Reklama

pátek 7. prosince 2018

Pravda je coura po mezích vyválená, nemytá…

TARAS2
6. 12. 2018    TarasovaTerasa
To ošklivé nařčení paní Pravdy (ve skutečnosti paní Perchty) jsem opsal z knihy povídek Karla Michala Bubáci pro všední den. Vydáno v šedesátých létech, v povídce Bílá paní se touhle nadávkou snaží kastelán Pupenec vyprovokovat k nějaké reakci paní Perchtu z Komonic. Pamatuji-li se dobře, plivla po něm.


Pravda se po mezích neválí dobrovolně, takhle s ní zacházíme my, lidé, když se chováme tak, jak je naše přirozenost, to jest hnusně.

Lhaní a podvádění je mnohem oblíbenější a v našem konání drtivě převažující činnost. Jak pravdivá jsou asi historická fakta, když se skládají z prolhaných zápisů režimních pisálků a kvákalů všech možných zrůdných politických, ekonomických i společenských systémů?

„Budu mluvit pravdu a jenom pravdu. K tomu mi dopomáhej Bůh,“ říká svědek u soudu. V první větě něco slíbí, v druhé už pluje na rozbouřeném moři světa v chatrné kocábce lži. Neboť máloco je v tak masivním rozporu s pravdou, jako víra v Boha. Pohádka o nadpřirozené bytosti, která stvořila tento svět a vesmír (a vůbec všechno) je nejrozšířenějším nesmyslem, který jenom ilustruje bezmeznou faleš a pokrytectví, do nichž se od nepaměti halí lidský rod. Víra v Boha je starověkou pověrou, která staletí brzdila rozvoj vědy a tím i civilizace. Její institucionalizovaná podoba, církev, podporovala a konzervovala zločinné otrokářské a feudální řády a vysává lid a parazituje na něm dodnes, viz církevní restituce.

A víra v Boha, Allāhu Akbar, představuje dnes nejvážnější a nejhroznější ohrožení civilizace, humanismu a svobody myšlení v Evropě – a pokud se jí neučiní přítrž, i na celém světě. Pozře ho stejně hladce a rychle, jako když kočka spolkne myš.

O existenci či neexistenci Boha se v křesťanském světě vedou spory od té doby, kdy se za druhý názor už neupaluje. O existenci Alláha se nediskutuje, neboť debatéra podřežou a spor je tak vyřešen mokrou cestou.

Když zadáte do vyhledávače heslo „existence Boha“, vyvalí se záplava článků. Nebudu z nich dělat výběr ani citovat; kouká však z toho jak sláma z hastroše důkazní nouze zastánců boží existence. To, co předkládají, je na první i každý další pohled nevěrohodné, směšně hloupé a vycucané z prstu. Ještě před čtyřmi sty lety upalovali za názor, že se Země točí kolem Slunce. Dnes dovozují boží existenci z faktu, že poměr hmotnosti protonu a elektronu je nastaven tak přesně, že jeho změna o jeden dílek v poměru jedna ku deseti na třicátou sedmou by znemožnil vznik vesmíru. A citují Stephena Hawkinga, jeho výrok „Jestliže by hustota vesmíru jednu sekundu po Velkém třesku byla větší o jednu tisícibiliontinu, vesmír by se za deset let zhroutil. Jestliže by však hustota vesmíru byla o stejnou část menší, byl by vesmír po deseti letech v podstatě prázdný. Jak je možné, že počáteční hustota vesmíru byla stanovena s takovou přesností? Možná, že to, že vesmír měl mít právě onu kritickou hustotu, má nějaký důvod.“ Z téhle úžasné přesnosti nastavení fyzikálních veličin pak dovozují, že to byl jedině Bůh, kdo umí počítat s tak neuvěřitelnou akurátností. Zapomínají na to, že před třemi sty léty by si pod někým, kdo by tvrdil, že na počátku světa byl velký třesk, rozdělali ohníček a stejně by naložili se zastáncem teorie o složení hmoty. My ti dáme molekulu, atom, proton, elektron, šup s tebou na hranici! A dnes používají výsledky vědeckého bádání, tedy toho, čemu po staletí kladli odpor a vraždili jeho nositele, ke kostrbatému a trapnému dokazování boží existence. Stejně hloupé jsou i jejich další „důkazy“ a můžeme se jenom podivovat tomu, že i s relativně inteligentními lidmi cloumá náboženské tmářství, viz výrok „Já rozhodně nepocházím z opice!“, že, Hájku…

