. století ovládali lidé evropské krve celý svět: tvořili třetinu jeho obyvatel, přímo vládli polovině jeho rozlohy a kontrolovali Afriku, Indii, jihovýchodní Asii i části čínského pobřeží; jejich technika, průmysl, filozofie, věda a umění neměly sobě rovné; svět patřil jim a pouze jim. O století později je však všechno jinak: lidé evropského původu nejsou ani 9% světové populace a jejich země zaplavují neběloši; svůj průmysl i technologie ochotně přepustili svým potenciálním nepřátelům; jejich státy, sociální systém i média ovládají parazitičtí cizáci a nemilosrdnou řečí demografie hledí do očí nepříliš vzdálenému biologickému zániku a vyhynutí. Dík zkurveným komoušským rasozrádcům, jejichž sebeobviňující dogmata svědčí o ničem více než o upadající a své již tak dost omezené území nebránící rase a nikoliv o rase dobyvatelů, průkopníků a objevitelů kterou jsme donedávna bývali!

   Jako dobrý příklad může sloužit Jermakovo dobytí Sibiřského chanátu 1582, v důsledku srovnatelné s dobytím Mexika a Peru či ovládnutím severoamerické pustiny, protože zrodilo impérium ovádající severní a střední Asii i kus severní Ameriky! Pro šíření naší rasy v Africe pak daleko nejvýznamnější událostí byla porážka Zulů u Krvavé řeky 1836 jakožto počátek bílé kolonizace jižní Afriky. Ovšem naše vzájmená řevnivost po rozdrcení tzv. boxerského povstání v Ćíně vedla k začátku pádu, počínaje porážkou Ruského Impéria v roce 1905 a konče tím, že Číňané vlastní jaderné zbraně. A tak se nelze divit že Jižní Afriku ztrácíme, podobně jako jsme ztratili např. Alžírsko!

   Smazat
 5. Eurokomisař Zahradil objevil podle mne příčinu nenávisti k Babišovi v tom, že je to bývalý komunista. Pražská kavárna a všichni antikomunisté jsou posedlí vztekem, že ten člověk umí, zatímco oni nedokázali nic jiného než ničit a rozvracet. Andrej je pracovitý a houževnatý. Dokáže využít všeho, co mu umožňuje kapitalismus. Jakoby zázrakem se ho po převratu nepodařilo zničit. Asi si ho nevšimli jako slušovického Čuby, jehož veřejný podnik nemilosrdně zničili. Připomeňme, že tu bylo milion a půl komunistů. Kdo nemá leností vy.ebaný mozek, musí uznat, že Československo byla silná průmyslově zemědělská země. Ten milion a půl se stal terčem ústrků a vše směřovalo k likvidaci jejích kariér ve prospěch své země. Pustili tady cizí firmy, které ochotně využívali vědomostí a schopností, aby místní konkurenci odrovnali. Bylo to snadné, koryt se zmocnili hlupáci a lenoši. Nová vláda nehnula prstem, aby uchránila lidi, kteří byli ochotni intenzivně pracovat jako Andrej, před štvanicí. Státu začali vládnout parazité. Obsadili místa v diplomacii, kde jen nečinností škodili.

  OdpovědětSmazat
 6. Nesouhlasím s paušálním názorem že osvícení kolonizatoři posunuli rozvoj kolonií vpřed.Jak kde, jak kdy, jak v čem a pro koho? Nic vám neříká likvidace Indianů? Přitom měli svůj kalendář, pozorováli hvězdy, měli svou kulturu a náboženství, svou architekturu a žili ve velikých městěch dnes se odhaduje 100-200 tisíc. Evropa přivezla alkohol a palné zbraně. Nebo Indie, měla sanskt (písmo), hvězdárnu, svou kulturu (upanyšády,rágy) v době, kdy naši předkové hnětli Věstonickou Venuši. Ano Anglie posunula výrobní technologie (včetně dopravy a pěstování čaje) o století dál, ale s levnou pracovní sílou si zde vyráběla levně zboží, kterým plnila domácí spotřebu. Anglie určitě na Indii neproďělala. Nesouhlasím s principem lepšolidí a polopic, mohu-li to posoudit, tak nejslušněji to nazvu nedostatkem vzdělání.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S tou Věstonickou Venuší jste pěkně ulít! O mnoho desítek tisíc let!

