Reklama

úterý 11. prosince 2018

Proč kapitalismus v Čechách


Jiří Vyleťal
11.12.2018 E-republika
Nadto jsme považovali za naprostou samozřejmost sociální jistoty, všeobecnou dostupnost zdravotní péče, bezplatné školství, jistotu zaměstnání a střechy nad hlavou? Cožpak by nás ve snu napadlo, že o to vše můžeme přijít? A tak jsme spadli do kapitalismu.Otázka, zdali bylo nevyhnutelné, aby u nás po roce 1989 zvítězil kapitalismus, tu bude s námi ještě dlouho. Otázka je to ryze akademická, neboť kapitalismus tu je už tři desetiletí a na obzoru se nic jiného nejeví. Přesto nad ní pouvažujme jako nad něčím, co náš myšlenkový svět může obohatit. Vraťme se o 29 let nazpět.

Nikdo v těch pohnutých dnech konce roku 1989 po návratu kapitalismu nevolal. Není divu, neboť celospolečenská atmosféra směřovala jinam: ke zrušení mocenského monopolu KSČ, k zbrusu nové politické reprezentaci, k otevření hranic a také k obavě z toho, jak zareaguje sovětská armáda, která nás stále ještě okupovala.

Když se situace uklidnila a možnost zásahu ze strany Sovětského svazu slábla, začalo se na veřejnosti mluvit o novém ekonomickém uspořádání. Někam do této doby spadá např. známý výrok Václava Havla o tom, že nikdo nikoho nebude vyhazovat z práce… O kapitalismu se tehdy v prvních měsících roku 1990 příliš nepřemýšlelo a obecná představa o něm se značně lišila od podoby, jakou známe dnes. Mnoha lidem byl více než kapitalismus blízký teoretický hospodářský model, který měli v dobré paměti z roku 1968. V něm měl hrát hlavní úlohu stát a ekonomická aktivita občanů měla mít ráz družstevnictví, podnikání v malém a živnostnictví. Dlužno ovšem dodat, že vše, co připomínalo rok 1968, se v době po listopadu 1989 jevilo jako nedostatečné, zbytečně kompromisní a přežité. Ve své nejniternější podstatě byl ovšem model roku 1968 totéž co západoevropský sociální stát tří poválečných desetiletí.

Pozvolna - nepochybně zásluhou Václava Klause, který dokázal veřejné mínění utvářet – začala být veřejnosti vlastní spíše představa smetení všeho včerejšího, včetně nejnepatrnějších náznaků socialismu. A tzv. “šoková terapie” byla na světě. Jejím otcem byl vyhlášený americký ekonom Milton Friedman a jeho pilní žáci z amerických univerzit se rozeběhli do světa. Tou dobou do světa postsovětského i sovětského. Tam všude našli sympatizanty bleskového zavedení kapitalismu pomocí šokové terapie. U nás byl tím nadšeným žákem Friedmanovy školy Václav Klaus. A protože Václav Klaus měl značné sympatie nejen lidu, ale i přes noc vzniklých pravicových elit, nestálo nakonec v Čechách kapitalismu nic v cestě.

Byl jiný vývoj vůbec možný? I když v listopadových dnech roku 1989 po kapitalismu nikdo nevolal a nijak jej ani během jara 1990 nevzýval - nikdo také neříkal, že jej nechce, či že jej dokonce odmítá. Nebylo by ostatně pošetilostí volat po co nejrychlejším návratu do Evropy a začlenění do všemožných evropských struktur, jak to v souladu s vůlí většiny neúnavně dělal Václav Havel, a přitom říkat, že my ten jejich kapitalismus nechceme?

Většina našich občanů si představovala ekonomiku po pádu komunismu tak, že z vedení podniků odejdou straničtí kádři a na jejich místa nastoupí schopní odborníci. Řadoví zaměstnanci nabití novou motivací pak potáhnou s vedením za jeden provaz, čímž ekonomika dosáhne vbrzku výšin západních vzorů. Leč nenašla se politická síla, která by takovou vidinu prosazovala. Snad tu přece jenom nějaká možnost byla, jak budovat kapitalismus jinak, než pomocí šokové doktríny, např. tak, jak se o to pokoušel Jan Vrba, ministr průmyslu první polistopadové vlády. Vrbovi šlo o privatizaci pomalou, uvážlivou, se zárukami vůči státu. Jeho privatizační projekty však nakonec smetla následná vláda Václava Klause. Jenže nic naplat, tam, kde je privatizace, je i kapitalismus a naopak. A tak by nejspíše i Vrbova cesta vedla tam, co ta Klausova.

Uvažujeme-li o poměru polistopadové společnosti vůči kapitalismu, neměli bychom zapomenout na fenomén, který v otázce zda kapitalismus ano či ne, byl ještě více rozhodující, než souhry politických sil. Ten fenomén leží uvnitř lidských srdcí a můžeme mu říkat třeba materialismus, konzumismus nebo sobectví. Byl to hlad po naleštěném západním zboží, po zábavě, po cestování, po zakázaném ovoci, co otevíralo slavobrány kapitalismu. A také touha co nejvíce a co nejrychleji zbohatnout. Jinak řečeno, neplédovalo se u nás pro kapitalismus, ale dělalo se všechno proto, aby tu byl. Co nejrychleji, co nejbezohledněji a na všech úrovních. Od meloucháře přes veksláky až po včerejší stranické kádry.

Bylo stále ještě možno jinak? Byl nám ten kapitalismus opravdu souzen? Ve druhé polovině roku 1989 se ve světě odehrálo něco, pro co v dějinách není srovnání. Mírové a dobrovolné rozpuštění říše, která panovala nad dosud největší částí světa. Jistěže je třeba se sklonit před hrdiny, kteří se dokázali – často vybaveni pouhým slovem – postavit moci sovětského impéria, ale nebyli to oni, ba ani jakýkoliv jiný odpor vycházející z nitra říše, kdo ji položil na lopatky. Nebýt Gorbačova a jemu nakloněných soudruhů, jejichž jména nikdy znát nebudeme, nikdy by Sovětský svaz své pozice ve východní a střední Evropě nevyklidil. My vlastně nevíme a vědět nebudeme, proč se Gorbačov se svými nejbližšími takto rozhodl. Jestli to byl nezamýšlený následek jeho perestrojky, nechuť pokračovat v konfrontační velmocenské politice, důvěra v Reagana, Thatcherovou a spol., že i oni udělají totéž, nebo to byl dokonce Gorbačovův skrytý záměr. Nevíme.

Co však víme a tušit jsme to v aktuální chvíli museli, je fakt, že vyklizení někdejšího prostoru sovětského vlivu bude mít za následek kolonizaci tohoto území západním kapitálem. Kdopak by odolal těm lákadlům krámů plných zboží, aut věhlasných značek, amerického způsobu života, vidiny typu „self-made-man“ v každém z nás? A té víře ve zbohatnutí přes noc? Nadto jsme považovali za naprostou samozřejmost sociální jistoty, všeobecnou dostupnost zdravotní péče, bezplatné školství, jistotu zaměstnání a střechy nad hlavou? Cožpak by nás ve snu napadlo, že o to vše můžeme přijít? A tak jsme spadli do kapitalismu, do prostředí, ve kterém je samozřejmostí žít na úkor druhého, do světa sociální bezohlednosti, v němž jedni utíkají před zdejší zimou do Karibiku a druzí v ní umrzají na lavičce v parku. Mohlo to snad dopadnout jinak? Anebo přece jenom mohlo?

Lidská společnost se utváří podle toho, jaké hodnoty vyznává její rozhodující část - respektive, na čem se shodne tato vlivová část společnosti . Podíváme-li se kolem sebe, vidíme, že nejvíce se shodneme na tom, že měřítkem všeho jsou peníze. Úspěch má být oceněn penězi, nápad má přinášet peníze, výše postavení musí odpovídat výši konta, věhlas má přinášet peníze, více moci znamená více peněz, vyšší vzdělání má zajistit vyšší příjem, čím víc prodáme, tím víc utržíme, jmění se má stále rozšiřovat, atd., atd. Z opačné strany se zase shodneme na tom, že čím méně peněz, tím bídnější život. Dokonce statistiky nám ukazují, že lidé s méně penězi jsou méně zdraví a dožívají se kratšího věku. Peníze jsme si zkrátka my lidé západu - ať chudí či bohatí - zabsolutizovali a staly se pro nás nejvyšší a konečnou mírou všeho. Proto u nás vyhrál kapitalismus, pro nic jiného.

Kdyby býval u nás neměl kapitalismus na celé čáře vyhrát, museli bychom na prvním místě mít něco jiného než peníze. Třeba lásku k druhým lidem, starost o to, abych nejen já, ale druhý se měl dobře. Takový postoj ovšem tenkrát skoro nikdo nezastával a veřejně o něm napadlo ani slovo. Smutné je, že dnes – bohužel – nejsme ani o píď dál.

158 komentářů :

 1. Ano, chováme se jako idioti - nepřirozeně. Nadřazujeme blahobyt nad své bezpečí. Jsme k tomu vedeni - vychováváni - manipulováni kapitalisty. Ten tlak privátního kapitálu je obrovský. Postavit se mu, dostatečně účinně, může jen kapitál sociální. Ten může být vytvořen organizováním se, za účelem odstavení privátního kapitálu od moci a současně převzetí moci občanskou společností. Máme dvě možnosti. Demokratizační revoluci nebo otroctví. Kdy to pochopíme?

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:51
   Takto bych to Štefne neviděl. Můj názor je, že jsme viděli světélko na konci tunelu. Bohužel to světélko nevedlo ven ale do pekla.
   Václav

   Smazat
  2. ŠTEFAN A MNOHO DALŠICH TUŠI,ŽE NĚCO NENI V POŘÁDKU

   ale tisk a tv,propaganda,které se nikdo z naši tzv elity neuměl zeptat co v jeho kapitalismu toho zločince Klause znamená slovo BEZ přivlasttků z a ejhle najednou se tu objevuje Národni program občanů voličů a ten hned v prvnim bodě odhaluje,že ten kapitalismus BEZ přivlastků vycházejici z gangsterismu je nám potřeba jako z kozi piče ruksak.

   A OPĚT TU MÁME ELITY,KTERÉ NEVI,ŽE JE TŘEBA SEPSAT BROŽURU S NADPISEM.

   SOCIÁLNĚ EKOLOGICKÝ TRŽNI HOSPODÁŘSKÝ SYSTÉM A JAK HO ZAVEDEME DO ZUBOŽENÉ ČR INSTALACI SLOVA SOCIÁLNI STÁT A NA TO NAVAZUJICICH ZÁKONŮ!

   To nás tu budou krmit dál články,že to co tu máme je koncovka a máme se spokojit s prima elitou,která dodnes na nás sere a tleská kapitalismu bez mantinelů a je bez sebne radosti,že vycházi z gangsterismu?

   Smazat
  3. KLAUS je zločinec a podvedl ubohé domorodce ČR.

   Existuje video z dob formováni systému,který měl být instalován v ČR.
   V něm se toho zločince v zahraniči ptali co instaluje a zda to bude sociálně ekologický tržni hospodářský systém,který dnes bude platit brzy u nich platit za práci 10 eur na hodinu a vice.
   Nabubřelý ekonom ohlupovaný jeho gangstery to odmitl a ted se nám sousedé,kteři válku prohráli,směji,že jsme ten rozvojováý stát typu Kongo či Bangladéš nic si nedovedeme vybojovat a ještě to bereme jako náš osud a nenašel se nikdo,kdo by práštil ovčany do jejich kedluben,které dřevnati,oh oh,oh naše nervy jsou hoch!

   TO NEEXISTUJE NIKDO KROMĚ NEPOLITICKÉ SPOLEČNOSTI VOLIČŮ,KTERÁ SAMA VÁM VŠEM ZAJISTI BLAHOBYT A TU KÁRU BUDE TÁHNOUT JAKO OSEL NAHOŘE NA OBRÁZKU?

   MERDE!kde jsou naše žluté vesty co?

