Reklama

pátek 11. ledna 2019

Czexit ano a jak dál, Část I: Lépe pozdě, než vůbec ne – avšak dále neodkládat

Jaroslav Tichý
11. 1. 2019
V posledních dnech vyšel na Protiproudu článek ing. Kobzy (SPD) „Nebojme se Czexitu“, který převzaly i některé další internetové noviny (např. Nová republika). Vzhledem k tomu, že toto je jedno z ústředních témat, které jsme dlouhodobě prosazovali (ještě v době mého členství v ANS a to se značným předstihem před říjnovými volbami 2017), chtěl bych touto cestou uvedené téma více rozvést, a to v sérii tří článků, které následují:


Krátké ohlédnutí zpět

Bohužel se toto téma přes naše tehdejší výzvy nestalo ústředním volebním tématem žádné z větších politických stran či hnutí na naší politické scéně. Na rozdíl třeba od tehdejší Ligy severu o několik měsíců později v italských volbách. M. Salvini je proto dnes tam, kde je a SPD rovněž. Každý ovšem někde jinde z hlediska počtu svých poslanců, významu a vlivu v parlamentu a na politické scéně vůbec. To není kritika SPD, to je jen stručná rekapitulace dnes již nedávné historie (o stanoviscích a důvodech ostatních stranách, které tehdy tvrdily, že bez EU „to nejde“, se šířit vůbec nechci). Chci se věnovat čistě meritu věci.

Czexit – důvody pro a proti


Oproti uvedenému podtitulku začnu z praktických důvodů obráceně, tedy tím „proti Czexitu“. Těch „pro“ bude totiž daleko více. Ty budou předmětem další části této série.

Czexit – důvody proti

Pominu-li na chvíli hlavní účely založení EU a jejího postupného přetvářen podle dlouhodobých plánů světových globalistů, soustředím se na chvíli jen na nalezení některých důvodů uváděných „pro Czexit“, či přinejmenším na vyjmenování těch, která jsou za pozitivum vydávány:

1/ postupující globalizace si žádá spojování nejen firem ale i zemí do stále větších celků;

2/ vstupem do EU jsme se stali tolik kýženou součástí Západu a odtrhli jsme se tak od ruského vlivu. Můžeme tak sdílet spolu s dalšími evropskými zeměmi „euroatlantické hodnoty“.

3/ vstupem do EU jsme se stali součástí většího územního a politického celku s výrazně větším vlivem ve světě;

4/ mezistátní obchodní smlouvy dnes řeší i za nás vedení EU, my tak profitujeme na možnosti vyjednání výhodnějších podmínek s ohledem na to, že jsme součástí většího celku;

5/ naším vstupem do EU se naplnili naše požadavky na volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu.

6/ vstupem do EU jsme se tak zapojili do mezinárodní dělby práce v rámci tohoto společenství a získali tak i přístup na západní trhy, stali jsme se jeho součástí;

7/ vstup do EU nám přinese větší prosperitu.

Záměrně přitom řadím uvedené důvody od těch čistě politických a proto proklamativních směrem k těm ekonomickým a tedy praktickým. Z těch důležitějších je to zřejmě vše, ty případně další, výše neuvedené, jsou spíše pseudo důvody, ačkoliv i některé z této kategorie v článku zmiňuji.

A nyní k jednotlivým z uvedených důvodů:

ad 1/
Postupuje vlastně ještě globalizace, nebo jde vývoj jiným směrem (viz národní státy, America first atd.), a to bez ohledu na to, že světoví globalisté usilují o to, aby jejich projekt i nadále pokračoval?

A kde zejména pokračuje? V Evropě, neboť EU je ve vlastnictví globalistů, je to jejich nástroj k likvidaci evropských států a národů usilující o jejich rozpuštění v jediné Euroříši pod vedením Německa jako přestupní stanice na cestě do Evropského islámského chálifátu.