   Smazat
  2. Tak jistě. V podstatě, myslím, jsme nyní ve stejné(tedy jenom v podobné, podmínky jsou přeci jenom jiné) pozici, tedy v pozici kolonie. Dál může každý, podle svých konkrétních zkušeností, posuzovat přínosy "kolonizátorů", kteří se stali hlavními zaměstnavateli(vlastníky)...

   Smazat
  3. Ono to s tím posuzováním přínosů či odnosů
   je dost obtížné.
   Kolonizátoři mají propracované systémy dezinformací a utajování.
   Konkrétní zkušenost slušně placeného otroka (koloniální měnou nekrytou zlatem),
   s plným žaludkem a vyhřátým bytem,s důvěrou v média a státní instituce, je mnohdy mimo rámec ochoty principiálního zhodnocení.
   Nelze se na takto převychované spoluobčany zlobit.
   Lze jim ovšem vyčíst, že nemají ani povědomí o svém původu.!
   Když nevíš kdo jsi byl,
   nevíš ani kdo jsi a kam směřuješ*

   Smazat
 7. Myslím, že NR nemá zapotřebí vyvěšovat články, které jsou plné rasismu a výmyslů o plánech zničit evropskou či jakou civilizaci. Ledaže jde o to ukázat čtenářům, co jsou lidé jako Brand nebo anonym 21:57 zač.

  Ono to s naší civilizovaností není tak slavné. Byl to náš svět, který vedl a vede většinu šílených válek. Byl to Leopold II, za jehož vlády páchali belgičtí kolonizátoři odporná zvěrstva v Kongu. Vždy šlo o to vytěžit z kolonií co nejvíc bohatství. Afrika svoje dluhy mnohonásobně splatila.

  Jak tihle rasisti vědí, že barevní lidé (nejen v USA) nechtějí pracovat. Ostatně otroci se vozili z Afriky do Ameriky, aby tam pracovali. Co vlastně vědí o světě?

  „Je mi dnes hluboce smutno – ze všeho. Smutno z mé generace, které chybí jakákoli lidská podstata. Z generace, která se dnes ocitá v naprosto bezbarvém, čistě stádním dění. Nikdo to většinou ani nepostřehne.“ Antoine de Saint-Exupéry to napsal v eseji "Co je třeba říci lidem." Jenže tohle Brandové tohoto světa nepochopí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sohlasim s 23:06, používejte argumenty, mrzí mne, že Michal Brand i doktor David zapojili emoce, když na nich staví R+, tak zde to nepokládám za vhodné. Dělá se tak prostor pro prazdné vulgarismy a řada informací a rozumých názorů zapadne. Proto prosím nesnižujte úrveň. Píšu to proto, že vám fandím.

   Smazat
  2. Jiří Jírovec16. prosince 2018 23:06
   Myslím, že NR nemá zapotřebí vyvěšovat články, které jsou plné rasismu a výmyslů o plánech zničit evropskou či jakou civilizaci. Ledaže jde o to ukázat čtenářům, co jsou lidé jako Brand nebo anonym 21:57 zač.
   „Pane Jírovče, z Vašich řádků čiší totalitarismus na sto honů. Nelíbí se Vám názor 21:57, proč nepostavíte protinázor, jako třeba 23:00?“

   „Ono to s naší civilizovaností není tak slavné. Byl to náš svět, který vedl a vede většinu šílených válek. Byl to Leopold II, za jehož vlády páchali belgičtí kolonizátoři odporná zvěrstva v Kongu. Vždy šlo o to vytěžit z kolonií co nejvíc bohatství.“
   To není žádná novinka, to se dělo i v rámci Evropy, kdy slabší národy byly vyrabovávány. Po rozvoji mořeplavectví, to pokračovalo mimo Evropu, v Africe, Asii, atd. Nehledal bych v tom rasismus. Rasismus je jenom zástěrka kolonialismu. To, že byly v Africe použity jiné metody, než v Evropě, nebylo dáno nějakým rasismem, ale různou úrovní rozvoje rabovaných společností. Vždy šlo o to, jak maximalizovat zisk kolonizátorů.