   Smazat
  4. TEN KDO BUDE TVRDIT,ŽE PAN J.MRÁZEK JE NESMRTELNÝ

   a samozřejmě je stále našim mentorem,tedy té prokleté nepolitické Společnosti voličů bude mit pravdu.
   Jen se podivejte na rozhovor s nim oba dily viz nahoře v odkazech e-republiky a pokud budete vzteklí a ne na bez tabletek na spani ,pochopite i to jak píše,jak se stalo,že vycinkani komunisté platili všem Nepodmíněný základni přijem,o který jsou všichni ovčané ČR olupováni v odhadované výši 10 000 MĚSIČNĚ už DESITKY LET a tomu zčerstva tleskaji a voli svoje zločince dále a nepřetržitě!

   Vaše HzNR nebo taky ne!

   Smazat
  5. Nikoliv. Nikdo nás nepodvedl. Rozhodně ne v tom hlavním. Všichni jsme chodili do školy a věděli jsme, co obnáší kapitalismus. Tedy společenskou nerovnost i s průvodními jevy. Nezaměstnaností, krizemi, platbami za všechno a za sociální věci jako je bydlení, školství a zdravotnictví pak obzvláště. Věděli jsme všichni kdo s co jsou zač ti, kteří nám kázali z balkonu Melantrichu. Volili jsme bez nátlaku, naprosto svobodně. V 90. i v letech následujících. Opakovaně jsme volili ty co nás obelhávali a okrádali. ODS, KDU-ČSL, ČSSD, i politickou galerku shromážděnou v TOP09. A volíme je pořád dokola. Nemáme se na koho a na co vymlvit. Neustále skáčeme na špek kdejakému politickému hochštaplerovi. Ať už z Věcí veřejných, nebo US, STAN nebo naposledy Pirátům. Co uskutečnili? V regionální politice? Co předvedli v parlamentu od voleb? Nic? Tak jak přišli k těm % co mají? Jak to, že jsou druzí? Na jakém základě jim kdo dal hlasy? Proč má tolik % ODS? Přece tato strana přivedla tuto zemi do tohoto stavu. Za její vlády jsme přišli o všechno. Ostatní (především ČSSD) už pouze paběrkovaly. A přesto je třetí. A mají tu drzost se zase cpát dopředu a slibovat světlé zítřky. Je z koho vybírat. Rusové, kterým se vysmíváme jsou jiní. Tam už si ti,co Rusko rozkrádali na stojato ani neškrtnou. Různí Gajdarové, Kasinové a jiní "guru" mají mizivou podporu a tak si alespoň hrají na disidenty. Dokud budou v parlamentu Kalouskové a spol., kteří na nás parazitují v různých dresech už skoro 30 let, lepší to nebude. Ale jak říkám, sami se nezvolili.

   Smazat
  6. DANNY PODVODY PADOUCHŮ,KTERÉ SI VOLITE SE MUSI DĚLAT

   tak,aby jako vy tleskali,že je 100% nikdo nepodvedl.
   Nenapadne jim,že ohlupovadla tisku a tv jim pomohou ukrást hlady v jejich neprospěch a nikdo nepřijde na to,že takové zmanipulované volby vůbec platit nemusi.
   Kedlubny ani nenapadne,že jejich prý posranci NESMI NIKDY v prospěch svých voličů ani ceknout a musi schvalovat vadné zákony,jinak jsou vyhozeni na vzduch a zůstanou sami se svými hypotékami.

   DŮKAZEM JE,ŽE ANI JEDEN Z TĚCH VÝTEČNIKŮ PRÝ NIC NEVI O NÁRODNIM PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ A MUSI NAVŠTIVIT FELČARA,ABY MU POTVRDIL ŽE JE HLUCHÝ A SLEPÝ A PROTO NÁS MŮŽE SMOLIT V PARLAMENTU!

   Smazat
  7. Danny, zapomněl jste, že u nás došlo k dekonspiraci tajných služeb (prozrazení čsl. agenti v zahraničí byli popraveni, někde i s celými rodinami) a že banky a průmysl přešel do zahraničních rukou. Snad nevěříte tomu, že Nečas odstoupil , protože jeho ,,dobrá známá" zapomněla proclít kabelku...Někteří nově zvolení lídři si jedou ihned pro instrukce do zahaničí, to volič neovlivní a kandidáty na volitelných místech schvaluje kdo? Volič?

   Smazat
  8. 11:11
   Naprosto s Vámi souhlasím. Pamatuji se když jsem slyšel Klause hodnotit veksláky jako jediné schopné obchodníky. Je zajímavé že dne se nazastává takzvaných šmejdů. Asi by mu to poškodilo pověst.
   Diky myslej jsem, že už lidé zapomněli.
   Václav ale ne Klaus

   Smazat
  9. Jenže dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale promoskevskou trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Levicoví lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc či družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí bez olupování těch úspěšnějších nebo bez darů z EU. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni a připravují se na moment, kdy azbucky uloupí (znárodní) západní investice v ČR, poskytnuté v době, kdy zde postkomunistická lůza chcípala hladem. Pro Západ jsou stejně nedůvěryhodní a nespolehliví, jako v době předválečného Mnichova pro Francii a Británii. Polsko mělo už tehdy větší cenu. Podobně, jako huhňavý křiváček Beneš připravil cestu buranu Gottwaldovi, učinil tak i křivohubý Klaus se svými poskoky Zemanovi. Jsou jenom mnohem sehranější. A blbé socky to těmto agentům stále žerou - jako důchodci akce šmejdů. Zeman je bachratý jako Göring, ješitný jako Hitler a prolhaný jako Göbbels. Naštěstí je jeho lůzovitý, závistivý a švejkovitý pronárod natolik zbabělý a bordelářský, že žádnou válku nevyvolá a bude kolaborovat s každým, kdo přijde, třeba s přivandrovalečským estébákem Burešem. Zeman je jen ubohá, vyžraná atrapa moskevského satrapy - jako kdysi Gottwald. Ohání se Švédskem, kde by mu však nedali ani asyl, ani sociální dávku. Ohání se Masarykem, který by mu ruku nepodal. Přežije Milouš Zeman Milouše Jakeše a překoná ho ???

   Smazat
  10. ZDÁ SE,ŽE DOMORODCI ČR STÁLE NECHÁPOU,ŽE JSOU OBĚTI

   monumentálniho podvodu Klausovy ODS a polit.třidy Šmejdů.
   Namisto Sociálniho státu jako ho maji pokročilejši státy Evropy , jim byl implantován kapitalismus bez přivlastků VYCHÁZEJICI Z GANGSTERISMU a nikdo z tzv elity se nedokázal zeptat Klausovy ODS a polit.třidy co to znamená.
   Trvá to dodnes a je to dáno snad neuvěřitelně nízkou zodpovědnosti a úrovni tzv elit.
   K tomu přistupuje prolhaný a zmanipulovaný tisk a tv,který začiná být podporován dodatečně mohutnou cenzurou prý vnitráků z načisto rozpadajici se ČSSD,která lže už ve svém názvu,že je prý SOCIÁLNI,ale nikdo nikdy od ni neslyšel,že by cpala do prvniho článku Ústavy slovo Sociálni stát!

   KROMĚ ŠPIČKY SPOLEČNOSTI VOLIČŮ osv NESMI NA TO NIKDO MYSLET A NESMÍ SE HYLEDAT SILY,KTERÉ BY TENTO
   načisto neúnosný VÝVOJ ZMĚNILY.

   Poznáme to podle toho,že tisk a tv nepíši a nevysilaji ve dne v noci Národni program občanů voličů a dokonce ani takový velikán jako pan Babiš se ho boji jako čert křiže a neni tu ani stopa,že by si ho osvojil a vyhrál tak všechny karty!.

   Co myslíte je to pravda nebo ne?

   Smazat
  11. Pardon oprava mé neustálé šlamastiky!

   Anonymní 11. prosince 2018 18:29


   https://plus.google.com/102483489539857983790


   Bořivoj Pauk, Brno


   Smazat
  12. HELE PAVOUK ZAŘADTE SI DO SVÉ ŠLAMASTIKY JAK ŠMEJDI

   vykradli POD VÁMI VŠECHNO CO NENI PŘIBITO A BUDOU KRÁST DÁL až ČR domorodcům dojde ,že když nepohnou svou prdeli zůstanou úplně bez gati a Evropa se jim bude k tomu chechtat ho,ho ,ho!

   https://legacy.blisty.cz/art/48053.html

   Smazat
  13. šišku uheraku taky nejde snist na jedno posezeni a to moc dobře věděl i havel stačilo použit salamovou metodu kruček po kručku kolečko po kolečku až z to byl zrazu skok komunistu do kapitalismu ostani bylo jen mazani medu kolem mlsnych nevědoucich ust tim medem myslim hlavně že pravda a laska vitězi něco jako titulek z bečkoveho blijaku z holivudu či spiše skočte mi na špek u psu plati nasobně taky nejde zmydlit při prvnim setkani to by se nikdy nenaučil poslouchat

   Smazat
  14. KATASTROFOU JE,ŽE ČLENOVÉ KSČM SE PODOBAJI LUMIKŮM

   a naprosto bezhlavě se řiti k propasti zapomněni a prozatim se nenašel NIKDO,který by se tu mezi námi objevil a vysvětlil kdo a proč chce vymazat nebohou KSČM z mapy Parlamentu,aby se tam už NIKDY neobjevila.
   Odmítaji zuřivě PŘIMOU DEMOKRACII NAŠEHO OBČANSKÉHO TYPU viz čl.2.NVP.
   NEVI PRÝ CO TO JE SOCIÁLNI STÁT A CO JE NEJHORŠI odmítají to vědět.
   Ohlupuji své voliče ,že nesmí bojovat za Nepodmíněný základni přijem a tvrdi,že ho budou instalovat po průmyslové revoluci a po smrti svých členů ATD

   JSOU TAK OSTUDNE NEPOTŘEBNI A POSILAJI SVÉ SYMPATIZANTY NA FB ABY TAM KAPITALISTOVI ZUCKERBERGOVI přidávali svými přispěvky k jeho miliardám!

   Je toto strana,která má schopné managery nebo rentneři přispívajici na oltář umírajicich kopáčů hrobu, dřive opravdové strany?

   Smazat
  15. Jakákoliv demokracie je levicová a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Však si vemte, kolik toho může veliký muž vykonat, má-li moc udílet rozkazy, namísto toho, aby s každou rudou onucí musel jednat jako se sobě rovným a vyčerpávajícím způsobem přesvědčoval nějaký kooptovaný komunistický podlidi, aby se uráčili se podřídit vůli génia! Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit nejen k vzájemnému prospěchu, v bolševickém rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi. Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmtnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Smazat
  16. SKVĚLÉ ŠPIČCE NEPOLITICKÉ SPOLEČNOSTI OBČANŮ OSV NEJDE O ŽÁDNÉ ROVNOSTÁŘSTVI.

   rovněž ani o levici či pravici.Jde o zastaveni koncentrace peněz pod chamtivé majitele velkých peněz a nastoleni rovnováhy a nikoli výroba OBČANU JAKO kandidátů na otroky.

   SOCIÁLNI STÁT JE VÝMYSL TZV PRAVICE!

   Bez něho nemůže vzniknout Středni třida a propduktem dnešniho kapitalismu bez přivlastků bude VŽDY GANGSTERSKÉ VYKRÁDÁNIDOMORODCŮ ČR

   kterí stále nechápou,že když nebudou bojovat ve Společnosti voličů o její PROGRAM budou zcela jednoduše vykrádáni a ještě si budou myslet,že jsopu tomu sami vinni§!

   PŘIPOMÍNÁME VŠEM ZNOVU A ZNOVU.ŽE POKUD SE NENAJDE SILA K USKUTEČNĚNÍ npv ROZLUČTE SE SE SVÝMI PENĚZI A SCHVALUJTE VADNÝ ZÁKON O EXEKUCICH!

   Ten by v dnešni formě nikdy nemohl vzniknout,kdyby zmanipulovaný tisk a tv nekradly svým lhanim hlasy voličů do doby,kdy všichni poznaji,že takové volby platit NEMUSI!

   Smazat
  17. Pane 21.39
   přiznejte se velký muži,že vy jste ten korporátni oligarchický fašista,který propaguje ten neomarxismus svého šéfa MARXE, tedy poté co bude náš stát v úplném rozvalu,anarchii a rozkladu,pak teprve prý maji ubozi dělnici a rolnici přijmout jeho učeni?

