Reklama

pondělí 28. ledna 2019

Levice a pravice očima přesvědčeného příslušníka levice

Stanislav A. Hošek
28. 1. 2019
Po rozpadu SSSR se levice ztratila nejen z politického soupeření, ale zdánlivě jakoby i z politického diskurzu, politické filosofie a veřejného chování jednotlivců vůbec. Vývoj došel tak daleko, že se v současnosti všeobecně tvrdí, že levice zmizela, nebo ještě propagačně obratněji, že rozpor mezi levicí a pravicí už žádný neexistuje. Což je jakási obdoba obludné teze vítězů o konci politických dějin.

     Pro levici samotnou, ale tím víc pro veřejnost záludnější je skutečnost, že se s postupem času, především v žurnalistice, ale i ve zdánlivě serióznější publicistice, začala za levicové myšlení, ideologii, chování a jednání vydávat celá škála prapodivných společnostních jevů. Počínaje jakýmsi nedefinovaným neomarxismem, který nesmiřitelní nepřátelé nejen Marxova „učení“, ale marxismu, marx-leninismu, všeho socialistického, či sociálně demokratického, již dlouhou dobu používají jako pejorativní nálepku, ba až argumentační bič na každého, kdo má jen trochu jiné názory než oni.
     Současná většinová publicistika se hemží tvrzeními, že levice, to prý jsou klimatičtí aktivisté, multikulturalisté všech odstínů, globalisté všech směrů, genderoví věrozvěstové, pseudohumanitářští ochránci migrantů, Nadšenci globalistu, ale i populisté a další extremisté, jakož i všichni odpůrci NATO, protiváleční exponenti a já nevím kdo všechno ještě.

     Pokud veřejně aktivní lidé a především politici prosazující a podporující současný stav dominantního kapitálu přisuzují všem těm uvedeným skupinám levicovou orientaci, pak je hluboce lituji. Budou silně rozčarováni, až se setkají se skutečně levicově myslícími a chovajícími se lidmi a skupinami.

     Nelze se tajit tím, že díky samolibému jednání „Myšky Gorbiho“, se hospodářské a politické vztahy mezi lidmi a jejich skupinami vrátily v některých regionech až o dvě století zpět. Nejde o nějaký čistý návrat do minulosti, protože technologie a vědecký pokrok jsou úplně jinde, než před zmíněnými dvěma staletími. Ovšem sociálně se vrátila některá společenství až do doby laissez-faire, Dickensova dravčího kapitalismu, ba až vrchnostenské nadvlády panské vrstvy, div ne monarchismu. 

     Levici po zmíněném totálním rozkladu „reálně socialistického tábora“ nezbylo nic jiného, než „se zakopat“ a začít od základu znova. V prvé řadě opravdu vědecky, čili kritickým rozumem analyzovat svou totální porážku. Což je ta nejjednodušší část její aktivity a i přesto ještě není zdaleka ppeovedena. Mnohem složitější bude pak hledání scénářů pro levicová řešení problémů velkých lidských celků v dané době, až pro veškeré lidstvo v zatím nedohlédnutelné budoucnosti. 

     Při současné absolutní dominanci pravice všech odstínů čeká levici, ovšem té která teprve vzniká, budoucnost. Vyplývá to z dějinné, kyvadlové zkušenosti. Ale nejen z ní, nýbrž mimo jiné i z pýchy vítězů minulého střetu mezi levicí a pravicí. Podle našich médií, ale i diskurzů se jeví, že levice ve světě, nadtož u nás opravdu neexistuje. Další velký omyl nejen vítězů, ale i jejich snaživých obslužných vrstev. Levicové myšlení, ideje, teoretici, ale i veřejně působící aktivisté existují a není jich nikterak málo. Řekl bych dokonce, že je jich daleko víc, než si samotní lidé levicového přesvědčení připouští. Pro její další působení a prosazování vlivu ve veřejnosti je důležité, aby byla nejen od ostatních odlišná, ale pro veřejnost co nejpřesněji rozeznatelná. Tedy identifikovatelná v chaosu idejí, názorů, aktivit a především totální nadvlády jí všudypřítomné, nepřátelské propagandy.

