Reklama

středa 26. prosince 2018

Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana

26. 12. 2018
Dobrý den, vážení a milí spoluobčané,
setkáváme se již po šesté nad Vánočním poselstvím prezidenta republiky. Lidé se mě občas ptají, proč vánoční poselství místo novoročního projevu. Má to dva důvody.
Zaprvé, v době první republiky se nakonec ustálila prezidentská tradice vánočních poselství, a tuto tradici zastavil až Klement Gottwald, který pronesl 1. ledna 1949 právě novoroční projev.Druhý důvod je jistě naprosto okrajový. Domníval jsem se, že po silvestrovském veselí určitá, jistě velmi malá část naší populace by nemohla s plným soustředěním sledovat novoroční projev. A dnes jsme ve vánoční pohodě a mnozí z nás bilancují uplynulý rok. Dovolte mi, abych se o podobnou bilanci pokusil i já.

Začnu začátkem, to znamená lednem, kdy se konaly prezidentské volby. Chtěl bych ze srdce poděkovat všem občanům, kteří mi dali svůj hlas. Byly jich téměř tři miliony. Nesmírně si toho vážím a slibuji, že i nadále budu usilovat o obranu národních zájmů České republiky a její suverenity jak v oblasti migrace, tak v oblastech dalších. Slibuji, že i nadále budu podporovat ekonomickou diplomacii, a to jak náš vývoz do zahraničí, tak příliv efektivních zahraničních investic k nám. A konečně slibuji, že i nadále se budu, a to velmi rád, setkávat s normálními občany tváří v tvář během mých výjezdů po jednotlivých krajích.

Plně respektuji i volbu těch občanů, kteří v prezidentské volbě podpořili některého z mých protikandidátů, a chtěl bych ocenit, že šli k volbám. Tím se dostáváme k často diskutované otázce volební účasti. V těch prezidentských volbách nebyla špatná, téměř 70 procent. Ale například už v podzimních komunálních volbách byla jenom 47 procent, a to znamená, že více než polovina obyvatel měst a obcí byla zcela lhostejná vůči tomu, kdo bude tyto obce a tato města řídit. Demokracie, to nejsou jenom práva. Demokracie, to jsou i povinnosti. Já dlouhodobě doporučuji, opět po vzoru první republiky, abychom se vrátili k myšlence povinné volební účasti, která není časově náročná, ale která by výrazně rozšířila počet voličů, a tím přinutila politické strany k vyšší aktivitě.

V polovině tohoto roku bylo v zásadě uzavřeno jednání o sestavení nové vlády, a tato vláda na druhý pokus získala důvěru Poslanecké sněmovny. Chtěl bych poděkovat předsedům tří politických stran, kteří našli odvahu k vytvoření a podpoře takové vlády, Andreji Babišovi, Janu Hamáčkovi a Vojtěch Filipovi. Vládě přeji úspěch v její práci a opozici přeji, aby byla konstruktivním kritikem vládním návrhů a předkladatelem vlastních alternativ.

A teď už se dostáváme k oněm podzimním senátním a komunálním volbám. Úvodem bych samozřejmě rád blahopřál jak zvoleným senátorům, tak zvoleným zastupitelům, starostům, místostarostům a radním, ale uvědomuji si, že zatímco ať už prezidentská nebo senátní volba má jasného vítěze, v případě komunálních, ale také krajských voleb je ještě druhá etapa, která se jmenuje sestavování koalic. Mnohdy se stává, že vítěz voleb je obejit a že vzniká koalice proti tomuto vítězi. Nepokládám to za správné, považuji to za obcházení vůle voličů. Co proti tomu dělat, abychom jen nelamentovali. Dlouhodobě navrhuji přímou volbu jak starostů, tak primátorů, tak hejtmanů, a to tak, že jimi jsou zvoleni ti, kdo na kandidátce nejúspěšnějšího kandidujícího subjektu dostali největší počet preferenčních hlasů. Tím se samozřejmě spojuje jak preference osobnosti vyjádřená právě těmi preferenčními hlasy, tak preference kandidujícího subjektu, protože v ní mám argument, že i ten takto zvolený starosta potřebuje zázemí v zastupitelstvu. A samozřejmě bych si velice přál, aby vítěz těchto voleb byl velkorysý a aby svým koaličním partnerům dokázal, jak říkají mafiáni, předložit nabídku, která se neodmítá.

Tím jsem vyčerpal volební záležitosti. Nyní mi dovolte, abych přešel k ekonomické situaci. Před třemi lety jsem vám říkal, že skočila blbá nálada. Všichni jsme se radovali a dosud radujeme nad ekonomickým růstem. Dnes poprvé bych chtěl naopak poněkud varovat, varovat před zpomalením ekonomického růstu, které má několik příčin. Zaprvé je to vznikající obchodní nebo celní válka mezi dvěma největšími světovými ekonomikami, tj. americkou a čínskou.

Zadruhé je to brexit, ale zatřetí je to také to, že náš ekonomický růst brzdí nedostatek pracovních sil. Myslím si, že zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano. Chápu, že jsou návrhy na dovoz zahraničních pracovních sil, nic proti tomu. Nezapomeňte také, že je zde stále ještě dvě stě tisíc lidí vedených jako nezaměstnaní, třebaže je tři sta tisíc volných pracovních míst. Víte, že dlouhodobě zastávám názor, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky, ale to je všechno pouze krátkodobé řešení.

Dlouhodobé řešení vidím ke zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace. Často mluvíme o digitální ekonomice, ale ne všichni si dovedeme představit, co všechno obnáší. Pod slovem robot někdy vidíme androida, někdy monstrum s chapadly, ale robot je i počítačový algoritmus, který se už dnes uplatňuje v bankovnictví a snižuje výrazně počet bankovních úředníků. Považuji za nesmyslné, abychom této tendenci bránili, například zaváděním daně z robotů, což by jenom tento proces zbrzdilo a snížilo naši šanci dostat se mezi opravdu nejvyspělejší země.

Závěrem ekonomické části bych chtěl vysoce ocenit vládní návrh Národního investičního plánu rozpočítaného na 12 let. Neustále tvrdím, že spotřební výdaje jsou sice příjemné a mohou i získat nějaké voliče, ale že jedině investice, i když nemají volební právo, nás přenášejí do budoucnosti. Proto věřím, že v rámci tohoto plánu vzniknou v každé obci, a tím spíše v každém městě či kraji nové stavby, které zkrášlí tamní prostředí a zlepší život v obcích a ve městech.

Pokud jde o zahraniční politiku, jsme členy dvou mezinárodních institucí, Severoatlantické aliance a Evropské unie. Pokud jsme o Severoatlantickou alianci, víte, že dlouhodobě plně podporuji naše zahraniční mise v rámci boje proti mezinárodnímu islámskému terorismu, zejména pak v Afghánistánu. Když se mě lidé ptají, proč z Afghánistánu neodejdeme, odpovídám jim, že v takovém případě, kdyby odešly spojenecké jednotky, by afghánské území nepochybně znovu ovládl Tálibán, který již jednou vytvořil z této země základnu k teroristickým útokům včetně toho největšího z nich, a to byl útok na newyorkská dvojčata v září 2001.

Není důvod pochybovat o tom, že v případě vítězství Tálibánu by v Afghánistánu opět bylo vytvořeno teroristické centrum připravující a plánující teroristické útoky všude na světě. V tomto smyslu v Afghánistánu chráníme i bezpečnost českých občanů a jednáme v souladu s naším národním zájmem.

Co se týče Evropské unie, velice si vážím činnosti Visegrádské skupiny. Té se podařilo téměř nemožné, dosáhnout toho, že už se v zásadě přestalo diskutovat o nesmyslné myšlence migračních kvót. Když jsem mluvil o národním zájmu, chci připomenout, že jedním z národních zájmů a projevem suverenity dané země je to, že si tato země sama rozhodne, koho chce a koho nechce přijmout na své území. Blahopřeji tedy Visegrádu k úspěšné akci a věřím, že další úspěšné akce budou následovat.

Teď něco, co možná nebude tak úplně příjemné. V závěru tohoto roku jsme zažili dvě hysterické vlny, jak jim říkám. Ta první spočívala v demonstracích především v pražských ulicích vyžadujících demisi vlády. Jsem toho názoru, že demonstrovat za svržení vlády má plné oprávnění v situaci totalitního režimu, a sám jsem se dvou takových demonstrací zúčastnil. Myslím si, že je pochopitelné, že lidé budou demonstrovat proti něčemu konkrétnímu, například ve Francii proti zdražení cen pohonných hmot nebo v Maďarsku proti novele zákoníku práce, ale demonstrovat za svržení, tedy demisi vlády v podmínkách svobodných voleb podle mého názoru pohrdáním vůlí voličů. Já bych jen chtěl připomenout dva Masarykovy citáty. První, tož demokracii již máme, teď ještě nějaké ty demokraty. Demokrat je ten, kdo respektuje výsledky svobodných voleb, i když se mu třeba nelíbí. Druhý citát zní, rozčilení není program. Já bych k tomu přidal i svůj názor. Ti, kdo hází květiny do odpadkových košů, jsou podle mého mínění primitivní hlupáci.