Proto ti politici u nás, kteří neustále chtějí do té západní Evropy, měli by tam odejít. Jim to snad udělá dobře, nám ostatním se bez nich zcela jistě uleví.

ad 2/
Za situace, kdy se západní Evropa rychle islamizuje, je třeba si uvědomit, že jde již o jinou západní Evropu než tu, kterou jsme znali.

Je třeba si též přiznat, že:

- se chceme tlačit někam, kde na nás jako na Slovany pohlížejí jako na méněcenné (k čemuž bohužel často přispívají svým chováním a vystupováním i někteří naši lidé vč. části naší politické reprezentace);

- na vliv ruského komunismu to svádět nelze, ten v Rusku není u moci již více než 30 let a má i tam dnes své problémy;

- netrháme se od ruského vlivu, nýbrž především od našich slovanských kořenů, k čemuž jsme cíleně manipulováni. O tom, jak dlouho na tom „Západě“ takto vydržíme, by nám mohli vyprávět potomci lužických Slovanů, pokud nějaké ještě nalezneme.

Naši politici se v argumentační nouzi často odvolávají na „euroatlantické hodnoty“ a potřebu jejich zachování. Nebylo by od věci zkusit veřejně ony „euroatlantické hodnoty“ pojmenovat, podívat se blíže na to, jak se nám v mezidobí změnily, když v některých členských zemích EU se prosazuje stále více např. právo šaríja, a říci si na rovinu, jak vlastně to s nimi nyní je a proč jsme již dávno přinejmenším nezměnili jejich označení, když jsme změnili jejich obsah. Snažíme se v Evropě např. o rasovou rovnocennost a ochranu práv odlišných skupin lidí pocházejících z jiných končin světa, s jiným náboženstvím a způsobem života, přitom však dochází k porušování práv původních obyvatel Evropy, což je vydáváno za normu. USA (zejména prostřednictvím prezidenta Trumpa přitom dávají stále více EU najevo, že není ani tak spojencem Američanů jako spíše jejich vazalem a že je nejvyšší čas k tomu, aby se každý začal zase starat o sebe). Naši politici to ke škodě své i naší zatím nereflektují.

ad 3/
Vstupem do EU jsme se opravdu stali součástí většího celku, ač tento celek již hodně ztrácí na své domnělé prestiži, aniž ji v potřebném rozsahu vůbec kdy získal. Ač se na jedné straně snažil (a zčásti ještě snaží) zasahovat do problémů některých zemí na jiných kontinentech (Afrika či Sýrie nebo Afghánistán na Blízkém a Středním východě), nezvládá očividně (ekonomickou) situaci nejen ve vztahu k některým svým členským zemím (Řecko a evropský jih obecně), nýbrž již ani ve skandinávských zemích, Francii, Německu a v samotné Belgii z pohledu migrace. Vedení EU a jejích členských zemí se tak začíná stále více vymykat z ruky i situace politická v narůstajícím počtu těchto zemí.

EU se díky svému vedení a jeho loutkovodičům dostává postupně stále více do pozice loosera. Nabízí se proto otázka, zda další účast v tomto seskupení je vůbec nějakou výhrou.

Vyprávění o nějaké vnitřní reorganizaci EU jsou sny těch, kteří strkají před narůstajícími problémy EU hlavu do písku, ať již k tomu mají jakoukoliv motivaci. Skuteční majitelé EU v zákulisí to totiž nikdy nepřipustí.

ad 4/
Ano, tento argument obstojí, ačkoliv je nutné připomenout, že ČR jako kolonie díky většině svého vývozu do metropole či jejím prostřednictvím do 3. zemí, není schopna této výhody příliš využívat. Statistiky o tom jednoznačně hovoří a snad jen redaktoři mainstreamu a někteří jim na roveň vědomostně postavení politici to vydávají za nějakou výhodu pro nás.

ad 5/
Tento výdobytek bychom docílili i jako členové hospodářského seskupení EFTA, je ale na čase zamyslet se nad tím, co nám ten volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu vlastně přináší.

