Reklama

úterý 18. prosince 2018

Sluníčkařská demence ze slouhovství

Docent Radim Valenčík
Radim Valenčík
18. 12. 2018 blog autora
Odborník na ústavní právo prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DrSc. poskytl 16. prosince Lidovkám rozhovor, který svědčí o tom, že se u nás šíří určitá psychická porucha, kterou nazývám demencí ze slouhovství. Pokusme se zamyslet nad tím, co vlastně ve svém rozhovoru říká.

"Svrchovanost je dost neurčitý pojem politické teorie. Pokud bychom k němu měli přiřadit právně uchopitelný význam, nabízí se svrchovanost ve smyslu mezinárodního práva. Ta obnáší nezávislost daného státu jako rovného partnera jiných států. Jednání proti svrchovanosti znamená, že jednáte tak, aby váš stát přestal být nezávislý a podřízený jiné moci, na kterou nemáte vliv. Proto se vedl spor, jestli Václav Klaus, který odmítl ratifikaci Lisabonské smlouvy, chrání suverenitu České republiky, když ji nechce učinit součástí integrované EU."

K tomu otázky, které si patrně položí každý normální člověk:
1. Jsme rovnoprávný partner těch států, které považujeme za spojence?
2. Je povinností prezidenta, ale třeba i takových institucí, jako je BIS, chránit v rámci svých kompetencí rovnoprávnost postavení našeho státu i vůči jeho partnerům či spojencům (které náš stát deklaruje jako své spojence či partnery a se kterými mám významné smlouvy)?
3. Jsme či nejsme v současné době pdřízeni (a v jaké míře) jiné moci, na kterou nemáme jako stát dostatečný vliv (který by zaručoval naši suverenitu)?
Určitě to není tak transparentní, jak si Kysela představuje. Nad touto jeho větou ovšem zůstává rozum stát: "Jednání proti svrchovanosti znamená, že jednáte tak, aby váš stát přestal být nezávislý a podřízený jiné moci, na kterou nemáte vliv."

Ono to při jakémkoli výkladu nedává smysl. Kysela podle mě chtěl říci asi toto: "Pokud jsme podřízeni jiné moci (například EU, NATO) a je to náš spojenec či partner, což se pozná podle toho, že na tuto moc máme určitý vliv (existují nějaké formální instituce, prostřednictvím kterých si tento vliv můžeme uplaťňovat), pak jednání proti této formě podřízenosti, které zdánlivě vypadá jako snaha o svrchovanost (viz příklad Klausova odporu proti Lisabonské smlouvě), v podmínkách, kdy hrozí, že toto vymanění se z této formy podřízenosti bude znamenat to, že se dostaneme do podřízenosti jiné moci (třeba Ruska), na kterou vliv nemáme, může znamenat jednání proti nezávislosti."

Toto věta už určitý smysl dává, na rozdíl od té, kterou uveřejnily lidovky. Svědčí ovšem o fenoménu, který nazývám demence ze slouhovství. Tou začíná být postižena část populace (někdy bývá označována jako tzv. sluníčkáři), která se rozhodla dělat kariéru v roli figurek současné globální moci a jejích slouhů. Normální člověk se při jednání s partnery řídí doporučením, které rád připomínal Zdeněk Mahler: "Já pán, ty pán." – A pokud se tak někdo ke mně nechová, ale místo toho mě někdo straší nějakou jinou mocí, pak se prvně zeptám, zda to nedělá proto, aby mě zbavil svrchovanosti, aby mě dostal do podřízeného postavení a aby mě okrádal či jinak zneužíval.

Podívejme se na další výrok, který nese syndromy demence ze slouhovství:
"Jde o to, jestli takové vyjadřování prezidenta je zcela mimoběžné s velezradou, anebo ne. Mám pocit, že to mimoběžné není, pokud to zařadíme do širšího souboru výroků. To může být i kauza novičok. Musíme se v takovém případě zabývat jen tím, že nás obsadí cizí stát a my podepíšeme protokol, v němž se vzdáme suverenity a podřídíme se vůdci a říšskému kancléři. Anebo, jestli to nemusí být jednání takového typu, ale vyplyne ze slov."
To je závažné obvinění. Prý se nás chystá obsadit jiný stát a chovat se k nám jako Hitler. Čím je toto obvinění doloženo? Prý širším souborem výroků, z nichž typickým je výrok prezidenta v kauze Novičok (že se tato látka v malém množství vyskytovala i na našem území). – Tak takto uvažuje člověk, který je označován odborníkem na ústavaní právo.  (viz ZDE)