Druhá taková hysterická vlna se odehrála krátce poté, a já bych ji nazval špionománií. Víte, ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás tak trochu dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokáží samy ubránit. Někdy jsem se domníval při vzpomínce na staré špatné časy, že se objeví mandelinka bramborová. Neobjevila se, ale místo ní se objevily čínské mobily. Když jsem posuzoval tuto hysterii, tak mě zaujal výrok jednoho nejmenovaného ústavního činitele, který mi říkal, Miloši, ale Číňani tady opravdu provádějí technologickou špionáž, oni se sem jezdí seznamovat s tím, proč naše vlaky jezdí tak pomalu, když jejich vlaky jezdí 300 km/h.

Vážení a milí spoluobčané, blížím se zvolna k závěru svého dnešního vystoupení. Zaujalo mě Centrum pro výzkum veřejného mínění, které uveřejnilo pořadí institucí podle míry důvěryhodnosti mezi občany. Takže, na prvním místě je armáda a za ní policie. Na posledních místech je televize, dále tištěná média, dále neziskové organizace a konečně církev asi s 25 procenty důvěryhodnosti. To mě přivedlo k tomu, že jsem si osvojil krásný termín lepšolidé, který jsem nedávno zaslechl. Lepšolidé jsou ti, kteří se považují za něco lepšího než my ostatní a kteří nám neustále radí, co máme dělat, a kteří své názory považují za nadřazené názorům těch druhých. Když se ovšem na strukturu lepšolidí podíváme, tak vidíme, že například sdělovací prostředky jsou mnohdy složeny z komentátorů, kteří každý den píší o něčem jiném, a přitom pořádně ničemu nerozumí. A tito lidé nám chtějí radit. A totéž se samozřejmě týká i neúspěšných politiků.

Chtěl bych vás proto poprosit, važte si lidí, kteří v životě něco dokázali, a s úctou přijímejte jejich rady. Naopak ignorujte radílky, kteří sami v životě nedokázali nic.

Milí přátelé, chtěl bych vám všem popřát nejen ono obligátní zdraví a štěstí. Každý z nás totiž v životě vyrývá nějakou stopu. Někdy to může být maličkost, někdy velká věc, ale to není vůbec důležité. Důležité je, aby za námi něco zůstalo, něco, co zlepší život náš, život našich bližních a pokud možno i život ostatních občanů České republiky.

Dovolte mi proto, abych připil na to, aby v příštím roce za vámi zůstala úctyhodná práce, které si druzí lidé budou vážit. Na vaše zdraví, štěstí, životní pohodu a radost ze života.

Všechno nejlepší do nového roku!

117 komentářů :

 1. Až na ten Izrael a Afganistan bych to bral. Ale nějaká obrana
  vůči kalouskům je nutná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A vyznavači opilce Havla už kvičí na plné pecky.

   Smazat
  2. Zeman má též máslo na hlavě, ale ještě přemýšlí. Proč se v našem státě pořád zajímáme, co se dělo za "socialismu"? Babiš řeší co se má dít, co bude. To je jeho úspěch. "Demo" strany nic neřeší, jen se napakovat a běda tomu, kdo na to ukáže. Pořád si vzpomínám na Havla, jak žvanil, jeho blbé nálady a nic za ním nestojí.

   Smazat
  3. 19:36 "Až na ten ..." - Taky až na to, že to je
   další LŽIDMITRIJ v dějinách, tentokrát v převleku
   za socany. sck

   Smazat
  4. Seděl už někdy na pražském hradě ostudnější, vlezlejší a ubožejší bolševický intrikán ??? Na lumpenhradě plném kryptobolševických kolaborantských buranů a agentů. Jaký národ - takový lůzovitý prezident. Zakomplexovaný, mstivý, žvanivý a frustrovaný synek opuštěné samoživitelky, absolvent dívčí střední školy, podobný ožralému panchartu Gottwaldovi, opuštěný svým synem a obdařený doma dvěma pussys, držený za koule Putinem, likviduje svoji dceřinnou partaj i lůzovitou malomocnou sockovitou třídu, která si ho hovniválsky dokutálela na hrad, jako použitý nepotřebný kondom na cestě za Ural. Skončí stejně bídně, jako jeho buranský vzor, včetně vyhazovu z Maus-olea. Z toho Maus-olea bude toho vyžírku vyhazovat stejná nepoučitelná lůza, která si ho tam uložila a která teď blije do éteru podle jeho taktovky a chystá se mu postavit oslavnou pyramidu. (Z kotovic).

   Smazat
  5. Ad 9:18. Autor si vyvrhl svoji zkaženou žluč a potřísnil si žlučí ústa. Ta se mu zkřivila a žluč spláchla rozum. Nemusím souhlasit se Zemanem, ale pak nemohu snad souhlasit vůbec s nikým, neb ti ostatní a nejen politici, jsou ještě daleko horší. Jak asi by vypadal můj slovník vůči autorovi, ostatním politikům, jen těžko má čeština hrubější slova.
   Já nesouhlasím se Zemanem v otázce stěhování ambasády Česka do Jeruzaléma, a ani nevím zač se politici mstili na Palestincích, když v jejich zemi zřizovali za zločiny spáchané Němci na židech židovský stát. Mnichov byl proti tomu pouhá hříčka s dopadem vzniku 2. světové války. Okupace Palestiny je zárodkem pro 3. světovou válku a tomu já netleskám. Stejně netleskám teroristickým válkám mocných, které vyvolávají partyzánský terorismus porobených. Nebo snad tleskáte Hitlerovi a odsuzujete atentát na Heydricha? To je totiž shodné.
   A k autorovi 9:18, Když jste to psal, zřejmě jste byl sám tím ožralým parchantem, kolaborantským buranem, udavačem, konfidentem tehdy, dnes a je vám to souzeno až do smrti! Tak si užívejte svého "plodného života!

   Smazat
  6. 11:22 Pan Hitler byl velký filosof a státník své Rasy, srdcem pravý monarchista, tedy principální anti-socialista i anti-nacionalista, což se málo ví! Jeho soupeři, mazanýmu rudýmu chánovi Džugašvilimu se to podařilo rozklíčovat a ve svém neveřejném projevu k výročí rudého puče to před moskevskými soudruhy zveřejnil - https://www.valka.cz/975-Stalinuv-projev-na-zasedani-Sovetu-6-listopadu-1941

   Tento uprchlý galejník ve svém projevu řekl na rovinu, že Adolf Hitler není ani socan, ani nacionalista, ale jen a pouze "imperialista", což je jiný termín pro monarchistu (Impérium=císařství, emperor=císař, Imperátor). A měl v tomto bezesporu pravdu! Však taky Vůdce na stolku ve své pracovně neměl žádného velkého socana či nacionalistu 19. století, ale portrét Fridricha II. Velikého!

   Zatímco Reinhard Heydrich byl jen kariérista, schopný a ochotný sloužit komukoliv kdo mu dá postavení a peníze! Bylo dobré pro Říši se tohoto intrikána bavit ...

   Smazat
 2. Ano, celá republika se raduje nad rychlým ekonomickým růstem, jen tady se neustále kvičí a kvičí jak se prej máme zle a všechno krachuje.

  Dále mě Miloš potěšil, že překvapivě nevěří konspiračním hovadinám, zde hojně propagovaným, o 9/11.
  A že o našich vojácích v Afghánistánu si nemyslí, že jsou žoldáci nebo dokonce okupanti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale pane milý z 26. prosince 2018 19:44

   a) naši vojáci v Afghanistánu válčí za žold, ne zadarmo z přesvědčení,
   b) zda tam jsou či nejsou jako okupanti, je rozhodující mínění samotných Afghánců, co si tak asi oni myslí o cizích vojácích v jejich vlasti?!

   Smazat
  2. 21:35 - Vy snad chodíte do práce zadarmo?

   Smazat
  3. Zeman při privatizaci stejně, jako Klaus a spol.,zkurvil na co šáh´a udělal z nás zadní dvorek Německa a kolonii židobank a co se týče toho Afghánistánu, tak jen potvrzuje, že už je řádně dementní a podpindosník...

