Reklama

úterý 18. prosince 2018

Naše válka v Afganistánu

Oskar Krejčí
18. 12. 2018 NovéSlovo
Poolitolog Oskar Krejčí se zamýšlí nad tím, jak se mění smysl války v Afganistánu a hledá její skutečné dnešní geopolitické pozadí.


Válka je pokračováním politiky jinými prostředky. Tato věta pruského generála Carla Clausewitze se stala jednou z nejcitovanějších myšlenek při komentování mezinárodního dění. Kdo ale skutečně četl Clausewitzovu knihu O válce, ten se také dozvěděl, že „politický záměr je účelem, válka je prostředkem, a prostředek si nikdy nelze odmyslit od účelu“. Tím se však každý, kdo přemýšlí o současné válce v Afganistánu, které se účastní i Česko, dostává na tenký led: jaký je skutečný politický účel této války? Jaký je vlastně její politický cíl?

Boj proti Al-Kaidě

Po 11. září 2001 se vše jevilo jasné: v Afganistánu se skrýval Usáma Bin Ladin, vůdce Al-Kaidy, kterého média a také některé zpravodajské služby vinily ze zorganizování teroristického útoku v New Yorku a Washingtonu. Pod ochranu jej vzala afgánská vláda, kterou vytvořilo radikální islámské hnutí Talibán – jemuž k moci dopomohli zahraniční sponzoři, především USA. Následný útok Spojených států a jeho spojenců na Afganistán měl podobu msty i prevence před dalšími teroristickými akty a získal podporu většiny států mezinárodního společenství. Kdyby tehdy Washington pokládal za potřebné požádat Radu bezpečnosti OSN o souhlas, velice pravděpodobně by jej získal.

V první etapě války americká intervence slavila – za pomoci převážně tádžické Severní aliance, ale i ruských zpravodajských informací – úspěch. Byla zformována nová, proamerická vláda. Koncem prosince téhož roku akci podpořila Rada bezpečnosti tím, že byly vytvořeny Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly (ISOFAR), jejichž vedení následně převzalo NATO. Byly připraveny velmi dobré programy rekonstrukce – ovšem válka pokračuje dál. Už více než 17 let a dva měsíce, což z ní dělá nejdelší válku amerických dějin.


V současné době operují ozbrojenci Talibánu a dalších protiokupačních uskupení na 70 % území státu. A nejen to. Válka v Afganistánu prosakuje na území Pákistánu, doprovází ji následně zahájená válka v Iráku a boje v Sýrii, kde se též Spojené státy a jejich spojenci vojensky angažují. Tabulka číslo 1 zpracovaná podle zprávy Watson Institute z Brown Universityv USA z letošního listopadu ukazuje, že přímé lidské ztráty v Afganistánu činí přibližně 150 tisíc lidí. Z toho je 2,4 tisíc amerických vojáků a téměř čtyři tisíce amerických kontraktorů – tedy bojovníků najatých ministerstvem obrany USA, ovšem nezařazených do regulérních ozbrojených sil. Tabulka číslo 2 ukazuje další neslavný výsledek této války: z Afganistánu uteklo do zahraničí během této války 2,6 milionů lidí, dalších 1,8 milionů jsou běženci ve vlastní zemi vyhnaní válkou ze svých domovů. Celkové dosavadní rozpočtové náklady USA na válku v Afganistánu tentýž zdroj propočetl na 975 miliard dolarů, přičemž značná část z těchto peněz jde na provoz a zisk amerického vojenskoprůmyslového komplexu.


Rekonstrukce a opium

Ony velmi dobré programy poválečné rekonstrukce Afganistánu se nepodařilo uskutečnit. A nepodaří. Důvody jsou dva. Nikdy se na ně nesežene dost peněz. A pak: Američané a jejich spojenci nejsou v zemi vítáni. Alespoň velkou částí obyvatel Afganistánu. Bylo iluzí domnívat se, že se Afgánci těší na to, až jim někdo ze Západu na bodácích přinese liberální demokracii. Příznačná byla atmosféra ve Spojených státech při zahájení této „globální války USA proti terorismu“. Podle výzkumů Gallup Poll na začátku útoku v Afganistánu intervenci podporovalo 93 % dotázaných obyvatel USA, v případě války v Iráku to bylo 75 % amerických respondentů. V předvečer intervence v Iráku zveřejnil Hoover Institution, ze kterého pocházela tehdejší poradkyně prezidenta pro otázky národní bezpečnosti a pozdější ministryně zahraničí Condoleezza Riceová, rozbor, podle něhož v Iráku bude třeba vyměnit nejen vládu, ale i politickou kulturu… Závrať z úspěchů po vítězství ve studené válce dosahovala vrcholu.