   „Afrika svoje dluhy mnohonásobně splatila.“
   Všechny státy, svoje dluhy mnohonásobně splácí. To je také cílem majitelů peněz, trvalé vysávání zadlužených států. A korumpování politiků, aby svou zem z dluhů nevymanili. Viz letošní rozpočtový schodek, kdy stále hlásají, jak naše ekonomika úžasně šlape.

   „Jak tihle rasisti vědí, že barevní lidé (nejen v USA) nechtějí pracovat. Ostatně otroci se vozili z Afriky do Ameriky, aby tam pracovali. Co vlastně vědí o světě?“
   Nejsem rasista, tak Vám nebudu oponovat. Ale naskýtá se otázka, co Vy víte o světě. Ale nepovažuji Vám za hlupáka, takže se naskýtá otázka, v jakém zájmu ty své úvahy rozvíjíte. V zájmu toho Vašeho Trudóa, který si naposledy naběhnul škádlením čínského draka? A před tím, školením Čechů, jak se mají chovat k Rómům, s následnýmh zabouchnutím dveří před nimi? Vy z Kanady jste nevěrohodní. P.K.

   Smazat
 8. K článku a diskusi pod ním dodávám, že některé použité termíny hraničí s trestným činem. Proto jsem se pozastavil nad tím, že to NR nezajímá a takové texty vyvěšuje. To není nic proti diskusi.

  S lidmi, z jejichž slovníku zmizela slova lidství a člověk, se stejně nedá diskutovat. Ostatně Brand svůj článek nenapsal jako součást nějaké diskuse. Je to čistá propaganda, kterou nelze vydávat za to, čím není.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jirovec,

   jste neomarxista,který propaguje diktaturu falešné humanitárni diktaturu,prý lidstvi,která sebou přináši přikaz zabit každého,kdo nebude akceptovat středověké náboženstvi,které to přikazuje?
   Nekonečně bohati šejkové maji ve své Mekkce miliony dobře vybavených už připravebných míst pro své souvěrce a NEVEZMOU DO NICH NIKOHO!
   Proč nebojujete za znovuvybudováni státu,který kvetl a byl vybombardován do dnešni podoby.Nemohl by náhodou povstat z mrtvých ten pan Kadáfi?

   TO JE TA VAŠE NEOMARXISTICKÁ HUMANITA?
   CO TO VLASTNĚ JE KRASAVČE?

   Smazat
  2. Pane Jírovče, člověk je složitá nádoba a lidství nikdy nebylo synonymem pro souhrn ušlechtilých vlastností. Právě proto diskuse či aspoň pokusy o ni mají smysl. Zcela chápu hlavní sdělení a obavy pana Branda týkající se EU, EK či hromadné migrace jako ničivé zbraně. Také postřehy ohledně invazistů, byť obalené nadsázkou, jsou evropské skutečnosti daleko blíže než Vaše výpady a nálepkování - propaganda, rasismus, absence lidskosti. Pan Brand si bohužel naběhl na vidle se svým náhledem kolonialismu a namísto evropské současnosti se pak diskuse zcela odklonila od hlavního sdělení k výměně názorů na kolonialismus. Pokud zde něco zavání trestným činem, tak je to prospěchářské, protinárodní a vlastizrádné chování významné části politiků většiny evropských zemí - a to i v tak vážné situaci, jakou je invaze ve velké většině zcela nepoužitelných, nepřizpůsobivých, nábožensky vyhraněných a k násilí ochotných migrantů (či spíše parazitů). Nejde o barvu kůže, jde o reálně probíhající rozvrat v řadě dříve mocných zemi Evropy, a to zemí, jimž byla odevzdána či prodána naše ekonomika i bezpečnost. To není propaganda, ale tvrdá realita. Ale Vy to možná z té dálky nevidíte či nechcete vidět. PF

   Smazat
  3. Jiří Jírovec Vezmete si je všechny do kanady a nás Čechy s nimi neotravujte falešný humanisto. Sami máme holé zadky která neziskovka vás platí že píšete o udávání.

