Reklama

pátek 18. ledna 2019

BIS a školství - jako za protektorátu. Školy není třeba ani zavírat.


Martin Koller
18. 1. 2019
Chtěl jsem pokračovat druhou částí neradostné prognózy na tento, případně následující roky, ale nezbývá mi nic jiného, než reagovat na doslova otřesnou informaci v médiích. Ministerstvo školství vlády oligarchy Babiše a BIS (Bezpečnostní informační služba-informace pro absolventy inkluzivních škol) jako reprezentace pražské havlérky a cizích zájmů chtějí společně a vydatněji přepisovat českou historii. Samozřejmě nikoli ve prospěch českého národa a jeho vlasti. No, ona je to vlastně také prognóza vývoje naší republiky v prvním roce po stém výročí.Mnozí čeští voliči se v nekritickém a bezmyšlenkovitém obdivu k premiéru Babišovi chovají jako kdysi negramotní sedláčci, kteří věřili v dobrého císaře pána a jeho zlé ministry a úředníky, kteří páchají lumpárny za jeho zády. Patrně posledním z takových sedláčků byl kdysi Pepek Vyskoč v Putimi. Kupodivu má dost potomků, kteří jsou schopni uvěřit Babišově nestoudné komedii, že ministři podpisují protinárodní dokumenty v Marákeši, New Yorku a Istanbulu bez vědomí premiéra, dokonce možná i proti jeho vůli. Stejné to je i se spoluprací ministerstva školství a BIS na předělávání české historie na objednávku euromarxistů z Berlína a Bruselu, což připomíná dobu nesvobody v létech protektorátu.

Skautka Lucie "Lála" Myslíková se svou tezí, že "stát neexistuje a hranice nejsou a na tohle se vůbec nehraje (níže táž s poslancemKalouskovy strany TOP09), chlubí se, že "vychovávají i naše děti". To jsou ti hodní skauti, kteří za podpory "Českého" rozhlasu rozvážejí betlémské světlo...

 Ministr školství Plaga, který patří spolu s ministry Hamáčkem, Metnarem, Petříčkem a europoslankyní Jourovou k nejaktivnějším protinárodním slouhům našeho premiéra je sotva důvěryhodný. Připomíná domácí zvíře, které se používá k inseminaci koz a podle známého pořekadla, nemá být zahradníkem. Bohužel, dostal od milovaného vůdce, pardon, demokratického premiéra, pořádný záhumenek ve formě českého školství, který se evidentně snaží vydatně pohnojit. Jedním z jeho bobků velikosti a účinku jaderné bomby je spolupráce s čučkaři BIS, která se proslavila nedávnou výroční zprávou. Ta prokázala jak odbornost, tak důvěryhodnost a snahu BIS o bezpečnost naší republiky a národa. K stému výročí republiky a téměř třicátému výročí od komediálního předání moci nomenklaturních soudruhů nomenklaturním soudruhům jsme se dočkali epochálního historického zvratu ve školství, a to od vlády premiéra, který je údajně tím nejlepším, co nás od roku 1990 potkalo. Amen.

V předlistopadovém období jsem se nesetkal s žádným příslušníkem StB, v polistopadovém pouze s pány Babišem a Štětinou. Kdyby StB kdysi projevila snahu vstupovat do školních osnov, určitě bychom to u vojenské kontrarozvědky zaregistrovali. Armáda měla tehdy rozsáhlou síť kvalitních středních a rovněž většinou kvalitních vysokých škol. Výuka marxismu leninismu tam byla ve stejném rozsahu, jako na civilních školách, kde studovaly nomenklaturní kádry Babiš, Štětina a nejen oni. Výjimku tvořila Vojenské politická akademie v Bratislavě a samozřejmě sovětské politické školy, kam směřovaly vybrané vojenské kádry, které vidíme dodnes na ministerstvu obrany. Jiná forma politické přípravy na vojenských školách nebyla.