Pokud by skutečně za stvořením světa byl Bůh, pak by bylo nutné pohnat ho před soud. Neboť tak zločinný princip, jako je „sežrat a být sežrán“ (nebo odumírání buněk, s výjimkou rakovinových, u myslících bytostí), který praktikuje veškerá fauna, je odporný, odsouzeníhodný a nepřijatelný. Svět je doslova našlapaný energií kolem dokola, a my musíme žrát kravičky, telátka, kuřátka a prasátka, včetně selátek? Výjimku z tohodle hnusu tvoří flóra, ale i ta si už vyvinula masožravé rostliny. Páčím, že rozsudek nad Stvořitelem by měl znít: „Do pekla s tebou, až do skonání světa!“ (Téměř vědecky jsem vznik života na Zemi popsal ve fejetonu ZDE.)

A stejně téměř vědecky podám vysvětlení faktu, proč je lidstvo tak nakloněno k vytváření Bohů jak na běžícím pásu. Odvolám se opět na významného filozofa a neméně významného spisovatele. První pravil, že život je zcela neblahý stav, druhý pak shledal, že život je úděl, který si žádný živý tvor nezaslouží.

Jinak řečeno, život na zemi je to pravé peklo, kterým straší lidi všechna náboženství, smrt je na jedné straně strašlivá svou konečností, na druhé straně vysvobozením, ale kdo by se nebál?

Pokud lidem vezmete naději na znovuzrození, pokračování života v ráji (což je směšné, většina z nás musí skončit v pekle), a pokud si uvědomí vratkost a naprostou bezvýznamnost své existence v tenoučké slupce plynů, obalujících zeměkouli a oddělující nás od giganticky obrovského, takřka nekonečného a strašlivě, vražedně chladného a řídkého vesmíru, tak by jim zbylo jediné: narvat si pěst do huby, aby před realitou neřvali hrůzou. Jak kdysi kdosi v téhle souvislosti pravil.

A to je ta pravda, které se vzpíráme a bráníme silou a mocí. Pravda, před kterou se chráníme vírou v Boha. Někteří pak jsou unešeni vyhlídkou na polovinu veletuctu neposkvrněných pannen, které je za branami ráje toužebně očekávají a začnou se zde na Zemi opásávat výbušninami a přivádět k branám ráje nejenom sebe, ale i své oběti, které však v tom svém vlastním ráji budou zpívat s anděly a hrát přitom na šalmaj. Už si ale nikdy nevrznou, což vysvětluje i jejich relativní vlažnost ve vyznávání víry v porovnání s džihádisty.

„Zde trapno existovat“, nazval svoji knihu český spisovatel.56 komentářů :

 1. Je to pravda?

  Nepohádka o jednom demokratickém království

  Existuje království, pravda, trochu netypického charakteru, leč přece království. V něm, stejně jako ve skutečném království, vládne král.
  Tím králem však není, tak jak jej známe z klasických pohádek jeden panovník, ale partička vyvolených, která panuje společně.
  A tak v tomto království nevládne lidu jeden vládce, ale střídající se partičky, hájící, a to zcela přirozeně, protože košile je vždycky bližší než kabát, své vlastní zájmy. No a ty partičky, co se střídají v panování, přesvědčili své poddané, že to je ta, tolik jimi vytoužená demokracie.
  A tak žijí, v tomto demokratickém království, spokojeně a v souladu vládci i ovládaní. Panovníci panují a lid věří, že vládne.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V primitivní fázi si loutkoherci z Deep state drží i několik desítek ansámblů marionet i maňásků a javajek, který, s rostoucí "reálnou demokracií", klesá na dva nejpoužívanější - jako v USA - přejete si marionety, nebo javajky? Račte si svobodně zvolit vážení (na libry či kilogramy) spoluobčané pupku demokracie... exportéra nejčistšího pokrytectví světa a vesmíru... a pak si vyberte kazatele, kterým se chcete dát oblbovat a obírat. Církve jsou horší, než berňák. Jsou horší, než DPH... protože je musíte platit, i když jejich "schmade-produkty" odmítáte a byste je nechal v Kristově chudobě - pokud by si je věřící platili ze svého po řádném zdanění všech svých příjmů... kdyby u nás byla skutečná demokracie. TA "DEMOKRACIE", CO U NÁS JE, JE NA ÚROVNI PUSSY Z PUSSY RIOT!

