Reklama

pátek 11. ledna 2019

Demise Západu

Paul Craig Roberts
Paul Craig Roberts
10. 1. 2019  Zvědavec
Politika identity je nyní definující charakteristikou liberální/progresivní/levicové a politické ideologie Demokratické strany. Je to ideologie nenávisti, hlásaná proti lidem, jejichž kůže je bílá. Politika identity je zcela v rozporu s multikulturní společností.Západ použil ekonomický tlak, aby donutil Jižní Afriku předat vládu černým. Situace zůstávala víceméně stabilní, pokud tam byla pouze jedna černošská politická strana. Nicméně vznik druhé černošské politické strany vyústil v boj o moc, založený na soupeření v tom, která strana nejvíce nenávidí bílé Jihoafričany. Výsledkem je mučení bílých farmářů.

Bude zajímavé vidět, zda vznikající černošský apartheidský jihoafrický stát pocítí nesouhlas Západu a ekonomické sankce, dostačující k obnově bezpečnosti pro bílé občany Jihoafrické republiky, nebo zda bude tento černošský apartheidský stát akceptován, stejně jako izraelský apartheidský stát.

Zbývající bílá většinová populace v USA a Evropě je již přesouvána do občanství druhé třídy. Pouze bílí lidé mohou být obviněni z nenávistných projevů a zločinů z nenávisti, a pouze menšiny mohou být „uraženy“. Jelikož bílí lidé - navzdory tomu, že stále tvoří většinu v západních zemích - již ztratili svobodu projevu a další práva, jaké budou mít vyhlídky, když se stanou menšinou?

Připravili snad půdu pro genocidu bílých obyvatel zkorumpovaní a zrádní politici v Evropě a Severní Americe, kteří multikulturalizovali západní země?

To ukáže čas.


Západní elity jsou antidemokratické


Bývá zvykem mluvit o západních zemích jako o demokraciích. Ve skutečnosti jsou země oligarchie, kde volby, které budí zdání, že vláda je zodpovědná vůči lidem, zřídkakdy něco změní, neboť zvolení představitelé jsou omezeni mocí organizovaných zájmových skupin. Nejnovějším příkladem je prezident Trump, který je blokován ve své snaze zmírnit napětí s Ruskem.

Evropská unie je od samého počátku antidemokratickým podnikem. Podvod a klam byly metodou. Zpočátku to byla zóna volného obchodu. Poté přišla společná měna. Pak sjednocená fiskální politika, což znamená centralizaci a politickou unii s původně suverénními zeměmi, které se stávají provinciemi v rámci evropské vlády. Země, které hlasovaly proti vstupu, byly vystaveny výhrůžkám a zastrašování, a byly donuceny hlasovat znovu, přičemž do té doby média přesvědčila lid, že nemají jinou možnost, než se připojit, jinak zůstanou „pozadu“ a budou stagnovat.

Navzdory skutečnosti politici trvali na fikci, že členské země EU zůstávají demokratické a reagují na vůli svých občanů. Německá kancléřka Merkelová, která ukončila kariéru svým jednostranným rozhodnutím vnutit milion či více nelegálních přistěhovalců z třetího světa Němcům a německým zdrojům, tuto fikci zničila.

Merkelové je zjevně jedno, co si myslí německý lid. Znovu ukázala, jak zcela opovrhuje demokracií: Na nedávné akci Nadace Konrada Adenauera v Berlíně odsoudila ty, kteří si myslí, že političtí vůdci by měli naslouchat vůli lidu. Německý lid, řekla, jsou pouze „jednotlivci, kteří v zemi žijí; nedefinují německý lid“. Německý lid - to je kdokoliv, kdo migruje do Německa v důsledku migračního paktu OSN, který podepsala navzdory tomu, že jej němečtí občané v Německu odmítli. „Národní státy,“ prohlásila Merkelová, „musí být dnes připraveny vzdát se své suverenity.“ Politici nesmí poslouchat, jak řekla, vůli svých občanů, pokud jde o otázky imigrace, hranic a suverenity.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ji v tom podpořil. Macron prohlásil, že francouzský „nacionalismus je velezrada“. Jinými slovy, velezrada je myslet si, že Francie je francouzská. Patriotismus, řekl Macron, je začlenění Afriky, Středního východu a Asie do Francie. Cesta k získání suverenity spočívá v tom, že Francouzové odevzdají svou svrchovanost EU v Belgii a vzdají se veškeré kontroly, ne že by v současné době nějaká existovala, nad zahraničními záležitostmi, migrací a rozpočtovou a fiskální politikou.

Merkelová a Macron hovoří o podrobení Německa a Francie Novému světovému řádu, ale už neříkají, jak tento Nový světový řád chápou. Jejich slova naznačují, že jedním z jeho rysů je nahrazení německé a francouzské populace a kultur těmi z třetího světa, stejně jako v Táboře svatých.

V USA znamená Nový světový řád americkou hegemonii v celém světě. Neokonzervativci, kteří řídí americkou zahraniční politiku od doby Clintonova režimu, se domnívají, že USA jsou „nepostradatelným národem“, který má právo a povinnosti vnutit své způsoby celému světu.

Globalistické korporace chápou Nový světový řád jako svou imunitu vůči zákonům suverénních zemí.

Jiní chápou Nový světový řád jako konspiraci Rothschildů nebo nějaké židovské spiknutí, ovládající světovou ekonomiku a ždímající ji kvůli svým ziskům.

S tolika různými významy je těžké zjistit, která konspirace proti národní existenci je hrozbou. Jsou to snad všechny z nich?

Nicméně v západním světě nacionalismus, tradiční základ vlastenectví, nyní znamená díky politice identity „nadřazenost bílých“. Podle politiky identity, vládnoucí ideologie v USA, musí být bílí lidé zbaveni moci a vystaveni potrestání za celou škálu zločinů, které jsou jim připisovány.

