Reklama

středa 2. ledna 2019

Jak je to s tím plácáním po ramenou doopravdy?


Jaroslav Tichý
2. 1. 2019
Skončily vánoční svátky, Silvestr a sváteční atmosféra prvního novoročního dne, takže se zase můžeme vrátit k práci ale též i k realističtějšímu pohledu na svět a zejména pak na situaci v ČR. Vracím se v tomto případě a souvislosti k článku J. Votavy „Jsme opravdu tak dobří….?“, který měl snad naplnit čtenáře optimismem před vstupem do Nového roku. Jeho podstatná část je totiž téměř přeplněna „našimi úspěchy“, byť jeho závěr pak lehce polemický. A ačkoliv jsem pochopil (na rozdíl od některých čtenářů) jeho lehce satirický podtext, pokusím se navázat na tento článek a jeho obsah více rozvést. S ohledem na často prezentované oslavné tirády našich „úspěchů“ při budování kapitalismu v našem mainstreamu je to zapotřebí.
Pokusím se přitom postupovat obráceně. Tedy převážně polemizovat s jeho obsahem a teprve na závěr …… Ale nepředbíhejme.
Tak tedy nejprve k hlavním tezím tohoto článku, které jsou vyznačeny kurzívou:

1/ Dnes i ten největší škarohlíd přiznává, že naše republika vzkvétá. Bývalá šeď měst i vesnic dostává novou barevnost, také naše výdělky rostou, starobní důchody již nejsou almužnou.

Je zapotřebí si především uvědomit alespoň několik základních faktů. Podle aktuálních oficiálně zveřejněných údajů dostupných na Internetu:

a/ Státní dluh loni stoupl o 11,3 miliardy korun na 1,62 bilionu korun. Na každého Čecha tak hypoteticky připadl dluh zhruba 153 tisíc korun. A vyprávění A. Babiše o tom, že dluh klesá (ovšem jen jeho poměr vůči HDP, a to nikoliv proto, že by naše zadlužení absolutně klesalo, nýbrž proto, že rostl HDP) až na skalní příznivce premiéra již nikoho nedojme;

b/ zadlužení měst a obcí činí ke konci r. 2018 celkem 88,7 mld. Kč;

c/ české domácnosti dlužily bankám na konci roku 1,535 bilionu korun.

d/ mnohé továrny ale i nemovitosti, vodárny, banky atd. nejsou již dávno naše. V případě bank a vodáren to platí téměř na 100%.

Jinými slovy, to co kolem sebe vidíme, ze značné části již není naše, zbytek máme vesměs na dluh.

A starobní důchody? Ve Francii jsou protesty proti zdražování, byť např. PHM jsou tam lacinější zhruba o Kč 10,-/litr, a průměrné důchody na úrovni cca Kč 26 tis. Čtenář nechť porovná se situací u nás a sám si udělá příslušný obrázek. A ta zdražení k nám teprve od Nového roku dorazí.

2/ Chlubíme se nejnižší nezaměstnaností v celé EU. Supermarkety nestačí náporu kupujících.

Je otázkou, do jaké míry je to způsobeno potřebami ekonomiky samotné a do jaké míry je to způsobeno stále ještě vysokou náročností výroby u nás na lidskou práci. Výkop, který u nás bude provádět 5 snaživých kopáčů, jinde udělá 1 bagrista v košili. A to, že si dovezeme na tuto práci ještě 5 jaderných fyziků z rovníkové Afriky, nám nepomůže. Cena výkopu bude stejná, jaderní fyzici kopat nebudou, takže výkop provede opět těch 5 snaživých kopáčů, jen jejich odměna bude poloviční, neboť se budou muset o ni rozdělit se svými africkými kolegy.