   Smazat
  2. PROČ ŠTEFAN UMI JEN VYKLÁDAT POHÁDKY A NIC JINÉHO.

   Naše skvělá nepolitická Společnost voličů OSV si všimla,že nešťastni občané si srcervoucně stěžuji komusi neznámému a ten neznámý,by měl dělat něco v jejich prospěch. Co to má být prý však nevědi.

   A TO JE PRÁVĚ TO SMĚROVÁNI REŽIMU NA KTERÉ MAJI NALETĚT A SPOKOJIT SE S NÍM!

   Přestože jim už musi být nad slunce jasné,že POKAŽDÉ PŘED VOLBAMI jim ohlupovánim prolhaného tisku a tv budou ukradeny hlasy a tedy i jejich moc a i když zvolí kohokoliv z jejich tzv poslanců a jakoukoli stranu z politické třidy,kterou jim režim naserviruje nemohou jimi zvoleni poslanci NIKDY splnit co je třeba ve prospěch těch kteři je zvolili,ale vždy to bude jen prospěch politiků verchušky a pokud jenom posranci ceknou jsou verchuškou vyhozeni na vzduch a mohou odejit svobodně na prcak,kde bude zjištěno,že nic neumi.

   TAK PŘIJDOU O SVÉ PREBENDY A ZŮSTANOU SAMI SE SVÝMI HYPOTÉKAMI OTŘESENI STRACHEM!

   nIC NEPOMŮŽE,ŽE VZNIKNOU DALŠI A DALŠI NOVÉ STRANY.tY BUDOU MUSET VYRÁBĚT DALŠI VADNÉ ZÁKONY VE STYLU SVĚTACI KAZAJKY viz exekučni zákon jako vzor.

   Proto si tu může každý psát co chce,ale pokud nedojde k obsazeni sil na uskutečněni NPV článků programu voličů tak si tady můžete všichni počkat na dobu,kdy občané sformuluji svoje konkrétni požadavky a zjsti tak KDE JE JEJICH opravdu JEDLÝ BIFTEK!

   Smazat
  3. PRÁVĚ SE DOZVIDÁME,ŽE NOVÁ PŘEDSEDKYNĚ MERKELOVÉ

   CDU,byla zvolena ANENBERG KRAMP KARENBAUER,která je prý mini MERKEL.
   Tak se drazi neomarxisté můžete těšit na dalši pokračováni pohádek typu vitejte naši mili samopalnici IS a přestože jste dostali na dekel od strejdy Putina bude to vždy váš nepřitel s přezdivkou PUTTLER podepsána AKK!

   Smazat
  4. Hoj ty Štědrý večere... komu čeho dobrého neseš...

   Smazat
  5. PoLITICKOU PRACKU NEPOLITICKÉ SPOLEČNOSTI VOLIČŮ

   by měly tvořit TŘI HVĚZDY.
   Dvě se už tu na alternativě,která je hlavnim proudem produciruji.
   Jsou to HVzV na nwoo a HzNR tady.
   Co tak si darovat k vánocům dalši z nich pravdivou a hezky křesťanskou,která by nahradila tu prolhanou stranu ČSSD,která lže už ve svém názvu a satanistickou KDU,která ve všech režimech křestanům krade volebni hlas svým podvody a patři škvařit pod pekelný oheň!
   Ten kdo mlči souhlasi,kdo je proti at tu napiše proč.

