Reklama

sobota 12. ledna 2019

Má česká armáda smysl?

Croix
12. 1. 2019
Pokud si budeme chtít odpovědět na takovou otázku, nevyhneme se rekapitulaci úlohy české, resp. československé branné moci v moderních dějinách, čili v období novodobé obnovy české státnosti, počínaje první světovou válkou. Do října roku 1918 sice český, resp. československý stát v obnovené formě ještě neexistoval, ale československé legie v zahraničí sehrály podstatnou roli při jeho mezinárodním prosazení, kromě toho, že legionáři měli významný podíl na vzniku nové branné moci v prvních měsících a letech existence Československé republiky.


U příležitosti 100. výročí jistých událostí budu teď oponovat těm, kteří - snad z neznalosti, nebo nedocenění - tak snadno tvrdí, že v moderních dějinách jsme armádu stejně nikdy nepotřebovali nebo se neodvážili ji použít. Česká státnost byla obnovena oficiálně 28. října 1918, ale stát byl doslova vybojován armádou v letech 1918-19 ve svých následných hranicích. A silná armáda byla pak 20 let vnitřním garantem těchto hranic a skutečnosti připojení Slovenska do společného státu ve vztahu k většině našich sousedů.

Připomínám proto, že např. 19. 1. 1919 Ministerstvo národní obrany nově vzniklé Československé republiky vydalo rozkaz k vojenskému obsazení Těšínska, na něž na mírových rozhovorech v Paříži prosazovala nárok československá delegace vedená E. Benešem. Vojenské operaci velel pplk. Šnejdárek (pozdější armádní generál) a probíhala do 31. 1. 1919. Konečnou demarkační linii stanovila mezinárodní tzv. velvyslanecká komise, s jejímž rozhodnutím Polsko spokojeno nebylo, což se opětovně projevilo během událostí roku 1938.

Dále 29. 1. 1919 Československá armáda dokončila vojenské obsazení jižní hranice Slovenska, během něhož docházelo k četným bojům s maďarskými jednotkami, které byly postupně vytlačovány ze slovenského území. Maďarská vláda totiž po rozpadu Rakouska-Uherska trvala na uherské státní integritě, která měla i nadále zahrnovat slovenská území. Úspěšné fázi operace velel plukovník (pozdější generál) František Schöbl.

Avšak již v roce 1918 počínaje listopadem mladá československá branná moc zasahovala na historickém českém území, kde byly vyhlášeny v pohraničí 4 německé separatistické provincie hledající svou budoucnost buďto v ideji rakousko-německé (odtržení od českého státu a přináležitost k Rakousku), nebo v připojení přímo k Německu. Rozsáhlé vojenské operace, které se neobešly bez bojů, probíhaly na celém území tzv. Sudet.

Stejně tak musela v pohraničí zasahovat a separatistické povstání potlačit československá branná moc v roce 1938.

Mnichovská zrada a postoj vrcholné politické reprezentace, která byla převážně orientována na západní liberální politický systém, k ní, a následné události nebyly selháním československé armády.

Rovněž pro co nejvýhodnější pozici Československa v mezinárodní politice v roce 1945 bylo zásadně důležité, že československé vojenské jednotky byly zformovány v zahraničí a bojovaly jak na východní tak i západní frontě a měly i svůj podíl na osvobozování naší vlasti. Československo tak, nehledě na domácí odboj, nemohlo být hodnoceno jen jako pasivně okupovaná či kolaborující země.

Že nedošlo k použití československé armády za žádných okolností v období studené války je velké štěstí. V rámci tehdejšího mezinárodního kontextu by k tomu totiž došlo jedině za podmínky rozsáhlého minimálně evropského konfliktu.

Pokud jde o období nejnovější, tj. zhruba posledních 30 let, nechci se pouštět do takových věcí, jako je nasazení české armády zvláště v některých zahraničních misích (přinejmenším kontroverzní z hlediska reálných českých zájmů jsou zejména ty v Afghánistánu, nebo Mali).

S ohledem na položenou otázku má smysl zaměřit se spíš na události posledních let v Evropě a na Blízkém Východě.

V první řadě proběhla radikalizace islámu v těchto oblastech. Události v Sýrii a dalších zemích ukázaly, že zbraně z bývalého tzv. východního bloku doplněné o západní techniku se mohou náhle objevit v rukách rovněž náhle se objevivších islamistických armád (ponechme teď stranou, kdo za tím stojí) prakticky kdekoliv. Zmizelé techniky a munice z původních skladů je ohromné množství. Ke všemu ochotných radikálů, kteří už bojují, i těch kteří si ještě nezabojovali, ale z přesvědčení nebo za peníze tak ochotně učiní, je rovněž dostatek. Kolik jich je ve skutečnosti v Evropě nikdo neví. Pokud bude mít někdo, kdo tuto moc nad nimi už předvedl, za určitých okolností zájem na de facto občanské válce v Evropě, může ji rozpoutat nečekaně rychle a ve velkém rozsahu.

Z historie víme, že mnoho evropských fatálních otřesů bylo pouhých pár měsíců před tím, než započaly, skoro pro všechny naivní Evropany nemyslitelných.

Současné vnitřní bezpečnostní struktury fungují bohužel tak, že kdejaký osamělý střelec je v dané oblasti zcela vytíží, několik střelců či řidičů náklaďáků – teroristů - je vytíží v rámci státu. Na všechny zákroky i proti osamělým bláznům s nožem jsou nasazovány speciální útvary, i když by na to kdysi stačil jeden řadový četník s bodákem na pušce, nebo esenbák s pistolí a základním výcvikem.

Cvičený a vybavený prapor záškodníků rozdělených do družstev, která začnou náhle působit na území např. České republiky, způsobí fatální škody na určité (strategické) infrastruktuře.

Nemyslete si, že to třeba čučkaři nebo jiní preventivně vychytají. Zásadní informace o akcích strategického rozsahu mohou obdržet tak leda od Velkého bratra dle jeho uvážení, jemuž jsou de facto podřízení, neboť jejich hlavním úkolem je ve skutečnosti dohlížení na udržení nadnárodního politického systému vytvořeného v 90. letech minulého století – zde v podmínkách České republiky – pokud ho půjde udržet.

Může dojít k rozsáhlým a nakonec i ozbrojeným nepokojům u některého našeho souseda a spousta objevivších se bojovníků se může tlačit i k nám, krom těch, kteří tu už možná připraveni budou, což nelze vyloučit.

Některé věci zkrátka mohou nastat, ačkoliv jsou do poslední chvíle nemyslitelné.

Když dojde k nejhoršímu – a nelze vycházet z toho, že se to nemůže stát, s ohledem na dynamiku určitých událostí v Evropě a přilehlé Asii a Africe – na poslední prioritě se takovou situaci může pokusit zvrátit a vlastní obyvatelstvo a zemi hájit pouze dostatečně silná a odhodlaná armáda.