Tak tedy:

- volný pohyb zboží – bezcelní dovoz zahraničního zboží a potravin (vesměs pochybné kvality) k nám, bez možnosti zásadní ochrany našeho trhu a spotřebitelů proti dovozu předraženého šmejdu, jakož i dovoz součástek pro cizí montovny, které po smontování opět bezcelně od nás odcházejí. Zisk z prodeje těchto výrobků si pak realizují cizí firmy v zahraničí;

- volný pohyb služeb – např. cizí bankovnictví, pojišťovnictví, přepravní společnosti atd., kdy opět podstatná část zisku (ne-li zisk celý) odtéká do zahraničí. O službách a dobrodiní poskytovaných našim občanům ze strany zahraničních vodárenských společnosti netřeba se ani blíže zmiňovat;

- volný pohyb osob – tedy i migrantů, kteří přicházejí (či jsou spíše naváženi) do sousedních členských zemí EU. Pokud chceme ale bránit naše hranice, tak volný pohyb osob musí skončit či musí být určitým způsobem regulován. A pokud ještě bude v blízké budoucnosti kam a proč jezdit do západní Evropy, přibrzdění u hraniční závory bude ten nejmenší problém, což se může nakonec týkat i příp. vstupních víz (na obou stranách pochopitelně);

- volný pohyb kapitálu – hlavním problémem je, že tohoto ustanovení využívá naprosto převážně jen jedna strana. Tedy ta cizí, my jsme byli od toho kapitálu vesměs již dávno totiž odstaveni. Až na výjimky, jako je Agrofert (resp. A. Babiš), mnoho dalších našich podnikatelů kapitál za účelem investic do jiných zemích EU nevyváží.

Je tedy nutné začít o těchto „výhodách“ uvažovat, co vše bude nutné změnit, nikoliv jen mechanicky opakovat tato hesla jako dávno vyčpělou mantru stále dokola.

ad 6/
Vstupem do EU jsme se sice zapojili do mezinárodní dělby práce v rámci EU, avšak v roli kolonie, laciné velké montovny, dodavatele laciné energie pro jiné, kterou doplácejí naši občané, jako země skladišť pro západní firmy s poničenými silnicemi atd. Jako země, která sama pomáhá ničit si své vlastní životní prostředí, přírodu, zemědělskou půdu, zamořovat zemi nejrůznějšími odpady. O způsobu našeho „zapojení“ do takové „dělby práce“, kdy buď montujeme a dodáváme zahraničním mateřským firmám, nebo i některé naše hotové výrobky prodáváme do světa přes překupníky v Německu a jinde, zmínka již byla. Pokud se chceme ještě někdy postavit znovu ekonomicky na nohy, je třeba s touto praxí skoncovat. Je přitom třeba připomenout, že do r. 1989 jsme sami vyváželi naše výrobky do více než 120 zemí světa, tedy i do zemí západní Evropy. Otázkou byla struktura vývozu do té či oné země. Odbyt na naše výrobky jsme si ale v minulosti zajistit uměli.

Jestli se ale dnes někdo u nás z hlouposti pyšní tím, že oproti dřívějšku jde dnes až 84 % našeho exportu do EU, z toho 34 % do Německa (buď z cizích montoven u nás formou práce ve mzdě či našich výrobků k následnému reexportu do zemí určení), tak pouze připomenu, že některé země v Africe (jako kolonie) mají svůj vývoz fixovány dokonce 100%ně na svoji metropoli v Evropě. Z tohoto pohledu máme tedy jako kolonie ještě co „dohánět“. A je třeba naléhavě si klást otázku, zda právě toto je pro ČR prospěšné a tudíž žádoucí.

ad 7/
Náš vstup do EU nám přinesl všechno možné, většině našich občanů ale prosperitu rozhodně ne. V této souvislosti stačí připomenout, že do r. 1989 jsme nebyli jako stát vůbec zadluženi, zatímco ke konci r. 2018 činí státní dluh 1,62 bilionu Kč, zadlužení měst a obcí 88,7 mld. Kč a zadlužení českých domácností vůči bankám pak dalších 1,535 bilionu Kč. Máme rozbité silnice, padají nám mosty, máme problémy ve zdravotnictví, školství, zdecimovanou armádu. Ale též 100 tis. bezdomovců a cca 1 milion našich občanů s exekucemi na krku.