   Smazat
  6. Boj za pravdu je odkaz Husa! A tak to dnes mohu shrnout prohlášením, že já jako neznámý jedinec jsem povstal proti bolševismu a zahájil boj s tímto rudým kolosem a ten neskončím, dokud jako jev definitivně nezmizí ze života Čechů!!! Jen napneme-li k tomuto posvátnému cíli veškeré své síly, vůli, důmysl, píli a houževnatost, jen pak budeme moci opět začít stoupat k výšinám, tak jako kdysi naši dávní předkové, kteří nedostali tuto zem darem, nýbrž si ji museli za cenu nesmírných obětí vybojovat!

   Smazat
 2. Faktem je, že všichni vědci a teologové všech oborů a věr ví naprosté prd o skutečném vzniku nebo existenci vesmíru o existenci nebo neexistenci Boha. O existenci nebo neexistenci po smrti. Osobně so myslím, že např. celá teorie velkého třesku a vzniku vesmíru je také jeden blábol zhuleného fantasty. Je to vše jen teorie. Co asi tak bylo před tím třeskem? A proč by to tak mělo být? Za 100 let to všechno bude jinak jestli tu ještě nějací hloupí lidé vůbec budou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Co asi tak bylo před tím třeskem?"

   Ptáš se jak typický omezený blb.

   Smazat
  2. 10.21 Vy se neptáte? Vám to snad vysvětlil rabín, farář, nebo imám? ... takže jste se jich zeptal jako typický omezený blb? Nebo jste to vyčetl z nějakého spisku z doby, kdy lidé museli věřit, že Země je placka s poklopem Nebes se stříbrnými hvězdičkami - dírkami do Ráje... kolem které vandruje měsíček, sluníčko na vozíčku, motají se divně planety (cestou z nebeské nálevny?) a JHVH poletuje nad pouští na obláčku a vodí Židy pouští, aby z nich udělal lidi (neměli s kým kšeftovat, měli čas naučit se jak žít podle přikázání... a Arabům posílal archanděla za kupcem Muhammadem... kéž mu Alláh požehná a dá mu mír, budiž jméno Alláhovo nastatisíckrát pochváleno.

   Smazat
  3. 10:58

   Děláte ze sebe blábolením o farářích a hvězdičkách ještě většího debila než jste.

   Sorry, ptát se "co bylo PŘED Velkým třeskem", když čas začal plynout právě až s Velkým třeskem a žádné PŘED tudíž logicky nebylo a nemohlo být, může jen omezený hlupák beze špetky inteligence.

   Smazat
  4. 11:20
   Tys GENITALNÍ příspěvek,kterej se vyskytnul ještě před VELKÝM TŘESKEM......OVŠEM OMYLEM!

   Smazat
  5. As 11:20 - potom Vy to už máte jasné a snadné, před tím, protože nic nemůže existovat, tak byl Bůh!

   Smazat
  6. 11:36

   Samozřejmě, že to mám jasné a snadné. Bůh, Vyšší inteligence, jsoucno..., říkejte tomu jak chcete. Prostě něco co je mimo čas a prostor nebo nad časem a prostorem ve kterých žijeme.

   Smazat
  7. Debil 7. prosince 2018 11:20

   Věnoval pozornost také situaci v českém školství, dívá se konkrétně na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. Nechápe, jak tam někdo může psát absolventskou práci na téma genderových stereotypů v pohádkách o Ferdovi Mravencovi. Práce ho šokovala natolik, že se rozhodl citovat z oponentského posudku k tomuto dílu.

