Reklama

pátek 28. prosince 2018

NI: Studená válka proti Rusku a Číně - opětovná chyba Západu!

Anatol Lieven a -kou-
28. 12. 2018 TheNationalInterest a PrvníZprávy
Zabýváním se „novou studenou válkou" proti Rusku a Číně, západní politici opět riskují opakování chyb provedených v předvečer 1. světové války, varuje Anatol Lieven na stránkách TheNational Interest.

kutečná hrozba civilizace jak tehdy, tak i nyní není ve vnějších „nepřátelích", nýbrž v nenávisti a napjaté situaci v evropské společnosti kvůli nahromaděným problémům, je si jistý autor.

V roce 2018 oslavilo světové společenství 100. výročí konce první světové války, ve které zemřelo zhruba 16 milionů Evropanů a celé země byly zpustošeny a zničeny, píše Anatole Lieven. Tato válka také přinesla „strach komunismu a nacismu", který vyústil ve druhou světovou válku, která téměř ukončila evropskou civilizaci a zničení významné části politické a kulturní elity, autor zdůrazňuje: „Historici nesouhlasí s přesným poměrem důvody a viny katastrofy roku 1914, ale všichni souhlasí s jednou věcí: ani jediný přínos, který by mohly získat velké mocnosti účasti ve válce, nebyla dokonce vzdáleně srovnatelná s tím, jaké ztráty riskovaly."

Naopak, mnozí budoucí historici budou podle autora považovat končící rok 2018 za„poslední rok přechodného období mezi dvěma studenými válkami", kdy po desetiletích„relativního míru" se největší světové mocnosti znovu ocitly ve stavu „hlubokého strukturálního vzájemného nepřátelství". Hlavním problémem je to, že zavedené politické elity, které se nacházejí na obou stranách politického rozdělení, odmítají připustit své mylné představy a řešit skutečné hrozby, protože by to vyžadovalo radikální změnu jejich stávajících ideologických pozic, zdůrazňuje Lieven: „Obávám se, že zaujetím novou studenou válkou proti Číně a Rusku, činí dnešní západní mocenské elity chybu srovnatelnou s tou, kterou spáchali jejich předchůdci v roce 1914. Obávám se, že budoucí historici budoucnosti nás budou soudit stejně přísnými normami. Hlavně ne kvůli hrozbě světové války, ale proto, že tato nová studená válka služí - a v některých kruzích je záměrně využita, aby posloužila – ke kouřové cloně, která odvrací pozornost od mnohem vážnějších hrozeb, s nimiž se dříve nebo později střetneme, pokud se tyto problémy nevyřeší."

Během 1. světové války to Britové a Francouzi, kteří byli později spojeni s Američany, prezentovali jako „boj civilizace proti barbarství Německa", připomíná autor. O sto let později lze s jistotou říci, že britské a francouzské systémy byly mnohem lepší než německé; nicméně nelze nepřiznat, že Alžírsko jako subjekt francouzské říše nebo Afrika jako předmět britské říše by je mohly považovat za zcela odlišně, a Ruská říše vypadala podivně jako člen údajné „aliance demokracie", poznamenal článek. Jak se ukázalo ve skutečnosti, opravdová „barbarská hrozba evropské civilizaci" v roce 1914 nepocházela od vládnoucího zřízení jedné ze zemí - nýbrž z nenávisti a napětí, které se v evropské společnosti shromáždily v důsledku sociálních a ekonomických změn během předchozích desetiletí a vyvrcholily během války, vysvětluje National Interest.

Jeden z důvodů, proč konzervativní elity evropských zemí do roku 1914 posílily „agresivní nacionalismus" ve společnosti, bylo to, že považovaly tento způsob za odvrácení masy od socialismu, čímž si zachovají starý evropský způsob života. A tady udělali katastrofickou chybu, kterou mohou nyní západní elity opakovat, a riskují, že se opět dostanou do pasti kvůli„posedlosti s vědomím vlastní spravedlnosti a civilizační nadvlády", uvádí článek.

„Politický realismus odmítá identifikovat morální aspirace určité země s morálními zákony řídícími vesmír, ... neopatrná identifikace určitého nacionalismu s vůlí Prozřetelnosti nemůže být morálně ospravedlnitelná, protože ve skutečnosti je projevem takového hříchu jako hrdosti, proti níž řecká tragédie a bibličtí proroci varovali jak vládnoucí, tak ovládané. Tato identifikace je také z politického hlediska nebezpečná, protože může vyvolat zkreslený obraz, který nakonec může vést ke slepotě a tsnaze po úplném zničení států a civilizací," varoval svého času Hans Morgentau, který se aktivně „postavil proti sovětské agresi" během studené války.

WSJ: To si nikdo nevšiml, že USA rozpoutaly studenou válku s Čínou?