Na tom nic nemění ani kladný přebytek v hospodaření našeho státu za r. 2018 ve výši 2,9 mld. Kč, ani vykazovaná výše HDP, aniž je vůbec kdy zmínka o výši HNP. Rozdíl totiž odtéká do zahraničí, přičemž již za r. 2017 zisky a dividendy činily již 8,3 % HDP (5.049,9 mld. Kč), tedy již více než 419 mld. Kč a tato částka zatím rok od roku roste. Když k tomu připočteme ještě odliv nezdaněného zisku od nás do daňových rájů v ročním objemu 100-150 mld., začíná ten skutečný obrázek dostávat konkrétní kontury. O tom, kolik ztrácíme při vývozu našich výrobků z titulu podhodnocené koruny oproti EURu či USD ani nemluvě (rozdíl směnného kurzu ČNB oproti paritě kupní síly koruny představuje umělé podhodnocení koruny min. o 30 %). Při celkovém objemu našeho vývozu za r. 2017 ve výši Kč 4.245 mld. dojdeme k přibližnému číslu další ztráty z titulu podhodnocené koruny min. ve výši 1.274 mld. Kč. K tomu přistupují další kanály odlivu zisku od nás do zahraničí, jako jsou ceny subdodávek, vnitroholdingová fakturace (nadsazené ceny fakturované k nám a vesměs jen nákladové ceny fakturované od nás do zahraničí). Jsme opravdu krmník Evropy, který nemá srovnání ani s dalšími zeměmi V4. Je to vskutku smutný primát.

Nakonec o tom, jak je to s tou prosperitou, vědí nejlépe mnozí naši občané, kteří v potu tváře při výkonu více zaměstnání (prací) souběžně splácejí své hypotéky nebo se snaží alespoň uživit své rodiny, neboť z jednoho platu to dnes často nejde. Jejich děti pak nemají někdy peníze ani na obědy ve školkách a školách. Peníze pro naše děti a mladé rodiny zatím nebyly, pro finanční zajištění migrantů (s odkazem na to, že „vymíráme“). naopak ano.

Stále více podnikatelských subjektů u nás se přitom soustřeďuje na „dobývání renty“ (především pak na participaci na různých dotacích) před klasickou hospodářskou činností a vytvářením skutečné přidané hodnoty. Tuto možnost nemá ale každý, zejména ne běžný občan, který zůstává stranou. Mnohé podnikatelské subjekty se již zabydlely v korupčním prostředí, které v členských zemích EU a tedy i u nás vytvořila EU se svými dotačními pravidly, kdy některé z nás paradoxně uplácí z našich daní, které předtím náš stát poslal ve formě členských příspěvků do Bruselu.

Žijeme v divné době, v divné zemi a na divném kontinentu. Žijeme v divném systému, který toto vše umožňuje.

K hodnocení důvodů „proti Czexitu“ bylo již řečeno asi dost, byť ne vše, příště se podíváme na důvody „pro Czexit“.

38 komentářů :

 1. Perfektní do posledního písmenka. Je divné, že to tak málo lidí vidí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Je divné, že to tak málo lidí vidí."
   Tedy takových cvoků až tolik není, což je optimistická zpráva :-) :-) :-)

   Smazat
  2. 12;41 Vite co se rika o stadu a stadnosti?