   „Doposud bylo jen málo děl české dětské literatury podrobeno genderově senzitivní analýze, a proto volbu tématu bakalářské práce Kateřiny Navrátilové hodnotím jako invenční a zdařilou, neboť se vedle až misogynních reprezentací ženství částečně též dotýká tématu genderové socializace a možností identifikace čtenářů a čtenářek s protagonisty knížky. Generické maskulinum zde volím záměrně, neboť, jak diplomantka zevrubně dokumentuje, ženské postavy jsou v Knížce Ferdy Mravence marginalizovány a výrazně pod- a mis-reprezentovány. Práce je metodologicky koherentní v tom smyslu, že koncept genderového stereotypu je důsledně propojován s pojmovými mřížkami dle Susan Basow a dle Hartmuta Karstena, kteří ve svých vymezeních cizelují binární opozice, jež v androcentrické společnosti zakládají dichotomii mezi femininitou a maskulinitou. Aplikace této mřížky je však napříč prací příliš schematická. Jinými slovy, studentka spíše přiřazuje k vybraným momentům knihy jednotlivé položky z pojmových mřížek, ale protože vše neadekvátně kontextualizuje s využitými teoriemi a vlastními příběhy v knize, působí její čtení poněkud arbitrárně a ploše,“ ocitoval 11:54 debil.

   Smazat
  8. Vy máte starosti. Buďme rádi, že máme a vnímáme čas, tedy žijeme. "Tam nahoře nebo dole" si můžeme vyjasnit i co je to pravda. Na Zemi je spor o pravdu nekonečný seriál.

   Smazat
  9. Věda vytlačuje boha/bohy a to se šamanům/církvím pranic nelíbí.
   Věřící vědci, i tací se najdou, si pak boha cucají z prstu a hledají ho v místech, kam zatím věda nedohlédla.

   Smazat
  10. Církev je kreativní sbor:

   https://uloz.to/hledej?q=Katolická+církev+zdraví+zdviženou+pravicí+voliče+ČSL-KDU+%21+.mkv.avi

   Smazat
 3. Co chceme po pravdě, když 90 % politiků jsou profesionální lháři, kteří navíc se se svými lži exhibují třeba v ČÉTÉ. Jiní ji cupují na prezidentské standardě. Co s pravdou, když škodí kradení kapitálu a žijeme v totalitním kapitalismu? Zavrhli jsme Husovo "prav pravdu...." stejně jako světový mír. PRAVDA A MÍR - DVA ŠKŮDCI KAPITALISMU! Tak už víte, proč EU, NATO atd. usilují o likvidaci obou pro ně nepřijatelných termínů, jak v slovech i činech?

  OdpovědětSmazat
 4. Vaše pravda o papežské církvi,
  se opírá o fakta.
  Pak ještě existuje církev pravoslavná, ta vždy lidem naslouchala a pomáhala...

  Profesor doktor Emoto,
  dokázal celému vědeckému světu, že voda je senzitivní a vlastní paměť...!
  Naše tělo je více či méně utužená voda.
  Člověk je senzitivní a jeho buňky vlastní paměť.
  V praxi to znamená,
  dokážete li splnit několik lehkých podmínek, i když pro některé lidi nepřekonatelná překážka,
  dokážete se fakticky, fyzicky napojit na universum...okolí...Boha.
  Stanete se součástí toho všeho,uvidíte zřetelně oblohu při zavřených očích a podobně.
  Jinými slovy, odvěká škola mystiky, učila lidi
  za živa se spojit s Bohem.
  Toho zneužila kdysi církev a dnešní duchovní
  jsou jen karikaturou *

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V prastaré nauce o živlech je voda jedním ze čtyř živlů, ukončuje čtveřici živlů, oheň, země, vzduch, voda a je v tom skryta určitá symbolika.
   Živel voda je také na vrcholu duchovní vertikály nad zemí, a má to také skrytou symboliku.

   Smazat
 5. Pravda,
  je základním, stavebním, kamenem,
  moudré a trvalé společnosti*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11.02 Tak se k Pravdě modlíte jak? Máte k pravdě modlitbičku? Třeba veliká jedinečná Pravdo, dej ať nám politici, obchodníci, cizinci, spojenci/nepřátelé (jak kdy) říkají jenom TEBE SVATÁ, ČISTÁ PRAVDO a neuveď nás v pokušení zalhat své rodině, přátelům... A OCHRAŇ NÁS PŘED POKRYTCI A KAŽDÝM POKRYTECTVÍM... PRAVDA JE ALLÁH, budiž jeho jméno nastatisíckrát pochváleno...