Když už jsme se dostali až sem, konstatuji, že to nebylo přesto to podstatné, co je nutné říci, abychom si na úvodní otázku mohli odpovědět. Aby bylo možné odpovědět si na otázku smysluplnosti kterékoliv armády, je třeba ptát se z úrovně ještě vyšší, a to z úrovně smyslu státnosti.

Má pro nás vlastní stát smysl? Je lepší pro český národ, či šířeji pro všechen k českým zemím, které považuje za svůj domov, loajální český lid, mít vlastní stát, z hlediska možnosti řídit si zde svůj život po svém, či z hlediska otázky možností samotného dlouhodobého přežití na tomto území? Nebo je to pro nás věc zbytečná či lhostejná? Je pro nás naše existence zde zbytečná či lhostejná?

Odpověď na výše uvedené otázky a na otázku z titulku článku by měla být podle mě vždy shodná a každý ať si na to odpoví sám, ať už kladně nebo záporně. Za sebe nebudu alibisticky tajuplný pouhý kladeč otázek. Pro mě je to přesně tak jak jsem napsal v otázkách, jen bez otazníků. České dějiny mají smysl, existence českého národa pro mě má smysl protože jsem jeho vědomým příslušníkem (stejně jako jsem členem své rodiny) a za takových podmínek má smysl i český stát. Ten se v tom případě nemůže obejít bez dostatečně silné armády (odpovědi na návazné odborné otázky v tomto směru ponechávám na vojenských profesionálech), protože někdy může dojít i k nutnosti hájit se na prioritě nejnižší.

Někdo ještě může namítnout, jaký má smysl armáda v rámci současného mezinárodního českého začlenění, kdy vlastně jakoby primárně (pro někoho) nekoná v českém, ale cizím zájmu (např. v rámci některých zahraničních misí), či není plně samostatná. Jaký smysl by mělo budovat ji za těchto okolností silnější, čili na ní vynakládat vyšší finanční prostředky, nebo ji vůbec mít, apod.?

Na to odpovídám, že každá armáda samozřejmě plní politické zadání. Pokud se toto zadání změní, následuje změna úkolů armády i samotné vojenské doktríny daného státu. Vzhledem ke kladné odpovědi v otázce potřebnosti české státnosti a tedy i smysluplnosti české armády lze uzavřít, že nyní se mezi sebou různé politické skupiny mohou přít o tom, k plnění jakých úkolů je nynější AČR využívána a zda je to správně či špatně. Ale v první řadě bojeschopnou armádu, která chce a dokáže bránit svou zemi musíte mít, a pak o jejím nasazování z mezinárodněpolitického hlediska teprve můžete diskutovat. Pokud ji mít nebudete, rezignujete ve skutečnosti na vlastní státnost. Vybudovat moderní armádu z ničeho bez rozsáhlé cizí pomoci a dostatečně rychle, když to najednou bude znovu potřeba, není prakticky možné. Vědí to Rusové, Američané, Izraelci, i Maďaři a Poláci, například. Na bojišti se mění situace každým okamžikem…

102 komentářů :

 1. Víte, komu "naše" armáda slibuje věrnost? Cituji:

  "Slibuji na svou čest a svědomí, že dostojím všem závazkům, které vyplývají z mého přijetí a ze studia na Fakultě vojenského leadershipu. Prohlašuji, že vynaložím veškeré své osobní úsilí k tomu, abych dosáhl vysokého stupně odborných znalostí a schopností, se kterými budu nakládat v souladu s právními a etickými normami a s ohledem na uchování dobrého jména Fakulty vojenského leadershipu a University obrany."

  Takže žádné "Já občan České republiky, vědom si svých občanských práv a povinností, slibuji věrnost České Republice a jejím předtavitelům, zvoleným v řádných demokratikých volbách...." "Naši důstojníci slibují věrnost nějakému leadershipu a dobré služby každému, kdo si je zaplatí. Nemají žádný vlastní národ ani stát, proti kterému nesmí být nikdy nasazeni. Je to přísaha žoldáků, ve které jen slibují kvalitně odvedenou práci pro kohokoliv. Proč bychom je měli platit? Za co? Proč financovat jejich výcvik, když pak slouží nějakému leadershipu ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na ja, Soldier of Fortune.

   Piráti si říkávali Knights of Fortune - rytíři Štěstěny. Když měli smůlu, dyndali se na koncích ráhen, nebo byli dekorováni Řádem svatého VISELCE na souši. Španělé tu a tam některé upálili jako kacíře... Naši šašci by jim vypravili státní pohřby.

   Smazat
  2. Zajímavé. A co na to říká nejvyšší veltel ozbrojených sil- ergo prezident? Jaksi se ho na jeho názor asi nikdo nezeptal....

   Smazat
  3. 23:12, pakliže zní přísaha tak, jak jste uvedl, je správná. Český voják, i ten, kdo neabsolvoval vojenskou školu, je povinen sloužit vojenské alianci, jejímž jsme členem. Ne nějakému Česku. I v minulosti sloužil český voják koruně Habsburské, případně říšské. Na tom nevidím nic pobuřujícího. Horší to bylo v období let 1918-1938 a následně 1945-1998, kdy jsme nebyli součástí Západního demokratického celku, takže český voják zůstal nevyužit, anebo dokonce kolaboroval na straně nepřítele - Ruska.

   Smazat
  4. 23:12
   Zákon 219/1999 o ozbrojených silách České republiky (v aktuálním znění)
   (https://zakonyprolidi.cz/cs/1999-219)
   § 3a
   Vojenská přísaha
   Voják skládá vojenskou přísahu, která zní:
   „Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
   Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.
   Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
   Tak přísahám!“.

   Smazat
  5. Pane vojto, to je nějaký fór,ne? Přísaha nových studentů Univerzity obrany zní:
   "Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
   Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.
   Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.
   Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
   Tak přísahám! "

   Smazat
 2. Česká armáda by měla sloužit doma v ČR a cvičit obranu republiky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:29
   Souhlas. Vhodný formát by byl neprofesionální, ale dobrovolný na způsob domobrany, jako ve Švícarsku. Případné finanční náhrady za čas věnovaný cvičením jsou samozřejmé. Důstojnický sbor by byl minimální a stabilní z profesionalů.

   Smazat
  2. Myslis, ze by tam brali dementy bez znalosti pravopisu?

   Smazat
  3. 8:45 Běž si trénovat pravopis studentíku a neopuzuj.

   Smazat
 3. K čemu potřebujeme platit vrahy?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pravda. Je třeba obnovit vojenskou základní službu, aby bylo možno zdejší mužyckou zběř poslat na podobnou agresivni, primitivní chátru na východě, ať se navzájem pobijou a zbytek vyhubit isekticidem. Nechal bych jen pár samců a samic na chov, budou dobří do laboratoří namísto morčat. Pak konečně může zdejší krásná země přijmout obyvatelstvo hodné její krásy. Stejně tak krásná země bohatá na suroviny na východě, dočasně nazývaná Rusko. Tohle musíme udělat s veškerou mužyckou zdegenerovanou populací primitivní východní Evropy. Až pak, když se uvolní prostory pro lidský rod, nastane prosperita a mír.
   O tomto mluvili všichni proroci a věštci už celé věky. Zbavte se chátry na východě Evropy, která odjakživa rozvracela svět a zaplevelovala svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk!

