Reklama

úterý 18. prosince 2018

Připomeňme si 18. prosinec 2011, den skonu Václava Havla; není od věci srovnat jeho podobnost s mágem Davidem Copperfieldem. Havel sice nenechal zmizet Sochu Svobody, zato jeho kouzlem se vypařily svazky StB, aby z nich vymazal své kámoše

Břetislav Olšer
18.12. 2018   Rukojmí
Opět si nyní připomínáme 18. prosinec 2011, datum skonu Václava Havla. Nyní pokus o připomenutí mého nezvyklého nekrologu; o mrtvých jenom dobře, budiž jim země lehká, nicméně není od věci srovnat jeho podobnost s věhlasným mágem Davidem Copperfieldem. Havel sice nenechal zmizet Sochu Svobody, zato díky němu byla vyměněna naše svoboda za lichvu exkomunistických oligarchů.

Nechal též zmizet svazky StB, aby z nich tak vymazal své kamarády z „mokré čtvrti“; od Petra Cibulky si proto vysloužil nesmrtelnou větu: "Vašku, jsi prase, jsi prase, jsi hovado…!“ V rámci humanitárního bombardování Srbska a Černé Hory nechal také zmizet srbské vesnice, po nichž zůstaly jen trosky. Vše zhodnotil svými slovy 29. dubna 1999 ve francouzském listu Le Monde v rozhovoru, který poskytl před svou cestou do USA agentuře Reuters:

“Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, který nikdo nemůže popřít: nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární: to, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů….“

Rok 1998 a vznik opoziční smlouvy - velmi výmluvné video - Podívej se na to a udělej si raději názor sám(a): https://www.facebook.com/21443 7865669111/videos/392154614564 101/

Rovněž vyměnil Lucernu za 200 milionů od estébáka Junka, navíc lásku a pravdu nechal na pospas lžím a nenávisti. Proměnil jím slibovaný svůj jediný pobyt na Pražském hradu o trojnásobek. Také dokázal měnit své milenky, aby je okouzloval svojí osobní mocí mezi poslušnými análními chartisty…

Vraťme se však nyní ve dnu sedmého výročí Havlova úmrtí 18. prosince 2011 (Vlčice-Hrádeček) k počátku, tedy k mému článku o tom, jak před 50 lety zveřejnily 27. června 1968 Literární listy - týdeník Svazu československých spisovatelů a deníky Mladá fronta, Práce a Zemědělské noviny prohlášení Dva tisíce slov, které požadovalo změnu poměrů v Československu. Dokument vznikl na podnět lidí z Československé akademie věd. Autorem výzvy byl český spisovatel Ludvík Vaculík. Na snímku s Lenkou Procházkovou...

Manifest podepsaly stovky osobností veřejného života a více než sto tisíc občanů z cca 14 milionů. Vedení KSČ reagovalo hystericky. Sovětský vůdce Leonid Brežněv dokument označil za kontrarevoluční a jako naprostý doklad toho, že vedení KSČ nemá situaci v zemi v rukou. Stal se tak impulzem k rozsáhlému politickému tlaku i mediální kampani proti Československu.

Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem - vyjádřil stanoviska občanské společnosti a nestraníků k poměrům v Československu mezi lety 1948 až 1968. Reagoval tak na předchozích dvacet let, kdy komunisté vládli, a popsal představu o tom, jak by se měly poměry v zemi vyvíjet dál.

„Manifest tvoří tři části. V první Vaculík formuloval kritiku vlády komunistické strany, a to na poměry roku 68 dost ostře,“ řekl historik Zdeněk Doskočil z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; a poté 1. ledna 1977 vzniklo "Prohlášení Charty 77"...

Autory, organizátory a mezi prvními signatáři byli Jan Patočka, Jiří Němec, Václav Benda, Václav Havel, Ledislav Hejdánek, Zdeněk Mlynář, Pavel Kohout, Petr Uhl, Ludvík Vaculík, Petr Uhl a Jiří Hájek... Mnozí z nich byli stalinovští komunisté a bývalí členové KSČ...

Jak to bylo, pohádko, o bezpartajních chartistech: http://www.rukojmi.cz/clanky/3155-je-to-40-roku-od-vzniku-zednarske-loze-charty-77-o-jejichz-seznamy-stb-se-po-nastupu-vaclava-havla-na-prazsky-hrad-musel-postarat-jeho-ministr-vnitra-dr-richard-sacher

A pak jaderný fyzik František Janouch na základě 2000 slov založil v roce 1978 ve Stockholmu Nadaci Charty 77. Finančně ho v tom podporoval americký miliardář George Soros, hlavní spojku tvořil pozdější prezident Václav Havel.

Později Janouch vyprávěl, jak byl v roce 1981 u Sacharova, sovětského fyzika, disidentaa obránce lidských práv a nositele Nobelovy ceny za mír v New Yorku na recepci u příležitosti oslavy jeho šedesátin. Jakási Svetlana Kostic, Jugoslávka, jež byla v nadaci Open Society Fund, mu řekla: „Pojď, seznámím tě s někým zajímavým.“ a přivedla ho k Sorosovi.

S tím si padli do oka. Že prý koukal na činnost Nadace Charty 77, zajímá ho to a rád by ji podpořil. Pak se Janoucha zeptal: Kolik chceš? Vytáhl z kapsy šek, vypsal ho na deset tisíc dolarů a Janouch je poslal do hamburské banky. Byl řádně zaúčtován. Havel, který v té době byl jedním z vedoucích činitelů opozice, o těchto stycích věděl.Jitka Vodňanská... Foto: Tomáš Krist - MAFRA

A dnes, jakoby jen náhodou, je tu po půl století také čerstvá knižní novinka: Jitka Vodňanská: "Voda, která hoří". Vydal Torst, Praha 2018. 508 stran. Je v ní jako na dlani život Václava Havla,který se odehrával z velké části v prostoru ostře nasvíceném různými bodovými reflektory. Bylo na něj vidět víc než na koho jiného, ale byla tam i místa tmavá, neprůhledná. Do určité míry to byl veřejný, odkrytý život.

Už dlouhé roky před prezidentstvím pod policejním dozorem, ale i před zraky desítek přátel (Havel by mimořádně družný člověk), pak již stovek známých, spoluspiklenců či tisíců sympatizantů. Byl to život naprosto naplněný událostmi a činnostmi různého druhu, které vedly k tomu, že ať již vědomě, či jaksi spontánně se Havel stal hlavní postavou opozice, což vyústilo v onen prezidentský mirákl konce roku 1989.

Vedle a souběžně s tím však existoval i Havel privátní, na začátku druhé poloviny 80. let čerstvý padesátník, bezdětný intelektuál a umělec s hédonistickou náturou a zároveň velmi komplikovanou povahou, žijící „oficiálně“ v nepříliš funkčním, zato však vzájemně pevném a jaksi nezrušitelném manželství s výjimečnou Olgou.

Vlastně všechno bylo kolem Havla nějak výjimečné. Výjimečný byl tedy i život řekněme intimní, který byl prožíván se stejnou složitostí a intenzitou, s jakou Havel dělal vlastně všechno ostatní. Tento osobní svět VH již také není zcela neznámý a existuje v různých vydáních.


Snímek Břetislav Olšer

Od těch lidových šprochů, jaký to byl děvkař, až k těm chápavějším, decentnějším, řekněme informovanějším, které pronikly i do některých lepších biografií, i když i v nich zůstalo mnoho zamlčeno nebo nepovězeno, a to z různých důvodů (viz knihu Michaela Žantovského). Tím hlavním však byla skutečnost, že nejdůležitější svědectví držela v rukou žena, která v klíčovém období let 1983 až 1989, respektive až do poloviny 90. let, kdy se vztah definitivně uzavřel, měla k Havlovi nejblíž: Jitka Vodňanská.