Spolupráci ministerstva školství Babišovy vlády s tajnou službou, která se víc než ochranou našich zájmů zabývá ideologií ve prospěch cizích zájmů, lze historicky přirovnat pouze k období okupace a nacistického protektorátu. Tehdy kolaborant Moravec, jako ministr školství protektorátní loutkové vlády nadšeně vyráběl, spolu s některými umělci a s pomocí gestapa prosazoval propagandu ve prospěch Německa a podřízenosti Čechů, Moravanů a Slezanů Německu a Němcům. Opakuji, Německu, nikoli nacismu. Při tom byl plně pod kontrolou, ne-li přímo odborným vedením zkrachovalého knihkupce, nacistického státního ministra a sudeťáka K. H. Franka, který byl po válce po zásluze pověšen. Podle toho vypadaly učební osnovy i učebnice. Cílem bylo vytvořit z českých zemí nedílnou součást Německa a z českého národa zásobárnu levných, či spíše otrockých pracovních sil pro německou Evropu, takzvanou tisíciletou třetí říši. Samozřejmě pouze do vítězství na východní frontě a odstranění většiny českých podlidí z českých zemí do pracovních lágrů na Sibiři, nebo do plynových komor. Můžeme si připomenout slavnou Frankovu odpověď loutkovým protektorátním reprezentantům, kteří přišli skuhrat proti uzavření všech českých vysokých škol. Sdělil jim, že v případě vítězství spojenců dostanou svoje školy zpět, zatímco v případě vítězství Německa bude Čechům stačit několik tříd základní školy. V průběhu okupace byla uzavřena rovněž většina středních škol. Mám takový dojem, že historie se díky bezmyšlenkovitosti českých voličů opakuje.

Úroveň českého školství pod taktovkou euromarxistů z Berlína, EU z ČSSD a nově z ANO, neustále klesá. Není třeba školy ani zavírat. Hloupost se šíří přímo lavinovitě, především v humanitních oborech a potvrzují to mnozí profesoři s dlouhou praxí. Jako poslední morové rány dopadly naše školy inkluze a rasistická ideologie multikulturalismu šířené mimo osnov přímo mezi mládeží vybranými mládežnickými agenty pražské havlérky a neziskovek. Někteří rektoři a profesoři působí spíš jako političtí aktivisté ve prospěch zahraničních protinárodních zájmů a protinárodních politiků, než jako pedagogové vychovávající zodpovědné občany. Měli by se podívat na film Vyšší princip. Podle dosažitelných informací se mnozí myslící středoškoláci bojí říci mezi spolužáky názor, který odporuje současným úchylným ideologiím EU, aby se nestali cílem štvanic mládežnických aktivistů, případně aktivistických protinárodních pedagogů a ředitelů dosazených pražskou havlérkou.

Úchylná globální sexuální revoluce už je určitě na cestě a spolupráce ministerstva školství, BIS a politických neziskovek typu Evropské hodnoty ji určitě zdárně podpoří. Z tohoto hlediska bychom neměli zapomínat ani na Hamáčkovské socialistické ministerstvo vnitra a především jeho Evropské hodnoty vedené Jakubem Jandou v rámci programu Integrity initiative. Právě ten je pod pláštíkem boje proti Rusku zaměřen nejen na válečné štváčství, ale rovněž na změnu dějin a myšlení v středoevropských a východoevropských zemích s cílem jejich výraznější integrace do EU, neboli zotročení a nakonec zneužití jako kanonenfutru v ozbrojené agresi a jaderné válce. Ilustrativní je fakt, že tato euromarxistická iniciativa řízená z Británie není podle jejích šéfů v naší republice přímo potřebná, protože její úkoly plní na výbornou politická neziskovka Evropské hodnoty. A šéf tohoto protinárodního propagandistického a nátlakového spolku je placeným státním zaměstnancem na ministerstvu vnitra Babišovy vlády, která je podle některých voličů údajně nejlepší od roku 1990. Neměli bychom zapomínat, že boj školu a boj o děti je bojem o budoucnost národa. Z tohoto hlediska lze výrazně pozitivně hodnotit především Václava Klause mladšího.

