Reklama

středa 26. prosince 2018

Sílící hněv Tomáše Halíka

Mojmír Grygar
Mojmír Grygar
26. 12. 2018
1. Od kněze a teologa, zamýšejícího se o Vánocích nad situací naší společnosti, bychom čekali laskavá slova povznesená ve sváteční atmosféře nad nenávist a hrubost české dreyfusiády, která postihla naši veřejnou sféru již od prvních přímých prezidentských voleb a dosud na své síle nic neztratila. Tomáš Halík se, bohužel, již od prvních slov své úvahy Stoleté dědictví nás všechny zavazuje (Lidové noviny 22.12.) nezdržel nenávistného tónu politické propagandy. Hned na začátku varuje naši netečnou veřejnost před „nejnebezpečnější hrozbou pro náš stát“, kterou představují lidé „sedící na samém vrcholku“ moci. Námitku, že Zeman a Babiš byli zvoleni a opětovně potvrzeni ve svobodných volbách, Halík s inkvizitorsky zamračeným obočím odmítá. Aby svému nesmyslu dodal váhu, říká, že Hitler i komunisté se také dostali k moci „cestou demokratických voleb“. Již sama analogie Zeman – Hitler, Zeman – Gottwald je na pováženou a svědčí o tom, že autor si historickou zkušenost hrubě přizpůsobuje svému záměru. Není pravda, že to byly demokratické volby, které umožnily Hitlerovi dostat se k moci. V letech 1932–1933 ozbrojené složky Hitlerovy strany ovládly ulice měst a rozpoutaly nevídaný teror, kterému padly za oběť stovky odpůrců režimu. Nacistickým úderkám pomáhaly i policejní a soudní orgány Třetí říše, jež byla založena 4. ledna 1933. Hitlerovo uchopení moci nemá s demokraticií nic společného. K první popravě tří politických odpůrců nově založeného Hitlerova státu došlo 8. května 1933 – byli to funkcionáři Komunistické strany. Kdybychom uvažovali, jako Tomáš Halík, mohli bychom dospět k závěru, že i tyto popravy proběhly v souladu s platnými – a pro některé včerejší i dnešní antikomunisty – i morálně ospravedlnitelnými zákony. Odmyslíme-li pouliční a mediání výstřelky Zemanových odpůrců (krádež prezidentovy standarty; šibeničky s červenými trenýrkami; odznak na klopu s nápisem Miloš mi prdel!; Zemanovo upálení v animovaném filmu; desítky jeho zohavených tváří na titulních stranách týdeníků; vajíčka a předměty vrhané na pódium i za přítomnosti politiků sousedních zemí; protestní akce na Staroměstském náměstí podnícené machinací Daniela Hermana a několik podobných nácviků pražského majdánku; skvěle načasované svědectví moderátorky pasované televizí na hrdinku 21. srpna, které se podařilo ve svém hrubém závěrečném vystoupení zesměšnit nejen svoji stranickou legitimaci, ale i šťavnatě urazit dva prezidenty, Zemana a Putina), nebereme-li tyto a další podobné podpásové akce, které se vymykaly z rámce demokratické výměny názorů, nevím, čím se sami Zemanovi voliči prohřešili proti slušnému vedení volební kampaně.

2. Druhým Halíkovým triumfem je varování před diskreditací naší jednoznačně prozápadní orientace, které se prý dopouští prezident Zeman a jeho lidé tím, že „chtějí obrátit kormidlo směrem k divokému Východu“. Propagandistický termín „divoký Východ“ má být zřejmě protiváhou notoricky známého „divokého Západu“. Ten nám důvěrně líčí stovky westernů, jimiž nás naše televize štědře zásobuje. Takže to máme dobře v paměti: stateční osadníci podporovaní armádou čistí terén od Indiánů a záškodníků, hřmící vozy, kolty nebezpečně nízko u pasu, stáda koní, vidina půdy a bohatství – nádherný americký sen, který překročil i hranice Mexika nevyznačené tehdy žádným plotem ani valem. (Amerika měla i však i jiný sen, inspirovaný evangeliem – sen o společnosti lidí majetkově, právně i původem rovných, ale ten je již od dob Rooseveltových odpůrců, od dob atomového Trumana, Reagana a dalších obránců západní civilizace stále víc odsuzovan k zapomnění. Do této linie zapadají také Trumpovy daňové reformy, které zvýhodňují nejbohatší podnikatele a finančníky, a tím i samého prezidenta. (Je to náhoda? Napadne někoho obviňovat Trumpa ze střetu zájmů? On, právě tak jako saudský diktátor, princ Mohammed bin Salman, upřednostňuje prostě zájmy své třídy – kdo nevěří Marxově třídnímu boji, nevidí v tom žádný přečin.)