   Smazat
  3. PRO CILE ,KTERÉ JAK SE VÁM ZDÁ, PRÝ JASNĚ VIDITE

   pane Tichý je třeba hledat sily.
   S programem který máte jste dokázali přesvědčit jen asi 1500 voličů!
   Přesto pokračujete tvrdohlavě stále stejným směrem.
   Rozval EU jde samospádem a spíše dojde k úplnému rozkladu než z něho stačie vystoupit.
   Prozatim tu jsou požadavky na hledáni sil pro uskutečněni Národniho programu občanů voličů a zdá se zbytečné vysilovat se a psát články jiným směrem,nemyslíte?

   ALE KLIDNĚ TO DĚLEJTE DÁLE,OVŠEM DO DUBOVÝCH HLAV BUDETE POTŘEBOVAT ASI TEN VRTÁK NA ŽELEZO..

   Smazat
  4. 12:32 To bude nejspíš tím, že většina lidí žije opravdovou realitou. Ne touhle, kterou ve svém článku překroutil pan Tichý k obrazu svému a k obrazu jeho věrných. No, naštěstí jich není moc.

   Smazat
  5. 16:32
   Dle mého názoru je článek p. Tichého výborný. Ovce samozrřejmně mají rády pastýře nebo minimálmě ovčáckého psa který by je vodil na pastvu.
   To že jste cinkali klíči bych vám nevyčítal, to že jste dali hlas ke vstupu do EU to bych vám také nevyčítal. Ale že nevidíte jak se změnila EU a vy neustále melete stejnou písničku to je opravu velmi depresivní. Doufám, že brzy vystřízlivite.
   Václav

   Smazat
  6. Je to s obyvateli ČR asi tak, jako s dobytkem určeným k chovu na jatka. Ten dobytek si v chovu žije docela spokojeně, a NEVÍ, že je chován pro účel likvidace... (u dobytka na maso, u lidí po vykonání produktivního věku do starobince k likvidaci, nebo v případě ekonomcké krize k chcípnutí ve válce).

   Smazat
  7. Pane Molíku, s prominutím, co to melete? Mým rodičům je přes osmdesát a spokojeně si doma užívají svého důchodu. Unie neunie.

   Smazat
  8. 17:38
   Vaši rodiče určitě nemněli lehký život. Válka totiž určitě nebyla pro ně zábavou. Roky budování průmyslu, zemědělství a služeb po válce také odnesli ti Vaši rodiče. To jen Vy budete postižen (a ostatní )kteří jsou tací hujeři že věří EU a našim "vzácným" politikům při cestě na jatka.

   Smazat
  9. 17:38 : Ano, vaši rodiče v té ohradě zvané EU v klidu dožijí, nemají žádné zvláštní nároky. Ale co vaše děti, vnuci a další potomci? Nebo už jsou "za vodou" (v USA, Británii, Austrálii? Ale co těch zbývajících 10 milionů Čechů, kteří za vodou nejsou? Kteří žijí tady? TĚM je určen článek p. Tichého!

   Smazat
  10. 17:38-pokud dobře počítám, Vaši rodiče produktivní věk prožili v minulém režimu. Pan Molík zřejmě myslí současnou generaci. PS. Rodiče mají "zásluhový nebo výsluhový důchod"?

   Smazat
  11. Pane Povolný jak jsou spokojeni rodiče p.17:38 je důležité jaké podmínky pro stáří si připravily za totality, kde žijí, kdo jim pomáhá a jaké mají nároky.

   Smazat
  12. 19:42-možná jste nepochopil můj dotaz na "zásluhový a výsluhový důchod". Ten prvý je za práci, druhý za funkci.

