Reklama

neděle 23. prosince 2018

Gaza, krok od ráje: rozhovor se Zdeňkem Jehličkou, členem Mezinárodního hnutí solidarity

Pavel Letko 
23. 12. 2018   E-republika
Zdeněk Jehlička se angažuje za spravedlivý mír na Blízkém východě. Jeho články vycházejí v Deníku Referendum, na stránkách Mezinárodní hnutí solidarity či A2larm .


Pane Jehličko, Vy se angažujete ve prospěch Palestinců. Proč to raději nenecháte muslimským Arabům?


Palestinci se brání kolonizaci a s ní spojenému etnickému čištění již více než 50, respektive více než 70 let. Byli vyhánění sionistickými jednotkami ještě před vyhlášením státu Izrael a jsou vyhánění doposud. Jejich domy jsou bořeny, jejich úroda plundrována, jejich děti zavírány a mrzačeny. Jde o nejdelší okupaci současnosti a Izrael se vší podporou, které se mu dostává zejména ze strany USA, nemohl jistě počítat s tak dlouhodobým houževnatým odporem místních lidí. Podle prvního premiéra Izraele Davida Ben Guriona měli „staří vymřít a mladí zapomenout“. Jak se však zdá, paměť starých nevymřela natolik, aby mladým neodkázala zkušenost vlastního palestinského domova a touhu jej bránit.

Palestinská kauza však nemůže být v globalizovaném světě řešena bez širší veřejné podpory a její úspěšné zvládnutí je tak provázáno s aktivní podporou zvenčí. Tak jako Československo nenabylo znovu své svobody v r. 1945 či v r. 1989 samo, ale bylo odkázáno na vnější pomoc a zahraniční solidaritu, tak i my se snažíme ukázat, že Palestinci nezůstávají ve svém úsilí o nalezení spravedlnosti osamoceni. Podporujme proto nenásilné kampaně BDS (bojkotu, stažení investic a uvalení sankcí) vycházející zevnitř palestinské, ale i izraelské společnosti a žádající ukončení okupace, zrovnoprávnění Palestinců v Izraeli a právo na návrat palestinských uprchlíků do vlasti, jak je k tomu Izrael vázán mezinárodním právem. V neposlední řadě si myslíme, že zvláště u nás v ČR je třeba se jasně vymezit proti jednostranné podpoře Izraeli, která nás vede do mezinárodní izolace.

Obyvatelé pásma Gazy již několik let žijí svůj sen – mají samosprávu, volby podle svých představ a jsou navíc tučně dotováni Evropskou unií. Co víc by si mohli přát?


Obyvatelé Gazy nežijí svůj sen svobody, ale prožívají každodenní hrůzu izraelské okupace spojené s totální blokádou. Je naivní si myslet, že stažením nelegálních izraelských osadníků v roce 2005 se z Gazy stáhla i izraelská armáda. Podle Haagských konvencí Izrael Gazu i nadále okupuje, jelikož nad ní vykonává účinnou kontrolu. Izraelská armáda drasticky omezuje rozsah teritoriálních vod Gazy, vytvářením tzv. buffer zone – nárazníkových pásem – zasahuje hluboko do jejího území, kde střílí po místních rybářích a zemědělcích, při pravidelných náletech ničí Palestincům v Gaze domy a infrastrukturu. Gaza tak má zničené letiště stejně jako čističku odpadních vod. Dokonce i identifikační průkazy Palestincům nevydává v Gaze žádná palestinská samospráva, ale izraelské úřady. Izraelská invaze do Gazy známá jako Lité olovo si na přelomu let 2008/2009 vyžádala na 1 400 mrtvých Palestinců, přičemž při bombardování civilních cílů použila izraelská armáda i bílý fosfor. Při další větší izraelské invazi do Gazy, která proběhla v létě r. 2014 pod označením Ochranné ostří, bylo zabito již téměř 2 500 Palestinců, z toho na 500 dětí. V souvislosti s touto invazí označilo zasedání Russelova tribunálu v Bruselu jednání Izraele z mezinárodního práva za podněcování ke genocidě.