Pokud jde o Východ, známe dva typy ostře protikladných symbolů – Lux ex Oriente a Drang nach Osten. Světlu z Východu je i křesťanství zavázáno nejedním důležitým principem – svatou trojicí, ukřižováním, vzkříšením z mrtvých. Naproti tomu Drang nach Osten, loupežné výpravy západní Evropy proti Rusku, mají svou staletou tradici: začínaly středověkými výpravami Řádu německých rytířů proti Slovanům a jiným kmenům ve Východním Prusku a v Pobaltí, pokračovaly Napoleonovou výpravou do Moskvy, doznívaly britsko–francouzsko–tureckou válkou o Krym v polovině 19. století, aby konečně kulminovaly Hitlerovým útokem proti Sovětskému svazu. Ve všech případech se agrese zdůvodňovala obranou evropské civilizace před východními barbary. Do této tradice dobře zapadá Halíkův termín divoký Východ. Neurčitost tohoto propagačního sloganu umožňuje vybavit jej všemi možnými hrůzami, nebezpečími, podprahovými instinkty. Představa, že Rusko je nebezpečný protivník, který čeká jen na vhodnou chvíli, aby rozšířil hranice, v nichž je mu těsno, se začala šířit v severoatlantickém prostoru od chvíle, kdy Rusko, sražené na kolena a systematicky ožebračované, začalo nabírat dech a dalo najevo, že nechce hrát podřízenou roli chudého příbuzného. Konfrontační politika Západu se projevila dlouho před obsazením Krymu. Proč západní mocnosti bojkotovaly olympiádu v Soči, proč podněcovaly protiruské nálady v postsovětských zemích, proč podporovaly dobrodruha Saakašviliho v Gruzii, odkud milióny mladých lidí odcházely do ciziny, protože doma neměli šanci najít práci? Západ dodnes považuje obsazení Krymu za neodčinitelný akt agrese, ačkoliv Chruščevovo připojení poloostrova a Donbasu k Ukrajině v roce 1954 nebylo ničí jiným než svévolným administrativním aktem, který obyvatelé těchto území v sovětské éře sotva vzali na vědomí. Rozpadem SSSR se však 23 milionů Rusů octlo na území cizích států. Zejména Rusové na Ukrajině byli vystaveni kulturnímu a politickému útlaku, marně žádali autonomii a uplatnění práva na sebeurčení. Povstání na Majdanu podporované západními státy bylo namířené proti Rusku; přitom nešlo o demokracii na Ukrajině, ale o vytvoření nástupiště možného protiruského útoku. Není to výmysl dnešních atlantických jestřábů, nýbrž vize železného kancléře Bismarcka, který viděl v Ukrajině slabé místo na těle carského impéria. Demokratům v USA, Německa, Francie, Británie, tím méně politikům Turecka, nevadilo, že změna režimu v Kyjevě ohrozí jazykovou a kulturní svébytnost Rusů i jiných menšin. V sázce byly jiné zájmy – zejména plán, že se Krym po Majdanu stane vojenskou základnou NATO. Obsazení Kymu, součásti Ruska od konce 18. století, nebylo aktem agrese, ale obrany. Který ruský prezident by si troufl vzdát se práva Rusů ovládat Černé moře? Prezident Truman již po porážce Německa pohrozil Stalinovi atomovou pumou za to, že Sovětský svaz si zajistil smlouvou s Tureckem právo chránit své zájmy v Černém moři. Rozumní generálové tehdy Trumanovi jeho nápad vymluvili argumentem, že USA přece nevyvolají novou atomovou válku kvůli Dardanelám. Proč tu uvádím tato fakta? Proč je nutné o nich zas a znovu hovořit? Protože v našich masmédiích a již vůbec ne v oficiálních státních dokumentech se o těchto klíčových historických faktech nedočtete ani slova. Patří to oblasti politických a historických tabu.

Předpokládá-li Tomáš Halík, že naše veřejnost je již dokonale ovlivněna dlouholetou protiruskou propagandou (jedním z jejích triků je ztotožnění dnešního Ruska se Sovětským svazem, jeho těžkopádného kapitalismu se Stalinovým socialismem), pak

se velice mýlí. Lidé, i když ne každý má přístup k historickým dokumentům a zprávám, nejsou s to rychle se ztotožnit s verzí, která není na první pohled ničím jiným než zrcadlovým odrazem starých a nesnadno zapomenutelných historických zkušeností.

