Reklama

neděle 9. prosince 2018

Výroční zpráva Vojenského zpravodajství je odvážná i věcná

Jan Schneider
9. 12. 2018  ČeskáPozice
Vojenské zpravodajství opět nezklamalo a lze si jen přát, aby mu tato kondice vydržela co nejdéle. Přitom v jeho podání nejde o nic jiného, než střízlivé a důstojné vyhodnocování selským rozumem, píše ve své analýze výroční zprávy, kterou tato instituce nabídla široké veřejnosti, komentátor Jan Schneider.

Zákon nenutí zpravodajské služby zveřejňovat výroční zprávy. Je tedy nutno ocenit jejich otevřenost vůči veřejnosti, že i přes mnohá úskalí chtějí daňovému poplatníkovi něco povědět. Děje se tak ale velmi kostrbatě. Problém je v tom, že počátkem každého roku začnou zpravodajští analytici finalizovat texty výročních zpráv. Jejich „ostrou“, plnohodnotnou verzi pak dostane vláda a prezident, a její neutajenou, „zobecněnou“ verzi dostane veřejnost. Z hlediska zpravodajců je pochopitelné, že se zveřejněním čekají, než si svou zprávu pročtou členové vlády a prezident. Z hlediska veřejnosti to je však notně nekomfortní, protože než se „pupíci“ k těm svým tajným zprávám dostanou, proteče mnoho vody, a výroční zprávy pro veřejnost jsou tou dobou už notně okoralé.

Nadto jde u každé zpravodajské služby v podstatě o dvě různé zprávy, a majestát „pupíků“ by tedy neutrpěl, kdyby veřejnost dostala svou neutajenou zprávu současně s tou jejich tajnou. Novináři by o čerstvé novince začali hned psát, a tak by si třeba „pupíci“ přečetli i tu svou o něco dříve, což by vůbec nebylo špatně. To by však bylo možné jen v případě, že by politici pochopili, že kromě hybridních řečí o hybridní válce proti hybridním hrozbám by také mohli udělat něco kloudného. Veřejnost by se tak v záplavě nejrůznějších informací seznámila i s informacemi, získávanými a zpracovávanými sice specifickým, nicméně tradičním, snad by se dalo říci až konzervativním způsobem, a to institucemi, které nejsou (doufejme) aktéry ani ekonomického, ani politického boje.

Komentování a čtení téměř rok starých výročních zpravodajských zpráv o událostech starých až dva roky totiž vyžaduje erudici hodnou kvalifikovaných historiků, neboť komentátor i čtenář by se měl kvůli správnému pochopení textu zprávy vcítit o rok zpátky a dělat, že neví, co se od té doby stalo.


Příjemné překvapení


Již v Základních informacích Výroční zprávy je vhodné nepřehlédnout krátkou, leč důležitou zmínku. VZ začalo v rámci NATO vytvářet Satelitní centrum, které je součástí takzvaného IMINT (Imagery Intelligence), neboli obrazového zpravodajství. To bude kromě podpory vojenských struktur spolupracovat i se státními institucemi. A zde je pointa: patří sem i Integrovaný záchranný systém.

V době po ukončení studené války začaly zpravodajské služby trpět „ztrátou identity“ (kromě průmyslové špionáže, která byla, je a bude nezpochybnitelným evergreenem). A tak se zpravodajci začali vracet k tradičním protivníkům (rusky už uměli, arabsky se učit jim bylo zatěžko a o čínštině nechtějí ani slyšet). V současnosti lze těžko přehlédnout leckdy až utrápené hledání nepřítele i tam, kde není. Začínají se objevovat různé „hybridní“ hrozby, proti nimž je nutno bojovat, a to za značných nákladů, ale soupeř je údajně tak sofistikovaný, že průběh boje vlastně nelze kontrolovat. Důsledkem je vyčerpání imunitních kapacit státu, což se pak fatálně projeví při reálném ohrožení.

Proč ten předchozí odstavec? Protože takovéto nezodpovědné hrátky jsou financovány z rozpočtů zemí, které jsou kvůli zdivočelému počasí stále častěji vystavovány různým živelným pohromám až katastrofám. Při záchraně lidských životů jsou pak vojáci se svou technikou naprosto nedocenitelnou pomocí, tím více, čím je situace těžší. Nezřídka se však dočteme, jak se záchranáři nemohou ani s použitím dobré techniky dostat na místa katastrof, anebo že k přesunu k nim chybějí kapacity. A státy namísto posilování záchranných kapacit pro případ reálných hrozeb zesilují ničivou sílu proti nepravděpodobným, někdy zcela vybájeným hrozbám. Drobná zmínka o podpoře integrovaného záchranného systému obrazovým zpravodajstvím tak ve mně vybudila jiskru naděje, že se ještě nezbláznil celý svět.