Tato žena, která o „případu“ veřejně nikdy nemluvila, přestože o tajemství se mluvit nedá, a mnoho „se vědělo“ jinak a z jiných zdrojů, vydala nyní, jak se frázovitě říká, své svědectví. Zdaleka to není jen svědectví o jednom obtížném a dle všeho také hluboce prožívaném vztahu, i když ten nakonec představuje centrální masu tématu, nějakých 250 stran. Ty jsou však zapojeny do horizontu jednoho života, který je představen pochopitelně subjektivně, ale v celistvosti a snad, alespoň na mě to tak působí, s maximální upřímností.Home coming party po návratu Václava Havla z vězení v dubnu 1983. Zleva Josef Danisz, Ivan M. Havel, Václav Havel, Jitka Vodňanská, Anna Šabatová...

Jitka Vodňanská (nar. 1944) je „psychoterapeutka, supervizorka, učitelka psychoterapie, supervize, rodinné terapie a buddhistické meditace vipassana“. To stojí na záložce knihy, která je toho textovým svědectvím. Podstatnou složkou terapie je usilovná snaha dostat se k sobě, najít kořeny a příčiny toho, proč jsme tím, čím jsme...

Je, tedy byl, to samozřejmě vztah problematický. Havel je ženatý a Olga po celou dobu nepřestane být, navenek a asi i vnitřně, zásadní a nepostradatelnou postavou jeho života. Oba, Havel i Olga, žijí v otevřeném vztahu s někým jiným, ale nechtějí se vzdát jeden druhého. Nejspíš toho nejsou schopni, víc on, než ona, která mu navrhuje po několika letech rozvod, on nejdřív snad s úlevou přijímá, pak jde vše zase do ztracena.

http://hedvicek.blog.cz/1111/narozeniny-starickeho-mocnare


Vodňanská píše, že „nebyla iniciátorkou toho vztahu“, neboť by jí bránila právě Havlova ženatost, ale jakmile k výzvě z jeho strany došlo, nebylo možné ji oslyšet a nebylo možné ze začatého vztahu už odejít. Tak ty důvody a vlastnosti vidí po letech: „Totální přítomnost. Charisma. Pravdivost. Zodpovědnost. Soucit. Fascinující smysl pro humor. Náš společný smysl pro humor…“

Zní to exaltovaně, ale nejspíš to vyjadřuje podstatu toho pouta. To, když secvaklo, stalo se fatalitou. Ona, psychoterapeutka alkoholiků, se sama stane aktérkou obapolné citové závislosti, která se přitom odehrává v prostoru ještě jiné závislosti: Havlově závislosti na Olze a nejspíš i na vlastní představě o své roli, kam se úplně rodinný život, který by nutně, alespoň na začátku, musel vést, nehodí.

„Proč vůbec nejsem schopen – aspoň v osobním životě – nějakého výrazného činu, radikálního řezu, velkého citu?“ ptá se, možná teatrálně, v dopisu, který jí pošle v květnu 1984. Je to měsíc po asi nejbolestivějším rozhodnutí jejich vztahu, tedy pro ni nejbolestivějším. Otěhotní, nejprve napíše Olze, které se svěří. Ona navrhne „nepředvídatelné řešení“: komunu ve třech. Vodňanská se přesto rozhoduje jít na potrat, role Václava je v té věci spíš alibistická než hanebná.


To není jubilejní setkání členů Charty 77, to jen František Teuner promlouvá 15. prosince 1943 v Lucerně. V první řadě na pódiu pod bustou Adolfa Hitlera zasedli důležití funkcionáři Kuratoria – ve skupině napravo od mikrofonu sedí hned jako první zleva Eduard Chalupa, hlavní funkcionář organizace pro oblast Velké Prahy, oddaný nacionální socialista. Ten měl na manifestaci krátký uvítací projev. Foto: archiv Lukáše Beera.

„Kdybys byla o deset patnáct let mladší obyčejná holka, která bere věci ležérně (dítě sem, dítě tam, hlavně, že ho mám, nikomu ho nedám), pak bych Ti Tvé rozhodnutí asi vymlouval,“ píše v dopise, který ji má snad uklidnit. Je to trapné psaní, zvláště v pasážích, kdy vysvětluje, proč nebude u komise (svým způsobem je ta nechuť pochopitelná): protože mu přivezou na Hrádeček „fůru trámů a jiných materiálů“.

Se znalostí Havlovy pedanterie je však taková výmluva „autentická“: nevykrucuje se, nevymlouvá se, přizná se, že mu přivezou trámy. A dopis zakončí kaskádou výzev, z nichž zarazí ta zcela nehavlovská „Ber to sportovně!“...

Je to dopis zvláštní necitlivosti, která je jinak u Havla, překypujícího pozorností, netypická, svědčící o zmatku a bezradnosti. Ale je si třeba uvědomit jednu věc: že totiž jen výjimečně hledíme do trapností v tak otevřené podobě a že obvykle muž v takových případech neodchází s vavřínovým věncem vítěze. „Bohužel,“ komentuje to po letech Vodňanská, „Svoji šanci jsme promarnili...“Po osmileté známosti se Havel v roce 1964 oženil s Olgou Šplíchalovou, o dva roky později vydal svou první knihu Protokoly a dálkově dostudoval divadelní fakultu Akademie múzických umění, načež se stal dramaturgem Divadla Na zábradlí...

V knize Vodňanská též píše: „Václav měl rád na ženách kromě jiného divadelní, skoro bych řekla povrchní, primitivní blyštivost a pozlátko. Říkával, vyšperkuji se, zvoň, chrasti, čím víc, tím líp. Připnu si tě jako krásnou brož na klopu. Budu se tebou chlubit. Dodáš tím lesku i mně… Šněhurka kráčela dolů do jídelního salonu ve fialových blyštivých hábitech a chřestila, ošperkovaná a zmalovaná jako stará kurva. Václav byl nadšen. Usazena do čela stolu. Výkvět stál a z plna hrdla zpíval: „Hej hou, hej hou.“ Jídlo mělo sedm chodů, sedm příchutí, sedm barev… Radovala se a koupala v nadobyčejném intelektuálním žonglování...“

Byl to rozporuplný patriarcha, který na jedné straně setrvával ve svazku s Olgou, které se nejspíš na jedné straně bál (Vodňanská píše, že se mění v okamžiku, kdy se na něj Olga vlídně usměje), ale na druhé straně ji citově potřeboval – jako ale i ona jeho! Zdánlivě v rozporu s tím bylo, že na Vodňanskou žárlil a velmi nelibě nesl, když se někde kolem ní ochomýtl nějaký alternativní mladík. Vrchol pokryytectví...

Sám nebyl v žádném případě prost svodů, které ho někdy zavedly do pěkného průšvihu, jak o tom svědčí dlouhý dopis ze září 1985, kde s kafkovským sebezpytem rozebírá důvody, proč se spustil s jakousi ženou, která nyní tvrdí, že s ním čeká dítě – nebylo nakonec jeho. Je to obranná sebeanalýza tak důkladná, až nabývá komických rozměrů, byť tak nebyly míněny. I v tom je ale celý Havel….

Ovšem ještě nebyla řeč o Havlových Dopisech Olze; smilník Václav Havel a Olga Havlová byli sice manželé 32 let, ale jejich manželství bylo poznamenáno mnoha nevěrami, milenkami u jednoho stolu, nemanželským dítětem. „Olga stála při něm spíš jako maminka než manželka,“ popsal Havlův vztah s Olgou Michael Žantovský v životopisné knize o prezidentovi s názvem "Havel".