   Smazat
  4. 21:40
   Zadarmo ne, ale rozhodně nemám plat a žold v dolarech...

   Smazat
  5. 00:12 - Závidíš vojákům na misi, že berou plat v dolarech?

   Smazat
  6. pane prasedidente vy přeci všechno vite jen vy nas zachranite taknějak se znalosti velikanu pěje vyznamenany bard otazkou je co bychom každičke rano dělali nemiti soudruha prasedidenta takoveho většiho vyžirku z našich desatku pul melounu měsičně mu už asi stačit nebude když předpověděl drahotu a zamlčel svoje dotovani

   Smazat
  7. Tak já vám povím co jsou žoldáci ,okupanti - to v roce 1968 taky podle vás nebyla žádná okupace !!! VRAZI - to asi tam šli hlídat Amiky a nikoho nezabili !!! k smíchu ! Takže pan Prezident ,to jsou teroristé ! odbojáři a partyzáni za druhé světové byli teroristé ! shrnuti ,kdo zvedl ruku v parlamentu a senátu .vláda a kdo to podporuje z řád civilistu jsou VRAZI !!!!!!!!!!!

   Smazat
  8. 1:02
   Ne ty vemeno, já jen že se zbytečně a trapně brání tomu, když je někdo nazve žoldákem, ale to ty nepochopíš.

   Smazat
  9. Afghánci je určitě nevidí jako okupanty!!! Vždyť tam naši vojáčci přijeli radostně ze své vlastní vůle, nic za to nedostávají, natož v dolárech!! Vždyť naši vojáčci tam nepřijeli zabíjet vlastence, ale přijeli, aby tam sázeli růže !!

   Smazat
  10. Naši vojáci brání naše občany v Afghanistanu? Vždyť jsou zalezlí na základnách a když z nich vylezou tak jim někdo ustřelí rpdel. Bohužel jsme si to naší invazí do Afghanistanu u všech(!!!) Afghánců porsrali. Škoda, a ještě co nás to stojí. Američani nám to nerefundujou. A jsme tam především v jejich zájmu. My z toho máme rpd. M.R.

   Smazat
  11. Ad. 26.12. 19:44. Naši vojáci nebojují za vlast a pro čest a slávu, jak bylo zvykem u nás do r. 1989, do kdy jsme měli občanskou - lidovou armádu. Nyní máme armádu námezdních zabijáků - já sice nepracuji zdarma, ale také za žold, ale v čestném, lidském zaměstnání, pro život a ne pro smrt druhých. Já nejsem členem velkého teroru, kterými jsou války a nejsem zdrojem tedy ani malého teroru, kterými je partyzánský boj válkami zotročených, porobených.

   Smazat
 3. Moshe na Hrad ,jeste jednou a nebo vicekrat je to nase zaruka pratelstvi s prateli

  OdpovědětSmazat
 4. Dobrý den, nemilý a nevážený pane presidente, si dělejte z nikoho jiného.

  Nízká volební účast, je dána nefunkčností volebního výsledku. Sám to v následujícím odstavci přiznáváte.

  Ekonomický růst nejen že nepociťuji, ba naopak se opět zdražují energie. Naší ekonomiku nebrzdí nedostatek pracovních sil, nýbrž nedostatek slušně placené práce a znehodnocování České měny a zahraniční montovny určené pro cizince Zaměstnavatel, který nenechá zaměstnanci dostatek volného času na rodinu a nebo málo platí, ničí naší společnost. Jako důkaz je generální systémová chyba, že školáci nemají na jídlo. ..díky vám
  Lidé kteří v životě nepracovali, by o práci měli pomlčet !
  Zahraniční politika kdy Palestinu zařazujete mezi teroristy, je neúnosná a hanebná. Setrváváním v mocenské skupině EU a křesťanské armádě NATO, je hrubým porušováním zdravého rozumu a odkazu předků. TGM dobře věděl jak je potřebné vybudování suverénní hranice státu a odluka církve od státu..
  Vaše historické citáty se hodí na váš charakter pomýlenosti a demagogie.
  Pohrdám lidmi jenž přivedli naší krásnou vlast do předválečného stavu.
  Nemohu vám přát štěstí, bylo by to zbytečné*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Alkohol nekonzumuji,
   s panem Davidem bych si opravdu přál možná dlouhé rozhovory.
   Nikoli však o svém zdraví,
   rád bych slyšel diagnozu o lidech, jenž nejsou schopni vyjadřovat se k obsahu a tak primitivně napadají autory.
   Možná debil ? *

   Smazat
  2. Pokud v době všeobecné konjunktury nepociťujete ekonomický růst, tak je chyba zřejmě na vaší straně. Měl byste se ve vlastním zájmu vážně zamyslet nad vaším pracovním nasazením, nad svými schopnostmi, vzděláním.
   Pokud školáci nemají na jídlo, tak je to jen díky jejím nezodpovědným, neschopným, líným rodičům. V době průměrného přijmu 32.000 a nulové nezaměstnanosti je nemít cca 600 kč na obědy pro dítě skutečné "umění".

   Smazat
  3. 19:48 Pana prezidenta Zemana jsem volil a jsem rád že volby vyhrál. Když si představím, že by se na hrad dostal nějakej prevít od havloidů, je mi z toho nevolno. Já bych i tomu letišti vrátil název letiště Praha a ne ho takhle dehonestovat.

   Smazat
  4. - ano, z toho hnusu kandidátů, byl nejlepší.

   26. prosince 2018 20:18
   prosím pane jste bohatý člověk ?

   Smazat
  5. 20:34
   V celosvětovém kontextu bohatý zcela určitě jsem. V kontextu ČR musíte "bohatství" definovat, abych vám mohl odpovědět. I když nevím proč vás to zajímá.

   Smazat
  6. Zajímám se proto, že bych rád věděl, kdo vidí chybu na moji straně. Nechci vás okrást.Nekradu a nelžu.
   Bez definice, tak jak to vidím.
   Bohatý člověk,vlastní nedotknutelnou půdu, jenž zákonitě zdědí jeho potomci, nebo spoluobčané.
   Bohatství spatřuji v rodinném životě.
   To znamená výchovu dětí doma.Vracíte se z práce a kolem domu pobíhají partičky rošťáků, rozkvetlé záhony,domácí zelenina a teplý společný oběd.
   V okolí kde žijete, je to standard kvalitního žití a vývoje silné společnosti.
   Máte včas a dostatečně zajištěnou penzi.
   Nehrozí vám díky systému finanční krach.
   Pak jste u mě opravdu bohatý*

   Smazat
  7. Ještě moc nechápu ten celosvětový kontext.
   Uveďte prosím zemi, kde se lidé o proti vám mají chudě.
   Samo sebou neuvádějte zničené státy západní a nebo církevní politikou.
   Zkuste najít původní kulturu a jejich bídu*

   Smazat
  8. Já jsem se sice na velikost vaší kapsy neptal, ale jsem přesvědčen, že zlaté tele z 90 procent určuje stranu kterou hájíme.

   Smazat
  9. :))
   Jediné co na tomhle světě vlastním,
   je moje tělo, je to můj hrad a hospodářství.
   Jediné moje bohatství, je duše.
   --------------------------------------p.s.
   ..rozdal jsem všechen majetek,nemám rodinu a ani příbuzné.Nemám rád peníze.
   Neplatím si penzy . O jakém teleti je řeč ?
   Hájím vždy stranu pravdy, žiji denně v pravdě*

   Smazat
  10. 21:32
   Jste evidentně zcela mimo, český Honza za pecí, kterého pálí dobré bydlo.
   Zvedněte zadek a vyražte do světa. Začněte třeba Indií, pokračujte Indonézií, Brazílií, Pákistánem, Nigérií, Bangladéšem, 80% Číny....
   Jste opravdu tak nevzdělaný a tak mimo, že nevíte, že máme to štěstí, že patříme mezi cca 15% nejbohatších obyvatel této planety?

   Smazat
  11. Jsem námořník s kapitánským průkazem.
   Kromě Číny, jste vyjmenoval všechny státy,
   jejíchž ekonomiku poškodila západní demokracie.
   Indonésie je na tom ekonomicky tisíc krát lépe než my.
   Čína a 80% chudých? V které provincii jste tam cestoval ?*

   Smazat
  12. https://youtu.be/kdvtFAezEk8

   Smazat
  13. 21:55.ano, už to tak vypadá, že "patříme mezi 15% nejbohatších obyvatel planety", když v našich elektrárnách vyrobíme proud, prodáme jej Němcovi a pak jej od něj koupíme k vlastní spotřebě za čtyřnásobek a to díky kreténům, jako je právě Zeman a zbytek "ekonomů", kteří rozprodali/rozdali ten nejdůležitější majetek a zdroje našemu odvěkému nepříteli, kterému už sv.Václav odváděl daně a my v tom nyní pokračujeme...je to hanba a ponížení a k nevíře, že si to ještě někteří debilové pochvalují...