   Smazat
 9. Nevím, použití kterých termínů je trestné. Pokud jsou pod sankcí zakázána i slova, není to něco, s čím by bylo dobře se smířovat, proto bych rád věděl, kde najdu seznam zakázaných slov. Zajímá mě to. Pak budu protoestovat proti takovému zákonu. Směřujeme k systému "absolutní morálky" v níž se nic nesmí. Mně ve slovníku nechybí slovo odpovědnost. Když si někdo pozve imigranty a pak je posílá k sousedům, není to projevem "lidství". Když někdo zplodí 10 dětí, ale očekává, že živit je je povinností jiných, nejde o lidství, je to čirá nezodpovědnost. Na "člověka" je třeba klást požadavky, aby se nechoval asociálně. S panem Brandem v mnohém nesouhlasím. Má právo na své názory i vyjadřování svých stereotypů a mi máme právo s ním otevřeně nesouhlasit a nenechat si zakazovat jakákoliv slova. Zákazem slov stejně nezmizí koncepty jimi označované, jen se trochu dál roztáhne totalita, která má vždy pravdu, protože "pravda je to, co vítězí".

  OdpovědětSmazat
 10. Autor je zuřivý antikomunista. Nevím zda zažil socialismus, ale jeho nenávist je nepopiratelná. Že komunisté volili mezi sebou tajemníky? No to dělá každá partaj, co je na tom zavrženíhodného? A socialistické školství nevedlo svou výchovou lidi k samostatnému uvažování na vědeckých základech? To může tvrdit jen zarytý nepřítel lidskosti. Socialismus vylučoval svou podstatou parazitismus, jak někdo nemakal, šel do báně. A ať se autor zamyslí nad tím, zda by za socialismu byla kdy možná likvidace našeho národa skrzeva invazi nekompatibilních invazistů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bolševismus byl vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Však si vemte, kolik toho může veliký muž vykonat, má-li moc udílet rozkazy, namísto toho, aby s každou rudou onucí musel jednat jako se sobě rovným a vyčerpávajícím způsobem přesvědčoval nějaký kooptovaný komunistický podlidi, aby se uráčili se podřídit vůli génia! Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit nejen k vzájemnému prospěchu, v bolševickém rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi. Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmtnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   A tak to dnes mohu shrnout prohlášením, že já jako neznámý jedinec jsem povstal proti bolševismu a zahájil boj s tímto rudým kolosem a ten neskončím, dokud jako jev definitivně nezmizí ze života Čechů!!! Jen napneme-li k tomuto posvátnému cíli veškeré své síly, vůli, důmysl, píli a houževnatost, jen pak budeme moci opět začít stoupat k výšinám, tak jako kdysi naši dávní předkové, kteří nedostali tuto zem darem, nýbrž si ji museli za cenu nesmírných obětí vybojovat!

   Smazat
  2. 15:54 Mein Kampf.

   Smazat
  3. 21:53 Leda hovno! Čas 3:28 ZDE! - https://www.youtube.com/watch?v=2nliGOuJL5A

   Smazat
  4. Bohužel je to jen sestřih. Celé to je zde na 4:36 - https://www.youtube.com/watch?v=6YhwIr5Gh2w

   Smazat
  5. Oprava času: 9:42! Až teprve tam řiká tato konkrétní slova v originále.

   Smazat
 11. Každý režim se snaží, aby všichni "samostatně" uvažovali v rámci jeho "vědeckých základů". Platí to tedo o současném režimu stejně jako o minulém.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, to je jádro problému. Naším nepřítelem, je protiobčanská ideologie současného hyperliberalismu. Kdy jsme politiky přesvědčováni, že práva jsou na straně majitelů peněz a povinnost podřídit se, na straně občanů. Tuto ideologii je třeba změnit. Je třeba obnovit/vytvořit demokracii.
   Ta se obnoví/vytvoří sama, až se lidé zbaví parazitického smýšlení a nabydou demokratického smýšlení. Až přestanou pro vidinu svých malých zlodějniček, schvalovat megazlodějny majitelů peněz. Až přestanou pro vidinu získání mocenských postíků pro sebe, schvalovat uzurpování moci majiteli peněz. Prostě, až si lidé přestanou sami dělat peklo na zemi. P.K.