Učebnice vs pražská havlérka

Tvrzení, že současné učebnice historie jsou naplněny sovětskou historií, takže je musí spolu s Plagou a jeho zaměstnanci opravovat demokratický nástupce StB, či gestapa je pustá lež na zahraniční objednávku. Učebnice připomínají Masaryka, legionáře i Beneše, národní buditele a dávné české hrdiny. Neoslavuje se tam KSČ, Stalin, Holocaust, vítězný únor, bratrská pomoc v roce 1968, nezastírá se tam západní odboj a naopak se tam vychvaluje Havel a jeho parta přátel pangermánských zájmů. Nezapomíná se tam na statečného vlastence Jana Palacha, který se stejně jako jeho dva spolubojovníci určitě neupálil proto, aby ideologie jedněch cizáků byla od roku 1990 vystřídána ještě horší, která nám chce brát i to poslední, vlast, národ a rodinu a soudruzi byli nahrazeni příbuznými a kamarády soudruhy z pražské havlérky. Možná právě proto se moc nezdůrazňuje, že se Palach upálil nikoli na protest proti takzvané bratrské pomoci SSSR (včetně Ukrajiny), Polska, NDR a Maďarska, ale na protest proti podlézavé zbabělosti, hlouposti a pasivitě většiny českého národa vůči cizácké okupaci a propagandě. Palach nebyl nějaký intelektuálský žvanil z pražské havlérky, která si z něho se sobě vlastní nestoudností udělala ikonu, ale vlastenecký hrdina, stejně jako parašutisté, kteří zlikvidovali Heydricha. Když vidím současný vývoj, musím konstatovat, že jeho heroický čin má stálou platnost, stejně jako ta podlézavá zbabělost, hloupost a pasivita většiny českého národa a podlézání cizákům. Jsem opravdu zvědav, co čeští voliči předvedou v blížících se volbách do europarlamentu. Prodají za pár stovek od Babiše svoji zemi cizákům, kteří z ní chtějí udělat afroislámskou kolonii a pokrytecký ráj politické korektnosti lhářů, zlodějů, korupčníků a pedofilů?

Současné učebnice do značné míry připomínají obsahem učebnice demokratické republiky z období mezi světovými válkami a učebnice po ukončení druhé světové války. Nicméně i tak, možná právě proto, mají z hlediska místních i bruselských euromarxistů zásadní nedostatky. A stejně negativně by je určitě hodnotil i Emanuel Moravec se svými kolaboranty, o Heydrichovi a Frankovi nemluvě. Když se podíváme na reprezentanty pražské havlérky, kteří se téměř třicet let pokoušejí urážet národ a aktivně předělávají českou historii, nelze se zbavit důvodného podezření, že mnozí z nich jsou potomci a příbuzní kolaborantů, kteří zrazovali národ nacistům v době okupace a nesvobody.

Současné učebnice jsou totiž přece jen ještě do určité míry vlastenecké. Muži jsou tam muži, ženy sou tam ženy, tvoří spolu rodinu a mají děti, hrdinové bojují za svobodu, vlast a národ a odmítají nadvládu Germánů v Rakousku i za protektorátu. Cílem je tam demokracie a stále lepší život pro všechny, nikoli jen pro pár intelektuálů z pražské havlérky a především jejich oligarchického šéfa. Při tom se prosazují všelidské hodnoty, počínaje slušností ve vztazích a při vystupování na veřejnosti a prací pro společnost konče. Něco takového musí uvádět omezené a namyšlené euromarxisty, kteří vidí rádi sami sebe jako elitu, či novou šlechtu, bůhví proč, k přímo infarktové zuřivosti. Je třeba vše změnit a začít se musí ve školách. Protinárodní mediální propaganda vedená ČT již běží za podpory mnohých komediantů a aktivistů politických neziskovek řadu let na plné obrátky.

