Reklama

pátek 11. ledna 2019

EU 2019: Problém přežití

Rostislav Iščenko
11. 1. 2019     ukraina
Do roku 2019 vstoupila Evropská unie se spoustou nevyřešených problémů, nadto trýzněná silnými rozpory. První a hlavní problém spočívá v tom, že EU byla vytvořena jako jeden z mechanismů kontroly západní Evropy Spojenými státy. Bez amerického Marshallova plánu, bez otevření amerických trhů pro evropské zboží, bez amerických vojsk na evropském kontinentu, bez NATO by ostatně Evropská unie nebyla možná.


Když se říká, že EU byla koncipována mimo jiné i jako způsob, jak odstranit německo-francouzské rozpory, aby se zabránilo v budoucnu konfliktům, které vedly k první a druhé světové válce, je to pravda. Pouze je třeba mít na paměti, že německo-francouzská jednota byla nezbytná a prospěšná výhradně pro USA. Velká Británie v celé své historii naopak usilovala o rozdělení Evropy, o zamezení vzniku takové situace, kdy by na kontinentu vládl jeden stát nebo svaz států.

Spojené státy nebyly od Evropy odděleny průlivem, ale oceánem. Navíc byly výrazně intenzivněji než Velká Británie na vrcholu moci. Potřebovaly silnou a sjednocenou Evropu jako spojence v boji proti SSSR. Tento přístup zajišťoval Evropě obchodní preference a vojenskou ochranu. To znamená, že USA umožňovaly EU vydělávat na svém trhu, dělily se s ní o bonusy z neokolonialistické politiky, navíc nesly hlavní tíhu vojenské ochrany EU a uvolnily Evropu z významné části vojenských výdajů. Výměnou se Evropa stávala bojištěm připravovaného jaderného Armagedonu, což umožňovalo USA opět zůstat "mimo hru". Přinejmenším si to mysleli ve Washingtonu.

V 21. století se situace začala pomalu měnit a v roce 2017, kdy se Trump dostal k moci v USA, se změnila v mžiku a dramaticky. USA se střetly s nedostatkem zdrojů, který bylo původně plánováno pokrýt drancováním Ruska a Číny. Když bylo jasné, že tento plán není možné realizovat, snížení výdajů USA na EU se stalo jediným způsobem, jak snížit nedostatek zdrojů. Navíc již k začátku druhého desetiletí tohoto století Washington začal považovat své evropské spojence za oprávněnou kořist. Loupení EU také mohlo dočasně a částečně vyřešit americký problém nedostatku dostupných zdrojů.

V této situaci začala v Evropě renesance konzervativních sil, která zpochybňuje moc globalizátorů. Jelikož globalizátoři spoléhali na USA a získávali podporu od Washingtonu, konzervativci, alespoň část z nich, se začali orientovat na Rusko.

Eroze základny unie, rozdělení evropských elit a přeorientování se některých z nich na Rusko vedlo k tomu, že Washington ztratil (zcela nebo částečně) mechanismy kontroly nad Evropskou unií. Riziko přechodu EU na ekonomické a pak vojensko-politické spojenectví s Ruskem aktualizovalo pro USA starý britský koncept roztříštěné Evropy. Washington nechtěl a nechce dát Moskvě takový účinný mechanismus pro řízení Evropy, jakým je Evropská unie. V souvislosti s tímto se USA pokusily zahájit demontáž EU.

Vystoupení Velké Británie z EU, nepokoje ve Francii a v Maďarsku, pokus o přenesení těchto nepokojů do Německa (zatím neúspěšný), aktualizace polsko-německých rozporů ve Varšavě, celkově opozice východní Evropy vůči západní (polsko-baltsko-rumunský blok - německo-francouzský). Na pozadí toho rozpory mezi bohatým severem a chudým jihem, které byly ještě nedávno hlavními v EU, dočasně ustoupily do pozadí, nikam však nezmizely a mohou v každém okamžiku propuknout s novou silou.

Můžeme konstatovat, že vnitroevropské rozpory jsou příliš silné a dostředivé síly nemají hmatatelnou převahu nad odstředivými. Pevný a stabilní vývoj EU je tedy možný pouze s podmínkou politické podpory konceptu sjednocené Evropy a sil, které ji realizují, ze strany silného vnějšího spojence, který je zainteresován na jednotné Evropě. Dnes může být takovým spojencem jen Rusko. Moskva navíc nevidí přínos spojenectví s EU v tom, aby Evropě platila za sebevražednou politiku, nýbrž v dosažení kumulativního efektu z hospodářské spolupráce.