   Smazat
  14. Unknowne, hážete perly sviním...

   Smazat
  15. 22:12

   "Indonésie je na tom ekonomicky tisíc krát lépe než my."
   ==============

   Jen potvrzuješ jaký jsi mimoň a tvoje průkazka na tom nic nezmění.
   Toto je pravá Indonesie. Ne nablýskané centrum Jakarty.
   https://www.youtube.com/watch?v=Scr-V8dKIX8
   https://www.youtube.com/watch?v=TIMdHBNDqPM
   https://www.youtube.com/watch?v=tTb5j3W8xak

   Smazat
  16. :)) viděl jsem jen to první video.
   Možná tradiční způsob života, možná propaganda...z velkoměst neteče taková to voda...potok..řeka.
   Je příliš kalná a relativně čistá.
   Nevím.
   Indonésie je stát v jihovýchodní Asii a Oceánii tvořený 17 508 ostrovy. S více než čtvrt miliardou obyvatel jde o čtvrtý nejlidnatější stát světa a rovněž o stát s největším počtem obyvatel hlásících se k islámu. Státním zřízením země je republika s voleným prezidentem a parlamentem. Wikipedie
   Měna: Indonéská rupie
   Hrubý domácí produkt: 1,016 bilionů USD (2017) Skupina Světové banky
   HDP na jednoho obyvatele: 3 846,86 USD (2017) Skupina Světové banky
   Tempo růstu HDP: 5,1% roční změna (2017) Skupina Světové banky
   Uživatelé internetu: 18,0% obyvatel (2011) Skupina Světové banky
   HNP na obyvatele v USD v paritě kupní síly: 11 900 USD v paritě kupní síly (2017) Skupina Světové banky
   Hrubý národní příjem v USD v paritě kupní síly: 3,14 bilionů USD v paritě kupní síly (2017) Skupina Světové banky
   -------------------------------------
   chovej se slušně, prozrazuješ vztek,jako by ti nikdo boural tvůj vysněný svět*

   Smazat
  17. 26. prosince 2018 22:24
   mýlíte se *

   Smazat
  18. 23:51
   S HLUPÁKY, kteří zcela vážně tvrdí takovéto nesmysly
   "Indonésie je na tom ekonomicky tisíc krát lépe než my."
   se slušně bavit nebudu, protože co je moc to je moc. Hraješ si na námořníka - kapitána, ale víš o světě evidentně kulový a byl jsi nejdál tak v Chorvatsku.

   Ještě jednou ti zopakuju, važ si toho, že máš to štěstí, že žiješ v bohaté části světa s dostatkem všeho.
   Pokud se ti zdá, že se ti něčeho nedostává, koukej laskavě hejbnout svým ctěným zadkem.
   Pokud dokonce nejsi schopný sesmolit ani hloupých 600 kč na dotované obědy pro své vlastní děcko, tak si nafackuj!

   Smazat
 5. No jo no, ale pozitivní je, že už máme jeden rok za sebou. Ještě čtyři roky to budeme muset vydržet.

  OdpovědětSmazat
 6. Pan president mi tak nějak připomína rozbitou desku která přeskakuje. To jeho obhajování vojenských misí je naprosto mimo mísu. Asi by mněl vyměnit vojenského poradce. ON o vojně ví naprostél h....! A ještě ho rozmazává.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. i on by rad valčil a převychovaval ovšem dat mu do ruky pouhy primitivni prak tak mame statni smutek ovšem byt armadnim jeneralem za peci to už uplně slinta jak nejlip vrchnost umi přestože vlastni modrou knižku od komunistu co věděli co je zač ovšem diky veškrnovi se prožvanil až na trun ale to už je davno statni tajemstvi a běda tomu kdo by chtěl oneho dehonestovat

   Smazat
 7. Vy, kteří pořád ještě nevíte, kdo jsou to lepšolidé, se dobře dívejte kolem sebe. Brzy se sami hlasitě ozvou.

  OdpovědětSmazat
 8. Podle dnesnich zaberu z pred nataceni to vypada, ze ta Hradni troska bude pristi projev delat nanejvys ze zahrobi:-) Tu vecne ozralou trosku v Lanech pravdepodobne nosi bodyguardi i na latrinu:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:44 se projevil jako typický volič Drahoše. Blbý, sprostý a přesvědčený o své výjimečné vtipnosti. Stručně, debilní ubožák...

   Smazat
  2. 21:44 Platí slova klasika: V nezdravém těle - nezdravý duch ! Udrží ještě stolici ? Přežije Milouš Zeman Milouše Jakeše a překoná ho ???

   Smazat
 9. Dnes 19:59

  Komu:
  info@zemanmilos.cz

  Vážený pane Prezidente, mám nutnou potřebu Vám objasnit Vaši mylnou MANTRU o Českých klientech, zaregistrovaných na Úřadech Práce v České republice. Ti po odmítnutí nabízené práce bez důvodného potvrzení odborníkem, tudíž bezdůvodně, jsou již po léta okamžitě propuštěni z evidence uchazeče práce ÚP - ČR po celé České republice!!! (Co platí pro rómy a rómky nevím? Většinou mají všude, všemožné diskriminační výhody).
  E-mail byl zařazen do složky Odeslané na základě ručního přesunu.

  Vážený pane prezidente, Miloši Zemane!
  Přeji pohodové Vánoční svátky a Nový rok 2019, pevné zdraví a štěstí,
  všem Vašim blízkým.  PERSONÁLNÍ AGENTŮRY z průmyslových zón i AGROFERTU a dalších firem, VTRHNOU na ÚŘADY PRÁCE ČR s záměrně nesplnitelnými požadavky na počty a nadhodnocené kvalifikaci klientů ÚP, např.: "Ihned požadujeme, najednou 300 lidí s touto kvalifikací, ale ihned!"! Dostane se jim odpovědi, že takové požadavky nelze naráz a v tak hojném počtu splnit?!

  Vymůžou si RAZÍTKO od daného ÚP → (PESRSONÁLNÍ AGENTŮRY), to je účelem! A v záloze, již mají stovky nekvalifikovaných "otroků" z Ukrajiny, Slovenka, Rumunska, Bulharska a naši uchazeči utřou nos!!!

  Proč "otroků"? Každému takovému gastarbajtrovi, ukrojí PERSONÁLNÍ AGENTŮRY měsíčně od 5-tisíc Kč a výše.

  Pobídky pro tyto firmy platí daňový plátce České republiky, dotace zajistí EU daňový plátci! Tyto informace mám přímo od mé nas.ané známé, zaměstnané na Úřadu Práce na Ústecku, jelikož jim vyčítají, že nejsou schopny umístit kamkoliv své klienty, PRŮMYSLOVÉ ZÓNY ovládly PERSONÁLNÍ AGENTŮRY (majitelé jsou zahraniční!!!). Naši počínaje Prahou a Brnem, jim dělají poslušné náboráře a poskoky, škodící celé ČESKÉ REPUBLICE!

  Čest práci a děkujeme KSČ/m, že jste si tak oblíbili peníze a požitky, byli jste u Všeho od roku 1948 až po dnešek LEVOPRAVOLEVÁ malá strano, víte že existují parazitické, škodící PERSONÁLNÍ AGENTŮRY, je jich kolem 2.500 na tak obří zemi jako je ta skutečné naše???