   Smazat
  2. Jinak jste zdrav?

   Smazat
  3. 08.49 milý Adolfe v dnešní době už tvůj Mein kampf vcelku nikoho nezajímá. Jinak doufám, že sem občas jukne někdo z vnitra a následně ti to někdo nadělí. I když asi bys to uhrál na budku.

   Smazat
  4. 12:05

   to je jen trapný tapetář, který pastuje cizí texty. Sám se na nic nezmůže. Není nutno na toho kreténa vůbec reagovat. Snad ho smáznou.

   Smazat
  5. 12:05 ááá, další nadržený křivohubý kleptoman či huhňavý dementní psychopat, vepřová držka, krysí tlamička, rektoskopická hlavička a šarlatán se ozval??? Jeden z Putlerových přískočů, kteří se na ulici či v socce poznají poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Kdy konečně začnete prchat do svého ráje v Chujlostánu?!

   Smazat
  6. 15:03

   debilní tapetář, co si nakopíroval žlučovité výměšky nýmanda s nefunkční prostatou mezi dvěma odskoky na latrínu, tady zase opruzuje.

   Smazat
  7. 18:28 Náhodou, ten Bořek Pauků nad místním ansámblem užgryndaných čechomužiků, pravidelných to konzumentů výblitků lžidavida a lžidvořáka, ční jak Mount Everest nad hromadou jačího trusu při jeho úpatí! :)

   Smazat
  8. 19:12
   tady se netapetuje jen nějaký dementní Bořek, ale i další debilové

   Smazat
  9. 21:27 Vono nebejt tu rudá cenzůra, ta by se netapetovalo! Já třeba měl i svůj nick a začal tak cirka 5 let zpátky sem občas něco psát, ale když mi to začalo mizet, tak jsem se nasral a začal si to zálohovat a obnovovat. No a tak se logicky zrodily tapety! Dřív by mě to nenapadlo. Dokonce ani nadávat ne, s tím začal tu jeden putlerprd, co furt mlel dokola o jednbuněčných untermenších, čokovopicích, havlobanderovských udavačích a pod. Navíc kapitálkama. Tak jsem začal taky a dnes už je to takovej zvyk, jako psát pravou rukou, prostě nejde s tím už přestat ... myslím tapetováním, nadávat nemusím, ale některé tapety jsou holt sprosté už od autorů! A navíc já si nezačal!

   Smazat
  10. Ty a myšlení?????
   Jako sci-fi dobrý,jako vtip zhovadilý jako ty!!!!!!!!

   Smazat
  11. 10:26 Souhlas! Hovado co nazvalo naše hrdiny vyznamenaný Zemanem, "placenými vrahy", myslet nemůže! Pověsit!

   Smazat
 4. V současnosti totiž nemáme žádnou armádu ale žoldáky sloužící cizím zájmům. Jinak pro náš stát za současných technických možností má smysl jen 15 měsíční branná povinnost využitá při ochraně hranic a živelných pohrom. Zároveň by docházelo k uvědomování státní příslušnosti a k posilování kondice a disciplíny mladých mužů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. myslím si totéž. Budovat nějakou vševojskovou armádu v podmínkách ČR je iluzorní. Na to nemáme peníze , ani dostatek lidí. Totéž platí i o cvičných a ubytovacích prostorách. Rusko nás neohrožuje. Pokud by nás někdo měl přepadnout, bude to z opačné strany a těm se neubráníme. Potřebujeme útvary, co zastaví migranty na hranici a omezí teroristy v jejich činnosti. A nenasírat muslimy naší nevítanou přítomností u nich doma.

   Smazat
  2. 9:00 Ty a myšlení?????
   Jako sci-fi dobrý,jako vtip zhovadilý jako ty!!!!!!!!

   P.S.: původně vloženo ve špatném vlákně ... sorry!

   Smazat
 5. Česká armáda nemá smysl, protože nemá co bránit, ani chránit. Nic nám, Čechům, tady už nepatří. Ani voda, ani vzduch a ani země. Ať si to chrání ti, kdo nám to ukradli. Nemá cenu umírat za cizí zájmy.

  OdpovědětSmazat
 6. Já si myslím, že předpokladem toho čím autor argumentuje, je opodstatněná důvěra občanů v armádu. Ale jak se můžeme spoléhat na ozbrojence kteří slouží pro peníze a ještě ke všemu cizím zájmům?

  Myslím že pokud by dnes hrozilo nebezpečí naší zemi, od této armády bysme se toho moc nedočkali. A to ani kdyby se k naší obraně čistě teoreticky uvolila.
  Museli bychom spíše spolehnout na naše odhodlání jako domobrana, případně i záložáci. Možná by se přidali i jednotlivci z armády.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dejte mně SA58, zavažte oči a udělám rozborku a sborku poslepu ještě dnes a to si nedělám srandu! Já jim vysvětlím, co máme od Aláha půjčeno:)

   Smazat
  2. Rozebrat a složit? Hm to si kabrňák. Co takhle na tři sta metrů složit? Třebas toho mu.....ka.

   Smazat
 7. Croix, to bude zas nějaký papeženecký orákulum.
  S dnešním hipíckým papežem ale těžko na to skočit.

  Armáda ve vnitřně potenciálním rozkolem ohroženém, nejprve 1000km dlouhém a 187 km širokém státě tvořila páteř.
  Kdo jsme byli na vojně, víme.
  A to i po trapném sklapnutí huby v roce 68.

  Při dnešní velikosti ( a tvaru dámského přirození) Republiky tu prostě není co a čím bránit.
  20 pojízdných tanků místo 4500?
  Co s tím prosím pán chce tropit?

  Řvát měl, když se Havel omlouval, že jsme nějaké zbraně někdy vyráběli.
  V ten okamžik to bylo o odvaze promluvit.

  Stejně jako by pražští politici bývali museli v boji s Freikorpsem projevit odvahu a poslat obrněné vozy místo četnických autokarů, jejichž šoféři byli vesměs zastřeleni již po příjezdu do města.

  Na Goebbelsův mezinárodní aparát v Praze nestačili.
  Telefon z Černínu nikoho v Paříži nerozplakal.
  Postavil by se někdo z dnešních politiků v takovém případě za armádu?
  Kdyby v Habartově postřílela 20 sudeťáků?
  Protože to jsou ty možnosti.