Z toho důvodu dospěli v USA, Francii a Německu ke stejnému závěru: Bílí lidé nesou vinu a musí předat své země druhým. Jakékoli protesty vůči tomuto prapodivnému požadavku jsou důkazem toho, že běloši by měli být oběšeni, k čemuž pravděpodobně dojde s podporou jejich vlastních vlád. Nevidíme snad první známky zde? Například tohle.

A toto.

A toto.

Vede k tomuto.

Zdroje:


The Demise of the West vyšel ve dvou částech: The Demise of the West: Part I –Do White People Have A Future? a The Demise of the West: Part II –Western Elites Are Anti-Democratic. Překlad v ceně 510 Kč Zvědavec.68 komentářů :

 1. To jsem se zase pobavil. Koho z volených politiků zajímá, co chce lid. Každý politik jen potřebuje být zvolen a získat moc.
  Problém je, že dnes mít moc neznamená ovládat lidi, ale dotyčný musí mít zdroje, kterými může lidi ovládat a ty nejsou . Špidla by řekl, že zdroje jsou, ale ty jeho zdroje jsou jen zase prostředky méně mocných. Takže postupně vysychají, nebo už vyschly, a tedy Drank nach Osten.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vystihol ste to presne pan A6:29. Ešte aj dnes tu hromada básnikov básni o demokratizme ako skupina UFOmaniakov, ktorí nadšene o UFO vymýšlajú rôzne básničky a veršíky, ale nik z nich ani nevie čo to UFO vlastne je. Na tom že tu v demokratizme si niekto šplhne do teplého ministerského kresielka, po chrbtoch svojich voličoch a potom ich zvysoka okašle, nenachádzam nič nedemokratické. Ani to že sa nechá kupovať, podplácať, klame podvádza... to všetko sú najzákladnejšie črty demokratizmu. Veď ako vás to ludia učili vaši politruci počas plyšových excesov v novembri1989 keď ste štrngali klúčikmi na Václaváku? Keď sa im hodilo v Rakúskouhorskej ríši rozoštvávať to tu, tak vsadili na nacionalizmus a "národné štáty". Ba aj nové národy toťkaj nedávno vymysleli: Kosovarský, z albánskej menšiny v juhoSrbskej provincii Kosovo a Bosenský vystrúhali z náboženskej skupiny Bosenských moslimákov. Teraz by sociálni inžinieri národy, národné cítenie a národné štáty v Európe najradšej zadupali, keďže sa im to do politického krámu nehodí. Cítia sa pánmi Bohmi-pánbožkovia z Londýna, Paríža a Wshingtonu stvorili Československo, oni ho aj zrušili a keď sa im zachce zrušia aj Čechov a Slovákov.Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  2. JE ZAJIMAVÉ,ŽE SE TU STÁLE NEOBJEVI ELITY,KTERÉ

   by navrhovaly jak situaci kterou tu stále popisuji všichni dookola řešit.
   Co máme tedy krok za krokem dělat,aby jsme přestali zapadat dále do sraček poté co jsme už byli nahnáni do pozice rozvojového státu,kdy tady o tom budou opravdové diskuse?

   Smazat
  3. PŘIKLADEM TAKOVÉHOTO TÉMATU DISKUSE BY BYL ČLÁNEK

   který se bude ptát čtenářů a voličů,jaký budou muset mit PŘIŠTI strany a hnuti program,nebot voliči po třiceti letech budou ctě nechtě muset uvažovat o kompletni výměně stran a hnuti,které vedou ČR dál do marasu .

   UKÁŽE SE,ŽE OBČANÉ JSOU NESCHOPNI NĚCO TAKOVÉHO ZAČIT FORMULOVAT A PROTO SI ZASLOUŽI JEN BIČ A MALÝ DVOREK?

   Smazat
  4. Řešením je opak takzvane demokracie, tuhá centralizace, kde politik prostě musí poslouchat a dodržovat nařízení, nebo postupná robotizace a digitalizace, kde člověk nerozhoduje, pouze kontroluje a i priority stanovuje systém nezávislý na politice.
   Dnes je vše podřízeno politice a politici dělají jen to, co jim vyhovuje a vyhovuje stranám, na lidi nehledě.
   Všera jsem si přečetl Modřanský plátek, v něm mi jakýsi pan doktor, který má léčit a místotoho šel do regionální politiky, sděluje, že vůle by byla, ale nejsou peníze. Opravdu odstrašující příklad.

   Smazat
  5. 5:27 Jakákoliv demokracie je levicová a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Však si vemte, kolik toho může veliký muž vykonat, má-li moc udílet rozkazy, namísto toho, aby s každou rudou onucí musel jednat jako se sobě rovným a vyčerpávajícím způsobem přesvědčoval nějaký kooptovaný komunistický podlidi, aby se uráčili se podřídit vůli génia! Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit nejen k vzájemnému prospěchu, v bolševickém rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi. Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy." Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku. V pokročilém stádiu ji již nelze vyléčit.