Je smutnou skutečností, že se původní smysl vánočních svátků a oslav příchodu Nového roku vytratil, namísto toho převládl bezbřehý konzum. Nikoliv náhodou také dosáhl počet exekucí již cca 1 mil.. Mimo jiné i v důsledku onoho „náporu kupujících, kdy mnozí lidé často kupují i dárky na různé spotřební úvěry apod., které pak mají problém splácet….

3/ Zimní dovolenou trávíme v Alpách, v létě jsme často v exotických destinacích.

Ano, jsou u nás skupiny spoluobčanů, které si nepochybně po r. 1989 pomohly či které ještě nestačily propadnout ze střední třídy dolů. Krom toho existuje i vrstva vyloženě bohatých. Tak, jak to ale autor líčí, to v některých čtenářích vyvolává mylný dojem, že v těch Alpách či v exotických destinacích tráví dovolenou snad celý národ, což je opravdu daleko od pravdy.

4/ Nezakrýváme, že ne všechno se třpytí. Bojujeme za svoji plnou suverenitu.

Jak, když jsme ji již zcela ztratili? Do r. 1989 jsme vyráběli vše od jehel až po malé tryskáče. Exportovali jsme do více než 120 zemí celého světa, a to sami a přímo. Byli jsme zemědělsky a potravinově zcela soběstační, přebytky jsme též exportovali. Dnes je naše potravinová soběstačnost s bídou na 40 %. Byli jsme vedeni v mezinárodních statistikách jako středně rozvinutá průmyslová země. Nikoliv náhodou jsme byli v r. 2017 překlasifikováni americkou investiční bankou J.P. Morgan na rozvojovou zemi, a to jak s ohledem na druh výroby (montovny apod.), na kterou jsme přešli, na to, že nám doma již prakticky nic nepatří, s našimi přírodními či nerostnými zdroji hospodaří cizinci, tak i s ohledem na výši mezd a penzí našich občanů, které jsou hluboko pod evropským průměrem atd.

Jak bojujeme za naši suverenitu, když:

- povinně přebíráme do své legislativy sebevětší nesmysly vydané Bruselem směřující vesměs proti skutečným zájmům naší země a většiny jejích občanů? Naše legislativa v současnosti sestává již z 80 % z převzatých zákonů a nařízení z Bruselu;

- nám Brusel vnucuje ve velkém migranty z muslimských zemí zcela nepřizpůsobivých podmínkám života v Evropě?

- mají být jednotlivé členské země EU rozpuštěny do jediné Euroříše jako přestupní stanice na cestě do Evropského islámského chálifátu?

- jsme zadluženi a závislí na dalším financování ze zahraničí jakož i na zásobování potravinami?

Mimochodem, kdo za tu naši suverenitu vlastně bojuje? Občany volení představitelé a strany ve velké většině určitě ne, jestliže prosazují záměry cizí na úkor těch našich národních. Stačí pohled na počínání a hlasování politických stran v našem parlamentu.

5/ Na poli domácí ekonomiky, hledáme cestu k oživení venkova. Česká republika to není jen Praha, to je i plnohodnotný život i v té poslední podhorské obci.

Právě po r. 1989 začalo postupné vylidňování venkova a našeho pohraničí. Byla tam zničena prosperující zemědělská družstva, byly tam zastaveny a často pak i zničeny průmyslové podniky, některé existující od počátku našeho státu jiné vybudované po r. 1945 v souvislosti s osídlováním našeho pohraničí a venkova obecně. Neměli jsme tehdy podmínky pro život na venkově zničit a dnes jsme nemuseli cestu k jeho oživení hledat. Mimochodem to hledání už nám trvá nějak dlouho a zatím stále nikam nevede.