Typickým příkladem je mladý Hrušínký, který na DVTV pokrytecky vykládá, že nechce vstupovat do politiky a přitom se v ní angažuje se zápalem Dušana Jasánka vrhajícího se na svazačku v boudě na staveništi. Malému synovi velkého otce vadí, že prezident Zeman by chtěl poslat vojáky na ochranu hranic před afroislámskou invazí. Principála a pobírače dotací to rozčiluje a vidí v tom návrat do předlistopadového období, kdy byl pravděpodobně strašně utiskován. Co takhle hraničáři a příslušníci SOS v roce 1938 a 1939, pane Hrušínký? Nedovzdělaný herec začínající v socialistických filmech by se měl rozhlédnout a zapojit do práce mozek, místo omílání propagandy pražské havlérky. Naprostá většina států na světě střeží svoje hranice ozbrojenými silami. Výjimkou je EU a výsledky jsou nepřehlédnutelné a téměř je nelze popsat slušným slovem. Snad slovním spojením evropské hodnoty, protože něco tak oplzlého se v praxi nevidí ani v pornofilmu nejnižší kategorie pro pedofily někde v Arábii. Podvod, pokrytectví a zločinnost EU v bezpečnostní praxi. Nicméně i sousední Německo si pohraniční policii ponechalo a pouze ji přejmenovalo. Zjištění, že tato policie nechrání hranice proti afroislámské invazi, stejně jako italská pobřežní stráž nechrání hranici EU, čímž porušují jak zákony EU a Schengenu, tak svoji služební přísahu je věc druhá. Jak by to asi vypadalo, kdyby Izrael zboural svoji ochrannou zeď, odvolal vojáky a pustil na svoje území palestinské teroristy? Jak by to vypadalo, kdyby USA zbouraly bariéru na Rio Grande? Jenže tak daleko rozhled aktivistického reprezentanta pražské havlérky nesahá. Je třeba napadat prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil za rozumné názory, protože nevyhovují euromarxistickým mulikulturalistům a jejich místním slouhům, i kdyby se k nám měla nastěhovat celá Afrika a zřídit tu islámský stát. Pan principál by poté mohl za tučný peníz z EU udělat ze svého tyátru na Jezerce prosperující a výnosné uprchlické centrum, opékat tam halal kebab a ještě zaměstnat jako poradce pár vousatých intelektuálů a kamarádů z neziskovek, nejlépe s dredami na hlavě. Určitě by to dotáhl minimálně na europoslance. Bohužel v našich médiích, především v ČT se k otázkám vojenství a bezpečnosti pravidelně vyjadřují většinou diletanti, protinárodní aktivisti a politici z pražské havlérky a pokud se objeví odborník jako generál Pavel, je to nestydatý slouha cizáckých zájmů.

Co vadí euromarxistům

Dalo by se to definovat několika málo slovy. Český stát a český národ. Jejich předkům vadily už ve středověku a bránily jim v Drang nach Osten. Češi dokázali opakovaně porážet germánské agresory. Vadí jim Jan Hus, který byl bytostný vlastenec a hlasatel pravdy. Z té mají euromarxisté evidentně doslova panickou hrůzu. Vadí jim samozřejmě husité, protože dokázali porážet cizácké agresory v mnoha bitvách. Kromě toho Žižka dokázal pacifikovat různé extrémisty a sexuální úchyláky typu Adamitů, což se nemůže líbit současným sexuálním revolucionářům. Propaganda euromarxistů vykládá, že husité byli lupiči. Která středověká armáda neloupila? Nic jiného jim nezbývalo v dobách, kdy neexistovaly konzervy. Kořist byla legálně nabytým majetkem. Ostatně ještě v období druhé světové válka jak sovětská, tak americká armáda se proslavily organizovanou zlodějinou a vojáci měli podle hodnosti dokonce stanovený váhový limit kořisti, kterou mohli posílat domů. Kromě toho plenění území protivníka bylo ve středověku uznávanou formou boje a v podstatě jedinou možností nahrazení ztrát potravin způsobených nepřáteli na vlastním území. V současné době to pokračuje zbytečným humanitárním bombardováním měst, ničením továren a infrastruktury a zamořováním životního prostředí bombami, minami, ochuzeným uranem a chemikáliemi. Ale husiti byli lupiči a zločinci.

Dlouhodobým terčem pangermánské a euromarxistické propagandy jsou vznik a existence Československa, později České a Slovenské republiky a samozřejmě ti, kteří naši svobodu a samostatnost vybojovali. Když to nejde jinak, vymýšlejí se úplné hovadiny. Masaryk byl údajně nemanželský potomek císaře France Jozefa, tedy aspoň poloviční Germán. Nějaký Čech by se přece nemohl stát osobností světového významu. Na republiku, za niž bojovali vlastenci v první i druhé světové válce se valí pomluvy ze všech stran. Stále se zdůrazňuje, jak se měli Češi úžasně v Rakousku-Uhersku. Asi proto se od prohnilé germánské monarchie odtrhly v roce 1918 okamžitě všechny slovanské národy a dokonce i privilegovaní Maďaři. Samí nemyslící hlupáci, kteří neviděli svoje dobro. Omílá se skvělý maršál Radecký, oddaný slouha monarchie. Problém je v tom, že Radecký byl jeden z desítek maršálů českého původu. Potom lze nalézt ještě dělostřeleckého specialistu, maršálka, nikoli maršála, Uchatiuse, původním jménem Uchatého a je hotovo. Přitom Češi (včetně Moravanů a Slezanů) tvořili v Rakousku zhruba čtvrtinu obyvatel, když nepočítám německé sudeťáky žijící na českém území. Šlechtické cizáky přivandrovalé po bitvě na Bílé hoře nelze za Čechy počítat a oni se o to do konce roku také nesnažili. Stejné je to s generály a admirály českého původu, Podhajský, Sokol…. A to byly generálů stovky a admirálů desítky.