   Smazat
 2. Každá společnost ve svém vývoji dospěje do stavu, kdy už se přestane rozvíjet a začne degenerovat. Západní státy, které si říkají demokratické dosáhly stupně, kdy začaly degenerovat a lidé si volí vlády, které je povedou na porážku. Žluté vesty předvedly určitý vzdor, ale budou zpacifikovány metodou postupného zahřívání vody a žába v ní se uvaří, protože nezaznamená, že je vařena. Elity v každém národě tento národ zradily, to bylo, je a bude. Proud afričanů do Evropy neustává a opakuje se neustále stejná komedie s loděmi, které čekají těsně u břehů Afriky, aby zachránily africké trosečníky a pak je vezou, ne do nejbližší země, což je kterýkoliv Africký stát, ale do vzdálené Evropy a začíná komedie s těhotnou ženou na palubě, s nevinnými dětmi na palubě, s tlakem na země Evropy o přerozdělování uprchlíků, kteří až se dostanou do Evropy, začnou krást, distribuovat drogy, vraždit, znásilňovat, protože jim to tak káže jejich víra a mají jistotu, že vše co páchají na území států, které je přijaly bude důsledně zamlčováno a všichni ti co se proti takovému jednání uprchlíků postaví, budou obviněni z rasismu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chtěl bych se vás jen zeptat, kde jste vzal přesvědčení, že za to mohou "zk….rasozrádci". Jsem již dost starý na to abych mohl věc posuzovat z dostatečného časového odstupu, ale nepamatuji si, že by v minulosti někdo zahlcoval Československo a další země tehdejšího bloku dovážením lidí z Afriky a Asie v takovémto rozsahu. Vždy šlo zejména o studenty, učně a pod, kteří se zde něco naučily a vrátily se. Naše země nikdy nebyla rasistická, neměla kolonie a proto se nemusela nikomu omlouvat. Pokud se podíváte do nedávné historie USA zjistíte, že tzv. "černý rasismus" je důsledkem nesmyslného boje proti tehdejšímu "bílému rasismu". I v tomto případě se potvrzuje, že vše se má dělat s rozumem.

   Smazat
  2. 10.48

   Proč se ptáte,prakticky mimo věc,když je to popis situace,spíše by jste se měl snažit sám navrhnou něco co by věc napravovalo, nebo si myslite,že to někdo za vás udělá a vy ho za to ještě budete kopat do zadku?

   Smazat
  3. Navrhněme vládě ČR,aby řekla v Bruseli,že toho jeji voliči maji dost a takové lodě se musi ihned zabavovat,anebo at si ty vlajky pod kterými pluji vzali na starost živit utěkáře za lepšim bydlem A ZLOČINY, misto toho,aby si jejich elity v jejich zemích SVOJE OBČANY vzaly na starost místo svého rasismu!

   Smazat
  4. Jen tak na okraj, víte co říkají Turci v Německu o Němcích ?
   ...nebojme se, Germáni jako národ jsou před vymřením! , takže už to mají Němci do budoucna spočítané. :-)))

   Smazat
  5. Na počátku 20. století ovládali lidé evropské krve celý svět: tvořili třetinu jeho obyvatel, přímo vládli polovině jeho rozlohy a kontrolovali Afriku, Indii, jihovýchodní Asii i části čínského pobřeží; jejich technika, průmysl, filozofie, věda a umění neměly sobě rovné; svět patřil jim a pouze jim. O století později je však všechno jinak: lidé evropského původu nejsou ani 9% světové populace a jejich země zaplavují neběloši; svůj průmysl i technologie ochotně přepustili svým potenciálním nepřátelům; jejich státy, sociální systém i média ovládají parazitičtí cizáci a nemilosrdnou řečí demografie hledí do očí nepříliš vzdálenému biologickému zániku a vyhynutí. Dík zkurveným komoušským rasozrádcům, jejichž sebeobviňující dogmata svědčí o ničem více než o upadající a své již tak dost omezené území nebránící rase a nikoliv o rase dobyvatelů, průkopníků a objevitelů kterou jsme donedávna bývali!

   Smazat
  6. 10:48 Když si pustíš tato slova (jestli neumíš ukrajinsky, jsou tam ruský titulky!) - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4

   ... zjistíš že de facto tam shrnují základní ideje NR převedené na české reálie. Jenže na rozdíl od místních užvaněnců oni pro to něco i reálně dělají!

   A co dělá banda místních užgryndanců včetně tebe? Žvaní podle putleroffských rasozrádných notiček z Kremlu! Kdyby Putler zejtra konvertoval k islámu (a nemá k tomu podle jeho některých projevů daleko), tak první přiběhneš s koberečkem a budeš řezat makovicí o podlahu! Jsi vlastně strašně ubohej lokajík! Chceš měnit národ, ale to je lžisračka, páč jak sám tvůj šéfik David přiznal, jeho příslušníkem se může stát kdokoliv, kdo se k němu přihlásí a bude aspoň předstírat sdílené "národní hodnoty"! Ale jen rasu nikdo předstírat nedokáže, idiote! Jeden negr se o to pokoušel a upadl mu frňák! Příroda takový věci nedopouští ...

   Smazat
  7. 18:10 Když se zamyslíte nad dějinami 20. století a budete hledat bod obratu od naší vlády nad světem k bezmoci a úpadku naší rasy, dojdete ke stejnému závěru jako já - pokud budete pečlivý a bez antirasistických předsudků ovšem! Kdy došlo k průseru a proč? Byl to okamžik, kdy komodor Perry nenašel pokračovatele! Totiž přijetí japonských skrčenců mezi spolek výhradně bílých imperialistů byla zásadní bota! Šlo sice bezesporu o nejvyspělejší ne-bílou entitu, ale sotva schopnou sdílet árijské hodnoty západní, germánsko-románské civilizace. Japonsko se mělo stát řádnou kolonií USA stejně, jako Indie byla britskou, Indočína francouzskou a Indonésie nizozemskou! Čínu by si poté rozdělili Rusko a anglo-francouzští kolonialisté bez problémů. Jenže účast Japonska na dělení sfér vlivu ve východní Asii vedla ke konfliktu s Ruskem, který využili britští čachráři k oslabení konkurence. Porážka Ruska Japonskem, která by bez britské podpory Japonska byla nemyslitelná, se stala počátkem krize naší rasy a její světové hegemonie! Samozřejmě víme že v pozadí toho průseru stál Židé se svou finanční mocí, kterří z pozadí ovládali Britské Impérium a USA. Ovšem bez nástroje jaký se jim naskytnul v žlutém Impériu na Východě, by nedokázali Rusko oslabit, už předtím to zkoušeli s Osmány a výsledek byl chabý (v Krymské válce nezískali prakticky nic, ve válce 1878 měli pouze diplomatický úspěch rozvrácením Dreikaiserbundu).