Budoucí historici také pravděpodobně s ironií ocení myšlenku Spojených států, aby vedly novou „ligu demokracií“ v boji proti „autoritářským aliancím“, poukazuje autor, protože hlavními aktéry „protičínské aliance“ v Asii budou ne méně autoritářští „vietnamští komunisté, krvežízniví filipínští autoritářští populisté, a především neofašisté indického hinduismu". A dokonce i v Evropě je „nejprotiruštější režim" v podobě Polska ideologicky velmi podobný Rusku, uvádí článek. Podle autora, už jen zbývá se vroucně modlit, aby v roce 2020 utrpěl Donald Trump porážku v amerických volbách, a to by byl nahrazen ve funkci prezidenta novým a věrohodným vůdcem „svobodného světa“, a Francie v roce 2022 nevybral prezidenta z řad stoupenců „Národní fronty".

A to i v případě, že faktory, které měly za výsledek současnou nespokojenost, nepovedou nyní ke „katastrofické válce“, v každém případě, bez radikální transformace a změn uvnitř Evropské unie pokoušet se přehodit nespokojenost s vnitřní politikou na nepřátelství vůči „vnějšímu nepříteli“ budou odsouzeny k neúspěchu, varuje autor. „Copak se někdo z novinářů, kteří pohovořili se „žlutými vestami "ve Francii, vážně domnívá, že jejich činy jsou výsledkem „manipulace Moskvy"? Copak někdo, kdo vážně zkoumal krizi bílé dělnické třídy ve Spojených státech, napslal, že tito lidé se rozhodli hlasovat pro Trump pod vlivem „ruské propagandy"? Bylo by lepší, kdyby se lidé, kteří to prohlašují, zapojili do důležitějšího spojení mezi událostmi v Rusku a ve Spojených státech,“ zdůrazňuje článek.

Podle autora byl mnohem důležitějším faktorem, který přispěl k růstu popularity jak Putina, tak Trumpa, „bylo zvýšení míry úmrtnosti mužů dělnické třídy v Rusku v 90. letech a ve Spojených státech v posledních letech", k čemuž došlo kvůli jedním příčinám: „Kvůli nemocem a závislostem, které vznikly v důsledku hospodářské, sociální a kulturní nejistoty a zoufalství." Ve Střední Americe nyní „mnohem hrozivější obraz těchto patologií" způsobuje, že miliony lidí migrují a usilují o to, aby se dostaly do Spojených států - a to zase vede k radikalizaci některých segmentů amerického obyvatelstva, vysvětluje článek: Přičemž celková pomoc Mexiku v roce 2017 byla výrazně nižší, než pomoc poskytovaná Ukrajině, Egyptu a Afghánistánu. Copak může nějaká skutečně zodpovědná vládnoucí elita takto zanedbávat své sousedy?"

Za těmito problémy se skrývá stále rostoucí nebezpečí vážných klimatických změn, které „mohou způsobit neúměrně větší ránu Spojeným státům a Západu, než čínská nebo ruská vláda", zdůrazňuje autor. Současně na pozadí hysterie vyvolané malým střetem Ruska a Ukrajiny v Azovském moři je příklad „úzké spolupráce" mezi USA a Ruskem, jehož orgány „spojily své síly, aby zablokovaly přijetí poslední zprávy OSN o změně klimatu", vypadá „tragikomicky", poznamenal Lieven.

Pokud by Chruščev neoddělil Krym od Ruské Sovětské republiky předáním Ukrajinské Sovětské republice, všichni na světě by nyní uznali Azovské moře jako teritoriální vody Ruska a aktuální problémy ve vztazích s Ukrajinou by vůbec neexistovaly, zdůrazňuje autor. Mezitím Washington bojuje v Jihočínském moři s Čínou „za dodržování mezinárodního námořního práva, které ani Spojené státy neuznávají", ačkoliv žádné „čínské hrozby" nejsou tak kritické a jsou plně zapojeny do zastrašování, říká článek. „To neznamená, že od Ruska a Číny neexistují žádné skutečné hrozby v reálných oblastech (především v oblasti obchodu), kde musí USA odolávat," vysvětluje autor.

Nicméně všechny tyto problémy jsou podle jeho názoru omezené a lze je vyřešit jednáním a odstrašujícími opatřeními: „Žádný z nich neopravňuje další pokus restrukturalizovat národní strategie a instituce Spojených států a Evropy okolo principu studené války,"uzavírá National Interest.