  Mě, když se mluví o bezpečnosti a obraně spíš napadají věci jako Intermarium, císařsko královská armáda (která na tom nebyla špatně ani co se týče kvality kádrů, ani zákadní výzbroje, jen loajalita koruně nějak pod vlivem velkoněmců vyčpěla - a socdemáci ten velkoněmecký trend podpírali) a jiné vzdálené a těžko nadšení budící konstrukty.
  Slováky jsme zblbli jednou - a neměli jsme to dělat.
  Maďarům nerozumíme, doslova.
  Rakušáci vědí kdo jsme (příbuzní), ale nechtějí nás.
  S Poláky je to horší než se Slováky.
  S Ukrajinci se nutně ptám, kde je cizinecká policie.
  Za moje prachy.

  Takže zbývají Němci, na pokraji propadu do chaosu.
  Vždycky, když je jim zle, chtějí dát přes hubu nám.
  Armáda?
  Já bych to na ně nezkoušel.
  Utlučou čepicí.

  OdpovědětSmazat
 8. Velmi dobrý článek! Pouze špitnu, že prakticky žádná parlamentní strana si podobné otázky neklade a tudíž ani nemá jasnější představu, co dál a jak daný stav napravit. Není dokonce jisté, že by pro ně nějaká náprava byla žádoucí...

  OdpovědětSmazat
 9. otázka pro blbce
  odpověď najdete třeba tady
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ekonom-Pikora-vypenil-Lide-se-mentalne-vraci-do-osmdesatek-Autocenzura-je-vsude-O-mensinach-se-smi-mluvit-jen-hezky-566481,,

  šalom

  OdpovědětSmazat
 10. Škoda že si platíme loutky z našich daní. Ale když si kluci vydělají a založí si rodinu, tak to má nějaký smysl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Smysl to má, když někdo za ten výdělek něco vytvoří.

   Smazat
 11. pro ten národ mamánků je nutné zavést všeobecnou brannou povinnost. Pro všechny!
  je třeba zavést tříměsíční zákl. výcvik a potom po dobu tří let doplňovací cvičení, aby ovládli specializovanou odbornost a techniku. Nepotřebujeme žoldáky, ale civilní obranu pro případ živelných katastrof a masové nasazení domobrany na ochranu obyvatelstva, v případě napadení naší vlasti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1.Pro záložní vojáky musíte nahradit materiální újmu, vzniklou cvičením (ohrožením pracovní perspektivy ve srovnání s nevojáky- to jest zákaz propuštění po jistou dobu od cvičení, placení pojistek, nájemného, obživa rodiny).Císařpán už tu není (právě uplynulo 100 let)
   2.Civilní obranu jsme už měli a nikdo nevyřešil odpovědnost za zmizení jejího vybavení po převratu. Pokud ji tedy (dnes jsme zadluženi!) zřídíme znovu, můžeme očekávat při útěku před právníky , jehož konec dosud nebyl odpískán, znovu i její rozkradení. V podzemí vojenské nemocnice v Plzni byl například další, záložní nemocniční provoz, připravený pro případ, že venku se situace zhorší.Existuje?
   3. Vojenský výcvik je nezbytný, při přepadení SSSR sice sestavili armádu, ale nevycvičení mladí mužové se vzdávali po tisících. Ale vítězství SSSR nevzniklo tím, že vyhlásili brannou povinnost, ale odhodláním bránit svoji vlast.
   4. V době ohrožení státu musíte zabezpečovat vnitřní pořádek. Nezaměstnatelní musí být začleněni do obsluhy
   chodu země (to jsou ti vámi zmínění mamánci, ti bojovat nemohou).Současní ,,Group 4" vnitřní bezpečnost státu zajišťovat nemohou.

   Smazat
 12. Armáda by měla potencionálního protivníka odrazovat od útoku. Její poslední přehlídka ovšem působila jako pozvánka. Je také otázkou, co by se s armádou stalo, kdyby v důsledku války nepřišel žold, tipoval bych to na poměrně rychlou kapitulaci. Nehledě na to, že bychom museli určit, který okres budeme bránit, pochopitelně do posledního náboje nebo koruny a to by také dlouho netrvalo. Suma sumárum armáda, jako cestovka, je většině občanů ČR k prdu.

  OdpovědětSmazat
 13. Armáda měla jen jednoho velitele, který měl charisma a tím byl L. Dobrovský.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opravdu? Ten ministroval zrovna v době, kdy se rozhodlo a začala realizovat likvidace armády. Poté kancléř V.Havla. Samozřejmě jeho přítel, obdivovatel a žid.
   Z takového charisma by se jeden posadil na prdel.

   Smazat
  2. Dobrovský byl z Kolína a protože se styděl za svoje jméno, nechal se přejmenovat. V jedné svoji knize generál Vacek vzpomínal jak ten primitiv na něj řval kdesi na chodbě, že mu ukáže.

   Poslední pokus využít jeho charisma bylo jmenování velvyslancem v Rusku. Jeho úkolem bylo vyhlásit Rusku válku.

   Smazat
  3. To byl obřezaný zkurvysyn ! Dosazený debil, který začal s likvidací armády !

   Smazat
  4. Znal jsem manžela jeho dcery - vyhrál výběrové řízení na likvidaci munice a pak v jedné garáži u vesnice rozřezával děl. náboje pilkou. Kolem garáže leželo na louce asi 150t granátů. Taky prodával zbraně, bez papírů komukoliv. Dobrovského zachránilo od vězení jenom kamarádství s Havlem a post velvyslance v Rusku.

   Smazat
 14. všechno ok ale otazka jak to udělat v kolonii snad ne jako na klinice zabranim

  OdpovědětSmazat
 15. Smysl maji pouze rudi dedeckove - byvali lampasaci, bachari, pomocnici VB, domovni duvernice. Vsichni tito praskaci byvaleho rezimu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Smysl má v prvních okamžicích ohrožení identifikovat veškerý póvl vašeho typu a bleskově izolovat, případně neutralizovat. S takovýmito potencionálními kolaboranty v zádech má obrana vlasti od počátku chatrný základ.

   Smazat
  2. 8:44 Pepku, vyskoč!

   Smazat
  3. Mne se libi, ze 9:22 vzdy vyskoci a vyzyva k tomu ostatni. Je to vlastenec, ktery pokazde vyskoci:-)

   Smazat
  4. 08.44 milý gramofone, nech si vyměnit desku

   Smazat
  5. 8:44 Pepku, vyskoč! Vachmajstr si lepšího agenta nezaplatil, tak koukej vyskočit!

   Smazat
  6. První krok k obraně vlasti je okamžitá likvidace takových zmrdů, jako jsi ty.

   Smazat
  7. 8:44

   vím, že tě to mrzí, že jsi ty a tvoje rodina přišli o džob v dobách rudokožců, ale že by tě dnešní vládci platili tak dobře za trolling, to se mi nezdá.