   Smazat
 3. Nikdy jsem za svůj život nic neměl s žádnou politickou stranou a ve věku 75 let docházím k názoru že zločiny komunizmu s porovnáním se zločiny kapitalismu jsou neporovnatelné. Neumím si ani představit co by tuhle zvrhlou zdegenerovanou parazitickou elitu mohlo odstranit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejprve je třeba odstranit parazitický tisk a vymiškované novináře,vlezdoprdelisty,kterým čouhaji přitom jenom polobotky,lžou a kradou zmanipulovanými informacemi občanům hlasy a tedy i jejich moc , hned na to i předsedy stran,kteři vyhazuji na dlažbu námi zvolené poslance za to,že chtěji uskutečnit návrhy občanů a včera na to už bylo pozdě!

   Smazat
 4. Moc pěkný článek jenomže to jim nevyjde usa nebudou dominovat světu makrela končí a o macrona se postarají žluté vesty.

  OdpovědětSmazat
 5. Docházím k názoru, že ty zločiny komunizmu podle toho co se dělo a děje přes všechny vady opodstatnění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 11. ledna 2019 8:43 - to by celá první porevoluční vláda přišla o půlku příbuzných a známých a kdoví jestli by se dokázala vůbec z tehdejších členů sestavit. Proč si myslíte, že dodnes nikdo nezná jediné jméno bachaře, či vyšetřovatele, který umučil ve vězení nějakého politického vězně? Všechno je pečlivě zaarchivován na USTRku a podle potřeb používáno elitami na nepohodlné politiky.

   Smazat
  4. 8:43 Pepku, Vyskoč :-)

   Smazat
  5. 14:23 To ty radši nezkoušej, ať necákáš na nás ty putleroffský sračky ve kterejch vězíš po uši, rudoblbe!:)

   Smazat
 6. Tragedie Německa a potažmo celé Evropy nastala v okamžiku, kdy na americkém Forbesu bylo světu oznámeno, že Merkelová se stala vůdkyní EU. Od té doby pozoruji tuto ženu a první, co mě tehdy překvapilo bylo to, že se k tomu nejenže záporně nevyjádřila, protože to tehdy prošlo všemi evropskými médii, ale započala to, co z ní dělá nového rodícího se diktátora se vším všudy. Likvidace demokracie, zavádění cenzury a tvrdý přístup k těm, kdo by chtěli JÍ oponovat - to je obyčejný návrat do jejího světa před pádem železné opony, dokonce za mohutného znění famfár a bubnů. Pochopitelně dnes ne těch co nosili mladíci s bílýma podkolenkama, ale masivních afrických kotlů. Vše ve stylu - když mám pravdu JÁ, tak jakákoliv demokracie musí jít stranou! Je to veliká hanba celé německé splečnosti, tradičně založené na tupé poslušnosti k jakémukoliv vůdci, který ji vede.

  OdpovědětSmazat
 7. Ten odkaz na článek o vraždění bílých v JAR je brutální!
  70 000 brutálně povražděných bělochů a v médiích ticho po pěšině!
  Za žádnou cenu sem nesmíme negry pustit, nebo naše děti a vnuci skončí stejně!

  http://www.radiofreesouthafrica.com/warning-graphic-shocking-torture-of-white-african-farmers/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Multikulturalismus je genocidní ideologie.

   Smazat
 8. Dokud bude na světě jediný člověk, který bude špinit sociální a spravedlivější uspořádání společnosti bude kapitalismus pro stálé více lidí větším a větším problémem. Běloši v JAR jen sklízí, co jejich předkové zaseli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. R.P.

   Šíříte lživou komunistickou levičáckou protibělošskou propagandu. JAR byla země bělochů (konkrétně Búrů), kteří udělali z této oblasti prosperující a kulturně vyspělou zemi. Proto se sem také stěhovaly později hordy černochů. 

   Pak přišli komunisté v čele s Nelsonem Mandelou (podporovaní SSSR) a tuto zemi rozvrátili a páchají genocidu na bělošském obyvatelstvu. 

   Celá agenda komunismu je od samého začátku o genocidě bílé rasy. Je odpovědná nejen za genocidu bílých Slovanů (viz např. komunistické vyhlazení 40 000 000-60 000 000 bílých Rusů v SSSR), ale i za masivní nebělošskou imigraci a zaplavování zemí Západu hordami černochů, Arabů či Hispánců [komunisté infiltrovali hnutí za zrušení rasové segregace v USA, otevření hranic Západu, dekolonizaci atd. I EU ovládají komunisté. Podle toho to také vypadá, jak vypadá]). 

   RASOVÉ MÍŠENÍ = KOMUNISMUS 
   KOMUNISMUS = PROTIBĚLOŠSKÁ IDEOLOGIE.

   Smazat
 9. Smyslem politiky je řádně se napakovat a v čechách obzvlášť. Takže není co řešit, kdo stál za Hitlerem? Kapitál. Kdo řídí ty dnešní dovedy..? Opět kapitál, ten vítězí ve všech volbách. Jde výhradně o jeho prospěch, nějací lidé nikoho nezajímají. Je u linek málo makáčů? Dovezeme, odkudkoli a místní se z toho zblázní. Klumpy dodávané do východních kolonií a pod..

  OdpovědětSmazat
 10. Sociolog Petr Hampl prohlásil: přestaňme být voliči, buďme občany.
  Já prohlašuji: staňme se ovládaných vládci.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nerozumím. Ovládajícími vládci? Vládci ovládaných? Ovládanými vládci? Jinak v Česku už dávno platí třetí verze, tzn. naši vládci jsou ovládáni :-)

   Smazat
  2. 14:222
   Omluva chybí tam písmenko "z". Prohlášení tedy zní: staňme se z ovládaných vládci.
   Š.