Rusko podává ruku Evropské unii již více než dvacet let. Jenže tradice eurocentrismu, politická setrvačnost, ideologická omezenost a v počátečním stádiu i nedůvěra ve schopnost Ruska obrodit se do role světové velmoci brzdily cestu EU ke spolupráci s Ruskem. Ve výsledku byl okamžik, kdy Evropa mohla poměrně bezbolestně, beze spěchu, v klidných podmínkách provést strategický obrat, promarněn evropskými politiky a evropskou byrokracií.

Nyní je Evropská unie pod trojnásobným tlakem. Za prvé, je to tlak lidových mas, kterým se nelíbí nevyhnutelný pokles životní úrovně. Dávno si zvykly považovat se za "sůl země" a jsou přesvědčeny, že vysoké sociální standardy jsou jim dány právem narození. Za druhé, je to tlak národních států, které jdou různými směry.

Po ztrátě možnosti na úkor USA zajišťovat financování globalizační politiky se evropská byrokracie stala pro národní vlády nezajímavou. Přichází z ní spousta jekotu, ale jen málo vlny. V důsledku toho se znovu dostávají do popředí mezietnické protiklady, zmírněné před tím celoevropskou politikou, které trhají "jednotnou Evropu". Za třetí, USA již nemají zájem na zachování vysoké životní úrovně v EU, uzavírají před ní trhy, snaží se zničit evropský průmysl jako svého konkurenta. Washington má také zájem na přerozdělení zdrojů kontrolovaných EU ve svůj prospěch. Konečně, když vidí nebezpečí, že EU se (i když pomalu) posouvá směrem k Rusku, USA nemají zájem na tom, aby Moskvě zanechaly jednotnou Evropskou unii, kterou je možné dát relativně rychle do pořádku. Politika Washingtonu je v posledních dvou letech zaměřena na zničení EU.

Další už závisí na samotné Evropské unii. Její spásou je urychlené přeorientování se směrem k politické a hospodářské spolupráci s Ruskem. Rusko-evropský blok je nepřekonatelný pro americký tlak. Dnes je toto přeorientování nejvíce omezováno "euroatlantickými strukturami", pro něž v novém evropském světě není místo. A jsou to tisíce vlivných politiků a vojenských činitelů, představitelů tradiční globalistické byrokracie. Lidé, kteří strávili dvacet-třicet let budováním své kariéry na bezpodmínečné podřízenosti Evropy vůči americkým zájmům, nejsou s to změnit svou politiku. Je to v rozporu s jejich zájmy a kromě toho přece absolvovali negativní výběr, což znamená, že zvláštnosti jejich intelektu jim prostě neumožňují uvědomit si nebezpečí, které Evropě hrozí.

Výměna globalizátorů za nacionalisty na úrovni národních států nabírá v Evropě obrátky. Dokonce i globalizátor Macron byl nucen realizovat myšlenky konzervativních nacionalistů. Ale zda se stihne změna elita a zda stihnou noví politici otočit evropskou loď dříve, než se definitivně rozbije o skály, zatím není jasné.

Hodně bude záviset na volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. Pokud nacionalisté budou schopni získat v Evropském parlamentu většinu, a poté vyhnat globalizátory z nejvyšších pozic v Evropské komisi a dalších řídících struktur EU, pak bude mít Evropská unie šanci. Pokud bude pokračovat současná situace, pak, s největší pravděpodobností, budeme muset na jednotnou Evropu nadlouho zapomenout a začít budovat systém spojenectví s jednotlivými státy, zejména s Německem.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

57 komentářů :

 1. Sem tady prvniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  OdpovědětSmazat
 2. Evropská unie byla velká šance pro národy Evropy, ale v takovém stavu s ideologií mutlikulturalismu a genderidiocie a ostatních aktuálně prosazovaných pahodnot pod vedením kreténů, jak je Merklová a ten napudrovanej buzík od Rothschilda je na hovno a proto čím dřív se rozpadne, tím líp, jinak tu všude okolo bude peklo...Nevadí mi, že ji bourají i ti zjebi z Washingtonu, ty je potřeba držet si od těla a nenechat je Evropu ovládnout a udělat z jednotlivých zemí služku us.sionistů, jak to je např. v případě potrhlých Poláků...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1**********************
   múdre slová

   Smazat
  2. Ano celý systém EU mněl pracovat na spolupráci nikoliv na příkazech a směrnicích. Dokonce bych snad překousl i ty normy zahnutí banánů a podobné nesmysly, ale vnucování jednotných kulturních tradic (což je evidentní nesmysl) zásahy do národního práva a pod. to je prostě hujerismus.