- - -

27 komentářů :

 1. Válka, je nástroj mocných,
  bez války, by nastal informační pořádek a ekonomická spravedlnost.
  Válka světová, má pokračování do dnešní doby, ať už ji nazýváme jakkoli.
  Mocní mají strach z ukončení těchto válek.
  Mají oprávněné obavy, že se vytvořila nová světová ekonomika,
  nezávislá na ekonomice západní.
  Mají strach, že končí doba invazí a otrocky podrobených zemí.
  Mají oprávněný strach z budoucnosti nové moudré společnosti, naší tak překrásné planety*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://www.youtube.com/watch?v=nbEkNXczyDU

   Smazat
 2. Nenávist, to jen snad to správné slovo. Na nenávisti založil svoji "slávu" Adolf Hitler se svými komplici, nenávisti k pokroku, sociální spravedlnosti, humanitě, židům, socialistům. A dnes opět pěstuje Západ nenávist, vlastně ke stejný hodnotám, které překážely Hitlerovi a spol., ty překáží i soudobé diktatuře kapitálu. Nenávist to je středobod EU a NATO, to je jejich pastva, proto jsou tyto dvě organizace v podstatě prolezlé ideologií nacismu, byť v moderní podobě! Vše, co se nepoddává zájmu kapitálu je škodná, humanita, vlastenectví, vzdělanost mimo určené koleje technokraty, kuklura, ta hlavně - civilizace - snad ano, ale pozor, ať neporodí něco kulturního! Ano naše nenávist je jen formou nacismu a pěstuje ji v nás na plné obrátky zločinný kapitalismus za potlesku většiny českých politiků!!! My jsme je volili, darmošlapy, žvanily, defraudanty, korupčníky....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak především se Adolf měl nechat, aby začistil a sterilizoval pro potřeby Říše slovanské podlidi. Bohužel byl tak hloupý, že se navážel do Židů a Romů a začal válku že Západem. To byla veliká chyba. Hitler nepochopil, že tím etnikem na likvidaci jsou Slované jako celek, ne Židé, jelikož už jeho vědci dokázali, že tahle část lidstva ve východní Evropě vykazuje znaky masivní degenerace. Právě Židé a Romové byla populace, kterou naopak potřeboval, stejně jako muslimy. Hitler měl přátelské styky s muslimskými zeměmi, které, stejně jako on, pohrdali slovanskou zdegenerovanou pakáží. Měl je poslechnout a dnes by svět vypadal mnohem lépe. Teď to budeme muset napravit a poslat zdegenerovanou populaci proti sobě, aby se vyničila. Stávající státy se následně samozřejmě rozpadnou, jelikož je nutno eliminovat cca 80-85% populace na území východní Evropy a připravit pro nové kolonisty.Jen tak může svět dojít ke konečnému a trvalému míru.

   Smazat
 3. My jsme je nevolili.
  A církev si mne ruce.

  http://www.iniciativy.nazory.cz/vatikan/index.htm
  L. H. Lehmann

  Vatikánská politika za druhé světové války

  OdpovědětSmazat
 4. Kdyby nebylo Ruska a Číny, nebyl by důvod, aby v USA dávali zbrojnímu průmyslu ze státního rozpočtu, ročně na výrobu zbraní částku v astronomické výši 700 miliard dolarů. Proto musí být neustále vytvářen uměly nepřítel. Největší zlo na světě jsou Spojené státy Americké, které pokračují v politice Hitlera, neboli, tam, kde Hitler skončil tam USA pokračují.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Generátorem zla po celém světě, je Vatikán.
   Račte si povšimnout, že ti co kroutí krkem Ameriky, chodí na společné mše.
   Také stojí za povšimnutí, že západní političtí lídři, navštěvují papeže.
   Bože div se, tito lidé západní politiky a vedoucí katolické církve, ve svých setkáních se o Bohu nebaví...
   Povídají si o politice, jak by měli pracovat, aby svět byl podmaněný církví..*

   Smazat
  2. 18:58 trochu bych vás poopravil: Vatikán je jenom ideologické centrum, ale rozhoduje se a řídí z Londýna, no a Amerika je pořád jenom koncový hráč, který vykonává rozkazy z monarchie, protože nikdy nepřestala být kolonií

   Smazat
  3. Ideové a minimálně ještě bankovní.
   Vatikánská banka, je tou nejbohatší ze západní civilizace*

   Smazat
  4. Nechme ho bejt, pane21:09. Je to vygumovanej blb, papežštější od papeže a když chce mít poslední slovo, ať ho má. To víte, dva kohouti se navzájem nesnesou, a dva fanatičtí radikálové taky ne. Nechme ho ať si zde klidně masturbuje a honí své ego.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 8.30 Bronstein? Znám, to je ten co uspořádal věci na pracovním stole? Seš hroznej ubožák. Chtěl bych tě vidět jak vypadáš ty iteligente!