     Obrozující se levice současnosti, její ideje, až ideologie, konkrétní programové vize, ale i myslitelé, aktivisté, politici a hlavně ostatní veřejně činní lidé levicového smýšlení, jsou podle mého názoru, pro veřejnost už nyní poznatelní. Existuje několik nesporných identifikačních znaků obrozující se levice. Některé si troufám vyjmenovat. Není to nějak systematické, ale zatím plynoucí pouze ze životní zkušenost.

Postačující znaky levice
     V prvé řadě levice je alternativou dneška. Prosazuje zásadní systémovou změnu, ne pouhé úlitby aktuálním tužbám většinové společnosti. To ovšem není nikterak přesný identifikační znak. Přesnější jsou pak další tři. 

     Jedním z nesporných dělících rovin mezi levicí a pravicí je politické chování. Pravicový politik, či jiný veřejný činovník vždy prosazuje a hájí zájmy jednotlivých lidských skupin, částí až vrstev, při čemž je příznačné, že jde prakticky bez výjimky o skupiny z vrchních příjmových, až nejvrchnějších pater majetkové škály, které si jeho činnost dokáží zaplatit. Levicoví aktivisté naproti tomu zajišťují potřeby většinové společnosti, především pak příslušníků z těch spodních sociálních pater.

     Zatímco klíčovými slovy pravice jsou individualita a konkurence. Levice staví na kolektivismu a kooperaci.

     Významnou dělící hranicí mezi pravicí a levicí je pak vztah k vlastnění. Levice nejenže odmítá soukromé vlastnictví, ani nehlásá v praxi nerealizovatelnou rovnoprávnost druhů vlastnictví, ale zpochybňuje vlastnění vůbec, coby nezbytný společnostní jev určující veškeré mezilidské vztahy.
     Není zapotřebí hledat další poznávací znaky pro identifikaci levice. Jen tyto tři dostatečně stačí, aby každý občan měl jasno, kdo je kdo. Sám se pak musí rozhodovat, zda pro něj má existence levice smysl coby alternativa stávajícímu světu dominujícího politického režimu ovládání obrovské většiny mikromenšinou, hospodářského systému neomezeného až bezhlavého hromadění majetku, bohatství a kapitálu a společnostní formy vytvářející elity usurpující si nároky až právo na rozhodování ve všech oblastech lidské existence.

Nabízející se resumé na závěr
     Všichni, kdo nesouhlasí se současnými poměry ve světě si musí uvědomit, že zásadní dějinný rozpor mezi levicí a pravicí s rozpadem SSSR nezmizel. Existují pořád na jednom pólu vlastníci zdrojů a produkčních prostředků. Stejně jako nezmizeli lidé z druhého břehu, nemající ani majetek, ani bohatství, nadtož kapitál. Realitou navíc je, že shromažďování majetku, až kapitálu je umožněno v míře bezbřehé, což je zvrhle vydáváno za samotný vrchol svobodné společnosti. Při čemž ve skutečnosti jde o největší privilegium její mikroskopické menšiny. Smyslem existence levice, je tento konstituční, tedy mnohdy i nejvyššími zákony zemí kodifikovaný, stav současného světa změnit. Trvale!  Rovněž tak se nic nezměnilo na stavu, kdy nositelé zmíněného základního privilegia dosavadních dějin, se ho sami nebudou chtít, nadtož dobrovolně, vzdát. 