Popisuje v ní vztah Vaška s Olgou, na kterém se podepsaly nejen nevěry, ale i jeho několikaleté paralelní vztahy s Annou Kohoutovou, Janou Tůmovou či Jitkou Vodňanskou. „Záliba, se kterou jí vyprávěl o svých milostných úspěších, a když byl později ve vězení, posílání jejím prostřednictvím něžných vzkazů a básniček ne jedné, ale rovnou dvěma jiným ženám, hraničí s nepochopitelností,“ komentuje Havlovo chování Žantovský.Samozřejmě, že si dnes jeho ženy najdou i čas na odpočinek, proto se posadí na lavičku Václava Havla, pod strom Václava Havla, na náměstí Václava Havla, či na letiště Václava Havla, aby svoji filozofickou meditaci završily setkáním s členkami punkové skupiny Pussy Riot, které za své kreativní souložení ve skupině Vojna dostaly Cenu Václava Havla; není vyloučeno, že za toto ocenění hypoteticky zopakuji v pražském Biologickém muzeu grupáč, tentokrát s oslavným transparentem: „Souložíme na počest 41. výročí založení Charty 77 a Václava Havla…“

Inu, byl prezident Václav Havel skutečný čaroděj dobroděj a ikona pražské kavárny, nebo jen „užitečný idiot“ Washingtonu…? Budoucnost to snad prověří a ukáže skutečnou pravdu a lásku, co nedostává na frak od lží a nenávisti…


Rozhovor s Jitkou Vodňanskou: https://www.lidovky.cz/olga-asi-zarlila-jitka-vodnanska-o-intimnim-vztahu-s-vaclavem-havlem-1g9-/lide.aspx?c=A180608_100403_lide_sij

Jak dostal Havel zálusk i na saúdsko-arabské petrodolary: http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/813-kdo-privedl-saudy-do-ceska-vaclav-havel-jemuz-asi-nestacilo-jen-humanitarni-bombardovani

Václav Havel též očima amerického spisovatele: http://www.rukojmi.cz/clanky/1754-je-to-dvacet-let-kdy-americky-spisovatel-paul-berman-odhalil-pravdu-lasku-a-lzi-s-nenavisti-v-zivote-vaclava-havla

Jak psal Žantovský o Havlových milenkách: https://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/101970/skandalni-kniha-o-havlovi-tajny-seznam-milenek-daval-jim-ptaci-prezdivky.html

Další střípek z mých postřehů; když hráli Havlovu hru „Pokoušení“ v Novém divadle v Torontu a nikdo jí nerozuměl: Škoda že se Václav Havel nepochlapil v Novém divadle v Torontu…

Když se sešla partička zlodějů a vězňů svědomí: http://www.rukojmi.cz/clanky/1738-tak-se-nam-sesla-particka-veznu-svedomi-co-ho-vsak-v-sobe-nemaji-ani-za-mak-pokrytec-vaclav-havel-prevteleni-zvane-dalajlama-i-dcera-zakladatele-barmske-komunisticke-strany-do-aun-schan-su-tij

https://www.expres.cz/vaclav-havel-vodnanska-dite-potrat-dtt-/celebrity.aspx?c=A180617_104232_dx-celebrity_ren

109 komentářů :

 1. Nekdy je lepe mlceti ,mnoha lidem pri vysloveni jmena onoho ozraleho polobuzeranta naskoci husi kuze a muze prasknout zluc .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Havel byl nepochybně spolu s krvavou Madlou největší masový vrah českých dějin.

   Smazat
  2. Havel byl člověk, který byl dosazen do funkce, na kterou neměl. Tak jako v ostatních zemích ovládnutých Západem. Vždy si je dosazují s tím, aby je mohli snadno ovládat.

   Smazat
  3. Mimo to, že má Havel na rukách krev tisíců srbských civilistů, tak se málo mluví o desítkách až stovkách tisíc dalších latentních obětech, jejichž životy byly zničeny drogami, které sem Havel zavlekl. Jedná se o rozvrácené i totálně zničené rodiny, stovky mladých lidí přišli v důsledku užívání drog o život, z dalších desítek tisíc se staly lidské trosky. A ostatním napustil mozky svojí toxickou ideologií.
   Havel přímo zničil a zdevastoval dvě mladé generace našeho národa!

   Smazat
  4. Havel bude již navždy spojen s výroky "Humanitární bombardování" a "Pravda a láska sídlí v Pentagonu".

   Smazat
  5. Strůjce revoluce r.1989 Soros a ČSSR zaprodanci...

   https://blog.infovojna.sk/nezna-sorosova-revolucia/

   https://aeronet.cz/news/video-george-soros-je
   -osobnosti-roku-podle-listu-the-financial-times-ale-v-roce-1992-malem-polozil-britskou-centralni-banku-a-oskubal-nakonec-i-britska-nemluvnata-na-jeho-prvni-miliardu-se-slozil/

   Smazat
 2. Soudruhu Olšere,
  všichni známe pravý důvod proč jsi sesmolil tenhle hanopis, všichni známe pravý důvod proč vy, všichni postbolševici, Havla k smrti nenávidíte.
  Havel totiž symbolizuje přechod od vámi milované diktatury, na kterou s takovou láskou i po 30 letech stále vzpomínáte, k polistopadové svobodě a demokracii, kterou k smrti nenávidíte, opovrhujete jimi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vul promluvil

   Smazat
  2. 19:58 neboj vašek flaška ti drží místo vedle sebe v pekle

   Smazat
  3. To snad ani nemůžeš myslet vážně. Takovou hovadinu může vyplodit pouze člověk, který o svobodě a demokracii nic neví nebo z toho chlívu, který po "sametu" přišel, těžce těží. No, možná ještě nějaký chovanec z Bohnic, který se dostal omylem k počítači.

   Smazat
  4. Kdo by si byl před třiceti lety pomyslel, že jedno svinstvo bude vystřídáno svinstvem daleko horším? A právě to horší svinstvo reprezentuje váš zbožštělý Václav Havel.

   Smazat
  5. Olšer nebyl nikdy v žádné politické straně, natož v KSČ, soudruhu Anonyme...

   Smazat
  6. 20:48

   Olšer je soudruhem svým myšlením, ne členstvím v KSČ!

   Smazat
  7. 20:56 Jelito, máš vymyto.

   Smazat
  8. Moc by mne zajímalo, jaké symptomy má Olšerovo myšlení či jaké rysy má jeho charakter, aby byl označen za soudruha.

   Je to jeho sklon k přátelství, soudružství, nebo má sklony se obětovat, nebo co to je? Prosím vysvětlit.

   Smazat
  9. 19:58 - já Vencu Havla znala. Připouštím, že jen jako někoho, koho jsem potkávala v našem oblíbeném podniku. Měl rád blondýny, přednostně prdelaté a čím blbější, tím líp. Rád mluvil o sobě - když se rozjel, nebyl k zastavení. A obdivuju jeho milenky - byla bych nevěřila, že se takové husy najdou...

   Smazat
  10. Anonymní 18. prosince 2018 19:58

   Svobodně se podepiš soudruhu hnoji!

   Majitel Huawei Ramón

   Smazat
  11. 19:58 Soudruhu havloide nikdy jsem v žádné straně nebyl a žádná demokracie neexistuje. To je také vidět jak vyřváváte po náměstích a kašlete na výsledky voleb. Pan Olšer jen napsal pravdu.

   Smazat
  12. Zamyšlení k 22:21: Je zajimavé, kolik sebesdtředných lidí, jakým bezesporu Havel musel být, dosáhne "úspěchu", byť v tomto případě pomijívého. Podle mně úspěchem není negativní "uspěch" /to jest špatná fáma, kterou se bezesporu Havel zapíše v dějinách/. Zřejmě to byl člověk s nějakým mentálním defektem. Nečetl jsem žádnou jeho hru ani neviděl, ale myslím si, že se nepletu, protože většina lidí je názoru, že to jsou braky. Myslíci patřičně člověk pokud produkuje nějaké dílo, ať je to třeba také malíř a tím spíše spisovatel dramatik/ musí přece disponovat zpětnou vazbou, aby vnímal, že to co tvoří je k ničemu. Zde vyvstává otázka. Přece není možné, aby mu to někdo neřekl, že to, co tvoří je k ničemu. Pokud tomu tak je potom je zcela skandální, že se pokračuje nyní v prodeji jeho děl. To svědčí o pokrytectví tohoto dnešního režimu. Píši vlastně o něčem, co jsem neohodnotil sám. Budu muset si od Havla něco v knihovně vypůjčit. Opět to bude, jako již mnohokráte v mém případě, ztráta času. Omlouvám se, že jsem možná někoho rovněž okradl o čas, protože prezentuji vlastně mnou nezažitý názor na Havlovo dílo. Spěchám zítra do knihovny.