Tam, kde se nedostaví skutečné vítězství, přicházejí zpravidla velké problémy. Sociální stabilita v Afganistánu je udržována více prodejem opia než zahraniční pomocí. Ze země, kde Talibán drogy téměř vymýtil, se stal největší dodavatel opia na světový trh. Tabulka číslo 3, převzatá z poslední zprávy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, odhaduje hodnotu opia exportovaného loni z Afganistánu na 4,0 až 6,5 miliard dolarů. To vše se děje v zemi, která by už dávno měla být pod kontrolou vlády udržované u moci díky vojenské podpoře USA a NATO. Ale válčí se tam dál – mimo jiné i proto, že ten, kdo dokáže vyvážet drogy, umí dovážet zbraně. Že by zpravodajské služby USA o tomto obchodu nevěděly? Nebo je to jeden ze zdrojů černých fondů pro podobné operace, jako byla ta, která vedla za Reaganovy vlády ke skandálu, jenž dostal název „Iran-Contras”?


Klouzavý cíl války

Ke zvláštnostem současné afgánské války patří, že se její účel mění. Z původní snahy zničit Al-Kaidu a svrhnout Talibán je dnes návrat ke klasickým geopolitickým cílům v této oblasti plus krmení nenasytného vojenskoprůmyslového komplexu, výcvik mužstva a testování zbraní. Ke klasickým geopolitickým cílům patří především ovládnutí prostoru. Předehru dnešních problémů Afganistánu obstaral příběh z přelomu 18. a 19. století, který se jistě líbí milovníkům vize konfliktu civilizací. Začal tím, že tak trochu bezvěrec Napoleon obsadil Maltu. Katolický řád maltézských rytířů požádal o ochranu pravoslavného ruského cara Pavla I., který přijal titul velmistra řádu. To se ale nelíbilo anglikánským Britům, kteří Maltu obsadili. Rozhněvaný car se spojil s Francií právě ve chvíli, kdy se Napoleon pokoušel získat Rusko k intervenci proti Velké Británii v Indii. To se mu povedlo a směrem na Indii přes Afganistán vyrazila jednotka o síle přibližně 20 tisíc kozáků, která však k hranicím Afganistánu nedošla – Pavel I. byl, prý i s pomocí britské diplomacie, svržen a zabit.

Strach z toho, že Rusko zaútočí na kolonizovanou Indii přes Afganistán vedl Londýn k vyslání vojska do Afganistánu a ke dvěma neslavným britsko-afgánským válkám. Tento strach byl živen imperiální ideologií Londýna i Petrohradu, ovšem z vojenského hlediska byla úspěšná operace Ruska v Indii neproveditelná. Ale jsou tu precedenty, které ukazují, že jít ze Střední Asie do Indie přes Afganistán je možné. Už ve čtvrtém století před naším letopočtem pronikl Alexandr Veliký se svými vojáky do Střední Asie a poté přes oblast dnešního Afganistánu na Indický poloostrov. Také Tamerlán vyrazil ze Samarkandu přes pohoří Hindúkuš, dávný Káfiristán a Kábul do současné Indie a koncem 14. století dobyl Dillí.

Sovětský vstup do Afganistánu koncem 70. let minulého století nesměřoval na Indii, jeho ambice neměly tolik obávané geopolitické pozadí. Už v této sovětské válce se ale ukázalo, co se dnes jeví jako osudové i pro americkou intervenci: politický zisk byl mnohem menší než lidské a materiální náklady. Proto musela Moskva Afganistán vyklidit. Právě pod tlakem rozporu hodnoty cíle a nákladů se mění politický účel americké války v Afganistánu.