     Ti, kdo chtějí uvedený celodějinné stav změnit, odstranit dominantní rozpor existence lidstva za posledních minimálně deset tisíc let, to jsou právě příslušníci levice, minulé, skomírající stávající i té budoucí. Nepatří k nim módní mírní, či až násilní ochránci přírody, nadtož ideologové udržitelného rozvoje až po horlivé prognostiky katastrofálních klimatických změn. Za levičáky nelze vydávat prosazovatele mnohosti pohlaví, ani jiné genderové demagogy/čky. K levici nepatří ani rádoby ušlechtilí ochránci migrantů až propagátoři rasově tavícího se tyglíku. Nejsou jimi rovněž multikulturalisté všech variant, ani globalisté všech stupňů integrace. 

     Je tomu naprosto jinak. Všichni ti jmenovaní v předešlém odstavci mohou být jak levicového, tak pravicového přesvědčení. Jejich aktivita není levicová, ani pravicová, je spíše odvádějící lidstvo od řešení zmíněného dominantního problému, vytvářejícího dělící čáru mezi levicí a pravicí. Podle mého uvážení mnohdy současnou mocí produkovaná záměrně. Celodějinné střetávání, ba v posledních staletích již jasně definovaný konflikt levice s pravicí se pouze stávající, dočasní vítězové snaží před většinovou, čti politicky neaktivní, veřejností mlžit přehršlí vedlejších, až záměrně uměle vytvářených rádoby sporů až konfliktů, které mnohdy ani nejsou vystavěny na rozporuplné realitě. Současná skutečná moc se svými obslužnými skupinami ať již ve funkcích politické, mediální, či ideologické moci, jakož i další její dobrovolní pomahači, budou ještě dlouho zaplevelovat veškerý veřejný prostor svou propagandou, která má vědomí obrovské většiny ovládaných a manipulovaných odvádět od poznání hluboce fundamentálního rozporu v lidské historii, který existuje již příliš dlouho, aby nepotřebovalo opravdovou, systémově rozsáhlou změnu. Její některé scénáře již existují, nemnohé se experimentálně ověřují, ale nikdo si netroufne předpokládat, jak se vývoj oné velké změny konkrétně uskuteční. Nelze zatím ani odhadnout, zda bude změna pozvolnější, či rychlá jako zlom. Dokonce nelze ani přesně určit její průběh. Jisté pouze je, že musí přijít a až k n í dojde, budou se asi současníci v prvé řadě divit proč tak pozdě a možná že dokonce i, proč tak snadno, optimisticky prognózuji.

36 komentářů :

 1. Poznámka:
  Levice odmítá soukromé vlastnictví výrobních prostředků.
  Zdena Radičová

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Môže byť, že v budúcnosti, v dobe 3d tlačiarní a tomu podobných technológií, bud súkromné vlastníctvo veľkej časti výrobných prostiredkov zbytočné, alebo i nemožné.
   V obciach sú vodárne a kanalizácie a súkromná osoba je vlastníkom akurát toľko rúry, aby sa na ňu napojil. A zvyšok je spoločné vlastníctvo obce. Zato ak sa niekomu zadarí súkromný MONOPOL pri vodnom a stočnom... Investícia za všetky drobné. Non olens, non olens...

   Smazat
  2. Takže esesemáčtí hajzlíci, kteří rozkradli republiku budou, až to praskne zas znárodňovat verpánky. To je tak co si sxalbotkové a dlabáčci troufnou.

   Levice je v usa banda chaotů, u nás sdružení zrádců pracujícího lidu.
   Stačí vzpomenout ČSAD.

   Smazat
  3. 13:39
   Paní Radičová, rád bych s Vámi souhlasil, ale to je dějepis. (ten co BIS chce reformovat-nebo přeformátovat?).Dnešní levice alespoň u nás je kapitalističtější než buržoazie v první republice. Nejhorší na tom je že dnešní levičáci si nechali stranické knížky. Raději mám ty kteří převlékli kabáty. Alespoň víme kdo je kdo.
   Václav

   Smazat
  4. CO ŘIKÁ PANI RADIČOVÁ V PŘEKLADU?