   Smazat
  3. Štefane,levných doporučeni je tu kopec,ale téměř nikdo nedává návody jak vše v praxi udělat.
   V předu je výzva,aby jste i vy začal navrhovat co by měly mit budouci strany a hnuti v programu,aby jsme jimi mohli vyměnit dnešni opotřebované
   politiky zla,kteři nám svými podvody kradou hlasy a tedy i naši moc!¨

   Smazat
 11. Podle mého názoru, je společným jmenovatelem rozkladu Západu, fenomén globalizace v režii jednoho promile tiskařů peněz.
  Naši politici předali podstatné státní pravomoci, do rukou nadnárodních, soukromých, či neziskových subjektů. Tedy mimo demokratickou kontrolu. To je třeba zvrátit a vrátit funkce státu pod demokratickou kontrolu volených politiků. A politiky pod kontrolu voličů, během celého volebního období, ne jenom při volbách.
  To jsou podstatné věci k řešení. Nikoliv pitvání jednotlivých projevů rozkladu isolovaně a jejich „řešení“ nějakým nesmyslným drbáním přes hlavu. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:39
   Podle mého názoru je společným jmenovatelem rozkladu západu absolutní absence demokracie. Svobodné volby přece nelze považovat za vládu lidu. Volby jsou charakteristické jako krátkodobá akce - jedno rozhodnutí, kdežto vláda je charakteristická svou dlouhodobostí - řetězcem rozhodnutí. Takže lid nevládne, jen volí své vládce.

   Štefan

   Smazat
  2. Anonymní11. ledna 2019 12:00
   Nevidím zde rozpor s 11:39. Souhlasím, že problémem je ztráta demokracie. Nebo možná ještě hůře, rezignace lidí na demokracii a přijetí pseudodemokracie.
   Řešení vidím v podpoře stran, kteří se o tu demokracii zasazují a odmítají předávání pravomocí státu mimo demokratickou kontrolu. P.K.

   Smazat
  3. 12:33
   Stranu/strany, které je potřeba volit musí jasně deklarovat, že nechtějí lidu vládnout, ale že jím chtějí být ovládány. Nejblíže k tomu má nakročena SPD. Proto ten nenávistná a dehonestující atak na ni stranami evidentně antidemokratickými.

   Štefan

   Smazat
  4. Štefane,v honbě za moci slíbí polit.subjekty VŠECHNO ovšem nesplni NIC.
   Jakým mechanizmem podle vás by jste tuto nepřetržitou kontrolu zajistil KONKRÉTNĚ.
   To tady napište, jinak jsou vaše přispěvky jen to co už dávno všichni vime a bez skutečných účinků.

   Smazat
  5. 18:45
   Strana, která deklaruje svou podřízenost lidu. Musí ve svém programovém prohlášení sdělit, co konkrétně a jakým způsobem bude pro to dělat a kontinuálně a prokazatelně to dokazovat svou činností.

   Štefan

   Smazat
  6. Štefane,
   Vaše naivita je bezbřehá.Žádná strana se ničím takovým SAMA vázat nebude.
   Je na voličich,kteři doposud jen drželi pusu a krok,aby zformulovali požadavek jak to udělat a co chtěji a k tomu budou muset i chtit zajistit pernanentni kontrolu.Tomu co píšete se zlodějimoci budou jen chechtat!
   Snad nechcete tvrdit,že si kapři vypusti svůj rybnik sami,to se ti kapři hned poserou smíchem!

   Smazat
 12. Miroslav Sládek: "Rusko je kapitalistické, Západ komunistický" - viz rozhovor na cz.sputniknews.com

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:14

   Bohužel i Rusko, stejně jako Západ, je komunistické. Proto jde Rusko i Západ do kopru. A jestli to takto půjde dál, tak Západ a Rusko dobude KOMUNISTICKÁ ČÍNA. A komunistická totalitní hrůzovláda zachvátí celý svět. A bílá rasa bude zničena.

   Smazat
  2. PANE FS NEZDÁ SE VÁM,ŽE TRPÍTE ARGUMENTAČNI SLABOSTI?

   Rusko i západ jsou komunistické?
   No tady se vám museji smát už i slepice na dvoře!
   Tvrdite,že po rozkradeni a vytunelováni výrobnich prostředků nám v kapitalismu bez přivlastků stále patři?
   No to je objev stoleti,dejte si ho patentovat!

   Smazat
  3. 15:55

   "Rusko i západ jsou komunistické?
   No tady se vám museji smát už i slepice na dvoře!
   Tvrdite,že po rozkradeni a vytunelováni výrobnich prostředků nám v kapitalismu bez přivlastků stále patři?
   No to je objev stoleti,dejte si ho patentovat!"

   Viz má odpověď níže. Dovzdělejte se. Argumentační chudobou naopak trpíte vy.