  S pozdravem

  xxx xxxxxx xxxxxx

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Maxijob - personální agentura
  3,7
  (3)
  Zprostředkovatel práce · Praha 4
  Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
  Europa Workintense s.r.o. - Personální agentura
  2,8
  (9)
  Zprostředkovatel práce · Smíchov, Praha
  Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
  Agentura Dream Job s.r.o.- personální agentura
  5,0
  (3)
  Zprostředkovatel práce · Staré Město, Praha 1
  ANEX personální agentura
  5,0
  (1)
  Pracovní agentura · Vinohrady, Praha
  Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
  Netmarks, s.r.o. - pracovní agentura
  2,9
  (22)
  Personální poradenství · Praha 9
  Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
  Personální agentura GOOD WORKER s.r.o.
  Žádné recenze
  Zprostředkovatel práce · Praha-Smíchov
  Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 po
  Agentura STUDENT s.r.o.
  3,6
  (16)
  Pracovní agentura · Praha 11
  Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
  Synergie, s. r. o.
  5,0
  (7)
  Pracovní agentura · Praha 8-Karlín
  Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
  Axial Personnel Agency, s.r.o.
  4,4
  (10)
  Zprostředkovatel práce · Nové Město, Praha
  Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt

  "Profesionální agentura, mohu jen doporučit."
  Personální agentura Avangarda spol. s r.o.
  Žádné recenze
  Zprostředkovatel práce · Praha 3
  Montegroup
  5,0
  (1)
  Pracovní agentura · Kališnická 2889/16
  Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
  Advantage Consulting, s.r.o.
  3,0
  (4)
  Zprostředkovatel práce · Pobřežní 620/3
  Zavřeno ⋅ Otevírá: 8:30 čt
  PROPLUSCO CZ s.r.o.
  1,9
  (9)
  Pracovní agentura · M. Horákové 109/108
  Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
  WorkTime, s.r.o.
  Žádné recenze
  Pracovní agentura · Jablonského 640/2
  Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Recruiter S.r.o.
   Žádné recenze
   Pracovní agentura · Sokolovská 106/42
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8:30 čt
   AGENTURA FALA s.r.o.
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Polská 1716/54
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8:30 čt
   Viktoria Tigr s.r.o.
   2,7
   (3)
   Pracovní agentura · Uzbecká 1463/1
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
   Way to work s.r.o.
   3,8
   (9)
   Pracovní agentura · Bryksova 9/939/37
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
   Nemůžete najít to, co hledáte?
   PŘIDAT CHYBĚJÍCÍ MÍSTO
   Trenkwalder a.s.
   1,0
   (1)
   Zprostředkovatel práce · Ovocný trh 573/12
   Manpower
   3,2
   (13)
   Personální poradenství · Sokolovská 38
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
   AGENTURA PLUS, s.r.o.
   3,3
   (9)
   Zprostředkovatel práce · Vaníčkova 7/315
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
   UNIJOB s.r.o.
   3,3
   (12)
   Zprostředkovatel práce · Kateřinská 1541/5
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
   Trenkwalder a.s.
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Velflíkova 1428/4
   Maxi Job - Dana Dvořáková
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Pernerova 293/11
   STIMUL, personální poradenství
   3,5
   (6)
   Zprostředkovatel práce · Na Žertvách 2196/34
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
   Future recruitment s.r.o.
   Žádné recenze
   Personální poradenství · Na Florenci 1055/35
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
   McROY, s.r.o.
   2,4
   (12)
   Personální poradenství · Revoluční 655/1
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8:30 čt
   Express People
   2,0
   (4)
   Pracovní agentura · Ocelářská 1354/35
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
   Adecco spol. s r. o. - centrála
   3,2
   (32)
   Zprostředkovatel práce · Praha 4
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt

   "Se službami této personální agentury jsem spokojená, ..."
   Grafton Recruitment
   3,9
   (20)
   Personální poradenství · Nové Město, Praha
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt

   "Personální agentura a osobním ..."
   Etimos Human s.r.o.
   Žádné recenze
   Pracovní agentura · Praha 6 - Ruzyně-Praha 6
   Manpower
   2,8
   (9)
   Zprostředkovatel práce · Florenc, Praha 1
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
   CentralWork s.r.o.
   2,9
   (34)
   Zprostředkovatel práce · Praha 10-Strašnice
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt

   "Dobry den, cez agenturu pracuji již dva roky a jsem spokojenej jak s..."
   mBlue Czech
   3,5
   (4)
   Zprostředkovatel práce · Praha 5
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
   DRILL B.S., spol. s r.o.
   4,0
   (4)
   Personální poradenství · Praha 1-Staré Město
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
   ACE Consulting, s.r.o.
   5,0
   (1)
   Psycholog · Staré Město, Praha
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
   C.O.S. - CREW MANAGEMENT
   Žádné recenze
   Pracovní agentura · Praha 10
   Agentura Salvia – kariérní poradenství a osobnostní rozvoj Praha
   1,0
   (1)
   Personální poradenství · Karlín, Praha 8
   Randstad
   2,7
   (19)
   Zprostředkovatel práce · Jungmannova 26/15 Nové Město Praha 1
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
   OTTIMA s.r.o. - Vzdělávací a poradenská společnost
   3,7
   (3)
   Personální poradenství · Thámova 21/34
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt

   "je profesionální personální agentura v Praze zajišťující ..."
   WORKLINE s.r.o.
   Žádné recenze
   Pracovní agentura · Murmanská 1475/4
   People Consulting s.r.o.
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · 1.patro, Slezská 1833/97
   Sexy Models in Prague
   Žádné recenze
   Pracovní agentura · Václavské nám. 1
   Otevřeno ⋅ Zavírá: 23:30
   OPENN s.r.o.
   4,5
   (2)
   Zprostředkovatel práce · Jungmannova 749/32
   IPA - Integračně personální agentura s.r.o.
   Žádné recenze
   Sudoměřská 1293/32
   Felida s.r.o.
   Žádné recenze
   Pracovní agentura · Korunovační 26
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
   Kontakt
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Boleslavova 53/15
   Grafton Technologies
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Palladium, Na Poříčí 3a, 110 00 Praha 1
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
   Recruiting Talents, s.r.o. - IT Talents
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Praha 5-Radlice
   ALP consulting
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Nové Město, Praha 2
   CREDIT CZECH
   3,9
   (63)
   Zprostředkovatel práce · Praha 9-Vysočany-Praha 9
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt

   "Každá agentura má své pro a proti. Každopádně z ..."
   APROFES s.r.o.
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Praha 9-Vysočany
   prušak a prušáková
   Žádné recenze
   Pracovní agentura · Praha 1-Staré Město
   Index Nosluš
   3,2

   Smazat
  2. Zprostředkovatel práce · Praha 4
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8:30 čt

   "Perfektní personální servis!"
   Adecco
   3,8
   (4)
   Personální poradenství · Praha 6-Hradčany
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
   Personalni agentura Adecco
   Žádné recenze
   Matriční úřad · Praha 4
   Vyhledávání pozice - Personální agentura Kariéra sro
   Žádné recenze
   Praha 3
   DigiMates.cz
   4,7
   (3)
   Personální poradenství · Praha 5-Smíchov
   ABBON JOBS s.r.o.
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Praha-Nové Město
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
   SSI - personální centrum
   5,0
   (1)
   Zprostředkovatel práce · Praha 1-Staré Město
   Aero Agency s.r.o.
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Praha 6
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
   A-List s.r.o.
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Nové Město, Praha 1
   LUTO Automotive CZ, s.r.o.
   1,6
   (5)
   Personální poradenství · Nové Město, Praha
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt
   Profeskontakt, S.r.o.
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Praha 7
   World Experts S.r.o.
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Nové Město, Praha
   Brigáda v kině
   Žádné recenze
   Pracovní agentura · Praha
   Pracovní agentura Atlas s.r.o.
   Žádné recenze
   Pracovní agentura · Praha 1
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
   NABRIGADU.CZ s.r.o.
   3,8
   (10)
   Pracovní agentura · Praha-Smíchov
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
   AirJobs.cz
   Žádné recenze
   Pracovní agentura · Pod Krejcárkem 975/2
   Otevřeno 24 hodin
   OPTIMA RECRUITMENT EUROPE, s.r.o.
   2,3
   (4)
   Zprostředkovatel práce · V Jámě 1371/8
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
   Agentura So-ry S.r.o.
   Žádné recenze
   Pracovní agentura · Vinphrady, Tylovo Nám. 699/1
   LEPŠÍ PRÁCE s.r.o. sídlo společnosti
   5,0
   (2)
   Personální poradenství · Štefánikova 18/25
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 9 čt
   Business development s.r.o.
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · Dukelských Hrdinů 564/34
   Gi Group Czech Republic, s.r.o
   1,0
   (1)
   Agentura práce · Pobřežní 620/3
   Nathan Peterson International s.r.o.
   Žádné recenze
   Zprostředkovatel práce · 28. října 9
   Zavřeno ⋅ Otevírá: 8 čt

   Rychlá odpověď


   JE MI Z TĚCH PRAŽSKÝCH, LÍNÝCH PIJAVIC NA BLI.Í!

   NECHŤ TÁHNOU DO PRÁCE, KDE JSOU POTŘEBA BABIŠI!

   Smazat
  3. Co to tady tapetuješ za hovna, imbecile???

   Smazat
  4. Smígl 26. prosince 2018 22:54

   Važ slova nebo ti na ty prsty dupnu! Smígle

   Smazat
  5. Ňouma 22:54, nejsmutnější je, když takový 25letá/ý z Prahy, hledá práci v regionech 55letému/leté nebo vozíčkáři, místo aby pracoval v průmyslu a pomohl uživit invalidního třeba, vozíčkáře!