3. Halík ve svém projevu dává najevo ostentativní úctu k papeži Františkovi, prohlašuje ho za „nejvěrohodnejší morální autoritu dnešního světa“. O upřímnosti těchto slov pochybuji. Proč? Halík, jak známo, se dlouhodobě a s nasazením křižáckého zápalu zasazuje o co nejostřejší postup vůči Rusku, a dokonce se neostýchal nabádat i americké jestřáby, aby v ničem nepolevili ve své neústupnosti vůči divokému Východu. Jak přitom mohl tento kněz a teolog ignorovat Františkův smířlivý postoj k Rusku, jak si mohl nevšimnout, že Svatý Otec daroval Putinovi při návštěvě Vatikánu sošku Anděla míru, a jak přehlédl, že papež nezpochybnil kontroverzní jednání Edwarda Snowdena, amerického zpravodaje, který prozradil kompromitující informace tajných služeb, ale dokonce jej pochválil jako za to, že nadřadit hlas svého svědomí nad zákony státu. Zaznamenal Halík, že to byl Putin, který Snowdenovi v hodině dvanácté poskytl politický asyl? Halíkova slova o tom, že „očekává vznik sociálního hnutí, které vyroste na sílícím hněvu“, svědčí o tom, že nepochopil poselství Františkových encyklik, které sice obsahují ostrou kritiku vražedného hospodářského systému, ale ani v nejmenším nevyjadřují naději v „sociální hnutí, které vyroste na sílícím hněvu“. Jak je možné, že katolický kněz přijde na myšlenku, která popírá Kristovo poselství o království z jiného světa, v kterém nenávist a bohatství nemají místa?


- - -


64 komentářů :

 1. PUTIN ví,že je v ČR všechno rozkradeno,co by tu dělal.
  Dnes už každý vidi,ze režim použivá stejné metody ohlupováni občanů diktaturou tentokrát s názvem humanitni zavádi stejně hnusnou cenzuru a dokonce i tady maže úplně
  s použitím zvůle všechny přispěvky, které si označi jakožto pro něho prý škodlivé.
  Co se vlastně změnilo?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:32
   vy jste tedy ukázkový příklad pitomce, promiňte Pražské kavárny.
   Byl bych rád, aby zde na Zemi začal fungovat zákon zrcadla. Všichni tito demokraté mající potřebu vylévat svoji žluč na ostatní by si ve svém světě přímo žili a nevnucovali svoji zdegenerovanou představu jiným.

   Smazat
  2. No ty jsi ale sprostý hovado anonyme 9.32 - "čecháčkostan" - a ty žiješ kde? A odkud píšeš ty svoje sprostý slinty, urážky a pomluvy vlastní země a jejich spoluobčanů? Typická sprostá, páchnoucí krysa, která leze k počítači rovnou z kanálu.

   Smazat
  3. "Sprosté hovado" smazáno redakcí.

   Smazat
  4. Výborný souhrn "západní demokracie" od pana Grygara.
   To by se mělo učit ve školách, místo těch nalejváren
   od všelijakých hochštaplerů, velebících vládu banksterů
   a jejich politických poskoků.

   Smazat
  5. Dámy a pánové, nebýt "čecháčkovských komoušů" podle 9.32, multikulturní sorosovic kavárna namyšlených lepšolidí a myslitelů typu 9.32, by vychcípala hlady, zimou, a lezla kanály nahá... nebo by museli začít místo lepšonamýšlení a dávání nevyžádaných lžirad, ZAČÍT POPRVÉ VE SVÝCH MARNÝCH, NEUŽITEČNÝCH ŽIVOTECH, MÍSTO PARAZITOVÁNÍ na jimi opovrhovaných českých pracujících, ZAČÍT SAMI PRACOVAT - aby nevychcípali jako krysy ve vykradené, potopené lodi - které žvanily jako v Senátu a ve Sněmovně místo pumpování vody a ucpávání děr až do potopení.

   Smazat
  6. Halík,kdyby žil za kteréhokoliv předešlého režimu tak by byl utracen,...je jako přezrálá letní hruška..spadne,rozplajzne se a shnije,....kněz a takový humusák?,..to nemůže být kněz a ani není !!!!!podvodník ve službách chazarského ďábla....

   Smazat
  7. Putler má v tomto nespornou pravdu! Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí. Závistiví a připosraní Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu či Berjozky. Ony dva miliony estébáků a bolševiků se po jejich Sametu nikam nevypařily. Výpomocný slovenský estébák plní bojový putinovský úkol: posílit proruské skomírající senilní agenty Klauzemany v plíživé destrukci EU a v budování oligarchického komunizmu-babišismu! Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.
   Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Podobně jako Rusové. Jenom více kradou. Viz huhňavý Václav Klaus Perokrad.
   Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil).
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek a zmetek vytvořil. Ani děti se mu moc nevydařily. Pravda vyděsí !!! Mnichovská dohoda: Čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit. Patří za Ural ...

   Smazat
  8. ....my se jich bojíme a oni to ví..... a tím se jed vstřebá do celého těla... tak se podvol!

   https://pravyprostor.cz/jejich-sila-neni-v-poctu-ale-v-nasem-podvoleni/

   Smazat
  9. ad 8.50
   tak to je výplod, to je dílo, to je přinejmenším maturitní práce. Bohužel letos. Ještě před 30-ti léty by to neprošlo. Chválabohu.