   Smazat
  3. Právě těmi zahnutými banány to začíná. Nejlépe spolupráce rovnoprávných suveréních států.

   Smazat
  4. EU fungující na podobném principu jako RVHP včetně Ruska je jedinou šancí pro Evropu. Ti byrokraté v Bruselu jsou loutky státní elity USA a vedou Evropu k tomu, co popisuje Iščenko. Rozdrobená Evropa nemá šanci se americké hydře ubránit, jugoslávský scénář je použitelný pro celý kontinent. Mik

   Smazat
  5. 12:43 Hlavním smyslem EU bylo vytvořit armádu proti Rusku. Pokud se moloch rozpadne, taky dobře, protože rozpad přinese hospodářské problémy národům bílé rasy. Kdo si zvykl brát dotace, bude se zase muset snažit a to půjde těžko.

   Smazat
  6. 10:08-Ano, zcele jistě, EU je náhradou za Hitlera a 3.říši a s Drang nach Ostem. Co on za ekonomické a lidské zdroje zcentralizoval na za pomocí násilí k útoku k vybojování Ruska na pokyn GP, to zopakovala věrchuška dnešní EU pod vedením Merklové, ale "po dobrém" za pomoci podvodů, planých slibů a korupce národních politiků..., ale je tu jeden problém: Němec už není co býval, žije si dobře, dělá na něj celá Evropa a oboustranně výhodná spolupráce s Ruskem a monopol na jeho plyn mu úplně stačí a protože ho proti Rusku nikdo nezvedne, bude částečně donucen a z větší části vyměněn a to za pomocí masové imigrace muslimského obyvatelstva s daleko efektivnější dobyvačnou ideologií/náboženstvím, protože "úkol musí být splněn a tomu musí být podřízeno vše"!!Protože plán se plní dál, tak jednou budou mít vojáci pod německou vlajkou na opascích nikoli to známé "Gott mit uns", ale "Alláhu akbár", ale jak říká Švejt: "ta válka bejt musí!!!!" a proto i bude tyhle manévry, co vidíme, se nedělají jen pro nic za nic, jde jen o čas a vhodnou příležitost...

   Smazat
  7. 19:0 S tím nelze nesouhlasit! U zrodu Evropy stála Idea osvobození Rusi! Když totiž dobrovolníci 22. června 1941 překračovali sovětské hranice, byli ještě většinou horoucími nacionalisty. Jakkoli si na sebe zvykli, zde mezi nimi existovaly dělící zákopy, jež nebylo tak snadné překonat. Neboť Nizozemci byli přesvědčenými nizozemskými vlastenci, jako Dáni dánskými a Norové norskými. Také Němci se ve svém národním cítění nenechali předstihnout. Tu a tam z toho vyplynuly rozepře a konflikty. Jen v nepřátelství vůči bolševismu se shodli všichni. Když ale dobrovolníci na Ukrajině a na Kavkazu – tedy ve velké části evropského Ruska – vlastníma očima spatřili celou nuznost života lidí, jejich sociální primitivitu a niternou nesvobodu, když sami zažili, že rolníci bojácně skrývali poslední zbytky své dřívější kultury a náboženství v nejtemnějším rohu chalupy, tehdy je všechny společně zachvátila vděčnost, že jejich vlastní krajané tohoto osudu doposud zůstali ušetřeni. Všechny problémy, jež zaměstnávaly jejich národy ve vlasti a je samé tížily, se jim oproti tomu zdály nepatrné. V hlubokém Rusku najednou dobrovolník pochopil, že Nizozemci, Dánové, Norové a Němci tu bojují za svoji společnou vlast. V kamarádovi vedle sebe poznal člověka stejného životního stylu a stejného historického původu a tváří v tvář obrovským masám protivníka pochopil naléhavou nutnost společné fronty. Tváří v tvář monotónnosti nesmírných žlutých kukuřičných polí na Ukrajině, dálných stepí na Donu i v kubáňské oblasti, lysých šedivých hor Kavkazu, nad nimiž na něj shlížely tmavé masivy Elbrusu a Kasbeku, prožíval dobrovolník s velkou intenzitou mnohotvárnost a kvetoucí tvůrčí život svého vlastního rodného světa, velkolepost své kultury a pospolitost všech evropských tvořivých lidí jako nové zjevení. V ruské krajině a její otupělé lidské mase naopak rozpoznal význam svých rodných zemí pro historii evropského lidstva. Co člověk v Evropě za jeden a půl staletí rozluky zapomněl, to se v něm jako velký prožitek války opět probudilo. Uprostřed bratrovražedného boje evropských národů se na frontě proti Evropě nepřátelskému, svoji vlastní národní kulturu nenávidějícímu a svobodu likvidujícímu bolševismu, zrodila evropská osudová myšlenka, duchovně pojatá a uskutečňovaná v boji. A dnes se rodí nová generace bojovníků za skutečnou Evropu, která vznikla, když neo-bolševické Rusko zahájilo nevyhlášenou válku na Ukrajině, zatímco multikulturní EU, plná opovržení pro evropskou identitu, udělala totéž v Evropě. Rozbřesk Nové Evropy je na vzestupu v Kyjevě! - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4