   Smazat
 12. Autor obhajuje neobhajitelné - totiž "přínos" "evropské civilizace" ostatnímu světu. Ten přínos nebyl ve skutečnosti přínosem jiným, ale sobě.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:49 Pomineme-li negry, kteří se nikdy nevymanili ze stadia divošství, byli zde mongoloidi, kteří údajně postavili asi jedinou stavbu viditelnou i z vesmíru, což se ale ukázalo jako pouhý mýthus! Skutečně něco rozvíjet nedokážou. Nahromadit horu kamení umí kdejaký hovado i ve zvířecí říši. Čínské stavby zůstaly tisíce let ve stejném slohu, střelný prach sice vyrobili, ale použít ho smysluplně nedovedli, do Afriky dopluli s obří flotilou, ale krom žirafy pro císařskou zoo tam nic nezískali a ani nezanechali! Když kamkoliv přišel Bílý muž, vznikl nový stát! Minimálně tvořený první pevností s posádkou. I proto osídlil Ameriku, Austráli a dobyl všechny nejvyšší hory světadílů i oba zemské póly! Tenzingovy předci žili pod Mount Everestem tisíce let a vylézt nahoru nedokázali. Báli se "zlých duchů" hory. Musel přijet bílý muž britské entity z daleké Austrálie, aby tuto horu pokořil. Bílý muž sestoupil až na dno oceánských hlubin a prošel se po Měsíci, vynalezl penicilin i vodíkovou bombu! - https://www.youtube.com/watch?v=3DqPtV2KNas

   Smazat
  2. Bílý muž se naučil "dokonale" použít střelný prach. Díky bilému muži, máme pojem genocida. Děkuji Armstrongoví za jeho hudbu. Jsem bílý muž a stydím se za otrokářství,jsem pyšný na Armstrongovu stopu na Měsíci. Přeji hezké Vánovce. Bilý muž.

   Smazat
  3. 17,22 to, že věříte Armstrongově přítomnosti na Měsíci, hovoří za vše...........

   Smazat
  4. 18:09 Upřímně, moc v to nevěřím, text je převzatý, nicméně aspoň okolo Měsíce určitě letěl, kolem čeho letěli kdy jací negři či žluťáci vlastníma silama? Negři leda na strom když je nakopla žirafa na lovu a žluťáci si tak možná pouštěli draka, ale vylýzt mu na záda si neštrjchli, natož pak vlýzt do balonu a proletět se v něm jako bílí muži ve Frankrajchu 1783!

   Smazat
 13. Chtěl jsem taky napsat názor, ale pan Jírovec mě trochu vyděsil. Že by se už někam hlásily nesprávný názory nebo slova? Radši tedy nic nenapíšu a zůstanu anonymní. Kolikpak je asi okolo takových Jírovců?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan Jirovec se vybarvil a vypadá,jakoby stál na straně cenzorů a kdoví v či režii tu vlastně píše a odkud.
   Prý jsme tu asi podle něho trestanci,no to je fakt nářez!

   Smazat
 14. Anonym 15.54 a 15.58 je naprostý blb a nula, která se identifikuje s úspěšnými, s nimiž nemá nic společného a uráží lidi jiného původu v domnění, že tím povyrostl. Jen velmi ojediněle jsem pozoroval úspěšné lidi, kteří by se takto chovali. Je dobré nezapomenout, že taková hovada existují.

  OdpovědětSmazat
 15. Díky pane doktore. Slova blb a nula jsou na místě. Je to i odkaz Jana Wericha....

  OdpovědětSmazat
 16. Článek přesně popisuje za jakých podmínek může Babiš si naklonit Brusel. Tedy za podmínky, že bude přesně dělat to co bude Brusel nařizovat. Jinak musí počítat, že proti němu začnou demonstrace jako v Maďarsku a na Slovensku. Otázka je čím se to liší od toho co tady bylo před rokem 1989. Tehdy jsme poslouchali diktát z východu a dnes posloucháme diktát ze západu. Jsou tam rozdíly v tom, že před rokem 1989 jsme byli o hodně nezávislejší, než je tom nyní a co hlavně, nehrozil nám zánik pod islámem, tak jak hrozí dnes. Po roce 1989 jsme bohužel zapomenuli na to, kolikrát nás západ zradil a vyraboval a dnes předvádí u nás jenom to, co tady předváděl vždy a to drancování.