   Smazat
  13. Myslel jsem ,že s Havlem dobro přichází ! blbost když se ukázal pravým světlem ! Fašista a odpovědnost za mrzačení Srbských obyvatel , to je jeho vizitka ! Ať se zeptají pravých disidentu ,co se ani domu nevrátili , asi k vůlí komu ! Doufám ,že Havel je tam, kde půjdou fašisté teto republiky , do pekel!!!

   Smazat
 3. projev LHÁŘE HAVLA z prosinece 1989 :
  Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítel socialismu, že chci obnovit kapitalismus, že jsem ve službách světového imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků. Byly to všechno lži, protože brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň, sám odstoupím z funkce. Pro mně není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojované, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismus.
  Za svůj třetí úkol považuj i podporu toho, co vede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoli důvodů hůře než ostatní. Žádné potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale nabízeny těm, kteří je nejvíc potřebují.
  Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoli jiného. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražovaní? Mnohokráte a jasné tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoli sociálních krizí a podobně. Žádné gigantické zdražovaní nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.
  Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátám základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prosté jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné: NEJDE TO."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tohle profi-lhaní Humanitárního Bombarďáka je nutné stále připomínat. Hlavně hlupákům, kteří v něm vidí modlu.

   Smazat
  2. Václav HAVEL = LENIN Pražské kavárny a multikulturníků Sorosovy školy. Je-li chlast do němoty ZBRANÍ V BOJI proti Rusku, je hned po Jelcinovi bojovník největší. Kam se hrabe MJÖLNIR na flašku tuzexové lihoviny. Kdyby žil déle dobyl by za české pro Německo a pro USA i Mars.

   Smazat
 4. Díky V. H jsou dnešní postkomunisti ještě drzejší než před rokem 89. Už nikdy,, nejsme jako oni,, ale rovnou věšet. To byla chyba Havla

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Věšet? Koho? A za co?

   Smazat
  2. 20:54
   Za vlastizradu. Za totalitní vládnutí. Za stovky popravených ve vykonstruovaných procesech. Za tisíce utýraných v pracovních táborech. Za zadrátování hranic a držení obyvatel 40 let jako v koncentráku. Za ukradené majetky sedláků, živnostníků, továrníků, majitelů činžáků... Za diktaturu samovyvolené menšiny soudruhů nad většinou proti její vůli. atd atd. Je ti to málo?

   Smazat
  3. 21:05 To je tvůj životopis?

   Smazat
  4. 21:05
   Za vlastizradu koho konkrétně? Můžete tu vlastizradu prosím upřesnit? Co to je, podle vás, totalitní vládnutí? Můžete prosím upřesnit právní podstatu, dle níž socialistická forma vlády zasluhuje smrt? Koho konkrétně byste chtěl věšet za "popravené ve vykonstruovaných procesech a tisíce utýraných v pracovních táborech"? Mohl byste prosím upřesnit právní podstatu, dle níž zabezpečení a ochrana státních hranic zasluhuje smrt? Koho byste za to chtěl věšet? Můžete prosím doložit, že všechny zestátněné(nikoli ukradené) majetky byly zestátněny nezákonně a že všechna obvinění z kolaborace s nacisty, případně protistátní činnosti, byla vykonstruovaná? Můžete prosím rozvést podrobněji své dojmy o něčí "samovyvolenosti"? Předem velice děkuji za jistě mimořádně oduševnělý výklad, což dává tušit už tento váš příspěvek. Moc se na to těším, jistě to bude zajímavá debata.

   Smazat
  5. 21:05 Máš opravdu štěstí, že se nevěší za blbost.V.J.Horák

   Smazat
  6. 21.05 Za 1. republiky kapitalističtí četníci zastřelili 199 demonstrantů , Havlem propuštění vězni zavraždili cca 200 lidí , v 50. letech kapitalističtí poskoci a západní agenri zavraždili skoro 600 lidí , po 89 . kapitalisti stát zničili , rozkradli , zadlužili , skoro nic nám tu už nepatří , 70 tisíc bezdomovců , Evropa v rozkladu , mlácení demonstrantů ve Španělsku , Francii , migrantů přibývá !!

   Smazat
  7. 21:28
   Soudruhu, věřím, že jste svými přihlouplými dotazy děláte jen legraci. Pokud byste totiž ani po 30 letech nepochopil podstatu vašeho zločinného vládnutí, tak bych vás musel považovat za zcela vyšinutého jedince.

   Jen ve zkratce. VŠE!!! co jste v této zemi prováděli po 40 let nemělo žádnou legitimitu, nedostali jste po k ničemu od občanů tohoto státu žádný mandát, nikoho jste se na nic neptali, neproběhli žádné legitimní volby. Kdo s vámi nesouhlasil, toho jste v lepším případě zavřeli. Kdybyste v roce 68 nepozvali vlastizrádně sovětská vojska tak by vám lidi nakopali prdel už tehdy.
   "Ochranou státních hranic" rozumíte zastřelení každého kdo nechtěl žít ve vašem koncentráku? No potěš.

   No nic, ztrácet čas s takovou parodií na člověka jako jste vy ztrácet nemíním.
   Jenom vás upozorňuji, že vaším rádobymazaným blekotáním se dopouštíte trestného činu §404 TZ se sazbou 6 měsíců až 3 léta.

   Smazat
  8. Neodváděj pozornost od tématu - Venca Flaška a "soudruh" Olšer.

   Tvoje rozčilení je sice hezké, ale vymlouvat se na komunisty a jejich zločiny, smíchat 50.léta s koncem 60., a přitom odorovat Humanitárního Bombarďáka, to je trochu přes čáru.

   Nemáš v hlavě trochu guláš?

   Smazat
  9. 23:24
   Ne, nemám guláš, soudruhu. Na vaše zločiny se nevymlouvám, jen vám je připomínám. Jak ale vidno na tom fanatickém soudruhovi z 21:28 tak vy si ve vaší zvrácenosti ani nepřipouštíte že jste nějaké kdy spáchali.

   Smazat
  10. 23:12

   Jak jste přišel na to, že vše mezi lety 1948-1989 "nemělo žádnou legitimitu" atd.? Mohl byste to prosím upřesnit?

   Svými dotazy si samozřejmě legraci nedělám a znovu vás tedy prosím o jejich zodpovězení.

   Pokud, podle vás, porušuji svými otázkami nějaký zákon, je vaší občanskou povinností zamezit mému zločinnému jednání. Naléhavě vás žádám, pokud víte o páchání zločinu, splňte svou povinnost! Ničeho se nebojte, já §345 nepoužiju. Vy mi nestojíte ani za mnohem méně, než je 44,-Kč poštovné.

   Smazat
  11. 23 12 tady je videt jaci uplni idioti kteri nevedi vubec ani historii nejzakladnejsi se zde vykecavaji hrajice si na znalce To ze komunisti diky euforiii po valce vyhrali prakticky jiz ve 46 tem asi ani netusis ,ze ? Volby vsak ve 48 byly zcela legalni a komuniste vyhrali diky volbam jez nebyly ani z 10 % zfixlovane jako ty dnesni v te tzv democracii Podotykam ze jsem nebyl svazak pionyr ci komunista . Z prace jsem byl komunisty zlikvidovan jakozto nomenklaturni vedouci na jare po proverkach 1969 .Potom jsem pomahal Husakovym disidentum (ne havelsteinum havloidum ale lidem od Dubceka ) Pozdeji kdyz jsem jiz nedoufal v obrat jsem odejel kde zblizka sleduji tu hruzu zvanou democracie primo a bez prekladu . Takze strejdo nezli zacnes blabolit nezapomen ze mlceti zlato!!