O neudržitelné situaci vypovídají i poslední zprávy OSN, které píší o tom, že je Gaza na hraně kolapsu. Jde o důsledek izraelskými představiteli otevřeně přiznané politiky udržení Palestinců v Gaze na hranici přežití. Mladí Gazané se snaží již přes půl roku vykřičet své utrpení do světa při tzv. Velkém pochodu domů. Jsou však izraelskými ostřelovači zabíjeni ještě na území Gazy za neschopnosti světa jakkoliv účinně zasáhnout a s často cynickým komentářem médií zpochybňujících jejich oběti.

Pásmo Gazy neleží uprostřed pouště, ale na pobřeží moře. Proč Gazané místo výroby raket Kásám netěží z této polohy, neloví ryby a nedováží turistický ruch?

Ano, Gaza, stejně jako ostatní části Palestiny mají všechny předpoklady vzkvétat, a tím i přitáhnout turistický ruch. Není však vinou Palestinců v Gaze, že místo lovu ryb v již tak okleštěných a vylovených vodách musí chránit holé životy před odstřelováním z izraelských válečných lodí a místo vítání turistů odklízet trosky svých vybombardovaných domů. Jen pro dokreslení situace: dohody z Osla zaručují Gaze 20 námořních mil, Izrael však svévolně tyto omezuje až na 3 námořní míle, které jsou již tak vylovené.

Pokud už by zahraničním turistům izraelské úřady vstup do Gazy povolily, předpokládám, že by zde turisté mohli být pohoršeni pohledem na skládky toxického odpadu z izraelských náloží a všudypřítomné izraelské destrukce, stejně jako by jejich komfort mohly narušit pravidelné výpadky elektrického proudu a slaná voda z moře namísto pitné. Jejich svědectví doma by nenarušilo ani tak mínění o věčně dehumanizovaných Palestincích, ale mohlo by nabourat zažité představy o Izraeli, „který se musí bránit“, a tak by v očích veřejnosti mohlo dojít ke zpochybnění celého izraelského okupačního provozu.

Pojďme se podívat na Západní břeh. Před 10 lety jsem byl ubytován v rodišti Ježíše Krista v Betlémě. Tam měli Palestinci také samosprávu. Betlém s okolím byl oplocen a celou oblast hlídaly pořádkové obranné síly státu Izrael. Přestože byl takto Palestincům dopřán klid na práci, řada domů byla polorozbořených a některé křesťanské kostely nesly stopy po kulkách. Zřejmě se palestinští teroristé nezastavili ani před svatými místy křesťanů. Jaká je situace v Betlémě dnes?

Betlém leží na okupovaném Západním břehu Jordánu, nelze proto mluvit o „pořádkových obranných sílách státu Izrael“, ale o okupační izraelské armádě. Betlém zčásti, ale zejména vedlejší obce Beit Sahour, Beit Jala či vesnice Taybeh u Ramalláhu jsou centry palestinských křesťanů, kteří čelí stejným izraelským okupačním praktikám jako palestinští muslimové. V Taybehu např. chrání křesťanský klášter před útoky nelegálních izraelských osadníků palestinští křesťané společně s muslimy a naopak, podporu muslimům ze strany křesťanů jsme mohli zaznamenat při loňském útoku izraelských sil vůči mešitě al-Aksá v Jeruzalému. 

V roce 2009 bylo zveřejněno prohlášení představitelů palestinských křesťanů různých církví Palestinský kairos: Okamžik pravdy – Poselství víry, naděje a lásky ze srdce palestinského utrpení, které se po vzoru kairosu z tehdy apartheidní JAR obrací na světovou veřejnost, aby ve jménu lásky k bližnímu a solidarity s trpícími vycházející takto z křesťanského univerzalismu, odsoudila izraelskou okupaci postavenou na rasismu a útlaku. V tomto ohledu nelze mluvit o izraelské kolonizaci jako o primárně náboženském střetu. Sice se v něm víra může sekundárně odrážet a je do něj vtahována, prvotní je však problém záboru půdy a jejího vyčištění od původního obyvatelstva.