   Smazat
  8. 12:21 To ty radši neskákej, ať nám tu nenacákáš všude ty putleroffský lejna, ve kterejch vězíš až po tvou třetí bradu, odulý čechomužiku!:)))

   Smazat
  9. 13:32 především se Adolf měl nechat, aby začistil a sterilizoval pro potřeby Říše slovanský póvl. Bohužel se navážel do Židů a začal válku se Západem. To byla veliká chyba. Hitler nepochopil, že tím etnikem na likvidaci jsou Slované jako celek, ne Židé, jelikož už jeho vědci dokázali, že tahle část lidstva ve východní Evropě vykazuje znaky masivní degenerace. Právě Židé byla populace, kterou naopak potřeboval, stejně jako muslimy. Hitler měl přátelské styky s muslimskými zeměmi, které, stejně jako on, pohrdali slovanskou zdegenerovanou pakáží. Měl je poslechnout a dnes by svět vypadal mnohem lépe. Teď to budeme muset napravit a poslat zdegenerovanou populaci proti sobě, aby se vyničila. Stávající státy se následně samozřejmě rozpadnou, jelikož je nutno eliminovat cca 80-85% populace na území východní Evropy a připravit pro nové kolonisty.Jen tak může svět dojít ke konečnému a trvalému míru.

   Smazat
  10. 15:05 vlast tě potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Trump je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Smazat
  11. 15:05

   ty jsi tady furt, tapetáři? Není to to trapné, lepit tady plky někoho jiného?

   Smazat
  12. 16::25 To ty radši neskákej, ať nám tu nenacákáš všude ty putleroffský lejna, ve kterejch vězíš až po tvou třetí bradu, odulý čechomužiku!:)))


   A co se toho mečení týče, úplně postačí srovnat nás zde - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   ... s váma tu!:) - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
 16. Velice krásné řečí ! ti co tady píši a v Republice mysli , ale zabiti nejbližších rodiny a přátel vás změní ?! To si necháme vzít naši zemi a bloudit světem !!! Politiky volíme ale i další banda ,má o vás malý zájem . Jejím cílem jen rozkazovat a krást ! zbohatnout kde to jde, na těch druhých . Jim nikdy nebude záležet na vás ! odejdou dveřmi ale přilezou oknem .

  Pan 8:27 si spletl téma : ta budova je někoho majetkem a nemohou si kdokoliv si to přivlastnit . Otázkou je ,že mají své rodiny a nenastěhují do jejích domu členy kliniky ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak jak to sleduji 9:27 nemáte tušení jak to dnes mezi mladými vypadá. Zabitím otce nebo matky vyhrožují sami.

   Smazat
 17. Ptáte se jestli má naše armáda smysl? Tak určitě se spojenci NATO proti Ruskému fašismu má. Viz okupace Krymu, nechci tady mít zase tu ruskoasiatskou pakáž.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proti "ruskému fašismu" v Afghánistánu, Kosovu, Mali, Iráku, Somálsku a jinde. Na to by člověk bez vás nikdy nepřišel, kde všude je nucena naše chrabrá armáda potírat řádění "rukých fašistů".
   Ale vážně, vy jste zase včera přebral, že ano? Nebo snad máte takové nadělení v hlavě už od narození? Pak tedy chudáci rodiče.

   Smazat
  2. 10:11 že tě táta raději neutřel do záclony

   Smazat
  3. 10.11 pro tebe má smysl jedině kvalitní zdravotnická péče a sedativa

   Smazat
  4. Británie okupuje Severní Irsko, Gibraltar a Malvíny. USA okupují více než 100 zemí světa! Německo samo je okupováno! Proboha, prober se, vymytej mozku!

   Smazat
  5. 11:16 nekrmte trolla, to je přece místní agent Pepek Vyskoč :-)

   Smazat
  6. Debile s vymytou palicí ! Tvůj ubohý život nemá žádnou cenu. Raději si to hoď na stromě a ušetříš nám práci.

   Smazat
  7. Vás 6 totálních vymytejch palic pro rusko propagandou, je k smíchu, hlavně ten v11:18.Německo je okupováno, prolhanej rudej trotl. Samotné Německo chce na svém uzemí základnu USA,po válce pochopilo co je Rus za hajzla, tak tady nemel sraš... Bohužel není taková základna v ČR, ale doufám, že se to brzo napraví 101 zem není k zahození.

   Smazat
  8. Američtí soudruzi ve zbrani fakticky okupují každou zemi, kde mají svoje vojenské základny. Až na několik výjimek je to celý svět. A kupodivu to nejsou jenom země, které prohrály IIWW, každý rok přibývaly další země, zejména ty, kde bylo možné vyměnit slova "pravda a láska" za nerostné suroviny a zdroje všeho druhu. Teď je na řadě Rusko. Bez něho je další udržení životní úrovně v USA zcela nemožné. V Česku už není co ukrást, tady je základna zbytečná, už i ten Cínovec prodali Austrálii :-)

   Smazat
  9. Velký francouzský politik - prezident Charles DeGaulle - vypráskal Amíky z Francie i s jejich základnama. Inu, byl to vlastenec a velký Evropan.

   Kdo chce americkou základnu na našem území je vlastizrádce a šmejd!

   Smazat
  10. Kdo poDporuje rusa patří na kandelábr.

   Smazat
  11. 14:00
   Ty máš předplacenou střelnici v Kobylisích!!!!!!!!

   Smazat
  12. Rusko je země zabraná barbary původem kdoví odkud, kteří si říkají "Rus", přičemž i tento název ukradli. Původní obyvatelstvo je jimi utlačováno na celém území současné tzv. "Ruské federace". Tento archaický kaganát musí být důsledně dekolonizován, přičemž v žádném nově vzniklém národním státě nesmí mít živel "Rus" většinu a rozhodovací práva. Nesmí se používat jejich jazyk, ten musí být zcela a nemilosrdně vymýcen spolu se vším, co je na něj vázáno. Velmi vhodná by byla nová kolonizace obyvatelstvem třeba z Afriky nebo lidnatých asijských států. Jen v evropské části by tak mohlo vzniknout 32 nových států pod přímou patronací USA a EU.
   - Asijská část by se měla demarkačními liniemi rozdělit pod správu OSN a vyspělým Západním státům přidělit status protektora.
   - nutnost zásadní restrukturalizace společnosti platí pro celý bývalý východní blok, aby vznikla různotvárná prosperující společnost respektující principy, čehož se v této oblasti ještě plně nedosáhlo. Stejně tak by se mělo přistoupit k internacionalizaci nové společnosti uzákoněním angličtiny jako úředního jazyka.
   - Putin je mírovým světovým společenstvím označen za válečného zločince a zločince proti lidskosti poté, co po uchopení moci začal vést vyhlazovací války, teror a diverze po celé planetě. Za všemi teroristickými útoky hledejte Rusko. Mohou jim poděkovat mrtví a zranění po celé Evropě a USA, ale také v Nigérii, Džibuti, Mosambiku, Izraeli, Mali, Tádžikistánu, Čadu, Indonésii, Venezuele, Peru, Egyptě, Barmě... Neštítí se používat chemické zbraně přímo v Evropě, zabírá území cizích států, sestřeluje dopravní letadla, podminovává mosty a přehrady, připravuje jadernou válku, přičemž válkami již zničil mnoho států jakými je Sýrie, Lybie, Irák, Čečna, Dagestan, Jemen, Somálsko, Kongo, Ukrajina, Moldavie, Gruzie, Arménie, Azerbajdžán, Afghánistán, Kosovo, Súdán, a další. Snaží se destabilizovat ekonomický systém světa, hackerskymi nástroji likviduje bankovní systémy, krade zlato a ukradl energetické zásoby planety, šíří poplašné zprávy, páchá diverze na výrobních systémech celého světa a ničí infrastrukturu. Požáry, záplavy, průmyslové havárie... za tím vším je třeba vidět ruskou vražednou pracku.
   Při tom všem, je napadení volebních systémů téměř ve všech demokratických zemích a dezinformační kampaň po celé planetě jen dětskou hrou na vojáčky.