   Smazat
  12. 23:42

   Vím, že je to mimo vaše chápání, ale v moderní společnosti má legitimitu jen to co vzejde z vůle většiny občanů, danou svobodnými volbami, rudý volku. Ne že nějaký diktátor, despota, klan mocných, podle sebe rozhodne.

   Vy jste si moc ukradli komunistickým pučem v únoru 1948, žádné svobodné volby do roku 1989 neproběhly. V prvních svobodných volbách jste získali pouhých 13% hlasů. To byla vaše reálná podpora.

   Já na kašlu na to abych si s takovým hovnem špinil ruce. Stačí mi vědomí, jak moc se v dnešní svobodné a demokratické společnosti zmetci jako jste vy, souží.

   Že ale naplňujete skutkovou podstatu TČ a jste tak obyčejný zločinec, odpad společnosti, je nabíledni.

   § 404
   Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

   Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

   Smazat
  13. 0:10
   Tím chcete říct, že rozbití státu, rozkradení a astronomické zadlužení této země, likvidace jejího průmyslu a zemědělství, zpronevěra mnoha aktiv, přeměna v kolonii a rozvojovou zemi, plus tisíce dalších škod na naší zemi a jejích občanech, kteří o tom nerozhodli a nesměli rozhodnout, je nelegitimní? Souhlasím, ale proč to sem motáte? Já se ptal na něco jiného.

   Můžete prosím doložit, že poválečná vítězství KSČ ve volbách, završená naprosto legálním získáním rozhodující většiny v roce 1948, nebyla v souladu s legislativou? V čem spatřujete nesvobodu všech voleb před rokem 1989 a v čem ji mám spatřovat já po roce 1989?

   Mohl byste se prosím aspoň pokusit zodpovědět všechny mé dotazy?

   Vaše emocionální prožívání mě při vší snaze o empatii nechává chladným, nechte si jej raději pro sebe. Vaše existence nebo neexistence je mi lhostejná, asi mě k soucitu nepřimějete, lituji. Jen nevím, proč sem své citové rozpoložení taháte. Ptal se vás na něj někdo?

   Pokud, podle vás, porušuji svými otázkami nějaký zákon, je vaší občanskou povinností zamezit mému zločinnému jednání. Naléhavě vás žádám, pokud víte o páchání zločinu, splňte svou povinnost! Ničeho se nebojte, já §345 nepoužiju. Vy mi nestojíte ani za mnohem méně, než je 44,-Kč poštovné. Jsem si jist, že nikomu nebudete stát ani za to, aby na vás podal trestní oznámení podle §356. Prostě i tady na vás každý prdí, jako v celém vašem zoufalém životě.

   Smazat
  14. zoufalče 0:30

   váš přihlouplý dotaz z 1. odstavce je zcela irelevantní, protože to co popisujete se "odehrálo" jen ve vaší nemocné, rudé hlavě, ne ve skutečnosti.

   Člověče, v čem vy máte spatřovat legitimitu voleb po roce 1989 je mi úplně u zadku. To je vaše věc. Doufám, že nechodíte k volbám.
   Jaká, že byly opoziční strany před rokem 89. Koho člověk měl a mohl volit pokud nesouhlasil s KSČ? Kde mohl publikovat svoje opoziční názory?

   :-D
   No s tím mým "zoufalým životem" už opravdu melete z posledního. Já, stejně jako drtivá většina občanů, jsme v dnešní svobodě a demokracii spokojeni. Jste to vy, rudí zoufalci, kteří jste se ani po 30 letech nesmířili s tím, že vás lidi kopli do zadku a soudruzi ze SSSR vás nepřijeli zachránit jako v roce 68.
   Jste to vy, kdo nemůže rozdýchat to, že jste ztratili pozice, které jste měli jen díky stranické knížce a dnes, protože nic neumíte a jste líní jako vši, nikoho nezajímáte, jste nuly na dně společenského žebříčku.
   Snažte se ve vašem vlastním zájmu tu zbytečnost, kterou nazýváte "život", už nějak rychle doklepat do konce.

   Smazat
  15. 0:52
   Milý blbe, když se odehrává jen v mé hlavě, jak je možné, že se o těchto notoricky známých skutečnostech zmiňují i mnohé další zdroje, ať už oficiální, nebo opoziční? Viz např. hned první: https://radiozurnal.rozhlas.cz/referendum-ktere-se-nekonalo-rozdeleni-ceskoslovenska-bylo-stranicke-rozhodnuti-7183187
   Umíte si to vysvětlit? A hlavně, můžete to vše vyvrátit?

   Pak mě může být u zadku vaše vnímání legitimity voleb před rokem 1989. Proč to sem tedy taháte? Poučím vás, předlistopadová Národní fronta se skládala z desítek různých subjektů, včetně např. včelařů, invalidů, nebo filatelistů. Snad všechny obory lidské činnosti v zemi tak měly zastoupení v rozhodujících orgánech.
   Dnešní "(ne)Národní fronta" je spolek několika partají zastupujících úzkou skupinu zájmů, zejména či spíše pouze kapitálu. Nechám na vaší úvaze, co je demokratičtější(i když si nedělám iluze, co by z toho váš mozeček mohl vydedukovat)

   Vaše "spokojenost a vyrovnanost" doslova chlístá ze všech vašich výkřiků zoufalství, které jste dosud vypotil. Mentální úroveň snad radši ani nekomentovat.
   Každopádně, dobře vám tak :-)

   Ale abychom to nezapovídali, mohl byste prosím konečně odpovědět na vznesené otázky?
   Za vlastizradu koho konkrétně? Můžete tu vlastizradu prosím upřesnit? Co to je, podle vás, totalitní vládnutí? Můžete prosím upřesnit právní podstatu, dle níž socialistická forma vlády zasluhuje smrt? Koho konkrétně byste chtěl věšet za "popravené ve vykonstruovaných procesech a tisíce utýraných v pracovních táborech"? Mohl byste prosím upřesnit právní podstatu, dle níž zabezpečení a ochrana státních hranic zasluhuje smrt? Koho byste za to chtěl věšet? Můžete prosím doložit, že všechny zestátněné(nikoli ukradené) majetky byly zestátněny nezákonně a že všechna obvinění z kolaborace s nacisty, případně protistátní činnosti, byla vykonstruovaná? Můžete prosím rozvést podrobněji své dojmy o něčí "samovyvolenosti"? Předem velice děkuji za jistě mimořádně oduševnělý výklad, což dávají tušit všechny vaše dosavadní příspěvky. Moc se na to těším, jistě to ještě bude zajímavá debata.

   Smazat
  16. 052 pane vole, slovo democracie je asi stejne vahy jako holokaust cili zaklinadlo pro idioty ktere staci velmi dobre pro omezene hlavy plne pilin V tom demo hnoji se dobre zije pouze tzv vyvolenym kteri jsou znami svou bezohlednosti v lichve a ostatnich normalnimi lidmi a vladami zavrzenymi cinnostmi .Jsi asi jeden z nich a proto se ti libi tento super bordel kde nikdo za nic neruci a nezodpovida ze? Nezapomen ze existuji take lide neprubojni poctivi a tzv prizdisraci kteri nemaji gac se nekde rvat o chleba ci vydobytky ktere svou malou praci pomahaji tvorit .On holt nema kazdy zaludek jako dnesni vzory na prikld superman Trump jez lidi meni jako povlikacky mimo svych deti a to cely svuj zivot nejen nyni ,vice cti a vzdelavej se.Nasi komunisti bohuzel byli senilmi idioti podobni Alzhaimerovi Breznevovi a proto to vse tak dopadlo Podivej se ale na dnesni Cinu kteroy jiz pres 30 let vedou komuniste a podivej na vasi zbidacelou zemi rozkradenou zidoholotou z celeho sveta kde zerete odpadky z Nemecka Italie a dokonce i Francie kteri sami prohlasuji a ukazuji ze to co se posila do vychodni Evropy oni nezerou

   Smazat
  17. Anonymní 0:52

   Vy jste ale bytelný blbec. Až jednou vyrostete a snad i něco z dění pochopíte, nechtěl bych být ve vaší kůži. Takové prozření po letech hluboké nevědomosti, to musí být rána do palice.