Geopolitická situace


VZ opět nezklamalo a lze si jen přát, aby mu tato kondice dlouho vydržela. Čtěme: „Spojené státy americké už pravděpodobně nejsou jedinou velmocí, která disponuje takovými vojenskými technologiemi a prostředky, jimž by jiná velmoc nemohla konkurovat. Na druhé straně žádná mocnost nemá na to, aby zastávala roli jediného globálního hegemona.“
Číst takováto slova v době ohebných a opět na věčné časy posluhujících politiků i celých institucí, to je balzám na duši. A přitom nejde o nic jiného, než střízlivé a důstojné vyhodnocení „selským rozumem“.

Je tu však ještě jedna rovina, kterou jako outsider, co se týče vojenské techniky, jen dovozuji. Jde totiž o to, že přečte-li si první citovanou větu vojenský expert, bude mu zřejmě jasné, co všechno se za tím skrývá, a jaké to má vojenské až geopolitické důsledky. Pokládám tuto větu z celé této výroční zprávy za nejdůležitější, protože naznačuje – zcela v souladu s prvním článkem Washingtonské smlouvy, základním dokumentem NATO – že nám zbývá jedině řešit spory jednáním.


Operativní situace


Blízký východ je popsán neideologicky a jde opět trochu pod kůži. V této souvislosti je třeba číst a srovnávat, aby bylo zřejmé i to, co není napsáno. To však mediální mainstream nedělá, možná to ani neumí, prostě vyhýbá se jakémukoliv porovnání (jeden z definičních znaků protagonistů hybridní války: pokřikují zpoza plenty, konfrontace se bojí jak čert kříže).

O co jde v této souvislosti? VZ konstatuje v Sýrii vojenskou přítomnost ruskou i americkou, ale po pravdě je jen u ruské napsáno, že má legální základ. Krom toho VZ konstatuje negativní vliv na bezpečnostní situaci, daný soupeřením regionálních a globálních mocností, které se maskuje bojem proti terorismu. A navíc si u Spojenými státy hýčkané Saúdské Arábie dovolí konstatovat její vměšování do vnitřní politiky Libanonu (o jejím brutálním vměšování do Jemenu a o důsledcích kauzy Chášukdží budeme asi číst až za rok).

Velmi dobré je konstatování, že v době expedice textu této výroční zprávy, tedy počátkem roku 2018, Írán dodržoval podmínky smlouvy JCPoA, z níž Spojené státy vycouvaly zanedlouho poté, počátkem května 2018, se zdůvodněním, že Írán smlouvu nedodržuje. Ostatně VZ vyjadřuje postoj, který je víceméně celoevropsky konsenzuální. Ale ani to není u nás samozřejmé.

V Afghánistánu VZ konstatuje pozitivní i negativní trendy. Negativní byl rozsah území, kontrolovaného Tálibánem, pozitivní bylo, že nové přírůstky nebyl schopen udržet. Americká vláda se snažila diplomatickým tlakem snížit pákistánskou podporu afghánským protivládním silám, ale nebyla úspěšná.

Situace v Africe je pojednána z hlediska terorismu. Je tu naznačena i problematika organizovaného zločinu, ale zejména v této souvislosti zcela postrádám analýzu vzniku migračních vln. (Migrační cesty jsou zhruba popsány dále, v samostatné kapitolce.)

Balkán býval zpravodajsky velmi dobře probádán, a zdá se, že dobrý přehled VZ udržuje i nadále. Vychází mu, že situace je nestabilní, přetrvávají různě intenzivní, avšak převážně poziční boje, nikoliv s bezprostředním náznakem konfliktu horkého (což vývoj od expedice Výroční zprávy potvrzuje).

Co se Ukrajiny týče, VZ na rozdíl od servilního mainstreamu konstatuje, že minské dohody neplní ani jedna strana konfliktu. Přetrvávají tam hluboké vnitropolitické, ekonomické a sociální problémy.