   Kolik států a instituci jste už rozflákal při své kulturni cestě svého velkého pochodu.
   Proč vám vadi,že korporátni oligarchický teroristický systém vlády menšiny nad většinou produkujici shrbené hřbety a nízké platů nyni UŽ NECHCEME!

   Kdy budete vy neomarxisti pražské kavárny konečně znárodnovat?
   Bude to hned nebo po instalaci vašeho chaosu?

   Smazat
 2. Pořad platí, že pokud obyčejný člověk chodí do práce, nemá čas vydělat peníze. Systém je nastaven tak, že vydělává balík jenom jedno procento obyvatel planety, které už vlastní devadesát procent veškerého majetku a pořád je málo.
  Jiné to nebude. 17. listopadu 1989 jsme všichni nalítli těm co nám slibovali demokracii a stali se členy EU a NATO. Pak jsme zjistili, že EU pracuje pro to, aby bohatí se stali ještě bohatší a NATO humanitárním bombardováním zabíjí miliony lidí ve jménu vyšších zisků zbrojního průmyslu v USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:57
   Téméř se vším bych souhlasil. Ale prosím nestavte se na stranu demobloku - "všichni jsme nalítli těm..". Spíše bych řekl, většina to jenom sledovala.

   Smazat
  2. Svjetýlco na konci tunelu z úsporných důvodů zhasli. Váš kukulisák s nevidilným trhem, mňoukavým. Do defraudací čehokoliv k životu. A aktuálně asi tak ze včšech stran fackovaní nevolníci včetně těch kteří si myslí že v rozvojovce za mrzké mzdy kde se 4. roky odpracuje 5. německých za čtvrtinu, navíc za traviny druhé kategorie jako cenově u nich o třídu lepší. Nchte si čvachta s tím co vám připravili do korýtek a plánují za mňmamky. To by chtělo vyměnit politiky se státní správou policií armádou a po třii generace by se nesměli dárečci napojit jako pijavice na stát aby to mělo smysl. A mohou jet nynější podnikavci se státem proti pracujícím jet vítat a sluníčkářit do kdysi 3 000 a nyní kdovíkolika no gou zón evropy, zadarmo neboť placení jsou tam za existence arabočernoši, nevěřící prašiví psi. Jste prostě zaprodaní elitou mamona lidské zd(st)roje. TIME Pro 15, 2018 21:57

   https://aeronet.cz/news/skandal-soukup-reditel-tv-barrandov-se-zastal-viktora-orbana-a-tvrde-zautocil-na-ceskou-televizi-za-jeji-nevyvazene-a-zmanipulovane-zpravodajstvi-zaznela-neuveritelna-slova/

   Smazat
 3. Proč kapitalismus v Čechách? Prostě proto, že soukromé vlastnictví výrobních prostředků a jejich provoz pro zisk je pro člověka naprosto přirozený systém. To jen různí sociální inženýři se zcela bezúspěšně a marně snaží ohýbat lidskou přirozenost.
  Každý živnostník co si pořídil dodávku a nářadí a pracuje pro zisk, nedej Bože ještě někoho zaměstná, je kapitalista.
  Pan Vyleťal si vymýšlí co prý lidé v 89 chtěli či nechtěli. Pro svá tvrzení nemá žádné důkazy a v tomto případě je jen jeho přání otcem myšlenky. Lidé tady prostě chtěli bohatství a svobodu Německa, Rakouska... Směřování země už 30 let určují pravidelně ve volbách.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:23
   Proč cestování a doprava výhradně pěšky v prehistorii? Prostě proto, že chození po svých bylo pro člověka naprosto přirozené již od nepaměti. Pak bylo vynalezeno kolo a to byla panečku změna. Dodnes se lidstvo nenavrátilo ke svému přirozenému cestování pouze pěšky, dodnes neobnovili svůj akční rádius pouze na místa, kam dojdou v rozumném čase po svých, dodnes se nenavrátili k tahání nákladu na hrbu a pouze do hmotnosti, kolik unesou. Naopak, naprosto nepřirozeně pomocí strojů opatřených koly se už dopravují i na stále kratší vzdálenosti, kam by bez větší námahy mohli dojít pěšky.
   To jen různí podivíni či naturalisté se snaží ohýbat přirozený vývoj a bosky, oblečeni neoblečeni, vybaveni dredy se potulují krajinou a snaží se přimět lidi k návratu k přirozenému způsobu cestování. Pravda, zatím jen v letních měsících, ale určitě zvládnou vypracovat koncept natolik, aby už je nezastavil ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, ani stín,... Ehm, no prostě vůbec nic. Pak se jim třeba podaří přesvědčit lidstvo k obnovení přirozenosti, ale do té doby holt musí snést panující rozmach nepřirozenosti.

   Smazat
  2. 9:48
   Slabota, hloupý příměr.

   Kolo se osvědčilo, lidé ho okamžitě přijali, nikdo jim ho nemusel nutit, ihned poznali jeho zřejmé výhody, ihned se stalo velkou konkurenční výhodou. Lidem taky nikdo nezakázal na základě vynálezu kola chodit pěšky, mohli v tom svobodně pokračovat dle libosti.

   Naopak, umělý socík byl udržován násilím nebo pohrůžkou násilím proti vůli většiny obyvatel úzkou skupinou obyvatel, kteří si na 40 let ukradli moc. Nikde se neosvědčil, konkurenční sytém ho značně a rychle překonal.

   Lepší příměr je šukání. Šuká se stále. Dnes stejně jako před 100.000 lety. Protože je to pro člověka přirozné. I když se ho třeba křesťani pokoušeli prohibovat. Ničím lepším se ho nahradit nepodařilo. Jistě jsou malá vylepšení jako antikoncepce, muži i ženy si holí přirození, jak se to má co nejlíp dělat maj lidi nakoukané z netu... Ale to je vše.

   Smazat
  3. 7:27
   Socialismus se rovněž osvědčil, i se svými přirozenými počátečními nedostatky. Ostatně kdyby se neosvědčil, jak se snažíte namlouvat, tak by na něj asi nikdo nevzpomínal, propaganda by nemusela tak zuřivě bojovat za jeho kompromitaci a aktéři obnovení kapitalismu by nemuseli lidem lhát.
   Ostatně ono ani to kolo zpočátku nebylo moc dokonalé a dnes by sotva někoho uspokojilo. A vidíte jak pěkně se vyvinulo.
   Slabý, až hloupý, mi přijde spíše váš příměr s pohlavním rozmnožováním pomocí sexu. Sám správně píšete a tím svůj argument negujete, že ničím lepším se jej nahradit nepodařilo.

   Smazat
  4. 10:07 To co jsi vypotil, ti asi udělalo dobře. Asi po
   té šukačce po sto tisící.
   Ano, socík musel být nutně udržován násilím, protože
   i dobro se jen tak nedá vnutit. Ty budeš od přírody gauner a taky tě nic nemůže proměnit.
   Jistě že nějaký totální společenský převrat, po tisících létech otrokářství, nevolnictví a kapitalismu
   nemohl nastat.
   V našem případě, navíc po válce, po létech bídy a následných létech americké pomoci přes jejich oblíbené
   sankce, to bylo obzvlášť těžké.
   Při této příležitosti bych zmínil něco, čeho se chytají různí bezmozci, o "maršalově plánu", jak dostat východní blok pod palec. Jen hňup si múže
   myslet, že kdyby to přijal celý východ, tak by musela
   jednak jít celá amerika žebrat, což i po válce stalo
   a až by měli USAci vše doma, tak by pak nebyl důvod
   někomu pomáhat. Navíc, když sami po válce chcípali
   v krizi.
   Tak se vykrmilo aspoň německo, a hlavně výklad us
   blahobytu, západní Berlín. Aby dederáci měli na co
   čučet.

   Smazat
  5. 10:28
   Vidím že jste v úzkých a ujíždí vám nervy. To je přirozené a chápu vás. Nemáte to na zvolené cestě převracení reality vůbec lehké. Myslím že dál se není o čem bavit.
   Jen bych vás chtěl požádat, jestli byste se mohl zdržet tykání. Jsem zvyklý na společnost, kde si cizí lidé bez vzájemného souhlasu zásadně netykají a vznik takového jevu je považován za projev primitivismu člověka, který do dané společnosti nepatří.
   Pokuste se tedy prosím překonat svůj sociální handicap a netykejte mi. Děkuji.

   Smazat
  6. 10:27

   Nebudu se s vámi přít. Máme tady svobodné volby už 30 let a stranu, která dřívější pořádky ztělesňuje volí pouhých cca 6% obyvatel. To je celá ta vaše slavná skupina, která na něj ráda vzpomíná.
   Žádná propaganda není potřeba. Stačí fakta a vzpomínky drtivé většiny obyvatel - nekomunistů.

   Evidentně jste nic nepochopil. Sex je přirozenost naprosto stejně jako soukromé vlastnictví, volný trh, práce za účelem zisku, touha po svobodě jsou odnepaměti dosud lidskými přirozenostmi. Které sociální inženýři jako vy nikdy nezmění jinak než násilím.
   Jste naprosto stejní jako ti vámi nenávidění "sluníčkáři", "lepšolidi", "dobroseři", a podobní sociální inženýři, kteří se také s "dobrými úmysly" snaží rozbít přirozené věci jako je rodina. Ti jsou ale nebezpečnější než vy, protože je jich dnes daleko víc. Můžete si ale podat ruce.

   Smazat
  7. 10:46

   Sním či bdím? Bože, vy jste tak neuvěřitelně hloupý, že jste nepochopil, že ten hulvát a váš ideový souputník z 10:28 vám dává za pravdu, nemluví vůbec k vám, ale útočí na mě (10:07)?!
   Vzpamatujte se člověče.

   Smazat
  8. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale promoskevskou trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Levicoví lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí bez olupování těch úspěšnějších nebo bez darů z EU. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni. Nostalgicky opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se rozdávalo z naloupených bilionů. Nejzkorumpovanější jsou čeští stádovití voliči: za guláš a jalový slib čehokoli prodají svůj hlas komukoli!

   Smazat
  9. 11,27
   Na tebe se ty trotle hodí....Nevadí mi,že VŮL je VŮL,vadí mi,když si o sobě """""myslí""""",že je LEV!

   Smazat
  10. 10:57
   Samozřejmě se mýlíte, KSČM není stranou, která ztělesňuje socialismus. Je stranou která je spojována se vším tím, co bylo na socialismu špatné. Ať už oprávněně nebo ne, je to tak. Ono totiž v té naší barevné revoluci šlo lidem především o smetení této strany a jejích pohlavářů, nikoli socialismu. Nicméně tato strana, jakožto jediná, která má se socialismem něco společného, byla dlouhodobě druhou až třetí nejsilnější silou v zemi, proti níž se však "svobodně a demokraticky" spojily všechny ostatní. Dá rozum(ne váš), že těžko v takové situaci může něco uhrát. Nemluvě o tom, že o tom jestli tady bude nebo nebude socialismus nerozhoduje KSČM, ale globálněpolitické klima v Evropě a na světě. Jen hlupáček by si mohl myslet, že když si Češi zvolí socialistickou vládu, stát beztrestně znárodní hospodářství, zavede socialismus a kapitál tomu bude nečinně přihlížet. Bez SSSR za zády by ani v ČSR žádný socialismus nevznikl.

   Zvláštní, když se tak oháníte tou přirozeností, proč tedy "zcela nepřirozeně" lidé na socialismus vzpomínají, propaganda jede na plné obrátky a Havel s ostatními lhali, až se jim od úst prášilo? Snad jste za svůj život zvládl zaznamenat, že na tomto světě se nic neděje jen tak, bez příčiny.

   Sex je stejná přirozenost jako chození pěšky. Touha po svobodě nemá se soukromým vlastnictvím moc společného, ba právě naopak. Absolutní svoboda nemnoha je na úkor svobody většiny.

   Hulvátskými projevy se nezaobírám a proto jsem přestal číst dříve, než bylo zřejmé že jde o někoho jiného. Také byste si mohl zvolit nějakou identitu, abyste byl snáze identifikovatelný od ostatních anonymů.
   Pokud mě označuje hlupákem někdo jako vy, vnímám to jako ten nejupřímnější kompliment, jakého jste schopen.