   Smazat
  18. 1:17

   Debata s vámi nemá žádný smysl, protože vy neznáte základní pojmy. Nechtějte po mě abych vám definoval pojmy jako "vlast","vlastizrada", "demokracie","svoboda","totalita" atd atd. K objevování kola se vraťte do školy, na to nemám náladu ani čas.
   Jdu spát. Uvidíme se zase u voleb, ve kterých rudí zombíci jako jste vy ty zase dostanete (obrazně) nedemokraticky nakopáno :-D Pak si zase s chutí počtu vaše kvičení tady.

   Smazat
  19. 1:37
   Věřím. Vy jste se po té "ráně do palice" evidentně neprobral ještě ani po 30 letech.

   Smazat
  20. 1:50
   To je ale opravdu škoda, že nemáte odvahu k debatě o základních pojmech a tezích, kterými tak statečně avšak obecně šermujete. Skoro to budí dojem, jako když si jimi a jejich použitím sám nejste moc jist. To dává naději, že nebudete úplně beznadějný případ.
   Pokud u voleb dostane někdo nakopáno, tak je to zejména vaše generace. Sami si na sebe pletete bič, my už to tady snad nějak dožijeme.

   Smazat
  21. Havel jo? Leda hovno, to by zasranej komouš! Nesplnil ten hlavní úkol do něho námi vkládaný, aby zdejší mužyckou zběř poslal na podobnou agresivni, primitivní chátru na východě, aby se navzájem pobila. Nechat měl jen pár samců a samic na chov do laboratoří namísto morčat. Pak osídlit naši krásnou zemi obyvatelstvem hodným její krásy! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Smazat
  22. 21:28 Na totalitním vládnutí obecně nic špatného není, pokud představuje panství Nadčlověka, naopak to však zločinné je! A bolševismus byl vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Však si vemte, kolik toho může veliký muž vykonat, má-li moc udílet rozkazy, namísto toho, aby s každou rudou onucí musel jednat jako se sobě rovným a vyčerpávajícím způsobem přesvědčoval nějaký kooptovaný komunistický podlidi, aby se uráčili se podřídit vůli génia! Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit nejen k vzájemnému prospěchu, v bolševickém rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi. Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Páč příroda nedopouští přežívání slabých a nemocných a my se k ní musíme vrátit, neboť jinak jako druh zahynem! I proto musí být pravidelně vedeny války, protože pud boje je hluboce zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času přebytečný kompars ražení místních užgryndaných čechomužiků, neb lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ (Friedrich Nietzche). Jinými slovy co je nemocné má zemřít a to, co je vynikající nesmí být snižováno na průměr!

   Smazat
 5. Tak bohužel Havel nemá na to být předmětem kultu osobnosti. A onemocněl z cigaret a ne kvůli vězení. Vězení totiž bylo luxusní.....Na tu dobu. Komunisté měli strach, aby se prominentnímu disidentovi nic nestalo. Kdyby s ním chtěli zatočit, tak by zarazili přísun dolarů z ciziny a Havel by vyschnul jako ryba na suchu. A jezdit by mohl leda tak v trabantu....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, není disident jako disident. Své o tom ví např. Jiří Wolf. Čímž však Wolfa nechci nijak blahořečit. Jeho prostě jen mrzí, že Havel a jeho blízcí měli z profesionálního disidentování docela pěkné živobytí a on ne, ač by také rád.

   Smazat
  2. Mame tak uzasnou svobodu,ze za jiny nazor nam tady jakysi vyznavac dokonaleho Havla hrozi paragrafy a zavrenim.No nebyli bychom prvni veznove demokratury.Nejake Quantanamo by se naslo.

   Smazat
 6. Havel byl největší lhář a podvodník v novodobých československých a českých dějinách. Nestojí za žádnou vzpomínku a v učebnicích dějepisu by měl být definován jako lhář, podvodník a Američany placený rozvraceč republiky. (Viz též Ján Čarnogurský: Walesu a Havla si Američané prostě koupili...)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naštěstí, o tom co bude v učebnicích už nerozhodují komunistické prolhané zrůdy jako jste vy.

   Smazat
  2. 23:27

   I to bude asi jeden z důvodů, proč se po plyši začala propadat vzdělanost.

   Smazat
  3. Zrejme to budete vy,kdo bude psat o dejinach.Dnes jsme se skolstvim tak hluboko v p.deli,ze i k tomu muze dojit.Patrite zrejme do spravne party pokrucovacu historie.

   Smazat
  4. Naprostý souhlas.
   Lidskou zrůdu Havla může opěvovat zase jenom zrůda.

   Smazat
  5. Václav HAVEL JE V JEČNÝ!

   Smazat
 7. pan president byl ošklivé kačátko, ze kterého se stala krásná labuť

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Havel byl největší zklamání mého života.

   Smazat
  2. Krásně píšete o Miloši ZEMANOVI. A máte pravdu.

   Smazat
 8. Tady se pořád někdo za někoho stydí a já se stydím za to, jak se jmenuje naše hlavní letiště.

  OdpovědětSmazat
 9. Když to tady tak čtu tak už teď se těším na 17. listopad 2019, 30. výročí od pádu těchto rudých zoufalců. To bude na všemožných alternativních stránkách nablito :-D

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudi zoufalci spolu s Havlem ukradli lidem teto zeme jejich stat.Vodu,lesy,lany,prumysl a zemedelstvi.Tez skolstvi a kulturu.

   Smazat
  2. bude nablito asi jako včera ve 23.39

   Smazat
 10. PRAŽSKÝ PODEBRANÝ JEBÁKU NA ČR, PROBER SE S TÍM BUDOUCÍM KANDIDÁTEM NA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY! JE TO OKATÉ, OPĚT KONTRAPRODUKTIVNÍ! V ČT JE OPĚT PŘE - FISCHEROVÁNO!?

  PANEČKU, TO JE ODPORNÝ SLIZKÝ HAD!

  https://www.pavelfischer.cz/podpora-senatoru/

  Tento vzkaz je určen Čalfoidům - Havloidům - PovalečKavárníkům - Hnusnolidem a ČtEboloidům!

  Slušní pražané, Vás lituji a velice se Vám omlouvám, to výše se Vás nesmí dotknout! Děkuji Vám za pochopení.  Zdraví hrdý majitel HUAWEI Ramón!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Problem je ze prvni tajemnik Ciny XI vi kdy chodis na velkou a kdy na malou neb telefon tvuj je primo komunisticka spionazni centrala ,jak odhalila BIS v cele s CIA a Pentagonem Howgh

   Smazat
  2. Doplnění!

   Tak mě napadlo zeptat se sestry a jejich dětí, kdo je výrobcem jejich AMERICKÉHO mobilu Apple. Světe "div" se MADE IN CHINA!

   Tak, jak s tím JEBÁCI v Praze naloží, Čalfoidi jsou z principu Apple? To jsem zvědav, jistě jim poradí Pavel Fischer na celé SVÉ ČT, lidem ČR FINANCOVANÉ!


   Ramón, nemajitel v Číně vyrobeného Apple!

   Smazat
  3. hlupáčku 0:07

   1) Apple je kompletně vyvíjen a navržen v USA.
   2) Jednotlivé součástky vyrábí asi 200 dodavatelů napříč celým světem (včetně ČR)

   Smazat
  4. 0:25 a oni si tam v té Číně do toho mobilu pod značkou Apple nemohou zabudovat součástku s nějakou tou vlastnosti navíc dle svého uvážení? Na to se konstruktéra ptát nemusí, natolik tomu sami rozumí. Ostatně, telefon sám o sobě nevykecá nic, co neodezní a neprojeví se jako signál v prostoru. A tam je to libovolně dostupné každému stejně, jako severoamerické NSA nebo britské GCHQ. Cokoli by v jakémkoli zařízení, zejména z principu dnes již průzračného telefonu představovalo zadní vrátka, nelze zakrýt nikdy tak, aby to s větším nebo menším odstupem nebylo zjištěno a prokázáno. Což firma s celosvětovým záběrem a dnes největší producent mobilů dobře ví a proto si nejen nedovolí, ale dovolit ani nepotřebuje. Ani stát nemá rozumný důvod ji k tomu nutit. Celá ta aféra je zpravodajskou hrou, která má poškodit a poškozuje producenta a prodejce dané komodity. Každý skutečný odborník elektronik ti to, duše prostá, potvrdí.