   Smazat
  13. Největší chybou Evropské unie bylo, že se rozšířila o postkomunistické, chlastoslovanské (i hunské), zaostalé, neproduktivní avšak domýšlivé a drzé burany a neponechala schengenskou hranici na původní železné oponě. Čecháčkostán je nabubřelé rusofilské smetiště Evropy, které těží ze své ubohosti, která odpuzuje i uprchlíky?
   Parazitičtí čecháčkové (k radosti Putina) EU jen vyžírají (jako kdysi RVHP) a když mají něco sami obětovat, tak z ní hrdě vystoupí dříve, než budou ostatními vykopnuti? Pokrytecká, somrácká, opovrženíhodná lůza ! Válčí a pracuje leda tak hubou. Jakékoli její naředění migranty je jenom prospěšné. Britové už čecháčky a další postkomunistické nevděčné vyžírky nechtěli živit, proto z EU vystoupili. Nebýt Německa, mohli jsme mít uprchlíky na krku my, švejkovští postkomunisté.
   Čecháčkostán patří do EU ještě méně, než Řecko. Nedrží krok už ani s Rumunskem a Bulharskem. Integraci EU Češi neustále sabotují a současně jí licoměrně vyčítají neakceschopnost. Češi - nekrást tady !!! O bolševizmem zavšivenou, žlučovitou a zlodějskou kotlinu už nejen solidní investoři, ale ani uprchlíci nestojí.
   Vyhnány byly 3 miliony Němců - takže místa je tu dost. Uprchlíci vypadají civilizovaněji než čecháčkovská řvoucí chátra. Řešení na konci příspěvku.
   Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně!
   Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lůzokratické Řecko - náš vzor.
   Čecháčkovští komouši se nezmohou ani na vlastní puč - potřebují k tomu bačovského Bureše - nástupce Husáka ??? Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině.

   Smazat
  14. Putinovi agenti (včetně filipa, zemana, klause, babiše, besta, olezlého zbořila, robejška, vyvadila, pavlíčka, bašty, kotrby, petránka, eichlera, kollera, haase, paroubka, mana, šilhavého žantovského, foldyny, schneidera, krejčíka, jírovce, tomského, lhoťana, procházkové, spencerové, konečníkové, lorencové, syrečka a mongoloida pitomia) a čecháčkovští sockovští a trolovští hňupi, reprezentovaní Parlamentními žvásty, se poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Agentky ještě navíc podle inkontinetní širokorozchodné prdele. Kdy už konečně začnou prchat do ráje Chujlostanu?
   Jak dlouho se ještě vydrží ruský car s čínským chánem na sebe usmívat ??? Co myslíte ?
   Chlastoslovanské barbarské Kartágo, s jeho pátými kolonami užgryndaných, podlézavých, vlastizrádných a neproduktivních azbuckých čechomužiků, frankomužiků a balkánomužiků, musí být i s pomocí Číny zlikvidováno (demontováno) v zájmu světové civilizace. Čínský chanát přijde na řadu později. Blbou Evropu budou muset zachraňovat opět USA (i bez Trumpa) jako v obou světových válkách ?
   Čína bude jejich hlavním spojencem ? Blbí čecháčkové budou jenom čumět na drát.

   Smazat
  15. Masaryk blahé paměti říkal, že demokracie je diskuze. Mám k němu i ke všem rozumným současníkům dotaz:
   Má na demokracii = diskuzi právo nenávistné jednostranně názorově zaměřené hovado ??

   Smazat
  16. 15:01 „Státy se prostě udržují těmi principy, na kterých vznikly“ (korupčník rakouských dezertérů a tvůrce politického padělku - neživotné ČSR: TGM). Historie lenivého, příživnického a pomlouvačného pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí. Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu nebo z ruské Berjozky.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle a ješitně vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek a zmetek vytvořil. Děti se mu rovněž moc nevyvedly. Pravda vyděsí !!!

   Smazat
 2. Celystvost EU a její hodnoty si rozvracet nedáme.Czexyt chtejí jenom dúchodcovske vížerki a blbá manualne pracujíci lúza která s venkova co delá užitečne idioty Zemanovi a Putinovskemu kremlu,europu si rusákum nedáme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Seš hňup.