A s tím plácáním po zádech je to jinak. Ne, že bychom si to nezasloužili, když odsud ročně odtéká zahraničním firmám zisk, jehož množství každoročně vzrůstá. Za rok 2017 již představoval 8,3 % našeho HDP. Jde totiž již o částku kolem 400 mld. Kč. Vnucuje se otázka, proč máme jásat nad růstem HDP o 0,1 či 0,2 %, když ho pak 8,3 % necháme odtéci a když u nás zahraniční firmy docilují až trojnásobný zisk oproti jiným zemím. Mohli by nás v zahraničí chlácholivě plácat po zádech, co jsme to za hlupáky. O to je pak nižší náš HNP, který zůstává k užití, o němž pro jistotu u nás nikdo nemluví. V takovém Německu to mají jiné. Tam měli podle statistik z r. 2016 naopak HNP vyšší o 18 % než HDP (čili než je celková hodnota zboží a služeb u nich vyrobených). Ten rozdíl představuje příliv zisku z kolonií, mimo jiné a především pak z ČR.

Místo plácání po zádech nám ale každou chvíli vyhrožují vyloučením z EU, ze schengenského prostoru (jako by po masovém návalu migrantů ještě nějaký fakticky existoval) či zastavením dotací placených stejně z našich předcházejících odvodů do EU, a to ještě často používaných na nesmysly jako jsou předražené cyklostezky či rozhledny v údolí apod. a vždy povinně kofinancované z našeho státního rozpočtu či z rozpočtu měst a obcí.

Nikdo nás z EU (k naší škodě) nevyloučí, druhý takový krmelec by v Evropě těžko hledali. A pokud nebudou poskytovat z Bruselu dotace (které je třeba odmítat již z principu, neboť vytvářejí korupční prostředí, jemuž neodolají ani mnozí naši politici), nebudeme platit ani příspěvky do Bruselu. To je lehce řešitelné. A alespoň z takto uspořených peněz budeme moci doma financovat a realizovat to, co skutečně potřebujeme. To ovšem v případě, že naši občané začnou volit jinak než dosud. Stávající garnitura našich politiků toho totiž není schopná. Jen mnozí voliči u nás to stále ještě nepochopili.

Máme tedy po svátcích a lidé realistický pohled na naši situaci již poberou. Na satiru na závěr již prostor nezbyl.

52 komentářů :

 1. Pane Tichý, koho volit ?
  Neznám ani jediný politický program, který poukazuje na nelegitimní přivlastňování státního majetku církvemi.*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PANE TICHÝ PÍSETE TO VŠECHNO SPRÁVNĚ,ALE KDE JE NÁVRH ŘEŠENI?

   Kdy konečně uvidite,že ho má nepolitická Společnost voličů?
   Jejich Národni program jste stále ani nepodpořil ani nerozebral a ted vidite,že je tak skvělý,že se stal podpultovnim.

   KLIDNĚ PIŠTE DÁL SVÉ ROZBORY TU VÁM REŽIMB UDE TLESKAT,zkuste napsat opravdová řešeni na přiklad jak odstranit kapitalismus bez přivlastků

   ,jak zajisti SKORO OKAMŽITĚ OBČANSKOU PŘIMOU DEMOKRACII.
   POPSAT JAK JSNE VŠICHNI BRALI ZA KOMUNISTŮ nEPODMÍNĚNÝ ZÁKLADNI PŘIJEN,atd atd

   Proč jste tomu takový nepřitel co?

   Smazat
  2. KDYŽ ZNÁTE ŘEŠENÍ TAK PROČ HO NEDÁTE K DISKUZI,

   nelžete brouku Unknote!

   Smazat
  3. Jsem člověk který nelže a nekrade brouku

   Naším programem jsou 3 ANO a 3 NE​


   1. ANO míru! Vystoupit z NATO! (Audio ZDE, Text ZDE, Video ZDE)

   2. ANO vystoupení z EU! (Audio ZDE, Text ZDE, Video ZDE)

   3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství (vody a nerostných surovin) a zrušení církevních restitucí! (Audio ZDE, Text ZDE, Video ZDE)

   Výtah z programu Aliance Národních Sil*

   Smazat
  4. KLIDNĚ UNKNOTE PORAČUJTE

   přineslo to minule 1500 VOLIČŮ.to JE AKORÁT NA VÝMĚNU VERCHUŠKY!