   Smazat
  13. 22:31 Náš skutečný osvoboditel Patton po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 své paní: „Z Berlína jsem byl smutný. Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám (namísto Sovětů).“ Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“ Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“ A Ben Klassen k tomu napsal ve své knize Na kraji krvavé rasové války: "Mnoho realistických vojáků, jako generál Patton a jiní prozíraví bílí vůdci prohlásili, že jsme měli jedinečnou možnost zničit komunismus. Mohli jsme to skoncovat už v roce 1945 a vydat se přímo na Moskvu abychom vyčistili to hnízdo hadů. Avšak Židé kteří byli u moci si to nepřáli. Tajně zabili lidi jako byl Patton a umlčeli jiné navždy.

   Smazat
  14. 16:48
   16:49

   Nejsem psycholog, ale připadá mi, že vaše obsese jeví patologické známky.

   Smazat
  15. 8;51
   On má totiž tyhle diagnózy,takže není divu.....F73,A52.

   Smazat
  16. Oba znám! 73-letej frustrát na tři! F73 - http://forum24.cz/wp-content/uploads/2018/03/29138285_10213606744234443_591888602_n-850x480.jpg

   A kágebácký agent co zdegeneroval 52 letech! A52 - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  17. Ty ČURÁKU,kdybys uměl číst a ne jen tapetovat,TAK BYS TY POSRANINO RETARDOVANÁ VEDEL,ŽE JSOU TO LÉKAŘSKÉ DIAGNOZY A NE TY TVOJE OBRÁZKY U KTERÝCH SI HRAJEŠ KAPESNÍ KULEČNÍK.....MAMRDE TUPEJ!!!!!!!!☺

   Smazat
  18. 11:12 Však tvý zdegenerovaní vypouštěči jim daly číslo a název! Vychází z věku kdy je to postihlo!!!!!!!☺

   Smazat
  19. 11:46 Má recht! Potvrzuje to i strejda Google! - https://www.google.com/search?q=A52+F73&oq=A52+F73&aqs=chrome..69i57.2774j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

   Smazat
  20. VOBRÁZEK NENÍ LÉKAŘSKÁ DIAGNÓZA TY POSRANINO RETARDOVANÁ z kniHOVNY CHRCHLA FLAŠKY!!!!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  21. Vojenské základny USA15. ledna 2019 15:03

   16:21:
   • www.novarepublika.cz/2018/01/v-usa-proti-vojenskym-zakladnam.html
   • https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_americk%C3%BDch_letadlov%C3%BDch_lod%C3%AD
   USA vojenské základny v zahraničí jsou hlavními nástroji imperiální globální nadvlády USA. Je to konstatování konference „Koalice proti americkým zahr. voj. základnám“, která byla 12.-14.1.2018 v Baltimore, Maryland USA.
   USA základny NEJSOU k obraně americké národní nebo globální bezpečnosti. Jsou to voj. projevy USA narušující život suverénních zemí jménem dominantních finančních, politických a vojenských zájmů vládnoucí elity USA.
   Podle oficiálních informací poskytnutých MO USA a jeho centrem Defense Manpower Data Center (DMDC), stále působí asi 40.000 amerických vojáků na 179 amerických základnách v Německu, více než 50.000 vojáků na 109 amerických základnách v Japonsku a desítky tisíc vojáků funguje na stovkách základen po celé Evropě i v Jižní Koreji!
   Podle oficiálních informací stále působí 40.000 amerických vojáků na 179 amerických základnách v Německu, více než 50.000 vojáků na 109 amerických základnách v Japonsku a desítky tisíc vojáků funguje na stovkách základen po celé Evropě. Více než 28.000 amerických vojáků je přítomno též na 85 základnách v Jižní Koreji, kde jsou od roku 1957.
   Spojené státy, resp. NATO mají také své základny v nejméně 150 zemích a vojáky po celém světě. Podle posledního americká armáda v současné době obsazuje 686 základen v 50 amerických státech a ve Washingtonu, DC. K tomu je mnoho známých amerických základen v Kosovu, Kuvajtu, Kataru, v Izraeli a Saudské Arábii. Celkem je ve světě přes tři miliony amerických vojáků.

   Smazat
  22. 12:57 Kdo to hledá, potřebuje vidět jak to vypadá a ne nějaký cancy a definice, putlerprde! Jo a mmc. Chrchla byl tvůj biologickej původní fotr, kterej tě namrdal týhle kurvě!!!! - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   Ta ale potratila a komouši naložili ten vejškrab do oleje a poslali ho do Chujlostanu jako delikatesu pro Putlera. Od tý doby co ji sežral poletuješ u jeho lejnolíhně - stal si se putlerprdem!!!☺☺☺

   Smazat
  23. 15:03 To je dáno náročností úkolů při obraně civilizace proti rusko-čínskýmu nebezpečí! Např. Putler byl mírovým světovým společenstvím označen za válečného zločince a zločince proti lidskosti číslo jedna, poté co začal vést vyhlazovací války, teror a diverze po celé planetě. Za všemi teroristickými útoky hledejte Rusko. Mohou jim poděkovat mrtví a zranění po celé Evropě a USA, ale také v Nigérii, Džibuti, Mosambiku, Izraeli, Mali, Tádžikistánu, Čadu, Indonésii, Venezuele, Peru, Egyptě, Barmě... Neštítí se používat chemické zbraně přímo v Evropě, zabírá území cizích států, sestřeluje dopravní letadla, podminovává mosty a přehrady, připravuje jadernou válku, přičemž válkami již zničil mnoho států jakými je Sýrie, Lybie, Irák, Čečna, Dagestan, Jemen, Somálsko, Kongo, Ukrajina, Moldavie, Gruzie, Arménie, Azerbajdžán, Afghánistán, Kosovo, Súdán, a další. Snaží se destabilizovat ekonomický systém světa, hackerskymi nástroji likviduje bankovní systémy, krade zlato a ukradl energetické zásoby planety, šíří poplašné zprávy, páchá diverze na výrobních systémech celého světa a ničí infrastrukturu. Požáry, záplavy, průmyslové havárie... za tím vším je třeba vidět ruskou vražednou pracku.
   Při tom všem, je napadení volebních systémů téměř ve všech demokratických zemích a dezinformační kampaň po celé planetě jen dětskou hrou na vojáčky.