   Smazat
  10. 19:17 Nežij minulostí! Doba kdy soudruzi řvali to své "Neprojdou!" je pryč. My prošli a projdem kdy se nám zachce! Já tu neblahou dobu her na moc a vládu podlidí pamatuju. Neb platí slova klasikova, že "jen Nadčlověk je smyslem země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Smazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro Boha všemohoucího,ten Radosta i ten v 7,13 to jsou vemena.
   Volič-Vilč

   Smazat
  2. A blb s přezdívkou "radosta" a jeho barevný píčoviny samozřejmě nesmějí chybět. Tenhle kretén už nemůže dospat, aby vlezl k bedně a slídil po novým článku, který ještě nezprznil přiblblou diskuzí. Bože - i NR se zmocnila chorá smečka hovad závislých na svém vlastním blábolu - a už se toho nezbavíme. Za co, pane bože, za co?

   Smazat
  3. To chce klid. Nebýt toho spolku s názvem RADOSTA, tak
   je na tom našem malém světě smutno. Žádný opravdu
   humoristický časák nevychází a tak máme aspoň něco,
   nad čím se můžeme zasmát.
   Radostní soudruzi, jen tak dál. A ty zlý admine, nemaž
   to !

   Smazat
  4. 20:41 Jenže ten Radosta tak či onak, nad místním ansámblem užgryndaných čechomužiků, pravidelných to konzumentů výblitků lžidavida a lžidvořáka se tyčí svým IQ jak Mount Everest nad hromadou jačího trusu při jeho úpatí! :)

   Smazat
  5. 11:21 á soudruh užgryndaný nastupuje. Vítej chlape. Bez tebe by tu bylo málo srandy. I když upřímně... už by to chtělo nějakou inovací.

   Smazat
  6. 13:01 Ano, chtělo, ale jediná možná inovace bolševické sloty NR je tahle! - http://www.minervaauctions.com/wp-content/uploads/2017/11/210-1.jpg

   Smazat
 3. Katolická církev, je morem politiky*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A to je dobře. Takoví jako ty, potomci náboženských Husitských fanatiků, kteří splodili předchůdce Islámskýho státu Iraku a Levantu v srdci Europy, budete politikou umořeny.

   Smazat
 4. I církevním hodnostářům už je zřejmé, že Halík je nabubřelý nedouk, který dokola mele naučené fráze, které nemají s křsťanskou láskou nic společného. Kvůli takovým jako je on, chápu proč se zavíraly kláštery, včetně některých jejich obyvatel. Je s podivem, že se o něm BIS nezmiňuje, nebo se štváč v sutaně nehodí?.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Admirál prokletý Duka toho už tolik nakradl a nalhal, že BIS by měla opravdu konat*

   Smazat
  2. 8:09 Antikrist lhalík i titul.

   Smazat
  3. Tituly si sami mezi sebou vyrábějí na církevních školách,
   jsou to nevzdělaný primitivové, popírající odkazy našich předků*

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  5. To by sme mněli nejlíp řešit my věřící. Jenomže když takový sčistí a bezúhonní lidé, aby zvýšili svoje ego plivou po nich celej den svý jedovatý slinty, tak jsou z toho poplivání znemožněni i udělat pořádek u sebe, kdepak ještě v celý společnosti. Mně samýmu je z toho Halíka blivno. Když jsem kupříkladu reagoval na Radomíra Malýho, ať svými žvásty nedělá ze sebe malýho(kluka) tak hodil po mně banera a tak mu nemohu vstoupit jednak na jeho internetový výblitky a pak do jeho svědomí. Hezky, to je ten náš slavnej bojovník za svobodu slova:-).

   Smazat
  6. Církev nemá za úkol dělat pořádky ve společnosti !!!...sama krade !!!
   Dát lidem víru a sílu, přiblížit lidi k Bohu, to by měla.
   Církev žijící z hříchů, není z Boží vůle !
   Cíti li opravdu člověk Ježíškovu energii a má li potřebu církevních obřadů,
   pročpak mu neslouží Československá církev pravoslavná ?
   Na rozdíl od církve katolické, která fašizmus generuje, Československá církev pravoslavná, s fašizmem aktivně bojovala a bojuje.*

   Smazat
  7. 26. prosince 2018 14:59
   Až poznáte rozdíl mezi plivancem a oprávněnou kritikou,
   přiblížíte se k Bohu.
   Do té doby se zastáváte nepravdy pekel*

   Smazat
  8. Když ďábel je ohrožený církevní silou,
   co udělá ?
   Založí si vlastní církev a ty ostatní podmaní*

   Smazat
 5. https://www.novinky.cz/domaci/491362-obeznich-senioru-v-cesku-vyznamne-pribyva.html

  Odulí soudruzi, přestaňte se už přežírat, vypněte televize a počítače a jděte ven, nebo vás brzy klepne pepka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Internet s sebou, jako 8:54.

   Smazat
  2. Pepka se ozval, že vás "odulý soudruzy" klepne. Doufám že je tam na diskúzi v hovínkách čilým přispěvatelem. A to ještě Stíhá i tady blivat. Pepek je všestranný a pracovitý pacient psychiatrické léčebny.