Takto by bylo možno rozebrat větu po větě celý rozhovor. Demence ze slouhovství vzniká nekritickým přijetím dvojího metru při posuzování událostí v případě silné psychické touhy zavděčit se tomu, kdo je vyhodnocen jako silnější. Místo přirozeného způsobu vyvážené reakce (snahy uchovat v těchto podmínkách určitý nadhled a snažit se o určitou rovnoprávnost vztahů se silnějším) si člověk nechá vnutit představu nějakého nepřítele (chce si ji nechat vnutit, protože to dělá pro své "čisté svědomí"), přitom tak, že je ochoten podporovat stále větší omezení práv své země, stále větší podřazenost, stále větší ztrátu vlivu na rozhodování v "partnerských" vztazích. V určité fázi psychická porucha dosáhne takového stupně, že její oběti požadavek na rovnoprávnější vztahy s partnery (kteří se dopouštějí prokazatelně zneužívání svého postavení silnějšího v rozsahu, který překračuje meze partnerstvím původně vymezné) paradoxně a absurdně označují za "omezování suverenity" a přicházejí s konstrukcemi, které nejsou schopni ani logicky zformulovat a které překrývají pocitovým fanatismem doprovázejícím demenci ze slouhovostí. Tak jak jsme toho byli například svědky ve větě "Jednání proti svrchovanosti znamená, že jednáte tak, aby váš stát přestal být nezávislý a podřízený jiné moci, na kterou nemáte vliv.

O tom, jak je tato psychická porucha devastující, svědčí, že ti, kteří ji trpí, dokonce podepisují petici ("Zastavte Zemana"), jejíž obsah příslušnou psychickou poruchu signalizuje, (viz ZDE)

Místo závěru:Výše popsaná psychická porucha demence ze slouhovství bývá často doprovázena ignorováním faktů a kádrováním založeném na vyfabulovaných konstrukcích místo věcné argumentace.

- - - - -

Ještě ke sluníčkářské demenci

K článku "Sluníčkařská demence ze slouhovství",  jsem dostal podnětný komentář od Ludvíka Smýkala:
Nesouhlasím, že se v případě JUDr. Jana Kysely jedná o psychickou poruchu "demence ze slouhovství". Dokladem jsou odpovědi na dva dotazy v článku  (viz ZDE
LN: Co by musel Ústavní soud posuzovat v případě žaloby prezidenta pro velezradu?
Kysela: Jde o to, jestli by se Ústavní soud považoval za čistě trestní. Podle mne by se takto chápat neměl. Při hrubém porušení ústavního pořádku nebo velezradě by měl nabývat jiných kontur.
LN: Proč je to důležité?
Kysela: Důležité je to v tom, jestli platí nebo neplatí zásada v pochybnostech ve prospěch obviněného. V trestním řízení platí, že pokud danému člověku nedokážete všechno, tak ho zprostíte. U ústavního řízení bychom takto striktní být nemuseli. Výsledkem procesu totiž není, že někoho zavřete nebo mu zkonfiskujete majetek. Výsledkem procesu je, že přestanete být prezidentem republiky. Ústavní soud by si proto musel ujasnit, v jaké roli vystupuje a podle toho by pak pracoval s předkládanými důkazy. 
Demence je závažná mozková choroba zapříčiněná degenerativními změnami v mozkové tkáni, "případ" JUDr. Kysely nebude, ten jí rozhodně netrpí...
Jeho "zdůvodnění" odpovědí, z úst právníka, v současnosti zcela "neuvěřitelné"...
Stydět by se za ně nemusel v 50. letech ani smutně proslulý prokurátor Josef Urválek, schopný odsoudit člověka i za neprokázaná obvinění. Netuším, zda při tom také "radil" Ústavnímu nebo jinému soudu... 