   Smazat
 13. Ty DOMRDKU přečti si v článku že stav v JAR je práce JUSEJ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Gentlemani mírněte se, možná jsou zde i dámy. Rozveselujete dav, hádkou o stavu v JAR, přitom většina nepoznala tu dříve zaslíbenou zem a praotec Čech ji vynechal. Co se tam děje dnes ví Bůh. Navrhuji, pojďme raději přemýšlet teď tady o nás. Je vidno, že nerozkvétáme, proč asi pořádně nevíme. TGM po ruce není (ale i na něm by se našly vady) co naplat musíme si poradit sami. Navrhuji pohřbít fosilie z minulého století (komunizmus, fašismus, socialismus). Já si stále myslím a dávám návrh pro demokracii, nic lepšího asi nevymyslíme. Má to ale jeden háček, chci ji bez přívlastku. Už jsme poznali "lidovou" ta se nepovedla, právě žijeme "liberální" a taky nic moc. Proč ? Protože jsme nedospěli a udělali si z ní "cochcárnu", každý si dělá co chce. Kašlu na svobodu slova(někdo ji chápe jako svobodu nadávek,lží), já chci svobodu názoru (v mantinelech slušnosti a tradic),chci svobodnou volbu nejlepšího názoru, který se pak stane normou (zákonem) a ten se musí dodržovat. Když tyto ingredience spolu s dozorem senátu svěříme nejlepším kuchařům z nás (ne kuchtikům, či šamanům) uvaříme si systém demokracie vhodný pro náš národ. Se svěřenou důvěrou je do rukou vlády vložena kontrolovatelná moc. Přísaha politiků nebude jen parádní show pro media, ale akt závazný a při jeho porušení musí následovat postih či trest. Teď prosím o vyvrácení mého naivního názorů, ale slušnými slovy. Nesem vlevo,ani vpravo.

   Smazat
  2. ROZPOZNÁVÁ SE,ŽE DEMOKRACIE ŽÁDNÉ PŘIVLASTKY NEPOTŘEBUJE

   samé slovo demokracie stači a že je to diskuse napsal i TGM.
   Přivlastky kryji diktaturu,vzpomente si na lidovou demokracii a nyni liberální demokracii,která má krýt diktaturu falešného humanismu vlády menšiny či menšin nad většinou podporovanou terorem kakarámu, chaos ,anarchii pochodu institucemi tzv NEOMARXISMU,kdy zmatek a rozval společnosti a státu má způsobit,že prý občané pak přijmou toho Marxe rychleji a štastněji.
   Zdá se to nelogické podřezávat pod sebou větev na které sedi majitelé velkých peněz,kteři teprve pak maji být znovu znárodněni spolu s bankami obsahem v nich a bankstery.
   V dalšim obdobi se tito liberálové nebudou stydět použit cenzury,podvodů,kradeni hlasů zmaniopulovaným tiskem a tv,vyřazenim našich zvolených zástupců z rozhodováni tím,že je prostě vyhodina dlžbu,kde zůstanou ležet se svými hypotékami.r

   NEZBÝVÁ NEŽ ZKUSIT VUYMĚNIT CELOU TU TŘIDU POLITICKÝCH PODVODNIKŮ.

   Jak to udělat budemejakoobčané přinucováni vymyslet.Ti kteři tu představuji zlo si myslí,že to bude donekonečna a citíse vadným systémem chráněni.
   No to neni tak úplně jisté,vzpomente si i fašisté i komunisté měli moc a dopadli špatně.
   Tho stadia dosahuji pomalu,ale jistě i dnešni majitelé ukradené moci!

   Smazat
 14. 19:50

  Dovzdělejte se. Za situaci v JAR můžou komunisté (stejně jako za úpadek Ruska a Západu):
  https://www.aim.org/wp-content/uploads/2013/12/bawnpveiiaa8byl.jpg

  Tak znovu pěkně popořádku:
  Právě komunismus nese z velké části odpovědnost za degeneraci a úpadek bílé rasy a vymyšlení rovnostářské protibělošské ideologie:

  Souvisí to se 60. a 70. lety, kdy na Západě proběhla kulturní marxistická revoluce.

  Můžete poděkovat komunistům a éře hippies, že neomarxistické ideje, která daly podklad multikulturní diverzitě jakožto cestě k likvidaci bílého muže.

  Byli to totiž vaši komunisté, kteří nesou odpovědnost za degeneraci lidstva – prosazením a podporou následujícího:

  – feminismu (včetně práva na potrat)
  – sexuální volnosti
  – homosexualismu a agendu LGBT (mj. KGB např. infiltrovala pravoslavnou církev homosexuálními a pedofilními biskupy a kněžími – zde mají původ mnohé pedofilní skandály v církvích).
  – rasového rovnostářství
  – rasového míšení
  – multikulturní diverzity (v Americe, i v Evropě)
  – protibělošského rasismu
  – morální a kulturní relativizace
  – stvoření “křesťanského socialismu” (tzv. “teologie osvobození” – aplikované ve Třetím světe – a ze stejného hnízda vylezl i současný papež František)
  – odstranění křesťanství z veřejného života a prosazení ateistického sekularismu
  Atd.


  To vše bylo důsledkem komunistické infiltrace hnutí, bojujících za odstranění rasové segregace (mj. i Martin Luther King byl tajný komunista, jež byl sponzorován SSSR), dekolonizaci, proti válce ve Vietnamu atd. A tato komunistická infiltrace zasáhla i veškeré církve (pravoslavné, katolíky i protestanty). Výsledkem je úpadek Západu i Ruska a celé bílé rasy.

  Byli to totiž a jsou to marxističtí studenti (produkt kulturní marxistické revoluce 60. a 70. let minulého století) kteří podporovali a budou podporovat masivní nebělošskou imigraci do Evropy a Ameriky, rasové rovnostářství, LGBT agendu, feminismu atd.
  https://m.mojevideo.sk/3zlp

  Takový proces výchovy mládeže v marxistických ideách sociálního a rasového rovnostářství probíhá na Západě od 60. let minulého století, kdy komunisté infiltrovali západní školy, hnutí za rasovou segregaci, národně-osvobozenecký boj v zemích Třetího světa atd. Pak se nelze divit, když tato, v socialistických rovnostářských idejích vychovaná, mladá generace obsadila veřejná místa v politice, ekonomice, akademii a školství, že se zítra ocitnete v čtvrti plné kanibalů, muslimských fanatiků a vaše země se promění ve Rwandu.