„Klid na práci“ za ostnatými dráty okupace je proto stejně fiktivní představa, jako obraz Palestinců střílejících po památkách svého kulturního dědictví. Pokud už jste v Betlémě viděl stopy násilí na zdejších křesťanských objektech, šlo o výsledek druhé intifády, neboli vzbouření Palestinců proti okupaci, kdy bylo město v r. 2002 dobýváno izraelskou armádou.

Proč Palestinci napadají pokojné židovské osadníky?


Odsuzujeme útoky na civilisty, ty jsou však v nepoměrně větší míře vedeny nelegálními izraelskými osadníky vůči Palestincům, a to často za asistence izraelské okupační armády. Termín „pokojný židovský osadník“ pak nejenže nevystihuje realitu okupace, ale je nesmyslný už z hlediska mezinárodního práva. Izrael používá ilegální osady a osadníky ke kolonizaci palestinské půdy okupovaného Západního břehu, kterou takto krade místním Palestincům. Tím porušuje Čtvrtou Ženevskou úmluvu, podle které okupační moc nesmí osidlovat okupované území vlastním lidem a měnit nenávratně jeho charakter. Stavěním nelegálních izraelských osad spojených s Izraelem sítí vlastních silnic se rozděluje Západní břeh do množství izolovaných palestinských bantustanů, přičemž se znemožňuje do budoucna vyhlášení funkčního palestinského státu, a tím i naplnění ideje dvoustátního řešení.

Stejně tak, jako se zvyšuje násilí nelegálních izraelských osadníků vůči palestinským rolníkům, vzrůstá i vliv proosadnické lobby v izraelské vládě, která nejenže jí není schopná účinně čelit, ale jejím prostřednictvím může prohlubovat kolonizaci palestinských území.

Neměli by se Palestinci včlenit do izraelské společnosti, přijmout izraelské občanství a vzít si příklad z kulturního, společenského a hospodářského života Izraelců? Vždyť naše vlády označují Izrael za vzor demokracie a je známo, kterak Židé dovedně zvelebili poušť, když každý strom doslova po kapkách zalévali a vypiplali?

Palestinci se do izraelské společnosti včlenit nemohou už z toho důvodu, že izraelská společnost jako občanská entita vlastně neexistuje a Izrael jim tak přístup k rovným právům neumožní. Z pohledu izraelských autorit jde prvotně o zajištění židovského charakteru státu před zajištěním občanské rovnosti, přičemž výsadní postavení židů v Izraeli je nově chráněno základním zákonem na úrovni naši ústavy. Palestinci, kteří tvoří 20% obyvatel Izraele, jsou zde nazýváni „izraelskými Araby“, aby je tak bylo možné snáze oddělit od Palestinců Západního břehu a Gazy. Palestinci Západního břehu jsou zase děleni podle místa pobytu do tří skupin podléhajících odlišné správně-administrativní jurisdikcí. Naprosto jiné je pak postavení Palestinců v Jeruzalémě, kteří žijí jen na základě jakéhosi rezidenčního statusu, o který mohou snadno přijít, a úplně odlišné je postavení Palestinců v Gaze, kde podle rozšířených mylných představ žijí jen samí členové a podporovatelé Hamásu.

Podle Centra pro práva arabské minority v Izraeli Adalah je proti palestinským obyvatelům Izraele uplatňováno k dnešnímu dni na 65 legislativních opatření, která je diskriminují hlavně při možností nabytí či užívání půdy a nemovitostí, výběru partnera apod. O občanská a národní práva jsou Palestinci kráceni i na okupovaném Západním břehu, který je z 60 % plně pod izraelskou vojenskou a civilní kontrolou a kde je tak Palestincům znemožněno podílet se na jakémkoliv funkčním politickém životě vůbec.

Takto rozdělená a ovládaná společnost může být možná vzorem pro hrozící dystopickou budoucnost s nutností nové disciplinace obyvatelstva, nemůže však být příkladem demokratického uspořádání, ve kterém bychom chtěli vidět tradice osvícenského občanství a rozumu.