   Vaše teoretizování o kapitalismu je legrační. Zvláště to spojení "civilizovaný kapitalismus" mi šimrá na bránici.

   Smazat
  11. 9:48
   No aslespoň si nám vysvětlil, kde ty své názory a návyky bereš.
   Václav

   Smazat
  12. Ten každý živnostník, který je podle Vás kapitalista, je dost často ještě větší nuzák, než mnozí zaměstnanci. A ani tu větší svobodu nemá, protože stát si vždycky najde způsob, jak ho zase znovu a lépe podojit. Problém nejsou "kapitalisti" živnostníci, problém nejsou většinou ani čeští fabrikanti, kterým se skutečně podařilo vlastními silami něco vybudovat. Ti totiž většinou chápou cenu lidské práce. Problém je to, že už jsme skoro gastarbeitry ve vlastní zemi, všechno se rozprodalo do ciziny a zatímco český živnostník se plácá jak kapr na suchu a stačí, aby mu nějaký zákazník nezaplatil, a je v háji, cizím nadnárodním společnostem se poskytují dotace, daňové úlevy a kdesi cosi za to, že si u nás královsky vydělají a zisk odešlou svým akcionářům do ciziny.

   Smazat
  13. Spojovat socializmus s komunisty sice jde, ale normalizační komunisti stejně jako ti v padesátých letech socializmus kazili. Proto jsme v 89´cinkali klíči.

   Dnes koukáme s otevřenou hubou na Čínu a na její tržní socializmus, plánovaný rozvoj země, její sílící prestiž ve světě.

   S otevřenou hubou jsme také sledovali socializmus v Jugoslávii, až ji museli s pomocí ustašovských nácků, bosenských džihádistů a kosovsko-albánské mafie a srbských šovinistů krvavě rozsekat na kousky. Jugoslávie byla nevítaná konkurence vznikající Evropské unii pod Německou taktovkou. Tak ji museli zničit.

   I na tom našem zpackaném socializmu bylo co obdivovat. Především to, že vše bylo financováno bez dluhu pouze z vnitřních zdrojů. A ještě se financovala pomoc spřáteleným rozvojovkám.
   V tomhle porovnání československý socializmus prostě vede.

   Leo

   Smazat
  14. Anonym 8:23
   Nevěřím, že voliči ve volbách dobrovolně zvolili směřování ČR mezi rozvojové země.

   Smazat
  15. 14:04
   Souhlasím s Vámi Leo, jenom bych tak přidal, že mi jsem těch chudym státům pomáhali. Ale protože nám mohli platit jenom např. banány (a ty byli u nás nedostatkové) tak jsme byli největšími vývozci banánů - takzvaný reexport) takže i ti komunisté odváděli do rozpočtu zemně alespoň nějaké peníze. Narozdíl od dnešních mocipánů kteří naše peníze sypou na všechny strany. A u nás sbíráme víčka na nemocné.
   Václav

   Smazat
  16. 14:04 oblíbený argument na Vaši argumentaci bylo /neříkám, že je to můj názor, jen takhle jsem to slychával/ - ano platí, ale toto vše se dělo na úkor vývoje. Prý naš strojový park zaostával circa 60 let - prý jsme stále pracovali na předválečných prvorepublikových mašinách. Jinak já osobně s Vámi souhlasím.

   Smazat
  17. 11:32 Áááá, další nadržený křivohubý kleptoman, huhňavý či dementní psychopat, vepřové držka, krysí tlamička, rektoskopicka hlavička a šarlatán se ozval, aby tu loboval za kamapaň zkrachovalé partičky LEV21 nazvanou Za větší využití Paroubkových husitobolševických větrů!

   Smazat
  18. „Kdo čím zachází, tím schází,“ řekl Vodičkovi Švejk. Já jsem znal nějakýho kořalečníka Paroubka v Libni. Jednou se mu tam opil nějakej dráteník (možná Babiš) jalovcovou a začal nadávat, že je to slabý, že do toho leje vodu, že kdyby drátoval sto let a za celej vejdělek si koupil samou jalovcovou a vypil ji najednou, že by moh ještě chodit po provaze a nosit ho, Paroubka, v náručí. Potom ještě řekl Paroubkovi, že je huncút a šaščínská bestie, tak ho milej Paroubek chyt, votlouk mu jeho pastě na myši a dráty vo hlavu a vyhodil ho ven a mlátil ho po ulici tyčí na stahování rolety až dolů na Invalidovnu a hnal ho, jak byl zdivočelej, přes Invalidovnu v Karlíně až nahoru na Žižkov, vodtud přes Židovský pece do Malešic, kde vo něj konečně tyč přerazil, takže se moh vrátit nazpátek do Libně. Jó, ale v tom rozčílení zapomněl na to, že má ještě asi to všechno obecenstvo v kořalně, že si tam asi budou ti syčani sami hospodařit. A taky se vo tom přesvědčil, když konečně se zas dostal do svý kořalny. U kořalny bylo napolovic stažený roló, u kterýho stáli dva policajti, taky silně nabraný, když dělali vevnitř pořádek. Dopolovic všechno vypitý, na ulici prázdnej soudek vod rumu, a pod pultama našel Paroubek dva vožralý chlapy, kteří byli přehlédnutý policajty a kteří, když je vytáhl, chtěli mu platit po dvou krejcařích, víc prej žitný nevypili. Tak se trestá přenáhlenost. To máš jako na vojně. Napřed nepřítele porazíme a potom pořád a pořád za nim, a nakonec nestačíme sami utíkat.“
   Výňatek z knihy J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka, kapitoly: Švejkovy příhody v Királyhidě.

   Smazat

  19. Pardon oprava mé stále šlamastiky!


   Anonymní 11. prosince 2018 11:27

   Zde více žouželinek:

   https://plus.google.com/102483489539857983790


   Bořivoj Pauk, Brno


   Smazat
  20. 17:35 v průmyslovém výrobním podniku jsem pracoval nejprve jako dělník, později jako technik 49 let. Z toho 39 let za totáče, rozumí se. Kydy o zaostalosti strojového parku produkují neználci podle jakési statistiky, kdy se podniky domáhali investic a moderních strojů na úkor vývozů, resp. ve prospěch dovozu za devizy, kterých byl v důsledku celních bariér a embarg nedostatek. Všechny ty technologie, které skutečně vyžadovaly moderní strojový park, byly takto zajištěny. Tam, kde postačily stroje starší, byly využívány za cenu vyšší pracnosti, mnohdy i díky vysoké profesionalitě dělníků. Podstatnou část zastaralého zařízení byla v údržbách a na dílnách na přípravkářské a seřizovačské práce. Statistiky, bez znalosti věci o ničem nevypovídají, zvlášť pokud nezohledníme vlivy seriovosti popř. hromadnosti a směnnosti výrob, obecný stupeň technologické úrovně s požadavky konkrétní konstrukce produktu. Že to nebylo nijak jiné „na západě“, nechte si vyprávět od navrátilých emigrantů, pokud se živili jako kvalifikovaní dělníci v průmyslu.

   Smazat
  21. 14:34 S významnou českou a slovenskou pomocí bylo u nás zlikvidováno něco okolo 300 tisíc židů, cikánů a komunistů (škoda že to nestačilo)! Samotní Češi byli za Hitlera uváděni výslovně jako árijský národ a v osobních průkazech měli uveden rodokmen předků; z českých chlapců se měl vytvářet nový nacistický vůdcovský dorost na elitních školách NAPOLA; čeští muži měli být přijímáni do řad SS; „česká krev“ byla zákonem chráněná před míšením se Židy… Etablovaná česká historiografie k těmto skutečnostem mlčí, jelikož se tato historicky podložená fakta nehodí do narýsovaného konceptu, podle nějž neměli Češi v nové Hitlerově Evropě fyzicky co pohledávat. Největší ztrátou pro tzv. ČSR byli ti, které při nepřiměřené obraně zavraždili bolševici na frontě když bojovali v uniformách Wehrmachtu za naši rasu a novou Evropu!
   Kdybysme je nevyhnali, mohli jsem na tom bejt jako Švajc, páč voni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli jsem nikomu nic závidět a žádat nějaký usmolený reparace a vymlouvat se dnes na kdeco.

   Smazat
 4. 8:23
  Jste jenom trochu pometený. Lidé zde prostě nestále věří, že ti které volí budou své sliby plnit. A to je ten kámen úrazu. Naprosto asi nikdo nemá a nikdy nemně nic proti lidem, kteří svou praci dosáhli úspěchu. Ale dnes to není o práci ale o zaprodání ne jen sebe ale i ostaních někomu jinému. Takový novodobý otrokářský systém. A je mi jasné kam Vy patříte. K pracujícím to určitě nebude.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lidé tomu věří prostě proto, že se to povětšinou děje. Po komunistech a zlatých socialistických časech tady nikdo netouží. Smiřte se s tím. A přestaňte žvanit nesmysly o "otrokářství". Asi si neuvědomujete, že vám vám přitom čouhá rudá sláma z bot a vypadáte jako blbec.

   Smazat
  2. 8:45 Socialistické časy jste sám nazval zlatými, tudíž je jasné, že na tom něco bude. Netitulujte bližního ošklivými jmény, nebo blb jste evidentně a především vy sám.)

   Smazat
  3. 8:45 Patříš zřejmě mezi tu "mladou gardu" odkojenou osmašedesátým. Vy všichni poťapanci jste ještě nezažili
   to co vás čeká, ty smradlavá slámo z chlíva.

   Smazat
  4. Václav Pokud si lidé neuvědomí kam patří tak se nic nezmění. Všechny strany kopou za kapitalisty.

   Smazat
  5. 10:50 ...všecky strany kopou za kapitalisty a právě o tom to je. Proto jsou dnes volby jen líbivou, zdánlivě barevnou náplastí, která jen simuluje reálně neexistující demokracii.

   Smazat
  6. 10:56
   A proč asi? Dobrá myšlenka získá podporu a postupem je propagována mnoha lidmi. Poté si ji chopí prospěcháři a postupně z myšlenky se stává něco jako penězovod, který končí ne neznámo kde, ale tam kam ho vedoucí projektu nasměrují. Ale myšlenka už se naprosto ztratila.

   Smazat
 5. Samozřejmě že hlupáky co nezažili první republiku a protektorát, to nenapadlo.
  Byť mnozí z těch i dnes spokojených, bylo spokojeno jak za té
  první, tak v protektorátu.
  Kapitalismus je proto kapitalismem, aby dal šanci všem, jak
  se říká.
  Jen si nějak nedovedu představit, že všichni budou kapitalisti, lichváři, zloději malí i velcí nebo aspoň
  mafiáni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1O:05: To myslíte, že všichni se chtějí stát zloději a dalšími substantivy, jak jste to uvedl? To je ale úděsná představa.
   Souhlasím s autorem a řekl bych, i když jsme tu měli na všech stupních školení o tom, co to je kapitalismus, nikdo si to nějak nevzal do srdce, nikdo jaksi nevnímal protikapkitalisticky laděné filmy, které stačí, že budou pouze ztvarňovat kapitalistickou minulou nebo současnou realitu, aby měly podle mně otřesnou výpovědní hodnotu, nikdo prostě nemyslel na to, že prvotní v životě člověka by mělo být něco jiného než peníze, jak říká autor. Smutné je že tomu tak skutečně bylo a smutné je, že mnoho zdejších diskuterů tuto přednost kapitalismu - přednost peněz - považuje dokonce za něco žádoucího /viz např. 8:23/. Dobře tedy, ať žije zřízení, kde za peníze koupíš vše. Ale jak říká Vlado Miller něco si za peníze nekoupíš, přece jen - ŠTĚSTÍ.