   Smazat
  3. Oduly jim tváře prdy tohodle škaredýho Ugorfína! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Páč se pohybují nebezpečně blízko jeho pšoukovodu!:)))

   Smazat
 6. Ranní kávičku nyní nacházím na stránce:
  https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/svet-pri-stredecni-ranni-kavicce-terezy-spencerove-2

  OdpovědětSmazat
 7. Vážení diskutující, přesněji náhodní a občasní účastníci diskuse, chci vás jenom upozornit, že lepšolidi nám sem na NR nasadili dva své agenty, aby nám tu rozbíjeli věcnou diskusi. Jsou něco jako vši v kožichu, každý má svou pracovní metodu. Jeden z nich je sprosté boží hovádko, který se sice nepodepisuje, ale podle charakteristického projevu se jedná o agenta Pepka Vyskoče, který se střídá s jinak zdánlivě slušným grafomanem Radostou, jehož předlouhé výlevy už nikdo nečte, ani na ně nereaguje. Oba mají stejný cíl, zaclánět a rozbíjet diskuzi u článků na NR. Berte to v úvahu, zoufalství lepšolidí, kterým celosvětově bourají bábovičky, vrcholí :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak tak, jeden tady operuje v nočních hodinách, patrně chronicky nevyspalý důchodce, nebo uklizeč z nějakého hypermarketu za mořem, který si myslí, že za jeho zpackaný život může Husák. Ignorace je jediný způsob. Stejně ty jejich elaboráty nikdo nečte.

   Smazat
  2. Súhlasím s Vami. Netreba si ich všímať. Sú na najlepše ceste k doktorovi Chocholouškovi. Dovtedy dokial si neoblečú zvieraciu kazajku, prajem všetkým diskutujúcim pevné nervy. Čo sa týka akože rozbíjanej diskisie, majú tam na stránkach Hovínky.cz, Rudá Krávo.cz, Chernosotňija.com, Blisty.com, dosť ludí svojej krvnej skupiny. Nik ich tu násilím nedrží. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
 8. Západní politruk halík si může trhnout protézou ty jeho bláboly stejně niko nečte satanáš jeden.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jirka Strach prý bude točit novou pohádku s názvem Anděl Páně 3 a nabídnul Halíkovi roli vládce pekla, lepšího interpreta pro tuto roli nenašel :-)

   Smazat
 9. Halík myslete politicky ��

  OdpovědětSmazat
 10. Hitlerovi přece dopomohla k absolutní moci ktolická strana Centrum! A ten komunistický kolaborant Halík se právě ke katolíkům hlásí! Odporný tvor!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Katolícký centrum ti nas...eru miliony. Stačí se jenom zaregistrovat na ministerstvu s "katolickou" srandou pod jakýmkoli "katolickým" názvem. Klidně tady prdni, že i demokratuře Augusta Pinocheta dopomohly katolici. No jasně, je nimi přecpanej celej aparat CIA:-). Ale nedivil bych se, teď jsem dočet jak pomáhala Vatikánska banka Lešku Valesovi a jeho Solidarnošč-i k moci v Polsku. Samotnej Hitler a jeho soudruzi měli kvůli Židům jinou Arijskou náboženskou agendu: Návrat k staropohanství. Přesně jako vy teď v Čechách:-). A nejenom tam.

   Smazat
 11. Děkuji panu Grygarovi za článek. Tato fakta by měl znát každý.

  OdpovědětSmazat
 12. Halík? - jen ztělesnění nenávisti, které se nedbale halí do kněžského ornátu.
  O jeho černé duši již toho bylo napsáno tolik, že každé další slovo je zhola zbytečné.

  OdpovědětSmazat
 13. Srovnavat tento rezim s tim socialistickym je trestuhodne, da se lepe srovnavat jen s tim Hitlerovym ci jinym totatlitnim rezimem. Nikdy se v novodobe historii, ale i ve stredoveku, tady lidi nemeli tak zle jak ted. I ve stredoveku meli bezdomovci pastusky,nebyli honeni exekutrory ci skoro milion lidi si hledalo praci za hranicemi. Tam byl jen hloupy Honza s kosou. Na tomto rezimu nejde najit nic lepsiho nez bylo za socialismu, co by se tykalo cele populace. Par jednotlivcu, to ano. Pokud zlodejna a okradani se bere ne jako trestny cin, ale jako metoda jak zbohatnout. a tak se bere, i soudy. Navic, zatimco za socialismu spolecnost shromazdovala zisky proto, aby je mohla dat zpet svym obanum, ci pomoci jinym zemim, tahle spolecnost demokraticka sve obcany uz okrada vic nez slechta, zdanila pres DPH uz vsechno a stale vymysli,jak dale je okrast, vcera zverejnila, ze i odpadovou destovou vodu, uz chybi jen vzduch, ten je zdarma. A sve vojaky posila zabijet do Asie a Afriky, dava jim za to medaile. Zadny sovetsky hrdina nemel tolik medaili za 2.svet.valku jako nasi genaralove a pod. za clenstvi v NATO.
  I cirkev se chova nemozne, mse v kostele v CZ (chodim na ne kazdou nedeli)zarazuji na treti nehrosi vec, co muze cloveka teto zemekouli potkat: valka a OH v americke TV. Bohuzel, verici podporuji cirkev a KDU, ostatni pravicova strany az na par nekomunistickych volicu, CELY NAROD TOHLE CHCE. Takze bych mel zcela demokraticky MLCET. NAROD A VERICI TOHLE CHTEJI.