  A takový proces proběhne (už teď je hodně takových lidí v politice) i u nás v ČR, pokud nevystavíme mládež protiváze v podobě víry, patriotismu a tradice.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. FS ,hledáni vinniků je dnes už nesmysl.
   Proč misto toho nejste schopen pane FS navrhovat řešeni pro budoucnost a vaše zcela zbytečné komentáře tu spíše vyvolávaji obavy,zda nejste náhodou psychycky ve čtvrté cenové skupině!

   Smazat
  2. 0:50 Řešení je už v současném stavu pouze válka! Běloši mají hluboko v podzemí luxusní města, solárka, skvělý vybavení! Do 20-ti let bude Země v pořádku, obrozená a bez hladem (nikoliv jádrem, to způsobí minimání ztráty - viz studie) pochcípané barevné sloty! Máme právo na restart! - http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/210211-zkazu-zeme-by-lidstvo-prezilo-svet-po-jaderne-valce-by-ale-nikdy-nebyl-stejny/

   Smazat
  3. 15.38

   Válka?No černi ji přežijou maji barvu od přirody,ale co budete dělat vy jako tmavý škvarek dyt ani neumite lézt po stromech a spát tam!

   Smazat
  4. 16:09 Viz ta studie! Černí nepřežijou, ani žlutí, ani žádná pakáž u nás! Zemřou - ku podivu - hladem! A na banální choroby. Páč samotný jádro zabije jen zlomek obyvatel Země, možná miliardu, maximálně dvě! Zbytek poccípá hadem dle strarého hesla: "Po válce tlustí (rozuměj bohatí, zajištění know-how své rasy) budou hubení a hubení (rozuměj podlidé, včetně fyzicky sice vyžraných a zlatými cetkami ověšených, nicméně podřadných to negrů) budou studení ...

   Smazat
  5. oprava: pochcípá hladem

   Smazat
 15. Komunizmus je výplodem kapitalizmu chytrolíne. Ale tvůrci komunizmu jej nevytvářely pro všechny ale jen pro sebe.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tedy pro podlidi. Požadavek rovnoprávnosti je v podstatě základní levicové dogma, jehož smysluplnost nelze prakticky nijak rozumně obhájit.
   Proč bychom se měli všichni rodit se stejnými právy, když se přirozeně nerodíme rovní téměř v ničem?
   Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku. V pokročilém stádiu ji již nelze vyléčit. Komunismus je vzpoura proti Nadčlověku a jeho Řádu, který jest smyslem Země, je podstatou existence civilizace! Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard napsal že podčlověk je podřadný člověk, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem, ve kterém žije. Stoddardova kniha ve kterém pojem poprvé formuloval - "Revolta proti civilizaci" (1922) popisuje tehdy aktuální událost převzetím moci v Rusku bolševiky. Dokazuje, že byla země spravována nejvíce degenerovanými lidmi co kdy chodili po Zemi!

   Smazat
  2. 8:03

   Souhlas, až na jednu věc - nikoli "Nadčlověk a jeho řád", ale BŮH A JEHO ŘÁD JE SMYSLEM EXISTENCE. Právě jedině před Bohem jsou si lidé rovni. Ve všem ostatním už ne. Komunismus je jen další satanská vzpoura proti Bohu a Jeho řádu.
   A satanské kořeny nikdy nepřinesou dobré ovoce. Přinesou vždy jen špatné ovoce.

   Smazat
  3. 21:46

   Komunismus není výplodem kapitalismu, nýbrž výplodem vzpoury proti Bohu - a opět z úhlavní iniciativy těch, kteří ukřižovali Ježíše Krista:

   „A lze říci, že tato ohromující [židovská] rasa je v současnosti původcem odlišného systému morálního a filozofického - asi tak zlověstného jak bylo křesťanství blahodárné - o němž platí, že pokud se jeho rozmach nevylučuje, ten neodvratně zhroutí všechno to, co křesťanství považovalo za možné. Téměř by se zdálo, jakoby Kristovo i Antikristovým evangelium vytvořili titíž lidé; jakoby tuto mystickou a tajemnou rasu byly vybrali k hlavním manifestacím: božské, i ďábelské.
   ...
   V násilné opozici všem těmto sférám židovského úsilí vyrůstají
   plány mezinárodních Židů. Stoupenci této zlověstné konfederace
   jsou většinou muži, vychovaní mezi nešťastnou populací zemí, kde
   jsou Židé pronásledováni kvůli své rase. Většina, pokud ne všichni,
   opustili víru svých předků a opustili všechny duchovní naděje budoucího
   světa. Toto hnutí mezi Židy není nové. Od dní Spartaka-Weishaupta
   až po Karla Marxe a Trockého (Rusko), Bélu Kuna
   (Maďarsko), Rosu Luxemburgovou (Německo) a Emmu Goldmanovou
   (USA) toto celosvětové spiknutí k převrácení civilizace,
   za rekonstrukci společnosti na základě zpomaleného vývoje, závistivé
   zlomyslnosti a nemožné rovnosti neustále roste… a teď tato
   skupina výjimečných osobností z podsvětí velkých měst Evropy
   a Ameriky chytla ruský národ za vlasy a stala se prakticky neomezeným
   pánem obrovské říše.
   Není třeba zveličovat roli ve vytvoření bolševismu a uskutečnění
   ruské revoluce, kterou sehráli mezinárodní a většinou ateističtí
   Židé…“ – Winston Churchill, (1920). Zionism versus Bolshevism: A Struggle for the Soul of the Jewish People

   Smazat
 16. 0:50

  Jste skutečně žebrák. Trpíte velikou argumentační chudobou. :-)

  Řešení navrhuji všude, kde jsem když na něj přijde řeč. Ale to je neoddělitelné od pochopení příčiny strastí našeho národa i civilizace.