   Smazat
 6. V r. 1989 skutečně byli lidé, kteří si mysleli, že se bude dál budovat socialismus s polidštěnou tváří a jen několik málo lidí si zachovalo zdravý rozum a vědělo, že mílovými kroky spějeme do kapitalismu bez lidské tváře, který rozkrade do poslední mrtě majetek státu - tedy občanů, že na občany uvalí svým dalším kradením neskutečné dluhy, že vytvoří armády nezaměstnaných a bude pilně vychovávat občany k nezaměstnatelnosti, že vyrobí 10% podíl invalidů z počtu občanů, že s láskou bude pěstovat bezdomovectví, žebrotu, nepřizpůsobivost, že degraduje úroveň českého školství a zdravotnictví, rozvrátí družstevnictví včetně bytové výstavby a v mezinárodní politice že se přidá ČR na stranu agrese, výroby a obchodování s migranty, vyrábění nenávisti k jiným národům, občanům jiného vyznání , že se vydáme analogem nacistického antisemitismu, že budeme jiné národy sankcionovat, protože se nechtějí kapitálem nechat okrádat, česky "tunelovat", zotročovat. Vstoupili jsme zpět do diktatury kapitálu, který nám diktuje, jaké jejich loutky musíme volit. Vlezli jsme do EU, které se nadřadilo nad nás jako pacholek kapitálu, vlezli jsme do NATO a stali jsme se okupanty cizích zemí. Nestydíme se přitom jako okupanti kritizovat intervenci vojsk Varšavské smlouvy v r. 1968. Žijeme ve vylhaném světě především díky ČÉTÉ A Č. ROZHLASU. ŽIJEME VE SVĚTĚ, KDE PRÁVO, SPRAVEDLNOST A MOCENSKÉ STRČUKTURY JSOU V RUKOU KAPITÁLU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lidí, kteří po revoluci chtěli dál budovat socialismus, bylo 13%. To byl volební výsledek komunistů v prvních svobodných volbách po revoluci. To bylo přesné a názorné ocenění jejich "zásluh".

   Kde jsou ty "armády nezaměstnaných"??? Na tuhle vaši debilní propagandu dnes už nikdo neskočí.

   Smazat
  2. 11,09
   Hele ty tiskovej mluvčí TROP 004,nezaměstaných je na severu Čech i Moravy dost a dost,takže když jsi blb a hlásná trouba těch zlodějů v čele s Kraďouskem,jdi ty píč...oviny tapetovat na Blicí listy,tam dostaneš Řád starýho Poserplíny von Šláfenberg!.-)

   Smazat
  3. 11:17 Nadávat umíš hezky, o tom žádná. Ale tvrdá data praví, že nezaměstnaných je méně než volných míst.
   Tak co s tím?

   Smazat
  4. 11:09 Neboj se, dočkáš se. Jako se dočkali moji rodiče
   za té první demokracie. Kapitál dělá vše možné, hlavně na dluh, aby se udržel aspoň ještě chvíli.
   Ale pokud věříš Parouback, když říkal že dluhy se nemusí platit, tak fajn.

   Smazat
  5. Pro 1131,tak¨že bys šel do práce a nevopruzoval tady ve dne v noci...
   ...patrně ti,ale není pomoci!

   Smazat
  6. 11:50 Ne všichni musí chodit do práce. To je výhoda kapitalismu.

   Smazat
  7. 11,31
   Tvrdý data....to jsou stejný pindy a hovadiny JAKO PRŮMĚRNÁ MZDA ty vohráblo z netáhlova!

   Smazat
  8. 10:25 + diskutér Leo
   Perfektne ste zhrnuli moje vlastné výhrady a obavy.
   K výrazným nedostatkom dneška by som ešte pridala stúpajúcu snahu umlčať hlasy, ktoré reprezentujú iný názor, než je ten oficiálny. Tiež cenzúru a blokovanie diskutérov a nezriedka celých diskusií.
   Vadí mi aj selektívne videnie mainstreamových médií, no žiaľ aj nami platených politikov, ktorí sa v politike pohybujú celé desaťročia.
   Ich heslom sa stalo:
   -"Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté."
   A za úplné zlyhanie zdravého rozumu pokladám ústretovú servilnosť voči vojnovým štváčom a totálne podľahnutie sústavne a neúnavne umelo živenej a lžami provokovanej rusofóbie.

   erika

   Smazat
  9. 11:31 jak kde a jak na jakou práci, račte chápat! Ostatně, ve slušném společenském režimu by nezaměstnanost měla být zcela vyloučena. Ne že se diskutuje o tom, jaká je její "zdravá" míra, aby byl redukován tlak na růst výdělků. Nepřijde vám to nemravné?

   Smazat
 7. 10:25
  Naprosto přesně napsáno a vyargumentováno - blahopřeji. Je velmi dobré vidět, že současný svět falše, mizérie a podlézavosti ještě někdo vnímá kritickým pohledem.

  OdpovědětSmazat
 8. Zajímavě napsaný článek i debata k němu. Ale, „Třeba lásku k druhým lidem, starost o to, abych nejen já, ale druhý se měl dobře.“, je přece základním postojem křesťanství, a je zřetelné a s podivem, jeho zbytky ještě v socializmu, pod vládou jedné strany, něco znamenaly. Dnešní kapitalizmus ho nahradil multikulti, genderem, trvale udržitelným rozvojem v boji s oteplováním... Výsledky tohoto společenského zaměření jsou víc jak pochmurné! Viz Francie, USA, Ukrajina,..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jen bych vás rád upozornil, že kdyby tu byl skutečně kapitalismus jak ho popisujete, tak by neexistovali žádné důchody (pro 1/4 obyvatel!!!), důchody pro invalidy, žádné špičkové zdravotnictví zdarma, školství zdarma, žádné sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti, neexistoval by žádný zákoník práce, žádné placené dovolené, svátky, nemoc, atd atd atd.

   Smazat
  2. 11:17 A sakra. Pán je asi hráábě. A žije v době císaře pána. Booože, kde jsi ty blbe stál, když on rozum rozdával.

   Smazat
  3. ...že,kdyby tu byl,TU jako kde?

   Smazat
  4. 11:17: Víš kdo zavedl důchody? Bismarck. Vsadím, se na 90 procent nevíš kdo to je.
   Ono šachy např. jsou hra, která nemá tak moc dělat s kvalitou myšlení, jak si většina volů myslí, ale s informacemi, které člověk získá hraje šach. Stejně tak manipulace veřejnými medii pracuje s přesvědčením většiny volů, kteří sledují pouze tato media, že jejich kvalita myšlení je natolik dobrá, že jim umožní dobrá rozhodnutí. Želbohu dobrá rozhodnutí nezáleží na kvalitě myšlení ale na množství získaných kvalitních informacích. Pouze hlupáci si myslí, že oni rozhodují dobře, protože vynikají kvalitou svého myšlení. Toto je i výsledek voleb. K volbám chodí volové, to jest ti, co nejsou informovaní, ale každý z těchto volů si myslí, že kvalitní rozhoduje, protože jeho myšlení je kvalitní.
   A tedˇmyšlenka pro Tebe. Píš příspěvky pokud budeš mít větší rozhled, to jest pokud nasbíráš více kvalitních informací.

   Smazat
  5. 18:27 To jsou zas jen rudocancy. Realita je taková, že německý zákon o starobním a invalidním pojištění z července 1889 se podstatně lišil od dnešních průběžných systémů. Šlo totiž o skutečné pojištění. Penzijního věku 70 let se na přelomu 19. a 20. století málokdo dočkal. V Německu tehdy průměrná doba života činila 46 let. Dožít se penze tedy znamenalo mimořádnou pojistnou událost - například tatínek pana Hitlera by se také této penze nedožil, páč zaklepal svými kvalitními celnickými brky v 65 letech!
   Kdo se dočkal sedmdesátky, málokdy si vyplácené renty užíval delší čas. Průměrný věk dožití sedmdesátníků podle úmrtnostních tabulek z tehdejší doby činil jen pět až šest let. Tehdejší starobní důchody proto téměř nezatěžovaly státní rozpočet - náklady dosahovaly jen zlomků procenta hrubého domácího produktu.
   Už jen to je zásadní rozdíl oproti současným průběžným systémům, které v evropských zemích zhltnou 10 až 15 procent hrubého domácího produktu. Kdyby dnešní penze měly mít podobné parametry jako Bismarckův systém, důchodový věk by se pohyboval kolem 85 let.
   Bismarckův systém nebyl průběžný, nýbrž kapitalizační. Příspěvky nebyly ihned vypláceny důchodcům, nýbrž shromažďovány ve fondu. Stejným způsobem dodnes životní pojišťovny shromažďují pojistné prémie ve fondu technických rezerv.

   Smazat
 9. Já se na tu dobu pamatuju. Ale nepotkal jsem nikoho, kdo by tenkrát chtěl pokračovat v "budování socialismu".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak tak. Ti zdejší zastydlí komunisti se ze svého sna neprobudili ani po 30 letech. A právě tihle zabedněnci, kteří stále i dnes tvrdí jak tehdy všechno perfektně šlapalo, jsou nejlepším důkazem toho, že socialismus u nás byl naprosto nereformovatelný.

   Smazat
  2. Ti zabedněnci netvrdí, že to tu perfektně šlapalo, vidí jen, jako to tady jde v tom ráji všechno do kopru. A krize nevyhnutelně ještě přijde, a to jak hospodářská, tak v jejích patách politická. Tak si to užívejte, dokud vás okolnosti nepřinutí vidět věci jasněji.

   Smazat
  3. Krize jak hospodářské, tak i politické, jsou přirozenou a zdravou součástí tohoto systému.

   Smazat
  4. Já si na tu dobu taky pamatuju, ale to, co přišlo potom, jsme si ani já, ani nikdo nepředstavovali. A to nejsem ani komunista, ani zastydlý !!
   Nebo vám současný stav skutečně plně vyhovuje ?? Jste spokojen se svým životem ? Takto jste si to opravdu představoval ?

   Podle mne se pořád jen dohadujeme, točíme se v kruhu, ale podstata věci uniká.
   Celospolečenský zájem by měl být vždy na prvním místě, nikoli zájem soukromý. Soukromý zájem by měl být pak v souladu s celospolečenským.
   Ale toto kapitalismus nemůže ze své podstaty připustit. Nůžky se stále rozvírají a budou rozvírat !
   Proto já tvrdím, že socialismus ( nikoli kapitalistický sociální stát !) byl a je reformovatelný, narozdíl od kapitalismu, kde člověk člověku je vlkem.
   A chtělo to tak málo - vyházet z ÚVKSČ všechny trockisty a zpátečníky, otevřít hranice, aby se lidi svobodně přesvědčili, co to je ten skutečný kapitalismus, zavést postupně volnou směnitelnost koruny ( i přes dočasné nepopulární dopady), povolit lidem malé a střední soukromé a družstevní podnikání, vyrábět, rozvíjet a obchodovat s tím, co jsme dobře uměli ( a nebylo toho málo) a nepřipustit prodej naší půdy a strategických odvětví do cizích nebo spekulativních "českých a slovenských" zrádcovských rukou.

   Smazat
  5. 12:09

   Reálné mzdy v posledních letech rostou raketovým tempem, důchody rostou, nezaměstnanost je blízká nule, automobilky vyplácejí statisícové prémie, staví se všude jako o život, věk se prodlužuje díky špičkovému zdravotnictví zdarma atd atd.
   A přesto se pořád najdou žvanilové, kteří tvrdí jak to prej jde všechno do kopru.
   Další důkaz, že tihle lidé jsou úplně mimo realitu, další důkaz, že socík s těmito lidmi (jako Jakeš) v čele byl nereformovatelný a musel skončit.

   Smazat
  6. 12:25 No, je fajn, že víte, co to tenkrát chtělo.
   Ale jak jste to myslel s tím UVKSČ? Jakože vyházet trockisty a zpátečníky a dosadit tam nějaké mladé pokrokové soudruhy? Takhle jste to asi nemyslel, doufám.

   Smazat
  7. 12:26: Vy jste uplně vedle, jak třeba ten Kalousek nebo Farský, nebo Langšadlová, nebo Bartoš nebo Bartošek ve svých vystoupeních. Posloucháte nebo čtete něco jiného než ČT? Jak píše ten dnešní tisk, Vám bohužel názorem neposloužím, protože jej nečtu. Poslechněte si sem tam třeba Svobodné rádio. Vnimáte vůbec s pochopením to, co se píše na Nové republice. Já bych neřekl.