  OdpovědětSmazat
 14. Stále nechápu, jak může kolem sebe katolický kněz šířit tolik zloby a nenávisti a nesnažit se vést občany k všeobecnému porozumění alespoň v základních otázkách celkového soužití. Tento Satan jen škodí, nejen nám všem ale zejména katolické církvi, kterým je představitelem. Nevadí mi, že ji oslabuje ale že kafrá do záležitostí, do kterých je mu prd. Nikdo mu jeho názory nebere ale běda těm, kteří ho slepě poslouchají! Kolik jich je, tisíc, 10 tisíc v našem státě? No těch deset tisíc jsem přehnal. Kolik diskutujících na NR za nim stojí a věří mu? To myslím ty věčné oponenty tady! M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Seznamte se s Torah, s dějinami katolické inkvizice... s Koránem a přestanete se divit. Pochopíte, že šíření zloby a netolerance je vlastní všem klonům Levantinského trojnáboženství téhož žárlivého Boha... jehož "sluhům" jde o postavení, moc, vládu a bohatství.

   Smazat
  2. Teší mě pane ja jsem Torah a svatá inkvizice:-). Ale teraz vážne. Ak nosíte hlavu medzi plecami a nie medzi nohami, určite vám docvaklo, že zlaté časy inkvizície neminuli. Práve také príspevky ako vaše tomu svedčia. Škatulkovanie ludí podla názoru, ideológie, vierovyznania, sú príznačné a je to na vás vidieť. Bohužial, tiež sa mi otvára nožík vo vrecku, keď nejaké reči počujem od kňazov ktoré nesedia. V 50-tych rokoch tu zúrili politické čistky v mene očisty strany a pracujúceho ludu, od oportunistov a revizionistov. Nedávno prebehol inkvizičný monsterproces v Hágu, s Radovanom Karadžičom, že naším pánom demokratom aich moslimskému bratstvu kazil bábovičky v bývalej Juhoslávie. Ak si radšej budete všímať terajšiu demokratickú inkvizíciu, akou je napríkla YCTI, prestanete nahadzovať tak priblblé udivené ksichty, alebo hrať sa na géniov, papiermi ktoré usmolili kedysi taký istý chytráci, ktorí ich tvoria v Haagu v súčasnosti. Ale ak sa chcete natolko hrabať v minulosti, nepochybujem že pri úprimnej snahe porozumieť tej dobe zákonite pochopíte, že toho času zriadené súdy boli toho času jediným východiskom z zo spoločenskej aideologickej a morálnej krízy tej doby. Pokial budete mať záujem zložiť ideologické klapky z očí, pochopíte, že všetkým tým náboženským sektám krvavé násilie bolo rovnako srdcu blízke. A on to už predchodca pána Halíka tu pred stáročiami v Prahe bol asa prihováral pospolitému Českému ludu. Ako ho tí blbci mohli počúvať, ba ešte i brať cepy, vidly, kosy a zabíjať:-)? Môj profil Ukrofil.

   Smazat
 15. Halík, rádoby intelektuál, který, stejně jako mnozí další zjistil, že za určitý druh plků slušně platí. A tak mu můžou sanice vyletět z kloubů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kněží a politici dobře vědí, že plechová huba bolí méně a vynáší více, než sedřené ruce, strhaný hřbet a ušoupané nohy.

   Smazat
 16. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu a putinistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 26. prosince 6:33.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 17. Halík, Čapek a katolická buzna Putna: Vrána k hrobu vrány sedá, rovný rovného si hledá!

  Soudruh a soukmenovec Grygar napsal krásný a především LENINSKY PRAVDIVÝ článek.
  Musím s.s. Grygara pochválit i za osvědčenou Leninskou taktiku, s níž neuveřejnil žádné Halíkovy texty.
  Ano, bylo by opravdu VYSOCE Leninsky netaktické uveřejnit kupříkladu nedávný Halíkův článek pro tzv. Katolický týdeník, týkající se 80. výročí smrti primitivního antikomunisty K. Čapka.
  Ačkoli je to k nevíře, zarytý papeženec Halík DODNES hájí evropské hodnoty, stejně jako K. Čapek!
  Prostě HNUS!!!