Dále je zde hodnocení sudeťáků a jejich zaslouženého odsunu. Osobně jsem toho názoru, že republika se měla v roce 1918 zbavit pohraničních oblastí s převahou německého obyvatelstva, s výjimkou několika strategicky důležitých dislokací, případně provést výměnu obyvatelstva. Vydělala by na tom, protože by se zbavila většinou nepřátelského obyvatelstva, v pohraničí byl zastaralý manufakturní průmysl, jehož produkce byla v dobách krizí nekonkurenceschopná, tamní oblasti měly nevýkonné zemědělství, které nedokázalo uživit obyvatelstvo a nemusela by vyplácet vdovské, invalidní a sirotčí důchody a podpory rodinám Germánů, kteří v naprosté většině s nadšením podporovali rasistickou pangermánskou agresi vůči slovanským zemím, aktivně vystupovali vůči českým i jiným slovanským vlastencům a připravovali zúčtování s českým národem po válce. Ilustrativní je, že nikdo ze sudeťáků nasáklých protičeskou nenávistí peníze od nenáviděného Československa neodmítal od roku 1918, až do okupace.

Převážná většina sudetského obyvatelstva podpořila nacismus s jeho rasismem a Holocaustem, aktivně se podílela na rozbití republiky, mnozí se zbraní v ruce. Až na naprosté výjimky se stali občany nacistické takzvané třetí říše, čímž se zřekli československého občanství. Odsun byl schválen mezispojeneckou komisí a reprezentanty spojeneckých zemí. Odsun sudeťáků místy nebyl humánní, ale ve srovnání s tím, co způsobili v naší zemi, pěti lety teroru, ztrátami v době války a ještě následkům po ní, byl odsun sudeťáků hotová selanka. Prokazatelní antifašisté o občané německého původu, kteří zůstali věrní republice do odsunu nespadali. V Polsku jich žilo zhruba stejně, co u nás, ale Poláci hnali svoje sudeťáky před tanky až za novou hranici na Odře a Nise. S nějakým humánním odsunem vlaky a s nejcennějším majetkem, možná nakradeným za okupace jako v naší republice se tam nezatěžovali. Přitom o nějakých požadavcích vůči Polákům sudeťáci ani neceknou. Přesto česká média z velké části papouškují sudeťáckou propagandu o strašlivém českém teroru proti ubohým Němcům, zatímco o nacistických koncentrácích, pracovních táborech, nacistických popravištích a nacistickém teroru se mlčí, nebo jsou zmiňovány pouze okrajově. Kdo se proti nepřátelské propagandě ozve, je označen za komunistu a agenta Ruska.

Zde si můžeme položit logickou otázku, co má Rusko, či historicky spíše Sovětský svaz společného se sudeťáky. Mnoho, protože rudá armáda, společně s československým armádním sborem na východě osvobodily 90% území naší republiky od nacistů, tedy i sudeťáků. A to je samozřejmě sudeťákům a pangermánům vládnoucím pod pokryteckými prapory euromarxismu v Berlíně i Bruselu dodnes solí v očích. Proto neustále omílají obsazení naší republiky vojsky varšavské smlouvy v srpnu 1968 jako největší tragédii a zločin na českém národě. Zločin to každopádně byl, navíc zrada, nicméně ve srovnání s nacistickou okupací a jejími následky to je úplná legrace. Ostatně největší tragédie českého národa nastalo vražděním a germanizací po roce 1620. Zmizela více, než polovina národa a dlouhodobým vývojem vytvořené vůdčí elity byly nahrazené cizáky, většinou Germány. V průběhu první světové války se podařilo tento vývoj zvrátit a získali jsme svobodu a znovu se to podařilo za druhé světové války, přičemž obě vyvolali pangermáni. Něco takového nemohou potomci kolaborantů, jejichž složky drží v rukou spolková tajná služba, Vatikán a CIA a s nimi slouhové cizích zájmů v pražské havlérce a neziskovkách připustit. Cílem je vytvořit v českém národě syndrom viny za vymyšlené, případně notně zveličené české zločiny proti vládnoucím pangermánům. Proto je třeba účelově měnit historii ve spolupráci ministerstva školství Babišovy vlády a BIS, stejně jako kdysi v době nesvobody.