   Smazat
 18. Armáda je úplně k ničemu. Skopčákům (to jsou i Rakušané) se stejně neubráníme, Polákům také ne a Slováci nás nenapadnou. Každoročně vyhazuje desítky miliard z okna! Jen aby si pár blbečků hrálo na vojáčky, čechraly si peříčka, ověšovali se (za kancelářskou činnost) metály a předváděli se v uniformách... Rozehnat, rozprášit, nahnat k poctivé práci! A přijmout pacifistickou ústavu, jejímž středobodem bude neutralita. Vše ostatní je postavené na geopolitické diplomacii....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní13. ledna 2019 11:16
   Autor článku má pravdu, stát bez armády, není státem. Váš příspěvek je scestný. Vámi uváděná diplomacie, musí vycházet z reality a součástí reality jsou i stavy armád. A akce armád, vytvářejí nové podklady, pro diplomatická jednání.
   Pokud chceme odmítnout současný liberalistický marasmus, který pro nás naplánoval obsazení africkým a asijským etnikem a prosazení jejich kultury, bez národní armády to nepůjde. Ten Váš návrh neutrality nechci zpochybňovat, jenom chci upozornit, že neutralita neznamená likvidaci armády. I neutralitu je třeba si bránit.
   Je nejvyšší čas, obnovit povinnou vojenskou službu a přísahu svému státu. Je nejvyšší čas, volit politiky, kteří jsou odhodláni hájit národní zájmy, třeba s použitím armády. P.K.

   Smazat
  2. Pacifickou ,dnes nemůžeš věřit ani soused nenapadne , jen Švýcarská obrana , jen vojsko domobrana a nebo mít jaderné zbraně !!!

   Smazat
  3. 12:32 snad nechcete, aby vojáci přísahali věrnost tomuto nástroji panství parazitů nad pracujícím lidem?

   Smazat
  4. Anonymní13. ledna 2019 19:01
   Nic více určujícího, než je vlastní stát, si neumím představit. Jak to v tom státě vypadá, padá na nás, jeho příslušníky. Není na koho to hodit. P.K.

   Smazat
 19. Tak kapitulaci by měl podepsat nějaký vyšší důstojník. Někdo taky musí navázat spojení s nepřítelem a taky nést, nebo vézt, bílou vlajku. Takže pět až deset maníků by mělo jako armáda stačit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vyšší důstojníci jsou: major (mjr.), podplukovník (pplk.) a plukovník (plk.). Prosím o upřesnění dalších podmínek kapitulace za bojové situace.

   Smazat
 20. Má smysl, pokud bude česká a pro národní.

  OdpovědětSmazat
 21. K těm našim armádním profesionálům. Ve světě (i za USA) válčí spousty vojáků v žoldu, proč by i naši bojechtiví občané nemohli se podobných výprav účastnit. Vyřešit právní statut, finance( tedy kdo je bude platit), asi by nás to přišlo laciněji a armádní speciály by mohly třeba pořádat vyhlídkové lety, aby piloti nevyšli ze cviku.
  Protože jsem ZVS (základní vojenskou službu) absolvoval, navrhoval bych výcvik v délce cca šesti měsíců. Brancům zajistit ubytování a stravu. Pěchotní zbraně v počtu 1 kus na četu, budou se učit sborku a rozborku, ostré střelby až ve válce. Jinak pochodovat se zpěvem a běhat po lese Q.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ať se klidně účastní. Jestli s výcvikem nebo bez, to je mi jedno. Hlavně ale aby tento způsob jejich obživy nebyl dotován z mých peněz. To je jediné, co bych ve vztahu k nim řešil.

   Smazat
 22. Ano CR nasi vojaci jsou v zahranici , aby militanti neprisli do nase zlate Prahy .Jinak od dob Zizky , nevytahli z kasaren paty ! A kdyz je vytahli v Afganu hned nekolik zarvalo !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mohl byste prosím rozvést mechanismus účinku našich okupačních vojsk na to, aby "militanti nepřišli do "naší" zlaté Prahy"? To by mě opravdu zajímalo. Dosud jsem měl zato, že sem nejdou(ve velkém) naopak navzdory přítomnosti našich vojáků v zahraničí, čemuž můžeme děkovat zejména nízké úrovni sociálních dávek v porovnání s jinými zeměmi.

   Smazat
  2. 10:06 - Nejsem znalcem států a proto nevím, co je to Afgan a kde leží. Ak máš na mysli např. Afganistan, prosím piš plný název tohoto státu. Aby nedošlo k nechtěné záměně.

   Smazat
 23. No jo, ale česká armáda už není česká. Vždyť značné části velí Bundeswehr. Tak o jaké armádě je vlastně řeč? Je to národní ostuda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A proč ne, proboha? Bude to stejné, jako když dobrovolníci 22. června 1941 překračovali sovětské hranice, kdy byli ještě většinou horoucími nacionalisty. Jakkoli si na sebe zvykli, zde mezi nimi existovaly dělící zákopy, jež nebylo tak snadné překonat. Neboť Nizozemci byli přesvědčenými nizozemskými vlastenci, jako Dáni dánskými a Norové norskými. Také Němci se ve svém národním cítění nenechali předstihnout. Tu a tam z toho vyplynuly rozepře a konflikty. Jen v nepřátelství vůči bolševismu se shodli všichni. Když ale dobrovolníci na Ukrajině a na Kavkazu – tedy ve velké části evropského Ruska – vlastníma očima spatřili celou nuznost života lidí, jejich sociální primitivitu a niternou nesvobodu, když sami zažili, že rolníci bojácně skrývali poslední zbytky své dřívější kultury a náboženství v nejtemnějším rohu chalupy, tehdy je všechny společně zachvátila vděčnost, že jejich vlastní krajané tohoto osudu doposud zůstali ušetřeni. Všechny problémy, jež zaměstnávaly jejich národy ve vlasti a je samé tížily, se jim oproti tomu zdály nepatrné. V hlubokém Rusku najednou dobrovolník pochopil, že Nizozemci, Dánové, Norové a Němci tu bojují za svoji společnou vlast. V kamarádovi vedle sebe poznal člověka stejného životního stylu a stejného historického původu a tváří v tvář obrovským masám protivníka pochopil naléhavou nutnost společné fronty. Tváří v tvář monotónnosti nesmírných žlutých kukuřičných polí na Ukrajině, dálných stepí na Donu i v kubáňské oblasti, lysých šedivých hor Kavkazu, nad nimiž na něj shlížely tmavé masivy Elbrusu a Kasbeku, prožíval dobrovolník s velkou intenzitou mnohotvárnost a kvetoucí tvůrčí život svého vlastního rodného světa, velkolepost své kultury a pospolitost všech evropských tvořivých lidí jako nové zjevení. V ruské krajině a její otupělé lidské mase naopak rozpoznal význam svých rodných zemí pro historii evropského lidstva. Co člověk v Evropě za jeden a půl staletí rozluky zapomněl, to se v něm jako velký prožitek války opět probudilo. Uprostřed bratrovražedného boje evropských národů se na frontě proti Evropě nepřátelskému, svoji vlastní národní kulturu nenávidějícímu a svobodu likvidujícímu bolševismu, zrodila evropská osudová myšlenka, duchovně pojatá a uskutečňovaná v boji. A dnes se rodí nová generace bojovníků za skutečnou Evropu, která vznikla, když neo-bolševické Rusko zahájilo nevyhlášenou válku na Ukrajině, zatímco multikulturní EU, plná opovržení pro evropskou identitu, udělala totéž v Evropě. Rozbřesk Nové Evropy je na vzestupu v Kyjevě! - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4