Nesmyslná válka

Geopolitická hodnota Afganistánu je dnes rozhodně jiná než v 19. či 20. století, ovšem nezdá se nulová. Neklid v této oblasti znemožňuje uskutečnit takové projekty, jako je ropovod či plynovod z Íránu do Indie. Tamní válka a obchod s opiem komplikují situaci na hranici Íránu, postsovětského prostoru a Číny. Jenže právě přemrštěné náklady nekončící války mohou vést k tomu, že Spojené státy budou muset překonat pocit ponížení a z Afganistánu se stáhnou. Už dnes země, jako je Čína, Rusko a Indie, přebírají v dané oblasti politickou inciativu.

Americký psycholog a filosof William James kdysi položil otázku, čím se Alexandr Makedonský liší od masového vraha. V eseji Morální ekvivalent války napsal, že životní dráha lidí, jako byl Alexandr Veliký, byla jen „čiročiré pirátství, nic než orgie síly a plenění, zromantizovaná pro charakter hrdiny“. To je tvrzení, které asi nelze vyvrátit. Je tu ale přece jen určitá zvláštnost. Právě v oblasti Afganistánu zůstalo po rozpadu Alexandrovy říše pozoruhodné řecko-baktrijské království. Jeho helénští panovníci přijali budhismus (od té doby má Buddha na některých sochách řecký nos) a v tamních svatyních se mohli modlit vyznavači všech náboženství. Tady se pravděpodobně poprvé setkali Evropané a Číňané. Oblast Afganistánu se po Alexandrově smrti stala na krátký čas oázou náboženské tolerance. Čím bude Afganistán po skončení současné války? A je to skutečně naše válka?

- - -


11 komentářů :

 1. Afghán - to není naše válka ! Odejdeme-li pozdě, pak to bude s potupnou porážkou ! "Hrdinství" našich vojáků bude nést velmi trpké ovoce ! SSSR tam byl cca 10 let, USA je tam déle než ve Vietnamu - 17let - je to pro USA další a horší Vietnam ! Důsledky doma- v USA- pocítí stejně jako je pociťují o ostatních válkách - smutné příběhy veteránů hlídajících maková pole pro CIA !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdysi náš zpřátelený Afghanistan, kde jsme stavěli velké investiční celky za hnusných komunistů, který byl jeden z našich nejlepších obchodních partnerů, který platil za vlády krále keš(co Kuba, Nikaragua!). V Afghanistanu jsme byli dobře zapsáni. Dnes nás díky spolupráci s USA komplet nenávidí. Náš velký prezident prohlásil, že kdo vidí naše vojáky v Afghanistanu jako žoldnéře, je špína národa. Podepsán za tento příspěvek Špína národa.

   Smazat
 2. Pardoxem je, že samo USA zahrnulo Afghanistán mezi 7 zemí světa Které nejde porazit vojenskou silou, a přesto se tam drží.

  Otázkou je proč?
  Asi ze "zvyku" a nebo kvůli zisku z drog.

  OdpovědětSmazat
 3. Motivem k intervenci do Afganistánu bylo a zůstává obklíčení Iránu. Ovšem je to nedosažitelný cíl. Vietnamizace US sil spolu s nárůstem iránského potenciálu se na tom podepisují.
  Pro český stát je hanba, že zničí své ozbrojené síly jen proto, aby mohl z armády vyrobit žoldáky, které posílá utlačovat lidi ve vzdálených zemích za zájmy USA.

  OdpovědětSmazat
 4. Smutnou skutečností je, že drtivá většina lidí na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států světa připravují na obrannou nebo útočnou válku, přičemž při tom už s někým mohou vést válku. Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? To je něco, co je většinově vnímáno podobně jako sportovní utkání, ale válka je především zlo spočívající v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. Jsem toho názoru, že je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k existenci neustále zdokonalovaných jaderných zbraní. Válka s použitím jaderných zbraní by měla katastrofální následky nejen pro celé lidstvo. Jaderná válka by ohrozila existenci všech živých organizmů na celém světě. Všichni rozumní lidé na světě by se mněli spojit a prosadit nastolení trvalého míru na celé planetě. Jednu možnou cestu k nastolení trvalého míru na celém světě popisuje článek: OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA - http://miloslav7.blogspot.com/2018/04/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já si myslím, že možná stěžejní roli v úvahách a plánech světové oligarchie hraje přemnožení lidstva. Vidí že je to nutné řešit, ale ve své povýšenosti jim ani nepřijdou na mysl nějaké kultivované způsoby, jako je vzdělávání, osvěta a dostupnost antikoncepce. Vnímají lidi jako chovný dobytek, který když se přemnoží, tak se prostě porazí.