K tomu ode mě:


Téměř se vším souhlasím s výhradou té demence. Většinou se chápe jen jako stařecká demence (kdy je příčinou stáří v kombinaci s některými dalšími faktory). Může být i demence způsobena požíváním alkoholu. Já jsem k tomu dodal, že demence může být způsobena nejen fyziologickými faktory, ale i sociálními. Konkrétně touto posloupností:
Touha po kariéře → rozhodnutí dosáhnout kariéry nikoli zdokonalováním schopností, ale přisluhováním tomu, koho si vytipuji jako nejsilnějšího → rozpoznání současné globální moci (zpravidla na základě kontaktů s institucemi, které jsou pod jejím vlivem) → nekritické přejímání a obhajování demonstrativního použití dvojího metru touto globální mocí k interpretaci společenských událostí → ztráta nadhledu, kritického myšlení, zapouzdření se do názorů slouhovské komunity → nejen ztráta imunity vůči manipulaci, ale dokonce vstřícnost vůči ní → demence ze slouhovství (jako důsledek působení výše uvedených faktorů) → místo argumentování kádrování na základě vyfabulovaných dehonestací (jako jeden z projevů demence tohoto typu).

Choroba nepochybně závažná, byť i její příčiny nejsou fyziologické, ale sociální. Tak to u některých duševních poruch bývá. Ostatně i výše citované články z rozhovoru svědčí nejen o ztrátě morality, ale i racionality. Její masový výskyt umožní, aby byla jako jedna z prvních duševních poruch tohoto typu byla popsána z hlediska svého průběhu a konců. Předpokládám, že v případě této choroby bude snadnější prevence a osvěta (aby se předcházelo rizikovému chování, které ji může způsobit) než vlastní léčení (o jehož úspěšnosti v mnoha případech pochybuji).

- - -

35 komentářů :

 1. Mazale,já znal pouze jedo slouhovství a to k SSSSSR. A tomu je naštěstí konec, jinak k Západu jsme partneři.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, od idiota tvého ražení jsme nic jiného nečekali.

   Smazat
  2. Též souhlasím

   Smazat
  3. 15:52 trpí demencí ze slouhovství, a z jeho projevu je vidět, že tím poškození těchto slouhů nekončí, ale vede dále k halucinacím, bludům, a nepříčetnosti. Hoďte na něj síť.

   Smazat
  4. Imbecile 15:52 (tímto ti lichotím), chtěl jsem něco napsat, ale pan Dvořák mě předešel.

   Smazat
  5. 15:52 Jsem američan, a pro mně je západ Čína a Rusko,
   trumbelo.

   Smazat
  6. Jakápak demence? Kysela je postižený tím, čím většina tuzemských jwedinců, kteří ser považují za "elitu": narcismem. Poslechněte si ho, jeho dikci. Prohldén+te si ho. A bude to jasné. Samozřejmě, že potvrdit si svou výjimečřnost tím, že k přijetí do "elity" stačí exponované sluhovství, je pohodlnější, než činiut tak např. nadměrně kvalitním a extravagantním oblečením, luxusními auty apod. Stačí být občas v ČT, kam vás pozvou, protože jste doposud vždy mluvil tak, jak se jim hodilo.

   Smazat
  7. 17.45 ne, jsi jen odpad a jak se rikalo ,opustis-li mne zahynes . Jsi jen pripitomely emigrant ktery emigroval ac nevedel proc ,ostatne jako vetsina 68 roku emigrantu A nesnaz se mne presvedcovat americke pomery a emigraci (tu druhou ) znam jako sve boty zebraku a vim kolik s ejich vratilo i do toho srabu co je tam ted a nebo prezivaji diky podporam ci penzim svych manzelek mexikanek serednych

   Smazat
  8. Přestaňme si hrát na to, že NR je něco víc, než běžný tu dobře, jindy mizerně z ruštiny přeloženej putleroffský hoax! Součást to hybridní války vedené a placené tímto gangem kremlovorů!- https://img.opentown.org/store/news/180407/te-url-9f0e394ab55deec1225656a563db0bf8.jpg

   Smazat
 2. Ty Anonymní18. prosince 2018 15:52 máš místo mozku lejno sraček,nech si svůj mozek vysát fekálním vozem.

  OdpovědětSmazat
 3. Nic proti panu Valenčíkovi, ale tento článek je zbytečný, protože to pochopil špatně. Ta věta pana Kysely je POUZE PŘEKLEP, jinak je v pořádku. Vypadlo tam slovo, Kysela chtěl říct toto:

  "Jednání proti svrchovanosti znamená, že jednáte tak, aby váš stát přestal být nezávislý A BYL podřízený jiné moci, na kterou nemáte vliv."

  Teď už je to v pořádku. Jinými slovy, kdo nás chce stále více podřizovat strukturám NATO (USSA) a EU, aniž bychom měli reálný vliv na to, co se tam rozhodne (čemuž ještě napomáhá nevolená Evropská komise), tak jedná proti naší svrchovanosti.