   A ono je to naopak, jak zvrácené? Invalida a skoro důchodce, či důchodce, živí svou potřebnou prací toho 25letého lempla v obleku, který se smysluplné práci, nikdy v životě nedotkl!P.K.

   Smazat
  6. Za mě osobně děkuji.
   Tragikomedie o několika dějstvích na pracovních úřadech a smyšlenosti o stavu práce a nezaměstnaných, dostává tu pravou demagogickou příchuť, že president je si tohoto stavu vědom a prostě propagandisticky lže v zájmu EU*

   Smazat
  7. P.K. 26. prosince 2018 23:41

   Rovněž souhlasím a odkazuji na dalšího Šulína.

   https://blisty.cz/art/93937-zemanuv-vanocni-projev-z-obrazovek-k-vam-zase-promluvil-fasista.html

   Smazat
  8. 22:31

   On ten hradní ožrala ví velmi dobře, proč to řekl. Ten zlomyslný a nenávistný stařec to dělá všechno schválně a teď se spolu s Ovčáčkem válí smíchy, jak se kritici ozývají a jeho tupí obdivovatelé tomu, co řekl, věří :-))) Dělá to jen pro svou zvrácenou zábavu.

   Smazat
  9. 27. prosince 2018 0:21
   Přehnané a propagandistické ve smyslu ekonomické izolace*

   Smazat
  10. 0:21
   Jasně ty vemeno. Blisty..., to je to pravé...
   Jestli sleduješ zvratky imbecila, který neví odkud kam a kam patří, tak jsi stejný, jako on.

   Smazat
 10. Pan prezident se těžce mýlí ohledně Afghánistánu. I slepec vidí, že zatímco se tam mrcasíme, tak do EU bez odporu proudí tisíce potencionálních džihádstů, zatímco běžný afghánec neví, kde by měl ČR hledat. A to ani nemluvím o kriminálních živlech z východní evropy, které sem vandrují za údajnou "prací".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V tom je právě ten vtip, Zamanovi heroi tam vyrábí nasrané džihádisty tím, že jim chýše uplácané z hlíny rozmetají a pak je navezou k nám. Ten boj s terorismem se nesmí zastavit!!! Ten starej pošetilec a hlupák vyřvává, že "s teroristy se nevyjednává..." a přitom jeho kámoši z us-administrativy nejen že je spoluvytváří, ale dnes s nimi vedou i rozhovory, protože jsou ve slepé uličce, vyzouvají se z Afghánistánu a snaží se to hodit na hlupáka, jako je Zeman a jeho ještě hloupější knechty, co si říkají armáda..., kteří by kopali do zadku i vlastní mámu, když za to dostanou zaplaceno...(znám osobně jednoho takového hrdinu z AFGH., který to dělá své matce zadarmo).

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 11. Radeji poselstvi od papeze nez od Zemana.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 3:54
   No alespoň pan Zeman neomývá nohy čmoudům, kteří sem táhnou v houfech. Hloupý člověče.

   Smazat
  2. 8:53 Ty jsi tady nějakýho čmouda potkal?

   Smazat
  3. Blbeček trolíček 9:03 v mestách plno.

   Smazat
  4. 10:47
   Hele, ty pizdo, když už teda přilezeš na české stránky tak se chovej slušně.

   Smazat
  5. 3:54 "Radeji poselstvi od papeze nez od Zemana." - Vy shledáváte rozdíl mezi zásadou papeženců "ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY" a Zemanovým heslem "ÚSPĚCH SVĚTÍ PROSTŘEDKY"? Oba tyto marketingové slogany skrývají čertovo kopyto, které my, obyčejní
   lidé známe jako NENAŽRANOST.

   Smazat
 12. Praha nemá osobnost na funkci prezidenta.

  OdpovědětSmazat
 13. Vše dobré až a ten Afghánistán stejně tam bude vládnout taliban nevyhrají nikdy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 4:24
   Praha mne nezajímá, tam bys se svou inteligencí a vlezdoprdelstvím kandidovat třeba i ty.
   Zajímá mne ČR a tam bohužel z kandidátů byl jedinný volitelný M. Zeman.
   Václav

   Smazat
 14. Anonymní 22:31
  Naprosto souhlasím s těmi agenturami a když si to zřídí přímo majitelé firmy,tak náramně bohatnou také a také se tímto vyvádějí z firmy peníze.Agentura dostane za pracovníka 500 kč,ale dělník dostane 100-120 kč.
  Prezident Zeman mne také zklamal ohledně naších vojáků v Afghánistánu.Proti kterým teroristům bojují,když USA zplodili Talibán i IS,takže naši vojáci bojují proti místním obyvatelům,kterým se nelíbí okupace jejich vlasti.
  Také Zeman zapomněl dodat,že i komunisti měli povinné volby.Takže povinnými volbami schvalujeme totalitní stát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:19 Povinné volby má třeba i Belgie. A to tedy totalitní stát rozhodně není.

   Smazat
  2. Lžete... Povinné volby "za komunistů" rozhodně nebyly. Záleželo jen na tom, zda jste byl či nebyl "po....."

   Smazat
  3. Za komunistů povinné volby NEBYLY, kolikrát je to nutné napsat, aby to pochopili i ti nejpomalejší? Povinné volby u nás byly naposledy za Masaryka.

   https://www.irozhlas.cz/veda-technologie_historie/prvni-volby-do-snemovny-se-uskutecnily-v-roce-1920-a-byly-povinne_201310251042_tjelinkova

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. J.K.
   Těch 99.9% si komunisté vycucali z prstu.Sice nevím,že by byl za neúčast někdo pokutován,ale tresty byly různé.

   Smazat
  6. Belgie tedy totalitní stát ROZHODNĚ JE!

   Bodejť by taky byla svobodným socialisticko-putinským státem, když
   • se rozkládá v Evropě, samotném SEMENIŠTI kapitalismu a demokracie
   • jde o prohnilou dekadentní monarchii
   • Belgičani se nikdy nezmohli ani na odsun, ani na znárodnění
   • jen necelých 15% obyvatel Belgie jsou pokrokoví ateisti
   • na jejím území se roztahuje US Army, krvežíznivé žoldácké vojsko, smutně proslulé obhajobou evropských hodnot
   • na jejím území leží Brusel, synonymum NATO a EU, nejděsivějších spolků lidské historie, spolků dlouhodobě aktivně bránících SSSR resp. Velikému Rusku v osvobození Evropy od kapitalismu, demokracie, víry v tzv. Boha a ostatních evropských hodnot

   Ano, v takovém státě mohou ZCELA KLIDNĚ žít menšiny všeho druhu, i menšiny nejodpornější nám roduvěrným Čechům a Rusům.
   V Belgii žijí dva národy a Lenin-ví-proč se nedokážou navzájem ani zlikvidovat, ani odsunout.
   V Belgii můžete klidně jít do papeženeckého odporného „svatostánku“ nebo do mešity, nebo, což je obzvlášť hrozné, i do synagogy – a nikdo vás nezatkne, nepošle na převýchovu!!
   Prostě HNUS!!
   A znárodnění … na takovou běžnou česko-ruskou vymoženost tam opravdu ještě nepřišli, zaostalci jedni.

   Takže se vůbec nedivíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, že v Belgii ve volbách nevítězí žádný pořádný národní Vůdce.
   Ano, pořádného národního Vůdce dodáme zbylým Belgičanům až my Češi a Rusové, my Západoasiati.
   A to až po osvobození Evropy od Evropanů a jejich hodnot.
   Což asi ještě nějaký ten pátek potrvá, zřejmě.

   Bratrská internacionální pomoc z 21. srpna 1968 zachránila naši vlast před euroamerickou okupací, před hrůzami EU, NATO, kapitalismu a demokracie!


   P. Radosta

   Smazat
 15. Proc tady resite hloupouckeho Miloska?-)

  OdpovědětSmazat
 16. Jan Hrušínský píše Zemanovi: Ocitl jste se mezi těmi, proti kterým jsme v roce 1989 bojovali


  Vážený pane prezidente,

  přijměte od našeho divadla záznam představení Res publica III, které jsme uvedli 16. listopadu tohoto roku ke stému výročí vzniku ČSR, k padesátému výročí srpnové okupace v roce 1968 a k výročí listopadových událostí v roce 1989.

  V původním pořadu Res publica II, který jsme uváděli v roce 1989 v Realistickém divadle, jste vystoupil jako náš host. V létě 1989 nás zaujal Váš článek v Technickém magazínu Prognostika a přestavba a bylo nám ctí být s Vámi na jednom jevišti. Váš článek citovaly rozhlasové stanice Svobodná Evropa i Hlas Ameriky. Slova, která jste napsal o zaostávání Československa a faktickém krachu myšlenky komunismu, pokud si dobře vzpomínám, byla nejen inteligentní, ale i odvážná.
  Tenkrát jsme Vám je věřili.