   Smazat
  5. Pane inženýre.
   Toto si musíte hoši ODPRACOVAT !!!
   Nikdo to za Vás neudělá. Až budete mít skupiny příznivců v každém okresním městě, až budou občané informováni o Vašem programu, tak to bude něco jiného.
   Trepifajxl.

   Smazat
  6. Minule 1500,
   dnes 1502, stoupající tendence matematické postupnosti. Pokračování je nasnadě*

   Smazat
 2. Pane Tichý skvělý článek dobře jste to napsal to jsou fakta které nejdou okecat.

  OdpovědětSmazat
 3. 20:44, že vám uniklo to jedině možné, tedy zdanění náhrad darovaných církvím zákonem, který prosadily současné opoziční strany za své vlády, prosazuje KSČM. Je na poslanecké sněmovně, tedy ANO a ČSSD, zda věc projde. Potom se ale církev (Římskokatolická) bude soudit. Snadno si představíme, jak to dopadne. Ta KDU ČSL spolu s TOP 09, za podpory ODS to zařídili dost neprůstřelně. Žasnu, že se v tom neorientujete. Pokud chodíte k volbám, koho asi pak volíte?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Již několikáté volební období, moji urnou na hlasovací lístky, je kontejner tříděného odpadu.
   Vždy odcházím s dobrým pocitem, že se promile procenta utracené zbytečně vrátí.
   Zdaněni církevních náhrad by odkrylo spousty nepravostí a podvodů, vím o komunistech.
   Ovšem, já se bavím o legitimitě...
   církve nemají na nic nárok ! To že pár podvodníků prosadili hanebný, protistátní zákon,
   je krádež tisíciletí.
   Ten kdo si dá do politického programu zrušení daného zákona, toho budu volit*

   Smazat
  2. 23.21 Pane UNKNOWNE, svým RÁDOBY INTELIGENTNÍM přístupem k volbám jste pokaždé ÚSPĚŠNĚ ZVOLIL VÍTĚZE VOLEB A JEHO KOALIČNÍ PARTNERY. Jste vlhkým snem všech stran preferujících cizáky a menšinu nejbohatších a bohatých, zastupující "náboženské obce" (zpravidla židovské) a církve prodavačů náboženských iluzí.

   Modlí se, aby naprostá většina voličů byla jako vy a na volby defekovala. Pak se totiž lacino zvolí samy/i a za odměnu se vydefekují na vás - a bohužel, i na nás. NEMÁM SICE KOHO VOLIT, ALE VŽDY JE NĚKDO, PROTI KOMU JSEM VOLIT POVINEN! Nečekám ideální altruisty, volím alespoň menší gaunery proti větším.

   Smazat
  3. Kdyby lidé bojkotovali volby, naši zákonodárci by nezískali legitimitu*

   Smazat
  4. Výsledky voleb na konečném uspořádání politické moci, nemají vliv...*

   Smazat
  5. Pane anonymní 13:06
   Nemám dodělanou ani základní školu,
   nepasuji se do role intelektuála.
   Píši jako člověk z malé vesnice,
   kde se systémové chyby společnosti projevují nejvíce*

   Smazat
 4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo. Falešný prorok jak z partesu...
   Mně na těch pokrytcích vždycky ohromí, jak dokážou hodiny mluvit hlavně o sobě.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  4. PANE HALIK TO CO TU VNUCUJETE NEPATŘI TADY ALE DO KOSTELA

   Je tu návrh založit Křestansko Sociálně Demokratické hnuti KSDH které by nahradilo všechny satanistické strany liberálni i komunistické A DALŠI,nemohl by jste se zeptat pana papeže na dar řekněme 3 miliony eur na to,aby jsme založili hnuti podporujici boži spravedlnost Národnim programem občanů voličů,který by jste určitě uvital ve všech sdělovacich prostředcich jako dalši hvězdu všech voličů ČR!?