   Smazat
  8. Anonymní 11. prosince 2018 12:26

   Odkud pocházíte? Co to plácáte, jste cikán nebo Pražák, či Brňák atd.atd.? V kapitalismu je špičkové zdravotnictví zdarma, od kdy?

   Pracovní místa, Vy troubo jsou v montovnách a u pásů, obsazena přes personální agentůry (za výpalné) cizinci a ti drží klapačku!

   Nečumte na stále na ČT nebo Vás s tý všemožný propagandy a antipropagandy, včetně Ruska a Putina, klepne ..., to asi těžko si pětadvacetiletý cucák nebo starší kůl v plotě?


   "věk se prodlužuje díky špičkovému zdravotnictví zdarma atd atd."

   Ramón

   Smazat
  9. 1226..jako černej humor dobrý....
   ..nebo to není sarkasmus,jakou zem a jakou dobu máte na mysli,že-by se vámi popisováné dělo v ČSSR,tak to už neplatí,jsme v česku pane,v česku v jedné z nejchudších zemí EU,tady už roste tak leda řepka na poli...

   Smazat
  10. 12:22 praví: "Krize jak hospodářské, tak i politické, jsou přirozenou a zdravou součástí tohoto systému". Já se ptám, v čí prospěch vlastně? Těch co padají do nouze a bídy, nebo těch co i na krizi (popřípadě i válce) bohatnou?

   Smazat
 10. Za to okupace USSA a EU je v pořádku viď ty havloslunce jednobuněčný.....??????

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nějak mi uniklo, že by ČR kdokoliv okupoval.

   Smazat
  2. Vám toho uniklo daleko více.

   Smazat
  3. A že jsem tu už skoro třicet let žádného okupanta nepotkal? Možná existují jen v něčích hlavách.

   Smazat
  4. 12,24
   Takže jsme svobodný stejně,jako Německo,Japonsko,Jižní Korea,Havai.....a jiný země,kde úřadujou a rukama by chtěli kroutit USSA okupanti???!!!!!!!
   Nooooo,tak ty seš jasnej dutolebe!

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 13:19 A kde máš teda ty okupanty? Já fakt žádnýho na našem území už skoro třicet let neviděl.

   Smazat
  7. Nebaví mně něco vysvětlovat jednobuněčný havlopussynce.....TY máš zřejmě uASS OKUPANTY za osvoboditele,já a spousta Čechů NEEEEEEE!!!!!!!!

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  10. Jak říkám,STAČÍ JEDNA ČESKÁ FACKA A BUDE PO PAUKOSRAČKOTAPETĚ!!!!!!!!!Ovšem TY scheissekopf sereš magi v kostkach a to ti ZCELA NEPATRNĚ PRODLOUŽÍ TVOJE ZKURVENÝ ZBYTEČNÝ LŽIDODEBILOPŘEŽÍVÁNÍ!!!!!!!!!!

   Smazat
  11. 20:25 Na tebe ty putlerprde, kterýž jsi tvořen pouze atomy smrdutého, leč jinak nikterak zvlášť ve srovnání třeba s novýčokem nebezpečného putléria, stačí úplně obyčejen sprej na hajzl(y) - teda jako WC! -:))))))))

   Smazat
  12. 7:51,v jakém jazyce píšete,své příspěvky?Google překladač si s vaším textem neví rady.

   Smazat
  13. 10:12 V putlerjidiš! To je speciální jazyk ve kterém dosátává své instrukce putlerpšouk z 20:59 od těchto svých vypouštěčů! - https://img.opentown.org/store/news/180407/te-url-9f0e394ab55deec1225656a563db0bf8.jpg

   Smazat
  14. 7:51 Máš tam asi blbej čas, jakejsi přiblbliku! 7:51 je čistou spisovnou! Koukni vejš - tomu ve 20:59 jako ten tvůj překladač hoví, těm šajzekopům a paukosraotapošům, jo? Pak se nech hospotalizovat u davida, hovnere mongoloidní:)))

   Smazat
 11. A to vás Vyleťale nenapadlo, že likvidace monopolu KSČ jakož i vylifrování sovětských vojáků bylo právě smrtící ranou socialismu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taktak. Od 68 roku tu ten slavný socialismus proti vůli většiny obyvatel udržovala věrchuška jen díky přítomnosti vojsk SSSR za zády.

   Smazat
  2. Vaše pojmová zmatenost je zarážející. Chodíte do diskuzí a ani nevíte, co je to socializmus. To jste se nechali těmi normalizačními soudruhy pěkně zblbnout!

   Smazat
 12. https://echo24.cz/a/SYTz9/inflace-ve-venezuele-v-listopadu-presahla-milion-procent

  https://www.novinky.cz/ekonomika/491680-exodus-zahranicnich-firem-venezuelu-kvuli-krizi-opousti-i-goodyear.html

  https://www.e15.cz/zahranicni/z-venezuely-prchaji-tisice-lidi-denne-brazilie-vytvari-krizovy-plan-1332622

  A takto dopadá socialismus dnes. Pokolikáté už? Ještě před pár lety místními postbolševiky opěvovaný příklad úspěšné socialistické země v praxi. Země s největšími zásobami ropy na světě. Neuvěřitelné.

  A přiznání viny? Odstoupení z funkce? Řešení problémů? Ale kdepak. Klasika :-D

  https://cz.sputniknews.com/politika/201812108667790-maduro-venezuela-usa-prevrat/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To nemá s režimem nic společného. Nikdy nemělo :(

   Smazat
  2. Ale pravdou je, že socialismus prostě nefunguje. Nefunguje nikde.

   Smazat
  3. Za to USSA jsou na tom skvěle viď ty ÍÁčku!_.-)

   Smazat
  4. Já mluvil o socialismu. A ten nikde na světě NEFUNGUJE.

   Smazat
  5. Čína, Vietnam - to je nic, to je nikde?

   Smazat
  6. :-O V Číně a ve Vietnamu jakože funguje socialismus? To máš odkud?

   Smazat
  7. A co tam tedy podle tebe je za zřízení, chytrolíne?

   Smazat
 13. Lidé musí pochpit že
  Demokracie nerovná se Svoboda nerovná se Kapitalismus
  bohužel mnoho pojmů je záměrně změněných.
  Svoboda existuje i za monarchie a kupodivu i za Despocie může existovat větší svbooda než za Demokracie. Je to vše o vládnoucí vrstvě, která rozhodne jak moc Svobody ve společnosti ne/existuje.
  Kapitalismus není Socialismus. V době kapitalistiocké člověk nese odpovědnost za sebe. Myšlení lidí ale uvázlo v době Socialismu.
  Málokdo si dokázal uvědomit, že kdyby v 89 nedošlo k převratu tak by dneska na pultech leželi ty samé výrobky které tam leží dnes. A to z jednoho prostého důvodu. Rozvoj infrastruktury a průmyslu vyžadoval svůj čas. Plazmová televize se dá dnes koupit i na odlehlých místech planety. Protože svět je zahlcen plody naší práce. Lidé si mylně mysleli, že komunismus == bída. Ale komunismus u nás nikdy nebyl. U nás byl Socialismus. komunismus jako takový nevyšel, protože narazil na lidský charakter. Stejně jako husité (které by jsme mohli nazvat komunisty) neuspěli se svoji myšlenkou. Ta myšlenka není špatná, ale naše společnost to prostě nezvládá. Málokdo se informoval o tom co jsou to paneláky například. V čechách spojen s Komunismem a předchozím režimem. Ale panelové domy přišli z Francie. Z demokratiské (tehdy socialistické) země a nemají nic společného s režimem. A tak dále. Lidé jsou v hlavách hodně zblbnutý. Je to škoda. On kapitalismus neni špatnej. Nikdy nebyl on ani socialismus nebyl špatnej a ani komunistická idea neni špatná. Ono to je v lidech.
  Kam směřuje naš národ? Ví to někdo ? Máme vizi ?
  Relaita je že zemědělství nic moc, vodohospodářství nic moc, průmysl nic moc, zdravotnictví, školství, vždělanost, vztahy mezi lidma, psychycký stav lidí, informovanost lidí, finanční gramotnost, technická gramotnost, ekonomický stav, věděcký rozvoj, obrana státu ... všechno na šťouru. Není národní cítění a kdo náhodou má národní cítění je onálepkován komunistou. Obrazem předchozího režimu který zavíral prej lidi do vězení. A dneska se lidi asi nezavíraj šmarja pana. Každý režim je tak dobrý a tak špatný jací lidé jsou. Nám kapitalismus neprospěl. Lid český není připraven starat se sám o sebe a s záskanou svobodou mnoho lidí ukázalo svůj charakter, který byl horší.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ed11. prosince 2018 12:51
   „On kapitalismus neni špatnej. Nikdy nebyl on ani socialismus nebyl špatnej a ani komunistická idea neni špatná. Ono to je v lidech.“
   Nejspíš je pravda, že jak kapitalismus, tak socialismus jsou pouze nějaké nálepky, za nimiž může existovat široká škála režimů. Ale domnívám se, že nejpodstatnější, je vládnoucí ideologie. Dnes nám vládne ideologie liberální demokracie. Sice hlásá tak toužebnou svobodu, ale jak se projeví svoboda ve světě, kde existují nesouměřitelné vlastnické poměry? Ve stejných šancích pro všechny, jak by se na svobodu slušelo?
   Nikoliv, vlastníci bank a kapitálu můžou díky této svobodě dále koncentrovat svůj majetek, kdežto ti, kteří nevlastní žádný kapitál, mají mnohem nepatrnější šanci materiálního rozvoje. Celá pravda je, že ani všichni nemají tu schopnost koncentrace kapitálu. Někomu v tom může bránit velká morálnost, jinému malá odbornost. Ale to není důležité. Pro zlepšení postavení lidí, by stačilo vhodně upravit daňový systém, který by omezoval nekontrolovatelný růst majetku v jedněch rukách a pád do chudoby ostatních. Prostě podání pomocné ruky těm méně schopným, aby se mohli realizovat na své úrovni. Nikoliv upadnout do světa dávek a nicnedělání. To těší jen hodně malou část společnosti. P.K.

   Smazat
  2. Ad 14:09 - rozumný komentář, souhlas.

   Smazat
  3. 14:09
   Kapitalismus staví na pokleslých lidských vlastnostech jako je chamtivost, nenasytnost, lakota, závist, touha ovládat jiné a vytřískat z nich pro sebe.
   Socialismus se snaží z lidí vykřesat to lepší a stavět na solidaritě, umírněnosti a vzájemnosti.
   Už z této podstaty nejsou srovnatelné. Ze socialismu udělají špatný systém lidé. Kapitalismus udělá z lidí hajzly.
   Liberalismus a kapitalismus patří k sobě jako dvojčata a není vůbec náhoda, že liberalismus nabral na síle po kapitulaci socialismu, kdy kapitalismus získal své výsadní postavení ve světě.

   Smazat
  4. Anonymní11. prosince 2018 21:54
   Můj názor je, že je třeba omezit liberalismus a posílit demokracii. Demokracie slouží lidem, liberalismus slouží kapitálu. Pokud má tržní hospodářství demokratické vedení, tedy odpovídající daňovou soustavu a demokratickou kontrolu strategických odvětví ekonomiky, může to být přijatelný systém. Ale demokracii lze zavést pouze demokraticky, svobodným rozhodnutím většiny lidí - demokratů. P.K.

   Smazat
 14. Ano,a teď se čeká až umře,aqby se to mohlo zveřejnit....

  OdpovědětSmazat
 15. Pochopte, že tady není kapitalismus, ale jeho atrapa, která dělá dluhy, podráží podnikatelům nohy, krade a snaží se rozložit státy. S kapitalismem to nemá nic společného.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Svatá prostoto" pronesl podle svědků Mistr Jan Hus ke starostlivé ženě, která přiložila vlastní otýpku na hranici, jíž se Kostnický koncil staral o záchranu a spásu jeho duše.

   Smazat
 16. Heslo kapitalistů - co můžeš urvat, urvi, co můžeš zkurvit, zkurvi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13.31 A heslo komoušu, kdo nejde s námi toho zabij, pověs, zastřel, SVINĚ.