   Smazat
  8. Tak tenhle 17:44 nejen že blije, ten se k tomu ještě posral...

   Smazat
  9. Oprava: 18:06 - pardon ... (asi z těch banánů!:))

   Smazat
 3. Přímaní příchozích nás obohatí a multikulturně pozvede na viší úroveň,to nás ve škole učilo to učitelo.

  OdpovědětSmazat
 4. Věřím, že se vytvoří dost nových národních států a i takzvané Česko se rozbije.

  OdpovědětSmazat
 5. žiadnu šancu ani Česko a ani Slovensko nedostalo, podriadením sa diktátu EU sme si museli zničiť vlastný priemysel, poľnohospodárstvo a stať sa len spotrebným spoločenstvom a spoločenstvom ktoré odvádza nemalé prostriedky smerom k na Západ - k čomu to všetko ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K čemu? No přece nejposlušnější je po uši zadlužený člověk, protože se z něho stane obyčejný otrok !

   Smazat
  2. 13:16
   I to už tady bylo. A vzchopili jsme se. Vybudovali jsme stát, který takzvaní přátelé podrazili a věnovali germánům. Tím si na sebe ušili bič, protože vyzbrojení germáni naši technikou a lidskými zdroji pokořili západ. Nebýt SSSR tak už evropská civilizace dávno zanikla.

   Smazat
  3. Největší chybou Evropské unie bylo, že se rozšířila o postkomunistické, chlastoslovanské (i hunské), zaostalé, neproduktivní avšak domýšlivé a drzé burany a neponechala schengenskou hranici na původní železné oponě. Čecháčkostán je nabubřelé rusofilské smetiště Evropy, které těží ze své ubohosti, která odpuzuje i uprchlíky?
   Parazitičtí čecháčkové (k radosti Putina) EU jen vyžírají (jako kdysi RVHP) a když mají něco sami obětovat, tak z ní hrdě vystoupí dříve, než budou ostatními vykopnuti? Pokrytecká, somrácká, opovrženíhodná lůza ! Válčí a pracuje leda tak hubou. Jakékoli její naředění migranty je jenom prospěšné. Britové už čecháčky a další postkomunistické nevděčné vyžírky nechtěli živit, proto z EU vystoupili. Nebýt Německa, mohli jsme mít uprchlíky na krku my, švejkovští postkomunisté.
   Čecháčkostán patří do EU ještě méně, než Řecko. Nedrží krok už ani s Rumunskem a Bulharskem. Integraci EU Češi neustále sabotují a současně jí licoměrně vyčítají neakceschopnost. Češi - nekrást tady !!! O bolševizmem zavšivenou, žlučovitou a zlodějskou kotlinu už nejen solidní investoři, ale ani uprchlíci nestojí.
   Vyhnány byly 3 miliony Němců - takže místa je tu dost. Uprchlíci vypadají civilizovaněji než čecháčkovská řvoucí chátra. Řešení na konci příspěvku.
   Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně!
   Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lůzokratické Řecko - náš vzor.
   Čecháčkovští komouši se nezmohou ani na vlastní puč - potřebují k tomu bačovského Bureše - nástupce Husáka ??? Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině.