   Smazat
  2. Jsem velikým nepřítelem katolické církve.
   Vaše církevní řeči se mně protiví.
   Modlitba je prosba. Nikoho neprosím*

   Smazat
  3. Jeden tu píše,že pravda je alláh a islám náboženstvi miru a kdo je proti tomu toho každý musulman podle súry koránu 4-89 musi zabít.
   Je to pravda?

   Smazat
  4. Možná se k pravdě postupně dostaneme.
   Jak zní ta sůra 4-89 ?*

   Smazat
  5. A přáli by si,aby jste se stali nevěřicimijako oni,aby jste byli stejni.
   Neberte si mezi nimi přátele dokud se nevystěhuji na stezku boži.
   A JESTLIŽE SE OBRÁTI ZÁDY,PAK JE CHYTTE A ZABTE KDEKOLI JE NALEZNETE.
   A neberte si z nich ani přátele ani pomocniky.

   To byla jedna z mirových súr.Allah akbar!

   Smazat
  6. kdo to překládal a číslo a rok vydání ?

   Dám vám malý příklad od budhistů...

   39. Se zánikem rodiny je zniãena vûãná rodová tradice a tím upadne zbytek rodiny
   v neznaboÏství.
   40. Pfievládne-li v rodinû bezboÏnost, ó Kri‰no, dojde k mravnímu úpadku Ïen,
   a poklesnou-li Ïeny, ó potomku Vr‰ni, pfiijde neÏádoucí potomstvo.
   41. Pfiib˘váním neÏádoucího obyvatelstva vznikne hrozivá situace jak pro rodinu,
   tak i pro ty, ktefií rodinné tradice niãí. Pfiedkové takto zniãen˘ch rodin jsou také
   ztraceni, protoÏe se jim pfiestane obûtovat jídlo a voda.
   42. Následkem zl˘ch skutkÛ niãitelÛ rodov˘ch tradic, jeÏ zpÛsobují vznik nechtûn˘ch
   dûtí, se niãí odvûk˘ spoleãensk˘ fiád a blaho rodiny
   43. Ó Kri‰no, sly‰el jsem od duchovních mistrÛ, Ïe ti, ktefií zniãí rodinné tradice,
   budou vÏdy pfieb˘vat v pekle.
   44. Ó bûda, jak je podivné, Ïe jsme odhodláni spáchat tak velké hfiíchy. Z touhy
   po královském ‰tûstí jsme schopni zabíjet i pfiíbuzné.
   Je touha po dosaÏení BoÏském blaÏeného stavu bytí a vûdûní
   1. Co uãinili, SaÀdÏajo, moji a Pánduovi bojechtiví synové, kdyÏ se shromáÏdili
   na poli dharmy, na poli KuruÛ?
   Co se stalo? Pût smyslÛ - Pánduovci neustále ohroÏovan˘ch sto poku‰eními - Kuruovci
   se shromáÏdili na bitevním poli. Ano, do‰lo k prvnímu uvûdomûní si neudrÏitelného stavu.
   V mysli se objevil nov˘ prvek. Vznikl jak˘si nezávisl˘ pozorovatel a do‰lo k odhalení
   nepfiítele, kohosi, kdo zpÛsobuje problémy a zmatky. Kdo je v‰ak tento nepfiítel? Co nutí
   udûlat ãlovûka vûci, které jsou jasnû ‰patné? Zdánlivû slabé ctnosti se vrhají do boje proti
   pfiesile poku‰ení, do boje proti fale‰nému já, do boje proti Egu. Poznání, Ïe pravda není to,
   co si myslíme, je nejvût‰í poãin v Ïivotû bytosti.Bhagavadgíta
   © Josef Fric
   Vydal a vyrobil: Josef Fric, Ledãice 9, 277 08
   ISBN 80-239-1271-2
   ---------------------------p.s.
   Duchovní knihy nelze číst školním způsobem.
   Veškerý děj je psán na duchovní,imaginární,
   úrovni chápání lidských vlastností.
   Z dnešního pohledu lze vidět zabíjeni těla...*

   Smazat
  7. 22:25 - To je jen trapná výmluva. Primitivové čtou, jak je napsáno a nezatěžují se "duchovní, imaginární úrovní chápání". Jdou a vraždí. Dnes stejně jako za posledních 1000 let to jsou především muslimové.