   Smazat
  5. Jo já ten NÁRODNI PROGRAM VOLIČŮ četl ke opravdu božský za ty penize to stoji vůle lidu je vůle boži!

   Smazat
  6. Před časem papež obdaroval Hitlera penězi a politickou mocí.( http://www.iniciativy.nazory.cz/vatikan/index.htm
   L. H. Lehmann

   Vatikánská politika za druhé světové války )

   Pláčete na špatném hrobě.
   Lidé pociťující Ježíškovu energii a potřebu církevních obřadů, naslouchají Československé církvi pravoslavné...hrdinné to bojovnici proti fašizmu*

   Smazat
  7. 2:33 "...hrdinné to bojovnici proti fašizmu*" - a dva zajíce, ty nejvíce!

   Smazat
  8. 2.33

   Když pan papež dal penize tomu Hitlerovi tak proč by nedal té NAŠI Splečnosti voličů,když jií všichni budenme podporovat,co?

   Ovšem občané penize nechtěji,důkazem je,že OSV propaguje ve svém NPV Nepodminěný základni přijem,který dostávali od námi vycinkaného komunistického režinmu VŠICHNI a ted VŠICHNI na ty peníze ve výši dnešnich 10 000 korun o které jsme okrádáni KAŽDÝ ,každy měsic vali očiska a mysli si,že to přije shůry samo!!

   Smazat
  9. Bolševické podlidi je třeba plácat po rameni jedině pažbou pušky nebo ostřím bajonetu a řvát přitom:" Los, los, du komunistische sau!

   Smazat
 5. Po panu Unknown už nezbývá mnoho co dodat. Opravdu jste , pane
  Jaroslave Tichý přesvědčen, že na kandidátkách voliči přehlédli kandidáty, kteří by obrátili směr vývoje? Nejsou takoví kandidáti předem vyloučeni ze hry jinými mechanismy?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jako obrátit směr vývoje kam? Dozadu? O 180 stupňů? Děkuji, nechci, stejně jako drtivá většina voličů. A vyloučen nikdo není, to jsou zase jen vaše výmluvy.

   Smazat
 6. "Máme se dobře, ale měli bychom se ještě líp kdyby se udělalo konkrétně to a to..."
  Taková slova bych bral a zamyslel bych se nad nimi.
  Ale "Všechno stojí za hovno a bude ještě hůř", tak to neberu. Grcat umí každý, ale k ničemu to není, jen to v labilnějších lidech probouzí ještě větší deprese a nasranost.
  Nevím jestli je ten Tichý politik, ale takovému bych to nikdy nehodil. Potřebujeme vůdce, vizionáře, chrismatické osobnosti které dokáží strhnout, jít příkladem. Nasírače fakt nepotřebujem, ti jsou k ničemu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 2314
   Najděte si přes google
   Jaroslav Tichý, Vladimíra Vítová
   Aliance Národních Sil (ANS má web)
   mluvené slovo na WWW.SVOBODNY-VYSILAC.CZ (archiv)

   Smazat
  2. 23:12 Vy máte problém, pokoušíte se život hodnotit mírou spotřeby slovy "jak se máme", možná víc tím, jak se máte Vy. Ono je, za materiálního dostatku stejně důležité jak se cítíte. V nespravedlivé, dravčí společnosti bitvy o existenci a majetek se skutečně "dobrý" člověk dobře cítit nemůže. S tím se srovnejte. Jedinou cestou nápravy je systémová změna. Aby ruku v ruce mohly jít spolu životní úroveň s úrovní života.

   Smazat
  3. 3. ledna 2019 1:15
   Děkuji, možná jste ze mě udělal aktivního voliče*

   Smazat
  4. 23:14
   Tak tak. Třeba takový poslanec Pospíšil, ten se mi líbí. Na vše má takový optimistický náhled, nic není tak špatné, aby to nemohlo být ještě horší.