   Tzv přesvědčený přislušnik levice má misto hlavy dřevěnou kedlubnu.Nic jiného neumi než čekat na jeji úplny krach.
   Nemá ceny mu něco vysvětlovat vůbec by to nepochopil.
   Radši bude Lumikem řiticim se plnou rychlosti do propasti zapomněni!

   MŮŽEME MU NANEJVÝŠ POPŘÁT ŠTASTNOU CESTU A TO JE ASI TAK CELÉ

   Smazat
  5. V poznámce jsem upozornila na nepřesné vyjádření pana Hoška, který píše:
   Levice nejenže odmítá soukromé vlastnictví, ani nehlásá v praxi nerealizovatelnou rovnoprávnost druhů vlastnictví, ale zpochybňuje vlastnění vůbec, coby nezbytný společnostní jev určující veškeré mezilidské vztahy.

   ... stěžejní myšlenka MARXISMU se však týká toho, že vykořisťování se děje v důsledku soukromého vlastnictví VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ.

   Tento omyl(?) najdeme i na česky psané Wikipedii, kdežto v ruštině
   je plné znění myšlenky : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC

   (Nevím, jak se tu odkaz zobrazí - heslo komunismus a dole je možno překliknout na ruštinu)
   ZR

   Smazat
 2. PROTO PANE AUTORE SE AKTIVUJE SPOLEČNOST VOLIČŮ S PROGRAMEM

  který nemá žádná politická strana a je proně obrovské překvapeni a tzv naši zástupci si ho nedokážou osvojit
  ČILI UKRÁST což vytvoři brzy náš občanský monopol a potravu pro naše děla a pušky pravdy o které se panu nebožtiku Havlovi ani nesnilo a ted se prý z ni obraci v h robě jako větrák!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zase plácáš nesmysly, ty jedna společnosti voličů?!

   Smazat
  2. 1413
   No jo Vy jste věřil Havlovi. Ale Havel věřil penězům, sobě a na ostatní házel bobek. Prostě hloupý rozmazlený spratek.

   Smazat
  3. VĚŘÍLI HAVLOVI?,

   kdeže,věděli jsme dobře od začátkuk čemu to povede.No představte si kdyby jsme to tehdy začalii vysvětlovat,dav cinkálistů by nás ušlapal.
   Jen se podivejte dnes.
   Jsou tu všude jedovati hadi,kteří zůstanou tím,čim je fotr udělal a tvrdi že tomu tak neni jako ten s těmi nesmysly nahoře!
   Viděli jsme tehdy pořad s KLAUSEM v ZDF a tam to vybalil naplno

   DÁM TĚM BLBŮM KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ!

   No a ČEŠI jsou známi mistři světa ve skoku na špek,tak to sežrali i s navijákem.
   Stejně jako tehdy se ukazuje,že nemaji asi vůbec žádné intelektuály,kteři jsou normálnim státě odpovědni za vývoj ve státě a tak museji ti domorodci zaživat jak se dostanou brzy na úroven AFRIKY nebot banánovou republikou už jsou!

   Smazat
  4. PRO 18.23

   Tak jako ty se vyjadřuji jen osli z Havlova sirotčince!

   Smazat
  5. Požadavek rovnoprávnosti (včetně vztahu k výrobním prostředkům) je v podstatě základní levicové dogma, jehož smysluplnost nelze prakticky nijak rozumně obhájit. Proč bychom se měli všichni rodit se stejnými právy, když se přirozeně nerodíme rovní téměř v ničem? Levice však není totéž co socialismus! Socialismem rozumíme takový společenský systém, v němž je zájem jednotlivce podřízen zájmu společnosti. Jde však o to, aby tato společnost nebyla založená na falešné levičácké rovnoprávnosti! Skutečná (absolutní) pravice je generální reakcí proti levici. Pravice odmítá všechny formy rovnostářství. Čistokrevný pravičák tedy musí v prvé řadě odmítnout rovnoprávnost. Alfred Rosenberg o tom ve svém díle Mýtus 20. století hovoří takto:

   „Všeobecné hlasovací právo má být ženám odebráno? Ano! - A mužům rovněž! Národní stát nemůže zakládat rozhodující výběr na anonymní - mužské či ženské - mase, nýbrž na odpovědných osobnostech.“

   NIC jako DEMOKRACIE nikde není! Existuje pouze Rasa pánů a Rasa otroků! Ta první dnes předstírá vládu té druhé, neb jakákoliv demokracie je levicová idea a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit nejen k vzájemnému prospěchu, v bolševickém rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi - podlidí typu místních užgryndaných čechomužiků! Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Smazat
 3. Pane Hošku, cituji Vás: "Zatímco klíčovými slovy pravice jsou individualita a konkurence, levice staví na kolektivizmu a kooperaci". No jo, ale já preferuji individualitu v kooperaci. Bude ji lépe v kolektivizmu nebo konkurenci? Co s námi, "střeďáky"? Nelze svázat kapitál(Golema), aby sloužil a neničil, jako v té pohádce? Jak na to!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Individualita v kooperaci? To zní jako "spolupráce v zájmu vlastního obohacení". Skutečná kooperace musí směřovat k prospěchu pro celek neboli kolektiv. Ano, individuální příspěvek v kooperaci pro celek - to je ovšem levicové, nikoli "středové". Nebo chcete tu "středovost" definovat jako "kolektivismus v konkurenci"? To nutně končí konkurencí "kolektivních" korporací, takže také nic levicového (ale ani středového). V levicovém smýšlení musí být obojí: kolektivismus i kooperace. "Středové" myšlení nebo "třetí cesta" mi připomíná dopravní předpis, že na silnicích jezdí vozidla v obou směrech prostředkem komunikace, nebo nařízení, že v každém směru polovina vozidel jezdí v pravé a druhá v levé části komunikace. Kam by takové předpisy vedly, je asi zřejmé...

   Smazat
  2. 17:58-A proč by ta individualita v kooperaci nemohla směřovat pro zájem celku? Proč apriori individualitu podezříváte z nízkých pohnutek. Co si napřed vysvětlit pojmy se kterými operujeme. Individualita=člověk? Kooperace=spolupráce? Konkurence je nespolupráce? Kolektivizmus neumím určit-snad (vy)nucená spolupráce? Já se domnívám zkrátka, že levice, má-li být úspěšná, musí v první fázi bazírovat na morálních vlastnostech kapitálu a svých a tvrdě bojovat o veřejně právní média. Málokdo ze současných politiků by sítem prošel, proto jsem pro, je jednotlivě "grilovat" veřejně, povinně a výsledek přikládat k jejich kandidátce kamkoliv.Kým je grilovat ještě nevím ale pokud se nezmění systém voleb, moc se toho nezmění. Grilování doporučuji i pro veřejněprávní média, jejich zaťatost je nepřehlédnutelná. Jak jsem řekl, preferuji individualisty schopné kooperovat v zájmu celku nikoliv jejich kolektivní obranu proti konkurenci.

   Smazat
  3. PS.grilování politiků by mohla dělat BIS, když už se zajímá i o školství a média Rada pro jejich vysílání.

   Smazat
  4. Kolektivismus a kooperace je návratem k normalitě. K podstatě lidství, k lidské přirozenosti, k přírodním zákonům. Individualismus je protiklad, de facto sociální inženýrství v praxi, eufemismus pro sociální darwinismus.