Pokud pak jde o hospodářský rozvoj země, Palestina patřila tradičně k nejrozvinutějším regionům osmanské říše a platilo to i za britského mandátu. Zdejší ekonomika mohla těžit nejen z darů země, ale i z tradičně vzdělaného místního obyvatelstva otevřeného středomořskému obchodu. Známé pomeranče z Jaffy se tak dopravovaly z přístaviště v Haifě úvěrovány bankovními domy v Jeruzalémě, v jejichž architektuře se mísily moderní evropské trendy s tradičními místními vzory. Rybaření v Gaze bylo stejně tak běžné jako pěstování pšenice v dnešní negevské poušti. S Nakbou, ve které byla vyhnána více než polovina palestinské populace, a na 500 jejich obcí bylo srovnáno se zemí, se vytratilo i bohatství tehdejší palestinské společnosti, aby se znova objevovalo a nalézalo ve společnosti izraelské. Tak je možné měnit kulturní krajinu, aby se dokázalo starobylé izraelitské osídlení, nebo vidět izraelskou tradiční kuchyni tam, kde se jedná o původní palestinský falafel.
Ale abychom byli spravedliví. Je skutečností, že se Izrael může pochlubit řadou inovací a vědecko-technologických invencí, které jsou po právu mezinárodně oceňovány. Problémem však zůstává, že se tyto inovace často nedají oddělit od státního zájmu, zvláště je-li založen na politice okupace cizích území a s ní spojenou snahou očistit se před veřejností či naopak posílit složky mocenského aparátu.

Není na čase uvažovat o jednom demokratickém státě na celém území státu Izrael a okupovaných území Západního břehu a Gazy? S hlavním městem Jeruzalémem a rovnými právy pro všechny bez rozdílu náboženství a rasy? Prostě to zkusit se standardní demokracií jak jí známe z USA, EU, VB a dalších demokratických států víceméně respektujících základní lidská práva a svobody?

Oficiální politikou mezinárodního společenství a světových lídrů je stále úsilí o dvoustátní řešení. Je poněkud paradoxní, ale o to více typické, že když jsou tito konfrontováni s realitou, musí často uznat, že dvoustátní řešení za dané dynamiky vývoje již není možné. Není sice možné, nemohou však jinak, než se k němu zas a znova přihlásit. Je to sice nereálné, ale tím hůř pro realitu. Zajímavější však je sledovat, že se k dvoustátnímu řešení hlásí v poslední době prostřednictvím svého premiéra Benjamina Netanjahua i sám Izrael. Avšak tím, že má jeho vládní strana Likud ve svém programu anexi podstatných částí okupovaného Západního břehu, který je předpokladem vzniku palestinského státu, však Izrael jen potvrzuje, že dvoustátní řešení nebere vážně a vyhlášení palestinského státu, jak se Netanjahu nechává opakovaně slyšet, přímo odmítá. Přihlášení se k dvoustátnímu řešení, které bylo v Izraeli ještě donedávna těžko představitelné, aniž byste neohrozili svou politickou kariéru, je tak dnes možné i na nejvyšších patrech politiky právě proto, že jde o řešení mrtvé.

I když půjde o jistě dlouhou cestu, úsilí o jednostátní řešení na bázi občanské rovnosti a svobod se ukazuje jako za dané situace optimální. Přihlásila se k němu ve velkém i mladá generace Palestinců a to i s vědomím toho, že rezignují na naplnění svých národně-státních ambicí. Přitom jeden stát je realitou již dnes, jen je rozdělen apartheidním uspořádáním. Jeho židovská část je uvězněna ve strachu z porodnosti té palestinské, zatímco palestinská je chycena v daleko hmatatelnějším rozdělení, které jí brání v naplnění svých práv. Zrovnoprávnění si jistě žádá odvahu, jde však o jediný způsob, jak vyjít z klece nacionalismu, který dnes hrozí pohltit též Evropu. Přičemž rovnost v národnostním uspořádání bude vyžadovat i revizi doposud zacementovaných vztahů třídně-sociální dominance odvislé od apartheidního uspořádání. Pokud by se to však Izraeli/Palestině podařilo, ukázala by se cesta i nám ostatním.