  Leninu žel, Halík není jediný multikulti nadšenec a eurohujer, jenž se přiživil na výročí smrti multikulti nadšence a eurohujera Čapka:
  Co si přímo u hrobu K. Čapka dovolil říct zuřivý antiputinista a antizemanista Putna, další nepracující inteligent, to už přestává všechno!
  Ten papeženec si tu svou převzdělanou inteligentní hubu otřel o naši dnešní NÁDHERNOU, vším naším pracujícím lidem vítanou normalizaci-babišizaci!!


  Prostě: 2 dosud žijící nenapravitelní křesťani + 1 naštěstí již mrtvý primitivní antikomunista = DĚSIVÁ ostuda našeho SKVĚLÉHO západoasijského národa!!

  Takže, sečteno a podtrženo: Ihned po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace musejí naši lidé z StB a KGB (dnes tedy FSB) jednat tvrdě a nekompromisně: Musíme náš národ a naši vlast očistit ŽELEZNÝM KOŠTĚTEM od všech multikulti nadšenců a eurohujerů typu Čapka, Putny, Halíka, Schwarzenberga a Havla.
  K tomu nám dopomáhej Velebná Matka Příroda a Její jediný Syn, Nesmrtelný Lenin!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 18. Jak vlastně se páter Halík, ten zarytý obránce evropských hodnot, silně rozhněval?

  Takto, typicky odporně křesťansky (připomeňme si, drazí soudruzi a soukmenovci, že odporné křesťanství je základ všech evropských hodnot, které my roduvěrní Češi a Rusové, my Západoasiati, musíme BEZPODMÍNEČNĚ zničit, abychom mohli vybudovat náš vytoužený putinismus-babišismus!):

  O JEŽÍŠKOVI NELŽETE. DÍTĚ NENÍ MALÝ HLUPÁČEK (prosinec 2018)

  Kdy dětem odtajnit klasickou vánoční pověru, že jim nosí dárky Ježíšek? Jak vysvětlit, že šlo o „malou lež“ a tradici?
  Jak jste dospěl k přesvědčení o „vánoční pověře“? Vám snad dárky nenosí Ježíšek? To jste asi nebyl hodný! Mně nosí dárky Ježíšek stále. V jisté chvíli mi došlo, že to Ježíšek všechno nemůže stihnout osobně, tak to deleguje na mé rodiče, to ale kouzlo Vánoc a Ježíškovu štědrost v mých očích nijak neoslabilo.

  Měli bychom dětem vlastně vysvětlovat vše a neschovávat se za lží?
  Mnoho lidí se mylně domnívá, že dítě je malý hlupáček. Děti mají svůj mýto-poetický svět, který je v mnohém hlubší a bohatší než ten náš, my jsme z toho ráje byli vyhnáni. Představa, že dospělí jsou „chytřejší“ a že mohou dětem z nadřazené pozice vysvětlovat, „jak to ve skutečnosti je“, je naivní a arogantní. Dítě má ve hře přístup k hlubší a pestřejší dimenzi světa, my se k této sféře skutečnosti dostáváme pak už jen ve snech a v umělecké fantazii.

  O jakém světě mluvíte?
  Dítě má (podobně jako tomu bylo u archaických kultur) schopnost podržet si zároveň dvojí vidění světa. Jistým způsobem ví, že Mikuláš je tatínek, ale bere ho zároveň jako Mikuláše. Má kmotřenka Niké dovedla být psem Jonatánem pod stolem a vzápětí zas způsobnou holčičkou. Někdy kolem počátku školní docházky dítě ale schopnost vnímat dvě stránky skutečnosti zároveň ztrácí, podobně jako ztrácí schopnost učit se rychle a spontánně odposlechem cizím jazykům. Vstupuje do našeho dospělého světa, který je vlastně v mnohém více plochý a chudý, jakkoliv v jiných ohledech je zrání mozku a racionálních schopností pochopitelně přínosné.

  Milosrdná lež je někdy lepší než krutá pravda. V jakých situacích se vyplatí dětem lhát, pokud takové případy existují?
  Lhát se nesmí, i kdyby se to „vyplatilo“. Lež je vědomé poskytnutí nepravdivé informace člověku, který má na pravdivou informaci právo. V určitých situacích pravdivé informace musíme zatajit, například když jsme vázáni slibem mlčení, nebo kdybychom sdělením určitých fakt druhého poškodili. V takovém případě se nejedná o lež.

  Jsou děti připraveny na všechny životní a rodinné situace? Nebo je lepší dětem říci na rovinu, jak se věci mají?
  Opravdu si myslíte, že my víme, „jak se věci mají“? V komunikaci s dětmi musíme respektovat vývojová stadia – nakolik dítě může informaci pochopit a zpracovat, aniž by to vyvolalo trauma. Děti samozřejmě na všechny životní a rodinné situace připravené nejsou. Ale to nejsou mnohdy ani dospělí.