   Smazat
  4. 18:02 Nebýt Rusáků, byli bychom na tom mnohem lépe, minimálně jako Lužičtí Srbové, ale za pana Hitlera navíc i mocní! Mnozí by byli pověřeni důležitými úkoly v rámci osídlování západosibiřských oblastí naší, árijskou rasou. Takhle ta celá zem připadne rase žluté, tak jako Evropa zase rasám tmavým. WWII. prohrála naše rasa jako celek! SSSR stál na straně vítězů, ale Rusové byli poraženi jako národ! - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Smazat
  5. 8:10 To hlavně Polákům vděčíme, že Moskal, který se od dob Ivana IV. dral k nezamrzajícím mořím, tedy hlavně k Baltu a dere neustále celých těch 500 let, byl zastaven. Ponejprv ho zastavil Livonskej Řád! Poté Republika Obou národů a dnes je to NATO, kdo je zatlačil zpět od Baltu, tam co byli za Ivana IV.! Ono stačilo kdyby bývali byli Poláci rozumný v 39. roce, kde by dnes Evropa byla! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
  6. Ať žije slepičí rozum pěstovaný v humanitních neziskovkách pro poučení i opovržení budoucím generacím.

   Smazat
  7. Tady je zas po ránu nablito... od 8:08, 8:10, 8:17...

   Smazat
  8. 14:14 Áááá, další nadržený křivohubý kleptoman či huhňavý dementní psychopat, vepřová držka, krysí tlamička, rektoskopická hlavička a šarlatán se ozval??? Jeden z Putlerových přískočů, kteří se na ulici či v socce poznají poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého pána! Kdy konečně začnete prchat do svého ráje v Chujlostánu?! :-D


   Smazat
 6. Těšte se na budoucnost: https://aeronet.cz/news/vime-prvni-americane-si-potichu-privlastnili-5g-satelitni-frekvence-pro-celosvetovou-internetovou-sit-starlink-huawei-s-tim-nesouhlasil-ostre-protestoval-a-zbytek-uz-znate/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tenhle článek je ještě lepší: https://aeronet.cz/news/video-milimetrovy-zabijak-5g-radiace-z-mobilnich-vezi-5g-americke-spolecnosti-verizon-vyvolala-poskozeni-mozku-u-celeho-personalu-hasicske-stanice-mesta-v-kalifornii-prijimaji-zakazy-vystaveb-5g/

   Smazat
  2. NWO = celosvětové vítězství pravdy a lásky. Pouze se domnívám, že 5G sítě slouží nejenom ke spojení, ale i k biologické degradaci a redukci lidstva na Zemi.

   Smazat
  3. 13:18 nedělejte si iluze, ozařováni jsme i stávajícími mobily. Mimochodem, i elektrifikace lidstva znamená takové rozšíření elektromagnetických polí, že je zázrak, že to lidský organizmus zvládá. Přesněji, nezvládají to všichni.

   Smazat
  4. noviczech
   ...je to už delší dobu zpět, deset let, přesně nevím, na německé televizi běžel pořad. Američané mají satelit, ten krouží kolem Země a měří do hloubky 5 km (5000metrů) co se v zemi nachází. No a Němci zjistili, že když prolétá nad Německem, tak mají více případů mozkových mrtvic! Mimochodem, tímto satelitem našli v Kazachstánu horu vysokou 4000 metrů a obsahuje velké množství zlata! Tak ji koupili, bagrují, sváží do 2000 metrů, tam zem přetaví na asi 70% zlata a pak to sváží do nížiny, ale už to bylo tajné kam, tam přetaví na 99,99% zlata a zlato putuje do USA. Samozřejmě jim korupční úřady vyšly vstříc, asi jako u nás!!!!
   ...všude stejnej ksindl za peníze bez charakteru!!!

   Smazat
  5. 20:51 to samé platí o všechnu vojenskou techniku, která není vůbec certifikována z hlediska působení na zdraví člověka. Podle známého lampasáka jsou ale nejhorší letecké výškoměry, protože jich máme nad hlavou hodně, ta družice je naštěstí asi jenom jedna :-)

   Smazat
 7. Západ je zdegenerovaný, protože tam nikdy neměli demokracii. Pokud se nám nepodaří naši společnost demokratizovat dopadneme stejně.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. podle Miroslava Sládka (dnes rozhovor na sputniku) je v Rusku kapitalismus a na Západě komunismus. Něco na tom bude :-)

   Smazat
  2. 14:16 Komunismus vždycky přicházel ze západu, Sládek má pravdu.