   Smazat
  5. 10:30-pokud vám nebude vadit občas nesvoboda, občas sypání si popela na hlavu prosím. Kolektivizmus se dá i přeložit jako stádnost a stádo potřebuje vůdce. Už si nepamatujete: Leninismus, stalinismus, perestrojka atd.? Ne, že by lidé nepotřebovali vůdce, jde o jejich volbu. Buď přímo volené solitéry, nebo přes sekretariáty. I v solitérech se dá sáhnout vedle, stádo je holt stádo. PS. I v přímé volbě je nutný kolektivizmus a kooperace proti konkurenci. Vy ale myslíte v celostátním měřítku, to beze mne. Nové vůdce kolektivizmu a kooperace máme v Bruselu, jejich sluhy u nás, s tím něco dělejme nebo to je ta cesta?

   Smazat
  6. AD 12:09 - Člověk je od přírody tvor společenský, čili kolektivistický (žádný osamělý vlk). Jinými slovy, normální je žít v kolektivu. A normalita nemá žádné politické konotace, není ani pravicová, ani levicová; není ani komunistická, ani neoliberální. (Jen se podivuji, že takovou banalitu může někdo nechápat.)

   Smazat
 4. Já si myslím, že to jsou zbytečné plky. Každý je nějakým způsobem potřebný, jen výše brebend je někdy neúměrná.
  Tedy výše odměny by se měla odvíjet od odpovědnosti a nikoliv od například popularity. Majetek je taky fajn, jenže od jisté úrovně je zbytečný a vlastně překáží, tedy není možno, aby například procento obyvatel majetkem ovládalo zbytek populace. Musím se někdy smát levičákům, kteří nabyvší větší majetek, stávají se automaticky pravičáky a chovají se jako pes obranář. Všechno by mělo být s mírou, protože si ho do hrobu vzít nemohou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. AUTOR píše :
   " Při současné absolutní dominanci pravice všech odstínů čeká levici, ovšem té která teprve vzniká, budoucnost."

   Zcela chápu blouznění o jakési ..."teprve vznikající levici.." ,ale poraďte mi, kde na ni narazit...

   KDO,milý autore,ovládá dnešní Německo a EUsojuz ?
   To asi není z Vašeho pohledu ta správná levice,že ano.
   A ta současná levice, která ovládá celou Evropu se jen tak přeformátuje za xy let na tu, o které fantazírujete ve svém článku, aha.
   Osobně
   jsem levicovou rétorikou zcela nasycen.
   Pod líbivými hesly kolektivismu se skrývá diktát
   typu: musíš - nesmíš, stát řízený levičáky komanduje jedince od ranního vstávání až do večerního uléhání,
   prostě řečeno :
   KECÁ vám do života od rána do večera, jako tchýně,kterou si omylem nastěhujete do bytu...
   A za tu péči Vám tito dobroserové náležitě zdaní, co jen zdanit jde...

   Podívejte se na současné sousední Německo a přečtěte si, (pokud Vám to jazyková vybavenost umožňuje),
   jak ta levicová chátra, (ano i CDU/CSU jsou už levicí),ovládá blbé německé občany !
   A jestli o Německu víte jen to, co Vám předžvýká ČT,
   tak o destruktivním konání evropské levice nevíte NIC.
   Současní mocipáni Evropy totiž považují vše, co není náležitě levicové, za pravicový populismus,extrémismus, neonacismus,prostě něco,proti čemu je nutno bojovat všemi prostředky.

   A v Německu v tom mají praxi, že ano. V roce 1933 honili s pomocí SA komunisty a židy, v současnosti pořádají hon na AfD s vydatnou podporou Antify...

   #wolf


   Smazat
  2. Buď breberek nebo prebend.
   My žijeme v Česku, to je tam.
   Kde je nasušený Marek Pre Benda.
   K ničemu se nehodí, tak dochází do Sněmovní.

   Kdo louská a přežvykuje breberky, má dostatek proteinů a po starostech.

   Zubařů je dost, za rok jsem vyměnil 3.
   Jeden, kdysi elitní už přestal vidět.
   Z toho hrozí různé nemilé příhody.
   Jedna známá si zřídila praxi na Kladně, neboť předpokládala, že k ní přijdou tvrdí chlapi, kteří po snídani budou mít frťana v každé noze, jako ona.
   A nespletla se.
   Vydrželi všechno.
   Tehdy.