  OdpovědětSmazat
 17. Michal Brand píše nádherné hyperbolické komentáře. Skripalovské patří ke klenotům českého internetu.

  Babišův střet zájmů je naprostý blábol. Buď jsou tady úžasná, nezávislá, spravedlivá pravidla pro rozdávání cizích(tedy evropských) peněz, nebo to může řídit(ovlivňovat) premiér(ministr, hejtman, primátor, poslanec, senátor, čokl, pomocník, předseda, sirotek...). Pokud platí varianta 2, tedy že premiér může ovlivnit přidělování dotací, tak je logicky ve střetu zájmů každý premiér a nemusí to být zrovna miliardář ve svěřenském fondu. Stačí mu říct : pošlete 5 mld Karlovi, jako že na opravu hradeb a rybníků a nebudete škodný. Nic nám nehrozí, příbuzný jsme jenom přes buzny.

  OdpovědětSmazat
 18. Nevím, kolik pak let je tomu Brandovi, ale píše hlava nehlava
  jako ti "rozzlobeni mladí muži".
  Píše hlavně o následcích, která příčinu v roli hlavně západních zemí, co by kolonizátorů, moc nehledá.
  Jaká by byla ta "divočina" nebýt zásahu "bílého muže" se
  můžeme jen domnívat.
  To je ale tak všechno. Hlavně ty přímořské národy a státy
  už tak nějak z podstaty to museli zkusit.
  Přejme jim proto, aby si i oni zakusili. Jen ať ale do toho
  nepletou nás, s tím nemáme nic společného.

  OdpovědětSmazat
 19. Jestli Babiš povolí tak sem zvědav jestli začnou lidi volit SPD já už je volím dávno. Nechci žádného slimáka za souseda.

  OdpovědětSmazat
 20. Kalouskovo rádio R+, rozhodlo, jak se má zachovat Babiš, aby nás EU nevidědila. Ultimátum má dvě varianty. 1.že Babiš splní Kalouskův sen a abdikuje. Což se nestane, tu radost mu neudělá. Nebo za 2. prodá Agrofert do cizích rukou. Kdyby na to došlo,já tomu nevěřím, určitě se najde
  zdejší zájemce o dobře zavedenou firmu, nedej pánbu a.s. s anonymními akcionáři.? Když prodá úplnému cizákovi, tak kdo zabrání, aby se nový majitel nedanil u nás, ale v d.rájích? Kdo zabrání novému majiteli Agrofertu, aby zde nezlikvidoval výrobu,přesunul ji třeba na Ukrajinu a naše lidi pošle na úřady práce. Jestli kvůli 50ti milionům vymýšlí taková řešeni, tak sorry. Nejhorší na tom je, že tito apoštolové morálky ještě nedávno "čtvrtili medvěda", vyhazovali peníze za Aquaparky na Bublavě, darovali OKD Mosteckou, rozpustili fond z privatizace, který měl být základ od rozpočtu odděleného účtu ďůchodového pojišťění. Pokládám za provokaci, hledat"projídače budoucnosti dětí" mezi důchodci, havíři OKD, invalidy, mladými manželstvími bez bytu, bezdomovci včerně těch co bydlí předražených ubytovanách a naopak sebereme příspěvek. Daři se podpora šmejdů, kteří ženou slušné lidi do nouze, není zrušena lichva,podpora solárbaronům (=>zdraženi energii) zdraži se vše, bez energie nic neni(od auta po rohlik). Přitom je to další faul, protože když lidem uberete na příjmu, tak méně utratí za zboží a státu se nevrátí část formou spotřební daně a samozřejmě bude i menším návrat daně z příjmů. Tak si sami mocní podřežávají větev. Možná je to hloupost, ale jde-li o úmysl inspirováný averzí mezi elitou tak běda, odnesou a zaplatí to do koruny obyčlidi.

  OdpovědětSmazat
 21. Oprava = nevydědila =

  OdpovědětSmazat
 22. VŠEM OBHÁJCŮM KOLONIALIZACE. Zrůdnost této formy nadvlády bílého muže nad světem plně nyní potvrzuje obrovský růst ČLR a vlastně celé Jihovýchodní Asie.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.