  Po vzniku Občanského fóra (byl jsem 19. listopadu 1989 při jeho založení) a po svobodných volbách v červnu 1990 jste společně s mým otcem působili ve Federálním shromáždění. Vím, že si Vás můj otec tehdy vážil a považoval Vás za slušného člověka.
  Nemusím Vám jistě popisovat, jakým problémům byl v sedmdesátých letech vystaven a co všechno mu bylo ve jménu socialismu a přátelství se Sovětským svazem zakazováno. Nejabsurdnějším z mnoha zákazů bylo zřejmě odepření prodloužit mu rybářský lístek a lovecké oprávnění.

  V poslední době, vážený pane prezidente, myslím na to, co by asi můj táta řekl Vašemu pojetí výkonu funkce prezidenta České republiky. Vaší náklonnosti k Rusku i Číně. Ke komunistům a neonacistům. Co by řekl Vaší ochotě zavírat oči nad ruským okupováním jiných zemí.
  Co by si myslel o ohýbání Ústavy podle Vašich momentálních potřeb či o Vaší fascinaci lidmi, kteří ne vždy jednají v souladu s trestním právem.
  Co by si asi pomyslel o mnoha Vašich činech, které se neslučují s Vaším Slibem prezidenta republiky.

  Před několika lety jste navštívil Divadlo Na Jezerce. Tleskal jste nadšeně ve stoje a napsal jste do naší Knihy hostů bonmot, že jsme dobré divadlo, protože nemáme žádné dotace. A že bychom právě proto měli dotace dostat. Přesto jsem Vás, jak jistě víte, nikdy o pomoc k získání dotací pro divadlo nepožádal.
  Chtěl bych Vás ale požádat, abyste ve zbývajícím čase Vaší funkce naplnil prezidentský slib a pokusil se stát prezidentem nejen Vašich voličů (2,8 mil.), ale všech 10,5 mil. občanů ČR, jak jste již dvakrát přísahal na svoji čest a svědomí.

  Podíváte-li se na přiložený záznam pořadu Divadla Na Jezerce Res publica III, zjistíte, že jste se po třiceti letech ocitl v řadách těch, proti kterým jsme v listopadu 1989 společně protestovali. Vlastně mě mrzí, že využívám možnosti svobodně psát, co si myslím, abych komentoval právě Vaše současné chování.
  Věřte mi, byl bych raději, kdybyste se jako prezident České republiky nevymezoval proti občanům vlastní země, ale proti skutečným nepřátelům.

  Dnes už bohužel vím, že to nemáte a možná jste neměl v úmyslu ani v létě 1989, kdy Vám z nějakého důvodu, který nechci raději domýšlet, bylo v komunistickém Československu umožněno psát o krachu komunismu.


  S pozdravem a přáním zdraví

  Jan Hrušínský, principál Divadla Na Jezerce

  OdpovědětSmazat
 17. Jan Hrušínský by mohl vědět, že každá moc se zbavuje těch, které považuje za nepřátele. K ideologii se přidává lidské blbost, sex i boj o peníze. V různé míře a kombinaci.

  Co a jak se prolínalo v případu jeho otce je těžko vědět. Podle České filmové databáze opravdu netočil žádné filmy v letech 1972-75. Měl ale v ND tyto role tyto role:

  Třetí zvonění premiéra: sezona 1970/1971 - Sadílek
  Vstanou noví bojovníci premiéra: sezona 1970/1971 - Valdek
  Othello premiéra: sezona 1971/1972 - Jago
  Všichni moji synové premiéra: sezona 1971/1972 - Joe Keller
  Bouře premiéra: sezona 1972/1973 - Savel Prokofjevič Dikoj
  Zkrocení zlé ženy premiéra: sezona 1972/1973 - Grumio
  Lesní duch premiéra: sezona 1973/1974 - Ilja Ďadin
  Námluvy Pelopovy premiéra: sezona 1973/1974 - Oinomaos
  Optimistická tragédie premiéra: sezona 1974/1975 - Pohlavár skupiny anarchistů
  Smír Tantalův premiéra: sezona 1974/1975 - Stín Oinomaův
  Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec premiéra: sezona 1974/1975 - Kuba
  Vojna a mír premiéra: sezona 1974/1975 - Napoleon Bonaparte
  Mnoho povyku pro nic premiéra: sezona 1975/1976 - Benedetto
  Mrtvé duše premiéra: sezona 1975/1976 - Sobakevič
  Po noci den premiéra: sezona 1975/1976 - Suvdyr Ahmed

  (http://archiv.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Umelec.aspx&ju=2099)

  Pak se poměry zklidnily a Hrušínský měl v letech 1976-89 sto filmových a televizních rolí. (https://www.csfd.cz/tvurce/961-rudolf-hrusinsky/)

  Jisté je, že výpadek příjmů za natáčení byl v letech 72-76 citelný, ale přední herci ND jistě netřeli bídu. Hrušínského nepochybně zasáhla již zmíněná blbost některých lidí. Režim mu to posléze vynahradil a to nejen rolemi, ale i titulem Národní umělec. Je pravda že Hrušínský byl zklamán z polistopadové politiky. Byl to on, kdo označil Sněmovnu za žvanírnu.

  Je škoda, že Jan Hrušínský nerozvedl myšlenku proč bylo Zemanovi umožněno psát v komunistickém Československu o krachu komunismu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pochybuji, že by o tom, "proč bylo Zemanovi umožněno psát v komunistickém Československu o krachu komunismu" Jan Hrušínský vůbec něco skutečně věděl.
   Jeho dopis prezidentu republiky to dokládá... Bláboly...

   Smazat
  2. 15:35 - bláboly, ale sypou se z nich dotace pro páně principálův "projekt" a "vo tom to je".

   Smazat
  3. Vážím si jména Hrušínský, junior podle mě nedosahuje jeho úrovně. Otec šel proti tehdy vnucovanému mainstreamu, syn naopak. Samozřejmě má svůj názor a to je dobře, co není dobře je použití plurálu. Není zřetelné, koho pan Jan reprezentuje. Proti naší rodině se pan prezident nevymezuje. Ale jestli má být argumentem cudný výpočet,že Zemana prezidentem volilo "jen" 2,8 milionů voličů z možných 10,5 milionů, tak snad sám nevěříte, že celý zbytek je v opozici s ním. Na závěr se doznám, že se mi příčí plést politiku do kultury. Tak blbci udělali z Vlasty Buriana zrádce, zmrazili Wericha a vyhnali Voskovce, z knihoven zmizel Čapek. Názor je něco jiného, pokud není násilně vnucován ostatním a je opřen o fakta. Já fandím kultuře bez hulvátsvi. Vytáčí mě inscenace Krista v Brně a na Nové scéně jakýsi plitický komiks (v epoše před Pražskou kavárnou), kde na scéně seděli tři politici na porculánových mísách meditovali s ruličkami toaletního papíru v rukou (samozřejmě jeden z nich měl být prezident Zeman). Názvy obou veleděl už nevím. Je mi líto, ale ušetřím za lístky do divadel a zbyde mi na Pražské jaro, tam se falešně nehraje.

   Smazat
  4. Hrušínský? Ten čuráček?
   Ne, to on je na straně těch, proti komu se bojovalo. Totalitu chtějí lepšolidé. A on je jeden z nich. proto zagdákal. Ocas trapný.

   Smazat
 18. principál je hovnivál.

  OdpovědětSmazat
 19. Za socialismu ryze protekční dítko Hrušínský ml. potřebuje dnes finance na udržení divadla, protože nedávno přišel o klíčového sponzora. Takže se mu moc nedivte, musel se dát na politiku, snad mu od lepšolidí něco kápne :-)

  OdpovědětSmazat
 20. Vedle agent Pepek Vyskoč, tady zase agent Radosta: "Vážení diskutující, přesněji náhodní a občasní účastníci diskuse, chci vás jenom upozornit, že lepšolidi nám sem na NR nasadili dva své agenty, aby nám tu rozbíjeli věcnou diskusi. Jsou něco jako vši v kožichu, každý má svou pracovní metodu. Jeden z nich je sprosté boží hovádko, který se sice nepodepisuje, ale podle charakteristického projevu se jedná o agenta Pepka Vyskoče, který se střídá s jinak zdánlivě slušným grafomanem Radostou, jehož předlouhé výlevy už nikdo nečte, ani na ně nereaguje. Oba mají stejný cíl, zaclánět a rozbíjet diskuzi u článků na NR. Berte to v úvahu, zoufalství lepšolidí, kterým celosvětově bourají bábovičky, vrcholí" :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkujeme za odbornou analýzu. Co bychom si bez vás počali :-D

   Smazat
  2. 16:47 Pepku, ale to je přece právě o tobě :-D

   Smazat
  3. Radosta tak či onak, nad místním ansámblem užgryndaných čechomužiků, pravidelných to konzumentů výblitků lžidavida a lžidvořáka se tyčí jak Mount Everest nad hromadou jačího trusu při jeho úpatí! :)

   Smazat
 21. To NR zaspala nebo co,pomalu 24 hodin nepřibudnul noví článek a není naco diskutovat tak do práce redakce nebo pujdu na novinky.