   Druhý byl luxusní fešák, v dilomatické vile, ale nástavby zubů mu praskaly a byly s luxusní přirážkou.

   Se současnou paní doktorkou jsem spokojen. Našla toho jednou tolik co metrosexuál, všechno jí drží a 40 litrů, které jsem v kazech a prasklinách od jara nechal je akorát.
   Tedy, asi tolik, co jsem Dr. Navrátilovi zaplatil za 20 let na tu dobu prvotřídní péče.
   Sic transit gloria mundi.

   Smazat
  3. Já si myslím, že tady jde hlavně o matení pojmů a smyslů slov a dochází k tomu z důvodu, že je nedostatek zdrojů, kromě samozřejmě možnosti se vycucávat navzájem. Pokud někdo uvažuje v relaci jen levice-pravice, v podstatě se jen mlátí o mříže a nemá jinou možnost. Dnes letí technologický rozvoj a kdo je in, tyto problémy nemá.

   Smazat
 5. Na i Dnes Hovno napsali, že o českých zubařů byl i před sto léty nedostatek.
  Mladí negramoti to spolknou, my staří však víme, že za socíku
  jich byl dostatek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Potřebuješ více demokracii, nebo zubaře, když bolí zub. Udělal jsem na vlastním zubu zkušenost, že obojí současně není možné. Buď demokracie, nebo zubař.

   Smazat
 6. 15:09-Dovolím si Vám oponovat.Můžete mi sdělit,k čemu je potřebný politolog,kterých je 250% potřeby a každý hlásá něco jiného?K čemu jsou novináři typu Slonková nebo Kroupa,když se dovíte,že používají metody hodné gestapa či STB?Ne každý je potřebný,hlavně nejsou potřební ti,co se živí planými řečmi o ničem a jsou přepláceni!K čemu je banda akademiků,kteří místo bádání se věnují politice?Rád si Vaše důvody poslechnu,abych se poučil a neumřel zcela nevzdělán.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To bych mohl stejně opáčit, na co mi je Petr Majevský.
   Stojíte příliš nalevo a přitom si možná stojíte na kabelu. Na světě nejsou jen lidi vašeho druhu. Dotiční sice pro mne nic neznamenají, nicméně určitě si nemyslím, že jsem středem vesmíru. Pro liberály jsou užiteční, proto je platí.

   Smazat
  2. 18:18
   buďte k panu Majevskému trošku tolerantní !
   On si sem jen tak odskočil od Olšera a jeho Rukojmích,
   kde dominuje v diskuzi převážně jako jediný a to se ještě stačí vyjádřit ke každému článku...

   Smazat
  3. 18:18
   Pan Majevský dost možná vykonává nebo vykonával nějakou činnost, které přináší hmotný prospěch vedle zaměstnavatele i státu a tím všem občanům, včetně vás. Politolog naproti tomu vykonává nějakou činnost, která možná přináší zprostředkovaně hmotný prospěch oligarchii která ho platí, přičemž svou odměnu si zaslouží tehdy, pokud napomůže dostatečně ochudit stát a občany a přesunout jejich jmění do rukou oligarchů. V tom já vidím dost podstatný rozdíl v zaměření užitečnosti.
   Pak jsou ovšem také lidé, kteří se sami obohatí na váš účet a to různými prostředky. Jeden na to jde v rukavičkách, obere vás(nebo stát, ale to je jedno, stejně to zaplatíte vy), nějakým podvodem, jiný se živí tím, že vás prostě pod mostem přetáhne tyčí a sebere vám peněženku. Ve vaší blbé hlavě však obě formy parazitů jsou jistě nějak prospěšné. No, když si to myslíte, jistě se dostanete do nebe. Jen vydržet! :-D