   Smazat
  8. Trapný jste vy,
   nemám proč se vymlouvat,
   církevní pojetí života, je mě cizí.
   Dal jsem si práci vám ukázat jiný příklad,
   nikoli jako obhajobu čehosi, nýbrž pro podnět k diskuzi..*

   Smazat
 6. Pravda je skutečnost, není tedy produktem lidského mozku, na rozdíl od lži, která je výhradně jeho produktem.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Štefane, jseš slušný sympaťák,

   Smazat
  2. Pravda je cosi jako shoda se jsoucnem/skutečností.

   MM

   Smazat
  3. 7. prosince 2018 11:24
   *

   Smazat
 7. Připadám si jako, když jsem za zlých komunistú měl při přihlášce na PF KU definovat co je pravda.V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pravda je filosofická kategorie... v dialektickém vztahu se skutečností.

   Tak nějak? (/;<D)

   Smazat
  2. Pravda je to, co si myslím já.

   Smazat
  3. Pravda je možná i to co si myslí druhý, protože kolik lidí tolik pravd(filozofická kategorie je jen učební výraz). V.J.Horák

   Smazat
  4. A každý právník má minimálně dvě pravdy.

   Smazat
  5. Pravda je shoda mezi realitou a popisem reality. Ale často je v popisu neidentifikovaná chyba a snad ještě častěji chyba záměrná. Takoví už jsou lidé s jejich nedokonalými mozky.

   Smazat
 8. Jistý pan Gol-áň chce dávat Babišovi góly. Vstoupil do arény udavačů, bonzáků (pokračovatel Bretschneidrů, pak těch denunciantů Gestapu do Berlína, pak Moskvy, nyní estebákům do Bruselu) a chystá udání na Babiše, hned několik, pro jistotu, třeba se nějaké ujme! Ono nejde vůbec o pravdu, ale jde o to buzeracemi, okopáváním, podpásovkami otrávit Babiše a dostat ho z politiky. Moc vadí velkokapitálu a ten tedy prostřednictvím svých loutek, jako je pan Gol-aň se tedy tuží. Samozřejmě jde i o to, poškodit zájmy českého státu - to vlastně především, neb ty udavačské figury nepracují v žoldů českého kapitálu, ale mezinárodního. No a poškodit také občany, aby věděli, zač je toho za kapitalismu loket. A pak ten pronárod v srdci Evropy, jak si myslí o Češích a k Čechům se chovají eunacističtí byrokrati z Bruselu, ten pronárod musí uvolnit Lebensraum pro EU/NATO nadlidi.
  Občánku, pamatuj, že útoky diktatury kapitálu na Babiše jsou útoky na Tebe, kapitalisté potřebují snížit tvé bydlo, aby zvýšili své zisky! Nedej se, nebuď srab! Braň svoji rodinu před lháři a zloději typu GOL-AŇ! Dnes se nám vysmívá kapitál přes své politické loutky, ale věřme, že ten kdo se směje naposled se směje nejlépe!

  OdpovědětSmazat
 9. Bůh a stát jsou žáby, které sedí na prameni našeho bezpečí, dostatku a prosperity. Stát je zhmotněním království nebeského na zemi i s jeho hierarchií moci, nezbytné k ovládání lidu.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s potřebou bezpečí, je to univerzální obecná hodnota, ta určila vývoj společnosti, proto jsme se dokodrcali od tlupy, přes rodové klany, království až ke státům. Dostatek a prosperita budou velmi individuální. Vznikli vůdcové a s nepotizmem kasty, třídy a lepšolidi. Ti v klanu určují co je dostatek pro koho a co je prosperita ve hmotné zóně. Zde lze za peníze vše koupit. Naopak příroda (Bůh) má podil na nehmotné oblasti dává intelekt, nadání, fantazii a talent v umění či šikovnost v práci. Hodnoty, které nelze koupit, prosím nepleťte si s tituly (akademickými,v armádě či šlechtickými).

