Reklama

neděle 23. prosince 2018

Rozkol pravoslaví: Porošenko reanimoval a realizoval plány Hitlera, fakticky otevřeně přijímá metody Hitlerovy náboženské politiky


Rostislav Iščenko
23. 12. 2018 antifashist
Spojené státy neskrývají, že to nejsou náboženské autority, ale americké speciální služby, které přikrmují všechny aktivity Petra Porošenka v náboženské válce proti kanonickému pravoslaví na Ukrajině. Pokud Bartolomějem hýbou merkantilní zájmy, spojené s nárůstem počtu jemu podřízených farností a klášterů, pak speciální služby USA s jeho pomocí systematicky ničí hluboké historické kořeny východoslovanské pravoslavné civilizace. A USA, které po porážce fašismu poskytly útočiště ve své zemi mnohým nacistickým válečným zločincům, včetně banderovců, převzaly i nahromaděné zkušenosti Třetí říše při získávání kontroly nad církví na okupovaných územích.



Adolf Hitler se osobně zabýval náboženskými otázkami a považoval je za jedny z nejdůležitějších při "řízení dobytých národů". 11. dubna 1942 v kruhu svých příznivců uvedl svou vizi náboženské politiky: násilné drobení církví, nucená změna charakteru víry obyvatel okupovaných oblastí, zákaz "budování jednotných církví pro všechna významná ruská území". "Našim zájmům", říkal Hitler, "by odpovídala taková situace, kdy by každá vesnice měla vlastní sektu, kde by se rozvíjely jejich vlastní samostatné představy o bohu. Dokonce i kdyby v tomto případě v některých vesnicích vznikly šamanské kulty, podobné černošským nebo indiánským v USA, pak bychom to mohli jen uvítat, neboť by to jen zvýšilo počet faktorů, které rozdrtí ruský prostor na drobné celky".

Přiznejme si, že Hitlerovy úvahy dnes živě zaznívají v akcích a prohlášeních Petra Porošenka. V minulosti Třetí říše čerpá garant ukrajinské ústavy inspiraci pro své kroky v souvislosti s rozčleněním kanonického pravoslaví a jeho vytlačením na okraj náboženského života ukrajinského lidu. A vyhlášení narozenin nacistického kolaboranta Stěpana Bandery národním svátkem Ukrajiny, i přijetí Nejvyšší radou zákona, který nutí UPC MP, aby změnila svůj název, i vyhlášení "druhé azovské výpravy" proti Rusku, to všechno je součást politiky pro překódování vědomí, včetně toho religiózního, ukrajinského národa.

Od roku 1933 se Hitler snažil sjednotit všechna protestantská náboženská hnutí do jedné protestantské říšské církve jako protiváhu katolické církve. Nová církev, podle jeho představy, měla nejen podporovat nacismus, ale také změnit jeho věrouku na okultně pohanskou. To samé vidíme i u nové PUC (Pravoslavné ukrajinské církve, pozn. překl.) v čele s loutkovým Sergejem Dumenkem, za jehož zády se rýsuje stín Filareta, který byl zbaven své hodnosti patriarchy.

Paradoxní je, že ani Porošenko, ani hlava nově vytvořené církve ani jednou ve svých projevech nezmínili Krista, ani jeho apoštoly. Není čas se v politických hrách zmiňovat o svatých pravoslaví.Stejně jako Hitler i Porošenko a jeho pomocníci začali kampaň pronásledování věřících kanonické církve. Dochází na hesla, aby se "klidili ze země" všichni, kteří nepřijmou novou církev a nechtějí ji podporovat. Je pravda, že Porošenko neposílá do koncentračních táborů neposlušné kněze, nestřílí je, jak se to dělalo v hitlerovském Německu. Tím to ale není snadnější pro ukrajinské laiky a kněze, kterým vyhrožují nacistické gangy fyzickou odplatou, bitím a vyhnáním z kostelů.