  Tidehunter

  OdpovědětSmazat
 4. Nic nového pod sluncem.
  Ti co sloužili SSSR,se měli lépe,lépe placené místa.
  Ti co slouží USA,se mají lépe,lépe placené místa,
  Akorát je rozdíl ve služném.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V jejich charakterech žádného rozdílu nevidím, takže jedině to služné.

   Smazat
  2. Řekl bych, že ti, co dříve sloužili SSSR, dnes slouží USA a EU. Stejně horlivě.

   Smazat
 5. "Jednání proti svrchovanosti znamená, že jednáte tak, aby váš stát přestal být nezávislý a podřízený jiné moci, na kterou nemáte vliv."
  Lišácky řečeno. Naši spojenci, ve jménu svých zájmů, někomu vyhlásí válku, a my musíme válčit také. Jsme přece "spojenci".
  Aktuálně se to týká Ruska. Rusko bylo celým řetězem různých činů donuceno se chovat tak, že to vypadá, jako ruská agrese. Odpovědí našich "spojenců" na toto chování je další stupňování zdánlivě "obranných" kroků, které jsou ale v podstatě skrytou agresí. Dám kolemjdoucímu facku a když mi jí vrátí, začnu křičet, že mne napadl.Tak nějak to vypadá.
  Borovský na to řekl krásnou říkanku: "Nechoď Vašku s pány na led ..."

  OdpovědětSmazat
 6. Ti Rusáci fakt platili málo:-( ....ale zase se (asi) dostalo na víc lidí:-)

  OdpovědětSmazat
 7. No pokud lezeme pořád někomu do zadku, tak to už možná ze zvyku a asi nám nedostatek sebevědomí hodně škodí. Pokud ale vím, nikdy nás Rusko nenutilo bojovat za jejich zájmy někde v Čičmundánii. Teď Rusko roste je to jen otázka času kdy převezme otěže. Bohužel pro nás nemají v Rusku moc pochopení pro zrádce, přizdisráče a zbabělce, těmi oprovrhují. Bůh s námi, ovšem v každém případě je lepší mít pravdu s Ruskem, nežli se mýlit a lézt do zadku zápaďákům, kteří nás vždycky zradili a zradí. Rudý dědeček. Hey hou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ruďoušku, my tady v demokracii pochopení pro zrádce, přizdisráče a zbabělce tvého kalibru pochopení máme. To je proto, že víme, že Rusko a potažmo zoufalci jako ty otěže nikdy nepřevezmou.

   Smazat
  2. 18:23-máš pravdu.Tvoje pochopení pro zrádce,přizdisráče a zbabělce je příkladné .Třeba u takového Štětiny,nebo Pavla,že.A to nemluvím o Havlovi.

   Smazat
  3. Adolf se měl nechat, aby začistil a sterilizoval pro potřeby Říše slovanské podlidi. Bohužel byl tak hloupý, že se navážel do Židů a Romů a začal válku že Západem. To byla veliká chyba. Hitler nepochopil, že tím etnikem na likvidaci jsou Slované jako celek, ne Židé, jelikož už jeho vědci dokázali, že tahle část lidstva ve východní Evropě vykazuje znaky masivní degenerace.
   Právě Židé a Romové byla populace, kterou naopak potřeboval, stejně jako muslimy. Hitler měl přátelské styky s muslimskými zeměmi, které, stejně jako on, pohrdali slovanskou zdegenerovanou pakáží. Měl je poslechnout a dnes by svět vypadal mnohem lépe. Teď to budeme muset napravit a poslat zdegenerovanou populaci proti sobě, aby se vyničila. Stávající státy se následně samozřejmě rozpadnou, jelikož je nutno eliminovat cca 80-85% populace na území východní Evropy a připravit pro nové kolonisty.
   Jen tak může svět dojít ke konečnému a trvalému míru.

   Smazat
 8. Soudruhu Valenciku, ty chces do boje bez akcniho planu? Jak chces potom vyhrat?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenom naprostý debil si ještě nevšiml toho, že v Rusku mají již třicet let kapitalismus. A jenom nastrčený provokatér může spojovat současné Rusko s komunismem.
   Jseš to první, druhý, nebo obojí?

   Smazat
  2. Wole, v Rusku maji feudalismus a ty jsi pouze uzitecny idiot.

   Smazat
  3. A vy ráčíte takhle blbě psát z vlastní blbosti, nebo za něčí peníze?