  Jak k problematice „Ježíška“ a dětí přistupujete vy?
  Radím rodičům, aby ve správné době dětem řekli, že si dáváme dárky, protože se narodil Ježíš a protože jeho narození je největším darem, který lidstvo kdy dostalo. Ale to by mnozí rodiče museli vědět, kdo ten Ježíš byl a co Vánoce vůbec znamenají. Rodiny, které postrádají duchovní kulturu, což není úplně totéž co „náboženské přesvědčení“, stejně jako neúplné rodiny, poškozené traumatem rozvodu, ztratily klíč ke kráse Vánoc.
  Z posvátného času, na který se lidé těší celý rok, se stal duchovně zcela vyprázdněný hektický čas konzumu, nervozity, přejídání a marné snahy nahradit množstvím dárků to, co děti skutečně potřebují: lásku a pozornost.

  Ptal se Denis Drahoš, publikováno 24. XII. 2018 na serveru FAEI  Prostě: Papeženec Halík si zjevně neuvědomuje, že HNĚV je jeden z hlavních „smrtelných“ hříchů. Proto klidně hlásá lásku a pravdu, čímž DĚSIVĚ vzbuzuje hněv nás komunistů a putinistů, nás, kdo Pravdu a Lásku upřímně nenávidíme.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 19. Vždy jsem ač nevěřící toleroval cíkev a hlavně věřící, zejména ty, kteří ke své víře tu církev vlastně nepotřebovali a byli s Bohem v přímém kontaktu bez těch zprostředkovatelů, kteří je akorát blbli. Lituju ty kteří tomu Halíkovi opravdu naslouchají. Osobně neznám ve svém okolí nikoho, kdo by tak činil. Na můj dotaz našemu farářovi, co si o něm myslí, zarytě mlčel a obracel oči v sloup. Co tam nahoře hledal?

  OdpovědětSmazat
 20. Halýk je karikatura člověka. To se má cýrkev katolycká čím chlubit, cha chá.

  OdpovědětSmazat
 21. Nejhorší na tom všem je, že tyto zvratky přednáší "profesor" Halík studentům, kteří jej, nepochybně , hltají ani nedýchají.Co jim asi přinesou Halíkovi přednášky a o čem vůbec jsou? Lituji ty studenty, jaký musí mít v hlavě pekelný guláš.

  OdpovědětSmazat
 22. Co člověk, to originál, proto co hlava to názor. Dementa pak poznáte podle toho, že se ten svůj snaží zuřivě dostat do hlav všem kolem, a to za každou cenu.

  OdpovědětSmazat
 23. Halík to není žádný kněz, ale řečeno slovy věřících je to pekla zplozenec.Satanášův potrat.

  OdpovědětSmazat
 24. Obrátit kormidlo k divokému Východu? Raději s divokým Východem, než s kovbojským vražedným válečnickým Západem!

  OdpovědětSmazat
 25. Jsem katolík nejen rodinnou výchovou, nepraktikují tak dokonale, jako moji rodiče. S profesorem Halíkem se žel míjíme, pro mne je Halík spíše politik, katolického ritu. Nesoudim, soudce je Bůh, ale myslet si mohu, mozek mi On dal darem. Posláním věřících katolíků je šíření lásky a pomocí slabším, připomíná to i Otec František, ale nějak to ztrácímě. Mrzí mě, že se církev soustřeďí na politikaření a sny o vznášejicí se mitře nad hlavou, na finance, na restituce, přitom pole potřebných pomoci se čím dále rozšiřuje. Církev jako aparát mne zklamala včetně pana profesora. Naštěstí existuje mnoho dobrých lidí, kteří bez jakékoliv okázalosti i anonymě daruji a pomahají. Možná je v kostele nepotkáte, ale tiše plní desatero. Děkuji jim, ale i všem ostatním, kteří alespoň nešíří nenávist a přeji jim splnění všech přání a světu mír v Novém roce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejsem katolík, jsem bez vyznání. Uznávám křesťanskou kulturu a zejména ctím desatero. U církevních hodnostářů, aspoň českých, cítím hranou bigótnost, oslabující víru v křesťanskou kulturu a člověka a ztrátu paměti desatera. A to mi vadí.

   Smazat
 26. Nechápu, čím si Halík, sebestředný narcis postrádající byť i jen zrnko sebereflexe, zasluhuje tolik pozornosti. Když Ježíš varoval před hledáním mrvy v oku bratra, zatímco břevno ve vlastním necháváme bez pozornosti, musel mít na mysli nějakého Halíkova předchůdce. Vždyť Halík je snad samo zosobnění pokrytectví. Tomu opravdu není třeba věnovat pozornost. Tím ho totiž jen utvrzujeme v jeho bludném přesvědčení o vlastní důležitosti.

  OdpovědětSmazat
 27. Halík je prostě hajzl a jeho blitím nemá smysl se zabývat.Kdo mů dává možnost se vyblít je stejný hajzl jako on.

  OdpovědětSmazat
 28. Halík je satan ! To Duka nevidí !!!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.