   Smazat
  2. Klídek, hříchy EU, které ji vyčítáme, jsme si zavinili sami. Nezapomínejte na nevyjednané přístupové podminky (Poláci si vyjednal i lepší). Protože jsme díky diletantské privatizaci nechali chytrákům nejen investiční celky, ale i investiční kapitál (Mostecká), který nám pak chyběl. Na západ. univerzitách se učí, kterak Mostecká sama sebe koupila za vlastní investice vázané na budoucí rekultivaci krajiny atp. Následně jsmě sem lákali cizí investice s pobídkou daň.prázdnin, dokonale amatérsky jsme z privatizovali banky (IPB/Nomura). Krom snad dosud úspěšné automobilky, jsme dokázalí rozfofrovat zem.půdu na stavby skladů a tzv.prům. center. Nejde jen o ztrátu soběstačnosti ve vyrobě potravín, ale následně odevzdání trhu potravin nadnárodním řetězcům. Výsledkem, kupujeme stejné zboží jako v jejich domovních s nižšíří kvalitou a za vyšším reálnou cenu. Laicky řeveno naběhli jsme si na vidle. Pokračování by vydalo na trilogii.Pak se nedivme, že jsme v EU jen dopočtu. Já nechci z EU, dopadlo by to možná ještě hůř. Já chci reformu, jak EU, tak i naši.

   Smazat
  3. Nese vinu i Klaus a Dlouhý. Víme. Ale EU je problém taky. Jenom kolik cukrovarů jsme museli uzavřít. A místo řepy cukrovky musíme pěstovat řepku olejku. Ale za uhlobarona-tuneláře Bakalu si neseme vinu samy....

   Smazat
  4. O IQ 12:52 mluví jeho gramatika. On je asi z těch inteligentních, co vystudovali za prachy svých rodičů ve zkráceném čase, nebo v Plzni.

   Smazat
  5. 11. ledna 2019 12:52
   Dle vašeho způsobu vyjadřování věřím, že vy se skutečně v EU uplatníte. Skutečný syrský doktor původ neznámý.
   Václav

   Smazat
  6. Vypadá to, že Zeman jakož i Klaus a jejich poskoci (Hájek), včetně rusofilních agentů-externistů (Best), patří do skupiny uměle vytvořené skupiny "disidentů" vypěstovaných předem estébáckou elitou za účelem přechodu od reálného socializmu k oligarchickému komunizmu, a to dlouhodobě. Sám jsem byl StB váben do skupiny pro změnu režimu jako student už v roce 1965 při své zahraniční studijní cestě do Rakouska, kde jsem měl získávat vhodné vlivné demokraty s kontakty v NATO apod. Také výběr jejich podivných zaměstnavatelů (povýtce virtuálních a s podezřelým založením) tomu odpovídá, jakož i celý jejich až nápadně a okatě protirežimní životopis. Už se stačili téměř úplně odkopat, ostatně kdo jsou dnes jejich oddaní voliči včetně KSČM a proč ???
   Nic reálného, vědeckého či jinak hodnotného po nich nezůstalo (leda snad ukradnuté chilské pero nebo šílený nápad na bezvodý kanál Balt - Orient).
   Zakomplexovaný a úskočný agent KGB, huhňavý Hovnoňuch Pružinskij se obklopil (kromě nenápadných českých postkomunistických oligarchů a spoluagentů robejšků) stejnými zamindrákovanými mrzáčky, jako je sám, aby se mezi nimi jeho zakomplexovaný inkludovaný syn lépe ztratil. Viz jakl, hájek, zahradil, weigl, haas, knížák a spol. a někteří další jeho pohrobci s čípkovitou hlavičkou (mach, macek, lenert, bartoš či štěpánek). Havlovo "Odcházení" je trefné.

   Smazat
  7. Vás kopla partnerka do zadele,nebo jste si dlouho neza*ukal???Hulvát a rusofobní dobytek!!!V příspěvcích jen zloba,hulvátství ,sprostota a nulová vypovídající hodnota.KROKODÝL.