   Smazat
 5. Český člověk nemůže být hrdý na žoldáky co bojují za zájmy usa. Každá válka je špatná a oni nemohou vyhrát.

  OdpovědětSmazat
 6. Každý politik naší reprezentace tuposti,
  který schvaluje zahraniční mise a nebo který není aktivně proti, má na rukách krev.*

  OdpovědětSmazat
 7. Lidstvo válčí odjakživa. Nepřítel se vždy najde. Byly to ale
  spíš než války, jen lokální šarvátky.
  Zatím největší hra na vojáky s pokud možno největšími ztrátami na lidech a materiálu, byla ta "druhá".
  Tam bylo těch vzájemných nepřátel povícero.
  Teď balancujeme na prahu té třetí. Kde je na jedné straně
  prakticky celý svět kolem USANATO, a na druhé straně Rusko
  a Čína.
  Nebýt atomu, tak tu máme na pořadu dne možná už i čtvrtou.
  A tak se zase vracíme do dávné minulosti a pořádáme zase ty
  lokálky. A kdo je vyvolává, víme. Chce aspoň těmi malými
  ohníčky zapálit svět. Zatím z toho jsou jen uprchlíci či
  migranti jako uprchlíci. Evropský "západ" si stále hraje na
  hodné a starostlivé, pochybuji ale že by tím chtěli napravit
  zlo, které je toho příčinou. Hlavně by ty postižené chtěli
  přidělit těm, co s jejich zločiny nemají moc společného.
  Jako ten belgický parchant, který měl v Africe největší
  pašalík, zničil a rozvrátil společenství původních obyvatel.
  USA hraje na jinou notu. Zajímavé, že je jako jejich nohsledi
  nenapodobujeme. Trump chce oplotit celé US. My se asi stydíme,
  že jsme ty ploty zbourali.

  OdpovědětSmazat
 8. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu a putinistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 18. prosince 16:49.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 9. USA vždy okupuje, SSSR (Veliké Rusko) vždy osvobozuje!

  Tato Leninská pravda je základem naší skálopevné víry v osvobození, osvobození naší vlasti od okupace vojsky paktů NATO a EU.
  Ano, stejně jako v letech 1945 a 1968 přijde nepřemožitelná ruská armáda, zažene okupanty, a budeme se mít zase tak dobře, jako před Prohraným listopadem.

  A stejná nepřemožitelná Armáda Ruské federace osvobodí Afghánistán od Afghánců – prostě jen dokončí, co začala v roce 1979.
  Ano, STEJNĚ jako dnes v Sýrii, i tehdy promyšlené a důsledné akce našich starších ruských bratří uvedly do pohybu desítky milionů běženců, což NÁDHERNĚ destabilizovalo celý prohnilý Západ, stejně jako dnes.

  Co je jasné jako Kremelské Slunko: Po blížícím se, opětovném a NEVYHNUTELNÉM osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace uprchne z Česka celá pražská kavárna i s rodinnými příslušníky, tradičně.
  Dohromady to bude minimálně 500 000 emigrantů, zrádců našeho národa, naší Strany a našich národních Vůdců.

  Takže, když sečteme budoucí rozkladné působení těchto ekonomických migrantů z Česka a Afghánistánu na Evropu, vyjde nám, že my roduvěrní Slovani porazíme NATO a EU mnohem snadněji – právě díky pražským kavárníkům a protisovětským mudžáhedínům ze Sýrie a Afghánistánu!
  No není to nádherné?
  No je, samozřejmě.

  Prostě:
  • Definitivní konec odporných evropských hodnot je na spadnutí.
  • Definitivní vítězství našich západoasijských hodnot je v dohlednu.
  Ano, brzy budeme opět svobodní a plně spojení s Velikým Ruskem, na věčné časy a nikdy jinak!

  „Rozpad SSSR byl největší geopolitickou katastrofou 20. století!“ (Vladimir Vladimirovič Putin)


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.