   Smazat
 7. Jsme na tolik rozvrácená společnost, že dále generujeme potomky bez morálky a vlastenecké hrdosti.
  Přivítal bych nekompromisní osobnost do čela státu.
  Třeba by ho nepřátelé klidně mohli nazývat diktátorem.
  Diktátorovi, jenž staví na dějinných pravdách a morálce,bych na podporu znovu uzákonil trest smrti
  za poškozování republiky.
  ..dříve než se v té demokraticky chovající společnosti
  navzájem znemožníme*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak ty vole vitej aktivisty Společnosti voličů a nevyškantuj tu sračkominy,už jsi četl jejich Program,napiš ty sračkomete jaký by ta tvoje osoba podle tebe měla mit program a co by nám přinesla a to hezky v bodech,abychom tomu rozumeli ty pitomče!

   Smazat
  2. 15:28 Pepku Vyskoči, odpalte!

   Smazat
  3. 16.02

   To jsi zas ty co ti zbyli po fotrovi dva blesky?

   Smazat
  4. 17:16 Ty vylítnou leda z tvý rudý prdele, až si ji do parády vezme tvůj pederastní putlerfýra!:))) - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   Smazat
 8. "Přivítal bych nekompromisní osobnost do čela státu" Co takhle do čela posadit želé Drahoše . Ten přece nekompromisně udělá to co mu někdo řekne do sluchátka .

  OdpovědětSmazat
 9. Přišla zima, a kocourkovští zase vynesli kamna z hospody ven, aby jim tam nesmrděla, místo aby vymetli komín. Tohle už se dělá od c. a k. Rakouska Uherska...

  OdpovědětSmazat
 10. Člověk se musí naučit radovat se i z maličkostí. Třeba i to, že od liberalizace trhu s elektřinou vzrostla její cena jen o něco více než 200%. Také to mohlo být o tisíce procent, jako u vody. Stejně tak plyn, také mohlo být i dražší. Atd.
  Radujme se a veselme se.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ano, elektřina je jenom jedna, energetická síť je jedna, ale příživníků, kteří nám elektřinu prodávají jsou stovky :-)

   Smazat
 11. 10:27 Jeden předvánoční příklad o liberalizaci v praxi: v naší krátké ulici je jenom pět domů. Z každého toho domu si objednali v nějakém e-shopu vánoční dárky. Ty dorazily všem v průběhu několika dnů. Kupodivu do každého domu přijely dárky s jiným dopravcem (Geis, ČP, DPD atd.) ve skříňových vozech. Přitom se jednalo o velmi malé kusové zásilky, které by se vešly pošťákovi (co jezdí na kole) do brašny. Kromě ČP jsou zásilkové služby v zahraničních rukách, které tady luxují zisky. Tak tomu říkám liberalizace! Jejím vrcholem bude asi privatizace a prodej České pošty zahraničnímu majiteli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. to chce klid, až bude ropa za 200, nebo až ropa úplně dojde, bude se znova znárodňovat i přeprava balíků v českém balíkově :-

   Smazat
  2. 11.46 Upřesněte, pane xenofilní balíku, zda pak budete cestovat dráhou, nebo omnibusem?

   Smazat
  3. 13:22 čtu to s radostí, ale nemohl byste vysvětlit, co znamená termín "xenofilní" ? :-)

   Smazat
  4. 11:46- ropa nedojde, máme ji deponovanou v plastech a proto do každé rodiny "deplastofátor" na benzin a naftu, vynález amatéra z Francie.