Děkujeme za rozhovor.


Související články:
Izraelští občané přeživší holocaust veřejně odsoudili řádění v Gaze
Apartheid v Izraeli
Herman ministrem zahraničí?
Rozhovor s Jeho Excelencí Khaledem M. Q. Alattrashem, velvyslancem Státu Palestina v ČR
Spojené státy podpořily izraelský masakr

Bitva o Aleppo aneb stalingradský kotel prozápadních teroristů
Tichá válka o Golany
Židovská ideologie a světový mír
Teroristé z Al-Nusry rozsekali lidi zaživa: svědectví z Tel Eranu
Občané v Iránu a bojkot české TV

Gaza, krok od ráje: rozhovor se Zdeňkem Jehličkou, členem Mezinárodního hnutí solidarity
Trumpův první státnický čin v úřadě
Vánoce v roce 2018
Pakt o migraci aneb Smutná role ziskovek při organizaci právního Majdanu
Proč kapitalismus v Čechách
Odchovanci jsou opatrní (XXIV.)
Macronův sestup do pekel
Odchovanci připravují budoucnost (XXIII.)
Vítězná diplomatická ofenzíva Lavrova, trapné mlčení Západu
Kadibudkou proti šestému vymírání druhů včetně nás, homo sapiens

21 komentářů :

 1. A co na to říká Milouš Zeman?*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky mě to ihned napadlo, ale ani ten M. Zeman není u nás jediným, kdo nekriticky (či vědomě jednostranně) vidí a interpretuje "problém" (vlastně genocidu) Palestinců, kteří byli a jsou vytěsňováni ze své vlasti, v níž časově souvisle žili po ca. 15 století, tj. po dobu srovnatelnou i s naší existencí v prostoru Čech, Moravy a Slezska ...

   Smazat
  2. Shalom Moshe

   Smazat
  3. Já jsem po řeckých předcích PRAVÝ Žid. Nespojuj laskavě tu hradní ovarovou svini s PRAVÝMI Židy! PRAVÍ Židé jsou vybráni svými specifickými vlastnostmi, aby vládli, jsme k tomu předurčeni. Stačí se podívat na distribuci IQ v rámci planety. My máme banky, máme technologie, máme vliv. S tím je nutno se smířit a raději po dobrém. Izraelská svoloč, co se kamarádí s tím ruským švábem, NEJSOU PRAVÍ ŽIDÉ. To je koneckonců vidět i na jejich průměrném IQ, které dosahuje průměrných hodnot evropských. Stejně tak není PRAVÝMI Židy ta pakáž, o které si to myslíte. Pravých Židů je málo. Ti ostatní se mi hnusí, ale jsou vhodní jako maso, a až se nám nebudou hodit, hodíme je přes palubu. Proto my PRAVÍ podporujeme Araby, což je PODSTATNĚ schopnější komunita.

   Smazat
 2. Celý článek je blabol. Izrael je na území zvaném Judea!!!! Palestinci jako národ NIKDY neexistovali. Byli to Pelištejci,jinak také Filištíni a je to nejhoší muslimská verbež. Arabové je sami nazývají v překladu jako MORGOŠE....sběř líná a zlodějská. Proto si je žádný stát ( muslimský) nikdy nepustí na své území . Dobře ví co ta pákáž udělala s Libanonem, Švýcarskem východu. Autore,běžte do....a nelžete.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Krokodýl 21:03 - jde o projev neinformovaného, zaujatého, rasistického překrucovače dějin. Snad je mu 14, starší by takhle hloupě nepsal.

   Izrael je apartheidní stát, krade Palestincům půdu, ničí jejich domovy, roztahuje se, působí genocidu kam se podíváš.