   Smazat
  2. 17:34 To tvoje heslo patří k fašistům, tedy i k tobě. Ale ti neměli v historii nikdy dlouhou životnost.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 18:45 Nesnaž se, na odkazy od fašistů nikdy neklikám, ani mě už nebavíš, zrůdo. O svůj trest se postaráš dřív, nebo později ty sám.

   Smazat
  5. 21:37 Kažej blbec přeci ví krom toho, že v 15. století kulomety ještě neexistovaly i to že právě bolševismus je otcem fašismu, jenž v obecném smyslu (tedy nikoliv konkrétní dle veronského programu realizovaný v tzv. Republice Saló) je zcela apolitický, jedná se de facto o reakci etablované nerovnostářské společnosti proti násilí podlidí!*)

   *) Tímto termínem definoval americký historik a novinář vrstvy neschopné se etablovat do stávající společnosti a usilující o její zničení násilnou revolucí! - https://en.wikipedia.org/wiki/Lothrop_Stoddard


   A protože jak napsal novinář a historik Lothrop Stoddard, podlidé budou vždy proti řádu přirozené, tedy nerovnostářské společnosti povstávat, tak etablovaná společnost se proti nim vždy bude bránit až do krajnosti!- http://www.stjoseph.cz/pojem-fasismu/

   Smazat
  6. 1734,tebe zrůdičko,by patrně značně naplňovala spolupráce s Dr.Mengelem a patrně přímo v Osvětimi!

   Smazat
 17. Tragédia bola že si ľudia neuvedomili že socializmus a totalita sú dve absolutne odlišné veličiny.A západní ideologovia ích účelovo spojili aby "vyhrali" tento historický súboj spoločenských systémov.Ľudia sa chceli v prvom rade zbaviť totality, a naivne, neskúsene očakávali od svojích vocov ( ako vždy dovtedy ) že ích povedú tou najspravodlivejšou cestou, a tou mohla byť aj takzvaná tretia cesta, ale tu už západ neodsúhlasil.

  OdpovědětSmazat
 18. Když se ještě v českých hospodách normálně kouřilo ( asi tak dvě stě let?) chodili se chlapi hádat do hospody, kde v každé byl stůl štamgastů, a tam si vyříkávali politické i jiné názory. Občas si i navzájem rozbili hubu, ale druhý den už zase byli kámoši. Od doby, kdy ta zasraná politická sebranka, která v první řadě zkazí a zmrší lidem všechno, co se jim líbí, a co mají rádi, zakázali kouření ( prý jim jde o naše zdraví!!! těm posraným jidášům) v hospodách už se chlapi nescházejí, ale dřepí doma u počítačů, hádají se a nadávají si, a tomu se přezdívá diskuze. Málokdy je k věci,tedy k obsahu článku. Ale jedno mi na tom hádání není jasné - tak jak to teda bylo - měli jsme zadarmo lékařské i zubařské ošetření a všechny operace? Měli jsme všichni právo na práci, na bydlení a na důstojný život? Byli jsme soběstační v zemědělství a ve výrobě potravin, a nemuseli jsme žrát západní jedy pro prasata? Tak do prdele - jo - nebo ne? A jestli jo, proč jsme si to do prdele nechali ukrást, a říká se tomu demokracie? Nebo je to taky jen přezdívka toho zmrzačeného prasopsa, ve kterého se změnil náš stát - dnes "Česko"???? Co se to tady hádá -Češi, nebo Českové? Dnes nesmíme používat název rum, syrečky, pomazánka, dnes se nesmí v hospodách kouřit... tohodle se nikdy nikdo z těch "totalitů" neodvážil!! Krafat lidem do toho, jak se mají chovat v hospodě, krafat lidem úplně do všeho - jak se má žít, jak se smí umírat, jak se má šukat, co si smějí myslet, co smějí říkat, co nesmějí říkat.... blé blé blé... a to je teda ta svoboda a demokracie? To čumím jak umím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Svoboda tu je, protože jsme byli zcela osvobozeni od vlastních peněz, které byly něčím konkrétním a hmatatelným kryty. Místo nich máme papírky kryté jinými (zelenými) papírky, které ve skutečnosti nejsou kryté absolutně ničím. Demokracie (= vláda lidu) je zde také, ale problém je v tom, že tím lidem není lid český, ale lid ryze zahraniční :-)

   Smazat
  2. 15:19
   Nielen to, určujú nám, s kým sa môžeme priateliť /ako štát/, s kým môžeme obchodovať, konkurenciu likvidujú nie kvalitou svojich výrobkov a tovarov, ale sankciami, čo je vyslovene gaunerský spôsob a WTO neprotestuje.
   Jedovatý karcinogén Roundup zakázali, ale až o nejaký ten rok neskôr, nie okamžite... zakazujú ťažbu uhlia, lebo pri horení uvoľňuje S, ale Američania chcú lietadlami rozprašovať S, vraj na ochladenie planéty.
   Všetko, čo robia akože na náš prospech, je kamufláž. Otravujeme si pôdu, vodu i vzduch, nechávame si vnucovať výkon vysávačov, ortuťové teplomery vadili ale ortuť v žiarovkách , ktoré pri prasknutí sú pohromou nik nepokladá za katastrofu.
   Určujú zakrivenie uhoriek a banánov, a obmedzujú všetko, čo sa dá, čím nám berú aj zbytky iluzórnej slobody.
   Jedno centrum moci sa jasne ukazuje ako totalitná diktatúra, pred ktorou každý slobodomyseľný človek uniká. My sme sa do nej vstupom do EÚ naplno ponorili a teraz sa divíme, že nám pomaly dochádza vzduch.

   erika

   Smazat
  3. Samozřejmně nejde o kouření v hospodách a o "naše zdraví",nevšiml jsem si,že chodit do knajpy je povinné,ani pracovat tam nikdo nikoho nenutí.Je to vlastně zákaz srocování 2017 pod pohrůžkou finančního postihu.Kdyby šlo fakt o zdraví,zakáže se kouření na veřejnosti a ve veřejných prostorách,třeba tak jako to funguje v Irsku,Finsku a nevím kde ještě.Takový zákaz má smysl.Mne by zajímalo,jak by dnešní propaganda běsnila,kdyby v hospodách zakázali lidem hulit komunisti.....o těch zákazech v dnešní době by to bylo na román...zdraví nekuřák

   Smazat
 19. 15:49
  Dneska máme papírky krytý stejným hovnem,jako Emerika.....ve FORT KNOXU SI DÁVÁ MISTO.ZLATEJCH REZERV RANDE BÍDA A MELUZÍNA!!!!!!!!!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sám jseš meluzína, ale z prdele tohodle škaredýho Ugrofína! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Jéééé, pane šeditelíí!!!!!!!!!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
 20. Viletale, proč ne socialismus,, velice jednoduchá odpověď, protože ten lidi zabíjí, hladoví,stádem ovcí podobající se socialističtí lidé.Kapitál také není nejlepší, ale o proti 40 rokum vlády komoušu ,nyní 30 let pohoda o 1 000% lépe jak za vás rudejch šmejdu.. A na ty vaše jistoty sere pes, stejně na ty " jistoty" se sebraly peníze nás všech

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...ti co preferují současný stav věcí,tedy společnost parazitující,v podstatě barbarskou,bezcitnou,amorální,musí mít neustále svého nepřítele,buď komouše a vůbec ty předchozí "darebáky",to proto,aby si demokraticky zdůvodnily co šlohli,dále výhledově "lotri budoucí i současné",a to proto,aby si zdůvodnili, co se šlohnout chystají.

   Smazat
  2. 11:14 BLÁBOLÍTE NESMYSLY, darebáci byli komoušové,to není nepřítel,to je fakt.Co bylo dobré za vás komanču, odpovím NIC NIC.Komoušové je naprostá zoufalost lidí, jako jsi ty.

   Smazat
 21. 16:46Hrdina anonym tady štěká,protože jeho rodina patří mezi ty,kdo rozkradli tento stát.Ve svých 25ti letech je oprávněn porovnávat.Jenom mu nějak nejde matematika a z ní propadal.Jinak máto to,co jste si vycinkali při lživých slibech opilého smažky Havla.Když do funkcí zalézali lidé typu Ježek,Dlouhý,Klaus a další,všichni drželi tlamu a nikdo se neozval.Nadšeně jste vítali nové zlo v domění,že bude menší než komoušské.Jenom jste nevzali v úvahu starou pravdu-když ptáčka lapají,pěkně mu zpívají.Tak si vzpomeňte na ten hrásný zpěv a budete opět v sedmém nebi,jako v roce 1989.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:32 Pro tebe, a podobné sprosté lháře: http://pedro.snadno.eu/obcan_havel.pdf

   Smazat
 22. Kapitalismus je pro lidské hyeny ideální systém. A jelikož
  lidi jsou kurvy, mrdají a kradou, tak dobře jim tak.
  U nás zatím dobrý. Kromě pár stovek tisíc smolařů nemá nikdo
  hlad, na půjčky už i chleba, natož auta.
  Na západ od nás, většinou v blahobytných zemích se ten blahobyt nějak sere, ale polis, police či polizei jsou
  připraveni demokracii peněz ubránit. Kdyby ne, pak je tu EU a NATO.

  OdpovědětSmazat
 23. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 24. Pro všechny diskutéry: Přečetl jsem si jen polovinu příspěvku a také jsem napsal několik krátkých příspěvků. Z článku i příspěvku jsem si udělal závěr takový jako obvykle: Minulé zřízení i přes své nedostatky, bylo lepší než to současné, domnivám se že i přestože mnozí řeknou, že to bylo zřízení otrokářské /a dnes prý máme zřízení oplyvající svobodou - toto je velký omyl, jak může být někdo svobodný, když jeho entita je determinována penězi/. Lepší bylo z jednoduchého důvodu - toto zřízení bylo více lidské, více humanní. Toto Vám říká pamětník bývalého zřízení.
  Výborně shrnuje všechna negativa současného režimu třeba komentátor 10:25.
  Takové "svobody", jaké garantuje současný režim jsou ve světle všech těchto jeho negativ, které si většina společnosti ani neuvědomuje, protože nemá čas získavat o nich informace anebo je líná a proto tyto informace neziskává - což dohromady je děsivé, takové svobody jsou k ničemu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I kdyby bylo minulé zřízení teoreticky třeba 1000x lepší než to současné (což je nesmysl), nemůže ho menšina lidí násilím nutit většině která o něj nestojí.

   Pokud tuhle zásadní věc obdivovatelé předlistopadové totality nejsou schopni pochopit a akceptovat a stále se k předlistopadovému uspořádání chtějí znovu a znovu vracet, tak se nemá smysl s nimi bavit dál. Jsou to potom jen psychopati jejichž myšlenky jsou pro většinu občanů stejně nebezpečné a neakceptovatelné jako myšlenky islamistů, fašistů.

   Smazat
  2. Na 18:45 jsou roztomilé jeho myšlenkové zkratky a oslí můstky. Nelogické, demagogické.
   "Nesmysl" nezdůvodnil - "dnešní systém je lepší než minulý" je pro něj premisa, která se nedokazuje. Fajn logika, že.
   Menšina nikomu nic nevnucuje (i když velká část společnosti mlčí, nechodí k volbám nebo volí protestní strany - včetně SPD, Pirátů, atd. atd.)
   Ta tzv. menšina se snaží ostatní přesvědčovat.
   Nikdo se nechce vracet k "předlistopadovému uspořádání". To jen nebohý anonym 18:45 si sám vyrobil nepřítele, s kterým nyní svádí lítý boj.
   Lidi, kteří vidí svět jinak, a mají jiné názory nazývá psychopaty - obzvláště veselé tvrzení od člověka, který sám je dost narušený absencí normální lidské logiky.
   Ideální volič se kterým si ČT, ČRo a mainstream mohou dělat, co chtějí.

   Smazat
  3. ..co může být roztomilého na definitivním magorovi 1845?

   Smazat
 25. Další generaci pro uživení zbývá jen otroctví, nebo podvody. Jako včera optimalizační firma pro nezvyšování cen energií, která to zkouší na starší obyvatele. Kdo se nachytá má smůlu. Socialismus měl jednu velkou nevýhodu. Vychovával lidi k důvěře a spolupráci. Tomu je teď konec. Pro bohaté stejně jako pro chudé!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy o další generaci nemějte péči. Ta si s přehledem poradí i bez vás, komunistických poraděnků, kteří jste tuhle zem za 40 let vašich vlastizrádných experimentů dovedli do takových sraček, ze kterých jsme západ nedohnali ani po 30 letech.