   Smazat
  2. Stát stejně jako bůh jsou tu proto, aby chránili bohaté před chudými!

   Smazat
 10. No jo pravda se v korporátním fašismu nenosí a o nějakým bohovi škoda mluvit.

  OdpovědětSmazat
 11. Bůh je všude a nikde ... a teď lidský rozume si s tím poraď ..
  Bůh vidí člověka jako opici nemocmou rozumem, je to z jeho pohledu to nejblibější stvoření co žije na Zemi ..
  A tak dále, dále, dále ...
  Kdo rozluští tyto a další hádanky vrátí se k němu ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jediná Pravda vymýtá dvě zlotřilé děvky šířící Lež! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/0_905a%D0%BB%D0%B411.png

   Smazat
  2. 15:54 Nejsou ti klečící tam náhodou lŽIDAVID a lŽIDvořák v halloweenských kostýmech?:)))

   Smazat
 12. Ta formulka, co všichni u těch mnoha Kongresovejch hearingů pronášej se vztaženou pravicí, je výsměch všemu lidstvu, neb všichni tam lžou, až se jim od huby práší.

  Pozvou si tam vždy některé průseráře, co zrovna se na veřejnost něco prodralo, dostanou připravené otázky, na které přečtou připravené odpovědi. Vidíte blbej lide, jak my, vaši věrní senátoři, se staráme o pravdu, a jak je tady pěkně ždímáme.

  Nakonec se všichni v pokoji rozejdou, neb se vše vysvětlilo ke spokojenosti všech, tisíce fotografíí je odklikáno a ten blbý lid je spokojen. Jede se dále močálem temným...

  OdpovědětSmazat
 13. To jestli bůh je nebo není, nechám stranou. Křesťanství, ale i s tou zkorumpovanou církví drželo evropu pohromadě. Minoritní lokální konflikty, kterých se účastnilo jen pár obyvatel. Teprve v době osvícenství se opět na našem území a v Evropě začala páchat genocida a války národů.. Islámský dobyvatelé se předtím nedostali dál než k Vídni, a to s ohromnou armádou. A kde jsou teď? Všude. Jednotící myšlenka národů Evropy je pryč. Celý svět se směje a využívá toho..

  OdpovědětSmazat
 14. Od nepaměti, pravda byla jen ta co bylo vykládáno vládci, vědmami, církvemi a podnobnými pochybnými istitucemi. Ti kteří mněli jiný názor byli,kacíři, vyznavači ďábla nebo jinak. Ale pravda je taková potvůrka, ne každému se podaří ji najít.

  OdpovědětSmazat
 15. Vzhľadom na dnes už obmedzené možnosti sa verejne vyjadriť k problémom ďakujem za túto stránku, ktorá takúto možnosť ešte poskytuje. (som starý prispievateľ do debata.pravda bodka sk)
  pozdravujem všetkých

  OdpovědětSmazat
 16. Lidičky!A jak vlastně víte,že byl "velký třesk"?Je to třeba jen jedna z teoríí vzniku vesmíru.Kdo to prakticky dokázal?A komentovat božské působení na vznik světa a Vesmíru je vlastně velká fantasmagorie.Platí ono Havlíčkovo:málo vědět,mnoho věřit!Začetl jsem se do Talmudu,a tam jsem objevil exkluzivitu.Údajně Jozue zastavil pohyb Slunce a pak takovou pravdu nekupte!Co na to skuteční vědci?A ne vědecká banda,která pro to bude hledat důkazy,stejně jako na potopu světa.Kde se vzala ta voda a kam zmizela?Na takové bláboly stačí "selský rozum"Tož tak.

  OdpovědětSmazat
 17. V celé lidské historii bylo náboženství (víra v Boha) prostředkem k udržení panství jedné společenské třídy (parazitů) nad druhou (otroků, nevolníků, dělníků). To akorát ti zločinečtí komunisti chtěli na lidech, aby se řídili vědou. No což, lidi chtějí být klamáni.

  OdpovědětSmazat
 18. it's definitely important to know how to do this properly and efficiently, clients LOVE these.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.