   Smazat
  2. vy jste Žid s nenávistí v duši, jednou i v naší zemi budete stát na druhé straně bariery

   Smazat
  3. 6:29 Já jsem po řeckých předcích PRAVÝ Žid. Nespojuj laskavě tu hradní ovarovou svini s PRAVÝMI Židy! PRAVÍ Židé jsou vybráni svými specifickými vlastnostmi, aby vládli, jsme k tomu předurčeni. Stačí se podívat na distribuci IQ v rámci planety. My máme banky, máme technologie, máme vliv. S tím je nutno se smířit a raději po dobrém. Izraelská svoloč, co se kamarádí s tím ruským švábem, NEJSOU PRAVÍ ŽIDÉ. To je koneckonců vidět i na jejich průměrném IQ, které dosahuje průměrných hodnot evropských. Stejně tak není PRAVÝMI Židy ta pakáž, o které si to myslíte. Pravých Židů je málo. Ti ostatní se mi hnusí, ale jsou vhodní jako maso, a až se nám nebudou hodit, hodíme je přes palubu. Proto my PRAVÍ podporujeme Araby, což je PODSTATNĚ schopnější komunita.

   Smazat
  4. Re (21:03):
   Těžko pochopit, proč tu i v předvánočním čase ze sebe musíte dělat nevzdělaného vola.
   Je to jinak! ... (číst snad i umíte, tak neleňte a čiňte!).

   Smazat
 3. V Gaze pracují NGOs. Přicházejí především z členských zemí EU. Jen v letech 2000-2006 se jejich počet zvýšil z 926 na 1495.
  Je mi osobně celkem ukradené, kdo a z jakých zdrojů je financuje. Předpokládám také, že cement na stavbu tunelů nedodávají...
  Zajímaly by mne ale výsledky jejich práce - zejména pokud jde o vytváření "občanské společnosti".

  OdpovědětSmazat
 4. Nejvyšší čas poučit se z Izraelských zkušeností, zahrnujících takřka šest tisíciletí "soužití s cizinci". Je to buď oni, nebo my. Proč naši "vyvolení" poslanci nevezmou své izraelské zákony a nezavedou je v Čechách s tím, že výjimka umožní Židům fungovat jako rovní s Čechy. Ostatní cizinci u nás rabují, parazitují, škodí Českému národu - pokud se moudře neasimilovali.

  OdpovědětSmazat
 5. Videl jsem americke DVD o 3 aktivistech, kteri se snazi Palestincum pomoci. Jeden z nich byl RABIN, druha byla Ceska. To, co ukazovali, se dalo s nasazenim moc ruzovych bryli prirovnat k okupaci z r. 1939, tak po Heidrichiade.
  Ze Zidu se stal nejhorsi narod na svete a kdyby jako narod mel byt souzen za to, co udelal Palestincum, a vlastne celemu svetu, protoze to, co delaji USA, je vse v rezii Izraele, tak VSICHNI ZIVI a i ty jejich obeti za 2. svetovou valku a dejme tomu od vyhnani Zidu ze Spanelska dosud,nestacily k tomu, aby VSICHNI ZIDI BYLY SPRAVEDLIVE POTRESTANI.
  Jen jedno mne udivuje, proc CZ neposila sve vojaky zabijet i tady, nejen v Afganistanu, domorode obyvatelstvo! Izrael by to jiste uvital. A Zeman take.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Palec nahoru.100% pravda.Naucili se to od fasistu?Sabra a Šatija =ceske Lidice a Ležaky.Hanba izraelcu.

   Smazat
  2. 22.04 Pane Bagoune, obětujte čas a přečtěte si TORAH... nebo alespoň STARÝ ZÁKON Z BIBLE - doporučuji katolickou Bibli po prababičce z devatenáctého století - není to vykastrovaný "ekumenický" překlad. Podle ní Hitler pracoval se Starým zákonem v kapse jako pouhý plagiátor, který JHVH nahradil PROZŘETELNOSTÍ a Židy nahradil Němci.

   Mimochodem, kolik svinstva a zločinů spáchala Katolická církev a její odnože ve jménu Židovky Marie, jejího židovského syna Ježíše... a Židovského Boha na jejich soukmenovcích z ghet, na Židech. Není to paradox? Přímo dialektická jednota...