   Smazat
  5. 18:16 bať, bať, má to skvělou výtěžnost, asi 1 l nafty z jednoho tisíce pet lahví. EK rozhodla, že nákup do každé rodiny bude povinný od r. 2022 a padne na to jeden celoroční rozpočet průměrné rodiny. Typický příklad, jak se spoří ve vyspělém světě :-)

   Smazat
  6. 9:11-trochu předbíháte, EK tak rychlá není a důležitý je přece princip. I auta se postupně zlevňovala na "několik" do každé rodiny. Dle mne je princip toho "Frantíka" geniální! Není někde na Netu?

   Smazat
 12. V Česku bych od ekonomů očekával, že nás budou seznamovat s vývojem HNP a nikoliv jenom HDP, ze kterého toho tady moc nezůstane!

  OdpovědětSmazat
 13. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

  (1. část)


  Slyšeli jsme Lukášovo vyprávění o tom, jak Josef s Marií, která byla ve vysokém stupni těhotenství, narazili v Betlémě na zamčené dveře a uzamčená srdce – nebylo pro ně místo pod střechou.
  Nevím, zda na těch dveřích bylo napsáno „Betlém Betlémákům“, „Toto město je naše“, „Žádné rodiny z Galileje tady nechceme“ – víme, že pro ně zbylo místo jen ve chlévě. A přece právě jen kvůli nim ještě po 20 stoletích vzdělaní lidé na celé planetě vědí, co znamená slovo Betlém.

  Avšak nejen Betlém byl příliš úzký a uzavřený pro dítě této noci. Tehdejší izraelské náboženství, jak ho představovali kněží a vykladači Zákona, se ukázalo jako příliš úzký prostor pro Ježíše a jeho zvěst.
  Ježíš říká farizeům, představitelům náboženství příkazů a zákazů: Vám bude Boží království vzato a dáno těm, jimiž pohrdáte. Ti vás předejdou do Boží náruče.

  Neděje se něco podobného s dnešní podobou křesťanství? Dělají si ti, kteří z křesťanství udělali uzavřený systém definic, příkazů a zákazů, právem monopol na dítě této noci? Slyšeli jsme andělskou zvěst: Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechny lidi.

  Uprostřed mladé křesťanské církve vypukl záhy vážný konflikt, který však naštěstí skončil smírnou dohodou: Původní Ježíšovi apoštolové budou nadále rozvíjet křesťanství v rámci židovství, zatímco Pavel s Barnabášem se budou věnovat pohanům.
  Křesťanství v rámci židovství brzy zaniklo. Dnešní křesťanství stojí na odvaze apoštola Pavla, toho nepohodlného a dlouho podezřelého konvertity, vykročit z úzkého prostoru jedné z mnoha židovských sekt k širšímu, neznámému horizontu, do světa Řeků a Římanů. Pavlovské odvážně otevřené křesťanství, překračující všechny hranice, expandovalo postupně do celého světa.

  Neděje se dnes něco podobného?
  Papež Benedikt vyslovil před lety během letu do Prahy pozoruhodnou myšlenku (on vždycky říkal ty nejlepší myšlenky v letadle; snad že byl blíž nebi…): Církev se nesmí uzavírat do sebe, není tu jen pro křesťany. Měla by jako kdysi židovský chrám v Jeruzalémě otevřít „nádvoří pohanů“: prostor pro ty, kteří nezdomácněli v kostelních lavicích, v tradičním církevním jazyce ani v tradičních náboženských představách, kteří však přesto nejsou duchovně hluší či slepí. Prostor pro ty, pro něž je Bůh spíš „neznámý, tajemný Bůh“, o kterém mluvil Pavel na athénském Areopagu.
  Musíme mít prostor pro tyto hledající, nechceme-li z církve udělat uzavřenou sektu.