   Smazat
 8. To bylo jasne uz od zacatku.Evropa by pratelstvim s Ruskem jedine ziskala (nerostne zdroje potrebuje),takze to upevnovani nepratelstvi bylo v zajmu USA...Nelibi se mi,kdyz se 500 milionu obyvatel necha ridit 300 milionovym statem....Nasi politici jsou prinejmensim nezodpovedni

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Amerika už od Evropy dostala všechno, co potřebovala, teď začíná potichu obsazovat na suroviny bohaté státy Afriky (s řídce osídleným Ruskem to zatím nevyšlo). Obsazovat je budou díky svým loutkám ve vedení zemí a aby je tam dostali, budou další barevné revoluce, ale i nové americké vojenské základny. Tolik černochů tam ale nebudou potřebovat, ty budou nadále posílat do Evropy

   Smazat
  2. 14:10
   Nedá mi to, ale myslím si, že Afriku si v tichosti zkolonizovala Čína. Nemám pocit, že se potřebuji obohacovat novými příchozími.
   13:42
   Proč pořád řešit, kdo je větší 500>300. Spekulovat ke komu se přidat je volovina, buďme sami za sebe. Už jsme se schovávali za Kreml, za Brusel teď snad za Washington a proč? Koukněte se na Rakousko. Slušně se všemi a jde to.

   Smazat
  3. 14:10 Asi jste špatně informován, v Americe mají Gorbačova, který se jmenuje Trump a bude tam perestrojka. Vliv SSA po světě bude slábnout, to co vidíte, jsou poslední křeče.

   Smazat
 9. Jsme na tom víc než bídně, protože jsme uvěřili blábolu o tom, že žijeme ve svobodě a demokracii.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máme se tak dobře, jak jsme se v žádným koncentráku neměli.

   Smazat
 10. jojo... pravda a láska zvítězí nad nenávistí... cink cink.
  Poslední vzepjetí tohoto národa se konalo v roce 1918

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:35 Ale to nebylo žádné vzepětí. Bylo v plánu odstranit rakouského, německého a ruského císaře a zprovoznit řízení pomocí loutek. Úkol byl úspěšně proveden. A nějací Češi se přehrabovali v mýtech ?

   Smazat
 11. Ať je to jak je to,USA ochočili celou Evropu a teď se tomu diví.Zlikvidovali mocnosti Anglii a Francii,další státy už to šlo lehčeji.Evropa by se byla ráda spojila s Ruskem,jenže tomu bránili Američané a brání pořád.Evropa je vlastně úplně závislá na všem od Američanů.Proto si můžou diktovat různé podmínky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rusko je země zabraná barbary původem kdoví odkud, kteří si říkají "Rus", přičemž i tento název ukradli. Původní obyvatelstvo je jimi utlačováno na celém území současné tzv. "Ruské federace". Tento archaický kaganát musí být důsledně dekolonizován, přičemž v žádném nově vzniklém národním státě nesmí mít živel "Rus" většinu a rozhodovací práva. Nesmí se používat jejich jazyk, ten musí být zcela a nemilosrdně vymýcen spolu se vším, co je na něj vázáno. Velmi vhodná by byla nová kolonizace obyvatelstvem třeba z Afriky nebo lidnatých asijských států. Jen v evropské části by tak mohlo vzniknout 32 nových států pod přímou patronací USA a EU.
   - Asijská část by se měla demarkačními liniemi rozdělit pod správu OSN a vyspělým Západním státům přidělit status protektora.
   - nutnost zásadní restrukturalizace společnosti platí pro celý bývalý východní blok, aby vznikla různotvárná prosperující společnost respektující principy, čehož se v této oblasti ještě plně nedosáhlo. Stejně tak by se mělo přistoupit k internacionalizaci nové společnosti uzákoněním angličtiny jako úředního jazyka.
   - Putin je mírovým světovým společenstvím označen za válečného zločince a zločince proti lidskosti poté, co po uchopení moci začal vést vyhlazovací války, teror a diverze po celé planetě. Za všemi teroristickými útoky hledejte Rusko. Mohou jim poděkovat mrtví a zranění po celé Evropě a USA, ale také v Nigérii, Džibuti, Mosambiku, Izraeli, Mali, Tádžikistánu, Čadu, Indonésii, Venezuele, Peru, Egyptě, Barmě... Neštítí se používat chemické zbraně přímo v Evropě, zabírá území cizích států, sestřeluje dopravní letadla, podminovává mosty a přehrady, připravuje jadernou válku, přičemž válkami již zničil mnoho států jakými je Sýrie, Lybie, Irák, Čečna, Dagestan, Jemen, Somálsko, Kongo, Ukrajina, Moldavie, Gruzie, Arménie, Azerbajdžán, Afghánistán, Kosovo, Súdán, a další. Snaží se destabilizovat ekonomický systém světa, hackerskymi nástroji likviduje bankovní systémy, krade zlato a ukradl energetické zásoby planety, šíří poplašné zprávy, páchá diverze na výrobních systémech celého světa a ničí infrastrukturu. Požáry, záplavy, průmyslové havárie... za tím vším je třeba vidět ruskou vražednou pracku.
   Při tom všem, je napadení volebních systémů téměř ve všech demokratických zemích a dezinformační kampaň po celé planetě jen dětskou hrou na vojáčky.