   Smazat
  3. 21:42 Je to velká skvrna na Zemanovi. Věřím ale, že tento starý lišák to s chazary hraje na strategickou obranu před kalousky.
   Jestli to ale s chazary myslí doopravdy, pak je sám chazar.

   Smazat
  4. 22:45 Židovství je fotrem křestanství a jedno stojí za 20 a druhé bez 2 za 18!! Např. Albánci měli ten rozum, že se včas (myslím že již v 16. století) zbavili té vůbec nejvíce zatuchlé konfese - tedy křesťanství, které nejvíc ze všeho dusí všechny národy, které si podmanilo! Oč je levnější a prost všelijakých předražených symbolů právě islám a čeho všeho neblahého by se nejen náš národ zbavil jeho přijetím! Stačí srovnat ropné státy typu polokomunistické Venezuely či polokatolické Nigérie s prosperujícími monarchiemi Perského zálivu kde mají čistý islám a vidíme že to on je zdrojem prosperity a nikoliv ropa! Nebo vlastenecké Turky či Araby se zdegenerovanými Evropany (krom Albánců a Turků) a Severoameričany! A především se Adolf měl nechat, aby začistil a sterilizoval pro potřeby Říše slovanské podlidi. Bohužel byl tak hloupý, že se navážel do Židů a Romů a začal válku že Západem. To byla veliká chyba. Hitler nepochopil, že tím etnikem na likvidaci jsou Slované jako celek, ne Židé, jelikož už jeho vědci dokázali, že tahle část lidstva ve východní Evropě vykazuje znaky masivní degenerace. Právě Židé a Romové byla populace, kterou naopak potřeboval, stejně jako muslimy. Hitler měl přátelské styky s muslimskými zeměmi, které, stejně jako on, pohrdali slovanskou zdegenerovanou pakáží. Měl je poslechnout a dnes by svět vypadal mnohem lépe. Teď to budeme muset napravit a poslat zdegenerovanou populaci proti sobě, aby se vyničila. Stávající státy se následně samozřejmě rozpadnou, jelikož je nutno eliminovat cca 80-85% populace na území východní Evropy a připravit pro nové kolonisty.Jen tak může svět dojít ke konečnému a trvalému míru.

   Smazat
 6. Ježiši opět by jim chtěli cpát tu rádoby demokracii co neexistuje. Ti lidé potřebují svůj stát a jak tam chtějí žít je jejich problém.

  OdpovědětSmazat
 7. Z mého pohledu nevzdělance,
  Izrael je rozdělený na židovské katolíky a ortodoxní,původní židy.
  Milouš, jakož to vazal Vatikánu, chce sblížit s církví nejen naší vlast, ale i Izrael.
  Židovští katolíci, jsou podobně upláceni, jako naši politici. .podporují alianci NATO a velkého bratra jestřába*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vypada to ze se zde objevil znalec a casto nas pouci svou zdelanou uvahou dekujeme unnown

   Smazat
  2. Znalce jsem vyloučil hned úvodem...vypadá to že překrucujete smysl obsahu.Jistě máte důvod.
   Máte li lepší vysvětlení teroristického chování Izraele, napište o tom a nestavte se do role kritika autorů, velice primitivní*

   Smazat
 8. Izrael se svými vedoucími chazary (vzor Bibi Netan ), je
  vředem na tváři světa.
  Není tam už snad jediný původní Žid, bratranec to palestinských Arabů. Je to pobočka Amerických "židů",
  kteří prostřednictvím Izraelských chazarů, mnohorasových
  míšenců, ovládají celý blízký východ, hrozbou atomových zbraní a celoobčanskou armádou. Izrael, militaristický a rasistický "stát" se bohužel stal modlou pro české protiarabské fanatiky, kteří vůbec neznají dějiny a podléhají pouze strachu z Islámu, který zase fanatičtí islamisté obrátili k obrazu svému. A to z mnohdy pochopitelných důvodů, nutno dodat.
  Pro mně jak fanatický "křesťan", či fanatický "muslim" i
  militantní žid, je stejné svinstvo.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.