   Smazat
  2. Jiří Novák

   To už je jen třešnička na dortě, která má demonstrovat ponížení Čechů.

   Smazat
  3. 9:51- víte, věřil bych, kdyby "Pravý sektor" na Ukrajině nebyl "uvaděčem" moci oligarchů! Analogicky jsem si vzpomněl na "Rudou armádu", která dostala k moci podobné "típky". Bojujeme staré bitvy? Neměli by si "národní vlastenci" tentokrát udělat pořádek doma, v EU? Nebo zase půjdou do Ruska? A doma to podělají?

   Smazat
  4. 21:59 Jsem si jistý že nejen staré bitvy, ale i celou válku jsme neslavně dobojovali a asi neujdem svému v roce 1945 definitivně zpečetěnému osudu! Jak stálo v prohlášení českých rytířů SS ze Svatováclavské roty - cituji:

   "Kamarádi, válka rozhodující o bytí či nebytí evropských národů dostupuje nejvyššího vrcholu. Německý voják a spolu s nim mnoho desetitisíců dobrovolníků různých evropských národů, stojí dnes v těžkém obranném boji. Nebojují jen za záchranu a trvání vlastních národů, ale společně za život celého evropského společenství, do kterého také náš národ náleží svou slavnou tisíciletou historií. Česká mládež již téměř 3 roky svou prací a jednáním ukazuje, jak mnoho ji záleží na vítězství Říše a Evropy, jež zajistí také budoucnost našeho národa. Mnoho kamarádů se však nechce spokojiti jen tímto postojem a vyslovují opětovné přání, aby také se zbrani v ruce pomáhali chránit vlast, trvání a budoucnost českého národa. Ve svatováclavské idei vidí tito mladí ušlechtilou tradici českého vojáctví, božího bojovnictví a ve svatém Václavu příklad vznešeného bojovníka, který osobní statečnosti ukazoval nám vždy převahu nad hmotou a svou duchovní sílu nadřadil již tenkráte přesile fysické. Ti, kteří si přejí uchopit zbraň v této válce, ví, jak tento se svými spojenci jedná a co za osud také připravuje pro náš národ, kdyby jeho východní hordy rozbořily pevnou baštu evropanství - obranu Velkoněmecké Říše. Nejmladší vývoj v těchto národech a státech, které se octly pod bolševickou hrůzou ukázal, že bolševický režim nejenom nemilosrdně odstraňuje své politické protivníky ale především ničí a rozleptává národní podstatu každého národa, vraždí systematicky nejcennější jeho vedoucí vrstvu, zabíjí přímo v duši člověka vrozenou evropskou velkomyslnost, šlape v prach lásku k Bohu i k lidem, ničí víru v božský řád světa, v jeho zákonitost a spravedlnost a rozvrací veškeré zákony národní evropské vyšší rasové pospolitosti.

   Dílem bolševismu je robot, zbavený své lidské hodnoty, robot, který nezaslouží jména evropský člověk. Jestliže snad někteří naši lidé ještě nemají pravou představu o bolševismu, pak by si tuto v krátké době udělali, až by bolševismus pronikl do Čech a Moravy a obsazoval naše drahé země. Pak by všichni naši lidé byli fanatickými protivníky tohoto moru.

   Jestliže tedy nechceme zůstat bezbrannými tváří v tvář bolševické příšeře, pak proti asijskému robotu, zbavenému lidské tvářnosti i oné vládě, kterou nám věčně dodává tradice národní, náboženská, umělecká a vůbec duchovní, musíme postavit vedle své práce také bojovníka s jehož zbraní září znamení spásy. Proti lavinovitě se řítící příšeře stmelené ze strojů, z kovu, krve a bídy může Evropa a každý člověk zrozený pod jejím nebem postavit jen bojovníka a jeho rytířský štít ducha, který ví, zač bojuje. Jen takový duch a takový bojovník a takové stmelení všech uvědomělých Evropanů je schopno odolat a také odolá přívalu moderního Džingischána."

   No ale neodolali ...

   Smazat
  5. Něco Vám odpovím, asi se to nebude líbit. "Prohlášení českých rytířů SS" je podobné jako "rytířů z Bruselu"! Až se většina shodne na termínech "rytířů odkudkoliv", můžeme dojít dále. Tedy napřed si vyjasnit základní pojmy "vlast, národ, říše ap. a potom je prakticky plnit nebo odmítat. Zajímavé by bylo žádat povinné písemné testy od politiků, co jim tato slova evokuji a povinně povolenou diskuzí pod nimi.

   Smazat
  6. 18:54 Přesně tak! Já prakticky totéž napsal lŽIDvořákovi v otevřeném dopise tu - cituji:

   "Když si pustíš tato slova (jestli neumíš ukrajinsky, jsou tam ruský titulky!) - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4

   ... zjistíš že de facto tam shrnují základní ideje NR převedené na české reálie. Jenže na rozdíl od místních užvaněnců oni pro to něco i reálně dělají!

   A co dělá banda místních užgryndanců včetně tebe? Žvaní podle putleroffských rasozrádných notiček z Kremlu! Kdyby Putler zejtra konvertoval k islámu (a nemá k tomu podle jeho některých projevů daleko), tak první přiběhneš s koberečkem a budeš řezat makovicí o podlahu! Jsi vlastně strašně ubohej lokajík! Chceš měnit národ, ale to je lžisračka, páč jak sám tvůj šéfik David přiznal, jeho příslušníkem se může stát kdokoliv, kdo se k němu přihlásí a bude aspoň předstírat sdílené "národní hodnoty"! Ale jen rasu nikdo předstírat nedokáže, idiote! Jeden negr se o to pokoušel a upadl mu frňák! Příroda takový věci nedopouští! A esi to nevíš, jsi větší kretén než se zdálo." Konec citace.

   Poprvé mazal, podruhé sice ne, ale neodpověděl mi ...

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.