(V této souvislosti je pikantní zmínka v knize Yvonnicka Denoëla „Černá kniha CIA“, že již v roce 1954, po převratu v Guatemale, dostali Američané lekci, že jejich intervence v cizích zemích přivádějí k moci neústupné, nenasytné a zkorumpované spojence. A že stejnou chybu zopakovali ve Vietnamu, v Íránu a jinde. Vzpomeneme-li si na Nulandovou zmíněných 5 miliard dolarů, napumpovaných do Ukrajiny, můžeme tu řadu zemí směle doplnit.)
Že Rusko usiluje o dosažení většího respektu na globální šachovnici, je „stará vesta“. Zajímavé však je, jak uvádí VZ, že nenavyšuje tabulkové počty v armádě, a téměř šokující je snížení ruských obranných výdajů oproti roku 2016 o čtvrtinu.

To je obzvláště zajímavé ve srovnání s bobtnajícím americkým zbrojním rozpočtem (které u nás udělá málokdo), a zejména s toutéž položkou čínskou. Z vývoje ekonomiky soudě, chová se jak Rusko, tak Čína podle svých možností. Američané si na zbrojení zřejmě zase půjčí (v Číně). Konsekvence nechme dopočítat ekonomům a geopolitikům.

Kromě teritoriálního zaměření je Výroční zpráva členěna též podle sledovaných problematik. Jejich spektrum je stálé – proliferace zbraní hromadného ničení a technologií dvojího užití, obchod zbrojním materiálem, kybernetické hrozby, terorismus, extremismus (to je záležitost kontrarozvědné složky VZ), migrace, působení cizích zpravodajských služeb (setrvalá úroveň, žádné strašidelné eskalace), sledování akvizičního procesu AČR. Žádná senzace se podle VZ v těchto oblastech nekonala.


Další činnost


VZ se též podílelo na charitativní pomoci a publikovalo studii o Vojenském zpravodajství ve třicátých letech (v souvislosti s aktuálním stoletým výročím založení vojenského zpravodajství).

V oblasti vzdělávání se Vojenskému zpravodajství naskýtá výtečná možnost, jak odkázat mezi bonmoty slavnou větu Johna Hughese-Wilsona, že „vojenská zpravodajská služba (military intelligence) obsahuje vnitřní rozpor“. Nad VZ totiž stále visí stín, způsobený bývalým vedením, které ve vztahu k premiérově manželce sice prokázalo „military“ (zejména kázeň), avšak po „intelligence“ ani stopy.

V současné době, jak jsme již zmínili, mají mnozí plná mluvidla slov jako hybridní hrozba, hybridní válka, hybridní informace, fake news, hoax či dezinformace. Lidé pak mají s věrohodností informací opravdový problém, aby totiž v obraně před dezinformacemi nenalítli jiným dezinformacím.

Slavný novinář Karl Kraus nám pomůže se trochu zorientovat:
„Těžko bývá v umění rozeznat pravost od podvodu. Podvod se pozná nejvýš tak, že pravost přehání. Pravost zas nejvýš tak, že na ni obecenstvo nenalítne.“

Některé dezinformace je však lehko vyvrátit, ale nikdo o tom nechce slyšet, ba mnozí se jimi dobře živí. Příkladem může být tuplovaný fake, šířený i mnoha politiky, ba dokonce členy vlády. Základní listina NATO, Washingtonská smlouva, prý obsahuje v pátém článku závazek vzájemné vojenské pomoci.

Ten tuplovaný fake je v tom, že pátý článek neobsahuje žádný závazek, pouze konstatování, že se státy dohodly, že v případě napadení jednoho z nich zváží charakter vzájemné pomoci, včetně vojenské.

Naproti tomu je zcela zamlčován skutečný závazek, vyplývající z prvního článku, že všechny spory budou státy NATO řešit mírovými prostředky a zdrží se hrozby silou.

VZ by mohlo přispět analytickými a pedagogickými schopnostmi svých příslušníků ke všeobecné kultivaci jak veřejnosti, tak především politiků, zejména uspořádáním konference a/nebo vydáním studie, jejímž předmětem by byla analýza textu Washingtonské smlouvy a audit jejího plnění členskými státy NATO. K tomu by se hodila i veřejná rozprava o hybridních způsobech studeného válčení, která by se však sama nebyla hybridně zaměřena jenom jedním směrem.