   Smazat
 9. Ta otázka o podřízenosti našeho státu jiné moci je zbytečná. Neb všem je jasné, že jsme podřízení EU a NATO. Kdy jsme byli suverenní? Snad 1918-1938. Pak šlus. Samozřejmě že jsme byli podřízení i Varšavské smlouvě a proti dnešku okrajově RVHP. Čím více spolupracujeme na obchodní válce a přípravě 3. světové války, tím naše podřízenost stoupá. A také v souvislosti s významem našeho státu v mezinárodním politice, co můžeme chtít být víc, než "pro srandu králíkům". Vždyť slyšíte pláč a nářek politiků, že jsme jako stát jen kůl v plotě EU a NATO, nic více. Nemáme za sebou ani od dob Žižky žádnou válečnickou tradici, takže jsme i asi pro smích militarismem prolezlým státům, jako je Německo, Francie, Anglie, USA, Itálie. Žádná slavná historie třeba hubení Indiánů, lovy na černochy, genocida židů, ba ani nejsou za námi napoleonská či nacistická tažení, války v koloniích. Nic takového "slavného" za sebou nemáme. Neradi připomínáme válku našich legionářů na Sibiři proti sovětům, to nám moc slávy nepřineslo, už proto, že byla v cizích službách. Jako sloužící? Ani nevím, zda se osvědčujeme. Ale se stoupajícím žoldem stoupá vždy úslužnost.

  OdpovědětSmazat
 10. Mám takový pocit, že se zde pletou pojmy s dojmy. Mám za to, že SVRCHOVANOST STÁT (národ)NEOVLÁDÁ. Stát ovládá VRCHNOST. A ta je buď prodejná a nebo vlastenecká. A jsme-li v područí někoho, tak je to vinou prodejné VRCHNOSTI. Kdybychom i chtěli SUVERENNÍ, SVRCHOVANÝ A NEZÁVISLÝ STÁT, tak v dnešním světě je to téměř NEMOŽNÉ. Zní to hloupě ale to je REALITA!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby Češi chtěli SUVERENNÍ, SVRCHOVANÝ A NEZÁVISLÝ STÁT, tak nás hebreji ukamenují

   Smazat
 11. No ti legionáři, tam je taková drobná nejasnost, s tím ruským zlatým pokladem, který tak nějak záhadně zmizel. Není úplně jasné, zda jsme opět náhodou někomu neudělali užitečné idioty. No ale možná kvůli tomu tu máme republiku i když už dnes okleštěnou. No a pro 18:23 jako to, že tady máme demokracii a svobodu, no tak to je ale opravdu hódně úsměvné a kdo je přizdisráč zbabělec a zrádce, to asi rozhodovat bohužel nebude ani rudý dědeček ani pravicový blbeček, omlouvám se, ale ono so to tak pěkně rýmuje, ale opět někdo jiný, Ušáci to ale zcela určitě nebudou. Rudý dědeček- Hey hou.

  OdpovědětSmazat
 12. https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/dvur-lidoveho-domu-rozzarily-usmevy-i-vanocni-vyzdoba/
  DNES NAPOSLED

  OdpovědětSmazat
 13. Hm, pan docent Valenčík je už dost slušně paranoidní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan Valenčík je logicky uvažující muž, ale o vašem rozumu, anonyme 19:51, mám vážné pochybnosti.

   Nechodíte sem náhodou jen urážet autory, kterým nesaháte ani po kotník?

   Smazat
  2. Copak o mě ani tak nejde. Ale vysvětlete mi, proč pan docent uráží profesora Kyselu, když zjevně vůbec nerozumí textu pana profesora.

   Smazat
  3. Přestaňme si hrát na to, že NR je něco víc, než běžný tu dobře, jindy mizerně z ruštiny přeloženej putleroffský hoax! Součást to hybridní války vedené a placené tímto gangem kremlovorů!- https://img.opentown.org/store/news/180407/te-url-9f0e394ab55deec1225656a563db0bf8.jpg

   Smazat
 14. Venco spravne ze reagujes na tyto idioty ,ale vetsinou jsou to lide kteri nevedi nic vubec nic ,vim to z diskuzi s lidmi kteri berou za bernou minci to co si presmoli a v hlave prazdno a hloupe kommentujji veci zvasty debilnimi ,kavarnickymi jak se dnes rika volum vzdy pouzitelnym neb zitra budou si upravovat oci do sikma

  OdpovědětSmazat
 15. Přesně tak tito slouhové jsou schopni udělat vše co jim páníčci nařídí.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.