   Smazat
  4. Pan Majevský můj problém není, zřejmě cloumá s Vámi.
   Co se týče zlodějů, celý život se jim úspěšně vyhýbám, v podstatě mě okrádá hlavně stát prostřednictvím líných a nenasytných lidí, kterým je jedno jestli je zaměstnává pravicocá nebo levicová klika. Nikdy totiž neudělají nic navíc bez dodatečných peněz. Příkladem nechť je současná kalamita a stav silnic vůbec. Taky například zákony a normy jsou jen vynucené situací a vůbec neberou v potaz potřeby obyvatel, jen nároky byrokracie.
   Co se týče politologů, živí se žvaněním a kdyby je lidi neposlouhali neměli by co napráci. Obecně platí, že každý humanitní obor je jen nadstavba poctivé lidské práci, tedy já například, když něco provádím manuelně a je to nutné, těžko budu u toho něco psát, natož radostí hopsat.

   Smazat
  5. 22:54
   Jak jste přišel na to, že zrovna já mám nějaký problém s panem Majevským?
   Obávám se, že vztah lidí ke zlodějům je obrácený. Nemusíte si je hledat, oni si najdou vás. Každopádně vidím že také už chápete tu nepřehlédnutelnou realitu o níž píše pan Majevský. Většina lidí je užitečná nejen sobě, ale i společnosti. Vedle nich však existují i parazité, kteří žijí z energie ostatních. Užiteční jsou jen sami sobě nebo kolonii ostatních parazitů. Narozdíl od prve zmiňované většiny jsou pro společnost velice postradatelní a jejich neexistence by byla dokonce úlevou. Stejný je jistě vztah zvířat k blechám v kožichu. Myslím že by žádné z nich ani nenapadlo obhajovat jejich přítomnost.

   Smazat
 7. V této době se daří dezinformacím,vytváření chaosu v hlavách lidí-a hlavně pololžím i lžím.Souhlasím s p.Hoškem,že současný kapitalistický systém podporovaný svými dobře placenými lháři v médiích vykládá spoustu věcí jako levicové,ale slouží jen na oblbování lidí.Chyba je že se nedaří vytvořit dostatečně viditelnou levicovou stranu,jejíž lídři se nebudou bát,přes ostrakizaci a napadání hájit zájmy obyčejných lidí práce a zájmy lidu,ne kapitálu a nepřátel ze západu.Ze západu k nám po revoluci v 89 nepřišlo kromě sekondhandů a internetu nic dobrého.

  OdpovědětSmazat
 8. Na ten web Rukojmí se musím jít podívat, ani ne tak kvůli Olšerovi jako spíš kvůli Majevskému.....

  OdpovědětSmazat
 9. Pan Hošek má upřímnou snahu definovat problémy a znaky levice. Za to mu patří uznání a dík. Trochu závidím jeho optimismus.Osobně jsem ale přesvědčen, že společenský vývoj nabude nečekaných forem a můžeme tedy jen těžko předvídat podoby politických organizací budoucnosti. Jedno je ale jisté, politici typu "našeho" ministra Petříčka, který se vstřícně natřásá před fašouny na Ukrajině, ani v budoucnosti nebudou oslovovat lidi práce … :-)

  OdpovědětSmazat
 10. Žádná levice v ČR neexistuje čssd jsou slouhy globalizace a KSČM se též vzdala komunistických ideí.

  OdpovědětSmazat
 11. Od pana Hoška mimořádně příjemné překvapení. Podle mého se s nadhledem a srozumitelně přibližuje k pravdě. Otázkou je, jestli k tomu svému poznání skutečně potřeboval celých těch uplynulých 29 let. Sám nejsem od nějakého takového názoru a postoje nijak daleko už od podzimu 1967, kdy mi několik spolupracovníků radostně sdělovalo: „... budeme věšet komunisty“.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.