Hus i Masaryk byli apoštolové pravdy a z té mají eromarxisté smrtelný děs, bez ohledu na kecy o morálce, pravdě a lásce, stejně jako z opravdové demokracie, jejímž základním projevem je celonárodní referendum ke všem důležitým otázkám. Proto je třeba vymýtit pravdu z historie a ve školách učit propagandu poníženého otroctví. Proto mají zmizet hranice, státy, národy, vlast, hrdé vlastenectví, všelidské a křesťanské principy, rodina a nakonec i bílá rasa.

24 komentářů :

 1. RÁDI SE POUČIME Z VAŠICH ČLÁNKŮ HISTORII PANE KOLLERE

  ovšem stejně rádi bychom viděli,aby naše historie dále pokračovala a nebyla totálně vyničena nynějši absenci obrany ČR.
  Objevily se prvni návrhy jak to udělat,aby se NATO stalo pro ČR zbytečným.
  UVítali bychom,kdyby jste ze svých vojenských znalosti odkomentoval výcvik,výbavu a organizaci Švýcarské armády,která je tak dobrá,že se nevyplati útočnikovi je napadnout už stovky let!
  Utrpěl by takové ztráty,že by mu uhořel kožich.
  Pokud by jste to nevěděl naše skvělá špička Společnosti voličů byla inspirována zdejši debatou a chce se v tomto směru i sama informovat a můžeme vám pomoci kde motto

  UDĚLEJME NATO PRO ČR NEPOTŘEBNÝM JE STÁLE VÍCE A VÍCE ZAJIMAVĚJŠI!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PRO VŠECHNY,KTEŘI BY CHTĚLI BÝT VLASTENCI DÁVAME

   prvni orientačni článek ,který je pro ně možná zajimavý.
   Nevime,zda se nám to dobře povede nebot tento web nemá jednoduchou kontrolu kliknutim.
   Pokud to nebude fungovat napište to tady.

   https://www.euportal.cz/Articles/1742/svycarska-armada-sila-schopna-skutecne-rychle-reakce.aspx

   Smazat
  2. Stojí za shlédnutí: Skrytou švýcarskou krajinou


   https://www.youtube.com/watch?v=tEjUtyDjsl0

   Smazat
  3. 14:34
   Vy nvíte proč nebylo zatím zničeno Švýcarsko?
   Jenom absolutní kretén vykrádá vlastní banku.
   Tj. banku která ochraňuje jeho nakradené poklady.

   Smazat
 2. UVítali bychom,kdyby jste ze svých vojenských znalosti odkomentoval výcvik,výbavu a organizaci Švýcarské armády,která je tak dobrá,že se nevyplati útočnikovi je napadnout už stovky let! - tak to skutočne, hádam preto, že sú neutrálny a všetky vojny financovali cez svoje banky - a nie že majú doma samopal ....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Viděl jsem film,kde ukazovali Švýcarské pevnosti a děla maskovanmé jako domy,kterých je snad desetitisice.
   Žádná neutralitanechránila mnoho států,které byly jednoduše převálcovány.
   Malé znalosti o této armádě nám nepomohou,kdo něco ví mohl byto tu dát v odkazu,nejsme tu žádni blbci tak to zkusme..

   Smazat
  2. Stojí za shlédnutí :Skrytou švýcarskou krajinou


   https://www.youtube.com/watch?v=tEjUtyDjsl0

   Smazat
 3. To co tady kolem mě chodí ze školy budí dojem, že si kromě oplzlých výtazů nenesou ze školy vůbec nic. Tudíž předpokládám, že ani čučkař Koudelka neprorazí.