   Smazat
  2. 8:19 Bravo Pepku, a něco vo tom velkym dramatikoj by na skladě nebylo ? Dal bych si před obědem pohádku o hloupém Vaškovi, kterak bojoval s pravdou a láskou až nad nimi zvítězil.

   Smazat
  3. 8:19 Pepku, vyskoč! :-)

   Smazat
  4. 10:28 to je přece ten grafoman agent Radosta s jinou grafickou úpravou :-)

   Smazat
  5. 14:38, ne, to je jen ubohý, primitivní tapetář, co neumí splodit svůj vlastní text.

   Smazat
  6. 14:36 To ty neskákej ani náhodou čechomužiku, abys ty putlerofský sračy ve kterejch po uši vězíš nenacákal na všechno kolem!:)))

   Smazat
  7. 8:19
   Nesouhlas. Asi nemá vůbec cenu s vámi diskutovat. Nadnášíte se jako UFO nad Evropou a pronášíte nepodložené soudy. Jen tak na okraj, my Češi jsme Slovany stejně jako Rusové. Jsme stejná naplavenina jako oni. Vraťte se do ZDŠ a zopakujte si stěhování národů.

   Smazat
  8. 1:55 Vy asi jste Slovani, ale My jsme Keltogermáni, potomci Bojů a Markomanů! Staší srovnat nás zde - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   s váma tu! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
 12. Střední Evropa by si měla připravovat svůj přímý vztah s Ruskem. Nikoliv zprostředkovaný, přes německé firmy, nikoliv nahlížený, přes polskou nenávist. A to dříve, než Čína všechny zahltí svojí novou stezkou. To nechce ani Evropa národů, ani Rusko. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:38 Aby k tomuto právě nedošlo, bylo hospodářství skoro komplet převedeno do západních rukou. Muselo by se vše znárodnit pomocí zákonů nebo zpětně vykoupit. Ani jedna cesta teď není reálná. Domorodci dostali korále a přišli o všechno.

   Smazat
 13. Tohle dává smysl. Jen nevím jestli jsou představitelé EU skutečně tak hloupí a nevidí to, nebo existuje mechanismus který dokáže zabezpečit jejich fungování jen na povely z USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak hračky jsou na dálkový ovládání, záleží který děcko je dostane do ruky.

   Smazat
 14. Snad to u eu voleb vyjde a tu pakáž se podaří vyházet.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velmi slusne receno ,mas alespon dokoncene vzdelani stredni ,tj 4 tridy pomocne ???

   Smazat
 15. Když to tak víš, to jsi asistent inkluze !

  OdpovědětSmazat
 16. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 11. ledna 18:13.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 17. Slova s.s.Iščenka DO KAMENE TESAT !

  Tato slova: „EU byla vytvořena jako jeden z mechanismů kontroly (západní) Evropy Spojenými státy. Bez amerického Marshallova plánu, … bez amerických vojsk na evropském kontinentu, bez NATO by ostatně Evropská unie nebyla možná.“

  Ano, s výjimkou slova „západní“ by tento výrok našeho drahého soudruha a soukmenovce Iščenka mohl být vytesán do podstavce pomníku Velikého Stalina na pražské Letné.
  USáci totiž ovládají CELOU Evropu, nejenom její západní část.
  Navíc, od dočasného ústupu nepřemožitelné Sovětské armády z ČSSR, NDR, PLR, MLR a BLR (1989 – 90) USáci okupují i část naší rodné Západní Asie.