Vneslo by to konečně trochu důstojnosti do problematiky, která je strašidelně ideologizována. Protože máme-li spoustu řečí o křesťanských základech evropské civilizace, měli bychom především vyjmout fake z úst svých dříve, než začneme mluvit o fake news v ústech jiných.

VZ by tak velmi příhodně napomohla tomu, aby česká zahraniční politika zaujala své místo ve světě a v historii tím, že by se významně podílela na řešení nejpalčivějších problémů světa, k nimž bezpochyby patří manipulace se strachem a zvyšování napětí. Není totiž důstojnější role pro člověka, než přispívat ke snižování napětí, ukončování konfliktů tak, aby v sobě již neobsahovaly zárodky konfliktů příštích, a navazování atmosféry důvěry. Ostatně jinou cestu před sebou lidstvo ani nemá.

- - - 35 komentářů :

 1. Na České televizi vystupují politici pod vedením Moravce a zalykají se tím, jak nás strašně, ale úplně nejstrašněji ohrožuje Rusko a Čína, ale státy jako USA společně se Sadskou Arábií jsou státy kde je ráj na zemi, kde kvete demokracie a sem tam rozřežou nějakého toho neposlušného novináře za asistence vše demokratických rozvědek, které to sledují v přímém přenosu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Schneider jako analytik opět velmi dobrý! Díky mu.

   Smazat
  2. Jsem moc zvědavý, kdy se tu objeví první hýkající idiot y Halvova sirotčince. Ta zpráva se jim moc líbit nebude. Je totiž inteligentní, neideologizovaná, stručná, k věci. Pravda dnes už zastaralá.

   Smazat
  3. V porovnání s tím pamfletem BISky (od čučkařů) je vidět, že vojáci mají dnes svého vrchního velitele v pořádku. Dobře, že jsme v posledních prezidentských volbách vybrali ze dvou zel to menší.

   Leo

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Pro 14:08 EU jde ke dnu a zločinné spolčení NATO je bez USA ničím. USA mají svých vlastních problémů čím dál více a Trumpovo "America first" je z nouze ctnost. Já mám své kořeny v této zemi, ne v Bruselu, Moskvě či za mořem. Ale nelze nevidět tu pátou kolonu prospěchářů, které pořád musí čouhat boty z cizí zádele, že ty znalče BISKy - pošli své chvalozpěvy Koudelkovi a v kopii hulibrkovi Jandovi, ať máš body.

   Smazat
  6. 14:50 Já na rozdíl od tebe nemusím nikomu nic posílat, pouze vím kde je moje místo. Určitě ne v Ruském chudobinci, ale ve vyspělé Západní kultuře. Proč kritizuješ práci BIS? Proč ti vadí, že ukázala na Rusa? Který prokazatelně škodí a snaží se rozvrátit naše společenství s NATO a EU. Podle tvého příspěvku právě tobě čouhají boty z Ruské prdele.

   Smazat
  7. 15:30 Nejsem s nikým a BIS je mi ukradená, nijak jsem ji nekomentoval. Jestli této zemi někdo prokazatelně škodí, tak to jsou sráči, kteří potřebují nějakého páníčka - ve tvém případě "společenství s NATO a EU", což svědčí dostatečně o tvé blbosti. Hlavně, že víš, kde je tvoje místo. Takové slouhy oni potřebují, byť jimi pohrdají. Tak zavrť ocáskem a buď vděčný za kostičku.

   Smazat
  8. Když jsou to tajné bezpečnostní služby, tak by měly pracovat v utajení, a ne psát "plagiáty", o které nikdo nestojí. BIS je obyčejná politická strana, která bojuje se presidentem Zemanem, protože její šéfík nedostal generála. Jde o koryto.

   Smazat
  9. Havlův sirotčinec snad ani neumí vyprodukovat ze svých řad nikoho vychovaného, který nenadává, má logické myšlení, umí argumentovat a kdo není psychopat... atd.

   Opět jsem musel pár těch hlupáků smazat.
   Pro diskuzi nejsou žádný přínos.

   Smazat
  10. Dvořáku a ty jsi čí sirotčinec, jsi přesně ten produkt rudejch komunistických zločincu, kteří tady škodili 40 let. To se máš čím chlubit . Jen hlupák jako ty maže příspěvky, proč? protože jsou pravdivé, toho jste se vy rudí pohrobci vždy nejvíce báli PRAVDY. Pouze těžíte z dnašní domokracie , kterou tady zavedl pan Havel ŠMEJDI.Jen se zde plácejte po ramenou, jak jste dobří. Naštěstí je vás tak málo, že se na nic nezmužete.