Ale vždyť v historii Ukrajiny jsou již smutné a plné tragiky stránky, kdy byly uskutečňovány masové represe proti duchovenstvu a laikům Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu přívrženci ukrajinského autokefalistického rozkolu. Během Velké vlastenecké války byly stovky pravoslavných kněží, včetně kyjevského metropolity Alexije (Gromadského), brutálně umučeny a zabity teroristy z OUN-UPA s přímým požehnáním vůdců tzv. Ukrajinské autokefální církve. Známého mučedníka archimandritu a antifašistu Alexandra (Višňakova) vydal gestapu lžipatriarcha UAPC Mstislav (Skrypnik). Zatčení podpořil patriarchát v Konstantinopoli. Archimandrita Alexandr byl zastřelen společně s Židy v Babím Jaru.

Církevní kanonizace mučedníků, kteří zahynuli v rukou nacistů z UAPC (Ukrajinské autokefální pravoslavné církve), nazrála už dávno. Stejně jako těch, kteří zemřeli za víru v koncentračním táboře Talerhof, kdy byl ideologem první genocidy ve dvacátém století - genocidy Rusů z Karpat - tvůrce projektu "ukrajinské místní církve" a samotného "ukrajinství" lvovský uniatský metropolita Andrej (Šeptický) Právě s ním Hitler vytvářel "ukrajinskou autokefálii". Hitler se přece také pokoušel odtrhnout ukrajinskou církev od ruské, podporoval spolu s patriarchátem v Konstantinopoli a jeho chráněncem, varšavským metropolitou Dionysiem (Valedinským) rozkolnickou UAPC.

Nacisté "přitlačili" tehdejšího šéfa ukrajinského exarchátu, kyjevského metropolitu Alexije (Gromadského) a ten uzavřel s UAPC unii na Luckém koncilu v roce 1943. Vedle exarchy se však ocitnul zastánce pravoslaví a Malého Ruska, metropolita Benjamin (Novický). Přesvědčil metropolitu Alexije, aby zrušil unii, kterou uzavřel, za což byl zabit nacistickými kolaboranty ze skupiny Mělnika. Oba metropolité si zaslouží co nejrychlejší kanonizaci, což by bylo důležité v současné době bezvědomí na Ukrajině, kdy Porošenko fakticky otevřeně přijímá metody Hitlerovy náboženské politiky.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová


22 komentářů :

 1. Porošenko je přece žid. Stejně jako většina jeho "týmu". Pro něj jsou křesťané úhlavní nepřátelé. Nedávno jsem četl, že židovství má blíž k islámu, než křesťanství. To ale nic nemění na řevnivosti mezi všemi náboženstvími, uměle vyvolávané a udržované politiky.
  Náboženství spoustě lidem usnadňuje jejich život. Ale slepá víra usnadňuje především manipulaci s nimi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To takoví Albánci měli ten rozum, že se včas (myslím že již v 16. století) zbavili nejvíce zatuchlé konfese - tzv. křesťanství, které nejvíc ze všeho dusí všechny národy, které si podmanilo! Oč je levnější a prost všelijakých předražených symbolů právě islám a čeho všeho neblahého by se nejen náš národ zbavil jeho přijetím! Stačí srovnat ropné státy typu polokomunistické Venezuely či polokatolické Nigérie s prosperujícími monarchiemi Perského zálivu kde mají čistý islám a vidíme že to on je zdrojem prosperity a nikoliv ropa! Nebo vlastenecké Turky či Araby se zdegenerovanými Evropany (krom Albánců a Turků) a Severoameričany! A především se Adolf měl nechat, aby začistil a sterilizoval pro potřeby Říše slovanské podlidi. Bohužel byl tak hloupý, že se navážel do Židů a Romů a začal válku že Západem. To byla veliká chyba. Hitler nepochopil, že tím etnikem na likvidaci jsou Slované jako celek, ne Židé, jelikož už jeho vědci dokázali, že tahle část lidstva ve východní Evropě vykazuje znaky masivní degenerace. Právě Židé a Romové byla populace, kterou naopak potřeboval, stejně jako muslimy. Hitler měl přátelské styky s muslimskými zeměmi, které, stejně jako on, pohrdali slovanskou zdegenerovanou pakáží. Měl je poslechnout a dnes by svět vypadal mnohem lépe. Teď to budeme muset napravit a poslat zdegenerovanou populaci proti sobě, aby se vyničila. Stávající státy se následně samozřejmě rozpadnou, jelikož je nutno eliminovat cca 80-85% populace na území východní Evropy a připravit pro nové kolonisty.Jen tak může svět dojít ke konečnému a trvalému míru.