  OdpovědětSmazat
 4. Pliaga, to je slovenský výraz pro hordu, tlupu , havěť, prostě pro vše, co je společnosti nepřátelské, dech beroucí, mrtvolné. Měli bychom mít neustále na paměti, že všichni, které řadíme do této skupiny, jsou jen slouhové, v podstatě úplatné loutky nadnárodních plánovačů, kteří svůj komparz pyramidálně živí natištěnými papírky, krytými pouze chomoutem finančních a mocenských vazeb. Stačí zmínit koryfeje Coudenove- Kalergiho, a řadu dalších , z nichž nejotevřeněji myslel Thomas Barnett, se svou vizí snížení intelektuálního potenciálu bílé rasy promísením lidem z Jihu. „Pliaga“, včetně neziskovek, jsou v našich končinách vlastně výsadkem v nepřátelském týlu, jakkoli to jsou mnohdy našinci, jen si neuvědomují, že budou obětováni v případě vítězství kohokoli... L.H.

  OdpovědětSmazat
 5. Díky za kvalitní článek. Tato fakta by se měla objevit ve školních osnovách, aby se nemohlo říkat, že se ve školách učí ne dějepis, ale dějeBis. Kdyby to nebylo k pláči, mohla by to být legrace.

  OdpovědětSmazat
 6. Viděl jsem kdysi učebnice z První republiky, kde děti za protektorátu musely začernit celé odstavce, či vyřezat stránky a doplňovat je rukopisnými diktáty jako "Mein Führer, Adolf Hitler..." dobrých, Novou Evropu chápajících a podporujících učitelů.

  Takže to zuřivé BISlení sub Sole nihil novi est.

  OdpovědětSmazat
 7. Paní učitelko už nám nemusíte lhát. BIS to udělá za Vás.

  OdpovědětSmazat
 8. Pan Koller jako vždy perfektní!!! Školství je u nás na tristní úrovni, na školách probíhá multikulti, genderová i politická propaganda a teď se ještě budou měnit učebnice dějepisu tak, aby se zalíbily našemu berlínskému protektorovi. Pak nejspíš není náhoda, že se uvažuje o tom, že na místo Plagy by nastoupil bývalý brněnský primátor Vokřál, což je ještě 100x horší, než Plaga. To je ten šílený sluníčkář, co si přibral do koalice Hnít Brno, Zelené, Piráty a TOP09 a s nimi plánoval zaplavit Brno migranty. Samozřejmě u prezidentských voleb podporoval Drahoše a co je nejdůležitější - je podobně jako politici z KDU, TOP nebo ČSSD podporovatelem a návštěvníkem srazů Sudetoněmeckého landsmanschaftu. Tedy ideální ministr školství pro Berlín a Brusel, kam se na něj hrabe Plaga nebo Valachová!!!

  OdpovědětSmazat
 9. Příspěvky pana Kollera jsou vždy špičkové. Díky

  OdpovědětSmazat
 10. Vy si pane Kollere musíte alespoň otřít bagančata o Marxe jeho spojováním s tím kapitalistickým totalitarismem, který uplatňuje lumpenburžoazie z Bruselu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Marx by Kollera s jeho slavjanofilskejma žvástama nakopal do prdele tak až by se z toho posral!

   "…nesmiřitelný boj, válku až do smrti proti Slovanům, těm zrádcům revoluce… je potřebné jejich vyhlazení, bezuzdný terorismus na ně – nikoli v zájmu Německa, ale v zájmu revoluce…"

   To byl rok 1848, kdy Slované tak rozzuřili Karla Marxe.

   Fanatický pangermanismus v nejhorším slova smyslu je snad nejvíce zřejmý z článků Marxe a Engelse v New York Herald Tribune. Zde oba komunističtí přátelé 24. dubna 1852 uveřejňuji k potlačené snaze po demokracii a liberalizaci Čechů, Poláků a Jihoslovanů v r. 1848 tato památná slova: „Nyní skončily, a to asi navždy, snahy Slovanů v Německu o znovuzískání nezávislé národní existence. Roztříštěné zbytky četných národnostních skupin, jejichž národní a politické oprávnění k životu již dávno zmizelo a které již téměř tisíc let jsou přinuceny se plavit za lodí jednoho silného národa a jejich podmanitele“ (Němců). „Tyto umírající národnosti se pokusily využít všeobecných zmatků r. 1848 k vybudování dávno ztraceného politického stavu z r. 1800. Dějiny tisíce let jim ukazují, že tento vývoj zpět není možný. Skutečnost, že celý prostor východně od Labe a Sály byl kdysi obsazen podobnými Slovany. Ukazuje na historickou expanzi a současně na materiální a intelektuální moc národa německého, která podmanila své staré východní sousedy, vsála je a absorbovala. Tento sklon k absorbci“ (poněmčení) „byl vždy jedním z nejmocnějších prostředků, kterým byla Němci na východě tohoto kontinentu rozšiřována západní kultura. Jak mohou“ (Slované) „očekávat, že se dějiny vrátí zpět o tisíc let, aby uspokojily několik souchotinářů obývajících Němci ovládané a obklopené prostory, kteří neměli od nepaměti pro kulturní záležitosti jiný jazyk než němčinu a kterým chybí základní předpoklad národní nezávislosti: samostatnost, počet a uzavřená země?