  OdpovědětSmazat
 14. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

  (2. část)


  Papež František však udělal ještě další krok. Den před konkláve (papežskou volbou), když si kardinálové navzájem představovali své vize, kardinál Bergoglio připomenul novozákonní obraz o Kristu, který stojí u dveří a klepe. A dodal: dnes Kristus klepe zevnitř církve, chce vyjít ven – a my ho musíme následovat. (Nedělejme z církve uzavřený a oplocený prostor.)
  Později, už jako papež František, zmínil Ježíšovo podobenství o pastýři, který nechá 99 ovcí na pastvě a vydá se hledat tu jedinou ztracenou. A papež František dodal: Dnešní pastýři církve musí nechat na pastvě tu jedinou zbylou ovci a hledat těch 99 ztracených.
  Avšak nejde o to, abychom ty, které jsme ztratili, se snažili nahnat zpátky za hradby, které jsme vystavěli: ty jsou příliš úzké.
  Lidé, kteří v naší části světa vyprázdnili kostely (a vrací se tam nanejvýš o velkých svátcích), nejsou přece bezbožní. Mnohdy jen to, co se jim v mnoha kostelech předkládalo a předkládá, pociťují právem jako dětské šaty, kterým urostli. Které jsou jim příliš těsné. Mladé víno, učil Ježíš, nelze lít do starých měchů: měchy popraskají a víno se vyleje.

  Ano, mnohé kostely se v naší části světa vyprazdňují, prodávají se, boří nebo přestavují k jiným účelům. Některé se mění v muzea, památníky minulosti.
  Přesto existují kostely – jako je ten, ve kterém jsme nyní – které jsou plné a živé nejen o svátcích, ale po celý rok a jsou plné hlavně mladých lidí. Proč některý typ křesťanství hledající lidi oslovuje, zatímco jiný nikoliv? Není to kvůli vznešené kráse architektury, ani kvůli libozvučným varhanám ani kvůli rétorice kazatelů.
  Živá křesťanská společenství jsou živá proto, že se v nich křesťané – přes všechny své nedokonalosti – snaží pěstovat víru v oné otevřenosti a hloubce, k níž nás vyzývá papež František. Víru bez laciné podbízivosti módním náladám, víru poctivě promýšlenou a promeditovanou a zároveň vnímavou k potřebám světa kolem nás.
  Víru jako radostnou zvěst o naději a duchovní svobodě, nikoliv jako chmurnou škarohlídskou ideologii k šíření strachu, paniky a beznaděje.

  Náboženství uzavřených myslí a srdcí (uzavřených, jako byly ty sobectvím uzavřené dveře Betléma), náboženství zákoníků a farizeů a prodavačů strachu slábne a postupně umírá, umírá někdy v křečích fanatismu a fundamentalismu.

  Víra radostné zvěsti o spáse, určené pro všechny lidi dobré vůle, kterou zvěstoval anděl této noci pastýřům, tato víra roste, přerůstá všechny lidské hranice, přesahuje i hranice církve. Ano, proměňuje se, jako už tolikrát v dějinách, neboť je živá, dynamická, ne strnulá, je plná života a světla a tma ji nemůže pohltit. Proměňuje své formy, aby zachovala věrnost obsahu. Snaží se stále znovu a hlouběji pochopit jádro křesťanství: povolání ke svobodě sebepřesahující lásky. Náš svět je dneska nemocný strachem, který si hledá stále nové cíle a nové nepřátele, strachem, který je šířen pochmurnými falešnými proroky a zneužíván falešnými mesiáši.

  Všem smutným a ustrašeným říká anděl této svaté noci totéž, co řekl pastýřům na betlémských pláních: Nebojte se! Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost.
  Radost pro všechny, nejen pro katolíky či evangelíky. Radost pro všechny lidi. Neboť všichni jsou povoláni k radosti, k svobodě a spáse. Všichni jsou povoláni ke svatosti, tj. plně rozvinutému, autentickému, zralému lidství podle Božího plánu.
  I v té nejtemnější, nejdelší, nejchladnější noci svítí nad Betlémem Boží hvězda.
  Vdechněme plně radost a naději této svaté noci.

  Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle! Amen.

  25. prosince 2018

  Tomáš Halík

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.