   Smazat
  11. 15:50 A kam patřiš ty troubo. Nic jsi nepochopil. Já nepotřebuji žádného páníčka, ale pouze ochranu. Ty nevidíš tu Ruskou chuť rozpoutat konflikt? Toto vše dělá Rus od války v Avganistánu, Čečna, Gruzie, anexí Krymu až do dnešních dnu, kdy zajímá nezákonně UKR. lodě a vojáky? Proto patříme pod NATO,ubránit se společně ruskejm fašounum. Pokud tohle nepochopíš tak, tak ti není pomoci.

   Smazat
  12. 17:21 a 17:33 Dnes máš vyděláno, havloide, tak už se uklidni. Ochranu potřeboval tvůj otec, ale už se stalo a tak jsi tady. Tvá patologická rusofobie a potřeba černobílého světa vylučuje možnost osvěty, žij blaze !

   Smazat
  13. 17:21 resp. 17:56 o nich jsem psal a hle, nic nového. Krobián a blbec zůstane krobiánem a blbcem. Vstupovat s podobnými do debaty znamená potřísnit se. Dobrou noc.

   Smazat
  14. Pane Dvořáku oni tu chodí ne diskutovat ale provokovat a nadávat a navíc to mají v popisu práce. Nešlo by jim zablokovat ip na jejich komentáře nejsem zvědaví.

   Smazat
  15. něčim musi byt plebs strašen když boha se boji malokdo a kler už vubec ne tak se straši agenty jak nam vymyvaji mozky zatimco agenti s miliardama si vklidku hrabou pod sebe je to jen moje soukroma teorie ktera se zaklada natom proč asi musime strašit i děti a neni daleko doba že i nenarozena mimina

   Smazat
  16. 17:56 Nemá cenu nijak moc předstírat že NR je něco víc, než běžný tu dobře, jindy mizerně z ruštiny přeloženej putleroffský hoax! Součást to hybridní války vedené a placené tímto gangem kremlovorů!- https://img.opentown.org/store/news/180407/te-url-9f0e394ab55deec1225656a563db0bf8.jpg

   Smazat
 2. Brzy si přečteme, jak ředitel Vojenského zpravodajství "na vlastní žádost" rezignoval. Příští roční zpráva pak již bude 've správném duchu.'

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dokud je v úřadě Zeman, tak to nehrozí.

   Smazat
 3. Přílišný optimismus vyvolává podezření. V textu se konstatuje, že minské dohody neplní ani jedna strana konfliktu. Decentně se mlčí o tom, kdo je považován za strany konfliktu. Zda jsou jen dvě nebo tří anebo více stran. Kam se postoupí, to diktuje Kyjev. Zničení dvou neposlušných regionů brání Rusko. Kdo vi jak se pleteme do konfliktu dodávkami zbraní my, jak se můžeme dočíst i tady na NR? Strašení ruskou hrozbou je v popisu práce vojenského velení. Šandor a Šedivý se zdají být realisty, ale vždy prozradí, kdo jsou. Nevěřil bych jim ani slovo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oba jsou ale již mimo službu.

   Smazat
  2. 14:04, a to si myslíte, že ve službě byli jiní, více vlastenečtí?

   Smazat
  3. oba jsou ale dobře placeni poraděnkove nejen na čete samosebou z našich dani za chytre horakyně a že by nehrabali mi z realitou dneška neštimuje a někdo musi dělat cukr a někdo zase bič a zadarmo tak to už vubec ne