   Marx také podporoval protiruská povstání v Polsku, protože věřil, že nezávislý polský stát může vytvořit nárazníkovou zónu mezi Ruskem a Evropou. Během projevu v Londýně 22. ledna 1867 veřejně prohlásil, že „Pro Evropu existuje pouze jediná alternativa. Buď asijský barbarismus z Moskvy exploduje kolem Evropy jako lavina, nebo musíme obnovit Polsko, postavit dvacet milionů hrdinů mezi nás a Asii a získat tak čas pro uskutečnění evropské sociální obrody.“ Rusko označil za zemi toužící po světovládě, která má civilizovanou vládu ovládající „barbarské masy“.

   Smazat
  2. 21:22 Mordechai Lévi nebyl německé národnosti, proto je jasné pro koho mohl pracovat.

   Smazat
  3. Marx a Engels pangermáni?! To mohl vydedukovat jen světa neznalý hlupák.

   Smazat
  4. 23:23 Taky si nemyslím že by internacionální Žid hlásal pangermanismus v jeho ryzí podobě. Ono jde spíš o to, že Marx své učení koncipoval pro vyspělé národy Západu, s nějakými negry a žlutými opicemi nepočítal a jejich "dějiny" ve svých spisech praktcky nezmiňuje. A slovanské kmeny za které považoval i Čechy bere jako historicky přežité - viz text: "Roztříštěné zbytky četných národnostních skupin, jejichž národní a politické oprávnění k životu již dávno zmizelo a které již téměř tisíc let jsou přinuceny se plavit za lodí jednoho silného národa a jejich podmanitele ... Ukazuje na historickou expanzi a současně na materiální a intelektuální moc národa německého, která podmanila své staré východní sousedy, vsála je a absorbovala. Tento sklon k absorbci byl vždy jedním z nejmocnějších prostředků, kterým byla Němci na východě tohoto kontinentu rozšiřována západní kultura."

   Smazat
  5. Myslím že Marxův text stále platí! Jeho realizace by vše co se tu marně a zbytečně už spoustu let řeší naráz vyřešila! - https://g.cz/17-plus-6-duvodu-proc-by-cesko-melo-byt-soucasti-nemecka/

   Smazat
 11. Děkuji Vám za čas,který jste věnoval tomuto opět vynikajícímu článku.

  OdpovědětSmazat
 12. Poslal jsem vládě ČR mail.

  Výzva pro vládu ČR:
  vládo ČR konej a odvolej neschopného nebo spíše všeho schopného kolaboranta spolupracujícího s cizí mocností a proti zájmům ČR- Koudelku z funkce ředitele BIS.

  OdpovědětSmazat
 13. Pan Koller napsal skvělý článek přesně to se děje ale jak s toho ven?

  OdpovědětSmazat
 14. Pár lidí se ptá, jak z toho ven. Můžete pro začátek NAPSAT VLÁDĚ a POŽADOVAT ODVOLÁNÍ šmejda Koudelky z BIS

  vláda má tento e-mail:
  posta@vlada.cz

  Dále se dá psát jednotlivým stranám ve sněmovně

  Ministerstvo školství - můžete napsat přímo do kanceláře pana Plagy, který poklonkuje čučkařům z BIS
  kancelar@msmt.cz

  Školský ombudsman
  ombudsman@msmt.cz

  A pokud chcete říct rovnou od plic něco dobytkům... Můžete napsat přímo čučkařům z BIS. Ale protože jde o tupé čučkaře, nevylučuju, že budou považovat váš mail za atentát a založí o vás složku pro ohrožení čočky.. pardon státem chráněného živočišného druhu čučkařů

  https://www.bis.cz/kontakty/

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.