   Smazat
  8. 18:50 ááá, další nadržený křivohubý kleptoman či huhňavý dementní psychopat, vepřová držka, krysí tlamička, rektoskopická hlavička a šarlatán se ozval??? Jeden z Putlerových přískočů, kteří se na ulici či v socce poznají poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Kdy konečně začnete prchat do svého ráje v putleroffském Chujlostánu, co?!

   Smazat
 3. Je vidět, že pan Tichý umí psát skvělé články.

  OdpovědětSmazat
 4. Děláte si legraci z lidí, kteří přispívají. Horší je, že podobní sedí c PS či Senátu či ve vládách a TI si nedají snadno vzít koryto. A použijí vše, aby se udrželi.
  Že pane Bělobrádku?

  OdpovědětSmazat
 5. Na co si stěžujete?Jenom se vám splnilo přání patřit do Evropy.Jinde jsme nikdy nebyli,než v Evropě,ale přáli jste si pokračovat v Hitlerově díle o nadřazenosti Německa nad ostaními.A když se vám to splnilo,opět jste nespokojení.V parlamentu sedí ti,které jste si zvolili.A zase jste nespokojení.Měli jste vzít rozum do hrsti,když jste do německé čtvrté říše lezli!To jste dali na sliby politiků a nepoužívali svůj rozum.Tak už buď něco dělejte,místo psaní,nebo buďte zticha.Jsme jenom tam,kam se občané ČR chtěli dostat.A korupce je také zvětší části původem z EU.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Petře, když tak čtete zdejší "názory", myslíte si, že s těmito spoluobčany lze něco dělat ? Já tedy ne. Mám podobné vlastnosti jako oni, aby to nevypadalo, že se nějak vyčleňuji. Jsem jeden z nich. Rád kritizuji jiné, nejsem bojovník, spíše srab. Žel nejsem blbý dokonale, že si stále jestě uvědomuji, že "naše země nerozkvétá" a že současné struktury nemají co nabídnout. Nabízí se heslo - chce to změnu -, ale to mi nestačí, to jsou jen slova. Za 30let už neberu vážně volební programy stran, které jsou z komponováný dle chuti voličů a většinou jsou nereálné. A současně jsem opatrný, aby moje volba nevedla z louže pod okap. Tak a teď mi poraďte, kudy z 100ho ven, zatím jsem zticha. NN.

   Smazat
 6. Je-li pro nás výhodná a nebo nevýhodná EU, tak to si musí posoudit KAŽDDÝ SÁM nikým a ničím NEOVLIVNĚN, pouze FAKTY!

  Ta jsou v článku uvedena pod "ad 7/"

  OdpovědětSmazat
 7. No, pane Tichý, názorně jste předvedl, proč Vás volilo jen těch nějakých 1500 voličů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:49
   Ono totiž je ve světě vždy více blbců. Ale pravdou je , že pár vychcánků tyto blce umi udělat ještě blbějšími.

   Smazat
 8. Pane Tichý souhlas žádné nevolené západní vládce nepotřebujeme.

  OdpovědětSmazat
 9. Co tak si vzít žlutou vestu pane Tichý ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Příznivec ANS: Už ji mám, kdo se přidá?

   Smazat
 10. Plně stojím za názorem pana Tichého. Naletěli jsme na euroatlantický banditismus.Náš parlament - demblok jsou škůdci tohoto národa i s ČSSD!!!

  OdpovědětSmazat
 11. Doprčic, tady už je to jako na eroháckéschůzi.
  "Plně stojím za názorem..."
  "Banditismus..."
  "Škůdci národa..."
  Mám sice v garáži taky vestu, ale dokud neuvidím kudy kam, tak ji tam nechám. Hopsání s prapory po ulici není můj styl. Představa, že toho někteří aktivisté zneužijí k zapalování aut, nebo rabování obchodů se mi příčí. Raději počkám dokud nevykrystalizuje pár slušných, obyčejných lidí, kteří založí stranu a budou mít méně líbivá hesla, méně reklamy, méně slibů a bude za nimi nějaká práce.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.