   Smazat
  5. Ano, od počátku je jasné, že celá aféra je jen novičok. Vygenerovaný blábol, pomluva, pokus o konkurenční nefér podraz. Je to další kapitola v obchodní válce. Naši poslušní poskoci, čučkaři a kariéristé samozřejmě jako vždy nezklamali.

   Smazat
  6. 19. prosince 2018 3:01

   19. prosince 2018 3:52

   Díky za Vaše výtečné komentáře!

   Huawei - Ramón

   Smazat
  7. a největší legrace je, že z Číny máme prakticky ÚPLNĚ VŠECHNO - i různé "zvučné" světové značky mají vzadu nápis Made in China nebo Made in P.R.C.
   Ta druhá mi přijde dost symbolická - pěkně s námi všemi vyjebali :-) :-) :-)

   Radek

   Smazat
  8. Ramóne, nehádejte s těmi blbci. Oni nikdy nepochopí, že Amíci a jejich 16 tajných služeb nemají do Huawei přístup, a nadšeně budou dál kupovat předražené iPhony, ze kterých NSA vytahuje a ukládá všechy jejich prdy. Nevadí jim šmírácké Intely, šmírácké Windows 10 .(hlavně že jsou zadarmo) ani šmírácké Androidy. prostě vězí v té amrické zádeli od hlavy až po kotníky a ještě si libují, jak jejim teplo...

   Smazat
 11. Z pohledu prostého člověka bez vzdělání,
  nelíbí se mně hrabat někomu v bývalém životě, když má výročí úmrtí. Dost neetické, nekulturní.

  Z toho samého pohledu prostého člověka o třicet let mladšího,
  který měl život bez starostí,
  nechápal proč v té době lidé brojí proti něčemu co funguje.
  Dneska s odstupem času,
  hodnotím Sametovou revoluci, jako přiznanou prohru ve studené válce.
  Většina lidí se naivně domývala, že naši západní strategičtí partneři jsou poctivý lidé.
  Většina nepoučená z minulosti.Většina masírovaná západním luxusem.
  Stejně tak naletěli i signatáři a tím vystoupili z řady intelektuálů a zařadili se do řady kolaborantů s
  humanitární rouškou. Spolek hlupců a z hloupých pýcha
  a peníze snadno vytěsní charakter.
  Kdybych se mýlil a neměl pravdu,
  přiznali by tito lidé své omyli a rodili by se charty pro dnešní dobu, která nepřeje ani základním lidským právům.
  Doba je vážná,
  doporučuji nechat žabo-myších válek a soustředit se na lidi, autority, jenž mají potenciál změnit dnešní tendenci národní záhuby.*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 4:46
   Mně se také nelíbilo, jaké skutečnosti se začaly objevovat o Havlovi a jeho životě. Po tom, jakého světce z něj učinila propaganda vítězů, byl to docela šok, co začalo prosvítat pod jeho narychlo uplácanou maskou. Jednou se to ale provalit muselo a protože se stal vysokým politickým činovníkem, je normální, když se jeho činy probírají i po smrti. To je daň všech, kteří se derou do politiky a protože to zpravidla nejsou ty nejušlechtilejší charaktery, zanechávají za sebou stopu značně odpudivou, na níž je toho k odsouzení víc než dost.
   Kdyby Havel zůstal jen civilním hospodským povalečem a alkoholikem dotovaným ze zahraničí, mohl se nalévat do němoty do posledního dechu a třeba si u toho psát ta svá "umělecká veledíla". Zůstal by bez větší pozornosti a poté co zdechl, sotva kdo by se jím někdo zaobíral. Ale on se nešťastným vlivem mocných ocitl v centru politiky a dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo.

   Smazat
  2. Mas na mysli plod nestastne ucitelky rustiny a vecne ozraleho postaka z Kolina?

   Smazat
  3. 9:11 Ne. Myslel na tebe, plode pražské kurvy z Perlovky
   a bezdomáka z wilsoňáku, zmrde.

   Smazat
  4. Ty si chodis zasukat do Perlovky, rudy dedecku?-)

   Smazat
  5. Unknowne, jeho nebetyčná glorifikace, zanechávající stopy nejen na Ruzyni, a nejen při jeho výročích, taky není na místě. Kdyby toho nebylo, oponenti by ho nevzpomněli.

   Smazat
  6. O životech bývalých proti-státníků,
   lze hovořit i při jiných příležitostech než je úmrtí.
   Principiální zhodnocení politických skutků,
   není sonda do osobního života...
   Má li kdokoliv zapotřebí poukazovat na omyli života a charakter,
   nechť si vybere den narození*

   Smazat
 12. Rudi dedeckove komunikuji stezi pomoci kourovych signalu a ted se jim misto hrncu naskytla jina vyhodna koupe. Huhnawej:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Konečně nějaká inovace i když zase jak mayovky. Máš výročí, pohrobku, tak popadni jednu z uren svého idolu a jdi s dalšími fetišisty na špacír.

   Smazat
  2. Milose spalili? Ja myslel, ze chodis s popelem z jeho trenek:-)

   Smazat
  3. 8:51
   Miloš Havlů je také tvůj idol? No, už to do sebe začíná zapadat.
   No fůůůůůj, ty jsi ale humusák!

   Smazat
 13. Velký dramatik nechal zmizet nejenom svazky StB, ale i záznamy o kriminální minulosti svých kámošů. Proto asi taky ta óbr amnestie, on ji nemohl dát jenom jim, na to by bylo vidět.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milos nechal zmizet Kajinka a ty jsi se pritom polulal, rudy dedecku? Tak to muselo byt drama:-)

   Smazat
  2. 8:53
   Kajínkovy zločiny nikdy nebyly odhaleny a zveřejněny? Božínku, ty jsi ale kus vola!

   Smazat
  3. 8.53 zahulíte a stejně nic neuvidíte, tak blej dál kreativče

   Smazat
 14. Koukam, ze rudi dedeckove opet v cele s hloupym Milosem poradaji trenkobrani:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 08.56 na tom vnitru tedy zaměstnávají matroš, bez invence, nápadu, pořád dokola. A oni mu ty noty nevymění a nevymění. Tak zas tu o rudým dědečkovi.

   Smazat
 15. Rudi dedeckove se pred vanocemi radikalizuji a slibuji bojovy tanec pod jolkou:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pauku,ty jsi se zase rozdováděl,s těma rudejma dědkama tomu nerozumím,vždyť ty jsi vystudoval vysokou školu hutnickou na přelomu šedesátých a sedmdesátých let,ta jsi musel být sakra uvědomnělý svazák a mít i náležitě dobrý třídní původ.Dnes je ti tedy přes sedmdesát,tak-že do rudejch dědků můžeš nadávat sám sobě.To,že lížeš zadek současné době chápu,ty zrestituované baráky plné nájemníků,které jsi získal a mohl se tedy vykašlat na jakoukoliv smysluplnou činostt tě zavedli do ráje.Každopádně jako vyhlášený brněnský opilec,který oblbuje svými moudry v hospodách a na webech,by jsi neměl zanedbávat osobní hygienu,trochu páchneš rudej dědku,naštěstí internet nedokáže tvůj puch přenést..
   A ze toho Ing.Bořivoj Pauk se netyď...máš vzdělání,bohaté předky a ta živnost Bořivoji,ta živnost...krátkodobé a rekreační ubytování,no to je přece terno.