  OdpovědětSmazat
 22. Díky Soukupe, lepšolidi se vžili, jen sebe nedokážu pojmenovat. Jsem horšolid, nebo horšočlověk ?

  OdpovědětSmazat
 23. Možná sublepšoid.

  OdpovědětSmazat
 24. Pan Brácha má príma bráchu, by nám mohl také sdělit a rozvést? Proč se s jeho otcem, ohledně politické rozepře rozešel z minuty na minutu a na věky, jeho nejlepší kamarád, skromný a silně věřící človíček s Trabantem, šusťákem a sekanou pravidelně kupovanou v polotovarech na proti divadlu PAN Pepíček Kemr. Nevytíkal mu náhodou podbízivou náklonnost k mocným a rodinnou, dědičnou HAMIŽNOST, kterou pan Kemr ODSUZOVAL?! Syn se potatil, ale né v herectví! Honzíku tomuto tématu se obloukem vyhýbáte prciprále ...


  Zdraví Ramón HUAWEI®

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když už, tak pan Kemr se dozvěděl, kdo na něho chodil pravidelně donášet, nejlepší " kamarád "....jeho spis byl skartován ministrem vnitra ČSSR Richardem Sachrem /ČSL/ - spolupracovník vojenské kontrarozvědky VKR před rokem 1989. To byl Havlův a Čalfův podržtaška a rezavá korouhvička!

   https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Richard_Sacher

   Smazat
 25. ... Nevytýkal ...®

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I analfabet může být někdy inteligentnějščí než kdejaký gramatyk. Zde jde spíše o názor a informace. Tož já su spíše grgramatyk...(Sranda muší bejt)

   Smazat
 26. Brácha za všechny peníze . Jinak celoživotní tralala .

  OdpovědětSmazat
 27. 18:23

  Ten člověk jménem Bohumil Kartous má právo vyjádřit svůj názor. Nikdo mu jej nebere! Ovšem kde vzal právo označovat lidi s názorem opačným za nevzdělance, hlupáky??? Tak naopak poznáme imbecily, kteří mají svůj mrňavý omezený prostůrek, kteří jsou přesvědčeni pouze o své neomylnosti, jediné pravdě! Ostatní jsou pro ně lůza, odpad a hnůj!!! Ve své "neomylnosti" sami sebe v podstatě označují za blby! A mezi ně zcela jistě patří Bohumil Kartous!!! V.D.HOWGH

  OdpovědětSmazat
 28. Koukám howghu, že vzhledem k nízké nezaměstnanosti berou "sputnici" na trollení i úplné vypatlance.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už od pohledu na foto FB je vidět kdo to je. A to většinou nesoudím podle vzhledu. A když začně mluvit, jako dnes na ČR Plus, tak to jen potvrdí. Pomatený Zeman prý blábolí, Orbána hodnotí podle NY Times,.... A my, kteří to nevidíme z jeho pohledu, jsme prý úplní blbi. Že on vidí dnešní svět jednostranně, zaujatě a z protičeského pohledu mu nevadí. Inu asi Sorosův svazák. Bláhově myslí, že se jim podaří prosadit ty jejich manipulace čištěním internetu. Oplaťme mu stejnou mincí a vyčistěme jej též!

   White Media alis Xenofilové. Cituji...fanaticky anti-rasistické výlevy v internetových diskuzích. Publicista, mluvčí společnosti Scio. Narozen 17. 8. 1977 v Kroměříži. Mobil: 607 727 370 e-mail: bkartous@scio.cz. Napiště mu co si o něm myslíte???

   Smazat
 29. Elfové jsou pohádkoví magictí tvorečkové, kteří si pomocí triků hrají s lidmi. Nebojte se jich, patří do pohádek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo by se jich bal?Ale tu hloupost by nemuseli predvadet tak okate

   Smazat
  2. 21:05

   Ty to musíš vědět, magictí Mudlo!

   Smazat
  3. Nevolnická lumpenproletářská čecholůza, která si dokoulela žvanila Miloše na lumpenhrad a opičáka Bureše do strakovlády, jako hovnivál svou hladovou, smrdutou avšak prázdnou a prolhanou estébáckou kuličku a nakonec na oba ty lotry postačila parta anglickejch děcek! - https://www.youtube.com/watch?v=qGrJtGM6MDo

   Smazat
  4. 28. prosince 2018 9:14

   Bořivoji Pauku Ing., Brno | Informace z Centrálního registru dlužníků
   https://www.centralniregistrdluzniku.cz › ...
   Nezávislé hodnocení firmy Bořivoj Pauk Ing. - Společnost je veřejně hodnocena Centrálním registrem dlužníků (dluhy, platební morálka, penále, spory) ...   Už chápu tvé grafomanské pohnutky a slátaniny, nehodné titulu Ing., člověče kde sis jej zakoupil?
   Vždyť ty patříš zpět do zvláštní školy, to je ta úroveň školství v době hojnosti soukromých škol na úovni, všemožných studií k ničemu kloudnému, co se vyplatí pro společnost i individua s tímto titulem.

   HUAWEI®

   Smazat
  5. 14:01 O. K., ale co ta parta anglickejch děcek? Ta přeci v žádným takovým registru nefiguruje, ha! Šach - Mat! Chycht!

   Smazat
  6. Brexitjuniorboys, vzkazují sorry to 9:14, neb mají plné ruce práce s Terezou. Na čecholůzu, opičáky, STBkouli, lumpenhrad právě nemají čas. Máte si poradit sám.

   Smazat
  7. 9:14 Na ten Hrad ho dokutálel hlavně rudý hovnivál Šlouf, kterýmu se ovarovitý buran odvděčil tím, že mu ani na funus nepřišel!:)))

   Smazat
 30. Zajímavé video o tom, co ztratili v Pobaltských republikách po odtržení od SSSR
  https://www.youtube.com/watch?v=o8e32UfnCy8
  Pláčou sami.
  Něco podobného nám připravil milovaný Miloš. Hahahahaha ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím že oni dopadli přecijen o dost hůř než my, což dokresluje i strmý úbytek obyvatelstva. A Miloš není milovaný, jen snad díky změně svého profilu méně zavrhovaný než ostatní, kteří ještě nepochopili, že to s čím vystupovali dosud už vyšlo z módy.

   Smazat
  2. http://www.zvedavec.org/komentare2015/01/6285-konec-lotysska.htm

   Smazat
  3. 7:56
   Nejsme na tom zase tak dobře. Velký průmysl u nás není. Miloš jezdí navštěvovat malé komunální firmy jako je pekařství, minijatka. Teď di ho pozval majitel firmy kolem stovky zaměstnanců. Miloš přijel, majitel měl radost. Srazili nás naší spojenci na kolena. Kde se dá očekávat technický vývoj od takových krcálků? Zvládnou jen nákup a aplikace u zákazníků a patří vlastně do odbytové sítě velkých západních firem. Odpusťte si poznámku, že píšeme skvělé počítačové programy pro cizí hardware. To národ neuživí.

   Smazat
 31. Vánoční poselství presidenta republiky naprosto skvělé a důstojné. Mnozí kteří se do něho trefují a nesnesou když se někdo trefí do Havla, by sami z patra ani nežbleptli. Problém vidím v tom, že většina lidí kterým se projev líbil je spokojená a nemá potřebu se tady hádat s hlupáky, lepšolidmi a čučkaři, kteří zde excelují. Kdyby byl Miloš mladší a mohl znovu kandidovat vsadím hlavu na to, že by byl opět zvolen a to normálními lidmi kteří mu rozumějí a ti nenávistní lepšolidi by se opět mohli posrat. Jó jó, to se ještě načekáte, než Miloš skončí a ještě mockrát z vás udělá blby a to je dobře, každému co jeho jest. Všechno nejlepší do nového roku přeje rudý dědeček.

  OdpovědětSmazat
 32. Čas opět potvrdil pravdu. My čučíme, jak naši čučkaři přehlédli podzemní činnost firmy Huawei, na tu nás upozornili kamarádi za mořem. Nechápu opozici, proč se čuckařů zastává.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.