   Smazat
 4. Průprava disidenta a zkušenosti se zpravodajskými službami jsou dnes opět zřejmou výhodou - pan Schneider umí číst mezi řádky, najít a vysvětlit i malé náznaky odvahy či pozornosti správným směrem (zmínka o podpoře IZS). Už to tak vypadá, že máme být rádi i za takovéto náznaky - vždyť už se zase schyluje k době, kdy možná nebude dovoleno ani naznačovat. Dnes chybí už mnohé k tomu, aby armáda (či to, co z ní zbylo) mohla účinně pomoci civilnímu obyvatelstvu - chybí ruce, technika i výcvik. Ostraha hranic, např. při masivní migraci spojené s hromadným porušováním zákonů, kdy se zákon stává nevymahatelným, byla prakticky znemožněna - pohraničníci neexistují a byla zrušena i potřebná infrastruktura. Civilní obrana je velmi podceněna a většina lidí ani netuší, co a jak dělat v případě hromadného ohrožení. Přidejme si k tomu zřejmou snahu EU zcela odzbrojit civilisty, znemožnit obranu národních států a jejich obyvatel silami těchto států, nárůst moci globálních korporací, vyostřující se války o zdroje, a máme tady docela chmurnou realitu - pokud si to dokážeme připustit. Kdybychom byli schopni aspoň toho, co Maďaři (nikoliv Poláci), jinak nezbude než se dočkat toho, co zažívají Francouzi nebo Italové - a pak už to po dobrém nepůjde.

  OdpovědětSmazat
 5. Ono už jenom to, že nikdo nevíme jak se jmenuje ředitel vojenské rozvědky, stejně jako jsme to nevěděli u BIS, dokud se její ředitel nerozhodl, že se stane českou superstar tohoto roku, znamená, že to tam vedou kvalitně. K čemu nám je nějaký šoumen jako ředitel rozvědky? Ten jeho úsměv naznačuje, že je celý natěšený, že jeho maminka bude mít z něho konečně radost, až se budou v samošce sousedky ptát, co dělá ten jejich chlapec, už řekne, to je ten čučkař, už je na každém rohu jeho ksicht vylepenej.

  OdpovědětSmazat
 6. Jdi "blejt" z toho, co říká Moravec.

  OdpovědětSmazat
 7. Omlouvám se, má být:15.34 Jdu

  OdpovědětSmazat
 8. pan Jan Schneider velice dobře zhodnotil práci VR. Pravdou je, že ne asi ale určitě působí profesionálněji jež zpolitizovaná BIS.

  OdpovědětSmazat
 9. Pánové mám historickou poznámku. Někde jsem četl, že vojenská rozvědka se za první republiky převážně zabývala skandály a milostnými pletkami členů císařské rodiny ze smetiště dějin, aniž by věnovala pozornost světové straně, která nakonec Československo sejmula.

  Bohužel textem plný chvály bych ohodnotil tak, že všechno je špatně. Společnost a její technické zabezpečení je tak citlivá na drobné poruchy, že bychom neměli strkat prsty do cizích problémů. Na trati z Olomouce do Prahy spadne trolej a jsme v řiti, vlaky nejedou, koní tady skoro není. Dejme tomu, že někdo vyřadí jednu, dvě nebo tři elektrárny a nastane totální kolaps. Nepoteče voda, v panelácích nebude teplo v obchodech zmizí zboží denní potřeby. Za bolševika mělo naše město pro každého občana plynovou masku, teď už to asi neplatí. Komunisté nastavěli protiletecké kryty. Kolik obyvatelstva by se podařilo skrýt dnes a kolik je předem obětováno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:30
   Buď jsi provokater, nebo blbec. Dle mého názoru jsi totání vůl. Teprve po hadráku se kryty začali používat jako herny a jiná úložiště. Stejně tak i veškerá pracoviště CO ( pro blce tvého formátu civilní obrany.) byla devastována.

   Smazat
  2. 22:26
   Vole, a tvrdím já snad něco jiného než ty?

   Smazat
 10. Zeman slyšitelně špatnou ruštinou (asi chce Puškinovu medaili) nakopal všem službám do zadku. Mám proti němu výhrady, ale vzchopil se a udělal rozumnou věc.

  OdpovědětSmazat
 11. Vazeny 17:21,Vam muesli KomarI nejak uskodi,jinak si Vas komentar nedokazi vysvetlit.V muslimskem svete se chapani svete zastavilo nekdy v 7 stol.Mam ryze subektivni dojem,ze u Vas se zastavilo toto chapati sveta nekdy pred 40 roky,ovsem poked jste tehdy necural do plen.. V pripade,ze ano,tak chybu hledejte jinde,neb jste asi nepostrehl,ze svet,civilizace se casem vyvijeji.Zda k lepsimu (nebo k horsimu) Ponechavam na Vasem zamysleni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten 17:21 nemyslí.
   Vaše slova jsou marná.
   Blb je prostě blb.

   Smazat
 12. Super článek, super zpráva, konečně něco trochu pozitivního. Nemyslím obsahem, ale přístupem k realitě. J.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.