   Smazat
 2. Pokud se tady zveme společnosti na křesťanských základech,
  tak vezměme za základ to slavné, byť už docela znásilněné
  Desatero, převeďme je do moderní podoby a jako školní předmět
  občanské výchovy ho tlučme do hlav dětí.
  Ale neadorujme nějaké, většinou radikální panbičkářství. Náboženství je třeba přísně oddělit od státu,
  který je občanský útvar, nedávat mu prostor ve státních orgánech, zákonech a vůbec ne ve veřejnoprávní televizi či
  rozhlasu.
  Katolická církev má dostatek prostoru ve své televizi a spoustě rádií. Má zastoupení i parlamentu, kde jejich lidovečtí poslanci patří k nejtemnějším silám pravice,
  rusofobství a přátelení se s našimi vrahy z dob nacistické
  okupace.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blázníte? Už jenom "nepokradeš" je většině církevních hodnostářů cizí. Ono se totiž dá krást mnoha způsoby. Nemusí to nutně znamenat, že se vydáte s hasákem do nějakého trezoru.

   Smazat
  2. 14:00 Jak jsem napsal, převeďme do moderny. Zrovna to
   "nepokradeš" by mohlo vypadat, "Krást či brát bohatým, co si oni sami nakradli, není nic nedobrého".
   A tento "božský paragraf" se dá ještě více rozvinout.

   Smazat
  3. 15.36 Připomínáte, že J.V.STALIN byl vyhozený pravoslavný seminarista? Nedostudovaný POP, NĚCO JAKO HERMAN? Ale Stalin KRADL DO DOMU (do SSSR), kdežto poplyšákovci KRADOU Z DOMU - pro církve, pro "náboženské obce", pro cizáky všeho druhu, pro povaleče... na úkor Českého národa a jeho Otčiny.

   Smazat
  4. 15,36
   A dá se nazvat znárodnění krádeží? Majetek vzniklý okrádáním druhých a vrácen do imaginárních rukou těch, kteří ho vytvořili, je alespoň v mých očích, výkonem spravedlnosti.
   Před deseti lety sanoval Obama americké banky z peněz daňových poplatníků. Nikdy jsem nepochopil, proč se po té tyto banky nestaly dílem vloženého kapitálu i dílem majetkem oněch daňových poplatníků. Přece právě v kapitalismu vzniklo, kdo platí poroučí.
   A těch příkladů by jsme našli mnohem víc.

   Smazat
 3. Církve mi přijdou jako nástroj moci. Podobně jako u politických stran, se jejich moc odvíjí od počtu oveček, které jim věří. Tu svoji moc realizují působením na legální moc, tj. vlády. Je však i v zájmu vlád, aby spřátelené církve působily na lidi a držely je ve stavu povolném a bohabojném.
  Křesťanské církve jistě z Bible vědí, že před Bohem jsou si všichni lidé rovni. Takže handrkování se o církevní organizační strukturu, je čisté politikum, které nemá s vírou nic do dělání. P.K.

  OdpovědětSmazat
 4. Rusko se s tím církevním blázněním vrátilo o sto let zpět.
  Jeho nejbližší spojenec , Čínská lidová republika je jak
  známo má státně řízenou formu kapitalismu. I ona má problém
  s islamem a hlavně s Honkongem, kde přetrvávají manýry bývalých kolonizátorů.
  Číně určitě vadí to Putinovo zahoření, byť zřejmě účelové,
  pro panbičkářství jak křesťanského tak muslimského.
  Že povolil muslimům se dá pochopit, protože jsou mentálně
  o čtyřista let v minulosti. Ale vybudit po mnoha desetiletích
  ty svíčkové kašpary zase k životu, se jistě Číně nelíbi.
  Nejen nelíbí ale i brzdí větší vstřícnost a ochotu pomáhat
  Rusku v boji s USA a hlavně petrodolarem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní23. prosince 2018 15:52
   Putin nejspíš doufal, že evropští vlažní katolíci, by po několika aférách katolických pohlavárů, mohli zahořet pro „všeobecnou“ pravoslavnou církev, s kterou je on ve shodě. Ale nyní, když se jim utrhli Ukrajinci, tak tento nástroj ztratil dost na síle. P.K.