   Smazat
  2. 10:35 To asi sotva rudoprde, jedinej kdo pana Ing. Pauka přesně popsal je Miroslav Povolný, když napsal: "Jste těžko uchopitelný!". Páč pan Ing. Pauk plive na Listopad 89, jenž označil za "pokračování loupeživého Února 48", Havla jako autora pro něj nepřijatelný "nepolitický politiky" označil za "mouřenína" a "disidenty" za zloděje co se k lupu vydali kratší cestou! Odsuzuje i "zneuznaného profesora TGM a jeho "jepičí pidiříši upletenou z dezertérského lejna", což bys tušil, kdybys místo rudocanců lŽIDavida z lŽIDvořákem (mimochodem Pauk odsuzuje kromě caru podlézavého Pravoslaví i agresívní a zákeřný sionismus a judaismus!) studoval jeho blog! - https://plus.google.com/102483489539857983790

   Jediný co uznává je "civilizované Rakousko-Uhersko" a jeho nástupci, tedy EU založené na iejích Panevropy hraběte Coudenhove-Kalergiho a křesťasnké civilizace stojící na římském katolicismu! Trůn a Oltář na hrudi, esi ti to něco řiká rudoblbe se Srpem a Kladivem na prdeli a zednářským pentakrácem na pitomým čele!

   Smazat
  3. Dědku Puku,jestli-že i Povolný ví,že ho těžce uchopíš,je to tvuj problém restituente a těma fantasmagoriema můžeš krmit tak leda své nebohé nájemníky v Preslovce.Věnuj se staříku osobní hygieně a zanechej bludů.

   Smazat
  4. 9:50 Ten návrh "reformy volebního systému" který vypracoval a prosazuje na tom svým blogu bezpochyby bludem je. Ovšem ta omáčka kterou k němu nádavkem přidává, je přesná a citováníhodná! Už proto když pro nic jinýho, že tak sere všelijaké ty rudé zkurvence a rusácký užgryndance - chycht!

   Smazat
 16. Který pak to je ten Havel. Já znal jednoho a ten byl z Dolní
  Lhoty, i když sosed Franta říká že z Horní.
  Čert se v tom vyznej.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. nee, tady se diskutuje o "bombarďákovi"

   Určitě jste o něm již slyšel - hrdina, čestný člověk, vlasti oddaný, skvělý dramatik...

   Smazat
 17. Prolhanej rudohnědej dobytek Olšer lže. Nejednou za svý lži musel platit!!!! Hraje to na nesvéprávného a kdo takovýmu šmejdu přitakává tak je stejný debil jako Olšer

  OdpovědětSmazat
 18. Rudi dedeckove se opet radikalizuji a slibuji, ze misto u vanocniho stromku budou tancovat u jolky:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudí dědečkové si Havla sami nainstalovali na prezidentský úřad, tak pořád nešermuj s těma rudými! Znám spoustů nehavlistů, co nikdy nebyli v KSČ.

   Smazat
 19. Na filmovou "kimirsenaci" Havla půjde skoro patnáct melounů. Bude to jistě skvělý film a měl by ho povinně shlédnout celý národ, nejenom dítka školou povinná. Laviček je příliš málo a jsou dosti drahé. Možná by to chtělo rozeslat do každé české domácnosti alespoň jedno DVD s tímto budoucím skvělým filmem, který obdrží cenu americké filmové akademie.

  OdpovědětSmazat
 20. Dějiny dokládají, že ne o každém mrtvém se nedá mluvit vždycky jenom dobře.

  OdpovědětSmazat
 21. Termín Čecháček, který Havel rád používal, lze definovat pomocí jeho vlastního chování. Čecháček je člověk, který se ohání mravními principy, jejichž deklamování nic nestojí. Werich o tom píše v pohádce "Až opadá listí z dubu." Jistý Čupera pil, ale jednou řekl své ženě: "Už nebudu pít" a musel dělat to, co lidstvo dělá nerado, totiž dokazovat slib činy."

  Havlův život je plný čecháčkovství. Podfoukne kohokoli a kdykoli se mu to hodí. V šedesátých letech slíbil Voskovcovi práva na jednu svou hru, ale prodal je místo nějaké produkční z Montreálu. Voskovec povzdechl, že Havla v NY měsíc živil, dělal mu sekretářku a dodal, že to je v rodině, protože Havlova rodina před válkou podfoukla V+W, když za jejich zády prodala práva na natáčení hry Golem.

  Podfoukl Dubčeka slibem, že bude presidentem jen do prvních voleb.

  Havel velice rychle vyměnil myšlenky na zrušení vojenských seskupení a zbrojení za slávu čestných doktorátů a poplácávání po zádech. Byl to Noam Chomsky, který Havlův projev v Kongresu považoval za servilní a odporný.

  Havel se bral za lidská práva jen tam, kde nemohl narazit. Proti válkám vedeným v zájmu geopolitických zájmů Západu neřekl ani ň. Nikdy nezmínil Quantanamo ani posílání vězňů na mučení do cizích zemí.

  Havel předstíral, že mu nejde o peníze. No, možná se nemusel starat odkud a jakým proudem mu přitékají ze zahraničí. Nikdo nemůže věřit, že nevěděl, že prodejem Lucerny přes Chemapol dostane za svou polovinu 200 miliónů a otevře dveře k tomu, aby ji mohla koupit švagrová. "Zásadově" tvrdil, že nikdy nepřipustí, aby tu polovinu mohla dostat. Nakonec ji koupila asi o 60 miliónů levněji, prý za tržní cenu.

  Předstíral, že vlastně ani nechce být presidentem. Je ochoten obětovat se, bude-li to národ potřebovat. Asi mu radil nějaký český Sir Humphrey.

  Přejme Havlovi, že měl rád ženské. Jenže i jejich střídání vyžaduje alespoň nějaký formát. Jitce Vodňanské hrozil právníky, když mu okamžitě nevrátí peníze, které jí půjčil. To udělá jen posera, který se dostane pod pantofel. Po Tajné knize Ireny Obermannové zpanikařil (je úplně jedno jestli zasunul a nebo ne) udělal ze sebe věcné břemeno. On stamilionář, který vždy dělal, co chtěl. Tak se nechová president.

  Co zbylo po Havlovi kromě pár nohsledů, kteří na něm stále vydělávají nebo se o to alespoň pokoušejí? Jaký je jeho odkaz pro českou společnost. Nechám si vyvrátit, že to není nulový.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, Havel byl čecháček, co vykukoval z americké zadnice jako kluk z máminy sukně.

   Smazat
  2. S tím svým pohrdlivým vyjadřováním o Češích mi také už lezl krkem. Ke všemu zrovna on, takový "příkladný charakter".

   Smazat
  3. Věřím že byl naivní hodný vůl.
   Měl ten nejlepší lékařský dohled Amerických specialistů.
   Jeho chování bylo ovlivňováno medikamenty..drogami.Tajný program na ovlivňování politiků.
   Jako malý z příkladů uvedu radar.
   Byl zásadně proti stavbě,
   než se plný energie a euforie vrátil ze státní návštěvy USA.
   Pak souhlasil...*

   Smazat
  4. Není nulový.Naopak - poučení: " I ze šmejda a sráče udělá spojenec tzv.politika /užitečného idiota/"

   Smazat
 22. JENŽE ČÉTÉ MNE PŘESVĚDČOVALO, ŽE TOHO 18. PROSINCE 2011 BYLO PŘED 4 ROKY! Já žiji dnes v r. 2018! To se buď já předbíhám, nebo se čété opožďuje, přesto, že je neomylná a jediná "pravdivá". Když neuvěřím čété, budu trestán pro neznabožství?

  OdpovědětSmazat
 23. Na V.H. mně vadí mnohé, ale některé věci je nutno brát s nadhledem a pochopením pro lidskou slabost. Rýpat se v soukromí kohokoliv vyžaduje velkou míru prasáctví a pseudomorálky. Všichni jsme v podstatě stejní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To byla zřejmě narážka na Jitku Vodňanskou, která asi chtěla zpeněžit svoji známost s Havlem po jeho skonu vydáním knihy vzpomínek na tuto rozporuplnou osobnost.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.