   Smazat
  7. 16:26 Tak jako tenhle tvůj guru určit ne!:))) - http://risovach.ru/upload/2012/09/comics_Lenin_orig_1347032282.jpg

   Smazat
 5. Proto také Ušáci do Ameriky natahali všechny esesáky z Německa, od kterých se mohli něco naučit, přes rakety k vývoji nových zbraní, od propagandy k organizačním schopnostem v řízení chodu celé Evropy. Jenomže Němci jim došli a tak jdou do kopru, jak ekonomicky, politicky, ekologicky, morálně. Ještě že je my podporujeme, měli bychom si ale dát pozor, abychom nezůstali jako poslední a jediní. Aottj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. „je nebezpečné být nepřítelem Ameriky, ale být jejím přítelem je smrtící“ — Henry Kissinger

   Zdroj: https://citaty.net/citaty/284430-henry-kissinger-je-nebezpecne-byt-nepritelem-ameriky-ale-byt-jeji/

   Smazat
 6. Od Nového roku nám stoupne na trojnásobek výpalné za emise oxidu siřičitého. Docela by mě zajímalo, kdo to počítá a jak se tyto poplatky "distribuují" potřebným a nakonec, kdo jsou ti potřební :-)

  OdpovědětSmazat
 7. Studena válka skončila rozpadem ZSSR a nahradil ho ZEAE (zvaz euro africkich emirátu.

  OdpovědětSmazat
 8. Proč chce západ už stovky let zničit slovany ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protož nenávidí vše co je Slovanské. Strach z toho, že by sme se jednou mohly spojit, i přes masivní rozeštvávání užitečnými idioty nasazenými v každém Slovanském národě.

   Smazat
  2. Odpověď je nabíledni! Je třeba vyměnit zdegenerovanou populací primitivní východní Evropy. Až pak, když se uvolní prostory pro kvalitnější genofond, nastane i tam prosperita! - https://blisty.cz/art/93823-vychodoevropane-povazuji-svou-kulturu-za-nadrazenejsi-jinym.html


   O tomto mluvili všichni proroci a věštci už celé věky! Zbavte se chátry na východě Evropy, která odjakživa rozvracela a zaplevelovala svět svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk pro Evropu!

   Smazat
 9. „V rozepjaté a zadumané „ruské duši“ (jak o ní ruští myslitelé posléze začali hovořit) prodlévalo přesvědčení, že jednou veškeré ruské snahy a rozpory dospějí k rozkvětu, pouť Ruska se prokáže jako platná, jeho výkony se dočkají chvály, pohrdání Západu se překlopí v úžas a obdiv, země sloučí moc a rozlehlost Východu s kultivovaností Západu a mravní silou pravé zbožnosti a Moskva – „třetí Řím“ a dědic padlé Byzance, jejíž car je „následníkem východořímských caesarů, pořadatelů církve a jejích koncilů, jež ustavily samotné krédo křesťanského náboženství“ – bude hrát rozhodující roli v nastolení nové epochy celosvětové spravedlnosti a bratrství.“ — Henry Kissinger

  Zdroj: https://citaty.net/citaty/1293425-henry-kissinger-v-rozepjate-a-zadumane-ruske-dusi-jak-o-ni-rust/

  OdpovědětSmazat
 10. Pokud by Chruščev neoddělil Krym od Ruské Sovětské republiky - stále opakované hlúposti - nie je to pravda, Chruščov - tak je správne, musel naplniť len podmienky pôžičky prijatej Stalinom a tak namiesto odvzdania Krymu Judaistom- alias Chazarom, keďže Ukaina mal zvláštny status v OSN, tak hodil to na Ukrainu a tá to odmietla - .....a tak ďalej,

  OdpovědětSmazat
 11. Nová válka nebude jen tak můžou štěkat moc dobře vědí že by šli do kytek

  OdpovědětSmazat
 12. No vida!, a tak se tu dovídám, že První světová přinesla „strach komunismu a nacismu", který vyústil ve druhou světovou válku!
  O světovládných ambicích hrabivosti světového kapitálu (reprezentovaném anglosionisty), který ve skutečnosti stál za oběma, ani slovo. Ba ani půl slova!
  Jak prosté, milý Watsone ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vyřešit rozpory kapitalismu lze jen dvěma způsoby. Prvním je jeho smetení pokrokovějším společenským řádem, který odstraní vykořisťování člověka člověkem. Druhým je likvidace lidské společnosti vůbec. Zdá se, že druhá varianta je pravděpodobnější.

   Smazat
  2. 19:51 Ani jedno není nutný! USA mají již dnes hluboko v podzemí luxusní města, solárka, skvělý vybavení! Do 20-ti let by ale Země byla zase v pořádku a navrch bez hladem pochcípané nejen čínské a rusácké sloty! - http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/210211-zkazu-zeme-by-lidstvo-prezilo-svet-po-jaderne-valce-by-ale-nikdy-nebyl-stejny/

   Smazat
 13. MUSÍM TO POPSAT SPRÁVNÝMI VÝRAZY! Čuromrdi nakonec dostanou přes "ústa". Aniž by tušili, co vlastně jsou...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.