   Smazat
  2. Nechápete. Pravoslavná církev je vždy autokefální. Není podřízena žádné autoritě mimo zemi.
   Ruská je součástí Ruska a tedy i ruského vlastenectví. Navazuje-li Putin na ruské tradice, tedy i s vlasteneckou pravoslavnou církev.
   Pro mnoho Rusů je podpora jejich pravoslavné církve mimo víru.
   A co se týče muslimů Tataři, Čečebnci jsou součástí historického i současného Ruska. Úcta k jejich náboženství patří skoro k povinnostem vladaře v Rusku.
   Tak se moc nedivte, když se Putin objeví tu v cerkvi tu v mešitě.

   Smazat
  3. Anonymní23. prosince 2018 19:14
   „Nechápete. Pravoslavná církev je vždy autokefální. Není podřízena žádné autoritě mimo zemi.“

   Nejsem si jistý, že Vy to chápete lépe. Autokefální jsou jednotlivé patriarcháty, např. moskevský, nebo kyjevský. Na Ukrajině je mnoho farností, spadajících pod moskevský patriarchát. Říkají si UPC MP. To se Porošenkovi nelíbilo, tak v tom udělal vítr a chtěl je převést pod autokefální církev kyjevského patriarchátu, kteří si říkají UPC KP. Nějak tam hraje roli ještě další aktér UAPC a aby toho nebylo málo, tak konstantinopolský patriarcha považuje za autokefálního jenom sebe a ostatní považuje za součást konstantinopolského patriarchátu.
   A jak v tom plave Putin, si můžeme povědět zase někdy příště. P.K.

   Smazat
  4. Tenhle škaredej kremelskej Ugrofín je také autofekální! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Smazat
 5. Kdyby papež a Vatikán nedali Hitlerovi politickou moc a peníze,
  nikdy by se fašizmus nešířil po celém světě*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, souhlas. Kdyby katoličtí kněží a řádov bratři neštvali proti pravoslavným, mohlo být o mnoho míň obětí jak v Chorvatsku a Bosně, tak i na Ukrajině a v Polsku.
   Katolická církev má krev na pazourech!!!

   Smazat
 6. kdo byl někdy z zakristii tj za oltařem tak vi co je to za spolek iluzionystu kazatelu neviditelna a nehmatatelna ala haškuv feld kurat katz duležite je že cirkev a jeji věřici jsou řizeni vatikanem a poslušně plni i politicke rozkazy viz s hitlerem jedna ruka z hlavniho vudcova stanu od soudruha papeže co žije v blahobytu a běha za nim i přednim ochranka odstřelovači maji pohotovost a letadlo jen pro něj je samozřejmost i když vovečky beči hlady a kaže to co ježiš jestli kdy vubec byl nikdy nechtěl

  OdpovědětSmazat
 7. Porošenko nevidí víc jak tři dni dopředu a je obyčejný zaprodanec. On si nepřipouští že za nějaký čas přijde jiná krize někde jinde ve světě a on i jeho zemně přestanou západ zajímat. Jediné čeho se dočká, budou příkazy k řádnému splácení dluhů, kterým se dnes říká finanční pomoc. Při tom je to obyčejná lichva, protože všichni vědí že Ukrajina tyto dluhy nesplatí a protože jsou kryté státním majetkem, připadnou západu tisíce hektarů nejůrodnější půdy. Na to se západ už neomaleňe těší. A na víc bodou mít i dost slouhů, kteří na těch polích budou makat za pár drobnejch.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:13 Přesně tak dopadne jak sedláci u Chlumce.

   Smazat
 8. No jo, New Word Order, to je vlastně starý judaistický pořádek. Judai jsou majitelé světa a gojové jsou otroci, kterým je třeba naordinovat zlořád, aby se náhodou necítili být lidmi. Takže nic nového pod sluncem, jenom slova mají vylhanější význam a blbci gojové jim věří (a podle toho taky dopadnou).
  Ďuro Trulo

  OdpovědětSmazat
 9. Je to jen součást celého spolku parazitů za účelem uspokojení všech potřeb lidí ve smyslu rozděl a panuj.

  OdpovědětSmazat
 10. Jak někdo může ještě v 21. století přistoupit na to, nechat se rozeštvávat kvůli náboženství. Jako kdyby těch sporných témat bylo málo. To už je smysluplnější rvát se kvůli fotbalu.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.