  Což se ovšem brzy změní: Jakmile se rozpadne NATO a EU, tak agresoři z US Army zmizí z Evropy, i z naší rodné Západní Asie.
  Načež přijde nepřemožitelná Armáda Ruské federace => opět vše bude, jak má být.

  x x x x x

  Každopádně: Bez NATO by opravdu EU (a předtím EHS) nemohla existovat, neboť Evropa by byla – UŽ DÁVNO – osvobozena námi Západoasiaty.
  Ano, pouze zločinné založení NATO v r. 1949 zabránilo Velikému Rusku (tehdy se jmenovalo SSSR) v osvobození Evropy od kapitalismu, demokracie, tzv. lidských práv a ostatních evropských hodnot.
  A jedině odmítnutí účasti Československa na zločinném USáckém tzv. Marshallově plánu zachovalo naši vlast v Západní Asii, kam nás dovedl náš první socialistický president E. Beneš.

  My všichni komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti si dovedeme ŽIVĚ představit, co by se s naší vlastí stalo, kdybychom si v r. 1946 nezvolili národní socialisty a komunisty (jako JEDINÝ národ v celé historii – až tak jsme chytří, my Češi!!): Kdybychom ve volbách v r. 1946 odmítli Benešovu cestu k socialismu, tak …
  Tak, až HRŮZA POMYSLET, bychom nejspíš nevybudovali socialismus, a zůstali bychom trčet v Evropě …
  V TÉ ODPORNÉ Evropě, plné menšin, křesťanů, sionistů, kapitalismu a demokracie …
  V Evropě s celou její bídou a utrpením vykořisťovaného proletariátu.
  Prostě DĚS & BĚS !

  x x x x x

  Nyní zpět do současnosti: NATO se opravdu brzy rozpadne, neboť náš Doník zruší členství USA v tomto agresivním paktu.
  Proč udělá takový přímo Leninsko-putinský čin, tento USácký prezident?
  Protože je NEKONEČNĚ zavázán Velikému Putinu, Budiž Jeho Jméno Pochváleno.
  Ano, Veliký Putin, BJJP, do zvolení našeho Doníka prezidentem USA investoval spoustu peněz a úsilí, s NÁDHERNÝM výsledkem: Náš Doník mu zobe z ruky, z pevné dlaně Vůdce všeho Slovanstva.

  Ano, Veliký Putin, BJJP, je prostě JEDINEČNÝ investor: Z investice pár desítek milionů dolarů a pár miliard rublů vytěžil DOKONALÝ zisk:
  • celé zbývající území (bývalého) SSSR, zatím ještě nepřičleněné k Velikému Rusku
  • celé blízké zahraničí SSSR, včetně Česka a Slovenska
  • celou Evropu
  • a ve vzdálenější budoucnosti i celé USA a Kanadu
  Takže se vnucuje otázka: Kdy se k nám KONEČNĚ vrátí nepřemožitelná Armáda Ruské federace?!
  Už brzo, soudě podle NEOBYČEJNÉ OTEVŘENOSTI s.s.Iščenka. Ano, rusko-sovětští soudruzi a soukmenovci nikdy neprozrazují své záměry příliš brzy.
  (Kupříkladu Veliký Putin, BJJP, s vážnou tváří dlouho tvrdil, že na osvobození Krymu od majdanských fašistů se nepodíleli příslušníci Armády Ruské federace. Později několik příslušníků Armády RF vyznamenal, za jejich hrdinství při osvobození Krymu od majdanských fašistů.)

  Proto můžeme oprávněně doufat, že již brzy Česko:
  1. vystoupí z NATO a EU
  2. vstoupí do obnovené Varšavské smlouvy a RVHP (či jak se vlastně budou jmenovat naše obnovené obranné a hospodářské svazy)
  3. uvítá nádherné ruské vojáky, příslušníky Střední skupiny Armády RF, dočasně umístěné na našem území, na základě žádosti naší vlády a prezidenta ČR o bratrskou pomoc
  4. dokončí normalizaci poměrů ve společnosti po XVII. sjezdu Strany
  5. přikročí k obnovení Pětiletého hospodářského plánu, kroku bezpodmínečně nutnému k vybudování rozvinutého národního socialismu-babišismu-putinismu.


  A PAK SE ZASE BUDE TANČIT VŠUDE!

  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.