   Jakože tu péči ale stejně máte jen na oko a ve skutečnosti chcete jen to co bylo kdysi dobré pro vás, úzkou skupinu komoušů.

   Smazat
  2. 18:52

   Za své hovoří už úroveň vašeho projevu. Vaše přiblblé vágní štěky proti urovnaným myšlenkám R.P.
   To je tedy reprezentace...

   Smazat
  3. Opět roztomilé tvrzení nebohého anonyma 18:52 - " komunistických poraděnků, kteří jste tuhle zem za 40 let vašich vlastizrádných experimentů dovedli do takových sraček, ze kterých jsme západ nedohnali ani po 30 letech." - Nikdy v tomto systému ty jeho vzorové země nedostihneme, protože jsme jejich kolonií, a to v systému, který nás v koloniálním stavu s chudí bude udržovat. Systém, který nám za pomoci 5. kolony zničil celou strukturu české ekonomiky, kterou tu lidí tvořili víc jak 200 let!
   A uvnitř máme 5 kolonu podobných hlupáků, jako je anonym, o kterém píši.

   Smazat
  4. 18.52

   Tebe měl tvůj fotr vyšplíchnout na plot,zůstal jsi tím im tě ten sráč udělal!

   Podivej se zmetku jak tvoji chcipaci vykradli republiku a ty nevzdělanče tebe znárodnime my neomarxisté z pražské kavárny a nasadime ti na palici ka-ka rám!

   https://legacy.blisty.cz/art/48053.html

   Smazat
  5. 1:58 To daleko spíš by bylo třeba zdejší mužyckou zběř poslat na podobnou agresivni, primitivní chátru na východě, ať se navzájem pobijou a zbytek vyhubit isekticidem. Nechal bych jen pár samců a samic na chov, budou dobří do laboratoří namísto morčat. Pak konečně může zdejší krásná země přijmout obyvatelstvo hodné její krásy. Stejně tak krásná země bohatá na suroviny na východě, dočasně nazývaná Rusko. Tohle musíme udělat s veškerou mužyckou zdegenerovanou populací primitivní východní Evropy. Až pak, když se uvolní prostory pro lidský rod, nastane prosperita a mír.
   O tomto mluvili všichni proroci a věštci už celé věky. Zbavte se chátry na východě Evropy, která odjakživa rozvracela svět a zaplevelovala svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk.

   Smazat
 26. Stačí jeden mladej uhrovitej provokatér a hned je tady 116
  příspěvku.
  Jinak kapitalismus je nezničitelný. Už jen proto, že kdo nechce, nemusí pracovat.
  No není to k sežrání ?

  OdpovědětSmazat
 27. nevyhnutelné to bylo, protože skoro všichni lidé v republice, toužili mít to ..co mají lidé na západě, tedy nejen svobodu, ale i auta , plné obchody , peníze atd atd , ...prostě tím musíme projít ,abychom poznali co je dobré a co ne .---přeskočit to nejde ..!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na to už nedojde. Zhruba tak za dva roky se to tady totálně posere. Loupeživým politickým a zbohatlickým zmrdům dorostla mládež, a krást už není kde. Je jen logické, že budou muset zase od vesel vypudit své fotry a dědky, aby tam mohli nalézt sami - viz devětaosmdesátej. No a vymyslí se k tomu zase nějaká ta pouliční komedie - jenže! Dřív nebyla elektronika, a tudíž se nemohla tak děsivým způsobem šířit nenávist, jako se šíří teď. Takže - to, co vypukne u nás, bude doslova peklo! Nejen noci dlouhých nožů, kdy sousedé budou vraždit sousedy a vypalovat si navzájem stavení, ale uměle mediálně rozesíraní Čecháčci se budou mezi sebou zaživa požírat. Rusko se na nás vysere, a vtrhne nám sem divokej západ, kovbojové, agenti a falešní hráči se svým střílením - to bude definitivní konec celé ČR. Bude vydrancovaná, lid pozabíjen. Nechápu tu odpornou politickou a zbohatlickou smečku, nechápu ty přiblblé celebrity, kavárnu, a ty tisíce odpornejch, vychcanejch hajzlů - kam si myslí, že utečou? Půjde to tak rychle, že než se stačíme vzpamatovat, bude po všem. Naše země bude pokrytá lidskýma zdechlinama, ruinama baráků a vypálenýma autama. To bude žůžo -celá řada kriplů volá právě a přesně jen po tomhle. Třeba ten hnusnej zmetek, kterej na každej diskuzi sprostě všem nadává rudých, ten po něčem takovým děsně touží, a uchcává blahem při představě, že bude moci taky vraždit a mučit všechny, které nenávidí a které uráží. A takových zmetků je tady hafo. A okolní státy sem, do srdce Evropy, budou pak vozit odpad -odevšad to budou mít stejně daleko. Opakuju - tak dva roky. Takže -proč se vůbec hádáte? To nemáte před vánocema jiný starosti? Už to je hodně smutný, už to ukazuje, jak moc jsme morálně v prdeli.

   Smazat
  2. 0:40
   Pověz, honíš si při vymýšlení těch tvých apokalyptických fantasmagorií???

   Smazat
  3. Hele ty 047,buď rád,že 040 nehoní tebe s železnou trubkou v ruce,každopádně to o čem píše se týká hlavně tebe.

   Smazat
 28. Autor je neuvěřitelný tupec, mudrovat o vlastizrádci Gorbačovovi, že se svými nejbližšími takto rozhodl.. Nemám slov. Chlape, když Vám to nemyslí, běžte radši sbírat známky. Nebo běžte čučet na ČT.

  OdpovědětSmazat
 29. Je příznačné, že žádný z těch jako autoři z 13:09, 17:34, 10:02, 16:46, 18:52, 10:06 se nevzchopil, aby oponoval stručnému a naprosto výstižnému příspěvku autora z 21:54, cituji:
  „Kapitalismus staví na pokleslých lidských vlastnostech jako je chamtivost, nenasytnost, lakota, závist, touha ovládat jiné a vytřískat z nich pro sebe.
  Socialismus se snaží z lidí vykřesat to lepší a stavět na solidaritě, umírněnosti a vzájemnosti.
  Už z této podstaty nejsou srovnatelné. Ze socialismu udělají špatný systém lidé. Kapitalismus udělá z lidí hajzly.
  Liberalismus a kapitalismus patří k sobě jako dvojčata a není vůbec náhoda, že liberalismus nabral na síle po kapitulaci socialismu, kdy kapitalismus získal své výsadní postavení ve světě.“ Konec citátu.
  Mou praktickou zkušeností, jako synka z „reakcionářské rodiny“, který ač premiant třídy nemohl studovat a při poslední „třídně politické prověrce“ (1959) byl převeden na méně kvalifikovanou práci je, že jsem, mimo zmíněné, uspěl se všemi oprávněnými stížnostmi už od učňovských let, že všechny nároky mi byly plněny a zmíněná diskriminace zcela pominula rokem 1965, kdy byly všechny „kádrové materiály“ skartovány.
  Onen „reálný socialismus“ fungoval tak jak pod embargem západu, v méně hospodářsky rozvinuté části světa, při dosažitelné míře intelektu a morálky politického i hospodářského managementu, tak jak reálně mohl. Tedy s obtížemi a nedostatky, ale z podstaty sociálně a mravné! Na rozdíl od současnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POPISY SITUACE KTERÉ ZNÁ NA ALTERNATIVĚ SKORO KAŽDÝ

   jsou k ničemu pokud k nim nepřidáte návrh co podle vás maji občané voliči dělat.

   Smazat
 30. Uf konečně jsem dočetl všechna vaše upřímná moudra. Promiňte, ale je to ztráta času. Co bije do očí, je pravděpodobná izolovanost jednotlivých diskutujících. Možná by bylo prospěšnější jít do hospody na pivo a tam si naživo probrat všechny problémy. Vždyť i tam lze opustit dialog a přejít do monologu. Chválím vaše pojetí svobody projevu, nenecháte se omezit úvodním tématem a jděte rovnou vyjádřít svůj názor. Chápu, že se upřímně vžijete do obhajoby své pravdy a opozičníka ničíte údery šťavnatých urážek. Autorům úvodu, lze poradit naprostou volnost při výběru tématu, můžete zvolit třeba Pěstování topinambur v Izraeli a následná debata si sama zvolí řečiště. Přeji všem veselé Vánoce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Krasavče adonisi,
   hleď se starat o svůj neomarxismus,aby jsi jako menšina konečně vládnul nad většinou svým anarchistickým rozvalem.
   Kolik jsi rozbořil už na svém velkém pochodu institucemi států,způsobil všude zkázu,aby jsme konečně lépe převzali tvůj marxismus a hlavně tu napiš krasavče

   TERMIN KDY NEOMAXISTÉ PLÁNUJI ZESTÁTNĚNI KAPITALISTICKÝCH MAJITELŮ VELKÝCH PENĚZ A JEJICH BANK

   Jinak tvůj život proběhne jako život buzerantů z Evropských hodnot jejich ředitele!

   Smazat
  2. Nejsem politik,jsem přirodovédec junior,proto adonis vernalis (kytička), na politiku nemám čas a asi ani trpělivost, proto se asi přikláním k anarchizmu. Štvou mě neupřímnosti a tajné boje o koryta pod praporem demokracie a neschpnost řešit problémy (leda tak zakládat komise). Toť vše pro 13:37. Jo a o neomarxismu moc nevím, ale všichni ho použvítají jako nadávku. Gay nejsem.

   Smazat
 31. OPAKUJEME TU NA KONCI ZVĚTŠUJICI PŘIČINY NENÁVISTI OBČANŮ

  Politická třida zneužila DŮVĚRY svých voličů a ukradla jim hlasy a tedy i moc tim,že vymiškovala tisk a tv,který manipuluje lhanim volby a je docela možné,že takové volby platit nemusi.
  To neni všechno!
  Pojistili se ještě navic tim,že naši tzv poslanci NESMI NIKDY ani ceknout ve prospěch svých voličů I ONI BYLI VYKASTROVÁNI stači ceknout v jejich prospěch a jejich verchuška je pošle zalézt do mušle i s jejich hypotékami!

  DŮKAZEM JE,ŽE MUSI K FELČAROVI PRO POTVRZENI,ŽE JSOU HLUŠI A SLEPÍ K NÁRODNIMU PROGRAMU VOLIČŮ

  a je jim proto dovoleno smolit své voliče V pRDLAMENTU vadnými zákony z nichž vyčnivá EXEKUČNÍ!

  OdpovědětSmazat
 32. Pamatuji si puc i dusledky naprosto presne a diky tomu, ze jsem vystridal furu profesi, od taxikare, pumpare, mest.policie az po mistra na stredni skole, ziskal jsem vyborny rozhled. Vazeni, vynali jste ze sve rovnice to nejdulezitejsi. To nonstop ohlupovani, kdy media cilene kryly rozkradani statu ve jmenu vyssiho blaha. A tim byl co nejrychlejsi vznik soukromych vlastniku, kteri zajisti nevratnost procesu. V podstate se zhaslo a kradlo na vsech urovnich a vedeli to vsichni. Znamin pet podnikatelu, kteri okradli sve statni podniky, aby ziskane prostredky pouzili na rozjezd firmy. Dva z nich jsou nyni poslanci za Ano. Jeden kuprikladu ukradl noveho Zetora v Textilane,kde do te doby pracoval. Kdyz jsem zkoumal, co jim ti komuniste ukradli, nenasel jsem vubec nic i kdyz vsichni dodnes tvrdi, ze je komunisti pripravili kdysi o majetek. Takze se kradlo na vsech urovnich. Pamatuji jak lide rozkradli mlekarnu tak, ze v hale nezbyla ani trubka. Nikdo nebyl potrestan a tak se kradlo vesele dal. Nekradli jenom ti, kteri spadaji v dnesnim meritku pod ty tzv neschopne, neuspesne. A media neustale opakovala sve lzi o trznim hospodarstvi.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.