  Co se týče mého řešení, které je následující, jej shrnu do několika slov:

  BÍLÝ NACIONALISMUS - SLAVJANOFILSTVÍ - KŘESŤANSTVÍ - KAPITALISMUS.

  PS: Kapitalismus proto, jelikož žádný lepší systém, než kapitalismus, totiž nebyl doposud vynalezen.
  ...

  Co se týče samotného systému "demokracie":

  Většina lidí si totiž mylně myslí, že DEMOKRACIE = SVOBODA. To je ale krutý omyl. Např. samotným americkým Otcům zakladatelům šlo v PRVÉ ŘADĚ NIKOLI O DEMOKRACII, ALE O SVOBODU, která je darem od Boha. Demokracii chápali pouze jako nástroj k zachování svobod lidu.

  Naneštěstí se demokracie v posledních pár stoletích stala naopak nástrojem tyranie (demokratická Velká francouzská revoluce toho byla toho jedna z prvních ukázek). Je tedy nutné přemýšlet, zda demokracie za současného stavu je vhodný nástroj k zachování našich svobod. Zda není třeba najít vhodnější systém k uchování naší svobody, která je a musí být v první řadě naším cílem.

  Možností by byl jednak systém s decentralizací (částečně inspirovaný principy konfederace), kdy jednotlivé kraje (či “státy”) by obdržely vysokou míru autonomie na centrální vládě – ať už v hospodářství, zdravotnictví, zemědělství, školství, policii atd. – zástupci těchto krajů/států by samozřejmě byli zvoleni v řádných volbách.

  Smysl má i myšlenka slavjanofilů – svoboda založená na občině – po obcích organizované společnosti. A např. Konstantin Aksakov navrhoval společně s touto formou vlády také zároveň to, že by carovi byly ponechány na straně druhé absolutní pravomoce v zahraniční politice. To by také nebylo špatné – decentralizovaná vláda společně s autoritou krále/cara, který by měl hlavní slovo v otázkách zahraniční politiky (kde je často pevná ruka potřeba).

  A také by možná bylo vhodné zamyslet se, zda by nebylo vhodné změnit samotný typ voleb – kdy by si voliči vybírali kandidáty z TĚCH NEJLEPŠÍCH – tedy lidi, kteří by byli na svou úlohu v politice dlouhodobě (už od svého mládí) připravováni a byli vychováni natolik (možná by k tomuto účelu měly být zřízeny speciální školy, kde by k takové výchově těchto národních elit docházelo), že by se stali silní a pevní v těle i v duchu – a teprve poté by se mohli ucházet o post v politice.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. FS neměl by jste raději propagovat komunismus?
   To by vám slušelo asi nejlépe!

   Smazat
  2. PANE FS MUSITE VĚDĚT,ŽE TED ŽIJEME V KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ

   vycházejiciho z gangsterismu.Jste pane FS gangster,že ho pokládáte za nejlepši?

   Smazat
  3. 15:32

   1) Nežijeme v kapitalismu, nýbrž v korporativismu (úzké propojení státní zlodějny s úzkou skoupinou ekonomických a finančních elit). Zvláště v souvislosti s faktem socialistického přerozdělování dotací atd. je úsměvné hovořit o "kapitalismu bez přívlastků". Naopak dochází ke komunizaci celého světa. EU se mění v centralizovaný komunistický superstát, USA se mění v centralizovaný komunistický superstát, Rusko se mění v centralizovaný komunistický superstát, Čína se mění v centralizovaný komunistický superstát - HROZÍ NAOPAK GLOBÁLNÍ KOMUNISTICKÁ TYRANIE.

   2) Kapitalismus není o gangsterismu a krádežích, ale o píli, tvořivosti, osobní odpovědnosti, svobodné výměně zboží a služeb, ochraně soukromého vlastnictví atd.

   Na gangsterismu je naopak založený socialismus, postavený na krádeži cizího majetku.

   Smazat
 17. FS tudíž kapitalizmus, komunizmus, bohatí a chudí jsou součástí boží vůle a proto je musíme pokorně příjmat. Jak se na to všemocný může dívat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:28

   Ne, komunismus je výplod samotného Ďábla, žádná vůle Boží. Bůh miluje dobro a oškliví si zlo - tedy si oškliví i komunismus. Naproti tomu kapitalismus není z principu dobrý, ani špatný. Obdobně jako demokracie. Záleží jen na jednotlivcích - zda konají boží vůli či ne. I kapitalista může vstoupit do Království nebeského, slouží -li Bohu. Obdobné je to u demokracie - záleží, zda demokracie slouží Bohu (skutečné svobodě) nebo ne. Demokracie bez Boha se mění jen v nihilismus a nástroj tyranie. Svoboda bez Boha není možná.

   Smazat
 18. Tak zas nejsem ani o centimetr moudřeší, zase se hádáte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. BEZ VÝMĚNY NÁZORŮ TO NEPŮJDE,KDYŽ NAD VÁMI BUDOU LÉTAT KOULE

   vykopejte si zákop a vedle i diru pro polni sralik.
   Ale stejne ten pan FS tu dělá jen Q,Q,Q a nedá ŽÁDNÝ návod na opravdové řešeni jen bláboly k ničemu.
   No naštěsti tu máme nepolitivckou Společnost voličů a ta na to už má prvni články kuchařky jak na to v Národnim programu občanů voličů.
   Bůh pomůže jenom těm,kteři si umi pomoci sami.
   Pane FS hleďte se modlit k NPV a dalši kroky už povede náš bůh Společnost voličů OSV a ne že ne ANO!!!

   Smazat
  2. 12:10

   Vždyť sám řešení výše nabízím, ale vy jste to jaksi nevzal na vědomí. Zjevně jste byl líný číst.

   Smazat
 19. NPO se nějak vnucuje, kdysi se říkalo výhoď K dveřmi, on ti vleze oknem. Že by pokračovatelé.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.